Proces verbal din 31.03.2011

PROCES VERBAL - incheiat azi 31 martie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 martie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan, d-l Corcheş Dorin, d-na Cherecheş Florica,    d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Pasztor Sandor, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  d-l Petruţ Vasile, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Luca Dorel

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na Koncsek Zita - director executiv ASCO, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa ordinară aferentă lunii martie 2011 a fost convocată pentru astăzi 31 martie 2011. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23 lipsesc motivaţi următorii domni consilieri  Luca Dorel, Petruţ Vasile, Mureşan Ovidiu şi Vulcu Daniel. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor anterioare  ale Consiliului Local. Şi anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 februarie 2011, proces verbal care a fost afişat la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local, şi a putut fi studiat. Supun spre aprobare procesul verbal la care am făcut referire. 

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            De asemenea supun atenţiei dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 martie 2011, în aceleaşi condiţii ca şi precedentul.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Vă rog să-mi daţi voie să invit preşedintele de şedinţă în exercitarea mandatului, poftiţi doamna preşedinte.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumesc. Bună ziua. Pentru început v-aş ruga să luaţi la cunoştinţă faptul că materialele cu numerele 77 şi 104 se retrag de către executiv şi de asemenea vă solicit votul pentru propunerile de hotărâri materialele de la 100 la 103 să le introducem pe ordinea de zi a borderoului.

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1 vot

 

            Supun la vot borderoul aşa cum l-am prezentat, în întregime.

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri?  1 vot

 

            Mulţumesc, atunci vom trece la punctele de pe ordinea de zi, nu necesită vot. 

 

            Pct. 1. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliul local al municipiului Oradea adoptate în anul 2010.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu, atunci vom trece la materialele care necesită voturi.

 

            DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

            Discuţii?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

            Discuţii?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea Poliţiei Locale Oradea a unor active corporale constând în echipamente de radio - recepţie

 

            Discuţii?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 5.890.000 lei, realizată de către SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr. 60.

 

            Discuţii?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 451.287,85 lei pentru investiţia în valoare de 84.156.243 lei, realizată de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr. 62.

 

            Discuţii?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a S.C. CIMARSON SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2011 pentru investiţii de natura locuinţelor, a SC LENAURA SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PLASTOR SA Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC VANDANA COM SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC POWER TRADE SRL PLOIEŞTI

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PROGES SRL Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 13. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC MASTER SA.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 14. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Pct. 15. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC AUTOGRAND SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 16. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a SC PRIMA REAL ESTATE SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 17. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PELICAN IMPEX SRL Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Pct. 18. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor pe anul 2011, a SC PORTO PETROL SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 19. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 107.351.369lei, realizată de către SC SHOPPING CENTER HOLDING SRL în Oradea str. Calea Aradului nr. 87.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

           

            Pct. 20. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC ABA TURISM SRL Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

           

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Pct. 21. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 403.566,39 lei aferent investiţiei realizată de către SC CETATEA NOUĂ SRL în Oradea str. Cetăţii nr. 1.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădire, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC PATAM SRL Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 37. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor şi aprobarea reducerii impozitului pe clădiri pentru investiţii de peste 500.000 de EURO pe anul 2011 a SC SELINA INVEST SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la RAPAS Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale SA pe anul 2011.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea SC Lavitex Prod SRL constând în aparate de joacă.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

            Pct. 65. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 90.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2011.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            O să vă rog frumos să luaţi în considerare şi completarea la materialul 65 care suplimentează acest buget la suma de 100.000.

 

            Cine este pentru acest material în totalitatea lui? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

            Discuţii dacă sunt? Dl. Delorean poftiţi.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - consilier local

 

            Mulţumesc d-na. preşedintă. Am o întrebare, la art. 11 se aprobă constituirea fondului, normal şi absolut legal, de finanţare nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, dar totuşi aş fi curios să ştiu cine este această asociaţie culturală Meda Music la care acordăm suma de 12.000 lei.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Am să dau cuvântul d-lui director al Direcţiei Economice d-l Florea, vă rog.

 

            d-l Eduard Florea - director executive Direcţia Economică

 

            Solicitarea respectivă a fost depusă de către Hotel FM, aşa cum este cunoscută formaţia din Oradea care a câştigat selecţia pentru Eurovision a solicitat un sprijin financiar din partea noastră. Am găsit această modalitate de finanţare directă aşa cum este materialul prezentat.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - consilier local

 

            Eu mă bucur, dar viitoare vă rog să le spuneţi pentru că Oradea are finanţare nerambursabilă 30 zile, putea să depună pentru finanţare directă fără să se facă după aceea valuri, pentru că avem o zonă civilă în Oradea care aplică proiecte de finanţare, 281 de proiecte au fost şi puteau să aplice şi ei, nu păţeau nimic. Dar, O.K. sunt de acord, mulţumesc.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Dacă mai sunt alte discuţii? D-l Corcheş, vă rog.

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            De data aceasta nu pot decât să nu fiu de acord cu colegul meu dl Delorean în ceea ce priveşte societatea civilă, poate că ar trebui mult mai detaliat analizat tot ceea ce societatea civilă sau reprezentanţii societăţii civile depun pe fondurile rambursabile, pentru că noi avem pe borderou materiale care nu concluzionează tocmai cele prezentate. Mulţumesc.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Supun materialul la vot.

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1vot

 

            Pct. 67. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale - perioada 2011 - 2016.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 69. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate şi transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de SC Administraţia Domeniului Public SA.

 

            Discuţii dacă sunt? D-l Delorean, vă rog.

 

            d-l Delorean Ion-Iulius - consilier local

 

            Mulţumesc doamna preşedinte, aş dori doar o mică modificare, sau introducerea unei modificări în cadrul statului, la cap.VI, administrarea societăţii, aici este înşirat consiliul de administraţie, vă rog frumos să mai introduceţi o propoziţie prin care directorul economic şi directorul tehnic să participe obligatoriu la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Cine este de acord cu propunerea domnului Delorean? Unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Atunci voi supune votului dvs. hotărârea în totalitate.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 70. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 71. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind reluarea procesului de valorificare a bunurilor de natura utilajelor (specifice în domeniul construcţiei, întreţinerii şi reparaţiilor de drumuri) aparţinând municipiului Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 72. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea SC Selina SRL constând în Staţie de pompare ape uzate - str. Prunilor, Oradea.

           

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 73. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2011.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru?  18 voturi

            Împotrivă? 1 vot

            Abţineri? 4 voturi

 

            Pct. 74. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2011 la SC OTL Transport Local SA.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 75. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea majorării tarifelor la bilete, abonamente nominale lunare şi săptămânale ce vor fi practicare de SC OTL SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.05.2011.

 

            Discuţii dacă sunt? D-l Corcheş, vă rog

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            Mulţumesc doamna preşedinte, vis - a - vis de acest material aş ava două întrebări. Este domnul director în sală şi profit de acest lucru, o  analiză a costului  care stă la baza acestei majorări şi o să mai am o întrebare după ce primesc răspuns la întrebare dacă-mi este permis doamna preşedinte.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Dau cuvântul domnului Csuzi - director O.T.L

 

            d-l Csuzi Istvan - director executiv O.T.L.

 

            Mulţumesc pentru întrebare, în primul rând aş vrea să subliniez faptul că această creştere tarifară nu înseamnă aducerea de noi profituri către O.T.L. ci înseamnă o reechilibrare a balanţei a cel puţin 5 elemente pe care o să vi le enumăr. În primul rând, anul trecut TVA-ul a fost modificat cu 5%, inflaţia a fost de 5 şi ceva la sută, am avut o creştere la combustibil, o explozie a preţului, a crescut costul energiei electrice, a crescut costul pieselor de schimb auto şi la tramvaie, au crescut consumabilele, materialele, şi toate celelalte pe care nu am să le enumăr mai departe. Prin această măsură O.T.L. îşi reechilibrează balanţa de plăţi  şi venituri. Vreau să mai fac o mică paranteză, O.T.L. faţă de anul trecut a crescut la numărul de abonamente la preţul întreg cu 15%, a crescut la studenţi şi elevi  cu 17%, a crescut la bilete mai puţin semnificativ de 2-3%.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            d-l Corcheş am să dau cuvântul altor colegei dacă vor să pună alte probleme, vă rog, dacă mai sunt şi alţi colegi? Dacă nu, d-l Corcheş.

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            Mulţumesc doamna preşedinte, aşteptam, că nu era nici o problemă, v-am spus din  start că voi mai avea o întrebare. Intr-adevăr sunt câteva aspecte care trebuiesc luate în considerare domnule director. Totodată ştim că sunt şi alte motive pentru câteva dintre cele prezentate de dvs. pentru a reduce aceste costuri. De apreciat faptul că au crescut încasările la componentele pe care le-aţi amintit. Există totodată, şi trebuie să fim realişti şi riscul ca datorită acestor majorări să scadă numărul de abonaţi şi utilizatori legaţi ai transportului în comun. Aş mai avea o singură întrebare şi am să vă rog să-mi daţi un răspuns. Dacă-mi puteţi spune câţi angajaţi a avut regia în noiembrie 2008 şi câţi are astăzi. Mulţumesc.

 

            d-l Csuzi Istvan - director executiv O.T.L.

 

            Dacă-mi permiteţi, aş începe cu răspunsul la reflectarea asupra controlului biletelor de care a-ţi amintit, probabil fraudarea biletelor, a călătoriilor va creşte, trebuie să vă spun că am introdus sisteme de control mai bune decât cele anterioare, astfel numărul de validări a crescut în ultima perioadă  cu 7% şi consider că s-a redus numărul contravenţiilor semnificativ în ultima perioadă. Vis-à-vis de..., încă un lucru am uitat adiniaori să subliniez, Oradea este printre cele mai ieftine oraşe din România la transportul în comun, biletele din alte oraşe sunt demult 2 lei, în Craiova, Timişoara, abonamente similare care în  Oradea abia acum devin 60 de lei sunt 90, 93, 106, 125 de lei sunt în multe oraşe. Nu vreau să mă eschivez vis-à-vis de răspunsul dat de numărul de angajaţi. În 2008 erau 9 trasee de autobus, astăzi în 2011 avem 15 trasee de autobus, avem cu peste 100 şi ceva de  km trasee, şi trebuie să vă spun că într-adevăr faţă de perioada amintită de  dvs. suntem cu 32   de persoane , 13 şoferi în plus 74,05 şi nu avem şoferi suficienţi, aşa se adună în jur de 1000 ore suplimentare executate de ei, şi dacă în mod normal ni s-ar permite aş putea reduce costuri angajând, pare paradoxal dar asta este realitatea. Pentru că aceste 1000 de ore le plătim dublu. Deci, în acest moment dacă ne gândim din pun ct de vedere al economiei ar trebui să mai angajăm, şi nu numai şoferi ci şi mecanici auto au fost angajaţi, au fost angajate vânzătoare de bilete. Deci, să fie clar, economia se poate şi face şi angajând,  nu neaparat reducând personalul.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Sunteţi mulţumit d-l Corcheş de răspuns?

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            Nu în totalitate, doamna preşedinte, dar se va vedea prin atitudinea mea la vot. Mulţumesc.

 

            d-na Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumesc dl Corcheş, atunci supun la vot dacă nu mai aveţi şi alte interpelări.

 

            Cine este pentru? 19 voturi

            Împotrivă? 4 voturi

            Abţineri?

 

            Pct. 96. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea valorificării de către SC Electrocentrale Oradea SA a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) în vederea asigurării resurselor financiare pentru plata furnizorilor de combustibil.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1 vot

 

            Pct. 102. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea plăţii comisionului pentru încasarea impozitelor şi taxelor prin sistemul naţional electronic de plată online.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 112. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scoaterii din funcţiune a două active fixe (autoturisme) aflate în proprietatea SC Electrocentrale Oradea SA şi valorificarea acestora prin programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            A.I.O. - TERENURI

 

            Pct. 23. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 100 mp teren identificat cu nr. cadastral 159940 înscris în CF 159940 Oradea, situat în Oradea, b-dul Ştefan cel Mare nr. 2, în favoarea Cozman Ioana Dorina.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?        

 

            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Vajna Laszlo Janos şi soţia Vajna Agnes Rozalia reprezentând suprafaţa de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 164957 înscris în CF 164957 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 25. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Bihari Iuliana, reprezentând suprafaţa de 32 mp teren identificat cu nr. cadastral 165986 înscris în CF 165986 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de „drum public"

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 26. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Moş Maria reprezentând suprafaţa de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în CF 168003 Oradea, respectiv suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în CF 167995 Oradea situate în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de „drum public"

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 27. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Mărcuţ Petru, Mărcuţ Ana Valeria, Randiş Paul Emil, Randiş Raluca Beatrice în suprafaţă de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în CF 167618 Oradea situat în Oradea str. Colinelor cu destinaţia de „drum public"

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 28. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament  şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 89G fără acces având nr. cadastral 161439 cu propunerea de dezmembrare în patru noi parcele şi constituire drum de legătură între str. Czaran Gyula şi Calea Aradului.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 29. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 110 mp teren identificat cu nr. cadastral 166435 înscris în CF 166435 Oradea, situat în Oradea, str. Izvorului, nr. 45/B în favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 30. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 28 mp teren, identificat cu nr. topo 5323/12, înscris în CF 75995 Oradea, situat în Oradea, str. Milcovului nr. 10/A, în favoarea SC HIRAM SERVICE SRL.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 31. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 158533, înscris în CF 158533 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, bl. P68, ap.1 în favoarea SC CRISTAL APEX SRL.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 32. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 29 mp teren, identificat cu nr. cadastral 1419, înscris în CF ndf 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, ap 4 în favoarea SC Cristal Apex SRL

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 36. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Cherecheş Sonea Laurenţiu Cornel şi soţia Cherecheş Sonea Cosmina Teodora reprezentând suprafaţa de 112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9874 înscris în CF 157568 Oradea situat în Oradea str. Caişilor cu destinaţia de „drum public"

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 694/15.10.2010, pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.190 mp, teren aparţinând municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, aflat în folosinţa SC Compania de Apă SA Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 160484 Oradea cu nr. cad. 160484, în suprafaţă de 62 mp situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 56, bl. Q 48 ap.3 în favoarea SC Armexpert SRL.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Popa Vasile şi soţia Popa Maria reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cad. 168450 înscris în CF 168450 Pradea situat în Oradea, str. Sofiei cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Blaga Ioan şi soţia Blaga Daniela reprezentând suprafaţa de 46 mp teren identificat cu nr. cad. 168620 înscris în CF 168620 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii dacă sunt?

 

             Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Poieniţei nr. 25, reprezentând teren în suprafaţă de 17659 mp teren cu construcţii în care funcţionează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?