Hotărârea nr. 405/2013

privind aprobarea Programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de activități dedicate zilei Internaționale a Copilului în Orășelul Copiilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9972 din 17.05.2013 prin care

Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Programului de activități cultural-artistic ce urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului 2013,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6) lit.a) pct. 1 și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă programul de activități ce urmează a se derula în Orășelul Copiilor cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului 2013, potrivit anexei parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru manifestările dedicate Zilei Internaționale a Copilului din Orășelul Copiilor în sumă de 9.500 lei.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei menționate mai sus din bugetul Administrației Imobiliare Oradea, pentru realizarea programului de activități cultural artistice cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului în Orășelul Copiilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 405


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la HCL 405/2013

Program de 1 și 2 iunie 2013 în Orășelul Copiilor

Sâmbătă, 1 Iunie 2013:

Ora 10:00 - spectacol muzical coregrafic în limba maghiară (amfiteatru)

Ora 10:30 - „Arta, copiii și prevenirea criminalității” - expoziție de desene cu tematică rutieră - în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

10:30 - 14:00 - jocuri interactive cu tematică rutieră, prezentare autovehicule aflate în dotarea IPJ Bihor

Ora 11:00 - concurs de role (skate park) - în colaborare cu IPJ Bihor

Ora 11:30 - spectacol de teatru cu Trupa „Arcadia” (amfiteatru)

Ora 11:45- concurs de biciclete (skate park) - în colaborare cu IPJBihor

Ora 12:30 - demonstrație de acrobații pe bicicletă (BMX și trial) - în colaborare cu Asociația Pro Bikers (skate park)

Ora 13:00 - minispectacol de dans și scenete (scena mare) - în colaborare cu IPJ Bihor

Orele 13:30 - 15:00 - muzică de discotecă în aer liber

Orele 15:00 - 18:00 - dans, muzică, jocuri și concursuri de scenă cu Emil Trifa (pe scena mare)

Ora 16:00 - concurs de pictură cu nisip colorat în colaborare cu Red Castle (în sala S5, la parter)

Ora 16:30 - expoziție de pictură „Culorile copilăriei” - coordonator prof. Eugenia Drăgoi (holul de la etaj, din clădire)

Orele 17:00 - 20:00 - ateliere de creație în colaborare cu Dekor Mania (în pavilioanele exterioare)

Ora 17:30 - concurs de creație în colaborare cu Green Color Oradea (în sala de conferințe)

Orele 18:00 - 18:40 - jocuri, scenete și concursuri distractive - Călin și echipa de la Biserica Copiilor (pe scena mare)

Ora 18:00 - meci demonstrativ de baschet cu echipa de copii a Clubului Sportiv Municipal

Ora 18:30 - concurs de aruncări la coșul de baschet

Orele 18:40 - 20:45 spectacol de muzică și dans cu Palatul Copiilor și Elevilor, Clubul Exclusiv, Meda Music, Vivere, (pe scena mare)

Ora 19:00 - concurs Miss și Mister 1 Iunie 2013

Ora 19:30 - demonstrație de karate pe terenul de baschet - în colaborare cu CSC Oradea

Ora 20:45 - concert Natalia Selegean (pe scena mare)

Ora 21:15- concert Like Chocolate (pe scena mare)

- programul mai cuprinde: distribuire de baloane colorate, fotografii cu Leone - mascota CSM Oradea, clowni, pictură pe față, acțiune caritabilă în folosul copiilor abandonați din spitale

Duminică, 2 iunie 2013 - Ziua Copilului Adoptat

Orele 16:00 - 19:00 - activități de creație cu participare liberă, pictură pe figurine de ipsos (sala de conferințe)

Orele 16:00 - 18:00 - spectacol de muzică, dansuri, jocuri și concursuri distractive, organizate de Asociația Părinților Adoptivi (pe scena mare)

Ora 18:00 - conferință cu tema „Pași în adopție” (în sala de conferințe)

Orele 18:00 - 20:00 - spectacol de muzică populară susținut de Palatul Copiilor și Elevilor (pe scena mare)

Ora 20:00 - concert rock clasic Blue Strings