Proces verbal din 29.11.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 29 noiembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 29 noiembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 29 noiembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-l Lezeu Petru, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc: d-l Corcheş Dorin, d-l Pasztor Sandor, şi d-l Luca Dorel.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana - Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 29 noiembrie 2011 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24, lipsesc motivaţi următorii consilieri: d-l Corcheş Dorin, d-l Pasztor Sandor şi d-l Luca Dorel.

În aceste condiţii şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare, procese verbale care au fost afişate la compartimentul de specialitate prin afişare. Procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 octombrie 2011 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 noiembrie 2011. Vă supun aprobării dvs. pe rând cele două procese verbale. Primul de la şedinţa ordinară din 31 octombrie 2011.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

şi al şedinţei extraordinare din data de 17 noiembrie 2011

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul preşedintelului de şedinţă d-na. Cherecheş Florica. Poftiţi!

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua. Aş vrea să spun că, faţă de borderoul pe care-l aveţi în faţă materialul nr. 5 este retras acest lucru este deja specificat pe borderou, este la Arhitectul Şef, şi de asemenea avem un material nr. 49 care introdus la Direcţia Economică şi care nu a fost discutat în comisii. Aş vrea să vă cer aprobarea ca acest material să intre pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Atunci să votăm borderoul aşa cum este el incluzând materialul 49.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reactualizării

H.C.L. 319/2010 - Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea art. 3 din H.C.L. nr. 615/2011 privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând din 01.10.2011.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 2 voturi

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea art. VI din H.C.L. 620/2011 privind unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA şi preluarea activităţii de distribuţie energie termică prin PT 512, 513, 514 - Ioşia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator şi distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din municipiul Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea H.C.L. nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.12.2011.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind majorarea tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare - epurare prestat pe teritoriul municipiului Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru achiziţia a patru garnituri de tramvaie urbane second-hand şi a unei remorci de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind asocierea municipiului Oradea cu comuna Sînmartin şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică „Termoregio". 28.11.2011

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA în vederea transformării societăţii în operator regional al SACET.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achitării de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanţelor acumulate pentru obligaţiile de plată datorate bugetului consolidat al statului.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

  1. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Piaţa Cetate - hala de legume din municipiul Oradea".

 

Discuţii? Pofţiti d-le Sarkozi

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Mulţumesc d-na preşedintă, la întocmirea studiului de fezabilitate aş dori să luaţi în considerare faptul că, de anul viitor clădirea va intra pe lista monumentelor industriale, şi vă rog să evitaţi proiectarea uşilor de PVC sau aluminiu, dacă se poate să fie din lemn masiv şi pardoseala să nu fie din material plastic să fie pavaj, iar structura interioară să fie demontabilă.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Copertina uşoară în Piaţa Cetate din municipiul Oradea".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. nr. 720/31.10.2011 privind actualizarea Programului de transport pentru reţeaua traseelor de autobuze - curse regulate - anexa 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea înfiinţării staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor pentru cursele regulate judeţene şi cursele regulate speciale locale şi judeţene.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Budai Nagy Antal"

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. ARHITECT ŞEF

Pct. 5 se retrage

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea art. 3 şi art. 13 din H.C.L. 369 din 26.05.2010, cu privire la atribuirea unor denumiri străzilor nou create, situate în zona străzii Nojoridului

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale str. Colinelor nr. ca. 171059, 171060, 8306, 8307, 8308, 171436, 171437 - Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD - Construire spaţiu comercial cu birouri, garaj şi împrejmuire, str. Apateului, nr. 68, nr. cad. 145/3 - Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordul Consiliului Local cu privire la realizarea statuii Reginei Maria pe amplasamentul din P-ţa Ferdinand.

 

Discuţii? Poftiţi d-le Hossu.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedinte, am o serie de nelămuriri legate de acest proiect. În preambul la un moment dat ni se spune că, se evidenţiază faptul că cele două lucrări ocupantele locurilor 1 şi 2 au primit acelaşi număr de puncte, 70. Pe pagina următoare în cadrul Raportului de specialitate ni se spune că există 3 lucrări care au întrunit acelaşi număr de puncte, 70, pe pagina doi. În acest moment suntem puşi să hotărâm între două lucruri şi nu între trei, ar fi prima întrebare. Dacă totuşi toate trei au luat 70 de puncte şi nouă ni se oferă în acest moment posibilitatea să hotărâm între două lucrări. Aceasta ar fi prima întrebare la care aş dori un răspuns. A doua chestiune este în legătură cu Concursul de idei unde, la obligaţii şi angajamente se spune că: câştigătorul premiului 1 are obligaţia de a se prezenta în termenul solicitat de organizatori pentru a conveni paşii imediat următori inclusiv termenele limită şi orice alte detalii privind demararea, executarea şi definitivarea proiectului artistic incluzând aici şi urmărirea operaţiunilor de turnare. În aceste condiţii există un câştigător, există locul unu, doi şi trei, în mod oficial. În urma votului se va hotărâ o altă lucrare care să fie amplasată, nu ne expunem unui proces în acest moment? Dacă cel de pe locul 1 contestă această hotărâre şi ne spune "nu conform acestui paragraf din concurs trebuie lucrarea mea să fie prezentată acolo nu altă lucrare". Suntem puşi să alegem între două lucrări, sau trei lucrări în regulamentul de concurs ni se spune că premiul întâi trebuie să fie amplasat.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Domnule consilier îi dau cuvântul doamnei Lipoveanu ca să vă răspundă.

 

d-na. Aurora Lipoveanu - Instituţia Arhitectului Şef

 

În legătură cu prima întrebare, într-adevăr trei lucrări au întrunit la prima etapă a jurizării cele 70 de puncte, dar după ce acestea au fost expuse şi în acelaşi timp şi publicul s-a exprimat şi consilierii s-au exprimat, au ieşit ca şi preferinţe şi în topul opţiunilor primele două lucrări. În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare, acel concurs de idei într-adevăr a fost câştigat de lucrarea care aşa cum rezultă din Raportul de specialitate poartă codul de identificare MI 12345, lucrarea d-lui Ioan Mihele. Dar pentru acel concurs domnul Ioan Mihele a fost răsplătit conform regulamentului concursului şi din punct de vedere juridic nu neapărat, deci ceea ce a-ţi spus dvs. era inclus în tema de proiectare. Nu neapărat acel juriu decide dacă această statuie care a fost câştigătoarea concursului de idei neapărat va fi şi amplasată în Piaţa Ferdinand. Deci, aceasta este o problemă juridică de natura de legalitate pe care l-aş ruga pe domnul secretar să-mi completeze răspunsul. Mulţumesc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Orice hotărâre a Consiliului Local este supusă controlului de legalitate. În condiţiile date Consiliul local este cel care hotăreşte. Dacă se va acţiona în judecată sau nu această hotărâre, nu am o predicţie într-atât de dezvoltată să vă spun acum. Dar, pot să vă spun în schimb că hotărârea pe care o veţi adopta în forma prezentată este o hotărâre legală. Vă mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l consilier Pavel Mercea

 

d-l Pavel Mercea - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedinte, având în vedere că acest monument este o lucrare de mare importanţă, un simbol pentru municipiul Oradea, chiar şi pentru ţară, eu cred că ar trebui să fim foarte responsabili pentru a avea chiar o statuie reprezentativă. Prin urmare v-aş propune să recalificăm acest concurs formând o comisie de jurizare chiar din specialişti, artişti care să se ocupe de aceste lucrări. Nu cunosc problema finanţării primului concurs, dacă s-au dat banii, nu ştiu ce se poate face, dacă cumva ar câştiga altcineva. Sigur că, următorul concurs dacă el va avea loc, ar trebui să participe primele trei lucrări, după părerea mea, şi să fie invitaţi şi alţi artişti. Avem suficienţi artişti în Oradea care pot participa la acest concurs. Mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Petruţ, vă rog.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Deci, dacă din motive obiective, statuia trebuie într-adevăr făcută pentru momentul de memorie, haideţi să convocăm o şedinţă extraordinară şi în trei zile şi în patru sau să ne sugereze corpul tehnic al primăriei pe care să o votăm. Noi nu ştim pe care să o votăm. Punctul doi, indiferent ce inconvenient este astăzi pe masa noastră îl putem rezolva într-o şedinţă extraordinară aşa cum facem şi pentru alte lucruri pentru a lua o hotărâre responsabilă, pentru că Regina Maria este reprezentată în istoria românilor.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Dan Octavian

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Aş dori să scot în evidenţă câteva elemente. În primul rând aş întreba-o pe doamna Lipoveanu dacă actuala comisie care a evaluat a fost sau nu formată din specialişti pentru că nu pot înţelege de ce o viitoare comisie ar fi formată din specialişti mai buni sau nu. Este o chestiune pe care ar trebui să o lămurim acum. Pe de altă parte lucrările care au fost prezentate au trecut de câteva etape de evaluare. Fie noi, consiliul local, ne pronunţăm astăzi că suntem nemulţumiţi de ceea ce s-a făcut până acum, pentru că lucrurile nu se ridică la standardele pe care noi le dorim, şi aceasta este o opţiune. Fie că, alegem între ceea ce ni s-a pus pe masă, până la urmă votul nostru este un vot de oportunitate. Dacă există foarte mari critici legate de cele două lucrări câştigătoare, atunci este normal să facem un alt concurs. Întrebarea este, dacă primul a fost realizat în condiţii de legalitate, dacă primul concurs a fost jurizat de comisie formată din specialişti, de ce mai avem nevoie de încă un concurs format din specialişti, sau tot aceştia. Haideţi să nu încercăm să pasăm responsabilitatea putem lua o pauză de consultări de 5, 10 minute ca să lămurim problema între noi, grupurile de consilieri cu Arhitectul Şef, şi apoi să putem trece mai departe la vot da sau nu. Putem respinge materialul, sau putem accepta una dintre cele două chestiuni, dar să mai convocăm o dată pentru cinci minute, chiar nu merită.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

O rog pe doamna Lipoveanu să răspundă cu privire la comisia care a analizat.

 

d-na Aurora Lipoveanu - Instituţia Arhitectului Şef

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, într-adevăr comisia a fost alcătuită din specialişti, deci a fost un artist plastic în comisie, a fost reprezentantul Ordinului Arhitecţilor, au fost în comisie doi consilieri locali, şi cred că a mai fost şi domnul director al Muzeului Ţării Crişurilor. Deci, nu cred că probitatea lor profesională poate fi pusă la îndoială. Dar, după cum am spun înainte, prima etapă care s-a referit la nişte criterii de evaluare strict estetice şi profesionale au dus la acelaşi număr de puncte pentru aceste lucrări. Şi a doua etapă, în care s-a determinat departajarea lucrărilor şi ca atare alocarea locurilor a fost o etapă de interviu şi din acest motiv executivul a hotărât votului consilierilor locali realizarea acestei statui.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Eu propun o pauză de 3, maxim 5 minute pentru consultare a grupurilor, dacă sunteţi de acord.

 

Cine este de acord cu o pauză scurtă? Bun.

Atunci haideţi să luăm o pauză scrută, dar vă rog să fim foarte, foarte eficienţi în consultare şi apoi să trecem la votarea materialului.

 

Pauză.

 

Vă mulţumesc că aţi revenit deşi a durat mai mult de 5 minute. Aş dori să dau cuvântul domnului Dan Octavian pentru o ultimă intervenţie la acest material, după care vom trece la votarea lui şi sper că, v-aţi lămurit în cursul consultărilor.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Pentru o ultimă întrebare, ca să avem şi o ultimă lămurire, la finalizarea concursului cele trei lucrări care au fost premiate au devenit în acel moment proprietatea municipiului Oradea. Şi vorbesc de proprietatea intelectuală. Noi, acum vorbim despre a alege între două lucrări care nu aparţin unor artişti ci se află în proprietatea intelectuală a municipiului. Prin urmare nu riscăm să intrăm în conflict absolut cu nimeni. Pe de altă parte dacă-mi permiteţi o sugestie, mie cel mai mult îmi place lucrarea domnului Paina Dumitru, dar asta este o părere personală.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Haideţi să trecem la votarea materialului. Da, d-l Petruţ, vă rog.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Eu consider că domnul Dan ne-a influenţat.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Depinde, dacă este în sens pozitiv, sau negativ, sau ce înseamnă pozitiv sau negativ. Bun, să trecem la votarea materialului.

 

Cine este pentru?

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Nu putem vota materialul, trebuie să alegem una din cele două opţiuni, deocamdată avem puncte, puncte.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot lucrarea cu codul de identificare MI 12345, un element de identificare, este cel cu floare? Da, şi cealaltă cu codul de identificare PD 53727 este cea cu sulul, cu papirusul? Bun. Acum votăm prima MI 12345, cea cu floarea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă? 23 voturi

Abţineri? 1 vot

 

Trecem la votarea celeilalte lucrări PD 53727, cea cu papirusul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Vă mulţumesc. Să votăm materialul în totalitatea lui.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

IV. A.S.C.O.

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 2.700 lei Asociaţiei Filantropia Oradea, pentru organizarea celei de a III-a ediţii a Galei Sportive Evantai.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru acordarea de pachete de Crăciun copiilor şi tinerilor asistaţi de asociaţiile şi fundaţiile care oferă servicii sociale în municipiul Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V. A.I.O. - CLĂDIRI

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru A.I.O

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Programului de activităţi pentru luna decembrie 2011 în Orăşelul Copiilor.

 

Discuţii? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedinte, aş dori dacă se poate să se menţioneze clar ca programele în limba maghiară să fie în procent de 30% datorită faptului că, din programul care este anexat materialului nu reiese decât că va fi un spectacol de teatru în limba maghiară, şi există posibilităţi ca şi alte instituţii de învăţământ, organizaţii, fundaţii, etc. să participe la îmbogăţirea programului, însă acestea teoretic ar trebui să fie suportate integral de iniţiatori. Aş dori să întreb dacă au fost anunţate şi liceele în limba maghiară sau şcolile generale? Mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Executivul agreează propunerea făcută şi vom avea grijă să cuprindem acest lucru în redactarea materialului, aşa că trecem la votarea lui.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul - cu destinaţia de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr. 14, înscris în CF 168044, nr. topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor.

 

D-l secretar doreşte să facă aici un amendament.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Daţi-mi voie să fac aici un amendament stimaţi consilieri, să nu uităm de prevederile Legii 90 din 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrative teritoriale destinate sediilor partidelor politice şi de asemenea H.G. nr. 927 din 2003 privind aprobarea normelor de aplicare a acestei legi. Amendamentul vi l-aş propune în felul următor: art. 1, urmând ca celelalte articole să le renumerotăm, deci art. 1. se prezintă în felul următor: „Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Oradea a proprietăţii imobiliare în cotă de 1/2 situată în Oradea, Parcul Traian nr. 14, înscris în CF nr. 168044 nr. topo 570/9". Urmând ca articolele să le renumerotăm aşa cum am mai spus mai-nainte şi să redactăm hotărârea în condiţiile în care am prezentat-o. Vă rog să supuneţi la vot prima dată amendamentul şi apoi hotărârea.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot acest amendament propus de domnul secretar.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Acum vom trece la votarea materialului împreună cu acest amendament.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 5 voturi

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Ca să nu fie nici un fel de dubii, consilierii PD-L s-au abţinut.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, a spaţiului situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea C.S.M. Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI. BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII. A.I.O. - TERENURI

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Dume Dănuţ şi soţia Dume Maria, pentru suprafaţa de 11 mp teren identificat cu nr. cad. 171516 înscris în C.F. 171516 Oradea situat în Oradea în zona Nojoridului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Pelean Viorel şi soţia Pelean Felicia, reprezentând suprafaţa de 2391 mp teren identificat cu nr. cad. 171648 înscris în CF 171648 Oradea situat în Oradea în zona str. Americii cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Bereczki Lajos Szilard, pentru suprafaţa de 46 mp teren identificat cu nr. cad. 171027 înscris în CF 171027 Oradea situat în Oradea în zona str. Camil Petrescu cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Jurcuţ Radu, reprezentând suprafaţa de 104 mp teren identificat cu nr. cad. 170872 înscris în CF 170872 Oradea situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea Contractului de concesiune nr. 125948/11.11.2009 pentru prelungirea termenului de finalizare a podului rutier peste râul Crişul Repede până la 30.04.2012.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 32 mp teren situat în Oradea b-dul. Dacia nr. 70, identificat cu nr. cad. 160224 (nr. cad. Vechi imobil 13109) înscris în CF nr. 160224 (nr. CF vechi nr. 86541) Oradea, în favoarea SC Menta SRL.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cad. 167221, cu suprafaţa de 11.143 mp pentru modificarea conturului şi suprafeţei cu nr. cad. 167221, înscris în CF 167221 Oradea, teren proprietatea municipiului Oradea, transmis în folosinţa Bisericii Penticostale nr. 1 „Betel".

 

Discuţii? D-l Hossu

 

d-l Hossu Bogdan - consilier local

 

Aş avea o propunere la acest material, în schimbul faptului că primesc acest teren în folosinţă gratuită liceul să permită primăriei să folosească sălile de curs în momentul în care are nevoie de aceste săli pentru a organiza diferite întâlniri şi terenurile de sport pe care le are pentru8 copii din zona respectivă, cartierul Nufărul, în mod gratuit. Să le pună la dispoziţie pe baza unui program, aceste terenuri.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Se va analiza propunerea şi dacă va fi posibil se va introduce în materialul acestei hotărâri. Mai sunt alte intervenţii? Nu, atunci vom trece la vot.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 6 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 din contractul de concesiune nr. 1190 încheiat în A.I.O. Oradea S.C. Bene Internaţional SRL în vederea înfiinţării unui punct de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei nr. 206 mp teren situat în Oradea, str. Ion Bogdan intersecţie cu str. Macului, în favoarea d-lui Lucaci Aron, în vederea amenajării unei parcări publice.

 

Discuţii? Domnul Hossu.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Am o întrebare pentru d-l director de la A.I.O. Din câte am înţeles de aceste 8 locuri de parcare care vor reveni în proprietatea municipiului Oradea are nevoie respectiva persoană pentru a-şi putea finaliza construcţia. Este reală sau nu această chestiune?

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Beltechi, poftiţi.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

Pentru autorizare, absolut.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Acolo există loc pentru a se construi mai multe locuri de parcare?

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O

 

Da

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Atunci aş dori să propun ca domnul respectiv să fie obligat să construiască 15 locuri de parcare nu 8.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

Am să-i propun.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Aş dori să fie inclus în acest proiect de hotărâre, este o propunere.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Doriţi să supunem la vot această propunere?

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Da, aş dori să o supuneţi la vot.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l viceprimar Carp

 

d-l Gheorghe Carp - viceprimar al municipiului Oradea

 

Este o modalitate prin care am putut să amenajăm în Oradea locuri de parcare prin investiţii private pentru public. El este obligat conform regulamentului de urbanism pentru suprafaţa şi funcţia pe care o are la 8 locuri. Dar, gândiţi-vă că jumătate din business în special când nu va fi circulaţie acolo, populaţia din Oradea va putea să utilizeze acele locuri de parcare. La fel de bine putea spune domnul Hossu 30, sau 50, pentru că nu sunt banii dvs. În momentul în care cineva face o investiţie, plăteşte impozite în Oradea, amenajează cu titlu gratuit 8 locuri de parcare fiind parcări publice, eu cred că este corect. Ea şi aşa este supraevaluată pentru că el în mod normal ar avea nevoie de 5 locuri de parcare, şi noi am suplimentat cu 3 deci, dacă doriţi să propuneţi 100, propuneţi 100, dar mie mi se pare cel puţin corect pentru că este pentru uz public.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Hossu

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

În momentul în care am întrebat, am întrebat dacă este nevoie de 8 locuri de parcare pentru a primi autorizaţie? Şi mi s-a spus că da. Deci, trebuia să spuneţi că avea nevoie de 5 şi mai face 3 în plus. La prima întrebare mi s-a răspuns că are nevoie de toate cele 8 locuri pentru a-şi primi autorizaţia. La comisie la fel mi s-a spus că de toate cele 8 locuri are nevoie pentru autorizaţie.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Am o rugăminte, înainte de alte discuţii, haideţi să ne uităm puţin pe schiţă, Bogdan te rog să te uiţi pe schiţă, vei vedea că a amenajat locuri de parcare de la un capăt în celălalt pe ambele laturi ale proprietăţii. Amenajarea altor locuri de parcare presupune a intra în faţa altor proprietăţi. Acolo ar putea proprietarul să spună nu.

 

d-l Bogadan Hossu - consilier local

 

Poate că nu m-am exprimat bine.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Domnule consilier Hossu vă rog să aşteptaţi să vi se de-a cuvântul.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Înţeleg importanţa unei idei proprii, dar eu propun următorul lucru, haideţi să ne uităm pe schiţă dacă este mulţumitor faptul că pe ambele laturi ale proprietăţii pe întregul front a amenajat locuri de parcare eu cred că este suficient. Dacă vine vecinul să amenajeze în faţa casei mele dă-mi voie să nu-i dau voie. Îmi pare rău, dar haideţi să nu insistăm pe asta. Mie mi se pare mai degradă o chestiune de orgoliu decât de logică.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Carp

 

d-l Gheorghe Carp - viceprimar al municipiului Oradea

 

Mai există posibilitatea ca să o facem subteran pe două nivele în faţă ca să fie mai bine.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Având în vedere explicaţiile care s-au dat considerăm că nu mai este necesar să supunem la vot această completare. Da? Sau o susţineţi?

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Ca să încheiem această dispută înainte de a face această propunere am pus două întrebări directorului de la A.I.O., apropo de ceea ce a spus d-l Dan Octavian, a doua mea întrebare a fost: există spaţiu suficient pentru a crea şi alte locuri de parcare, şi mi s-a spus "da". Propunerea mea se baza pe aceste lucruri, într-adevăr că dvs. domnule viceprimar şi domnule Dan probabil că ştiţi mai bine decât ceea ce mi-a spus directorul de la A.I.O. În aceste condiţii îmi retrag propunerea pentru că se bat cap în cap cele două explicaţii.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

D-l viceprimar vrea să aibă o intervenţie finală.

 

d-l Gheorghe Carp - viceprimar al municipiului Oradea

 

Domnule consilier locurile de parcare şi orice amenajare din Oradea sunt aprobate de către Urbanism. Deci, domnul director nu avea de unde să ştie dacă depăşeşte suprafaţa din faţa proprietăţii sau nu. Dacă se încadrează în acele..., pentru că locurile de parcare sunt cerinţele urbanismului nu ale A.I.O. Dacă cei din jur vor fi de acord să se facă locuri de parcare se vor face, dar este vorba de un caz singular şi specific.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc haideţi să trecem la votarea materialului nr. 29 în forma în care este acum prezentată.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 342 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. G. Topârceanu nr. 9 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren în favoarea d-lui Pecher Vasile şi soţia Pecher Anamaria.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Petruş Adrian Gheorghe şi d-na. Nagy Irina, pentru suprafaţa de 1.014 mp teren identificat cu nr. cad. 171784 înscris în CF 171784 Oradea situat în Oradea în zona str. Macului - Aurel Covaci cu destinaţia de „drum public

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Pop Aurel şi soţia Pop Emilia, pentru suprafaţa de 264 mp teren identificat cu nr. cad. 171886 înscris în CF 171886 Oradea situat în Oradea în zona str. Făcliei cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea H.C.L. nr. 46/27.01.2011, privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Tomulescu Laurenţiu Sebastian, reprezentând suprafaţa de 873 mp teren identificat cu nr. cad. 168081 Oradea, situat în Oradea între str. Nicolae Şova şi Grigore Moisil, cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP EXSODUS SRL, pentru suprafaţa de 775 mp teren identificat cu nr. cad. 171570 înscris în CF 171570 Oradea situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 951 mp teren situat în Oradea şos. Borşului nr. 18, şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 951 mp teren în favoarea SC Sogema SA.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea constituirii unui nr. de 141 nr. cadastrale cu suprafaţa totală de 369.262 mp identificate prin Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de d-l topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcţii speciale - drum, situate în municipiul Oradea, „drum de centură", aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj - Napoca.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea lotizării imobilului cu nr. cad. 158241 înscris în CF 158241 Oradea, situat în Oradea, str. Republicii nr. 59 conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 594 mp teren.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 640/29.09.2011 pentru aprobarea Planului e amplasament şi delimitare a suprafeţei de 8.853 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Vă mulţumesc cu aceasta am epuizat ordinea de zi. La "Diverse" d-l Huszar.

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedinte, aş avea câteva probleme de ridicat la cap. "Diverse". În primul rând aş dori să mă adresez Direcţiei Tehnice, s-au realizat acei stâlpişori pe str. Ecaterina Teodoroiu ca să fie porţiunea de trotuar liberă pentru cetăţenii care circulă pe jos între pasajul subteran de la gară până la str. Ana Ipătescu, însă se pare că doi dintre localnicii care stau acolo s-au gândit că totuşi vor parca în continuare acolo şi au extras aceşti stâlpişori, astfel încât chiar dacă au porţi de intrare de acces auto pentru maşini probabil că este mai greu să deschidă poarta să intre, să iasă şi ei au gândit că nu contează că este domeniu public, fiind în faţa casei lor i-au extras de acolo. Aş dori să anunţaţi organele competente legat de această problemă.

O altă problemă care cred că a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni în două zone, este vorba de intersecţia din zona Metro de pe Calea Clujului şi zona Kaufland de pe şos. Borşului unde semafoarele care reglementează virajul la stânga pentru intrarea în cele două magazine, sau de pe Clujului pe centură, când trec pe culoarea roşie şi celelalte semafoare care practic nu ar deranja deplasarea înainte atât pe Borşului cât şi pe Clujului sunt tot roşu. Astfel în loc să fluidizeze traficul cred că blochează traficul.

O altă problemă, în zona Profi, câţiva cetăţeni care stau acolo, de fapt este vorba de nişte pensionari, sau adresat, în cazul în care s-ar putea realiza o trecere de pietoni, acolo sub bloc este şi un pasaj, având în vedere că în zonă nu este trecere de pietoni. Să vedeţi dacă există posibilitatea. Aţi mai avut solicitări acolo? Înseamnă că, dvs. cunoaşteţi problema. Se poate, sau nu?

Şi tot acolo în zonă venind dinspre b-dul. Dacia şi înainte de Profi, se virează dreapta în prima intersecţie, vis-à-vis de Profi este o intersecţie dirijată cu marcaj stop care este la vreo 6 metri de intersecţie. Dacă s-ar putea pune chiar pe colţ să fie vizibil, poate aşa se va ţine cont de el.

Şi de data aceasta, nu către Direcţia Tehnică, ci în atenţia executivului şi a colegilor din Consiliul Local, doresc să le reamintesc că, în data de 10 decembrie expiră termenul stabilit după lege pentru dezbaterea publică a regulamentului de sprijinire a tinerilor sportivi, având în vedere că, din cele discutate cu d-l Birta, probabil la sfârşitul anului va fi o gală a C.S.M.-ului când ar fi un moment deosebit şi oportun pentru a avea până atunci sportivii anului 2011, şi să avem şi propuneri pentru sportivii care vor trebui sprijiniţi în cursul anului 2012. Deci, am rugămintea pentru că timpul este foarte scurt, până la următoarea şedinţă membrii comisiei să se gândească şi să vină cu propunerile respective pentru a putea stabili numele sportivilor care vor beneficia ori de acest sprijin, ori de premiere. Vă mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

d-l Ghitea vă rog să răspundeţi la întrebările adresate.

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

Referitor la problema stâlpişorilor de pe Ecaterina Teodoroiu şi sesizarea organelor abilitate fiind în sală, cred că s-au autosesizat, este problema Poliţiei Locale. Noi atâta putem face să tot montăm pe stâlpişori, Direcţia Tehnică nu se ocupă de paza bunurilor domeniului public. Noi putem să-i montăm dacă au dispărut.

Problema intersecţiei Clujului şi Kaufland vă promit că vom analiza şi vom vedea exact ce se poate face.

Privind trecerea de pietoni propusă pe b-dul Dacia, nu aţi precizat exact unde.

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Unde a întors tramvaiul, pe partea stângă.

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

Vom vedea ce se poate face.

Cealaltă problemă, recunosc că mi-a scăpat descrierea locaţiei şi mă bazez pe colegii de la secretariatul Consiliului local, care au notat, iar noi ne vom ocupa de problemă.

 

d-na Florica Cherecheş - prreşedinte de şedinţă

 

d-l Szabo, poftiţi.

 

d-l Szabo Jozsef - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedintă, aş adresa Compartimentului Management Spitale o problemă, ieri am vizitat mai multe spitale din Oradea şi în afară de clădirea centrală a Spitalului Gavril Curteanu nu prea am găsit tăbliţe bilingve. M-ar interesa când vor fi afişate aceste plăcuţe, mă refer şi la texte informative privind drepturile pacienţilor, etc. Aştept un răspuns. Mulţumesc.

 

d-na Florica Cherecheş - prreşedinte de şedinţă

 

Vom analiza şi vom trimite un răspuns.

 

d-l Petruţ, poftiţi.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Tot pentru Direcţia Tehnică, am o rugăminte. Str. Izvorului, începând de la intersecţia cu Depoului are două denivelări, de profunzime de 20 de cm, făcute în asfalt unde nu au fost intervenţii pentru branşare, deci pe partea de garanţie a străzii, pentru că nu-i făcută de mult, iar una este până la mijlocul axei, la mijlocul străzii, pe axă. Tot în zona respectivă, pe str. Caişilor imediat la intersecţia din Izvorului la 100 de m este aşa de mare o dărâmătură până la mijlocul străzii nu se poate circula pe ea. La iarnă când va trebui să urcăm în pantă o altă lacună, este că această stradă nu este niciodată curăţată şi nu se intervine pentru curăţarea ei cu sare numai în momentele în care mă rog eu de cineva din Primărie să facă. La trecerea pe str. Caişilor nu se poate trece dacă vine cineva de sus şi este alunecuş. Aceste două probleme trebuie rezolvate, plus că grilele de colectare a apei, care s-au făcut acum 8 ani, sau deteriorate, plus că a intrat în ele pietriş, nu le curăţă nimeni şi se duce apa, şi din această cauză se distruge şi asfaltul.

Încă o corectură la str. Borşului intersecţia cu Kaufland despre care vorbea şi d-l Huszar, virarea la stânga în Kaufland nu este semnalizată prin marcaj continuu sau printr-un semn că virarea la stânga fără să intri în Kaufland poate să fie făcută şi deja au început să dea amenzi pe zona respectivă, pentru cei care se întorc în şos. Borşului şi nu intră în Kaufland. Ar trebui reglementată, ori să se permită într-adevăr virarea la stânga sau să se pună semne de circulaţie sau să fie marcat prin linie continuă intrarea în Kaufland să fie obligatorie.

 

d-na Florica Cherecheş - prreşedinte de şedinţă

 

 

Executivul ia act de propunerile dvs., am văzut că d-l Ghitea şi-a notat, aşa că aşteptăm lămurirea problemelor.

 

D-l Huszar, poftiţi.

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Aş dori să întreb dacă este cineva de la Poliţia Locală. Mulţumesc.

 

d-na Florica Cherecheş - prreşedinte de şedinţă

 

Mai aveţi şi alte intervenţii la "Diverse". Având în vedere mie îmi expiră astăzi mandatul celor trei luni de preşedinţie la Consiliul local, mă bucur că am ajuns până la capăt cu bine şi aş vrea să-i propun domnului Delorean să preia această poziţie pentru următoarele trei luni. D-na Biro vă rog să faceţi propunerea.

 

d-na Biro Rozalia - vieprimar al municipiului Oradea

 

Dacă-mi daţi voi îl voi propune pe domnul Delorean ca începând cu şedinţa următoare să fie preşedinte de şedinţă.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Având în vedere că avem deja acceptul domnului Delorean voi supune la vot această propunere.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţinere? 1 vot

 

Având în vedere că peste două zile va fi Ziua Naţională a României am primit invitaţia pentru a participa la manifestări, aşa că sperăm să ne vedem cu toţii, vă invităm să ieşim la ora 10,00 şi să participăm la aceste manifestări.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri aş dori să rămâneţi pe loc pentru că mai sunt de discutat probleme organizatorice.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

S-a terminat şedinţa ordinară a Consiliului Local, dar mai avem o şedinţă de A.G.A. Vă rog să ocupaţi loc.

 

Declar închisă şedinţa de Consiliu Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

Florica Cherecheş Ionel Vila