Hotărârea nr. 65/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiţii ,,Reabilitare termică blocuri de locuinţe : 15, str. Mareşal Alexandru Averescu ; 9, str. Mareşal Alexandru Averescu ; R 86, str. Lăpuşului, nr. 33 ; Q 1/I, str. Sovata, nr.48 ; Q 1/II, str. Sovata, nr.48 ; Q 2/I, str. Sovata, nr.48 ,,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiții „Reabilitare termică blocuri de locuințe : 15, str. Mareșal Alexandru Averescu ; 9, str. Mareșal Alexandru Averescu ; R 86, str. Lăpușului, nr. 33 ; Q 1/I, str. Sovata, nr.48 ;Q1/II,str.Sovata, nr.48;Q 2/I, str. Sovata, nr.48 ,,

Analizând Raportul de specialitate nr. 9959 din 24.01.2012 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficiență Energetica prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiții ,, Reabilitare termică blocuri de locuințe : 15, str. Mareșal Alexandru Averescu ; 9, str. Mareșal Alexandru Averescu ; R 86, str. Lăpușului, nr. 33 ; Q 1/I, str. Sovata, nr.48 ;Q 1/II,str. Sovata,nr.48;Q2/I, str. Sovata, nr.48”,

Luând în considerare art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind administrația publică locală,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) , lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivele de investiții ,, Reabilitare termică blocuri de locuințe : 15, str. Mareșal Alexandru Averescu ; 9, str. Mareșal Alexandru Averescu ; R 86, str. Lăpușului, nr. 33 ; Q 1/I, str. Sovata, nr.48 ; Q 1/II, str. Sovata, nr.48 ; Q 2/I, str. Sovata, nr.48,, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 27 ianuarie 2012

  Nr. 65


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Nr. crt.

Beneficiar

Tip bloc, adresa

Indicatori valorici (mii lei)

Indicatori fizici

Esalonarea

Surse de

Asociatia de

Proprietari

Val. totala a lucrarilor de interventie

C+M

Investitia specifica [(C+M)/Ari a utila] ( mii lei )

Durata de executie (luni)

Durata perioadei de garantie (ani)

Durata de recuperare a investitiei

(ani)

Consumul anual specific de energie kWh/mp

Economia de energie anuala (tep/an)

Reducere a emisiilor de CO2 (kg CO2/an)

Investitie totala P+E

C+M

Buget de stat 50%

1

Asoc.,,

Unirea,,

Bloc M7, str. Gen.

Magheru,nr.7

400

390

0.231

2

3

9

94

3.6

18.58

420

390

195

2

Asoc.,, D 34,,

Bloc D34, str. Aluminei,nr.7

300

296

0.325

2

3

9

93

2.65

24.14

312.48

296

148

3

Asoc.

,,Dorna,,

Bloc Q32-33, str. P. Curcanul

nr.26

350

342

0.247

2

3

9

93

6.26

28.09

372

342

171

4

Asoc.Cazaban-

Onesti

Bloc P 50,

str.Onestilor,nr.104

350

342

0.251

2

3

8

91

5.48

24.88

372

342

171

5

Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,

BlocPc 63,str.Cazaban,nr.3

250

246

0.363

2

3

8

92

2.41

18.57

268

246

123

6

Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,

Bloc P64, str.Cazaban,nr.3/A

250

246

0.369

2

3

9

93

2.52

20.47

268

246

123

7

Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,

Bloc Pb 71, str. Onestilor,nr.

95

300

296

0.311

2

3

8

91

3.43

26.82

312.48

296

148

8

Asoc . ,, Lacul

Rosu,,,

Bloc P65, str.Cantacuzino-

nr.8

400

395

0.334

2

3

10

97

5.72

26.76

439.19

395

197.5

9

Asoc. ,, Lacul

Rosu,,

Bloc Pb 72,str. Moldovei,nr.3

350

342

0.261

2

3

8

93

5.7

27.04

368

342

171

10

Asoc. ,, Lacul

Rosu,,

Bloc Pb 68, str.Zimbrului,nr.3

300

296

0.318

2

3

10

97

3.8

25.4

318.04

296

148

11

Asoc. ,,Lacul

Rosu,,

Bloc Pb 74,str.

Locomotivei,nr.4

300

296

0.318

2

3

10

97

3.89

28.2

317.97

296

148

12

Asoc. ,,Lacul

Rosu,,

Bloc Pc 66, str. Zimbrului,nr.7

250

246

0.383

2

3

9

93

2.1

28.21

268

246

123

13

Asoc.,, Lacul

Rosu,,

Bloc Pc 69, str.Zimbrului,nr.1

250

246

0.389

2

3

9

96

3.24

31.35

268

246

123

14

Asoc. ,, Lacul Rosu,,

Bloc Pc 73,str.

Locomotivei,nr.2

250

246

0.383

2

3

8

93

1.77

17.17

268

246

123

15

Asoc. ,, Lacul Rosu,,

Bloc Pb70, str.Moldovei,nr.7

300

296

0.318

2

3

9

95

3.31

28.44

317.97

296

148

16

Asoc. ,, Lacul Rosu,,

Bloc Pb71, str.Moldovei,nr.5

300

296

0.318

2

3

9

95

3.14

26.99

317.97

296

148

17

Asoc,, Dalia,,

Bloc Q28,Q29,Q30, str. P. Curcanul

450

443

0.215

2

3

8

92

7.61

41.79

469.39

443

221.5

18

Asoc. ,,.220,,

Bloc Pb17, str.Cazaban,nr.16

300

296

0.311

2

3

9

93

3.03

25.54

312.48

296

148

19

Asoc. ,,.220,,

Bloc Pb18,

str.Cazaban,nr.14/A

300

296

0.318

2

3

8

91

3.12

26.8

312.48

296

148

20

Asoc. ,,.220,,

Bloc Pb19, str.Cazaban,nr.14

300

296

0.318

2

3

9

92

3.98

28.28

312.48

296

148

21

Asoc. ,,.220,,

Bloc X13, str.Cazaban,nr.20/A

300

296

0.349

2

3

9

93

3.29

32.59

312.48

296

148

22

Asoc. ,,.220,,

Bloc X14, str.Cazaban,nr.20/A

300

296

0.349

2

3

9

93

3.93

37.07

312.48

296

148

23

Asoc.Crinul,,

Bloc nr.28/A+B, Bdul Decebal-

28

450

443

0.311

2

3

9

94

10.62

34.68

469.39

443

221.5

24

Asoc. ,,Sansa,,

Bloc nr. 25, Bdul Decebal-25

450

443

0.311

2

3

9

94

9.22

30.67

469.39

443

221.5

25

Asoc. ,,10 ,,

Bloc 5, str. Maresal Averescu

5

450

443

0.3

2

3

9

94

6.75

28.36

469.39

443

221.5

26

Asoc. ,,10,,

Bloc 7, str.Maresal Averescu

,nr.5

300

296

0.318

2

3

9

95

4.32

29.77

312.46

296

148

27

Asoc. ,,10,,

Bloc nr.11, str. Maresal

Averescu,nr.11

300

296

0.318

2

3

10

96

4.32

29.77

312.46

296

148

28

Asoc. ,, Lapusului 7 ,Bl. Pc11,,

Bloc Pc 11, str. Lapusului, nr 7

250

246

0.38

2

3

9

96

2.56

24.59

268

246

123

29

Asoc. ,, Cazaban 4,Bl.P5 ,,

Bloc P5, str. Cazaban,nr.4

300

296

0.259

2

3

9

96

3.91

25.57

314.19

296

148

30

Asoc. ,, Cazaban 8,Bl.

P3,,

Bloc P 3, str. Cazaban,nr.8

350

342

0.256

2

3

9

95

5.31

24.71

368

342

171

31

Asoc. ,, Cazaban 6,Bl.

P4 ,,

Bloc P 4, str.Cazaban,nr.6,,

300

296

0.311

2

3

9

96

2.02

16.92

312.49

296

148

32

Asoc. ,, Lapusului 1,

Bl. R8 ,,

Bloc R 8, str. Lapusului,nr.1

350

342

0.266

2

3

9

95

3.34

16.19

368

342

171

33

Asoc. ,, Lapusului 3,

Bl. P9 ,,

Bloc P 9, str. Lapusului,nr. 3

350

342

0.256

2

3

8

94

5.01

23.3

368

342

171

34

Asoc.,, Brancusi nr.144,,

Bloc Pb 9, str.Sf. Apostol

Andrei, nr.105

350

342

0.263

2

3

9

96

2.95

16.89

368

342

171

35

Asoc.

Brancusi, nr.144,,

Bloc Pb 30, str. N.

Balcescu,nr. 2A

400

395

0.617

2

3

10

97

1.93

25.55

408.4

395

197.5

36

Asoc, Pta

Bucuresti,,

Bloc 6/A+B,str. Pta

Bucuresti,nr.6A

450

443

0.226

2

3

8

92

8.03

42.26

469.39

443

221.5

37

Asoc. ,,

Nr.234,,

Bloc G6,str. Aleea

Rogerius,nr.1,,

600

590

0.143

2

3

9

91

8.81

17.1

623

590

295

38

Asoc.. ,,Nr.18,,

Bloc nr. 1,str. R .

Ciorogariu,nr.1

450

443

0.15

2

3

9

93

11.47

30.11

469.39

443

221.5

39

Asoc.

,,Ciheiului

D112,,

Bloc D112, str. Ciheiului,nr.1

400

395

0.563

2

3

9

93

2.28

27.12

406.86

395

197.5

40

Asoc. ,, Unic,,

Bloc S3, str.

W.Shakespeare,nr.29

300

296

0.313

2

3

9

93

2.84

34.06

312.49

296

148

41

Asoc.,, Armatei Române 14 ,,

Bloc nr.14, str. Armatei Române

250

246

0.33

2

3

9

96

4.32

36.78

268

246

123

42

Asoc. ,,120 Zona de Vest,,

Bloc C10/B, str. Italiana,nr.23

300

296

0.271

2

3

9

95

5.19

29.5

312.49

296

148

TOTAL

14200

13971

13.141

3948

189.18

1137.08

14909.7

13971

6985.5

finanțare pentru executarea

Buget local 30%

Fondul de reparații asoc.

proprietari 20%

Total

117

78

390

88.8

59.2

296

102.6

68.4

342

102.6

68.4

342

73.8

49.2

246

73.8

49.2

246

88.8

59.2

296

118.5

79

395

102.6

68.4

342

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

73.8

49.2

246

73.8

49.2

246

73.8

49.2

246

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

132.9

88.6

443

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

132.9

88.6

443

132.9

88.6

443

132.9

88.6

443

88.8

59.2

296

88.8

59.2

296

73.8

49.2

246

88.8

59.2

296

102.6

68.4

342

88.8

59.2

296

102.6

68.4

342

102.6

68.4

342

102.6

68.4

342

118.5

79

395

132.9

88.6

443

177

118

590

132.9

88.6

443

118.5

79

395

88.8

59.2

296

73.8

49.2

246

88.8

59.2

296

4191.3

2794.2

13971

Municipiul Oradea

Directia Tehnica

Compartiment Eficienta Energetica

Anexa la H.C.L.65/2012

Indicatorii tehnico-economici pentru blocurile de locuinte prezentate in expunerea de motive nr.8158 din 20.01.2012.

Nr. crt.

Beneficiar

Tip bloc, adresa

Indicatori valorici (mii lei)

Indicatori fizici

Esalonarea

Surse de finantare

pentru C+M) (mii lei)

Asociatia de

Proprietari

Val. totala a lucrarilor de interventie

C+M

Investitia specifica [(C+M)/Ari a utila] ( mii lei )

Durata de executie (luni)

Durata perioadei de garantie (ani)

Durata de recuperare a investitiei (ani)

Consumul anual specific de energie kWh/mp

Economia de energie anuala (tep/an)

Reducere a emisiilor de CO2 (to CO2/an)

Investitie totala P+E

C+M

Buget de stat 50%

Buget local 30%

Fondul de reparatii asoc.

proprietari 20%

Total

1

Asoc.

,,Lebeda,,

Bloc Q1/I, str. Sovata,nr. 48

287

230

0.261

2

3

9

93

5.28

27.12

287

230

115

69

46

230

2

Asoc. ,,103

Sovata,,

Bloc Q1/II, str. Sovata,nr. 48

287

230

0.261

2

3

9

93

6.26

27.12

287

230

115

69

46

230

3

Asoc. ,,103

Sovata,,

Bloc Q2/I, str. Sovata,nr. 48

287

230

0.261

2

3

8

88.18

7.61

27.12

287

230

115

69

46

230

4

Asoc,,Maresal

Alexandru Averescu,,

Bloc nr. 15,str. Maresal Averescu

126.39

112

0.137

2

3

10.87

92

5.72

29.26

126.39

112

56

33.6

22.4

112

5

Asoc .

,,Nr.10,,,

Bloc nr.9, str.Maresal Averescu

470

420

0.334

2

3

10

97

8.03

42.26

470

420

210

126

84

420

6

Asoc.

,,Viitorul,,

Bloc R 86,str.

Lapusului,nr.33

270

217

0.259

2

3

8

93

5.7

27.04

270

217

108.5

65.1

43.4

217

Compartiment Eficienta Energetica Micu Cristalin