Proces verbal din 14.02.2013

PROCES VERBAL Încheiat azi 14 februarie 2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 14 februarie 2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Bonchiş Ioan, d-l Câmpan Ioan, d-l Corcheş Dorin Octavian, d-l Dan Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan,  d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Gal Sorin Călin, d-l Ile Cristian,  d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Daniel Dumitru, d-l. Pasztor Sandor, d-l Popa Dan Lucian, d-l Ritli Laszlo Csongor,  d-l Szabo Jozsef, d-l Tau Ioanşi d-l Uniţa Lucian.

 

                Lipsesc : d-l. Huszar Istvan Eric, d-na. Coste Adelina, d-l Sarkozi Zoltan și d-l Vulcu Daniel Sorin

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mas-media,  etc.

 

Dna. Eugenia Borbei - director executiv al Direcției Juridice

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa extraordinară aferentă lunii februarie 2013 a fost convocată pentru astăzi 14 februarie 2013. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24 lipseşte motivat domnul consilier d-l. Huszar Istvan Eric, d-na. Coste Adelina, d-l Sarkozi Zoltan și d-l Vulcu Daniel Sorin . În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită. Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. Borderoul cu materiale din şedinţa extraordinară de astăzi 14 februarie 2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Propun ca pct. 9 din borderou Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Oradea SA ca urmare a vacantării unui post prin demisie să fie dezbătut după pct. 8  având în vedere că avem procedura de vot .

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Trecem la dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi.

 

Pct. 1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 14.424.650 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum modificarea unor acte normative.    

 

Discuții?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

I.                     DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.02.2013.

 

Discuții?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.02.2013.

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea proiectului de Act Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobisuness încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL şi SC Plexux Services SRL.

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II.                    DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct.  5  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru abrogarea H.C.L. nr. 113/2013 şi a H.C.L. nr. 114/2013.

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct . 6  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi a punerii la dispoziţie de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiţie „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului, municipiul Oradea, judeţul Bihor.

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi a punerii la dispoziţie de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiţie „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului, municipiul Oradea, judeţul Bihor".

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III.                  A.I.O. - TERENURI

 

 

Pct. 8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transmiterea în folosinţă fără plată în favoarea OTL Oradea, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei totale de 49,50 mp teren proprietate publică a municipiului Oradea, în vederea amplasării unui nr. de 8 chioşcuri de vânzare bilete.

 

Discuții?

         

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Oradea SA ca urmare a vacantării unui post prin demisie.

 

Cine are propuneri? Dl. Dan Octavian.

 

Dl. Dan Octavian - consilier local

 

O să-l propun pe dl. Negruțiu Ioan Vasile.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt propuneri?da poftiți dl. Pazstor.

 

dl. Pasztor Sandor- consilier local

 

Voiam să ştiu dacă mai este valabilă aceea listă  suplimentară că nu s-a specificat procedurile dar  e în regulă. Mulțumesc.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

O să primiţi buletinul de vot unde sunt persoanele de pe lista aceea suplimentară şi urmează să tăiaţi persoanele cu care nu sunteţi de acord şi rămâne netăiată o singură persoană cu care sunteţi de acord.

Dl. Corcheș Dorin - consilier local

 

Mulţumesc dl. Preşedinte. Eu înţeleg că există o singură propunere, dar ceilalţi şi-au prezentat intenția de a candida?

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Sunt de pe lista suplimentară care a fost stabilită de firmă toţi sunt validaţi.

Dau cuvântul dl. Director  Florea

 

Să ne comunice dna. Borbei procedura nu am înţeles bine procedura.

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

 În urma procedurii de selecţie derulată de către firma  pe care am contractat-o pt. recrutarea membrilor Consiliului de Administrație pentru fiecare dintre societăţi într-o primă fază ne-au fost  furnizaţi cei care au fost selectaţi ca valizi nu doar valizi ci cei mai buni să zic, primii 7 având în vedere că au apărut cazuri de demisii am solicitat firmei să ne dea toţi care au fost validaţi ca şi  dosar pt. ai propune Consiliului Local, așa am procedat şi în cazul trecut când au fost toate societăţile, acum am venit doar pt. compania de apă. Am solicitat firmei să ni dea pe toţi care au depus dosarul la Compania de Apă. Sunt 6 ca număr.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Corcheș

 

Dl. Corcheș Dorin - consilier local

 

Mulțumesc dl. preşedinte. Înţeleg că prim acele depuneri de dosare şi-au manifestat intenţia de a ocupa toţi această poziţie? Am înţeles. Mulţumesc.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

În concluzie se împart buletinele. Varianta de vot e clară? E vot secret din cei 6 care sunt înscriți în buletin se taie 5 și rămâne 1. Avem şi comisie de validare.

Aveţi buletinele de vot şi aş ruga Comisia de validare să verifice urna şi fiecare va fii strigat şi va merge în cabină să voteze.

Comisia de validare este  formată din dl. Bonchiş Ioan, dl Lascu Tudor Sebastian, dna. Coste Adelina, dl. Szabo Jozsef, e rugată să verifice urna şi să începem procedura de votare.

 

Dl. Dan Octavian - consilier local

 

Care este procedura de vot? Nu este clar.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Deci aveţi buletinul de vot, mergeţi în cabina de vot. Pe buletinul de vot sunt 6 persoane, lăsaţi una singură iar restul îi tăiaţi, deci rămâne o singură persoană.

Deci eu am să citesc pe rând şi în ordinea în care sunteţi în tabelul acesta a consilierilor veţi merge la vot.

Dl. Bonchiș Ioan vă rog să votaţi. Dl. Câmpan Ioan,  d-l Corcheş Dorin.

 

Dl. Dan Octavian - consilier local

 

Dl. Corcheş îndepărtaţi-vă din zona urnei, pt. siguranţă vă rog.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi în cabină dl. Corcheş, dna. Coste lipseşte poftiţi d-l Dan Octavian.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

D-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan,  d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Gal Sorin Călin, d-l Huszar Istvan Eric lipsește, d-l Ile Cristian,  d-l Lascu Tudor Sebastian, eu mă las la urmă, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Daniel Dumitru, d-l. Pasztor Sandor, d-l Popa Dan Lucian, d-l Ritli Laszlo Csongor,  d-l Sarkozi Zoltan lipseşte, d-l Szabo Jozsef, d-l Tau Ioan, d-l Unița Lucian,  d-l Vulcu Daniel Sorin lipseşte şi  Manea Mihai.

Comisia de validare se retrage pt. numărarea voturilor şi validarea procesului verbal.

Proces verbal încheiat azi 14.02.2013 cu ocazia întruniri Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Oradea pt. a constatat rezultatele alegerii membrului Consiliului de Administraţie al Companiei de Apa Oradea, astăzi 14 februarie 2013 Comisiei de validare aleasă de Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa din 21 iunie în prezenţa următorilor membrii: Manea Mihai. Bonchiş Ioan Lascu Sebastian, Costea Adelina și Szabo Jozsef, a procedat la numărarea voturilor pt. alegerea unui membru în Consiliul de Administrare de la Compania de Apă Oradea, după numărarea voturilor s-a constatat următoarele : din totalul de 23 de buletine de vot au fost valabil exprimate 21, votul nule 2.

Având în vedere rezultatele constatăm următoarele: pt. Negruţiu  Sorin Vasile  au fost 21 de voturi, pt. Purge Ioan 1 vot, drept care am încheiat prezentul proces verbal. Preşedintele Comisiei de validare și membrii enumeraţi mai sus.

În concluzie dl. Negruţiu Sorin a fost ales în urma numărării voturilor, în Consiliul de administraţie.

La diverse mai are cineva ceva de spus? Dl. Pasztor.

 

Dl. Pasztor Șandor -  consilier local

 

Mulţumesc. Eu aş avea o întrebare  la diverse către Direcţia Economică. Având în vedere discuţia de la şedinţa trecută referitor la HCL 10/2013 aferent impozitelor şi taxelor, având în vedere acea întâlnire după care a fost foarte constructivă, dacă ne puteţi da detalii? Fiindcă atunci ne-am despărţit că în circa 2-3 zile ne vom întâlni iar pt. a discuta această problemă. Nu s-a întâmplat de atunci nimic şi mă interesează faptul dacă veniţi pt. şedinţa ordinară cu o propunere de compromis, că eu cred că am ajuns atunci cei care am stat la acea masă la o variantă de compromis?

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Florea.

 

Aş vrea să răspunde eu.

 

Aveţi cuvântul dl. viceprimar.

 

Dl. Mureşan Ovidiu viceprimar al Municipiului Oradea

 

Am să-mi permit eu să-i răspund dl. consilier Pasztor, iar dl. director Florea mă va completa. La 3 zile după şedinţa de Consiliul Local de data trecută ne-am întâlnit , Comisia de prognoză buget a fost invitat şi dl. Pasztor în calitate de preşedinte a Comisiei de Urbanism şi dna. Arh. Şef dna. Lipoveanu.

În urma întruniri acelei comisii am tras un prim rând de concluzii care vor face obiectul unei modificări a hotărâri de Consiliul Local cu care vom veni la şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii februarie. Între timp am mai avut discuţii şi cu juridicul prefecturii şi vreau să vă asigur că tot ce înseamnă partea de corecţii vor fi făcute pt. a asigura un cadru echitabil pt. contribuabilii orădeni. Mulţumesc.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Florea 

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Reconstruim noul proiect de hotărâre, este de a corela realitatea din teren cu declaraţia omului şi foarte important cu planurile urbanistice.

Din punct de vedere al oricărui municipiu în care este organizat din punct de vedere urbanistic, în acel document aprobat de Consiliul Local cu reguli foarte clare de a construi şi privitor la categoriile de folosinţă intenţia este de a prelua de acolo informaţii şi de a crea prin urbanism un filtru în ceea ce priveşte declararea corectă a categoriei de folosinţă, aceasta este intenţia şi astfel construim materialul.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dl. Pasztor.

 

Dl. Pasztor Șandor -  consilier local

 

Nu vreau să intru în amănunte, dat înţeleg că vom ţine cont de Registrul Agricol? Înclusiv pe lângă problemele de la urbanism.

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Va exista un prim filtru la nivelul urbanismului adică lucrările topografice realizate după cum discuta de profesii liberale de topografi, vor trebui să respecte înainte de toate ceea ce este prevăzut în PUG ŞI PUZ respectiv în planurile urbanistice.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dl. Pasztor.

 

Dl. Pasztor Șandor -  consilier local

 

Ultima mea întrebare atunci referitor la această problemă. Ţinem cont şi de extinderea acelui termen care am discutat ?

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Florea 

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Va fi un termen de câteva luni în care toţi care astăzi au declarate terenuri arabile vor trebui să treacă pe la urbanism în vederea eliberării unei act doveditor al categorie de folosinţă a terenului din punct de vedere al planurilor urbanistice, urmând ca apoi planurile cadastrale să fie luate în considerare.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Aveţi cuvântul dl. viceprimar.

 

Dl. Mureşan Ovidiu viceprimar al Municipiului Oradea

 

Şi probabil răspunsul îl aştepta dl. Pasztor în legătură cu intenţia noastră de a veni în faţa Consiliului Local cu propunerea de a prelungii perioada de bonificaţie, undeva până la sfârşitul lui  septembrie.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Florea .

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Vom cupla cu cel de al doilea termen.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim, dacă mai sunt probleme la diverse dacă nu mulţumim pt. participare. La revedere.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  SECRETAR,

                  Mihai Manea                                                                                                       Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

                Întocmit,

             Nicoleta Man