Proces verbal din 05.12.2013

PROCES VERBAL incheiat azi 05 decembrie 2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  05 decembrie  2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-nul Bonchiş Ioan, d-nul Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-nul Dan Octavian, d-nul Delorean Ion Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-nul Felea Adrian Ioan, d-nul Filimon Teofil Laviniu, d-nul Gal Sorin Călin,  d-nul Ile Cristian, d-nul Huszar Istvan Eric, d-nul Lascu Tudor Sebastian, d-nul Manea Mihai, d-nul Mălan Mircea, d-nul Mohan Aurel George, d-nul Mureşan Ionel Ovidiu, d-nul Negrean Daniel Dumitru, d-nul Popa Dan Lucian, d-nul Puşcaş Cristian,

d-nul Ritli Laszlo Csongor,  d-nul Sarkozi Zoltan, d-nul Szabo Jozsef, d-nul Tau Ioan, d-nul Uniţa Lucian, d-nul Vulcu Daniel Sorin.

 

            Lipsesc : d-na Debelka Boglarka Lilla şi d-nul Pasztor Sandor

 

Invitaţi: d-nul Sorin Iacob  -Direcţia Economică, d-nul Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., d-nul Laza Alexandru - director executiv Poliţia Locală, d-nul Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Rodica Funar - şef serviciu Resurse Umane,  reprezentanţii regiilor, mas-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor si domnilor consilieri, suntem în situaţia în care nu avem preşedinte de şedinţă. Mandatul domnului Lascu a fost epuizat. Suntem în situaţia în care se vor face propuneri pentru un nou mandat de 3 luni de zile pentru preşedinte al şedinţelor de Consiliu local. Vă rog să faceţi propuneri. D-l Mureşan.

 

d-l Ionel - Ovidiu Mureşan - viceprimar al municipiului Oradea

 

Îl propun pe d-l consilier Bonchiş Ioan preşedinte de şedinţă.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Acceptaţi domnule consilier?

 

d-l Ioan Bonchiş - consilier local

 

Da accept.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu.

 

Cine este pentru? 24 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1 vot

 

Vă rog domnule consilier să poftiţi aici.

 

În aceste condiţii şedinţa noastră de astăzi este legal constituită.  Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi 25. Lipsesc motivaţi d-na. consilier Debelka Lilla şi d-l consilier Pasztor Sandor. Se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul domnului preşedinte Bonchiş. Poftiţi domnule preşedinte.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua tuturor, mulţumesc domnului secretar. Aveţi pe masa dvs. borderoul cuprinzând materialele supuse spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea în şedinţa extraordinară din data de 05.12.2013. Da vă rog domnule Ritli.

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Dacă îmi permiteţi aş dori să citesc câteva articole din Regulamentul Consiliului local al municipiului Oradea adoptat prin H.C.L. 754 din 2008: „Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare. Materialele aferente şedinţelor de comisii şi de plen se pun la dispoziţia consilierilor locali cu cel puţin 1 zi înainte de ţinerea şedinţelor pe comisii." Aici am citat din art. 105 alin. 9. La Cap. Dl. Ionel Vila- secretar al municipiului Oradea. Secţiunea Ordinea de zi, art. 135 alin. 4:" Iniţiatorii care solicită introducerea unor proiecte de hotărâri în şedinţe extraordinare sau de îndată, sunt obligaţi să explice urgenţa în preambulul unor astfel de proiecte, precum şi în expunerea de motive."

"(5) În mod excepţional, consiliul local se poate întruni în şedinţe extraordinare pentru aprobarea bugetului, aprobarea statutului localităţii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi a altor reglementări de importanţă deosebită, care nu suferă amânare."

 

Având în vedere  aceste articole  din Regulamentul propriu al Consiliului local, eu propun să eliminăm  de pe ordinea de zi toate materialele care nu au fost puse la dispoziţia consilierilor locali în termenul prevăzut în propriul regulament. De altfel regulamentul este în concordanţă cu Legea 215 din 2001 şi ca atare propun eliminarea de pe ordinea de zi a acestor materiale. Vorbesc despre materialele de la nr. 14 încolo, toate. Mulţumesc.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului secretar.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local a fost votat într-adevăr printr-o hotărâre a Consiliului Local la această masă. Ceea ce a citat domnul consilier Ritli este într-adevăr conform regulamentului şi vreau să vă informez că suntem în procedură legală în primul rând cu convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local, apoi faptul că majoritatea materialelor au fost transmise prin sistemul de internet cu o zi înaintea acestei şedinţe suntem în regulă. Mai mult de atât, tot Consiliul local a hotărât prin adoptarea acelui material că, suplimentarea ordini de zi se poate face în ziua şedinţei cu acordul majorităţii consilierilor locali aleşi în funcţie. Deci, suntem în situaţia în care procedura noastră este legal constituită. Apoi, legat de oportunitatea şi de urgenţa discutării unor materiale în şedinţa extraordinară, ştiţi foarte bine de ce sunt convocate în ce condiţii se convoacă şedinţele extraordinare, pot să vă spun că la toate materialele după ştiinţa mea avem expunerea de motive care explică această urgenţă. Ba mai mult decât atât, dvs. puteţi întreba sau interpela iniţiatorii acestor materiale despre urgenţa acestor materiale. Mulţumesc.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

 Mulţumesc domnului secretar, alte intervenţii dacă mai sunt? Dacă nu, supunem la vot propunerea domnului consilier Ritli.

 

Cine este pentru? 8 voturi

Împotrivă? 17 voturi

Abţineri? Nu sunt.

 

Supunem la vot borderoul cu materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului local al Municipiului Oradea în şedinţa extraordinară din data de 5 decembrie 2013.

 

Cine este pentru? 17 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 8 voturi

 

Înainte de a da citire borderoului dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi v-aş ruga să fiţi de acord ca pct. 21 care se referă la acordarea de premii elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ de stat din municipiul Oradea care au obţinut rezultate deosebite în cursul anului şcolar 2012 - 2013 să fie primul pe ordinea de zi, în aşa fel încât să putem termina această procedură de premiere operativ să luăm o pauză de 5 minute, cei care doresc să se retragă se pot retrage şi apoi să intrăm în ordinea de zi.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar. Supun la vot propunerea domn ului primar de a trece pct. 21 primul pe ordinea de zi.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării de premii elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Oradea care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2012-2013.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Aş vrea doar pentru a nu mai interveni după aceea rugându-i pe domnii viceprimari să facă această premiere, aş dori să le mulţumesc şi să-i felicit în numele executivului consiliului municipal pe studenţii premianţi, de asemenea pe studenţii noştri care au obţinut rezultate remarcabile la olimpiadele şi concursurile naţionale şi aşa cum s-a instituit această procedură in ultimii ani Consiliul Local Oradea şi Primăria Oradea respectă şi remarcă activitatea în fiecare an a celor care aduc cinste municipiului Oradea. Vrem nu vrem trebuie să recunoaştem că această ţară va fi schimbată doar cu oameni care sunt lideri în domeniul în care profesează, doar cu oameni care au inteligenţa şi forţa să facă ca lucrurile să meargă mai bine. Partea socială, partea de asistenţă pe acest tip este foarte bună şi trebuie să o facem, dar cred că trebuie să insistăm şi pe a-i respecta pe cei care aduc plus  valoare  în societate, cei care sunt aici de faţă, cei care s-au remarcat dar nu sunt prezenţi, fac acest lucru şi vreau să vă mulţumesc în numele consiliului municipal pentru tot ceea ce aţi făcut atât dumneavoastră cât şi profesorilor care v-au pregătit, dar şi părinţilor care vă susţin în această activitate. Felicitări şi să obţineţi în continuare dumneavoastră şi ceilalţi care vin rezultate cât mai bune pentru dvs. şi pentru municipiul Oradea.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar. Supun votului dvs. materialul nr. 21 aşa cum a fost prezentat.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

V-aş propune atunci într-o formulă rapidă să facem această premiere. Conform situaţiilor primite de la Universitatea din Oradea şi de la Inspectoratul Şcolar avem două categorii de premianţi. Prima categorie se referă la cei care sunt în învăţământul universitar. Propunerea de premiere a şefilor de promoţie care au absolvit în anul 2013. Avem 15 propuneri. Domnul viceprimar Mălan va înmâna aceste diplome:

 

 

Nr.
crt.

Nume si prenume

Specializarea

1

Olah Boglarka

Interpretare muzicala vioară, Facultatea de Arte

2

Dume Andra

Construcții civile, industriale și agricole, Facultatea de Arhitecură și Construcții

3

Gherghel Maria Ariana

Drept, Facultatea de Drept

4

Ciuce Alexandra

Planificare teritorială, Facultatea de Geografie, Turism și Sport

5

Ori Istvan

Rețele și software de comunicații, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

6

Deak Brigitta

Inginerie economică industrială, Faciultatea de Inginerie Electrică și Management Industrial

7

Pișec Iaroslav

Tehnologia construcțiilor de mașini, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

8

Radu Alexandra

Relații internaționale, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

9

Bușoiu Monica

Germană-Engleză, Facultatea de Litere

10

Burcă ( Ștef) Laura Ruxandra

Asistență Medicală, Facultatea de Medicină și Farmacie

11

Buboi Maria Raluca

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Facultatea de Protecția Mediului

12

Chereji Larisa Alina

Matematică Informatică, Facultatea de Științe

13

Burtic Iulia

Finanțe, Bănci, Facultatea de Ştiințe Economice

14

Chichineșdi Ioana

Psihologie, Facultatea de Științe Socio -Umane

15

Paina Sorin

Teologie Pastorală Ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă  "Vasile Coman''

 

d-l viceprimar Mureşan Ovidiu va înmâna diplomele pentru elevii participanţi în anul şcolar 2012 - 2013 la olimpiadele şcolare Etapa Naţională

 

Nr. Crt.

Numele elevului

Denumirea Olimpiadei

Şcoala de provenienţă

Numele profesorului

Clasa

1

Bacter Andi Constantin

Olimpiada  pentru seminariile teologice ortodoxe

Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu " Oradea

Pr. Prof. Alin Sonea

9

2

Rîmbu Renata

Olimpiada de limbă comunicare şi literatura română

S.G. "N. Bălcescu" Oradea

Creţiu Ileana

6

3

Lestyan Antonia

Olimpiada de limbă comunicare şi literatura română

S.G. "Oltea Doamna" Oradea

Crăciun Scumpa

8

4

Ilisie Iulia

Olimpiada de limbă comunicare şi literatura română

S.G. "Oltea Doamna" Oradea

Revnic Ioana şi Mitran Mircea

8

5

Borbely Andrea

Olimpiada de limbă comunicare şi literatura română

C.N. "E. Gojdu" Oradea

Fetea Violeta

11

6

Dumitrescu Andra

Olimpiada de limbă comunicare şi literatura română

Lit. "O. Ghibu" Oradea

Lazăr Laura

9

7

Kajántó Beáta-Judit

OLIMPIADA DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MAGHIARĂ "MIKES KELEMEN"

Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea

András Emese

10

8

Ciont Ionuţ Vasile

Olimpiada Interdisciplinară domeniul '' Construcţii şi lucrări publice''

Colegiul Tehnic '' C-tin Brancuşi''' Oradea

Gale Monica, Brad Magdalena

12

9

Tocuţ  Paul Vlad

Olimpiada Interdisciplinară domeniul '' Mecanic''

Liceul '' Don Orione'' Oradea

Luncan Radu

11

10

Hoduț Cristian

Olimpiada națională de  religie greco-catolică

Liceul Greco-Catolic "Iuliu Maniu" Oradea

Prof . Dura Ana

10

11

BALINT MÃDÃLINA ELIZA

OLIMPIADA NATIONALA DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURÃ SI ISTORIA ARTEI

LICEUL DE ARTE ORADEA

Bella Szfura si Doina Tãtar 

11

12

Lazar Madalina

Olimpiada Națională de Chimie

COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

prof. Luncan Anita

9

13

Făinare Diana

Olimpiada Națională de Chimie

COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

prof. Luncan Anita

10

14

Khal Elias

Olimpiada Naţională de Chimie

COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

prof. Luncan Anita

11

15

Divin Péter

Olimpiada Naţională de Fizică

LICEUL TEORETIC " ADY ENDRE" ORADEA

Bogdan Karoly

8

16

Gherman Mihai

Olimpiada Naţională de Fizică

COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

 Ignat Cristina

9

17

Iova Rares

Olimpiada Natională de Informatică

Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea

Maria & Adrian NITA

9

18

 SEKACI JAN

OLIMPIADA NATIONALÃ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALÃ

LICEUL DE ARTE ORADEA

Bozsodi Beata

5

19

DAVID VLAD

OLIMPIADA NATIONALÃ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALÃ, VOCALÃ SI STUDII TEORETICE

LICEUL DE ARTE ORADEA

Bontu Aurica

12

20

SARCA LUANA

Olimpiada Natională de Istorie

Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea

Birta Radu

11

21

Mot Patricia

Olimpiada Nationala de limba franceza

Colegiul National Mihai Eminescu Oradea

Bejan Cornelia

12

22

Marta Teodora

Olimpiada Nationala de limba germana moderna

Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea

Bondici Liana

11

23

Donadello Letizia

Olimpiada Nationala de limba italiana

Liceul Don Orione

Indig Delia

8

24

CICORTAŞ ŞERBAN

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea

SADOVEANU VIOREL

9

25

CORA RADU

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea

NICOARĂ CORINA

10

26

Stana Anamaria

Olimpiada naţională de religie Alianța-Evanghelică

Lit Onisifor Ghibu Oradea

Dascălu Lenuţa

9

27

Cosman Lavinia

Olimpiada naţională de religie ortodoxă

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Oradea

Prof. Perţe Călin

12

28

Kiss Ingrid Csenge

Olimpiada naţională de religie romano-catolică şi reformată

Liceul Reformat „Lorántffy Zsuzsanna" Oradea

Prof.Pap Aniko

9

29

Butuc Raul

Olimpiada Națională de Tehnologia Informației

Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea

Matei Corina

11

 

Le mulţumesc încă o dată acestor tineri deosebiţi şi la urez succes în activitate şi toate cele bune. Sărbători fericite. Doresc să luăm această pauză de cinci minute, cei care doresc pot să rămână, ceilalţi sigur, se retrag la activităţile lor.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Vă rog pe toţi să rămâneţi pe loc, să nu vă dispersaţi ca să putem relua în cinci minute şedinţa.

 

Pauză cinci minute.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Vă rugăm să vă reluaţi locurile pentru a putea începe şedinţa.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de împrumut încheiat cu Hypo Noe Gruppe Bank AG în sensul prelungirii perioadei de tragere cu 12 luni şi modificarea listei proiectelor ce urmează a fi finanţate.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă ?

Abţineri?

 

I.                    DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor istorice din Judeţul Bihor şi diminuarea contribuţiei financiare acordată fundaţiei cu suma de 100.000 lei

 

Discuţii? Da, poftiţi domnule Puşcaş.

 

d-l Cristian Puşcaş  - consilier local

 

Aş dori nişte clarificări la acest punct, în sensul în care din ce am analizat în anexa depusă la documentaţie se vede că mare parte din bani, sau mă rog, toţi bani, 100.000 lei,  sunt luaţi tocmai  de la întocmirea documentaţiilor tehnice. Dacă se poate să ni se explice de ce  nu a mai fost nevoie de aceşti bani?

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi domnul Iacob.

 

d-l Sorin Iacob - sef serviciu Direcţia Economică

 

Suma de 100.000 lei a fost luată de la Fundaţia pentru monumente istorice pentru a fi folosită pentru CET.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim,  dacă mai sunt întrebări? D-na Coste, vă rog.

 

d-na. Adelina Coste - consilier local

 

Nu vă supăraţi, suma  a fost folosită pentru CET? Acesta a fost răspunsul dvs.?

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Alte probleme legate de acest material? Dacă sunt. Pentru că vi s-a spus că această sumă se propune să nu mai rămână la Fundaţie, fără să fie afectat programul care înseamnă reabilitarea faţadelor, pentru că unele proiecte sunt finalizate, unele nu sunt finalizate. Si atunci proiectele care nu sunt finalizate vor fi achitate în cursul anului următor. În aranjamentul general al bugetului trebuie făcute reaşezările corespunzătoare la final de an.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar. Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Dacă nu supun la vot materialul aşa cum este el prezentat pe borderou.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abţineri? Nu sunt

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare - Dispoziţii Generale prin încheierea unui act adiţional.

 

Discuţii? Poftiţii d-l Ritli

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Am înţeles ieri în şedinţa comisiei de specialitate că tariful va creşte, nu ştiu de la ce dată cu 0,25 bani pe mc. Dacă ne uităm pe material la art. 36, 12.2 se modifică, acolo unde s-a expus modificarea tarifară din 2009 până în 2012 . Modificările sunt, odată de 0,02 bani, 0,012, 0,07. Nu înţeleg de ce este nevoie de o majorare atât de mare anul acesta şi cealaltă întrebare din ce dată se vor modifica tarifele.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnule consilier, domnul director Gavra are cuvântul.

 

d-l Ovidiu Gavra - director executiv S.C. Compania de Apă SA

 

Tariful se modifică de la 01 iulie 2014. Este cuprins în planul de creştere a tarifelor aprobat din anul 2009 - 2012. Programul s-a decalat, astfel că în termen real va fi această creştere. E vorba de 14% conform contractului se împrumut semnat de către Compania de Apă cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea cofinanţării programului de extindere a reţelelor de apă şi canal în judeţul Bihor.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnule director, dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul pe marginea acestui material. Potfiti domnule Ritli.

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Dacă am calculat eu bine asta ar însemna lunar o creştere a veniturilor aproximativ cu 180.000 respectiv pe an aproximativ vreo 2.000.000? Dacă am calculat eu bine, din informaţiile deţinute.

 

d-l Ovidiu Gavra - director executiv S.C. Compania de Apă S.A.

 

Creşterea este undeva la 25 de bani pe mc la canal, aferent la circa 10 milioane de mc, faceţi o socoteală, atâta este. Este necesară această sumă pentru cofinanţarea celor 5 milioane de euro pe care i-a luat compania în împrumut pentru a cofinanţa proiectul.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului director, alte intervenţii. Dacă nu supun la vor materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă ?  5 voturi

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru?

 

            Domnul Huszar aş avea o rugăminte, v-aş ruga să ridicaţi mai repede mâna dacă doriţi să interveniţi, înnainte de a supune eu la vot.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Doamne fereşte nu aş vrea să păţesc ca şi data trecută să nu mi se dea cuvântul.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

            Eu am întrebat dacă sunt discuţii pe marginea acestui material. Vă rog.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Voi fi mult mai vigilent, îmi cer scuze că nu m-aţi observat din timp, deşi stau chiar în faţă. Vreau doar să menţionez că grupul UDMR  la începutul anului când s-a aprobat planul de buget a atras atenţia executivului, ne-am exprimat părerea că este un buget foarte optimist, ca dovadă şi acest pct. 16. Mulţumesc.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumesc domnului consilier şi pentru înţelegere, supun la vot materialul aşa cum este pe borderou.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă ?

Abţineri? 3 voturi

 

            Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local S.A.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă ?

Abţineri?

 

            Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.01.2014.

 

Discuţii? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Este puţin indirect legat de material. Am primit răspunsul Societăţii de Termoficare prin intermediul domnului director adj. Benţan, îi mulţumesc, legat de acea reţea din zona str. Feleacului, răspunsul este foarte, foarte clar, mi se spune cât are reţeaua, cât de veche este reţeaua, cine a finanţat reţeaua la vremea respectivă, însă nu am primit răspuns la un singur lucru şi daţi-mi voie să citesc ultima frază: „reţeaua este în stadiu avansat de uzură, nemaiavând capacitatea de a prelua alţi consumatori. În prezent sunt alimentaţi un număr de 19 utilizatori pe str. Feleacului, 9 str. ... şi 4 pe str. Sebeşului, cărora le sunt asigurate servicii de alimentare cu agent termic, de încălzire şi apă caldă de consum. La început răspunsului este prezentată  şi starea reţelei de recirculare. Intrebarea principală, de fapt a fost, ce se va întâmpla cu acest punct termic şi aceste reţele în momentul în care nu vor fi capabile să alimenteze locatarii din zona respectivă. Vor fi reabilitate de către societatea de Termoficare sau vor fi lăsate pur şi simplu în paragină şi locatarii vor nevoiţi să se descurce fiecare cum poate. La această întrebare aştept un răspuns.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului director Ghitea.

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

Aşa cum v-am spus şi la şedinţa anterioară când s-a adoptat  hotărârea privind zona unitară de încălzire şi respectiv celelalte zone unde se pot promova mai multe soluţii de încălzire. Nu s-a pus problema ca în acest moment sau într-un termen foarte rapid să se renunţe la furnizarea de agent termic în acele zone care nu intră în zona unitară de încălzire. Sigur că, pentru a păstra în continuare societatea de Termoficare va promova toate acele lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru a o menţine în funcţiune. Ca atare până când se va lua o decizie generală cu privire la eventualitatea nefurnizării agentului termic şi a apei calde, sigur că va fi păstrată în stare de funcţionare aşa cum de fapt  chiar dacă se specifică aici că este într-un grad de uzură avansat se spune doar că nu poate prelua alţi consumatori suplimentari nu că în acest moment nu se poate furniza un serviciu de calitate pentru cei care sunt racordaţi la sistem.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului director. Alte intervenţii dacă mai sunt pe marginea acestui material? dl Puşcaş.

 

d-l Cristian Puşcaş - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Aş avea o întrebare legată de ultimele reglementări ale administraţiei Electrocentrale şi Termoficare din care reiese faptul că în ultima perioadă s-au reuşit să se facă economii substanţiale pe reţele şi în tot ceea ce înseamnă pierderi. Întrebăm atunci, de ce trebuie ridicat preţul la gigacalorie, măcar să fie menţinut cel actual.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Vă va răspunde dl primar.

 

d-l Ile Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Domnul consilier a înţeles greşit. Economii mari pe reţele nu s-au făcut. Nu avea cum să se facă până nu sunt reabilitate. Economii consistente s-au făcut la achiziţia de materie primă necesară, dar având în vedere starea de insolvenţă a societăţii, pe de o parte şi având în vedere sumele mari de cofinanţare pe care consiliul local trebuie să le asigure la proiectul de înlocuire a magistralelor şi de înlocuire a centralei, propunerea pe care am făcut-o a fost ca această creştere de 2% să fie luată de clienţii societăţii, iar consiliul municipal să păstreze subvenţiile care le acordă în momentul de faţă să asigure cofinanţarea pentru proiectele viitoare şi să continue programul de reparaţii în afara proiectelor europene pentru a optimiza funcţionarea reţelei inclusiv spre exemplu în situaţii de tipul celor sesizate de d-l Huszar. Adică, probleme punctuale în anumite sectoare ale reţelei unde trebuie intervenit. Pentru că nu mai putem să stăm 2 - 3 ani de zile să derulăm proiect european şi trebuie să intervenim. Aceasta este raţiunea pentru care s-a făcut această propunere. Oricum consiliul municipal alocă sume consistente pentru investiţii în reţele pentru subvenţionarea funcţionării centralei pe perioada de iarna şi considerăm că este o situaţie care poate fi chestionată în această formulă pe care am propus-o.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar, alte intervenţii pe marginea acestui material?

Dacă nu, atunci supun votului dvs. materialul nr. 19.

 

Cine este pentru? 17 voturi

Împotrivă ?  8 voturi

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de către SC Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2014

 

Discuţii dacă sunt?

 

Cine este pentru? 17 voturi

Împotrivă ?  8 voturi

Abţineri?

 

            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul şcolar 2014 - 2015.

 

Discuţii dacă sunt?  Pfoftiţi domnule Szabo.

 

d-l Szabo Jozsef - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Aş vrea să atrag atenţia că în şedinţa Comisiei de Învăţământ  de ieri, acest material din 5 voturi a obţinut doar două voturi. Motivaţia este următoarea: din păcate în ultima clipă s-a făcut acest material care de fapt conţine, foarte pe scurt, desfiinţarea Scolii generale Juhasz Gyula din Cartierul Episcopia. Aici vă atrag atenţia că această şcoală în momentul de faţă are numărul necesar de copii  în structura actuală însă această desfiinţare ar complica foarte mult viaţa în cartierul respectiv. Am încercat ceva discuţii în comisii dar sincer nu am ajuns la un compromis şi nu eram convins dacă unitatea preponderent majoritar maghiară din zonă a fost  consultată în legătură cu această decizie. Am venit cu propunerea să amânăm această decizie cu cel puţin două săptămâni până când vom ţine şedinţa din cursul lunii decembrie, deoarece am înţeles că în data de 18 - 20 trebuie să  ia decizia Consiliul Local în legătură cu schimbarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2014 - 2015. Aş reveni la această tematică şi aş propune să amânăm acest material pentru că este un punct foarte sensibil şi pentru că nu a fost comunicat faptul că se va desfiinţa această şcoală. Vă mulţumesc.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Legat de acest material propus de executiv  şi avizat de către Inspectoratul Şcolar conform procedurilor legat stabilite aş dori să fac doar două precizări foarte importante: pe de o parte că nu există nici o altă şcoală, o altă unitate şcolară, pe teritoriul municipiului Oradea care să funcţioneze în condiţii în care  nu-şi acoperă cheltuielile de funcţionare independent din punct de vedere juridic întro formulă consistentă. Deci nu există nici o altă entitate de învăţământ care funcţionează în pierdere cronică, dar are structuri de conducere de tip director, contabil şi personal auxiliar care să funcţioneze aşa cum am spus în pierdere. Şi în al doilea rând, ca să vă atrag atenţia, şcoala nu s-a  mutat de acolo, şcoala rămâne pe loc, clasele rămân în bună regulă, ele doar din punct de vedere juridic ca să conducere a unităţii şcolare vor aparţine de un liceu important din  Oradea, Liceul „Ady Endre". Deci nu sunt trecute la o altă şcoală ci la Liceul „Ady Endre" clasele rămân acolo, va fi o organizare mai bună. S-ar putea ca, copii care vin astăzi în centru pentru că acolo calitatea învăţământului lasă de dorit să nu mai vină cât timp profesori de la Ady Endre vor fi detaşaţi şi vor preda acolo, şi toată lumea va avea de câştigat. Dar, trebuie să mai fac o ultimă precizare şi anume faptul că trebuie să facem ca sistemul de învăţământ inclusiv cel care priveşte comunitatea maghiară să  funcţioneze eficient în municipiul Oradea. Şi nimic altceva. Deci, şcoala rămâne pe actuala locaţie, toate clasele rămân acolo, totul este în bună regulă. Nu se întâmplă absolut nimic, s-ar putea să nu mai fie vreun director plin. E, ce se întâmplă? Sau vreun contabil şef. Deci, gândiţi-vă că  în anii  anteriori  am comasat vreo 20 de unităţi şcolare. Şi în fiecare an, cel puţin cât voi fi eu primar, voi propune comasarea unităţilor care sunt în această situaţie pentru că trebuie să înţelegem un lucru din banii dvs. ai orădenilor în general se acoperă toată lipsa asta de eficienţă. Şi în loc ca aceşti bani să-i alocăm pentru reabilitări, pentru îmbunătăţirea condiţiilor din sălile de clasă, mai plătim linii de învăţământ care nu se justifică. La fel cum trebuie să mergem mai departe în luna februarie când vom aproba, când vom aviza, planul de şcolarizare propus de Inspectoratul Şcolar să nu permitem , de exemplu, să avem un liceu de tip industrial cu 4 clase a câte 15 copii de industrial, ci să avem 3 clase cu câte 20 de copii. Vom pierde în mod evident o linie de învăţământ, vor scădea nişte norme, dar vom avea aceeaşi pregătire şi vom plăti mai putini bani pentru salarii, pentru utilităţi, vom folosi spaţiile mai bine, nu vom sta în chirie. Ştiţi foarte bine cândva clasele erau de 28, 30, cei care suntem mai bătrâni, ştiţi câţi eram în clasă. Nu mai putem suporta clase de 15 copii, 12, 14 copii pentru că dăm bani pentru cheltuielile de funcţionare din banii orădenilor şi am putea face economii de 3 - 4 miliarde pe an, pe care să-i redirecţionăm către alte obiective care să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi a orădenilor. Deci, în comisie din păcate nu s-a discutat acest subiect, singurul argument pe care l-aţi folosit a fost să se amâne, să se scoată şi cu citate şi texte care se aplică şedinţelor ordinare.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar, poftiţi domnule Szabo

 

d-l Szabo  Jozsef - consilier local

 

V-aţi referit la Liceul „Ady Endre", dar în material apare Şcoala gimnazială „Szacsvay Imre" domnule primar, probabil la asta v-aţi gândit însă ceea ce este foarte important şi vă atrag atenţia,  acum 3 - 4 luni când am discutat reţeaua şcolară ultima dată în Consiliul Local, atunci s-au făcut anumite modificări ştim foarte bine însă atunci această propunere nu a fost. În următoarele trei luni nu ştiu ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat, ce ordonanţe au mai apărut însă încă o dată vă spun, numărul este O.K. Sunt alte 5 şcoli în Oradea astăzi care au tot aşa probleme cu numărul copiilor din anumite clase. De data aceasta vorbim  numai despre desfiinţarea Şcolii gimnaziale Iuhasz Gyula. De ce nu vorbim şi despre restul şcolilor? Dacă vorbim cu adevărat despre eficienţă, economii şi cheltuieli.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Domnul primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Imi cer scuze, este adevărat ce spuneţi cu Szacsvay, acesta este singurul lucru adevărat cu care sunt foarte de acord. În rest legat de numărul de elevi din fiecare clasă, am spus acest lucru, trebuie să-l analizăm în luna februarie. Acum discutăm doar de personalitatea juridică. Atât, de posturi de comandă. Nu există nici o altă şcoală, iar dacă  dvs. aveţi propuneri şi exemple concrete le-aţi fi putut aduce în cadrul comisiei pentru că aveţi datele şi ştiţi despre ce vorbesc când vă spun asta, sau în cursul lunii decembrie 2014 când se va aprob reţeaua şcolară pentru următorul an şcolar puteţi să faceţi propuneri pertinente pentru că nu este nici un fel de problemă. Dar, trebuie să fie argumentate şi vă asigur că dacă cifrele arată ceea ce spuneţi dvs. le vom accepta imediat, dar nu există nici o altă unitate şcolară care să aibă o astfel de situaţie si aceste  date sunt date oficiale  la nivelul Ministerului  Învăţământului pe care inspectoarea adjunctă la cunoaşte şi dvs. v-aţi consultat cu dânsa. Nu pot fi contestate.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar, supunem votului dvs. propunerea .... poftiţi.

 

d-l Huszar Istav Eric - consilier local

 

Vreau să atrag atenţia executivului şi despre Inspectoratul Şcolar pentru că ceva nu funcţionează, pentru că ne trezim în ultimul moment să facem reorganizări. Ne trezim în mijlocul lunii noiembrie să venim cu propuneri de evacuări forţate, mă rog, probleme sociale, etc. în momentul în care datoriile cumulate sunt de ani de zile. Ne trezim acum cu această reorganizare juridică, sunt de acord cu ea, se face o reorganizare din punct de vedere juridic, dar tot aşa ştim că săptămâna trecută joi seara s-a dat o circulară de la Inspectorat în vederea reorganizării în cadrul liceelor şi a şcolilor legat de sporurile de conducere. Vineri s-au trimis solicitările şi invitaţiile pentru şedinţa de luni ca să se ia această hotărâre. În situaţia în care ordonanţa de urgenţă şi legea la care se face referire sunt din 29 septembrie, dacă nu mă înşel, 2012, iar comisia din cadrul inspectoratului şcolar s-a întâlnit tot aşa în ultimul moment. Deci, lăsăm totul pe ultimul moment . Acuma o întrebare aş avea, în cazul acesta nu era nevoie de convocarea consiliului de conducere al şcolii gimnaziale „Szacsvay Imre"? Sau nu era nevoie de o consultare? Întreb şi eu pentru că nu sunt de specialitate. Iar legat de importanţa acestui material eu contest, dar este totuşi o lovitură pentru minoritatea maghiară din zona respectivă. Şi stau să mă întreb în continuare, ce se va întâmpla cu grădiniţele respective. Grădiniţele vor fi la fel comasate se va desfiinţa un post de director probabil aici şi se va înfiinţa un post de director adjunct sau de director acolo unde vor fi acestea comasate. Aşa se va întâmpla? Că dacă se va întâmpla aşa atunci nu există justificare. Dacă într-adevăr nu se va înfiinţa în noua locaţie nici un post de director sau director adjunct la grădiniţa respectivă, atunci da o accept ca justificare.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

 Mulţumesc domnului consilier, urmează domnul primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi, îmi pare rău de fractura logică a domnului consilier  pentru că acum 2 - 3 ani de zile când am votat acele reduceri le-aţi susţinut cu braţele deschise. Acuma sigur nu le mai susţineţi. Bun. Acum doar anumiţi oameni sunt consecvenţi acum. Trebuie să ştiţi, şi dvs. ştiţi asta, în momentul în care a fost schimbată legislaţia cu privire la finanţarea per elev sistemul de finanţare acordă o sumă mai mare per elev dacă numărul de copii care sunt la o unitate  şcolară este mai mare. Deci, dacă am 2 şcoli cu 500 de copii şi am o şcoală cu 1.000 de copii suma pe care o primeşte consiliul local care patronează acest număr de copii este cu mult mai mare dacă este o singură şcoală cu 1000 de copii. Şi ştiţi foarte bine acest lucru, da? Deci, primul lucru pe care-l realizăm prin acest tip de fuziune reducerea numărului de persoane juridice ca unităţi şcolare este că ne creştem sumele de bani care se repartizează de la guvern pentru acest lucru. În afară de director adjunct sau alte poziţii care le gestionează Inspectoratul Şcolar. Faptul că, Inspectoratul Şcolar ia decizii şi propune ca, contabilii să nu aibă 5 sporuri, unele peste altele să aibă salarii mai mari decât directorii, deşi au entităţi care sunt conduse în anumite scoli, eu cred că este o chestiune bună. Cum fac dânşii aceste chestiuni cum îşi convoacă şedinţele cred că nu este atributul Consiliului Local al municipiului Oradea, eventual nu ştiu Instituţia Prefectului, nu ştiu, se pot pronunţa inspectorii şcolari generali  adjuncţi dacă  nu le convine ceva să se sesizeze ministerul, dar nu noi avem această cădere. Eu cred că  noi am procedat consecvent în aceşti ani, problema dvs. este simplă: când eraţi la guvernarea locală toate măsurile erau pertinente, eficiente şi în regulă. Acuma exact aceleaşi măsuri dar cu o amplitudine mult mai mică, nu sunt în regulă, nu sunt eficiente, nu s-a discutat, nu s-a făcut. Asta este singura mea observaţie, deci decizia este susţinută financiar fără echivoc. Dacă doriţi putem discuta pe cifre, dacă vă interesează subiectul. Pe dispute din astea de imagine ca să apărem într-o zonă de limba maghiară în presă să arătaţi cât de haini sunt unii şi cât de buni sunt alţii nu intrăm în astfel de jocuri

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar, alte intervenţii dacă mai sunt?

 

d-l Szabo Jozsef - consilier local

 

Vă atrag atenţia domnule preşedinte că am avut o propunere. Dacă-mi permiteţi doar o frază. În ultimii 2 - 3 ani ceea ce s-a schimbat, în mandatul anterior Consiliul Local nu a trebuit să voteze desfiinţarea unei şcoli unde minoritarii sunt maghiarii. In ultimii 2 - 3 ani s-a întâmplat acest lucru, din punct de vedere al reţelei şcolare.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Nu am uitat de propunerea dvs. Supun la vot propunerea de scoaterea de pe ordinea de zi a materialului cu numărul 24, propunerea domnului consilier Szabo.

 

Cine este pentru? 5 voturi

Împotrivă? 17 voturi

Abţineri? 3 voturi

 

Supunem votului dvs. materialul nr. 24 aşa cum este prezentat de executiv.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 1 vot

Abţineri?

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Vă rog să-mi spuneţi câţi au votat pentru?

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Au fost de 20 de voturi pentru.

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Atunci aş dori să contest acest vot pentru că eu consider că un consilier dintre cei care au votat pentru nu are acest drept, se află în conflict de interese. Aţi votat pentru domnule consilier, am şi întrebat. Domnul consilier a propus acest proiect de hotărâre, astfel că este un viciu de procedură.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Îmi pare rău domnule Ritli eu sunt inginer mecanic, acest proiect a fost propus de primarul municipiului Oradea. Da? Uitaţi-vă pe lege, Inspectoratul şcolar, nu Negreanu, l-a avizat. Dacă are dreptul să voteze din punct de vedere al unui inginer, da. Poate ştiţi juriştii, dau şi câte două soluţii uneori, juriştii drepţi bineînţeles văd altfel lucrurile. Dar acest material a fost propus de executiv.

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Vă rog frumos să consemnaţi că am contestat acest lucru.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Da, mulţumesc, trecem mai departe.

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea oportunităţii externalizării de către SC Electrocentrale Oradea SA a serviciului de manevră a vagoanelor şi liniilor de descărcare prin închiriere.

 

Dau cuvântul domnului secretar Vila.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

V-aş ruga să fiţi de acord ca la acest material să vă daţi acordul de principiu şi nu a oportunităţii. Nu aprobăm oportunitatea şi acordul de principiu.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Pofţiti doamna Coste

 

d-na Adelina Coste - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Ţin să apreciez prezenţa domnului administrator la şedinţa de comisie şi aş dori să întreb dacă în urma propunerii acestui material a făcut un studiu şi ştie dacă ar exista potenţiali interesaţi pentru acest serviciu şi dacă cei 16 lucrători în urma încheierii acestui contract de externalizare vor fi daţi afară.

 

d-l Ionel  Stănel Necula - administrator special SC Electrocentrale SA

 

Există interes pentru acest tip de activitate şi de preluare a activităţii, la comisie am vorbit despre modul şi nivelul valoric pe care noi îl recuperăm pe de o parte şi prin închiriere îl obţinem. Nu îi dăm afară nici nu pot să spun că-i dăm înăuntru, dânşii  vor prelua în baza contractului personalul de la CET în condiţiile acestea sunt angajaţi acum la Electrocentrale Oradea. Din punct de vedere al serviciilor câştigate de către noi nu doar de partea financiară aceşti oameni vor lucra într-un mediu privat. Eu cred că este un câştig pentru comunitate. Mulţumesc.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnului Necula. Alte Intervenţii dacă mai sunt? Nu atunci supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 17 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 8 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea listei de investiţii la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.

 

Discuţii dacă sunt? Nu

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 3 voturi

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II.                  DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gheorghinelor, varianta I, structuri rutiere elastice."

 

Discuţii dacă sunt? Poftiţi domnule Ritli.

 

d-l Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Eu nu am înţeles ce sunt structurile rutiere elastice. Cineva să-mi arate una pentru că eu nu ştiu cum sunt.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Ghitea poftiţi.

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

Dacă doriţi să vedeţi cum arată, puteţi să ieşiţi în faţa Primăriei structurile asfaltate sunt structuri elastice. V-am explicat şi ieri în comisie care este diferenţa între cele două. Acuma dacă nu aţi înţeles, mai mult de atât nu am ce să fac. O structură elastică este cea care are în componenţă, există beton asfaltic pus peste partea de piatră spartă în situaţia de structuri semirigide vorbim despre structura de beton în loc de stratul de beton asfaltic. Studiul de fezabilitate vă stă la dispoziţie la Comp. Consiliul Local din momentul în care am lăsat şi proiectele de hotărâri şi se pot consulta. Sigur că specialitatea fiecăruia, şi a mea, în domen iul dvs. de activitate nu-mi permite să înţeleg tot ce ţine de specialitatea dvs.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului director, sper că şi domnul Ritli a înţeles. Supun la vot materialul cu nr. 3.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Greierului tronsonul dintre străzile Ovidiu Densuşeanu şi Barcăului, varianta I, structuri rutiere elastice"

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Furnicii varianta I, structuri rutiere elastice".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada 9 Mai varianta I, structuri rutiere elastice"

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Înfrăţirii, varianta , structuri rutiere elastice".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Arţarilor tronson dintre str. Alexandru Sahia şi P-ţa Devei, varianta I, structuri rutiere elastice"

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Mangaliei varianta I, structuri rutiere elastice".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Canal colector menajer strada Secarei - B-dul Ştefan cel Mare".

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III.                BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV.                POLIŢIA LOCALĂ

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Poliţia Locală Oradea şi Compania Romprest Service SA vizând colaborarea celor două entităţi cu privire la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, „DDD", în Municipiul Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Poftiţi domnule Ritli.

 

d-l Ritli Laszlo - consilier local

 

Aş avea câteva întrebări pentru Poliţia Locală. Aş vrea să ne spună în mod concret cum vor acţiona dânşii dacă vor merge la agenţii economici şi cetăţeni şi vor primi răspuns că nu au contract cu Romprest sau în situaţia în care vor spune că au contract cu o altă societate care este autorizată care a şi executat aceste lucrări de salubrizare.

 

d-l Alexandru Laza - director executiv Poliţia Locală

 

Vom informa cetăţenii cu privire la obligativitatea încheierii acestui contract iar în cazul în care nu vor îi vom sancţiona. Vă reamintesc că acest operator economic este singurul care are exclusivitate pe municipiul Oradea. În consecinţă toţi cetăţenii şi societăţile comerciale au obligaţia de a încheia contracte în ceea ce priveşte dezinsecţia cu această firmă.

 

d-l Ritli Laszlo - consilier local

 

Şi dacă preţuri mai bune.

 

d-l Alexandru Laza - director executiv Poliţia Locală

 

Este vorba de exclusivitate aici. Este firma care a licitat şi care a câştigat licitaţia pe partea de dezinsecţie.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnului Laza, alte intervenţii dacă mai sunt? Dacă nu atunci supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V.                  ASCO

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii "Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii" pe perioada sezonului rece 2013 - 2014.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI.                CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI ORADEA

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII.              AIO TERENURI

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 12.000 mp, teren identificat cu nr. cadastral 160692, înscris în CF 160692 - Oradea, situat în "Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I" în favoarea SC Mecanizados Auxim SRL

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.  23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a ternului, în suprafaţa de 19.033 mp, identificat cu nr. cadastral 178627, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu al Consiliului Local al municipiului Oradea privind concesionarea serviciului public de furnizare a reţelelor de comunicaţii electronice.

 

Discuţii dacă sunt? Poftiţi domnule Huszar.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte. Într-adevăr a fost discutat în cadrul comisiei foarte pe scurt

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

S-a discutat şi ieri.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Nu ştiu dacă aţi observat, dar ieri am lipsit. Şi astăzi sunt cam bolnav aşa că vă rog frumos să nu mă provocaţi. Deci, domnule Cristi, aş dori să vă întreb ce serviciu, cui va fi concesionat urmează să realizeze Consiliul Local această reţea tehnică pentru acele reţele de telecomunicaţii în care vor intra toate, da? Ulterior acesta va fi concesionat aşa am înţeles eu bine?

 

d-l Popescu Cristian - director adjunct executiv A.I.O.

 

Nu. Noi am pregătit o documentaţie prin care aducem la cunoştinţa consiliului local intenţiile noastre de a  concesiona serviciul public deci ne gândim la întocmirea unui caiet de sarcini şi a licitaţiei publice pentru selectarea unui partener privat care să efectueze proiectarea şi execuţia lucrării respectiv mentenanţa pe perioada desfăşurării contractului urmând ca la finalizarea desfăşurării acestui contract întreaga investiţie să revină Consiliului Local în proprietate publică.

 

d-l Mircea Mălan - viceprimar al municipiului Oradea

 

La art. 4 se prevede şi componenţa acelei comisii care urmează să evalueze ofertele de concesionare şi aici am de făcut câteva propuneri în ceea ce priveşte componenţa: îl propun  pe d-l Ovidiu Mureşan pentru funcţia de preşedinte, ceilalţi membrii Florea Eduard, Popescu Cristian, Pătcaş Leontin şi Lipoveanu Adriana.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnului viceprimar, d-l Delorean poftiţi.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - consilier local

 

Aş avea o întrebare de fond, aş fi interesat dacă acest material ca atare intră în PUG-ul nou al municipiului Oradea şi dacă da, atunci s-a transmis deja? Când se va transmite? Pentru că dânşii lucrează pe PUG şi noi abia acum licităm să vedem pe unde va fi itinerarul. Ar  trebui să intre în GIS, în opinia mea cel putin.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului Delorean, d-na Lipoveanu.

 

d-na. Lipoveanu Adriana - Aurora - Arhitect Şef al municipiului Oradea

 

O să vă dau eu un răspuns. PUG-ul nu intră în astfel de detalii, dar noi am prevăzut înainte în cap. II Reglementări şi pe regulamentul de urbanism cam toate aceste reţele de telecomunicaţii să fie date jos de pe clădiri, deci am făcut corelarea între proiectul propus acum către dvs. şi reglementările din regulamentul local de urbanism.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim d-nei. Lipoveanu. Alte intervenţii dacă mai sunt? Sau propuneri pentru comisie. Dacă nu supun la vot propunerea făcută de d-l viceprimar Mălan.

 

Cine este pentru? 24 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Supun la vot materialul cu propunerea validată de dvs.

 

 Cine este pentru? 24 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

 

VIII.            D.M.P.F.I.

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul "Reabilitare termică de blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea - zona Lacul Roşu - Sovata", în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe".

 

Discuţii dacă sunt? Vă rog d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

O întrebare, este vorba de fapt, de zonele Lacul Rosu şi Sovata, aşa-i?

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Vă rog domnul Moş.

 

d-l Moş Marius - director executiv D.M.P.F.I.

 

Pentru aplicaţiile de finanţare sunt cuprinse în general mai multe blocuri,  noi încercăm să le cuprindem pe cale care fac parte dintr-o anumită zonă să le grupăm astfel, le dăm o denumire. Zona Sovata Lacul Roşu sunt mai multe blocuri cele care au intrat în cadrul acestei ultime aplicaţii trebuie să se încadreze şi în ceea ce priveşte contribuţia de bani şi de aceea pot apărea din mai multe zone ale oraşului. Nu este o restricţie să zic aşa faptul că punem Sovata sau Lacul Roşu.

 

d-l Ioan Bonchiş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului Moş alte intervenţii dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

            La „Diverse" dacă sunt intervenţii? Dacă nu declar închisă şedinţa de astăzi 5 decembrie. Vă mulţumim pentru participare.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       SECRETAR,

        Ioan Bonchiş                                                                                       Ionel Vila