Hotărârea nr. 663/2013

privind aprobarea procedurii legale de achiziţie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrărilor specifice zonelor verzi şi domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice , finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând 3 loturi (Lot1, Lot2, Lot3).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procedurii legale de achiziție pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrărilor specifice zonelor verzi și domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice , finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând

3 loturi (Lot1, Lot2, Lot3).

Analizând Raportul de specialitate nr. 187872 / 03.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea procedurii legale de achiziție pentru amenajare, modernizare, extindere și executare a lucrărilor specifice zonelor verzi și domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând 3 loturi (Lot1, Lot2, Lot3 ),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a) punct 10 și art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă procedura legală de achiziție pentru amenajare, modernizare, extindere și executare a lucrărilor specifice zonelor verzi și domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani(01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând 3 loturi (Lot1, Lot2, Lot3).

LOTUL NR. 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stâng Crișul Repede - P-ța Independenței - P-ța Cetății - Gh. Costaforu

 • - P-ța 22 Decembrie - Feldioarei - cimitirul Rulikovsky -Ogorului - Calea Aradului(cartierul loșia, loșia - case și cartierul loșia Nord )cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor - LOT 1-SECTOR 1 este de 1 .901 .430 lei (inclusiv TVA)

LOTUL NR. 2 - SECTOR 2 delimitat de: mal stâng Crișul Repede - P-ța Independentei - P-ța Cetății - Gh. Costaforu

 • - P-ța 22 Decembrie - Feldioarei -Toamnei - Ogorului (cartierele: Nufărul I, Nufărul II, Velența, Dragoș Vodă și Tokai) cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor - LOT 2-SECTOR 2 este de 1.777.550 lei( inclusiv TVA)

LOTUL NR.3 - SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crișul Repede - Bd. Decebal - str. Eroul Necunoscut - str. Lacul Roșu - str. Calea Bihorului(cartierele Iorga si Podgoria) cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor - LOT 3-SECTOR 3 este de 2.071.836 lei ( inclusiv TVA) iar finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local.

Art.II. Se aprobă Caietele de sarcini pentru Lot 1,Lot 2,Lot 3 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică;

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția prefectului jud. Bihor

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 9 septembrie 2013

Nr. 663


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA

APROBAT

PRIMAR

ILIE BOLOJAN


PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE NR. din

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR.3-SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut-str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului(cartierele Iorga si Podgoria) cuprinse in sector.

Privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap.1.Informatii generale

Spatiile verzi din municipiul Oradea sunt alcatuite din parcuri,scuaruri,aliniamente stradale,malurile Crisului Repede, malurile paraurilor:Peta,Adona,Salbatic,Paris,Intunecos,Crisul Mic;si alte zone verzi care au în compozitie suprafete înierbate,flori, arbori si arbusti ornamentali, piese de mobilier urban, alei si alte dotari.

LOTUL NR.3-SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut-str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului(cartierele Iorga si Podgoria) cuprinse in sector si descrie tipurile de lucrari,unitatea de masura si cantitatile care vor fi ofertate.

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga lucrarile pentru amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea,sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata ;

 • b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi ;

 • c) protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

1.1 Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

1.2 Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

ordin de incepere a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  prezentarea devizului oferta de catre executant in baza caruia se va intocmi programul de lucrari de catre beneficiar

 • -   certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

CAP.2.Obiectul activitatii este:

Prestarea lucrarilor privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si a domeniului public din municipiul Oradea.

CAP.3.Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor.

3.1.-3.2. Adunat, colectat reziduuri spatii verzi:parcuri, scuaruri,aliniamente stradale

Activitatea de intretinere a zonelor verzi, locurilor de joaca si domeniului public care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se desfasoara in scopul mentinerii acestora in permanenta stare de curatenie.

Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafetele zonelor verzi,a locurilor de joaca amenajate si neamenajate si ale domeniului public.

 • (1)Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a zonelor verzi, locuri de joaca si alte suprafete prevazute in ANEXA I.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului, ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

Adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, terenuri de joaca si domeniul public se executa cu mentinerea in stare salubra a zonelor verzi,locurilor de joaca si a domeniului public se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate (1).

3.3.-3.4.Cosit mecanic spatii verzi-parcuri scuaruri si aliniamente stradale

Cosit mecanic consta in:

-cosirea mecanica a gazonului și strângerea în grămezi,cu grebla ,în zona de lucru;

-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.5.Curatat manual zapada intre 0 si 20 cm

Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate in locurile stabilite de beneficiar.

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

Zapada se va transporta zilnic in amplasamentele stabilite de beneficiar

3.6.Curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie)

Consta in: curățarea terenului ,prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm,indepartand iarba,buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Resturile vegetale se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.7.Decapat si nivelat carote

Se executa in zona verde stradala .

Consta in ( adus sub nivelul bordurii) pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Surplusul de pamant si alte reziduuri rezultate se vor transporta la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 3.8.Defrisat suprafata cu arbusti si scos radacini Consta in taierea arbustilor cu sapa ,toporul,etc si scoaterea radacinilor.

Reziduurle rezultate se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.9.Degajat teren de corpuri straine (reziduuri, betoane, etc)

Consta in strangerea,incarcarea si transportul acestoar la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.10.Dezgropat ,ingropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei respectiv musuroitul trandafirilor pentru perioada de iarna.

3.11.Executat farfurii la arbori

Lucrarea se excuta prin mobilizarea solului cu cazma și sapă și executarea farfuriei pentru menținerea apei.

Se vor executa la baza arborelui farfuria de udat (cuveta) pentru mentinerea apei provenite din udat,ploi cu dimensiunea intre 50-70 cm in diametru ,arborele fiind considerat centrul cercului ,in functie de marimea arborelui.

3.12.Frezat teren

Consta in ruperea bucăților din pământ , sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

3.13.Golit cosuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct in pungi de plastic sau europubele.

Fiecre cos va fi pevazut imediat dupa golire cu o punga de plastic de dimensiune mai mare decat a volumului cosului

Zona verde este considerata salubrizata numai atunci cand toate cosurile stradale de pe acelamplasament sunt golite.

3.14.Greblat frunze si crengi

Este o activitate necesara intretinerii gazonului si a zonelor verzi si consta in indepartarea cu grebla a frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafata zonelor verzi., strangerea in gramezi in zona de lucru-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.15.Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

Imprastierea materialului antiderapant pe suprafata aleilor.

3.16. Imprastiat pamant mecanic-intre 10 cm

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren usor sau mijlociu executata cu buldozer in straturi cu grosimea de 10 cm

Se masoara la 100 de metri cubi de pamant imprastiat

3.17.Indepartatfloritrecutedinrondouri

Verificarea prinderii inlaturarea florilor uscate și completarea golurilor la plantațiile de flori;

Completarea se face cu răsad de aceeași vârstă.

3.18. Maturat trotuare asfaltate

Conditii tehnice:

Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice prin programul de lucrari.

Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul manual propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327).

3.19. Mobilizatterenla30cm

Cuprinde:

-saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor;

-nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla;

-finisarea prin greblare repetata la metru patrat de suprafata mobilizata;

3.20.montat brazi in suporti

Se fixeaza brazii in suporti metalici.

Se va executa fasonarea trunchiului daca este cazul pentru a se fixa cat mai bine in suporti.

3.21.Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigura aplanarea definitiva a terenului si platformelor care au denivelari pana la 20cm. Cuprinde:saparea damburilor si umplerea depresiunilor,imprastierea pamantului in exces la maximum 3 m distanta.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat.

3.22.Nivelat mecanic teren

Se executa prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului cu buldozerul.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat.

3.23.-3.24.Plantat arbori inclusiv valoare material Plantat arbusti inclusiv valoare material

Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

Plantarile se vor executa pe amplasamentele si in locurile stabilite de beneficiar.

Plantat puieți foioși și rășinoși:plantarea puieților de arbori foioși sau rășinoși se execută toamna după încetarea perioadei de vegetație și primăvara înainte de a începe perioada de vegetație.

3.25.Plantarea florilor cu balot inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene, octombrie pentru cele bienale si consta in:

a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

3.26. Plantarea gardului viu pe un rand inclusiv valoare material

se va realiza asfel:

 • 1. executarea șanțului pentru plantat;

 • 2. scoaterea puieților din depozit;

 • 3. transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;

 • 4. fasonatul și mocirlitul;

 • 5. plantatul puieților și primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ .

3.27.Plantat trandafiri inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii octombrie si consta in:

 • d) transportul plantelor in interiorul zonei de lucru

 • e) saparea gropilor pentru plantare

 • f) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ .

 • 3.28. Plivit buruieni

Plivit buruieni din rabate de flori și trandafiri

Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii

Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetație, se execută manual după udat sau ploaie , prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu.

Plivirea si prasitul buruienilor,depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi, transportul buruienilor la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna).

3.29.Prasit si mobilizat sol la 10 cmri

Prasitul presupune săparea si curățarea de buruieni a terenului, afânarea acestuia.

Mobilizat sol la 10 cm consta in saparea manuala sau mecanica la o adancime de 10 cm.

3.30. Sapat gropi 50x50x50 cm

Saparea manuala sau mecanica a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal.

 • 3.31. Sapat intre arbusti Lucrarea consta in saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumarea a bulgarilor.

3.32. Semanat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a semintei de gazon ,semănarea prin împrăștierea cu mâna,îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;.

3.33. Taiat lastari lacomi , ramuri de trandafiri

Taieri de corectie la trandafiri prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate si indepartarea lor din zona de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

Tăierile au loc numai în perioadă repaosului, vegetativ operațiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

3.34.Taieri corectie arbusti

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

 • 1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

 • 2. netezirea tăieturilor cu cosorul,

 • 3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

 • 4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru și încărcarea lor în mijlocul de transport pentru a fi transportate la Sc Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea,imediat dupa finalizarea lucrarii.

Eliminarea lăstarilor apăruți din tulpină și rădăcină;

Aceștia se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfeca, se vor strânge în grămezi și încărca în mijlocul de transport.

3.35.Transport pamant inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acesttip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

3.36.Transport materiale

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

3.37.Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;

Lucrarea este executată în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

3.38. Tutorat arbori dupa plantare

Se ancoreaza arborii cu tutori din lemn, fixati in pamant la distanta de balotul cu radacini. Tutorii se leaga intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului.

 • 3.39.Udat de la hidrant

3.40. Udat plantatii cu cisterna

Cuprinde urmatoarele activitati:

Udatul se execută în funcție de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul sau , iar suprafețele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă,udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

Prestatorii de lucrari vor incheia contract pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru acest tip de lucrare.

Materiale solicitate(flori,trandafiri,arbori,arbusti) se vor alege din cea mai avantajoasa din cele 3 oferte care vor fi prezentate beneficiarului.Toate materialele achizitionate in vederea plantarii vor fi insotite de certificate de calitate.

Prestatorul de lucrari va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

3.41. Scarificare gazon

Lucrarea consta in eliminarea resturilor de gazon, readucerea aerului si luminii in partile inferioare ale ierbii, faccand ca firele sa fie mai viguroase. Fertilizatorul poate ajunge iarasi la radacini si nu mai hraneste muschiul si bacteriile de descompunere din resturile dintre fire. Prima scarificare se realizeaza in martie.

 • 3.42. Erbicidarea selectiva a buruienilor din suprafetele gazonate. Operatiunea include in pretul de cost substantele (erbicide) si consta in pulverizarea cu vermorelul sau atomizorul a unor substante otravitoare pentru buruienile din gazon.

3.43. Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusive valoare material. Fertilizarea terenului

Se folosesc ingrasaminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru gazon Incorporarea ingrasamintelor se face cu freza sau grebla.

Operatiunea include in pretul de cost ingrasaminte chimice utilizate.

3.44. Greblat nisip la locul de joaca pentru copii

Este o activitate necesara intretinerii locului de joaca pentru copii si consta in indepartarea cu grebla a deseurilor si asigurarea transportului, cantarirea si descarcarrea in Depozitul Ecologic administrat de SC Eco Bihor SRL Oradea ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiate SC RER Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

CAP.4.Caracteristici referitoare la nivelul calitativ,tehnic si de performanta

 • (1) Se vor presta lucrarile specifice pe intreaga suprafata a zonelor cuprinse in Anexa nr.1

 • (2) Cantitatea lunara de lucrari rezultate din activitatile privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi vor fi confirmate de catre beneficiar pe baza situatiei de lucrari lunare.

 • (3) Programul prestatiei

Programul prestatiei se va stabili de beneficiar si va avea in vedere ca intreaga suprafata a zonelor cuprinse in program sa fie in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor lucrarilor necesare.

Lucrarile specifice de întretinere a spatiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini precum si lucrarile stricte de specialitate (plantat flori anuale, bienale, perene, întretinut trandafiri, arbori, arbusti si conifere, tuns arbusti, cosit iarba, tuns gazon,) se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat si toate utilaje necesare.

 • (4)Prestatorul va asigura minim 2 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 24 de ore de la emiterea si primirea comenzii.

 • (5)Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu,aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea.

Masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

 • (6)Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar ofertat pentru fiecare lucrare.

 • (7)Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

 • (8)Zonele verzi se considera intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de beneficiar.)

 • (9)Prestatorul de lucrari isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca suprafata zonelor verzi sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinute prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

 • (10)Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

 • (11)Prestatorul are obligatia sa detina punct de lucru in Oradea.

Seful punctului de lucru va avea studii superioare-Horticultura cu o vechime de 5 ani in specializarea Peisagistica.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria mun. Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi o situatie de plata pe baza Devizului oferta prezentat si a programului de lucrari emis de Primaria mun. Oradea.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30 pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de lucrari.

Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

Beneficiarul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv de catre prestator si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

In rapoartele de constatare zilnica beneficiarul va consemna si modul de rezolvare de catre prestator a sesizarilor primite si eventual, penalitatile aplicate prestatorului de lucrari pentru deficientele constatate.

La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

Lucrarile pentru amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului de lucrari daca sunt confirmate si de catre beneficiar, vor fi remediate si/sau suportate de catre prestatorul de lucrari. Toate lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Cap.8.Încheierea acordului cadru

Acordul-cadru se încheie,conform criteriului “pretul cel mai scazut” pe o peroada de 3 ani(01.01.2014-31.12.2016)

În baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente.

ANEXA 1 si ANEXA 2 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv

Emil Bentan


F.M./3 ex.

ANEXA 3 LOT 3 cuprinzand:

 • (A) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

 • (B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

 • (C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

 • (D) VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

(A) ESTIMAREACANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Nr. crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate minima estimata pentru acordul cadru (mp)

Cantitate maxima estimate pentru acordul cadru (mp)

0

1

2

3

4

5

6

1

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000 mp

167845

22x12=264 zile x luni

53173296

132933240

2

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

18520

8x12=96 ile x luni

2133504

5333760

3

Cosit mecanic - spatii verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale

100 mp

167575

2x6=12 Zilexluni

2413080

6032700

4

curatat manual zapada

mp

18520

7x3=21 zilexluni

466704

1166760

5

Curatat teren cu sapa

100 mp

455

2x6=12 zilexluni

6552

16380

6

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

7

Defrisat supr cu arbusti,, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

36

90

8

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

6000

15000

9

Dezgropat,,ingropat trandafiri

100 buc

530

2x1=2 zilexluni

1272

3180

10

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

11

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

112270

1x1=1 zilexluni

134724

336810

12

Frezat teren

100mp

24500

1x1=1 zilexluni

29400

73500

13

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

31680

79200

14

Greblat frunze si crengi

100mp

167575

1x4=4 zilexluni (o data pe luna)

804360

2010900

15

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100mp

155

10x9=90 zile x luni

16740

41850

16

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

16

7x3=21 zilexluni

403

1008

17

Iimprastiat pamant 10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

24000

60000

18

Imprastiat ingrasaminte. chimice inclusiv valoare material

Kg

3368

1x1=1

4042

10104

19

Indepartat flori trecute din rondouri

mp

490

1x1=1 zilexluni

588

1470

20

Maturat manual trotuare asfaltate

1000mp

18520

22x12=264 zilexluni

5867136

14667840

21

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

22453

1x1=1 zilexluni

26944

67359

22

Montat brazi in suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

10

24

23

Nivelat manual teren

100 mp

22453

1x1=1 zile x luni

26944

67359

24

Nivelat mecanic teren

100 mp

24500

1x1=1 zile x luni

29400

73500

25

Plantat arbori cu ballot Inclusiv valoare material

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

26

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

120

300

27

Plantat flori anuale cu balotinclusivvaloare material

100 buc

20800

1x1=1 zilexluni

24960

62400

28

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100buc

120

1x1=1 zilexluni

144

360

29

Plantat gard viu pe 1 rand inclusive valoare material

ml

100

1x1=1 zile x luni

120

300

30

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

120

300

31

Plivit buruieni

100 mp

1849

2x6=12 zilexluni

26626

66564

32

Plivit, prasit gard viu

ml

3480

1x6=6 zilexluni

25056

62640

33

Prasit sol la 10cm

mp

1809

2x6=12 zilexluni

26050

65124

34

Pregatit teren pentru plantatflori ( mobilizat + nivelat)

mp

520

1x1=1 zilexluni

624

1560

35

Pungi plastic pentru colectare fecale

buc

80

22x12=264 zilexluni

25344

63360

36

Sapat gropi

(0,5x0,5x0,5)m x 400

mc

50

1x1=1 zilexluni

60

150

37

Sapat intre arbusti

mp

480

1x4=4 zilexluni

2304

5760

38

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21 zilexluni

50

126

39

Semanat gazon

100mp

30000

1x1=1 zilexluni

36000

90000

40

Taierilastari lacomi, ramuri de trandafiri

100 buc

1000

1x2=2 zilexluni

2400

6000

41

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

240

600

42

Transport pamant la 10 km inclusiv val. material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

43

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

72

180

44

Tans gard viu mecanic

100 mp

4000

1x6=6 zilexluni

28800

72000

45

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

46

Udat arbori cu cisterna

mc

3000

8x6=48 zilexluni

172800

432000

47

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

569

22x6=132 zilexluni

90130

225324

48

Udat plantatii cu cisterna (gazon)

100mp

46953

2x3=6 zilexluni

338062

845154

 • (B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

  Nr. crt.

  Specificație

  UM

  Cantitati

  (mp)

  Frecventa/an

  Cantitate minima estimata pentru un singur contract subsecvent (mp)

  Cantitate maxima estimata pentru un singur contract subsecvent (mp)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

  1000 mp

  167845

  22x12=264 zile x luni

  17724432

  44311080

  2

  Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

  1000 mp

  18520

  8x12=96 ile x luni

  711168

  1777920

  3

  Cosit mecanic - spatii verzi( parcuri, scuaruri si aliniamente stradale)

  100 mp

  167575

  2x6=12 Zilexluni

  804360

  2010900

  4

  curatat manual zapada

  mp

  18520

  7x3=21 zilexluni

  155568

  388920

  5

  Curatat teren cu sapa

  100 mp

  455

  2x6=12 zilexluni

  2184

  5460

  7

  Decapat si nivelat teren

  100 mp

  2000

  1x1=1 zilexluni

  800

  2000

  8

  Defrisat supr cu arbusti,, scos radacini

  100 mp

  30

  1x1=1 zilexluni

  12

  30

  9

  Degajat teren de corpuri straine

  100 mp

  5000

  1x1=1 zilexluni

  2000

  5000

  10

  Dezgropat,,ingropat trandafiri

  100 buc

  530

  2x1=2 zilexluni

  424

  1060

  11

  Executat farfurii la arbori

  buc

  300

  1x1=1 zilexluni

  120

  300

  12

  Erbicidare inclusiv valoare material

  mp

  112270

  1x1=1 zilexluni

  44908

  112270

  13

  Frezat teren

  100mp

  24500

  1x1=1 zilexluni

  9800

  24500

  14

  Golit cosuri de gunoi

  buc

  100

  22x12=264

  10560

  26400

  15

  Greblat frunze si crengi

  100mp

  167575

  1x4=4 zilexluni (o data pe luna)

  268120

  670300

  16

  Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

  100mp

  155

  10x9=90 zile x luni

  5580

  13950

  17

  Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

  mc

  16

  7x3=21 zilexluni

  134

  336

  18

  Iimprastiat pamant 10 cm

  mp

  20000

  1x1=1 zilexluni

  8000

  20000

  19

  Imprastiat ingrasaminte. chimice inclusiv valoare material

  Kg

  3368

  1x1=1

  1347

  3368

  20

  Indepartat flori trecute din rondouri

  mp

  490

  1x1=1 zilexluni

  196

  490

  21

  Maturat manual trotuare asfaltate

  1000mp

  18520

  22x12=264 zilexluni

  1955712

  4889280

  22

  Mobilizat teren pentru semanat gazon

  mp

  22453

  1x1=1 zilexluni

  8981

  22453

  23

  Montat brazi in suporti inclusiv transport suporti

  ora

  8

  1x1=1 zilexluni

  3

  8

  24

  Nivelat manual teren

  100 mp

  22453

  1x1=1 zile x luni

  8981

  22453

  25

  Nivelat mecanic teren

  100 mp

  24500

  1x1=1 zile x luni

  9800

  24500

  26

  Plantat arbori cu ballot Inclusiv valoare material

  buc

  300

  1x1=1 zilexluni

  120

  300

  27

  Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

  buc

  100

  1x1=1 zilexluni

  40

  100

  28

  Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

  100 buc

  20800

  1x1=1 zilexluni

  8320

  20800

  29

  Plantat plante perene inclusiv valoare material

  100buc

  120

  1x1=1 zilexluni

  48

  120

  30

  Plantat gard viu pe 1 rand inclusive valoare material

  ml

  100

  1x1=1 zile x luni

  40

  100

  31

  Plantat trandafiri inclusiv valoare material

  buc

  100

  1x1=1 zilexluni

  40

  100

  32

  Plivit buruieni

  100 mp

  1849

  2x6=12 zilexluni

  8875

  22188

  33

  Plivit, prasit gard viu

  ml

  3480

  1x6=6 zilexluni

  8352

  20880

  34

  Prasit sol la 10cm

  mp

  1809

  2x6=12 zilexluni

  8683

  21708

  35

  Pregatit teren pentru plantat flori ( mobilizat + nivelat)

  mp

  520

  1x1=1 zilexluni

  208

  520

  36

  Pungi plastic pentru colectare fecale

  buc

  80

  22x12=264 zilexluni

  8448

  21120

  37

  Sapat gropi

  (0,5x0,5x0,5)m x 400

  mc

  50

  1x1=1 zilexluni

  20

  50

  38

  Sapat intre arbusti

  mp

  480

  1x4=4 zilexluni

  768

  1920

  39

  Scuturat gard viu si conifere de zapada

  ora

  2

  7x3=21 zilexluni

  17

  42

  40

  Semanat gazon

  100mp

  30000

  1x1=1 zilexluni

  12000

  30000

  41

  Taieri lastari lacomi, ramuri de trandafiri

  100 buc

  1000

  1x2=2 zilexluni

  800

  2000

  42

  Taieri corectie arbusti

  buc

  200

  1x1=1 zilexluni

  80

  200

  43

  Transport pamant la 10 km inclusiv val. material

  mc

  2000

  1x1=1 zilexluni

  800

  2000

  44

  Transport materiale

  mc

  10

  1x6=6 zilexluni

  24

  60

  45

  Tuns gard viu mecanic

  100 mp

  4000

  1x6=6 zilexluni

  9600

  24000

  46

  Tutorat arbori dupa plantare

  buc

  300

  1x1=1 zilexluni

  120

  300

  47

  Udat arbori cu cisterna

  buc

  3000

  8x6=48 zilexluni

  57600

  144000

  48

  Udat plantatii cu cisterna (flori)

  100 mp

  569

  22x6=132 zilexluni

  30043

  75108

  49

  Udat plantatii cu cisterna (gazon)

  100mp

  46953

  2x3=6 zilexluni

  112687

  281718

 • (C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand durata acordului- cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2014- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2015- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2016- un singur contract subsecvent acordului cadru

 • (D)VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT (valoarea estimata a acordului cadru pentru lotul 3 este de 2.071.836 lei):

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2014 - 690612 lei

- in anul 2015 - 690612 lei

- in anul 2016 - 690612 lei

Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu               Consilier

Mircea Stejeran           Miron Fiter

ANEXA 2 -

LOT 3 : LUCRARI SOLICITATE PENTRU EXECUTIE

Nr. crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate totala(mp)

col.3xcol.4

Tarife

Valoare

Oferta col.5xcol.6x 1 an

Valoare

Oferta col.5xcol.6x 3 ani

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000 mp

167845

22x12=264 zilexluni

44311080

2.

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

18520

8x12=96 zilexluni

1777920

3.

Cosit mecanic - spatii verzi( parcuri, scuaruri, aliniamente stradale)

100 mp

167575

2x6=12 Zilexluni

2010900

4.

curatat manual zapada

mp

18520

7x3=21 zilexluni

388920

5.

Curatat teren cu sapa

100 mp

455

2x6=12 zilexluni

5460

6.

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2000

7.

Defrisat supr cu arbusti,, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

30

8.

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

5000

9.

Dezgropat,,ingropat trandafiri

100 buc

530

2x1=2 zilexluni

1060

10.

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

11.

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

112270

1x1=1 zilexluni

112270

12.

Frezat teren

100mp

24500

1x1=1 zilexluni

24500

13.

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

26400

14.

Greblat frunze si crengi

100mp

167575

1x4=4 zilexluni (o data pe luna)

670300

15.

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100mp

155

10x9=90 zile x luni

13950

16.

Imprastiat material antiderapantinclusiv valoare material

mc

16

7x3=21 zilexluni

336

17.

limprastiat pamant 10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

20000

18.

Imprastiat ingrasaminte. chimice inclusiv valoare material

Kg

3368

1x1=1

3368

19.

Indepartat flori trecute din rondouri

mp

490

1x1=1 zilexluni

490

20.

Maturat manual trotuare asfaltate

1000mp

18520

22x12=264 zilexluni

4889280

21.

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

22453

1x1=1 zilexluni

22453

22.

Montat brazi in suporți, inclusiv transp.suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

8

23.

Nivelat manual teren

100 mp

22453

1x1=1 zilexluni

22453

24.

Nivelat mecanic teren

100 mp

24500

1x1=1 zilexluni

24500

25.

Plantat arbori cu ballot Inclusiv valoare material-h 2m, circumf. 12cm.

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

26.

Plantat arbuști cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

100

27.

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

20800

1x1=1 zilexluni

20800

28.

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100buc

120

1x1=1 zilexluni

120

29.

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zile x luni

100

30.

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

100

31.

Plivit buruieni

100 mp

1849

2x6=12 zilexluni

22188

32.

Plivit, prasit gard viu

ml

3480

1x6=6 zilexluni

20880

33.

Prasit sol la 10cm

mp

1809

2x6=12 zilexluni

21708

34.

Pregatit teren pentru plantat flori ( mobilizat + nivelat)

mp

520

1x1=1 zilexluni

520

35.

Pungi plastic pentru colectare fecale

buc

80

22x12=264 zilexluni

21120

36.

Sapat gropi

(0,5x0,5xO,5)m x 400

mc

50

1x1=1 zilexluni

50

37.

Sapat intre arbusti

mp

480

1x4=4 zilexluni

1920

38.

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21 zilexluni

42

39.

Semanat gazon

100mp

30000

1x1=1 zilexluni

30000

40.

Taierilastari lacomi, ramuri de trandafiri

100 buc

1000

1x2=2 zilexluni

2000

41.

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

200

42.

Transport pamantla10 km inclusiv val. material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2000

43.

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

60

44.

Tuns gard viu mecanic

100 mp

4000

1x6=6 zilexluni

24000

45.

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

46.

Udat copaci cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

144000

47.

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

569

22x6=132 zilexluni

75108

48.

Udat plantatii cu cisterna ( gazon )

100mp

46953

2x3=6 zilexluni

281718

TOTAL OFERTA

Valoarea acordului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru.

Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran


Consilier

Miron Fiter


ANEXA 1-LOT3-SECTOR 3

PREZENTAREA LOTULUI NR. 3 Componenta lotului si frecventa lucrarilor/an

Nr

crt

Adresa

Obiect

U.M.

Cantitate

Frecv Lunara ( zile)

Fecv Anuala ( luni)

1

Parc Baroc

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

39236

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000 mp

16825

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

18

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

16825

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

6

7

3

Cosit gazon

100mp

39236

2

6

Greblat vegetatie

100mp

39236

1

4

Tuns gard viu

mp

5440

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

2000

1

6

Plivit buruieni (trandafiri)

100 mp

1080

2

6

Prasit sol la 10cm

mp

1080

2

6

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

420

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

800

1

2

Curatat teren cu sapa

100mp

300

2

6

Sapat intre arbusti

mp

480

1

4

Mobilizat teren pentru. semanat gazon

mp

3923

1

1

Nivelat teren

mp

3923

1

1

Semanat gazon inclusv valoare material

100mp

3923

1

1

Imprastiat ingrasaminte vchimice incl. val. material

kg

1176

1

1

Erbicidare incl. val. material

mp

39236

1

1

Udat pl. cu cisterna(gazon)

100mp

3923

2

3

2.

Scuar

Sf.Apostol Andrei

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

6000

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000 mp

700

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

24

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

700

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

3

7

3

Greblat vegetatie

100mp

6000

1

4

Cosit gazon

100 mp

6000

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

600

1

1

Nivelat teren

mp

600

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

600

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice incl. val. material

kg

180

1

1

Erbicidare inclusiv val. mat.

mp

6000

1

1

Udat pl. cu cisterna (gazon)

100mp

600

2

3

3.

P-ta Creanga -Menumorut Parculet I - II

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

3036

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000 mp

70

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

2

22

12

Curatat manual zapada de pe trotuare asfaltate

mp

70

7

3

Imprastiat material antiderapant incl. val. mat.

mc

1

7

3

Greblat vegetatie

100mp

3036

1

4

Cosit gazon

100 mp

3036

2

6

Tuns gard viu

100 mp

110

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

40

1

6

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat + nivelat

mp

60

1

1

Plantat flori anuale inclusiv valoare material

100 buc

2400

1

1

Plivit buruieni

100 mp

60

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

60

2

6

Udat plantatii cu cist.(flori)

100mp

60

22

6

Indepartat flori trecute din rondou

mp

60

1

1

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

50

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

100

1

2

Plivit buruieni (trandafiri)

100mp

100

2

6

Prasit trandafiri

mp

100

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

303

1

1

Nivelat teren

mp

303

1

1

Semanat gazon incl. valoare material

100mp

303

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

92

1

1

Udat plantatii cu cist.- gazon

100mp

303

2

3

Erbicidare incl. val. material

mp

3036

1

1

Greblat nisip la locul de joaca

mp

30

10

9

Curatat teren cu sapa

mp

30

2

6

4.

Decebal giratie

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

4000

22

12

Tuns gard viu

100 mp

960

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

360

1

6

Greblat vegetatie

100mp

4000

1

4

Cosit gazon

100 mp

4000

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

400

1

1

Nivelat teren

mp

400

1

1

Semanat gazon incl. val. mat.

100mp

400

1

1

Imprastiat ingr. Chimice incl.valoare material

kg

120

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

4000

1

1

Udat plantatii cu cist. (gazon)

100mp

400

2

3

5.

Dacia, bucle Podului

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

17300

22

12

Cosit gazon

100 mp

17300

2

6

Tuns gard viu

100 mp

1300

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

400

1

6

Greblat vegetatie

100mp

17300

1

4

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat + nivelat

mp

60

1

1

Indepartat flori trecute din rondou

mp

60

1

1

Plantat flori anuale inclusiv valoare material

100 buc

2400

1

1

Plivit buruieni

100 mp

60

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

60

2

6

Udat plantatii cu cist. flori

100 mp

60

22

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

1730

1

1

Nivelat teren

mp

1730

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

1730

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

519

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

17300

1

1

Udat plantatii cu cist.(gazon)

100mp

1730

2

3

6.

Magheru, Republicii, P-ta Bucuresti, Stefan cel Mare

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

31771

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000 mp

420

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

2

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

420

7

3

Imprastiat mat.antiderapant incl. valoare material

mc

3

7

3

Greblat vegetatie

100mp

31771

1

4

Cosit gazon

100 mp

31771

2

6

Tuns gard viu

100 mp

700

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

250

1

6

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat + nivelat)

mp

150

1

1

Indepartat flori trecute din rondou

mp

150

1

1

Plantat flori anuale inclusiv valoare material

100 buc

6000

1

1

Plivit buruieni

100 mp

150

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

150

2

6

Udat plantatii cu cisterna flori

100 mp

150

22

6

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

60

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

100

1

2

Plivit buruieni (trandafiri)

100mp

60

2

6

Prasit trandafiri

mp

60

1

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

3177

1

1

Nivelat teren

mp

3177

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

3177

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

953

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

31771

1

1

Udat plantatii cu cist.(gazon)

100mp

3177

2

3

7.

Odobescu parculet

Aduat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

700

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000 mp

105

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

3

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

105

7

3

Imprastiat material antiderapant incl. val.material

mc

1

7

3

Greblat vegetatie

100mp

700

1

4

Cosit gazon

100 mp

700

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

70

1

1

Nivelat teren

mp

70

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

70

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

21

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

700

1

1

Udat plantatii cu cist.(gazon)

100mp

70

2

3

Greblat nisip la locul de joaca

mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa

mp

100

2

6

8.

Louis Pasteur, Spitalul 5

Adunat, colectat, reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

227

22

12

Greblat vegetatie

100mp

227

1

4

Cosit gazon

100 mp

227

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

23

1

1

Nivelat teren

mp

23

1

1

Semanat gazon incl. Val. mat.

100mp

23

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

7

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

227

1

1

Udat plantatii cu cist. (gazon)

100mp

23

2

3

9.

Aleea Ștrandului Scuar verde spre raul Crisul Repede,intre Hotel Dacia si Hotel Hilton

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

5000

22

12

Greblat frunze

100mp

5000

1

4

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Tuns gard viu

100mp

1062

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

400

1

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

500

1

1

Nivelat teren

mp

500

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

500

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

150

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

5000

1

1

Udat plantatii cu cist.(gazon)

100mp

500

2

3

10

Piata Ferdinand

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1000

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000mp

400

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

4

22

12

Curatat manual zapada de pe alei asfaltate

mp

400

7

3

Imprastiat mat. antiderapant incl. val. material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Tuns gard viu

100 mp

100

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

30

1

6

Greblat vegetatie

100mp

1000

1

4

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat + nivelat)

mp

220

1

1

Indepartat flori trecute din rondou

mp

220

1

1

Plantat flori anuale inclusiv valoare material

100 buc

8800

1

1

Prasit sol la 10 cm

mp

220

2

6

Plivit buruieni

100 mp

220

2

6

Udat plantatii cu cist.(flori)

100 mp

220

22

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

100

1

1

Nivelat teren

mp

100

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

100

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

30

1

1

Erbicidare incl. val. material

mp

1000

1

1

Udat plantatii cu cist.gazon

100mp

200

2

3

11

Louis Pasteur Spitalul 6+Spitalul judetean+zona verde Silver

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

4000

22

12

Cosit gazon

100 mp

4000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

4000

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

400

1

1

Nivelat teren

mp

400

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

400

1

1

Imprastiat ingr. chimice incl.valoare material

kg

120

1

1

Erbicidare incl. val. material

mp

4000

1

1

Udat plantatii cu cist.gazon

100mp

400

2

3

12

Scuar Făcliei Zona picnic Silvas / Nicolae Labis (reamenajare)

Transport pamant

mc

2000

1

1

Frezat teren

100mp

20000

1

1

Nivelat teren

mp

20000

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

20000

1

1

Udat plantatii cu cist.gazon

100mp

20000

10

1

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

20000

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

20

22

12

Cosit gazon

100mp

20000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

20000

1

4

13

Scuar Podgoria

(reamenajare)

Transport pamant

mc

300

1

1

Frezat teren

100mp

3000

1

1

Nivelat teren

mp

3000

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

3000

1

1

Udat plantatii cu cist. gazon

100mp

3000

2

3

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

3000

22

12

Cosit gazon

100mp

3000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

3000

1

4

14

Scuar B-dul

Dacia, Bl A4 vis-a-vis de Muzeu-loc de joaca

Adunat, colectat reziduuri de pe locul de joaca pt. copii

1000 mp

25

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

1

22

12

Cosit gazon

100mp

25

2

6

Curatat teren cu sapa loc de j.

100mp

25

1

6

Greblat nisip loc de joaca

100mp

25

10

9

15

Republicii -pietonal 49 buc jardiniere din lemn cu arbori / arbusti

Plivit buruieni

100mp

49

2

6

Prasit sol la 10cm

mp

49

2

6

Udat plantatii cu cisterna

100mp

49

22

6

Completat arbori

buc

20

1

1

Completat arbusti

buc

20

1

1

16

Magheru - 60 buc.jardiniere din beton cu flori

Transport pamant fertil

mc

10

1

1

Pregatit teren pt. plantat flori( mobilizat + nivelat)

mp

30

1

1

Plantat flori cu balot inclusiv valoare material

100buc

1200

1

1

Udat flori cu cisterna

100mp

30

22

6

Plivit buruieni

100mp

30

2

6

Prasit sol la 10cm

mp

30

2

6

17

Codrilor vis-a-vis de strand municipal (reamenajare)

Transport pamant

mc

300

1

1

Frezat teren

100mp

1500

1

1

Nivelat teren

mp

1500

1

1

Semanat gazon incl. val. mat

100mp

1500

1

1

Udat plantatii cu cist.(gazon)

100mp

1500

2

3

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000m

1500

22

12

Cosit gazon

100mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

1500

1

4

18

Scuar Andrei

Saguna -

Statistica

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

300

22

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat vegetatie

100mp

300

1

4

19

Scuar Republicii

- Policlinica

Sp.verde + carote

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

300

22

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat vegetatie

100mp

300

1

4

20

Giratia Rep. / St. Cel Mare / Berzei

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

30

22

12

Cosit gazon

100 mp

30

2

6

Greblat vegetatie

100mp

30

1

4

21

Int. Republicii / Louis Pasteur

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

50

22

12

Cosit gazon

100 mp

20

2

6

Greblat vegetatie

100mp

20

1

4

Prasit sol la 10 cm

mp

30

2

6

Plivit buruieni

100 mp

30

2

6

Udat plantatii cu cisterna flori

100 mp

50

22

6

22

Int. Ghe. Doja /

Magheru

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

280

22

12

Cosit gazon

100 mp

240

2

6

Greblat vegetatie

100mp

240

1

4

Prasit sol la 10 cm

mp

40

2

6

Plivit buruieni

100 mp

40

2

6

23

Int. Magheru / Louis Pasteur

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

50

22

12

Cosit gazon

100 mp

50

2

6

Greblat vegetatie

100mp

50

1

4

Udat cu cisterna - gazon

100mp

50

2

3

24

Pod Dacia -Crinul Alb

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

570

22

12

Cosit gazon

100 mp

370

2

6

Greblat vegetatie

100mp

370

1

6

Udat cu cisterna - gazon

100mp

370

22

12

25

Piatra Craiului -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

1600

8

12

Cosit gazon

100 mp

1600

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1600

1

4

26

Schiff Erno -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat vegetatie

100mp

200

1

4

27

Olteniei -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat vegetatie

100mp

400

1

4

28

Int. Gh.Doja / Louis Pasteur -Sp. Jud.

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat vegetatie

100mp

200

1

4

29

Vasile Conta -

Adunat, colectat reziduuri de

1000mp

1000

8

12

Aliniament

pe spatii verzi

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1000

1

4

30

Doina -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1000

1

4

31

Al. Odobescu -

Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat vegetatie

100mp

400

1

4

32

Arenei -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat vegetatie

100mp

100

1

4

33

Caisilor -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat vegetatie

100mp

500

1

4

34

Eroul Necunoscut aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat vegetatie

100mp

100

1

4

35

Facliei -aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

3000

8

12

Cosit gazon

100 mp

3000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

3000

1

4

36

Mircea Chitul -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1750

8

12

Cosit gazon

100 mp

1750

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1750

1

4

37

Libertatii carote arbori -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

20

8

12

Cosit gazon

100 mp

20

2

6

Greblat vegetatie

100mp

20

1

4

38

Izvorului -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1000

1

4

39

Beldiceanu -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat vegetatie

100mp

500

1

4

40

Prislopului -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat vegetatie

100mp

500

1

4

41

Branului -Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

2000

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

2000

1

4

42

Aron Cotrus aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

90

8

12

Cosit gazon

100 mp

90

2

6

Greblat vegetatie

100mp

90

1

4

43

Academiei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

225

8

12

Cosit gazon

100 mp

225

2

6

Greblat vegetatie

100mp

225

1

4

44

Barbu.St. Delavrancea aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

796

8

12

Cosit gazon

100 mp

796

2

6

Greblat vegetatie

100mp

796

1

4

45

Bicazului aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1180

8

12

Cosit gazon

100 mp

1180

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1180

1

4

46

Colinelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

360

8

12

Cosit gazon

100 mp

360

2

6

Greblat vegetatie

100mp

360

1

4

47

Elanului aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

140

8

12

Cosit gazon

100 mp

140

2

6

Greblat vegetatie

100mp

140

1

4

48

General Magheru aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

250

8

12

Cosit gazon

100 mp

250

2

6

Greblat vegetatie

100mp

250

1

4

49

Gh.Lazar aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

75

8

12

Cosit gazon

100 mp

75

2

6

Greblat vegetatie

100mp

75

1

4

50

Iasomiei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

280

8

12

Cosit gazon

100 mp

280

2

6

Greblat vegetatie

100mp

280

1

4

51

I.H.Radulescu aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat vegetatie

100mp

600

1

4

52

Luminitei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

264

8

12

Cosit gazon

100 mp

264

2

6

Greblat vegetatie

100mp

264

1

4

53

Lamaitei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

220

8

12

Cosit gazon

100 mp

220

2

6

Greblat vegetatie

100mp

220

1

4

54

Moldovei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1000

1

4

55

Magnoliei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1060

8

12

Cosit gazon

100 mp

1060

2

6

Greblat vegetatie

100mp

1060

1

4

56

Parcului

A dunat, colectat reziduuri de

1000 mp

200

8

12

aliniament

pe spatii verzi

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat vegetatie

100mp

200

1

4

57

Parc Bratianu Aliniament +scuar-rondou

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat vegetatie

100mp

600

1

4

58

Parc Petofi Sandor aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

5400

8

12

Cosit gazon

100 mp

5400

2

6

Greblat vegetatie

100mp

5400

1

4

59

Podgoria aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat vegetatie

100mp

500

1

4

60

Rozmarinului aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

480

8

12

Cosit gazon

100 mp

480

2

6

Greblat vegetatie

100mp

480

1

4

61

Slanicului aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

160

8

12

Cosit gazon

100 mp

160

2

6

Greblat vegetatie

100mp

160

1

4

62

Sf.Ap.Andrei aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat vegetatie

100mp

500

1

4

63

Sf. Ladislau Aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

220

8

12

Cosit gazon

100 mp

220

2

6

Greblat vegetatie

100mp

220

1

4

64

Traian Lalescu aliniament

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

600

8

12

Cosit vegetatie

100 mp

600

2

6

Greblat vegetatie

100mp

600

1

4

In Anexa 1 sunt prezentate locatia,obiectul activitatii,unitarea de masura,cantitatea,frecventa lunara si frecventa anuala pentru 1 an calendaristic.

Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran


Consilier

Miron Fiter


MUNICIPIUL ORADEA

APROBAT

PRIMAR

ILIE BOLOJAN


PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE NR. din

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR.2-SECTOR 2 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii -Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei -Toamnei-Ogorului(cartierele: Nufarul I ,Nufarul II,Velenta,Dragos Voda si Tokai) cuprinse in sector.

privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap.1.Informatii generale

Spatiile verzi din municipiul Oradea sunt alcatuite din parcuri,scuaruri,aliniamente stradale,malurile Crisului Repede, malurile paraurilor:Peta,Adona,Salbatic,Paris,Intunecos,Crisul Mic;si alte zone verzi care au în compozitie suprafete înierbate,flori, arbori si arbusti ornamentali, piese de mobilier urban, alei si alte dotari.

LOTUL NR.2-SECTOR 2 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii -Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei -Toamnei-Ogorului(cartierele: Nufarul I ,Nufarul II,Velenta,Dragos Voda si Tokai) cuprinse in sectorsi descrie tipurile de lucrari,unitatea de masura si cantitatile care vor fi ofertate.

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga lucrarile pentru amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea,sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata ;

 • b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi ;

 • c) protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

1.1 Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

1.2 Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

- ordin de incepere a lucrarilor emisa de beneficiar

- comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

- prezentarea devizului oferta de catre executant in baza caruia se va intocmi programul de lucrari de catre beneficiar

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

CAP.2.Obiectul activitatii este:

Prestarea lucrarilor privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si a domeniului public din municipiul Oradea.

CAP.3.Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor.

3.1.-3.2. Adunat, colectat reziduuri spatii verzi:parcuri, scuaruri,aliniamente stradale Activitatea de intretinere a zonelor verzi, locurilor de joaca si domeniului public care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se desfasoara in scopul mentinerii acestora in permanenta stare de curatenie.

Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafetele zonelor verzi,a locurilor de joaca amenajate si neamenajate si ale domeniului public.

 • (1)Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a zonelor verzi, locuri de joaca si alte suprafete prevazute in ANEXA I.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului, ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

Adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, terenuri de joaca si domeniul public se executa cu mentinerea in stare salubra a zonelor verzi,locurilor de joaca si a domeniului public se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate (1).

3.3.-3.4.Cosit mecanic spatii verzi-parcuri scuaruri si aliniamente stradale Cosit mecanic consta in:

-cosirea mecanica a gazonului,vegetatiei și strângerea în grămezi,cu grebla ,în zona de lucru;

-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.5.Curatat manual zapada intre 0 si 20 cm

Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate in locurile stabilite de beneficiar.

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

Zapada se va transporta zilnic in amplasamentele stabilite de beneficiar

3.6.Curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie)

Consta in: curățarea terenului ,prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm,indepartand iarba,buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Resturile vegetale se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 3.7.Decapat si nivelat carote Se executa in zona verde stradala .

Consta in ( adus sub nivelul bordurii) pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Surplusul de pamant si alte reziduuri rezultate se vor transporta la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 3.8.Defrisat suprafata cu arbusti si scos radacini Consta in taierea arbustilor cu sapa ,toporul,etc si scoaterea radacinilor.

Reziduurle rezultate se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 3.9.Degajat teren de corpuri straine (reziduuri, betoane, etc)

Consta in strangerea,incarcarea si transportul acestoar la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.10.Dezgropat ,ingropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei respectiv musuroitul trandafirilor pentru perioada de iarna.

3.11.Executat farfurii la arbori

Lucrarea se excuta prin mobilizarea solului cu cazma și sapă și executarea farfuriei pentru menținerea apei.

Se vor executa la baza arborelui farfuria de udat (cuveta) pentru mentinerea apei provenite din udat,ploi cu dimensiunea intre 50-70 cm in diametru ,arborele fiind considerat centrul cercului ,in functie de marimea arborelui.

3.12.Frezat teren

Consta in ruperea bucăților din pământ , sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

3.13.Golit cosuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct in pungi de plastic sau europubele.

Fiecre cos va fi pevazut imediat dupa golire cu o punga de plastic de dimensiune mai mare decat a volumului cosului

Zona verde este considerata salubrizata numai atunci cand toate cosurile stradale de pe acelamplasament sunt golite.

3.14.Greblat frunze si crengi

Este o activitate necesara intretinerii gazonului si a zonelor verzi si consta in indepartarea cu grebla a frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafata zonelor verzi., strangerea in gramezi in zona de lucru-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.15.Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

Imprastierea materialului antiderapant pe suprafata aleilor.

3.16. Imprastiat pamant mecanic-10 cm

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren usor sau mijlociu executata cu buldozer in straturi cu grosimea de 10 cm

Se masoara la 100 de metri cubi de pamant imprastiat

3.17.Indepartatflori trecutedin rondouri

Verificarea prinderii inlaturarea florilor uscate și completarea golurilor la plantațiile de flori;

Completarea se face cu răsad de aceeași vârstă.

3.18. Maturat trotuare asfaltate

Conditii tehnice:

Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice prin programul de lucrari.

Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul manual propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327).

3.19. Mobilizat teren la 30 cm

Cuprinde:

-saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor;

-nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla;

-finisarea prin greblare repetata la metru patrat de suprafata mobilizata;

3.20.montat brazi in suporti

Se fixeaza brazii in suporti metalici.

Se va executa fasonarea trunchiului daca este cazul pentru a se fixa cat mai bine in suporti.

3.21.Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigura aplanarea definitiva a terenului si platformelor care au denivelari pana la 20cm. Cuprinde:saparea damburilor si umplerea depresiunilor,imprastierea pamantului in exces la maximum 3 m distanta.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat.

3.22.Nivelat mecanic teren

Se executa prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului cu buldozerul.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat..

3.23.-3.24.Plantat arbori inclusiv valoare material Plantat arbusti inclusiv valoare material

Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

Plantarile se vor executa pe amplasamentele si in locurile stabilite de beneficiar.

Plantat puieți foioși și rășinoși:plantarea puieților de arbori foioși sau rășinoși se execută toamna după încetarea perioadei de vegetație și primăvara înainte de a începe perioada de vegetație.

3.25.Plantarea florilor cu balot inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene, octombrie pentru cele bienale si consta in:

a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

3.26. Plantarea gardului viu pe un rand inclusiv valoare material se va realiza asfel:

 • 1. executarea șanțului pentru plantat;

 • 2. scoaterea puieților din depozit;

 • 3. transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;

 • 4. fasonatul și mocirlitul;

 • 5. plantatul puieților și primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ .

3.27. Plantat trandafiri inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii octombrie si consta in:

 • d) transportul plantelor in interiorul zonei de lucru

 • e) saparea gropilor pentru plantare

 • f) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ .

3.28. Plivit buruieni

Plivit buruieni din rabate de flori și trandafiri

Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii

Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetație, se execută manual după udat sau ploaie , prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu.

Plivirea si prasitul buruienilor,depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi, transportul buruienilor la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna).

3.29.Prasit si mobilizat sol la 10 cmri

Prasitul presupune săparea si curățarea de buruieni a terenului, afânarea acestuia.

Mobilizat sol la 10 cm consta in saparea manuala sau mecanica la o adancime de 10 cm.

3.30. Sapat gropi 50x50x50 cm

Saparea manuala sau mecanica a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal.

 • 3.31. Sapat intre arbusti Lucrarea consta in saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumarea a bulgarilor.

3.32. Semanat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a semintei de gazon ,semănarea prin împrăștierea cu mâna,îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

3.33. Taiat lastari lacomi , ramuri de trandafiri

Taieri de corectie la trandafiri prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate si indepartarea lor din zona de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

Tăierile au loc numai în perioadă repaosului, vegetativ operațiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

3.34.Taieri corectie arbusti

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

 • 1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

 • 2. netezirea tăieturilor cu cosorul,

 • 3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

 • 4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru și încărcarea lor în mijlocul de transport pentru a fi transportate la Sc Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea,imediat dupa finalizarea lucrarii.

Eliminarea lăstarilor apăruți din tulpină și rădăcină;

Aceștia se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfeca, se vor strânge în grămezi și încărca în mijlocul de transport.

3.35.Transport pamant inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

3.36.Transport materiale

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

3.37.Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;

Lucrarea este executată în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

3.38. Tutorat arbori dupa plantare

Se ancoreaza arborii cu tutori din lemn, fixati in pamant la distanta de balotul cu radacini. Tutorii se leaga intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului.

3.39.Udat de la hidrant

3.40. Udat plantatii cu cisterna

Cuprinde urmatoarele activitati:

Udatul se execută în funcție de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul sau , iar suprafețele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă,udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

Prestatorii de lucrari vor incheia contract pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru acest tip de lucrare.

Materiale solicitate(flori,trandafiri,arbori,arbusti) se vor alege din cea mai avantajoasa din cele 3 oferte care vor fi prezentate beneficiarului.Toate materialele achizitionate in vederea plantarii vor fi insotite de certificate de calitate.

Prestatorul de lucrari va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

3.41 Scarificare gazon

Lucrarea consta in eliminarea resturilor de gazon, readucerea aerului si luminii in partile inferioare ale ierbii, faccand ca firele sa fie mai viguroase. Fertilizatorul poate ajunge iarasi la radacini si nu mai hraneste muschiul si bacteriile de descompunere din resturile dintre fire. Prima scarificare se realizeaza in martie.

 • 3.42. Erbicidarea selectiva a buruienilor din suprafetele gazonate. Operatiunea include in pretul de cost substantele (erbicide) si consta in pulverizarea cu vermorelul sau atomizorul a unor substante otravitoare pentru buruienile din gazon.

3.43. Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusive valoare material. Fertilizarea terenului

Se folosesc ingrasaminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru gazon Incorporarea ingrasamintelor se face cu freza sau grebla.

Operatiunea include in pretul de cost ingrasaminte chimice utilizate.

3.44. Greblat nisip la locul de joaca pentru copii

Este o activitate necesara intretinerii locului de joaca pentru copii si consta in indepartarea cu grebla a deseurilor si asigurarea transportului, cantarirea si descarcarrea in Depozitul Ecologic administrat de SC Eco Bihor SRL Oradea ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiate SC RER Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

CAP.4.Caracteristici referitoare la nivelul calitativ,tehnic si de performanta

 • (1) Se vor presta lucrarile specifice pe intreaga suprafata a zonelor cuprinse in Anexa nr.1

 • (2) Cantitatea lunara de lucrari rezultate din activitatile privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi vor fi confirmate de catre beneficiar pe baza situatiei de lucrari lunare.

 • (3) Programul prestatiei

Programul prestatiei se va stabili de beneficiar si va avea in vedere ca intreaga suprafata a zonelor cuprinse in program sa fie in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor lucrarilor necesare.

Lucrarile specifice de întretinere a spatiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini precum si lucrarile stricte de specialitate (plantat flori anuale, bienale, perene, întretinut trandafiri, arbori, arbusti si conifere, tuns arbusti, cosit iarba, tuns gazon,) se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat si toate utilaje necesare.

 • (4)Prestatorul va asigura minim 2 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 24 de ore de la emiterea si primirea comenzii.

 • (5)Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu,aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea.

Masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

 • (6)Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar ofertat pentru fiecare lucrare.

 • (7)Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

 • (8)Zonele verzi se considera intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de beneficiar.)

 • (9)Prestatorul de lucrari isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca suprafata zonelor verzi sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinute prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

 • (10)Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

 • (11)Prestatorul are obligatia sa detina punct de lucru in Oradea.

Seful punctului de lucru va avea studii superioare-Horticultura cu o vechime de 5 ani in specializarea Peisagistica.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria mun. Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi o situatie de plata pe baza Devizului oferta prezentat si a programului de lucrari emis de Primaria mun. Oradea.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30 pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de lucrari.

Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

Beneficiarul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv de catre prestator si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

In rapoartele de constatare zilnica beneficiarul va consemna si modul de rezolvare de catre prestator a sesizarilor primite si eventual, penalitatile aplicate prestatorului de lucrari pentru deficientele constatate.

La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

Lucrarile pentru amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului de lucrari daca sunt confirmate si de catre beneficiar, vor fi remediate si/sau suportate de catre prestatorul de lucrari. Toate lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Cap.8.Încheierea acordului cadru

Acordul-cadru se încheie,conform criteriului “pretul cel mai scazut” pe o peroada de 3 ani(01.01.2014-31.12.2016)

În baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente.

ANEXA 1 si ANEXA 2 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Director Executiv

Director Executiv

L.M./ 3 ex.


Mircea Ghitea


Emil Bentan


ANEXA 3 LOT 2 cuprinzand:

 • (A) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

 • (B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

 • (C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

 • (D) VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

A) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Nr.

crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate minima estimata pentru acordul cadru(mp)

Cantitate maxima estimata pentru acordul cadru(mp)

0

1

2

3

4

5

6

1

Adunat, colectat

reziduuri-spatii verzi-

parcuri scuaruri

1000mp

81361

22x12=264

zilex luni

25775165

64437912

2

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

143679

8x12=96

16551820

41379552

3

Cosit mecanic -spatii verzi( parcuri, scuaruri, aliniamente stradale)

100 mp

181660

2x6=12 zilexluni

2615904

6539760

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

42433

2x6=12

Zilexluni ( de doua ori pe luna)

611035

1527588

5

Curatat manual zapada

mp

5460

7x3= 21 zilexluni

137592

343980

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

1500

2x6=12 zilexluni

21600

54000

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

8

Defrisat supr. cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

36

90

9

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

6000

15000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

50

2x1=2 zilexluni

120

300

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

47571

1x1=1

57085

142713

13

Frezat teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

50920

127299

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

31680

79200

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

219646

1x4=4

Zilexluni

1054300

2635752

(o data pe luna)

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100

mp

1500

10x9 Zilex luni

162000

405000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

1260

3150

18

Imprastiat pamant-10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

24000

60000

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

1422

1x1=1

1706

4266

20

Indepartat flori trecute din rondou

mp

570

1x1=1 zilexluni

684

1710

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

6060

22x12=264 zilexluni

1919808

4799520

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

4760

1x1=1 zilexluni

5712

14280

23

Montat brazi in suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

10

24

24

Nivelat manual teren

100 mp

4760

1x1=1 zilexluni

5712

14280

25

Nivelat mecanic teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

50920

127299

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

120

300

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

22800

1x1=1 zilexluni

27360

68400

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

100

1x1=1

120

300

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

120

300

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

24

60

32

Plivit buruieni

100 mp

1265

2x6=12 zilexluni

18216

45540

33

Plivit,prasit gard viu

ml

600

1x6=6 zilexluni

4320

10800

34

Prasit sol la 10 cm

mp

600

2x6=12 zilexluni

8640

21600

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

570

1x1=1

684

1710

36

Pungi plastic pt. colectare fecale

buc

40

22x12=264

12672

31680

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

62

156

38

Sapat intre arbusti

mp

40

1x4=4 zilexluni

192

480

39

Scarificare gazon

100 mp

15278

1x1=1

18334

45834

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

50

126

41

Semanat gazon

100 mp

33000

1x1=1 zilexluni

39600

99000

42

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

200

1x2=2

480

1200

zilexluni

43

Taieri corecție arbuști

buc

200

1x1=1 zilexluni

240

600

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

72

180

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

1250

1x6=6 zilexluni

9000

22500

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

172800

432000

49

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

570

22x6=132 zilexluni

90288

225720

50

Udat plantatii cu cisterna(gazon)

100 mp

44733

2x3=6 zilexluni

322078

805194

(B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

Nr. crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate minima estimata pentru un singur contract subsecvent(mp)

Cantitate maxima estimata pentru un singur contract subsecvent(mp)

0

1

2

3

4

5

6

1

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000mp

81361

22x12=264 zilex luni

8591722

21479304

2

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

143679

8x12=96

5517274

13793184

3

Cosit mecanic -spatii verzi

100 mp

181660

2x6=12 zilexluni

871968

2179920

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

42433

2x6=12 Zilexluni ( de doua ori pe luna)

203678

509196

5

Curatat manual zapada

mp

5460

7x3= 21 zilexluni

45864

114660

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

1500

2x6=12 zilexluni

7200

18000

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

800

2000

8

Defrisat supr. cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

12

30

9

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

2000

5000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

50

2x1=2 zilexluni

40

100

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

47571

1x1=1

19028

47571

13

Frezat teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

16973

42433

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

10560

26400

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

219646

1x4=4 Zilexluni (o data pe luna)

351434

878584

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100

mp

1500

10x9 Zilex luni

54000

135000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

420

1050

18

Imprastiat pamant 1520 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

8000

20000

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

1422

1x1=1

569

1422

20

Indepartat flori trecute

mp

570

1x1=1

228

570

din rondou

zilexluni

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

6060

22x12=264 zilexluni

639936

1599840

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

4760

1x1=1 zilexluni

1904

4760

23

Montat brazi in suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

3

8

24

Nivelat manual teren

100 mp

4760

1x1=1 zilexluni

1904

4760

25

Nivelat mecanic teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

16973

42433

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

40

100

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

22800

1x1=1 zilexluni

9120

22800

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

100

1x1=1

40

100

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

40

100

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

8

20

32

Plivit buruieni

100 mp

1265

2x6=12 zilexluni

6072

15180

33

Plivit,prasit gard viu

ml

600

1x6=6 zilexluni

1440

3600

34

Prasit sol la 10 cm

mp

600

2x6=12 zilexluni

2880

7200

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

570

1x1=1

228

570

36

Pungi plastic pt. colectare fecale

buc

40

22x12=264

4224

10560

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

21

52

38

Sapat intre arbusti

mp

40

1x4=4 zilexluni

64

160

39

Scarificare gazon

100 mp

15278

1x1=1

6111

15278

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

17

42

41

Semanat gazon

100 mp

33000

1x1=1 zilexluni

13200

33000

42

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

200

1x2=2 zilexluni

160

400

43

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

80

200

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

800

2000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

24

60

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

1250

1x6=6 zilexluni

3000

7500

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

57600

144000

49

Udat plantații cu cisterna (flori)

100 mp

570

22x6=132 zilexluni

30096

75240

50

Udat plantatii cu cisterna(gazon)

100 mp

44733

2x3=6 zilexluni

107359

268398

(C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand durata acordului- cadru, dupa cum urmeaza:

in anul 2014- un singur contract subsecvent acordului cadru in anul 2015- un singur contract subsecvent acordului cadru in anul 2016- un singur contract subsecvent acordului cadru

(D)VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT


(valoarea estimata a acordului cadru pentru lotul 2 este de 1777551 lei cu TVA): Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:


in anul 2014-


592517 l ei


in anul 2015-


592517 lei


in anul 2016-


592517 lei


Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran

Consilier

Loreta Malain

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA - LOTUL 2

ANEXA 2 LOT 2: LUCRARI SOLICITATE PENTRU EXECUTIE

Nr. crt.

Specificatie

UM

Cantitati ( mp)

Frecventa

/an

Cantitate Maxima Estimate Pentru 1 an(mp)

col.3xcol.4

T arife

Valoare

Oferta col.5xcol.6 x1 an

Valoare

Oferta

Col.5xcol.6 x3 ani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000 mp

81361

22x12=264 zilex luni

21479304

2

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

143679

8x12=96

13793184

3

Cosit mecanic -spatii verzi ( parcuri, scuaruri, aliniamente stradale)

100 mp

181660

2x6=12 zilexluni

2179920

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

42433

2x6=12 Zilexluni

509196

5

Curatat manual zapada

mp

5460

7x3= 21 zilexluni

114660

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

1500

2x6=12 zilexluni

18000

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2000

8

Defrisat supr. cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

30

9

Degajat teren de corpuri straine

100

mp

5000

1x1=1 zilexluni

5000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

50

2x1=2 zilexluni

100

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

47571

1x1=1

47571

13

Frezat teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

42433

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

26400

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

219646

1x4=4 Zilexluni

(o data pe luna)

878584

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

1500

10x9 Zilex luni

135000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

1050

18

Imprastiat pamant -10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

20000

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

1422

1x1=1

1422

20

Indepartat flori trecute din rondou

mp

570

1x1=1 zilexluni

570

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

6060

22x12=264 zilexluni

1599840

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

4760

1x1=1 zilexluni

4760

23

Montat brazi in suporti inclusiv transport suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

8

24

Nivelat manual teren

100 mp

4760

1x1=1 zilexluni

4760

25

Nivelat mecanic teren

100 mp

42433

1x1=1 zilexluni

42433

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material h-2 m, circumf. -12 cm

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

100

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

22800

1x1=1 zilexluni

22800

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

100

1x1=1

100

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

100

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

20

32

Plivit buruieni

100 mp

1265

2x6=12 zilexluni

15180

33

Plivit,prasit gard viu

ml

600

1x6=6 zilexluni

3600

34

Prasit sol la 10 cm

mp

600

2x6=12 zilexluni

7200

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

570

1x1=1

570

36

Pungi plastic pt. colectare fecale

buc

40

22x12=264

10560

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

52

38

Sapat intre arbusti

mp

40

1x4=4 zilexluni

160

39

Scarificare gazon

100 mp

15278

1x1=1

15278

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

42

41

Semanat gazon

100 mp

33000

1x1=1 zilexluni

33000

42

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

200

1x2=2 zilexluni

400

43

Taieri corecție arbuști

buc

200

1x1=1 zilexluni

200

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

60

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

1250

1x6=6 zilexluni

7500

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

144000

49

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

570

22x6=132 zilexluni

75240

50

Udat plantatii cu cisterna(gazon)

100 mp

44733

2x3=6 zilexluni

268398

TOTAL OFERTA

Valoarea acordului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea “ Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru.

Director Executiv Director Executiv Adjunct Sef Serviciu       Consilier

Mircea Ghitea Emil Bentan              Mircea Stejeran   Loreta Malain

ANEXA 1-LOT 2-SECTOR 2

PREZENTAREA LOTULUI NR. 2 Componenta lotului si frecventa lucrarilor/an

Nr

crt

Locația

Specificație

U.M.

Cantitate

(mp)

Frecv Lunara ( zile)

Fecv Anuala ( luni)

1

Parc Seleus

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

15278

22

12

Maturat alei asfaltate

1000m p

4148

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

30

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

4148

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

6

7

3

Greblat frunze si crengi

100 mp

15278

1

4

Cosit gazon

100 mp

15278

2

6

Sapat intre arbusti

mp

40

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

1530

1

1

Nivelat teren

mp

1530

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

1530

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

458

1

1

Scarificare gazon

100 mp

15278

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

15278

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Adunat, colectat gunoi la tarcul de caini

1000

mp

400

22

12

Golit cosuri gunoi la tarcul de caini

buc

2

22

12

Cosit gazon la tarcul pt. caini

100 mp

200

2

6

Pungi plastic pt. colectare fecale caini

buc

40

40 buc/zi

22

12

2

Scuar Mc. Drive

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

2025

22

12

Maturat trotuare asfaltate

1000

mp

100

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

6

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

2025

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

2025

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

200

1

1

Nivelat teren

mp

200

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare

100 mp

200

1

1

material

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

60

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2025

1

1

Udat plantatii cu cistern ( gazon)

100 mp

200

2

3

3

Scuar Electrometal

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1685

22

12

Maturat trotuare asfaltate

100mp

100

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

6

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1685

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1685

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

170

1

1

Nivelat teren

mp

170

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

170

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

50

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1685

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna (gazon)

100 mp

170

2

3

4

Scuar

Fagarasului

I, II

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

4480

22

12

Maturat trotuare asfaltate

100 mp

240

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

8

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

240

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

4

7

3

Cosit gazon

100 mp

4480

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

4480

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

450

1

1

Nivelat teren

mp

450

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

450

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

130

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

4480

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

200

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

200

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

450

2

3

5

Scuar Dragos Voda

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1500

22

12

Maturat trotuare asfaltate

100 mp

266

22

12

Golit cosuri gunoi

buc

3

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

266

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

150

1

1

Nivelat teren

mp

150

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

150

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

45

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1500

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cistern ( gazon)

100 mp

150

2

3

6

Scuar Dragos Voda mal Cris

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

4000

22

12

Cosit gazon

100 mp

4000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

4000

1

4

7

Scuar Cerbului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1225

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

50

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

50

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Golit cosuri gunoi

buc

3

22

12

Cosit gazon

100 mp

1225

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

1225

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

120

1

1

Nivelat teren

mp

120

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

120

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

36

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1225

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna(gazon)

100 mp

120

2

3

8

Scuar Prutului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

300

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

30

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

3

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

30

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

30

1

1

Nivelat teren

mp

30

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

30

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

9

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

300

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

30

2

3

9

Scuar Borsecului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

800

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

46

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

3

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

46

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

80

1

1

Nivelat teren

mp

80

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

80

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

24

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

800

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cistern a ( gazon)

100 mp

80

2

3

10

Scuar Liszt Ferencz

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1772

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

100

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

4

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1772

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1772

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

180

1

1

Nivelat teren

mp

180

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

180

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

53

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1772

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

180

2

3

11

Scuar Grădinarilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

630

22

12

Cosit gazon

100 mp

630

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

630

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

630

1

1

Udat plantatii cu cisterna( gazon)

100 mp

60

2

3

12

Scuar Andritoiu/ Liliacului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

610

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

100

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

4

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

630

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

630

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

610

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

60

2

2

313

Scuar Centru Civic

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

11896

22

12

Cosit gazon

100 mp

11896

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

11896

1

4

Tuns gard viu

mp

800

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

500

1

6

Pregatit teren pentru plantat flori(mobilizat+ nivelat)

mp

500

1

1

Plantat flori anuale cu ballot inclusiv valoare material

100 buc

20000

1

1

Plantat plante perene

buc

100

1

1

Plivit buruieni( flori)

100 mp

500

2

6

Prasit flori

mp

500

2

6

Plivit buruieni( trandafiri)

mp

30

2

6

Prasit trandafiri

mp

30

2

6

Indepartat flori trecute din rondou

mp

500

1

1

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

50

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

200

1

2

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

500

22

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

1190

1

1

Nivelat teren

mp

1190

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

1190

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

360

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

11896

1

1

Udat plantatii cu cisterna (gazon)

100 mp

1190

2

3

14

Scuar

Gradinarilor/

Seleusului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

800

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

100

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

6

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

80

1

1

Nivelat teren

mp

80

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

80

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

24

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

800

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

80

2

3

15

Scuar

Andritoiu

(langa biserica)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

600

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

80

22

12

Golit cosuri de gunoi

Buc.

4

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

80

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Imprastiat ingarasminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

600

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cistern (gazon)

100 mp

60

2

3

16

Piata Tineretului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

22

12

parculet

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

50

1

1

Nivelat teren

mp

50

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

50

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

50

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

15

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

500

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

17

Scuar -

Razboieni

(Gara de est)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2470

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000

mp

100

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

4

22

12

Curatat manual zapada trotuare asfaltate

mp

100

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

2470

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2470

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

250

1

1

Nivelat teren

mp

250

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

250

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

74

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2470

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

250

2

3

18

Scuar Bumbacului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

22

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

19

Scuar

Ronald Reagan

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

300

22

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

30

1

1

Nivelat teren

mp

30

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

30

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

9

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

300

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

30

2

3

20

Scuar -sant Cetate

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1500

22

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

21

Scuar

Fagarasului-Ronald Reagan ( pista de biciclete)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

5000

22

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

22

Scuar

Averescu ( pista biciclete)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2000

22

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

23

Scuar Seleusului/ Razboieni

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

22

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

50

1

1

Nivelat teren

mp

50

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

50

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

15

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

500

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

50

2

3

24

Scuar Stefan

Zweig/

Lugojului/

Bistritei

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

22

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

100 mp

20

1

1

Nivelat teren

mp

20

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

20

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

6

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

200

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

20

2

3

25

Scuar Sucevei/D. Cantemir

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

50

22

12

Cosit gazon

100 mp

50

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

50

1

4

26

Aliniament

Cantemir Nufarul

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

8440

22

12

Cosit gazon

100 mp

8440

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

8440

1

4

Pregatit teren pentru plantat

mp

70

1

1

flori(mobilizat+ nivelat)

Plantat flori anuale inclusiv valoare material

100 buc

2800

1

1

Indepartat flori trecute din rondou

mp

70

1

1

Plivit buruieni

100 mp

70

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

70

2

6

Tuns gard viu

100 mp

450

1

6

Plivit, prasit buruieni gard viu

ml

100

1

6

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

70

22

6

27

Aliniament Averescu-Dragos Voda -Clujului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

12200

22

12

Cosit

100 mp

12200

2

6

Greblat frunze

100 mp

12200

1

4

28

Clujului padurice

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

10000

8

12

Cosit gazon

100 mp

10000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

10000

1

4

29

Cartierul Tineretului-

G.

Bacaloglu-Teren de sport

Adunat, colectat reziduuri de pe terenul de sport

1000 mp

600

8

12

Maturat teren de sport

1000

mp

600

8

12

Golit cosuri gunoi

buc

2

8

12

30

Aliniament

Barierei (conducte)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

5000

8

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

31

Agricultorilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

800

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

32

Avantului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

630

8

12

Cosit gazon

100 mp

630

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

630

1

4

33

Banatului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

300

8

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

34

Bistritei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

3500

8

12

Cosit gazon

100 mp

3500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3500

1

4

35

Beiusului+ Luceafarului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

4000

8

12

Cosit gazon

100 mp

4000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

4000

1

4

36

Constantin Nottara aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

300

8

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

37

Caprioarei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

38

Clujului -aliniament modernizat intre

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

215

8

12

Cosit gazon

100 mp

215

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

215

1

4

Seleusului si Caii Ferate

39

Dobrogei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crrengi

100 mp

1000

1

4

40

Dobrogeanu

Gherea aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

41

Eftimie Murgu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1150

8

12

Cosit gazon

100 mp

1150

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1150

1

4

42

Emil Racovita aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

43

Erkel Ferencz aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

4000

8

12

Cosit gazon

100 mp

4000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

4000

1

4

44

Feldioarei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

45

Gala Galaction aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1200

4

12

Cosit gazon

100 mp

1200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1200

1

4

46

Grivitei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

800

8

12

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

47

General Nicolae Sova aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

2000

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

48

Grigore

Moisil aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze

100 mp

100

1

4

49

Grigore Ureche aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

50

Iuliu Hosu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

160

8

12

Cosit gazon

100 mp

160

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

160

1

4

51

Industriei

aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

30

8

12

Cosit gazon

100 mp

30

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

30

1

4

52

Lanului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

100

4

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

53

Liszt Ferencz aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

54

Marius

Adunat, colectat reziduuri spatii

1000

160

8

12

Cosma aliniament

verzi

mp

Cosit gazon

100 mp

160

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

160

1

4

55

Mircea Eliade aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

3360

8

12

Cosit gazon

100 mp

3360

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3360

1

4

56

Miron Costin aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

700

8

12

Cosit gazon

100 mp

700

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

700

1

4

57

Miron Pompiliu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

58

Muzicii aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1300

8

12

Cosit

100 mp

1300

2

6

Greblat frunze

100 mp

1300

1

4

59

N.Paganini aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1080

8

12

Cosit gazon

100 mp

1080

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1080

1

4

60

Narciselor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

850

8

12

Cosit gazon

100 mp

850

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

850

1

4

61

Nojoridului-aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1044

8

12

Cosit gazon

100 mp

1044

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1044

1

4

62

Otelarilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1700

8

12

Cosit gazon

100 mp

1700

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1700

1

4

63

Privighetorii aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

700

8

12

Cosit gazon

100 mp

700

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

700

1

4

64

Tineretului-scuar

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

1

4

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

65

Teiului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1800

8

12

Cosit gazon

100 mp

1800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1800

1

4

66

Theodor Aman aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

67

Ronald

Reagan aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1800

8

12

Cosit gazon

100 mp

1800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1800

1

4

68

Barierei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

3000

8

12

Cosit gazon

100 mp

3000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3000

1

4

69

Caii Ferate

aliniament

(prelungire)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

3000

8

12

Cosit gazon

100 mp

3000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3000

1

4

70

Alexandru Cel Bun aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

660

8

12

Cosit gazon

100 mp

660

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

660

1

4

71

Almasului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

680

8

12

Cosit gazon

100 mp

680

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

680

1

4

72

Apateului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

2600

8

12

Cosit gazon

100 mp

2600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2600

1

4

73

Ardealului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

74

Atelierelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

75

Carol Davila aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

540

8

12

Cosit gazon

100 mp

540

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

540

1

4

76

Cerbului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

77

Ciobanului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

78

Coralilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

79

Delfinului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

80

Depoului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

800

8

12

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

81

Depozitului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

82

Fantanilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

83

Emil Racovita aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

84

Muzicescu

Adunat, colectat reziduuri spatii

1000

1000

8

12

aliniament

verzi

mp

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

85

Gutemberg aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

86

Ion

Andreescu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

87

Maslinului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

5000

8

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

88

Micsunelelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

89

Sabinelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

90

Scoalelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

91

Stelutei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

92

Traian Goga aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

93

Traian Vuia aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

94

Atelierelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1600

8

12

Cosit gazon

100 mp

1600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1600

1

4

95

E. Racovita aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

96

Sabinelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

450

8

12

Cosit gazon

100 mp

450

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

450

1

4

97

Ceahlaului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

98

Tepes Voda aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

99

Rampei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1600

8

12

Cosit gazon

100 mp

1600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1600

1

4

100

loan Ratiu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

101

Sălajului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

102

Zalaului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

103

Biruintei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

104

Tabacarilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

105

Alexandru Cel Bun aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

106

Nojoridului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

2000

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

107

Kiev aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

108

Zorelelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

109

Scuar Dragos Voda

(in spatele

Bl.C17-

reamenajare)

Transport pamant

mc

100

1

1

Imprastiat pamant

mp

1000

1

1

Frezat teren

100 mp

1000

1

1

Nivelat mecanic teren

mp

1000

1

1

Semanat gazon

100 mp

1000

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

1000

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

110

Str. Ciheiului

(reamenajare

Transport pamant

mc

600

1

1

Imprastiat pamant

mp

6000

1

1

Frezat teren

100 mp

6000

1

1

Nivelat mecanic teren

mp

6000

1

1

Semanat gazon

100 mp

6000

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

6000

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

6000

8

12

Cosit gazon

100 mp

6000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

6000

1

4

111

Scuar Adona Peta (reamenajare

Transport pamant

mc

500

1

1

Imprastiat pamant

mp

5000

1

1

Frezat teren

100 mp

5000

1

1

Nivelat mecanic teren

mp

5000

1

1

Semanat gazon

100 mp

5000

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

5000

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

5000

8

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

112

Cartieriul

Tineretului

(reamenajare

Transport pamant

mc

1000

1

1

Imprastiat pamant

mp

10000

1

1

Frezat teren

100 mp

10000

1

1

Nivelat mecanic teren

mp

10000

1

1

Semanat gazon

100 mp

10000

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

10000

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

10000

8

12

Cosit gazon

100 mp

10000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

10000

1

4

113

Ogorului (reamenajare

Transport pamant

mc

2040

1

1

Imprastiat pamant

mp

20433

1

1

Frezat teren

100 mp

20433

1

1

Nivelat mecanic teren

mp

20433

1

1

Semanat gazon

100 mp

6240

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

20433

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

20433

8

12

Cosit gazon

100 mp

20433

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

20433

1

4

114

Scuar

Nufarului/ Ciheiului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

134

8

12

115

Scuar Calea Clujului/ Gradinarilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

25

8

12

116

Scuar Piata Nucetului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

40

8

12

117

Scuar

Nufarului/ Morii

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

20

8

12

118

Scuar

Ogorului/ Nufarului-sens giratoriu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1260

8

12

Cosit gazon

100 mp

630

2

6

Plivit buruieni

mp

630

2

6

119

Scuar Calea

Clujului-Ogorului

Metro

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

183

8

12

Plivit buruieni

mp

183

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

183

1

4

120

Scuar Dr. Voda / pod Macio

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000

mp

435

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Plivit buruieni

mp

35

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

121

Scuar Calea

Clujului (Plastor)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

180

8

12

Cosit gazon

100 mp

180

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

180

1

4

122

Scuar

Nufarului /

Noica

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

560

8

12

Cosit gazon

100 mp

560

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

560

1

4

123

Scuar

Ogorului/

Nufărului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

6600

8

12

Cosit gazon

100 mp

6600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

6600

1

4

In Anexa 1 sunt prezentate locatia,obiectul activitatii,unitarea de masura,cantitatea,frecventa lunara si frecventa anuala pentru 1 an calendaristic.

Director Executiv     Director Executiv Adj. Sef Serviciu         Consilier

Mircea Ghitea        Emil Bentan           Mircea Stejeran    Loreta Malain

MUNICIPIUL ORADEA

APROBAT PRIMAR ILIE BOLOJAN


PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICE NR. din

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR: 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii

 • - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - cimitirul Rulikovsky -Ogorului-Calea Aradului(cartierul Iosia,Iosia-case si cartierul Iosia Nord )cuprinse in sector

Privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap.1.Informatii generale

Spatiile verzi din municipiul Oradea sunt alcatuite din parcuri,scuaruri,aliniamente stradale,malurile Crisului Repede, malurile paraurilor:Peta,Adona,Salbatic,Paris,Intunecos,Crisul Mic;si alte zone verzi care au în compozitie suprafete înierbate,flori, arbori si arbusti ornamentali, piese de mobilier urban, alei si alte dotari.

In cimitirul Cimitirul Rulikovsky nu se efectueaza lucrari privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public.

LOTUL NR: 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii

 • - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - cimitirul Rulikovsky -Ogorului-Calea Aradului(cartierul Iosia,Iosia-case si cartierul Iosia Nord )cuprinse in sector si descrie tipurile de lucrari,unitatea de masura si cantitatile care vor fi ofertate.

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga lucrarile pentru amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea,sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata;

 • b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi;

 • c) protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

1.1 Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

1.2 Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

ordin de incepere a lucrarilor emisa de beneficiar

- comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

- prezentarea devizului oferta de catre executant in baza caruia se va intocmi programul de lucrari de catre beneficiar

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

CAP.2.Obiectul activitatii este:

Prestarea lucrarilor privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si a domeniului public din municipiul Oradea.

CAP.3.Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor.

3.1.-3.2. Adunat, colectat reziduuri spatii verzi:parcuri, scuaruri,aliniamente stradale Activitatea de intretinere a zonelor verzi, locurilor de joaca si domeniului public care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se desfasoara in scopul mentinerii acestora in permanenta stare de curatenie.

Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafetele zonelor verzi,a locurilor de joaca amenajate si neamenajate si ale domeniului public.

 • (1)Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a zonelor verzi, locuri de joaca si alte suprafete prevazute in ANEXA I.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului, ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

Adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, terenuri de joaca si domeniul public se executa cu mentinerea in stare salubra a zonelor verzi,locurilor de joaca si a domeniului public se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate (1).

3.3.-3.4.Cosit mecanic spatii verzi-parcuri scuaruri si aliniamente stradale

Cosit mecanic consta in:

-cosirea mecanica a gazonului,vegetatiei și strângerea în grămezi,cu grebla ,în zona de lucru;

-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.5.Curatat manual zapada intre 0 si 20 cm

Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate in locurile stabilite de beneficiar.

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

Zapada se va transporta zilnic in amplasamentele stabilite de beneficiar

3.6.Curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie)

Consta in: curățarea terenului ,prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm,indepartand iarba,buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Resturile vegetale se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.7.Decapat si nivelat carote

Se executa in zona verde stradala .

Consta in ( adus sub nivelul bordurii) pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Surplusul de pamant si alte reziduuri rezultate se vor transporta la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 3.8.Defrisat suprafata cu arbusti si scos radacini Consta in taierea arbustilor cu sapa ,toporul,etc si scoaterea radacinilor.

Reziduurle rezultate se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.9.Degajat teren de corpuri straine (reziduuri, betoane, etc)

Consta in strangerea,incarcarea si transportul acestoar la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.10.Dezgropat ,ingropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei respectiv musuroitul trandafirilor pentru perioada de iarna.

3.11.Executat farfurii la arbori

Lucrarea se excuta prin mobilizarea solului cu cazma și sapă și executarea farfuriei pentru menținerea apei.

Se vor executa la baza arborelui farfuria de udat (cuveta) pentru mentinerea apei provenite din udat,ploi cu dimensiunea intre 50-70 cm in diametru ,arborele fiind considerat centrul cercului ,in functie de marimea arborelui.

3.12.Frezat teren

Consta in ruperea bucăților din pământ , sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

3.13.Golit cosuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct in pungi de plastic sau europubele.

Fiecre cos va fi pevazut imediat dupa golire cu o punga de plastic de dimensiune mai mare decat a volumului cosului

Zona verde este considerata salubrizata numai atunci cand toate cosurile stradale de pe acelamplasament sunt golite.

3.14.Greblat frunze si crengi

Este o activitate necesara intretinerii gazonului si a zonelor verzi si consta in indepartarea cu grebla a frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafata zonelor verzi., strangerea in gramezi in zona de lucru-asigurarea transportului,cantarirea si descarcarea in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

3.15.Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

Imprastierea materialului antiderapant pe suprafata aleilor.

3.16. Imprastiat pamant mecanic-10 cm

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren usor sau mijlociu executata cu buldozer in straturi cu grosimea de 10 cm

3.17.Indepartat flori trecute din rondouri

Verificarea prinderii inlaturarea florilor uscate și completarea golurilor la plantațiile de flori;

Completarea se face cu răsad de aceeași vârstă.

3.18. Maturat trotuare asfaltate

Conditii tehnice:

Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice prin programul de lucrari.

Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul manual propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327).

3.19. Mobilizat teren la 30 cm

Cuprinde:

-saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor;

-nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla;

-finisarea prin greblare repetata la metru patrat de suprafata mobilizata;

3.20 Montat brazi in suporti

Se fixeaza brazii in suporti metalici.

Se va executa fasonarea trunchiului daca este cazul pentru a se fixa cat mai bine in suporti.

3.21.Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigura aplanarea definitiva a terenului si platformelor care au denivelari pana la 20cm. Cuprinde:saparea damburilor si umplerea depresiunilor,imprastierea pamantului in exces la maximum 3 m distanta.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat.

3.22.Nivelat mecanic teren

Se executa prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului cu buldozerul.

Se masoara la 100 de metri patrati teren nivelat.

3.23.-3.24.Plantat arbori inclusiv valoare material Plantat arbusti inclusiv valoare material

Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

Plantarile se vor executa pe amplasamentele si in locurile stabilite de beneficiar.

Plantat puieți foioși și rășinoși:plantarea puieților de arbori foioși sau rășinoși se execută toamna după încetarea perioadei de vegetație și primăvara înainte de a începe perioada de vegetație.

 • 3.25.Plantarea florilor cu balot inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene, octombrie pentru cele bienale si consta in:

a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

3.26.Plantarea gardului viu pe un rand inclusiv valoare material se va realiza asfel:

 • 1. executarea șanțului pentru plantat;

 • 2. scoaterea puieților din depozit;

 • 3. transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;

 • 4. fasonatul și mocirlitul;

 • 5. plantatul puieților și primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ .

3.27.Plantat trandafiri inclusiv valoare material

Lucrarea se executa in cursul lunii octombrie si consta in:

 • d) transportul plantelor in interiorul zonei de lucru

 • e) saparea gropilor pentru plantare

 • f) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ .

3.28. Plivit buruieni

Plivit buruieni din rabate de flori și trandafiri

Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii

Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetație, se execută manual după udat sau ploaie , prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu.

Plivirea si prasitul buruienilor,depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi, transportul buruienilor la Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna).

3.29.Prasit si mobilizat sol la 10 cmri

Prasitul presupune săparea si curățarea de buruieni a terenului, afânarea acestuia.

Mobilizat sol la 10 cm consta in saparea manuala sau mecanica la o adancime de 10 cm.

3.30. Sapat gropi 50x50x50 cm

Saparea manuala sau mecanica a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal.

3.31. Sapat intre arbusti

Lucrarea consta in saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumarea a bulgarilor.

3.32. Semanat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a semintei de gazon ,semănarea prin împrăștierea cu mâna,îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

3.33. Taiat lastari lacomi , ramuri de trandafiri

Taieri de corectie la trandafiri prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate si indepartarea lor din zona de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

Tăierile au loc numai în perioadă repaosului, vegetativ operațiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

3.34.Taieri corectie arbusti

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

 • 1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

 • 2. netezirea tăieturilor cu cosorul,

 • 3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

 • 4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru și încărcarea lor în mijlocul de transport pentru a fi transportate la Sc Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327). in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiat SC Rer Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea,imediat dupa finalizarea lucrarii.

Eliminarea lăstarilor apăruți din tulpină și rădăcină;

Aceștia se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfeca, se vor strânge în grămezi și încărca în mijlocul de transport.

3.35.Transport pamant inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

3.36.Transport material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

3.37.Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;

Lucrarea este executată în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

3.38. Tutorat arbori dupa plantare

Se ancoreaza arborii cu tutori din lemn, fixati in pamant la distanta de balotul cu radacini. Tutorii se leaga intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului.

 • 3.39.Udat de la hidrant

3.40. Udat plantatii cu cisterna

Cuprinde urmatoarele activitati:

Udatul se execută în funcție de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul sau , iar suprafețele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă,udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

Prestatorii de lucrari vor incheia contract pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru acest tip de lucrare.

Materiale solicitate(flori,trandafiri,arbori,arbusti) se vor alege din cea mai avantajoasa din cele 3 oferte care vor fi prezentate beneficiarului.Toate materialele achizitionate in vederea plantarii vor fi insotite de certificate de calitate.

Prestatorul de lucrari va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

3.41. Scarificare gazon

Lucrarea consta in eliminarea resturilor de gazon, readucerea aerului si luminii in partile inferioare ale ierbii, faccand ca firele sa fie mai viguroase. Fertilizatorul poate ajunge iarasi la radacini si nu mai hraneste muschiul si bacteriile de descompunere din resturile dintre fire. Prima scarificare se realizeaza in martie.

 • 3.42. Erbicidarea selectiva a buruienilor din suprafetele gazonate. Operatiunea include in pretul de cost substantele (erbicide) si consta in pulverizarea cu vermorelul sau atomizorul a unor substante otravitoare pentru buruienile din gazon.

3.43. Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusive valoare material. Fertilizarea terenului

Se folosesc ingrasaminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru gazon Incorporarea ingrasamintelor se face cu freza sau grebla.

Operatiunea include in pretul de cost ingrasaminte chimice utilizate.

3.44. Greblat nisip la locul de joaca pentru copii

Este o activitate necesara intretinerii locului de joaca pentru copii si consta in indepartarea cu grebla a deseurilor si asigurarea transportului, cantarirea si descarcarrea in Depozitul Ecologic administrat de SC Eco Bihor SRL Oradea ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de prestator cu operatorul licentiate SC RER Ecologic Service SA pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Oradea.

CAP.4.Caracteristici referitoare la nivelul calitativ,tehnic si de performanta

 • (1) Se vor presta lucrarile specifice pe intreaga suprafata a zonelor cuprinse in Anexa nr.1

 • (2) Cantitatea lunara de lucrari rezultate din activitatile privind amenajarea,intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi vor fi confirmate de catre beneficiar pe baza situatiei de lucrari lunare.

 • (3) Programul prestatiei

Programul prestatiei se va stabili de beneficiar si va avea in vedere ca intreaga suprafata a zonelor cuprinse in program sa fie in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor lucrarilor necesare.

Lucrarile specifice de întretinere a spatiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini precum si lucrarile stricte de specialitate (plantat flori anuale, bienale, perene, întretinut trandafiri, arbori, arbusti si conifere, tuns arbusti, cosit iarba, tuns gazon,) se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat si toate utilaje necesare.

 • (4)Prestatorul va asigura minim 2 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 24 de ore de la emiterea si primirea comenzii.

 • (5)Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu,aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea.

Masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

 • (6)Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar ofertat pentru fiecare lucrare.

 • (7)Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA. Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

 • (8)Zonele verzi se considera intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de beneficiar.)

 • (9)Prestatorul de lucrari isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca suprafata zonelor verzi sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinute prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

 • (10)Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001.

 • (11)Prestatorul are obligatia sa detina punct de lucru in Oradea.

Seful punctului de lucru va avea studii superioare-Horticultura cu o vechime de 5 ani in specializarea Peisagistica.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria mun. Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi o situatie de plata pe baza Devizului oferta prezentat si a programului de lucrari emis de Primaria mun. Oradea.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30 pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de lucrari.

Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

Beneficiarul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv de catre prestator si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

In rapoartele de constatare zilnica beneficiarul va consemna si modul de rezolvare de catre prestator a sesizarilor primite si eventual, penalitatile aplicate prestatorului de lucrari pentru deficientele constatate.

La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

Lucrarile pentru amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului de lucrari daca sunt confirmate si de catre beneficiar, vor fi remediate si/sau suportate de catre prestatorul de lucrari. Toate lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Cap.8.Încheierea acordului cadru

Acordul-cadru se încheie,conform criteriului “pretul cel mai scazut” pe o peroada de 3 ani(01.01.2014-31.12.2016)

În baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente.

ANEXA 1 si ANEXA 2 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Director Executiv              Director Executiv

Mircea Ghitea                Emil Bentan

L.M./ 3 ex.

ANEXA 3 LOT 1 cuprinzand:

 • (A) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

 • (B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

 • (C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

 • (D) VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

A) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Nr.

crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate minima estimata pentru acordul cadru(mp)

Cantitate

maxima estimata pentru acordul cadru(mp)

0

1

2

3

4

5

6

1

Adunat, colectat

reziduuri-spatii verzi-

parcuri scuaruri

1000mp

105945

22x12=264

zile x luni

33563376

83908440

2

Adunat, colectat reziduuri- spatii verzi-aliniamente stradale

1000

mp

153861

8x12=96

Zile x luni

17724787

44311968

3

Cosit mecanic - spatii verzi ( parcuri, scuaruri, aliniamentae stradale)

100 mp

226663

2x6=12 zilexluni

3263947

8159868

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

31344

2x6=12 zilexluni

451354

1128384

5

Curatat manual zapada

mp

5504

7x3=21 zilexluni

138700

346752

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

900

2x6=12 zilexluni

12960

32400

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

8

Defrisat supr cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

36

90

9

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

6000

15000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

160

2x1=2 zilexluni

384

960

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

75985

1X2=2

91182

227955

13

Frezat teren

100 mp

21400

1x1=1 zilexluni

25680

64200

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

31680

79200

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

255907

1x4=4 Zilexluni (o data pe luna)

1228354

3070884

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

900

10x9 zilexluni

97200

243000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

1260

3150

18

Imprastiat pamant -10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

24000

60000

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

2135

1X2=2

2562

6405

20

Indepartat flori trecute din rondou

mp

200

1x1=1 zilexluni

240

600

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

7104

22x12=264

zilexluni

2250547

5626368

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

7600

1x1=1

Zilexluni

9120

22800

23

Montat brazi in suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

10

24

24

Nivelat manual teren

100 mp

7600

1x1=1 zilexluni

9120

22800

25

Nivelat mecanic teren

100 mp

21400

1x1=1 zilexluni

25680

64200

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material ( h- 2 m; circumf.12 cm)

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

120

300

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

8000

1x1=1 zilexluni

9600

24000

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

120

1x1 zilexluni

144

360

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

120

300

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

24

60

32

Plivit buruieni

100 mp

1870

2x6=12 zilexluni

26928

67320

33

Plivit, prasit gard viu

ml

1900

1X6=6

13680

34200

34

Prasit sol la 10 cm

mp

370

2x6=12 zilexluni

5328

13320

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

200

1x1=1

240

600

36

Pungi plasic pt. colectare fecale

buc

80

22x12=264

25344

63360

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

62

156

38

Sapat intre arbusti

mp

50

1x4=4 zilexluni

240

600

39

Scarificare gazon

100 mp

10700

1X1=1

12840

32100

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

50

126

41

Semanat gazon

100 mp

20000

1x1=1 zilexluni

24000

60000

42

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

480

1x2=2 zilexluni

1152

2880

43

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

240

600

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2400

6000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

72

180

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

3500

1x6=6 zilexluni

25200

63000

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

360

900

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

172800

432000

49

Udat plantatii cu cisterna

(flori)

100 mp

160

22x6=132

zilexluni

25344

63360

50

Udat plantatii cu cisterna

( gazon)

100 mp

28000

2x3=6 zilexluni

201600

504000

B) ESTIMAREA CANTITATILOR MINIME SI MAXIME CE VOR PUTEA FACE OBIECTUL UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT

Nr. crt.

Specificație

UM

Cantitati

(mp)

Frecventa/an

Cantitate minima estimata pentru un singur contract subsecvent(mp)

Cantitate maxima estimata pentru un singur contract subsecvent(mp)

0

1

2

3

4

5

6

1

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000mp

105945

22x12=264 zile x luni

11187792

27969480

2

Adunat, colectat reziduuri- spatii verzi-aliniamente stradale

1000

mp

153861

8x12=96

Zile x luni

5908262

14770656

3

Cosit mecanic - spatii verzi ( parcuri, scuaruri aliniamente stradale)

100 mp

226663

2x6=12 zilexluni

1087982

2719956

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

31344

1x5=5 zilexluni

150451

376128

5

Curatat manual zapada

mp

5504

7x3= 21 zilexluni

46234

115584

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

900

2x6=12 zilexluni

4320

10800

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

800

2000

8

Defrisat supr cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

12

30

9

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

2000

5000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

160

2x1=2 zilexluni

128

320

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

75985

1X1=1

91182

227955

13

Frezat teren

100 mp

21400

1x1=1 zilexluni

8560

21400

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

10560

26400

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

255907

1x4=4 Zilexluni

(o data pe luna)

409451

1023628

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

900

10x9 zilexluni

32400

81000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

420

1050

18

Imprastiat pamant -10 cm

mp

20000

1x1=1 zilexluni

8000

20000

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

2135

1X1=1

854

2135

20

Indepartat flori trecute din rondou

mp

200

1x1=1 zilexluni

80

200

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

7104

22x12=264

750182

1875456

zilexluni

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

7600

1x1=1

Zilexluni

3040

7600

23

Montat brazi in suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

3

8

24

Nivelat manual teren

100 mp

7600

1x1=1 zilexluni

3040

7600

25

Nivelat mecanic teren

100 mp

21400

1x1=1 zilexluni

8560

21400

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material ( h- 2m; circumf. 12 cm)

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

40

100

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

8000

1x1=1 zilexluni

3200

8000

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

120

1x1 zilexluni

48

120

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

40

100

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

8

20

32

Plivit buruieni

100 mp

1870

2x6=12 zilexluni

8976

22440

33

Plivit, prasit gard viu

ml

1900

1X6=6

4560

11400

34

Prasit sol la 10 cm

mp

370

2x6=12 zilexluni

176

4440

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

200

1x1=1

80

200

36

Pungi plasic pt. colectare fecale

buc

80

22x12=264

848

21120

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

21

52

38

Sapat intre arbusti

mp

50

1x4=4 zilexluni

80

200

39

Scarificare gazon

100 mp

10700

1X1=1

4280

10700

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

17

42

41

Semanat gazon

100 mp

20000

1x1=1 zilexluni

8000

20000

42

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

480

1x2=2 zilexluni

384

960

43

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

80

200

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

800

2000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

24

60

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

3500

1x6=6 zilexluni

8400

21000

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

120

300

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48

57600

144000

zilexluni

49

Udat plantații cu cisterna

(flori)

100 mp

160

22x6=132 zilexluni

8448

21120

50

Udat plantații cu cisterna ( gazon)

100 mp

28000

2x3=6 zilexluni

67200

168000

(C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand durata acordului- cadru, dupa cum urmeaza:

in anul 2014- un singur contract subsecvent acordului cadru in anul 2015- un singur contract subsecvent acordului cadru in anul 2016- un singur contract subsecvent acordului cadru

(D)VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT


(valoarea estimata a acordului cadru pentru lotul 1 este de 1901430 lei cu TVA): Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

in anul 2014 - 633810 lei in anul 2015 - 633810 lei in anul 2016 - 633810 lei


Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran

Consilier

Loreta Malain

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA - LOTUL 1

ANEXA2LOT1:LUCRARISOLICITATEPENTRUEXECUTIE

Nr. crt.

Specificatie

UM

Cantitati ( mp)

Frecventa

/an

Cantitate maxima estimata pentru 1 an(mp)

col.3xcol.4

Tarife

Valoare

Oferta col.5xcol.6 x1 an

Valoare

Oferta

Col.5xcol.6 x3 ani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Adunat, colectat reziduuri-spatii verzi-parcuri scuaruri

1000 mp

105945

22x12=264 zile x luni

27969480

2

Adunat, colectat reziduuri- spatii verzi-aliniamente stradale

1000 mp

153861

8x12=96

Zile x luni

14770656

3

Cosit mecanic - spatii verzi ( parcuri, scuaruri, aliniamente stradale)

100 mp

226663

2x6=12 zilexluni

2719956

4

Cosit mecanic - spatii verzi ( centura)

100 mp

31344

2x6=12 zilexluni

376128

5

Curatat manual zapada

mp

5504

7 x3= 21 zilexluni

115584

6

Curatat teren cu sapa

100 mp

900

2x6=12 zilexluni

10800

7

Decapat si nivelat teren

100 mp

2000

1x1=1 zilexluni

2000

8

Defrisat supr cu arbusti, scos radacini

100 mp

30

1x1=1 zilexluni

30

9

Degajat teren de corpuri straine

100 mp

5000

1x1=1 zilexluni

5000

10

Dezgropat ingropat trandafiri

100 buc

160

2x1=2 zilexluni

320

11

Executat farfurii la arbori

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

12

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

75985

1X1=1

75985

13

Frezat teren

100 mp

21400

1x1=1 zilexluni

21400

14

Golit cosuri de gunoi

buc

100

22x12=264

26400

15

Greblat frunze si crengi

100 mp

255907

1x4=4 Zilexluni

(o data pe luna)

1023628

16

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

900

10x9 zilexluni

81000

17

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

50

7x3=21 zilexluni

1050

18

Imprastiat pamant -10 cm

mp

20000

1x1=1

20000

zilexluni

19

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

2135

1X1=1

2135

20

Indepartat flori trecute din rondou

mp

200

1x1=1 zilexluni

200

21

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

7104

22x12=264

zilexluni

1875456

22

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

7600

1x1=1

Zilexluni

7600

23

Montat brazi in suporti inclusiv transport suporti

ora

8

1x1=1 zilexluni

8

24

Nivelat manual teren

100 mp

7600

1x1=1 zilexluni

7600

25

Nivelat mecanic teren

100

mp

21400

1x1=1 zilexluni

21400

26

Plantat arbori cu balot inclusiv valoare material (h-2 m; circumf. 12 cm)

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

27

Plantat arbusti cu balot inclusiv valoare material

buc

100

1x1=1 zilexluni

100

28

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100 buc

8000

1x1=1 zilexluni

8000

29

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

120

1x1 zilexluni

120

30

Plantat gard viu pe 1 rand inclusiv valoare material

ml

100

1x1=1 zilexluni

100

31

Plantat trandafiri inclusiv valoare material

buc

20

1x1=1 zilexluni

20

32

Plivit buruieni

100 mp

1870

2x6=12 zilexluni

22440

33

Plivit, prasit gard viu

ml

1900

1X6=6

11400

34

Prasit sol la 10 cm

mp

370

2x6=12 zilexluni

4440

35

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat+ nivelat)

mp

200

1x1=1

200

36

Pungi plasic pt. colectare fecale

buc

80

22x12=264

21120

37

Sapat gropi

( 0,5x0,5x0,5)mx400

mc

52

1x1=1 zilexluni

52

38

Sapat intre arbusti

mp

50

1x4=4 zilexluni

200

39

Scarificare gazon

100 mp

10700

1X1=1

10700

40

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

2

7x3=21

42

41

Semanat gazon

100 mp

20000

1x1=1 zilexluni

20000

42

Taiat lastari lacomi si

100

480

1x2=2

960

ramuri de trandafiri

buc

zilexluni

43

Taieri corectie arbusti

buc

200

1x1=1 zilexluni

200

44

Transport pamant la 10 Km inclusiv valoare material

mc

2000

1x1=1 zilexluni

2000

45

Transport materiale

mc

10

1x6=6 zilexluni

60

46

Tuns gard viu mecanic

100 mp

3500

1x6=6 zilexluni

21000

47

Tutorat arbori dupa plantare

buc

300

1x1=1 zilexluni

300

48

Udat arbori cu cisterna

buc

3000

8x6=48 zilexluni

144000

49

Udat plantatii cu cisterna ( flori)

100 mp

160

22x6=132 zilexluni

21120

50

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

28000

2x3=6 zilexluni

168000

TOTAL OFERTA

Valoarea acordului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea “ Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru.

Director Executiv Director Executiv Adjunct Sef Serviciu Consilier Mircea Ghitea Emil Bentan Mircea Stejeran Loreta Malain

ANEXA 1-LOT 1-SECTOR 1

PREZENTAREA LOTULUI NR. 1 Componenta lotului si frecventa lucrarilor/an

Nr. crt.

Locația

Specificație

U.M.

Cantitate

(mp)

Frecv Lunara

( zile)

Fecv Anuala ( luni)

0

1

2

3

4

5

6

1

Parc Strand losia

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

4000

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

198

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

7

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

198

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

4000

2

6

Greblat frunze

100mp

4000

1

4

Pregatit teren pentru plantat flori (mobilizat + nivelat)

mp

40

1

1

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100buc

1600

1

1

Plivit buruieni

100 mp

40

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

40

2

6

Indepartat flori trecute din rondou

mp

40

1

1

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

400

1

1

Nivelat teren

mp

400

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

400

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

120

1

1

Scarificare gazon

100 mp

4000

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

4000

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

2

Scuar Piața Unirii

Adunat colectat reziduuri de pe spati iverzi

1000mp

2780

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

3800

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

4

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

3800

7

3

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

1

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

4

7

3

Cosit gazon

100mp

2780

2

6

Greblat frunze

100mp

2780

1

4

Dezgropat, ingropat trandafiri

100buc

50

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

150

1

2

Pregatit teren pentru plantat flori(mobilizat + nivelat)

mp

100

1

1

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100buc

4000

1

1

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100 buc

20

1

1

Plivit buruieni (flori)

100 mp

100

2

6

Prasit flori

mp

100

2

6

Plivit buruieni( trandafiri)

mp

30

2

6

Prasit trandafiri

mp

30

2

6

Tuns gard viu

100 mp

2000

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

1200

1

6

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

100

22

6

Indepartat flori trecute din rondou

mp

100

1

1

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

280

1

1

Nivelat teren

mp

280

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

280

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

83

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2780

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

280

2

3

3

Scuar Independentei, Principatele Unite (stg, dr.)

Adunat colectat reziduuri de pe spati iverzi

1000mp

1500

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

300

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

3

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

300

7

3

Scuturat gard viu si conifere de zapada

ora

1

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

1500

1

4

Dezgropat, ingropat trandafiri

100buc

40

1

2

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

150

1

2

Pregatit teren pentru plantat flori( mobilizat + nivelat)

mp

60

1

1

Plantat flori anuale cu balot inclusiv valoare material

100buc

2400

1

1

Plivit buruieni (flori)

100 mp

60

2

6

Prasit flori

mp

60

2

6

Plivit buruieni (trandafiri)

mp

40

2

6

Prasit trandafiri

mp

40

2

6

Tuns gard viu

100 mp

1200

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

500

1

6

Udat plantatii cu cisterna (flori)

100 mp

60

22

6

Indepartat flori trecute din rondou

mp

60

1

1

Mobilizat teren pentru semanat

mp

150

1

1

Nivelat teren

mp

150

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare

100 mp

150

1

1

material

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare materia

kg

45

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1500

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

150

2

3

4

Scuar Lapusului Cazaban

Adunat colectat reziduuri de pe spatii iverzi

1000

mp

6000

22

12

Cosit gazon

100 mp

6000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

6000

1

4

Mobilizat teren la 30 cm pentru semanat

mp

600

1

1

Nivelat teren

mp

600

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

600

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

600

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare materia

kg

180

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

6000

1

1

5

Scuar Piteștilor

Adunat colectat reziduuri de pe spati iverzi

1000mp

4700

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

150

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

2

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

150

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

4700

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

4700

1

4

Mobilizat teren pentru semanat

mp

470

1

1

Nivelat teren

mp

470

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

470

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

470

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare materia

kg

141

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

4700

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

6

Scuar Sucevei Horea

Adunat colectat reziduuri de pe spati verzi

1000

mp

5000

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

20

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

20

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

5000

1

4

Plivit buruieni (trandafiri)

100 mp

60

2

6

Prasit trandafiri

mp

60

2

6

Tuns gard viu

100 mp

300

1

6

Plivit, prasit gard viu

ml

200

1

6

Taiat lastari lacomi si ramuri de trandafiri

100 buc

150

1

1

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

50

1

2

Mobilizat teren pentru semanat

mp

500

1

1

Nivelat teren

mp

500

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

500

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

500

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusive valoare material

kg

150

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

5000

1

1

7

Centru civic giratie

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

6700

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

600

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

6

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

600

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

6700

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

6700

1

4

Plantat plante perene inclusiv valoare material

100buc

100

1

1

Plivit buruieni

100 mp

40

2

6

Prasit sol la 10 cm

mp

40

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

670

1

1

Nivelat teren

mp

670

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

670

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

200

1

1

Scarificare gazon

100 mp

6700

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

6700

1

1

8

Splaiul

Crisanei/ Onestilor (parcare)

Adunat colectat reziduuri de pe spat verzi

1000 mp

860

22

12

Cosit gazon

100 mp

860

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

860

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

90

1

1

Nivelat teren

mp

90

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

90

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

26

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

860

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

90

2

3

9

Scuar Xenopol

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

1320

22

12

Adunat, colectat reziduuri de pe teren de sport

1000 mp

400

22

12

Maturat manual teren de sport

1000 mp

400

22

12

Cosit gazon

100 mp

1320

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1320

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

130

1

1

Nivelat teren

mp

130

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

130

1

1

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

40

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

130

2

3

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1320

1

1

10

Oneștilor/

Cazaban

parculet

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

600

22

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

60

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

600

1

1

11

Scuar Simion Stefan

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

200

22

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

2

6

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

20

1

1

Nivelat teren

mp

20

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

20

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

20

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

6

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

200

1

1

12

Scuar Decebal Emanuel

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

2600

22

12

Cosit gazon

100 mp

2600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2600

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

260

1

1

Nivelat teren

mp

260

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

260

1

1

Udat plantatii cu cistern a( gazon)

100 mp

260

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

7

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2600

1

1

13

Splaiul

Crisanei

parculet

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

3000

22

12

Cosit gazon

100 mp

3000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3000

1

4

Golit cosuri gunoi

buc

3

22

12

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

300

1

1

Nivelat teren

mp

300

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

300

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

300

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

90

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

3000

1

1

14

Splaiul

Crisanei Bl.C2

-loc de joaca

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

15

Splaiul

Crisanei Bl. A3 -loc de joaca

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

16

Splaiul Crisanei (langa pod Sovata)- loc de joaca

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

17

Aleea Calinului parculet

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

760

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

86

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

3

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

86

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

760

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

760

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

80

1

1

Nivelat teren

mp

80

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

80

1

1

Udat plantatii cu cistern ( gazon)

100 mp

80

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

23

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

760

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

18

Scuar Splaiul Crisanei - pod pontoane

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

9000

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

4

22

12

Cosit gazon

100mp

9000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

9000

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

900

1

1

Nivelat teren

mp

900

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

900

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

900

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

270

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

9000

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

19

Cazaban X14 parculet

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000mp

900

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

70

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

2

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

70

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100mp

900

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

900

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

90

1

1

Nivelat teren

mp

90

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

90

1

1

Udat plantatii cu cistern a ( gazon)

100 mp

90

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

27

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

900

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

20

Scuar Piata Cazarmii -rondou

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000 mp

600

22

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Udat plantatii cu cistern a ( gazon)

100 mp

60

2

3

Imrastiat ingrasaminte chimice complexe inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

600

1

1

21

O. Goga colt

cu Calea

Aradului -

zona verde

Adunat .colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

150

22

12

Cosit gazon

100 mp

150

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

150

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

15

1

1

Nivelat teren

mp

15

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

15

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

15

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

5

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

150

1

1

22

Decebal ANL-zona verde+ conducte

Adunat. colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

2000

22

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

200

1

1

Nivelat teren

mp

200

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

200

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

200

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

60

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2000

1

1

23

Hateguluiu/

Lipovei parculet

Adunat. colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

1900

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

200

22

12

Adunat. colectat gunoi de pe teren sport

1000 mp

400

22

12

Maturat manual teren sport

1000 mp

400

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

6

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

200

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1900

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1900

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

190

1

1

Nivelat teren

mp

190

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

190

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

190

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

9

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1900

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

Adunat, colectat gunoi la tarcul de caini

1000 mp

400

22

12

Cosit gazon la tarcul de caini

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi la tarcul de caini

100 mp

400

1

4

Golit cosuri gunoi la tarcul de caini

buc

1

22

12

Pungi plasic pt. colectare fecale caini

buc

40

(40 buc/zi)

22

12

24

Scuar Traian Blajovici - mal Peta

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

13000

22

12

Cosit gazon

100 mp

13000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

13000

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

1300

1

1

Nivelat teren

mp

1300

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

1300

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

1300

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

390

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

13000

1

1

25

Scuar E.

Gojdu mal Cris

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

615

22

12

Cosit gazon

100 mp

615

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

615

1

4

Mobilizat teren la 30 cm pentru semanat gazon

mp

60

1

1

Nivelat teren

mp

60

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

60

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

60

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

18

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

615

1

1

26

Henri Coanda parculet (in spate la Alcatel)

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

1500

22

12

Maturat manual trotuare asfaltate

1000 mp

80

22

12

Golit cosuri de gunoi

buc

4

22

12

Curatat manual zapada alei asfaltate

mp

80

7

3

Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

mc

2

7

3

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

150

1

1

Nivelat teren

mp

150

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

150

1

1

Udat plantatii cu cistern a(gazon)

100 mp

150

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

45

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1500

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

27

Scuar

Kokalniceanu

(parcare)

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

1500

22

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

150

1

1

Nivelat teren

mp

150

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

150

1

1

Udat plantatii cu cistern a(gazon)

100 mp

150

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

45

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1500

1

1

28

Principatele Unite (mal Cris) -parculet

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

400

22

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

40

1

1

Nivelat teren

mp

40

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

40

1

1

Udat plantatii cu cistern a ( gazon)

100 mp

40

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

12

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

400

1

1

Greblat nisip la locul de joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

29

Scuar

Mestesugarilor

Bl. AN 120

Adunat, colectat gunoi de pe spatii verzi

1000 mp

300

22

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

Mobilizat teren pentru semanat

mp

30

1

1

gazon

Nivelat teren

mp

30

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

30

1

1

Udat plantatii cu cistern a (gazon)

100 mp

30

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

9

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

300

1

1

Greblat nisip la loculde joaca pt. copii

100 mp

100

10

9

Curatat teren cu sapa la locul de joaca

mp

100

1

6

30

Scuar Otelarilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2500

22

12

Cosit gazon

100 mp

2500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

250

1

1

Nivelat teren

mp

250

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

250

1

1

Udat plantatii cu cistern a ( gazon)

100 mp

250

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

75

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

2500

1

1

31

Scuar Vladeasa / Decebal

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

100

22

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

10

1

1

Nivelat teren

mp

10

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

10

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

10

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

3

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

100

1

1

32

Scuar Oneștilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

22

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

Mobilizat teren pentru semanat gazon

mp

150

1

1

Nivelat teren

mp

150

1

1

Semanat gazon inclusiv valoare material

100 mp

150

1

1

Udat plantatii cu cisterna ( gazon)

100 mp

150

2

3

Imprastiat ingrasaminte chimice inclusiv valoare material

kg

9

1

1

Erbicidare inclusiv valoare material

mp

1500

1

1

33

Scuar Grivitei (DGFI)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

150

22

12

Cosit gazon

100 mp

150

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

150

1

4

34

Scuar Cuza

Voda ( punct

T rafo)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

110

22

12

Cosit gazon

100 mp

110

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

110

1

4

35

Scuar Principatele Unite/ Decebal

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

22

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

36

Scuar Calarasilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

300

22

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

37

Scuar A.

Romana (Fac .Medicina)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

22

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

39

Scuar

Decebal-rampa (Gradina Zoo)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

100

22

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

40

Scuar O. Goga ( poligon)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2000

22

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

41

Scuar - Real prelungire T. Blajovici colt cu Islazului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1200

22

12

Cosit gazon

100 mp

1200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1200

1

4

42

Scuar Oneștilor/ Meșteșugarilor

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

400

22

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

43

Tarc pt. caini -Sala

Sporturilor/ T ransgex + taluz mal Cris pod Sovata -pod Dacia

Adunat, colectat reziduuri de pe spatii verzi si tarc de caini

1000 mp

3000

22

12

Cosit gazon

100 mp

3000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

3000

1

4

Golit cosuri gunoi

buc

1

22

12

Pungi plasic pt. colectare fecale caini

buc

40

(40 buc/zi)

22

12

44

Calea Aradului aliniament

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000

mp

7000

22

12

Cosit gazon

100mp

7000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

7000

1

4

Taiat lastari lacomi si ramunri de trandafiri

100 buc

30

1

1

Dezgropat, ingropat trandafiri

100 buc

20

1

2

45

Universității/ A.

Romana , M.

Basarab aliniament , inclusiv in fata Stadion Tineretului

Adunat colectat reziduuri de pe spatii verzi

1000

mp

15000

22

12

Cosit gazon

100mp

15000

2

6

Greblat frunze si crengi

100mp

15000

1

4

46

Aleea Gojdu mal stg Cris

Adunat colectat gunoi

1000 mp

7600

8

12

Cosit gazon

100 mp

7600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

7600

1

4

47

Xenopol Teren de sport

Adunat, colectat reziduuri de pe Teren de sport

1000 mp

400

8

12

Maturat teren de sport

1000 mp

400

8

12

Golit cosuri gunoi

buc

2

8

12

48

Hațegului Teren de sport

Adunat, colectat reziduuri de pe Teren de sport

1000 mp

400

8

12

Maturat teren de sport

1000 mp

400

8

12

Golit cosuri gunoi

buc

2

8

12

 • 49

 • 50

Albacului aliniament

Aviatorilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2300

8

12

Cosit gazon

100 mp

2300

2

6

Greblat frunze si crengi Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

100 mp

1000 mp

2300

5000

1

8

4

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

51

Bacaului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

320

8

12

Cosit gazon

100

mp

320

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

320

1

4

52

Calea Alexandru Cazaban aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

800

8

12

Cosit gazon

100

mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

53

Cartier Europa Aliniament+

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

9130

8

12

Str. Gh Palade + str. Stefan Odobleja

Cosit gazon

100 mp

9130

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

9130

1

4

54

Crisan aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

55

Fagurelui aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

240

8

12

Cosit gazon

100 mp

240

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

240

1

4

56

Henry Spencer aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

120

8

12

Cosit gazon

100 mp

120

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

120

1

4

57

Marasesti aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1120

8

12

Cosit gazon

100 mp

1120

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1120

1

4

58

Mediasului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

59

Motilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

900

8

12

Cosit gazon

100 mp

900

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

900

1

4

60

P-ta Devei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

400

8

12

Cosit gazon

100 mp

400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

400

1

4

61

P-ta Ep.Ignatie Darabant aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

62

Pionerilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

120

8

12

Cosit gazon

100 mp

120

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

120

1

4

63

Toamnei aliniament sant spre Real

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

4800

8

12

Cosit gazon

100 mp

4800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

4800

1

4

64

Zarandului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

5400

8

12

Cosit gazon

100 mp

5400

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5400

1

4

65

Calea Aradului - scuar Obi si Bricostore

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

36000

8

12

Cosit gazon

100 mp

36000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

36000

1

4

66

Coriolan Hora aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2000

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

67

Calea Aradului

- pădurice

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

2000

8

12

Cosit gazon

100 mp

2000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2000

1

4

68

Ursului aliniament

Adunat colectat gunoi

1000 mp

120

8

12

Cosit gazon

100 mp

120

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

120

1

4

69

Ceyrat aliniament

Adunat colectat gunoi

1000 mp

2240

8

12

Cosit gazon

100 mp

2240

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

2240

1

4

70

Str. lancu de

Hunedoara aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

5000

8

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

71

Str. Islazului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

700

8

12

Cosit gazon

100 mp

700

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

700

1

4

72

C.

Brancoveanu

(vis-â-vis de

LIDL)

aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

73

Str. 1907 aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

280

8

12

Cosit gazon

100 mp

280

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

280

1

4

74

12 Octombrie aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

260

8

12

Cosit gazon

100 mp

260

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

260

1

4

75

A.Sahia aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1030

8

12

Cosit gazon

100 mp

1030

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1030

1

4

76

A.Vlaicu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

690

8

12

Cosit gazon

100 mp

690

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

690

1

4

77

Abrudului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

78

Agricultorilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1000

8

12

Cosit gazon

100 mp

1000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1000

1

4

79

Artarilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

80

Biruintei

Adunat, colectat reziduuri spatii

1000 mp

1500

8

12

aliniament

verzi

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

81

Ceahlăului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

82

Crisului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

83

Episcop Pavel aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

84

P-ta 1

Decembrie/ Alecsandri aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

150

8

12

Cosit gazon

100 mp

150

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

150

1

4

85

Densuseanu aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

10000

8

12

Cosit gazon

100 mp

10000

2

5

Greblat frunze si crengi

100 mp

10000

1

4

86

D. Pompei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

87

Paunului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

88

Sintezei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

89

Potarnichilor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

250

8

12

Cosit gazon

100 mp

250

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

250

1

4

90

Lebedei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

200

8

12

Cosit gazon

100 mp

200

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

200

1

4

91

Chimiei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

250

8

12

Cosit gazon

100 mp

250

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

250

1

4

92

Fluierasului aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

300

8

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

93

St.O. Iosif aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

300

8

12

Cosit gazon

100 mp

300

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

300

1

4

94

Magurei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

600

8

12

Cosit gazon

100 mp

600

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

600

1

4

95

Viorelelor aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

100

8

12

Cosit gazon

100 mp

100

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

100

1

4

96

Jimboliei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

800

8

12

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

97

Munteniei aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

98

Cuza Voda aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

800

8

12

Cosit gazon

100 mp

800

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

800

1

4

99

Tepes Voda aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

100

Tuberozelor/ Xenopol/Dece bal aliniament

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1500

8

12

Cosit gazon

100 mp

1500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

1500

1

4

101

Taluz Peta (de la pod Calea

Aradului - pod Cantemir mal stg si drept)

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

10000

8

12

Cosit gazon

100 mp

10000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

10000

1

4

102

Principatele Unite - mal Cris

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

500

8

12

Cosit gazon

100 mp

500

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

500

1

4

103

Ogorului

(reamenajare)

Transport pamant

mc

1634

1

1

Imprastiat pamant

mp

16344

1

1

Frezat teren

100 mp

16344

1

1

Nivelat teren

mp

16344

1

1

Semanat gazon

100 mp

7394

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

16344

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

16344

8

12

Cosit gazon

100 mp

16344

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

16344

1

4

104

Cartier Veteranilor (reamenajare)

Transport pamant

mc

500

1

1

Imprastiat pamant

mp

5000

1

1

Frezat teren

100 mp

5000

1

1

Nivelat teren

mp

5000

1

1

Semanat gazon

100 mp

5000

1

1

Udat plantatii cu cisterna

100 mp

5000

2

3

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

5000

8

12

Cosit gazon

100 mp

5000

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

5000

1

4

105

Scuar Calea

Aradului/ Era

Shoping- sens giratoriu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

452

8

12

Plivit buruieni

mp

452

2

6

106

ScuarTudor Vladimirescu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

650

8

12

Cosit gazon

100 mp

650

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

650

1

4

107

Scuar

CuzaVoda/ Bradului

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

110

8

12

Cosit gazon

100 mp

110

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

110

1

4

108

Scuar Pod

Sovata/ Splaiul Crisanei -sens giratoriu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

78

8

12

Plivit buruieni

mp

78

2

6

109

Scuar

Cazaban / Densuseanu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1020

8

12

Cosit gazon

100 mp

1020

2

6

Plivit buruieni

mp

200

2

6

110

Scuar E.

Gojdu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

38

8

12

Plivit buruieni

mp

38

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

38

1

4

111

Scuar Cazaban

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

700

8

12

Cosit gazon

100 mp

700

2

6

Greblat frunze si crengi

100 mp

700

1

4

112

Scuar Calea Aradului/Ogor ului- sens giratoriu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

1236

8

12

Cosit gazon

100 mp

618

2

6

Plivit buruieni

mp

618

2

6

113

ScuarCalea Aradului/ H/ Ibsen- sens giratoriu

Adunat, colectat reziduuri spatii verzi

1000 mp

113

8

12

Plivit buruieni

mp

113

2

6

In Anexa 1 sunt prezentate locatia,obiectul activitatii,unitarea de masura,cantitatea,frecventa lunara si frecventa anuala pentru 1 an calendaristic.

Director Executiv

Mircea Ghitea


Director Executiv adj. Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran

Consilier

Loreta Malain