• Hotărârea 982/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 981/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere si reabilitare reţea de apă pe strada Piaţa Bobâlnei în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 980/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Trotuşului” tronson Piaţa Ghioceilor – Henrik Ibsen – Varianta I
 • Hotărârea 979/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Belşugului” Varianta I
 • Hotărârea 978/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Salcâmilor , tronson Meşteşugarilor - Taberi Geza, Varianta I
 • Hotărârea 977/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 463/2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF + PT +CS + DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 976/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.2 şi art.3 din HCL 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 975/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea
 • Hotărârea 974/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire imobil de locuinţe colective cu birouri la parter, prin reconversie funcţională din I2c şi C5, strada Alexandru Vlahuţă nr. 2C, nr. cadastral 16160 şi 179028 - Oradea
 • Hotărârea 973/2013 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea capitolului VI „Locuinţele sociale” (de la art. 42 până la art. 61) din Regulamentul Social al Municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1047/2004
 • Hotărârea 972/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării si completării HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapaţilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participării persoanelor cu dizabilităţi de învăţare şi boli psihice din Oradea
 • Hotărârea 971/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru buna desfăşurare a serviciilor acordate de Administraţia Socială Comunitară Oradea persoanelor cu dizabilităţi, prin Serviciul ACCES-OR
 • Hotărârea 970/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei unor spaţii situate în municipiul Oradea, din spaţii cu destinaţia de locuinţă, în spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 969/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative cu privire la spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în zona Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea
 • Hotărârea 968/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă pe o perioada de 5 (cinci) ani a trei spaţii cu destinaţia de locuinţă de serviciu pentru medici - situate în Oradea, str. Făcliei nr. 60B
 • Hotărârea 967/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei totale de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf şi 86475 Oradea, situate în Oradea, Str. Seleuşului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.
 • Hotărârea 966/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat în Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, în favoarea soţilor Moş Teofil şi Moş Adela-Maria
 • Hotărârea 965/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA”
 • Hotărârea 964/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 963/2013 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea de către SC Oradea Transport Local SA a unei autogări în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 962/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării scutirii SC INOX BG SRL pe o perioadă de 5 ani de la plata a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 9
 • Hotărârea 961/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea externalizării de către SC Electrocentrale Oradea SA a serviciului de manevră a vagoanelor şi liniilor de descărcare prin închiriere
 • Hotărârea 960/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Zucchetti SRL
 • Hotărârea 959/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri fiscale privind impozitarea terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 958/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2013
 • Hotărârea 957/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2013
 • Hotărârea 956/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2013
 • Hotărârea 955/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 954/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii dlui. Birta Florin în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al SC Distrigaz Vest SA Oradea pentru o perioadă de 2 ani
 • Hotărârea 953/2013 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea
 • Hotărârea 952/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 951/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 22 din Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea (schemă locală de ajutor de minimis) aprobat prin HCL nr.407/2010
 • Hotărârea 950/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 40.873 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situat în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de bulevardul Dacia, strada Aluminei și strada George Călinescu
 • Hotărârea 949/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 5.526 mp, reprezentând terenul şi clădirile Grupului Şcolar ,,Vasile Voiculescu“ situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 66
 • Hotărârea 948/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică deschisă, a unei suprafeţe măsurată de 352 mp teren, respectiv 357 mp din acte, cu nr. cadastral şi înscris în CF 175734 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Sucevei nr. 21
 • Hotărârea 947/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 20.530 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166036 - Oradea, reprezentând teren, proprietatea Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (Cartierului Tineretului)
 • Hotărârea 946/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini pentru închirierea de teren, proprietate publică a municipiului Oradea, în vederea amplasării unor Chioşcuri pentru comerţul cu flori
 • Hotărârea 945/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Ciucle Ioan şi Minerva reprezentând suprafaţa de 18 mp teren, cu nr. cadastral şi înscris în CF 185564 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 5/B, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 944/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei cote de 8.033 din 15.833 mp teren, identificat cu nr. topo 6541/2, înscris în CF 7702 - Oradea, ce urmează a fi afectat de proiectul de interes public - Grădină publică pe dealul Ciuperca
 • Hotărârea 943/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 645 din 09.09.2013 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire şi alipire a terenului, identificat cu nr. cadastral 180344, 180345, 180346 şi 176191, situat în municipiul Oradea, Şoseaua Borşului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I – Oradea
 • Hotărârea 942/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a unor suprafeţe totalizând 1.230 mp teren, respectiv vânzarea, prin negociere directă, a suprafeţei menţionate, în favoarea S.C. Calipso S.A., teren situat în mun. Oradea, Ale. Ştrandului
 • Hotărârea 941/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, pentru o suprafaţă de 171 mp, între Municipiul Oradea şi S.C.Woodest S.A., situate în mun. Oradea str. A. Xenopol
 • Hotărârea 940/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 14.728 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 14.728 mp teren, cu destinaţia ”drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona str. Caişilor
 • Hotărârea 939/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa 1.993 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 1.993 mp teren, reprezentând „drum public în extravilan”, situat în municipiul Oradea, în zona str. Vântului
 • Hotărârea 938/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Chiricheu Petru şi Chiricheu Titiana-Gabriela reprezentând suprafaţa de 10 mp teren, cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 63, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 937/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.149 mp şi 1.244 mp teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum” în mun. Oradea, str. Arţarilor – tronson 2 şi tronson 5
 • Hotărârea 936/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirile Grădiniţei nr. 23 din Mun. Oradea, str. Republicii nr. 41
 • Hotărârea 935/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Bonchiş Viorel şi Bonchiş Mihaela reprezentând suprafaţa de 63 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 176766 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pădurii nr. 5/B, cu destinaţia de “drum public
 • Hotărârea 934/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil, în suprafaţă de 552 mp, reprezentând terenul şi clădirea aflată în administrarea Liceului Teoretic German \\
 • Hotărârea 933/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil, reprezentând terenul şi clădirile Grădiniţei nr. 15 situată în Mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 231
 • Hotărârea 932/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 15.300 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Izvorului
 • Hotărârea 931/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172064, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 40 (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Handrag Florin şi Handrag Laura
 • Hotărârea 930/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.801 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Prunilor
 • Hotărârea 929/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa măsurată de 1.091 mp, respectiv suprafaţa din acte de 1.000 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Răspântiilor
 • Hotărârea 928/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Bradea Dumitru-Ioan şi Bradea Maria-Silvia reprezentând suprafaţa de 20 mp, teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182219 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Sofiei nr. 17/D, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 927/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Gădălean Ioan şi Gădălean Mioara reprezentând suprafaţa de 20 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 171056 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Caişilor nr. 5/B, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 926/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Sziki Ilona reprezentând suprafaţa de 46 mp teren, cu nr. cadastral şi înscris în CF 184488 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 213/A, cu destinaţia de “drum public
 • Hotărârea 925/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 160245, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor nr. 23 (Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Drăgan Felicia
 • Hotărârea 924/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 1.727 mp, respectiv suprafaţa din acte de 1.690 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Clopoţeilor
 • Hotărârea 923/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale cu suprafaţa totală de 13.146 mp, respectiv aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului – teren, cu suprafaţa de 13.146 mp, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 922/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 12.641 mp, 10.347 mp, 8.788 mp şi 9.128 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestor imobile, situate în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de malul drept al Crişului Repede, bulevardul Dacia, bulevardul Decebal, strada Podului
 • Hotărârea 921/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de împrumut încheiat cu BRD Group Societe Generale în sensul diminuării costurilor finanţării
 • Hotărârea 920/2013 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici
 • Hotărârea 919/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 918/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 05 decembrie 2013
 • Hotărârea 917/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie 2013
 • Hotărârea 916/2013 - Municipiul Oradea

  specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică de blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Lacul Roşu – Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa en
 • Hotărârea 915/2013 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu al Consiliului Local al municipiului Oradea privind concesionarea serviciului public de furnizare a reţelelor de comunicaţii electronice.
 • Hotărârea 914/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a ternului, în suprafaţa de 19.033 mp, identificat cu nr. cadastral 178627, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului – în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I – Oradea.
 • Hotărârea 913/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 12.000 mp, teren identificat cu nr. cadastral 160692, înscris în CF 160692 – Oradea, situat în “Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I” în favoarea SC Mecanizados Auxim SRL
 • Hotărârea 912/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea.
 • Hotărârea 911/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2013 – 2014.
 • Hotărârea 910/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Oradea.
 • Hotărârea 909/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Poliţia Locală Oradea şi Compania Romprest Service SA vizând colaborarea celor două entităţi cu privire la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, „DDD”, în Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 908/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 907/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Canal colector menajer strada Secarei – B-dul Ştefan cel Mare”.
 • Hotărârea 906/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Mangaliei varianta I, structuri rutiere elastice”.
 • Hotărârea 905/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Arţarilor tronson dintre str. Alexandru Sahia şi P-ţa Devei, varianta I, structuri rutiere elastice”
 • Hotărârea 904/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Înfrăţirii, varianta , structuri rutiere elastice”.
 • Hotărârea 903/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada 9 Mai varianta I, structuri rutiere elastice”
 • Hotărârea 902/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Furnicii varianta I, structuri rutiere elastice”.
 • Hotărârea 901/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Greierului tronsonul dintre străzile Ovidiu Densuşeanu şi Barcăului, varianta I, structuri rutiere elastice”
 • Hotărârea 900/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gheorghinelor, varianta I, structuri rutiere elastice.”
 • Hotărârea 899/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA.
 • Hotărârea 898/2013 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.
 • Hotărârea 897/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea oportunităţii externalizării de către SC Electrocentrale Oradea SA a serviciului de manevră a vagoanelor şi liniilor de descărcare prin închiriere.
 • Hotărârea 896/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul şcolar 2014 – 2015.
 • Hotărârea 895/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de împrumut încheiat cu Hypo Noe Gruppe Bank AG în sensul prelungirii perioadei de tragere cu 12 luni şi modificarea listei proiectelor ce urmează a fi finanţate.
 • Hotărârea 894/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de către SC Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2014
 • Hotărârea 893/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.01.2014.
 • Hotărârea 892/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 891/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 890/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – Dispoziţii Generale prin încheierea unui act adiţional.
 • Hotărârea 889/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor istorice din Judeţul Bihor şi diminuarea contribuţiei financiare acordată fundaţiei cu suma de 100.000 lei
 • Hotărârea 888/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Oradea care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2012-2013.
 • Hotărârea 887/2013 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2013, ianuarie 2014 şi februarie 2014
 • Hotărârea 886/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/2013 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9.
 • Hotărârea 885/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei unor spaţii situate în Municipiul Oradea, din spaţii cu destinaţia de locuinţă în spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
 • Hotărârea 884/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 883/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în zona Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea.
 • Hotărârea 882/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Actelor Aditionale nr.9 şi 10 la Contractul de parteneriat public privat nr. 122246/23.11.2013 între mun. Oradea şi Keviep Kft.
 • Hotărârea 881/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor asociate Borş şi Sînmartin.
 • Hotărârea 880/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 879/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Electrocentrale Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 878/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale „Zilele Culturii Slovace”
 • Hotărârea 877/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractelor de modificare şi reconfirmare a contractelor de împrumut încheiat între S.C. Compania de Apă Oradea S.A. şi Banca Europeană de Recontrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 876/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 875/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe de 2.381 mp afectată de proiectul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului”
 • Hotărârea 874/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi numitele Gavrilaş Marioara, Vaida Elena şi Anca Mariana – Nina – proprietari ai terenurilor înscrise în CF nr. 167214 şi 178594 – Oradea, reprezentând suprafaţa totală de 232 mp, afectată de proiectul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului”, respectiv aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr. 174908
 • Hotărârea 873/2013 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 4310 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 176461, înscris în CF nr. 176461, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului, în favoarea S.C. Romdaniel Impex S.R.L.
 • Hotărârea 872/2013 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local, nr. 853 din 2013, privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a suprafeţei de 739 mp teren, dezmembrat din nr. cadastral 156697, înscris CF156697 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului clădire cu destinaţia de comerţ, servicii, spaţiu de locuit
 • Hotărârea 871/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1743 mp. teren, situat în mun. Oradea, str. Ovidiu Densuşianu, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 1743 mp. teren, dezlipit din nr. topografic 1556/27, înscris în CF 10050 – Sântandrei, în favoarea S.C. Nicoleta Impex S.R.L.
 • Hotărârea 870/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de numitele Mateţ Elena şi Seuituţ Mihaela – Mariana reprezentând suprafaţa de 214 mp. teren, cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinaţie de „drum public”
 • Hotărârea 869/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasamant şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1784 mp. reprezentând teren, domeniul public, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Govorei
 • Hotărârea 868/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Szabo Orsolya reprezentând suprafaţa de 105 mp. teren, cu nr. cadastral 183979, înscris în CF 183979 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Plugului, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 867/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Marian Ioan – Petru şi Marian Aurelia reprezentând suprafaţa de 174 mp. teren, cu nr. cadastral 181355, înscris în CF 181355, înscris în CF – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 105, destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 866/2013 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic General al municipiului Oradea care se va transmite spre avizare instituţiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată
 • Hotărârea 865/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea SC Administraţia Domeniului Public S.A. în vederea negocierii şi încheierii unor contracte translative de proprietate având ca şi obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spaţiilor comerciale situate în Piaţa Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenţi economici
 • Hotărârea 864/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării HCL nr. 518/2013 privind modificarea Regulamentului de alimentare cu energie termică în mun. Oradea
 • Hotărârea 863/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 517/2013 privind aprobarea „ Studiului de fezabilitate – stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea” şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în mun. Oradea
 • Hotărârea 862/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Reabilitare str. Făcliei, tronson drum expres – pod rutier peste râul Crişul Repede zona Făcliei- Dragoş Vodă
 • Hotărârea 861/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare str. Apateului- prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncţiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului”.
 • Hotărârea 860/2013 - Municipiul Oradea

  privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Consolidare Strada Adevărului - tronson 290 ml.
 • Hotărârea 859/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2013
 • Hotărârea 858/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.
 • Hotărârea 857/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-lui av. Irimia Florin de a reprezenta interesele Municipiului Oradea în dosarul nr. 280/35/2013 aflat pe rolul Curţii de apel Timişoara – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
 • Hotărârea 856/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-lui. Secretar al Consiliului Local al Municipiului Oradea Ionel Vila, d-nei. Consilier juridic Lăcrămioara Coş, d-rei. Consilier serviciul achiziţii publice Manuela Maghiar şi a d-lui. Consilier Direcţia management proiecte cu finanţare internaţională Ioan Maghiar de a reprezenta interesele Municipiului Oradea în dosarul nr. 280/35/2013 aflat pe rolul Curţii de apel Timişoara – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
 • Hotărârea 855/2013 - Municipiul Oradea

  Privind constituirea Comisiei de constatare şi declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură,
 • Hotărârea 854/2013 - Municipiul Oradea

  privind deschiderea unei noi sesiuni de preluare de dosare în vederea întocmirii unei liste de priorităţi pentru locuinţele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si H.C.L nr.597/2008
 • Hotărârea 853/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative in vederea evacuării unor familii din imobilele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 şi 2/A
 • Hotărârea 852/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9
 • Hotărârea 851/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la Centrul Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ţa Independenţei, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II
 • Hotărârea 850/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Iluminatul arhitectural al clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate in Ansamblul urban-centru istoric Oradea”
 • Hotărârea 849/2013 - Municipiul Oradea

  privind avizul de principiu pentru amplasarea statuii Ion I.C. Bratianu în parcul cu acelaşi nume din municipiul Oradea
 • Hotărârea 848/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cartier de locuinte individuale si colective, servicii complementare, comert, turism si agrement, str. Ceyrat nr.cad.178115-Oradea
 • Hotărârea 847/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat prin HCL 475/2008) – Construirea imobil de locuinte colective, str. Apateului, nr.4, nr.cad.16937- Oradea
 • Hotărârea 846/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Dantera SRL, soţii Szabo Alexandru şi Szabo Eva, soţii Bronţ Marius-Sorin şi Bronţ Felicia ,domnul Nagy Karoly şi doamna Kurcz Iolanda reprezentând suprafaţa totală de 800 mp, teren identificat cu nr. cadastral 13282, înscris în CF 163316 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 845/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafaţă de 50573 mp, identificat cu nr. cadastral 169199, situat în municipiul Oradea, Şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 844/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafaţă de 60.080 mp, identificat cu nr. cadastral 184568, situat în municipiul Oradea, şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 843/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 81/254 mp, teren, înscris in CF 165933, situat in Oradea, Str. Căprioarei nr. 49, in favoarea d-nei Fraiu Dorina si soţul Fraiu Dănuţ
 • Hotărârea 842/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii în favoarea soţilor Indrieş Petru şi Indrieş Florentina-Georgeta a unei suprafeţe de 16 mp din terenul identificat cu nr. topo 3581/24, înscris în CF 175836 - Oradea, situat în mun. Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 27, în vederea reglementării folosinţei acestei suprafeţe de teren pe care este amplasată construcţia provizorie de tip magazie, anexă la construcţia existentă
 • Hotărârea 841/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unor schimburi imobiliare între Municipiul Oradea şi numiţii Micoriciu Valentin şi Micoriciu Georgeta, respectiv Burtic Aurel şi Burtic Silvia în vederea asigurării condiţiilor juridice necesare implementării proiectelor: ,,Dezvoltarea de habitate naturale de flori spontane şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca - Oradea şi în Körösszegapáti - Hajdú-Bihar\\
 • Hotărârea 840/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate,cu suprafaţa de 7 mp, ce reprezintă teren situat în mun. Oradea, str. Dobreştilor nr. 10, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea S.C. NMC MANSARDE S.R.L. în vederea extinderii blocului D7, prin construirea casei liftului
 • Hotărârea 839/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 168 mp teren înscris în CF 162206, situat in Oradea, str. Filatov nr. 18, în favoarea S.C. LEOFEX S.R.L.
 • Hotărârea 838/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 42 mp, teren ocupat de construcţii ,cu nr. cadastral 178480,situat in Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, în favoarea d-lui Marincaş Petru şi soţia Marincaş Lenuţa
 • Hotărârea 837/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi d-na. Crainic Silvia, proprietara terenului înscris în CF, nr. 181705 - Oradea, cu nr. cadastral 181705, în suprafaţă de 1.000 mp, respectiv alipirea şi dezmembrarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 181705, 181706 şi 181708, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”
 • Hotărârea 836/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 105 mp, teren, înscris în CF 179492, situat în Oradea, str. Mehedinţi nr. 117, în favoarea S.C. ILĂU PROD S.R.L.
 • Hotărârea 835/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 112 mp, teren, înscris în CF 177960, situat în Oradea, str. Nojoridului nr. 2/B, în favoarea d-lui Pereţ Mircea şi soţia Pereţ Marioara
 • Hotărârea 834/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 277,50 mp, teren, înscris în CF 153013, situat în Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, în favoarea soţilor Gherman Ioan-Aurel şi Gherman Natalia-Monica-Laura
 • Hotărârea 833/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 205 mp, teren, înscris in CF 178807, situat în Oradea, Str. Avram Iancu nr. 11/A, în favoarea d-nei Moş Maria
 • Hotărârea 832/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Bei Constantin-Marius şi Bei Ioana-Mihaela, reprezentând suprafaţa de 97 mp, teren identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cimbrului, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 831/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 2.149 mp, respectiv suprafaţa din acte de 1.931 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Bunyitai Vince
 • Hotărârea 830/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 337 mp teren, respectiv aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a acestei suprafeţe de teren, constituit din nr. topo. 6651/ 12, înscris în CF 177337,situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja - FN, fără acces direct la drumul public
 • Hotărârea 829/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 şi 166460, înscrise în CF nr. 160701 şi 166460 - Oradea,situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I - în favoarea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.
 • Hotărârea 828/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă, a suprafeţei de 1008 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182444 şi a suprafeţei de 1300 mp teren, identificat cu nr. cadastral 13065 mp situat pe Str. Ogorului, F.N. în favoarea SC Aim Popa SRL.
 • Hotărârea 827/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea şi d-na. Páll Magdolna Edina, proprietara suprafeţei de 24 mp, identificat cu nr. cadastral 184323, teren afectat de drum public – acces la blocurile de locuinţe situate în mun. Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 45
 • Hotărârea 826/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41, înscris în CF 160412 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 83 (Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui Kis Alexandru
 • Hotărârea 825/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 928 mp, respectiv dezmembrarea în două parcele noi a imobilului situat în mun. Oradea, str. Cucului
 • Hotărârea 824/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţiei directe a unei suprafeţe de 52 mp teren, din nr. cadastral 175999 înscris în CF 175999 - Oradea, afectat de lucrarea de utilitate publică “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea, în zona str. Nojoridului”
 • Hotărârea 823/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Câmpan Adrian - Sorin şi Câmpan Elena - Rodica
 • Hotărârea 822/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 9.711 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 821/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.964 mp, 2.516 mp şi 2.560 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Înfrăţirii, tronsoanele II, III şi IV
 • Hotărârea 820/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 9.529 mp şi 6.479 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Barcăului – tronsoanele IV şi V
 • Hotărârea 819/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi S.C. UAMT S.A.
 • Hotărârea 818/2013 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei suprafeţe de 1.760 mp, cu nr. cadastral 3750, înscris în CF 153928 - Oradea ,respectiv stabilirea destinaţiei de „Parc public” pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Oţelarilor
 • Hotărârea 817/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.890 mp,reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Abraham Lincoln
 • Hotărârea 816/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.336 mp,reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Verii
 • Hotărârea 815/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.814 mp teren,respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situat în municipiul Oradea, str. Nojoridului
 • Hotărârea 814/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.701 mp,reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Gheorghinelor
 • Hotărârea 813/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.599 mp şi 4.057 mp, reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de - drum în mun. Oradea, str. Alexandru Sahia, tronsoanele I şi II
 • Hotărârea 812/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi numiţii Wagner Elisabeta, Oszvald Tünde-Enikő şi Ozvald Arpád-Sándor proprietari ai terenului în suprafaţă 290 mp, afectat de proiectul lucrării de utilitate publică ”Modernizare strada Ţiglarilor”
 • Hotărârea 811/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Kovács Vasile şi Kovács Maria reprezentând suprafaţa de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 810/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Derda Iuliu-Marinel-Ionel şi Derda Florica-Mirela reprezentând suprafaţa de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483- Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 51C, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 809/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie, depusă de fraţii Dacin Şerban-Liviu şi Dacin Raluca-Irina, reprezentând suprafaţa de 44 mp, teren identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în CF 182598 - Oradea, situat în mun. Oradea, între str. Veteranilor şi str. Trotuşului, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 808/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile – proprietate privată, reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, afectate de obiectivul de investiţie ”Modernizare strada Ţiglarilor”
 • Hotărârea 807/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 420/ 2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar majoritar, ca urmare a demisiei d-lui Sarkozi Zoltan
 • Hotărârea 806/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul III al anului 2013
 • Hotărârea 805/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tranzacţionării de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES)
 • Hotărârea 804/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2013
 • Hotărârea 803/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Termoficare Oradea SA, valabil începând cu 01.11.2013
 • Hotărârea 802/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2013 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 801/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a preţului local a energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.11.2013
 • Hotărârea 800/2013 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Termoficare Oradea SA conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Hotărârea 799/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării listei de investiţii pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 798/2013 - Municipiul Oradea

  privind renunţarea la calitatea de membru şi retragerea Municipiului Oradea din Asociaţia ,,Oraşe Energie România’’
 • Hotărârea 797/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2013
 • Hotărârea 796/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 septembrie 2013
 • Hotărârea 795/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 794/2013 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea şi completarea H.C.L. 830/2012, nr. 311/2013, respectiv 463/2013, referitoare la preluarea unei părţi din imobilul 814 – Oradea, aflat în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în proprietatea publică a municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local.
 • Hotărârea 793/2013 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind gestionarea în comun de către SC Electrocentrale Oradea SA şi SC Termoficare Oradea SA, a activităţilor de încasare, urmărire şi recuperare a creanţelor generate de obligaţiile de plată a utilizatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică.
 • Hotărârea 792/2013 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea stabilirii remuneraţiei administratorului special numit conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
 • Hotărârea 791/2013 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea demarării procesului de pregătire a unui proiect strategic integrat la nivelul Municipiului Oradea şi a spaţiului peri-urban care ar urma să fie finanţat în perioada de programare 2014 - 2020
 • Hotărârea 790/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 26 din 27 ianuarie 2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Religious Bridges – Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013)
 • Hotărârea 789/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 788/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării către SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”.
 • Hotărârea 787/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 362/2012 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin aportul în numerar al asociatului unic municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei.
 • Hotărârea 786/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, respectiv a caietului de sarcini, în vederea închirierii unui număr de 12 (douăsprezece) amplasamente destinate chioşcurilor de difuzare a presei, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 785/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţei de 2.815 mp teren, cu destinaţia de „drum public” situat în municipiul Oradea, în zona Calea Borşului.
 • Hotărârea 784/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Ardelean Angela Gabriela reprezentând suprafaţa de 81 mp teren, identificat cu nr. cad. 182215, înscris în CF 182215 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bulgarilor nr. 10, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 783/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Andrassy Gergo Zoltan reprezentând suprafaţa de 74 mp teren, identificat cu nr. cad. 179750, înscris în CF 179750 Oradea situat în mun. Oradea, str. Răspântiilor cu destinaţia de „Drum public”.
 • Hotărârea 782/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţiei directe a cotei de 3.900 mp din 5.629 mp teren identificat cu nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, proprietatea d-lui Nagy Gyorgy şi a d-ei. Bodor Agneta, în vederea realizării pe acest teren a proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapoti din judetul Hajdu Bihoar, proiect cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
 • Hotărârea 781/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 160 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Moreni nr. 2/a şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a suprafeţei de 160 mp teren în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel.
 • Hotărârea 780/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în folosinţă a terenului cu suprafaţa de 924 mp, identificat cu nr. cad. 3505 înscris în CF 2357 Oradea, situat în mun. Oradea, str. Sucevei de către Consiliul Local prin Administraţia Imobiliară Oradea, de la S.C. Reropam SRL, în vederea amenajării, întreţinerii şi exploatării pe acest amplasament a unei parcări publice.
 • Hotărârea 779/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând teren proprietate privată a municipiului Oradea, cu suprafaţa de 642 mp, situat în municipiul Oradea, Calea Aradului FN respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe de 642 mp în favoarea SC Nis Petrol SRL în vederea amenajării benzilor de decelerare/accelerare la viitoarea staţie de distribuţie carburanţi din Calea Aradului.
 • Hotărârea 778/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 4 din HCL nr. 545/2013, privind transmiterea în folosinţă SC Electrocentrale Oradea SA a suprafeţei de 430 mp teren identificat ca lot 2, în vederea realizării unei Staţii de pompare a agentului termic pe magistrala 5 către zona Dragoş Vodă, Nufărul, com. Sânmartin.
 • Hotărârea 777/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 85 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe de 85 mp, situat în mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 38, în favoarea d-lui Unguraş Alin – Viorel, în vederea creării accesului la proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 776/2013 - Municipiul Oradea

  privind înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a cotei de 1.729/5.629 mp din nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, teren ce este afectat de proiectul Grădina publică pe Dealul Ciuperca.
 • Hotărârea 775/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Muscă Florian şi Muscă Florica reprezentând suprafaţa de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 177800, înscris în CF 177800 – Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Prunilor nr. 11, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 774/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1008 mp teren, situat în municipiul Oardea, str. Ogorului, FN.
 • Hotărârea 773/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Marian Dorin – Marius şi Marian Florica – Codruţa reprezentând suprafaţa de 79 mp teren, identificat cu nr. cadastral 146034, înscris în CF 176034 – Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Sofiei, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 772/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC „Glass Porţelan Ceramics Printing” S.R.L reprezentând suprafaţa de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 – Oradea, respectiv suprafaţa de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 – Oradea situat în mun. Oradea, str.Plugului Nr.1/G, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 771/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Copos Petru şi Copos Ana reprezentând suprafaţa de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180913, înscris în C.F. 180913 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr.55/B, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 770/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţiei directe a cotei de 107/167 mp teren, identificat cu nr. cadastral 176599 înscris în CF 176599 – Oradea, proprietate a d-lui Bărburaş Pavel, suprafaţă afectată de lucrarea de utilitate publică: „Modernizare str. Porumbelului”.
 • Hotărârea 769/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Şuţu – Maghiar Bogdan Alex şi Antonia Bianca reprezentând suprafaţa de 114 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182624, înscris în CF 182624 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Colinelor nr. 78, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 768/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Andrişca Gheorghe şi Emilia, respectiv Bălăiban Preda şi Daniela-Tania, reprezentând suprafaţa de 108 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182464, înscris în C.F. 182464 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alunei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 767/2013 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Petruţ Călin-Octavian şi Corodi Marinela-Sabina, reprezentând suprafaţa de 79 mp, teren identificat cu nr. cadastral 168781, înscris în CF 168781 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 34, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 766/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.504 mp, 2.880 mp şi 1.630 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Jimboliei – tronsoanele I, II, III
 • Hotărârea 765/2013 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 277,50 mp teren, cotă parte de 3/4 din suprafaţa totală de 370 mp, având nr. cadastral 153013, înscris CF 153013 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, jud. Bihor, în favoarea soţilor Gherman Ioan-Aurel şi Gherman Natalia-Monica-Laura
 • Hotărârea 764/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.234 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Oaşului
 • Hotărârea 763/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2708 mp, reprezentând teren domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Ion Alexi.
 • Hotărârea 762/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 53 mp teren, dezlipit din nr. topo. 555/2, înscris în CF 1583 – Oradea, în favoarea soţilor Moş Teofil şi Moş Adela-Maria
 • Hotărârea 761/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa măsurată de 6824 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală “Lucreţia Suciu”, situat în Oradea str. Griviţei nr. 2.
 • Hotărârea 760/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 10.529 mp identificat cu nr. cadastral 180376 înscris în CF 180376 – Oradea, situat în municipiul Oradea, cartierul Grigorescu.
 • Hotărârea 759/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Mihuţa Samuel – Lucian, respectiv soţii Ciortin Ioan – Dragoş şi Ciortin Mihaela – Nicoleta, reprezentând suprafaţa de 126 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180518, înscris în CF 180518 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Adevărului nr. 156, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 758/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vidican Ioan şi soţia Vidican Viorica reprezentând suprafaţa de 56 mp teren, identificat cu nr. topografic 5854/3, înscris în CF 68246 – Oradea, situat în Oradea, str. Strugurilor nr. 26, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 757/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Nemeş Ovidiu şi Nemeş Lia – Adriana reprezentând suprafaţa de 53 mp teren, identificat cu nr. cadastral 181590, înscris în CF 181590 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Piersicilor nr. 28, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 756/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea.
 • Hotărârea 755/2013 - Municipiul Oradea

  privire la modificarea „Metodologiei de închiriere a spaţiilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aprobată prin H.C.L. nr. 49/2013.
 • Hotărârea 754/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4.
 • Hotărârea 753/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 752/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării „Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL” , aprobat prin H.C.L. nr. 447/24.06.2010.
 • Hotărârea 751/2013 - Municipiul Oradea

  privind trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea – Administraţia Imobiliară Oradea a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9.
 • Hotărârea 750/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare pentru exploatarea bazei materiale existente în laboratoarele şi atelierele aflate în incinta Colegiului Tehnic „Andrei Şaguna” Oradea
 • Hotărârea 749/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 10/11.01.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hotărârea 748/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: „Reparaţii capitale şi amenajarea Cinematografului Transilvania în Sala Studio – Multifuncţională, cu capacitate de 200 locuri”.
 • Hotărârea 747/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. 280/2009, privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc „Dignitas”.
 • Hotărârea 746/2013 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea H.C.L. nr. 285/2009 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc Candeo şi aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO, DMPFI şi Fundaţia Copii Făgăduinţei în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo.
 • Hotărârea 745/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie, pentru anul 2014, în baza Legii 34/1998
 • Hotărârea 744/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu nr. 1/A.
 • Hotărârea 743/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu nr. 1/A.
 • Hotărârea 742/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 83, str. Cantacuzino nr. 3”.
 • Hotărârea 741/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 17, str. Ion Cantacuzino nr. 10”.
 • Hotărârea 740/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 16, str. Flamarion nr. 7”.
 • Hotărârea 739/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 15, str. Flamarion nr. 5”.
 • Hotărârea 738/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 12, str. Moldovei nr. 13”.
 • Hotărârea 737/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 14, str. Camille Flamarion nr. 3”.
 • Hotărârea 736/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 129, str. Meşteşugarilor nr. 77”
 • Hotărârea 735/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 128, str. Meşteşugarilor nr. 77”.
 • Hotărârea 734/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 139, str. Salcâmilor nr. 13/C”.
 • Hotărârea 733/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 134, str. Meşteşugarilor nr. 75”.
 • Hotărârea 732/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 132, str. Meşteşugarilor nr. 75”.
 • Hotărârea 731/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 4, str. Morii nr. 6”.
 • Hotărârea 730/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 135, str. Salcâmilor nr. 9”.
 • Hotărârea 729/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 6, str. Morii nr. 8”.
 • Hotărârea 728/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 136, str. Salcâmilor nr. 9”.
 • Hotărârea 727/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 133, str. Salcâmilor nr. 7”.
 • Hotărârea 726/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 130, str. Salcâmilor nr. 7”.
 • Hotărârea 725/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 118, str. Meşteşugarilor nr. 71”.
 • Hotărârea 724/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 117, str. Meşteşugarilor nr. 71”.
 • Hotărârea 723/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 127, str. Meşteşugarilor nr. 77”.
 • Hotărârea 722/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 126, str. Meşteşugarilor nr. 77”.
 • Hotărârea 721/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 131, str. Salcâmilor nr. 7”.
 • Hotărârea 720/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 146, str. Salcâmilor nr. 11”.
 • Hotărârea 719/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 80, str. Locomotivei nr. 9”.
 • Hotărârea 718/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 81, str. Locomotivei nr. 7”.
 • Hotărârea 717/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 82, str. Locomotivei nr. 5”.
 • Hotărârea 716/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe C. Brâncoveanu nr. 5/A”.
 • Hotărârea 715/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 138, str. Salcâmilor nr. 13/B”.
 • Hotărârea 714/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 140, str. Salcâmilor nr. 15/A”
 • Hotărârea 713/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 141 str. Salcâmilor nr. 15/B”.
 • Hotărârea 712/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 142, str. Salcâmilor nr. 15/C”
 • Hotărârea 711/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe R 119, str. Meşteşugarilor nr. 71”.
 • Hotărârea 710/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 137, str. Salcâmilor nr. 13”.
 • Hotărârea 709/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 13, str. Flamarion nr. 1”.
 • Hotărârea 708/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 220, str. Lăpuşului nr. 46”
 • Hotărârea 707/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 124, str. Meşteşugarilor nr. 73”
 • Hotărârea 706/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 123, str. Meşteşugarilor nr. 73/B”
 • Hotărârea 705/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 219, str. Lăpuşului nr. 46”
 • Hotărârea 704/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 23, str. Morii nr. 17/B”
 • Hotărârea 703/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 120, str. Meşteşugarilor nr. 71”
 • Hotărârea 702/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 21, str. Morii nr. 17”
 • Hotărârea 701/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 122 str. Meşteşugarilor nr. 73/C”
 • Hotărârea 700/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 147 str. Salcâmilor nr. 11”
 • Hotărârea 699/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 121, str. Meşteşugarilor nr. 71”
 • Hotărârea 698/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului comisiei de negociere stabilite prin H.C.L. nr. 791/18.12.2012 şi a condiţiilor obligatorii în procedura de negociere directă fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea încheierii unui contract de proiectare şi execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban – Centru istoric Oradea” cu concesionarul contractului 109976/28.06.2001, respectiv SC Luxten Lighting Co SA
 • Hotărârea 697/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2013 – 15.03.2014.
 • Hotărârea 696/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/22.01.2008, prin introducerea unor străzi modernizate în anul 2013 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală, conform anexelor nr. 1, 2, 3.
 • Hotărârea 695/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 694/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ – parcelare teren pentru amplasare locuinţe str. Colinelor nr. 159, nr. cad. 174493 – Oradea.
 • Hotărârea 693/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ – construire spălătorie auto prin reconversie funcţională din zonă rezidenţială de tip R3a în zonă de servicii, str. Meşteşugarilor nr. 114/A, nr. cad. 173439 – Oradea.
 • Hotărârea 692/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUD – construire staţie distribuţie carburanţi, magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr. 85, nr. cad. 171148 – Oradea.
 • Hotărârea 691/2013 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente.
 • Hotărârea 690/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 09.09.2013
 • Hotărârea 689/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 14.08.2013
 • Hotărârea 688/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013.
 • Hotărârea 687/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.
 • Hotărârea 686/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului în vederea transmiterii din proprietatea publică a municipiului Oradea, în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, a suprafeţei totale de 90.760 mp teren , identificat cu nr. cadastrale 182031, 182405 şi 182480 din teritoriul cadastral Oradea, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a investiţiilor: „Pasaj suprateran peste ...
 • Hotărârea 685/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie “REALIZAREA UNEI PISTE DE BICICLIŞTI PE RELAŢIA POD SOVATA – BĂILE 1 MAI”
 • Hotărârea 684/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 683/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 682/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării şi modificării H.C.L. Oradea nr. 643/2012 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare si intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea”
 • Hotărârea 681/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” în forma revizuită
 • Hotărârea 680/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară in sumă de 900.000 Eur de către SC Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plații materiei prime achiziționate de către SC Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt
 • Hotărârea 679/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.178/2013 privind unele măsuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea, în sensul amânării unor termene
 • Hotărârea 678/2013 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 677/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC Oradea Transport Local SA in vederea transformării în operator regional
 • Hotărârea 676/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 420/ 2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar majoritar, ca urmare a unor modificări intervenite în structura Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 675/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea costului minim lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 674/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea extinderii spaţiului deţinut de către Fundaţia „Man” în baza Convenţiei nr.49473/2010, în imobilul Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
 • Hotărârea 673/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 11 ianuarie 2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 672/2013 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438 din 2003 prin care a fost aprobat „Regulamentul privind înregistrarea tramvaielor, maşinilor autopropulsate pentru lucrări, maşinile agricole sau forestiere” si respectiv aprobarea „Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 671/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Poliţia Locală Oradea şi Asociaţia Sportivă Dinamo Oradea în ce priveşte colaborarea celor două entităţi în vederea accesului lucrătorilor Poliţiei Locale Oradea în spaţiile administrate de Asociaţia Sportivă Dinamo Oradea pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire fizică
 • Hotărârea 670/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare alei în Piaţa Obor”
 • Hotărârea 669/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparaţii străzi, amenajare spaţii de parcare, poduri, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilităţile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” - ACORD CADRU PE TREI ANI - 2014-2016
 • Hotărârea 668/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de proiectare pentru „Construire, modernizare, reabilitare, amenajări, reparaţii străzi, amenajare spaţii de parcare, poduri, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilităţile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” ACORD CADRU PE TREI ANI 2014-2016
 • Hotărârea 667/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Rapsodiei
 • Hotărârea 666/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Modernizare hala de carne în Piaţa Cetate Oradea”
 • Hotărârea 665/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Magazin şi anexe pompe funebre în Cimitirul municipal Oradea”
 • Hotărârea 664/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Pasarela pietonală şi pentru biciclişti peste pârâul Peţa, municipiul Oradea, în zona dintre strada Erkel Ferencz şi Parcul Salca
 • Hotărârea 663/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achiziţie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrărilor specifice zonelor verzi şi domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice , finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând 3 loturi (Lot1, Lot2, Lot3).
 • Hotărârea 662/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a delegării prin concesiune a serviciului public de întreţinere parcuri şi scuaruri din municipiul Oradea
 • Hotărârea 661/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amplasare staţie de transbordare (autogară), B-dul Ştefan cel Mare – Gara Centrală, municipiul Oradea, judeţul Bihor“
 • Hotărârea 660/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amplasare staţii de transbordare (autogară), B-dul Decebal – intersecţie cu Calea Aradului, municipiul Oradea, judeţul Bihor“
 • Hotărârea 659/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amplasare staţie OTL B-dul Dacia – Zig – Zag, municipiul Oradea, judeţul Bihor“
 • Hotărârea 658/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Modernizare str. Făgăraşului - tronson cuprins între intersecţia cu strada Tepes Voda şi intersecţia cu strada Beiuşului”
 • Hotărârea 657/2013 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor cu suprafeţele de 42469 mp şi 1449 mp, teren necesar realizării obiectivului de investiţie: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului – Municipiul Oradea, Judeţul Bihor “
 • Hotărârea 656/2013 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilului cu suprafaţa de 46842 mp, teren necesar realizării obiectivului de investiţie: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului – Municipiul Oradea, Judeţul Bihor “
 • Hotărârea 655/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea extinderii spaţiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase
 • Hotărârea 654/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 82.922 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182334, înscris în CF 182334 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în vederea sistării stării de indiviziune între Municipiul Oradea şi S.C. Tony Invent S.R.L
 • Hotărârea 653/2013 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a suprafeţei de 739 mp teren, dezmembrat din nr. cadastral 156697, înscris CF 156697 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului clădire cu destinaţia de comerţ, servicii, spaţii de locuit
 • Hotărârea 652/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.332 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Crângului
 • Hotărârea 651/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unei Tranzacţii, între Municipiul Oradea şi S.C. Impact Developer & Contractor S.A., în vederea remedierii efectelor Contractului de asociere în participaţiune nr. 14519 din 02.07.2004
 • Hotărârea 650/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară a nr. cadastral 182284, reprezentând teren, domeniu public, în suprafaţa măsurată de 2.063 mp, cu destinaţia – drum în Oradea, zona str. Macului, provenit din alipirea nr. cadastrale 14266, 6100/18, 6100/15, 6100/11, 6100/7, 6100/6 şi 6100/3 - U.A.T. Oradea
 • Hotărârea 649/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.985 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Copacilor
 • Hotărârea 648/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 13.311 mp şi 2.714 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, str. Iacobinilor, sectoarele I şi II
 • Hotărârea 647/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 6.258 mp, 5.045 mp şi 3.757 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, str. Barcăului, tronsoanele I, II şi III
 • Hotărârea 646/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise şi a Caietului de sarcini în vederea închirierii imobilului, în suprafaţă construită de 105 mp, înscris în CF nr. 4794, pentru realizarea unei structuri de vânzare tip – modul alimentaţie publică cu terasă în municipiul Oradea, str. Emanuil Gojdu, pe malul stâng al Crişului Repede (Casa pompe Criş)
 • Hotărârea 645/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire şi alipire a terenului, identificat cu nr. cadastral 180344, 180345, 180346 şi 176191, situat în municipiul Oradea, Şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 644/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 2.661 mp, 2.393 mp, 1.601 mp şi 2.572 mp teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Arţarilor – tronson 1, 2, 3, 4.
 • Hotărârea 643/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 156697, înscris în CF 156697 – Oradea, cu suprafaţa de 1.558 mp, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor
 • Hotărârea 642/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 176316, înscris în CF 176316 - Oradea, în vederea prelungirii străzilor Kiev şi Zorelelor
 • Hotărârea 641/2013 - Municipiul Oradea

  referitoare la modificarea Comisiei, numită prin HCL nr. 109/ 2010 - pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp teren atribuit, în baza Legii 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite
 • Hotărârea 640/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 525.881 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe ca “teren public” situat în mun. Oradea, în zona depozitului de zgură CET - C0 ALOR
 • Hotărârea 639/2013 - Municipiul Oradea

  referitoare la modificarea H.C.L., nr. 627 din 23.10.2012, cu privire la concesionarea directă, a unei suprafeţe de 453 mp teren, în favoarea soţilor Gui Ioan - Adrian şi Gui Diana - Maria, proprietarii casei edificate pe acel teren
 • Hotărârea 638/2013 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 12/A, identificat cu nr. cadastral 181182, compus din suprafaţa de 705 mp teren, proprietate a Statului Român, pe care este edificată o casă aflată în proprietatea S.C. Agora Agroind S.R.L.
 • Hotărârea 637/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 87.360 mp teren identificat cu nr. cadastral 178626, înscris în CF 178626 - Oradea, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 636/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport, în natură, a bunului imobil situat în mun. Oradea, strada Uzinelor, proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând suprafaţa de 206.506 mp teren, cu nr. cad. 180882, înscris în CF nr. 180882 - Oradea
 • Hotărârea 635/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii unei parcele, cu nr. cad. 175990, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, respectiv a Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 31.791 mp teren, identificat cu nr. cadastral 175990, înscris în CF 175990 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 634/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public al municipiului Oradea, în domeniul privat al municipiului Oradea a unui număr de 18 parcele de teren situate în mun. Oradea, str. Ogorului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 633/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 2.528 mp, reprezentând teren - domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Înfrăţirii – Tronson 1
 • Hotărârea 632/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.641 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Sirenei
 • Hotărârea 631/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.1 şi art. 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local, nr. 265 din 26.04.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unor terenuri, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici
 • Hotărârea 630/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.997 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de “drum” în mun. Oradea, strada 9 Mai
 • Hotărârea 629/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 9.709 mp şi 10.429 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Lipovei, tronsoanele I şi II
 • Hotărârea 628/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 19.443 mp, 5.637 mp şi 8.402 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Haţegului – tronson I, II, III
 • Hotărârea 627/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 şi modificat prin HCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009, HCL nr. 268/2011 şi HCL nr.50/2013
 • Hotărârea 626/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 625/2013 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2013
 • Hotărârea 624/2013 - Municipiul Oradea

  privind înscrierea în proprietatea municipiului Oradea a unor imobile.
 • Hotărârea 623/2013 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea folosinţei gratuite cu o perioadă de trei ani, a spaţiului situat la etajul 1 al imobilului din Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 622/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea, a imobilului situat în Oradea, Piaţa Cazărmii nr. 17
 • Hotărârea 621/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilul din Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 2, înscris în CF nr. 271 Oradea, nr. topo 2289 apartament nr. 6 – din spaţiul cu destinaţie de locuinţă în spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
 • Hotărârea 620/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – amplasare panouri fotovoltaice, zona Cămin Felix nr. cad. 17722 – Oradea extravilan.
 • Hotărârea 619/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parc panouri fotovoltaice, Calea Borşului nr. cad. 177359, 177360 şi 177361 – Oradea.
 • Hotărârea 618/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii “Piaţa Independenţei” cu denumirea “Piaţa Emanuil Gojdu”
 • Hotărârea 617/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC IMOBIL OR SRL reprezentând suprafaţa de 431 mp teren identificat cu nr. cadastral 178776 înscris în CF 178776 Oradea, situat în Oradea zona Calea Borşului, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 616/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1460 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1460 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, zona Podgoria.
 • Hotărârea 615/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 24.838 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 24.838 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Făcliei.
 • Hotărârea 614/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 8.816 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 8.816 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Podgoria.
 • Hotărârea 613/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 1850 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 1850 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Podgoria.
 • Hotărârea 612/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 9.570 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 9.570 mp teren, cu destinaţia „drum public în extravilanul localităţii” situat în Municipiul Oradea, în zona Făcliei.
 • Hotărârea 611/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ile Moise şi soţia Ile Iuliana Viorica reprezentând suprafaţa de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 176030 înscris în CF 176030 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 610/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Ionescu Manuela reprezentând suprafaţa de 47 mp teren identificat cu nr. cadastral 179346 înscris în CF 179346 Oradea, situat în Oradea str. Podgoriei, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 609/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 22.400 mp teren din zona Staţiei de Epurare – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 608/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă totală de 15.288 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe totale de 15.288 mp teren, cu destinaţia “drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona Podgoria.
 • Hotărârea 607/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 1812 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 1812 mp teren, cu destinaţia “drum public în extravilanul localităţii” situat în municipiul Oradea, în zona Făcliei.
 • Hotărârea 606/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Nemcea Florian şi soţia Nemcea Constantina reprezentând suprafaţa de 34 mp teren identificat cu nr. cadastral 178805 înscris în CF 178805 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 605/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vanyovski Janos Istvan şi soţia Vanyovski Cecilia reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 179270 înscris în CF 179270, Oradea, situate în Oradea str. Răspântiilor nr. 14, cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 604/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizarea unei staţii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5\\
 • Hotărârea 603/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Pod rutier peste râul Crişul Repede, strada Făcliei – Dragoş Vodă.
 • Hotărârea 602/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea condiţiilor pentru îngrijirea şi încredinţarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 601/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q109, str. Lăpuşului nr. 35A
 • Hotărârea 600/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 9, str. Lăpuşului nr. 5”
 • Hotărârea 599/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe D33 str. Dimitrie Cantemir nr. 33’
 • Hotărârea 598/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q96 str. Erofte Grigore nr. 14”
 • Hotărârea 597/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q57 str. Lacul Roşu nr. 29”
 • Hotărârea 596/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q58, str. Lacul Roşu nr. 31”.
 • Hotărârea 595/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q95, str. Erofte Grigore nr. 16”
 • Hotărârea 594/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 108, Str. Lăpuşului nr. 35”
 • Hotărârea 593/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X100, Str. Lapusului nr. 51”
 • Hotărârea 592/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe QR 56 str. G. Galilei nr. 3”
 • Hotărârea 591/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 14, str. Bumbacului nr. 18/A”
 • Hotărârea 590/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 19, str. Leonardo de Vinci nr. 4”
 • Hotărârea 589/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 20, str. Leonardo de Vinci nr. 6”.
 • Hotărârea 588/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Z15, str. Cazaban nr. 49 B”.
 • Hotărârea 587/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa 1 Decembrie nr. 27”
 • Hotărârea 586/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea numărului de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Oradea, pe o perioadă de 5 ani
 • Hotărârea 585/2013 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de gaz în Oradea pe str. Louis Pasteur, tronsonul stradal cuprins între intersecţiile cu str. Ecaterina Teodoroiu şi str. Colinelor
 • Hotărârea 584/2013 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de gaz în Oradea pe str. Constantin Tănase
 • Hotărârea 583/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe Pb 10 str. Lăpuşului, nr. 7/A”
 • Hotărârea 582/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe C2, str. Sovata nr. 60”
 • Hotărârea 581/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe P69 str. Cazaban nr. 17/A”
 • Hotărârea 580/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe C4, str. Sovata nr. 56”
 • Hotărârea 579/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe P44, str. Cazaban nr. 7”
 • Hotărârea 578/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe C3, str. Sovata, nr. 58”
 • Hotărârea 577/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe CARPO, str. Cazaban, nr. 51”
 • Hotărârea 576/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe E2, str. Aleea Rogerius nr. 10”
 • Hotărârea 575/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe X 107 str. Lăpuşului nr. 37”
 • Hotărârea 574/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe D5 B-dul Dacia nr. 79”
 • Hotărârea 573/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe M 8 str. Magheru nr. 8 bloc M8”
 • Hotărârea 572/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe A4, str Aluminei nr. 47”
 • Hotărârea 571/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe P 70, str Cazaban nr. 17/A”
 • Hotărârea 570/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe AN 7, str Oneştilor nr. 80”
 • Hotărârea 569/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea numirii administratorului special conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
 • Hotărârea 568/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul II al anului 2013
 • Hotărârea 567/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 566/2013 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, SC ADP Servicii SRL, având ca asociat unic SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 565/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii aprobat prin H.C.L. nr. 878/2006privind serviciile publice de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a Grădinii Zoologice, a pepinierei dendrologice, a Ştrandului Municipal, a Ştrandului Ioşia Nord, a colectării cadavrelor animalelor mici şi păsărilor, a WC-urilor publice, a Cimitirului Municipal şi a 3 parcuri.
 • Hotărârea 564/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea programului de lucrări privind întreţinerea, reparaţia şi execuţia de lucrări noi prin procedura de achiziţie, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de trei ani (01.01.2014 – 31.12.2016) cuprinzând 4 loturi (Lot1, Lot2, Lot3, Lot4)
 • Hotărârea 563/2013 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Corcheş Dorin Octavian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui Puşcaş Cristian din partea Partidului Democrat Liberal
 • Hotărârea 562/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2013
 • Hotărârea 561/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din folosinţă a construcţiei aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955, înscris în C.F. nr. 93054 (provenit din nr. topo 7483/5)
 • Hotărârea 560/2013 - Municipiul Oradea

  privind trecerea imobilului situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 10, din administrarea Şcolii Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfăşurării activităţii grupelor de nivel preşcolar, program prelungit, alternativa Waldrof.
 • Hotărârea 559/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 558/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 – 2014.
 • Hotărârea 557/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA ŞI SC Emerson Oradea SRL.
 • Hotărârea 556/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013.
 • Hotărârea 555/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 554/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în domeniul public al Statului român şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA, sucursala „Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF” Cluj a activului „Extindere pasaj subteran în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piaţa Bucureşti şi str. E. Teodoroiu”.
 • Hotărârea 553/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 552/2013 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA a unor investiţii în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
 • Hotărârea 551/2013 - Municipiul Oradea

  P.U.Z. – schimbare de destinaţia din zona funcţională agricolă în zona funcţională de servicii de tip C8, Calea Borşului nr. cad. 170679 Oradea.
 • Hotărârea 550/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, reprezentând teren situat în Oradea, afectate de obiectivul de investiţie „Modernizare str. Ţiglarilor”.
 • Hotărârea 549/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului de rezoluţiune parţială a Contractului de vânzare – cumpărare, autentificat cu nr. 1482 din 31 august 2008, încheiat la BNP Baba Marinela din Oradea, între municipiul Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. Tony Construct Imobiliare S.R.L. (actualmente S.C. Tony Invent S.R.L.)
 • Hotărârea 548/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Horvath Sandor reprezentând suprafaţa de 56 mp teren identificat cu nr. cad. 179691 înscris în CF 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 547/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.813 mp reprezentând teren public cu destinaţia de „drum” în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja.
 • Hotărârea 546/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 12.279 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 12.279 mp teren, cu destinaţia de „drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu.
 • Hotărârea 545/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 9.159 mp teren, identificat cu nr. cad. 4931, înscris în CF 4798 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ştrandului în vederea amplasării de către SC Electrocentrale Oradea SA a unei staţii de pompare a agentului termic pe magistrala 5.
 • Hotărârea 544/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 17.264 mp teren identificat cu nr. cad. 166054 înscris în CF 166054 Oradea, situat în Oradea, str. Ceyrat.
 • Hotărârea 543/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea lotizării nr. cad. 165027 şi 16028 în vederea constituirii unui nou drum în Municipiul Oradea str. Ceyrat.
 • Hotărârea 542/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 168 mp identificat cu nr. cad. 162206 înscris în CF nr. 162206 Oradea, situat în Oradea str. Filatov nr. 18, în favoarea SC Leofex SRL.
 • Hotărârea 541/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local a municipiului Oradea în calitate de membrii în comisiile de licitaţie pentru concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Statului Român sau al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 540/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi SC Woodest S.A.
 • Hotărârea 539/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.577 mp teren identificat cu nr. cad. 164183 – Oradea, situat în „Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I” în favoarea SC Vulcri S.R.L.
 • Hotărârea 538/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului în suprafaţă de 26.864 mp identificat cu nr. cad. 2830 înscris în CF 165309 proprietate publică a municipiului Oradea şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.444 mp teren dezmembrat ca Lot 2 din nr. cad. 2380 Oradea, situat în mun. Oradea, între Piaţa Obor şi Liceul Sportiv Bihorul, în favoarea SC A.D.P. S.A., în vederea extinderii pieţei Obor.
 • Hotărârea 537/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 5 şi actualizarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 162/2013, pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului şi racorduri”.
 • Hotărârea 536/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 747 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul tehnic „Iosif Vulcan”, situat în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 46.
 • Hotărârea 535/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 133 mp teren situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 12 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 133 mp teren în favoarea d-nelor Budurean Maria, Dumbravă Adina Florentina şi Oros Ioana – Mihaela.
 • Hotărârea 534/2013 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cad. 179459 compus din suprafaţa de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate şapte construcţii aflate în proprietatea SC Agora Agroind SRL.
 • Hotărârea 533/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. 750/2009 privind acceptarea donaţiei d-l Mihuţ Adrian – Florin, reprezentând suprafaţa totală de 33.631 mp teren identificat cu nr. cad. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 20861, 20858 şi 151418 – Oradea înscrise în CF 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363.95360 şi 151418 situat în Oradea înscrise în C.F. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363, 95360 şi 151418 – Oradea, situat în municipiul Oradea zona Calea Aradului, cu destin
 • Hotărârea 532/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Sălăjan Mihai, prin mandatarul Bara Ştefan în baza procurii speciale autentificată sub nr. 8/04.01.2013 de Biroul Notarului Public Popa Maria, reprezentând teren în suprafaţă de 135 mp identificat cu nr. cadastral 179311 înscris în CF 179311 Oradea, situat în Oradea, str. Podgoria nr. 143/A, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 531/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, fără acces direct la drumul public, proprietatea privată a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 530/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 15.053 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 15.053 mp teren, cu destinaţia de „drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu
 • Hotărârea 529/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 319 mp teren situat în Oradea str. Moreni, nr. 2/A şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 319 mp teren înscris în CF 4751 Oradea, identificat cu nr. topo 7903, în favoarea d-lui Maticaş Florian şi soţia Maticaş Ana.
 • Hotărârea 527/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 304 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 304 mp teren, cu destinaţia „drum de acces” din str. Gheorghe Doja.
 • Hotărârea 526/2013 - Municipiul Oradea

  modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 156/28.02.2013, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 602/5847 mp teren situat în Oradea, str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/B în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia.
 • Hotărârea 525/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1688 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 27 situată în Oradea, str. Păunului, nr. 17.
 • Hotărârea 524/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 248 mp teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja, nr. 190 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 248 mp teren înscris în CF 82530 Oradea, identificat cu nr. topo 6529, în favoarea d-lor Porcar Dumitru şi soţia Porcar Maria.
 • Hotărârea 523/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5 mp situat în Oradea str. Ştefan cel Mare nr. 162 şi concesionarea directă în favoarea SC Diatex SRL, a suprafeţei de 5 mp teren în vederea extinderii spaţiului comercial.
 • Hotărârea 522/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 470 mp teren proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia de drum.
 • Hotărârea 521/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cad. 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea situate în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 520/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Brie Mircea şi soţia Brie Simona reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178828 înscris în CF 178828 Oradea, respectiv suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178775 înscris în C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 519/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Filip Ciprian Sorin şi soţia Filip Ioana Gianina reprezentând suprafaţa de 76 mp teren identificat cu nr. cad. 178869 înscris în C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 518/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea
 • Hotărârea 517/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „Studiului de fezabilitate - stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea” şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea
 • Hotărârea 516/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 iulie 2013
 • Hotărârea 515/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 8 iulie 2013
 • Hotărârea 514/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 iunie 2013
 • Hotărârea 513/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 iunie 2013
 • Hotărârea 512/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea II.
 • Hotărârea 511/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea I.
 • Hotărârea 510/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 866/2010
 • Hotărârea 509/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 508/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin H.C.L. nr. 833/2012
 • Hotărârea 507/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRAŢIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi EDUCAŢIE TIMPURIE şi a statului de funcţii pentru ADMINISTRAŢIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA
 • Hotărârea 506/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 505/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 504/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri legate de administrarea SC Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 503/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 – 2014
 • Hotărârea 502/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cotei de dezvoltare şi modernizare a reţelelor de transport şi distribuţie şi a punctelor termice a S.C. Termoficare Oradea S.A.
 • Hotărârea 501/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea retragerii delegării gestiunii serviciului de transport, distribuţie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat de la operatorul SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 500/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafeţei de 206506 mp. teren şi constituirea unui nou nr. cadastral, situat în Oradea str. Uzinelor, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea III
 • Hotărârea 499/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire şi dezlipire în 4 loturi a suprafeţei de 325.186 mp. teren situat în Oradea, şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 498/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi SC Drumuri Orăşeneşti SA
 • Hotărârea 497/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 5.061 mp teren public – strada Ion Păun Pincio sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 496/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Popuţe Daniel Ioan şi soţia Popuţe Daniela Florentina, doamna Cacuci Floare, d-na Klepp Ileana, d-l Cosma Gheorghe şi soţia Cosma Viorica, d-l Rad Lucian Leontin şi d-l Toth Paul pentru suprafaţa totală de 918 mp teren identificat cu nr. cadastral 168373 înscris in C.F. 168373 Oradea situat în Oradea în cartierul Oncea în vederea constituirii unui “drum public” de legătură între strada Cimbrului şi strada Ion Păun Pincio
 • Hotărârea 495/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru demararea proiectului de investiţii „Parc public”, aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând terenul în suprafaţă de 4.231 mp situat în municipiul Oradea, respectiv zona străzilor Sankt Petersburg, Tileagdului şi Aleşdului, precum şi trecerea acestuia în proprietatea publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 494/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 493/2013 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, având ca acţionari Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin, cu obiect de activitate transportul, distribuţia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin
 • Hotărârea 492/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea HCL nr.791/18.12.2012 pentru derularea negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, in vederea stabilirii condiţiilor preliminare desfăşurării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de proiectare si execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor situate in „Ansamblul urban-Centrul istoric Oradea”
 • Hotărârea 491/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare, autentificat cu nr. 1482 din 31 august 2008, încheiat între municipiul Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. Tony Invent S.R.L.
 • Hotărârea 490/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru stabilirea regimului juridic al suprafeţei de 370,50 mp teren afectat de obiectivul de investiţii „drumul colector din zona străzii Sântandreiului - sens giratoriu Oradea Shopping City”
 • Hotărârea 489/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 292/25.04.2013 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă totală de 8905 mp situat în Oradea, str. Corneliu Coposu reprezentând teren aferent Pieţei Agroalimentare „Rogerius”– proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 488/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare a terenurilor ocupate de construcţii situate în municipiul Oradea, pe străzile George Emil Palade, Ștefan Odobleja şi Gábor József, din cartierul rezidenţial Europa
 • Hotărârea 487/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1.661 mp teren situat în mun. Oradea str. Făcliei - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unei zone de agrement
 • Hotărârea 486/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării imobilului situat în Oradea str. Ion Bogdan, reprezentând teren şi construcţiile identificate cu nr. MF 38098, 38099, 38100 şi 38101, aflat în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 485/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revizuirii Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI REFACERE SCUARURI ÎN PIAŢA UNIRII, ORADEA, JUD. BIHOR”, în vederea contractării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, în conformitate cu prevede
 • Hotărârea 484/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 32/2012 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenţi implementării proiectului “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center în Debrecen“ finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, cod proiect HURO/1101/043/211
 • Hotărârea 483/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea – Ilie Bolojan şi a consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată
 • Hotărârea 482/2013 - Municipiul Oradea

  privind completarea Cap. V din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei pentru verificarea condiţiilor necesare obţinerii atestatului de administrator de imobile aprobat prin H.C.L. nr. 119/2009 modificată prin H.C.L. nr. 415/2010
 • Hotărârea 481/2013 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea HCL nr. 20 din 27 ianuarie 2012 pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea şi unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 480/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 479/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitate şi extindere reţea de apă, canal menajer şi canal pluvial în Piaţa Cetate, Oradea”
 • Hotărârea 478/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei canal menajer pe strada Ciuhandu Gheorghe între strada Bunyitai Vincze şi strada Episcop Ion Alexi”
 • Hotărârea 477/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea”
 • Hotărârea 476/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Regulamentul privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat si preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Oradea, aprobat prin HCL 588 din 23.10.2012 cu completări şi modificări ulterioare
 • Hotărârea 475/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 474/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 473/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea şi prin curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 472/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea, cu începere de la 1 iulie 2013, a ajustării tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, precum şi canalizare ape pluviale
 • Hotărârea 471/2013 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 470/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 48.068 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C. BLOC 10ARED SRL Oradea
 • Hotărârea 469/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu privind infiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca unic asociat SC Administraţia Domeniului Public SA si obiect principal de activitate „prestarea de servicii de curăţenie interioară şi exterioară”
 • Hotărârea 468/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale şi cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669)
 • Hotărârea 467/2013 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Parcul Seleuş” pentru parcul situat între străzile Ialomiţei, Constantin Noica şi spatele Complexului Lotus şi atribuirea denumirii „Parcul Mihai Viteazul” pentru parcul situat în cartierul Rogerius, între străzile Corneliu Coposu şi Spartacus, cunoscut sub denumirea Parcul Olosig sau Parcul Liniştii
 • Hotărârea 466/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu denumiri ce urmează a fi atribuite unor străzi nou create în municipiul Oradea
 • Hotărârea 465/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.1, art.2 şi art.4 din HCL nr.332 din 25 aprilie 2013 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula
 • Hotărârea 464/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 460 mp teren ocupat de construcţii situat în municipiul Oradea str. Cap. Gh. Musat nr. 1 şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-nei Cosman Mariana a terenului în suprafaţă de 460 mp
 • Hotărârea 463/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării unei părţi din imobilul 814 Oradea aflat în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 462/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 10.417 mp teren public – strada Molidului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 461/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Demian Daniel Petru şi soţia Demian Florina Andreea reprezentând suprafaţa de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris in C.F. 178793 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 460/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 796 mp teren public – strada Tăbăcarilor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 459/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5.828 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, în cartierul Grigorescu zona străzii Jurcsak Tibor
 • Hotărârea 458/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ciora Ioan şi soţia Ciora Florica Adina reprezentând suprafaţa de 592 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178766 înscris in C.F. 178766 Oradea, situat în Oradea str. Calea Sântandrei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 457/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.390 mp reprezentând teren cu construcţii situate in Oradea str. Matei Corvin nr. 1, aflate în folosinţa comună a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie in Zootehnie
 • Hotărârea 456/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/28.02.2013 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 4.923 mp, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Modernizare Str. Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului şi str. Ogorului“
 • Hotărârea 455/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând teren proprietatea privată a municipiului Oradea în suprafaţă de 612 mp, situat în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 87/A şi prelungirea contractului de concesiune nr. 755/16.01.2003 încheiat cu SC Lukoil România SRL
 • Hotărârea 454/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2.064 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Macului
 • Hotărârea 453/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată identificat cu nr. topo 524/3 înscris în CF 10121 Seleuş reprezentând construcţie şi teren în suprafaţă totală de 1.449 mp, care se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului şi racorduri “
 • Hotărârea 452/2013 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea folosinţei terenurilor ocupate de chioşcurile de presă existente pe amplasamentele situate în str. Dimitrie Cantemir – platou Piaţa Cetate şi b-dul Dacia, nr.49 – lângă bloc AN 48 pe domeniul public al municipiului Oradea, în suprafaţă de 6,72 mp teren fiecare
 • Hotărârea 451/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 7.106 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 7.106 mp. teren, cu destinaţia ”drum” situat în Oradea zona str. Thurzo Sandor
 • Hotărârea 450/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ţecu Daniel şi soţia Ţecu Margareta şi d-l Ţarenco Alexandru şi soţia Ţarenco Viorica reprezentând suprafaţa de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178575 înscris in C.F. 178575 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 449/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sîrcă Petru Teodor şi soţia Sîrcă Violeta reprezentând suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153564 înscris in C.F. 153564 Oradea, respectiv suprafaţa de 92 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17287 înscris in C.F. 151599 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 448/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sătac Liviu şi soţia Sătac Maria reprezentând suprafaţa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea, situat în Oradea str. Răspântiilor şi respectiv suprafaţa de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris in C.F. 178435 Oradea, situat în Oradea str. Jiului cu destinaţia de “drumuri publice”
 • Hotărârea 447/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2.114 mp teren public – strada Valea Frumoasă sector 1 – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 446/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Moşincat Dumitru Marius şi soţia Moşincat Simona Maria reprezentând suprafaţa de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178613 înscris in C.F. 178613 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 445/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Kun Nichita Adrian reprezentând suprafaţa de 81 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178547 înscris în C.F. 178547 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 444/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ficuţ Daniel Samuel şi soţia Ficuţ Rozalia reprezentând suprafaţa de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris in C.F. 178250 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 443/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Bei Cosmin Vasile şi soţia Bei Daniela Mariana reprezentând suprafaţa de 84 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178839 înscris in C.F. 178839 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 442/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.340 mp teren public – strada Meteorilor sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 441/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.380 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Macului
 • Hotărârea 440/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 329 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, situat în prelungirea străzii Cimbrului
 • Hotărârea 439/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea in folosinţă fără plată în favoarea S.C. Oradea Transport Local S.A., a suprafeţei totale de 19,00 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea, in vederea amplasării unui nr. de 3 chioşcuri pentru vânzare de bilete
 • Hotărârea 438/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic al terenurilor destinate realizării obiectivelor de investiţie : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului şi racorduri, respectiv : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului şi racorduri “
 • Hotărârea 437/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.693 mp teren public – strada Furnicii sector 1 – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 436/2013 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Judeţean Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reparaţii capitale şi amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncţională cu capacitatea de 200 locuri”
 • Hotărârea 435/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componentei Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, precum şi administrarea fondului de locuinţe aflat în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/2013
 • Hotărârea 434/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 433/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale din Centrul de cazare temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflate în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Oradea nr. 515 din 28.08.2012
 • Hotărârea 432/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 – 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate şi administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea precum şi a modelului de contract pentru închirierea acestor locuinţe
 • Hotărârea 431/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea H.C.L. nr. 463 / 2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 430/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea art. 2 şi art.3 din H.C.L. nr. 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 429/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 428/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 mai 2013
 • Hotărârea 427/2013 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2013, iulie 2013 şi august 2013
 • Hotărârea 426/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public care se desfăşoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013
 • Hotărârea 425/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale zona str. Jurcsak Tibor, nr.cad. 174535 - Oradea
 • Hotărârea 424/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 423/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării formei juridice a societăţii comerciale Eurobusiness Parc Oradea din societate cu răspundere limitată în societatea pe acţiuni
 • Hotărârea 422/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 421/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru achiziția a maxim 25 garnituri de tramvaie urbane si remorci second-hand de către SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 420/2013 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 419/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea accesului gratuit al copiilor în vârstă de până la 18 ani la Grădina Zoologică Oradea in zilele de 1 si 2 iunie 2013
 • Hotărârea 418/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării SC Administraţia Domeniului Public SA în calitate de coacţionar la SC Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 417/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 11 ianuarie 2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 416/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor beneficiari şi creditori, în urma stingerii dreptului la acţiune prevăzut de termenul de prescripţie extinctivă
 • Hotărârea 415/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de împrumut nr. 30054/24.02.2011care se va semna intre Municipiul Oradea si HYPO NOE Gruppe Bank AG- St. Pölten Austria
 • Hotărârea 414/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 413/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 412/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 411/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Municipiul Oradea și Ministerul Afacerilor Externe
 • Hotărârea 410/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Municipiul Oradea și Universitatea din Oradea
 • Hotărârea 409/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „MODULUI DE ORGANIZARE A APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 408/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 150 mp teren , situat în Oradea, Str. Graurilor nr. 44, înscris în CF nr. 76489, în favoarea d-lui Deme Ioan şi soţia Deme Emilia.
 • Hotărârea 407/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 154 mp teren, situat în Oradea, Str. Roman Mottl nr. 7, înscris în CF 178018, în favoarea d-lor Sabău Teodor cu soţia Sabău Viorica şi fiica Sabău Teodora
 • Hotărârea 406/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 355 mp, teren, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius şi Prada Adrian Alin
 • Hotărârea 405/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 404/2013 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008
 • Hotărârea 403/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: REABILITARE PARAMENT EXTERIOR SI INVELITORI AFERENTE LA PALATUL VULTURUL NEGRU DIN ORADEA
 • Hotărârea 402/2013 - Municipiul Oradea

  cu privire la aprobarea privind colaborarea Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in domeniul serviciilor de tehnologia informatiei si de comunicații
 • Hotărârea 401/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a cotei de 5/ 322 mp teren, identificat cu nr. topo 481/10, înscris în C.F. 1377 Seleuş, situat în Oradea, str. Nufărului, în favoarea SC Orange România SA, în vederea amplasării a unei staţii fixe emisie – recepţie, de telefonie mobilă
 • Hotărârea 400/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeţei de 105 mp teren identificat cu nr. topo 5049/113 înscris în CF 66706/A Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 105 mp teren situat în Oradea str. Mehedinţi nr. 117, în favoarea SC Ilău Prod SRL
 • Hotărârea 399/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4.001 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula
 • Hotărârea 398/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.350 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Frunzei.
 • Hotărârea 397/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5.141 mp teren public – strada Coriolan Hora – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 396/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1.037 mp teren, situat în Oradea str. Branului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public
 • Hotărârea 395/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 241 mp teren constituit din nr. topo 2097/18 şi 2097/19 înscrise în CF 3242 Sântandrei şi aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 241 mp teren situat în Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 34, în favoarea d-nei Sturz Floarea, în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 394/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 13.040 mp teren public – strada Taberi Geza – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 393/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Vaida Vilhelm şi soţia Vaida Maria reprezentând suprafaţa de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris in C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 392/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului teren în suprafaţă de 1712 mp situat în Oradea, str. Xenopol, aflat în proprietatea publica a municipiului Oradea
 • Hotărârea 391/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.048 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor
 • Hotărârea 390/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2.961 mp teren public – strada Timişoarei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 389/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 10.529 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, zona str. Apateului-Nojoridului
 • Hotărârea 388/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1678 mp si înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală „Ioan Slavici”, situată în Oradea Calea Clujului nr. 193
 • Hotărârea 387/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 4.558 mp si înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 20, situată în Oradea, str. Aleea Posada, nr. 3
 • Hotărârea 386/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 20.915 mp teren, situat în Oradea strada Uzinelor - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public
 • Hotărârea 385/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 8239 mp teren situat în Oradea strada Maramureşului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public
 • Hotărârea 384/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6.003 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Oradea

  privind probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 51 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Calea Aradului, nr. 23 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaş Petru şi soţia Marincaş Lenuţa
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Meşter Mihai şi doamna Ujupan Cristina Ioana reprezentând suprafaţa de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177617 înscris în C.F. 177617 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Petru reprezentând suprafaţa de 234 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178587 înscris în C.F. 178587 Oradea, situat în Oradea str. Viilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.669 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 10.669 mp. teren, cu destinaţia drum situat în Oradea cartierul Grigorescu
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp., teren identificat cu nr. cadastral 171248 înscris în C.F. 171248 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 58, în favoarea d-nei Radu Cristina Ioana
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.290 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1.290 mp. teren, cu destinaţia ”drum” situat în Oradea, Parcul Industrial str. Uzinelor, zona C.E.T.-ul I.
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 3908 mp teren situat în Oradea strada Maramureşului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pescaru Dan Florian şi soţia Pescaru Florina reprezentând suprafaţa de 15 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178312 înscris în C.F. 178312 Oradea, situat în Oradea str. Nicolae Beldiceanu, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Marton Attila şi doamna Duffner Eniko reprezentând suprafaţa de 52 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177245 înscris în C.F. 177245 Oradea, situat în Oradea str. Rimler Karoly, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Haţegan Emil şi soţia Haţegan Dorina Cipriana reprezentând suprafaţa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155630 înscris în C.F. 155630 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 7770 mp teren situat în Oradea strada Izvorului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Laza Şerban Octavian reprezentând suprafaţa de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Baidog Ioan şi soţia Baidog Susana reprezentând suprafaţa de 35 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177653 înscris în C.F. 177653 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Purde Mariana reprezentând suprafaţa de 12 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178796 înscris în C.F. 178796 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh şi soţia Alkayed Anca Daciana reprezentând suprafaţa de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Jurău Marius Aron şi soţia Jurău Valentina Daniela reprezentând suprafaţa de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177644 înscris în C.F. 177644 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Oradea

  aprobarea costurilor aferente operaţiilor de sterilizare şi a celor de microcipare realizate de către medicii concesionari ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor precum şi încheierea contractelor de prestări servicii cu aceştia
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înființării stațiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Oradea

  pentru mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “TRANSREGIO” cu privire la îndeplinirea unor atribuţii, drepturi şi obligaţii ale Consiliului Local Oradea, privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale.
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de canal pluvial pe str. Velenţa”
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare strada Țiglarilor
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare strada Tăbăcarilor – tronson înfundat
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Lipovei
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reamplasare pe verticală a căminului de pompă de ridicare de presiune de pe strada Rimler Karoly”
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Preluarea apelor pluviale de pe suprafaţa delimitată de strada Ecaterina Teodoroiu nr.39-48 şi strada Feleacului, Oradea”
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor economici rezultaţi din studiul de fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea Etapa II-a(22 zone)
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Raportului comisiei de negociere stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2012 şi a condiţiilor obligatorii in procedura de negociere directa fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea încheierii unui act adiţional de suplimentare a valorii contractului de lucrări nr. 196716/ 27.07.2010 - ,,Extindere / Modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 356/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Oradea
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2013, în baza Legii 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona pod Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de l
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Mareşal Averescu”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilo
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona mal stâng al Crişului Repede”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Ioşia Nord”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de l
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 aprilie 2013
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai staţiei de preepurare aferentă proiectului “Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului industrial Eurobusiness Oradea – etapa I”, care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire ş
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind derularea procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor la sursă în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr.588 din 23 octombrie 2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat si preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice in municipiul Oradea
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţea canal menajer, subtraversare pârâu Peţa”
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea canal menajer, strada Câmpului
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Crângului – tronson strada Căpșunilor – strada Uzinelor”
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţiePasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea,în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Nojoridului – tronson str. Episcop Vasile Hossu – jonctiunea cu pasajul suprateran din zona str. Nojoridului”
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Episcop Vasile Hossu”
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Molidului”
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Taberi Geza”
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului)
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea - Creşe
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2012
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea lucrării „ Concept general de dezvoltare urbana. Masterplan Oradea 2030” şi „Planul de acţiune” reprezentând etapa a II-a şi etapa a III-a a procesului de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” în strada „Veteranilor”şi atribuirea denumirii “Bajor Andor” pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea PUZ - lotizare teren pentru construire locuinţe unifamiliale, str. Colinelor nr. 152, nr. cad. 158570 - Oradea
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită în baza Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Oradea

  privind eliberarea domnului Popescu Cristian Norocel din funcţia publică de conducere de Şef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea tarifelor la bilete si abonamente ce vor fi practicate de SC Oradea Transport Local SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.06.2013
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării listei de investiţii pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu sportivii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale - perioada 2013-2016
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul public de administrare a Grădinii Zoologice Oradea de către SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2012 la SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012 la SC Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Fundaţiei Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea fără plată în proprietatea Poliţiei Locale a Municipiului Oradea a activului fix „Seif ”
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi suplimentarea contribuţiei financiare a fundaţiei cu suma de 200.000 lei
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2012
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sumei de 25000 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Oradea şi Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 01232 Oradea
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tipizatelor de contract încheiate cu diverşi beneficiari, având ca obiect închirierea unor spaţii cu destinaţia de chioşc alimentar / suprafeţe de teren în vederea amplasării de chioşc alimentar, respectiv spaţii destinate amplasării de automate de suc natural /băuturi calde, situate în incinta Unităţilor de învăţământ din municipiul Oradea
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii spaţiilor libere deţinute în administrare de către Administraţia Imobiliară Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.5, colţ cu str. Aurel Lazar nr.1
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Oradea, B-dul Dacia nr.103, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achiziţionarea a 4 (patru) apartamente situate în imobilul „Casa Darvas la Roche” – din Oradea, Str. Iosif Vulcan, nr.11
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani, a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, către Administraţia Socială Comunitară Oradea
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Imobiliare Oradea şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221 / 2010
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Călugăreni nr. 3 bloc G 3 ap. 58
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi Judeţul Bihor
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 677 mp şi 327 mp teren situat în Oradea str. Mehedinţi – zona Casa Minunată
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 188 mp teren situat în Oradea str. Alexandru Haşaş, nr. 7A şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 188 mp teren în favoarea d-nei Teleuca Anamaria
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 680 mp teren situat în Oradea str. Navigatorilor, nr.16/B şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 680/4803 mp teren înscris în CF nr.175395 Oradea, identificat cu nr.topo.7496/15, în favoarea d-lui Leucea Călin Viorel şi soţia Leucea Ildiko
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând suprafaţă totală de 21.910 mp teren, situat in Oradea str. Umbrei, teren proprietate publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând suprafaţa de 2.752 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Barcăului
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 457 mp teren situat în Oradea strada Liszt Ferencz - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 205 mp teren situat în Oradea str. A. Iancu, nr.11/A şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 205 mp teren înscris în CF nr.76 Oradea, identificat cu nr.topo.2110/8, în favoarea d-nei Moş Maria
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Toia Viorel Florin şi soţia Toia Raluca reprezentând suprafaţa de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178038 înscris in C.F. 178038 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Paulovics Attila Gabor şi soţia Paulovics Eva reprezentând suprafaţa de 88 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178273 înscris in C.F. 178273 Oradea, situat în Oradea str.Nordului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă totală de 8905 mp situat în Oradea, str. Corneliu Coposu reprezentând teren aferent Pieţei Agroalimentare „Rogerius” proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rus Beneamin reprezentând suprafaţa de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172168 înscris in C.F. 172168 Oradea şi suprafaţa de 244 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169149 înscris in C.F. 169149 Oradea situat în Oradea str. Gheorghe Doja, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 3402 mp teren situat în Oradea Parcul Liniştii - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafaţa de 366 mp teren identificat cu nr. cadastral 178151 înscris in C.F. 178151 Oradea situat în Oradea în zona str. Colinelor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafaţa de 123 mp teren identificat cu nr. cadastral 178143 înscris in C.F. 178143 Oradea situat în Oradea în zona str. Răspântiilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 7884 mp teren public – strada Piaţa Bucureşti – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 24.274 mp teren public – strada Republicii – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 45.934 mp teren public – strada Ştefan cel Mare – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Gangoş Daniel reprezentând suprafaţa de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167421 înscris in C.F. 167421 Oradea, situat în Oradea str. Viilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Borbely Toma Ioan reprezentând suprafaţa de 594 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174626 înscris in C.F. 174626 Oradea, situat în Oradea str. Frunzişului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 896 mp teren public – strada Pescăruşului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării pct. 3 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 741/17.11.2011, privind exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Modernizare strada Porumbelului “
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 3823 mp teren identificat cu nr. cadastral 159333 înscris în CF 159333 Oradea, situat în Oradea str. Corneliu Coposu, nr. 10 şi diminuarea suprafeţei concesionate în favoarea SC Artima SA
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptareap ofertei de donaţie depusă de doamna Fonai Laura Anca reprezentând suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173460 înscris in C.F. 173460 Oradea, situat în Oradea în zona străzii Făgetului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Milaş Mihai şi soţia Milaş Olivia Diana reprezentând suprafaţa de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177980 înscris in C.F. 177980 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Galea Lucian Ionuţ şi doamna Galea Saveta reprezentând suprafaţa de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177521 înscris in C.F. 177521 Oradea, respectiv suprafaţa de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177532 înscris in C.F. 177532 Oradea situat în Oradea în zona străzii Jurcsak Tibor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 605/06.09.2010, pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Flaviu Manuel reprezentând suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 înscris in C.F. 164743 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bocra Gheorghe şi soţia Bocra Florentina Mirela reprezentând suprafaţa de 225 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177399 înscris in C.F. 177399 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC Orange România SA a suprafeţei de 147 mp. teren, situat în Oradea, str. Matei Corvin – str. Fabricilor, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optica şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC Orange România SA a suprafeţei de 505 mp. teren, situat în Oradea, str. Corneliu Baba - O. Densuşianu, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optica şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC Orange România SA a suprafeţei de 351 mp. teren, situat în Oradea, str. Uzinelor – b-dul. Ştefan cel Mare, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optica şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 aprilie 2013
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 martie 2013
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Oradea

  privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafaţa de 6953 mp teren respectiv suprafaţa de 24112 mp teren, proprietatea publică a municipiului Oradea cu destinaţia de drumuri publice.
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Oradea

  privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4631, 4632, 4630/2 situat în Oradea str. Umbrei.
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea începând cu data de 15.04.2013.
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice – Biroul Juridic – Instituţii subordonate Consiliului Local – Primăria Municipiului Oradea, în reprezentarea intereselor Consiliului Local – Administraţia Imobiliară Oradea, în faţa instanţelor de judecată.
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice – Biroul Juridic – Instituţii subordonate Consiliului Local – Primăria Municipiului Oradea, în reprezentarea intereselor Consiliului Local – Administraţia Social Comunitară Oradea, în faţa instanţelor de judecată.
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2012.
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2012.
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pe anul 2013.
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2013.
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România.
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor şi acordării sumei de 150.000 lei cu titlu de contribuţie financiară pentru anul 2013.
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2013 – 30.04.2014 şi încheierea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de parteneriat public – privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între municipiul Oradea şi Keviep Kft.
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Oradea şi a tarifelor ce vor fi practicate pentru accesul în incinta Grădinii Zoologice Oradea pe anul 2013.
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunărilor Generale a Acţionarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, pentru aprobarea Planurilor de administrare ale Consiliilor de Administraţie.
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA ca urmare a majorării capitalului social prin emiterea de noi acţiuni.
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Oradea

  privind numirea domnului Seica Gheorghe în funcţia publică de conducere de Şef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 6.951 mp identificat cu nr. cadastrale 160470, 160472, 160473 şi 160474 Oradea, teren situat în Oradea, zona Silvaş
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri în vederea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea a investiţiei realizate de SC Macio SRL - Pod rutier peste râul Crişul Repede între strada Dragoş Vodă şi strada Făcliei
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi Judeţul Bihor
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Capriş Teodor Vasile şi soţia Capriş Patricia Maria şi de d-l Makai Istvan Ferencz şi soţia Makai Piroska reprezentând suprafaţa totală de 3784 mp. teren identificat cu nr. cadastral 175329 inscris in C.F. 175329 Oradea, situat în Oradea în zona stăzii Pavilioanelor CFR, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Papp Irina reprezentând suprafaţa de 356 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8169 înscris in C.F. 177196 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sămărghiţan Mircea Tibi şi soţia Sămărghiţan Adina Iuliana reprezentând suprafaţa de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177984 inscris in C.F. 177984 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Vicsay Tiberiu Ladislau, reprezentând suprafaţa de 117 mp teren identificat cu nr. cadastral 20087 înscris in C.F. 175881 Oradea şi suprafaţa de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 177734 înscris in C.F. 177734 Oradea situat în Oradea în zona str. Graurilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 261, respectiv 198 mp teren situat în Oradea str. Moliere, F.N, identificat cu nr.topo.7903, înscris in CF nr.4751 Oradea
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 355 mp teren situat în Oradea str. E. Teodoroiu, nr. 24 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF nr. 168804 Oradea, identificat cu nr.topo.6216/7, în cota de 355/3330 mp în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius şi Prada Adrian Alin
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 106415 mp teren identificat cu nr. cadastral 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Bila Laura Florentina reprezentând suprafaţa de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178117 înscris în C.F. 178117 Oradea, situat în Oradea în zona străzii Nojoridului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea in folosinţă fără plată în favoarea SC OTL SA a suprafeţei totale de 24,50 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, in vederea amplasării unui nr. de 4 chioşcuri de vânzare de bilete
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeţei de 1400 mp teren identificat cu nr. cadastral 4816 înscris în CF ndf 3322 Oradea, situat în Oradea, şoseaua Borşului
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafeţei de 9704 mp. teren, identificat cu nr. cadastrale 164180 şi 164181 Oradea şi constituirea unui nou nr. cadastral, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I,
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Villanyi Zoltan reprezentând suprafaţa de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178124 înscris în C.F. 178124 Oradea, situat în Oradea pe str. Paleului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 20372 mp teren identificat cu nr. cadastral 176000 înscris în CF 176000 Oradea, situat în Oradea str. Thurzo Sandor / Ogorului
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea şi punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 Oradea, teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 722 din 22 noiembrie 2012 privind componenţa Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificării capitolului III şi IV alin. B lit. a) si b) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor Nojoridului, Apateului, Ogorului şi zona Episcopia Bihor – Oncea
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta şi semna punctul de vedere şi apărările Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 192/2013 aflat pe rolul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice – Primăria Municipiului Oradea, in reprezentarea intereselor Municipiului Oradea, Consiliului Local – Administraţia Imobiliara Oradea si Administraţia Social Comunitara Oradea in vederea semnării unor acte in fata notarilor publici
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Act Adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL şi SC Emerson Oradea SRL
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea reducerii la plata impozitului pe clădire, aferent investiţiei de peste 500.000 de euro (Showroom şi service auto) realizată de SC ATP EXODUS SRL în Oradea, str. CALEA BORSULUI nr.34B
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 8.090 lei aferent investiţiei realizată de către SC ROMCOM INVEST SRL în Oradea, str. Gh. Doja, nr.49/A
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2013 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE REZIDAN SRL
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2013 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR A SOCIETĂŢII COMERCIALE LENAURA SRL
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIŢIIDE NATURA LOCUINŢELOR, PE ANUL 2013, A S. C. PRIMA REAL ESTATE SRL
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2013 pentru Fundaţia Societatea Biblică din România
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării economiei de 4.160.000 Eur din creditul de 10.360.000 Eur contractat cu HYPO NOE Gruppe Bank AG pentru asigurarea cofinanţării proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in Municipiul Oradea si asigurarea cu utilităţi publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea – Etapa I”, pentru cofinanţarea altor proiecte care beneficiază de fonduri UE
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentării cu suma de 200.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor-Oradea în anul 2013
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S. C. POWER TRADE SRL
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădire, aferent investiţiei de peste 500.000 de euro (complex hotelier) realizată de SC CALIPSO SA în Oradea, str. Aleea Ştrandului nr.9
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR, PE ANUL 2013, A SOCIETAŢII COMERCIALE CONTACT TEHNIC INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2013 a S.C. VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2013 A S.C. PELICAN IMPEX SRL ORADEA
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR PE ANUL 2013, A SOCIETĂŢII COMERCIALE SELINA INVEST SRL
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative pentru imobilul – „Cinematograf Transilvania” – situat in Oradea, Piaţa Regele Ferdinand nr.2, CF nr. 177424–C1-U1
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative pentru imobilul situat în Oradea, str. Dunărea nr. 2, identificat prin nr. cadastral 172443, CF 172443 Oradea
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea fără plată în patrimoniul Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix ,,Sistem de supraveghere camere video în Oradea“
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea fără plată în patrimoniul Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix ,,Sistem de supraveghere camere video în zona Gutenberg’’ Oradea ,amplasat la centrul de cazare a Persoanelor fără adăpost –Azilul de Noapte, situat in Oradea, Str. Gutenberg nr.8
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentului de acces şi utilizare a vehiculelor pe domeniile gestionate de Societatea Comercială Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea caietelor de sarcini pentru achiziţia publica a lucrărilor de “Întreţinere , reparaţii, amenajări la străzi, poduri si trafic rutier” din municipiul Oradea,pentru perioada 2013 - 2017
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 405/24.07.2012 pentru acordarea către S.C. Distrigaz Vest Oradea a avizului de extindere a reţelei de gaz pe tronsoane stradale aferente str. Louis Pasteur şi str. Ecaterina Teodoroiu
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 februarie 2013
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2013, aprilie 2013 şi mai 2013.
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Adunarea Generală a A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru A.S.C.O., a organigramei pentru Centrul de Ingrijire şi Educaţie Timpurie şi a statului de funcţii pentru A.S.C.O. Oradea valabile începând cu data de 01.04.2013.
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea străzilor modernizate în anul 2012 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală, cf. Anexei nr. 1.
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Ogorului şi extinderea reţelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Episcop Vasile Hossu.”
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind constituirea unui fond destinat susţinerii cheltuielilor de reabilitare/modernizare a sistemului de producţie a energiei electrice şi termice din municipiul Oradea prevăzute a fi efectuate în anul 2021 – 2022.
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 471/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susţinere a afacerilor în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, proiect finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea HCL nr. 463 din 13 august 2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013).
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea HCL nr. 462 din 13 august 2012 privind actualizarea documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013).
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică.
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea.
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului provizoriu al împrumuturilor externe si interne pentru anul 2013.
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a sentinţei nr. 3655/CA /2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC FRIGOEXPRES SA.
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării HCL nr. 6/08.01.2013 privind aprobarea semnarii de catre SC Administratia Domeniului Public SA a contractului de credit si ipoteca ce se va incheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizarii obiectivului “Complex multifunctional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”.
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local, Casa de Cultură a municipiului Oradea – instituţie cu personalitate juridică.
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013 privind contractarea unei finanţări rambursabile – linie de finanţare in valoare de 40.000.000 lei.
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013.
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC O.T.L. SA în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea fără plată în proprietatea Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix „Sistem de supraveghere cu camere video- Pasaj Vulturul Negru” .
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea, aflate in prelungirea unor străzi existente.
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 37 mp teren cu construcţii, situat în Oradea, str. Locomotivei FN înscris în CF nr. 176882 (adus din CF nr. 15418) în favoarea lui Baciu Avram şi Baciu Livia.
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 401 mp teren situat în Oradea str. Apelor F.N. înscris în CF nr. 176895 (adus din CF 2887 Episcoipia Bihor) în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia şi Cerna Eva.
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 200 mp teren situat în Oradea str. Apelor F.N. înscris în CF 176895 (adus din CF nr. 2887 Episcopia Bihor) în favoarea d-lor Halasz Zoltan – Zsolt şi Halasz Emilia – Katalin.
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 104/1996 privind avizarea transferului spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la subsolul imobilului din str. B. St. Delavrancea nr. 1 din administrarea Regiei autonome de gospodărire comunală şi locativă Oradea în administrarea Universităţii Oradea.
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru AIO.
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în domeniul privat al Statului Român şi administrarea A.I.O. a spaţiului cu destinaţia de – Birou asociaţie de proprietari – situat la parterul imobilului bl AN 27 din Oradea, b-dul. Ştefan cel Mare nr. 140.
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008.
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei „Reabilitare şi extindere clădire la grădiniţa nr. 1 Oradea” situată în Oradea str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 37.
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii imobilului situat in Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietate publica in proprietate privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitei Isztoika Mândra , precum şi a familiei acesteia, care ocupă în mod abuziv , fără forme legale, imobilul situat in Oradea, str. Ogorului nr. 1/A.
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.6, alin.1, lit.a, din Protocolul de colaborare nr. 42704/08.02.2010, încheiat intre Administraţia Imobiliara Oradea si SC Compania de Apă SA Oradea si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2010.
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 18.372 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Nojoridului şi racorduri”.
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5.276 mp. teren proprietate publică a municipiului Oradea, reprezentând Piaţa Bobâlna.
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului cu suprafaţa de 16814 mp teren identificat cu nr. cad. 176237, înscris în CF 176237 Oradea situat în Oradea str. Thurzo Sandor.
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1, 2 şi 3 din H.C.L. nr. 639/2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 291 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, str. Bartok Bela, nr. 2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe.
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 553 mp teren situat în Oradea DN 79, la intersecţia str. Calea Sântandreiului şi Calea Aradului – proprietate publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP Exodus SRL, pentru suprafaţa de 116 mp teren identificat cu nr. cad. 177080 înscris în CF 177080 situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/Bşi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia a terenului în suprafaţă de 602 mp.
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de domnul Ţîrlea Călin şi soţia Ţîrlea Elena Maria pentru suprafaţa de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în CF 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea construirii unui „drum public”.
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren identificat cu nr. cad. 151665 înscris în CF 151665 Oradea, situat în Oradea str. George Bacaloglu nr. 49, în favoarea d-lui Băsceanu Adrian şi soţia Băsceanu Mihaela.
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 4.888 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare str. Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului şi str. Ogorului”.
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului Sinagoga şi teren în suprafaţă de 796 mp situat în Oradea str. Primăriei nr. 25 şi transmiterea în folosinţă gratuită a cotei de 202/796 mp în favoarea Comunităţii Evreilor Oradea.
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 309 mp teren identificat cu nr. cad. 177744 înscris în CF 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sipos Sandor şi soţia Sipos Katalina reprezentând suprafaţa de 69 mp teren identificat cu nr. cad. 173136 înscris în CF 173136 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 106.415 mp teren identificat cu nr. cad. 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea.
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând suprafaţa totală de 5562 mp teren situat în Oradea str. DN 79 , la intersecţia străzilor Calea Sîntandreiului şi Calea Aradului - proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Guga Cornel Petru reprezentând suprafaţa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Dudoma Erika reprezentând suprafaţa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177261 înscris in C.F. 177261 Oradea, situat în Oradea pe str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pintea Cristian şi soţia Pintea Camelia Rodica reprezentând suprafaţa de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177343 înscris in C.F. 177343 Oradea, situat în Oradea pe str. Aurel Covaci, cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 518 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap.Gh.Musat, nr.8/A şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei şi soţia Ghiuro Zoriţa a terenului în suprafată de 145/518 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa totală de 4490 mp teren situat în Oradea str. DN 76 , la intersecţia străzilor Nufărului şi Ogorului - proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea măsurilor si acţiunilor de pregătire, contractare şi implementare a proiectului pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe si a modelului de ACT ADITIONAL la CONTRACT cu privire la reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 februarie 2013
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 ianuarie 2013
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Oradea

  privind propunerea unui membru în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Oradea SA ca urmare a vacantării unui post prin demisie.
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea in folosinţă fără plată în favoarea SC Oradea Transport Local SA, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei totale de 49,50 mp teren proprietatea publică a Municipiul Oradea, in vederea amplasării unui nr. de 8 chioşcuri de vânzare de bilete
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi a punerii la dispoziție de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiţie “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate , precum şi a punerii la dispoziţie de către municipiul Oradea cu titlu gratuit a terenului ocupat de obiectivul de investiţie Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 113/31. 01. 2013 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 114/31. 01. 2013
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Act Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness încheiat intre Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si SC Plexus Services SRL
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.02.2013
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.02.2013
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de maxim 14.424.650 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum modificarea unor acte normative
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 461 din 24 iulie 2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului „Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor”.
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 67/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea şi a unui membru supleant în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, constituită la nivelul Consiliului Judeţean, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1454/09.09.2010
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 11 şi 12 din Regulamentul privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2012
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Regulamentului Social al Municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1047/2004 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 966/2008
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile contractuale din cadrul Centrului de îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.02.2012 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizarea zonei str. Meşteşugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajari interioare, str. Meşteşugarilor, nr.24A - Oradea
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie funcţională din zona R2 în zona C8 şi C4 Construire hală de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuinţă existentă, str. Calea Aradului, nr.3, nr.cad.21195 - Oradea
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Nojoridului, nr. cad. 173272 – Oradea - Oradea
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie funcţională din zona A în zona C8, Amplasare sediu firmă şi atelier, amenajare parcare şi împrejmuire teren, str. Czaran Gyula, nr.24A, nr.cad.171618 - Oradea
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” in strada „Veteranilor” şi aprobarea atribuirii denumirii “Bajor Andor” pentru o strada nou creata in municipiul Oradea
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei pentru emiterea adeverinţelor de notare în cartea funciară pentru construcţiile realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001, care modifică şi completează Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 72, str. Moldovei, nr. 3” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi darea in administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiţie ,,Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiţie „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 784/18.12.2014, 785/18.12.2012, 786/18.12.2012 şi 787/18.12.2012
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 64, str. Cazaban, nr. 3/A”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe nr. 5, str. Mareşal Averescu, nr. 5”
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 63, str. Cazaban, nr. 3”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termica bloc de locuinţe S 3 , str. W. Shakespeare, nr. 29” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc de locuinţe M7, str. Gen. Magheru, nr. 7“, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termica bloc de locuinţe PC 66 str. Zimbrului ,nr. 7” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 11, str. Lăpuşului, nr. 7”
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q2/I, str. Sovata, nr.48, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q1/II, str. Sovata, nr. 48, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q1/I, str. Sovata, nr. 48, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X13, str. Cazaban, nr. 20/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q32-Q33, str. Peneş Curcanu, nr. 26, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe 9, str. Mareşal Averescu”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 69, str. Zimbrului, nr. 1“, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe nr. 7, str. Mareşal Averescu, nr. 7”
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe D 34 str. Aluminei, nr. 7” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe D112 str. Ciheiului , nr. 1” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe G 6, str. Aleea Rogerius,nr.1”
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe 11, str. Mareşal Averescu nr.11”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe bloc 14, str. Armatei Romane, nr. 14”
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc de locuinţe 1, str. Roman Ciorogariu nr.1”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe 6A+B, Piaţa Bucureşti, nr. 6A “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q28, Q29, Q30, str. Penes Curcanu, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X14, str. Cazaban, nr. 20/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 17, str. Cazaban, nr.16 ” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P5, str. Cazaban, nr.4, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P3, str. Cazaban, nr.8, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P9, str. Lăpuşului, nr.3, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe R8, str. Lăpuşului, nr.1, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P50, str. Oneştilor, nr.104, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe R86, str. Lăpuşului, nr. 33, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe C 10/B, str. Italiana, nr. 23 “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 71, str. Moldovei, nr. 5, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe 28/A+B, Bdul Decebal, nr. 28 “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 105, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 70, str. Moldovei, nr. 7 “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 74, str. Locomotivei, nr. 4 “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A “, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 65, str. Cantacuzino, nr. 8” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 19 , str. Cazaban, nr.14” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 71, str. Oneştilor, nr. 96\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 68, str. Zimbrului, nr. 3” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. Cazaban, nr.14/A ” municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului și în strada Ogorului”
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere copertină uşoară în Piaţa Cetate”
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Vincent van Gogh”
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Tompa Mihaly, Oradea”
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi al avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile în valoare de 2.500.000 eurpentru majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunărilor Generale a Acţionarilor la SC Compania de Apă Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA, SC Oradea Transport Local Oradea SA şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru aplicarea prevederilor ce le revin conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul ,, Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Bihor”
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea Contractului de Credit ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru asigurarea cofinanţării Proiectului ,, Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului din patrimoniul municipiului Oradea a unui număr de 5 (cinci) autoturisme în patrimoniul SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea restructurării creditului in valoare de 30.000.000 lei contractată de SC Electrocentrale Oradea SA cu Banca Transilvania
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2013
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în proprietatea Inspectoratului de jandarmi Judeţean ,, Gen. Bg. Anton Berlescu” a 40 de stâlpi de delimitare acces
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare/donaţie din partea a trei societăţi comerciale
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea SC Administraţia Domeniului Public SA în vederea înstrăinării unui număr de şapte (7) lupi şi a unui număr de cinci (5) porci metişi
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 517/5009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2011
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Oradea

  pentru completarea „Metodologiei de închiriere a spatiilor situate in incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aflate in administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 30 martie 2012
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/31.05.2006, privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe o perioada de 25 de ani a imobilului situat în Oradea, Str. Sucevei nr.21 în favoarea Clubului Lions Oradea
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componentei Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, precum şi administrarea fondului de locuinţe aflat in gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.353/28.06.2012
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 805/2012 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Pieţei Obor Oradea (anexa la hotărâre)
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor necesare pentru constituirea a două numere cadastrale în suprafaţă de 851 mp reprezentând strada Ţiglarilor sector sud şi în suprafaţă de 3.929 mp reprezentând prelungirea străzii Nucetului, prin preluarea suprafeţelor de teren cu destinaţia de drum deţinute de Municipiul Oradea în incinta Cartierului Prima
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 26.901 mp., care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului şi racorduri “
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a suprafeţei de 1806 mp teren din nr. cadastral 177194, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Apostol Andrei – Oradea
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Oradea

  privind probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 450 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Graurilor, nr. 44 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 150/450 mp teren în favoarea d-lui Deme Ioan şi soţia Deme Emilia
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Oradea

  Privind avizarea constituirii unui nr. 31 numere cadastrale cu suprafaţa totală de 30.058 mp, identificate prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului, reprezentând teren –“Drumul de centură” al municipiul Oradea aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5.795 mp. şi înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum, cu suprafaţa de 5.795 mp., situat în Oradea zona sos. Borşului
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 9.219 mp. şi înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum, cu suprafaţa de 9.219 mp., situat în Oradea zona sos. Borşului
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 112 mp situat în Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 1 şi concesionarea directă în favoarea SC BANCPOST SA, a suprafeţei de 112 mp teren ocupat de accesul principal în sediul băncii,
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 899 mp teren public – strada Olarilor sector sud – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 34 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 34 mp teren, situat în Oradea, str. Nufărului 45, bl. D121 în favoarea S.C. HYGEA S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial de la parter de bloc
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Euro Max Investment SRL, reprezentând suprafaţa de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 176514 înscris in C.F. 176514 Oradea situat în Oradea în zona str. Bumbacului - Ţiglarilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 9196 mp teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 225 mp teren şi construcţii în Oradea str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17, proprietate privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.742 mp teren public – strada Caraşului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă de 1016 mp şi concesionarea directă a cotei de 485/1016 mp teren din Oradea, str. Prunilor nr. 1 /h, în favoarea d-lui Ionescu Alexe Ionuţ şi soţia Ionescu Ioana Teodora, proprietari ai locuinţei edificate pe acest teren
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Badar Csaba Gabor şi soţia Badar Eva Elvira reprezentând suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176707 înscris în C.F. 176707 Oradea, situat în Oradea pe str. Livezilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Tirla Florian şi soţia Tirla Rodica reprezentând suprafaţa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174803 înscris în C.F. 174803 Oradea, situat în Oradea pe str. Valea Frumoasă, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.420 mp teren public – strada Argeşului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 154 mp teren situat în Oradea str. Roman Motll, nr.7 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 154/7553 mp teren înscris în CF nr.51605 Sântandrei, identificat cu nr.topo.1558/25, în favoarea d-lui Sabău Teodor cu soţia Sabău Viorica şi fiica Sabău Teodora
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 36 mp, situat în Oradea, str. Dobrogei, nr.2, şi concesionarea directă a suprafeţei de 36 mp teren în favoarea d-lui Lung Ghedon şi soţia Lung Maria în vederea extinderii locuinţei cu un corp de clădire având destinaţia centrală termică şi magazie
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.840 mp teren public – strada Greierului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2.438 mp teren public – strada Furnicii – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sujto Francisc, reprezentând suprafaţa de 322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166892 înscris in C.F. 166892, suprafaţa de 160 mp teren identificat cu nr. cadastral 166897 înscris în C.F 166897, suprafaţa de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 166887 înscris în C.F 166887 şi acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Păscoi Mircea Alexandru pentru suprafaţa de 989 mp teren identificat cu nr. cadastral 166178 înscris în C.F 16
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Gyorfi Erzsebet reprezentând suprafaţa de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 175804 înscris în C.F. 175804 Oradea situat în Oradea în zona str. Adevărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Nica Mircea şi soţia Nica Gabriela reprezentând suprafaţa de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 170568 înscris în C.F. 170568 Oradea, situat în Oradea pe str. Atacului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Hepeş Raul Alexandru reprezentând suprafaţa de 2 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176706 înscris in C.F. 176706 Oradea, situat în Oradea pe str. Făcliei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Paşcondea Teodor Vlad reprezentând suprafaţa de 4 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176902 înscris în C.F. 176902 Oradea, situat în Oradea pe str. Cernăuţiului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Szutor Istvan şi soţia Szutor Etelka Maria reprezentând suprafaţa de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174309 înscris în C.F. 174309 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Documentului de Poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bihor
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare-de indata a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 ianuarie 2013
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 08 ianuarie 2013
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18 decembrie 2012
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului cu suprafaţa de 140759 mp teren identificat cu nr. cadastral 176191, înscris în CF nr. 176191 Oradea situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I.
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheş Florica, Biro Rozalia Ibolya şi al d-lui Cupşa Ioan şi validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau Ioan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale şi al d-lui Ritli Laszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România.
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2013.
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea semnarii de catre SC Administratia Domeniului Public SA a contractului de credit si ipoteca ce se va incheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizarii obiectivului “Complex multifunctional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Oradea

  privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 3276/21.12.2012 privind propunerea de majorare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012.
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Oradea

  privind privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile - linie de finanţare în valoare de 40.000.000 LEI.
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 - 2014
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 30.08.2011 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în scopul derulării proiectului „Bihar Counties Health\\\'s Care Contribution”
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secţiuni la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2012.