Proces verbal din 20.07.2011

PROCES VERBAL incheiat azi 20 iulie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

Încheiat azi 20 iulie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

            d-na. Eugenia Borbei - director executiv Direcţia Juridică

 

            Bună ziua, declar deschisă şedinţa ordinară convocată pentru astăzi 20 iulie 2011. Din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 23. Lipsesc motivaţi următorii consilieri: d-na. Lipoveanu, d-l Corcheş Dorin d-l Fleisz şi d-l viceprimar Carp. Voi supune la vot  procesul verbal al şedinţei ordinare din  data de 28 iunie 2011

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinţă.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Înainte de a trece la votarea ordinei de zi, vă informez că din iniţiativa executivului se retrag următoarele materiale: nr. 3, 28 şi 38. Aceste trei materiale se retrag de pe ordinea de zi. Am să supun la vot ordinea de zi fără aceste trei materiale .

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Am să dau cuvântul doamnei viceprimar Biro Rozalia.

 

            d-na. Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

 

            Stimate doamne şi stimaţi domni consilieri, ieri la şedinţele pe comisii d-l consilier Huszar a propus premierea a 3 sportivi care au rezultate deosebite la campionatul mondial de juniori la  atletism şi judo. Propunerea a fost analizată de executiv şi am luat decizia de a elabora un proiect de hotărâre în ceea ce priveşte promovarea,  sprijinirea şi premierea acelor sportiv din Oradea care au rezultate deosebite, având în vedere faptul că au depus multă muncă şi sunt convinsă că întreaga comunitate se poate mândri cu ei. Asta înseamnă că în două săptămâni sau o lună la propunerea domnului consilier  vom veni cu un proiect de hotărâre în ceea ce priveşte acest domeniu.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumim domna viceprimar, trecem la ordinea de zi votată de dvs.

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării prin Act Adiţional a Actului Constitutiv revizuit şi a Statutului revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, la care Municipiul Oradea este membru asociat

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

                I. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

                Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii pe anul 2011 la S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 33. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn şi fructe în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 34. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 43. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea proiectului de Act Adiţional la contractul de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL şi SC Plexus Services RO SRL.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            II. INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF

 

                Pct. 3. s-a retras.

 

                Pct. 21. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea temei de concurs de idei şi constituirea unei comisii de jurizare a propunerilor de realizare a statuii Reginei Maria şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia de jurizare.

 

                Stimaţi colegi au venit două propuneri până acum, d-l Vulcu Daniel şi d-l Corcheş, dacă aveţi alte propuneri? Dacă nu, am să-i supun la vot în bloc pe cei doi.

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Cine este de acord cu materialul în integritate?

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            III. AIO - TERENURI

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Avram Ioan şi soţia Avram Ana, reprezentând suprafaţa de 74 mp teren identificat cu nr. cadastral 170111 înscris în C.F. 170111 Oradea, situat în Oradea, în zona str. Sofiei cu destinaţia de „drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ghitea Cristian Felician şi soţia Ghitea Timea Claudia, reprezentând suprafaţa de 8 mp teren identificat cu nr. cadastral 169744, înscris în C.F. 169744 Oradea, situat în Oradea, în zona str. Izvorului cu destinaţia de „drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1826 mp teren - strada I.L.Caragiale - proprietate publică a Municipiului Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 13. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Omuţ Avram şi soţia Omuţ Erzsebet, reprezentând suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 168528 înscris în C.F. 168528 Oradea, situat în Oradea, în zona str. Soarelui cu destinaţia de „drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

                Pct. 14. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 719 mp teren - strada Semenicului - proprietate publică a Municipiului Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 15. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2387 mp teren - strada Jean Calvin - proprietate publică a Municipiului Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 251 mp şi  concesionarea directă a suprafeţei de 251 mp teren, situat în Oradea, sos. Borsului nr. 7, în favoarea S.C. UNIVEST COM S.A., în vederea extinderii spaţiului comercial şi realizare acces

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 23. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 265 mp şi darea acordului de principiu  pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 265 mp teren situat în Oradea, str. Meziadului, nr.3, în favoarea S.C. G.V.M. EXIM S.R.L.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Bravo Imobiliare Group SRL, reprezentând suprafaţa de 2324 mp, teren identificat cu nr. cadastral 164096 inscris in C.F. 164096 Oradea, situat în Oradea, în zona Oncea, cu destinaţia de "drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 25. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenurilor identificate cu nr cadastral 170368 şi 170371, înscrise în CF 170368 şi 170371 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 26. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a  suprafeţei de 26.864 mp, teren situat în Oradea, în zona  strazii Făgăraşului, identificat cu nr. cadastral 2830, înscris în cartea funciară 165309 din teritoriul cadastral Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 27. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Asociaţia „Acţiunea Felix", reprezentând suprafaţa de 13223 mp, teren identificat cu nr. cadastral 168203, înscris în C.F. 168203 Oradea, situat în Oradea, în zona str. Calea Sântandrei, cu destinaţia de "drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 28 s-a retras

 

            Pct. 29. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui Cionca Mircea şi soţia Cionca Ileana Rodica, reprezentând suprafaţa de 867 mp, teren identificat cu nr. topografic 629/207 Oradea, situat în Oradea str. Liszt Ferenc nr. 19, reprezentând în natură drum de acces şi spaţiu verde între blocurile de locuinţe

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 30. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Curtui Paul, Ursz ( fostă Curtui) Alina, Pop Florentina Mariana, şi Ştef Paula Iuliana, reprezentînd suprafaţa de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 inscris in C.F. 158507 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului  cu destinaţia de "drum public"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 31. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind  aprobarea  Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu  suprafaţa de 299  mp teren  şi darea acordului de principiu în vederea vânzarii prin negociere directă a cotei de 199/299  mp teren situat în Oradea str.Prof. Gh. Marinescu,  nr.8  în favoarea numitului Pop Petre Bogdan

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 32. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 104 mp  rămasă după  exproprierea suprafeţei de 542/646 mp  teren identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cota de 1/5 părţi  şi a SC Casa Regal SRL în cota de 4/5 părţi

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 35. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea  realizării investiţiei: "Amenajare parcare str. Atelierelor -  zona Căminelor de nefamilişti" şi declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 1.062 mp. teren din imobilul situat în Oradea str. Atelierelor, identificat cu nr. topo 8552/36, înscris în CF 12833 Oradea, aflat în proprietatea d-lui Moza Vasile şi a d-nei Moza Zoriţa

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 36. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind  aprobarea  Planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate cu  suprafaţele de 19120 mp şi 8829 mp, teren aferent constructiilor SC Energomontaj SA, precum şi trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului aferent constructiilor proprietatea SC Energomontaj S.A.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 37. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Xenopol, reprezentând suprafaţa de 1460 mp, teren reprezentând proprietatea publică a Municipiului Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Xenopol reprezentând suprafaţa de 2547 mp teren, reprezentând teren proprietatea publică a municipiului Oradea.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            IV. A.S.C.O.

 

                Pct. 7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea parteneriatului Încheiat Între Asociaţia Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică Sf. Iosif, care ne pune la dispoziţie, în folosinţă gratuită, spaţiul situat la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 39 şi Administraţia Imobiliară Oradea, în vederea înfiinţării Creşei nr. 11, cu o capacitate de aproximativ  30 de locuri.

 

                Discuţii la material dacă sunt? D-na. viceprimar doreşte să ia cuvântul.

 

                d-na. Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

 

                Înainte de a vota acest material şi următorul aş dori să precizez următorul lucru: numărul locurilor autorizate în cele 10 creşe ale noastre este de 337. Locurile care ne rămân la începutul anului şcolar, sau preşcolar, 2011 - 2012  va fi de 208, faţă de cei care, evident continuă creşa. Cererile depuse până în momentul de faţă sunt în jur de 500. Toate acestea ne-au determinat la amenajarea a 3 noi locaţii pe care o să le vedeţi în materialele propuse: creşa nr. 11 de pe str. Traian Lalescu cu încă 30 de locuri, creşa nr. 8, 20 de locuri şi pe Poieniţei 40 de locuri. Astfel numărul disponibil va creşte la aproximativ 420 la începutul lunii septembrie. Aşa preconizăm că nu vor fi mai mult de 400 - 420 de cereri , deşi gradul de ocupare al creşelor este foarte mare însemnând în iunie 99%, în mai 100%, în aprilie 94%. În cazul în care vom vedea că mai este nevoie de încă o unitate atunci vom reveni la şedinţele următoare cu încă o locaţie. Mulţumesc.

 

                d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

                Mulţumim doamna viceprimar. Dacă mai sunt şi alte discuţii la acest material? Dacă nu supun la vot materialul.  

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind extinderea cu încă o grupă cu 20 de locuri a Creşei nr.8 „Căsuţa Piticilor" str. Mihai Viteazu nr. 6 şi cu încă 2 grupe cu 40 de locuri a Creşei nr. 9 „Căsuţa din Poieniţă" str. Poieniţei nr. 2/a.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 August 2011

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu.

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

                Pct. 10. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între A.S.C.O. şi Asociaţia româno-germană Alsterdorf în vederea înfiinţării Centrului de asistenţă socio-pedagogică ambulatorie pentru persoanele cu dizabilităţi, în imobilul situat în Oradea, Calea Mareşal A. Averescu nr. 7.

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea transferului de responsabilităţi cu privire la realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9" finanţat prin programul „Tineri aflaţi în situaţii de risc" de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Banca Mondială

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea transferului de responsabilităţi cu privire la realizarea obiectivului de investiţii „Centrul social cu destinaţie multifuncţională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20", finanţat prin Programul „Tineri aflaţi în situaţii de risc" de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Banca Mondială.

 

Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            V. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

                Pct. 16. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 17. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea „Registrului local al Spaţiilor verzi din Municipiul Oradea"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Ţin să vă anunţ şi rog organele de presă să ia în considerare următorul anunţ: luni 08 august, la ora 17,00 va avea loc o dezbatere publică pentru amenajarea noilor spaţii verzi din cadrul municipiului Oradea. Vă rugăm să participaţi şi să ne asistaţi. Mulţumim.

 

            Pct. 18. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Reamenajare spaţii in zona de locuit str. Sovata-Aluminei-Aleea Tuşnadului - Zona dig mal drept Crişul Repede"

 

                Discuţii la material dacă sunt? D-l Mureşan

 

                d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

                Mulţumesc d-le preşedinte. Aş dori în plus faţă de clarificările care ne-au fost aduse la şedinţa de comisie de ieri, dacă d-l directo Ghitea ne poate spune vizavi de eficienţa acestei lucrări, în sensul că din câte am aflat în cursul zilei de astăzi acolo sunt 140 de garaje care aduc un anumit disconfort  locatarilor şi problema care se pune este de eficienţă vis-a-vis de banii care se încasează, veniturile care se realizează pe garaje şi veniturile care s-ar realiza în urma licitaţiei locurilor de parcare în zona respectivă.

 

                d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

                Înainte să dau cuvântul domnului director  Ghitea, am să-l rog frumos pe d-l director de la AIO să ne spună câte garaje de acolo au autorizaţie de construcţie la ora actuală.

 

                d-l  Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică

 

                Din informaţiile pe care le deţine dl director de la AIO vă poate spune concret situaţia autorizării acelor garaje, nu are nici unul autorizaţie de construire. Drept urmare despre venituri legale mai putin de vorbit în ceea ce priveşte impozitarea acelor garaje. În rest mai avem o problemă faţă de cele 140 de garaje care sunt în acest moment ocupate, sau intră un mic procent cu autovehicule sau cu mobilierul celor care deţin garajele maşinile respectivilor, plus ceilalţi care nu au unde parcare şi parchează pe străzi şi care crează probleme în acest moment în trafic. Ca atare aceste 339 noi locuri create atât în zona respectivă cât şi în zona Aleii Tuşnadului ne va permite pe de o parte să încasăm banii, bănuiesc că ştiţi bine că regulamentul de rezervare nu este unul imperativ la adresa locatarului respectiv. Consiliul local a aprobat varianta în care la solicitare se face această rezervare. Pa cale de consecinţă nu pot să vă spun eu câţi din locatari vor solicita rezervare. Aşa s-a aprobat aşa se va aplica acel regulament. Dar vom asigura parcarea maşinilor în condiţii decente şi vom şti exact care este parcare şi care este spaţiu verde în acea zonă, şi vom asigura mai ales retragerea acestor vehicule de pe străzile şi aleile carosabile care sunt în zonă şi care crează probleme şi riscuri de accidente în trafic. În ceea ce înseamnă bani încasaţi ca impozit de pe garaje d-l director de la AIO vă poate spune mai multe.

 

                d-l Cristian Beltechi - director executiv AIO

 

                Vă pot spune că nu există nici o autorizaţie pe garaje. Într-adevăr este o diferenţă de încasări, ne putem lipsi de această diferenţă de bani pentru că sunt probleme în zonă. Nu ştiu de ce nu se spune şi acest lucru, discutăm de persoane fără adăpost, furturi, depozite de gunoaie, etc.

 

                d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

                d-l Mureşan sunteţi mulţumit de răspuns?

 

                d-l Ovidiu Mureşan

 

                Da.

 

                d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

                Atunci putem trece la vot.

 

                Cine este pentru material aşa cum a prezentat de executiv? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?  

 

            Pct. 19. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Reparaţii capitale împrejmuire P-ţa Obor"

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            Pct. 20. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind privind stabilirea suprafeţei domeniului public luată în calcul pentru determinarea cantităţii de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare pluvială în municipiul Oradea

 

                Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Parcelare, desecare şi amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp".

 

Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

VI. POLIŢIA LOCALĂ

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

Pct. 38 s-a retras.

 

VIII. AIO - CLĂDIRI

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/28 iulie 2005 privind aprobarea  suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2.

 

Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

IX. D.M.P.F.I.

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea avizului de principiu pentru realizarea unei piste de biciclişti care să asigure legătura dintre Calea Borşului - Calea Oneştilor - Calea Aradului - str. Făgăraşului - Cartierul Nufărul.

 

Discuţii la material dacă sunt? Nu

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric Sinagoga Neologă din Piaţa Independenţei Oradea.

 

Discuţii la material dacă sunt? D-l Sarkozi

 

d-l Sarkozi Zoltan - consilier local

 

Aş dori să fac o precizare, am văzut că d-l Dan Octavian a făcut o sesizare, ar bine să identificăm cât  mai repede monumentele istorice ale oraşului, cu bucurie pot să informez că Fundaţia pentru protecţia monumentelor este în posesia acestei liste, acum două luni s-a terminat identificarea tuturor monumentelor istorice din oraş. Şi acum suntem în faza identificării monumentelor industriale ale oraşului şi acum profit de situaţia că suntem cu toţii prezenţi, aş cere  sprijinul Consiliului local pentru a putea termina şi pentru a primi fonduri pentru realizarea releveurilor necesare acestor identificări, a monumentelor tehnice.

 

d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Dacă este cineva de la buget să aibă amabilitatea să noteze cererea Fundaţiei pentru monumente istorice. Executivul a luat act. Alte discuţii la acest material? Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abţineri?

 

            La "Diverse" doriţi la luaţi cuvântul? . Da d-l Petruţ.

 

            d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

            O problemă foarte simplă, nu cer să ni se dea tichet lunar cum am avut în celelalte legislature, dar să se soluţioneze într-un fel convenabil Primăriei sau celor care chiar aşa de mult pierd, AIO, cu un tichet pentru consilieri. Eu vin aici şi pot  să iau pentru 10 ore, totdeauna mă găsesc cu o amendă de 500 de mii de lei. Şi am timpul limitat. De multe ori vin la şedinţele de comisii şi stau mai mult decât la şedinţa de plen. Nu ştiu cum să-mi plătesc abonamentul sau să-mi gestionez problema de a sta doar două ore aici. Soluţiona-ţi problema într-un fel, prostia asta de a te amenda pentru că vii la şedinţă la Primărie, să ne lase pentru perioada cât suntem în şedinţă. Dacă vreţi o iniţiativă a consilierilor, o semnăm, o fac singur, o fac cum vreţi, sau nu o fac deloc, sau consideraţi că  nici nu am ridicat problema dar să se soluţioneze pentru a fi lasaţi în pace cu amenzile. Pe perioada şedinţei să nu mai fie amendate maşinile din faţa Primăriei.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumim domnule consilier, doamna viceprimar Biro doreşte să ia cuvântul.

 

                Biro

 

                Aş dori să fac o precizare, legat de o problemă destul de neplăcută care a apărut şi în mass media locală legată de acele familii care sunt în faţa căminului Cominca de pe Goga. Ştiţi foarte bine că a intrat în reabilitare şi pentru fiecare familie de acolo am oferit o altă posibilitate de cazare. Este vorba despre 6 familii care nu au acceptat propunerea de a fi cazaţi pe Gutemberg la centrul de cazare. Nici una dintre familii nu are copii minori şi sunt familii care  nu au plătit nici acea chirie modică care care trebuia plătită în căminul respectiv, dar nu cu o întârziere de o lună, două, ci din 2008, 2009. Efectiv oamenii au unde să stea dacă doresc, dar dacă refuză, atunci nu avem ce să facem. Astăzi Poliţia locală a luat măsuri de mutare a bunurilor şi depozitarea acestora în depozitul nostrum de pe str. Barcăului. Mulţumesc.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            Alte discuţii la "Diverse" dacă mai aveţi stimaţi consilieri? D-l Szabo.

 

            D-l Szabo Jo - consilier local

 

            Din partea DMPFI dacă mai este cineva în sală? Colegul a plecat, nu a mai aşteptat nici măcar sfârşitul şedinţei, eu aş dori pentru luna următoare câteva cifre , aş dori să ştiu de când există această Direcţie câte proiecte s-au depus, câte s-au câştigat, şi după cifre concrete cât s-a cheltuit din banii acordaţi de Consiliul Local pentru studiile de fezabilitate.

 

            d-l Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

            S-a notat, eu repet din nou, aştept materialul din partea Regiei de Apă-canal în legătură cu datornicii, ţin să subliniez, am spus-o şi la şedinţa ordinară de data trecută, toţi datornicii, inclusiv primăriile care datorează bani.

            Alte discuţii dacă mai sunt? Nu, atunci declar şedinţa închisă, poftă bună, iar pentru cei care pleacă în concediu distracţie plăcută.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     DIRECTOR EXECUTIV,

               Delorean Ion Iulius                                                    Eugenia Borbei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Întocmit,

 Teodora Silaghi