Hotărârea nr. 509/2013

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea

Anexa 2jZZI


[[


a


[


T~5—I


[[Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 509/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Clubul Sportiv Municipal Oradea

STAT DE FUNCȚII și număr de personal al Clubului Sportiv Municipal Oradea începând cu 25 IULIE 2013

Funcții cu contract individual de muncă, contract de mandat

Nr. Crt.

Funcția

Studii

Grad

Gradația

Nr. posturi

Observații

Funcții de conducere

1

Președinte

S

II

1

2

Director (director sportiv)

S

I

1

3

Director adjunct(contabil șef)

S

II

1

Total conducere

3

Func

ții de execuție

4

Consilier I

S

3

1

5

Expert sportiv grad I

M

4

1

1 post % normă

6

Antrenor categoria I

S

5

3

2 posturi % normă

7

Expert sportiv grad I

M

5

2

1 post % normă

8

Antrenor categoria II

S

5

1

9

Referent sportiv III

M

0

1

10

Referent sportiv III

S

3

1

11

Referent sportiv III

M

2

1

12

Antrenor categoria III

S

3

1

13

Antrenor categoria III

S

2

1

14

Antrenor categoria V

M

2

1

15

Referent sportiv debutant

S

5

1

1 post % normă

16

Referent sportiv III

M

2

1

Total execuție

16

Total funcții

19

Președinte, Birta Florin


Contabil șef, Oșvat Simona