Proces verbal din 29.09.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 29 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL incheiat azi 29 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 29 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Luca Dorel, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Petruţ Vasile, d-l Popa Claudiu, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc:, d-l Ile Cristian şi d-l Dan Octavian.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 29 septembrie 2011 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25, d-l Mercea Pavel m-a sunat urmând să sosească pe parcursul lucrărilor şedinţei de astăzi, de asemenea şi d-l Szabo Joszef. Lipsesc motivaţi următorii consilieri: d-l Ile Cristian şi d-l Dan Octavian. D-l Szabo a şi sosit, poftiţi domnule consilier.

În aceste condiţii şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare, procese verbale care au fost afişate la Compartimentul de specialitate prin afişare. Procesul verbal al şedinţei ordinare din 30 august 2011,

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 septembrie 2011 în aceleaşi condiţii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Dau cuvântul doamnei preşedintă de şedinţă Cherecheş Florica. Poftiţi doamna preşedintă.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua, aş vrea să aprobăm borderoul de astăzi, cu ordinea de zi aşa cum v-a fost comunicată, cum o aveţi în faţa dvs.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând cu data de 01.10.2011

 

Discuţii la material? D-l Corcheş.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedintă, sigur suntem la un material şi o situaţie foarte delicată, cu regret am constatat faptul că într-adevăr Guvernul nu a mai asigurat subvenţia acordată pe gigacalorie. Sigur, pot fi o serie de interpretări că eu vin să susţin ceea ce urmează să susţin, dar asta este puţin relevant. Cred că această subvenţie care era asigurată de Guvern trebuie gândită într-un mod diferit de cel pe care executivul l-a apreciat că trebuie să-l votăm astăzi. În susţinerea celor afirmate am să fac referire la o hotărâre de consiliu local dată cu un an de zile înainte. Hotărâre de consiliu local care şi pe mine ca orădean în primul şi în primul rând m-a bucurat, mi-a asigurat o încredere şi o stabilitate de viitor. Mai mult această hotărâre de consiliu local a generat şi o serie de interpretări ale mass mediei locale şi am să-mi permit să dau un singur titlu „Primăria va subvenţiona căldura orădenilor". În septembrie 2010 executivul a venit în faţa consiliului local cu un proiect de hotărâre de consiliu local pe care l-am votat în unanimitate la acea vreme, prin care se asigura faptul că, în cazul în care Guvernul va renunţa la această subvenţie toată ponderea acesteia va fi asigurată de către municipalitate printr-o hotărâre de consiliu local, chiar dacă e un efort suplimentar din punct de vedere economic. Cu părere de rău văd că la un an de zile punctul de vedere al executivului s-a schimbat radical, doriţi să menţineţi doar cota de 10% din subvenţia pe care am şi asigurat-o înainte. În acest context consider că diferenţa de bani ar trebui împărţită pentru că înţelegem şi raţiunile economice ale Guvernului, între populaţie şi consiliul local. Drept pentru care grupul de consilieri ai Partidului Democrat Liberal are următoarea propunere pe care am să o şi formulez. Diferenţa de preţ pe gigacalorie care nu mai este asigurată de subvenţia bugetului de stat să fie împărţită, jumate să o suporte populaţia şi jumate consiliul local. Apreciem că putem face un efort nu aşa de mare cum vi-l doreaţi dvs. anul trecut ci măcar jumătate din el, astfel încât populaţia să nu simtă şocul acestor cheltuieli economice. Vă mulţumesc mult.

 

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc domnule consilier, dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Propunerea domnului Corcheş este frumoasă, dar ea trebuie să fie şi fezabilă. Aş vrea să spun că are dreptate în legătură cu acel proiect de hotărâre care a fost adoptat, dar trebuie să vă aduc aminte, nu ştiu dacă atunci când el a fost votat s-a discutat explicit în plen sau doar în comisii, Comisia Europeană a blocat proiectele la data respectivă pentru că în România se discuta despre anularea subvenţiilor. Cum preţul final este elementul care ţine de studiul de fezabilitate, de planul de încasări pentru ca aceste proiecte să fie fezabile, şi pentru că Guvernul nu a stabilit atunci ce va face, toate cele 7 municipii care am fost în acest proiect a trebuie să adoptăm hotărâri de acest tip ca să se poată debloca proiectele pe toată România. Dacă veţi verifica ceea ce vă spun o să vedeţi că toate cele 7 municipii au adoptat astfel de proiecte. Proiectul deci, trebuie să fie finanţabil, să se închidă încasările, iar criteriul legat de preţ era ca acesta să nu depăşească un preţ de suportabilitate care este acceptat la nivelul Uniunii Europene la 10% din venituri ca şi plată pentru încălzire. În cazul în care această sumă depăşeşte acest plafon, sigur în grila Uniunii apare că proiectul poate avea probleme. De aceea a fost adoptat acest proiect şi s-a adoptat aşa în toate oraşele. În ceea ce priveşte propunerea efectivă de a mai aloca din bugetul local, pe lângă cele 2,5 milioane de euro încă 2 milioane de euro aproximativ, la cât s-ar ridica propunerea dvs., nu ar fi nici un fel de problemă, aici sunt două chestiuni, nu avem aceşti bani, prima chestiune, în termeni reali, şi doi, dacă respectăm filozofia guvernamentală atunci aceste sisteme de încălzire vor trebui să funcţioneze în anii următori fără subvenţii. Aceasta este filozofia şi acesta este angajamentul pe care Guvernul României şi l-a luat în fata Uniunii Europene. Deci, ne ducem către anularea subvenţiilor, aceasta este realitatea peste tot. Probabil că dacă s-ar fi prelungit subvenţionarea încă doi ani de zile cât am solicitat cel puţin cele 7 municipalităţi pentru a putea reabilita sistemul în parte, şi a putea trece la un sistem de producţie mai eficient impactul asupra populaţiei ar fi fost redus. Guvernul nu a mai alocat aceste subvenţii şi din punct de vedere al şocului pentru populaţie este de preferat ca aceste aduceri ale preţului gigacaloriei la realitatea de peste 2, 3, 4 ani să se facă în trepte în aşa fel încât şocurile să nu fie foarte mari. Şi aceasta este o chestiune care se va întâmpla în toate oraşele României. Deci, din punct de vedere al executivului suntem forţaţi să facem această majorare pentru că nu mai avem subvenţia. Subvenţionăm oricum net cu 2,5 milioane de euro în afară de celelalte subvenţii care sunt prin investiţiile care se fac, se vede prin centru şi prin cartiere, prin co-finanţările pe care trebuie să le asigurăm în anii următori. Deci, nu mai putem aloca bani suplimentari, pe de o parte. Pe de altă parte, orice fel de alocări guvernamentale pe această chestiune, dacă ele vor veni, ele vor fi alocate către subvenţie, nu este nici un fel de problemă. Aş vrea să mai aşteptăm 2 - 3 săptămâni să vedeţi cum în celelalte oraşe se va ajusta subvenţia. Încă municipalităţile nu au adoptat hotărârile, dar ele vor fi forţate ca cel mai târziu luna viitoare toate municipiile să stabilească noile preţuri. Veţi vedea ce înseamnă majorări acolo unde subvenţia a reprezentat 40 - 50 - 60 % din preţ. Unele oraşe care au fost favorizate au avut o subvenţie mare, acuma această favoare se întoarce împotriva lor. Noi nu am primit subvenţii mari şi pe cele care erau scriptic trecute, din păcate nu le-am primit integral mai avem bani de încasat şi nu avem altă soluţie. Aceasta este poziţia noastră.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi domnule consilier Corcheş.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedintă, parţial aveţi dreptate domnule primar, propunerea pe care a-ţi făcut-o acum doi ani când aţi spus că nu vor avea probleme, acum un an, îmi cer scuze, într-adevăr era pe o componentă sau s-ar fi asigurat fondurile din zona externă a bugetului, au fost acele probleme pe care le-aţi amintit şi dvs. şi le cunoaştem şi noi drept pentru care am apreciat că nu în totalitate aşa cum spuneam acum un an ci doar parţial să încercăm să sprijinim orădenii până la urmă pentru că discutăm de o categorie de 70 - 80% de orădeni conectaţi la încălzirea centrală şi în sprijinul acesteia, din punct de vedere financiar ştiu că sunt probleme şi la Guvern şi chiar dacă politica Guvernului este cea fără subvenţii în viitor, acolo va trebui să ne îndreptăm şi noi, dar, consider că o puteam face în acest context de care tot discutăm economico-financiar, pe care-l traversăm astăzi şi în România, şi în toată lumea până la urmă nu este uşor. Şi pentru această perioadă am venit şi ne menţinem totodată propunerea. Sigur că, ştim că nu sunt foarte mulţi bani este treaba executivului şi a noastră până la urmă să găsim surse de finanţare. Şi dacă adoptat un mod mai aplicat în evaluarea acestor situaţii am certitudinea că puteam găsi şi sursa de finanţare. Asta este poziţia Partidului Democrat Liberat şi ne menţinem propunerea pe care am rugămintea să o şi supuneţi la vot. Mulţumesc.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mai sunt şi alte discuţii? Da, poftiţi domnule Petruţ.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Parţial voi repeta ce a spus d-l Corcheş, 70 - 80% din populaţie este conectată la sistemul centralizat al CET-ului. Parte din contribuţia lor la bugetul municipiului este se va regăsi în acest efort pe care noi îl propunem Primăriei. În plus ştiţi foarte bine că, colectarea de la populaţie este greoaie şi uneori chiar ineficientă terminându-se chiar cu debranşări sau alte măsuri care nu mulţumesc municipalitatea şi nici instituţia care produce agentul termic CET-ul. Însă, dacă din cei 40%, doar 7% ar pica pe municipiu, colectarea pentru CET ar fi destul de bună, ar fi de la bugetul local, însă lăsând în mod destul de brutal acum dintr-o dată pe spinarea populaţiei diferenţa pe care nu o mai subvenţionează Guvernul, nu vom reuşi să colectăm, sau vor fi cazuri în care oameni nu-şi pot plăti şi la bugetul primăriei tot nu vor intra aceşti bani. Iar prin a accepta să plătim noi, eu zic că aceşti bani s-ar regăsi la CET, care şi aşa este ca o locomotivă care gâfâie şi care nu mai poate. Ar putea să-şi continue activitatea într-un mod destul de rezonabil şi ar trebui să găsim o metodă. Eu chiar nu cred că este o metodă populistă, ci chiar una umanistă cred ca să sprijinim măcar 50% din preluarea luată de guvern. Nu ştiu care este soluţia şi nu cred că domnul primar nu are dreptate, este îndreptăţită şi poziţia executivului, este îndreptăţită şi a populaţiei, este îndreptăţită popunerea noastră, pentru că nu este una politică, este pur umană. Să nu lăsăm această povară dintr-o dată, şi peste un an să revenim la normal populaţia să fie pregătită. Acum un an noi am fost cam pregătiţi, dacă acum un an am gândit această strategies să susţinem total, ne aşteptam probabil la aşa ceva. Sigur că, con juncture prin care a dispărut sursele de care acum ar trebui să ţinem cont nu este favorabil. Nu mai este de fapt nimic favorabil în ultimul timp. Dar şi eu consider că a pune toată această povară financiară pe seama populaţiei nu va aduce nici un rezultat. Ne este frică de debranşări, ne este frică de alte surse de încălzire şi alte improvizaţii care să aducă numai un aspect urât oraşului, şi primul care va trece cu amenzi din partea primăriei pentru că oamenii sunt în stare să facă orice ca să se încălzească. Eu împreună cu colegii mei zicem să vă gândiţi la propunerea asta şi chiar dacă nu este pentru totdeauna să fie pentru acest sezon, că a venit prea brutal hotărârea Guvernului, prea brutală şi poziţia noastră, îngreunează foarte tare bugetul populaţiei. Vă mulţumesc.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Este într-adevăr un moment foarte dificil pentru toată lumea şi ca şi executiv şi ca şi cedtăţeni pentru toţi împreună. Aş vrea să întreb dacă sunt şi alte luări de cuvânt. Dacă nu, supunem la vot propunerea grupului de consilieri PD-L.

 

Cine este pentru această propunere? 6 voturi

Împotrivă? 11 voturi

Abţineri? 6 abţineri

 

Acum vom trece la votarea punctului nr. 1 de pe ordinea de zi aşa cum a fost propuns de executiv.

 

Cine este pentru? 19 voturi

 

Domnule Corcheş suntem la punctul nr. 1 şi dvs. aţi votat "pentru", votaţi "pentru" sau vă retrageţi votul "pentru"?

 

Corcheş Dorin - consilier local

 

Îmi retrag votul "pentru", voi vota "împotrivă"

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

d-na preşedintă de şedinţă vă rog să reluăm votul.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Da, vom repeta votul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 6 voturi

Abţineri?

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Oradea a infrastructurii de reţele de apă, canalizare menajeră şi pluvială realizată de SC Impact Developer & Contractor în Cartier Europa.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea începând cu 01.10.2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Discuţii la material? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru încetarea contratului de asociere în participaţiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA şi preluarea activităţii de distribuţie energie termică prin PT 512, 513, 514 - Ioşia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator şi distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din municipiul Oradea.

 

Discuţii? d-l consilier Corcheş

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Nici cu acest material nu vom putea fi de acord din considerente pe care dvs. sigur că la ştiţi pentru că mai le-am susţinut şi cu alte ocazii şi-mi permit să fac o scurtă motivare a votului nostru, cel „împotrivă", pentru că în primul şi în primul rând ştiţi foarte bine că nu putem fi de acord cu trecerea CET-ului pe gaz, discutăm în contextul liberalizării preţului gazului şi nimeni nu poate să ne spună în viitor cam cât va fi preţul pe gigacalorie, şi nu putem fi de acord pentru că discutăm de un preţ unitar pe tot municipiul în acest context pe care l-am amintit pentru că dintr-o raţiune logică a noastră, spunem noi, credem că dacă o zonă a municipiului Oradea are posibilitatea să plătească o sumă de 106 lei pe gigacalorie, apelând la sursa de apă geotermală, această resursă ar trebui extinsă astfel încât cea mai mare parte a municipiului Oradea, dacă nu în întregime, să beneficieze de această soluţie termică. Acesta este punctul nostru de vedere, nu ni-l vom schimba, drept pentru care nu putem fi de acord cu materialul pentru că aici se discută şi despre acel preţ unitar pe municipiu. Şi odată preluat de la Transgex, care nu vreau să pozez în avocatul nimănui, nici nu cred că este cazul, de-a lungul timpului s-a arătat un administrator de tip bun a resurselor de apă geotermală. Preluând aceste reţele nu vom mai putea discuta de menţinerea ca sursă a apei geotermale. Drept pentru care grupul de consilieri ai PD-L va vota „împotriva" acestui material.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt şi alte luări de cuvânt? Am să vă dau cuvântul domnule, după ce vom vota materialul.

Da, domnule Corcheş

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Doamna preşedintă, cu tot respectul fiind la o şedinţă a Consiliului local, care este o şedinţă publică, dacă sunt în sală doritori care să-şi spună un punct de vedere poate că mai aduc şi elemente lămuritoare la baza acestui material, ca noi consilierii să votăm în cunoştinţă de cauză, poate că ar fi interesant să-i ascultăm. Mulţumesc.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Da, mulţumesc frumos domnule Corcheş, în calitate de preşedinte de şedinţă supun la vot acest material, după care vom asculta şi părerile celor din sală care doresc să ia cuvântul.

 

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 6 voturi

Abţineri?

 

Domnule Vuşcan, am înţeles că doriţi să luaţi cuvântul? Există un microfon, la care să vorbiţi. Aş dori să vă limitaţi, să fiţi la subiect.

 

d-l Horea Vuşcan - cetăţean

 

Sunt Horea Vuşcan, şi am aici 4.000 de semnături pe care le-am strâns alături de domnii din Ioşia care se împotrivesc acestui proiect. În afară de aceste 4.000 de semnături, mai sunt alţi oameni care trăiesc în zona Nufărul, şi care au posibilitatea să se încălzească cu apă geotermală dar în momentul de faţă plătesc un preţ mai mare. Este incorectă această hotărâre de consiliu local, şi am să vă spun de ce: Legea nr. 58 din 2006 prevede în mod explicit că se interzice orice practică care duce la monopol. V-am pus în faţa dvs. stimaţi consilieri acest material. Al doilea lucru: preţul unic încalcă Legea nr. 325 din 2006 deoarece acolo se prevede aşa cum a spus Primăria, doar trunchiat adevărul, preţ unic în condiţii similare de distribuţie şi producţie. Asta înseamnă că Transgexul este producţie de agent termic, Electrocentrale este cogenerare, asta înseamnă curent şi agent termic. Sunt două elemente pe care le vom ataca în instanţă, dacă va trece această hotărâre de consiliu local, legalitatea acestei hotărâri. Şi nu în ultimul rând, nu uitaţi preţul de 235 pe care doriţi să-l impuneţi este un preţ foarte mare pentru orădeni. Este un preţ care va duce la debranşări masive. Există peleţi, şi după cum spunea şi domnul primar în ultima dezbatere, preţul la producţie la CET ar trebui să fie cu 10% mai mic, dar aşa ar trebui să fie dacă nu ar fi foarte multe firme care aduc prejudicii CET-ului. Aşa este peste tot în ţară. Dacă în schimb un om îşi face alimentarea cu agent termic în regim propriu, preţul la peleţi pe gigacalorie este de 135 de lei. Deci, acest preţ este un preţ real. CET-ul ar putea distribui la un asemenea preţ, dar din păcate nu suntem interesaţi. Vă mulţumesc.

 

Reprezentatul Asociaţiei de proprietari din Cartierul Iosia

 

Sunt reprezentantul Asociaţiei de proprietari din Cartierul Ioşia. Am participat la dezbaterea publică în legătură cu situaţia din cartierul Iosia. Am spus de nenumărate ori că suntem împotriva majorării preţului la gigacalorie. Am adus în discuţie atunci această problemă, ni s-a spus că trebuie să avem acelaşi preţ cu cartierul Rogerius, suntem alături de dânşii 48,59 Mi se pare anormal ca noi care locuim din 1975 în cartierul Ioşia, acum trebuie să se modifice toate preţurile 47,22

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc, având în vedere că aceasta este o şedinţă ordinară a consiliului local pe luna septembrie şi că avem o mulţime de puncte pe ordinea de zi, şi având în vedere că am avut o dezbatere pe această temă, aş vrea să vă rog, am văzut că sunt şi alţi doritori să vorbească. Dacă doriţi mai lăsăm încă o persoană din partea stângă şi o persoană din partea dreaptă să îşi spună punctul de vedere, iar în ceea ce priveşte nemulţumirile pe care înţelegem că le aveţi, aveţi căile legale la dispoziţie şi noi aici trebuie să dezbatem materialele care sunt pe ordinea de zi cu documentaţia aferentă, dar sigur că toate acestea sunt inregistrate şi vor fi luate în considerare. Vă mulţumesc pentru înţelegere. Aşa că, dacă doriţi puteţi să luaţi cuvântul.

 

Asociaţia Cazaban Oneşti

 

Sunt de la Asociaţia Cazaban Oneşti, Ipiştiuc mă numesc. Domnule primar, doamna preşedintă. Doamnelor şi domnilor, am asistat la un vot, nu în unanimitate, dar aproape, la majorarea energiei termice de la 193 cât a fost la 01 mai la 235. În condiţiile în care, nu ştiu dacă domnii consilieri ştiu sau nu, pierderile care există la de la CET Oradea şi până la punctele termice sunt de 45%. Să le plătească dânşii aceste pierderi prin vânzarea activelor pe care le au în curte nefolosite de ani de zile. Cumpărate după cum bine se ştie pentru anumite interese. Să-şi vândă ce au şi să plătească. Să reducă aceste pierderi şi după aceea suntem de acord să plătim preţul care se solicită.

Doi, la energia geotermală reprezint şi blocul Carpo 2, unde sunt şi pensionari. Energia geotermală este o binecuvântare, nu ştiu dacă unii dintre noi care au ajuns într-o funcţie economică poate să o anuleze. De ce nu a fost treptat? S-a majorat la Electrocentrale de 3 - 4 ori într-un an de zile. De ce nu s-a mers treptat şi la majorarea acelui preţ de la 104 lei, ca acuma dintr-o dată să se ajungă la 200 lei. In ultimii 20 de ani într-o şedinţă interioară la care am participat aici, vreo 300 de locatari ai acestui oraş, nu s-a făcut nimic, atunci de ce acei domni manageri nu-şi prezintă demisia şi să plece? După 20 de ani nu s-a făcut nimic, în condiţiile în care 45% , primii 45% avem pierderi. De ce nu s-au reabilitat în primul rând aceste coloane, felicitări Companiei de apă care a reuşit să şi le reabiliteze. Electrocentrale de ce nu a reuşit? Intr-adevăr trebuie să recunoaştem, s-au făcut multe în oraşul Oradea, şi continuă să se facă, în raport cu alte judeţe. Intr-adevăr Oradea este al doilea oraş care plăteşte mai puţin. În rest toate oraşele au preţuri mult mai mari. Însă în anumite situaţii au şi salarii duble faţă de cât există la Oradea. Deci, aş rug ape domnii consilieri să ia în considerare acest lucru, pierderile de 45% nu este corect să fie plătite de către orădeni. În condiţiile în care timp de 20 de ani CET-ul nu a făcut nimic. Vă mulţumesc.

 

Vlad Iulian

 

Mă numesc Vlad Iulian, reprezint asociaţia de proprietari 211 de pe Meşteşugarilor. Eu am participat la toate întrunirile care au fost în legătură cu Ioşia, situaţia cu apa geotermală. Toate argumentele care au fost clare din partea Primăriei se învârteau în jurul faptului că sunt proprietari pe teren, conducte şi puncte termice. Ori ţinând cont de faptul că pe piaţă trebuie să fie mai mulţi, să fie concurenţă, Transgexul ar fi o soluţie. Îmi pun întrebarea simplă: de ce nu separăm prin custodie, sau sub o formă oarecare punctele termice şi conductele la care se ţine cu ghearele în Transgex. Şi Transgex-ul în baza faptului că le are, ori că le plăteşte, ori că le ia în concesie, ori cumva să mai mărească şi ei preţul cu câteva procente, 10, 15, 20%, la preţul pe care-l avem. Eu ca simplu om, nu pot înţelege cum un anumit preţ care este format din anumite repere, pe scurt, preţul pe care-l plătesc eu, preţul de livrare la mine, la beneficiar, este format din preţul de producţie plus preţul de distribuţie şi TVA-ul, da? Ori, din moment ce preţul de furnizare de la Transgex este de 50 lei pe gigacalorie către consumator la care se mai adaugă încă 50 lei în care este cuprins TVA-ul, deci în total 103, cum o să-mi explicaţi dvs. mie, şi la economişti, că măriţi preţul de distribuţie, pentru că, atenţie, nu puteţi mări preţul de producţie, deci preţul de distribuţie va fi de 3 ori mai mare decât preţul de distribuţie. Vreau să-mi daţi un răspuns la această întrebare, în funcţie de asta vom merge în instanţă până unde se poate mai departe. Că aşa suntem noi românii trebuie să ajun gem la Înalta Curte, că aşa suntem noi bătuţi de Dumnezeu, nu suntem uniţi, şi ne mâncăm unii pe alţii, şi dacă unuia îi merge mai bine, îl tragem în jos şi pe ăla, nu să-l lăsăm şi să-l aducem şi pe ăstalalt la mai bine. Vă mulţumim şi sper că o să ţineţi cont de cele spuse.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mergem mai departe, am luat act de opinia dvs.

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic municipiul Oradea, având ca obiect de activitate transportul şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 1 vot

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordul de principiu pentru realizarea şi finanţarea investiţiilor adiacente pasajelor Ciheiului şi Apateului/Nojoridului de către municipiul Oradea din creditul contractat cu HYPO NOE Gruppe Bank AG.

 

Discuţii? dl. Corcheş

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Mulţumesc d-na. preşedintă, la acest material va trebui să-mi dau acordul şi totodată să felicit executivul pentru intenţie, este o chestiune bună, spunem noi, pentru traficul din zona respectivă, şi sper ca proiectul să fie realizat cât mai devreme. Mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim frumos pentru susţinere d-l Corcheş. Voi supune la vot acest material, dacă nu mai sunt şi alte intervenţii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II. A.I.O. - TERENURI

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Dull Carol şi soţia Dull Krisztina Hajnalka, reprezentând suprafaţa de 53 mp teren identificat cu nr. cad. 170859 înscris în CF 170859 Oradea situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Haţegan Emil şi soţia Haţegan Dorina Cipriana, reprezentând suprafaţa de 21 mp teren identificat cu nr. cad. 11442 înscris în CF ndf 11678 Oradea situat în Oradea în zona str. Paleului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Chirilă Mircea şi soţia Chirilă Carmen Claudia, reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cad. 170896 înscris în CF 170896 Oradea situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Semro Gheorghe şi soţia Semro Adriana Loredana, reprezentând suprafaţa de 138 mp teren identificat cu nr. cad. 170999 înscris în CF 170999 înscris în CF 170999 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Petrica Ionuţ Silviu şi soţia Petrica Dana Maria, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cad. 167281 înscris în CF 167281 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Vlăduţu George Daniel, reprezentând suprafaţa de 140 mp teren identificat cu nr. cad. 165758 înscris în CF 165758 Oradea situat în Oradea în zona str. Plantelor cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 731 mp teren public reprezentând tronson din str. Coriolan Hora - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 43 mp teren din nr. topo 8197/106 înscris în CF 26592 Oradea situat în Oradea str. Almaşului nr. 20/A în favoarea d-nei. Ghiţ Ecaterina şi d-lui Ghiţ Mihai.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind lotizarea terenului identificat cu nr. cad. 13112 şi 13113, respectiv vânzarea prin negociere directă a loturilor situate în continuarea imobilelor din str. H. Ibsen nr. 82 - 120 şi concesionarea prin licitaţie publică a loturilor ce au accesul asigurat din str. Bajor Andor în vederea realizării de locuinţe.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 6451 mp teren public reprezentând strada Crişan - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 8.062 mp teren public reprezentând str. Cloşca - proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 21 mp teren, înscris în CF 157038 Oradea, cu nr. cad. 157038, situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 75, în favoarea d-l Popa Ionel şi soţia Popa Marioara.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 72 mp teren, înscris în CF 166617 şi 166618 Oradea, cu nr. cad. 166617 şi 166618, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl. P 60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 36 mp teren, înscris în CF 164273 Oradea, cu nr. cad. 164273, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl. P 60 ap. 21 în favoarea d-l Igna Ioan.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr. 106 către Curtea de Apel Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 238.426 mp teren şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a construcţiilor şi terenului în suprafaţă de 8.674 mp situat în Oradea str. Umbrei nr. 4, zona fostului Tancodrom.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 8.853 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 21.115 mp teren, situat în Oradea str. Toamnei.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 1.712 mp teren situat în Oradea, str. Xenopol.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 460 mp teren, situat în Oradea str. C. Coposu.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 706 mp teren şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Oradea str. Caporal Gh. Muşat nr. 27/D în suprafaţă de 606 mp identificat cu nr. topo 7675/7, înscris în CF 32028 Oradea în favoarea fam. Filimon Simion şi sotia Filimon Daniela.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6.455 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 54, situată în Oradea b-dul. Dacia nr. 110.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1960 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, str. Transilvaniei colţ cu str. Moldovei.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 20 mp din terenul identificat cu nr. cadastral 10310/1 înscris în CF 161858 (Nr. CF vechi: nr. 8435 NDF) Oradea, situat în zona Calea Armatei Române - Campusul Şcolar, în favoarea SC Electrica S.A:, în vederea amplasării unui post electric de transformare.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 16.176 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.849 mp. şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum de acces, cu suprafaţa de 2.849 mp., situat în Oradea, zona Parcul Industrial - şos. Borşului.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III. ARHITECT ŞEF

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD - Construire spaţiu de depozitare P şi împrejmuire, str. Coriolan Hora, nr. 2 C - Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii şi dotări complementare, zona str. Macului - Aurel Covaci, nr. cad. 163422 şi 163423 - Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV. POLIŢIA LOCALĂ

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea salubrităţii stradale privitoare la parcări în municipiul Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V. A.S.C.O.

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Raport privind activitatea asistenţilor personali şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la 30 iunie 2011.

 

Nu se votează.

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece 2011 - 2012.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

VI. BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea urmăririi modului de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice (inclusiv achiziţii directe) efectuate de instituţiile subordonate4 Consiliului Local al municipiului Oradea, de către Marge Ileana Adina, Glodan Iulia Manuela, Kocsis Iuliana Elena, Romoea Doina, Dan Antoniu Sebastian, Cherteş Carmen, din cadrul Biroului Achiziţii Publice.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VII. D.M.P.F.I.

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul intitulat „Reabilitarea şi refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a II-a etape de reabilitare şi refuncţionalizare şi introducerii în circuitul turistic al Cetăţii Oradea Cetatea Oradea, Centru multicultural şi multiconfesional European - Etapa II", care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a parcului industrial eurobusiness Oradea - etapa a II-a", care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire şi de intervenţie a afacerilor de importanţă regională şi locală.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării municipiului Oradea la Convenţia Primarilor şi a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED).

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului „Grădină publică pe Dealul Ciuperca".

 

Discuţii? Da, d-l Sarkozi.

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Aş vrea să atrag atenţia celor care vor proiecta zona, pentru a lua în considerare faptul ca va trebui realizată o pasarelă deasupra căii ferate, deoarece CFR-ul poate închide în orice moment pasarela veche de 100 de ani de deasupra căii ferate şi nu vom mai avea acces.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Da vă mulţumesc. Am luat act şi domnul primar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

În tema de proiectare a drumului expres este prevăzută pasarela şi peste drum în proiect şi atunci vom face o pasarelă care va trece şi peste calea ferată şi peste drumul care se face în zona respectivă. Deci, va fi o pasarelă nouă acolo.

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Aş dori să întreb atunci, această temă de proiectare nu cuprinde şi o pasarelă?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Cuprinde şi pasarela.

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Da, vă mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mai sunt şi alte intervenţii? Nu, atunci să trecem la vot.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul intitulat „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secesionului", care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VIII. A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul municipal, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap.65, ap. 66, ap. 67 şi ap. 68, între Administraţia Imobiliară Oradea şi Clubul Sportiv Municipal Oradea.

 

Discuţii? Da, d-l Corcheş

 

d-l. Dorin Corcheş - consilier local

 

Eu cred că am un borderou greşit, şi colegii mei cred că sunt în aceeaşi situaţie. Ce material spuneaţi că este?

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Pct. 46.

 

d-l Dorin Corcheş - consilier local

 

Este în regulă doamna preşedintă, avem două borderouri, putem să continuăm.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

D-l secretar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Da, d-le Corcheş aveţi dreptate, materialul 30 este la AIO la Terenuri. Este în regulă.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Haideţi să trecem la votul materialului 46.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de concurs de idei şi constituirea unei comisii de jurizare a propunerilor de realizare a Grupului Statuar Interactiv „Holnaposok" şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia de jurizare.

 

Discuţii? d-l Pasztor

 

d-l Pasztor Sandor - consilier local

 

Aş dori să-l propun în comisie pe d-l Delorean.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi d-l Negrean

 

d-l Negrean Daniel - consilier local

 

Grupul de consilieri PN-L în propune pe d-l Cupşa Ioan.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mai sunt şi alte propuneri? Nu. Atunci vom supune în bloc aceste propuneri împreună cu proiectul de hotărâre.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 2 voturi

 

IX DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe Drumul Uzinal, Oradea".

 

Discuţii? Nu sunt.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe strada Ecaterina Teodoroiu şi strada Ştefan cel Mare - tronson cuprins între strada Berzei şi strada Lacul Roşu, Oradea".

 

Discuţii? d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Mulţumesc aşa cum am precizat şi în cadrul comisiei buget atrag atenţia ca să încercăm să evităm greşelile din trecut şi zona intrării străzilor adiacente care sunt în pantă străzii Ecaterina Teodoroiu să proiectăm şi să punem să amplasăm aici acele cămine decantoare. Că altfel pietrişul adus de ploile abundente poate să pericliteze întreaga investiţie. Mulţumesc.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Vă mulţumim, am luat act de propunerea dumneavoastră haideţi să trecem la votarea materialului dacă nu mai sunt alte intervenţii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Staţie pe pompare apă pe str. Gutemberg, Oradea".

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare Parcul Traian Oradea".

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

X. BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

 

 

Dl Dorin Corches - consilier local

Am înţeles că prin acest material practic se desfiinţează nişte posturi. Şi mă rog, nu posturi vacante, posturi ocupate. S-a făcut un criteriu în baza căruia s-a stabilit care sunt posturile şi oamenii care pleacă? Dacă ne poate lămuri cineva?

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

În baza unei analize care s-a făcut privind încărcarea de personal, s-a ajuns la concluzia că anumite compartimente pot funcţiona cu un personal redus. Propunerea privind persoanele care vor fi disponibilizate în cazul în care se aprobă o fac directorii acestor direcţii, pentru că dânşii îi cunosc cel mai bine. În ceea ce priveşte ce se va întâmpla mai departe mecanismul este următorul: persoanele care sunt în această situaţie vor fi detaşate în cursul lunii octombrie la Administraţia Imobiliară la Serviciul Parcări, se vor putea integra în serviciul parcări, iar în cazul în care se vor adapta la sfârşitul lunii octombrie, în şedinţa ordinară vom propune suplimentarea organigramei serviciului de parcări cu aceste posturi şi ei vor fi transferaţi. Cei care se vor adapta. Dacă vor fi mulţumiţi Domnul Posztner şi dl Şimon care răspund direct de acest serviciu. Deci avem nevoie de oameni acolo datorită extinderii numărului de parcări în Municipiul Oradea şi am constatat că în alte compartimente sau departamente lucrurile pot fi susţinute fără acest personal. Asta este situaţia.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumim. Mai sunt alte luări de cuvânt? Nu. Atunci supunem la vot materialul 48.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

XI. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Oradea" domnului Marius Sala

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „CAMPIONII VIITORULUI".

 

Dl Pasztor Sandor - consilier local

Îl propunem în comisie pe dl. Huszar Istvan.

 

Dl Tifor Dorel - consilier local

Îl propunem în comisie pe dl Gheorghe Carp

 

Dl Dorin Corcheş- consilier local

Din partea grupului de consilieri PD-L îl propun pe dl Caciora Ciprian

 

Dl Bogdan Hossu - consilier local

Din partea PSD îl propunem pe dl Mureşan Ovidiu.

 

Dl Ovidiu Mureşan - consilier local

Având în vedere că la poziţia 5 trebuie să fie un reprezentant al Instituţiilor Sportive am dori să-l propunem membru în această comisie pe Directorul Liceului Sportiv Bihorul dl. profesor Dan Matei.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Bun deci sunt 5 propuneri. Mai aveţi şi altele d-lor consilieri? Nu. Atunci haide-ţi să-i votăm în bloc împreună cu materialul.

 

D-na Biro Rozalia - viceprimar al Municipiului Oradea

Am propunere în ceea ce priveşte materialul. Nu am la comisie. Deci v-aş ruga să supuneţi la vot prima dată comisia şi după aceea la material mai am o propunere.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Bun. Haideţi atunci să votăm în bloc pe cele 5 persoane propuse pentru a face parte din comisie.

Cine este pentru? 20 de voturi pentru

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi abţinere

 

D-na Biro Rozalia - viceprimar al Municipiului Oradea

Aş dori să propun în ceea ce priveşte art. 3 la proiect este menţionat că din categoria sportivilor de performanţă care vor beneficia de premii fac parte sportivi de performanţă cu vârsta cuprinsă între 10 - 18 ani şi v-aş ruga să includem aici şi 19 - 21 ani pentru că la aceasta se referă materialul în întregime, pe de o parte, pe de altă parte nu numai cei care au obţinut acest premiu individual ci şi în echipă. Deci individual, echipă.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumim. Haideţi să supunem la vot această propunere. Sunt două propuneri.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Cu toate că s-a lucrat mult la acest material constatăm de câte ori îl citim că mai avem scăpări. Aş dori o simplă completare ca la sfârşitul fiecărui an să se organizeze acea festivitate de premiere a celor care vor fi menţionaţi şi într-un cadru festiv să li se acorde aceste prime.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Da asta se va putea pune în regulament. Deci haide-ţi să votăm propunerile d-nei Biro vă rog frumos să formulaţi prima propunere d-na Biro şi s-o votăm.

 

 

D-na Biro Rozalia - viceprimar al Municipiului Oradea

Deci prima propunere este la art. 3 în sensul că din categoria sportivilor de performanţă fac parte sportivi de performanţă cu vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani şi propunerea se referă să includem şi 19 - 21 ani.

 

d-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Da mulţumesc. Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

D-na Biro Rozalia - viceprimar al Municipiului Oradea

A doua propunere este ca din această categorie să facă parte şi elevii care au obţinut acest rezultat nu numai nu numai individual ci şi în echipă.

 

D-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Da mulţumesc. Supun la vot şi această propunere.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Bun. Şi acum haideţi să votăm materialul cu propunerile făcute.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

XII. A.I.O. - RESURSE UMANE

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru A.I.O.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Vă mulţumesc. Am epuizat borderoul. Dacă avem discuţii la diverse.

 

DIVERSE

 

Dl Huszar Istvan - consilier local

Mulţumesc. Aş dori să ridic două probleme majore care sunt legate practic de aceea-şi zonă, de zona str. Ecaterina Teodoroiu, ştiţi că acolo am avut multe probleme din cauza pasajului aerian de la gară care a fost închis, avem acuma un pasaj subteran care este accesibil, este curăţat zilnic, însă nu avem să zic aşa o cale de acces între str. Ipătescu şi ieşirea din pasaj. Am menţionat în cadrul comisiei de buget de ieri ca solicitare a amplasării unor stâlpişori pe trotuarul aflat între cele două puncte menţionate cu menţinerea indicatoarelor oprirea interzisă şi a indicatoarelor de limitare de viteză până la maxim 30 km/h, dar totodată având în vedere că s-a redeschis Podul Teodor Neş şi este super accesibil în momentul de faţă pentru cei care vin dinspre deal solicităm readucerea la starea iniţială a traficului din porţiunea aflată între ieşirea din pasaj şi str. Louis Pasteur adică îndepărtarea indicatoarelor oprirea interzisă. Se pot menţine indicatoarele de limitare de viteză. Mulţumesc.

 

 

D-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

Da. O să dau un răspuns scurt aicea şi vreau să fac o invitaţie. Da nu mă pot abţine. Ştiţi de 20 de ani strada Ecaterina Teodoroiu arată tot aşa, fără trotuare, cu betoanele alea care sunt pe acolo, dar eu înţeleg că oamenii acum sunt destul de agitaţi. Trebuie să mai stea încă un an de zile, doi ani de zile până totul va fi rezolvat. Vom căuta o soluţie să găsim o formă de protecţie la circulaţia pe jos a persoanelor, problema parcării este o chestiune de circulaţie. Bun înţeleg maşinile nu încap în curţi. Nici o problemă vom căuta să găsim o formulă să fie parcate în faţă că de fapt astea sunt nişte mici probleme acolo, dar o dată cu rezolvarea lucrărilor de canalizare pluvială, practic toate utilităţile sunt rezolvate şi dacă acest proiect de asfaltare a drumului şi reabilitare inclusiv lărgirea drumului cu un trotuar şi cu tot ce înseamnă această chestiune va fi rezolvată atunci probabil că din 2013 undeva încolo lucrurile vor fi rezolvate pe dea-ntregul dar asta este situaţia din păcate şi noi înţelegem aceste nemulţumiri dar ele sunt cronice nu sunt de acuma. Aş vrea deci căutăm o formulă comisia de circulaţie să rezolve aceste Aspecte care sunt de bun simţ. Aş vrea să vă invit stimaţi consilieri în data de 12 octombrie s-ar putea să nu mai avem o şedinţă extraordinară până atunci, oricum veţi primi invitaţii la şedinţa festivă de consiliu cu ocazia zilei oraşului, va începe la ora 11, vom avea de asemenea o festivitate de organizat împreună cu Garnizoana Oradea la ora 13,00 în Piaţa Unirii, programul este cel pe care-l ştiţi aţi aprobat astăzi şi alocarea unui buget pentru premierea elevilor olimpici aşa cum facem în fiecare an şi va fi o parte legată de eveniment şi o parte legată de aceste premieri. Mulţumesc.

 

Dl Huszar Istvan - consilier local

Departe de mine să agit spiritele, vreau să reamintesc că tot aşa în cadrul şedinţei anterioare tot la problemele de diverse s-a pus problema realizării unei expertize tehnice vis a vis de starea pasarelei care a fost închisă. Aş dori să nu se uite de ea. Mulţumesc.

 

Dl Petruţ Vasile - consilier local

Au deschis colegii mei problema cu parcările şi aş propune să pună semne de circulaţie în zona care o cunoaşte şi colegul meu dintre Ecaterina Teodoroiu şi Depoului, pentru că biserica creează un mare disconfort că parchează pe ambele părţi, strada fiind dublă de multe ori după ce ai luat curba în stradă te-ai întâlnit cu celălalt şi nu mai poţi da nici înapoi că ăla care e în spatele tău nu te vede şi nu vede ce ai tu în faţă, e un disconfort total care poate crea şi accidente. Pe o parte să pună semne că nu e voie staţionarea. Atâta tot. Nu că avem ceva cu ei. Că e biserica baptistă acolo. Tot acelaşi lucru se întâmplă după deschiderea podului şi fluidizarea circulaţiei pe Izvorului, în curbă imediat după ce s-a venit pe sensul unic se parchează 5 maşini şi nu vezi ce vine din curbă. Mereu ne ciocnim acolo şi circulă deja şi salvarea. Ar trebui puse nişte semne ca nu-i voie să staţioneze pe partea dreaptă. Mulţumesc.

 

Dl Huszar Istvan - consilier local

Da. De fapt nu este un răspuns, dar tot în cadrul şedinţei anterioare am solicitat marcarea parcărilor din zona respectivă menţionată de dl Petruţ alaltăieri au fost marcate deci acuma pe trotuarul respectiv care mă rog nu este trotuar chiar la gardul Depoului sunt marcate locurile de parcare. Acuma ideea este ca să se folosească de enoriaşi. Mulţumesc.

 

D-na. Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

Oricum sper ca acele incidente care se întâmplă în apropierea bisericii penticostale atunci când sunt servicii să nu cauzeze nici un fel de probleme şi rugăciunile care se înalţă de acolo să-i protejeze pe toţi. Şi trebuie un pic atenţie atunci când se întâmplă asta. Mai sunt alte luări de cuvânt? Dacă nu declar închisă această şedinţă. Vă mulţumesc.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

 

Florica Cherecheş Ionel Vila