Hotărârea nr. 197/2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2013, aprilie 2013 şi mai 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2013, aprilie 2013 și mai 2013

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Articol unic: Doamna consilier Camelia Mariana Dulca se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile martie 2013, aprilie 2013 și mai 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 februarie 2013

Nr. 197

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila