Hotărârea nr. 655/2012

Privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 61220 din 23.10. 2012 întocmit de Administrația Imobiliară Oradea privind desemnarea în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, a unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale,

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 1 / 2011 - Legea educației naționale,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 392 / 24.07.2012 - privind reorganizarea rețelei școlare și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012-2013

Luând în considerare adresele nr. 13166 / 07.09.2012 și 132237 / 19.09.2012 emise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor - și înregistrate la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 58279 / 19.09.2012 prin care Inspectoratul Școlar ne informează faptul că unitățile de învățământ - școli gimnaziale, licee, colegii din municipiul Oradea și-au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 9 membri, unde Primarul va avea un reprezentant și Consiliul Local va avea 2 reprezentanți, iar grădinițele din municipiul Oradea (administrate de AIO) cu personalitate juridică și-au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 7 membri (unde Primarul și Consiliul Local vor avea câte un reprezentant).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de dispozițiile art. 36 alin.2 lit. d alin.6 lit. a pct.1 și art.45 alin.1din Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA

Art.1 Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezenței hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și membrii desemnați ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Tehnic, Compartimentul Construcții

 • - Unitățile de Învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • -  Reprezentanții autorității administrației publice locale desemnați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea, conform anexei la prezenta hotărâre, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Inspectoratul Școlar Județean Bihor

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 655

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru” și 3 voturi ,,abținere”.


anexa la H.C. L. 655/2012

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică - de stat administrate de AIO, precum si unitati de invatamint particulare, confesionale

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

1

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.28 / Str.O.Ghibu nr.16, 0259-424150, gradi 28@yahoo.com / prescolar

Dan Octavian

X

2

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.25 / Str.Zalăului nr.11, 0259-414807, gradinitanr25@yahoo.com / prescolar

Nagy Eniko

X

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.22 / Str.Clujului nr.101, 0359-425566, gradinita22@rdsor.ro / prescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL NR.1 / Str.I.Hossu nr.2, 0259-473861 / prescolar

3

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.30 / Str.M.Viteazu nr.6, 0259-428244, gradinita30_mugurel@yahoo.comprescolar

X

Badea Simona

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.49 / Str.T.Moșoiu nr.20, 0359-804090, mljurcau@yahoo.com / prescolar

4

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 ORADEA / STR.PETOFI SANDOR NR.36, 0359176387, gpp34@rdsor.roprescolar

Kecse Gabriella

X

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.48 ORADEA / STR.PETOFI SANDOR NR.5, 0359418164 / prescolar

5

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 ORADEA / STR. ALUMINEI NR.100/A, 0359196153, gradicreanga@yahoo.com / prescolar

X

Petrut Zoita

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

6

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.46 / Str.Feldioarei nr.17, 0359436229, gradinita_46@yahoo.com / prescolar

Negrean Daniel

X

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL NR.18 / Str.Anatole

France nr.59, 0359-197907 / prescolar

7

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.56 / Str.Bumbacului nr.24, 0359800591, gradinitalotus@ yahoo.com / prescolar

Dan Octavian

X

8

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.50 ORADEA / STR. CAZABAN

NR.35, 0359175787, gradinita50@yahoo.com / prescolar

X

Ruge Ioana

DA

GRADINITACU PROGRAM

PRELUNGIT NR.55 ORADEA /

STR. HATEGULUI NR.32,

0359190603 / prescolar

9

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.52ORADEA / STR. CALUGARENI NR.8/A 0359427290 gradinita52oradea@yahoo.comprescolar

X

Avram Nicolae

10

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.53 ORADEA / STR. CALUGARENI NR.4/A, 0359425577, gradinita53@yahoo.com / prescolar

Tau Ioan

X

11

DA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ORSOLYA" ORADEA / Oradea Str.Moscovei nr.1 si str. Ialomitei, nr. 3, tel:0259435220, gradinitaorsolya@yahoo.com / prescolar

Farkas Tunde

DA

GRADINITACU PROGRAM

NORMAL NR.2 / Str.Ialomiței nr.3, 0359-414159, Str.L.Ferencz nr.46A / prescolar

12

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.54 ORADEA / STR. DACIA NR.110, 0359455950, gradinita54@rdsor.roprescolar

Kecse Gabriella

X

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.37 ORADEA /

STR. GANE NICOLAE NR.1, 0259267786, gradinitanr.37@yahoo.com / prescolar

13

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "DACIA"

ORADEA / B-dul Dacia Nr.25, 0359432782, scoaladacia@yahoo.comprimar, gimnazial

Cupsa Ioan

Sabau Popa Liviu

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.43 ORADEA /

STR. DACIA NR.19, 0259267587, ciocanrodica@yahoo.com / prescolar

DA

GRADINITACUPROGRAM

NORMALNR.12 ORADEA /STR.

DACIA NR.21, 0259242665 / prescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMALNR.9ORADEA / STR.

CONSTANTIN BRANCUSI, NR.12, AM 33 / prescolar

DA

GRADINITACUPROGRAM

NORMAL NR.5 / Str.A.Ipătescu nr.9, 0359-179289 / prescolar

14

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IOAN SLAVICI" / Oradea, Str. Calea

Clujului, Nr.188, Tel. 02594140174, 0359465232, ioanslavici188@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial

Sauer Andras

Bodiu Carmen

DA

GRADINITACUPROGRAM

PRELUNGIT NR.51 / Str.Clujului nr.186, 0359-175812, gradinita 51@yahoo.com / prescolar

15

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "OLTEA

DOAMNA" ORADEA / Oradea, Str.Parcul Traian Nr. 16, Tel/fax: 0259412094 / primar, gimnazial

Birta Florin

Timofte Claudia

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL NR.10 / Str.Moscovei nr.15, 0359-197565 / prescolar

DA

GRADINITACUPROGRAM

NORMAL NR.16 / Str.G.Berthelot nr.1, 0359-808060 / prescolar

DA

GRADINITACUPROGRAM

PRELUNGIT NR.23 / Str.Republicii

nr.41, 0259-412051, aureliam_laza@yahoo.com / prescolar

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.47 / Str.L.Pasteur nr.44, 0359-427989, gradinita47_amicii@ yahoo.com / prescolar

16

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "DIMITRIE

CANTEMIR" ORADEA / Oradea,

Str.Sextil Pușcariu Nr.2A,

Tel/fax:0259225129, cantemirscoala@ yahoo.com / primar, gimnazial

Ruge Sanda

Ianta Felicia

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.24 / Str.D.Cantemir nr.84, 0259-223428 / prescolar

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

17

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "LUCREȚIA

SUCIU" ORADEA / Oradea, Str. Grivitei, Nr. 2, Tel/fax 0259418208, lucretia_suciu2004@ yahoo.com, / primar, gimnazial

Sarkosi Zoltan

Fluieras Ioan

18

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE

BĂLCESCU" ORADEA / Oradea, Erou

Marius Cosman, Nr.8, 0359439581, balcescu_oradea@ yahoo.com / primar, gimnazial

Molnar Mihaly

Toma Florina

19

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII

"SZACSVAY IMRE" ORADEA / Oradea, Str.Mihai Eminescu nr.28, 0259430947, cosbuc@rdsor.ro / primar, gimnazial

Delorean Gyula

Kery Hajnal

20

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11

ORADEA / Oradea, Str.Moldovei Nr.55, 0359413170, 0359413169, scoala11oradea@yahoo.com / primar, gimnazial

Timar Nicolae

Mohan Aurel

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "ION

BOGDAN" ORADEA / / primar, gimnazial

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.41 ORADEA / STR. CANTACUZINO NR.68, 0359800384, gradi_41@yahoo.comprescolar

DA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 ORADEA / STR. M.SADOVEANU NR.8, 0359413732, gradinita35@rdslink.ro / prescolar

21

DA

ȘCOALA CU CLASELE

I-VIII "JUHASZ GYULA" ORADEA / Oradea, Str.Matei Corvin Nr.106/a, Tel/fax 0359800217, scoala_juhasz@ yahoo.com / primar, gimnazial

Pasztor Sandor

Rugan Gheorghe

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.19 ORADEA /

STR.APELOR, NR.5, 0359191219, gradi19oradea@yahoo.com / prescolar

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

DA

GRADINITA CU PROGRAM

NORMAL NR.14 ORADEA / STR.

ION BOGDAN NR.17, 0359196450 / prescolar

DA

GRADINITACUPROGRAM

NORMAL NR.15ORADEA /

STR.MATEI CORVIN, NR.231,

0359467537 / prescolar

22

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM

IANCU" ORADEA / ORADEA, STR. GH.

POP DE BĂSEȘTI NR. 3-3A, TEL/FAX: 0359-453550; 0359-453549; 0359-453638 / primar, gimnazial

Sas Anca

Gal Sorin

DA

GRADINITACUPROGRAM

PRELUNGIT NR.44 / Str.Aviatorilor nr.2, 0359-431234, gradinita44@rdsor.ro / prescolar

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

23

DA

ȘCOALA CU CLASELE

I-VIII "OCTAVIAN GOGA" ORADEA / Oradea, Str. Cazaban, Nr.48, Tel:0359405596, Fax:0359405597, s08_goga@ yahoo.com / primar, gimnazial

Dulca Camelia

Serte Georgia

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.42 ORADEA / STR. SALCAMILOR NR.8, 0359/196245, gradinitamaria@ yahoo.com / prescolar

24

DA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16

ORADEA / Oradea, Str.Călugăreni Nr.4,

0359410503, scoala16@yahoo.com / primar, gimnazial

Kery Hajnal

Avram Nicolae

DA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.17 ORADEA / STR. TRANSILVANIEI NR.21, 0259443393 / prescolar

25

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL

GOJDU" ORADEA / Oradea, str. Spiru Haret nr. 3-5, 0259/417668; 0359/439100, egojdu@gmail.com, cod postal 410066 / gimnazial, liceal

Tifor Dorel

Gal Sorin

26

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI

EMINESCU" ORADEA / Oradea,Str. Roman Ciorogariu, Nr.18 si Aluminei, nr. 88 ,tel 0259/430944, eminescu@rdsor.roprimar, gimnazial, liceal

Delorean Gyula

Unita Lucian

27

DA

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF

VULCAN" ORADEA / str. Jean Calvin, nr.3, tel.0359/410550, pedagogic_vulcan@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Vad Marta

Muresan Ovidiu

DA

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.27 / Str.Păunului nr.1, 0359-418924, gradinita27@rdsor.ro / prescolar

28

DA

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" ORADEA / Oradea, str. Armatei Romane, nr. 1, tel./fax 0259472674, economicor@rdsor.ro / liceal

Negrean Daniel

Bonchis Ioan

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

29

DA

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

ORADEA / Oradea, str. C.Brancoveanu nr.12/A, Tel.0259/436039, ct_vuia@ yahoo.com / liceal, profesional

Vad Marta

Costea Viorel

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

30

DA

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL"

ORADEA / Oradea, str. Poieniței nr. 25, tel./fax 0259-431426, 0359-410612, ctmvoradea@yahoo.com / liceal, profesional

Huszar Istvan

Mohan Aurel

31

DA

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" ORADEA / ORADEA Str.

Menumorut nr. 33, tel. 0359/405617, tel./fax. 0259/431291, lic_cobra@yahoo.com / liceal

Budurean Cristian

Vig Hajni

32

DA

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA"

ORADEA / ORADEA STR. CAZABAN NR.

48, 0259/453220, cttransilvaniaoradea@yahoo.ro / gimnazial, liceal

Popa Lucian

Anghel Ramona

33

DA

COLEGIUL TEHNIC "ANDREI SAGUNA"

ORADEA / ORADEA, B-DUL DECEBAL

NR.60,410219, TEL.0359409734, 0359409735, FAX 0259418138, asaguna@rdsor.ro / liceal

Ungur Delia

Bimbo Szuhai Tibor

34

DA

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR"

ORADEA/ ORADEA, str.AVRAM IANCU,

Nr.10 tel/fax:0259/436208, 0359/410526, alazar1990@yahoo.ro / gimnazial, liceal

Manea Mihai

Debelka Lilla

35

DA

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

ORADEA / Oradea, Str. Moscovei Nr.1, 0259431787, litadyendre@yahoo.comgimnazial, liceal

Biro Rozalia

Huszar Istvan

36

DA

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ORADEA / Oradea, str. Aleea Posada, nr.

1, tel. 0259 267558, fax 0359 410504, lblaga92@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Dulca Camelia

Sim Dorel

DA

GRADINITACUPROGRAM

PRELUNGIT NR.20 ORADEA /

STR.POSADA, NR.3 0359425569

gradi20@yahoo.com / prescolar

37

DA

LICEUL TEORETIC,,ONISIFOR GHIBU''

ORADEA / Oradea ,str. Onisifor Ghibu nr

3, tel.0359436901, fax 0359436903, onisiforg@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Dan Octavian

Pavel Emilian

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

38

DA

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA /

Oradea, Str.W.Shakespeare, Nr.22, Telefon 0359439711; 0259431960, lit_german_bh@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Vulcu Daniel

Tanko Zita

DA

GRADINITACU PROGRAM

PRELUNGIT NR.31 / Str.Decebal nr.43, 0359-433743, gradinita31@rdsor.ro / prescolar

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

39

DA

LICEUL DE ARTĂ ORADEA / ORADEA, str. PARCUL PETOFI SANDOR, nr.24-26, telefon 0259/411274, 0359/802307, 0359/802308, lartaoradea@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Thurzo Zoltan

Fluieras Ioan

40

DA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA / Oradea, str.

Matei Basarab , nr. 4, tel /fax 0359/414150, lps_bh@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Popa Lucian

Bonchis Ioan

41

DA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA / Blv. Decebal, Nr.45, Oradea, 0259436810, liceul.emanuel@gmail.com / primar, gimnazial, liceal

Chereches Florica

Hnatiuc Doru

DA

Grădinița cu program prelungit "Betlehem" (nivel preșcolar program prelungit) / Str. General Berthelot, nr.5, Oradea, 0771734279, anikfo@yahoo.com / prescolar

42

DA

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA / Oradea, str. Iuliu Maniu nr.5, 0359410518 0259434526, liceuliuliumaniu@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Vulcu Daniel

Motoc Chivari Elena

43

DA

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA /

Oradea; Str. Andrei Saguna. Nr.1. Tel:0259-455804; e-mail:zsuzsannasz@yahoo.comprescolar, primar, gimnazial, liceal

Huszar Istvan

Szucs Imre

44

DA

LICEUL TEOLGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA / Oradea, Str. Nicolae Șova Nr. 6, Tel. 0259410262, fax.

0259477162, e-mail: secretariatbetel@yahoo.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Chereches Florica

Apolzan Liviu

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

45

DA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO -CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA / ORADEA, STR. PARTENIE COSMA NR. 3-7-9, TEL: 0259/413677, 0359/411121, EMAIL: licromcat@gmail.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Sarkozi Zoltan

Kovacs Zsolt

46

DA

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX" EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA / Oradea, str. Aluminei nr. 88, tel 0359410595, lic.ort.oradea@gmail.com / prescolar, primar, gimnazial, liceal

Campan Ioan

Negrutiu Florin

DA

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA (nivel liceal) / Oradea, str.

Republicii nr.48, 0259411906, 0359425441, scoalacfr@gmail.com / liceal

Nr. crt.

Unitate administra ta de AIO

Invatamânt particular si confesional

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Reprezentant al

Consiliului Local

Reprezentant al

Consiliului Local

47

DA

LICEUL TEHN SANITAR "VASILE

VOICULESCU" ORADEA / Oradea, Str.

Clujului, nr. 66, 0359436908, vvoiculescu13@yahoo.com / primar, gimnazial, liceal

Mateias Olimpia

Sabau Popa Liviu

48

DA

LICEUL TEORETIC "DON ORIONE" ORADEA ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ / Oradea, Str. Cazaban Nr. 49E, Tel : 0359409729, liceudonorione@yahoo.com/ liceal

Silaghi Mariana

Avram Nicolae

49

DA

ȘCOALA PRIMARĂ SPECIALĂ "CASA MINUNATĂ"

Faur Nicoleta

ORADEA

PRI

Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poștal 410406, tel.

0259/442590 ,e-mail:

adrian.sateanu@casaminunată.org, aniadi@libero.it

50

DA

FUNDAȚIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA - LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

Tigan Mioara

Oradea

LIC TEH

Str. Bârsei nr. 16/A, cod poștal 410423 tel: 0259-433532, fax: 0259465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com

51

DA

LICEUL "GEORGIANA"

Faur Nicoleta

Oradea

LIC THE, LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com

Municipiul Oradea


Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.3/2012

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar particular, cu personalitate juridică care funcționează în anul școlar 2012-2013

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de

Observații

1

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA EMANUEL, ORADEA,

STR.BULEVARDUL DECEBAL, NR.45,

TEL:0259/447218FAX:0359/808651 felicia.petrusan@gmail.com, pala delia@yahoo.com / prescolar

Veres Mariana

Acreditată

2

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ,

ORADEA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.26 TEL 0259/436153 0740038544 0259/433025 0729/082547, evjud@freemail.hu / prescolar

Sas Anca

Acreditată

3

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA CRINUL, ORADEA, STR.CLUJULUI, NR.6 TEL 0259/477003, 0723/150761, 0745/581380 gradinita_crinul@yahoo.com www.gradinita-crinul.ro / prescolar

Farkas Adriana

Autorizată

4

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA INCLUSIVĂ CASA MINUNATĂ,

ORADEA, STR.COSMINULUI, NR.1, 410406 TEL 0259/442590 FAX 0259/447156, adrian.sateanu@casaminunata.org, aniadi@libero.it / prescolar

Faur Nicoleta

Acreditată

5

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA “TREI URSULEȚI”, ORADEA,

STR.HOREA, NR.6 TEL 0359/190190, 0730/117061, 0721 258 459 FAX 0259/428249 e-mail gradinitatreiursuleti@yahoo.com / prescolar

Negrean Daniel

Autorizată

6

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA “TREI URSULEȚI” 1, ORADEA,

STR.CĂLĂRAȘILOR, NR.33, TEL 0359/190190, 0730/117061, 0721 258 459 FAX 0259/428249 e-mail gradinitatreiursuleti@yahoo.com / prescolar

Negrean Daniel

Autorizată

7

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA LUMINA, ORADEA,

STR.B.P.HAȘDEU, NR.18 TEL/FAX

0359/454618 iacobcristina@yahoo.com / prescolar

Coroiu Natalia

Autorizată

8

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR, ORADEA, STR.MIHAI VITEZUL NR.4, TEL 0359/191012, andrei@jccoradea.ro / prescolar

Mocan Oana

Autorizată

9

Bihor

Urban

LICEUL DON ORIONE ORADEA, ORADEA, STR.CAZABAN, NR.49/E TEL 0359/409729 email donorione@rdsor.ro / prescolar, gimnazial, liceal

Silaghi Mariana

Autorizată

10

Bihor

Urban

GRĂDINIȚA ALEODOR, ORADEA, STR. MOLDOVEI, NR.3, TEL 0771/704188, 0359/195735, contact@gradinita-aleodor.roprescolar

Codrea Cecilia

Autorizată

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de

Observații

11

Bihor

Urban

LICEUL PARTICULAR “HENRI COANDĂ”

ORADEA, ORADEA, STR.THEODOR

SPERANȚIA, NR.2, BL.PB 25, AP.2 TEL/FAX

0259/433532, henri.coanda.oradea@gmail.com / liceal, postliceal

Tigan Mioara

Autorizată/

Acreditata

12

Bihor

Urban

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ “HENRI

COANDĂ”, ORADEA, STR.THEODOR

SPERANȚIA, NR.2, BL.PB 25, AP.2 TEL/FAX

0259/433533 / liceal, postliceal

Tigan Mioara

Autorizată

13

Bihor

Urban

LICEUL PARTICULAR „GEORGIANA”,

ORADEA, Str.Parcului NR.1 TEL/FAX 0259/417026, 0741/285330, georgianaor@yahoo.com / liceal, postliceal

Nicoleta Faur

Autorizată