Hotărârea nr. 227/2013

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor Nojoridului, Apateului, Ogorului şi zona Episcopia Bihor – Oncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor

Nojoridului, Apateului, Ogorului și zona Episcopia Bihor - Oncea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 63507 din 18.03.2013, întocmit de Instituția Arhitectului Șef prin Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se propune atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea;

Luând în considerare prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.d) și art. 45 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii „Rapsodiei” pentru strada ce face legătura între străzile Thurzo Sandor și Nojoridului, identificata cu numărul cadastral 160680.

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Daliei” pentru strada ce face legătura între străzile Apateului și Ogorului, identificată cu numerele cadastrale 14475 și 14476.

Art.3. Se aprobă acordarea denumirii „Violetelor” pentru strada ce pornește din strada Apateului și se termină cu drum înfundat, identificată cu numărul cadastral 18593.

Art.4. Se aprobă acordarea denumirii „Armoniei” pentru strada ce face legătura între strada Episcop Ioan Alexi și drumul situat în prelungirea străzii Ion Paun Pincio, identificată cu numărul cadastral 173819.

Art.5. Străzile menționate la art.1, art.2, art.3 și art.4 din prezenta hotărâre se află în zona de impozitare „D”.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • -   Politia municipiului Oradea

 • -   Politia Locală Oradea

 • -  OCPI- Bihor

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -   Romtelecom, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Posta Romana, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 21 martie 2013

  Nr. 227


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila