Proces verbal din 26.05.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 26 mai 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 26 mai 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric,  d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Luca Dorel,  şi d-l Pasztor Sandor.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO,  d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            dl Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată pentru astăzi, 26 mai 2010. Fac precizarea şi vă informez în acelaşi timp că din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 22. Lipsesc motivaţi următorii consilieri: d-na. Biro  Rozalia,  d-na. Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin d-l Luca Dorel şi d-l Pasztor Sandor. Fac precizarea că, consilierii anunţaţi sunt în delegaţie şi motivaţi. Vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din  data de 28 aprilie, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Intrăm în ordinea de zi, dau cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă Lipoveanu.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua, supun atenţiei dvs. materialul care este retras de executiv  nr. 20, deci acesta se retrage, şi supun votului dvs. conţinutul borderoului din şedinţa de astăzi.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Să începem cu proiectul nr. 1.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•I.                   A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Programului de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Copiilor în Orăşelul Copiilor. 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind încheierea unui contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Administraţia Imobiliară Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unei săli de clasă situată la parterul imobilului - Şcoala cu clasele I-VIII „Dacia" - situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 3 în favoarea Parohiei „Sfântul Dumitru" Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru încheierea şi derularea unui parteneriat între A.I.O. şi Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş constând în realizarea unui număr de 500 spaţii locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziţie de Municipiul Oradea.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transferul cu titlu gratuit în patrimoniul Poliţiei Locale Oradea a „Sistemului de supraveghere video în zona Gutemberg" Oradea, amplasat la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost - Azilul de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg nr. 8.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•II.                ARHITECT ŞEF

 

Pct. 3.  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou create, situată în zona străzii Ion Alexi. 

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou create, aflată între str. Hack Halasi Gyula şi str. Nojoridului. 

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•III.             DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din  studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea secundară de termoficare pe str. General Traian Moşoiu - PT 702".

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie: modernizare str. Avicenna, Modernizare str. Dunaevski Isaac, modernizare str. Filatov, modernizare str. N. Filimon, modernizare str. Gutuilor, modernizare str. Valea Nucului, modernizare str. Parângului, modernizare str. Zmeurei, modernizare str. Rectorului.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Nojoridului tronsonul dintre str. Brânduşei şi drumul de centură (str. Ogorului).

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - Etapa I

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare bandă rapidă de acces din b-dul Magheru spre Aleea E. Gojdu" situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 795 mp, teren şi construcţii în suprafaţă de 153 mp identificate cu nr. cadastral 1343 Oradea şi, respectiv construcţie în suprafaţă de 82 mp înscris în Cf 70450 Oradea având nr. topo 3577/14.

 

Dacă aveţi discuţii la acest material? D-l Ile, vă rog.

 

d-l Cristian Ile - consilier local

 

Mulţumesc, aş avea o întrebare, dacă înainte de iniţierea procedurii de expropriere, dacă au avut loc negocieri cu aceşti proprietari pentru vânzarea imobilelor şi a terenurilor care fac obiectul şi dacă da, atunci să ne spuneţi.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Cele trei proiecte de hotărâri pe care le aveţi 53, 54 şi 55 se referă la efectuarea unor exproprieri în municipiul Oradea pentru realizarea unor căi de comunicaţii. Primul dintre ele, cel pe care-l discutăm în momentul de faţă va rezolva câteva lucruri. Pe de o parte, un acces rapid de pe Podul Dacia, dreapta către Aleea Gojdu. Doi, un acces pietonal şi pe bicicletă de-a lungul aleii pe care Direcţia Ape-Crişuri o realizează pe malul Crişului pe sub Podul Dacia către cartierul Velenţa. De asemenea, exproprierea proprietăţii Termoelectrica care este sub sechestru la ANAF în zona respectivă, în aşa fel încât la finalizarea lucrărilor întreg malul Crişului Repede de pe partea dreaptă  să fie complet curăţat. Nu am iniţiat discuţii legate de schimburi de terenuri sau alte elemente de genul acesta pentru că procedura legală este explicită. Pentru acest tip de exproprieri facem procedura normală, invităm după ce Consiliul aprobă, proprietarul şi discutăm şi îi explicăm despre ce este vorba. Se stabileşte prin expertiză contravaloarea activelor, teren sau clădire dacă este acolo, banii după ce se aprobă de către Consiliu sunt viraţi într-un cont, iar persoana nemulţumită poate să conteste cuantumul acestei sume, dar noi ne putem derula lucrările. Aceeaşi situaţie este şi la poziţia 54, unde datorită unor decizii judecătoreşti, şi datorită unei situaţii anterioare de proprietare în momentul de faţă este blocat accesul la o zonă de blocuri, iar scara doi de la blocul AN este complet blocată. Singura soluţie pentru ca în zona respectivă să existe acces în caz de incendii sau orice fel de intervenţie ambulanţă, ş.a.m.d. este efectuarea acestei exproprieri astfel încât să existe posibilitatea de acces la acest bloc pe scările interioare şi de asemenea să existe un acces în strada Corniţelului. De asemenea la poziţia 55 face legătura între Piaţa Cazărmii şi străzile Călăraşilor şi Principatelor  Unite, astfel încât accesul la şcoala generală şi în zona respectivă să fie mult mai facil şi de asemenea accesul riveranilor pe cele două străzi pe care  vi le-am menţionat. Deci, nu putem face schimburi prealabile pentru acest tip de exproprieri, procedura este clară este prevăzută pe o lege specială şi o putem pune în aplicare.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt şi alte discuţii, domnilor consilieri? Dacă nu supun la vot.

 

Cine este pentru proiectul nr. 53? 17 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 5 voturi

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corniţelului (tronson cuprins între str. H. Ibsen şi str. Lalelelor)" situat în Municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 152 mp, teren identificat cu nr topo 1925/1 Sântandrei şi 88 mp teren identificat cu nr cadastral 20104 Oradea, respectiv suprafaţa de 176 mp teren identificat cu nr topo 1925/6 Sântandrei.

 

Dacă sunt discuţii domnilor consilieri? Doamna Paina, vă rog frumos aveţi un timp limitat pentru că avem foarte multe proiecte de hotărâri, aveţi două minute la dispoziţie.

 

d-na. Paina - cetăţean al municipiului Oradea

 

Sunt proprietara imobilului de la proiectul de hotărâre nr. 54 şi vreau să atrag atenţia domnilor consilieri să studieze foarte bine acest punct 54 înainte de a-l vota pentru că nu se încadrează în utilitatea publică, fiind încălcate anumite drepturi din Constituţia României şi dacă se continuă pe această conduită voi merge până spre CEDO. Acolo în zona respectivă, acele hotărâri judecătoreşti sunt date foarte corect există acea cale de acces prevăzută în Codul de procedură civilă. Mai mult de cât atât, accesul spre strada Corniţelului nu a existat niciodată acolo, să-mi fie mie luată curtea abuziv ca să se facă un acces care există este inuman şi inutil. În altă ordine de idei terenul de sub blocurile care există acuma a fost tot a bunicilor mei. Vreau să atrag atenţia că la despăgubire şi la evaluarea terenului de sub bloc s-a stabilit o sumă de 150 euro pe m.p., de către Guvernul României în 2009. În condiţiile actuale nu cred că se explică exproprierea şi ceea ce doreşte municipalitatea să facă şi suma care ar trebui dată ca şi despăgubire. În consecinţă vă rog foarte mult să luaţi cu atenţie şi să studiaţi acel punct înainte de a vota. Mai mult decât atât cu 2 ani înainte am ştiut că voi fi expropriată de către vecinii mei de la bloc care m-au ameninţat pentru că nu am vrut să le vând terenul pentru că voi fi expropriată. Am dosar, am plângere penală cu dânşii, deci vă rog foarte mult să studiaţi cu atenţie. Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Este un domn acolo, vă rog să vă prezentaţi şi aveţi dreptul la 2 minute.

 

d-l Sabău Nicu - cetăţean al municipiului Oradea

 

Bună ziua, mă  numesc Nicu Sabău sunt locatar în blocul AN 3 de pe str. Henri Ibsen. Doar atât vreau să spun domnilor consilieri dacă le-ar conveni când merg acasă să intre printr-un spaţiu de maxim 60 de cm şi dacă le-ar conveni ca, concubinul doamnei Paina să-i ameninţe copii. Eu şi cu încă un vecin de-al meu avem plângere la poliţie, sesizări la poliţie prin care mi-au fost ameninţaţi copii. Mie în faţă mi-a fost ameninţat copilul că dacă îl prinde pe terenul lor îl dă cu capul de toţi pereţii. Sunt copii, se joacă, oricând poate să intre pe terenul domnului Paina. Doar atât am vrut să spun. Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt alte intervenţii domnilor consilieri, dacă nu supunem la vot. Deci, nu mai pot să dau cuvântul doamnei Paina, aţi avut cuvântul.

 

Cine este pentru 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Există o neînţelegere, domnul Petruţ materialul anterior l-aţi votat? Doamna preşedintă vă rog să reluăm votul la materialul 53.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Reiau votul la materialul 53.

 

Cine este pentru proiectul nr. 53? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „asigurare acces Piaţa Cazărmii - str. Retezatului" situat în Municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilului cu suprafaţa de 167 mp, reprezentând teren cu construcţii din nr cadastral 661 înscris în CF 254NDF Oradea şi a imobilului reprezentând teren cu suprafaţa de 25 mp din nr. cadastral 662 înscris în CF 255 NDF Oradea, situat în Oradea, Piaţa Cazărmii nr. 17.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan - Eric - consilier local

 

Mulţumesc, în cadrul comisiei am studiat acest material, am discutat şi cu domnul director Ghitea, am înţeles care este intenţia executivului legat de acest material. Însă, am o propunere mult mai ieftină şi mai avantajoasă, în sensul că am putea inverse sensul pe str. Plevnei şi atunci se rezolvă problema. Am înţeles că este vorba de a accesa mai uşor str. Principatelor Unite din str. Roşiorilor şi Piaţa Cazărmii. Roşiorilor şi Piaţa Cazărmii sunt adiacente. De fapt, care este problema, ambele străzi atât Călăraşilor, cât şi Principatele Unite au sens unic către podul Decebal, iar str. Plevnei din această intersecţie este sens unic către Tudor Vladimirescu. În loc să se intre pe Roşiorilor şi Cazărmii ca să ajungă în Principatele Unite, pur şi simplu intră din Tudor Vladimirescu prin Plevnei şi dă în intersecţia Călăraşilor şi Principatele Unite şi-şi alege strada pe care o doreşte. Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Pentru explicaţii suplimentare, eu cred că cel mai îndreptăţit este domnul viceprimar Carp care este şi preşedintele comisiei de circulaţie, şi o să-i dau cuvântul.

 

d-l Gheorghe Carp - viceprimar al municipiului Oradea

 

Domnule consilier, deja str. Plevnei s-a aprobat să fie sens unic dinspre Vladimirescu înspre Roşiorilor, dar pentru că este o stradă îngustă şi nu poate acoperi necesităţile, comisia de circulaţie a discutat această problemă şi singura soluţie ca să putem facilita accesul dinspre Tudor Vladimirescu în partea terminală a Roşiorilor şi Călăraşilor, din Piaţa Cazărmii, practic trebuie două panouri din tablă scoase şi se eliberează toată circulaţia înspre Roşiorilor înspre Călăraşilor şi înspre Satelitului. Am să vă explic pe acte. Sunt 167 mp.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu trecem la vot. Supun la vot materialul în forma în care îl aveţi în faţă.

 

Cine este pentru ? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

Trecem mai departe domnilor consilieri.

 

•IV.             DIRECŢIA JURIDICĂ

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în AGA la SC RER Ecologic Service Oradea SA

 

Vă rog să faceţi propuneri. Îi dau cuvântul domnului Dan Octavian.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Îl propun pe domnul Mircea Mălan.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot. Mai este o propunere, mă scuzaţi. Vă rog d-l Lăpădatu.

 

d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

Îl propun pe d-l Petruţ.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

D-l Petruţ ştiţi de propunere? Sunteţi de acord?

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Cu ce să fiu de acord?

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Ca reprezentant al municipiului în AGA la SC RER Ecologic Service.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Sunt de acord.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Bine, supun la vot cele două propuneri.

 

d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

A fost o glumă, este în  incompatibilitate, oricum nu poate.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Da, aşa este, sunteţi incompatibil. Atunci supun la vot propunerea domnului Dan Octavian.

 

Cine este pentru d-l Mircea Mălan? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pentru d-l Petruţ se putea rezolva o stare de compatibilitate, renunţa la altceva, nu?

 

•V.                DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea RAPAS, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Electrocentrale Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune cu ocazia inventarierii pe anul 2010.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei la RAPAS începând cu 01.06.2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VI.             A.I.O - TERENURI

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 36 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea unui monument comemorativ pentru militarii maghiari căzuţi în primul şi al doilea război mondial.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 157038 Oradea sub nr. cad. 157038, cu suprafaţa de 21 mp situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 75, în favoarea d-lui Popa Ionel şi soţia Popa Marioara.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 166617 şi 166618 Oradea sub nr. cad. 166617 şi 166618, cu suprafaţa măsurată de 72 mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl. P 60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Kelemen Hajnalka (născută Mados), reprezentând suprafaţa de 24 mp teren identificat cu nr.cadastral169106 înscris în C.F. 169106 Oradea situat în Oradea în zona str.Paleului cu destinaţia de „drum public".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 24809 mp teren identificat cu nr. cadastral 169201 înscris în CF 169201 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Szotak Barna şi soţia Szotak Csilla Zsuzsanna, reprezentând suprafaţa de 71mp teren identificat cu nr. cadastral 165880 înscris în C.F.165880 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireşilor cu destinaţia de „drum public".

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Boroş Elisaveta şi Rapper Lucia reprezentând suprafaţa de 20 mp teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 şi suprafaţa de 23 mp teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F. 151843 Oradea situat în Oradea str. Nufărului cu destinaţia de „drum public".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20 se retrage

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitate a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3073 mp teren public strada Thomas Morus, proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 998 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea, str. Al. Vlahuţă nr.4/a, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea CNADR SA Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4348 mp teren public - strada DRAGAŞANILOR - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2474 mp teren ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str.Nufărului f.n.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? D-l Caciora, vă rog.

 

d-l Ciprian Caciora - consilier local

 

Aş dori ca la acest material dacă poate să ne spună cineva care este valoarea redevenţei  pe care o încasăm în momentul de faţă şi cât am putea încasa pe teren la vânzare?

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Am să dau cuvântul domnului Beltechi, vă rog.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

Valoarea redevenţei pe care o încasăm este între 15 şi 18.000 euro pe an. Suma pe care ar trebui să o încasăm la negocierea directă este de 550.000 euro. Amortizarea se va face peste vreo 35 de ani.

 

d-l Ciprian Caciora - consilier local

 

Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dacă  mai sunt şi alte discuţii? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 3310 mp teren identificat cu nr. cadastral 4667 înscris în CF NDF 3144 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Delfinului şi transmiterea în concesiune către SC Compania de Apă SA Oradea, a suprafeţei de 25 mp, teren.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea 351/26.05.2010 şi aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Cazaban, reprezentând suprafaţa de 8377 mp teren fără construcţii - proprietatea publică a Municipiului Oradea, şi transmiterea acestuia în administrarea „R:A.P.A.S.", în vederea extinderii Ştrandului „Ioşia".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.980 mp, situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, unde se va realiza „Centrul de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? D-l Huszar, vă rog

 

d-l Huszar Istvan-Eric - consilier local

 

Mulţumesc, aş dori să se corecteze denumirea, deoarece nu este str. Depoului este str. Atelierelor, îmi cer scuze că la mat. 15 eram într-o consultare cu colegul şi aş fi avut o propunere pertinentă care nu neaparat ar trebui supusă la vot, dar executivul să ia act de ea, mai ales că în mandatul anterior mai am avut o problemă cu d-l Igna, de fapt, sigur că nimănui nu-i convine ca într-o proprietate să intri din cauza unei avarii, dar aş dori ca la toate materialele la care se fac aceste vânzări prin negociere directă, unde există construcţii deja realizate să avem toate avizele de la toţi deţinătorii de utilităţi, fiindcă nun e convine, am mai păţit, caz concret, s-a vândut şi după aceea s-a spus să se scotă utilităţile şi costă mai mult decât banii pe care-I încasăm. Tocmai cu dânsul am avut o problemă cu o reţea de termoficare.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Am înţeles cu str. Atelierelor, s-a făcut corecţia, am să dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

S-a votat acordul de principiu şi la toate vânzările care se vor face acolo unde există utilităţi comune vom trece această clauză, lucru corect. Din păcate nu acolo au fost probleme, în acest mandate am avut câteva incidente de acest tip în care proprietari de spaţii la parterul unor imobile au debranşat reţelele de încălzire pentru că au trecut pe la ei prin proprietate şi au creat probleme celor care locuiesc la etaje. Deci, este chestiune corectă şi rugăm Administraţia imobiliară să aibă în vedere această chestiune.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot materialul nr. 50 cu corecţia respectivă, din str. Depoului să fie str. Atelierelor.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 30.367 mp teren cu construcţii reprezentând depoul de tramvaie aparţinând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea şi aprobarea trecerii cotei de 29.000 mp teren identificat cu nr. topo 8571/15 din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 542 mp teren situat în Oradea str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea aflat în proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părţi şi a SC Casa Regal SRL în cotă de 4/5 părţi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare parcări şi alei în zona Aleea Călinului" aprobat prin H.C.L. nr. 72/2010

 

D-l primar vrea să intervină.

 

d-l lie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Şi aici suntem într-o situaţie în care trebuie să creăm un acces dintr-un cartier supraaglomerat, zona Aleea Călinului în Ibsen. Această suprafaţă a fost retrocedată şi astăzi este o platformă betonată de parcare folosită de riverani fără exproprierea ei nu putem să rezolvăm asfaltarea ei şi accesul suplimentar la capătul acestui cvartal de blocuri către Ibsen. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt şi alte propuneri?

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri?  4 voturi

 

•VII.          COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea regulilor şi dispoziţiilor privind prevenirea situaţiilor de urgenţă pentru domeniul public şi privat din Municipiul Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•VIII.       SERVICIUL RESURSE UMANE

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•IX.             ASCO

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 1828 lei în favoarea Fundaţiei „Talentum" din Oradea, pentru participarea la Festivalul Naţional de Minibaschet, care va avea loc la Braşov, în data de 18.06.2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Filantropia Oradea, pentru participarea la evenimentul socio-cultural „Cursa Răţuştelor" şi cofinanţarea acestuia cu suma de 1000 lei din bugetul de cheltuieli al ASCO.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ASCO, valabile începând cu data de 1 iunie 2011.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului Centrul de Urgenţă şi Adăpost de Noapte.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•X.                D.M.P.F.I.

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de reabilitare a blocului operator al Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea cu finanţare prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România (2007 - 2013).

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării de utilaje şi echipamente în vederea îmbunătăţirii bazei de intervenţie a SC Electrocentrale Oradea SA la reţeaua de termoficare.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înfiinţarea SC SPINOFF ELECTROCENTRALE SRL în calitate de asociat fondator

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului Centrul de Urgenţă şi Adăpost de Noapte.

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare pentru realizarea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Da, o să vă dau cuvântul 2 minute, să vă spuneţi numele şi calitatea.

 

Delia Pop - avocat

 

Mă numesc Delia Pop şi sunt avocat, vrea să fac referire la pct. 43 dar şi la pct. 44 de pe ordinea de zi pentru că acestea au legătură între ele. Aceste puncte de pe ordinea se referă la proiecte de hotărâri care vizează terenul cu numărul cadastral 2378, şi vizează amenajare parc Salca în două etape. Aşa cum am mai arătat şi într-o şedinţă anterioară a Consiliului local din 31 martie a acestui an, când s-a hotărât trecerea în domeniul public a suprafeţei de 10 ha din acest teren, clienţii mei pe care-i reprezint astăzi aici, au sentinţe judecătoreşti pe acest amplasament, respectiv pe această suprafaţă de 10 ha. Dintre care două sentinţe de primă instanţă definitive şi o sentinţă definitivă şi investită cu formulă executorie. Aceasta înseamnă cu este o sentinţă care trebuie pusă în executare. Noi am solicitat Primăriei să fie pusă în executare însă ni s-a răspuns că solicitarea noastră va fi analizată la o şedinţă ulterioară a Consiliului local, care n-a mai avut loc se pare, dimpotrivă ne aflăm astăzi aici şi se vrea aprobarea declarării acestui teren ca zonă de interes public. Repet, este vorba de o sentinţă definitivă investită cu formulă executorie, care trebuie pusă în aplicare. Deci, nu e putem eschiva de la aplicarea ei. Ceea ce nu înţeleg eu este de ce nu se lasă instanţa să-şi facă datoria, să vedem dacă într-adevăr dacă până la urmă vom obţine o sentinţă irevocabilă, sau vom obţine mai multe sentinţe irevocabile cu privire la acest teren, sau poate nu. Şi abia apoi să  hotărască Primăria ce face cu acest teren. Deci, din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere ca jurist mi se pare absolute nelegal ca să se adopte o astfel de hotărâre, atâta timp cât există sentinţe  judecătoreşti pe acest amplasament. Am spus-o la data de 31 martie, o repet şi acum în faţa dvs., doamna consilier juridic Borbei este prezentă, vă rog să o întrebaţi dacă într-adevăr este posibil să se ducă la îndeplinire această hotărâre, adică să se ia această hotărâre fără să se aducă la îndeplinire sentinţa noastră judecătorească.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim, îi dau cuvântul domnului primar înainte.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimaţi colegi, haideţi să nu o lungim foarte mult. Mulţumesc doamnei avocat pentru interesul pe care-l are pentru adoptarea hotărârilor de consiliu fiind prezentă mai nou la şedinţele noastre de consiliu. Este o bună orădeancă, şi este interesată ca în Oradea lucrurile să meargă bine, sunt convins de asta. Acuma, de fapt stimaţi colegi care este problema, a vota un proiect de interes public, şi anume acela de a face un parc într-o zonă bătută de soartă şi pentru un cartier care nu are spaţii verzi. E adevărat că pe o bucată de teren din cele 10 ha reprezentanţii proprietarilor ca să nu spun altceva acuma au o sentinţă, dar nu este definitivă şi irevocabilă. Dacă nu vom adopta această hotărâre le vom da prilejul ca în instanţă să meargă pe reţeta pe care au avut-o până acuma. Doriţi să facem un parc şi să protejăm interesele municipiului Oradea? Atunci stimaţi consilieri, haideţi să apărăm acest municipiu şi  adoptând această hotărâre să arătăm instanţei care este proiectul municipiului Oradea. Şi nu are decât Tribunalul să opteze. Mă îndoiesc că toate completele vor fi îndrăgostite de dezvoltatorii imobiliari. Nu pot să cred aşa ceva, şi cred că în faţa un proiect de interes public şi a unei operaţiuni de recuperare devenită tradiţională în municipiu va prevala interesul public. Dar, haideţi să dovedim asta. De fapt, votul dvs. va fi pentru interesul public de face un parc sau pentru procedura de recuperare devenită obişnuinţă şi o pasivitate de ani de zile a Primăriei care a stat şi a privit spectatoate la nişte obiceiuri. Şi mai multe nu pot să vă spun acuma aici.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim şi doamnei avocat şi domnului primar, am să-I dau cuvântul domnului Hossu.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedintă, să revenim un pic la problemele a ceea ce scrie aici în proiect. Am şi eu o întrebare, cum s-a ajuns la această pentru că mi se pare un pic cam mare 50.000 lei fără TVA, în cadrul acestui proiect, pentru aceste cheltuieli? Să fie şi proiectul tehnic.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Îi dau cuvântul reprezentantului Direcţiei de management, d-l Moş, vă rog.

 

d-l Marius Moş - D.M.P.F.I.

 

Suma despre care vorbiţi rezultă din estimările făcute, nu este suma care va fi plătită, este suma estimată. Estimarea s-a făcut pe baza unui proiect anterior pe care l-am avut pentru parc şi pe baza lucrărilor care urmează a fi efectuate acolo. Urmează să fie organizată procedura de licitaţie, de achiziţie publică de unde va rezulta suma care fi plătită efectiv.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Sunteţi mulţumit de răspuns d-l Hossu? Este o valoare estimată.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Dacă estimăm 1 milion de euro vor veni firmele să facă la 1 milion de euro, dacă estimăm la 10 euro vor veni să facă la 10 euro.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Cred că ştiţi şi dvs. diferenţa între o estimare şi rezultatul unei licitaţii.

Dacă mai sunt alte propuneri, sau discuţii? Îi dau cuvântul domnului Popa.

 

d-l  Claudiu Popa - consilier local

 

Mulţumesc doamna preşedintă. Aş vrea să avem o discuţie mai mult raţională decât pasională pe acest subiect. Toată lumea este de acord că în acea zonă e nevoie de un spaţiu verde. Toată lumea este de acord că acea zonă nu arată cum ar trebui. Ştiu că s-a împărţit în cel puţin două parcele acel teren, de 3,4 ha mi se pare, şi restul. Am înţeles că pe cel de 3,4 ha  pentru care se doreşte scrierea şi cu mari şanse de a câştiga un proiect cu finanţare, lucrurile sunt rezolvate am putea spune. Pe cealaltă porţiune unde şi acele drepturi litigioase lucrurile sunt în stand-by şi am înţeles că şi la nivelul Prefecturii există un astfel de aviz pozitiv. Cred că ne încurcăm sau, facem nişte chestiuni inutile dacă ducem prea departe discuţia. Ar fi poate cel mai bun lucru să discutăm despre acele 3,4 ha  care se doreşte, şi suntem de acord, cu crearea unui parc şi să lăsăm cealaltă parcelă până în momentul în care vor fi nişte clarificări juridice pentru că nu sunt de specialitate şi nu-mi permit să aduc alţi termeni în discuţie, clarificări juridice. Propunerea mea ar fi să discutăm doar de etapa I, parcul acela de 3,4 ha şi să lăsăm pe o altă discuţie partea a II-a din teren, diferenţa până la 10 ha, sau cât este acolo.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Faţă de propunerea pe care a făcut-o d-l consilier Popa sunt nevoit să fac următoarele precizări. V-am infomat şi data trecută: din suprafaţa totală de aproximativ 15 ha, aproximativ 5 ha sunt grevate de sentinţe definitive şi irevocabile pe care pentru a le trece în domeniul public ar trebui să declanşăm o procedură de expropriere. Tot ce nu este grevat de sentinţe definitive şi irevocabile, dar adevărat că parte este în litigiu, a fost votat pentru a fi trecut în domeniul public. Subliniez, am câştigat un proiect şi urmează să organizăm licitaţia pentru execuţia lui. Nu mai e vorba de etapa I. Acuma de fapt discutăm de etapa a II-a. Vreţi să protejăm interesele municipiului? Că dacă nu dăm acest proiect, stimaţi colegi, peste o săptămână când este un termen de judecată nefiind nimic să ducem în instanţă, instanţa s-ar putea să considere că acel amplasament cerut în mod expres de cei interesaţi, este disponibil. Nu există un interes public. Deci, orice amânare înseamnă de fapt o afectare a intereselor municipiului Oradea în mod explicit. Şi ştiţi foarte bine asta. Dacă instanţa va considera această hotărâre este ilegală, dacă Prefectura va considera, nu au decât să o atace, dar noi trebuie să facem ceea ce ţine de noi, nu să ne gândim ce va fi şi cum va fi, ajutându-i în traducere liberă pe alţii. Deci, există o lege a bunului simţ, să apărăm interesele acestui municipiu, oricum va fi el. Şi aicea nu e de glumă. Chiar dacă unii sunt deranjaţi, eu îi înţeleg pe cei care încearcă să recupereze unele terenuri, pentru dânşii profitul este elementul motivant. E foarte clar, poate şi dreptul de proprietate la unii. Dar noi totuşi trebuie să apărăm interesele municipiului şi orice amânare este clar de natură a servi o anumită sentinţă.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Văd că şi domnul Dan Octavian doreşte să ia cuvântul, vă rog.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Doresc ca în mod public să-i rog pe toţi colegii de la această masă să constate că pe lângă cele două împărţeli, sau pe lângă împărţeala terenului în două suprafeţe cele cu soluţii definitive şi irevocabile şi cele fără astfel de soluţii, mai există o împărţeală a celor de la această masă care trebuie să apere interesele orădenilor şi a celor care doresc să aibă acolo un spaţiu pentru toţi cei care locuiesc pentru întreg cartierul şi cei care văzând că Primăria doreşte să facă acolo câteva proiecte au descoperit că ar putea fi interesant să intervină în acea zonă cu o proprietate. Experienţa în Oradea este că ori de câte ori instituţia publică vrea să facă câte ceva există şi interes privat în acea zonă. Eu vă rog să ţinem cont şi de-a doua împărţeală pentru că cei de la masa aceasta trebuie să apere interesele orădenilor, pentru că avocaţii îşi apără interesele clienţilor. Asta este împărţeala corectă: de-a doua.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Domnul Petruţ, vă rog.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Îl rog şi eu pe domnul Dan Octavian pentru a 10-a oară să ţină cont că la masa aceasta sunt 27 de consilieri şi nu întotdeauna sunt numai 17 sau 18 sau 20. Pentru că vedeţi că la un moment dat faceţi apel la toţi consilierii de la masă. Şi eu am făcut de multe ori apel la dvs., să ţineţi cont de lucrul acesta şi s-ar părea că după ce vi se îndeplinesc anumite lucruri uitaţi că sunt 27 la masă. Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Deci, eu cred că am tras concluzii fiecare dintre noi şi atunci supun la vot. D-l Ile, vă ascult.

 

d-l Cristian Ile - consilier local

 

Aş vrea să vă aduc aminte că era vorba că-i daţi cuvântul şi doamnei Borbei, atât.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Îi dau cuvântul şi doamnei Borbei, nu este nici o problemă.

 

d-na. Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

Dacă aveţi întrebări vă răspund.

 

d-l Cristian Ile - consilier local

 

Doamna avocat v-a pus o întrebare şi eu aşteptam răspunsul, a răspuns domnul primar şi apoi s-a trecut la alte luări de cuvânt.

 

d-na Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

Doamna avocat vorbea de sentinţe definitive şi irevocabile, nu cred că putem vorbi de sentinţe, putem vorbi de o sentinţă definitivă şi executorie, atât.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Doamna avocat nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos este o regulă la Consiliul acesta. Lăsaţi-o pe doamna Borbei să vorbească. Vă rog frumos mergem mai departe, răspundeţi la întrebarea domnului Ile, aţi răspuns?

 

d-na Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

Am răspuns că este o sentinţă definitivă şi executorie, este o sentinţă dată pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii 10 şi este un precedent periculos pentru municipiu în condiţiile în care mai avem de soluţionat încă câteva mii de dosare pe Legea 10. Dacă se vor soluţiona toate prin restituire în natură, nu ştiu ce se va întâmpla cu terenurile municipiului. Sentinţa este supusă recursului oricum.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim doamna Borbei. Deci, supun la vot, cred că ne-am putut face fiecare o părere.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

Vă mulţumesc domnilor consilieri. Trec la următorul proiect.

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind declararea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, ca fiind proiect de interes public local.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Eu zic că s-au epuizat, d-l Hossu, vă rog să fiţi scurt.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Foarte scurt, dacă va fi alegem între procese cu anumite retrocedări  care ridică mari semne de întrebare şi interesul public, unii vor  alege  interesul public. Asta este clar.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnule Hossu, alte discuţii? Dacă nu trec la vot.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abţineri? 4 voturi

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de Apă de pe str. Clujului nr. 196 şi a staţiei de Epurare a apelor uzate de pe str. Şos. Borşului, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Welleness Termal „Nymphaea" Oradea".

 

Dacă sunt discuţii la acest material? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

DIVERSE

 

            Este un material al Poliţiei Locale care nu trebuie votat.

 

Pct. 12. Raport privind activitatea Poliţiei Comunitare a Municipiului Oradea pentru anul 2010 şi principalele proiecte ale Poliţiei Locale pentru anul 2011

 

Dacă  nu aveţi discuţii la acest material, atunci la capitolul "Diverse" dacă aveţi discuţii? D-l Petruţ, vă rog.

 

d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

Îmi cer scuze de la confuzia de la nr. 53 cu votul, pentru că uneori ridic alteori nu, dar materialul reflectă fără ştersături că am votat "da". Am înţeles că au fost nişte aminozităţi pe seama votului, nu are nici o vină cine a numărat că eu sunt puţin neatent.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

V-am preluat votul, deci este O.K. Dau cuvântul domnului Huszar.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Aş avea la cap. "Diverse" trei probleme. De fapt, una dintre probleme este comună şi este de interes public. În zona spatele gării, aş dori executivul să găsească executivul un spaţiu unde să se amenajeze, deci în spatele gării, vreau să spun între Podul T. Nes şi până la capătul Ecaterina Teodoroiu, pentru a realiza un spaţiu de joacă pentru copiii din zonă. Nu există în momentul de faţă nici un spaţiu Totodată aş ruga executivul ca acel spaţiu de joacă din spatele gospodinei de pe Sovata să fie cuprins în programul de reabilitare pentru că sunt echipamente de joacă încă din anii 80 şi un ultim subiect ar fi nici nu ştiu cum să-l numesc din punct de vedere tehnic acele încetinitoare din faţa şcolilor,  din faţa scolii generale "George Coşbuc" de lângă Turnul Primăriei a fost desfiinţată. Să se reînfiinţeze. Ştiu că a fost deteriorată, dar ...

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Am luat act de propunerile domnului Huszar, nu mai propuneţi să facem undeva parcuri pentru că le daţi idei recuperatorilor de terenuri domnule consilier. Faceţi-le în tăcere, pentru că altfel vom avea un  nou proces şi s-ar putea să ne punem problema al cui este interesul, a privatului investitor sau a municipiului Oradea? Poate au locuri să se joace, ştiţi cum e, pe calea ferată.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului Popa.

 

d-l Claudiu Popa - consilier local

 

Există şi varianta exproprierii domnule primar, mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

d-l Sarkozi Zoltan, poftiţi

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Am o observaţie către serviciul AIO, nu ştiu dacă ştiţi că indicatorul de monument istoric dinspre Clujului spre Cetate a dispărut de vreo două luni, şi nu ştim unde este. Practic nu se ştie unde este Cetatea Oradea pentru că nu este nici un indicator amplasat. Când au început lucrările în zonă, sensul giratoriu, atunci a fost demontat, aş dori să fie din nou montat. Mai am o rugăminte, de vreo trei luni nu funcţionează site-ul Cetăţii, asta pentru executiv. Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Executivul a luat act de propunerile dvs., dl Huszar poftiţi.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Vreau să vă mulţumesc pentru activitatea depusă în ultimele 3 luni şi aş dori să-l propun ca preşedinte de şedinţă din partea UDMR pe domnul Delorean.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc frumos domnul Huszar că vă gândiţi la mine, trebuie să-l votăm pe domnul Delorean.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abţineri?  1 vot

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Având în vedere activitatea deosebită depusă astăzi de domnul Petruţ daţi-mi voie ca la "Diverse" să vă spun un banc. Un mare om politic în anii 40 care a decedat în anii 50 a condus o uniune foarte mare şi care a spus în felul următor: "Nu contează câţi votează, cu cine votează, contează cine numără". Mulţumesc.

 

d-na. Adriana Aurora Lipoveanu - preşedinte de şedinţă

 

Declar şedinţa închisă. La revedere.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               SECRETAR,

  Adriana Aurora Lipoveanu                                                                     Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit,

 Teodora Silaghi