Proces verbal din 30.08.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

Încheiat azi  30 august 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

  Participă următorii consilieri:  d-na Biro Rozalia-Ibolya,  d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Luca Dorel,   d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric,  d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor,  d-l Petruţ Vasile, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipsesc:  d-l Mercea Pavel, d-l Popa Claudiu şi d-l Sarkozi Zoltan,

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Pentru început îi vom primi pe oaspeţii noştri din Franţa, vor ţine un  scurt discurs, iar după ce dânşii vor pleca vom începe şedinţa ordinară a Consiliului local, planificată pentru astăzi.

 

            d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

           

            Stimaţi consilieri aşa cum v-a anunţat d-l preşedinte de şedinţă avem plăcerea şi onoarea să fim astăzi gazdele unei delegaţii de la Primăria din Nancy - Franţa, care sunt într-o vizită în municipiul Oradea, în principal pentru o problemă de arhitectură şi pe probleme de patrimoniu Art Nouveau, dar şi de o posibilă colaborare pe linie medicală între cele două oraşe. Sunt oaspeţii noştri d-l Jean Michael Berlemont - viceprimar al oraşului responsabil cu relaţiile europene. De asemenea din partea Ambasadei Franţei  d-l Jean-Baptiste Cuzin în dreapta doamnei viceprimar Biro şi experţii care-i însoţesc pe dânşii, doamna Valerie Thomas - şef al muzeului din Nancy şi doamna Verena Denry - şef cu relaţiile internaţionale la Primăria din Nancy. Îl rog pe domnul viceprimar să adreseze câteva cuvinte Consiliului, după care vom trece practic la şedinţa noastră după o scurtă pauză. Traducerea o va face doamna profesoară din Oradea.

 

            d-l Jean Michael Berlemont - viceprimar al oraşului Nancy - Franţa

 

            Doamna viceprimar şi domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri municipali, doamnelor şi domnilor, aş dori să spun că este o onoare pentru delegaţia din Nancy , să fim primiţi de instanţa cea mai democratică a oraşului Consiliul municipal. Am venit de la Nancy un oraş cu 300.000 de locuitori, se găseşte de 200 de km de Strasbourg, în provincia Lorena. Am venit în colaborare cu Ambasada Franţei al cărei reprezentant dl Tisant este aici de faţă pentru a găsi mijloace şi modalităţi de cooperare cu oraşul dvs. frumos. Până în prezent am identificat două aspecte, două axe care ne-ar putea apropia. Pe de o parte tot ceea ce priveşte patrimoniul pentru că aveţi  norocul de a avea în oraşul dvs. multe clădiri foarte frumoase şi putem astfel colabora asupra unor practici pentru reabilitarea, restaurarea acestor clădiri. Şi de asemenea asupra organizării şi realizării unor cartiere pentru că noi avem această experienţă la Nancy. Aveţi norocul de a avea un oraş bogat în patrimoniul. Împreună cu doamna Valerie Thomas curator şef al Muzeului din Nancy am hotărât să vă susţinem o eventuală candidatură la asociaţia oraşelor Art Nouveau pentru a putea să promovăm frumoasele clădiri din oraşul dvs. şi vă vom susţine în acest sens. Şi în domeniul sănătăţii ne-am gândit la o posibilă colaborare, împreună cu domnul viceprimar ne-am petrecut dimineaţa la spitalul municipal şi am văzut modul extraordinar în care s-a lucrat în aceşti ani pentru reabilitarea acestui instrument de menţinere a sănătăţii. Nancy este un mare centrul universitar şi în ceea ce priveşte spitalele. Am propus în acest sens realizarea unor schimburi şi semnarea unui proiect Erasmus astfel ca studenţii români să poată veni la Nancy să vadă cum se derulează acolo lucrurile, iar studenţii de la Nancy să vină la Oradea, deci este vorba de schimburi între studenţi. În concluzie domnule primar aş dori să vă mulţumesc pentru calitatea primirii dvs., felul în care am fost primiţi de către colaboratorii dvs. disponibilitatea lor, atât persoanei care a tradus. Am descoperit un oraş deosebit de frumos şi fermecător şi sperăm că delegaţia din oraşul dvs. ne va întoarce această vizită, iar între cele două oraşe vor continua legături durabile care au început astăzi. Vă mulţumesc mult.

 

            d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

            Aş dori în încheierea acestei alocuţiuni să mulţumesc delegaţiei franceze pentru vizita pe care ne-au făcut-o, să mulţumesc Ambasadei pentru că a înlesnit această colaborare şi să-i asigurăm de disponibilitatea noastră  de a colabora pe aceste axe de colaborare sau pe altele pe care le vom stabili în viitor. Sper să rămâneţi cu amintiri plăcute despre Oradea. Mulţumim.

            În cinci minute d-l preşedinte va prelua conducerea şedinţei. Vă mulţumim.

 

            d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            În primul rând v-aş ruga să ţinem un moment de reculegere pentru un  fost director care a lucrat foarte mulţi ani la OTL Oradea d-l Cornel Lupău.

 

            Am să dau cuvântul doamnei Borbei - director executiv Direcţia Juridică pentru a ne comunica unele date juridice cu privire la şedinţa de astăzi.

 

            d-na. Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

            Mulţumesc domnule preşedinte. Bună ziua. Şedinţa convocată pentru astăzi 30 august   2011este legal întrunită. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25, lipsesc motivaţi d-l consilier Popa Claudiu şi d-l consilier Sarkozi. Vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare, şi anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20 iulie  2011, şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 04 august  2011.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            În continuare am să dau cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, d-l Delorean.

 

            d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            d-l Corcheş vă ascult.

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            O singură rugăminte domnule preşedinte vis-a-vis de materialele care sunt supuse spre dezbatere. Comisiile de specialitate au fost atât în cursul zilei de ieri, cât şi în cursul zilei de astăzi. Îmi permit să fac din nou această precizare, ţinând cont şi de atitudinea pe care a-ţi avut-o tot în calitate de preşedinte de şedinţă, la şedinţa trecută. Rugămintea mea ar fi să gândim comisiile de specialitate astfel încât să nu existe diferenţe, pentru că în cursul zilei de ieri unele comisii au avut 40 de materiale, altele au avut 60 de materiale. Vă mulţumesc. Încă o singură precizare, sunt materiale postate pe site, şi aici fac apel la serviciul AT din Primărie, să avem grijă cu CNP-urile a celor care solicită date sau solicită chestiuni legate de executiv să nu publicăm pe site CNP-urile dânşilor pentru că s-ar putea să avem probleme. Mulţumesc.

 

            d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Aveţi dreptate domnule Corcheş, sunt în asentimentul dvs. trei comisii într-adevăr la ora unu au primit toate materialele care au fost supuse spre dezbatere în şedinţa ordinară de astăzi, cei are aţi avut şedinţă de la ora 11,00 am înţeles că aţi primit doar 46 de materiale. Aşa că am să rog Biroul Consiliului Local să se sesizeze şi să încerce să satisfacă dorinţa întregului Consiliul local de acum o lună de zile.

            d-l Mureşan vă ascultăm.

 

            d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

            Am rugămintea domnule preşedinte ca doamna Borbei să-i noteze ca şi absenţi motivaţi pe d-l Mercea şi d-l Petruţ pentru că sunt la înmormântare la ora asta la domnul Lupău.

 

            d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Şi d-l Pasztor, deci suntem 22, deci este cvorum şi pentru 2/3 din voturi, aşadar voi supune la vot ordinea de zi a Consiliului local pentru ziua de astăzi.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamente fitosanitare inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) şi a documentaţiei aferente, în municipiul Oradea.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•I.                    A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 179 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 179 mp teren, situat în Oradea, sos. Borşului nr. 23A, în favoarea SC PARISOT GREEN SOFA SRL, în vederea reglementării accesului la reţeaua stradală.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în Judeţul Bihor"

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Goina Silviu şi soţia Goina Viorica, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în CF 170373 Oradea situat în Oradea în zona str. Stupilor cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct.5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 12 mp din terenul identificat cu nr. cad. 169334 Oradea înscris în CF 169334 Oradea, situat în zona Calea Aradului - cartierul Luceafărul, în favoarea SC Selina Invest SRL, în vederea amplasării unui post6 electric de transformare.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Scorţe Ioan, reprezentând suprafaţa de 68 mp teren identificat cu nr. cad. 170565 înscris în CF 170565 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Gabor Andrei Aurel, d-l Creţ Gavril şi soţia Creţ Rodica Marioara şi d-l Creţ Nicolae şi soţia Creţ Rodica reprezentând suprafaţa de 48 mp teren identificat cu nr. cad. 168920 înscris în CF 168920 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului, suprafaţa de 616 mp teren identificat cu nr. cad. 168915 înscris în CF 168915 Oradea situat în Oradea str. Piersicilor şi respectiv suprafaţa de 284 mp tern identificat cu nr. cad. 168916 înscris în CF 168916 Oradea situat în Oradea str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Bota Ionel Marius  şi soţia Bota Otilia Daciana, reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cad. 170398 înscris în CF 170398 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Dudaş Daniel şi soţia Dudaş Claudia Florentina, reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cad. 170644 înscris în CF 170644 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireşilor  cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Oltian Danuţiu Ioan şi Oltian Rozalia Eugenia, reprezentând suprafaţa de 1114 mp identificat cu nr. cad. 169051 înscris în CF 169051 Oradea situat în Oradea în zona str. Nojoridului cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Baciu Gabriel şi soţia Baciu Nicoleta Margareta, reprezentând suprafaţa de 17 mp teren identificat cu nr. cad. 166285 înscris în CF 166285 Oradea situat în Oradea str. N. Beldiceanu, respectiv suprafaţa de 43 mp teren identificat cu nr. cad. 166287 înscris în CF 166287 Oradea situat în Oradea la limita sudică a amplasamentului, cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Rujea Gheorghe şi soţia Rujea Sanda, reprezentând suprafaţa de 296 mp teren identificat cu nr. cad. 168889 înscris în CF 168889 Oradea situat în Oradea în zona str. Câmpului cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei doamnei Benea Maria, reprezentând suprafaţa totală de 5452 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 17327 şi 17339 înscrise în CF 170831 şi CF 170835 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinaţia de „drum public" - nou creat.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 3275 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I - VIII „Alexandru Roman", situată în Oradea, str. Clujului, nr. 106.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5588 mp teren public - drum şi parcări în zona străzii Gheorghe Doja - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren reprezentând, str. Calea Clujului în suprafaţă de 15313 mp teren - carosabil şi parcări - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4919 mp teren public - parcări în zona str. Independenţei - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 459 mp rămasă după exproprierea cotei de 795/1.254 mp teren din nr. cadastral 1343 înscris în CF 162383 Oradea, proprietate a SC Termoelectrica SA.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 430/2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 434/2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 500/2011

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tuducan Petru şi soţia Tuducan Angela, reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral  170178 înscris în CF 170178 Oradea situat în Oradea în zona str. Pădurii cu destinaţia de „drum public".

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea a suprafeţei de 4.484 mp teren, situat în Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, în vederea realizării unui drum de acces la viitorul campus şcolar situat în zona mai sus menţionată.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5791 mp teren public reprezentând strada Rectorului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 45 mp, situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. A.N.  49 şi concesionarea directă a suprafeţei de 45 mp teren în favoarea SC Cristal Apex SRL

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4391 mp teren public - drum- strada Aurel Ciupe- proprietate publică a municipiului Oradea.

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tărău Aurel Coriolan, reprezentând suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cadastral 170189 înscris în C.F.171089 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii  la material dacă sunt? D-l Pasztor poftiţi.

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

Domnule preşedinte, eu aş avea pentru A.I.O. o observaţie, cam pentru o treime dintre materiale avem schiţă de plan de ansamblu, iar pentru restul nu avem. Mai demult aveam la toate. Aş avea o rugăminte, la toate materialele care se referă la terenuri să avem schiţă de ansamblu. Eu caut acum unde este acel teren pe Matei Corvin la nr. 65 şi nu pot să găsesc, dar dacă vom avea încadrarea în zonă atunci putem şti. Vă mulţumesc.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Vă rugăm frumos să notaţi cererea domnului consilier şi să vă conformaţi pentru următoarele şedinţe.

Am să supun materialul la vot.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3276 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum de acces, cu suprafaţa de 3276 mp., situat în Oradea zona str.Clujului - str.Ogorului

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton situate în zona Piaţa Nucetului nr.4 (staţia de hidrofor 863), strada Constantin Brâncuşi (staţia de hidrofor 127) şi rezervorul situat în strada Al. Xenopol (staţia de hidrofor 522)

 

            Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1382 mp teren public -drum -  proprietate publică a mun. Oradea

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru reamenajarea zonei de chioşcuri pentru vânzare de produse situată în partea de nord-est a Parcului 1 Decembrie şi reglementarea contractelor de închiriere în derulare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice ale municipiului Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? D-l Huszar, poftiţi.

 

            d-l Huszar Istvan-Eric - consilier local

 

            Mulţumesc domnule preşedinte, probabil ştiţi cu toţii, sau cel puţin membrii comisiei buget ştiu foarte bine că am fost contactaţi din partea a trei proprietari de chioşcuri. Însă studiind materialul, pun întrebarea: au trecut 2 ani de când a expirat contractul iniţial. Avem noi dreptul să le încredinţăm direct, sau ar trebui să ţinem o nouă licitaţie. Ieri în cadrul comisiei am solicitat punctul de vedere al Instituţiei Arhitectului Şef, vis-a-vis de diferenţa de suprafeţe a chioşcurilor respective. M-am uitat, am înţeles că au avizul CMUAT, este vorba despre trei chioşcuri identice, iar al patrulea chioşc ar urma să fie cam de 3 ori ca suprafaţă mai mic decât primele trei. Cum se va încadra în zonă? De aceea am cerut punctul de vedere al Arhitectului Şef.

 

            d-na. Lucia Iacob - Instituţia Arhitectului Şef

 

            Nu ştiu ce planuri aveţi dvs. la material, însă dimensiunile chioşcurilor sunt aproximativ egale. Deci, suprafeţele chioşcurilor sunt aproximativ egale, inclusiv dimensiunile, dacă ne referim la cele din Parcul 1 Decembrie.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Îmi cer scuze, din adresa care ne-au înaintat-o cei trei proprietari reiese tocmai că al patrulea chioşc ar urma să fie la o treime ca suprafaţă.

 

            d-na Lucia Iacob - Instituţia Arhitectului Şef

 

            Nu. Deci, din planuri reiese clar suprafaţa.

 

            d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

            Deci, una este ceea ce vor unii dintre ei şi alta este ceea ce spune hotărârea de consiliu. În hotărârea de  consiliu şi în schiţa anexă dimensiunile sunt standard la toate. Cei care vor să se conformeze pentru ca zona să arate unitar, este bine, dacă nu vor să se conformeze atunci aceasta este situaţia din punct de vedere urbanistic, adică nu vor mai beneficia de prevederile acestei hotărâri. Este adevărat că au depus cereri, dar dacă vă uitaţi în anexa la hotărârea de consiliu se vede foarte clar  amplasamente care sunt aici. În ceea ce priveşte partea de legalitate îi las pe colegii mei să răspundă, eu vă spun  doar că am mers după următorul criteriu: aşa cum se vede în raportul de specialitate o parte din acele chioşcuri au funcţionat din anii 90 pe baza unei încredinţări directe. O parte au funcţionat din 2007 dacă bine reţin eu, pe baza unei licitaţii, ca atare şi tarifele pe care le achitau pe metru pătrat, erau foarte diferite de la o societate la alta. Având în vedere aspectul dezolant al acelei zone şi faptul că treptat - treptat unii dintre deţinătorii chioşcurilor au acumulat datorii foarte mari la plata contravalorii chiriei aferente terenului folosit sau au renunţat de bunăvoie la aceste chioşcuri am hotărât să reglementăm şi această zonă, în sensul în care să refacem tot pavajul dintre cele două staţii şi să dăm un aspect unitar zonei. Şi în urma negocierilor care au avut loc dintre reprezentanţii AIO - Primărie - Urbanism pe acele aspecte, am convenit acest lucru. Adică, le oferim o chirie rezonabilă dar, şi o perioadă suficient de mare ca să-şi amortizeze investiţia. Dar, vin şi fac ceva de calitate, de tipul chioşcurilor de ziare de exemplu. Aliniate într-o formă care să arate din punct de vedere urban bine şi să se încadreze cu spaţiul respectiv. Şi pe o suprafaţă evident mai mică, acum sunt toate lăbărţate pe acolo. Mai sunt nişte amprente, deci oricum trebuie să le scoatem de acolo. A fost logic, hai să spunem, au plătit chirie atâţia ani, vor să investească, foarte bine.  Le dăm această posibilitate. Legat de legalitate vă poate explica zona juridică  de la A.I.O.

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

            Despre problema juridică discutăm, între noi a fost un contract acceptat tacit de ambele părţi.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Mulţumesc, deci domnule primar, să nu mă înţelegeţi greşit, nu am probleme cu reamenajarea zonei unde au rămas doar amprente, nu sunt contra. Am citit materialul, am văzut despre ce este vorba, însă am primit o adresă din partea a trei societăţi comerciale, a trei cetăţeni, care ne-au adresat o solicitare, o informare. Atunci, mai degrabă aş întreba A.I.O. şi Instituţia Arhitectului Şef a primit  această adresă? Întrebarea mea este: dacă din punct de vedere al suprafeţei este aşa cum este menţionat în adresă sau se vor conforma aşa cum a spus şi domnul primar. Dacă se vor conforma aşa cum a spus şi domnul primar nu am nimic împotrivă, decât că, din material reiese că în 30.06.2009, a expirat contractul lor. Avem dreptul să le încredinţăm direct un contract de închiriere? Faptul că am acceptat tacit ca plata chiriei să se facă, ei tacit s-au folosit de acest teren şi de acele chioşcuri. Nu se plâng din cauza asta, dar, avem dreptul sau nu, să facem o încredinţare directă? Asta era întrebarea.

 

            d-na Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

           

            Da, într-adevăr contractul a expirat în anul 2009, dar suntem în situaţia în care potrivit Codului civil operează tacitarea locaţiunii. Deci, ei au folosit până astăzi acel amplasament, în prezent au acolo o construcţie, aceeaşi deţinători vor ridica o construcţie nouă potrivit celor spuse de doamna Iacob. Deci, suntem în deplină legalitate.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Atunci, din ce am auzit până acum, practic sunt două părţi cu păreri diferite. AIO citeşte foarte tare această adresă, eu până la urmă după o grămadă de calcule ajung la 1,39 lei pe metru pătrat, mă rog este voinţa lor, şi pe urmă ajung la 1 leu/metru pătrat. Totuşi eu aş vedea în felul următor, de ce să nu băgăm în hotărârea noastră un articol, încă unul dacă doriţi, se zice foarte clar: se aprobă preţul de închiriere de 2,00 lei/mp/zi. Atunci haideţi să fie art. 6 varianta cu care nu suntem de acord şi să pornească licitaţia de la 2 lei/mp/zi. Atunci noi ce facem dacă ei nu acceptă 2 lei? Nu este valabil contractul nostru.

 

            d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

            Pentru neacceptare putem veni cu această chestiune, explicităm numai să o formulăm juridic să stea în picioare. Neacceptarea condiţiilor din consiliu duce la reziliere, scoaterea la licitaţie a amplasamentelor disponibile, e foarte simplu. Suntem de acord, o să vedem. Cum formulăm un  articol suplimentar, trebuie să fie introdus, sunt de acord, este logic. Oricum numai asta trebuie să facem, trebuie să precizăm. Găsiţi o formulare juridică, gândiţi ...

 

 

            d-na. Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

            Contractul de închiriere se va încheia în cazul în care ambele părţi sunt de acord. Dacă una dintre părţi nu va fi de acord şi nu va dori nu va semna contractul. În situaţia asta vom avea un amplasament liber care evident se va scoate la licitaţie. Atunci faceţi propuneri pentru modificare, sau un amendament la art. 4.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Asta a fost propunerea mea, practic dacă nu ajungem la o înţelegere de 2 lei/m.p/zi să se considere liber amplasamentul, şi să fie licitaţie de la 2 lei/mp/lună. Dar, pentru asta, dacă ascultaţi o secundă, trebuie să avem hotărârea pentru 2 lei. Până când nu avem hotărârea pentru 2 lei, atunci a picat, categoric, să mai avem încă un articol.

 

            d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

            Văd că discuţiile au tergiversate pe marginea unui contract pe care nu-l avem în faţă. Avem noi modelul de contract cu respectivii? Mai mult, putem noi pune acolo faptul că se poate interzice la cineva ca la o distanţă de 500 de metrii să nu se înfiinţeze alt chioşc prin contractul pe care urmează să-l semnăm? Dar  noi discutăm pe marginea unui contract pe care nu-l avem în faţă. Doriţi să adăugaţi amendamente, dar atunci să avem o bază de discuţie.

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            O soluţie care să poată rezolva problema ar fi următoarea: introducerea unui articol care să spună foarte simplu, dacă până la data 30.04.2012 nu vor fi înlocuite chioşcurile existente conform prezentei hotărâri se va trece la scoaterea la licitaţie de la preţul de 2 ron/mp/zi.

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

            Aş dori să citiţi cu atenţie minuta ataşată la material şi veţi vedea că toţi cei care sunt acolo cu care am purtat aceste discuţii am convenit împreună la acest preţ de 2 lei pe mp.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Am materialul în faţă, la art. 1 este aprobarea amenajării zonei, aşa cum a spus şi domnul primar, este perfect. Art. 2 este aprobarea închirierii directe a celor patru amplasamente. Conform Codului civil am înţeles că avem dreptul, da? Durata închirierii este de 15 ani. Aprobarea preţului este de 2 lei/mp/zi. Eu totuşi încă o dată întreb, avem dreptul ca după doi de la expirarea contractului să închiriem direct un spaţiu cu un preţ prestabilit? Chiar dacă este negociat cu cei patru. Eu din câte ştiu, nu cred că am avea dreptul, iar dacă mergem mai departe cred că nu ar fi rău să vedem acel model de contract nu numai preţul.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Domnule director, eu nu vreau să ducem mai departe conversaţia, dare eu poate că sunt mai slab la limba română. Dar, în prima minută din 12.07 scrie: cu ocazia întâlnirii, unde se acceptă 2 lei, da? Asta înseamnă că a fost o întâlnire. După aceea vă trimite o adresă în care spune: în urma întâlnirii doresc deja un leu. Asta a fost după întâlnirea dvs. Adresă care a intrat pe data de 18.

 

            d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

            Stimaţi colegi, vă daţi seama că ar dori şi gratis? Acuma haideţi să discutăm foarte deschis. Un agent comercial va tinde să aibă cheltuieli cât mai mici. Nu trebuie să ne mirăm acum că mâine vor face o cerere în care vor spune: daţi-ne gratuit pentru că facem o investiţie mare. E logic. Dar, haideţi să tranşăm lucrurile. Deci, în fapt hotărârea clarifică câteva chestiuni. Stabileşte modalitatea de reface a zonei respective în aşa fel încât pe baza unui plan urbanistic, cei care vor să rămână în continuare acolo şi au folosit de 10 ani, de 5 ani, nu ştiu de câţi ani, pot să o facă dacă vor să respecte aceste reguli. Dacă nu, amplasamentele libere conform legii, vor fi scoase la licitaţie. Nu ştiu ce e aşa de complicat. Aşa a fost şi la ziare. Şi se vede astăzi că această decizie a fost corectă, pentru că 2/3 din chioşcurile de ziare au fost înlocuite. În data de 1 le expiră termenul şi tot ce nu a fost înlocuit va fi demolat. Deci, nu avem altă posibilitate decât, investeşti ridici nivelul urbanistic al mobilierului de tip urban, inclusiv al chioşcurilor din municipiu. Pentru asta ce facem? Oferim garanţia unei chirii pe termen lung, predictibile, şi ştii ce ai de făcut. Nu depinzi de nimeni, îţi vezi de treaba ta. Asta este logica.

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            În primul şi în primul rând sunt perfect de acord chiar dacă ar surprinde pe foarte mulţi poziţia executivului vis-a-vis de amenajarea acelei zone. Absolut de acord, zona era deplorabilă şi a trebuit să luăm măsuri. În schimb am ascultat toate punctele de vedere ale colegilor din consiliu şi ceea ce susţine executivul şi aş face un apel la memorie şi dacă e să aplicăm reguli, atunci să le aplicăm unitar, pe tot ceea ce înseamnă municipiul Oradea  şi am să fac referire chiar dacă speţa e în proporţie de doar 80% aceeaşi, la acele chioşcuri din pieţele agroalimentare. Şi am să fac referire la Piaţa Rogerius, atunci când agenţii economici , şi rugămintea mea ar fi domnule primar, pentru că eu cred că e un subiect care contează, să fim o idee mai atenţi. Acele chioşcuri din Piaţa Rogerius, care atenţie, erau sub contract, nu tacit, cu un contract ferm, clar. În momentul în care s-au reabilitat toţi agenţii economici care erau  semnatarii acelor contracte au participat la licitaţie publică deschisă. Drept pentru care daţi-mi voie să susţin poziţia colegului Pasztor care mi se pare la ora actuală cea mai corectă şi care poate ar debloca situaţia.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Nu putem amâna acest material? Aş dori să mai întreb, dacă putem acorda aceste contracte de închiriere, acel chioşc care s-a aflat în Piaţa Libertăţii, de ce a trebuie demolat, care vindea cărţi, nu produse fast-food, ci cărţi. Acolo de nu am putut merge pe principiul acordării unui contract închiriere în mod direct? Am înţeles că acolo se face o licitaţie.

 

            d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

            Stimaţi colegi, aş vrea să răspund la prima chestiune. Punctul meu de vedere este ca, Consiliul să se exprime pe baza acestui proiect. În speţă, în cazul în care proiectul se va vota, asta înseamnă că suntem de acord ca pentru cei care respectă regulile stabilite de către Consiliu şi de către Urbanism şi sunt de acord să investească, îi lăsăm în continuare să funcţioneze acolo pentru că au fost acolo, subliniez. Dacă acest proiect nu este votat, nouă ne este tot una, vom trece la demolarea acelor locaţii, dar poate ne vom mai judeca cu ei ceva timp şi vom scoate la licitaţie respectivele amplasamente pentru alţii care vor să vină. Deci, pentru executiv este tot una, dar cred că nu are rost să o mai lungim ca să vedem ce? Că zona nu este în regulă? Şi atunci sunt două opţiuni strategice: vrem să le dăm această ocazie celor care au fost acolo să rămână dacă investesc, bine, aceasta este varianta propusă de executiv. Nu vrem, atunci proiectul cade, nu este nici un fel de problemă. Trecem la organizarea de licitaţie şi este foarte simplu. Asta pe de o parte, în ceea ce priveşte chioşcul, au avut termen de înlocuire a lui, puteau să rămână acolo. Nu au avut disponibilitatea, sau forţa financiară să-l înlocuiască şi de aceea nu au mai rămas. Atenţie mare. Tuturor li s-a prelungit, dacă înlocuiau chioşcurile. Dar dacă nu au vrut să le înlocuiască asta este situaţia domnule consilier. Indiferent că vindea carte, presă, sau altceva, chioşcurile care nu au fost înlocuite, din data de întâi vor fi demolaţi.

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            Cred că noi nu astăzi avem o problemă, ci am avut în septembrie anul trecut, pentru că aceeaşi situaţie, absolut aceeaşi situaţie am avut-o la toate chioşcurile de ziare. Vă amintesc că au fost înlocuite 34 de chioşcuri care aveau contracte din punct de vedere scriptic, repet expirate. Dar dacă, noi am acceptat plata, şi i-am lăsat şi  nu i-am notificat să părăsească amplasamentul pentru a expirat contract, în drept asta se cheamă tacită locaţiune, sau se prelungeşte contractul cu acordul tacit al ambelor părţi. Adică, pe româneşte, au astăzi contract, în secunda în care am acceptat plata. Nu poţi pe de o parte să iei banii de şmecher şi pe de altă parte să spui că nu are contract. Nu îţi permite, cel puţin legislaţia în vigoare, cam de pe la 1866 nu îţi permite. Prin urmare nu putem discuta astăzi dacă au sau nu contracte cât timp noi acceptăm plata. Doi, dacă există acolo un proiect de reamenajare şi câtă vreme cei patru rămaşi au posibilitatea fiecare să facă identic cu situaţia chioşcurilor de ziare, adică se poate prelungi contractul existent astăzi tacit, în anumite condiţii, chiar dacă ei au propus 1 RON, şi noi spunem că nu, pentru că noi în Consiliu avem acest drept, noi vrem 2 RON pe m.p. Tot ce mai trebuie să facem este ceea ce spunea domnul Pasztor să ne asigurăm că dacă aceşti patru nu vor dori să facă  nimic nu vom face o licitaţie la vom da la 0,9, pentru că înseamnă că avem noi o problemă în stabilirea preţului, ci trebuie să pornim de minim 2 RON în acea zonă. Şi de aceea am propus acea formulare. Sub aspect legal suntem în aceeaşi situaţie şi repet, este perfect legal, verificaţi dacă este aşa sau nu, avem un avocat în sală, poate să spună d-l Cupşa dacă este adevărat sau nu. Doi, este o practică pe care noi..., suntem la o a doua astfel de hotărâre, chiar acum un an în septembrie, am făcut acelaşi lucru. Şi dacă atunci nu am greşit şi nu au apărut aspecte de nelegalitate invocate de către cineva, nici acum nu stăm mai rău. Prin urmare, eu aş adăuga acel articol şi aş vota această hotărâre, foarte simplă.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

           

            Dacă aveţi amabilitatea să reformulaţi articolul 5 încet pentru ca Biroul Consiliul Local să poată nota pentru a putea fi inserat, desigur vom supune la vot.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            D-l preşedinte, este foarte simplu, neacceptarea preţului de închiriere de 2 lei/m.p./zi înseamnă scoaterea la licitaţie a amplasamentului. Declararea liber a amplasamentului şi scoaterea la licitaţie publică. Aşa putem rezolva problema, la preţul stabilit de consiliul local.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Sunt de acord cu introducerea acestui articol şi am să votez materialul, însă pentru cultura mea generală, dacă se poate A.I.O. să-mi prezinte solicitarea, sau oferta făcută către acel chioşc de carte din Piaţa Libertăţii, care se află lângă Podul Gojdu. Informaţia mea este, că nu s-a întâmplat această ofertă, adică pur şi simplu a fost înştiinţat că trebuie să demoleze, trebuie să evacueze, în cazul  nu va demola el, atunci se va demola în forţă. Deci, dacă puteţi să-mi arătaţi că a fost oferită această posibilitate, ca să nu zic altfel, ca la celelalte patru chioşcuri nu am nimic împotrivă.

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

            Este o decizie a executivului de a reabilita această zonă de vreo două luni de zile. De atunci purtăm discuţii cu toată lumea. Domnul Pasztor ne-aţi atras atenţia, şi aveţi aici adresele. Sunt 6 adrese, cu 6 formulări diferite ale acestor comercianţi. Ei au solicitat profile diferite de activitate, am fost de acord, au solicitat 2 lei/m.p. , am fost de acord, au solicitat reamenajarea zonei, am fost de acord, eu cred că vine vremea când putem pune şi noi nişte condiţii .

            Punctul 2 - Parcul Libertăţii - au fost în trecut mai multe chioşcuri, inclusiv cel de presă. În urma planurilor de urbanism şi a măsurilor de reabilitare a zonei au fost demolate. S-a decis scoaterea la licitaţie a unui singur chioşc de alimentaţie publică şi va rămâne unul singur de presă.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Îmi pare rău că trebuie să intervin încă o dată, domnule director, declaraţia dvs. cred că nu are loc domnule director în acest moment având în vedere că acuma vom aproba în loc de licitaţie o încredinţare directă pentru patru societăţi comerciale de închiriere, da?

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

            Da.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            2 ani de zile s-au purtat negocieri. Nu cred că este vine mea a durat 2 ani de zile. Aplicând legea şi oferind multe facilităţi anumitor societăţi comerciale, daţi-mi voie să vă pun întrebarea: de ce nu am făcut acest lucru şi pentru alţii? Întâmplător la acea societate comercială lucrează un tată şi un fiu care comercializează cărţi. Atât. Nu produse alimentare, nu băuturi, nu altceva. Deci, cultură. De ce nu i-am oferit această şansă?

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

            Eu vă spun  că sunt comercianţi de toate felurile,  dar asta nu ştiu dacă este treaba mea. Acolo este un plan de urbanism în zonă, iar acest tip de comerţ nu apare acolo.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Eu propun să votăm materialul  şi amendamentul dar totuşi să ne oprim la această problemă, pentru că dacă acum începem să refacem zona, dincolo de pod avem un chioşc de ziare, practic atunci dacă discutăm, atunci avem un pod cu două chioşcuri de ziare în ambele locuri. Atunci haideţi să rămână măcar unul. Pe malul drept am avut un chioşc, şi pe malul stâng am avut un chioşc. Unul l-am demolat, iar celălalt rămâne?

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

            Se mută dincolo pe partea cu Bridge pentru a putea desfăşura aceste licitaţii - lucrări pentru chioşcul de alimentaţie publică. În momentul în care dânsul îşi reamenajează chioşcul conform hotărârii de consiliu local acel chioşc poate să rămână, fără nici un fel de problemă. Fără să fie alt chioşc. Va fi în zonă un chioşc de alimentaţie publică şi un chioşc de presă, acel chioşc a fost mutat dincolo ca să se poată lucra.

 

            d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

            Sunt două chioşcuri, cel de ziare de lângă „Nuiele" montat acuma nou şi reabilitat, varianta modernă, şi cel care este acuma şi se face discuţie despre el şi care iniţial a fost pentru carte, dar nu este numai pentru carte, pentru că din carte nu se câştigă. Şi cel care-l are vinde acolo tot felul de lucruri în afară de cărţi. Nu asta este problema. Să şi-l reabiliteze. Dacă ar fi numai de carte, atunci am spune că unul este de carte şi unul de ziare, dar aici vinde papetărie, fulare, ghiozdane, pălării, asta face, din asta trăieşte, săracul. Dar, nu putem spune că vinde numai carte.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Domnule Pasztor repetaţi vă rog pentru colegi, propunerea dvs. probabil că s-a uitat în urma atâtor discuţii, după care vom vota amendamentul şi hotărârea ca atare. Vă ascult.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Va fi art. 5 - neacceptarea preţului de închiriere de 2 lei/m.p./zi înseamnă declararea amplasamentului liber şi scoaterea amplasamentului la licitaţie publică la acest preţ.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Aţi auzit propunerea.

 

            Cine este pentru amendament? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1 vot

 

            Cine este de acord cu materialul împreună cu amendamentul propus? 21 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 2 vot

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            La „Diverse" la sfârşit va trece timpul, şi atunci haideţi să discutăm, pentru că nu este normal, eu cum înţeleg, domnule director, avem un chioşc pe care l-am mutat dincolo de pod până  se rezolvă zona, apoi este mutat înapoi şi mergem mai departe, şi avem un chioşc care a fost demolat şi la revedere. Întrebarea este foarte clară, şi d-l Huszar o poate reformula, s-a dat posibilitatea ambelor chioşcuri în scris pentru modernizarea amplasamentului, şi avem răspunsul celor doi, pentru că unul aţi spus că nu poate, celălalt că poate. Şi atunci avem posibilitatea de a păstra doar unul, dacă nu avem această procedură, degeaba am votat celălalt material.

 

            d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

            Ce vreau să vă spun este că, chioşcurile de presă au primit de la noi această ofertă în vreo 7 luni de dezbateri. Niciodată reprezentanţii acestor chioşcuri nu au fost la noi. Eu am să caut acele doveditoare, cu invitaţii cu tot, vom face o informare, nu este nici un fel de problemă.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 27.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în CF 153785 Oradea, reprezentând Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea, cu terenul aferent.

 

Aş avea eu o întrebare, dacă sunteţi amabili, aş dori să-mi explicaţi pentru că ştiu că pe un amplasament se va face centrul oncologic, am memorie bună, spuneţi-mi de ce se lotizează celelalte două parcele având în vedere că tot la spital rămân.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

Este spitalul existent, spitalul propus, zona verde şi pentru zona de parcări.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Zonă publică, sau zonă destinată pentru folosinţa spitalului?

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

Nu ştiu să vă spun acum , noi doar facem un lucru care ne va ajuta peste un an, doi, trei, pentru documentaţia cadastrală.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local „Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - Etapa II" situat în Municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 1351 mp, reprezentând teren şi construcţii (suprafaţa construită 116 mp.) identificate cu nr. cadastrale 8014, 8015 şi 8848 înscrise în CF nr. 6244NDF, CF nr. 152463 (nr. CF vechi 6245NDF) şi respectiv CF nr. 151448 Oradea

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă în favoarea SC Energomontaj SA a suprafeţei de 26.864 mp din totalul de 27.949 mp teren identificat conform art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 501/20.07.2011, teren aferent construcţiilor proprietatea SC Energomontaj SA, situat în Oradea, str. Ogorului nr. 36/C

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 13130 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea str. Ion Bogdan.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea a suprafeţei de 4.484 mp teren, situat în Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, în vederea realizării unui drum de acces la viitorul campus şcolar situat în zona mai sus menţionată.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•II.                  A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în administrarea AIO şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat şi a terenului aferent, situat în Oradea str. Eforiei nr. 1 ap. 1 înscris în CF 157797 Oradea nr. ca. 157797.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 2.474 mp teren ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald's, situat în Oradea, str. Nufărului, f.n., în favoarea S.C. Mc Donald's România.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 397/2009 privind Regulamentul de funcţionare şi utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic şi Bazin Acoperit" din Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 1 vot

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor conform anexei nr. 1, din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numitei Brândaş Viorica care ocupă în mod abuziv, locuinţa fond de stat, situată în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 7.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numitului CATA IOSIF care ocupă în mod abuziv, locuinţa fond de stat, situată în Oradea, str. Nicolae Iorga nr. 6.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea protocolului de predare - primire a imobilului - Complex Cinematografic „Libertatea" - situat în Oradea, str. Independenţei nr. 1, înscris în CF 78052, nr. topo 1997/3.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea închirierii a două birouri - Biroul nr. 12 şi Biroul nr. 13, situate în imobilul - Primăria Municipiului Oradea - din Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, către Compania Naţională Poşta Română S.A. şi respectiv C.E.C. Bank.

 

Eu am o întrebare, CEC Bank ce prioritate are în cadrul acestui contract, având în vedere că în România funcţionează 39 de bănci la ora actuală oficial.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

Direcţia Economică are o convenţie de câţiva ani  cu CEC-ul. CEC-ul este o unitate de stat unde avem acţiuni şi nu avem nici o problemă cu licitaţia, la fel şi cu Poşta Română.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Cine este pentru? 20 voturi

            Împotrivă?

            Abţineri? 2 voturi

 

•III.                A.S.C.O.

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 2.100 lei în favoarea Uniunii Judeţene a Pensionarilor - Bihor, pentru acoperirea cheltuielilor de transport în vederea efectuării a două excursii.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 1.000 lei în favoarea Asociaţiei SOS Autism Bihor pentru organizarea unei conferinţe cu participare internaţională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 septembrie 2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•IV.                DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totală de 14.626,32 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către SC CONTACT TEHNIC INTERNAŢIONAL SRL.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru majorarea capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL prin aportul în natură al unui teren în suprafaţă de 8.760 mp situat în perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în scopul derulării proiectului „Bihar Counties Health˙s Care Contribution".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor Municipiului Oradea la data de 30.06.2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•V.                  BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•VI.                ARHITECT ŞEF

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+M şi reglementare acces, zona străzilor Piatra Craiului - Cantonului, nr. cadastral 167290, 167291, 167292, 158358, 158359, 158360, 158361, 158362, 158363, 158364, 158365, 158366, 158367, 158368, 158369, 158370, 158371 - Oradea.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? 22 voturi

            Împotrivă? 1 vot

            Abţineri?

 

•VII.              DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie, „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, zona N5, Oradea", „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, zona S8, Oradea" şi „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, zona S13, Oradea".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, „Realizare căi de acces în Cartierul Nufărul - Şoseaua de Centură a municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA II - de la pod str. Nojoridului la strada Gheorghe Asachi.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Acordului privind modalitatea de integrare a Depozitului Judeţean şi a instalaţiilor aferente în proiectul de management integrat al deşeurilor din judeţul Bihor, propus pentru finanţare prin axa 2 POS Mediu.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eroului Necunoscut.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Islazului".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•VIII.            POLIŢIA LOCALĂ

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării cap. III din Regulamentul - propriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. 386 din 2009.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Oradea, cu Anexa nr. 1 - condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului  sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, temporar vacantă.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

IX. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei Teatrul Maghiar Oradea în Teatrul  ,,Szigligeti Szinhaz".

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei Teatrul Oradea în Teatrul ,,Regina Maria"

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•IX.                D.M.P.F.I.

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind declararea unor proiecte ca fiind prioritare, în cadrul proiectului „Modernizarea pasajelor de trecere supraterane, subterane a străzilor şi realizarea unor poduri de legătură pentru fluidizarea traficului rutier şi asigurarea accesului la mobilitate pentru locuitorii municipiului Oradea" - parte componentă din PIDU.

 

Discuţii  la material dacă sunt? Nu.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Am fost mai rapid decât d-l Pasztor, având în vedere că se apropie cu paşi repezi începerea noului an şcolar, am rugămintea către Direcţia Tehnică, am mai lansat-o şi ăn cursul lunii iunie sau iulie, de reamplasare a acelor piedici sau "poliţişti culcaţi". Nu am vrut să folosesc această expresie, dar se pare că aşa este cunoscută de către toată lumea, în faţa şcolilor unde au fost. Fiindcă am menţionat atunci că au fost retrase pentru reparaţii, sau din nu ştiu ce motive, dar am rugămintea de a fi reamplasate. Aş dori să sesizez faptul că pe str. Depoului s-a terminat vopseaua în intersecţia cu str. Constanţei, dacă nu mă înşel, acolo s-a marcat axa drumului, este până la capăt? Este sens unic? Şi atunci nu avem nevoie de axa drumului? Am înţeles, este perfect, dar tot rămân la Depoului, am rugămintea să se marcheze acele parcări pentru care am schimbat destinaţia de trotuar în parcare, poate că cei care stau în zonă poate că nu vor mai parca pe trotuar şi nu vom ajunge în situaţia de pe Ecaterina Teodoroiu, mai ales dacă vom pune şi tăbliţele de parcare, fiindcă atunci când se adună lumea la biserică parchează efectiv pe colţ şi este îngreunat accesul celorlalte autoturisme. În intersecţia str. Depoului cu str. Beldiceanu am înţeles că a fost furat un grătar metalic acum trei săptămâni s-a pus o placă metalică care are un efect sonor destul de neplăcut ziua şi noaptea. Ziua nu este atât de deranjant pe cât noaptea. Eu nu cred că în trei săptămâni nu s-ar fi putut reabilita acea valvă de scurgere. Totodată, aş rămâne tot în zonă pe str. Ecaterina Teodoroiu, ştiţi că am legat acea pasarelă care servea cetăţenii zonă care stăteau în spatele gării. Este foarte bine că au o altă variantă, dar nu au trotuar ca să ajungă la varianta respectivă. Dacă s-ar putea în regim de urgenţă să se amenajeze un trotuar în zonă pentru a uşura accesul cetăţenilor de acolo, şi de a nu fi obligaţi să circule pe carosabil. Înainte trebuia realizat acel trotuar şi după aceea trebuia închisă pasarela respectivă. Poate am reuşi să achiziţionăm noi acea pasarelă la preţ de fier vechi în loc să fie cumpărată de altcineva şi să fie demolată. Am mai amintit ieri în cadrul şedinţei de comisie şi problema staţiei O.T.L. şi staţiei intrajudeţene şi faţa blocurilor P plus 4 şi bisericii reformate care iniţial a fost o parcare, iar zona a fost modernizată, am văzut că staţiile O.T.L. au fost remutate în faţa farmaciei, ca atare, cred eu, că jumătate din acea staţie intermediară sau staţie intrajudeţeană se poate amenaja ca şi parcare. Am primit sesizări şi din partea locatarilor din zonă, că noaptea, nu contează la ce oră, vin autobuze care tranzitează oraşul nostru, unii se dau jos pentru că vor să ajungă la gară, coboară lumea la o ţigară se mai întinde şi la o cafea, ajung şi la ABC şi-şi iau şi câte o bere şi astfel petrecerea se încinge şi rămâne doar gunoiul. Un aspect similar vreau să-l sesizez pe b-dul Dacia în zona caselor de schimb valutar unde este patiseria Dorbob, este şi un fast-food acolo, nu-i dau numele ca să nu-i fac reclamă, în zona respectivă pe un tronson de cel puţin 200 de metri sunt numai rulote, numai microbuze, şi ar trebui luate măsuri ca să nu mai deranjeze noaptea acei cetăţeni care conduc diferite autoturisme, microbuse cu numere de Italia şi Spania şi se întorc la lucru şi îşi iau cina sau micul dejun în zona respectivă, mai fac ultimele schimburi valutare, ultimele aprovizionări, cafele, beri. Chiar v-aş ruga să vă deplasaţi să vedeţi că începând de la ora 9 seara până dimineaţa pe de ora 3, 4 cam ce se petrece pe acolo. Şi de asemenea rămâne doar gunoiul. Mulţumesc.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Având în vedere că d-l Huszar a ridicat foarte multe probleme, eu aş vrea să punctez doar 2 - 3. În primul rând în ceea ce priveşte limitatoarele de viteză, vom monta limitatoare de viteză doar pe străzile secundare, pe străzile principale de trafic nu vom monta limitatoare de viteză. Este o politică a  Primăriei pe care am convenit-o şi la care nu dorim să renunţăm. Asta înseamnă că de exemplu: continuarea b-dul Dacia către Republicii rămâne fără limitator de viteză, Calea Aradului fără limitator de viteză, Tudor Vladimirescu fără limitator de viteză. Pe străzile secundare din cartiere la solicitarea şcolilor sau a asociaţiilor de proprietari unde nu circulă mijloacele de transport în comun sau trafic în mod frecvent suntem de acord să montăm limitatoare de viteză. Pentru şcolile care sunt situate pe străzi principale sau pe axele de intrare în municipiu conducerea şcolii trebuie să organizeze supravegherea accesului de dimineaţă şi la plecare, aşa cum se întâmplă în toată lumea. Dar nu putem pentru 10 minute de intrare şi ieşire din şcoli în care unii stau în cancelarie şi ar trebui să stea pe rând afară, nu trebuie să ne ascundem după deget să creem probleme 24 de ore din 24. Nu avem ce face pentru a asigura o fluenţă în trafic, dat fiind numărul foarte mare de autoturisme aceasta este decizia care se ia în orice mare oraş, să verificaţi. Deci, limitatoare de viteză se pun într-adevăr doar pe străzi secundare, peste tot ori după modelul nostru, care nu rezistă foarte mult, sau se ridică efectiv asfaltul la nivelul bordurii şi trecerea de pietonii este la înălţimea de 14 cm. În ceea ce priveşte alte probleme tehnice semnalate, le verificăm, iar sesizarea legată de deranjul şi mizeria de pe b-dul. Dacia este cunoscută. Noi am avut întâlniri cu Poliţa locală, cu RER-ul şi cu colegii de la Direcţia Tehnică, cu reprezentanţii caselor de schimb valutar, care sunt principalul motiv pentru staţionarea celor care sunt în tranzit prin municipiul Oradea. Celelalte elemente de cumpărături sunt secundare, dar oamenii fac schimb valutar acolo. Au încheiat, sau trebuiau să încheie un contract special cu firma RER pentru salubrizarea suplimentară a acelei zone pentru că noaptea sau la sfârşit de săptămână mizeria era într-adevăr mult mai mare decât în alte zone normale. Am sesizat şi Poliţa naţională şi zona încercăm să o supraveghem pentru a limita deranjul riveranilor. Problema pe fond ca fi atunci când vom avea centura auto naţională şi tranzitul se va desfăşura pe lângă municipiul Oradea, nu prin zona locuibilă a municipiului pentru că nu le  putem interzice să oprească. Nu avem ce face. Iar colegii ştiu ce dispute am avut cu casele de schimb valutar şi cu cei care sunt acolo, inclusiv prin montarea semnelor de circulaţie de "Oprire interzisă", etc. Poate că o parte ştiţi că aţi fost şi dvs. sesizaţi cunoaşteţi situaţia de acolo. Dar, e un punct delicat în municipiul Oradea, aveţi dreptate.

 

d-na Aurora Lipoveanu - consilier local

 

Aş vrea să solicit Poliţiei Locale să ia măsuri mai ferme împotriva proprietarilor acelor maşini care marţi şi joi după amiază îşi ţin parcate maşinile la marginea trotuarelor şi nu permit maşinilor de salubritate să facă curăţenie aşa cum este prevăzut în regulament. Şi pentru asta aş dori ca la şedinţa Consiliului local din luna septembrie să-mi prezentaţi un material din care să rezulte câte sancţiuni au fost aplicate proprietarilor acestor maşini. Deci, dacă vrem ca oraşul să fie curat atunci trebuie să respectăm regulamentul de salubritate. Şi eu am primit amenzi pentru parcare, pentru că am depăşit ora, m-am dus am plătit, asta este. Data viitoare nu am mai parcat fără tichet. Şi cealaltă problemă pe care vreau să o solicit  Direcţiei Tehnice şi RER-ului totodată salubrizarea pasajelor subterane care sunt adevărate focare de infecţie. După câte ştiu eu cel de la Hotelul Dacia Continental, cel puţin de două ori pe săptămână ar trebui salubrizat, pentru că stau acolo în zonă vă spun că acolo este o toaletă publică. Vă rog să monitorizaţi şi să verificaţi  fiecare pasaj.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Este legat de subiect, sunt omul compromisurilor şi foarte înţelegător în  acest subiect, dar şi dvs. trebuie să fiţi înţelegător legat de copii noştri. Acolo, unde nu se pot pune şi sunt de acord să nu punem aceste limitatoare de viteză am, rugămintea, pentru că îmi aduc aminte de când eram şi eu elev, erau câţiva colegi mai nebuni decât mine şi fugeau şi nu se mai opreau în poartă, dar erau nişte balustrade care-I opreau totuşi. Haideţi să le punem pe acelea, erau pe vremuri, nu spun în ce regim erau făcute, dar cred că a fost o soluţie foarte bună. Deci, am rugămintea să le punem în special aici, că nu există posibilitatea ca toate învăţătoarele şi toate clasele să coboare că altfel stau în curte.

            Legat de subiectul cu casele de schimb valutar, pe trotuar există parcarea amenajată, deci se poate opri. Poate să parcheze, dar problema este că între timp vine un Italian din Iaşi, dar haideţi să nu zic din Iaşi, de oriunde din ţara asta, vine să facă un ultim schimb valutar, iar ceilalţi membrii ai familiei intră în acel ABC non-stop îşi mai iau o berică, un pachet de ţigări, la noi este mai ieftin decât în Italia şi încet, încet se încing la petrecere. Deci, vă rog frumos să mergeţi acolo, banda unu este blocată, şi dacă nenorocirea face că ai parcat în faţa blocului respectiv nu mai poţi pleca de acolo până nu-şi termină cina, ca să nu spun altfel. Copii şi nevasta în loc de bere trec la sandwich-uri şi la tot ce se poate găsi în zonă. Deci, problema de fapt este alta.

 

            d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

            Eu am o problemă mai scurtă tot către Direcţia Tehnică, vă rog să fiţi amabili să faceţi o adresă către Luxten pentru a se verifica starea corpurilor de iluminat de pe str. Căpşunilor, Apelor şi Crivăţului. Şi dacă tot suntem la metoda cu balustrăzi, foarte bine, să începem şi cu parcul de copii de pe Matei Corvin.

 

            d-l Szabo Jozsef - consilier local

 

            Tot în atenţia Poliţiei Locale vă spun că în ultimele trei patru săptămâni cineva organizează concurs de motociclete  noaptea în zona Rogerius: b-dul Dacia - str. Transilvaniei  - str. Corneliu Coposu, între orele 12,00 şi 1,00 noaptea. Sunt foarte uşor de găsit, din păcate poliţia rutieră încă nu s-a mişcat din acest punct de vedere, vă rog frumos pentru că aveţi echipaje profesioniste. Mă bucură faptul că am lucrat cu dvs. în ultimele săptămâni, s-au rezolvat problemele. Vă rog frumos pentru că oamenii sunt foarte neliniştiţi, şi nu pot dormi la ora respectivă.

            Dacă-mi permiteţi, d-l director Marcel Boloş vă atrag atenţia că acum o lună am solicitat anumite statistici din partea dvs., ştiu foarte bine că era perioada concediilor totuşi pentru şedinţa următoare aştept aceste cifre. Vă mulţumesc.

 

            d-l Delorean Ion Iulius  - preşedinte de şedinţă

 

            d-l Corcheş înainte să vă dau cuvântul, văd că mă iubiţi pentru că mă ţineţi astăzi aici.

 

            d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

            Tocmai asta doream să spun domnule preşedinte, am încercat să identific probleme, dar nu mai sunt, le-au rezolvat pe toate cei de la UDMR, un singur apel către directorii din Primărie nu uitaţi că şi colegii din UDMR sunt la putere şi cred şi cred că accesul la domniile voastre ar putea fi unul mult mai direct şi mult mai practic decât la punctul "Diverse" din Consiliul local. Mulţumesc.

 

            d-l Delorean Ion Iulius  - preşedinte de şedinţă

 

            Stimaţi colegi înainte de a pleca şi de a vă ura "Poftă bună" eu vă rog să aveţi amabilitatea de a lăsa un succesor aici pentru şedinţele următoare, cu alte cuvinte faceţi o propunere pentru preşedintele de şedinţă.

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            O propun pe doamna Florica Cherecheş.

 

            d-l Delorean Ion Iulius  - preşedinte de şedinţă

 

            Supun la vot propunerea ca doamna Cherecheş să fie preşedintă de şedinţă.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

           

            Eu vă mulţumesc frumos pentru munca depusă şi vă urez poftă bună!

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             SECRETAR,

                   Delorean Ion Iulius                                                                       Ionel Vila