Proces verbal din 19.11.2013

PROCES VERBAL incheiat azi 19 noiembrie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 19 noiembrie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-nul Bonchiş Ioan, d-nul Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-nul Dan Octavian, d-nul Delorean Ion Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-nul Felea Adrian Ioan, d-nul Filimon Teofil Laviniu, d-nul Huszar Istvan Eric, d-nul Lascu Tudor Sebastian, d-nul Manea Mihai, d-nul Gal Sorin Călin, d-nul Mălan Mircea, d-nul Mohan Aurel George, d-nul Mureşan Ionel Ovidiu, d-nul Pasztor Sandor, d-nul Popa Dan Lucian, d-nul Puşcaş Cristian, d-nul Ritli Laszlo Csongor,  d-nul Sarkozi Zoltan, d-nul Szabo Jozsef, d-nul Tau Ioan, d-nul Uniţa Lucian , d-nul Vulcu Daniel Sorin.

 

            Lipseşte : domnul Ile Cristian.

 

Invitaţi: d-nul Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-nul Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mas-media,  etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar       

Domnul Dan Octavian, vă rog ocupaţi loc pentru că dorim să începem şedinţa!

... Domnul Delorean, vă rog să ocupaţi loc! ...

Doamnelor şi domnilor consilieri, şedinţa aferentă lunii noiembrie 2013 a fost convocată pentru astăzi 19 noiembrie 2013.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi acum 24, lipsesc motivaţi, fiind în delegaţie următorii consilieri: Debelka Lilla, le Cristian şi Negrean Daniel.

În condiţiile date putem spune ca şedinţa noastră este legal constituită, putându-se adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Înainte de a intra în Ordinea de zi v-aş ruga să-mi permiteţi să supun atenţiei dumneavoastră înspre vot procesul verbal al şedinţei anterioare şi anume din data de 31 octombrie 2013 ...

Da, poftiţi domnule ...

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Am o observaţie la procesul - verbal al şedinţei trecute. Noi la un material l-am propus şi personal l-am propus în AGA de la ADP pe domnul Ritli Ladislau, iar decizia e făcută pe domnul Szabo! Ar trebui să o corectăm! Trebuie revăzut procesul  - verbal, banda, etc., a fost propunerea domnului Ritli, iar acum în decizie în avem pe domnul Szabo.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

În condiţiile in care lucrurile stau aşa ne asumăm noi acest lucru, această procedură, îndreptarea erorii materiale, va trebui să verificăm şi dacă avem acceptul dumneavoastră să procedăm ca atare! Da!

Mulţumesc.

În condiţiile acestea, atunci, supun la vot procesul - verbal cu amendamentul făcut!

Proces - verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local, vă rog:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

Dau cuvântul domnului preşedinte, poftiţi domnule Lascu!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

            Bună ziua tuturor!

            Vom începe şedinţa ordinară de astăzi cu un Borderou care conţine 31 de puncte, care au fost discutate în comisii şi vom începe cu Punctul nr. 1.

 

PUNCTUL NR. 1

Raport de activitate al Poliţiei Locale Oradea aferent semestrului I 2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu sunt discuţii, acest material nu se votează, trecem la punctul nr. 2 de la Direcţia Tehnică.

 

I - DIRECŢIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Consolidare  Strada  Adevărului - tronson 290 ml.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. Apateului- prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncţiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

 

            PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Reabilitare str. Făcliei, tronson drum expres - pod rutier peste râul Crişul Repede zona Făcliei- Dragoş Vodă.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 517/2013 privind aprobarea „ Studiului de fezabilitate - stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea" şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în mun. Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

 

..Da, m-am uitat în sală şi nu v-am văzut domnule Pasztor, ..da, doamna consilier Coste!

Trecem la punctul 27.

Îmi cer scuze domnul consilier Ritli, vă dau cuvântul!

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Mulţumesc domnul preşedinte, probabil că nu am fost eu suficient de vigilent

Problematica şi propunerea pe care dorim să o facem se referă la şi la punctul 26 şi la punctul nr. 27 din Proiectele de hotărâri de consiliu local. Există un aviz favorabil, dar cu condiţia al Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte Hotărârea 517. În acest aviz sunt descrise mai multe elemente, iar comparând cu materialul primit de altfel extrem de târziu, pentru că ieri înainte de şedinţă de comisii, cu o jumate de oră s-a postat pe site, observ că materialul conţine tocmai elemente contrare avizului Consiliului Concurenţei, astfel încât la primul articol se dă o definiţie zonei unitare de încălzire ca areal geografic în interiorul căreia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire lucru ce este contrazis chiar de Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei formulează chiar ca şi o încălcare a Legii nr. 21 din 1996, articolul 9 este încălcat aici, în aceste condiţii cred că ar trebui ori să revizuiţi aceste proiecte pentru că de loc, de loc nu sunt puse în acord sau de loc nu sunt apropiat de punctul de vedere al Consiliului Concurenţei.

Aici doresc să vă spun că nu avizul sau nu discut eu neapărat despre facultativitatea sau obligativitatea acestui aviz. Aici problematica este că se încalcă legea! Ca tare, chiar şi fără aviz şi chiar şi cu aviz acest articol introdus aici nu respectă o lege din această ţară. Respectarea legii încă nu este încă facultativă chiar dacă un aviz poate fi facultativ.

Ca atare, propun ca în loc de acest proiect pe care aţi promovat să adoptăm o hotărâre în care preluăm toate propunerile Consiliului Concurenţei, cele două, trei articole modificate conform avizului pe care îl aveţi şi dumneavoastră şi vă rog frumos să supuneţi la vot această propunere pentru că nu are nici un sens să modificăm o hotărâre nelegală cu altă hotărâre tot nelegală.

Vă mulţumesc.         

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Vă mulţumesc domnule consilier!

Îi dau cuvântul domnului Ghitea.

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Cu permisiunea dumneavoastră am să fac câteva precizări.

În primul rând cele două proiecte de hotărâri, atât 517, cât şi 518 au parcurs o procedură de verificare a legalităţii la instituţia prefectului.

Urmare a acelei proceduri, instituţia prefectului a adresat în 16 octombrie o solicitare Consiliului Local, în sensul modificării celor două hotărâri.

Conform acelor solicitări am procedat la modificarea - mă rog -, unor definiţii .., unor aspecte care au fost sesizate de către instituţia prefectului.

De aceea, luând din păcate ..sigur că da, e adevărat, va parvenit târziu materialul pentru că nu am reuşit să ajungem să ...instituţia prefectului să aibă o vedere asupra celor două proiecte de hotărâri anterior adoptării, celor două hotărâri de modificare a hotărârilor anterioare.

Ca atare, vă asigur că tot ce este trecut în acest moment în cele două proiecte de hotărâri privind modificarea hotărârii 517 şi 518 este strict în concordanţă cu legea.

Ca atare nu ştiu despre ce încălcare a legii spuneţi dumneavoastră pentru că definirea zonei unitare faţă de prima variantă în care am spus că se realizează în acea zonă unitară de încălzire exclusiv prin sistem centralizat, am copiat mottamo ce scrie în lege. Adică se poate promova o singură soluţie de încălzire! În opinia mea înseamnă acelaşi lucru. Dar fiind că s-a dorit - să zicem aşa -, să filozofăm pe temă am luat exact definiţia din lege. Ca atare nu este nici un fel de încălcare. Deci, exact termenul folosit în legislaţia în vigoare, Legea nr. 325. Atâta timp cât Legea nr. 325 nu este declarată neconstituţională prin urmarea nici unui fel de demers, nici măcar al Consiliului Concurenţei nu putem vorbi despre o încălcare a legii, aceste două acte normative respectă ad literam prevederile legale.

Aş vrea să mai fac o precizare, lucru de fapt pe care cred că l-aţi putut lua la cunoştiinţă, sigur este poziţia noastră cu care puteţi să nu fiţi de acord. Un răspuns emis de către Primărie către Oficiul Concurenţei, urmare a celor două avize favorabile care desfiinţează în totalitate hotărârile. Deci, în primul rând Oficiul Concurenţei are o problemă - în opinia mea - cu formularea avizului. Nu poţi să spui aviz favorabil şi fiecare punct din hotărâre de fapt spui că trebuie modificat!

Şi am să vă dau un exemplu: spune că realizarea în sistem centralizat exclusiv - aşa cum era prima formulare în hotărâre - să trecem inclusiv. În acel moment nu are sens o hotărâre de consiliu! Pentru că de fapt în acea zonă funcţionează orice fel de sistem.

Mai fac o dată precizarea: conţinutul celor două hotărâri este identic cu ceea ce există în acest moment prevăzut în Legea nr. 325 şi prin Ordinul nr. 91 privind regulamentul serviciului de termoficare. Nu ne-am abătut nici măcar cu o virgulă, tocmai pentru ca cineva ulterior dacă are o părere aş vrea să văd ce va spune vis-a-vis de un text preluat ad literam din lege.

Ca atare eu susţin promovarea acestui material şi cred că este printre altele şi un semn de coerenţă al consiliului local.

Vă reamintesc că în 2009, 2010 şi 2011 au fost promovate în Consiliul Local o serie de acte ..au fost aprobate prin hotărâri de consiliu o serie de documente începând de la master planuri până la strategia de termoficare a municipiului Oradea. Aceste lucruri, inclusiv viabilizarea sistemului centralizat sunt deja aprobate, în baza lui sau depus cererile de finanţare pentru proiectele europene, ca atare în situaţia în care legea spune că în această zonă unitară de încălzire se poate promova o singură soluţie, nu ştiu în ce contă ilegalitatea!

Am reformulat un alt aspect pe care la solicitat prefectura, instituţia prefectului, în legătură cu faptul că întradevăr în primul, în prima variantă nu era permisă deconectarea, debranşarea. Este formulat în acest moment: se poate trece la deconectare - debranşare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Legislaţia în vigoare enumerând acele condiţii cumulaţive pe care trebuie să le îndeplinească fie un apartament întrun condominiu fie un condominiu pentru dedonectare respectiv debranşare. Vă asigur că tot ce este aicea este conform legislaţiei.

Mulţumesc.                   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Doar să precizez articolul, este vorba despre articolul 9 aliniatul 1 din Legea concurenţei şi chiar Consiliul Concurenţei spune că chiar dacă Legea nr. 325 oferă această posibilitate, acţiunea consiliului sau şi a noastră nu poate să se oprească la nivelul acestei legi şi trebuie să luăm în vigoare sau în vedere tot ansamblul legislativ în acest sens. Ca atare, articolul 9 din Legea 21 din 1996 este în continuare încălcat prin faptul că instituiţi un monopol fără nici un sens. De altfel nu prea înţeleg de ce avem nevoie de acest monopol. Ni s-a spus că acest nou proiect, acest nou CET va fi unul foarte performant şi foarte ieftin, dacă va fi ieftin de ce trebuie să introducem monopol? Credeţi că cetăţenii nu o să adereze la acest sistem dacă va fi atât de benefic pentru ei? Nu înţeleg de ce avem nevoie să insistăm pe acest monopol. Nici data trecută nu am fost de acord, în continuare nu văd nici sensul Hotărârii 517, nici astăzi nu văd sensul modificării, aş vedea sensul în alt fel, de aceea am propus să preluăm modificările propuse de Consiliul Concurenţei.

Vă mulţumesc.  

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnule consilier.

Domnul director Ghitea.

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică.

Legea prevede ... are un articol doi care spune că sunt supuse controlului legislaţiei privind concurenţa toate actele normative adoptate de administraţiile publice locale cu excepţia - scrie clar în lege - celor adoptate pentru implementarea unor legi şi ca atare cred că este pentru mine suficient de clar că în acest moment Consiliul Concurenţei se pronunţă întro situaţie în care pe legislaţia pe care o pune în aplicare nu are o competenţă. Asta este un prim aspect!

Al doilea aspect: Legea nr. 51 privind serviciile publice face o specificaţie clară, unele servicii publice au caracter de monopol, deci nimic nou sub soare! Aceasta este legislaţia în vigoare în acest moment în România şi municipalitatea nu poate să adopte un regulament al serviciului termie cu încărcarea regulamentului cadru. Suntem sancţionabili prin amendă dacă încălcăm prevederile din legislaţia în vigoare. Modul în care - sigur -, Consiliul Concurenţei priveşte problema nu vreau să-l comentez, doar fac trimitere la acea prevedere din legea care îi reglementează funcţionarea. Toate actele normative cu excepţia celor adoptate în vederea aplicării unor legi. Această Lege nr. 325 este în vigoare! Deci, nu am încălcat nici un fel de lege! Lucru de fapt de care cred că l-aţi luat la cunoştiinţă inclusiv din răspunsul pe care l-am formulat către Consiliul Concurenţei.

Mai mult, fac o precizare că nu suntem primul oraş care adoptăm această hotărâre. La toate celelalte oraşe - mă rog, se poate verifica -, nu a fost la nicio hotărâre de consiliu însoţite de un aviz al Consiliului Concurenţei şi nu au fost declarate ilegale nici una dintre acele hotărâri.    

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Vă mulţumesc frumos.

Domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Eu în continuare consider că instanţele de judecată vor trebui să se pronunţe dacă este sau nu ilegală! Am spus că după părerea mea este ilegală şi mai am şi susţinerea unui organ de control central.

Dar, dacă aceea ce spuneţi dumneavoastră este adevărat, atunci nu înţeleg totuşi că în acel răspuns de care spuneţi dar care nu a ajuns la mine de ce nu aţi procedat, conform ultimului paragraf din acest aviz - Consiliul Concurenţei solicită iniţiatorului, furnizorului de date concrete, fundament economic cu privire la evoluţia tarifului energiei termice pentru populaţie în perioada 2013 - 2030, în sistem centralizat, raportat la alte alternative existente pe piaţă - pentru că în acest caz Consiliul Concurenţei şi-a rezervat dreptul de a ..eventual a-şi modifica avizul! Dacă aveţi dreptate şi de ce să nu aveţi atunci nu înţeleg de ce nu aţi procedat sub această formă de ce modificăm în mod eronat de altfel din punctul meu de vedere această hotărâre de consiliu Local? Dar nu intru în aceste elemente! Cred că instanţele din România sunt competente să decidă dacă un lucru sau un act normativ, o hotărâre de consiliu local este sau nu legală!

Vă mulţumesc frumos.   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Vă mulţumesc domnule consilier.

Domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Acum am ascultat partea juridică, acum eu am o întrebare foarte clară şi foarte la subiect: dacă avem conform acestui material - nu mai repet, se împarte în zona A, zona B, ştiţi ce înseamnă zona A, ştim ce înseamnă zona B - următoarea întrebare am: dacă există în oraş tonsoane, străzi, case, mă rog, grupuri de case care sunt în următoarea situaţie. În anii trecuţi din surse proprii şi-au construit reţeaua, după aceea au fost obligaţi să o predeie CET-ului fiind că altfel nu s-a făcut punerea în funcţiune şi predarea tornsonului. A preluat CET-ul tronsonul, iar acum pot să ajungă sau ajung în situaţia - eu pun întrebarea momentan - că ajung în zona B şi nu mai au încălzire în sistem centralizat, deci se descurcă conform zonei B cum doresc ei! Dacă avem astfel de situaţii în municipiu?

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul domnului director Ghitea.

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

...pe cheltuiala locatarilor. Unele dintre ele au fost predate Electrocentrale. Nu este adevărat că punerea în funcţiune a fost condiţionată sau nu ...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Domnul Ghitea luaţi vă rog microfonul ca să se poată înregistra!

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Deci, potrivit prevederilor legale nu pot fi obligaţi să le predea. Deci, dacă doresc să le predea pot le preda şi potrivit acestui regulament care sigur că spune acelaşi lucru ce spune legislaţia în vigoare.

Pe de altă parte nicăieri nu o să găsiţi în regulament şi nu s-a stabilit în acest moment că Electrocentrale şi vreau să fac o precizare: nu are nici o legătură sistemul de transport - distribuţie - furnizare cu Electrocentrale! Deci vorbim pe legislaţie, o singură licenţă care acoperă acest sistem în timp ce producători pot fi mai mulţi. Acum este Electrocentrale, data viitoare va fi o altă centrală, nu ştiu dacă va avea acelaşi administrator sau nu, mai este la fel Transgexul! Vorbim despre mai mulţi producători care furnizează în acelaşi sistem şi care asigură după aceea distribuţia şi furnizarea către utilizatori. Nu este vorba despre Elerctrocentrale! Nu are nici o legătură! Vorbim despre un operator care este noua societate S.C. Termoficare azi, va putea fi altădată altcineva, dar legea instituie o singură licenţă pentru distribuţie şi furnizare. Nu pot fi mai mulţi operatori! Deci, este .. iar suntem în situaţia unui monopol că aşa spune legea.

În ceea ce înseamnă furnizare nicio clipă nu o să găsiţi în niciun material vreo decizie a actualului executiv potrivit căruia întrun termen de un an, de doi, de trei, de cinci, va întrerupe furnizarea agentului termic către actualii utilizatori care sunt rămaşi în zona B. Dar realizarea acestei zone permite, permite realizarea altor sisteme cu ajutorul cărora se poate asigura energia termică.

Ca atare în acest moment nimeni nu a gândit din executivul primăriei sistarea agentului termic către acele .. indiferent că sunt reţele făcute pe banii lor sau sunt făcute pe banii primăriei, pentru că sunt şi asemenea reţele care sunt în afara zonei A şi care au fost finanţate din fonduri publice. Nu se pune problema sistării în acest moment, dar este posibilă, tot plecând de la prevederile legale ca în acele zone să apară alte surse de energie termică .. deci, de aceea era necesar delimitarea în teren exact a acestor zone. Pentru că o hotărâre de consiliu în acest sens există din anul 2008, - deci nu este nimic nou - în care consiliul local a votat existenţa pe teritoriul municipiului a două zone, o zonă unitară de încălzire A, în care este permisă la fel furnizarea în sistem centralizat şi o zonă B în care pot fi alte tipuri, numai că nu s-a delimitat niciodată în teren care sunt acelea. Deci, în 2008 există o asemenea prevedere, doar acum nu am făcut decât să o materializăm .. altfel o să fim întro zonă difuză de fapt, nu o să ştim niciodată care e o zonă şi care e alta!  

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim domnului director.

Domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Permiteţi-mi să încălzesc zona de încălzire B. Zona de încălzire B în care asigurarea cu energie termică se realizează prin alte sisteme, inclusiv individuale, alte sisteme, repet, inclusiv individuale de producere a energiei termice utilizând orice fel de combustibil sau energie primară care cuprinde toate străzile şi tronsoanele de străzi care nu sunt cuprinse în zona unitară de încălzire A.

-          Reformulez foarte scurt întrebarea: avem situaţii în care investiţia oamenilor din anii trecuţi, preluaţi sau nepreluaţi  de CET, rămâne fără agent termic?

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Nu!

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Deci, nu vom avea ..

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Nu! În acest moment nu ...

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Înseamnă că nu e bine cum e formulat punctul B!

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

De ce?

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Fiind că nu dă posibilitatea să rămână, ..scrie foarte clar: prin alte sisteme inclusiv individuale!

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Păi alte sisteme pot fi oricare sisteme! Inclusiv cel centralizat! Doar nu este obligatoriu să fie cel centralizat ca şi în zona A, unde legea spune se promovează o singură soluţie tehnică! Nu este nici un fel de limitare a oricăror alte sisteme inclusiv cea centralizată!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul domnului consilier Huszar!

 

D-nul Huszar Istvan Eric - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte.

Domnule director, eu vă întreb mai exact! Cunoaştem zona Feleacului şi Louis Pasteur unde există un punct termic care ştim foarte bine că de ani de zile  a fost prin în programul de reabilitare, dar niciodată nu am reuşit să alocăm fondurile sau mă rog, Electrocentrale la vremea respectivă nu a reuşit să se apuce de lucrare. Acolo, acele blocuri vechi construite acum vreo 30 şi ceva de ani au fost şi sunt alimentate în momentul de faţă cu mai multe hibe, să nu zic altfel, pe acele conducte de termoficare care nu ştiu dacă sunt sau nu sunt predate către noua societate, dar au fost realizate probabil în regim privat la vremea respectivă sunt buni platnici! Nu discut de acele zone care sunt izolate, nu dau nume, există capăt de reţea, reţeaua e prăpădită, consumatorul este şi rău platnic, nu am nici un interes să îl reabilitez! Bun! Dar, concret aici, în zona Feleacului, străzii Feleacului, ce se va întâmpla cu alimentarea în sistemul centralizat al consumatorilor de acolo! Li se va asigura agentul termic sau li se va întrerupe şi se va comunica domnule nu avem bani să reparăm!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim domnului consilier.

Domnul director Ghitea!

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Domnule consilier, până acum problema principală era să nu fie cuprinşi toţi în zona A, acum problema este de ce au rămas unii înafară! .. Deci, mă rog, întotdeauna este două faţete ale monedei. În acest moment reţele realizate în zona despre care faceţi referire, Feleacului, au fost realizate întradevăr în sistem privat şi nu sunt preluate nici acum de către S.C. Termoficare, cel puţin aşa am informaţia, dar bun, ori cum nu schimbă situaţia!

Repet, nimeni nu şi-a propus ca în următorii 5 ani să spunem să sisteze pe un motiv sau altul furnizarea cu agent termic. Dacă sunt predate - şi nu vă contrazic pentru că nu am probabil informaţiile necesare - se vor face acele lucrări necesare pentru a putea fi menţinute în funcţiune.  

În acelaşi timp, mai spun o dată, faptul că nu sunt cuprinse în zona A permite ca alte sisteme care pot ajuta, sigur poate nu toţi locatarii vor dori în prima fază aşa cum mulţi îşi închipuie acum că în zona A toţi cei care locuiesc pe scara unui bloc vor putea să-şi ia de mâine centrale termice proprii, pe gaz, nu contează cum vom face evacuarea gazului, deci partea practică lipseşte din tot ce se susţine, da mă rog, principalul e ideea! Ca atare, răspund, nu se întrerupe furnizarea cu energie termică pentru nici un abonat, nici în zona Feleacului, nici în alte zone care pot avea caracter similar!    

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim domnului director.

Domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Cred că putem ajunge la ..întrun anumit sens la un numitor comun dacă introducem un singur cuvânt, vă citesc încă o dată: zonă de încălzire B în care asigurarea cu energie termică se realizează prin alte sisteme, băgăm cuvântul şi, în care asigurarea cu energie termică se realizează şi prin alte sisteme,  se sub înţelege că rămâne şi vechi. Formularea actuală eu susţin mai departe că nu este în regulă fiind că nu asiguraţi funcţionarea mai departe!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim, deci rămânem cu o propunere concretă!

Deci, propunerea domnului Ritli în prima parte!

Dacă nu mai sunt alte discuţii aş dori să supun la vot propunerea domnului Ritli ...  

 

D-nul Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică

Aş dori să mai fac o precizare! Dacă nu se adoptă aceste materiale rămân în vigoare Hotărârile adoptate în luna iulie care conţin de fapt toate acele teme, asta este de fapt o modificare a unor hotărâri .. păi sunt în regulă, în ce sens, în iulie 31 s-au aprobat şi fac o menţiune, în 16 octombrie am primit o adresă de la Instituţia Prefectului, adică la 2 luni şi jumătate cu privire la un aviz de legalitate. Putem citi după cât timp întră în vigoare nişte hotărâri, dar cred că ele trebuiesc modificate în acest sens aşa cum s-a convenit încă o dată cu Instituţia Prefectului. Ca atare controlul de legalitate, oarecum preventiv este realizat să zicem aşa.    

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Bun, mulţumim.

Supunem la vot prima propunere a domnului Ritli.

Vă rugăm să o mai formulaţi încă o dată.

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Propunerea a fost ca să preluăm din avizul Consiliului Concurenţei, modificările propuse şi să adoptăm o hotărâre în acest sens cu materialul propus pentru şedinţa de astăzi.

Vă mulţumesc.        

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Bun! Votăm propunerea domnului consilier Ritli!

-          Cine este pentru?

8 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

16 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-          Abţineri?

Nu sunt.

Mulţumim.

Mai era o propunere a domnului Pasztor cu virgulă şi ...conjuncţia simplă ...

-          Domnul Pasztor vă mai menţineţi propunerea?

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Nu mai îmi menţin pentru că varianta simplă este conform celor de la Oficiul Concurenţei, să reformuleze altcineva dacă doreşte altfel!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Domnul consilier Dan Octavian.

 

D-nul Dan Octavian - consilier

În acest caz, conform discuţiei avută cu domnul Pasztor întrun mod informal avută peste masă voi face eu propunerea pentru a adăuga şi înainte de prin la zona B de încălzire, pentru a include şi soluţia de la zona A.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Am înţeles.

Supunem la vot propunerea domnului Dan Octavian.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU.

.. Am trecut, au fost discuţiile ..Vom supune la vot materialul nr. 26!

-          Cine este pentru?

16 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

8 VOTURI ABŢINERE

 

Încă o dată:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

2 VOTURI ABŢINERE

6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

16 VOTURI PENTRU

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea modificării HCL nr. 518/2013 privind modificarea Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Domnul consilier Ritli

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Vă mulţumesc.

Am şi aici aceeaşi propunere ca să adoptăm forma propusă de Consiliului Concurenţei, fără alte comentarii!

Doar atâta doresc să vă spun că nu înţeleg de ce întrun oraş condus de un primar liberal, majoritatea consiliului local fiind liberal, avem totuşi o economie de piaţă şi totuşi noi atât de tare ţinem de acest monopol care nici de cum nu corespunde acestui profil politic. Ca atare doresc să fac şi aici această propunere şi vă rog frumos să o supuneţi la vot chiar dacă în Oradea Consiliul Concurenţei sau se votează împotriva Consiliului Concurenţei din Oradea.

Vă mulţumesc.        

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Domnul consilier Vulcu.

 

D-nul Vulcu Daniel - consilier

Aş avea o singură întrebare: de ce profil politic aparţineţi dumneavoastră UDMR-ul ca să ştim social - democraţia, aveţi definit un profil politic.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Domnul consilier Dan Octavian.

 

D-nul Dan Octavian - consilier

Pentru a încheia cu propunerile, aceeaşi propunere ca şi la materialul anterior, la litera b) avem zonă de încălzire B în care se asigură cu energie termică, în care asigurarea cu energie termică se realizează   şi prin alte sisteme.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Vom supune pe rând propunerile.

Prima propunere a domnului consilier Ritli:

-          Cine este pentru?

6 VOTURI PENTRU

-          Deci cine este pentru?

8 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

16 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-          Abţineri?

Trecem la propunerea domnului consilier Dan Octavian.

-          Cine este pentru?

-          Deci cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

Iar acum vom vota materialul nr. 27.

-          Cine este pentru?

16 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-          Abţineri?

2 VOTURI ABŢINERE

            Mulţumim.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

 

Vom trece la capitolul II

II. DIRECŢIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea SC Administraţia Domeniului Public S.A. în vederea negocierii şi încheierii unor contracte translative de proprietate având ca şi obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spaţiilor comerciale situate în Piaţa Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenţi economici.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

III. D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea d-lui. Secretar al Consiliului Local al Municipiului Oradea Ionel Vila, d-nei. Consilier juridic Lăcrămioara Coş, d-rei. Consilier serviciul achiziţii publice Manuela Maghiar şi a d-lui. Consilier Direcţia management proiecte cu finanţare internaţională Ioan Maghiar de a reprezenta interesele Municipiului Oradea în dosarul nr. 280/35/2013 aflat pe rolul Curţii de apel Timişoara - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea d-lui av. Irimia Florin de a reprezenta interesele Municipiului Oradea în dosarul nr. 280/35/2013 aflat pe rolul Curţii de apel Timişoara - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

IV.ARHITECT  ŞEF

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic General al municipiului Oradea care se va transmite spre avizare instituţiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată.

-          Discuţii dacă sunt?

Domnul consilier Puşcaş.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Vă mulţumesc.

Aş avea în primul rând o întrebare vis-a-vis de planşa de reglementări urbanistice. În ce măsură această planşă este actuală sau este întocmită conform realităţii din teren pentru că spre exemplu în spatele Tribunalului vedem încă clădirea fostului spital şi ne punem întrebarea dacă apar astfel de erori, acum, în ce măsură putem noi ca şi Consiliu Local să credităm întregul demers, asta este prima observaţie!

O formulez şi pe a doua ca să închei subiectul. Aş avea o întrebare probabil doamnei Arhitect Şef : dacă s-a revizuit sau în ce măsură s-a ţinut cont de dezbaterile publice şi observaţiile făcute de-alungul timpului vis-a-vis de profilul stradal al străzii Avram Iancu pentru că din planşe nu reiese în nici un fel acest lucru şi în funcţie de răspuns o să vă rog să-mi acordaţi din nou cuvântul.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Sigur domnul consilier!

Doamna directoare Lipoveanu.

 

D-na Lipoveanu Aurora - Arhitect Şef

Vreau să vă răspund la prima întrebare: vreau să vă spun că planşa de reglementări are un aviz al OCPI Bihor. Pe suportul topografic este acela pe care am lucrat la demararea  proiectului de Plan Urbanistic General şi din acest motiv probabil dumneavoastră vedeţi acolo spitalul. - V-aţi uitat şi pe zonificarea funcţională? Deci, dacă există o astfel de eroare o să o îndreptăm, nu e nici o problemă.

În ceea ce priveşte reglemetarea profilului stradal al străzii Avram Iancu, acesta, dacă v-aţi uitat în partea scrisă de reglementări va face obiectul unui Plan Urbanistic Zonal de zonă construită protejată. Deci, el este cuprins în Master Plan ca şi plan de acţiune şi în reglementări se specifică acest fapt că în urma unui Plan Urbanistic Zonal de zonă construită protejată se va construi cu exactitate construirea pe fiecare parcelă în parte şi această reglementare de care aţi pomenit. 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul domnului consilier Puşcaş.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Vă mulţumesc.

Vă întreb pentru că din memoriul pus la dispoziţie pe site la Capitolul 3 punct 24 care se numeşte etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare apare scris foarte clar la subcapitolul 37.1, 37.1 reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu în vederea dezvoltării componentelor pietonale şi ciclistice etc., iar apoi în planşa de reglementări la profilul stradal cu zonă mixtă activităţi apare, apare această lărgire a profilului stradal care din ce am studiat conduce spre ideea că profilul străzii Avram Iancu va fi lărgit prin demolarea despre care tot discutăm. În aceste condiţii noi ne rezervăm dreptul de a nu fi de acord cu astfel de intervenţii în centrul istoric.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul doamnei arhitect şef Lipoveanu.

 

D-na Lipoveanu Aurora - Arhitect Şef

Despre ce aţi pomenit înainte, lărgirea străzii Avram Iancu a făcut parte din Strategia de dezvoltare a municipiului, votată de către Consiliul Local, deci Master Planu a fost votat într-o şedinţă de Consiliu Local. Deci şi-a asumat Consiliul Local această acţiune! Cum se va facem această acţiune? Va rămâne să facă obiectul unui Plan Urbanistic Zonal aşa cum am spus anterior.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc doamna arhitect.

Domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Stimaţi colegi şi doamna arhitectă şefă eu am participat la acea dezbatere publică, când în această sală, referitor la strada Avram Iancu erau vreo 200 de persoane şi din care nu vreau să dau procente, da mare parte care erau locuitori de acolo şi în principiu cetăţenii din oraş erau contra demolării. După aceea după ce toţi specialiştii şi-au zis punctul de vedere a urmat în Consiliul Local unde efectiv nu s-a luat în considerare nimic din acea dezbatere referitor la acea parte. Efectiv şi atunci am luat cuvântul şi am explicat, chiar nu ne interesează o dezbatere publică a oamenilor din municipiu. Deci, îmi pare rău că asta trebuie să zic, oamenii s-au pronunţat, erau în majoritate covârşitoare, cred că o singură persoană un arhitect s-a pronunţat că ar fi bine să se reprofileze acolo strada. Foarte clar oamenii au zis că nu doresc transformarea şi demolarea acelei părţi a străzii. Nu luăm în considerare efectiv vocea oamenilor din oraş, mergem mai departe din forţă, nu ştiu dacă duce către succes acest punct de vedere. A urmat o Hotărâre de Consiliu Local, unde iar ne-am înţeles foarte amiabil când am cerut acest lucru să ieie în considerare căci se va lua în considerare şi se va modifica cu acest punct de vedere PUG-ul. Iar ajunge în faţa noastră, data viitoare, fix peste o săptămână o să se zică că aşa a votat Consiliul Local. Dar să ne înţelegem, nu reprezintă voinţa oamenilor ce se votează la această masă, cel puţin din acest punct de vedere asta este realitatea! Forţăm, forţăm, poate este interesul dumneavoastră sau a unei părţi să forţeze, dar nu este bine! Fiind că oamenii aceia nu vor să fie demolaţi acolo. Da noi forţăm!

Vă mulţumesc frumos!   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul domnului consilier Vulcu.

 

D-nul Vulcu Daniel - consilier

Mie mi se pare că un oraş trebuie să fie în plină dezvoltare şi că trebuie să privim şi spre viitor. Dacă după principiul dumneavoastră ne-am fi luat, la ora aceasta Podul Sovata existat.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnul consilier Vulcu.

Domnului consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Suntem pe o pistă falsă. Nici o secundă nu am fost contra Podului Sovata ..

 

D-nul Vulcu Daniel - consilier

 N-aţi fost dumneavoastră, au fost destui ..

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Nu v-am întrerupt! Aici este o problemă .. că nu îmi amintesc să fi fost la acea dezbatere, da nu am vrut să intru în detalii. Aşa este stimaţi colegi că transformăm Piaţa Unirii în zonă pietonală. Pentru ce demolăm o parte din stradă ca dintr-o zonă unde nu se circulă să se ajungă altundeva, dar nu trebuie să circule aşa este! Au fost anumite propuneri, dar nu am vrut să intru in detaliul asta! Avem un orgoliu! Trebuie demolat parte din Avram Iancu că aşa se vrea! O anumită parte aşa a hotărât! Nu ne interesează locatarii, oamenii etc. cum îşi spun punctul de vedere! De ce mai facem dezbatere publică? Haideţi să se voteze totul şi la revedere! Am închis, nu mai intervin la acest subiect. Vă mulţumesc!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnule consilier.

Îi dau cuvântul doamnei arhitect şef Lipoveanu.

 

D-na Lipoveanu Aurora - Arhitect Şef

Dacă o să vă uitaţi în planşa de reglementări, aşa cum a spus şi domnul consilier Puşcaş, trama stradală a străzii Avram Iancu este cuprinsă la trama actuală, ceea ce sa discutat în master plan şi în strategia de dezvoltare înseamnă un plan pe termen lung, după cum ştiţi PUG-ul are mai multe etape şi una dintre etape este planul de acţiune care înseamnă măsuri pe termen scurt, pe termen mediu şi pe termen lung. Această măsură de lărgire a tramei pe strada Avram Iancu era o măsură pe termen lung şi bine înţeles că aceasta nu poate fi adoptată acum, în etapa de reglementări. Va trebui făcut acel studiu ce care v-am spus. Deci, asta nu înseamnă că azi votăm Planul Urbanistic General - forma care va fi transmisă spre avizare - şi de mâine nu vom mai da autorizaţii pe strada Avram Iancu decât dacă se vor demola! Deci, nu cred că cineva va trebui să înţeleagă aşa acest proiect de hotărâre de consiliu local!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Bun!

Mai sunt discuţii?

Domnul consilier Puşcaş.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Mulţumesc.

Doamna Lipoveanu, am înţeles acest lucru şi sunt perfect de acord cu dumneavoastră, însă eu nu înţeleg de ce chiar şi pe termen lung trebuie să prevedem şi să votăm o astfel de prevedere care este clar un atac la ţesutul urban al oraşului, de asemenea subscriu la ceea ce a spus şi domnul Vulcu  şi sunt de acord că oraşul este o selecţie nu o colecţie însă acest lucru nu poate fi pus în discuţie întrun centru istoric cu o asemenea valoare pe care cu toţii o cunoaştem şi nu cred că este oportună pur şi simplu această prevedere aici. De acord să se construiască Podul Sovata, nu spune nimeni nu, de acord şi cu domnul Huszar care, Pasztor, mă scuzaţi, care este pentru dezvoltare, toţi suntem pentru dezvoltare, însă să nu uităm, peste tot în Europa la ora actuală, centrele istorice sunt conservate, sunt protejate şi sunt promovate, dar ele nu sunt promovate prin demolări!

Mulţumesc.    

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim.

Mai sunt discuţii?

Dacă nu sunt discuţii vom supune la vot materialul.

-          Cine este pentru?

16 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

7VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-          Abţineri?

1 VOT ABŢINERE

Mulţumim.

 

V. A.I.O. - TERENURI

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Marian Ioan - Petru şi Marian Aurelia reprezentând suprafaţa de 174 mp. teren, cu nr. cadastral 181355, înscris în CF 181355, înscris în CF - Oradea,  situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 105, destinaţia de „drum public".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Szabo Orsolya reprezentând suprafaţa de 105 mp. teren, cu nr. cadastral 183979, înscris în CF 183979 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Plugului, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de amplasamant şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1784 mp. reprezentând teren, domeniul public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Govorei.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de numitele Mateţ Elena şi Seuituţ Mihaela - Mariana reprezentând suprafaţa de 214 mp. teren, cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinaţie de „drum public".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1743 mp. teren, situat în mun. Oradea, str. Ovidiu Densuşianu, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 1743 mp. teren, dezlipit din nr. topografic 1556/27, înscris în CF 10050 - Sântandrei, în favoarea S.C. Nicoleta Impex S.R.L.

-          Discuţii dacă sunt?

Domnul Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Întrebare: De ce nu vindem prin licitaţie publică?

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Dau cuvântul domnului director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Nu se vinde prin licitaţie publică deoarece este folosit de către dânşii, plătesc impozit, au contract de închiriere... şi este în curtea lor.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnului director Beltechi.

Dacă nu mai sunt discuţii supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local, nr. 853 din 2013, privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a suprafeţei de 739 mp teren, dezmembrat din nr. cadastral 156697, înscris CF156697 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului clădire cu destinaţia de comerţ, servicii, spaţiu de locuit.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 4310 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 176461, înscris în CF nr. 176461, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului, în favoarea S.C. Romdaniel Impex S.R.L.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi numitele Gavrilaş Marioara, Vaida Elena şi Anca Mariana - Nina - proprietari ai terenurilor înscrise în CF nr. 167214 şi 178594 - Oradea, reprezentând suprafaţa totală de 232 mp, afectată de proiectul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului", respectiv aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr. 174908.

-          Discuţii dacă sunt?

Da, domnul Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Eu o singură întrebare am, suntem la finiş cu supra traversarea asta ..sau cu toate, că undeva suntem la a 30 - a hotărâre de consiliu local, mai avem terenuri de luat, de măsurat?

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Dau cuvântul domnului director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

            Aceste terenuri au fost preluate deja, s-au făcut schimburile, a-ţi votat în şedinţele anterioare, au apărut nişte modificări la proiecte. Din câte ştiu eu deja sunt date la licitaţii ..pasajele.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim pentru lămuriri. Dacă nu mai sunt discuţii supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe de 2.381 mp afectată de proiectul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

VI. DIRECŢIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR.16

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Contractelor de modificare şi reconfirmare a contractelor de împrumut încheiat între S.C. Compania de Apă Oradea S.A. şi Banca Europeană de Recontrucţie şi Dezvoltare.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale „Zilele Culturii Slovace".

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

1 VOT ABŢINERE

23 VOTURI PENTRU

Mulţumim.

 

 PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Electrocentrale Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor asociate Borş şi Sînmartin.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea Actelor Aditionale nr.9 şi 10 la Contractul de parteneriat public privat nr. 122246/23.12.2013 între mun. Oradea şi Keviep Kft.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

Domnul consilier Pasztor! Vă rog! Dacă nu puteţi ...

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

... am votat mai înainte un parteneriat care e din 23.12.2013, e 23.12.2013? Nu e, ca e peste o luna! Dar, parteneriatul îl votăm deja că nimeni nu se uită! ... nu am vrut să pun întrebarea!

 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

A fost la punctul nr. 28! S-a putut discuta la comisii! Acum trecem mai departe! Nu aţi ridicat problema!

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Vă felicit că aţi votat un act care este deja făcut!...

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

VII.  A.I.O.

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în zona Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Doamna Consilier Coste, urmează domnul consilier Huszar.

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte.

După cum am citit materialul e vorba de 709 spaţii care au destinaţie de locuinţă. Vreau să ştiu dacă s-a efectuat o anchetă socială pentru a se vedea condiţiile oamenilor care stau acolo şi care vor fi criteriile de evacuare ţinând cont că sunt cele pe cale naturală, deces, renunţare şi evacuare macabru să mă gândesc numai la deces şi în cazul în care este deces dacă contractul este încheiat pe familie şi moare stâlpul familiei, cum ar zice, ce se va întâmpla cu familia care rămâne în urma acestora?

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Domnul director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Mulţumesc frumos.

Deci, le luăm în ordine, în primul şi în primul rând se eliberează pe cale naturală, e clar! Partea de deces, nu ţine de familii, toate persoanele care locuiesc întro locuinţă de astfel de gen şi au un contract de închiriere sunt trecute acolo. Deci nu discutăm, dacă unul moare, rămân ceilalţi nu e nici o problemă! Discutăm de persoane singulare, de spaţii care sunt întradevăr în ultimul hal ca şi stare tehnică. Ori cum vom propune nişte comisii tehnice, am avut o discuţie la nivel de executiv, se vor face anumite lucruri! Nu discutăm că astăzi schimbăm  709 locuinţe sau că vor fi 150 pe an. Deocamdată noi avem de repartizat aceste locuinţe celor care provin din casele retrocedate. Dacă vă uitaţi pe site-ul AIO în medie 60-70 de locuinţe anual se repartizează către aceste familii, tot în baza unor anchete sociale! Nu vrem să creem un curent de genul că astăzi mergem şi scoatem pe toată lumea din cele 709 case! Nu, total greşit! Poate se vor schimba în 10 ani de acum înainte! Astea sun chestii de principiu! O să aveţi un material mai încolo, punctul 21 în care scrie foarte clar ce se întâmplă cu cele trei apartamente care se schimbă destinaţia! Deci, nu consider că vom scoate la comandă sau mai ştiu eu cum se poate interpreta! Nu! Sunt, poate 10 pe an! Ori cum şi în anii trecuţi aţi mai votat aşa ceva şi nu cred că ar trebui să se facă caz din acest lucru! 

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc pentru clarificări!

Domnul consilier Huszar şi urmează domnul consilier Puşcaş!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Domnule director aţi zis poate 10 apartamente pe an! Asta înseamnă 70 de ani! Este o hotărâre pe termen lung, dar, eu totuşi m-aş agăţa de câteva expresii şi anume: art. 1, noi înţelegem cum înţelegem, dar aicea scrie clar: eliberate pe cale naturală (deces, renunţare, evacuare etc.). Ştiţi foarte bine că am avut la şedinţa de data trecută o intervenţie tot împotriva evacuării datorită sezonului rece. Aici de data asta spun în felul următor: nu neapărat trebuie şi înţeleg situaţia pentru că întradevăr sunt în zona centrală câteva locuinţe, apartamente unde stau nevoiaşi care nu au bani să o întreţină şi e plin de mucegai ş.a.m.d., nu, să vin eu şi să pun condiţii: în cazul în care nu vor putea ...dar, nu neapărat aşi schimba ca spaţiu comercial! Nu aş schimba destinaţia! De ce trebuie să-i schimb destinaţia, din moment ce este spaţiu de locuit, să rămână apartament, dar noul chiriaş care va veni în momentul eliberării pe cale naturală şi aicea numai de eliberare pe cale naturală, în cazul în care este un rău platnic, nu îşi plăteşte chiria ş.a.m.d., am mijloacele legale ca să intervin şi să apelez la evacuare. Dar şi evacuare în sezonul cald, nu în sezonul rece sau cel puţin Hotărârea de Consiliu Local să fie în perioada primăverii pregătită.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnul consilier Huszar!

Răspunde domnul secretar Vila.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Raţiunea pentru care a fost promovat acest Proiect de hotărâre care sperăm că va deveni Hotărâre este una simplă!

Vă rog să vă uitaţi în titlul Hotărârii şi vorbim despre: măsuri administrative cu privire la spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în zona Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Oradiei. Locuim în Oradea, suntem orădeni, cunoaştem zona istorică, clădirile importante din acest areal şi v-aş invita la o plimbare dacă doriţi şi sunt sigur că aţi observat acest lucru, dar sunt nevoit să vi-l readuc aminte: ce înseamnă locuinţele fond de stat care sunt administrate de către noi şi ce înseamnă locuinţă proprietate privată - vorbesc de imobile de data aceasta - şi vă invit pe strada Avram Iancu, Cuza Vodă, Mihai Viteazul, Kogălniceanu, Independenţei, Piaţa Unirii chiar. Este dureros că în 2013 - dau un exemplu - întrun imobil care are doi proprietari unul de stat şi celălalt proprietate privată, proprietarul privat îşi reabilitează clădirea în normele stabilite de urbanism, iar chiriaşul nostru aşteaptă inclusiv o ţiglă sau cinci ţigle de pe casă să fie schimbate!

Dacă vorbesc despre un condominiu şi vorbesc despre un apartament în acel condominiu, vă invit şi vă poate arăta colegii noştri care le gestionează ce înseamnă întreţinerea unei locuinţe fond de stat. Se aşteaptă, - aceasta ne este educaţia, aceasta ne este cultura - se aşteaptă ca administraţia locală ... să meargă să facă inclusiv reparaţii interioare care sunt deferite de lege prin contracte civile, prin contractul încheiat între cele două părţi ca atribute ale chiriaşului. De aceea s-au luat nişte măsuri în zona istorică şi în ansamblul centrului istoric, inclusiv cu cablurile care sunt pe clădiri - vedeţi că este un studiu şi se face acest lucru, oraşul este întro evoluţie, este adevărat - şi încercăm să aducem un spor de calitate, încercăm să aducem un spor de bani pentru ca cineva să vină să le facă, că altminteri Administraţia Locală Oradea sau administraţiile locale nu biruie, este cuvântul nu neapărat academic, este cuvântul, da este cel real, nu biruie să repare aceste clădiri.

Dacă vorbim despre eliberare pe cale naturală sigur că nu ne-am pus niciodată problema ca în doi ani, în trei ani, în 5 ani, dar există strategii! Eu sta o definesc ca fiind o strategie care va trebui să o respecte şi alt legislativ şi alt executiv în reabilitarea acestor clădiri care sunt declarate unele monumente istorice! Nu se pune problema! În consecinţă mâine dacă se expiră un contract fac precizarea că vedeţi şi dumneavoastră şi juriştii ştiu acest lucru! Prin anumite hotărâri de Guvern se spune: în perioada de iarnă nu se evacuează, alta:  contractele expirate se prelungesc de drept! Dar, nu va trebui să stăm tot timpul să aşteptăm pe cineva chiar fie şi de acolo de unde se dau aceste directive sau nu ştiu cum să le spun! Va trebui ca noi, aicea local, să încercăm să ne protejăm, să ne creăm un cadru legislativ, nişte hotărâri locale, sigur, bazate pe lege nu pe altceva!

Asta nu înseamnă, încă o dată, că evacuăm, că dăm afară pe cineva sau se întâmplă alte lucruri pe care nu ni le dorim.

Aceasta este raţiunea pentru care încercăm să promovăm acest Proiect de hotărâre.   

Mulţumesc.            

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Îi dau cuvântul în ordine domnului consilier Puşcaş, urmează domnul consilier Delorean şi domnul Pasztor.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Mulţumesc.

Doar o singură remarcă, apropo de ceea ce spuneaţi domnule secretar: am impresia că dimpotrivă ne vom bate cuie în talpă cu această hotărâre pentru că se ştie şi cred că aici şi domnul Beltechi subscrie, marea majoritate a acestor spaţii sunt în fund de curte, deci practic a le schimba destinaţia destinaţia în spaţii comerciale sau alt tip de spaţiu nu va atrage acei cumpăratori, decât întro foarte mică măsură şi în cazuri izolate. Nu ştiu cine va accepta să-şi deschidă un birou sau un magazin întro curte. 

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Domnule consilier! Decât să nu facem nimic preferăm să facem ceva! Ori, vedeţi dumneavoastră că în imobilele din centrul oraşului sunt multe - nu o să le definesc eu acuma câte - cu altă destinaţie decât cea de locuinţă private în care omul îţi deschide un atelier de arhitectură, un birou de consultanţă, un birou de avocatură şi ca să-şi atragă clienţii trebuie să-şi creeze un ambient!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Domnul director Beltechi doreşte să completeze.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Deci, spaţiu cu altă destinaţie nu înseamnă neapărat spaţiu comercial pentru vad comercial, deci e foarte clar! Iar vreau să spun o chestiune: în momentul în care se transformă din spaţiu de locuit în spaţiu cu altă destinaţie banii ne rămân nouă, la bugetul local. Este un articol, punctul 4, uitaţi-vă ce scrie la el! Acesta este 1 la mână! Doi la mână! Dacă rămân spaţii de locuit ele se prelungesc, contractele de închiriere de acolo prin HG-uri. Banii de chirii, să nu credeţi că municipiul vede un leu! Nimic! Merg la bugetul de stat! Asta este ideea ce vi-a spus şi domnul secretar!   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc domnul director.

Domnul consilier Delorean!

 

D-nul Delorean Ion Iulius - consilier

Mulţumesc.

Eu am o întrebare pe formă: ca să schimbi destinaţia unui spaţiu în altă destinaţie dacă este întrun fond locativ comun ai nevoie de aprobarea tuturor vecinilor afectaţi. Ce garanţii putem să oferim noi că am acest drept? Că eu Primărie nu! Individul vine şi cumpără spaţiul - numai o secundă domnul secretar, nu o să mi-o luaţi înainte că v-io spun până la capăt - deci vine individul, licitează, câştigă pe 550 are contract în regulă, după aia vrea să-şi deschidă, nu are importanţă, cum aţi spus dumneavoastră, birou de avocatură, arhitectură, nu? Şi domnul din vecini ca şi nebunul ăla care stă pe strada Moscovei spune că nu, nu îţi dau voie! Şi la Registrul Comerţului rămâne cu ochii în soare! Cum îi?  

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Îi dau cuvântul domnului secretar!  

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Vă  spun cum este domnul consilier!

Vorbim despre două lucruri diferite. Eu vă explic juridic. Există două lucruri diferite! Scoaterea din uz de locuinţă, cu statut de spaţiu cu destinaţia de locuinţă şi trecerea lui în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă este o procedură tehnico juridică care tine de cel care administrează.

Vă dau un singur exemplu: trebuieşte făcut un proces - verbal de stare tehnică dacă vreţi si mă opresc aici, care constată că lucrurile sunt aşa cum sunt şi că nu se mai poate locui acolo! Lucrurile sunt limpezi! Dacă domnul Puşcaş -mă iartă domnul Puşcaş acum că dau exemplu cu biroul de arhitectură - doreşte să-şi facă acolo o activitate ...atunci dânsul apelează la procedura de înfiinţare a societăţii, avizele de coexistenţă care întradevăr sunt şi vecinii colaterali! Asta-i altă poveste, da această procedură de achiziţie a spaţiului, el se gândeşte înainte şi vede, poate sau nu poate să facă această activitate! Poate face altceva! Deci, lucrurile sunt total diferite domnul coleg!

Mulţumesc.      

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

În principiu discuţiile au fost referitoare la punctul nr. 21 din câte îmi dau eu seama, da, bun, urmează domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Mi-amintesc că, ca membru al comisiei de vânzare a cabinetelor medicale am avut situaţii unde foste cabinete medicale nu au fost cumpărate de către medici că nu îi convenea locul, etajul, spaţiul, camera, geamul, uşa etc.

Ajungând la subiect! Sută la sută vom avea situaţii în care nu ştiu care clădire, la penultimul etaj, locuinţa cea mai nenorocită nu îi trebuie nici cum. Ne creăm singuri bariere şi nu o să avem posibilitate să dăm la nimeni nici cum că noi am votat să fie o destinaţie alta decât ceea cea de locuit şi din cauza asta mai bine alegem varianta să fie gol, cu totul că în mare parte sunt de acord cu domnul secretar ca acele erori care s-au făcut în anii 50 - 60 -70 în acest oraş şi am practicat nişte metode de lucru prin care am asistat social nişte oameni în plin centru al oraşului care nu este bine pentru oraş, trebuie cumva adus la un capăt mai bun, dar eu totuşi aş dori să se modifice şi aş veni cu propunerea ca să lăsăm şi portiţa cu posibilitatea locuirii şi a locuinţelor fiind că noi singuri ne facem piedici pentru perspectivă. Sută la sută vom avea situaţii în care nu doreşte o societate comercială sau să se desfăşoare o activitate alta decât cea locativă acolo!

Mulţumesc.

Asta ar fi propunerea!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Aicea vreau să fac şi eu o specificare! Haideţi să lăsăm piaţa liberă să vedem ce va spune în prima fază şi ulterior vom decide dacă le vom ocupa cu persoane din nou.

Îi dau cuvântul domnului secretar Vila.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Aici vorbim, doamnelor şi domnilor consilieri, vorbim despre un cadru, crearea unui cadru juridic. Nici o lege din România, să mă refer numai aicea, nu satisface toate nevoile categoriei căruia i se adresează pentru că sunt multe speţe, multe probleme ş.a.m.d. Noi aici stabilim un cadru urmând ca punctual să venim apoi în faţa dumneavoastră, ceea ce facem acum prin materialul 21, să vă daţi acordul sau nu! Despre aşa ceva! Unde se va putea hotărâ! Domnule rămâne spaţiu cu destinaţia de locuinţă sau un spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Vom supune la vot materialul, discuţiile au fost suficiente, de ambele părţi, pe toate părţile!

-          Cine este pentru?

Vom supune la vot materialul! Mai este punctul 21, uitaţi-vă vedeţi, punctul 21 este cam acelaşi lucru o să puteţi spune şi acolo... Nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos!.. Bun, vă dăm cuvântul domnul Huszar!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Dar trebuie să lămurim domnul Huszar problema acesta, iertaţi-mă! Dacă preşedintele de şedinţă ...

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Deci, domnul secretar! Nu mi s-a mai întâmplat din 2004 în coace aşa ceva, nu vă supăraţi! Sunt revoltat!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Nu trebuie!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Întâmplător, întâmplător, daţi-mi voie să vorbesc! Întâmplător, am crescut, am copilărit în zona malului Crişului pe strada Simion Bărnuţiu care oarecum se încadrează în această zonă, dar şi cunosc ce înseamnă viaţa întro casă naţionalizată luată de stat ş.a.m.d.

Scopul care este: vrem ca aceste apartamente care sunt în momentul de faţă apartamente şi sunt locuite, vrem să arate mai bine şi plecăm de la premisa din câte am înţeles de la domnul director Cristi Beltechi că avem speranţa ca în cazul în care aceste apartamente, spaţii îţi vor schimba destinaţia în spaţiu comercial sau altă destinaţie vor veni societăţi comerciale sau persoane juridice care vor avea bani să le pună la punct! Da? Până acuma zic bine?Da?Ok!

Mergem mai departe: a-ţi aprobat evacuarea unor familii luna trecută pe motiv că în contract scria foarte clar: în cazul în care restanţele cumulate ş.a.m.d. sau nepăstrarea adecvată a spaţiului respectiv! Da? Bun!

Întrebare: la aceste contracte - vorbim de 709 spaţii - avem asemenea condiţii impuse în contractul respectiv?  Adică dacă nu plăteşte chiria şi se adună - mă rog - sau nu păstrează starea imobilului în condiţii bune! Pentru că din punctul meu de vedere şi aici am vrut să ajung îmi este indiferent că este spaţiu comercial, că este locuinţă - da - important este că cel care va prelua spaţiul respectiv, să-i impun eu să aibă grijă de el şi sa fie uniform - da - asta este de fapt!

Dar, prin această hotărâre eu nu reglementez treaba asta!

Mulţumesc

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Îi dau cuvântul domnului viceprimar Mureşan.

 

D-nul Mureşan Ionel Ovidiu -viceprimar

Există din punctul meu de vedere foarte clar, atât la articolul 3 cât şi la articolul 4 clauze expre pentru a vă lămuri eventualele nedumeriri la ora asta!

Domnul consilier Huszar scrie clar: cumpărătorul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă au obligaţia de a finaliza lucrările de refacere a faţadelor şi a imobilelor şi a părţilor comune la imobilele achiziţionate. Deci, obligaţia este foarte clară! Mai mult, un lucru pe care colegul meu Cristi Beltechi la indicat doar ca număr de articol, dar e la fel de important pentru că din punctul nostru de vedere este o clauză care întăreşte partea de protecţie socială şi anume: fondurile obţinute se vor folosi atât pentru partea de renovare cât şi pentru achiziţionarea de unităţi locative situate în afara centrului istoric. Noi familiile respective trebuie să le mutăm în afara centrului istoric unde ne propunem să dăm oraşului ceea ce merită - faţă turistică pentru centrul istoric!-. Nu putem face aceste lucruri fără un demers de genul acesta! Dacă aveţi alte soluţii vă rog să ni le spuneţi! 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc. Îi mai dau cuvântul domnului director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Ca să-i răspund la domnul consilier Huszar: ceea ce aţi aprobat luna trecută sunt fondul oraşului, acestea sunt fondul de stat! Aceşti chiriaşi pot fi scoşi afară doar cu sentinţă de evacuare, avem 15 procese pe rol, se termină 1 la 3 ani! Aici sunt colegii de la Direcţia Juridică, vă pot confirma! Deci, nu discutăm despre ceva care vrem să facem în masă! Azi ne-am propus, mâine toţi afară! Nu este aşa! În contractele din fondul locativ al oraşului sunt prevăzute întreţinerile. Aceste locuinţe sunt ale statului român, administrate de către UAT-uri, unităţile administrativ teritoriale! Nu pot să pun clauze în contract peste Hotărâri ale Guvernului!   

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

-          Mai sunt discuţii? Ultima!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Eu sunt de acord cu dumneavoastră domnul Beltechi că se finalizează o dată la 3 ani, dar dumneavoastră aţi menţionat adineaori că preconizaţi să avem 10 cazuri pe an, aceasta înseamnă aşa cum am împărţit eu 700 şi ceva groso modo 70 de ani! Deci, e o hotărâre întradevăr pe termen lung! Vrem în 70 de ani să schimbăm faţa interioară a oraşului sau vrem să o schimbăm mai repede? Asta era întrebarea! Nu sunt împotriva lui!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Bun, vă mulţumesc.

            Au fost discuţii şi la şedinţa de comisie unde nu s-a discutat absolut nimic la punctul acesta!

            Vom supune la vot materialul cu nr. 19.

-          Cine este pentru?

16 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

8 VOTURI ABŢINERE

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu sunt supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind schimbarea destinaţiei unor spaţii situate în Municipiul Oradea, din spaţii cu destinaţia de locuinţă în spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

-          Discuţii?

Doamna consilier Coste.

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Nu pot să trec peste acest material fără a mă opri la punctul 5 unde am văzut: prin adresa nr. .. S.C. Electrocentrale Oradea solicită repartizarea unei locuinţe de serviciu care să asigure cazarea administratorului special domnul Necula Stănel Ionel. O dată ştiu că i-am aprobat remuneraţia pentru performanţele care vor fi, sper că locuinţa îl va ajuta să ajungă la acele perfomanţe şi vreau să întreb maşină de serviciu o să primească domnul Stănel? Fac parte din Adunarea Generală şi cred că ar fi trebuit şi noi să fim înştiinţaţi pentru că este până la urmă tot un beneficiu la munca pe care o prestează, o va presta, nu ştiu! Am o întrebare şi eu de ce noi membrii Adunării Generale .. nu am fost înştiinţată pentru că este totuşi un beneficiu adus .. de care beneficiază beneficiul, beneficiul ..

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Doamna consilier, cu tot respectul, da îmi spuneţi unde aţi citit, ..din punctul acesta?

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Da, foarte frumos ... vă şi spun, scrie la punctul 5 din Raportul comisiei din Procesul - verbal al comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţă.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Vă mulţumesc.

Îi dau cuvântul domnului director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Mulţumesc.

Acest proces - verbal nu are nicio legătură cu materialul în sine, unu la mână! Doi la mână, discutăm despre altceva da! Este un proces - verbal al unei comisii de locuinţe şi spaţii care noi am avut o cerere de la o societate de a noastră .. sa aprobat. Despre ce vorbim ca şi conţinutul materialului nu are nicio legătură. Asta o puteţi discuta la diverse! Şi nu cu noi, cu AIO!

Noi avem o solicitare din partea unei societăţi a noastre, uitaţi-vă la data la care a venit ..în care nişte oameni au fost de acord cu asta! Nu face obiectul acestui raport!

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Doamna consilier!

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Nu vreau să zic că este lipsă de profesionalism şi de data asta, în această şedinţă, la multe materiale am găsit această situaţie, poate ziceţi că nu se regăsea aici, atunci titlul este repartizarea sau schimbarea ...n-are nicio legătură atunci acest proces - verbal cu punctul 21? Nicio legătură? 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Îi dau cuvântul domnului director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Cu ce mi-aţi spus dumneavoastră, repartizarea către locuinţa domnului Necula .. uitaţi -vă, vă rog frumos ce scrie în acest proces -verbal care e total diferit faţă de ceea ce îmi spus dumneavoastră!

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mă scuzaţi domnule preşedinte .. acest proces - verbal ...

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Dar nu mai puţin, să vă explic eu! Scrie foarte clar la articolul 1: schimbarea destinaţiei, această comisie propune schimbarea trei apartamente sau patru, schimbarea destinaţiei! Ce conţine acel proces - verbal este altceva! Uitaţi-vă!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Bun! Doamna consilier!

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mi se pare şi mai grav - mulţumesc domnule preşedinte - mi se pare şi mai grav că aflăm noi, membrii AGA din această hârtie care nu face referire la punctul, la obiectul de pe ordinea de zi că domnul administrator Stănel care este plătit de către noi toţi aceşti contribuabili apare pe o hârtie despre care noi nu ştim şi dumneavoastră spuneţi că nu face parte din Ordinea de zi! Da, Ok! Am înţeles, din acest proces - verbal pe Ordinea de zi fac parte doar două puncte. Mulţumim că am aflat că domnul Stănel primeşte locuinţă de serviciu şi aşteptăm şi alte beneficii să le aflăm tot din şedinţele de Consiliu Local!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumim doamna consilier!

Domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Mulţumesc frumos!

Doar o observaţie domnule preşedinte! Materialele au fost puse pe site-ul primăriei ieri, înainte cu o jumate de oră de şedinţa comisiei!

Vă rog foarte frumos să notaţi bine acest lucru pentru că nu am avut cum să vedem materialele decât cele 6, iar dacă aţi fost ieri la şedinţa de comisie ştiţi foarte bine materialul Poliţiei a fost discutat în comisie pentru că toată lumea la putut consulta! Ca atare, conform Legii nr. 215, vă mai reamintesc, teoretic 5 zile avem la dispoziţie să vedem materialele, noi nu am avut decât jumate de oră înainte de şedinţa comisiei! Ca atare vă rog foarte frumos să nu ne acuzaţi pe noi că nu ne uităm la materiale atâta vreme cât nu avem acces la materiale! Vă mulţumesc frumos!   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

-          Mai sunt discuţii la acest material? Dacă nu sunt supunem la vot:

-          Cine este pentru?

16 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

8 VOTURI ABŢINERE

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/2013 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

Trecem la capitolul DIVERSE

-          Discuţii dacă sunt? Doamna consilier Coste!

 

D-na Coste Marina Adelina - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Aş vrea să spun că grupul de consilieri PDL nu a fost sau nu s-a abţinut pentru a nu se schimba destinaţia la punctul 21 pentru cele două spaţii. Ci a fost pentru că domnul Stănel la şedinţa Adunării Generale AGA a spus că nu doreşte locuinţă de servicu şi pentru că nu a fost bine argumentat acel punct, acesta a fost motivul pentru care grupul de consilieri s-a abţinut la acest material.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Mulţumesc.

Domnul Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo - consilier

Vă mulţumesc frumos domnule preşedinte!

Dacă mai înainte am învăţat că ar trebuie să mă adresez AIO, atunci întreb este cineva în sală de la AIO?  Legat de acest proces - verbal nr. 22266 din 12 noiembrie, aici am voie să întreb: spuneţi-mi vă rog frumos că domnul Necula Stănel Ionel stă la apartament 2, bloc PB 33, Moldovei nr. 88, doctorul Blaga Alin stă la acelaşi apartament pe strada Vei, nu pe strada Moldovei, întrebarea mea este, dacă sunt atât de serioase materialele acestea, sunt de pe site-ul Primăriei de ce noi suntem luaţi la întrebări, de ce punem întrebări, uitaţi-vă la acest material cine şi la ce apartament stă totuşi că ar fi o chestiune interesantă şi aş dori să ştiu unde este strada Vei din Oradea dacă tot e vorba de aşa ceva!

Vă mulţumesc foarte frumos şi aştept răspuns! 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Vă rog linişte! Încă nu s-a terminat şedinţa de consiliu!

-          Mai sunt alte discuţii la diverse?

 

D-nul Beltechi Cristian - director AIO

Am înţeles, e o greşală de fond aici, o să o reglementăm! Ne asumăm greşala asta, e o greşală de dactilografiere.

Mersi.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian

Domnul consilier Szabo.

 

D-nul Szabo  Jozsef - consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

-          O întrebare către Poliţia Locală dacă se poate?

Mi s-a comunicat şi am si ceva poze doveditoare că anumite maşini  ale Poliţiei Locale nu au inscripţia în limba maghiară.

Întrebarea mea ar fi câte cazuri sunt şi cam când ar fi termenul până când aveţi posibilitatea să reinscripţionaţi aceste ...  

 

D-nul Laza Alexandru - comisar şef Poliţia Locală

            Aşteptam să mă întrebaţi, este vorba despre o solicitare primită de către noi în cursul lunii aprilie de la Poliţia Municipiului Oradea prin care dânşii ne solicitau să luăm măsuri de a reisncripţiona  autovehiculele de serviciu conform Legii 155 din 2010, ceea ce am şi făcut! ... care prevede foarte clar modul în care sunt inscripţionate autovehiculele de serviciu, respectiv Poliţia Locală, alb -negru, steagul României!

 

D-nul Szabo  Jozsef - consilier

-          Deci spuneţi că nu sunt astfel de cazuri, aşa este?

 

D-nul Laza Alexandru - comisar şef Poliţia Locală

Au fost date jos inscripţiile care ...

 

D-nul Szabo  Jozsef - consilier

Şi aţi uitat să puneţi înapoi pe cele în limba maghiară!

 

D-nul Laza Alexandru - comisar şef Poliţia Locală

...şi au fost inscripţionate stict conform Legii 155 - POLIŢIA LOCALĂ!

 

D-nul Szabo  Jozsef - consilier

Vă atrag atenţia că sunt unele autoturisme care au păstrat inscripţia în limba maghiară ..

 

D-nul Laza Alexandru - comisar şef Poliţia Locală

Nu mai avem nici una care are păstrată inscripţia în limba maghiară! Nu este o decizie a mea! Au fost inscripţionate timp de 9 luni de zile inscripţii bilingve. Din momentul în care am primit solicitarea nu am mai putut să menţinem această situaţie!

 

D-nul Szabo  Jozsef - consilier

Atunci la următoarea şedinţă voi veni cu câteva poze doveditoare!

Vă mulţumesc.

 

D-nul Laza Alexandru - comisar şef Poliţia Locală

Nu mai avem nici una! Vă rog să veniţi! Da, vă aştept în curte ca să le verificaţi!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulţumim!

Domnul consilier Delorean.

 

D-nul Delorean Ion Iulius - consilier

Mulţumesc.

În luna august la şedinţă am discutat despre situaţia podului central în municipiul Oradea, care leagă Piaţa Ferdinand de Piaţa Unirii. Atunci aţi venit şi cu un material foarte elocvent în plenul Consiliului Local în care aţi comandat studiile tehnice, respectiv GEO cu prevedere la pod! Având în vedere că a depăşit termenul delimită de garanţie aveţi amabilitatea Direcţia Tehnică să faceţi o informare scrisă către Consiliul Local  la şedinţa următoare a Consiliului Local care au fost până la urmă constatările făcute de această evaluare tehnică cu privire la podul din centru? Dacă vă rog frumos! Bine domnule director?

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Bun, mulţumim!

-          Mai sunt alte discuţii la diverse?

Dacă nu vom închide şedinţa de astăzi!

Vă mulţumim şi o zi bună tuturor.

 

 

SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA

                     IONEL VILA

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

LASCU TUDOR SEBASTIAN

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Jurca Mariana