• Hotărârea 841/2012 - Municipiul Oradea

  privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar/asociat majoritar
 • Hotărârea 840/2012 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea reprezentaţilor din partea Consiliului Local al municipiului Oradea in Consiliul Director şi Comisia de cenzori ale ,, FUNDAŢIEI PENTRU SANATATE “
 • Hotărârea 839/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2013
 • Hotărârea 838/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 837/2012 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea faţadelor imobilelor în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 836/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii”
 • Hotărârea 835/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici
 • Hotărârea 834/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea (C.I.E.T.)
 • Hotărârea 833/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 497/2012
 • Hotărârea 832/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2013
 • Hotărârea 831/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapaţilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participării persoanelor cu dizabilităţi de învăţare şi boli psihice din Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 811/2006
 • Hotărârea 829/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentării suprafeţei achiziţionate de la S.C. GIUSEPPE IMOBILIARE S.R.L. aprobată prin H.CL .nr. 557/20.09.2012, de la 42 mp. la 55 mp. teren din nr. cadastral 959 înscris în CF 155347 Oradea, necesar pentru realizarea investiţiei de interes public, modernizare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79
 • Hotărârea 828/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 904 mp, , 438 mp şi 177 mp teren din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. Gh. Doja nr. 65
 • Hotărârea 827/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Tîrhaş Petru şi soţia Tîrhaş Aneta Cornelia, d-l Anca Adrian Gheorghe şi soţia Anca Oana, d-l Cozma Florian şi soţia Cozma Camelia Dana, d-na Barbonţa Adina Mihaela (născută Noje), d-l Luca Ionuţ Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae şi soţia Lucaciu Alina Florentina, pentru suprafaţa totală de 2958 mp teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris în C.F. N.D.F 3443 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu cu destinaţia de “drum publ
 • Hotărârea 826/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Ghilea Ioan şi soţia Ghilea Lucia, d-l Luca Ionuţ Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae şi soţia Lucaciu Alina Florentina, d-l Galea Cristian Gligore şi soţia Galea Roxana Delia, d-l Galea Gligor şi soţia Galea Viorica, d-l Sallak Istvan, d-l Mihu Nicolae, d-l Leuce Dacian Laviniu şi soţia Leuce Ioana şi d-na Abrudan Camelia Dana, pentru suprafaţa totală de 3062 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea situat în O
 • Hotărârea 825/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Kovacs Laszlo Attila şi soţia Kovacs Anna Maria, reprezentând suprafaţa de 46 mp teren identificat cu nr. cadastral 176608 înscris în C.F. 176608 Oradea situat în Oradea în zona str. Livezilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 824/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sînza Florin Dorin şi soţia Sînza Florica Casiana, reprezentând suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 162501 înscris în C.F. 162501 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 823/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Dragoş Elena Ramona reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 174590 înscris în C.F. 174590 Oradea situat în Oradea în zona str. Cercului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 822/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sebestyen Attila şi soţia Sebestyen Babett, reprezentând suprafaţa de 48 mp teren identificat cu nr. cadastral 176637 înscris în C.F. 176637 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoriei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 821/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 71 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173586 înscris în C.F. 173586 Oradea, situat în Oradea pe str. Soarelui, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 820/2012 - Municipiul Oradea

  privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei parcele de teren destinată construirii în condiţiile Legii 15/2003, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale precum şi aprobarea modificării şi completării Anexelor 1.1. şi 1.2. la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 634/23.10.2012, privind aprobarea unor măsuri de administrare a parcelelor de teren destinat construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată şi a Regulamentului de at
 • Hotărârea 819/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 575 mp teren cu construcţii şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a cotei de 575/27114 mp teren înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, situat pe Str. Cap. Gh. Muşat, nr.16/C, în favoarea lui Blideran Ioan şi Blideran Elvira
 • Hotărârea 818/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 698 mp teren cu construcţii şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a cotei de 698/5847 mp teren înscris în CF nr. 29146 Oradea, identificat cu nr.topo.7667, în favoarea lui Ghiuro Lică şi soţia Ghiuro Elena
 • Hotărârea 817/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii suprafeţei de 8 mp teren identificat cu nr. topo 3118 înscris în CF 87720 proprietate publică a municipiului Oradea situat în Oradea, Piaţa Unirii, pe care este amplasat chioşcul pentru vânzarea de flori, proprietatea SC Florius Art SRL
 • Hotărârea 816/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii cotei de 10/2.277 mp teren identificat cu nr. topo 4903/14
 • Hotărârea 815/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 700 mp teren cu construcţii şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a cotei de 700/27114 mp teren înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, situat pe Str. Cap. Gh. Muşat, nr.5/A, în favoarea lui Balaş Petru Călin şi Baciu Claudia
 • Hotărârea 814/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 646 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Clujului, nr.274/D (Cap. Gh. Muşat) şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului înscris în CF nr.29146 Oradea, identificat cu nr.topo.7667, în cotă de 596/5847 mp în favoarea lui Ţigan Marian şi soţia Ţigan Ramona
 • Hotărârea 813/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 300 mp teren cu construcţii şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a cotei de 300/5847 mp teren înscris în CF nr. 29146 Oradea, identificat cu nr.topo.7667 în favoarea lui Todincă Marius şi soţia Todincă Rebeca
 • Hotărârea 812/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 170796 Oradea, identificat cu nr. cadastral 170796, în suprafaţă de 667 mp în favoarea lui Silaghi Iuliana şi soţul Silaghi Cornel
 • Hotărârea 811/2012 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.644/2011, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 706 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Muşat, nr.27/D şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în cotă de 606/27114 mp, înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în favoarea lui Filimon Simion şi soţia Filimon Daniela
 • Hotărârea 810/2012 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea art.1 şi art. 2 şi completarea cu trei noi articole, a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 325/24.05.2012, prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 247 mp. teren afectat de proiectul de modernizare a str. Plugului şi vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 101 mp. din terenul identificat cu nr. topo 66/1 şi 66/2, înscrise în C.F. nr. 30 Episcopia Bihor
 • Hotărârea 809/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 şi 2 din hotărârea Consiliului Local nr. 144/16.03.2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 8.575 mp. teren, şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeţei de 8. 575 mp. teren, situat în Oradea zona Nufărul – Pârâul Adona
 • Hotărârea 808/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Duma Dorel şi soţia Duma Irina, reprezentând suprafaţa de 42 mp teren identificat cu nr. cadastral 176136 înscris în C.F. 176136 Oradea situat în Oradea în zona str. Pădurii cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 807/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Duma Sandu şi soţia Duma Eleonora, reprezentând suprafaţa de 45 mp teren identificat cu nr. cadastral 176115 înscris în C.F. 176115 Oradea situat în Oradea în zona str. Pădurii cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 806/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate stradală în municipiul Oradea aprobat anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr.641 din 2012
 • Hotărârea 805/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Pieţei Obor Oradea
 • Hotărârea 804/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea salubrităţii stradale în parcările de pe domeniul public şi privat al municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 652 din 29 septembrie 2011
 • Hotărârea 803/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare a transportului greu în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 909 din 2009 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 2010
 • Hotărârea 802/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 217 mp teren, situat în Oradea, Str. Vămii nr. 27, provenit din nr. topo 4030/40, înscris în CF nr. 1714 Episcopia Bihor, în favoarea doamnei Danca Celina
 • Hotărârea 801/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 117 mp teren, Oradea, Str. Matei Corvin nr. 194, teren înscris în CF nr. 200 Episcopia Bihor, identificat cu nr. topo 398/2, în favoarea d-lui Megyeri Alexandru
 • Hotărârea 800/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 76/382 mp teren situat in Oradea, str. Petre Tutea nr. 10, in favoarea fam. Ardelean Gheorghe si soţia Ardelean Luminiţa Florica
 • Hotărârea 799/2012 - Municipiul Oradea

  preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului înscris în CF 171537 Oradea, sub. nr. cadastral 171537, cu suprafaţa măsurată de 45 mp, situat în Oradea, Str. Al. Cazaban nr. 17, în favoarea S.C. CRISTAL APEX S.R.L.
 • Hotărârea 798/2012 - Municipiul Oradea

  preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 10.471 mp teren cu construcţii, situat în Oradea, Cartierul Ioşia în favoarea S.C. ABED NEGO COM S.R.L.
 • Hotărârea 797/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobilele (clădiri şi terenuri)
 • Hotărârea 796/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din cadrul Centrului de cazare temporară nr. 1 din Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4
 • Hotărârea 795/2012 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea cu o perioadă de 3 (trei) ani a Contractului de comodat înregistrat sub nr.17/2004, încheiat cu Societatea Naţionala de Cruce Roşie din România, filiala Bihor, pentru spaţiul situat în Oradea, B-dul Dacia, nr. 23, bl. 7/A in suprafaţă de 51,83 mp. – demisol
 • Hotărârea 794/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea extinderii spaţiului situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparţinând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copiii defavorizaţi de etnie rromă, precum şi clasa pregătitoare a secţiei maghiare aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea
 • Hotărârea 793/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a imobilului Orăşelul Copiilor din municipiul Oradea, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8
 • Hotărârea 792/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Realizarea spaţiului de depozitare a zgurii şi cenuşii rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui”
 • Hotărârea 791/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea derulării negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, în vederea stabilirii condiţiilor preliminare desfăşurării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de proiectare şi execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”
 • Hotărârea 790/2012 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 739/17. 11. 2011 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Porumbelului
 • Hotărârea 789/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, amenajări la străzi, poduri şi trafic rutier în municipiul Oradea pentru perioada 2013 - 2017
 • Hotărârea 788/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare copertină în Piaţa Decebal Oradea”
 • Hotărârea 787/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Joncţiunea pasajului suprateran din zona străzii Nojoridului cu drumurile adiacente
 • Hotărârea 786/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”
 • Hotărârea 785/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Joncţiunea pasajului suprateran din zona străzii Ciheiului cu drumurile adiacente”
 • Hotărârea 784/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului”
 • Hotărârea 783/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2012 cu sumă de 11.723,27 lei, aferent investiţiei realizată de către S.C.GALASSINI GROUP SRL în Oradea str.Borsului nr. 53B.
 • Hotărârea 782/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 62.321,42 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C.EURO MAX INVESTMENT SRL Oradea
 • Hotărârea 781/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli si a modificării listei de investiţii pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 780/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Act Adiţional la Contractul de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness incheiat intre Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si Compania Emerson
 • Hotărârea 779/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2012
 • Hotărârea 778/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Contract de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness care se va încheia între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si S.C. SALESIANER MIETTEX S.R.L
 • Hotărârea 777/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 776/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Oradea Transport Local SA ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni
 • Hotărârea 775/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni
 • Hotărârea 774/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării la inflaţie a tarifului practicat de S.C. Compania de Apa Oradea SA pentru serviciul de canalizare ape pluviale
 • Hotărârea 773/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.407/24 iunie 2010 de aprobare a Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea (schemă locală de ajutor de minimis)
 • Hotărârea 772/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 16.671,08 lei aferent investiţiei realizată de către SC WEST FRUTA SRL în Oradea, str. OGORULUI nr.135
 • Hotărârea 771/2012 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea şi reactualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.745/2011 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 770/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 769/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe constând în aparate de joacă
 • Hotărârea 768/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea a cinci societăţi comerciale
 • Hotărârea 767/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
 • Hotărârea 766/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind alocarea sumelor disponibile din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferent sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 765/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru contractarea și derularea serviciilor de supervizare lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
 • Hotărârea 764/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 763/2012 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 762/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 noiembrie 2012
 • Hotărârea 761/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2012, ianuarie 2013 şi februarie 2013
 • Hotărârea 760/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 759/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Bumbacului, nr.cad.176513,176514, 176515, 176516 - Oradea
 • Hotărârea 758/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 757/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarea unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea şi dl. Gale Gheorghe şi d-na Gale Elisabeta
 • Hotărârea 756/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 499 mp teren situat în Oradea, str. Michelangelo şi darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Oradea şi dl. Tomuţa Gheorghe şi soţia Tomuţa Florica
 • Hotărârea 755/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.339 mp teren public – strada Vasile Cârlova – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 754/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 231 mp teren public – strada Vasile Cârlova – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 753/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 519/28.08.2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 112 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 112 mp teren situat în Oradea, Str.Nojoridului, nr.2/B, în favoarea d-lui Peret Mircea şi soţia Peret Marioara
 • Hotărârea 752/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din hotărârea Consiliului Local nr. 637/23.10.2012 prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafeţei de 28.824 mp. teren, identificat cu nr. cadastrale 175981 şi 175982 Oradea şi constituirea de patru loturi din nr. cadastral nou constituit cu suprafaţa de 28.824 mp., situat în Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea II, strada Ogorului
 • Hotărârea 751/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţelor de 48.225 şi 26.526 mp teren identificat cu nr. cadastral 175988 şi 175992 Oradea, situat în Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea 2, strada Ogorului
 • Hotărârea 750/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1806 mp şi aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.120/02.05.2000, privind majorarea suprafeţei de teren transmise în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Apostol Andrei Oradea de la 770 mp la 1806 mp.
 • Hotărârea 749/2012 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu destinaţia de staţii de autobuz pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor de pe traseele judeţene si transmiterea in folosinţă fără plată pe o perioadă de 10 ani a suprafeţei totale de 739 mp teren proprietatea publică a Municipiul Oradea în favoarea OTL Oradea, in vederea amenajării şi exploatării staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor de pe traseele judeţene
 • Hotărârea 748/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 632 mp teren cu construcţii înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7 şi aprobarea vânzării fără licitatie publică a terenului în cotă de 632/27114 mp situat în Oradea str. Cap.Gheorghe Musat nr.9, în favoarea lui Şule Ioan şi soţia Şule Dorina
 • Hotărârea 747/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 664 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap.Gh.Musat, nr.7 şi aprobarea vânzării fără licitatie publică în favoarea d-lor Şule Ioan şi Şule Dorina a terenului înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în cotă de 664/27114 mp.
 • Hotărârea 746/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 396 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Musat, nr.9/A şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lor Lucaci Aron şi Lucaci Mariana a terenului înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în cotă de 396/25254 mp.
 • Hotărârea 745/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 647 mp. şi înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum, cu suprafaţa de 647 mp., situat în Oradea zona drumul Paleului
 • Hotărârea 744/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de la SC Univest Com SA a imobilului – clădire cu suprafaţa construită de 86 mp –afectat de investiţia “Reabilitare Drum Uzinal 2” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 743/2012 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurii de preluare în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a imobilului reprezentând faptic terenuri şi clădiri situate în Oradea, str. Ion Bogdan, aflate în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, pentru realizarea unui parc
 • Hotărârea 742/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 581 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Clujului, nr.274/F şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lor Şulea Teodor şi Şulea Maria a terenului înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în cotă de 581/27114 mp.
 • Hotărârea 741/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei directe a terenului în suprafaţă de 2191 mp identificat cu nr. topografic 2312/22 înscris în CF 175979 Oradea, proprietatea SC Protimix Impex SRL, în vederea realizării pe acest teren a unui decantor necesar reţelei de canalizare pluvială în Parcul Industrial
 • Hotărârea 740/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4955 mp teren public – strada Cântăreţului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 739/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Gheorghe şi soţia Pop Maria, reprezentând suprafaţa de 9 mp teren identificat cu nr. cadastral 169873 înscris în C.F. 169873 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 738/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 523.752 mp teren situat în Oradea în zona fostei halde de cenuşă a CET - ului, în favoarea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, în vederea amenajării pe acest teren a anexelor gospodăreşti ale mănăstirii
 • Hotărârea 737/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă de 477 mp şi concesionarea directă a cotei de 65/477 mp teren în favoarea d-lui Abrudan Radu Mihai şi soţia Abrudan Cosmina Elena, proprietari ai locuinţei şi biroului edificate pe acest teren
 • Hotărârea 736/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1276 mp teren şi construcţii cu destinaţia locuinţe sociale situate în Oradea str. Iuliu Maniu nr.20, proprietate publică a Municipiului
 • Hotărârea 735/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 749 mp teren şi construcţii cu destinaţia locuinţe sociale situate în Oradea str. Eftimie Murgu, nr. 9, proprietate publică a Municipiului
 • Hotărârea 734/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 726/28.10.2010 privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor identificate cu nr. cadastrale 2836 şi 2838 în vederea notării în evidenţele de Carte Funciară a blocurilor de locuinţe pentru tineri edificate în Oradea, B-dul Decebal nr. 65/F, prin programul ANL locuinţe pentru tineri destinate închirierii
 • Hotărârea 733/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din hotărârea Consiliului Local nr. 563/20.09.2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4549 mp teren public – strada Umbrei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 732/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 din hotărârea Consiliului Local nr. 367/28.06.2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, intersecţia străzii Doinei cu B-dul. Decebal reprezentând suprafaţa de 2162 mp teren – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 731/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Joldoş Alin Claudiu şi soţia Joldoş Aurelia reprezentând suprafaţa de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 730/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Szekely Etelca prin mandatara Bano Tunde Viorica, reprezentând suprafaţa de 640 mp teren identificat cu nr. cadastral 176049 înscris în C.F. 176049 Oradea şi suprafaţa de 1244 mp teren identificat cu nr. cadastral 176048 înscris în C.F. 176048 Oradea situat în Oradea în zona str. Răspântiilor - Colinelor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 729/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a nr. cadastral 166927 cu suprafaţa de 688 mp în vederea individualizării suprafeţei de 101 mp teren aflat în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca afectat de lucrările de modernizare a “Drumului de centură” a municipiului Oradea
 • Hotărârea 728/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Franţiu Lucian Adrian, reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 175976 înscris în C.F. 175976 Oradea situat în Oradea în zona str. Floricelelor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 727/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea poziţiilor nr. 91, nr. 92 şi nr. 93 din lista spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr.68/2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.600/2008
 • Hotărârea 726/2012 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosinţă gratuită SC Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA, a imobilului – Sala de sport – Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea, situat în Oradea, str. Spiru Haret nr.3-5 in vederea reabilitării
 • Hotărârea 725/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi pentru luna decembrie 2012 în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 724/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 723/2012 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2009 privind aprobarea suportării din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută
 • Hotărârea 722/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363 din 28 iunie 2012 privind componenţa Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 721/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare în vederea demarării execuției lucrărilor de intervenție la Drumul Național DN 79 (tronson km 107+745 – 112+045, lungime 4,3 km)
 • Hotărârea 720/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe P 50, str. Oneştilor, nr. 104 ”
 • Hotărârea 719/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 69, str. Zimbrului, nr. 1”
 • Hotărârea 718/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”
 • Hotărârea 717/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe P3, str. Cazaban, nr. 8”
 • Hotărârea 716/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe P 4, str. Cazaban, nr. 6”
 • Hotărârea 715/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe P 5, str. Cazaban, nr.4”
 • Hotărârea 714/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 17, str. Cazaban, nr. 16”
 • Hotărârea 713/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţi „Reabilitare termică bloc de locuinţe Q32-Q33, str. Peneş Curcanu, nr. 26”
 • Hotărârea 712/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Q28,Q29,Q30, str. Peneş Curcanu”
 • Hotărârea 711/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 13, str. Cazaban, nr.20/A”
 • Hotărârea 710/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe X14, str. Cazaban, nr.20/A”
 • Hotărârea 709/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Q2/I, str. Sovata, nr.48”
 • Hotărârea 708/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termica bloc de locuinţe Q1/II, str. Sovata, nr.48”
 • Hotărârea 707/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termica bloc de locuinţe Q1/I, str. Sovata, nr.48”
 • Hotărârea 706/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe M 7, str. Gen. Magheru, nr.7”
 • Hotărârea 705/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe P 9, str. Lăpuşului, nr. 3”
 • Hotărârea 704/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A”
 • Hotărârea 703/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 72, str. Moldovei, nr. 3”
 • Hotărârea 702/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 74, str. Locomotivei, nr. 4”
 • Hotărârea 701/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 63, str. Cazaban, nr. 3”
 • Hotărârea 700/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 64, str. Cazaban, nr. 3/A”
 • Hotărârea 699/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termica bloc de locuinţe Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 105”
 • Hotărârea 698/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe S 3 , str. W. Shakespeare, nr.29”
 • Hotărârea 697/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe R 86, str. Lăpuşului, nr. 33”
 • Hotărârea 696/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe bloc 14, str. Armatei Române, nr. 14”
 • Hotărârea 695/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe nr. 11, str. Mareşal Averescu, nr. 11”
 • Hotărârea 694/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C 10/B, str. Italiana, nr. 23”
 • Hotărârea 693/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe G 6, str. Aleea Rogerius, nr.1”
 • Hotărârea 692/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 71, str. Oneştilor, nr. 95”
 • Hotărârea 691/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 70, str. Moldovei, nr. 7”
 • Hotărârea 690/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 68, str. Zimbrului, nr. 3”
 • Hotărârea 689/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 18, str. Cazaban, nr. 14/A”
 • Hotărârea 688/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 65, str. Cantacuzino, nr. 8”
 • Hotărârea 687/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 19, str. Cazaban, nr. 14”
 • Hotărârea 686/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 11, str. Lăpuşului, nr. 7”
 • Hotărârea 685/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 66, str. Zimbrului, nr. 7”
 • Hotărârea 684/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe R 8, str. Lăpuşului, nr. 1”
 • Hotărârea 683/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termica bloc de locuinţe Pb 71, str. Moldovei, nr. 5”
 • Hotărârea 682/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe D 34, str. Aluminei, nr. 7”
 • Hotărârea 681/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe nr. 5, str. Mareşal Averescu, nr. 5”
 • Hotărârea 680/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termica bloc de locuinţe 6/A+B, P-ta Bucureşti, nr.6A”
 • Hotărârea 679/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe nr.7, str. Mareşal Averescu, nr.5”
 • Hotărârea 678/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe nr.9, str. Mareşal Averescu”
 • Hotărârea 677/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe 28/A+B, B-dul Decebal, nr.28 ”
 • Hotărârea 676/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe nr.1, str.R.Ciorogariu,nr.1”
 • Hotărârea 675/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe D 112, str. Ciheiului, nr. 1,,
 • Hotărârea 674/2012 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unei Licenţe de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 673/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/31.10.2011
 • Hotărârea 672/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Argeşului, Oradea”
 • Hotărârea 671/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de apă şi canal menajer pe strada Măgurei, Oradea”
 • Hotărârea 670/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „RK acoperiş hala legume în Piaţa Cetate Oradea”
 • Hotărârea 669/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 503/28.08.2012 pentru acordarea către S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A. a avizului de extindere a reţelei de gaz pe strada William Shakespeare
 • Hotărârea 668/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 667/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul III al anului 2012
 • Hotărârea 666/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local „TRANSREGIO”
 • Hotărârea 665/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 664/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind subprogramul ,, Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea ’’ finanţat conform Convenţiei de finanţare încheiată între Municipiul Oradea şi Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • Hotărârea 663/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivelor de investitii pe anul 2012 la S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea
 • Hotărârea 662/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acțiunii culturale ,, Zilele culturii slovace’’
 • Hotărârea 661/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a tarifelor la canalizare-epurare ape uzate provenite de la utilizatorii economici poluatori/potenţiali poluatori, monitorizaţi în vederea respectării principiului ,, poluatorul plăteşte”, ediţia Octombrie 2012
 • Hotărârea 660/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 1.630,22 lei aferent investiţiei realizată de către SC ATP EXODUS SRL în Oradea, str. Calea Borşului nr.34B
 • Hotărârea 659/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA ca urmare a majorării capitalului social prin emiterea de noi acţiuni
 • Hotărârea 658/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Provident Financial România IFN SA constând în aparate de joacă
 • Hotărârea 657/2012 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurii de preluare în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a unei părţi din imobilul identificat ca „Imobil 814”, reprezentând faptic terenuri şi clădiri situate în Oradea, str. Umbrei nr. 4, aflate în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru extinderea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 656/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 octombrie 2012
 • Hotărârea 655/2012 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 654/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 128 mp, teren având nr. cadastral 8197/41 înscris in CF 3174 Oradea, situat in Oradea, str. Ciocârliei nr. 25
 • Hotărârea 653/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 300 mp teren, având nr. cadastral 6513/2 şi 6517/38, înscris in CF 14027 Oradea, situat in Oradea, str. Graurilor nr. 72
 • Hotărârea 652/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a cotei de 110/383 mp teren, având nr. cadastral 9961 Oradea, situat in Oradea, str. Petre Ţuţea nr. 12/B
 • Hotărârea 651/2012 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat in Oradea, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 39, înscris în CF nr.159543 Oradea, nr. cad. 16635 – C1 – din spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă - în spaţiu cu destinaţia de locuinţă
 • Hotărârea 650/2012 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008
 • Hotărârea 649/2012 - Municipiul Oradea

  privind trecerea imobilului situat in Oradea, str. Stânişoarei nr.4, din administrarea Şcolii Gimnaziale „Szacsvay Imre”, în administrarea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 648/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a S.C. SOLIBON BINGO S.R.L şi respectiv S.C. CHICAGO TOUR S.R.L, din imobilul situat in Oradea, Str. Independentei nr.1 – Complex Cinematografic LIBERTATEA
 • Hotărârea 647/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanţelor acumulate pt. obligaţiile de plată datorate bugetului consolidat al statului, aferente indemnizaţiilor acordate sportivilor în anul 2011 şi sumelor achitate din veniturile proprii ale clubului
 • Hotărârea 646/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru incluziunea minorităţii rome din municipiul Oradea
 • Hotărârea 645/2012 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 2.000 lei în favoarea Asociaţiei Down Oradea, pentru organizarea „Galei dansului” 2012
 • Hotărârea 644/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece 2012 – 2013
 • Hotărârea 643/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”
 • Hotărârea 642/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Pavilioanele CFR, nr.cad. 175308-:-175329 - Oradea
 • Hotărârea 641/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de publicitate stradală în Oradea
 • Hotărârea 640/2012 - Municipiul Oradea

  privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită de la beneficiarii parcelelor de teren atribuite în baza Legii nr. 15/2003, care nu au constituit garanţia de bună execuţie la contractul de comodat, precum şi aprobarea schimbării parcelei atribuită d-nei Sasca (căs.Neacşu) Lidia Cecilia, ca urmare a faptului că terenul este traversat de o linie electrică aeriană
 • Hotărârea 639/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 319 mp teren situat în Oradea str. Bela Bartok, nr.2/F şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 319/11832 mp teren înscris în CF nr.76873 Oradea, identificat cu nr. topo. 6225/8 în favoarea d-lui Oros Gheorghe
 • Hotărârea 638/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeţei de 24.253 mp teren cu construcţii, reprezentând Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. Gh. Doja
 • Hotărârea 637/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafeţei de 28.824 mp. teren, identificat cu nr. cadastrale 175981 şi 175982 Oradea şi constituirea de patru loturi din nr. cadastral nou constituit cu suprafaţa de 28.824 mp., situat în Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea II, strada Ogorului
 • Hotărârea 636/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării pct. 1 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 472/13.08.2012, privind exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76“ şi aprobarea achiziţionării directe a imobilului, reprezentând suprafaţa de 661 mp. teren din nr. cadastral 2968/1, înscris în CF 159315 Oradea, proprietatea S.C. Selgros Cash&Carry S
 • Hotărârea 635/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a cotei de 5/5.467 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 13102, înscris în C.F. 176108 Oradea, situat în Oradea, str. C. Coposu, în favoarea SC Orange România SA, în vederea amplasării a unei staţii fixe emisie – recepţie, de telefonie mobilă
 • Hotărârea 634/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri de administrare a parcelelor de teren destinat construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003 şi a Regulamentului de atribuire aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 583/06.09.2010
 • Hotărârea 633/2012 - Municipiul Oradea

  privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 40/25.03.1999 privind aprobarea dezmembrării unui teren proprietatea statului român, situat în strada Năvodarilor, precum şi aprobarea concesionării suprafeţei de 198 mp teren în favoarea numiţilor Sabou Ioan şi Irina
 • Hotărârea 632/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunerea de alipire a imobilului situat în Oradea, pentru suprafaţa măsurată de 22647 mp teren public reprezentând Baza Sportivă Ioşia – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 631/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 473/13.08.2012 pentru exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79“ şi aprobarea achiziţionării suprafeţei de 259 mp din nr. top 1486/27 înscris în CF 10910 Sântandrei şi a suprafeţei de 129 mp din nr. top 1486/38, înscris în CF 50957 Sântandrei afectate de investiţia pentru moderniza
 • Hotărârea 630/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Aluminei nr.88, reprezentând teren în suprafaţă de 8.730 mp teren cu construcţii în care funcţionează Liceul Teologic Ortodox Roman Ciorogariu aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 629/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.471 mp teren cu construcţii situat în Oradea cartierul Ioşia Nord şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 10.471 mp teren în favoarea SC Abed Nego Com SRL
 • Hotărârea 628/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 996 mp teren identificat cu nr. cadastral 175124 Oradea, teren proprietatea Municipiului Oradea, situat in Oradea, Calea Aradului, nr.12.
 • Hotărârea 627/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1434 Oradea în vederea diminuării suprafeţei acestuia de la 983 la 453 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 453 mp teren, cu nr. cadastral 1434 înscris în CF 791 Oradea în favoarea d-lui Gui Ioan Adrian şi soţia Gui Diana Maria, proprietari ai casei edificate pe acest teren
 • Hotărârea 626/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 401 mp teren situat în Oradea str. Apelor, F.N. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 401 mp teren înscris în CF nr. 2887 Episcopia Bihor, identificat cu nr.topo. 585/2 şi 585/3 în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia şi Cerna Eva
 • Hotărârea 625/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Tontea Mihai Timotei şi soţia Tontea Ramona Irina, reprezentând suprafaţa de 23 mp teren identificat cu nr. cadastral 169067 înscris în C.F. 169067 Oradea situat în Oradea în zona str. Câmpului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 624/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 200 mp teren situat în Oradea str. Apelor, F.N. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 200 mp teren înscris în CF nr.2887 Episcopia Bihor, identificat cu nr.topo. 585/2 şi 585/3 în favoarea d-l Halasz Zoltan-Zsolt şi Halasz Emilia-Katalin
 • Hotărârea 623/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ban Gavril şi soţia Ban Voica, reprezentând suprafaţa de 8 mp teren identificat cu nr. cadastral 170793 înscris în C.F. 170793 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 622/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Illes Laszlo şi soţia Illes Veronica, reprezentând suprafaţa de 47mp teren identificat cu nr. cadastral 174868 înscris în C.F. 174868 Oradea situat în Oradea în zona str. Adevărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 621/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Popoviciu Casian Narcis şi soţia Popoviciu Gabriela Corina, reprezentând suprafaţa de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 175405 înscris în C.F. 175405 Oradea situat în Oradea în zona str. Branului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 620/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.872 mp. şi înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum cu suprafaţa de 3.872 mp., situat în Oradea zona str. Calea Aradului
 • Hotărârea 619/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 117 mp teren situat în Oradea str. Matei Corvin nr.194 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 117 mp teren înscris în CF nr.200 Episcopia Bihor, identificat cu nr. topo 398/2 în favoarea d-lui Megyeri Alexandru
 • Hotărârea 618/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a cotei de 237/2026 mp teren din nr. cadastral 8741, în favoarea Bisericii Baptiste, nr.1, Oradea
 • Hotărârea 617/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării pct. 1 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 741/17.11.2011, privind exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Modernizare strada Porumbelului“ şi aprobarea achiziţiei directe a terenului menţionat la pct. 1 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 741/17.11.2011
 • Hotărârea 616/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 171537 Oradea sub nr. cadastral 171537, cu suprafaţa măsurată de 45 mp situat în Oradea, Str. Al. Cazaban, nr. 17, în favoarea S.C. Cristal Apex S.R.L
 • Hotărârea 615/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice şi a caietului de sarcini pentru vânzarea suprafeţei de 57 mp teren, strada Făcliei identificat cu nr. cadastral 15403 înscris în CF 174342 Oradea
 • Hotărârea 614/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp., teren identificat cu nr. cadastral 170760 înscris în C.F. 170760 Oradea, situat în Oradea str. Virgil Maxim nr. 29, în favoarea d-lui Haidu Dănuţ şi soţia Haidu Georgeta Dana
 • Hotărârea 613/2012 - Municipiul Oradea

  privind avizarea constituirii a patru numere cadastrale cu suprafaţa totală de 1617 mp conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului reprezentând teren situat in municipiul Oradea la intersecţia str. Matei Corvin cu str. Ştefan cel Mare în vederea realizării lucrărilor investiţii “Drum de centură în Municipiului Oradea, jud. Bihor, Etapa II-a ”
 • Hotărârea 612/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.322 mp teren public – strada Bega – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 611/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.173 mp teren public – strada Olteţului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 610/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la S.C. COMPANIA DE APA S.A.
 • Hotărârea 609/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2012
 • Hotărârea 608/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei obiectivelor de investiţii la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 607/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei a zece bucăţi vagon motor de tramvaie urbane second-hand şi zece bucăţi vagon remorcă de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 606/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 605/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor
 • Hotărârea 604/2012 - Municipiul Oradea

  privind preluarea fără plată de la SC Oradea Transport Local SA a obiectivului ,, Irigare zonă înierbată în intersecţia Cele Trei Crişuri” şi înregistrarea acesteia în domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 603/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2012 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 602/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor a SC Electrocentrale Oradea SA să întreprindă demersurile pentru valorificarea de către SC Electrocentrale Oradea SA a 646.357 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui stoc de păcură necesar pentru perioada octombrie-decembrie 2012
 • Hotărârea 601/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Oradea la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în vederea modificării Actului Constitutiv al societăţii
 • Hotărârea 600/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 599/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 598/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 597/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 596/2012 - Municipiul Oradea

  privind asocierea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Bihor în vederea constituirii unei societăţi comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 595/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Electrocentrale Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 594/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 593/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 la S.C. Compania de Apă Oradea S.
 • Hotărârea 592/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii de valorificare a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită
 • Hotărârea 591/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei 1 şi anexei 3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011
 • Hotărârea 590/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Extinderea reţelei de canal menajer pe str. Pavilionului CFR Oradea”
 • Hotărârea 589/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente – ETAPA a IV-a (tronson de la pod peste pârâul Adona pe str. Leonardo da Vinci – până la sfârşitul zonei întubate)
 • Hotărârea 588/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat si preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice in municipiul Oradea
 • Hotărârea 587/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea predării în administrare către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a unui tronson de 1,6 km din drumul naţional DN 76 - sectorul de drum de la km 179 + 311 la km 180 + 911
 • Hotărârea 586/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare infrastructura reţele electrice SIP ,,Piaţa Ferdinand, Oradea”
 • Hotărârea 585/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare infrastructura reţele electrice SIP , Zona N10,Oradea” (situata in perimetrul limitat de ,B-dul Dacia, B-dul Decebal, mal drept Crişul Repede, str.O.Densusianu)
 • Hotărârea 584/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Canal colector menajer strada Secarei – B-dul Ştefan cel Mare”
 • Hotărârea 583/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Procedurilor de intervenţie pentru activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a poleiului, din municipiul Oradea
 • Hotărârea 582/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire si combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpada, etc.) in perioada 15.11.2012-15.03.2013
 • Hotărârea 581/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 septembrie 2012
 • Hotărârea 580/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 septembrie 2012
 • Hotărârea 579/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 578/2012 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere (Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 27 ianuarie 2012
 • Hotărârea 577/2012 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului „Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes” în traducere „Decongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 27 ianuarie 2012
 • Hotărârea 576/2012 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului Promoting religious tourism by best using the patrimony of Jewish Communities from Oradea and Debrecen (Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 27 ianuarie 2012
 • Hotărârea 575/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/27.01.2012 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea” (Prevenirea riscurilor din sănătate prin blocuri operatorii de înaltă performanţă în Debrecen şi Oradea) cod proiect HURO 1101/036/2.4.1., acronim JOR_DO
 • Hotărârea 574/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/27.01.2012 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “BHB Operation Departments - High common standards in surgery in the euro-region” („Blocuri Operatorii în Bh-HB- Standarde comune de înaltă calitate în domeniul chirurgiei din euro-regiune”) cod proiect HURO 1101/051/2.4.1., acronim BHB_OR
 • Hotărârea 573/2012 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului „Development of natural habitats of protected trees species and volunteer flora on Ciuperca Hill – Oradea and in Korosszegapati – Hajdu-Bihor” în traducere în limba română „Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapati din judeţul Hajdu Bihar”aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 27 ianuarie 2012
 • Hotărârea 572/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Contract de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness care se va încheia intre Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si Compania Emerson
 • Hotărârea 571/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării art. 3, 4, 5, 6 şi 7 din H.C.L. nr. 711/31.10.2011 şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi d-na. Sălăgean Teodora Diana.
 • Hotărârea 570/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţă fără plată a suprafeţei de 388 mp teren dezmembrat ca Lot 1 din nr. cadastral 2378 Oradea situat în prelungirea str. Meiului, în favoarea Bisericii Penticostale Tabor în vederea amenajării pe acest teren a unui spaţiu verde.
 • Hotărârea 569/2012 - Municipiul Oradea

  privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 519 mp teren public – poligon de tir, proprietate a Statului Român, în administrarea Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Bihor.
 • Hotărârea 568/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării pct. 2 şi 3 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 472/13.08.2012 privind exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76” şi aprobarea achiziţionării directe a imobilului menţionat la pct. 2, respectiv efectuarea unui schimb de teren cu proprietarii terenului menţionat la pct. 3, în Anexa 2 la H.C.L. nr. 472/13.08.2012.
 • Hotărârea 567/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 555 mp teren, situat în Oradea str. Budai Nagy Antal
 • Hotărârea 566/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 349 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Liliacului, nr. 29 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 116/349 mp teren în favoarea d-lui Gal Graţian şi soţia Gal Mariana.
 • Hotărârea 565/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 14715 mp teren public – strada Americii – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 564/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 66 mp teren cu nr. cadastral 172856 înscris în CF 172856 Oradea, situat în Parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea, şoseaua Borşului.
 • Hotărârea 563/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4549 mp teren public – strada Umbrei – proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 562/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Flore Pavel şi soţia Flore Stela Mirela pentru suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 173509 înscris în CF 173509 Oradea, situat în Oradea pe str. Aurel Covaci, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 561/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Borbely Toma Ioan, reprezentând suprafaţa de 12 mp teren identificat cu nr cadastral 174625 înscris în CF 174625 Oradea situat în Oradea în zona str. Frunzişului cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 560/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Rotar Adrian Florin şi soţia Rotar Adina Rodica pentru suprafaţa de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 174786 înscris în CF 174786 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 559/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tirla Alexandru şi soţia Tirla Adriana Garofiţa pentru suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 174916 înscris în CF 174916 Oradea, situat în Oradea pe str. Nufărului, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 558/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 37 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Locomotivei, F.N. şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 37 mp teren în favoarea d-lui Baciu Avram şi soţia Baciu Livia.
 • Hotărârea 557/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării pct. 2, 3, şi 4 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 473/13.08.2012, privind exproprierea imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică: „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN79” şi aprobarea achiziţiei directe a imobilelor menţionate la pct. 2, 3 şi 4 din anexa 2 la H.C.L. nr. 473/13.08.2012.
 • Hotărârea 556/2012 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea art. 3 şi 4 din H.C.L. nr. 305/2012 şi aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 170694, 12858 şi 174910 şi a propunerii de dezmembrare a numărului cadastral nou format în LOT1, LOT2, LOT3 şi LOT4, în vederea reglementării accesului sin str. Bumbacului la parcelele destinate realizării ansamblului de locuinţe colective.
 • Hotărârea 555/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 25 mp teren, situat în Oradea, int. Str. Dragoş Vodă – str. Clujului şi concesionarea directă a suprafeţei de 25 mp teren în favoarea SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA.
 • Hotărârea 554/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 109 mp situat în Oradea, int. str. Sulfinei nr. 1 şi concesionarea directă a suprafeţei de 109 mp teren în favoarea SC Amatic SRL în vederea extinderii construcţiei edificate pe nr. cadastral 4749.
 • Hotărârea 553/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa de 4.000 mp teren proprietate a Statului Român pe care s-a edificat în baza contractului de concesiune nr. 223/1993 sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor.
 • Hotărârea 552/2012 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea minorităţii rome din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 551/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare in domeniul asistentei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie pentru anul 2013, în baza Legii 34/1998 .
 • Hotărârea 550/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.9 din HCL nr.362 din 31 mai 2005 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 549/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru A.I.O.
 • Hotărârea 548/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării Devizului General al Obiectivului de Investiţii „ Construcţia unei piste de biciclete între Berettyoujfalu şi Oradea (HURO/0802/091_AF/BEORKER „Cycle path construction between Berettyoujfalu and Oradea” )
 • Hotărârea 547/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.
 • Hotărârea 546/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 545/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării parcării subterane de pe str. Independenţei.
 • Hotărârea 544/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 .
 • Hotărârea 543/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat reorganizate în urma aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2012 – 2013.
 • Hotărârea 542/2012 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţilor la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea
 • Hotărârea 541/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3, în continuarea clădirii primăriei.
 • Hotărârea 540/2012 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea unor investiţii în infrastructura serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Oradea SA, operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 539/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 538/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 august 2012
 • Hotărârea 537/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2012, octombrie 2012 şi noiembrie 2012
 • Hotărârea 536/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Pătcaş Vodiţă pentru suprafaţa de 137mp teren identificat cu nr. cadastral 173855 înscris în CF 173855 Oradea, situat în Oradea pe str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 535/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Palotaş Iuliu reprezentând suprafaţa de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 164033 înscris în CF 164033 suprafaţa de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 173607 înscris în CF 173607 Oradea situat în Oradea în zona str. Ioan Paun Pincio şi respectiv suprafaţa de 195 mp teren identificat cu nr. cadastral 164035 înscris în CF 164035 Oradea, situat în Oradea, în zona str. Thomas Morus cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 534/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Serac Grigore şi soţia Serac Cristina Monica pentru suprafaţa de 41 mp teren identificat cu nr. cadastral 174854 înscris în CF 174854 Oradea, situat în Oradea pe str. Murelor nr. 1D, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 533/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Gavriş Sorin Florentin şi soţia Câmpan Ramona pentru suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 175087 înscris în CF 175087 Oradea, situat în Oardea pe str. Cantonului, cu destinaţia de „drum public”..
 • Hotărârea 532/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Oprea Nicolae şi fiul Oprea Silviu Nicolae pentru suprafaţa de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 173130 înscris în CF 173130 Oradea, situat în Oradea pe str. Ogorului, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 531/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Lupău Attila Ioan şi soţia Lupău Marinela pentru suprafaţa de 118 mp teren identificat cu nr. cadastral 174006 înscris în CF 174006 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 530/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bara Traian pentru suprafaţa de 489 mp. teren identificat cu nr. cadastral 76/12 înscris în C.F. 174210 Oradea, situat în Oradea pe str. Traian Goga, cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 529/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Tăut Virgil pentru suprafaţa de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174413 înscris în C.F. 174413 Oradea, situat în Oradea pe str. Cantonului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 528/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rus Sebastian Lucian şi soţia Rus Carmen pentru suprafaţa de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173948 înscris în C.F. 173948 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevarului nr.68B, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 527/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Bulz Lucreţia Julieta Claudia Anne Mari pentru suprafaţa de 44 mp teren identificat cu nr. cadastral 174801 înscris în C.F. 174801 Oradea, situat în Oradea pe str. Ion Musceleanu , cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 526/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167410 înscris în C.F. 167410 Oradea, situat în Oradea – Cartierul Tinerilor, str. George Bacaloglu nr.7, în favoarea d-lui Ispas Lucian Aurelian.
 • Hotărârea 525/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea diminuării obiectului contractului de concesiune nr. 441/1997 încheiat între Municipiul Oradea şi SC Murray Press SRL, prin preluarea Teatrului de Vară situat în incinta Parcului Nicolae Bălcescu din municipiul Oradea şi compensarea despăgubirilor stabilite pentru investiţiile realizate, cu taxe şi impozite datorate de concesionar către bugetul local
 • Hotărârea 524/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea şi
 • Hotărârea 523/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.758 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1.758 mp. teren, cu destinaţia ”drum”.
 • Hotărârea 522/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.675 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1.675 mp. teren, cu destinaţia ”drum”.
 • Hotărârea 521/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 4000 mp teren , situat în Oradea la intersecţia străzilor Drăgăşanilor şi Ion Păun Pincio .
 • Hotărârea 520/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 128 mp teren situat în Oradea str. Ciocârliei nr. 25 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 128 mp teren din nr. topo 8197/41 înscris în CF nr. 3174 Oradea, în favoarea lui Farcaş Traian, Farcaş Jenica, Crişan Mircea Aurel şi Crişan Viorica Olga.
 • Hotărârea 519/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 112 mp. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 112 mp. teren situat in Oradea str. Nojoridului nr. 2B, în favoarea d-lui Pereţ Mircea şi soţia Pereţ Marioara
 • Hotărârea 518/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 730 mp teren situat în Oradea str. Vămii, nr.27 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă în favoarea d-nei Dancă Celina a suprafeţei de 217 mp teren provenit din nr.topo.4030/40, înscris în CF nr. 1714 Episcopia Bihor
 • Hotărârea 517/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 810 din 13.12.2011 privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituţiei publice Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 516/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii anexei, la imobilul – Punct Termic nr. 913, situat în Oradea, Aleea Călinului, din administrarea SC Electrocentrale Oradea S.A., în administrarea A.I.O.
 • Hotărârea 515/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de cazare temporară nr. 1 Oradea, str. O. Goga nr. 4, aflat în proprietatea şi administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea prin A.I.O. precum şi a modelului de contract pentru închirierea acestor locuinţe.
 • Hotărârea 514/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 513/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 512/2012 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea punctelor termice proprii aferente blocurilor ANL din b-dul. Decebal nr. 65/F şi blocul de microgarsoniere din str. Moreni nr. 2, din administrarea A.I.O. în administrarea SC Electrocentrale SA.
 • Hotărârea 511/2012 - Municipiul Oradea

  privind emiterea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea a două centre de permanenţă în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 510/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ – extindere şi amenajare spaţiu comercial la parter de bloc, str. Nufărului nr. 45, bloc D121, D120, D119 - Oradea
 • Hotărârea 509/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale zona str. Colinelor - Răspântiilor, nr. cad. 171332 - Oradea
 • Hotărârea 508/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Episcop Ioan Alexi, nr. 63, nr. cad. 173819 – 173830 – Oradea.
 • Hotărârea 507/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. – Extindere şi mansardare casă existentă, str. Milcovului nr. 16 A, nr. cad. 14924 – Oradea.
 • Hotărârea 506/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei 1 şi anexei 3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Oradea, aprobat prin art. 3 din H.C.L.nr. 270/31.10.2011.
 • Hotărârea 505/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 504/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice şi a documentaţiei privind contractul de lucrări constând în amenajarea unor incinte pentru depozitarea deşeurilor menajere, în europubele pe perioada 2012 – 2015, în Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 503/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe străzile Wiliam Shakesperare şi str. Constantin Brâncoveanu.
 • Hotărârea 502/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele situate în Oradea, str. Dimitrie Anghel şi str. Viilor.
 • Hotărârea 501/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivelor de investiţie Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Ciheiului.
 • Hotărârea 500/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modificarea proiectului de reabilitare a reţelei termice pe str. Vasile Alecsandri PT 701 şi PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil”.
 • Hotărârea 499/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de INGRIJIRE şi EDUCAŢIE TIMPURIE şi a statului de funcţii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, valabile începând cu data de 1 septembrie 2012
 • Hotărârea 498/2012 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea Creşei nr.13 ”Lizuca si Patrocle”, extinderea cu încă o grupă a Creşei nr.6 „Căsuţa Veseliei”, creşterea numărului de locuri la Creşa nr. 11 „Sf. Iosif” şi mutarea Creşei nr. 1
 • Hotărârea 497/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.S.C.O.
 • Hotărârea 496/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării din bugetul de venituri şi cheltuieli al A.S.C.O. a taxei de membru afiliat la Reţeaua Socială Europeană (European Social Network – ESN)
 • Hotărârea 495/2012 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1.500 lei în favoarea Uniunii Judeţene a Pensionarilor Bihor, pentru organizarea unei excursii la Moneasa.
 • Hotărârea 494/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea.
 • Hotărârea 493/2012 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA – Oradea.
 • Hotărârea 492/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul II al anului 2012.
 • Hotărârea 491/2012 - Municipiul Oradea

  privind numirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 490/2012 - Municipiul Oradea

  privind împuternicirea d-lui Ilie Bolojan - Primarul Municipiului Oradea pentru demararea procedurilor de preluare în domeniul public al municipiului Oradea a activului Centrala Electrică de Termoficare CET II Oradea
 • Hotărârea 489/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 488/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 225.000 lei pentru finanţarea lucrărilor derulate de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică „Sf. Nicolae” din Oradea.
 • Hotărârea 487/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 97.277,82 lei aferent investiţiei realizată de către SC CALIPSO SA în Oradea, str. Ştrandului nr. 9.
 • Hotărârea 486/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea pe anul 2012.
 • Hotărârea 485/2012 - Municipiul Oradea

  privind nominalizarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.
 • Hotărârea 484/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei actualizate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând infrastructura sistemului centralizat de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 483/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea cu titlu gratuit a unor sectoare din drumul de centură al Municipiului Oradea, din proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA în proprietatea publică a Municipiul Oradea şi administrarea Consiliul Local situate în municipiul Oradea, str. Ogorului la intersecţia cu drumurile naţionale DN 76 – relaţia Oradea - Deva şi DN 79 – relaţia Oradea-Arad în vederea am
 • Hotărârea 482/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 28 august 2012
 • Hotărârea 481/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 13 august 2012
 • Hotărârea 480/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 iulie 2012
 • Hotărârea 479/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 2058 mp teren public reprezentând strada Sălajului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 478/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 1188 mp teren public reprezentând strada Odesei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 477/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 2.135 mp, teren public, reprezentând strada Zalăului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 476/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 1687 mp teren public reprezentând strada Sibiului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 475/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Poienitei,nr.25, reprezentând teren în suprafaţă de 17659 mp teren cu construcţii în care funcţionează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 474/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 238.426 mp teren identificat cu nr. cadastral 172045 înscris în CF 172045 Oradea, situat în Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea 2 , strada Ogorului
 • Hotărârea 473/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 655 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 – relaţia Arad“
 • Hotărârea 472/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 1.482 mp., care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva“
 • Hotărârea 471/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea şi Administraţia Bazinală de Apă Crişuri în vederea realizării investiţiei ,,Întubarea Pârâului Paris’’
 • Hotărârea 470/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 469/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii ,,Reabilitare termică a 75 blocuri de locuinţe”
 • Hotărârea 468/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea includerii a 75 blocuri de locuinţe în ,, Programul local multianual de reabilitare termică blocuri de locuinţe din fonduri publice,
 • Hotărârea 467/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei 1 şi anexei 3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din H.C.L. nr.720/31.10.2011
 • Hotărârea 466/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Devizului General al Obiectivului de Investiţii REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU PERIOADA 2013 – 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE
 • Hotărârea 465/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revizuirii proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie privind proiectul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal \\
 • Hotărârea 464/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Supporting the sustainable development of Bihor - Hajdu-Bihar Euroregion by establishing the public service ”e-regionaldevelopment.com””
 • Hotărârea 463/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 462/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)
 • Hotărârea 461/2012 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice
 • Hotărârea 460/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren în vederea vânzării/concesionării pentru construire locuinţe şi servicii compatibile cu funcţiunea de locuire str. Bajor Andor, nr.cad. 154419 si 13113 - Oradea
 • Hotărârea 459/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Frunzişului, nr.10A, nr.cad.152679 - Oradea
 • Hotărârea 458/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de bunuri (mobile şi imobile), în echivalent, între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi S.C. Drumuri Orăşeneşti S.A.
 • Hotărârea 457/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea 792/2010, privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Matei Corvin nr.162
 • Hotărârea 456/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numiţilor Kenyeres Ştefan şi Kenyeres Ştefan -Tiberiu, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii nr. 7, ap. 10.
 • Hotărârea 455/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numiţilor Kati Gherghina, Mihaly Alexandru şi Mai Magdalena, precum şi a familiilor acestora, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, imobilul situat în Oradea, str. Constantin Brâncoveanu nr. 11, ap. 4.
 • Hotărârea 454/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 575 din 30 august 2011, privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat şi a terenului aferent, situat în Oradea str. Eforiei nr. 1, ap. 1, înscris în CF nr. 157797 Oradea, nr. cad. 157797
 • Hotărârea 453/2012 - Municipiul Oradea

  Privind alocarea sumei de 720 lei în favoarea Corului “General Traian Moşoiu” pentru acoperirea cheltuielilor de servire a mesei (mic dejun şi prânz) în cadrul unei excursii de o zi la Arieşeni
 • Hotărârea 452/2012 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 2.688 lei în favoarea Fundaţiei “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Naţională de Minibaschet, care va avea loc la Braşov, în perioada 23 iunie – 7 iulie 2012
 • Hotărârea 451/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar şi d-l Peter Tiberiu şi soţia Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari reprezentând suprafaţa de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris in C.F. 174814 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 450/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi S.C. UAMT S.A. Oradea
 • Hotărârea 449/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 620 mp, 532 mp şi 1131 mp teren situat în Oradea Sos. Borşului, nr. 18 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei totale de 1.751 mp teren reprezentând parcelele cu suprafeţele de 620 mp şi 1131 mp teren în favoarea S.C Sogema S.A
 • Hotărârea 448/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 2270 mp, teren public, reprezentând strada Lanului– proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 447/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 72/472 mp. teren înscris în CF nr.157592 Oradea sub nr. topo.4851/132, situat în Oradea, B-dul Dacia, nr.62 în favoarea Băncii Cooperatiste Dacia Oradea
 • Hotărârea 446/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5190 mp reprezentând parcare în zona străzii Tribunalului, nr.8 – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 445/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 4.401 mp, teren public, reprezentând strada Budai Nagy Antal – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 444/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, pentru suprafaţa de mp 1.497 teren public reprezentând strada Recoltei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 443/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 159 mp teren având nr. cadastral 172706 înscris în CF nr. 172706, situat in Oradea, str. G. Topârceanu nr. 9, in favoarea d-lui PECHER IOAN VASILE
 • Hotărârea 442/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 9477 mp teren public reprezentând strada Gh. Pop de Băseşti – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 441/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, pentru suprafaţa măsurată de mp 4667 teren public reprezentând strada Alexandru Haşaş– proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 440/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Mezei Andrei Iosif şi soţia Mezei Viola Maria pentru suprafaţa de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172196 înscris în C.F. 172196 Oradea, situat în Oradea pe str. Făgetului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 439/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Marian Ioan Petru şi soţia Marian Aurelia reprezentând suprafaţa de 101 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173867 înscris in C.F. 173867 Oradea şi suprafaţa de 205 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173866 înscris in C.F. 173866 Oradea, situat în Oradea pe str. Piatra Craiului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 438/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Covaci Ioan Claudiu şi soţia Covaci Dorina reprezentând suprafaţa de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174080 înscris în C.F. 174080 Oradea, situat în Oradea pe str. Arinului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 437/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sîrbu George Dan şi soţia Sîrbu Simona Ioana reprezentând suprafaţa de 45 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172648 inscris in C.F. 172648 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 436/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 35 mp. teren identificat cu nr. cadastral 171495 înscris in C.F. 171495 Oradea, situat în Oradea pe str. Soarelui, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 435/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 28.06.2011, referitoare la exproprierea suprafeţei de 692 mp teren afectat de obiectivul de investiţie “Realizare drum de acces din str. Meiului – str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa”
 • Hotărârea 434/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 8.192 mp teren din Oradea, str. Vămii nr. 2, identificat cu nr. cadastral 156429 înscris în CF 156429 Oradea
 • Hotărârea 433/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeţei de 380 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174061 Oradea înscris în C.F. 174061 Oradea, situat în incinta ştrandului Ioşia, în favoarea S.C. TRANSGEX S.A., în vederea extinderii staţiei geotermale STG Ioşia Nord
 • Hotărârea 432/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 4144 mp teren public reprezentând strada Vasile Alecsandri – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 431/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173907 înscris în C.F. 173907 Oradea, situat în Oradea str. Victor Papilian nr. 15, în favoarea d-lui Sim Teodor
 • Hotărârea 430/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp., teren identificat cu nr. cadastral 167574 înscris în C.F. 167574 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu nr.97, în favoarea d-nei Ciobanu Mihai Angela
 • Hotărârea 429/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 712 mp teren situat în Oradea în zona str. Matei Corvin, identificat cu nr. cadastral 13123 înscris în cartea funciară 171246 Oradea şi respectiv suprafaţa de 1209 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13124 înscris în cartea funciară 171245 Oradea
 • Hotărârea 428/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ciuciui David şi soţia Ciuciui Adina reprezentând suprafaţa de 2500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173819 înscris în C.F. 173819 Oradea, în vederea realizării unui drum de legătură între str. Episcop Ioan Alexi şi str. Ion Păun Pincio, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 427/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pocioian Ioan şi soţia Pocioian Irina, reprezentând suprafaţa de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 426/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Moisă Ioan şi soţia Moisă Elvira reprezentând suprafaţa de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173957 înscris in C.F. 173957 Oradea, situat în Oradea pe str. Şanţului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 425/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rădeanu Ion reprezentând suprafaţa de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174455 înscris în C.F. 174455 Oradea, situat în Oradea pe str. Nicolae Beldiceanu, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 424/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Optimedia SRL pentru suprafaţa de 735 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174017 înscris in C.F. 174017 Oradea, situat în Oradea pe Calea Sîntandrei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 423/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Gavriş Emil Petru şi soţia Gavriş Simona reprezentând suprafaţa de 138 mp. teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris in C.F. 165084 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 422/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei la SC Oradea Transport Local SA, valabilă începând cu 01.08.2012
 • Hotărârea 421/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local şi a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competenţa asociatului unic, Municipiul Oradea, la SC Eurobusiness Parc SRL
 • Hotărârea 420/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 419/2012 - Municipiul Oradea

  privind implementarea guvernanţei corporative la societăţile la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 418/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 417/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 416/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în domeniul public al statului şi în administrarea CNCF ,,CFR,,SA –SR CFR CLUJ a activului ,,Modernizare zona Piaţa Bucureşti, inclusiv extindere pasaj subteran acces către str. E. Teodoroiu“
 • Hotărârea 415/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 414/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA ca urmare a extinderii obiectului secundar de activitate şi a majorării capitalului social prin emiterea de noi acţiuni
 • Hotărârea 413/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către S.C. SELINA INVEST SRL Oradea (Bl.nr.3,parcari, boxe, depozit 1 si depozit 2)
 • Hotărârea 412/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai SC Administraţia Domeniului Public SA în organele de conducere ale SC RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 411/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 410/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie“Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială pe str. Octavian Goga, tronsonul cuprins între str. Padişului şi str. Calea Aradului din Oradea”
 • Hotărârea 409/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Trecere la 20KV PTCZ Redresor Zamfirescu”
 • Hotărârea 408/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Moliere”
 • Hotărârea 407/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Al. Haşaş „
 • Hotărârea 406/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele situate în Oradea str. Simion Ştefan şi str. Crişului
 • Hotărârea 405/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele cuprinse în Proiectele nr. 14/2007 şi nr. 15/2007
 • Hotărârea 404/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări nr.196716/27.07.2010 - Proiectare şi lucrări de execuţie-Extindere /Modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 403/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare infrastructura reţele electrice SIP, Piaţa Unirii, Oradea”
 • Hotărârea 402/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încetării contractului nr. 53009/27.01.2003, încheiat între Municipiul Oradea, Asociaţia Arca lui Noe şi Fundaţia Pentru Protecţia Câinilor, a contractului de comodat nr. 130/10.01.2003 încheiat între Municipiul Oradea, Administraţia Patrimoniului Imobiliar, Asociaţia Arca lui Noe şi Fundaţia Pentru Protecţia Câinilor şi predarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT Municipiul Oradea şi a serviciului de ecarisaj către SC Administraţia
 • Hotărârea 401/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe str. Gh. Doja, tronson str. Graurilor – Gen. Gh. Magheru ”
 • Hotărârea 400/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea canalului colector, acces strada Meiului ”
 • Hotărârea 399/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “REABILITARE REŢEA CANAL MENAJER SUBTRAVERSARE PÂRÂU PEŢA”
 • Hotărârea 398/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială în Piaţa 1 Decembrie, tronsonul cuprins între strada Vasile Alecsandri şi strada Gen. Traian Moşoiu”
 • Hotărârea 397/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea canalului colector pentru preluarea apelor pluviale pe str. Octavian Goga, tronsonul cuprins între bulevardul Decebal şi str. Padişului, Oradea, jud. Bihor”
 • Hotărârea 396/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea reţelei de canal menajer, canal pluvial şi extinderea reţelei de apă secundară pe str. Independenţei”
 • Hotărârea 395/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială pe str. General Traian Moşoiu”
 • Hotărârea 394/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială pe str. Sovata pe porţiunea cuprinsă între bl. M1 şi bl.M6 ”
 • Hotărârea 393/2012 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE
 • Hotărârea 392/2012 - Municipiul Oradea

  privind reorganizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Oradea începând cu anul şcolar 2012 – 2013
 • Hotărârea 391/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 iunie 2012
 • Hotărârea 390/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 14 ianuarie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 389/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22 / 2012, aferentă proiectului intitulat “Establishment of free WiFi and hot spot internet access points in Oradea and Debrecen” în traducere ”Realizarea de puncte de acces gratis la internet în Oradea și Debrecen”
 • Hotărârea 388/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr 287/07.04.2008 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice prin înlocuirea doamnei Biro Rozalia în calitate de preşedinte al Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice cu domnul Muresan Ovidiu, domnul Malan Mircea-preşedinte supleant şi retragerea din comisie a domnului Fabris Gianni
 • Hotărârea 387/2012 - Municipiul Oradea

  privind predarea in administrare către Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România a unui sector de 4,30 km din drumul naţional DN 79 cuprins intre poziţiile km. 107+745 si km 112+045
 • Hotărârea 386/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Drăgăşanilor
 • Hotărârea 385/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Frasinului
 • Hotărârea 384/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Secarei „
 • Hotărârea 383/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Valea Drăganului”
 • Hotărârea 382/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Năsăudului „
 • Hotărârea 381/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Ion Păun Pincio”
 • Hotărârea 380/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dobreştilor inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Sf. Apostol Andrei\\
 • Hotărârea 379/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Grâului”
 • Hotărârea 378/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Tăbăcarilor
 • Hotărârea 377/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Vişeului
 • Hotărârea 376/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Cimbrului
 • Hotărârea 375/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Siretului”
 • Hotărârea 374/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Eforiei”
 • Hotărârea 373/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada MARIN PREDA
 • Hotărârea 372/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Thomas Morus
 • Hotărârea 371/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitare DN 79 ( tronson intravilan Oradea )
 • Hotărârea 370/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 245/31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 136.951 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 Oradea, proprietate a Municipiului Oradea, situat în zona Lotus Market
 • Hotărârea 369/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeţei de 25 mp. teren dezmembrat din nr. cadastral 173726 Oradea înscris în C.F. 173726 Oradea, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în favoarea SC RDS&RCS S.A., în vederea amplasării unui post de transformare suprateran în anvelopă de beton pentru alimentarea cu energie electrică a Staţiei de Transmisie “Maria”
 • Hotărârea 368/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. George Bariţiu, nr. 16, reprezentând Baza Sportivă „Voinţa”, în suprafaţă de 11.765 mp teren cu construcţii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 367/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, intersecţia străzii Doinei cu B-dul. Decebal reprezentând suprafaţa de 2162 mp teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 366/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului cu suprafaţa de 3.560 mp., teren situat în Oradea strada Milcovului
 • Hotărârea 365/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii membrilor reprezentanţi din partea Consiliului Local al municipiului Oradea şi a membrilor supleanţi ai reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea, în comisiile de licitaţie pentru concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 364/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii membrilor reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Oradea şi a membrilor supleanţi ai reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea, în comisiile pentru vânzarea prin licitaţie deschisă şi negociere directă a terenurilor proprietate privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 363/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 150 din 23 februarie 2011 privind componenţa Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 362/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei
 • Hotărârea 361/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 360/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.299/09.04.2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de selecţie şi evaluare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
 • Hotărârea 359/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cu începere de la 1 iulie 2012 a ajustării tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare – epurare, precum şi canalizare ape pluviale
 • Hotărârea 358/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCLO nr.744/2011, art.8 , anexa 3- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice
 • Hotărârea 357/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării capitolului III al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 356/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă, împrejmuire teren şi reglementare acces str. Soarelui, C.F. 171495, nr. cad. 171494 - Oradea
 • Hotărârea 355/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. 46/2009, pentru aprobarea listei finale şi a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform H.C.L. nr.597/2008, destinate închirierii, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 354/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 128/ 26.02.2009 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea deţinute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri
 • Hotărârea 353/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 601/2008 privind componenţa comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi administrarea fondului de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, aflat în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 352/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 351/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei “EXTINDERE CENTRU ONCOLOGIC – RADIOTERAPIE SI CHIMIOTERAPIE, DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL “DR.GAVRIL CURTEANU ORADEA”
 • Hotărârea 350/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.299/09.04.2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de selecţie şi evaluare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
 • Hotărârea 349/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 348/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 iunie 2012
 • Hotărârea 347/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 mai 2012
 • Hotărârea 346/2012 - Municipiul Oradea

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local
 • Hotărârea 345/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea
 • Hotărârea 344/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
 • Hotărârea 343/2012 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Consiliului local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 342/2012 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din
 • Hotărârea 341/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 340/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2012
 • Hotărârea 339/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.164/30.03.2012, privind reducerea impozitului pe clădiri, cu sumă de 393.151,65 lei pentru investiţia realizată de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62
 • Hotărârea 338/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 337/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi taxă teren datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Asociaţia Smiles
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2012 – aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.745/2011
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2011
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 751/2011 referitor la achiziţia unor garnituri de tramvaie urbane second-hand de către SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea activităţilor şi studiilor de realizat în cadrul proiectului intitulat „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” finanţat prin programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvoltarea sinergetică şi transnaţională a dezvoltării sustenabile în regiune
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/ 14 aprilie 2011 privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiţii “Realizarea unui laborator de optimizare a producţiei serviciilor publice de alimentare cu energie termică” şi înfiinţarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, şi a Hotărârea Consiliului Local nr. 396/ 26 mai 2011 privind aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înfiinţarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SR
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 761 din 30.09.2008, pentru înlocuirea domnului Marcel Boloş din cadrul echipei de proiect aferente subprogramului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” depus în cadrul Programului Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 3077 mp teren , situat în Oradea strada Bumbacului
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 200 mp teren pe care este amplasată Staţia electrică de transformare - str. Piaţa Bucureşti – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 328/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 48 mp teren pe care este amplasată Staţia electrică de transformare - str. Lipovei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 152 mp teren pe care este amplasată Staţia electrică de transformare - str. Piaţa Cetăţii – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1980 mp identificat cu nr. topo. 8170/25 înscris în CF nr. 161627 Oradea, teren situat în Oradea str. Clujului, nr. 197 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 1980 mp teren, în favoarea
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 247 mp. teren afectat de proiectul de modernizare a str. Plugului şi vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 101 mp. din cota de 348/928 mp. din nr. topo 66/1 şi 66/2, înscrise în C.F. nr. 30 Episcopia Bihor, în favoarea d-lui Teleptean Mihăiţă şi a d-nei Teleptean Florica
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea suprafeţei de 1283,81 mp teren grevat de contractul de concesiune nr. 1279/2010 încheiat între Municipiului Oradea şi SC DANESSA SRL
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 688 mp teren situat în Oradea în zona străzii Matei Corvin, identificat cu nr. cadastral 166927 înscris în cartea funciară 166927 din teritoriul cadastral Oradea
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru reglementarea situaţiei juridice a terenurilor din domeniul public şi privat, terenuri situate în Oradea, Cartierul Mihai Eminescu - zona străzilor Caporal Muşat, Tileagdului, Leningradului, Aleşdului
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 4733 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zambilelor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa de 633 mp teren public reprezentând strada Mimozei (sector II- str. Al. Vaida-Voievod, str. Leonard Mociulski) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3616 mp teren public – strada Olteniei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1123 mp teren public – strada Arinului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Filimon Daniel Romi şi soţia Filimon Dana Liliana reprezentând suprafaţa de 12 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173054 înscris în C.F. 173054 Oradea, situat în Oradea pe str. Caişilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa de 514 mp teren public reprezentând strada Mimozei (sector III- str. Calea Armatei Române, str. Leonard Mociulski) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 465 mp teren public – strada Prepeliţei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 730 mp teren public – strada Spicului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa de 5.397 mp teren public reprezentând strada Vasile Carlova – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 4581 mp teren situat în Oradea, str. Eroul Necunoscut identificat cu nr. cadastral 9194 înscris în CF 158224 Oradea, aprobarea diminuării suprafeţei transmise în folosinţă gratuită Parohiei Reformate Oradea Rogerius în baza contractul de comodat nr.787/19.07.1995 şi transmiterea în proprietate fără plată a suprafeţei de 4091 mp din nr. cadastral nou constituit, în favoarea Parohiei
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de plată a ratei a III-a la contractul de vânzare cumpărare a terenului situat în Oradea, str. Ogorului - str. Universităţii autentificat cu nr. 1482/31.08.2007
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în Municipiul Oradea, identificat prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 28706/10.05.2012, pentru obiectivul de investiţie ”Realizare cai acces in Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente – ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Lenghel Ana reprezentând suprafaţa de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169372 înscris in C.F. 169372 Oradea, situat în Oradea pe str. Cotnari, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1924 mp teren public reprezentând strada Aiudului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 1519 mp teren cu nr. cadastral 164910 înscris în CF 164910 Oradea
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Alexan Aurel şi soţia Alexan Ileana reprezentând suprafaţa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173644 înscris în C.F. 173644 Oradea, situat în Oradea pe str. Livezilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 216 mp teren situat în Oradea str. Ţiglarilor FN şi aprobarea vânzării prin negociere directă în favoarea SC Euro Max Investment SRL a suprafeţei de 216 mp teren constituită din nr. topo 403/2 înscris în CF 173618 Oradea, în vederea realizării unui ansamblu de locuinţe colective
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 31 mp teren situat în Oradea str. Măslinului, nr.1/A şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă în favoarea fam. Groza Daniel şi soţia Groza Mioara a terenului înscris în CF nr. 10170 Oradea, identificat cu nr.topo.858/11, în suprafată de 31 mp.
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a terenului înscris in C.F.167221 Oradea cu nr. cadastral 167221 cu suprafaţă de 11143 mp situat în Oradea, str. str. Nicolae Şova, nr.6, în favoarea Bisericii Penticostale “Betel”
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind gestionarea terenurilor destinate construirii în condiţiile Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 4988 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zărandului ( sector V, Str.Argeşului-str.Barcăului) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1874 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zărandului (sector IV, Str.Argeşului-str.Caraşului) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Condrat Ioan şi soţia Condrat Gafia reprezentând suprafaţa de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173414 înscris in C.F. 173414 Oradea, situat în Oradea pe str. Floricelelor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ilieş David Vasile reprezentând suprafaţa de 11 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173525 înscris în C.F. 173525 Oradea, situat în Oradea pe str. Nojoridului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 3.566 mp teren public, reprezentând strada Grigore Moisil, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei totale de 64 mp teren cu nr. cadastral 1530 şi 14316 înscrise în CF 2465 ndf şi 86475 Oradea, situat în Oradea, Str. Seleuşului, în favoarea SC Dent As Med SRL
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1874 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zărandului (sector III, Str.Lipovei-str.Caraşului) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIREA RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Afinelor, nr.cad.20755-:-20759, nr.cad.160717-:-170618 - Oradea
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere clădire existenţă cu un corp de clădire cu destinaţia spaţiu comercial, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3 – Oradea
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare produse finite, str. Czaran Gyula nr.18, nr.cad. 161744-Oradea
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini si a concesionarii serviciului public de întreţinere si amenajare a parcului Padişului din municipiul Oradea pentru o perioada de 3 ani
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini si a concesionarii serviciului public de întreţinere si amenajare a parcului Liniştii din municipiul Oradea pentru o perioada de 3 ani.
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizarea canalului colector pentru preluarea apelor pluviale din cartierul Oncea Nou”
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Branşamente de apă şi sisteme de irigaţii în spaţii verzi din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării art. 17 din Regulamentul propriu al Serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.386 din 11 mai 2009
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării suprafeţelor care fac obiectul Acordurilor cadru de servicii privind amenajare, modernizarea, extinderea si executarea lucrărilor specifice zonelor verzi aferente Lotului nr.3 - sector 3 si Lotului nr.1 - sector 1 încheiate pe o perioada de 3 ani (01.01.2011-31.12.2013) prin scoaterea parcurilor: Olosig in suprafaţa de 35400 mp si Padişului in suprafaţa de 9641 mp, din suprafeţele prevăzute in Acordurile cadru de servicii, in vederea concesionarii acestora
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Consolidare strada Arinului – tronson cuprins între strada Gheorghe Doja şi strada Adevărului, inclusiv modernizare strada Arinului, tronson strada Gheorghe Doja – strada Adevărului
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei nr.1 şi anexei nr.3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru Administraţia Imobiliară Oradea şi Poliţia Locala Oradea
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, prin înlocuirea doamnei Mintaş Olimpia Smaranda în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achiziţiilor Publice cu domnul Lezeu Ioan
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii anexelor,C3, C4 şi C5 de la imobilul situat în Oradea, Str. Mierlei nr.12, înscris în CFNDF nr.10982, nr. cadastral 6887, din patrimoniul S.C. COMPANIA DE APA S.A. ORADEA, în proprietatea publică a municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului ISZTOICA LUDOVIC şi a familiei acestuia (23 persoane), care ocupă în mod abuziv două clădiri C1+C2 situate în Oradea, str. Zorelelor FN, nr. cadastral 4812
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-lui Ilie Gavril Bolojan, de a reprezenta interesele Municipiului Oradea şi a Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administraţia Imobiliara Oradea în dosarul nr. 2866/111/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, secţia contencios administrativ, având ca obiect acţiune în constatare în contradictoriu cu SC ACONALEX SRL
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea folosinţei gratuite începând cu data de 01.06.2012 cu o perioadă de 1 an, a patru Săli de clase din imobilul – Şcoala cu clasele I-VIII „DACIA” - situat în Oradea, str. Călimăneşti nr.10, de către Parohia Greco-catolică „Sfântul Dumitru” Oradea
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.225/12.04.2012, privind aprobarea unor măsuri administrative pentru părţile de clădiri aferente posturilor de transformare aflate în proprietatea publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui Act adiţional la Convenţia nr.49473/2010, încheiată între Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea, Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea respectiv Fundaţia „MAN”
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numitului LAKATOS ALEXANDRU, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, imobilul situat în Oradea, str. OGORULUI nr. 1B.
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 aprilie 2012
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.639 mp teren pe care este amplasată Staţia electrică de transformare - str. D.Zamfirescu nr.1 – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri de gestionare a terenurilor destinate construirii în condiţiile Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 5.940 mp teren identificat cu nr. cadastral 154817 înscris în C.F.154817 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Eroul Necunoscut, nr.2, in vederea reglementării situaţiei juridice conform folosinţei faptice
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru administrarea unor terenuri din Oradea, str. Titus Popovici
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 737 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. T. Blajovici, nr.8 şi aprobarea vânzării directe în favoarea fam. Ardelean Nicolae şi Ardelean Maria a terenului înscris în CF nr. 14059 Oradea, identificat cu nr.topo.4721/2 si 4722/2, în suprafaţă de 363 mp.
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Pakot Istvan Nandor şi dl. Derban Gheorghe şi soţia Derban Ana reprezentând suprafaţa de 50 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173568 înscris în C.F. 173568 Oradea, situat în Oradea pe str. Răspântiilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 3866 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zărandului (sector II) – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Oradea

  privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/29.02.2012
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172821 înscris în C.F. 172821 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu nr. 4B, în favoarea d-lui Popovici Ioan Adrian şi soţia Popovici Mariana Cristina
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Gherdan Oana Andreea reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 173640 înscris în C.F. 173640 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 48 mp, situat în Oradea, str. Dacia, nr. 60, Bl. U1 şi concesionarea directă a suprafeţei de 48 mp teren în favoarea SC Vulturul Negru SA
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţă SC Vodafone România SA a suprafeţei de 305 mp. teren, situat în Oradea, str. O. Densuşianu, în vederea instalării şi exploatării unui cablu de fibră optică şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.79/13.06.2002, actualizată, privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1739 mp teren public reprezentând strada Zimbrului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1977 mp teren public reprezentând strada Michelangelo – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF ndf 7668 Oradea sub nr. cadastral 8246, în suprafaţă de 5386 mp situat în Oradea, Str. Ogorului, nr.3 în favoarea SC Cimrex SRL.
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 3 şi a art. 4 alin.3 din hotărârea Consiliului Local nr. 326/28.04.2011
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ile George Alin, SC Bellacasa Const SRL şi SC Euro Max Investment SRL reprezentând suprafaţa de 13 mp teren identificat cu nr. cadastral 171436 înscris în C.F. 171436 Oradea şi respectiv suprafaţa de 179 mp teren identificat cu nr. cadastral 171059 înscris în C.F. 171059 Oradea situate în Oradea în zona str. Colinelor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 7.661 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Măgheranului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1.769 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Zărandului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168655 înscris în C.F. 168655 Oradea, situat în Oradea str. D. Diderot nr.27, în favoarea d-lui Dumiter Daniel Nelu şi vânzarea suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158553 înscris în C.F. 158553 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu, în favoarea d-nei Giurgiu Alina Doinita Ioana
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi actualizată
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de INGRIJIRE si EDUCATIE TIMPURIE si a statului de funcţii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, valabile începând cu data de 1 mai 2012
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea STATUTULUI MUNICIPIULUI ORADEA
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE privind implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie în municipiul Oradea
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele situate în str. Parcul Traian şi str. Sucevei
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2011 la SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 27 ianuarie 2011 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile a Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I - Oradea”
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea unor persoane fizice
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2011 la SC Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2011 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale - perioada 2012-2016
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2011 la SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Caişilor, nr.cad.164049-:-164055, nr.cad. 172824 -:-172827, nr.cad.172830 -:-172831- Oradea
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/2010).Parcelare teren pentru locuinţe – zona Oncea, nr.cad.162584, 162585, 158573 (str. I. Paun Pincio - str. Aurel Covaci – str. Macului - str. Cântarului) – Oradea
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui VASILE PETRUŢ şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-nei VIORICA IOVAN din partea Partidului Democrat Liberal – Filiala Bihor
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 aprilie 2012
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 martie 2012
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru administrarea terenurilor din Oradea, str. Titus Popovici afectat de proiectul de realizare de locuinţe ANL prin credit ipotecar
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe o perioada de 19 ani a unei suprafeţe de 220 mp de teren din curtea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în favoarea Societăţii Fresenius Nephrocare Romania în vederea construirii unei clădiri de 3 nivele
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru părţile de clădiri aferente posturilor de transformare aflate în proprietatea publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru lichidarea asocierii în participaţiune Geoterm încheiată dintre Municipiul Oradea şi SC Transgex SA prin contractul de asociere nr. 87487/02.07.2003
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.05.2012
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului local a energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.05. 2012
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA Oradea prin emisiunea a 100.000 acţiuni la valoarea nominală de 90 lei/ acţiune
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea de măsuri pentru înfiinţarea de către SC OTL SA a unor puncte de lucru in vederea comercializării de bilete si abonamente pentru transportul public local in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC Vandana Com SRL
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Tecton SOC. COOP cu sediul în Italia pentru depunerea unui proiect care vizează eficientizarea energetică a clădirii Spitalului Judeţean Oradea, proiect care va fi depus în cadrul Call-ului FP7 - 2012 cu titlul „Energy – efficient Buildings”
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2011
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea amplasării unui monument comemorativ in memoria militarilor maghiari căzuţi la Oradea in Primul si al Doilea Război Mondial - in incinta Cimitirului Rulikowski - Oradea
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe si reglementarea străzii Plugului nr.cad. 18644-Oradea
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere, reabilitare si modernizare baza sportiva IOSIA, str. Splaiul Crişanei - Oradea
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii unei placi comemorative, cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la nasterea compozitorului Fényes Szabolcs, pe fatada imobilului situat pe str. Nicolae Jiga, nr.59- Oradea
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Oradea

  cu privire la aprobarea „Regulamentului privind monitorizarea consumurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea” si al „Metodologiei de închiriere a spatiilor situate in incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aflate in administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare a proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.33 - Apartamentul nr.3, înscris în CF nr.169291 nr. cadastral 169291 conform Hotărârii de adjudecare a ofertei, prezentate pentru vânzarea imobilului situat in Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.33, înregistrata sub nr.54861/23.03.2012
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei REABILITAREA CETATII ORADEA CORPUL J SI POARTA DE VEST - AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 39.854 mp teren identificat cu nr. cadastral 166462 înscris în CF 166462 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea, sos. Borşului
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a cotei de 25/4.111 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 169332 Oradea înscris în C.F. 169332 Oradea, situat în zona calea Aradului – cartierul Luceafărul, în favoarea SC Selina Invest S.R.L., în vederea amplasării a trei “curţi de lumină”
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a parcelelor identificate cu nr cadastrale 986/1 şi 986/2 situate în Oradea, reprezentând suprafaţa totală de 4310 mp teren concesionat în favoarea SC Romdaniel Impex SRL în vederea finalizării construcţiei achiziţionate de la SC Indomus SRL
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF nr.157344 Oradea sub nr. cadastral 2597, în suprafaţă de 2004 mp situat în Oradea, Str. Fabricilor, nr.8 în favoarea SC Marinova Impex SRL
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 52 / 27.01.2011 prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 16.607 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167850 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea în incinta Ştrandului Ioşia, în vederea concesionării suprafeţei de 50 mp. în favoarea S.C. TRANSGEX S.A.. teren ocupat de sonda de apă geotermală nr. 4767
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 1.442 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172815 Oradea, teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Alexandru Roman intersecţie cu Calea Aradului
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pallag Csaba Sandor şi soţia Pallag Annamaria reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 173098 înscris în C.F. 173098 Oradea situat în Oradea în zona str. Livezilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6502 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală nr. 5 „Juhasz Gyula”, situată în Oradea str. Matei Corvin nr.106/A
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2242 mp teren public – strada Cimbrului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Koblos Attila Balazs şi soţia Koblos Andreea Ramona pentru suprafaţa de 56 mp teren identificat cu nr. cadastral 173250 înscris în C.F. 173250 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoriei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6920 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”, situată în Oradea, Str. Lăpuşului, nr.13.
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1134 mp teren public – strada Siretului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rozik Laszlo Zsolt, doamna Rozik Katalin şi doamna Rauch Melinda Katalin reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 172777 înscris în C.F. 172777 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoriei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bălăban Ciprian şi soţia Bălăban Florica reprezentând suprafaţa de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 172493 înscris în C.F. 172493 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 85 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 85 mp. teren, situat în Oradea, Calea Aradului, nr.31 în favoarea S.C. ROPET IMPEX S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial parter
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1842 mp teren public – strada Cimbrului porţiunea cuprinsă între Strada Drăgăşanilor şi strada Ion Bogdan – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1119 mp teren public – strada Cimbrului porţiunea cuprinsă între Strada Drăgăşanilor şi strada Grîului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 4847 mp si înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 55, situată în Oradea str. Haţegului nr.32
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 470 mp teren identificat cu nr. topo 5808/5, înscris în CF nr. 165941(nr. vechi CF 7106 ) Oradea, situat in Oradea, str. Vişinilor, teren cu destinaţia de drum
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea completării art.111, litera h - Cap. III secţiunea 2, din Regulamentul-propriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. 386 din 2009 modificat cu HCL 600 din 2011
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice prin înlocuirea domnului Ungur Lucian în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achiziţiilor Publice cu d-na Mintas Olimpia Smaranda
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reamenajare spaţii de parcare pentru autovehicule şi spaţii verzi în zone de locuit - Zona Blocuri în cvartalul str. Al. Cazaban- str. Erofte Grigore- str. Lăpuşului- str. Oneştilor ”
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Gheorghe Pop de Băseşti
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, urmare a actualizării suprafeţelor care fac obiectul activităţii de salubrizare stradală
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare infrastructură reţele electrice SIP ,Zona N12, Oradea” (situata în perimetrul limitat de străzile, Transilvaniei, C. Coposu, Lacul Roşu, Ştefan cel Mare)
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirului Municipal Rulikovski Oradea
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de administrare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea III între Municipiul Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL şi însuşirea sintezei raportului de evaluare al terenului
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de administrare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea II între Municipiul Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 196329/ 19.11.2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1030/2008 încheiat între Municipiul Oradea şi SC Eurobusiness Parc Oradea SRL
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în vederea scoaterii din funcţiune a activului fix ,,Pod peste pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci”
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deseurilor 01.05.2012-30.05.2013 si aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2012
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării unui sprijin în sumă de 30.000 lei în favoarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana, constând în carburanţi pentru autospecialele de intervenţie
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/27.01.2012 privind predarea de către Municipiul Oradea către Consiliul Judeţean Bihor a programului guvernamental lapte-corn şi mere derulat în grădiniţele cu program normal şi în şcoli
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădire, datorat bugetului local pe anul 2012 de către S.C. PATAM SRL Oradea
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI,INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR, PE ANUL 2012, A SOCIETAŢII COMERCIALE PRIMA REAL ESTATE SRL
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe teren, aferent investiţiei de peste 500.000 de euro (complex hotelier) realizată de SC CALIPSO SA în Oradea, str. Aleea Ştrandului nr.9
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 477.548,34 lei pentru investiţia realizata de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL ORADEA
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE PROGES SRL ORADEA
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE POWER TRADE SRL PLOIEŞTI
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR, PE ANUL 2012, A SOCIETAŢII COMERCIALE CONTACT TEHNIC INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2012 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂTII COMERCIALE LENAURA SRL
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei realizată de către S.C.SHOPPING CENTER HOLDING SRL în Oradea str. Calea Aradului nr.87
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2012 A SOCIETĂTII COMERCIALE PELICAN IMPEX SRL ORADEA
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2012 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 martie 2012
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 februarie 2012
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/2010, pentru desemnarea unor reprezentanţi ai municipiului Oradea în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea” şi aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Extinderea reţelei de apă şi extinderea reţelei de canal menajer pe Drum Uzinal, porţiunea cuprinsă între Calea Borşului (Sinteza) şi Staţie Pompare Ape Uzate Zona de Vest
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, Depoluare Pârâu Paris ”
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare intre Municipiul Oradea, SC Repcon SA si Fundatia Hospice Emanuel in vederea construirii Centrului de îngrijire paliativă Hospice
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 şi aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar din anul 2011
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către SC Lava Knitting SRL a unei parcele de teren în
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea, realizată în cadrul proiectului ”Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea”, depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operațiunea Strategii de dezvoltare loca
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea caietului de sarcini şi organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Oradea în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional/sezonier
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 6472 mp, teren fără construcţii identificat cu numărul topografic 4195/20 înscris în CF 4137 Ep. Bihor şi aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiul Oradea a suprafeţei de 6472 mp situat în Oradea, Calea Borşului
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 8.575 mp. teren, şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeţei de 8.575 mp. teren, situat în Oradea zona Nufărul – Pârâul Adona
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10062 mp, teren fără construcţii identificat cu numărul topografic 4195/22 înscris în CF 4137 Ep. Bihor şi aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiul Oradea a suprafeţei de 10062 mp situat în Oradea, Calea Borşului
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.992 mp şi aprobarea diminuării suprafeţei transmise în folosinţă gratuită Parohiei Reformate Oradea Ioşia în baza contractul de comodat nr. 516/27.04.1998 şi a actului adiţional din 18.08.2004 şi transmiterea în proprietate fără plată a suprafeţei de 3.181 mp din nr. topo 2438/5,
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Oradea

  privind închirierea pe o perioada de 1 (un) an de zile a unui număr de 44 de camere situate la etajele II şi III ale imobilului – Cămin studenţesc C4 – situat în Oradea, Str. Poieniţei nr.25 A, către familiile evacuate din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Oradea

  privind predarea imobilului situat Oradea, Piaţa Ferdinand, nr. 6, în administrarea Consiliului Judeţean Bihor
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, fără drept de atribuire a unei alte locuinţe
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU PERIOADA 2013 – 2028 IN SCOPUL CONFORMARII LA LEGISLATIA DE MEDIU SI CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2012, aprilie 2012 şi mai 2012
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 770/29.11.2011, privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul – cu destinaţia de sediu partid politic – situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal – Filiala Bihor
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Oradea

  privind extinderea dreptului de folosinţă gratuită, în favoarea Parohiei Greco-catolice „Sfântul Dumitru” Oradea, cu încă două săli de clasă, situate la parter, respectiv o sală de clasă la etajul imobilului – Şcoala cu clasele I-VIII „DACIA” - situat în Oradea, str. Călimăneşti nr.10, în vederea folosirii lor ca centru social
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.600/2008
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea spatiilor cu destinaţia de locuinţă, aparţinând domeniului privat a municipiului Oradea
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii străzii ” Pârâului” in strada ” regizor Mircea Popescu”
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „str. Valentin Silvestru” străzii nou create ce porneşte din str. Izvorului 99 si se termina ca drum înfundat
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii unor străzii nou create in municipiul Oradea, situate in zona Oncea , Episcopia Bihor, Nufărul si Calea Clujului
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare centru de reintegrare sociala si locuinte sociale, str. Vamii, nr. 34 /A, nr.cad. 156429 - Oradea
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare si asigurare cu utilităţi si funcţiuni Parc Industrial Eurobusiness II – str. Ogorului, nr. cad.172045 - Oradea
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Refuncţionalizarea zonei str. Meşteşugarilor - Construire centru de consultanta pentru amenajări interioare, str. Meşteşugarilor, nr.24A - Oradea
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea la proiectul “Reabilitarea şi reamenajarea podului din beton armat din Piaţa Unirii şi a finisajelor zidurilor de sprijin aferente malului stâng al Crişului Repede pe tronsonul cuprins între Sinagoga Neologă şi Pod, respectiv în aval în dreptul zidului de sprijin amenajat cu parapeţi şi jardiniere de tip seccesion şi malul drept pe tronsonul aferent Pieţei Ferdinand” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa p
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzilor şi reţelelor de apă canal din municipiul Oradea – Str. Vasile Alecsandri” în „Amenajare scuaruri şi pavare pe strada Vasile Alecsandri, Oradea în vederea transformării acesteia în spaţiu pietonal”, a includerii obiectivului de investiţii rezultat în lista de investiţii şi participarea Municipiului Oradea la proiectul „Amenajare scuaruri şi pavare pe strada Vasile Alecsandri, Oradea în vederea transformării
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea la proiectul „Racord la utilităţi a Grădinii Zoologice Oradea” din cadrul subprogramului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” depus în cadrul Programului Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice şi includerea obiectivului de investiţii mai sus menţionat în lista de investiţii
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA Oradea.
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totala de 38.898,25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către S.C. REZIDAN SRL
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2012 cu sumă de 2.327,07 lei, aferent investiţiei realizată de către Fundaţia Societatea Biblică din România, în Oradea pe str. Ogorului nr.258
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sumei de 6660 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC NEOPAN SRL
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public in Municipiul Oradea nr. 109967/28.06.2001 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA.
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea iniţiativei grupului de consilieri locali UDMR din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind inscripţionarea bilingvă a denumirilor străzilor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-nei Marc Oltea-Diana – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr.10479/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de INGRIJIRE si EDUCATIE TIMPURIE si a statului de functii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, valabile incepand cu data de 1 MARTIE 2012.
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale, sesiunea 2011
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.600 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuinţe PB18÷PB22, D99 şi PB100 din Oradea, str. Leonardo da Vinci
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 337 mp teren public reprezentând teren aferent străzi Potârnichilor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 719 mp teren public reprezentând strada Păunului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 511 mp teren public reprezentând strada Lebedei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.146 mp teren situat în curtea interioară a blocurilor de locuinţe PCB 144A-PCA 144 şi PB133-PB133 din Oradea, str. Liszt Ferenc, constituit din numărul topografic 630/48, din teritoriul cadastral Seleuş
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5.197 mp teren, reprezentând drum public în zona Parcului Industrial III– proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren în suprafaţă de 28168 mp situat în Oradea şi înscrierea lui în proprietatea publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Crismona Serv SRL, reprezentând suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 172957 înscris în C.F. 172957 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Cmeciu Mircea Valentin şi soţia Cmeciu Felicia Georgeta pentru suprafaţa de 533 mp teren identificat cu nr. cadastral 170817 înscris în C.F. 170817 Oradea, pentru suprafaţa de 26 mp teren identificat cu nr. cadastral 170819 înscris în C.F. 170819 Oradea situat în zona str. Ion Paun Pincio cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 184 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 184 mp. teren, situat în Oradea, sos. Borşului nr.23A, în favoarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., în vederea reglementării accesului la reţeaua stradală
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 21 mp, situat în Oradea, str. Decebal, nr.19, bl. C86 şi concesionarea directă a suprafeţei de 21 mp teren în favoarea D-lui Popa Ioan şi soţia Popa Ofelia
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 370/26 mai 2011 şi aprobare Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea în incinta Cimitirului Municipal, reprezentând suprafaţa de 68 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea monumentului comemorativ pentru militarii maghiari căzuţi în primul şi al doilea război mondial.
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 951 mp teren având nr. cadastral 172359 înscris în CF nr. 172359, situat în Oradea, şoseaua Borşului nr. 18, în favoarea S.C. SOGEMA S.A.
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF ndf 3349 Oradea sub nr. cadastral 4671, cu suprafaţa măsurată de 963 mp situat în Oradea, Str. Constructorilor nr. 1, în favoarea Regiei Naţionale a Pădurilor “Romsilva” Direcţia Silvică Bihor
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Sorin Alexandru şi soţia Pop Floare reprezentând suprafaţa de 38 mp teren identificat cu nr. cadastral 171741 înscris în C.F. 171741 Oradea situat în zona str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Lucaciu Viorel şi soţia Lucaciu Viorica reprezentând suprafaţa de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea şi suprafaţa de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea situate în Oradea în zona str. Ioan Păun Pincio cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Popovici Matei şi soţia Popovici Nicoleta Roxana reprezentând suprafaţa de 126 mp teren identificat cu nr. cadastral 170909 înscris în C.F. 170909 Oradea situat în Oradea în zona str. Bartok Bela cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Balota Dragomir şi soţia Balota Maria Laura reprezentând suprafaţa de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea situat în Oradea în zona str. Sofiei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii, străzi, poduri, spaţii parcări, alei, trotuare, alte lucrări conexe străzilor municipiului Oradea derulate prin Direcţia Tehnică printr-un ACORD CADRU PE DOI ANI.
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Oradea si a Protocolului de transmitere in folosinţa gratuită a terenurilor cu destinaţia de spaţii verzi aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.429 din 28 mai 2009.
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie ”Realizare iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crişului Repede între Podul Decebal si Podul P-ta Unirii (vis-a-vis de Primărie),Oradea „Realizare infrastructura reţele electrice SIP ,Zona N1, Oradea” , „Realizare infrastructura reţele electrice SIP, Zona S12,Oradea”, „Realizare infrastructura reţele electrice SIP, Zona S17„Realizare infrastructura reţele electrice S
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei “PARKING SUBTERAN STR. INDEPENDENTEI ORADEA”
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea cu SC RCS&RDS SA în vederea realizării unei parcări pe strada Independenţei.
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 februarie 2012.
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 ianuarie 2012.
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.795/2011
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 23.943 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului – zona publică din cartierul veteranilor de război, identificat cu nr. top 1556/21, 1557/12, 1557/8, 1558/25, 1561/26, 1561/8,1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/2, 1561/7 şi 1562/3 înscrise in CF nr. 1666 şi 1669 Sântandrei
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 1.252 mp. teren identificat cu nr. topo 481/24, 481/25 şi 481/26 Seleuş, situat in Oradea intersecţie str. Ciheiului cu str. C-tin Nottara
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 647 mp teren situat în Oradea, strada Lăcrimioarelor, identificat cu nr. topografic 5327/19 înscris în CF nr. 14853 Oradea.
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la S.C. Compania de Apă Oradea S. A. pe anul 2012
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2012
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea Parcului Industrial Eurobusiness III şi mandatarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 117.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2012
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local „TRANSREGIO”
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare cai acces in Cartierul Nufarul II - Soseaua de Centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente – ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Olarilor
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţieMODERNIZAREA STRĂZII TIMIŞOAREI; MODERNIZAREA STRAZILOR PANDURILOR ŞI SCÂNTEIA; MODERNIZAREA STRĂZII RECOLTEI; MODERNIZAREA STRĂZII SIBIULUI; MODERNIZAREA STRĂZII SPICULUI; MODERNIZAREA STRĂZII ODESSEI; MODERNIZAREA STRĂZII CÂMPULUI; MODERNIZAREA STRĂZII BEGA; MODERNIZAREA STRĂZII PREPELIŢEI; MODERNIZAREA STRĂZII AIUDULUI
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 11 din Regulamentul privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin H.C.L. nr.795/2011
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea şi a unui membru supleant în Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, constituită la nivelul Consiliului Judeţean, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1454/09.09.2010
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Vasile Cârlova – tronson I
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiţii ,,Reabilitare termică blocuri de locuinţe : 15, str. Mareşal Alexandru Averescu ; 9, str. Mareşal Alexandru Averescu ; R 86, str. Lăpuşului, nr. 33 ; Q 1/I, str. Sovata, nr.48 ; Q 1/II, str. Sovata, nr.48 ; Q 2/I, str. Sovata, nr.48 ,,
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea includerii blocurilor de locuinţe nr. 15, str. Mareşal Alexandru Averescu ; nr.9, str. Mareşal Alexandru Averescu şi R 86 , str. Lăpuşului, nr. 33 în programul local multianual de reabilitare termică blocuri de locuinţe din fonduri publice
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea HCL nr.539 /30.08.2010 pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamente fitosanitare inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan ( Cameraria Ohridella) în municipiul Oradea
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Negoiului
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 466.012 mp teren identificat cu nr. cadastral 159538 înscris în CF 159538 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea, sos. Borşului
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 16.492 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169001 Oradea şi a suprafeţei de 26.436 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169008 Oradea, teren situat în Oradea str. Ogorului, in prelungirea str. Atelierelor
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 9.365 mp teren din curtea interioară a blocurilor de locuinţe PB3 - PB10 ŞI PB16 - PB22 din Oradea, str. Cazaban, constituit din numerele topografice 1614/13, 1615/19 şi 1620/40
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.094 mp teren din curtea interioară a blocurilor de locuinţe AN196, AN197, AN198, AN 199 din Oradea, str. Cazaban, constituit din numărul topografic 3144/123 înscris în Cartea Funciară 181 Sântandrei
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 385 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Războieni, nr.2 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 144/385 mp. teren în favoarea d-lui Sabău Gheorghe
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Salcâmilor reprezentând suprafaţa de 3479 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 803/13.12.2011 şi aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă pentru suprafaţa de 193 mp teren situat în Oradea, Str.Prof. Gh.Marinescu nr.8, în favoarea numitului Pop Petre Bogdan.
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tănescu Aurelian Horaţiu reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 172038 înscris in C.F. 172038 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 569/30 august 2011, aprobarea caietului de sarcini şi organizarea licitaţiei publice pentru închirierea terenului în suprafaţă de 38,40 mp situat în partea de nord-est a Parcului 1 Decembrie din Municipiul Oradea, în vederea amplasării unui modul de alimentaţie publică – chioşc Cafe-Bar
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 47 mp teren situat pe B-dul Ştefan cel Mare şi darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi S.C. ALCANO IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Beie Cornel şi soţia Beie Andronica reprezentând suprafaţa de 69 mp teren identificat cu nr. cadastral 171508 înscris in C.F. 171508 Oradea situat în Oradea în zona str. Dinicu Golescu cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Stranici Gabriel şi soţia Stranici Anca Roxana reprezentînd suprafaţa de 15 mp teren identificat cu nr. cadastral 172294 înscris in C.F. 172294 Oradea situat în Oradea în zona str. Bartok Bela cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Palotaş Iuliu reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 164036 înscris in C.F. 164036 Oradea situat în Oradea în zona str. Aurel Covaci cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere spaţiu comercial, str. Calea Aradului nr.31, bloc P59- Oradea
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2012
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numitului KONKOLY JOZSEF, care ocupă în mod abuziv, locuinţa fond de stat, din imobilul situat în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr. 46.
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a bunurilor materiale aparţinând numitului Bungău Viorel, care sunt depozitate, în mod abuziv, în locuinţa fond de stat din imobilul situat în Oradea, str. Gen. Traian Moşoiu nr. 13, ap. 5
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar vizand efectuarea lucrarilor de interventie pentru reabilitare fatada stradala la imobilul din str. Independentei, nr. 3, Oradea
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Oradea

  pentru instituirea tarifului în vederea utilizării unui hol din incinta imobilului Orăşelul Copiilor din Oradea, situat pe strada Corneliu Coposu, nr. 8
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune a unor investiţii în infrastructura serviciului de iluminat public către SC Luxten Lighting Company, operatorul serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare a unor investiţii în infrastructura serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Oradea SA, operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind contractarea de către SC Electrocentrale Oradea SA a unui credit în sumă de maxim 30.000.000 lei
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Oradea

  privind predarea de către Municipiul Oradea către Consiliul Judeţean Bihor a programului guvernamental lapte-corn şi mere derulat în grădiniţele cu program normal şi în şcoli
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2012
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2011
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Health and risk prevention through Joint HighTech OR Debrecen-Oradea”
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes - Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de expropriere pentru realizarea proiectului cu denumirea „Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Development of natural habitats of protected trees species and volunteer flora on Ciuperca Hill – Oradea and in Korosszegapati – Hajdu-Bihor” în traducere „Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapati din judeţul Hajdu Bihar”
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Research Center for traffic optimization in urban settlements through computing and arithmetical algorithms”
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat ”Promoting religious tourism by best using the patrimony of Jewish Communities from Oradea and Debrecen (Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen)”
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat Religious Bridges - Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties (Punţi crisene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu – Bihar)
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “BHB Operation Departments - High common standards in surgery in the euro-region”, în traducere „Blocuri Operatorii în Bh – HB – Standarde comune de înaltă calitate în domeniul chirurgiei din euro-regiune”
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiilor (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ) şi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D ŞI E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare şi refuncţionalizare şi introducerii în circuitul turistic al CETÃŢII ORADEA CETATEA ORADEA, CENT
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Supporting the sustainable development of Bihor - Hajdu-Bihar Euroregion by establishing the public service
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Establishment of free WiFi and hot spot internet access points in Oradea and Debrecen” în traducere „Realizarea de puncte de acces gratis la internet în Oradea şi Debrecen”
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 86 din 29 ianuarie 2009
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea şi unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile contractuale din cadrul Centrului de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Fundaţia People to People, pentru dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă a victimelor traficului de persoane
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Liceul Don Orione Oradea, Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea şi Centrul de Îngrijire de Zi Oradea în vederea acordării de servicii sociale pentru copiii cu vârste cuprinse între 5-19 ani, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc social din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 869/2010 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapaţilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participării persoanelor cu dizabilităţi de învăţare şi boli psihice din Oradea
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 ianuarie 2012
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 decembrie 2011
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 13 decembrie 2011
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului HURO/0802/091_AF „Construcţia unei piste de biciclete între Berettyoujfalu şi Oradea” ce va fi finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Oradea

  privind mutarea Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea din imobilul situat in Oradea, str. Tribunalului nr.8, în imobilul - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea – Staţionar II – situat in Oradea, str. Republicii nr.37
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art.4 şi art. 5 din hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 27.02.2003 pentru aprobarea Planului cadastral de amplasare şi delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale 3528 şi 3529 Oradea, situate în Oradea, Str. Padişului şi trecerea in proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 7.586 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3528 şi 3529 Oradea
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Oradea

  privind majorarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA începând cu 01.01.2012
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii susţinute din finanţările rambursabile contractate cu BRD Groupe Societe Generale şi Banca Comercială Română în valoare de 15 milioane de euro, respectiv de 25 milioane lei, listă aprobată iniţial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 290/2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2009 şi modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2011
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii ce urmează a fi susţinute din finanţări rambursabile
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea a cinci societăţi comerciale
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Oradea

  privind numirea unor persoane în Consiliul Director şi Comisia de Cenzori a ADI TERMOREGIO
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2012 - 2013
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Oradea

  privind alegerea d-nei CHERECHEŞ FLORICA în funcţia de viceprimar al municipiului Oradea
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local şi viceprimar al municipiului Oradea al d-lui CARP GHEORGHE şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui TAU IOAN din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor