Hotărârea nr. 552/2013

privind concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA a unor investiţii în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apa Oradea SA a unor investiții în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Analizând raportul de specialitate nr. 161318/19.07.2013, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apa Oradea SA a unor active fixe aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare,

Luând în considerare HCL nr. 39/27.01.2012 și HCL nr. 540/20.09.2012 prin care s-a aprobat concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apa Oradea SA a unor investiții efectuate în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare,

Ținând seama de HCL nr. 510/20.07.2011 prin care s-a aprobat completarea listei bunurilor de retur din anexa nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare ( în forma revizuită) aprobat prin HCL nr. 696/15.10.2010, încheiat între ADI APAREGIO și Operatorul Regional SC Compania de Apă Oradea SA, cu cișmelele publice, fântâni arteziene și rețele de irigat spații verzi din aria de delegare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), d) alin. (5), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 14, din art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 510/20.07.2011 privind completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Oradea conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA a activelor fixe cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Oradea având ca obiect concesionarea bunurilor care fac obiectul art. 2.

Art.4.Începând cu data prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 39/27.01.2012 si HCL nr. 540/20.09.2012.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Economica, SC Compania de Apa Oradea SA și ADI APAREGIO.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -   Directia Economica

 • -   Directia Tehnică

 • -  ADI APAREGIO

  Oradea, 31 iulie 2013

  Nr. 552


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. 552/2013

Nr. crt.

Nr inventar

Denumire activ fix

Cod clasificare

DNU

- luni-

Data darii in folosinta

Data luarii in evidenta

Valoare -lei-(TVA inclus)

1

000416

Bransament sistem de irigatii intersectie Cele 3 Crisuri-Piata Independentei-donatie preluata de la OTL

1.8.6.

432

21.12.2012

10.02.2013

4,788.58

2

102521

Fantana arteziana str.Republicii-pietonal vizavi de Pasajul Madach Imre

1.8.1.

432

05.12.2006

05.12.2006

218,132.71

3

102522

Fantana arteziana str.Republicii-pietonal -langa Biroul Evidenta Populatie

1.8.1.

432

05.12.2006

05.12.2006

218,132.73

4

2443935

Cismea publica - str.Razboieni - Autogara

1.8.6.

432

01.01.2003

05.05.2012

2,192.70

5

2443936

Cismea publica - Parcul Libertatii

1.8.6.

432

01.01.2001

05.05.2012

2,236.30

6

2443937

Bransament sistem de irigare spatii verzi -str. Bumbacului/str. C. Noica (sens giratoriu)

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

2,882.84

7

2443938

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Calea Aradului/str. Onestilor

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

2,921.29

8

2443939

Cismea publica - stadion -colt cu str. Olimiadei

1.8.6.

432

01.01.2003

05.05.2012

3,091.30

9

2443940

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str. G.Calinescu - Parc

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

3,094.62

10

2443941

Cismea publica - str. Cazaban - Parc Strand Iosia

1.8.6.

432

01.01.2007

05.05.2012

3,475.72

11

2443942

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Calea Aradului/Calea Santandreiului (sens giratoriu)

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

3,774.42

12

2443944

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.C-tin Noica/str. Nufarului

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

4,075.93

13

2443945

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.M.Corvin colt cu str. Suisului - sens giratoriu

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

4,457.39

14

2443946

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Dragos Voda - mal Crisul Repede

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

5,000.29

15

2443947

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Dragos Voda - scuar central

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

5,000.29

16

2443948

Retea hidranti - Parcul N.Balcescu

1.8.6.

432

01.01.2001

05.05.2012

5,332.31

17

2443949

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Cazaban Lic.Don Orione-scuar central

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

5,340.39

18

2443950

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Cazaban Lic.Don Orione-langa gard

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

5,340.39

19

2443951

Sistem de irigare spatii verzi - Parc Onisifor Ghibu

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

5,667.65

20

2443952

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Sf.Apostol Andrei - pod Decebal

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

6,032.40

21

2443953

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Pta Taranilor

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

6,117.48

22

2443954

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str. D. Cantemir /str..SEXTIL PUSCARIU

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

6,767.49

23

2443955

Bransament sistem de irigare spatii verzi - P-ta Ghioceilor scuar nr.1

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

8,836.13

24

2443956

Bransament sistem de irigare spatii verzi - P-ta Ghioceilor scuar nr.2

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

8,836.13

25

2443957

Bransament sistem de irigare spatii verzi - P-ta Independ.-Centrul civic sens giratoriu - Cele 3 Crisuri

1.8.6.

432

28.12.2010

05.05.2012

11,002.68

26

2443958

Bransament sistem de irigare spatii verzi - P-ta Independ.-Centrul civic -Locomotiva de epoca

1.8.6.

432

28.12.2010

05.05.2012

8,908.94

27

2443959

Bransament sistem de irigare spatii verzi - P-ta Independ.-Centrul Civic str. Averescu - Calea Clujului

1.8.6.

432

28.12.2010

05.05.2012

8,603.43

28

2443960

Retea Hidranti - Parc 22 Decembrie

1.8.6.

432

01.01.2005

05.05.2012

61,304.50

29

2443961

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Lacul Rosu -parc

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

9,605.51

30

2443962

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Parcul Traian - Parc Prefectura

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

10,535.28

31

2443964

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Ogorului - DN 76 ( sens giratoriu)

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

10,978.51

32

2443965

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Ogorului - colt cu str. Nufarului

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

10,978.51

33

2443966

Bransament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central bloc C1

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

11,712.01

34

2443967

Bransament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central bloc D4

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

11,712.01

35

2443968

Bransament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central bloc D1

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

11,712.01

36

2443969

Bransament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central bloc B2

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

11,712.01

37

2443970

Bransament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia (Decebal - sens giratoriu)

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

11,712.01

38

2443971

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Teiului - parc

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

12,171.14

39

2443972

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Parc Petofi

1.8.6.

432

01.01.2001

05.05.2012

12,986.26

40

2443973

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Parc Seleus

1.8.6.

432

01.01.2010

05.05.2012

21,296.77

41

2443974

Bransament sistem de irigare spatii verzi - str.Cazaban-parc Sala Sporturilor

1.8.6.

432

01.01.2009

05.05.2012

23,641.14

42

2443975

Bransament sistem de irigare spatii verzi - Parc Linistii

1.8.6.

432

31.07.2009

05.05.2012

26,087.47

43

2443976

Fantana arteziana - P-ta Ferdinand/ str.Ady Endre - langa WC public

1.8.1.

432

01.01.2004

05.05.2012

27,742.66

44

2443977

Retea hidranti - Parc Linistii

1.8.6.

432

20.06.2005

05.05.2012

35,500.91

45

24443403

Bransament electric monofazat - fantana arteziana Parc Libertatii

1.7.2.1.

180

01.07.2008

29.11.2012

3,343.09

46

24443404

Cismea publica Parc 1 Decembrie

1.8.6.

432

01.10.2006

29.11.2012

2,784.13

47

24443405

Bransament sistem de irigatii spatii verzi str. Nufarului - Mc Donalds

1.8.6.

432

01.07.2011

29.11.2012

3,979.55

48

24443406

Bransament sistem de irigatii spatii verzi str. Onestilor/T. Vladimirescu ( Penny Market)

1.8.6.

432

01.07.2011

29.11.2012

6,442.18

49

24443407

Bransament sistem de irigatii spatii verzi str. Cazaban - Denssuseanu ( scuar sens giratoriu)

1.8.6.

432

01.07.2011

29.11.2012

6,911.50

50

24443408

Bransament apa pt. parcul din santul Cetatii - str. Grivitei

1.8.6.

432

01.07.2011

29.11.2012

3,111.13

51

24443409

Bransament sistem de irigatii spatii verzi Piata Independentei (zona parcarii )

1.8.6.

432

01.07.2011

29.11.2012

2,931.09

52

24443410

Sistem de irigatii spatii verzi B-dul Dacia -scuar central - tronson 1

1.8.6.

432

01.06.2010

29.11.2012

13,707.40

53

24443411

Sistem de irigatii spatii verzi B-dul Dacia -scuar central - tronson 2

1.8.6.

432

01.06.2010

29.11.2012

22,975.64

54

24443412

Sistem de irigatii spatii verzi B-dul Dacia -scuar central - tronson 3

1.8.6.

432

01.06.2010

29.11.2012

15,128.82

55

000556

Cismea publica Parc Padisului

1.8.6

432

13.08.2012

29.04.2013

1,860.00

56

000557

Cismea publica Parc Padisului

1.8.6

432

13.08.2012

29.04.2013

1,860.00

57

000558

Cismea publica Parc Padisului

1.8.6

432

13.08.2012

29.04.2013

1,860.00

58

102217

Fanatana arteziana Pta Transilvaniei-Magnoliei

1.8.1

480

27.11.1982

27.11.1982

105,472.88

59

102212

Fantana arteziana Parcul Balcescu

1.8.1

480

27.11.1982

27.11.1982

38,050.60

60

102216

Fantana arteziana Parcul Petofi

1.8.1

480

27.11.1982

27.11.1982

25,820.05

61

102215

Fantana arteziana Parc Petofi-lac

1.8.1

480

27.11.1982

27.11.1982

105,318.65

62

000628

Fantana arteziana Parc Linistii

1.8.1

432

03.08.2012

29.04.2013

236,593.44

63

000563

Fantana arteziana Parc Padisului

1.8.1

432

13.08.2012

29.04.2013

145,161.34

64

102382

Fantana -2 bazine- Parc 1 Decembrie

1.8.1

432

19.10.2005

19.10.2005

643,742.66

65

000579

Retea apa Parc Linistii DN 65 mm (extindere)

1.8.6

432

03.08.2012

29.04.2013

89,285.23

66

000631

Sistem irigare spatii verzi Parc Linistii

1.8.6

432

03.08.2012

29.04.2013

13,419.58

67

000564

Sistem irigare spatii verzi Parc Padisului

1.8.6

432

13.08.2012

29.04.2013

174,591.24

68

201201

Instalatie de stropire Parc 1 Decembrie

2.1.24.2

120

22.10.2007

01.10.2008

565,358.59

TOTAL ACTIVE FIXE

3,121,140.03

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire obiect de inventar

Cantitate

-buc-

Valoare -lei-(TVA inclus)

1

CAO 05041

Cismea publica, Piata Ferdinand colt cu str. Madach Imre

1

308.29

2

CAO 08268

Cismea publica, Parcul Nicolae Balcescu

1

308.29

3

CAO 08269

Cismea publica, Parcul Nicolae Balcescu

1

308.29

4

CAO 08272

Cismea publica, Parcul Linistii

1

1,011.50

5

CAO 08274

Cismea publica, Parcul Linistii

1

1,011.50

6

CAO 08275

Sistem irigatie spatii verzi str. Transilvaniei/Blvd Dacia

1

1,085.64

7

CAO 08277

Cismea publica, Parcul 22 Decembrie

1

1,106.70

8

CAO 08278

Cismea publica, Parcul 22 Decembrie

1

1,106.70

9

CAO 08279

Cismea publica, Parcul 22 Decembrie

1

1,106.70

10

CAO 08280

Cismea publica, Parcul 22 Decembrie

1

1,106.70

11

CAO 08281

Cismea publica, Parcul 22 Decembrie

1

1,106.70

12

CAO 08283

Cismea Publica, Parcul Petofi

1

1,165.58

13

CAO 08285

Cismea Publica, Parcul Petofi

1

1,165.58

14

CAO 08286

Cismea Publica, Aleea Strandului

1

1,203.73

15

CAO 08288

Cismea Publica, Parcul Traian-Parc Prefectura

1

1,203.73

16

CAO 08289

Bransament sistem de irigare spatii verzi, Calea Borsului-Parc Industrial (sens giratoriu)

1

1,488.57

17

CAO 08290

Bransament sistem de irigare spatii verzi, Piata Unirii

1

1,500.00

18

CAO 08291

Cismea publica, str. Cele 3 Crisuri- Aleea Gojdu

1

1,608.85

19

CAO 08292

Cismea publica, Str. Dimitrie Cantemir-Statuie Cantemir

1

1,608.85

20

CAO 08293

Cismea publica, str. Constantin Noica/str. Nufarului

1

1,608.85

21

CAO 08294

Cismeapublica, str. Decebal/str. Primariei

1

1,608.85

22

CAO 08287

Cismea publica, Parcul Seleus

1

1,723.60

23

CAO 08284

Cismea publica, str. Cazaban, Liceul Don Orione

1

1,723.60

24

CAO 05188

Cismea publica blvd. Dacia- Muzeul Tarii Crisurilor

1

942.82

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

28,119.62

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 552/2013

Nr inventar

Denumire activ

Cod clasificare

DNU

- luni-

Data darii in folosinta

Data luarii in evidenta

Valoare -lei-(TVA inclus)

000538

Canalizare pluviala str. Ana Ipatescu

1.8.7.

576

17.07.2012

29.04.2013

450,155.95

000576

Canalizare pluviala str. Odessei

1.8.7.

576

29.11.2012

29.04.2013

48,939.08

000577

Canalizare pluviala str. Pandurilor

1.8.7.

576

29.11.2012

29.04.2013

70,714.72

000578

Canalizare pluviala str. Spicului

1.8.7.

576

04.01.2013

29.04.2013

17,892.38

000633

Canalizare pluviala -zona- de la Aleea Salca la pod str. Nojoridului

1.8.7.

576

30.10.2012

29.04.2013

309,543.74

000640

Canalizare pluviala str. Campului

1.8.7.

576

04.01.2013

29.04.2013

27,186.96

000642

Canalizare pluviala str. Porumbelului

1.8.7.

576

13.12.2012

29.04.2013

68,804.17

000649

Canalizare pluviala str. Prepelitei

1.8.7.

576

14.12.2012

29.04.2013

23,255.60

000652

Canalizare pluviala str. Budai Nagy Antal

1.8.7.

576

07.01.2013

29.04.2013

84,986.22

000878

Canalizare pluviala- zona str. Sovata-Aluminei- Aleea Tusnadului

1.8.7.

576

04.01.2013

29.04.2013

335,135.30

2444275/1

Canalizare pluviala -zona- de la pod str. Nojoridului la str. Ghe. Asachi

1.8.7.

576

30.09.2012

29.04.2013

115,326.79

120083/U

Canalizare pluviala str. Islazului - Real

1.8.7.

576

16.05.2011

19.12.2011

345,675.33

2443513

Canalizare pluviala str. Janus Pannonius

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

46,222.35

2443515

Retea apa - ANL str. Branului

1.8.6.

432

01.12.2011

30.12.2011

64,443.46

2443517

Canalizare pluviala str. Carol Davila

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

81,648.27

2443518

Canalizare pluviala str. Ciobanului

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

83,230.42

2443519

Canalizare pluviala str.H.Ibsen Aleea Calinului -Parau Peta

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

446,685.72

2443521

Canalizare pluviala str. Matei Corvin

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

60,608.12

2443525

Canalizare pluviala -intersectie C.Clujului P-ta 1 Dec. Cele 3 Crisuri

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

226,942.96

2443527

Canalizare pluviala str.Toamnei

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

194,648.92

2443528

Retea apa str.Toamnei

1.8.6.

432

01.12.2011

30.12.2011

107,960.98

2443529

Canal menajer str.Toamnei

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

196,745.82

2443531

Canalizare pluviala -str. Atelierelor

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

150,074.00

2443532

Retea apa str. Atelierelor

1.8.6.

432

01.12.2011

30.12.2011

65,972.25

2443534

Canal menajer str. Atelierelor

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

104,502.19

2443535

Canalizare pluviala -str. Delfinului

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

69,585.88

2443536

Canalizare pluviala - P-ta Bucuresti

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

57,296.35

2443537

Retea apa P-ta Bucuresti

1.8.6.

432

01.12.2011

30.12.2011

36,105.07

2443539

Canal menajer -P-ta Bucuresti

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

3,655.58

2443540

Canalizare pluviala - str. Fantanilor

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

136,975.36

2443514

Canalizare pluviala ANL str. Branului incl. sant acoperit

1.8.7.

576

01.12.2011

30.12.2011

143,155.55

2444221

Canalizare pluviala - str. Navigatorilor

1.8.7.

576

30.09.2012

30.09.2012

422,276.00

2444222

Canalizare pluviala - str. Coralilor

1.8.7.

576

30.09.2012

30.09.2012

144,499.75

2444223

Canalizare pluviala - str. Maciesului

1.8.7.

576

30.09.2012

30.09.2012

103,060.75

102898/1

Canalizare pluviala-str. Magheranului

1.8.7

576

26.04.2013

01.06.2013

72,394.67

502676

Racord la reteaua de apa si canalizare- Gradina Zoologica

1.8.7

576

16.10.2012

31.12.2012

38,226.23

TOTAL ACTIVE FIXE

4,954,532.89