Proces verbal din 17.11.2011

PROCES VERBAL încheiat azi 17 noiembrie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL încheiat azi 17 noiembrie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  17 NOIEMBRIE  2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-na Cherecheş Florica, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Felea Ioan, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Huszar Istvan Eric, d-l Hossu Bogdan, d-l Ile Cristian, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor,  d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte:  dl. consilier Luca Dorel şi dl. consilier Lăpădatu Nicuşor.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-l Leucea Crăciun - director Poliţia Comunitară, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na Koncsek Zita - director executiv ASCO, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, s-a convocat pentru astăzi 17.11.2011, şedinţa extraordinară a Consiliului Local. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi acum 25 de consilieri, lipsesc dl. consilier Luca Dorel şi dl. Lăpădatu Nicuşor, am luat legătura cu dânşii telefonic pentru convocarea de astăzi, nu au comunicat nimic despre faptul că vor lipsi, probabil că întârzie, dar dacă vor sosi vă vom anunţa în plenul şedinţei, vă mulţumesc pentru înţelegere.

Şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu 18 voturi şi cu 14 voturi.

Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă, doamna Florica Cherecheş, poftim doamna preşedintă

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Bună ziua.

 Aveţi în faţă borderoul, şi faţă de ceea ce aveţi , aş vrea să vă anunţ că executivul retrage punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Aş vrea să vă cer votul asupra borderoului, fără materialul numărul 15

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Vă mulţumesc, haideţi să trecem la punctul numărul 1.

 

Pct .1.Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice aferente reabilitării unui tronson de 10,296 km din magistrala M4, parte componentă din reţeaua de transport a serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

Discuţii? Nu sunt

 

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice aferente modernizării reţelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO şi str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deserveşte.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea şi Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piaţa 1 Decembrie nr. 9 Oradea, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad - Oradea" care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 - sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76  - relaţia Deva" care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 1 - sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Direcţia economică,

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la S.C. Oradea Transport  Local SA

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct.5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii finanţate din finanţarea rambursabilă de 15 milioane de euro contractată de BRD Group Societe Generale, listă aprobată iniţial prin H.C.L. 290/2009 şi H.C.L. 310/2009 şi modificată prin H.C.L. 69/2010

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 14.Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? (24 voturi)

Împotrivă?

Abţineri? (1 vot)

 

Direcţia tehnică

 

Pct. 6..Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economic rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Olteniei

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 7.Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economic rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Blaise Pascal

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economic rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Tudor Arghezi

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economic rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Porumbelului.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

AIO terenuri

 

Pct. 10.Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea revocării pct. 6 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 430/28.06.2011 privind exproprierea construcţiei edificate de SC Racosim SRL pe terenul identificat cu nr. cadastral 7057 Oradea şi aprobarea răscumpărării imobilului de la dl. Racolţa Vasile la valoarea de 38.900 Euro ce a fost propusă cu titlu de despăgubire.

Şi avem şi o completare la acest material care a fost prezentat

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru?( 23 voturi)

Împotrivă?

Abţineri? (2 voturi)

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Porumbelului" situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 629 mp teren şi construcţii cu suprafaţa construită de 221 mp identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 şi 19009 înscrise în CF nr. 88899, CF NDF nr. 6006 şi respectiv CF nr. 152570 Oradea.

 

Discuţii? Nu sunt

 

Cine este pentru?( 23 voturi)

Împotrivă?

Abţineri? (2 voturi)

 

Vă mulţumesc, am epuizat ordinea de zi.

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE

 

d-l Ion Iulius Delorean -consilier local

 

Mulţumesc stimată d-nă preşedinte, am aici o cerere, în mâna mea, semnată de 60 de orădeni, care locuiesc în capătul străzii Gheorghe Doja, şi aici fac o paranteză, am avut o conlucrare până acuma exemplară cu Direcţia Tehnică, acuma îmi solicită un lucru care mi se pare că în sec. XXI este absolut ceva normal : fiind cetăţeni ai Municipiului Oradea, solicită să aibă un autobuz cu care copiii de acolo din capăt de lume, să aibă posibilitatea să vină la şcoală. La ora actuală, am fost acolo, nu degeaba vă spun, mi-am spart baia de ulei, aşa că ştiu ce vă spun.

            Solicit vă rog frumos înainte de omătul care ne paşte azi, mâine, să încercăm să mai creblăm partea de la IAS, strada Gheorghe Doja, până în capăt la pădure, în pădure s-a lucrat, la cererea mea s-a făcut şi am vorbit cu dl. director Csuzsi care are disponibilitatea de a prelungi linia 13 în direcţia respectivă, aşa că domnul primar, vă rog frumos dacă aveţi amabilitatea, aici este materialul, dacă doriţi să îl preluaţi şi să daţi în lucru această chestiune. Trebuie să ajutăm acei copii, vă rog frumos.

            A doua chestiune, la fel, la o şedinţă ţinută de mine la Ady Endre nr. 11, unde îmi este biroul de consilier local, am fost şi la faţa locului, m-am suit în maşină şi am mers pe str. Muzeului, Şirul Canonicilor. Toate maşinile de cursă lungă care circulau , acele microbuze Deva - Oradea, Baia Mare -     Satu Mare - Oradea, Oradea - Craiova care astăzi nu mai au ce să caute în acea parcare din gara din Oradea pe care noi am transformat-o în ceva absolut normal, dânşii s-au retras în spate, în străzile colaterale, este o murdărie de nedescris, oamenii care vin din acele curse îşi fac nevoile pe străzile respective, aşa că vă rog frumos Poliţia Comunitară să aibă amabilitatea şi să îşi facă treaba, respectiv, în genul de parcări să meargă şi să verifice licenţele de parcare, şi totodată de la Direcţia Tehnică rog să le caute dacă au sau nu au aprobare de licenţă de intrare în Municipiul Oradea. Deci noi avem o regie autonomă de transport locativ, care are licenţă, a ajuns societate comercială regională. Noi nu trebuie să ne facem concurenţă singuri, darămite să ne facă porcării alţii. Vă mulţumesc.

 

           

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Vă mulţumesc domnule consilier, dl. primar vrea să vă spună câteva cuvinte

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

În ceea ce priveşte prelungirea liniilor de autobuz pe Gheorghe Doja : din punctul meu de vedere ele pot fi prelungite până unde s-a realizat porţiunea asfaltată, urmând ca anul viitor în vară, când se termină şi prelungirea de 1,5 km care mai este prinsă în contract să se prelungească, cu asigurarea unei zone unde autobuzele pot să întoarcă pentru că este nevoie de o zonă de gabarit pentru a întoarce. Aveţi dreptate, dar asta se întâmplă de 20 de ani. Nu este un lucru la locul lui însă dacă autobuzele OTL pot să meargă până în capăt nu e niciun fel de problemă, dar asta e o decizie pe care o ia OTL din punct de vedere tehnic.

            În ceea ce priveşte acele microbuze care practică transportul ilegal din zona respectivă către alte destinaţii, din păcate, cu toate că am sesizat instituţiile responsabile ale statului roman care sunt în măsură să ridice licenţele dacă nu se respectă staţiile de transbordare, aşa cum din păcate acea firmă nu le respectă, nu s-a făcut nimic. Deci singurii care s-au luptat cu ei şi ia făcut să se mute de la gară, apoi în zona Palatului Copiilor, apoi în zona şirului canonicilor. Ei se mută de colo, colo. Noi fugim după ei, îi amendăm, ei se mai mută, deci sunt ca şi....alte situaţii. Din păcate instituţiile statului care ar trebui să le ridice licenţa , cu toate că au fost sesizate, nu fac nimic. Mai mult de atâta nu are rost să vă spun, dar încercăm să îi determinăm să intre în legalitate sau să li se ridice licenţa.

 

 

 

 

d-l Ion Iulius Delorean

 

Dl primar, întrebarea mea este dacă avem capacitatea ca  să ajutăm puţin OTL din punct de vedere tehnic, de a pune ceva criblură pe 800 de metri acolo. De fapt asta este întrebarea mea: din punct de vedere tehnic, autobuzele pot să se întoarcă în pădure , acolo a fost o linie de autobuz când am eu eram puţin mai tânăr şi este loc unde să se întoarcă, inclusiv ciupercă de staţionare pentru pasageri. Asta este întrebarea mea, nu stiu, direcţia tehnică dacă are posibilitatea. Vă rog frumos să îmi daţi răspuns scris, pentru că am primit o solicitare scrisă.

 

d-na Florica Cherecheş - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim.

 Dacă mai sunt alte probleme de sesizat. Nu? Atunci vă mulţumesc şi închid această şedinţă extraordinară, vă doresc o după amiază plăcută, la revedere.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      SECRETAR,

    Florica Cherecheş                                                                                   Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Mirela Şarba