Proces verbal din 29.02.2012

PROCES VERBAL încheiat azi 29 februarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL încheiat azi 29 februarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 februarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Caciora Criprian, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Felea Ioan, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-l Lezeu Petru, d-l Luca Dorel, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tau Ioan, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc: d-na Cherecheş Florica, şi d-l Mureşan Ionel Ovidiu.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marcel Boloş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

Dl. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 29 februarie , ziua de miercuri, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local aferentă acestei luni.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi acum 26, lipseşte motivat d-l consilier Luca Dorel fiind plecat în delegaţie. În consecinţă acum în această formulă se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu majoritate simplă.

Înainte de a intra în ordinea de zi , vă rog să îmi permiteţi să supun atenţiei dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor anterioare înspre aprobare şi anume.

V-aş ruga să îmi permiteţi a le prezenta în bloc : Procesul verbal al şedinţelor din data de 27 ianuarie 2012 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 februarie 2012 cu precizarea pe care o fac şi anume că acestea au fost afişate la compartimentul de specialitate al Consiliului Local .

Vă supun aprobării dumneavoastră cele două procese verbale.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Domnu Secretar, stimaţi colegi, din iniţiativa executivului local, materialul 1 şi materialul 2 se retrage de pe ordinea de zi , în schimb am să vă rog ca materialul 28 şi 54 să-l luăm în faţă pentru că avem invitaţi care nu ar trebui să-i ţinem aici până la sfârşitul şedinţei, aşa că vă supun la vot.

Cine este de acord cu felul acesta cu ordinea de zi?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Atunci am să trecem la materialul 28.

Pct.28. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea cu SC RCS&RDS SA în vederea realizării unei parcări pe strada Independenţei.

Discuţii la material dacă aveţi?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.54. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea investiţiei „Parking Subteran Str. Independenţei Oradea".

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Cap.I. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct.3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie: „Realizare iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crişului Repede între Podul Decebal şi Podul P-ţa Unirii (vis a vis de Primărie), Oradea „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Zona N1, Oradea", „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Zona S12, Oradea, „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Zona S17", „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, Zona S1, Oradea".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Oradea şi a protocolului de transmitere în folosinţă gratuită a terenurilor cu destinaţia de spaţii verzi aprobat prin H.C.L. nr. 429 din 28 mai 2009.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.13. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii parcări, alei, trotuare, alte lucrări conexe străzilor municipiului Oradea derulate prin Direcţia Tehnică printr-un Acord Cadru pe Trei Ani.

Eu aici aş avea o propunere , pe 2ani de zile să modificăm termenul.

Cine este de acord cu propunerea?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dl. Macali - Invitat

 

Revizuirea unui studiu de fezabilitate care a fost întocmit în anul 2008 de câtre Proiect Bihor. Noi am primit acum o lună tema de proiectare prin care trebuia să revizuim întreaga soluţie lansată la vremea respectivă. În general este de precizat faptul că nimeni nu se înghesuie la asemenea investiţii , nici în în ţară , nici investitori privaţi. Am de spus faptul că gestiona destul de neoptimizat, să zic aşa terenul , la vremea respectivă s-au propus 250 de parcări subterane, respectiv 125 de parcări supraterane. Aveam acces în lungă fără benzi de accelerare, decelerare întreaga suprafaţa era la fel cum şi astăzi vedem, cu câteva construcţii supraterane punctuale, respectiv o mică ciupire din parcul de lângă statuia lui Mihai Eminescu. Şi parcurgem acuma, imeginile nu sunt importante, erau câteva intersecţii de flux major care sunt neajusunsuri foarte importante. Asemenea parking subteran este un mechanism, nu trebuie să inventăm nimic, s-a inventat, este ca şi cum luăm un laptop şi băgăm sub pământ. Este un mecanism care trebuie cumva adaptat unui site. Este important faptul că, cumva se neglija ideea imaginii urbane. Suntem într-un loc deosebit de important, poate cel mai de prestanţă al acestui oraş, şi malul Crişului era tratat cu indiferenţă, vedem că avea o uşoară aiură ,deci malul Crişului era tratat puţin industrial şi oricum proiectul conţinea şi anumite chestiuni care pur şi simplu din punct de vedere al normelor tehnice nu satisfăcea siguranţa în exploatare precum probleme la inundabilitate , evacuări, circa 56% din areal nu se putea evacua şi asa mai departe, depăşim şi intrăm în problematica noastră. Deci avem acest areal care este un spaţiu urban deosebit de important, dar rezidual, s-au tot ciupit case şi a devenit acest vid în oraş. Sigur este nediscutat că se poate construi sau nu , a opta pentru a lăsa vid, se înscreie tocmai în conceptele şi în teoria urbanistică de astăzi. Mergem mai departe, am punctat elemente de reper şi cum se generează spaţiul şi cam ce relaţii importante s-ar naşte aicea în viitor ,sau cum s-ar putea ocupa cumva in viitor această parcelă , lucru pe care încercăm noi să luăm premiză de pornire astfel încât ceea ce propunem acolo în infracstructură să fie posibilă o fundatie pentru construcţie în viitor când oraşul ar dori acest lucru. Sigur nu este problema zilei de astăzi.

Noi am pornit puţin invers. Când faci un studiu de fezabilitate vedem dacă , cât putem să obţinem de acolo şi ce posibilităţi ne arată locul. Scopul nostru este ca tot ce înseamnă parking să băgăm subteran. După calculele preliminare am observat că putem să rezolvăm un număr mult şi mult mai mare, circa 400 de locuri ceea ce avem ca şi deziderat am şi reuşit în urma conturării proiectelor tehnice să le atingem, astfel proietul se descompune în două subcapitole: parking subteran , care este studiu de bază, dar dat fiind faptul că eliberăm complet spaţiul urban prin acesta oferim o şansă de a face în acela real prin amenajări urbane contemporane un loc al oraşlui . Nu ştiu dacă reuşim să depăşim ,propunem folosirea unui sistem prin care în nivele decalate un sistem gândit de americani în anii 20, putem să rezolvăm atât un flux de circulaţie auto foarte flexibil şi uşor căt şi împachetarea maximală a unui număr ridicat. Vedem că a fost căndva locuri respectiv mult construit şi precum am spus încercăm să facem o soluţie prin care lăsăm reversibilă intervenţia noastră. Este important să luăm şi dinspre oraş care este necesarul pentru că dacă necesarul este de 1000 de locuri atunci trebuie să mergem mai adânc şi să facem mai multe nivele. Este de observat faptul ca într-o oază de 200 m de la teatru şi cele două parcări adiacente avem circa 400 de locuri de parcare şi dacă păşim încă 50 m deja avem 800 şi ceva locuri de parcare.Din punct de vedere al necesităţii este cât se poate de clar că este nevoie de aşa ceva.

Toate oraşele europene s-au confrutat cu această problemă, s-au rezolvat parkinguri peste tot. Este foarte important ca atât sosirea cât si părăsirea acestui parking să se gestioneze cât sepoate de fluent ,din aceasta cauză se fac bucle interioare în asemenea clădire , astfel încât la sosire cât se poate de lesne şi se găsesc uşor locul liber, dar la plecare să ies cât se poate de repede , mai ales că atunci eman gaze de eşapament în cantitate mult mai ridicată . Precum vă spuneam ăsta este mecanismul nostrum gândit, avem îm acces către interior, avem o buclă mai mare unde putem să ieşim, părăsim clădirea sau putem să mergem mai departe coborând la următorul nivel, sunt decalate cele două tronsoane, cel dinspre Criş şi cel dinspre stradă. La coborâre sosec dinspre tronsonul dinspre Criş şi înapoi pot parcurge ca şi o spirală întraga construcţie. Trebuie punctat faptul că pornind de la premiza să păstrăm zona verde, sunt nişte arbori deja adulţi pe strada Independenţei care considerăm dem de păstrat, noi nu ocupăm întreg arealul care este de 5000 m , mecanismul nostrum fiind dreptunghiular să ne retragem de la malul apei un triunghi care rezultă aicea, să revină un capăt al estornadei de mal este într-un curs de amenajare în cadrul unui alt proiect respectiv, aşa considerăm că la capătul acestuia , în loc de acea scară la scara oraşului să avem o rampă lină oferind posibiliatatea coborârii uşoare chiar şi pentru persoane cu dizabilităţi, cărucioare de copii, care se opreşte fix în punctul de prestanţă al locului la pod. Este posibil de folosit acest areal de sus pentru evenimente acţiunii urbane fireşti .Câteva imagini de simulare a conformaţiei geometrice propuse de către noi, vedem din capul podului coborârea pe rampă, acele gradene în trepte de câtre platforma de peste parcare şi conturul Palatului Vulturu Negru. Iată acele gradene, înapoi privim către Criş , având în vedere că menţiunea respectivă necesită câteva construcţii şi supraterane ieşiri din casele scărilor, un lift şi câteva imperios necesar de accesat de la sol .Acestea ar fi nişte construcţii singulare îm spaţiul urban şi propunem unificarea acestor funcţiuni astfel la capătul acestora în punctul în care noi considerat de mai mare prestanţă concordă şi este de perspectivă dinspre pasajul Vulturu Negru este propus o cafenea. Iată imaginea actuală, punctez şirul de copaci lângă statuia lui Eminescu şi şirul de copaci de pe marginea drumului , acum am trecut de la parcare, vreau să punctez faptul că este un fapt foarte important, se naşte un spaţiu care până acuma a fost rezidual şi prin integrarea acestuia municipalitatea ar putea câştiga un spaţiu maximal , nu intru în detalii observaţi faptul că am integrat acestui spaţiu urban inclusiv clădirea Sinagogii, cumva prin amenajare am încercat să integrăm acesta în circuitul Pieţii Unirii. Trebuie să obsevăm că în jurul nostru mediul obiectual urban a evoluat foarte mult în Europa şi poate aici noi mai avem de făcut paşi, atât la nivelul mobilierului urban sau a oricărei amenajari de mal, sigur orice intervenţie dacă se face de talie şi pe masură valorilor locului atuncea poate să aducă un spor care oricum în Oradea deja cred că este la o înălţime faţă de celelalte oraşe ale ţării. Arăt câteva exemple de gradene care peste tot apar, sigur pentru a ne justifica de ce se poate exponada respectivă în gradene . Iată aşa arată dinspre sinagogă propunerea noastră, acest spectacol stradal care poate să apară atăt pe apă căt şi pe un ponton propus deasupra apei poate să aducă un beneficiu deosebit cred că mai degrabă pentru tineri în general. O încercare şi nocturnul, şi de zilele Oradiei poate pe suprafaţa apei se aşterne o sumedenie de lămpaşe.

Punctez 3 grafice pentru că de fapt aicea putem compara dacă a meritat, dacă este fezabil sau nu, înainte aveam 250 de parcări, vedeţi atât de puţin ca şi suprafaţa, extrem de multă circulaţie , cred mult subevoluat circulaţii şi structuri deşi nu mărimi de la 9500 la 11.000 şi ceva a suprafaţa construită în subsol ,obţinem mult mai multe parcări păstrând dimensiunea parcărilor mari,deci nu mergem pe norme minime de 2,30, maşinile în Europa cresc , numai un golf anii trecuţi a crescut cu 14cm lăţime, deci este foarte important să meargă, nu în sistemul americam unde merge până la 3 m sau limuzină, avem mult mai optimizat , suprafaţa circulaţiilor , şi cu semnul întrebării ceea ce am încercat să sensibilizez adineaori ca tot ce este suprateran trebuie cumpănit şi trebuie făcut, aşa cred ca asta nu face obiectul parcării propriu-zise dar cumva trebuie tratat unitar cu proiectul nostru. Propoţional la fel se vede dacă luăm 100% proporţii interne, vedem că am avut foarte multe circulaţii şi puţine locuri avem foarte multe locuri şi puţine circulaţii.

Ceea ce este cel mai important , numai atuncea putem să sperăm ca un partener privat cum este de data asta RCS-ul să contribuie la aşa ceva, dacă într-adevăr este fezabil. Am avut înainte circa de 40 şi de mp desfăşuarţi per maşină. Nu se poate aşa. Şi am avut undeva dacă socotim numai subteran 32000 Euro numai per locul de parcare. În ţară aceste lnvestiţii se fac în jur a 15000 Euro per loc de parcare respectiv la 25, 30 mp per maşină. Noi am încercat de la 37 mp , socotesc inclusiv subteranul care , de s-ar fi construit acolo nu trebuie băgat bani decât pentru astfeltare , am reuşit să reducem la 27mp per parcare şi undeva C+M+I investiţia unitară per maşină la 14400 Euro. Am observat că am pastrat aceleaşi suprafeţe ocupate la sol, tot acolo suntem ca şi suprafaţă desfăşurată, avem 150 maşini în plus, avem un câştig de spaţiu urban de prestanţă şi avem costuri general globale mai mici decât inainte. Acum nu vreau să vă arat că toate lucrurile au devenit tot ceea ce am cumpănit,am făcut pe devize analitice la preţul de astăzi investiţii din similare, unele chiar din Oradea produse în ultima jumătate de an trecut în spatele nostru . Întru-cât cifrele cred că sunt pe masă în faţa fiecăruia nu merită să punctăm, deci avem +18% construit şi +66% obţinut număr de parcare total cu terenul de suprafaţă eliberat complet.

Cred că aicea putem să încheiem , ultimile imagini mai arată faptul că avem relaţia asta cu apa care tratăm ca şi deviz separat, nu cumva să înţeleagă cineva ca valorile sunt socotite intervenţiile de amenajare urbană, nu acestea nu se referă, vorbim de strict despre mecanismul de parking . Dar nu putem să facem asemenea investiţie fără să ne uităm la context, temporal şi toate aspectele lui disciplinare. Am căutat ca în aceasta zonă integrând atât sinagoga care va intra cu un dialog interesant cu clădirea primăriei , respectiv a bisericii de vizavi să avem o zonă şi o exponadă puţin mai largă, zona de interes şi puţin mai animat în prejma statuii Mihai Eminescu unde avem fântâni arteziene care cumva este justificat faptul clar că este orientată intr-o direcţie statuia.

Considerăm că asta se poate integra cât se poat de contextual.

Vă mulţumim pentru atenţie.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Vreau doar să mulţumesc oaspeţilor noştrii de la Cluj, din Bucureşti invitaţi de d-l Pasztor şi să mulţumesc şi dânsului că astăzi am purtat nişte discuţii şi nu întotdeauna foarte prietenoase , dar până la urmă lucrurile au ieşit bine şi chiar dacă se întâlnesc doi arhitecţi sunt sigur mai multe păreri , până la urmă totul s-a căzut de acord. Şi arhitecţilor care au participat la aceste discuţii.

 

Cap.II. A.I.O. - TERENURI

 

Pct.5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Balota Dragomir şi soţia Balota Maria Laura reprezentând suprafaţa de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în CF 172392 Oradea situat în Oradea în zona str. Sofiei cu destinaţia de „drum public".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Popovici Matei şi soţia Popovici Nicoleta Roxana reprezentând suprafaţa de 126 mp teren identificat cu nr. cadastral 170909 înscris în CF 170909 Oradea situat în Oradea în zona str. Bartok Bela cu destinaţia de „drum public".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Lucaciu Viorel şi soţia Lucaciu Viorica reprezentând suprafaţa de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în CF 172187 Oradea şi suprafaţa de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în CF 170582 Oradea situate în Oradea în zona străzii Ioan Păun Pincio cu destinaţia de „drum public".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Pop Sorin Alexandru şi soţia Pop Floare reprezentând suprafaţa de 38 mp teren identificat cu nr. cadastral 171741 înscris în CF 171741 Oradea situat în Oradea în zona str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de „drum public"

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF ndf 3349 Oradea sub nr. cadastral 4671, cu suprafaţa măsurată de 963 mp situat în Oradea, str. Constructorilor nr. 1, în favoarea Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva" Direcţia Silvică Bihor.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.10. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 951 mp teren având nr. cadastral 172359 înscris în CF nr. 172359, situat în Oradea, şoseaua Borşului nr. 18, în favoarea SC SOGEMA SA.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.16. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revocarea H.C.L. nr. 370/26 mai 2011şi aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea în incinta Cimitirului Municipal, reprezentând suprafaţa de 68 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea monumentului comemorativ pentru militarii maghiari căzuţi în primul şi al doilea război mondial.

Discutie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.17. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 21 mp, situat în Oradea, str. Decebal, nr. 19, bl. C86 şi concesionarea directă a suprafeţei de 21 mp teren în favoarea d-lui Popa Ioan şi soţia Popa Ofelia.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.18. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 184 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 184 mp teren, situat în Oradea, sos. Borşului nr. 23A, în favoarea SC PARISOT GREEN SOFA SRL, în vederea reglementării accesului la reţeaua stradală.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.34. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Cmeciu Mircea Valentin şi soţia Cmeciu Felicita Georgeta pentru suprafaţa de 533 mp teren identificat cu nr cadastral 170817 înscris în CF 170817 Oradea, pentru suprafaţa de 26 mp teren identificat cu nr cadastral 170817 înscris în CF 170817 Oradea, str. Ion Paun Pincio cu destinaţia de „drum public".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.34. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Crismona Serv SRL, reprezentând suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr cadastral 172957 înscris în CF 172957 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de „drum public".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.36. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de Apă nr. 5.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.37. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 28168 mp teren situat în Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.38. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeţei de 10062 mp teren identificat cu numărul topografic 4195/22.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulţumesc frumos d-le preşedinte, Atât la materialul 38 cât şi la materialul 39 se constată nişte lipsuri , lipsesc date de indentificare ca atare vă rog frumos propuneţi la vot solicitarea mea de amânarea materialelor, celor două materiale.

Mulţumesc.

Deci la materialul 38,în spate avem doar o schiţă , o simplă schiţă fără identificarea clară a parcelei respective, la materialul 39 constat o promtitudine rară al executivultui de a ataşa un plan de amplasament şi delimitare a imobilului fără numărul parcelei doar printr-o simplă haşurare , nu se vede numele executantului dar a fost predate pe data de 27 februarie anul în curs, nu este semnată recepţia , dacă ne uităm pe plan este un simplu desen şi 38 la fel.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot amânarea materialului 38 şi 39.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Materialul 38 şi 39 s-a amânat.

 

Pct.40. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5.197 mp teren public reprezentând drum în Parcul industrial str. Uzinelor - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.41. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.146 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuinţe PCB144A-PCA 144 şi PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc, constituit din numărul topografic 630/48, din teritoriul cadastral Seleuş.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.42. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 511 mp teren public reprezentând strada Lebedei - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Discuţie la material ?

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

D-le preşedinte aş avea rugămintea ca să îmi permiteţi să revin asupra materialului 40, doar cu o precizare. Am solicitat şi ieri în comisie, şi văd că tot aşa a apărut titlu materialului , deci completarea cu reprezentând drum public deci nu teren public reprezentând drum public şi parc industrial nr.3, am înţeles că acolo va fi.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Pct. 42 supun la vot

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.43. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 719 mp teren public reprezentând strada Păunului - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.44. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 337 mp teren public reprezentând strada Potârnichilor - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.47. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3600 mp. teren situat in curtea interioara a blocurilor de locuinţe PB 18- PB 22, D99 si PB 100 din Oradea , str. Leonardo da Vinci.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Cap.III A.S.C.O.

 

Pct.11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale, sesiunea 2011.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.26. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei pentru Administraţia Socială Comunitară Oradea, a organigramei pentru centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie şi a statului de funcţii pentru Administraţia Socială Comunitară Oradea, valabile începând cu data de 01 martie 2012.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Cap.IV DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea d-nei Marc Oltea Diana - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 10479/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru respingerea iniţiativei grupului de consilieri locali UDMR din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind inscripţionarea bilingvă a denumirilor străzilor din municipiul Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

 

Dna. Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi, aşa cum am spus şi la şedinţa de comisii de specialitate, repet venim în faţa dumneavoastră cu o solicitare de mai mult de 8 ani a comunităţii maghiare legat de traducerea denumirilor de străzi . Dumneavoastră ştiţi foarte bine , unii dintre dumneavoastră au fost şi în legistratura precedentă , avem o hotărâre de consiliu, hotărâre de consiliu care nu este ceea ce doreşte comunitatea maghiară pe care o reprezentăm şi de aceea suntem nevoiţi să revenim la acestă solicitare . Noi am depus solicitarea noastră pentru un proiect de hotărâre am făcut şi raportul de specialitate dar conform procedurii reglementate, raportul de specialitate face aparatul propriu care vine acum în faţa dumneavoastră şi prezintă un proiect de hotărâre pentru respingerea iniţiativei. Aş dori să menţionez la început faptul că acest raport este obligatoriu , este poziţia aparatului propriu , nu vă obligă la un vot da sau împotrivă .

Noi susţinem mai departe că iniţiativa noastră este legală şi aş dori să argumentez doar în două propoziţii de ce susţinem că este legal . În primul rând există cadrul legal la nivel naţional prin L 33 din 95 care ractfică convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor în care se preciează că părţile şi noi considerăm că părţile aici sunteţi dumneavoastră sau suntem noi, legislativul local de la această masă fac şi depun eforturi pentru a putea asigura posibilităţi de utilizare a limbii minorităţii , limbii materne a minorităţii şi se referă legea respectivă şi la denumiri de străzi. Este specificat şi acesta că la denumiri de străzi şi denumiri tradiţionale. Lângă acesta aducem ca şi argument pentru a susţine legalitatea iniţiativei noastre faptul că există o hotărâre de consiliu pe care v-am anexat acum ulterior şi aveţi anexă la material din 2002 din Crasna, care are acelaşi obiect şi anume traducerea în limba maghiară a denumirilor de străzi şi afişarea acestora şi este în vigoare , a fost avizat în legalitate de către instituţia prefectului de acolo, nu a fost atacat de nimeni în contecios administrativ, deci stă în picioare.

Am aduce şi un al 3-lea argument în ceea ce priveşte susţinerea legalităţii solicitării noastre, şi anume , şi faptul că fără hotărâre de consiliu se pot afişa denumirile în limba română şi limba maghiară, în cazul în care există această voinţă , în mod sigur vorbim de voinţă politică. Şi m-aş opri deocamdată aici, noi susţinem mai departe că iniţiativa şi propunerea noastră are cadru legal existent pentru a putea fi pus în practică.

Mulţumesc.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Alte luări de cuvânt ? Dacă nu supun la vot. Număraţi vă rog voturile.

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abţineri? 5 voturi

 

Cap.V DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct.14. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea nr. 109967/28.06.2001 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.15. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea sumei de 6660 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC NEOPAN SRL.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.19. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2012 cu suma de 2.327,07 lei, aferent investiţiei realizată de către Fundaţia Soc. Biblică din România, în Oradea pe str. Ogorului nr. 258.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.20. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totală de 38.898,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către SC REZIDAN SRL.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.53. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC Distrigaz Vest SA Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Cap VI. D.M.P.F.I.

Pct.21. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea la proiectul „Racord la utilităţi a Grădinii Zoologice Oradea" din cadrul subprogramului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea" depus în cadrul programului Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice şi includerea obiectivului de investiţii mai sus menţionat în lista de investiţii.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.22. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzilor şi reţelelor de apă canal din Municipiul Oradea - str. Vasile Alecsandri" în „Amenajare scuaruri şi pavare pe strada Vasile Alecsandri, Oradea în vederea transformării acesteia în spaţiu pietonal", a includerii obiectivului de investiţii rezultat în lista de investiţii şi participarea Municipiului Oradea la proiectul „Amenajare scuaruri şi pavare pe str. Vasile Alecsandri, Oradea în vederea transformării acesteia în spaţiu pietonal" care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.23. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitarea şi reamenajarea podului din beton armat din Piaţa Unirii şi a finisajelor zidurilor de sprijin aferente malului stâng al Crişului Repede pe tronsonul cuprins între Sinagoga Neologă şi Pod, respectiv în aval în dreptul zidului de sprijin amenajat cu parapeţi şi jardiniere de tip seccesion şi malul drept pe tronsonul aferent Pieţei Ferdinand" care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană şi includerea obiectivului de investiţii mai sus menţionat în lista de investiţii.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Cap. VII. ARHITECT ŞEF

 

Pct.24. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - refuncţionalizarea zonei str. Meşteşugarilor - Construire centru de consultanţă pentru amenajări interioare, str. Meşteşugarilor, nr. 24A - Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.25. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare şi asigurare cu utilităţi şi funcţiuni Parc Industrial Eurobusiness II - str. Ogorului, nr. cad. 172045 - Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.27. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - amplasare centru de reintegrare socială şi locuinţe sociale, str. Vămii, nr. 34/A, nr. cad. 156429 - Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.50. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind atribuirea denumirii unor străzi nou create în Municipiul Oradea, situate în zona Oncea, Episcopia Bihor, Nufărul şi Calea Clujului.

 

Dna. Lipoveanu Aurora - consilier local

 

Eu aş vrea să propun o modificare aicea din cauza faptului că avizul Comisiei Judeţene de Atribuire de Numiri a sosit astăzi dimineaţă în şedinţa de ieri ne sugerează ca să înlocuim la art.1 denumirea străzii de Arhiepiscop Pazmany Peter în Vicar Hosszu Laszlo deoarece are nişte legături strânse cu zona pe care o promovăm pentru denumire cu zona Episcopiei, vă propun şi eu dumneavoastră să aprobaţi această modificare în plenul şedinţei , în loc de Arhiepiscop Pazmany Peter să denumim strada Vicar Hosszu Laszlo .

Mulţumesc.

 

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot popunerea d-nei architect.

Cine este de acord cu ea? Unanimitate pentru

Împotrivă?

Abţineri?

Votăm materialul în îmtregul ei.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.51. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind atribuirea denumirii „str. Valentin Silvestru" străzii nou create ce porneşte din str. Izvorului 99 şi se termină ca drum înfundat.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.52. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind schimbarea denumirii străzii „Pârâului" în str. „regizor Mircea Popescu".

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

 

 

Cap. VIII. A.I.O.

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru valorificarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, aparţinând domeniului privat a municipiului Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 aprobată prin H.C.L. nr. 600/2008.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind extinderea dreptului de folosinţă gratuită, în favoarea Parohiei Greco-Catolice „Sfântul Dumitru" Oradea, cu încă două săli de clasă, situate la parter, respectiv o sală de clasă la etajul imobilului - Şcoala cu clasele I-VIII „DACIA" - situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 10, în vederea folosirii lor ca centru social.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

Mulţumesc d-le preşedinte, aş dori să întreb executivul, ce se întâmplă în situaţia în care acest material trece, deoarece în clădirea respectivă sunt două secţii, au fost cel puţin până acuma două secţii de votare .

 

Dl. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Vreau să vă informez că noi executivul, sau cei care ne ocupăm de problemele electorale, problemele tehnice,am luat în calcul acest lucru , avem acceptul lor prealabil acestei hotărâri , nu vom întâmpina nici un fel de greutate, ţinând cont de faptul că au fost şi rămân în continuare două secţii de votare şi pentru alegerile locale care vot fi în iunie , ştim noi acum , şi pentru alegerile parlamentare la sfârşitul acestui an .

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Deci răspunsul este că vor rămâne acolo cele două secţii de votare.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii la material? dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate.

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.32. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revocarea H.C.L. nr. 770/29.11.2011, privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul - cu destinaţia de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr. 14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? 20 voturi pentru

Împotrivă?

Abţineri? 6 voturi abţinere

 

Pct.33. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea.

Discuţie la material ?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

DIVERSE

 

Pct. 45. INFORMARE privind însuşirea de către Consiliul Local a constatărilor Curţii de Conturi legate de Municipiul Oradea si entitatile subordonate acestuia cuprinse in Raportul referitor la finanţele publice locale ale judeţului Bihor pe anul 2010.

 

Pct. 46. Raport privind activitatea asistenţilor personali si ducerea la îndeplinire a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pana la 31 decembrie 2011.

 

Pct.49. Raportul Politiei Locale Oradea privind activitatea pentru anul 2011 şi principalele proiecte pentru anul 2012.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulţumesc domnule preşedinte, aş dori să întreb Direcţia Tehnică, acum 3 săptămâni am dat dânşilor două adrese din partea unor asociaţii de propriatari din zona străzii Tuşnadului, Sovata cu nişte cămine inundate, aprecieri de consum, lucrări nerefăcute . Dacă puteţi să îmi spuneţi în ce stadiu se află analiza ?

 

Dl. Ghitea Mircea- director Direcţia Tehnică

 

Din ceea ce reţin v-am făcut răspuns la fiecare din adresele pe care le-aţi depus atunci. Am răspuns la ambele adrese pe care le-aţi depus atunci. Acum nu o să detaliez pe fiecare problemă pentru că se regăseşte în răspunsuri.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Alte discuţii la diverse? Dacă nu, având îm vedere că eu mi-am încheiat mandatul de preşedinte de şedinţă,am să rog stimaţi colegi să faceţi propunere.

 

Dl. Dan Octavian - consilier local

 

Propun pe d-nu. Cupşa Ioan.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Stimaţi colegi, cine este de acord? 25 pentru

Împotrivă?

Abţineri? 1 abţinere

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna februarie.

O zi placută !

 

Dl. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Mulţumesc d-nule preşedinte pentru aceasta perioadă în care aţi fost foarte bun.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Delorean Ion Iulius SECRETAR,

Ionel Vila

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

Negruţ Dorina