Hotărârea nr. 427/2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2013, iulie 2013 şi august 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2013, iulie 2013 și august 2013

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Ioan Bonchiș se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile iunie 2013, iulie 2013 și august 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 427


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila