• Hotărârea 942/2014 - Municipiul Oradea

  privind dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor - elaborare documentații tehnice
 • Hotărârea 941/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 574/30.08.2011 privind declararea unor proiecte ca fiind prioritare ca parte componentă a PIDU, precum şi modificarea HCL nr. 55/30.01.2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare pod P-ţa Unirii peste râul Crişul Repede”, respectiv pentru aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neel
 • Hotărârea 940/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, catre institutia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Oradea
 • Hotărârea 939/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiei numitei Marcon Ana şi a bunurilor acestora din spațiul locativ situat în Oradea, str. Valea Draganului nr. 48/A
 • Hotărârea 938/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiei numitei SZUCS IBOLYA şi a bunurilor acestora din spațiul locativ situat în Oradea, str. Bradului nr.19,ap.4.
 • Hotărârea 937/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiei numitei FEKETE MARIA şi a bunurilor acestora din spațiul locativ situat în Oradea, str. Cuza Voda nr.80,ap.2.
 • Hotărârea 936/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea demararii procedurilor necesare realizarii investitiei, si anume intocmirea studiului de fezabilitate cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei : PARCARE D+P SI PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA CU PIATA ROGERIUS, Oradea, Str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 935/2014 - Municipiul Oradea

  privind insusirea contractelor de inchiriere, incheiate intre Administratia Imobiliara Oradea cu Direcţia de Investigaţie a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism si respectiv Direcţia Naţionale Anticorupţie, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in incinta Complexului Multifunctional cu parcaje supraetajate, str.Tribunalului, nr. 8
 • Hotărârea 934/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, constituite din terenul identificat cu nr. topo 8490/8 înscris în CF nr. 187325 Oradea, situat în mun. Oradea- zona str. Nojoridului
 • Hotărârea 933/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea terenului înscris în CF 180012 - Oradea, reprezentând strada Ştefan Cel Mare din mun. Oradea
 • Hotărârea 932/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 135 mp., reprezentând teren destinat realizării obiectivului de investiţie “Amplasare staţie de transbordare (autogară), B-dul Ştefan Cel Mare - Gara Centrală, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 931/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinaţia de “drum” - str. S. Octavian Iosif (I), A.D. Xenopol (I), Henri Coandă (I), R. Wagner (I), Menumorut (I), Mihai Eminescu – (I) şi Calea Aradului (I)
 • Hotărârea 930/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinaţia de “drum” - str. Mihai Viteazul, Sucevei (I) şi calea Matei Basarab (I)
 • Hotărârea 929/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de drumuri și spații publice - strada Oneştilor (I), teren în vecinătatea străzii Oneștilor, Aleea Călinului (I), strada Aviatorilor (I) şi strada Buzăului (I)
 • Hotărârea 928/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.042 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia “drum” în mun. Oradea, str. Petre Ispirescu - tronson I
 • Hotărârea 927/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea terenului înscris în CF 182182 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, în zona străzii Abraham Lincoln
 • Hotărârea 926/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând terenul şi clădirea în care funcţionează unitatea școlară patronată de Societatea de binefacere „Don Orione”, situată în mun. Oradea, str. Cazaban, nr. 49/E
 • Hotărârea 925/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 30 mp, teren, situat în mun. Oradea, str. Iza - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 924/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 30 mp,teren, situat în mun. Oradea, str. Magnoliei - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 923/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 30 mp, teren, situat în mun. Oradea, str. Roşiorilor - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 922/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 30 mp, teren, situat în mun. Oradea, str. Sovata - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 921/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 30 mp, teren, situat în mun. Oradea, str. Morii - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 920/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de Szeghalmi Emeric, Szeghalmi Adrian-Emeric şi Szeghalmi Adriana-Viorica, constând în suprafaţa de 110 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF166941, suprafaţa de 108 mp, teren identificat şi inscris în CF 166935, şi suprafaţa de 329 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 166938, situate în mun. Oradea în Cartierul Oncea - cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 919/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sujto Francisc şi doamna Markus Maria, reprezentînd suprafaţa de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral şi inscris in C.F.166892, suprafaţa de 160 mp teren identificat şi inscris în C.F 166897 şi suprafaţa de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral şi inscris în C.F. 166887, situate în Oradea în Cartierul Oncea - cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 918/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gergely Eugen, referitor la suprafaţa de 69 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189441 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 39/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 917/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bila Lenuţa, constând în suprafaţa de 10 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189302 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului nr. 57/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 916/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării si completării HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundatia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapaţilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participarii persoanelor cu dizabilităţi de învatare şi boli psihice din Oradea
 • Hotărârea 915/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea reamplasării statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României în Piaţa Unirii din municipiul Oradea şi a temei de concurs pentru realizarea acesteia
 • Hotărârea 914/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuinte colective cu parter comercial, str.Nicolae Sova, nr.cad.16887– Oradea
 • Hotărârea 913/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale str. Paleului, nr.cad.187016, 187017 - Oradea
 • Hotărârea 912/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea
 • Hotărârea 911/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” aprobarea diminuării capitalului social a societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 910/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 909/2014 - Municipiul Oradea

  privind propunerea anulării unor creanţe fiscale aflate în sold la data de 30.11.2014
 • Hotărârea 908/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin cresterea de locuri de munca in municipiul Oradea
 • Hotărârea 907/2014 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea
 • Hotărârea 906/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe constând în aparate de joacă
 • Hotărârea 905/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societăţii Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 904/2014 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
 • Hotărârea 903/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a suprafeţei de 1.834 mp, teren identificat cu nr. cadastral 163769 și înscris în CF 163769 Oradea, situat pe strada Gheorghe Pituţ FN, proprietatea doamnelor Haier Magdolna - Ildiko şi Kokovics Emese, în vederea amenajării unui parc public în cartierul Oncea
 • Hotărârea 902/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 901/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 decembrie 2014
 • Hotărârea 900/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 noiembrie 2014
 • Hotărârea 899/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unor imobile identificate cu nr. cadastral 1699 înscris în CF 158982 - Oradea şi nr. cadastral 186419 în CF 186419 – Oradea grevate de contractele de concesiune nr. 638 din 27.07.2000 şi nr. 710 din 03.04.2002
 • Hotărârea 898/2014 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a angajamentului asumat de S.C. Emerson Oradea S.R.L. referitor la realizarea investiţiei pe terenul din Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I ce a făcut obiectul contractului de vânzare - cumpărare încheiat între Municipiul Oradea şi S.C. Emerson Oradea S.R.L.
 • Hotărârea 897/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea alocării de resurse financiare suplimentare în sumă de 5.083.946,05 lei pentru proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I - Oradea”
 • Hotărârea 896/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a adopta toate măsurile necesare în vederea recepţionării lucrărilor realizate la instalaţia de alimentare cu energie electrică din cadrul parcului industrial Eurobusiness I –etapa I
 • Hotărârea 895/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru reamplasarea statuilor lui Mihai Viteazul respectiv a lui Emanuil Gojdu din Piaţa Unirii
 • Hotărârea 894/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amenajare Parc Industrial Eurobusiness III; Instituire zona de protectie pentru alimentare cu utilitati publice, str. Uzinelor, nr. cad.180882, 174129, 184077 – Oradea
 • Hotărârea 893/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în 12 decembrie 2014
 • Hotărârea 892/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 891/2014 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2014, ianuarie 2015 şi februarie 2015
 • Hotărârea 890/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind organizarea ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ŞI REGIUNE,
 • Hotărârea 889/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică pentru salariaţii Primăriei Municipiului Oradea, Administraţiei Imobiliare Oradea, Administraţiei Sociale Comunitare Oradea şi ai Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 888/2014 - Municipiul Oradea

  privind diminuarea taxelor de parcare pe bază de abonamente pentru parcarea publică supraetajată din municipiul Oradea, stabilite prin HCL nr.599/2014 cu modificări aduse prin HCL nr. 679/2014
 • Hotărârea 887/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: Reamenajare spaţii de parcare pentru autovehicule şi spaţii verzi în zone de locuit - ZONA strada Louis Pasteur nr. 42
 • Hotărârea 886/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind obiectivul de investitie : “Reparatii capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio – Multifunctionala, cu capacitate de 200 locuri”
 • Hotărârea 885/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 13105, teren situat în mun. Oradea, str. Ialomiţei, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 15 mp în favoarea RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 884/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 24 mp,teren situat în mun. Oradea, str. Meşteşugarilor, respectiv pentru aprobarea concesionarii directe a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 883/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 72 mp,teren situat pe strada Bumbacului, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 882/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 167640, teren situat în mun. Oradea, str. Barcăului, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 60 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 881/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea dedezmembrare a nr. cadastral 8291, respectiv pentru aprobarea transmiterii suprafeţei de 14 mp teren în administrarea Consiliului Judeţean Bihor pentru construirea unui lift la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă \\
 • Hotărârea 880/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului şi a contractului de vânzare - cumpărare referitor la suprafața de 254.533 mp, teren identificat cu nr. cadastral 187229 și înscris în CF nr. 187229 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I în favoarea S.C. Emerson Oradea S.R.L.
 • Hotărârea 879/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 189310 şi 189311 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 162364 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona B-dul. Decebal
 • Hotărârea 878/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 189202 şi 189203 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 181194 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona stației de carburanți Lukoil din cartierul Nufărul
 • Hotărârea 877/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a 288 mp, teren situat pe strada Peţei, proprietatea S.C. Hofer Company Prodimpex S.R.L., afectat de lucrarea privind \\
 • Hotărârea 876/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării unor suprafeţe de teren rămase inutilizabile urmare a exproprierilor realizate pentru lucrarea de utilitate publică de interes locală privind “Descongestionarea traficului și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes” Etapa 2
 • Hotărârea 875/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 73 mp teren,situat în mun. Oradea, str. Războieni nr. 70A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a 73 mp teren, în favoarea soților Suci Gavril și Marioara
 • Hotărârea 874/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării a 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173030 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22B (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Moisi Daniel - Mirel şi a soţiei sale, d-na. Moisi Ana - Nicoleta
 • Hotărârea 873/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei suprafețe de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157804 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 12 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Chiș Mirela - Adriana
 • Hotărârea 872/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.136 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona Șoseaua Borşului
 • Hotărârea 871/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.070 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona străzii Matei Corvin
 • Hotărârea 870/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.250 mp, ocupat de Catedrala Ortodoxă episcopală din Oradea şi transmiterea acestei suprafeţe de teren în folosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
 • Hotărârea 869/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în administrarea Municipiului Oradea, prin Consiliul Local, a imobilului identificat cu nr. cadastral 188751, în suprafaţă de 1.354 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Judeţului Bihor, în scopul reamplasării bazinului de apă și a stației de hidrofor, care deserveşte Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, Muzeul Țării Crișurilor și Incubatorul de Afaceri
 • Hotărârea 868/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii terenului, identificat cu nr. topografic 6498/9 din CF 14288 – Oradea, cu suprafaţa de 654 mp, în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum de acces, situat în zona str. Gheorghe Doja şi Rimler Karoly
 • Hotărârea 867/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 701 din 28.08.2014, respectiv pentru aprobarea preluării în folosinţa Municipiului Oradea a terenului, în suprafaţă de 18.485 mp, identificat cu nr. cadastral 188122, înscris în CF 188122- Oradea, proprietatea S.C. BR Real Friends S.R.L.
 • Hotărârea 866/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de “drum”, respectiv străzile Parcului, Barbu Ştefănescu Delavrancea, General Ghe. Magheru (I), George Enescu (I), Franz Schubert (I), Republicii (I), Dunărea și Parcul Traian (I)
 • Hotărârea 865/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor reprezentând terenuri, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de “drum” str. Dimitrie Cantemir – tronson 1, sensul giratoriu al străzilor D. Cantemir - Cicero - Sucevei, str. Cicero, str. Erou Marius Cosma – tronson 1, str. Crinului – tronson 1, str. Ariesului şi str. Beiuşului – tronson 1
 • Hotărârea 864/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor,reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de “drum” str. Grădinarilor - tronson 1, str. Seleuşului - tronson 1 şi str. Cardinal Iuliu Hossu - tronson 1
 • Hotărârea 863/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții “Complex sportiv multifuncţional” în Municipiul Oradea și asigurarea condițiilor în vederea executării acesteia
 • Hotărârea 862/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Zsilák Péter - Pál şi Valentina prin mandatar Bonaciu Gheorghe,referitoare la suprafaţa de 74 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173642 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor nr. 26, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 861/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Secară Florina - Alina, referitor la suprafaţa de 24 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188743 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nicolae Beldiceanu nr. 80/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 860/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Ridi Csilla- Katalin, constând în suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187130 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 199, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 859/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Pop Liviu şi Gabriela - Cristina,referitoare la suprafaţa de 146 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 152825 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cireşilor nr. 39, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 858/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Paşca Florica - Daniela, referitor la suprafaţa de 7 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187296 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Dimitrie Anghel nr. 1/F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 857/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micoriciu Bogdan - George,referitor la suprafaţa de 1.174 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187613 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 856/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Fodor Tereza - Maria, referitor la suprafaţa de 413 mp, teren identificat cu nr. cadastral 20755 și înscris în CF 185128, situat în mun. Oradea, strada Căpşunilor nr. 1/A - cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 855/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Făgădar Rareş şi Alexandra,referitoare la suprafaţa de 40 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188151 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 68/J, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 854/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Caba Daniel şi Laura - Diana,referitoare la suprafaţa de 35 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188191 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 159/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 853/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Bodog Gavril şi Maria - Lidia,referitoare la suprafaţa de 60 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161596 - Oradea,situat în mun. Oradea, strada Renaşterii nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 852/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Baidoc Cosmin - Casian,referitor la suprafaţa de 40 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188934 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 38/F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 851/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Andok Eva, referitor la suprafeţele de 132 mp, 314 mp şi 181 mp, terenuri identificate cu nr. cadastral şi înscrise în CF 189346, 189347, 189349, situate în mun. Oradea în zona străzilor Rimler Karoly și Graurilor - cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 850/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2014 - 2015
 • Hotărârea 849/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici
 • Hotărârea 848/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acordului de colaborare încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Municipiul Oradea prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, având ca obiect asigurarea asistenţei sociale persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de risc social, cazate în Centrul de Cazare Temporară nr. 1 str. Octavian Goga nr. 4 - Oradea
 • Hotărârea 847/2014 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 846/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 845/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituţiei publice POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, începând cu data de 01.01.2015
 • Hotărârea 844/2014 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea programului de transport la nivelul Municipiului Oradea, anexa 1 la Caietul de sarcini, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 843/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru creare zona comert si servicii S+P+2E, zona de locuinte individuale S+P+E(M) si reglementare acces, str. Nufarului, nr.cad. 1929 - Oradea
 • Hotărârea 842/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere şi etajare spaţiu comercial în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial, cu spaţii comerciale la parter şi reconversie funcţională din zona R3 în zonă R6, str. Lăpuşului, nr.42, nr.cad.18640, nr.cad.18641 - Oradea
 • Hotărârea 841/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinteindividuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, str. Renasterii, nr.cad. 189227-189229, nr.cad.189234-189236, nr.cad.188164, nr.cad.188062 Oradea
 • Hotărârea 840/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte zona str.Rimler Karoly – str.Gheorghe Doja, nr.cad.189345-:-189349, 13967,13968, Oradea
 • Hotărârea 839/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului creditelor externe şi interne la 30.09.2014
 • Hotărârea 838/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării contractului de delegare gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea și prin curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 837/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 28 noiembrie 2014
 • Hotărârea 836/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat de la 35 de ani la 10 ani
 • Hotărârea 835/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii auditorului financiar - societatea BDO CONTI AUDIT SRL la societatea Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 834/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 833/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societatăţii Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2014
 • Hotărârea 832/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 831/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2014 la societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 830/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de împrumut nr. 13642/13.08.2013, încheiat între Municipiul Oradea şi ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti,
 • Hotărârea 829/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul modificării adresei punctului de lucru din Comuna Tinca
 • Hotărârea 828/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 827/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 826/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor din str. Vincent Van Gogh nr. 23, 29, 31, 33, 35, 37 și str. Romer Floris nr. 26, 28, 30 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 825/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donației din partea Bisericii Evanghelice Reformate Oradea- Parohia Reformată Oradea constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 824/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă de 40 milioane de lei contractată cu ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, listă aprobată iniţial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013
 • Hotărârea 823/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Constructorul Sălard SRL
 • Hotărârea 822/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei obiectivului construcţie drum de acces la proprietate situat în Oradea Cartier Bălcescu depusă de cabinet de avocat Marinău Florin
 • Hotărârea 821/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de plata impozitul pe clădiri, datorat de proprietari, pentru imobilul de pe str. Louis Pasteur nr.42D, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică pe cheltuială proprie
 • Hotărârea 820/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (cimitir, piețe, ștranduri, WC-uri publice, câini fără stăpân, colectare cadavre animale mici și păsări, grădina zoologică) in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 819/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 octombrie 2014
 • Hotărârea 818/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 octombrie 2014
 • Hotărârea 817/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și soții Micoriciu Valentin şi Georgeta
 • Hotărârea 816/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică, cu destinaţia – ”drum” în mun. Oradea, respectiv străzile Tudor Vladimirescu - tronson 1 şi 2, P-ţa. 1 Decembrie tronson 1 şi 2, Spiru Haret, Aleea Emanuil Gojdu - tronson 1, precum și o alee pietonală din Parcul 1 Decembrie
 • Hotărârea 815/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică, cu destinaţia – ”Piaţa Obor”, respectiv ”drum” în mun. Oradea, strada Traian Blajovici - tronson 1 şi parcarea adiacentă străzii Traian Blajovici din zona Pieţei Obor
 • Hotărârea 814/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea constituirii Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând suprafaţa de 4.246 mp teren şi 3 construcţii aparţinând ”Pieţei Nufărul”, prin alipirea a 28 mp teren din nr. top 486/12 la nr. cadastral 9162 - Oradea
 • Hotărârea 813/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania – Organizatia Judeţeană Bihor, a statuii „Szacsvay Imre”, amplasată în Oradea – Parcul Libertăţii, în vederea reabilitării soclului
 • Hotărârea 812/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 254.533 mp, teren identificat cu nr. cadastral 187229, înscris în CF nr. 187229 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I în favoarea S.C. Emerson Oradea S.R.L.
 • Hotărârea 811/2014 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 956/21.12.2006, privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Corpul Român Salvaspeo - Corsa a rezervorului din beton situat în Oradea, strada Şelimbărului
 • Hotărârea 810/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 916/05.12.2013 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Lacul Roşu - Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeni
 • Hotărârea 809/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. I şi art.II din HCL nr.500/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ MODIFICAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A RETELEI TERMICE PE STR.VASILE ALECSANDRI PT 701 SI PT 702 CU MODULE TERMICE PENTRU FIECARE IMOBIL”
 • Hotărârea 808/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin nr. 60/2014
 • Hotărârea 807/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe, aprobat prin H.C.L. nr. 337/2013 – modificat şi completat prin H.C.L. nr. 61/2014
 • Hotărârea 806/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea temei si regulamentului de concurs, în vederea reluării concursului pentru desemnarea propunerii de realizare a statuii “Ion I.C. Brătianu”
 • Hotărârea 805/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Sucevei, nr.4A – Oradea
 • Hotărârea 804/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării coridorului de expropriere al lucrării de interes public local privind Descongestionarea traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes” – Tronsonul 4, respectiv modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 27.03.2014
 • Hotărârea 803/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 518 mp, respectiv pentru dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 187184 şi stabilirea destinaţiei de „zonă verde” pentru suprafeţele de 518 mp şi 387 mp - teren situat în mun. Oradea, strada Tabéri Géza
 • Hotărârea 802/2014 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 46 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 167527 - Oradea,situat în mun. Oradea, Calea Aradului nr. 17, bl. P68, în favoarea soţilor Roatiş Gheorghe - Ioan şi Floare
 • Hotărârea 801/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Puşcaş Florin-Sebastian şi Tünde-Rozsa, respectiv de soții Barcsa István şi Olga, pentru suprafaţa de 39 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188145 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Adevărului nr. 44/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 800/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Păun Petru şi Delia,pentru suprafaţa de 49 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188306 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Dimitrie Anghel nr. 4 L, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 799/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kisfalusi Zalán - Zsolt,pentru suprafaţa de 77 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188395 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Piersicilor nr. 10/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 798/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie, înaintată de soții Erdei Cristian - Florin şi Anamaria - Camelia, pentru suprafaţa măsurată de 50 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187861 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Merilor nr. 5, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 797/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Coţe Adrian şi Ioana - Alexandra,pentru suprafaţa de 67 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188764 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 22/J, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 796/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare zona functionala din R3a in R6 si construire imobil de locuinte multifamiliale, str.Sextil Puscariu, nr.21B, Oradea
 • Hotărârea 795/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Bihore S.R.L., pentru suprafaţa de 42 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187816 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 60 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187815 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Paleului nr. 2, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 794/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 314 mp teren,situat în mun. Oradea, str. Războieni nr. 18, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a 59 mp teren, în favoarea soților Dumitru Constantin și Doina
 • Hotărârea 793/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 83 mp teren,situat în mun. Oradea, str. Războieni nr. 72 - 74, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a 83 mp teren, în favoarea S.C. Rosela Com S.R.L.
 • Hotărârea 792/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 23 mp,teren, situat în mun. Oradea, str. Ciheiului - proprietate a mun. Oradea şi pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 791/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară a nr. cadastral 188760, reprezentând teren, domeniul public, în suprafaţă măsurată de 2381 mp, cu destinaţia – drum în municipiul Oradea, str. Rapsodiei, provenit din alipirea nr. cadastrale 186729, 186321, 185055, 185678, 185699, 187137, 185698, 186021, 186450 şi 186020 - Oradea
 • Hotărârea 790/2014 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 188861 şi 188862 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 180806 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 788/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 787/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Florica Ungur” pentru Sala fostei Case de Cultură a municipiului Oradea, spaţiu situat în Oradea, Piaţa Regele Ferdinand, nr. 4
 • Hotărârea 786/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 785/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Orade
 • Hotărârea 784/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 783/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea unui reprezentant al municipiului Oradea în consiliul de administraţie al societăţii RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a vacantării unui post
 • Hotărârea 782/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 5 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness I încheiat între Municipiul Oradea, Societatea Eurobusiness Parc Oradea SA şi Societatea Emerson Oradea SRL
 • Hotărârea 781/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 780/2014 - Municipiul Oradea

  privind transformarea funcţiei vacante de consilier juridic, grad profesional II din cadrul Compartimentului Secretariat Consiliul Local în consilier juridic, grad profesional IA
 • Hotărârea 779/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea societăţii SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT
 • Hotărârea 778/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru ținerea de îndată a adunărilor generale ale acționarilor societăților la care este acționar majoritar Municipiul Oradea, conform prevederilor art. 121 din Legea 31/1990 a societăților
 • Hotărârea 777/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale ,, Zilele culturii slovace’’
 • Hotărârea 776/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2014 - 15.03.2015
 • Hotărârea 775/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificării şi suplimentării unor suprafeţe (străzi şi trotuare) cuprinse în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune,
 • Hotărârea 774/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achiziţie a serviciilor pentru intreţinerea şi amenajarea parcului Salca şi a zonei adiacente parcului-taluz mal pârâul Peţa din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2014-2017)
 • Hotărârea 773/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Sistem de iluminat în Piaţa Obor, Oradea ”
 • Hotărârea 772/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de apă şi canal pe Calea Borşului în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 771/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizarea racordului termic secundar necesar pentru trecerea consumatorilor arondaţi de la PT 707 la PT 708 ”
 • Hotărârea 770/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii parcări, alei, trotuare, alte lucrări conexe străzilor municipiului Oradea derulate prin Direcţia Tehnică printr-un ACORD CADRU PE TREI ANI
 • Hotărârea 769/2014 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 768/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA I
 • Hotărârea 767/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 septembrie 2014
 • Hotărârea 766/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local
 • Hotărârea 765/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie pentru anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 764/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 763/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 50.50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociaţii şi fundaţii, a sumei de 2.000 lei, în favoarea Asociaţiei Down Oradea Romania, pentru organizarea la Oradea în perioada 22-23 octombrie 2014 a Jocurilor Regionale Special Olympics
 • Hotărârea 762/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei, valabile începând cu data de 01.10.2014
 • Hotărârea 761/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 213 mp teren, respectiv a propunerii de dezmembrare a nr. cadastral 9195 - Oradea și de alipire a două loturi, precum şi darea acordului pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi dl. Tomuţa Gheorghe
 • Hotărârea 760/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local a două imobile compuse din teren şi clădiri situate în mun. Oradea, Şos. Borşului, respectiv str. Rectorului nr. 2, aflate în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
 • Hotărârea 759/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii, în favoarea S.C. Telekom Romania Communications S.A., a dreptului de acces pe terenurile publice, identificate cu nr. top 6941, 7078, în vederea construirii şi exploatării comerciale a unui canal cu reţele de fibră optică pentru telecomunicaţii în lungime de 445 ml, în zona străzii Vasile Lucaciu
 • Hotărârea 758/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 17.186 mp,reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea,cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Bihorului
 • Hotărârea 757/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 228 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Drăgăşanilor nr. 4, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafeţe de teren în favoarea d-lor. Rozsa Tamás-Zoltán şi Rozsa Robert-Csaba
 • Hotărârea 756/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 127 şi 128 din 27.02.2014, respectiv a Anexei 3 la H.C.L. nr. 484 din 19.06.2014, cuprinzând Lista imobilelor proprietate privată, ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Descongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 2 şi 3
 • Hotărârea 755/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 10884, respectiva Planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafeţele de 720 mp şi 1.081 mp,precum şi transmiterea în folosinţă gratuită către Liceul Teologic Baptist
 • Hotărârea 754/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 594 din 2014 cuprinzând Lista imobilelor proprietate privată, ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai” – Tronson 3, proprietarii acestora şi sumele individuale aferente despăgubirilor
 • Hotărârea 753/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării a 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 162775 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 34 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Ungur Florin şi a soției sale, d-na. Ungur Floare
 • Hotărârea 752/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 22.05.2014, privind darea acordului de principiu pentru demararea procedurii de transmitere în favoarea Municipiului Oradea a suprafeței totale de 16.937 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a statului, administrat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.
 • Hotărârea 751/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.697 mp, reprezentând teren - proprietate publică, situat în perimetrul delimitat de străzile Republicii nr. 3-5, Aurel Lazăr nr. 3 şi Iosif Vulcan nr. 14
 • Hotărârea 750/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.990 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe de teren în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Renaşterii
 • Hotărârea 749/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 7.013 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, str. Moviliţei
 • Hotărârea 748/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în favoarea S.C. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. – SDEE - sucursala Oradea, a dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor, proprietate publică şi privată, a Municipiului Oradea, aflate pe traseul reţelei de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial EUROBUSINESS 2
 • Hotărârea 747/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.006 mp, reprezentând teren cu construcţii, transmis în folosinţa Parohiei Reformate Seleuş,situat în mun. Oradea pe str. Constantin Noica nr. 27
 • Hotărârea 746/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară a imobilelor rezultate din dezmembrarea nr. cadastrale 184531 şi 184643 - Oradea, respectiv aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a două dintre loturile rezultate într-o parcelă cu suprafaţa de 600 mp, imobile situate în mun. Oradea, în prelungirea străzii Zorelelor
 • Hotărârea 745/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării unor suprafeţe rămase inutilizabile urmare a exproprierilor de caseefectuate pentru realizarea lucrării de utilitate publică locală privind Descongestionarea traficului și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes Etapa 1
 • Hotărârea 744/2014 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară,prin deschiderea a 8 (opt) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale de la 187879 la 187886, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 179264 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona Ogorului
 • Hotărârea 743/2014 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară,prin deschiderea a 5 (cinci) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 188006, 188007, 188008, 188009 şi 188010, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 160690 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, calea Borşului
 • Hotărârea 742/2014 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 4 (patru) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 188056, 188057, 188058 şi 188059, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 180343 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, calea Borşului
 • Hotărârea 741/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate, cu suprafeţele de 2.740 mp şi 3.683 mp, respectiv concesionarea directă a cotei de 533 / 3.683 mp teren proprietate privată a Mun. Oradea, în vederea extinderii cu un nou corp de clădire a Universităţii Creştine Partium situată în Mun. Oradea, str. Primăriei nr. 27
 • Hotărârea 740/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a suprafeţei de 3.472 mp,identificată cu nr. cadastral 8781, înscrisă în CF 164832 - Oradea, proprietatea S.C. Chimcomplex Borzeşti S.A., în vederea realizării unui parc public
 • Hotărârea 739/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 5 (cinci) noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 188399, 188400, 188401, 188402, 188403, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 186320 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea,în zona străzilor Thurzó Sándor şi Rapsodiei
 • Hotărârea 738/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 188300 şi 188301 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 178570 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Piaţa Bobâlnei
 • Hotărârea 737/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 188522 şi 188523 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 160813 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, cartierul Nufărul
 • Hotărârea 736/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Sabău Mircea şi Susana,constând în suprafaţa de 21 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187170 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Adevărului nr.106, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 735/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Prodea Florian - Mugurel şi Mihaela,constând în suprafaţa de 59 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188223 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Bulgarilor nr. 2/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 734/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Luca Otilia-Adina şi dl. Forgaciu Philippe, constând în suprafaţa de 56 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188106 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Prunilor nr. 17, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 733/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Groza Tudor – Călin constând în suprafaţa de 108 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 167811 - Oradea respectiv în suprafaţa de 107 mp, teren cu nr. cadastral 167809 și înscris în CF 167809 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 732/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Ghiuro Floarea - Lucia, constând în suprafaţa de 4 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188066 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 731/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Filip Ioan - Constantin,constând în suprafaţa de 137 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187573 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Gheorghe Doja nr. 225, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 730/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Corchiş Gheorghe şi Maria,constând în suprafaţa de 7 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 186802 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Rimler Karoly nr. 10, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 729/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Butişcă Constantin şi Saveta,constând în suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 181862 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 728/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Badea Florian şi Floare,constând în suprafaţa de 91 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188259 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Răspântiilor nr.100, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 727/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie Modernizare Piata Nufarul
 • Hotărârea 726/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Cimitir Municipiul Oradea, Împrejmuiri”
 • Hotărârea 725/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare spaţii comerciale în Piaţa Obor”
 • Hotărârea 724/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie “Amenajare sediu administrativ S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea”
 • Hotărârea 723/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în comodat către Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a imobilului situat în mun. Oradea, str. Calea Aradului nr.12, înscris în CF nr. 175124 - Oradea, nr. cadastral 175124 – C1
 • Hotărârea 722/2014 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea, a unor reprezentanţi ai autorităţii administraţei publice locale
 • Hotărârea 721/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 720/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008, prin care s-a numit componenta Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, precum şi administrarea fondului de locuinţe aflat in gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 719/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale, privind stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, în municipiul Oradea, sesiunea 15 aprilie – 30 mai 2014
 • Hotărârea 718/2014 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării HCL 249/2014 privind aprobarea proiectului CAMPUS ŞCOLAR - CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN ORADEA PENTRU MEDIUL ECONOMIC DIN BIHOR, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a modelului de contract de novaţie prin schimbare de creditor
 • Hotărârea 717/2014 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea HCL nr. 575/27.09.2012 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea” (Prevenirea riscurilor din sănătate prin blocuri operatorii de înaltă performanţă în Debrecen şi Oradea) cod proiect HURO 1101/036/2.4.1., acronim JOR_DO
 • Hotărârea 716/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării facilităţilor fiscale pentru investitiile realizate in parcurile industriale din municipiul Oradea
 • Hotărârea 715/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 714/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 712/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară în sumă de 900.000 eur de către societatea Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plații materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt
 • Hotărârea 711/2014 - Municipiul Oradea

  privind continuarea acordării facilităţilor fiscale instituite prin schema de minimis aprobată prin HCL 407/2010 în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea
 • Hotărârea 710/2014 - Municipiul Oradea

  privind suplimentarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2014
 • Hotărârea 709/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţelor adunării generale a acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA ce vor avea loc în luna octombrie 2014
 • Hotărârea 708/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune
 • Hotărârea 707/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării către SC Compania de Apă Oradea S.A. a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajare Parc Salca”
 • Hotărârea 706/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 420/2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar majoritar, ca urmare a demisiei dlui Pasztor Sandor
 • Hotărârea 705/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reabilitare şi reconversie funcţională „Moara Răsărit” şi amplasare locuinţe colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 - Oradea
 • Hotărârea 704/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere cu un corp de clădire UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea
 • Hotărârea 703/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: REABILITARE FAŢADE ŞI ACOPERIŞ LA PALATUL APOLLO, ORADEA, STR. REPUBLICII, NR. 12
 • Hotărârea 702/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 septembrie 2014
 • Hotărârea 701/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în folosinţa Municipiului Oradea de la S.C. Total Asset Management S.R.L., a terenului, în suprafaţă de 19.253 mp, situat în perimetrul delimitat de Hypermarketul Auchan și Jumbo și pârâul Peța, în vederea amenajării zonei ca spaţiu verde
 • Hotărârea 700/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 160813 - Oradea, reprezentând teren proprietate publică a mun. Oradea, situat în cartierul Nufărul
 • Hotărârea 699/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – bloc PB 138, bloc PB 146, bloc PB 147, bloc X 219, bloc X 220”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţ
 • Hotărârea 698/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Piaţa Bucureşti 6/A; PB 71; PC 66”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energeti
 • Hotărârea 697/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – X21, X23, PB20”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor d
 • Hotărârea 696/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc G6; Bloc Q1/II”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor
 • Hotărârea 695/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc Carpo si Bloc PB 14”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a bloc
 • Hotărârea 694/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – bloc AN 7, AN 124, Pb127, R 119”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică
 • Hotărârea 693/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: REABILITAREA FAŢADELOR IMOBILULUI SITUAT ÎN ORADEA, ALEEA EMANUIL GOJDU NR 5
 • Hotărârea 692/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: RESTAURAREA FAŢADELOR PALATULUI MOSKOVITS MIKSA,ORADEA, str.Parcul Traian nr. 2
 • Hotărârea 691/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: “Reparaţii faţade, reparaţii acoperiş, înlocuire tâmplărie, imobil str. Republicii nr. 13, Parcul Traian, Oradea”
 • Hotărârea 690/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune
 • Hotărârea 689/2014 - Municipiul Oradea

  privind înlocuirea dlui. Ile Cristian în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Oradea Transport Local SA și SC Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 688/2014 - Municipiul Oradea

  privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
 • Hotărârea 687/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Strada Locomotivei”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor d
 • Hotărârea 686/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 august 2014
 • Hotărârea 685/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 august 2014
 • Hotărârea 684/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2014
 • Hotărârea 683/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 iulie 2014
 • Hotărârea 682/2014 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2014, octombrie 2014 şi noiembrie 2014
 • Hotărârea 681/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 680/2014 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea duratei Contractului de administrare nr. 55813/2009, incheiat intre Consiliul Local al muncipiului Oradea – Administratia Imobiliara Oradea si Consiliului Judetean Bihor pentru imobilul (construcţie + teren) situat în Oradea, str. Menumorut nr. 41, inscris in CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357, imobil in care functioneaza Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”
 • Hotărârea 679/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea aliniatului 3 al punctului 22 din Anexa nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 678/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă în Oradea, pe str. Liszt Ferenc, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Leonardo da Vinci până la branşamentul imobilului situat pe str. Liszt Ferenc nr. 35/A, şi execuţia branşamentelor pentru imobilele tip case familiale situate pe str. Liszt Ferenc la nr. 25, 29, 31, 33, 35/A
 • Hotărârea 677/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 676/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Sistem informatic integrat pentru citirea şi managementul contoarelor de energie termică în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 675/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere, intercalări reţele de apă şi reabilitare branşamente str. Borşului şi Uzinelor”
 • Hotărârea 674/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 593 din 21.07.2014 privind efectuarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi S.C. Florilemn S.R.L.
 • Hotărârea 673/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 15.889 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona str. Nojoridului
 • Hotărârea 672/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 11.685 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a municipiului Oradea, reprezentând teren ce deserveşte Magistrala Oraşului
 • Hotărârea 671/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Kaufland România societate în comandită, reprezentând suprafaţa de 3.280 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188129 - Oradea situat în mun. Oradea, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 670/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Bravo Imobiliare Grup S.R.L.,reprezentând suprafaţa de 53 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187954 – Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187958 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 83/A cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 669/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de S.C. Bloc 10 Ared S.R.L. ,reprezentând suprafaţa de 315 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188131 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 460 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188132 – Oradea, situate în mun. Oradea, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 668/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soții Ias Florin - Daniel şi Anamaria - Cristina constând în suprafaţa de 90 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187858 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Episcop Ion Alexi, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 667/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.806 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, în zona str. Bihorului
 • Hotărârea 666/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă în nume colectiv de dl.Ciuciui Adrian pentru suprafaţa măsurată de 2552 mp, teren identificat cu nr. cadastral 168335 și înscris în CF 168335 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cântăreţului, în vederea constituirii de “drum public”
 • Hotărârea 665/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 3.417 mp teren, identificat cu nr. top 6941 şi 7078 din teritoriul cadastral Oradea - reprezentând drum public în mun. Oradea, str. Vasile Lucaciu - tronson 2
 • Hotărârea 664/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 366 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Vasile Cârlova, tronson 2
 • Hotărârea 663/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.998 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Petre Ţuţea
 • Hotărârea 662/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 5.508 mp, respectiv înscrierea acestei suprafeţe de teren în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Căprioarei
 • Hotărârea 661/2014 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 160813 - Oradea, reprezentând teren proprietate publică a mun. Oradea, situat în cartierul Nufărul
 • Hotărârea 660/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10 mp,respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Oneştilor nr. 102, înscris în CF 81380 - Oradea, în favoarea soţilor Gorcea Răzvan-Alin şi Gorcea Alina-Vasilica
 • Hotărârea 659/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 5.218 mp, 4.585 mp, 7.759 mp şi 11.588 mp, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinaţia de “drum” - str. Ciheiului - tronsoanele 1, 2, 3, 4
 • Hotărârea 658/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren afectate de lucrarea de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai” – Tronson 3
 • Hotărârea 657/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 74 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe strada Pescăruşului nr. 11
 • Hotărârea 656/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de domnul Balázs Attila – Ottó, constând în suprafaţa de 27 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 178287 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Făcliei, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 655/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară depusă de soții Bocaniciu Marius-Silviu şi Liana-Daniela, constând în suprafaţa de 12 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187819 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Plaiului nr. 32/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 654/2014 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în folosinţa Municipiului Oradea de la S.C. Total Asset Management S.R.L., a terenului, în suprafaţă de 19.253 mp, situat în perimetrul delimitat de Hypermarketul Auchan și Jumbo și pârâul Peța, în vederea amenajării zonei ca spaţiu verde
 • Hotărârea 653/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Futaki Imre şi Róza Gyöngyi, constând în suprafaţa de 42 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Bunyitai Vince, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 652/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând terenul şi clădirea Grădiniţei nr. 28, respectiv a Creşei nr. 4, situate în mun. Oradea, Aleea Onisifor Ghibu nr. 16
 • Hotărârea 651/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Cason Mircea şi Doina-Aurora, constând în suprafaţa de 58 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188069 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Piatra Craiului nr. 41, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 650/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.254 mp, reprezentând teren, domeniu public al mun. Oradea,cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Traian Vuia
 • Hotărârea 649/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării şi completării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”, conform prevedrilor Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 648/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective, servicii si birouri str. Louis Pasteur, nr.cad.158912 si 179851 – Oradea
 • Hotărârea 647/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru de agrement sportiv - cladire in regim de inaltime P+E cu destinatia de vestiare, depozit echipament sportiv si birouri respectiv amplasarea a doua terenuri de tenis, str. Merilor, nr.cad. 185870- Oradea
 • Hotărârea 646/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înfiinţării asocierii fără personalitate juridică „Consorţiul Spitalicesc Oradea” între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi Spitalul Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 645/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru capturarea şi cazarea câinilor fără stăpân în localităţile limitrofe Municipiului Oradea
 • Hotărârea 644/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 4 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA şi SC Emerson Oradea SRL
 • Hotărârea 642/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de SC Termoficare Oradea SA în Municipiul Oradea, valabil începând cu 01.09.2014
 • Hotărârea 641/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.09.2014
 • Hotărârea 640/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.06.2014
 • Hotărârea 639/2014 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Bârsan Ioan din partea Partidului Democrat Liberal
 • Hotărârea 638/2014 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei Vig Hajnalka - Ildiko din partea Uniunii Democrate Maghiare din România
 • Hotărârea 637/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de reorganizare a SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 635/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 634/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare bretea de legatură între racord zona Nufărul 2 şi racord zona Nufărul 3”
 • Hotărârea 633/2014 - Municipiul Oradea

  privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 622 din 31.iulie 2014, privind obiectivul de investiţie : PARKING SUBTERAN INDEPENDENŢEI ORADEA
 • Hotărârea 632/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soţii Popovici Gheorghe şi Iustina, constând în suprafaţa de 895 mp, teren identificat cu nr. cadastral 184853 situat în mun. Oradea, pe șoseaua Borşului, în vecinătatea S.C. Orser S.A., afectat de obiectivul de investiţie privind ”Construirea unei piste de biciclete între Oradea şi Berettyóújfalu”
 • Hotărârea 631/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.598 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe de teren în proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia ”Drum uzinal”- tronson 1
 • Hotărârea 630/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren afectate de lucrarea de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Oradea – Berettyóújfalu” – Tronson 1, str. Emilian Chitul
 • Hotărârea 629/2014 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Ile Cristian, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal
 • Hotărârea 628/2014 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea datei referendumului în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificarii limitei administrative a unitatii administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 627/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului identificat cu nr. cad. 17443, înscris în CF nr. 171455 – Oradea, respectiv pentru majorarea capitalului social al S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A. prin aducerea ca aport, în natură, a suprafeţei de 8.674 mp, teren situat în mun. Oradea, pe strada Ogorului
 • Hotărârea 626/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 188154 şi 188155, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 175994 - Oradea, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 625/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acordului de colaborare încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Municipiul Oradea prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Asociaţia Smiles, având ca obiect reintegrarea socială a persoanelor aflate în dificultate, prin acordarea de servicii sociale integrate, în Centrul de Reintegrare Socială situat în Oradea str. Vămii nr. 34/a, cu o capacitate de 48 de locuri
 • Hotărârea 624/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare canal menajer str.Gheorghe Doja bloc Z3 – staţie de pompare”
 • Hotărârea 623/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Staţie de pompare a apelor meteorice str. Matei Corvin”
 • Hotărârea 622/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 29 februarie 2012, privind realizarea obiectivului de investitii “ PARKING SUBTERAN STR. INDEPENDENTEI ORADEA”
 • Hotărârea 621/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative in vederea functionarii in bune conditii a Centrului de reintegrare sociala, situat in Oradea str. Vamii, nr .34A
 • Hotărârea 620/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a municipiului Oradea nr. 515 din 28.08.2012 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de cazare temporară nr. 1 din Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, aflat în proprietate şi administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea precum şi a modelului de contract pentru închirierea acestor locuinţe
 • Hotărârea 619/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Madach Imre nr.1-5, înscris în CF nr.150228-C1-U33 Oradea, nr. Cadastral 150228-C1-U33
 • Hotărârea 618/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea diminuării limitei minime a amenzii contravenţionale pentru ocuparea locurilor de parcare și a celor interzise pentru parcare prevăzută în Regulamentul aprobat prin HCL nr. 640 din 2006
 • Hotărârea 617/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice supraetajate din municipiul Oradea
 • Hotărârea 616/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru asocierea Municipiului Oradea cu alte entități în vederea promovării turismului în Oradea și zona stațiunilor balneare (Băile Felix și Băile 1 Mai)
 • Hotărârea 615/2014 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 614/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 613/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificare art. 2 din HCL nr. 562/2014 privind aprobarea Strategiei pentru alipirea Comunei Sînmartin la Municipiul Oradea
 • Hotărârea 612/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinanțării proiectului „Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ” finanțat prin programului RO06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014
 • Hotărârea 611/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local Oradea nr 287/07.04.2008 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice, in sensul modificării pragului de 75.000 euro pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări care trebuiesc avizate de catre C.M.M.A.P.
 • Hotărârea 610/2014 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea HCL nr. 280 din 30.03.2009 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Fundaţia El Şadai, în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc Dignitas
 • Hotărârea 609/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare minime de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 608/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării demersurilor necesare realizării unui drum de legătură între Centura Oradea - Girația Calea Sântandreiului și Drumul European 60 (DN 1) zona Frigoexpres
 • Hotărârea 607/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: “ RESTAURAREA FATADELOR PALATULUI STERN, ORADEA, str. Republicii nr.10”
 • Hotărârea 606/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 425/19.06.2014, privind realizarea obiectivului de investitii “ RESTAURAREA FATADELOR PALATULUI STERN, ORADEA, str. Republicii nr. 10, 10/A” care se va modifica in : „RESTAURAREA FATADELOR PALATULUI STERN, ORADEA, str. Republicii nr. 10/A”,
 • Hotărârea 605/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative in vederea functionarii in bune conditii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str Iuliu Maniu, nr 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str Eftimie Murgu, nr 9
 • Hotărârea 604/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative cu privire la imobilul situat in Oradea, str. Clujului nr.106
 • Hotărârea 603/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea contractului cadru aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 127/2009
 • Hotărârea 602/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru inchirierea spaţiului situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparţinând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea Gradinita de copiii defavorizaţi de etnie rromă, aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea
 • Hotărârea 601/2014 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1
 • Hotărârea 600/2014 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea art. 72, pct. 3 şi a art. 168 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 599/2014 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea unor prevederi din H.C.L. nr. 952/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014,
 • Hotărârea 598/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea regulamentului de administrare a parcărilor publice supraetajate din municipiul Oradea
 • Hotărârea 597/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 19.12. 2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 596/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului GABOR GABOR şi a familiei acestuia, care ocupă apartamentul nr. 41 din Centrul de cazare temporară nr.1 situat în Oradea, str. Octavian Goga nr. 4
 • Hotărârea 595/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 487 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum de acces din strada Uzinelor
 • Hotărârea 594/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai” Tronson 3
 • Hotărârea 593/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi S.C. Florilemn S.R.L.
 • Hotărârea 592/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 317/1, 13053 şi 318/1 - Oradea, cu suprafaţa totală de 42.640 mp, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren, cu suprafaţa precizată, în vederea constituirii unui nr. cadastral pentru terenul afectat de obiectivul de investiţie publică ”Pista de biciclete”
 • Hotărârea 591/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 187900 şi 187901 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 185639 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 590/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 12 noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale, de la 187984 la 187995, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 177198 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II - Oradea
 • Hotărârea 589/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 60 mp, reprezentând teren în mun. Oradea pe str. Barcăului - proprietatea publică a mun. Oradea, ocupat de staţia de pompare realizată de Compania de Apă Oradea
 • Hotărârea 588/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a unei suprafeţe de 600 mp, constituită prin dezmembrarea nr. cadastral 184531 şi 184643 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, în vederea realizării obiectivului - construcție cu destinația de unitate pentru alimentaţie publică cu terasă
 • Hotărârea 587/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 2.168 mp, 2.032 mp, 3797 mp, 159 mp, respectiv dezmembrarea nr. cadastral 170048 și înscrierea în proprietatea privată a mun. Oradea a acestor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea în zona străzii Ogorului
 • Hotărârea 586/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 1.593 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în vecinătatea DN DN 79
 • Hotărârea 585/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de ezmembrare a nr. cadastrale 184531 şi 184643 - Oradea, respectiv de alipire a două dintre loturile rezultate, într-o parcelă cu suprafaţa de 600 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea în prelungirea străzii Zorelelor
 • Hotărârea 584/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.800 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe de teren în proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de piaţetă la intersecţia străzilor Haţegului şi Lipovei
 • Hotărârea 583/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 187620 şi 187621, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 180882 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea în incinta Parcului Industrial Eurobusiness III - Oradea
 • Hotărârea 582/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 187824 şi 187825, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 186066 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 581/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 187703 şi 187704, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 186318 - Oradea, imobil reprezentând strada Prunilor
 • Hotărârea 580/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 250 mp,respectiv înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea teren situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor nr. 23
 • Hotărârea 579/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-rei. Crişan Alexandra
 • Hotărârea 578/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soții Vereş Teodor şi Elenaconstând în suprafaţa de 19 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 177147 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 577/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soții Ridzyk György- László şi Evaconstând în suprafaţa de 107 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173314 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Adevărului nr. 28K cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 576/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Popa Gheorghe – Daniel constând în suprafaţa de 19 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187680 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Făgetului nr. 8/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 575/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Mureşan Dan - Nicolaeconstând în suprafaţa de 40 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187473 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Cârlova nr. 26/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 574/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soții Meşter Florin-Daniel şi Diana-Claudiaconstând în suprafaţa de 91 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 178841 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Piatra Craiului nr. 226, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 573/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Joldoş Alin - Claudiuconstând în suprafaţa de 56 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187773 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Caişilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 572/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Floruţa Dorin - Ioanconstând în suprafaţa de 188 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187699 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Aurel Ciupe, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 571/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de soții Filimon Traian şi Angelaconstând în suprafaţa de 16 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187736 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Episcop Ion Alexi, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 570/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de numiții Boroş Imre şi Popa Anaconstând în suprafaţa de 72 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 181542 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Lucaciu nr. 11, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 569/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de numiții Barta József - Eugen şi Badea - Barta Annamária - Terézia constând în suprafaţa de 14 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187215 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Merilor nr. 13, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 568/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Construire ansamblu de locuinte colective,str. Grigore Moisil nr. 14, nr. cad. 7907/1 - Oradea
 • Hotărârea 567/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea temei de concurs de idei şi a regulamentului de desfasurare a concursului pentru desemnarea propunerii de realizare a statuii “Ion I.C. Bratianu”
 • Hotărârea 566/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie funcţională din zona A în zona C8, a incintei fostei ferme “Dosu, Zona str. Calea Borşului – Ion Mihalache - Oradea
 • Hotărârea 565/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare de locuinţe şi funcţiuni complementare str. Colinelor, nr.cad.171801 - Oradea
 • Hotărârea 564/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 563/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea claselor de nivel liceal şi profesional cu limba de predare maghiară de la Colegiile Tehnice Traian Vuia şi Mihai Viteazul la Liceul Teologic Reformat Lorántffy Zsuzsanna Oradea şi Liceul Romano-Catolic Szent László Oradea
 • Hotărârea 562/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei pentru alipirea Comunei Sînmartin la Municipiul Oradea
 • Hotărârea 561/2014 - Municipiul Oradea

  privind renunțarea la calitatea de membru asociat a Municipiului Oradea în Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea
 • Hotărârea 560/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tranzacționării de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES)
 • Hotărârea 559/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donației din partea dl. Soane Ioan, proprietar al imobilului din str. Beiușului nr. 22A constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 558/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea SC Semplice Conf SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 557/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Franţiu Lucian Adrian constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 556/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea SC Romarketing SRL constând în aparate de fitness în aer liber
 • Hotărârea 555/2014 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.471/13.08.2012 privind darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea şi Administraţia Bazinală de Apă Crişuri în vederea realizării investiţiei ,,Întubarea Pârâului Paris’’
 • Hotărârea 554/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 120, str. Meşteşugarilor, nr. 71, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 553/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 121 , str. Mestesugarilor, nr. 71, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 552/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 122 , str. Mestesugarilor, nr. 73/C, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 551/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 138 , str. Salcamilor, nr. 13/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 550/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 137 , str. Salcamilor, nr. 13, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 549/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie“Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 140 , str. Salcamilor, nr. 15/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 548/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 139, str. Salcamilor,nr. 13/C, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 547/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 141 , str. Salcamilor, nr. 15/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 546/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 142 , str. Salcamilor, nr. 15/C, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 545/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 146 , str. Salcamilor, nr. 11, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 544/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie“Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 147 , str. Salcamilor, nr. 11, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 543/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 219 , str. Lapusului, nr. 46, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 542/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 220, str. Lăpuşului, nr. 46, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 541/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe R 119, str. Mestesugarilor, nr.71, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 540/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe str. C. Brâncoveanu nr. 5A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 539/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 127, str. Mestesugarilor, nr.77, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 538/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 123, str. Mestesugarilor, nr. 73/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 537/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 128, str. Mestesugarilor, nr.77, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 536/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 124, str. Mestesugarilor, nr. 73, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 535/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 131, str. Salcamilor, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 534/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 129, str. Mestesugarilor, nr.77, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 533/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 126, str. Mestesugarilor, nr.77, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 532/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 118, str. Mestesugarilor, nr.71, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 531/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 117, str. Mestesugarilor, nr.71, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 530/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 133, str. Salcamilor, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 529/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 130, str. Salcamilor, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 528/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 132, str. Mestesugarilor, nr.75, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 527/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 134, str. Mestesugarilor, nr.75, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 526/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 135, str. Salcamilor, nr. 9, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 525/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 136, str. Salcamilor, nr. 9, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 524/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 4, str. Morii, nr.6, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 523/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 6, str. Morii, nr.8, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 522/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 12 , str. Moldovei, nr.13, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 521/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 14 , str. Camille Flamarion, nr. 3, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 520/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie“Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 15 , str. C. Flamarion, nr.5, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 519/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 17 , str. I. Cantacuzino,nr.10, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 518/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu, nr. 1/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 517/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 82 , str. Locomotivei,nr. 5, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 516/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 21 , str. Morii,nr.17, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 515/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 23 , str. Morii,nr.17/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 514/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 80 , str. Locomotivei, nr.9, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 513/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 81 , str. Locomotivei, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 512/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 83 , str. Cantacuzino, nr.3, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 511/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 13 , str. Camille Flamarion, nr.1, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 510/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 16 , str. C. Flamarion, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 509/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Instalatie de paratrasnet in Piata Cetate”
 • Hotărârea 508/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Închidere structură metalică, faţada principală în Piaţa Decebal, Oradea”
 • Hotărârea 507/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 01 iulie 2014
 • Hotărârea 506/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind investițiile în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare nou propuse a fi realizate prin Programul Operațional de Mediu 2007-2013
 • Hotărârea 505/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 10.100 mp - teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160694 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea 1, în favoarea S.C. Rozoti ProdcomS.R.L.
 • Hotărârea 504/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Imprejmuiri aferente terenurilor de sport din strada Octavian Goga”
 • Hotărârea 503/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţele termice primare de pe pod Piaţa Unirii – Piaţa Ferdinand”
 • Hotărârea 502/2014 - Municipiul Oradea

  pivind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparaţii străzi, amenajare spaţii de parcare, poduri, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilităţile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” ACORD CADRU PE TREI ANI 2014-2017
 • Hotărârea 501/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale de pe raza Municipiul Oradea și aplicarea prevederilor acesteia începând cu data de 01 Iulie 2014
 • Hotărârea 500/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei, valabile începând cu data de 01.07.2014
 • Hotărârea 499/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 iunie 2014
 • Hotărârea 498/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 400 / 26 mai 2011 şi aprobarea noilor indicatori tehnico – economici rezultaţi din proiectul tehnic intocmit pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal \"Nymphaea\" Oradea”
 • Hotărârea 497/2014 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului intitulat Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen
 • Hotărârea 496/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 30 noi coli de Carte Funciară, privind numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 187025 imobil situat în mun. Oradea pe str. Bethlen Gábor, în Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 495/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soţii Miron Ioan – Eugen şi Viorica privind suprafaţa de 72 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161119 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Vasile Lucaciu nr. 15, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 494/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ampasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 27 mp, respectiv pentru concesionarea directă a 27 mp, teren situat în mun. Oradea, B-dul. Decebal nr. 12, înscris în CF 1968 - Oradea, în favoarea soţilor Bele Nicolae - Ioan şi Bele Dana - Elena
 • Hotărârea 493/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de lotizare a imobilului cu nr. cadastral 151561 - Oradea, în vederea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 5 noi coli de Carte funciară, pentru nr. cadastrale 187716, 187717, 187718, 187719 şi 187720, reprezentând teren cu destinaţia - drum - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 492/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind stabilirea destinației terenurilor, proprietate publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 491/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 8 mp teren,situat în mun. Oradea, str. Decebal nr. 69, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafeţe de teren în favoarea S.C. Doruleţ Comimpex S.R.L.
 • Hotărârea 490/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 449 mp teren, situat în mun. Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 28, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a 287 mp teren, în favoarea soţilor Andro Traian şi Andro Floare
 • Hotărârea 489/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 187728 şi 187729, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 175037 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea pe str. Tribunalului nr. 8
 • Hotărârea 488/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Toie Ciprian-Ioan pentru suprafaţa de 47 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187359 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 487/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Oradea
 • Hotărârea 486/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.760 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Cucului, tronson 1
 • Hotărârea 485/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 350 şi 358 mp, respectiv pentru înscrierea acestor imobile în proprietatea publică a municipiului Oradea cu destinaţia - drum public - situat în zona str. Nufărului
 • Hotărârea 484/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării coridorului de expropriere al lucrării de interes public local privind “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes” – Tronsonul 3, respectiv modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 27.02.2014
 • Hotărârea 483/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.104 mp,reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea,cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Thomas Morus
 • Hotărârea 482/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării și actualizării Anexelor nr. 2 din cadrul Hotărârilor Consiliului Local nr. 127 și 158 din 2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes”– „Drum expres” - Tronsonul 2 şi Tronsonul 4
 • Hotărârea 481/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării coridorului de expropriere al lucrării de interes public local privind “Descongestionare traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes” – Tronsonul 1, respectiv modificarea şi completarea Listei proprietarilor afectaţi şi sumelor aferente despăgubirilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 30.01.2014
 • Hotărârea 480/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă,a suprafeţei de 388 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 185999 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Maramureşului nr. 1/A, în favoarea d-lui. Erdei Ştefan
 • Hotărârea 479/2014 - Municipiul Oradea

  de aprobare a vânzării unei suprafețe de 374 mp, reprezentând teren, înscris în CF 162357, situat în mun. Oradea, str. George Emil Palade nr. 85 (în Cartierul Europa) în favoarea d-nei Buda Erna - Ursula
 • Hotărârea 478/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172064,situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 40 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Handrag Florin
 • Hotărârea 477/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea propunerii de deschidere a 3 noi cărţi funciare pentru numerele cadastrale 187543, 187544 şi 187545, obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 177752, teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Liszt Ferencz, în vederea amenajării unui „Parc public”
 • Hotărârea 476/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea compensării a 42.199, 48 lei reprezentând suma facturată către S.C. Bene Internaţional S.R.L. şi achitată de aceasta în perioada octombrie 2010 - decembrie 2011, cu redevenţa restantă la ziua compensării şi cu sume viitoare datorate cu titlu de redevenţă până la stingerea integrală a acestei sume
 • Hotărârea 475/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţa S.C. Vodafone România S.A. a suprafeţei de 16 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Primăriei, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optică şi încheierea unui Contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Legii nr. 154 din 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 474/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 785 din 2010, referitor la obligaţiile Fundaţiei Hospice Emanuel de realizare a proiectului privind ”înfiinţarea unui Centru de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii” pe terenul atribuit în comodat de pe str. Ceyrat
 • Hotărârea 473/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând teren, în suprafaţă de 764 mp, şi Dispensar medical, situat în mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 59, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a mun. Oradea a acestui imobil
 • Hotărârea 472/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.450 mp teren, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia ”drum de exploatare în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona Podgoria
 • Hotărârea 471/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.647 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public situat în municipiul Oradea - în Cartierul Podgoria
 • Hotărârea 470/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 989 mp, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a mun. Oradea a acestei suprafeţe cu destinaţia – drum de legătură între străzile Izvorului și Nicolae Beldiceanu
 • Hotărârea 469/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.134 mp, reprezentând teren – proprietate publică a municipiului Oradea, situat pe strada Ion Bogdan
 • Hotărârea 468/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, identificat cu nr. cadastral 180806, respectiv pentru majorarea cu 1.096 mp a suprafeţei de teren transmisă în favoarea S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. în vederea extinderii Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 467/2014 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului, identificat cu nr. topo 601, 600/3 şi 599/7- înscris în CF 1612 şi 1610 Oradea, necesar lucrării de utilitate publică - ,,Drum de acces pentru autovehicule speciale de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, între str. Tribunalului şi str. Gheorghe Dima, aferent Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate - zona Tribunalului\"
 • Hotărârea 466/2014 - Municipiul Oradea

  pentru exproprierea cotei de 50/70 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Emilian Chitul - înscris în CF 174101, proprietatea soților Balaj Dumitru-Radu şi Alina-Lăcrimioara, în conformitate cu Decizia civilă nr. 169/2014-A
 • Hotărârea 465/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de d-na. Sandu Ecaterina reprezentând suprafaţa de 113 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 186998 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 464/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Pop - Cotuna Ioan şi Anamaria reprezentând suprafaţa de 27 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187143 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 25/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 463/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Meşter Adrian – Sorin reprezentând suprafaţa de 46 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187224 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Răspântiilor nr. 19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 462/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de numiții Kuzselka Ferenc şi Kuzselka Clara reprezentând suprafaţa de 232 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 186891 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Nicolae Beldiceanu nr. 78, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 461/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Kulcsar Tibor - Balázs şi Edina – Eva reprezentând suprafaţa de 56 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173225 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Bunyitai Vince, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 460/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Haiaş Valeriu - Ioan şi Mihaela – Teodora reprezentând suprafaţa de 36 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187054 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Nufărului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 459/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Cinezan Ilie - Claudiu şi Corina reprezentând suprafaţa de 169 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187154 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Floricelelor nr. 7, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 458/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Bertean Vasile - Alexandru reprezentând suprafaţa de 45 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184836 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Rimler Karoly nr. 8, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 457/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Benţe Ioan - Florin şi Ioana reprezentând suprafaţa de 93 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187284 - Oradea, ituat în mun. Oradea, în zona str. Cercului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 456/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Bala Ionuţ reprezentând suprafaţa de 12 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187189 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 57/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 455/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Bartoş Grigore reprezentând suprafaţa de 24 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187175 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 66/G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 454/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Antal Csaba şi Alina – Aurelia reprezentând suprafaţa de 36 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187461 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Nufărului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 453/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Aghaei Siamak şi Lucia reprezentând suprafaţa de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166492 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Ion Păun-Pincio nr. 2 F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 452/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 451/2014 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Delorean Ion Iulius
 • Hotărârea 450/2014 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 449/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organizării unui referendum în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificării limitei administrative a unităţii administrativ - teritoriale Oradea
 • Hotărârea 448/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 415 /2010 pentru constituirea Comisiei de verificare a condiţiilor necesare obţinerii atestatului de administrator de imobile şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii acesteia
 • Hotărârea 447/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului de transport public local pentru pensionarii cu domiciliul stabil în comuna Sînmartin sub forma unui abonament
 • Hotărârea 446/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de catre SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 445/2014 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la S.C. Termoficare Oradea S.A. pe anul 2014
 • Hotărârea 444/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 443/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 442/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.382/ 26.05.2010, modificată prin H.C.L. 421/2012, privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local şi a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competenţa asociatului unic, Municipiul Oradea, la SC Eurobusiness Parc SRL
 • Hotărârea 441/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare-epurare şi canalizare ape pluviale începând cu 01 iulie 2014
 • Hotărârea 440/2014 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către SC Termoficare Oradea SA a unor bunuri aparținând infrastructurii aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea
 • Hotărârea 439/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 438/2014 - Municipiul Oradea

  privind instituirea unor taxe speciale în vederea emiterii în regim de urgență a unor documente eliberate de Instituția Arhitectului Șef
 • Hotărârea 437/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea planului de administrare pentru mandatul 2014 -2018
 • Hotărârea 436/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea traseelor pentru cursele regulate judeţene, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 435/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea
 • Hotărârea 434/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Pasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea, în zona străzii Octavian Goga”
 • Hotărârea 433/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de gaz în Oradea, pe str. Mihai Viteazul, Piaţa 1 Decembrie, Aleea Gojdu, str. Libertăţii, reprezentând realizarea legăturii inelare a sistemului de distribuţie cu gaze naturale din municipiul Oradea, fără execuţie branşamente
 • Hotărârea 432/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbare de destinatie din locuinta in vila turistica, str. Rimler Karoly nr.10, nr.cad. 176539-Oradea
 • Hotărârea 431/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de ansamblu de locuinte colective – Modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005 - str. Stefan Octavian Iosif, nr.cad.12892, 169286, 169127 – Oradea
 • Hotărârea 430/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire statie distributie carburanti, str. Ogorului, nr.cad.174700 – Oradea
 • Hotărârea 429/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Construire sediu episcopie si complex pentru varstnici compus din camin cu 50 de locuri si imobil cu sase apartamente, str. Sulyok Istvan nr. 9, nr. cad. 14328 - Oradea
 • Hotărârea 428/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea, situate in zona strazilor Nojoridului, Jurcsak Tibor si cartierul Oncea
 • Hotărârea 427/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor Nojoridului şi Apateului
 • Hotărârea 426/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: „Reabilitare fatade (principala si partial interioare) si refacere acoperis la forma initiala imobil situat in Oradea Piata 1 Decembrie nr.4-6”
 • Hotărârea 425/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: “ RESTAURAREA FAŢADELOR PALATULUI STERN, ORADEA, str. Republicii nr.10 şi 10/A”
 • Hotărârea 424/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 423/2014 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 122/1997, privind darea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea statului roman, situat in Oradea, str. Gutemberg nr.8, pentru derularea programului Phare-Sesam si respectiv abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 36/26.03.1998, privind modificarea H.C.L. nr.122/1997
 • Hotărârea 422/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 421/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 420/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952/2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 419/2014 - Municipiul Oradea

  privind accesul cetăţenilor din Municipiul Oradea la terenurile de sport din incinta unităţilor de învăţământ, administrate de Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 418/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, fond de stat, sociale, de necesitate, de serviciu şi de intervenţie, aflate în municipiul Oradea
 • Hotărârea 417/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a delegarii prin concesiune a serviciului public de intretinere a parcurilor: 22 Decembrie, Teiului, Taranilor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 416/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea susţinerii proiectului „Realizare inel de centură integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea” ca proiect strategic al judeţului Bihor pentru finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2014 – 2020, pe tronsonul: sens giratoriu Calea Sântandreiului – str. Borşului.
 • Hotărârea 415/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 mai 2014
 • Hotărârea 414/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 mai 2014
 • Hotărârea 413/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 mai 2014
 • Hotărârea 412/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru asocierea Municipiului Oradea cu SC Electrocentrale Grup S.A. Bucureşti în vederea achiziţionării activului Centrala Termoelectrica II Oradea aparţinând SC Termoelectrica SA
 • Hotărârea 411/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea în vederea scoaterii din funcţiune a activelor fixe care vor fi înlocuite prin implementarea proiectului de reabilitare şi modernizare a reţelei primare de alimentare cu energie termică, respectiv magistralele 1 şi 3 totalizând 17,5 km
 • Hotărârea 410/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 şi art.3 din HCL nr. 231/27.03.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 57/30.01.2014 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 409/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 230 din 27.03.2014 privind modificarea HCL 56 din 30.01.2014 pentru participarea municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona G. Erofte – Lăpuşului”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blo
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc C3”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc C2”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc A4”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Galileo Galilei – Lacul Roşu”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetic
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Dacia – 1 Decembrie - D. Cantemir”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa ener
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Lăpuşului”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de lo
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Protecţia sursei de apă Uzina de Apa nr. 4 Oradea împotriva infiltraţiilor de apă din aglomerarile urbane învecinate”
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în Cartierul Grigorescu, Oradea – etapa III, str. Anghel Saligny, str. Thomas Alva Edison, str. Straub Ferenc Bruno”
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în Cartierul Grigorescu Oradea- etapa II, strada Anghel Saligny (fosta stradă nr. 39)”
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de apă şi canal pe Calea Borşului în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru demararea procedurii de transmitere în favoarea Municipiului Oradea a suprafeței totale de 17.513 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a statului, administrat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.,respectiv pentru aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 30.01.2014
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 12.976 mp, teren - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167377- Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea 1 în favoarea S.C. Faist Mekatronic S.R.L.
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 18.883 mp - teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 185859 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea 1, în favoarea S.C. Salesianer Miettex S.R.L
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Oradea

  privind unele m?suri referitoare la persoanele juridice care au calitatea de reziden?i în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării „HCL 249/2014 privind aprobarea proiectului CAMPUS ŞCOLAR - CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN ORADEA PENTRU MEDIUL ECONOMIC DIN BIHOR, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a modelului de contract de novaţie prin schimbare de creditor”
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2014, iulie 2014 şi august 2014
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, participărea Municipiului Oradea, aprobarea aplicaţiei de finaţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ” în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul programului RO06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu privind cofinanţarea în procent de 1% a lucrărilor cu finanţare din fonduri de coeziune etapa 2014 – 2020, din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”aprobate prin HCL 310/ 29.04.2014
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 36.877 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea , pe anul 2014 de către S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG SRL Oradea
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru achiziţia a zece midibuze pentru transport urban/periurban de călători de către SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind activităţile centrelor de colectare şi valorificare a materialelor refolosibile de pe raza Municipiului Oradea
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Oradea

  privind transferul activelor în curs aferente infrastructurii de transport şi distribuţie energie termică din contabilitatea SC Electrocentrale Oradea SA în contabilitatea Societăţii Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat prin HCL 560/2009) Schimbare zona functionala de locuire in zona functionala de comert si servicii, str. Nufarului, nr.cad.19947, 19948, 1861/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 20040, 20041, 19993, 19994, 1846, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19 – Oradea
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 425 din 30.05.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale zona str. Jurcsak Tibor, nr.cad. 174535 - Oradea
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie – strada Independenţei – intersecţie strada Primăriei”
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Drum de acces pentru autovehicole speciale de interventie pentru situatii de urgenta, intre str. Tribunalului si str. Gheorghe Dima, aferent Complex Multifunctional cu Parcaje Supraetajate – zona Tribunalului”
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „Studiului de necesitate şi oportunitate al unui sistem informatic în vederea contorizării integrale precum şi citirea de la distanţă a contoarelor de energie termică în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie“ Reamplasare utilităţi în zona pasajului denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN76 Deva-Oradea „
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reamplasare utilităţi în zona pasajului denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN79 Arad-Oradea „
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe C 3, str. Sovata, nr. 58, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe C 2, str. Sovata, nr. 60, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 44, str. Cazaban, nr.7, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe E 2, str. Aleea Rogerius, nr. 10, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 69, str. Cazaban, nr.17/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe CARPO, str. Cazaban,nr. 51, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 10, str. Lapusului, nr. 7/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe A4 , str. Aluminei, nr.47, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 108, str. Lapusului, nr. 35, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe D 33, str. D. Cantemir, nr.33, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Z 15 ,str. Cazaban, nr. 49 B, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 7. str. Onestilor, nr. 80, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe D 5, str. B-dul Dacia, nr.79, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe M 8, str. General Magheru, nr. 8, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 107, str. Lapusului, nr. 37, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 100, str. Lapusului, nr. 51, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe C 4, str. Sovata, nr. 56, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 19,str. Leonardo da Vinci , nr. 4, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 20,str. Leonardo da Vinci, nr. 6, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 14,str. Bumbacului,nr.18/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 70, str. Cazaban, nr.17/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe TURN, Piaţa 1 Decembrie, nr.27, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q 96, str. E. Grigore, nr. 14, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q 58, str. Lacul Rosu, nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q 57, str. Lacul Rosu, nr. 29, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q 95, str.E. Grigore, nr. 16, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 9, str. Lapusului, nr. 5, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q 109. str. Lapusului, nr. 35/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe QR 56, str. G. Galilei, nr.3, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.274 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, în zona străzii Sântandreiului
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Csomortányi Ştefan - Ioan şi Maria - Cornelia reprezentând suprafaţa de 46 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 186684 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Frunzişului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 4.731 mp şi 4.600 mp, reprezentând teren - domeniu public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Făgăraşului - tronsonul 3
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.907 mp, reprezentând teren - domeniu public, cu destinaţia - alei şi zonă verde în zona străzii Matei Basarab
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.893 mp, reprezentând teren - domeniu public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Matei Basarab
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 674 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Tileagdului, respectiv pentru aprobarea vânzării prin licitația publică a acestei suprafețe constituită din nr. topo 7632, înscris în C.F. 4787 - Oradea, str. Tileagdului (fără număr)
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai”
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren, ce urmează a fi afectate de lucrarea de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai”
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând teren și construcții ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind ,,Drum de acces pentru autovehicule speciale de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, între str. Tribunalului şi str. Gheorghe Dima, aferent ,,Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate - zona Tribunalului
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare şi alipire a terenului identificat cu nr. cadastrale 177198 şi 179264, în vederea constituirii drumurilor de acces, respectiv pentru aprobarea atribuirii de denumiri străzilor nou înființate în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II - Oradea
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.709 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Buzăului
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Oradea

  suprafețele de 7.110 mp şi 6.365 mp, reprezentând teren - domeniu public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Făgăraşului - tronsoanele 1 și 2
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.327 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Cornițelului
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 719 mp, 1.532 mp şi 2.216 mp reprezentând terenuri - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drumuri publice situate în municipiul Oradea - în Cartierul Podgoria
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 524 mp teren, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia ”drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona Podgoria
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 716 mp teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în strada Alexandru D. Xenopol
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 856 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Lalelelor
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Oradea

  pentru încheierea unui Contract de constituire a dreptului de superficie între d-na. Georgescu - Măriuţan Steluţa - în calitate de proprietar şi Municipiul Oradea - în calitate de superficiar, asupra unui teren, în suprafață de 981 mp, în vederea amplasării de cabluri electrice subterane aferente infrastructurii reţelei de electricitate a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I – Şoseaua Borşului
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 3.556 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în cartierul Grigorescu
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 8 mai 2014
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 aprilie 2014
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii sportivilor din echipa de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea pentru performanțele obținute
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea în vederea asigurării asistenţei medicale preventive şi curative a studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării HCL 249/2014 privind aprobarea proiectului CAMPUS ŞCOLAR - CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN ORADEA PENTRU MEDIUL ECONOMIC DIN BIHOR, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a modelului de contract de novaţie prin schimbare de creditor
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb imobiliar in vederea punerii in aplicare a actului de dezlipire si apartamentare pentru imobilul situat in Oradea, Parcul Traian nr. 14, inscris in CF nr.168.044 Oradea, nr. cadastral 168.044 si 168.044 – C1
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: “Reabilitare fatada si casa scarii, inlocuire tigla la acoperis la Palatul Poynar, Str.Nicolae Grigorescu, nr.6, Oradea”
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea in administrare catre Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobile (cladiri si terenuri)
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Socială Comunitară Oradea, valabil începând cu 01.05.2014.
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Anghel I. Saligny” pentru strada nou creată în Parcul Industrial Eurobusiness II, situat pe strada Ogorului
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-lui Pasztor Sandor şi validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Kis Gabor Ferenc din partea Uniunii Democrate Maghiare din România.
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului de contract de cesiune de creanţă care se va încheia între Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu” şi Municipiul Oradea
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei de investiţii prioritare actualizată aferentă Master Planului pentru dezvoltarea sectorului apă/canal în judeţul Bihor – pentru municipiul Oradea, în perioada 2014 - 2018
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru contractarea execuţiei lucrărilor de intervenţie aferente obiectivului „Pod rutier peste râul Crişul Repede, strada Făcliei – Dragoş Vodă”
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre d-l Budar Gheorghe si d-na Budar Florica
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 141.094 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C. BLOC 10ARED SRL Oradea
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladire datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre Fundatia EL-Sadai.
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la SC Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la SC Administratia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii SC ADP Servicii SRL la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale SC Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la SC Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2014.
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 4.991 lei aferent investiţiei în valoare de 2.339.397,46 lei, (525.282,34 euro) realizată de către S.C.VANDANA COM SRL în Oradea str.Calea Sântandrei nr.26
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea preţului de vânzare a suprafaţei de 339 mp teren, înscris în CF 155167, situat în mun. Oradea, str. George Emil Palade nr. 83 (Cartierul Europa) în favoarea d-lui. Niculescu Paul - Nicolae
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului,cu propunerea de dezmembrare a terenului, identificat cu nr. cadastrale 177198 şi 179264,în vederea constituirii drumurilor de acces la parcelele din incintaParcului Industrial Eurobusiness II – Oradea
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare a terenurilor ocupate de construcţii situate în mun. Oradea, pe străzile George Emil Palade, Ștefan Odobleja și Gábor József, în cartierul Europa, pentru tranzacţiile aprobate în cursul anului 2014
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 10.000 mp teren, provenită din dezmembrarea terenului identificat cu nr. cadastral 182460, înscris în CF nr. 182460 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Ceyrat (fără număr), în vederea realizării obiectivului Aşezământ pentru persoane vârstnice şi pentru cazuri ce necesită îngrijiri speciale (paliative şi Alzheimer)
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 553 şi 1.149 mp, reprezentând terenuri - proprietate publică a municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Ceyrat destinate extinderii Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în administrare a suprafeţei totale de 49.114 mp în favoarea S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. în vederea extinderii Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.086 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, reprezentând bretea de legătură între str. Dimitrie Anghel şi str. Murelor
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 11.307 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe, cu destinaţia ”drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona str. Făcliei
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.952 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Şanţului
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1208 mp, reprezentând teren - proprietatea mun. Oradea, situat în Oradea- strada Uzinelor
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 15.357 mp, identificat cu nr. cadastral 182460, situat în mun. Oradea, strada Ceyrat (fără număr)
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenului în suprafaţă de 16.552 mp teren, respectiv pentru atribuirea denumirii - Ion Mihalache pentru strada nou creată în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare şi alipire a terenului, identificat cu nr. cadastrale 160690, 185933, 186066, 180343 şi 185639, respectiv pentru atribuirea de denumiri străzilor nou înființate în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren,ce urmează a fi afectate de lucrarea de utilitate publică privind “Descongestionare traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 - Drum expres”
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 335 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Moliere nr. 8, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzarii, prin negociere directă, a acestei suprafeţe de teren, în favoarea d-nei. Horgoş Margareta
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertelor de donaţie înaintate de Băruţa Erzsébet, Tanc Dorina - Luminiţa, Lata Viorica - Elisabeta şi Széles Ana - Ileana, pentru suprafaţa totală de 1.377 mp teren, afectat de obiectivul de investiţie ”Construirea unei piste de biciclete între Oradea şi Berettyóújfalu”
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 7.640 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea în cartierul Bălcescu
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil cu propunerea de lotizare a nr. cadastral 175037 – Oradea și transmiterea în comodat, pe 25 de ani, a imobilului Lot 2, compus din clădire şi teren, în suprafață de 1.016 mp, situat în mun. Oradea, str. Tribunalului nr. 8, în favoarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A, în vederea stabilirii sediului social al societății
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.906 mp, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a mun. Oradea a acestei suprafeţe, cu destinaţia - Parc public în mun. Oradea, între străzile Ion Bogdan și Gheorghe Pituţ
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradeaa suprafeţei de 11.297 mp din CF 8051 şi CF 3642 - Sântandrei şi a suprafeţei de 31.509 mp din CF 154683 şi CF 183522 - Oradea, situat în municipiul Oradea, zona str. Oneştilor - str. Barcăului, în vederea dezvoltării ”coridorului verde Ioşia”
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 7205, 6710 şi 1550 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Barcăului destinat implementării proiectului ”Coridor verde în cartierul Ioşia”
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezlipire a suprafeţelor de 4.587 mp şi 8.917 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral 2378 - Oradea, înscris în CF nr. 150228 - Oradea și stabilirea destinaţiei de ”Parc public” - etapa 3, pentru terenul proprietatea municipiului Oradea situat în zona Lotus Center
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea contractelor de comodat încheiate între Administrația Națională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Ape Crişuri și Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliară, privind transferul în folosință gratuită a unor terenuri, proprietate publică a Statului Român, necesare implementării unor proiecte de interes public local
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF nr. 177458 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, pentru imobilul identificat cu nr. cadastral 186482 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Anatole France nr. 34, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 210/ 375 mp din nr. top 8862/172 a CF precizat
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare, respectiv de alipire a terenului, identificat cu nr. cadastrale 180882, 174129 şi 184077, respectiv atribuirea denumirii - Beöthy Ödön pentru strada nou înființată în incinta Parcului Industrial Eurobusiness III - Oradea
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dării în administrarea S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A. a imobilelor - terenuri şi construcţii, înscrise în CF nr. 179264, 177198 şi 171455 - Oradea, în vederea extinderii Parcului industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 156629, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 24 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Oşvat Flaviu - Ovidiu
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 345 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Moreni nr. 2A, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafeţe în favoarea soţilor Iancu Aurel şi Iuliana
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 3.075 din 3.122 mp teren, înscris în CF 154207 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 258, jud. Bihor, în favoarea Fundației Societatea Biblică din România
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 503 mp teren,situat în mun. Oradea, str. Moreni nr. 2B, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării,prin negociere directă, a acestei suprafeţe în favoarea soţilor Dobai Nicolae - Gheorghe şi Elisabeta - Violeta
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Oradea

  pentru obținerea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 102 mp teren, cu nr. topo 484/216-1, înscris în CF 177065 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Hașaș nr. 7, în favoarea d-lui. Dediu Daniel
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Pop Miron şi Iuliana reprezentând suprafaţa din acte de 105 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 186988 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 14 cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Deme Ioan şi Emilia reprezentând suprafaţa de 51 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 185778 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 39/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Gabor Călin-Florian şi Emilia reprezentând suprafaţa de 236 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 180638 - Oradea, respectiv suprafaţa de 170 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180451 - Oradea situate în mun. Oradea, str. Arinului nr. 16/B, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Botea Gheorghe şi Aurora Rodica reprezentând suprafaţa de 126 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 186741 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Colinelor nr. 156, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de Asociaţia Radio Vocea Evangheliei sucursala Oradea reprezentând suprafaţa, de 123 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 181046 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Vasile Lucaciu nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 13.654 mp teren,situat în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de malul drept al Crişului Repede, strada Sovata şi Podul Sovata
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 981 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Petre George Andrei
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.093 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Nordului
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 852 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Brumei
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 995 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Bănuţ Aurel Pavel
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.236 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în municipiul Oradea, strada Agronomului
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 aprilie 2014
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 martie 2014
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului CAMPUS ŞCOLAR - CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN ORADEA PENTRU MEDIUL ECONOMIC DIN BIHOR, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a modelului de contract de novaţie prin schimbare de creditor
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Development of natural habitats of protected trees species and volunteer flora on Ciuperca Hill – Oradea and in Korosszegapati – Hajdu-Bihor, faza PT
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Oradea

  privind organizarea licitației publice, cu plic închis, în vederea închirierii de teren, domeniul public al municipiului Oradea, pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitare
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” – Tronson 6
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „drum expres” – Tronson 5.
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea acordului de principiu în vederea demarării măsurilor legale care se impun pentru alocarea unor spaţii Muzeului Ţării Crişurilor în imobilul - Cetatea din Oradea
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în Cartierul Grigorescu Oradea- etapa II , strada nr.39”
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retele apa si canal in Cartier Episcopia Bihor II”
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de gaz în Oradea, pe str. Ana Ipătescu, tronsonul stradal cuprins între intersecţiile cu str. Ecaterina Teodoroiu şi str. Abrudului
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţie Reabilitare strada Borşului: tronson pod CF – staţia de epurare a apelor uzate menajere şi industriale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2014-30.04.2015 şi încheierea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat Restaurarea si refunctionalizarea spatiilor pentru evenimente culturale din cadrul complexului \\
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Statutului şi a Actului Constitutiv ale Fundaţiei Pentru Sănătate
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Oradea şi realizarea unui traseu turistic în spaţiile publice ale monumentului”
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 57/30. 01. 2014 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ordaea nr. 56/30.01.2014 pentru aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public care se desfăşoară pe raza municipiului Oradea, în anul 2014
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Oradea

  privind menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr.909 din 05.12.2013 cu privire la parteneriatul încheiat între Poliția Locală Oradea și Compania Romprest Service SA vizând colaborarea celor două entităţi cu privire la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie „DDD”, în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv şi a „Statutului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor”
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2013
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Oradea

  Privind alocarea sumei de 1.200 lei în favoarea Asociaţiei Down Oradea, pentru achiziţionarea medaliilor şi premiilor care se acordă participanţilor la concursul sportive Special Olimpycs desfăşurate în cadrul celei de-a VIII-a ediţie a Aniversării Zilei Mondiale a Sindromului Down
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei serviciilor de doborât arbori, scoaterea cioatelor şi tăieri de corecţie arbori din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani cuprinzând 2 loturi (Lot1 şi Lot2)
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE STRADA ABRAHAM LINCOLN - Varianta I
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Staţie de pompare apă potabilă la Căminul de Garnizoană situat în municipiul Oradea, strada Aleea Matei Basarab, nr. 2 - 4”
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala si construire doua hale de productie si prelucrare, str.Czaran Gyula, nr. cad. 181975 - Oradea
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale , str. Apateului, nr. cad. 175330, 175331, 172573, 164597 – Oradea
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Schimbare de destinaţie din R3a în C4; Extindere şi etajare clădire existentă, str. Hortensiei nr.4, nr. cad. 154253 şi 178019-Oradea
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilităţii fiscale prevăzute de art. 286 alin. 9 Cod fiscal constând în scutirea pe o perioadă de 5 ani, de la plata impozitului pe clădire a imobilului situat în municipiul Oradea, str. 1 Decembrie nr. 2, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a faţadei imobilului, pe cheltuială proprie conform Legii nr. 153 din 2011
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilităţii fiscale prevăzute de art. 286 alin. 9 Cod fiscal constând în scutirea pe o perioadă de 5 ani, de la plata impozitului pe clădire a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Traian Moşoiu nr. 8, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a faţadei imobilului, pe cheltuială proprie conform Legii nr. 153 din 2011
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de impozitul pe clădiri aferent proprietarilor din imobilul de pe str. Nufărului nr. 21 bl. PC 144/A, PC 144/B, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică pe cheltuiala proprie
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de impozitul pe clădiri aferent proprietarilor din imobilul de pe str. Decebal nr. 25 , ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică pe cheltuiala proprie
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2013
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2014 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR, A SOCIETĂŢII COMERCIALE EURO MAX INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu sportivii care beneficiază de premiere şi susţinere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru infiintarea de catre Sinteza SA a parcului industrial specializat in domeniul industriei chimice - CHEM Park Oradea, situat in Oradea, Soseaua Borsului, nr.35 si acordarea facilitatilor conform prevederilor Legii 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii Liceului Particular ,,Georgiana’’ și a Școlii Postliceale ,,Georgiana’’
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Oradea

  privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din strada Mihai Eminescu Oradea constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru înfiinţarea unor noi curse aeriene cu plecare de pe Aeroportul Oradea către alte aeroporturi din Uniunea Europeană
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 a S.C. GALASSINI GROUP S.R.L.
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2014, investiţii de natura locuinţelor, a S.C. REZIDAN S.R.L.
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor pe anul 2014, a S.C. Contact Tehnic Internaţional S.R.L.
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 pentru Fundaţia Societatea Biblică din Romania
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2014 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE BLOC 10 ARED SRL
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Oradea

  privind respingerea acordului de principiu în vederea demarării măsurilor legale care se impun pentru alocarea unor spaţii Muzeului „Ţării Crişurilor” Oradea, în imobilul - Cetatea Oradea
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea, a unor reprezentanţi ai autorităţii administraţei publice locale
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cesionarii Contractului de lucrari inregistrat sub nr.69697/28.10.2008, incheiat intre Administratia Imobiliara Oradea si SC SELINA SRL, catre Muncipiul Oradea
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate şi de selecţie), pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliară Oradea şi Politia Locala Oradea cu Inspectoratul de Politie Judetean Bihor prin Politia Municipiului Oradea avand ca obiectiv comun ridicarea nivelului de siguranta a cetatenilor municipiului Oradea, asigurarea linistii si ordinii publice în municipiul Oradea
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.151 mp, provenit din teren identificat cu nr. topo 6544/3, înscris în CF 178371, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea – în zona străzii Graurilor
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 319 mp teren, înscris în CF cu nr. 4751-Oradea, situat in municipiul Oradea, Str. Moreni, nr.2/A, în favoarea d.lui MATICAS FLORIAN si sotia MATICAS ANA
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 160mp teren, înscris în CF cu nr. 4751-Oradea, situat in municipiul Oradea, Str. Moreni, nr.2/A, în favoarea d.lui BENEA CORNEL IONEL
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 4310 mp teren, înscris în CF cu nr. 176461, situat în municipiul Oradea, Şoseaua Borşului, în favoarea S.C. ROMDANIEL IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 31 mp teren, înscris în CF cu nr. topo 10170 – Seleuş, situat în mun. Oradea str. Măslinului nr. 1/A, în favoarea d-lui Groza Daniel şi soţia Groza Mioara.
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 387 mp, reprezentând teren cu construcţie - proprietate publică a mun. Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soții Purza Darius-Vasile şi Andrea-Ioana reprezentând suprafaţa de 42 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 186010 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Strugurilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de d-na. Patko Julianna - Katalin,reprezentând suprafaţa de 45 mp teren, cu nr. cadastral și înscris în CF - 185663, situat în mun. Oradea, strada Făcliei nr. 58, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea unor solicitări depuse în vederea atribuirii de teren în baza Legii 15/2003 şi retragerea dreptului de folosinţă de la beneficiarii care nu au îndeplinit obligaţiile contractuale privind începerea lucrărilor de construire pe parcelele atribuite
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului,cu suprafaţa măsurată de 1.885 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum în mun. Oradea, str. Belșugului – tronson 2
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.334 mp, respectiv majorarea, de la 990 mp la 1.334 mp, a suprafeţei de teren transmisă în comodat Fundaţiei “Copiii Făgăduinţei”, situată în mun. Oradea str. Miron Costin nr. 40 – 42
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.636 mp și 8.153 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Meziadului, tronsoanele 1 și 2
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.848 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum în mun. Oradea, str. Salciei
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 2.801 mp, identificat cu nr. cadastral 186318, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea, respectiv soții Oros Gheorghe şi Oros Marioara
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 2.240 mp, 1.263 mp, 1.230 mp şi 965 mp teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum” în mun. Oradea, str. Magnoliei – tronson 1, 2, 3 şi 4
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.112 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum în mun. Oradea, str. Pelinului
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.422 mp teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum” în mun. Oradea, str. George Washington
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 6.711 mp şi 3.334 mp, reprezentând teren - domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia drum în mun. Oradea, str. Trotuşului – tronsoanele 1 şi 2
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 7.936 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Măgheranului
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 2.680 mp şi 1.693 mp teren, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia „drum” în municipiul Oradea, str.Salcâmilor – tronson 1 şi 2
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, cu suprafaţa de 19.179 mp, având nr. cadastral 183277, situat în mun. Oradea, str. Ogorului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II - Oradea
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare,cu propunerea de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cadastral 1227, situat în mun. Oradea, str. Cărăbușului nr. 2
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Varga Maria - Elena reprezentând cota de 361 din 1035 mp teren, identificat cu nr. topo 2270-2271, înscris în CF 156940 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Cuza Vodă nr. 43
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.646 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. Vernicolor S.R.L., în vederea refacerii accesului, extinderii parcării existente și împrejmuirea terenului situat în munnicipiul Oradea, Șos. Borșului nr. 19
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF nr. 6372 - Sântandrei, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, pentru imobilul identificat cu nr. cadastral 185851 - Oradea, situat pe str. Corniţelului nr. 13, respectiv trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 135/ 603 mp din nr. top 1927/1 înscris în CF precizat
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soţii Török Sándor şi Judit – Dianareprezentând suprafaţa de 57 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 185928 – Oradea, situată în municipiul Oradea, str. Podgoria nr. 122, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Husz Iuliu-Balaj reprezentând suprafaţa de 98 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 186283 – Oradea, situată în municipiului Oradea, str. Caişilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de d-na. Kigyósi Erika şi d-na. Szabó Ilona,reprezentând suprafaţa de 323 mp teren, cu nr. cadastral și înscris în CF 183527, situat în municipiul Oradea, la intersecţia străzilor Cucului și Ioan Păun Pincio, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al municipiului Oradea având calitatea de membrii în Comisiile pentru vânzarea prin licitaţie deschisă şi negociere directă a terenurilor - proprietate privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a terenului, în suprafaţă de 524 mp, situat pe str. Frunzişului, proprietatea d-lui. Habineac Ştefan-Sebastian afectat de reţele de apă
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 4
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 545 mp (din acte de 500 mp), reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia – drum public în municipiul Oradea, strada Plaiului
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.955 mp şi 1.615 mp teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia drum în municipiul Oradea, str. Constantin Mille – tronson 1 şi 2
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.782 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia – drum public în municipiul Oradea, strada Zărandului
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.845 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, strada Ecaterina Varga
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului având suprafaţa de 8.593 mp, identificat cu nr. cadastral 177752, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Liszt Ferencz, în vederea amenajării unui „Parc public”
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 173202, în suprafaţă de 4.359 mp, reprezentând imobilul din municipiul Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 48, în care funcţionează Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor,cu suprafeţele de 472 mp, 1.095 mp, 1.157 mp, 957 mp și 1.307 mp, reprezentând teren – proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Constantin Tănase, tronsoanele I, II, III, IV și V
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.767 mp și 1.888 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în municipiul Oradea, strada Gheorghe Țițeica, tronsoanele I și II
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5.070 mp teren, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 3.250 mp, identificată cu nr. topo 6544/5, înscrisă în CF nr. 178373 – Oradea, precum şi a cotei de 407 din 5.437 mp, identificată cu nr. topo 6544/3, înscrisă în CF nr. 178371 – Oradea, situate pe str. Graurilor
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 februarie 2014
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2014, aprilie 2014 şi mai 2014
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea HCL nr. 746 din 30.09.2013 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Fundaţia Copiii Făgăduinţei, în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare aflat în structura Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar în vederea realizarii în bune condiţii a proiectului ,,Complex Wellnes Termal Nymphaea Oradea\\
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea a unor imobilele (clădiri şi terenuri)
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str Iuliu Maniu, nr 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str Eftimie Murgu, nr 9
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea începând cu data de 1 martie 2014
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “CS-5 Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare aferente municipiului Oradea”
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 a SC ROMCOM INVEST SRL
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 a SC WEST FRUTA SRL
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administratia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 18.137 lei aferent investiţiei realizată de către SC PLASTOR SA în Oradea, str.Johann Gutenberg NR.14
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 a SC ATP EXODUS SRL
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Neopan SRL
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Contractului de comodat în vederea preluării de către Municipiul Oradea de la Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică din Oradea a două suprafețe de teren, de 11.304 mp și 1.936 mp, situate pe amplasamentul proiectului amenajarea de parc public pe dealul Ciuperca
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 12.437 mp, identificată cu nr. cadastrale 17707, 17708, 13051 şi 18292, înscrise în CF nr. 176909, 176796, 153796 și 184081 Oradea, teren situat în mun. Oradea, str. Octavian Goga în vederea amenajării unui „Parc public”
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionare traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 3
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionare traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 2
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Oradea

  privind implementarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” la Spitalul Clinic Municipal „dr.Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Oradea

  privind implementarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 februarie 2014
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 ianuarie 2014
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 ianuarie 2014
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din proiectul tehnic intocmit pentru obiectivul de investitie „Proiect de iluminat si de utilitati pentru zona de Nord-Est Dealuri Oradea”
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 31/27.01.2012 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic intocmit pentru obiectivul de investitie „Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes”, finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 1008 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 182444 şi a suprafaţei de 1300 mp teren, identificat cu nr. cadastral 13065, situate pe Str. Ogorului, Oradea, în favoarea S.C. AIM POPA S.R.L.
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Căminul Mihai Viteazul, situat în Oradea, str. Poienitei, nr.25.
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din cadrul Centrelor de cazare temporară nr. 2 si nr.3, din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificării capitolului III a) alRegulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de birouri, servicii, str. Fluierasului nr.2, nr.cad. 153876-Oradea
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea funcţiei de administrator public (city manager) şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public (city manager) la nivelul Primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilorLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Oradea

  privind organizarea licitației publice pentru concesionarea suprafeței de 100.000 mp teren, proprietate publică a municipiul Oradea, în vederea realizării unei canalizaţii subterane pentru amplasare reţele de comunicaţii electronice şi electrice
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22 din 2014 pentru organizarea licitaţiei publice deschise privind concesionarea suprafeţei de 260 mp teren, proprietate publică a municipiului Oradea, în vederea realizării unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă în municipiul Oradea, str. Emilian Chitul (malul drept al Crişului Repede) cu respectarea elementelor principale ale proiectului câştigător al concursului de arhitectură „Amenajarea promenadei de pe malul Crişului Repede şi dota
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionare traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 2
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 875 din 19.11.2013, privind aprobarea documentaţiilor cadastrale şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe de 2.381 mp afectată de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea licitaţiei publice în vederea concesionării unei suprafeţe de până la 300 mp, teren pe care se află construcția de 105 mp denumită „Casă pompe Criş”, pentru amenajarea unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă în mun. Oradea, str. Emanuil Gojdu, pe malul stâng al Crișului Repede
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii, în folosinţă gratuită, în favoarea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco – Catolică din Oradea a suprafeţei totale de 1.860 mp teren, compusă din două parcele situate în mun. Oradea, str. Michelangelo şi str. Moliére, pentru realizarea unor obiective cu caracter social
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Oradea

  pentru preluarea în folosinţă gratuită de la Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică, Oradeaa terenului situat în mun. Oradea, str. Olteniei, având suprafaţa totală de 1.936 mp, în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement pe Dealul Ciuperca
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea constituirii a 43 parcele, cu suprafaţa totală de 5.230 mp, identificate prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului, reprezentând teren –“Drumul de centură în municipiul Oradea, Etapa II Sector Etapa a III – a, 1,78 km”, proprietatea publică a statului, administrat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România S.A. prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea diminuării suprafeţei de teren, transmisă în folosinţa gratuită a Parohiei Sfânta Vineri,de la 1.904 mp la 1.190 mp, respectiv aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 9026, situat în mun. Oradea, Piaţa Ţăranilor
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 116 din 349 mp teren, înscris în CF 172576 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Liliacului, nr. 29, în favoarea soţilor Gal Graţian-Lucian şi Mariana, în vederea construirii unei case familiale
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 415 mp, respectiv diminuarea suprafeţei concesionate în favoarea S.C. TRANSGEX S.A., de la 518 mp la 415 mp, reprezentând teren aferent Sondei de apă geotermală nr. 1717, situat în mun. Oradea, str. Barcăului
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării unei suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Dobai Alin-Mircea
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.089 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Pelicanului
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.613 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum în mun. Oradea, str. Belșugului
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţiei de teren - proprietate a S.C. Exclusiv Imobiliare S.R.L., în suprafaţă de 4.150 mp, identificat cu numerele topografice 6544/3 şi 6544/5, înscrise în CF 178371 şi 178373 - Oradea, în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Körösszegapáti din judeţul Hajdú-Bihar”, proiect cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 5.760 mp, respectiv de 6.587 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Cucului, tronsoanele I şi II
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului cu suprafaţa de 10.315 mp, identificat cu nr. cadastral 186320, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Thurzó Sándor şi Rapsodiei
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soţii Durgheu Adrian-Moise şi Maria,reprezentând suprafaţa de 31 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 169614 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Cireşilor nr. 2, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Maghiar Minodora - Ioana, reprezentând suprafața de 15 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 183624 – Oradea situată în mun. Oradea, în zona str. Izvorului cu str. N. Beldiceanu, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de Bicăzan Lucian-Claudiu reprezentând suprafața 37 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 185620 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Viilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de d-na. Toma Mirela-Marioara reprezentând suprafaţa de 420 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 173696 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Dimitrie Anghel nr. 4/S, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de S.C. Trucktronic S.R.L. reprezentând suprafaţa de 722 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 185716 – Oradea situată în mun. Oradea, Calea Borşului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Jonaş Gheorghe reprezentând suprafaţa de 67 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 178421 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 101, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Floruţa Lucian-Samuel reprezentând suprafaţa de 13 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 185659 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Nojoridului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. But Cristian reprezentând suprafaţa de 50 mp teren - identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 183185 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 64/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de numiții Lupu Gheorghe-Mircea și Morar Cristian,reprezentând suprafaţa de 120 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 183259 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Popasului nr. 11/G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de soţii Curta Bujor şi Maria reprezentând suprafaţa de 33 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 156415 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Strugurilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie înaintată de S.C. Deptacom S.R.L., reprezentând suprafaţa de 532 mp teren, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 178667 – Oradea situată în mun. Oradea, str. Americii, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al SC Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 412/2012 şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai SC Administraţia Domeniului Public SA în organele de conducere ale SC RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2014 la SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale - perioada 2014-2017
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2013
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 420/ 2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar majoritar
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe cladire pe anul 2014, aferent investiţiei de peste 500.000 de euro (complex hotelier) realizata de SC CALIPSO SA în Oradea, str.Aleea Ştrandului nr.9
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind detinerea câinilor şi stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metişi din municipiul Oradea,
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Gal Sorin, constatarea încetării prin deces a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Uniţa Lucian şi validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lui Stângă Adrian şi a d-nei Bunea Doina din partea Uniunii Social Liberale - Filiala Bihor
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin H.C.L. nr.86/2012
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru a face demersurile legale pe lângă Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea scoaterii teritoriului Municipiului Oradea din perimetrul de explorare – dezvoltare - exploatare a resurselor petroliere şi a gazelor naturale EX- 3 Băile Felix
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a terenului având suprafaţa de 6459 mp, identificat prin nr. cadastral şi înscris în CF 165772, proprietatea S.C. Sinteza S.A. prin compensarea parţială a obligaţiilor acesteia faţă de Municipiul Oradea şi S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea de către Municipiul Oradea, prin Consiliul Local,a suprafeței totale de 20.267 mp reprezentând teren aflat în proprietatea publică a statului, respectiv administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A., în vederea realizării lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Descongestionare traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60” – „Drum expres” – Tronson 1
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea – Creşe aprobat prin HCL 337/2013
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin H.C.L. nr. 508/2013
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării şi completării HCL 125/2013 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 463/2012 pentru aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF + PT +CS + DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.2 şi art.3 din HCL 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare pod P-ţa Unirii peste râul Crişul Repede” VARIANTA I
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Oradea

  privind clarificarea situatiei juridice a unor imobile din municipiul Oradea
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale, privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform HCL nr. 597/2008, cereri depuse în perioada 15.11.2013 – 15.12.2013
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131 din 29 februarie 2012, privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea spatiilor cu destinaţia de locuinţă, aparţinând domeniului privat a municipiului Oradea
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2014
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de facilităţi fiscale pentru administratorii şi rezidenţii din parcurile industriale din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea prevederilor referitoare la redevenţă din contractul de concesiune nr.877/2006 încheiat cu SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2014
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 37.346,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea , pe anul 2014 de către S.C. COMPACT INVEST SRL Oradea
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2014
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2014
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordarea sumei de 150.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2014
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2014 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de împrumut nr. 30054/24.02.2011 care se va semna între Municipiul Oradea şi HYPO NOE Gruppe Bank AG
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata redevenţei lunare datorată de S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. pentru bunurile rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din strada Colinelor Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Oradea

  privind modificarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness I încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA şi S.C. SALESIANER MIETTEX S.R.L
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Cabinetului de Avocat Guriţă Manole Cătălin de a reprezenta interesele Municipiului Oradea în dosarul nr.13752/271/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare şi în dosarul nr. 13752/271/ 2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie “REALIZAREA UNEI PISTE DE BICICLIŞTI PE RELAŢIA POD SOVATA – BĂILE 1 MAI”
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Oradea

  privind practicarea de către SC Oradea Transport Local SA a tarifului combinat pentru abonamentele de transport public local de persoane pe raza municipiului Oradea şi a comunei Sînmartinşi pe raza municipiului Oradea şi a comunei Borş
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter, str. Grigore Moisil, nr.cad. 185875 - Oradea
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Oradea

  privind revocarea H.C.L. 646/2013, respectiv pentru aprobarea organizării licitaţiei publice, a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, în vederea concesionării unei suprafeţe de până la 300 mp, teren pe care se află construcţia de 105 mp denumită „Casa pompe Criş”, pentru amenajarea unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă în municipiul Oradea, str. Emanuil Gojdu, pe malul stâng al Crişului Repede.
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Oradea

  privind organizarea licitației publice în vederea închirierii de teren, domeniul public al municipiului Oradea, pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitare
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Oradea

  pentru organizarea licitaţiei publice deschise privind concesionarea suprafeţei de 260 mp teren, proprietate publică a municipiului Oradea, în vederea realizării unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă în municipiul Oradea, str. Emilian Chitul (malul drept al Crişului Repede) cu respectarea elementelor principale ale proiectului câştigător al concursului de arhitectură „Amenajarea promenadei de pe malul Crişului Repede şi dotare pentru alimentaţie publică”.
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând suprafaţa de 6.868 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, situat peDealul Ciuperca
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând suprafaţa de 772 mp teren, proprietate publică a municipiul Oradea pe Dealul Ciuperca
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.289 mp,reprezentând teren, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţiadrum în mun. Oradea, str. Soarelui
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 4.490 mp, 7.494 mp, 6.662 mp și 9.250 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Henrik Ibsen, tronsoanele I, II, III și IV
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirea Creşei nr. 9 situată în municipiul Oradea, str. Poieniţei nr. 2/A
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirea Grădiniţei nr. 16 situată în municipiul Oradea, str. General Henri Mathias Berthelot nr. 1
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirea Grădiniţei nr. 11 din municipiul Oradea, str. Menumorut nr. 41
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Miclăuş Dumitru şi Miclăuş Vioricareprezentând suprafaţa de 70 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 185654 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Caişilor nr. 2/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Ardelean Lucian-Ioan şi Daniela-Angelicareprezentând suprafaţa de 920 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 181597 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cucului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 11.951 mp teren,respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situatîn mun. Oradea, la intersecţia str. Calea Sântandreiului cu str. Calea Aradului
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.718 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situatîn municipiul Oradea, la intersecţia str. Ogorului cu str. Nufărului
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Faur Dacian-Nicolae şi Faur Cristina-Nataliareprezentând suprafaţa de 12 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 183982 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 57/I, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Tivadar - Ianceu Danielreprezentând suprafaţa de 59 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 166858 – Oradea situat în municipiul Oradea, str. Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. ACTIVE MEDIA S.R.L. reprezentând suprafaţa de 38 mp, teren cu nr. cadastral și înscris 167215 – Oradea situat în municipiul Oradea, str. Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Mocan Călin-Florin şi Ţirban Titiana reprezentând suprafeţele de 31 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 167175 – Oradea şi 34 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 167254 – Oradea situat în municipiul Oradea, str. Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de Kencse Gyula - Gergely şi Kencse Irma, respectiv Kencse Iuliu şi Kencs Renata reprezentând suprafaţa de 68 mp, teren cu nr. cadastral 166853 și înscris în CF 166853 – Oradea situat în municipiul Oradea, str. Branului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Czirjak József-Levente şi Czirjak Enikőreprezentând suprafaţa de 66 mp, teren cu nr. cadastral 166856 și înscris în CF 166856 – Oradea situat în municipiul Oradea, str. Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de INGRIJIRE si EDUCATIE TIMPURIE si a statului de functii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA,
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2013