Proces verbal din 31.07.2013

PROCES VERBAL Încheiat azi 31 iulie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 iulie  2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Bonchiş Ioan, d-l Câmpan Ioan, d-l Corcheş Dorin Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan,  d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Daniel Dumitru, d-l Popa Dan Lucian, Ritli Laszlo Csongor,  d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Jozsef, d-l Tau Ioan, d-l Uniţa Lucian.

 

            Lipsesc : d-na Coste Adelina, d-l Dan Octavian, , d-l Gal Sorin Călin,  dl. Pasztor Sandor, d-l Vulcu Daniel Sorin

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            D-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa ordinară aferentă lunii iulie 2013 a fost convocată pentru astăzi 31 iulie 2013. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 21 lipseşte motivat d-na Coste Adelina, d-l Dan Octavian, , d-l Gal Sorin Călin,  dl. Pasztor Sandor, d-l Vulcu Daniel Sorin iar dl. consilier Corcheş si-a dat demisia. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

 Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor anterioare  ale Consiliului Local. Si anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20 iunie 2013, proces verbal al şedinţei extraordinare din 27 iunie 2013,  proces verbal al şedinţei extraordinare din 08 iulie 2013 şi proces verbal al şedinţei extraordinare din 25 iulie 2013, care a fost afişat la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local şi a putut fi studiat. Supun spre aprobare procesul verbal la care am făcut referire. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

 Mulţumesc dl. secretar. Bună ziua stimaţi colegi. Pentru început supun spre aprobare borderoul de materiale propuse spre analiză şi aprobare cu  proiectele de hotărâri, care a fost pus pe site-ul primăriei şi discutate în comisiile de specialitate. Borderoul de azi 31 iulie 2013 cuprinde 46 de materiale.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea „Studiului de fezabilitate - stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea" şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea. 

 

 

Discuţii?

 

Dau cuvântul dl. Ritli.

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier local

 

Având în vedere cele discutate ieri în şedinţa pe comisiile de specialitate, considerăm că în condiţiile în care serviciul de termoficare este în proprietatea oraşului şi evident se află într-o situaţie de monopol, nu putem să nu considerăm să observăm semnalele accentuate ale unor servicii publice în acest caz, dacă în schimb vorbim de serviciul public atunci  avem o problemă în ceea ce priveşte doar evidenţierea argumentelor economico-financiare şi de rentabilitate şi considerăm că trebuie să ţinem cont şi de câteva argumente sociale şi de buna funcţionare a acestui oraş. În aceste condiţii nu putem accepta diferenţierea cetăţenilor în cetăţeni de categoria H şi D, la fel cum nu cred că se poate lua o decizie astăzi atât de categorică şi cu atâtea efecte înaintea aprobării planului urbanistic general, astfel  propunem ca acest material să fie adoptat cu varianta 1 din studiul de fezabilitate cu precizarea că din ultimă propoziţie „zona unitară în acest caz este dată  de situaţia faptică existentă în  acest moment" partea cealaltă cu privire la eficienţa şi la eludarea tuturor condiţiilor de eficienţă să fie ştearsă de acolo şi să fie înlocuită cu altă propoziţie "zona unitară putând fi reanalizată în funcţie de analizele efectuate privind eficienţa energetică şi de rentabilitatea economico-financiară" Astfel consider că îndeplinim condiţiile şi de economicitate şi de rentabilitate în acelaşi timp nu introducem aceste zone care mie astăzi mi se par destul de incerte ca şi funcţionalitate şi putem să adoptăm cu aceeaşi eficienţă această propunere.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Susţinem materialul în varianta pe care o aveţi în faţă pt. că este o chestiune legală şi oportună, atât din punct de vedere al prevederilor legale care reglementează funcţionarea acestui sistem de tip SACET  cât şi din punct de vedere economic şi al finanţării proiectelor europene pt. că aceste elemente de hotărâri sunt prevăzute şi au fost votate în documentaţia pe care noi am aprobat-o în anii anteriori privitoare la proiectul de termoficare al Municipiului Oradea, am discutat aceste chestiuni de nenumărate ori, studii făcute de Electrocentrale cu privire la zonele care pot fi asigurate astăzi şi în viitor  în mod eficient atât din punct de vedere al companiei cât şi al cetăţenilor  şi vă rog să votaţi materialul în forma propusă de executiv.

 

 

Dau cuvântul dl. Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan - consilier local

 

În cazul acesta aş dori să fac câteva propuneri. În primul rând aş avea de făcut o observaţie şi anume era bine dacă la material era anexată atât harta cât şi lista străzilor propuse să facă parte din zona unitară B deoarece în material era trecut foarte simplu din zona B fac parte străzile şi tronsoanele de străzi care nu sunt incluse în zona A, asta ca şi observaţie. În al doilea rând aş dori să întreb având în vedere că acum înainte de începerea şedinţei am obţinut studiul de fezabilitate şi studiez un pic lista aceasta cu zona unitară B. Pct. 1 str Alba Iulia PT 316 ca să ştiu cum să interpretez, nr. de imobile racordate 1 din nr. de 18   existente punctul termic nu mai are capacitatea de a prelua alţi consumatori. Din punct de vedere tehnico-economic investiţia în modernizarea reţelei este nerentabilă vezi anexa 4 şi 5, ca să înţeleg, sunt 18 imobile existente pe str. respectivă din care un singur imobil este racordat la reţeaua termică respectivă? Dacă poate să-mi răspundă cineva.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Ghitea.

 

Dl. Ghitea Mircea - director executiv Direcţia Tehnică.

 

Aş vrea să vă răspund că o dată cu toate studiile de fezabilitate şi cu toate documentele şi planşele sunt predate Consiliului Local şi nu azi . Am înţeles că dumneavoastră azi aţi intrat în posesia  lui dar ele sunt predate Consiliului Local de câteva zile, adică secretariatului consiliului şi ca atare sunt postate pe site-ul primărie cu toate hărţile, de câteva zile. Noi am făcut ceea ce trebuie să facem. În al doilea  rând  acel punct termic la care faceţi referire cu str. Alba Iulia cu un singur imobil de pe strada Alba Iulia racordat la punctul termic şi alte imobile, din total 18 se spune că nu mai are capacitate pt. că sunt arondate şi alte străzi nu numai Alba Iulia deci nu mai poate prelua nici cele 17 gospodării care sunt  pe strada Alba Iulia nu mai are capacitatea dea prelua în plus consumatori. Deci anexa vă spune câte imobile din totale existente pe o stradă sunt racordate la punctul termic la care sunt racordaţi acei locuitori care nu mai poate prelua alţi consumatori.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan - consilier local

 

Mulţumesc pt. răspuns, legat de observaţii nu doresc să intru intr-un dialog pt. că  nu cred că are rost, dar  aş avea următoarele completări la material şi anume, acolo unde scrie zona unitară A pe ultima pagină, a raportului de specialitate aş dori să fac următoarele completări „ excepţie privind obligativitatea racordării la sistemul centralizat  o constituie şi cazul imobilelor  situate în zona unitară A care nu au fost niciodată racordate la sistemul centralizat  de alimentare cu energie termică. Proprietarii imobilelor care nu au fost niciodată racordate la sistemul centralizat  de alimentare cu energie termică pot depune cereri de racordare la sistemul centralizat şi în cazul în care din punct de vedere tehnico-economic şi juridic este obligat să primească un aviz favorabil, adică prin asta dăm posibilitatea ca acei proprietari de imobile care  stau în zonele în care există un racord primar de exemplu, poate cel reabilitat , momentan sunt pe încălzire cu lemne, cazan sau altele, să aibă posibilitatea să se racordeze la acest sistem centralizat. Asta am vrut să  spun, fiind una dintre propuneri şi a doua, la zona unitară B aş dori să completez materialul cu un art. adică cu a 2 frază din materialul 2 care este extras din regulament, art. 3 alin 2 pct.. B a 2 frază şi anume" în această zonă vor fi considerate şi imobilele situate în arealul zonei A care nu sunt branşate la sistemul centralizat şi vane din punct de vedere tehnico-economic se consideră că nu este posibilă sau eficientă branşarea acestora, imobilele situate în zona B care ulterior adoptării prezentei hotărâri  se vor branşa la SAGET vor fi incluse în zona unitară de încălzire A" nu văd de ce nu s-ar putea acestea de fapt sunt din regulament  preluate probabil, aici au fost omise. Mulţumesc.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi, cu tot respectul  dl. Huszar, sunt 2 aspecte, acest material a fost supus unei dezbateri publice, a fost în comisii şi eu cred personal consider că în moment ce ai regulamente de anvergură cu tot felul de detalii şi articole, e bine să se facă propunerile din timp, la dezbaterea publică la şedinţa pe comisii în aşa fel încât cei care sunt specializaţi pe aceste chestiuni să poată să ia propunerea şi să o încadreze în cadrul regulamentului altfel făcute pe picior, asta e valabil pt. orice regulament nu numai pt. acesta, riscă să iasă cu totul altceva decât ceea ce a fost propus şi atunci întrucât  ieri am avut şedinţa de comisii, am avut dezbaterea de consiliul şi nu am avut aceste propuneri, propunerea executivului este să respingem amendamentele care se fac la acest tip de regulamente mari, regulamente de detaliu făcute în plen care nu le poţi analiza şi care v-am spus că există riscul să vrei să faci ceva bun şi să iasă ceva prost, deci propunerea de a respinge aceste chestiune este de principiu, nu nare legătură strict cu propunerea, la regulamente mari la regulamente care au impact, acesta este argumentul, acum nu doresc să intru în polemică pe propunerea efectivă făcută pt. că nici nu am apucat să o citim adică gândiţivă că aţi recitito aţi făcut o propunere, trebuie văzută ce impact are unde are verificat la Electrocentrale, care sunt  situaţiile care se încadrează, câţi sunt, dacă există rezervă, nu e chiar o chestiune care o putem face pe picior. Asta e singura observaţie pe care v-o fac din punct de vedere principial. Am putea reţine propunerile dumneavoastră care sunt făcute acuma, să vedem într-o şedinţă următoare după ce Electrocentrale şi cei de la distribuţie le analizează dacă sunt fezabile, nu le respingem pe fonf dar forma în care sunt  acum e greu de acceptat  şi riscă să iasă cu totul altceva.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan - consilier local

 

Dl. primar, luni şi marţi eu am fost plecat  într-o delegaţie şi vă spun toate astea nu pt. că vreau să mă eschivez de la natura problemei dar tocmai pt. că mă preocupă această situaţie şi ştiu foarte bine că a fost supusă dezbaterii publice acest material, ştim foarte bine că s-au prezentat cetăţenii ştim cum a decurs şi aşa mai departe, dar  luni înainte să plec în delegaţie am verificat site-ul primăriei şi nu era nici un material, ieri după masă am vorbit cu secretariatul Consiliului Local şi am întrebat m-am interesat de problemele care au fost dezbătute în special de ce anume s-a dezbătute în special de ce anume s-au dezbătut  am înţeles această problemă, m-am uitat pe site-ul primăriei, aseară am verificat materialul respectiv  şi am constatat nişte insuficienţe, eu de fapt nu fac altceva în momentul de faţă decât încerc cele 2 materiale fiind că sunt strâns legate între ele în materialul 2 care este regulamentul respectiv, de acolo un articol propun să se preia fraza respectivă şi să se introducă aici, iar dl. Ghitea e posibil ca dumneavoastră l-aţi predat Consiliului Local  dar ieri în comisie eu am înţeles că nu a fost materialul respectiv care l-am obţinut eu acuma iar credeţi-mă materialul se putea aşa cum aţi anexat lista cu străzile de la zona unitară A putea anexa şi zona unitară B, fără a mai face această menţiune „ zona unitară B cuprinde toate străzile şi tronsoanele de străzi care nu sunt  incluse în zona unitară A" deci eu asta am spus, dacă credeţi că este o propunere pertinentă îmi cer scuze.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. secretar.

 

Dl Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Vreau să vă menţionez dl. consilier că materialul despre care faceţi referire l-am primit vineri de la Direcţia Tehnică, iar tot vineri l-am pus pe site-ul primăriei cu toate documentele de şedinţă care există acolo, acest lucru a putut fi verificat şi de ceilalţi consilieri, de îndată ce primim materiale noi toate în aceiaşi zi  le punem pe site-ul primăriei.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dl. Ritli vreau să vă întreb dacă sunteţi mulţumit de explicaţiile pe care vi le-a dat  dl. primar  sau dacă vă menţineţi părerea cu modificările care le-aţi propus pt. regulament?

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier local

 

Da aş dori să-mi menţin aceste propuneri şi anume să nu votăm această propunere, să votăm pt. varianta 1, care menţine o zonă unitară care ţine cont şi de argumente sociale pe lângă cele de rentabilitate şi sigur cu propunerea care permite în continuare controlul eficienţei şi rentabilităţii activităţii.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot amendamentul propus de colegul nostru.

 

Cine este pentru? 6 voturi

Împotrivă? 15 voturi

Abţineri?

 

Mulţumim. Cealaltă propunere a dl. Huszar. Sunteţi mulţumit de răspunsurile primite?

 

Dl. Huszar Istvan - consilier local

 

Mă gândeam că propunerea colegului Ritli n-o să treacă de aceea am făcut propunerile respective, consider că de fapt este o completare din materialul 2 nişte chestiuni care aici sunt  omise, nu văd de ce să nu treacă. Fraza respectivă figurează în regulament şi aici am dori să nu fie prezent. Eu susţin propunerile pe care le-am făcut.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot propunerea făcută de dl. Huszar.

 

Cine este pentru? 6 voturi

Împotrivă? 15 voturi

Abţineri?

 

Propun să votăm materialul aşa cum a fost el propus pe borderoul de şedinţă.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abţineri? 3 voturi

 

I. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 2  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 1 vot

Abţineri? 5 voturi

 

II. A.I.O - TERENURI

 

Pct. 3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Filip Ciprian Sorin  şi soţia Filip Ioana Gianina reprezentând suprafaţa de 76 mp teren identificat cu nr. cad. 178869 înscris în C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public".

 

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct. 4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l  Brie Mircea şi soţia Brie Simona reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178828 înscris în CF 178828 Oradea, respectiv suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178775 înscris în C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct. 5 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cad. 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea situate în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinaţia de „drum public".

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct. 6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 470 mp teren proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia de drum.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct.  7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5 mp situat în Oradea str. Ştefan cel Mare nr. 162 şi concesionarea directă în favoarea SC Diatex SRL, a suprafeţei de 5 mp teren în vederea extinderii spaţiului comercial.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri?

 

                   Pct.12  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 248 mp teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja, nr. 190 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 248 mp teren înscris în CF 82530 Oradea, identificat cu nr. topo 6529, în favoarea d-lor Porcar Dumitru şi soţia Porcar Maria.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 13 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1688 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 27 situată în Oradea, str. Păunului, nr. 17.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 14 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 156/28.02.2013, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 602/5847 mp teren situat în Oradea, str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/B în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct.15 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 304 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 304 mp teren, cu destinaţia „drum de acces" din str. Gheorghe Doja.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 16 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 1.381 mp teren cu nr. cadastral 20163 reprezentând drum public în Oradea cartierul Oncea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 17 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 319 mp teren situat în Oradea str. Moreni, nr. 2/A şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 319 mp teren înscris în CF 4751 Oradea, identificat cu nr. topo 7903, în favoarea d-lui Maticaş Florian şi soţia Maticaş Ana.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct.18 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 15.053 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 15.053 mp teren, cu destinaţia de „drum" situat în Oradea cartierul Bălcescu.

 

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 19 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, fără acces direct la drumul public, proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

                  

                   Pct.20 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Sălăjan Mihai, prin mandatarul Bara Ştefan în baza procurii speciale autentificată sub nr. 8/04.01.2013 de Biroul Notarului Public Popa Maria, reprezentând teren în suprafaţă de 135 mp identificat cu nr. cadastral 179311 înscris în CF 179311 Oradea, situat în Oradea, str. Podgoria nr. 143/A, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

       Pct. 25  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. 750/2009 privind acceptarea donaţiei d-l  Mihuţ Adrian - Florin, reprezentând suprafaţa totală de 33.631 mp teren identificat cu nr. cad. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 20861, 20858 şi 151418 - Oradea înscrise în CF 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363, 95360 şi 151418 situat în Oradea înscrise în C.F. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363, 95360 şi 151418 - Oradea, situat în municipiul Oradea zona Calea Aradului, cu destinaţia de „drum public".

 

 Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 26 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cad. 179459 compus din suprafaţa de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate şapte construcţii aflate în proprietatea SC Agora Agroind SRL.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 27 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 133 mp teren situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 12 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 133 mp teren în favoarea d-nelor Budurean Maria, Dumbravă Adina Florentina şi Oros Ioana - Mihaela.

 

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 28 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 747 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul tehnic „Iosif Vulcan", situat în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 46.   

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 29 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea art. 5 şi actualizarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 162/2013, pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului şi racorduri".  

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 30 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului în suprafaţă de 26.864 mp identificat cu nr. cad. 2830 înscris în CF 165309 proprietate publică a municipiului Oradea şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.444 mp teren dezmembrat ca Lot 2 din nr. cad. 2380 Oradea, situat în mun. Oradea, între Piaţa Obor şi Liceul Sportiv Bihorul, în favoarea SC A.D.P. S.A., în vederea extinderii pieţei Obor.   

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 31 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.577 mp teren identificat cu nr. cad. 164183 - Oradea, situat în „Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I" în favoarea SC Vulcri S.R.L.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

                  

                   Pct. 32 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi SC Woodest S.A. 

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 33 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local a municipiului Oradea în calitate de membrii în comisiile de licitaţie pentru concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Statului Român sau al municipiului Oradea.

 

                   Propuneri?

 

                   Dau cuvântul dl Huszar.

 

            Dl. Huszar Iştvan - consilier local

 

                   Grupul UDMR îl propune pe dl. Deloreanu.

 

            Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

                   Acceptaţi dl. Deloreanu?

 

                   Da, accept.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

                   Grupul PDL

 

            Dl. Ile Cristian- consilier local

 

                   Având în vedere situaţia mă autopropun.

 

            Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

                   Nu vă mai întreb dacă acceptaţi.

 

                   Supun la vot propunerea ca dl. Delorean să facă parte din comisie şi autopropunerea dl. Ile.

 

Discuţii?

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

             Abţineri? 1 vot

 

                   Pct. 34 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 168 mp identificat cu nr. cad. 162206 înscris în CF nr. 162206 Oradea, situat în Oradea str. Filatov nr. 18, în favoarea SC Leofex SRL

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 35 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea lotizării nr. cad. 165027 şi 16028 în vederea constituirii unui nou drum în Municipiul Oradea str. Ceyrat.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 36 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 17.264 mp teren identificat cu nr. cad. 166054 înscris în CF 166054  Oradea, situat în Oradea, str. Ceyrat.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

            Pct. 38 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 9.159 mp teren, identificat cu nr. cad. 4931, înscris în CF 4798 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ştrandului în vederea amplasării de către SC Electrocentrale Oradea SA a unei staţii de pompare a agentului termic pe magistrala 5.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 39 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 12.279 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 12.279 mp teren, cu destinaţia de „drum" situat în Oradea cartierul Bălcescu

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct. 40 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.813 mp reprezentând teren public cu destinaţia de „drum" în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

                  

                   Pct.41 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l  Horvath Sandor reprezentând suprafaţa de 56 mp teren identificat cu nr. cad. 179691 înscris în CF 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public".

                  

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct 43 Proiect de hotărâre şi  Raport de specialitate privind aprobarea Actului de rezoluţiune parţială a Contractului de vânzare - cumpărare, autentificat cu nr. 1482 din 31 august 2008, încheiat la BNP Baba Marinela din Oradea, între municipiul Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. Tony Construct Imobiliare S.R.L. (actualmente S.C. Tony Invent S.R.L.)

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   Pct.44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, reprezentând teren situat în Oradea, afectate de obiectivul de investiţie „Modernizare str. Ţiglarilor".

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

                   III. ARHITECT ŞEF

 

            Pct. 8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate P.U.Z. - schimbare de destinaţia din zona funcţională agricolă în zona funcţională de servicii de tip C8, Calea Borşului nr. cad. 170679 Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri?

 

IV. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

                   Pct.  9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA a unor investiţii în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.  

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct 10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct.11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în domeniul public al Statului român şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR" SA, sucursala „Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF" Cluj a activului „Extindere pasaj subteran în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piaţa Bucureşti şi str. E. Teodoroiu".

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC  Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a municipiului Oradea.  

 

Discuţii?

Cine este pentru? 25 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013.  .

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

   Pct. 45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA ŞI SC Emerson Oradea

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

                   Pct. 46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 - 2014.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V. A.I.O.

 

                   Pct. 21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.  .

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Pct. 22Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind trecerea imobilului situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 10, din administrarea Şcolii Gimnaziale „Dacia" Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller" Oradea, în vederea desfăşurării activităţii grupelor de nivel preşcolar, program prelungit, alternativa Waldrof.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI. A.S.C.O.

 

                   Pct. 42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scoaterii din folosinţă a construcţiei aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955, înscris în C.F. nr. 93054 (provenit din nr. topo 7483/5)

Discuţii?

 

Dl. Delorean Iuliu- consilier local

 

Eu am o întrebare administrativă, având în vedere ca ASCO administrează domenii publice, proprietarul şi anume AIO trebuia să facă acest demers? Nu vreau să mă leg doar de formă.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. secretar.

 

Dl Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Ţinând cont de faptul că acel imobil a fost achiziţionat pe vremea respectivă pe seama ASCO în vederea implementării unor servicii sociale acolo, au existat dea lungul timpului hotărâri de consiliu care au împuternicit  reprezentant ASCO să se ocupe de această problemă. Este adevărat că acum CF ne arată că proprietarii sunt Municipiul Oradea dar printr-o Hotărârea Consiliului Local  se doreşte reglementarea acum acestei situaţii care de fapt nu este nici cum urmând ca după această hotărâre, am discutat cu d-na dir. Arina Moş, după adoptarea acestei hotărâri să se facă demersuri  de predare efectivă a terenului care a rămas acolo înspre administratorul AIO. Mulţumesc.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Sunteţi mulţumit dl. Delorean?

 

Dl. Delorean Iuliu- consilier local

 

Eu nu trebuie să fiu mulţumit, trebuie să fim legali.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. secretar.

 

Dl Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Dl. consilier, dacă adoptăm această hotărâre şi am vizat de legalitate staţi liniştit că este legal.

 

 

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot materialul aşa cum este prezentat în borderou.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

DIVERSE

 

                   Pct.  37 Raport privind activitatea asistenţilor personali şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru semestrul I al anului 2013.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Stimaţi consilieri având în vedere că avem 2 materiale mai importante şi care necesită şi un anumit regim de urgenţă, am putea convoca şedinţa ordinară de şedinţă pe luna august pt. data de 14 august într-o zi de miercuri peste 2 săptămâni. Întrucât trebuie să reglementăm nişte proprietăţi ca să putem derula proiectul parcului de pe Dealul Ciuperca pe de o parte iar pe de altă parte vom primi până atunci şi studiul de fezabilitate pt. Podul Dragoş Vodă - Făcliei şi să-l putem şi pe acela să-l supunem atenţiei şi să continuăm procedurile, proiect tehnic şi contractare lucrări la pod, deci am putea organiza această şedinţă ordinară dacă vor mai fi materiale am putea face o şedinţă extraordinară la final de lună iar dacă nu vor mai fi urgenţe atunci vom rămâne cu celelalte materiale pt. luna septembrie . Vă spun asta pt. că  fiind o lună de concedii să ştiţi şi dumneavoastră din timp care e programul şedinţelor de consiliu.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Delorean.

 

Dl. Delorean Iuliu- consilier local

 

Eu aş dori dacă aveţi amabilitatea să înştiinţaţi Regia de Apă Canal ca pt. şedinţa ordinară din data de 14 august  să prezinte un material un raport  în legătură cu situaţia de facto a staţiei de repompare a apei a staţiei de pe str. Piatra Craiului. Este o chestie care persistă de ani de zile şi iar am avut cetăţeni care au avut bunăvoinţa să vină şi aproape să-mi spargă biroul în cap, pe drept vorbind ţeavă este, toate este numai presiune nu este.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

O să vă prezentăm o informare scrisă dar pot să vă răspund despre ce este vorba. Aşa cum ştiţi staţia respectivă este susţinută financiar din convenţia pe care Compania Oradea o are încheiată acum cu Ministerul Dezvoltări iniţial cu Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltări are o restanţă de plată faţă de lucrările executate de constructor întrucât din cele 10 miliarde de bani vechi în urma virărilor care au fost decise în această perioadă s-au acoperit doar 4 miliarde, constructorul efectiv nu poate finaliza el această lucrare, este o problemă de finanţare care din păcate care nu ţine de noi. Eu mâine voi fi în Bucureşti, voi încerca în continuare să găsim nişte formule, într-o situaţie limită pt. că într-adevăr e anormal să avem conductele montate şi toate circuitele făcute lipsind doar staţia, am putea încerca să facem o plată la limită de la Compania de Apă ca să putem închide această lucrare, urmând să ne completăm plăţile atunci când vom primii de la minister. Din păcate situaţia la nivel de ţară nu este foarte bună, în sensul că ministerul a preluat convenţii pt care nu are acoperire financiară şi se încearcă în momentul de faţă trecerea finanţării acestor convenţii  din bugetul de stat pe fonduri europene, iar economiile pe care le-am realizat la licitaţiile pe Aparegio să fie direcţionate pt. acoperirea celor 10 miliarde restante pe care ministerul Dezvoltării acum le are faţă de primărie Oradea în contul acelei convenţii de 42 de milioane de euro. Asta este situaţia cu cât se decide mai repede trecerea pe fonduri europene cu atât  putem demara licitaţiile pt. că din păcate finanţarea din bugetul de stat nu mai vine. Este o realitate nu trebuie să ne ascundem şi în momentul în care s-a trecut  relaţia prin Consiliul Judeţean, ştiţi au fost concentrate, nu mai avem relaţia directă cu ministerul  ci prin consiliul judeţean depindem de propunerile făcute de acesta şi cum sunt 17 localităţi cu astfel de sisteme de apă în România, în judeţul Bihor şi toate aflate în diferite faze de lucru sumele care ne vin pe această filieră sunt destul de mici, va trebui să facem ceva, ori trecem pe fonduri europene ori achităm noi. O să-l rog pe dl. Gavra să facă o informare scrisă dar ştiu că şi eu am primit oaspeţi la fel de entuziasmaţi ca şi cei care au venit la dumneavoastră.

 

Dl. Bonchiş Ioan  - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim dl primar.

Alte intervenţii dacă mai există? Dacă nu mai sunt având în vedere că au fost discutate toate materialele de pe ordinea de zi declar închisă şedinţa.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,

           Ioan Bonchiş                                                                            Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit,

Nicoleta Man