Hotărârea nr. 416/2013

privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor beneficiari şi creditori, în urma stingerii dreptului la acţiune prevăzut de termenul de prescripţie extinctivă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor beneficiari și creditori, în urma stingerii dreptului la acțiune prevăzut de termenul de prescripție extinctivă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 93472 din data de 15.04.2013, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor beneficiari și creditori, în urma stingerii dreptului la acțiune prevăzut de termenul de prescripție extinctivă,

Luând în considerare prevederile art. 1 - 3, 7 ale Decretului nr. 167/ 21.04.1958 (r) privitor la prescripția extinctivă, ale cărui prevederi sunt aplicabile în baza art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a) și ale art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr. 215/.2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea la venituri ale bugetului local din aplicarea prescripției extinctive, capitolul bugetar 36.02.01, a sumelor datorate unor furnizori, în valoare totală de 998,30 lei, în urma prescripției extinctive a dreptului de a pretinde plata lor, conform Tabelului nr. 1 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă trecerea la venituri ale bugetului local din aplicarea prescripției extinctive, capitolul bugetar 36.02.01, a sumelor datorate unor beneficiari (premii - 50 ani de la căsătorie și drepturi de personal neridicate), în valoare totală de 2.098,00 lei, în urma prescripției extinctive a dreptului de a pretinde plata lor, conform Tabelelor nr. 2 și nr. 3 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă trecerea la venituri ale bugetului local din aplicarea prescripției extinctive, capitolul bugetar 36.02.01, a sumelor datorate unor creditori, în valoare totală de 15.517,11 lei, în urma prescripției extinctive a dreptului de a pretinde plata lor, conform Tabelului nr. 4 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă trecerea la venituri ale bugetului local din aplicarea prescripției extinctive, capitolul bugetar 36.02.01, a sumelor reprezentând alte datorii la bugetul local, în valoare totală 2.208,55lei, întrucât a intervenit prescrierea executării în ceea ce privește acestea, conform Tabelului nr. 5 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă suportarea din bugetul local a eventualelor sume pretinse de creditorii mai-sus menționați, în situația dovedirii de către aceștia că nu au decăzut din dreptul de a pretinde restituirea sumelor.

Art.6 Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Serviciul Contabilitate Publică

-se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 416


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Tabelul nr. 1

Nr

crt

Denumire furnizor

Contul contabil

Vechimea

Valoarea

-lei-

Observații

1.

S C. Dromaderu SRL.

401

2006

35,41

c/v facturii de prestări servicii

2.

S.C. Mobifon S.A.

București

401

2005

962,89

c/v facturii de prestări servicii

TOTAL

998,30

Tabelul nr. 2

Nr. crt.

Denumire furnizor

Contul

contabil

Vechimea

Valoarea

-lei-

Observații

1.

Dragoș Florian

421.50

2008

500,00

Sold înregistrat în evidența contabilă a Direcției de Evidență a Persoanelor, preluat la 01.08.2010 în evidența contabilă a Primăriei Mun. Oradea

TOTAL

500,00

Tabelul nr. 3

Nr. crt.

Denumire partener

Contul

contabil

Vechimea

Valoarea

-lei-

Observații

1

BADEA ANCA AURA

426.01

2006

44,00

Primă de vacanță

2

BOERIU ANITA

426.01

30.04.2008

147,00

Primă de vacanță

3

IUHASZ ISTVAN

426.01

22.02.2008

125,00

Al Xlll-lea salariu

4

KOVACS EDIT

426.01

30.04.2008

89,00

Primă de vacanță

5

MAROTI RODICA

426.01

30.04.2008

8O,OU

Primă de vacanță

6

NEACȘU IVANCIUC

426.01

31.07.2007

103,00

Primă de vacanță

7

PANTEA ANICA LUCIA

426.01

30.04.2008

84,00

Primă de vacanță

8

PETRUȚ DANIEL

426.01

22.02.2008

92,00

Al Xlll-lea salariu

9

POP GAVRIL

426.01

30.04.2008

160,00

Primă de vacanță

AUGUSTIN

10

ROȘIC ANDREA

426.01

30.04.2008

96.00

Primă de vacanță

11

STOICA CORINA

426.01

30.04.2008

157,00

Primă de vacanță

12

TIMIȘ TOADER

426

ALEGERI

2008

166,00

Alegeri secția 106

13

TODORUȚ NICOLAE

426.01

22.02.2008

63,00

Al XIll-lea salariu

14

TOMESCU ȘTEFAN

426.01

22.02.2008

94,00

Al Xlll-lea salariu

15

VIDICAN VIOREL

426.01

22.02.2008

59,00

Al Xlll-lea salariu

16

VIDICAN VIOREL

426.01

2006

39,00

Primă de vacanță

TOTAL

1.598,00

Tabelul nr. 4

' Nr.

crt

Denumire furnizor

Contul contabil

Vechimea

Valoarea

-lei-

Observații

1

Albot Valentina

4621

12.02.2010

150,00

Trusou

2

Ardelean Ciprian

4621

21.09.2009

150,00

Trusou

3

Arhip Sergiu

4621

12.03.2010

150,00

Trusou

4

Balean Noemi

4621

06.06.2008

150,00

Trusou

5

Barna Calin

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

6

Batrana Dorel

4621

23.05.2008

150,00

Trusou

7

Bihari losif Francisc

4621

19.02.2010

150,00

Trusou

8

Bogdan Daniela

4621

23.10.2008

150,00

Trusou

9

Budau Bolban

4621

05.08.2008

150,00

Trusou

10

Budau Valentin

4621

14.12.2007

150,00

Trusou

11

Buiba Calin

4621

05.02.2010

150,00

Trusou

12

Burca Corina

4621

12.02.2010

150,00

Trusou

13

Capota Simona

4621

31.12.2009

150,00

Trusou

14

Chelboiu Lored

4621

01.04.2010

150,00

Trusou

15

Chircea Sorin

4621

07.11.2008

150,00

Trusou

16

Ciobanu Traian

4621

14.12.2007

150,00

Trusou

17

Ciortin loan

4621

20.11.2099

150,00

Trusou

18

Ciupeiu Tudor

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

19

Ciupitu Alexandru

4621

21.11.2008

765,16

Sprijin financiar căsătorie

20

Codrea Sorin

4621

11.12.2009

150,00

Trusou

21

Constantin Cantemir

4621

05.02.2010

150,00

Trusou

22

Constantin loan

4621

18.04.2008

300,00

Trusou

23

Cozman Cosmin

4621

07.12.2007

150,00

Trusou

24

Crisan loan

4621

05.02.2010

150,00

Trusou

25

Dekany Katalin

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

26

Doba Nicolae

4621

29 02.2008

150,00

Trusou

I 27

Gabor loan

4621

31.12.2008

150,00

Trusou

28

Gabor Lajos

4621

2009

797,20

Sprijin financiar căsătorie

29

Ghighilicea

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

30

Harabula Sandor

4621

09.07.2008

150,00

Trusou

31

Hodorog Dan

4621

28.08.2009

150,00

Trusou

32

lonescu Romeo

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

33

Kolozsvari Nagy I.

4621

30.05.2008

150,00

Trusou

34

Koteles Andrei

4621

16.01.2009

150,00

Trusou

35

Kover Tibor

4621

09.10.2008

150,00

Trusou

36

Lazar Gheorghe

4621

23.10.2009

150,00

Trusou

37

Luca Alex

4621

18.09.2009

851,58

Sprijin financiar căsătorie

38

Luca Petru

4621

06.03.2009

150,00

Trusou

39

Lucaciu Diana

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

40

Lupau Adrian

4621

01.08.2008

707,32

Sprijin financiar căsătorie

41

Mada Cristian

4621

15.05.2009

150,00

Trusou

42

Madarasz Andrei

4621

13.08.2008

150,00

Trusou

43

Manolescu Alina

4621

12.02.2010

150,00

Trusou

44

Matesan Paul

4621

14.08.2009

150,00

Trusou

45

Moldovan Mircea

4621

18.12.2009

150,00

Trusou

46

Mudura Radu

4621

18.09.2009

150,00

Trusou

47

Munteanu Bogdan

4621

14.11.2008

150,00

Trusou

48

Nuna Emil

4621

04.09.2009

150,00

Trusou

49

Onita Anamaria

4621

15.05.2009

150,00

Trusou

50

Oraseanu Vlad

4621

11.01.2008

150,00

Trusou

51

Pacurar Ghe.

4621

04.12.2009

150,00

Trusou

52

Pantea Bogdan

4621

21.08.2008

150,00

Trusou

53

Peres Danut

4621

25.09.2009

150,00

Trusou

54

Petrica Ancuta

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

55

Petris Aurel

4621

09.05.2008

150,00

Trusou

56

Petru Octavian

4621

26.06.2009

150,00

Trusou

57

Pojar Elena

4621

23.10.2009

150,00

Trusou

58

Sabau Felicia

4621

20.06.2008

734,64

Sprijin financiar căsătorie

59

Satoczki Monica

4621

05.08.2008

150,00

Trusou

60

Sava Florin

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

61

Schul Oliver Thomas

4621

16.05.2008

150,00

Trusou

’-------------------------------------

62

Electrica S A. -

SDEE Oradea

4621

2008

65,45

Taxă aviz acord unic

63

Sirbu Constantin

4621

13.11.2009

150,00

Trusou

64

Stanca Erzsebet

4621

21.03.2008

150,00

Trusou

65

Sturz Ciprian

4621

23.10.2008

150,00

Trusou

66

Szabo Szilard

4621

21.12.2007

704,00

Sprijin financiar căsătorie

67

Szilagyi Levente

4621

11.01.2008

150,00

Trusou

“68

Todica Serban

4621

11 08.2009

841,76

Sprijin financiar căsătorie

69

Todor Marinei

4621

28.11.2008

300,00

Trusou

70

Toth Irina

4621

15.01.2010

150,00

Trusou

71

Trip Dorina

4621

20.03.2009

150,00

Trusou

72

Ursz loan

4621

31.12.2008

150,00

Trusou

73

Venter Sebastian

4621

26.06.2009

150,00

Trusou

TOTAL

15.517,11

Tabelul nr. 5

Nr. crt.

Denumire cont

Contul contabil

Vechimea sumelor în sold

Valoarea

-lei-

Observații

1

Alte datorii față de buget - avize

4481.04

2009

300,00

-

securitatea la incendiu (pompieri)

2.

Alte datorii față de buget - avize Direcția de Sănătate Publică

4481.05

2009

220,00

-

3.

Alte datorii față de buget - aviz protecția mediului - cota 75%

4481.10

2009

750,00

-

4.

Alte datorii față de buget - aviz protecția mediului - cota 25%

4481.11

2009

250,35

-

5.

Alte datorii față de buget - avize eliberate de către Poliția Rutieră

4481.19

2009

150,00

-

6.

Alte datorii față de buget - avize de protecția civilă

4481.20

2009

298,20

-

7.

Alte datorii față de buget - Despăgubiri ce revin chiriașilor

4481.14

2007

240,00

-

TOTAL

2.208,55

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXE^qTÎVyKDJUNCTFlorea-f^jard

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE PUBLICĂ

Bogdan Daniela