Proces verbal din 25.07.2013

PROCES VERBAL Încheiat azi 25 iulie 2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25 iulie 2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Bonchiş Ioan, d-l Câmpan Ioan, , d-l Corcheş Dorin Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan,  d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Gal Sorin Călin, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, , d-l Negrean Daniel Dumitru, d-l Uniţa Lucian, d-l Popa Dan Lucian, Ritli Laszlo Csongor,  d-l Sarkozi Zoltan, d-l Tau Ioan.

 

            Lipsesc : d-na Coste Adelina, d-l Dan Octavian, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, dl. Pasztor Sandor, d-l Szabo Jozsef și  d-l Vulcu Daniel Sorin

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

D-nul Ionel Vila - secretarul Primăriei Municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa extraordinară a fost convocată pentru astăzi 25 iulie 2013. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 19, lipsesc motivat fiind în concediu 7 consilieri  iar dl. consilier Corcheş a demisionat. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

 Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. Borderoul cu materiale din şedinţa extraordinară de astăzi 25 iulie 2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Trecem la dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi.

 

Pct. 1 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

I A.I.O.

 

Pct. 2  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II. A.S.C.O.

 

Pct. 3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, pentru Administraţia Socială Comunitară Oradea, a organigramei pentru Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie şi a statului de funcţii pentru Administraţia Socială Comunitară Oradea.

 

Discuţii?

 

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli.

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Un singur lucru nu am reușit să discutăm în comisie, se desfințează o funcție de conducere, șef serviciu persoane cu dizabilitați asistenți personali și denumirea nu este completă, dacă se desfiinţează această funcție de șef serviciu atunci mă gândesc că se desfințează și acest serviciu din subordinea acestei funcții. Întrebarea mea se referă mai ales asistenții personali care lunar, trimestrial, periodic care oricum au trebă la acest birou acest serviciu în ce măsură și cui se vor adresa pt. reorganizarea ASCO? Și atunci dacă aici se întâmplă modificări importante aș avea și eu o rugăminte să anunțăm sau să facem public acest lucru.

 

d-nul Bonchiș Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli.

 

D-na Arina Moş - director executiv ASCO

 

Buna  ziua. După cum vedeţi acel serviciu pe care îl desfiinţez se numea „Serviciul Persoane cu Dizabilități, Asistenți personași și Indemnizații" asta înseamnă că acest serviciu cuprindea mai multe obiecte de activitate care nu aveau nici o legătură, pt. că am constatat în urma verificărilor făcute în instituție că cel mai logic ar fi ca acest serviciu să se împartă după obiectul de activitate pe care îl desfăşoară și anume tot ce înseamnă anchete sociale și resurse umane să meargă spre serviciului resurse umane și salarizare, și tot ce înseamnă am greşit resurse umane și salarizare acolo vor merge persoanele cu dizabilități și asistenții personali pt. că sunt chestiuni de angajare contracte de muncă și tot ce înseamnă anchete sociale vor merge la serviciul Prevenirea marginalizări noi susţinem prevenirea marginalizării și binențeles și în privinţa persoanelor cu handicap. Pe cetățeanul de rând nu-l va afecta sub nici o formă pt. că el se va prezenta exact ca și până acum la registratura ASCO.

 

d-nul Bonchiș Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Alte intervenţii? Dacă nu sunt supunem la vot materialul aşa cum este.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 - modificat şi completat prin H.C.L. nr. 833/2012

 

Discuţii?

           

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. C.S.M.

 

Pct. 5  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

 

Discuţii?

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli.

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Aș avea o propunere. În organigramă și în material apare un post menţinut ca și unic post de maseur, referent probabil în statul de funcții. Propunerea mea ar fi că dacă avem în organigramă acest compartiment de maseur cu 3 posturi separate atunci ar fi greu de explicat cum funcţiile acestea pot fi unice? și dacă toţi maseuri sunt repartizați dacă am înțeles bine unul la secția polo unul la secţia handbal și unul la baschet, dacă am înţeles eu bine din material, aş propune să desfiinţăm compartimentul ăsta de aici și să-l introducem cele 3 posturi fiecare în secţia respectivă, astfel am putea justifica mult mai bine și ar corespunde mai bine situația din organigramă cu cele descrise în material.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul celor de la CSM.

 

D-na Simona Oşvat - contabil șef CSM Oradea

 

Bună ziua. Acceptăm propunerea dumneavoastră. Cele 3 posturi care alcătuiesc compartimentul de maseuri sunt posturi unice, ne-am dus pe ideea de post unic pt. că un maseur nu poate să acopere activitatea de la mai multe secţii în acelaşi timp, activitatea desfăşurându-se cea competiţională în deplasări diferite și este logic că o persoană nu poate fi în acelaşi  timp în mai multe locaţii, dar acceptăm propunerea și o să fac modificările necesare în organigramă.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Supunem la vot propunerea de modificare a dl. consilier Ritli.

                   

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Supun la vot materialul cu propunerea făcută.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 866/2010

 

Discuţii?

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli.

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Am discutat şi în cadrul comisiei, eu propun să amânăm această hotărâre, motivele vi le spun în 2 etape, oricum materialul a fost prezentat prea târziu Consiliului Local din punctul meu de vedere și săptămâna viitoare fiind ultima săptămâna din lună vom avea şedinţa ordinară. Din punctul meu de vedere acest material a fost în grabă, v-am expus la comisii nelămuririle avute legate de indicatorii asumaţi pe de altă parte nici nu înţeleg de ce avem nevoie să aprobăm indicatorii asumaţi în cadrul hotărâri de consiliul local? de ce nu ar fi suficient o lista de indicatori? Ca atare nu am primit răspunsuri la toate aceste elemente în cadrul comisiei, nu știu dacă sunt răspunsurile acuma pregătite? Vă propun să amânăm această decizie până săptămâna viitoare până se pot clarifica toate aceste nelămuriri.

       

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl . Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Stimați colegi având în vedere necesitatea de a obţine licenţa de la ANRSCE pt. noua companie Termoficare SA trebuie să promovăm cât mai repede acest material pt. a depune documentașiile necesare pt. obţinerea licenţei. Lămuririle suplimentare le puteţi solicita de la dl. Szabo care este în sală şi care a fost director ani de zile acolo face parte şi din consiliul de administraţie. Din punctul meu de vedere este recomandabil să votam cât mai repede această hotărâre. Este adevărat că acest material a fost făcut în grabă aşa este, dar azi prioritar este să obţinem această licenţă, în rest materialul este necesar să fie aprobat cu indicatorii asumaţi aşa sunt prevederile ANRSCE-ului. Nu putem interpreta aşa respingând din start materialul.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Dl. consilier sunteţi mulţumit de răspuns?

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Eu sunt mulţumit de răspuns, problematica este că acei indicatori asumaţi, din punctul meu de vedere le lipseşte modul de calcul, modul de evaluare al acelor indicatori, pe care desigur sunt trecuţi în niște legi și din punctul meu de vedere dacă putem într-un fel sancţionarea acestor societăţi din partea ANRSCE-ului atunci ne asumăm astăzi ce săptămâna viitoare o putem clarifica. Eu nu cred că acei indicatori sunt făcuți pt. Oradea, dacă sunt asumaţi de către conducerea CET-ului, din păcate acele elemente nu reies din material.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

 Vreau să vă întreb dacă vă mai menţineţi propunerea de a amâna materialul pentru şedinţa următoare?

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Da îmi menţin propunerea.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot propunerea dl. Ritli de amânare a materialului?

 

Cine este pentru? 5 voturi

Împotrivă? 14 voturi

Abţineri?

 

Votăm materialul cum este prezentat pe borderou.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl Huszar.

 

Dl. Huszar Emeric - consilier local

 

În cazul în care nu se amână haideţi să corectăm nişte expresii, așa cum ați spus și în cadrul comisiei. Propunerea mea este ca expresiile folosite în coloana 3 cel puțin din punct de vedere tehnic, avem utilizator de tip urban , am propus să se numească fie ca persoane fizice sau de tip casnic și tot la utilizatorul de tip urban utilizatorul casnic poate fi și utilizatorul de agent termic primar cei care au module termice în imobilele proprii adică puncte termice private cu ajutorul căreia prepar atât apa caldă menajeră cât și apa caldă pt. încălzire. Am îmțeles ca utilizatorul de tip industrial sunt numai cei care utilizează aburul.

La pct. 18 eu sunt de acord că sunt 2 și ne bazăm  adică la pct. 21 să avem în anul 2, zero reclamații, chiar credeți că este posibil să nu avem nici o reclamație peste 2 ani din partea utilizatorului de tip industrial? Adică cred că am putea sau interzice ca ANRSCE să ne asumăm o reclamație 2   și aș completa și cu cuvântul reclamații fondate adică reclamați pot să vină dar aceste trebuiesc ulterior demonstrate că sunt fondate că ia scăzut presiunea aburului  și așa mai departe adică să nu ne trezim ca acum acceptăm niște indicatori de performanță pt. acest serviciu, ANRSCE ne va emite licența și peste 2sau 3 ani o să ne trezim că nu ne încadrăm în ele și o să ne fie licenţa ridicată. Din punctul ăsta de vedere a am fi dorit să se amâne materialul cu maxim o săptămână ca să punctăm atât expresiile respective. Tot odată aș dori să vă mai întreb ce înseamnă întreruperi programate? Vă dau un exemplu pe magistrala, am înțeles că toată responsabilitatea, mare majoritate a responsabilitaților și a performanțelor să acoperim acei 90% întindem către anii 3- 4 când magistralele vor fi modernizate adică și grupul va fi modernizat , dat orice se poate întâmpla chiar și o sursă nouă și vane rețele orice nou cumpărat creat până intra în rodaj până intră într-o funcționare normală, poate să apară probleme. Ce se întâmplă dacă constat că întrun anumit nod foarte important al orașului de ex. pe magistrala 1 unde avem acum cele mai mari probleme trebuie să schimb o vană sau trebuie să introduc un alt element? Sau trebuie să fac o mentemanță obișnuită, se consideră întrerupere programată? Dar știm foarte bine că poate afecta tot orașul. Dacă este vara pot să rezolv din punct de vedere tehnic este binețeles vorba și de bani și de fonduri, cum pot să fac un bay pas și de ce diametru ca să afecteze cât mai puțin întregul oraș? Dar dacă mă prinde în plină iarnă, chiar dacă reușesc să adopt o soluție tehnică temporară printr-un bay pas va fi afectat întregul oraș doar că voi avea agent termic la temperatură mai scăzută  și la un debit mai redus. Adică toate aceste elemente tehnice de funcționare și expresiile, pt. mine unele sunt chiar noi, folosite în această anexă, aș fi dorit să fie punctate eventual până săptămâna viitoare dar dacă  se poate completa cu un fel de legendă.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dl. primar.

 

Dl . Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Am spus și la punctul  anterior dar mă repet și la acestă intervenție, acesti indicatori au fost negociați cu reprezentanți ai ANRSCE, am luat modele de la alți operatori de talia Municipiului Oradea care sunt licențiați în ultima periaodă, deci sunt niște modele care se bazează pe negocieri pe alt contract semnat și pe indicatorii pe care consiliul local Oradea ia aprobat în legislatura trecută de mai multe ori pt. proiectul de termoficare deci nu sunt indicatori inventați și așa mai departe. O modificare poate chiar nesemnificativă ne poate pune iar în situații să tot explicăm reprezentanților de la ANRSCE de ce am modificat aia și așa mai departe, acesti indicatori sunt perfectibili ei oricum trebuie monitorizați în permanență îi putem renegocia cu ARSCE dar credețimă problemele societății Electrocentrale nu sunt dacă au 0 reclamații sau 5 reclamaţii, ele sunt mult mai profund şi le ştiţi foarte bine, haideți să parcurgeți această procedură de autorizare care să ne permită în fapt să funcționăm distinct parte a de producție de partea de termoficare în așa fel în cât să luăm măsurile care se impun la partea de producție. Acesta este de fapt fondul problemei, celelalte chestiuni sunt elemente de detaliu, terminologia este cea acceptateă de ANRSCE și v-am spus am luat un model din Municipiul Iași care s-a licențiat acum ceva timp, deci nu le-am inventat noi sunt niște normative și niște indicatori pe care noi i-am mai aprobat de câteva ori. Rugămintea mea este să votam materialul în forma în care este cu niște chestiuni pe care le-am putea discuta să fie într-o altă formă dar este răspunderea colegilor dr la Termoregio de la Direcția Economică de la Termoficare care au negociat aceste chestiuni. Mefgem o depunem o susținem în așa fel încât sistemul să funcționeze.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc dl. Primar. Discuţiile cred că au fost lămuritoare, supunem la vot

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli.

 

Dl. Ritli Ladislau -  consilier local

 

Dacă tot nu amânăm să reţinem că avem 37 de indicatori pentru, că pct. 2 apare de 2 ori chiar dacă l-au negociat şi discutat  văd că acest lucru nu l-a observat nimeni, pct. 2 apare de 2 ori vă rog să numerotaţi indicatorii.

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

S-a reţinut supunem la vot materialul aşa  cum s-a prezentat.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri?1 vot

 

Pct. 7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea I.

 

Discuţii?         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea II.

 

 Discuţii?        

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Diverse

 

Dau cuvântul dl Huszar.

 

Dl. Huszar Emeric - consilier local

 

Către direcţia tehnică aş dori să fac o precizare, cetăţenii de lângă lacul de dincolo de Spitalul TBC pe str. Beldiceanu de fapt  undeva un jurul nr. 77 este un stâlp vechi de lemn care este susţinut de cablaj dacă se poate să evităm să se răstoarne

 

d-nul Bonchiş Ioan - preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii dacă sunt?

Dacă nu declar închisă şedinţa de azi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,

           Ioan Bonchiş                                                                            Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit,

Nicoleta Man