Hotărârea nr. 792/2011

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2011, ianuarie 2012 şi februarie 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2011, ianuarie 2012 și februarie 2012

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Delorean Ion Iulius se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile decembrie 2011, ianuarie 2012 și februarie 2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 792


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila