Hotărârea nr. 672/2011

privind aprobarea Programului de masuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2011-15.03.2012

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de masuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.201115.03.2012

Analizând raportul de specialitate nr. 243718 din data de 25.10.2011 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase(polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2010-15.03.2011,

În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, Legea de salubrizare a localităților nr.101/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit.a) pct.14 și art.45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Programul de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase(polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2011-15.03.2012 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Rer Ecologic Service S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -  SC Rer Ecologic Service S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 672


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa 13

Lista stocurilor minime de materiale și unelte

Nr. Crt.

Denumire materiale

U M

Cantitate necesară

Cantitate existentă

Observații

1

Nisip 0-4

mc

500

250

În curs de aprovizionare

2

Sare

mc

400

150

În curs de aprovizionare

3

Clorură de calciu

mii litri

100

50

În curs de aprovizionare

4

Lopeți

buc

150

150

5

Lopeți de zăpadă

buc

250

250

6

Târnăcoape

buc

70

55

7

Spărgătoare gheață

buc

100

70

8

Mături de nuiele

buc

250

100

RER Ecologic Service SA Oradea

Lista personalului ofițeri de serviciu


Anexa 12

Nr. Crt

Nume Prenume

Funcție

Domiciliu

Telefon

1

Teofil Paul

Șef secție sal. stradală

str Zidarilor, nr 1, X1B, ap 31

0751 306514

2

Horia Burlou

Șef secție sal. menajeră

Str Nufarului 83 Bl. C77 ET 6 Ap 16

0751 306539

3

Florin Ciuciu

Șef formație

Al. Rogerius, nr 10, et 2, sc C, ap 58

0751 306523

4

Grabovschi Mihai

Controlor secția Menajer

Oradea, str Sovata nr

0751 306515

5

Ceaușiu Dan Marius

Șef Coloană Auto

Str Nufărului nr 39, Bl D122, ap 6

0751 306530

6

Trifa Ioan

Șef Formație

Str Louis Pasteur nr. 42/A, Ap 7

0751 306522

Director Producție Oradea

ing. Ionel Ban

Șef secție Salubrizare Stradală

ing Teofil Paul

SITUATIA CONDUCATORILOT AUTO LA SECTORL SALUBRIZARE MENAJERA

Anexa 11

Nr. crt

NUME

FUNCȚIA

ADRESA

NR TELEFON

1

BAKOS IOAN

cond.auto

ORADEA, STR CALUGARENI NR 13,BL V5,SC C, AP 39

0746647090

2

BRADEA VIOREL

cond.auto

BRATCA 14 A, SAT PONOARA

0743954274

3

BUDA FERENCZ

cond.auto

POCLUSA DE BARCAU, NR 168

0740681497

4

BURZ IONUT

cond.auto

STR. PUBLIUS OVIDIUS NASO NR.3, AP 56

0742928247

5

BUZLE SAMUEL

cond.auto

BALAIA , COM TILEAGD, NR 150

0758851483

6

BRONT IOAN

cond.auto

ALUMINEI NR 20, BL PB 80, ET.2

0757508825

7

CIUCIU MIRCEA

cond.auto

SOMESULUI NR.1, BL PB 51 , AP.14

0744810283

8

CIUPLEU EMIL CORNEL

cond.auto

SAT ORVISELE NR 188, COM BRUSTURI

0747078852

9

CIOARA GHEORGHE

cond.auto

SAT INEU NR.518

0747077941

10

HERA MIREL

cond.auto

SPLAIUL CRISANEI NR1 , BL B1 A,AP 15

0748556540

11

LABA CLAUDIU CAROL

cond.auto

ORADEA, STR LEONARDO DA VINCI 2,BL PB18 AP.3

0756596657

12

NADIS ADRIAN

cond.auto

ORADEA, STR.BUMBACULUI NR.30 ,BL. X36 ,ET.1 , AP.8

0752848442

13

MAL FLORIN

cond.auto

ORADEA, STR POET AL.ANDRITOIU NR 19, BL PB16, AP15

0741438196

14

PANC VASILE

cond.auto

ORADEA, STR IZA NR 29, BL F11, SC B, ET I

0733095988

15

PAUL FLORIN

cond.auto

ORADEA, STR. CIHEIULUI NR.46 G

0747752374

16

RADOI CORNEL IOSIF

cond.auto

ORADEA, STR GRADINARILOR, NR 68, AP22

0749503919

17

POPA DAN

cond.auto

ORADEA, STR. ALE ROGERIUS NR.2B,BL N2,ET.2,AP.27

0741929830

18

POPA NICOLAE

cond.auto

ORADEA, STR. BUMBACULUI NR.21,BL PB 23 AP.8

0770121995

19

SORCA IOAN SCRIMINTI AUREL

cond.auto

SAT CHERIU NR.23 A

0744582309

20

cond.auto

ORADEA, CONSTANTIN NOICA 5, BL.X7 AP.17

0745579308

21

SERTEA TUDOREL

cond.auto

ORADEA, STR ADY ENDRE NR 64

0754339278

22

SIRB DANIEL

cond.auto

ORADEA, BD. STEFAN CEL MARE NR 136, BL B29, AP 37

NU ARE

SITUATIA CONDUCATORILOT AUTO LA DEPARTAMENTUL AUXILIARI

NR CRT

NUME

FUNCȚIA

ADRESA

NR TELEFON

1

MARINAUSEBASTIANIOAN

cond.auto

ORADEA,STR.ODENSUSEANU,NR46C

0751306502

2

NEGRAU ALIN

cond.auto

ORADEA,STR.MANGALIEINR.24

0723164833

3

PATER ALEX

cond.auto

ORADEA, STR.SLATINEI NR 11, BL PB 21 ET 3,AP.14

0741757793


LICENȚĂ PENTRU


SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


SERVICIUL PUBLIC DE


SALUBRIZARE

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDINUL ANRSC 62/13.03.2009

Anexa 11

SITUATIA CONDUCATORILOT AUTO LA SECTORL SALUBRIZARE MENAJERA

NUME

FUNCTIA

ADRESA

NR TELEFON

1

BAKOS IOAN

cond.auto

ORADEA, STR CALUGARENI NR 13,BL V5,SC C, AP 39

751306531

2

BRADEA VIOREL

cond.auto

BRATCA 14 A, SAT PONOARA

743954274

3

BUDA FERENCZ

cond.auto

POCLUSA DE BARCAU NR 168

740681497

4

CIUPLEU EMIL CORNEL

cond.auto

SAT ORVISELE NR 188, COM BRUSTURI

761269458/075130628

5

DUMA EMANUIL

cond.auto

ORADEA, STR. EFORIEI 215

743654400

6

GAVRUTA CORNEL

cond.auto

SAT CORNICESTI NR 54

744990433

7

HEGHEDUS IOAN FLORIAN

cond.auto

TOBOLIU NR 157

751306534

8

ILLES VASILE

cond.auto

SAT SUSAG NR 267, COM CRAIVA

748303009

9

LABA CLAUDIU CAROL

cond.auto

ORADEA, STR LEONARDO DA VINCI 2

751306843

10

MAL FLORIN

cond.auto

ORADEA, STR DIGULUI NR 7

751306526

11

PANC VASILE

cond.auto

ORADEA, STR IZA NR 29, BL F11, SC B, ET I

756109842

12

PAUL FLORIN

cond.auto

ORADEA, STR N. POPOVICI, NR 2, BL 118/B

756109847

13

RADOI CORNEL IOSIF

cond.auto

ORADEA, STR GRADINARILOR, NR 68, AP22

745294106

14

PANZARIU VANIA

cond.auto

HUSASAU DE CRIS NR 51

756109844

15

POPA NICOLAE

cond.auto

SAT SUSTUROI, NR 20, COM CETARIU

770121995

16

SCRIMINTI AUREL

cond.auto

ORADEA, CONSTANTIN NOICA 5

751306529

17

SERTEA TUDOREL

cond.auto

ORADEA, STR ADY ENDRE NR 64

728007190

18

SIRB DANIEL

cond.auto

ORADEA, BD. STEFAN CEL MARE NR 136, BL B29, AP

37 751306530

19

VARGA LORAND

cond.auto

ORADEA, DIMITRIE CANTEMIR 70

0747692501/0756109842

SITUATIA CONDUCATORILOT AUTO LA DEPARTAMENTUL AUXILIARI

NRCRT

NUME

FUNCTIA

ADRESA

NR TELEFON

1

MARINAU SEBASTIAN IOAN

cond.auto

ORADEA, STR. O DENSUSEANU, NR 46 C

751306502

2

GIRZ ANDREI DANIEL

cond.auto

REMETEA, NR 109

765079280

SITUATIA CONDUCATORILOR AUTO LA SECTORUL SALUBRIZARE STRADALA

Anexa 10

NR CRT

NUME

FUNCTIA

ADRESA

NR TELEFON

1

ARDELEAN VASILE

cond.auto

ORADEA, STR BUMBACULUI, NR 26, BL AN 32

752776826

2

BONDAR GHEORGHE ADRIAN

cond.auto

COM. NOJORID, BL 6, AP 4

742305841

3

BODEA DAN IOAN

cond.auto.

ORADEA, STR TRAIN GROZAVESCU NR 1, BLOC PB 90, AP 3

751807756

4

BUZ PETRU

cond.auto

ORADEA, STR CAZABAN,NR 34 BLOC X 213

741254407

5

CICORTAS MARINEL

cond.auto

STR. OVIDIU DENSUSANU NR 46 D

751306510

6

CAPRIS GHEORGHE MARIUS

cond.auto

STR ALE. PROF.O.GHIBU, NR14, BLOC X3, AP48

751306521

7

CHIS OVIDIU

cond.auto

ORADEA,PIATRA CRAIULUI NR 2

743853027

8

COLAR IOAN

cond.auto

ORADEA, STR MILCOVULUI NR 2, BLOC PB 9, AP 16

771349693

9

CRISAN NICOLAE

cond auto

ORADEA, STR HATEGULUI, NR 101

745771604

10

FERARU CALIN

cond auto

ORADEA, LEONARDO DA VINCI NR 19 BLOC PB 93, AP 17

743950836

11

FLONTA EUGEN

cond auto

ORADEA, STR DOINA NR 22 BLOC PB 88, AP13

740006449

12

HAIAS ALEXANDRU PAVEL

ruterist

SAT SIRBI NR 96

742651323

13

KISS OVIDIU

ruterist

BIHOR, SAT ORVISELE NR 152 A

753372192

14

MALITA FLORIAN

cond.auto

ORADEA, BD. DACIA NR 79, BL D5,AP 37

359424365

15

MATHE BALINT SANDOR

ruterist

ORADEA, STR COSTACHE NEGRUZI, NR 9 BLOC PB 59

767321784

16

MUDURA STEFAN

ruterist

BIHOR,SAT TIGANESTI DE CRIS 70

769214563

17

ONITA CALIN FLORIN

cond.auto

OSORHEI NR 746

748138731

18

ONITA FLORIN LUCIAN

cond auto

SAT CORBESTI, NR 148

743372078

19

PERTE ROMULUS

cond auto

ORADEA, STR BEIUSULUI, NR 38

761503687

20

PENTEA FLORIAN

cond.auto

SAT MIERLAU, NR 20 A

751306542

21

PAUNEL GHEORGHE

cond.auto

ORADEA, STR.GALILEO GALILEI, NR 12 BL X11, AP 3

770123658

22

POP MARIAN VASILE

cond.auto

ORADEA, STR ALEEA POSADA, NR 4, BLOC, R/B AP 13

757355028

23

POSEA CORNEL

ruterist

SAT. SUSTUROGIU, NR 20

751843234

24

SZOTAK FERENCZ

ruterist

SAT SANTIMREU 249

744889251

25

TAMAS PETRICA

cond auto

ORADEA, STR ALEEA CALINULUI NR 13, BLOC X5, AP 14

743280516

26

TIRTEA VALER

cond auto

SAT COTIGLET, NR 92

751306524

27

VARGA IOSIF

cond.auto

ORADEA, STR HATEGULUI 14

751306534

SITUATIA CONDUCATORILOR AUTO LA SECTORUL SPATII VERZI

NR CRT

NUME

FUNCTIA

ADRESA

NR TELEFON

1

BALAZS GYULA

rutierist

ORADEA,STR MOLDOVEI 50

751306513

2

MARC LUCIAN MARIAN

cond. auto

INAND 105

744191732

3

LUCACI GABRIEL FLORIN

cond.auto

SAT TIGANESTII DE CRIS NR 16

785195863

4

MOLNAR GEZA

ruterist

CETARIU 409

743787943

5

TIRLEA ATILLA

rutierist

SAT, MISCA NR 58

748042222

Anexa 9

Lista utilajelor care participă la dezăpezire

Nr crt.

Nr circulație

Tip vehicol

Sistem de acționare

Conducător

1

BH-09-TLW

Unimog

Plug, antiderapant

Crișan Nicolae

2

BH-17-RER

Unimog

Plug, antiderapant

Onița Călin

3

BH-09-TMD

Unimog

Plug, antiderapant

Tamaș Aurel

4

B-89-UVB

Iveco Absetzkiper

Plug, antiderapant

Buz Petru

5

BH-06-RER

MAN

Plug Antiderapant

Chiș Ovidiu

6

B-14-XLT

MAN Cisternă

Plug, soluție

Perțe Romlus

7

BH-21-RER

Saviem Cisternă

Plug, soluție

Pentea Florian

8

BH-05-UMX

Saviem Cisternă

Plug, soluție

Onița Lucian

9

BH-05-SYR

Saviem Cisternă

Plug, soluție

Bodea Dan

10

BH-19-RER

Saviem Cisternă

Plug, soluție

Bondar Gheorghe

11

BH-24-RER

U 650 MA mare

Antiderapant

Mathe Balint

12

BH-36-RER

U 445 MA mic

Antiderapant

Marc Lucian

13

BH-01-LRR

U 650 MA mare

Antiderapant

Kiss Ovidiu

14

BH-01-DSW

U 445 MA mic

Antiderapant

Molnar Geza

15

BH-06-CAJ

Raba Basculantă

Plug, transport

Capriș Marius

16

BH-41-RER

MAN Abrollkipper

Plug Transport

Țârtea Valer

17

ORD 509

Komatsu

Plug Încărcător

Szotac Ferencz

18

BH-42-RER

Iveco măturător

Plug

Pop Marian

19

BH-05-UMY

Saviem armată

Plug

Ardelean Vasile

20

BH-05-SDC

Saviem armată

Plug

Colar Ioan

21

BH-20-RER

Saviem armată

Plug

Malița Florian

22

ORD 205

Ifron

Încărcător

Haiaș Aurel

23

ORD 204

Ifron

Încărcător

Posea Cornel

24

B-96-MJP

Iveco plat, bascul.

Transport

25

B-95-UYN

Iveco plat, bascul.

Transport

26

BH-23-RER

Tractor, remorcă

Transport

27

BH-01-PSK

Tractor, remorcă

Transport

Director Producție Oradea

Ing. Ban Ionel

FLONTA EUGEN

Cicortaș Marinei

Mudura Ștefan

Țârle Attila

Anexa 8

Jurnal de activitate pe timp de iarnă Condiții meteo.................................. Data...............

Nr. Crt.

Utilaj sau Echipă

Nr perso ane

Data și ora ieșii

Activitate

Străzi pe care s-a acționat

Materiale utilizate

Cantit ate

Data și ora finalizării

Temp ext.

Grosi me zăpad ă

Nume prenume dispecer RER .................... Nume prenume reprezentant Primărie ...........................................

Semnătură ............................


Semnătură ............................

Artere de penetrație în municipiu

Nr. Crt.

Denumire sau căi de acces

1

Calea Clujului

2

Dragos Voda

3

Calea Maresal A.Averescu

4

Sensul giratoriu si intrarile-iesirile la drum Centura

5

Nufarului

6

D.Cantemir

7

Piata 1 Decembrie

8

Sensul giratoriu si intrarile-iesirile la drum Centura

9

Calea Aradului

10

Primariei

11

Soseaua Borsului

12

B-dul Dacia

13

Suisului înspre comuna Biharea

14

Matei Corvin

15

B-dul Stefan cel Mare

16

P-ta Bucuresti.

17

Ion Bogdan

18

Bihorului inspre Paleu

Anexa 6

Artere principale, poduri și pasarele

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Grad de

prioritat

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Grad de

prioritat

Artere principale

Poduri si pasarele

1

Gen.Magheru

1

1

Pod Cele Trei Crisuri

1

2

Louis Pasteur

1

2

Pod Unirii

1

3

P-ta Unirii

1

3

Pod Decebal

1

4

Independentei

1

4

Pod Densuseanu

1

5

Parc 1 Decembrie

1

5

Pod Sovata

1

6

Avram Iancu

1

6

Pod Peța Nufărul

1

7

Armatei Romane

1

7

Pod Peța Armatei Române

1

8

Cazaban

1

8

Pod Peța Calea Aradului

1

9

T.Vladimirescu

1

9

Pod Peța Vaporului

1

10

Principatele Unite

1

10

Pod Peța Traian Blajovici

1

11

Calarasilor

1

11

Pasarele Libertatii

1

12

Decebal

1

12

Pasarela Informatica

1

13

Vladeasa

1

13

Pasarela supraterană Pescărușului

1

14

Mestesugarilor

1

15

Lapusului

1

16

Transilvaniei,

1

17

Corneliu Coposu

1

18

Menumorut

1

19

R.Ciorogariu

1

20

M.Eminescu

1

21

Republicii

1

22

Parcul Traian

1

23

G.Enescu

1

24

Libertatii,

1

25

I.Vulcan

1

26

Ady Endre

1

27

Morii,

1

28

Bumbacului

1

29

Coreea

1

30

Eforiei

1

31

Razboieni

1

32

Muntele Gaina

1

33

Sextil Puscariu

1

34

Parc 22 Decembrie

1

35

Horea

1

36

G.Costaforu

1

37

Sucevei

1

38

Căii Ferate între Războieni și Ogoruh

i1

Anexa 4

TRASEE DE DESZĂPEZIRE

 • 1. Intervenție cu Clorură de Calciu lichid, 10 trasee

 • 2. Intervenție cu material antiderapant solid, 23 trasee

 • 3. Intervenție pentru îndepărtare zăpadă- Pluguit, 12 trasee

RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

TABEL NR.1 INTERVENTIE ANTIDERAPANT LICHID CLORURA DE CALCIU

Nr. crt.

Program

Utilaj

Conducător

Strazi pe care actioneaza

1

Program 1

B-14-XLT

Onita Calin

Avram Iancu,Piata Unirii,Piata Ferdinand, Moscovei, Iosif Vulcan, Independentei, 1Decembrie, Libertatii, Cele 3 Crisuri, Piata Independentei

2

Program 2

B-21-RER

Pentea Florian

Dimitire Cantemir, Nufarului, Sens Giratie Nufarul

3

Program 3

BH-05-SYR

Bodea Dan

Primariei, Calea Aradului, Sens Giratoriu Aradului, Vladeasa,Aviatorilor, Alexandru Cazaban, Tudor Vladimirescu, Onestilor, Decebal

4

Program 4

BH-05-UMX

Onița Lucian

Magheru, Calea Republicii,Stefan cel Mare, Muzeului, Berzei,Olimpiadei, Menumorut,Doina

5

Program 5

BH-19-RER

Bondar Gheorgh

eB-dul Dacia, Parc Petofi Sandor, Transilvaniei

6

Program 6

BH-14-XLT

Onita Calin

Calea Clujului, Seleusului, Dragos Voda, M-sal Averescu, Avantului, Bacalbasa, Gradinarilor

7

Program 7

B-19-RER

Bondar Gheorgh

eB-dul Decebal, Corneliu Coposu

8

Program 8

BH-05-UMX

Onița Lucian

Tudor Vladimrescu, Principatele Unite, Traian Lalescu, Iasomiei,Ioan Cantacuzino, Michelangelo, Sovata, Calarasilor, Aleea Strandului, Gheorghe Doja, Louis Pasteur

9

Program 9

BH-21-RER

Pentea Florian

Ciheiului, Liszt Ferencz, Sextil Puscariu, Teiului, Albacului, Barcaului, Costaforu, Crisan, Alexandru Vlahuta

10

Program 10

BH-05-SYR

Bodea Dan

Muntele Gaina, Razboieni,Miron Pompiliu, Bistritei, Nixandrelor, Muzicii, Mircea Eliade, Sens Giratie Piata Taranilor

Dir. Productie ing. Ionel Ban

RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

TABEL NR.2 INTERVENTIE PLUGUIT

Nr. Crt.

Program

Urgența

Utilaj

Conducător

Strazi pe care actioneaza

1

Program 1

Urgenta 1

BH-06-CAJ

Capris Gheorghe

Gen.Magheru,P-ta Bucuresti,Stefan cel Mare,Transilvaniei,Corneliu Coposu,Matei Corvin,Nicolae Titulescu, Remenyk Sandor, Republicii , Vamii

BH-05-SDC

Colar Ioan

Urgenta 2

BH-05-SYR

Bodea Dan

Primariei ,Iuliu Maniu,Cuza Voda,Bradului,Sucevei,Kogalniceanu,Matei Basarab,Aleea Em.Gojdu,Horea,

Closca,P-ta 22 Decembrie.,Sextil Puscariu,Lugojului,Simion Barnutiu,Rosiorilor,Gh.Costaforu,Avram Iancu

BH-21-RER

Pentea Florian

2

Program 2

Urgenta 1

BH-05-UMY-

Ardelean Vasile

B-dul Decebal , Dacia, Calea Borsului

BH-20-RER-

Malita Florian

Urgenta 2

BH-05-UMX-

Onița Lucian

Dobrogeanu Gherea ,Grivitei, Avantului,Morii,Gradinarilor.Razboieni,Stefan Zweig,Bistritei,P-ta Taranilor, Mircea Eliade,C-tin Noica,List Ferencz ,Morii,Grigore Moisil

BH-19-RER

Bondar Gheorghe

3

Program 3

Urgenta 1

BH-O9-TLW

Crisan Nicolae

Calea Clujului,Dragos Voda,Averescu,Seleusului,Ogorului,Mierlei,Muntele Gaina

B-14-XLT

Onita Calin

Urgenta 2

BH-06-CAJ-

Capris Gheorghe

Traian Lalescu,Olimpiadei,Berzei,Iasomiei,Lacul Rosu,Ioan Cantacuzino,Moldovei,Locomotivei,Zimbrului, Michelangelo,Barsei,Mihail Sadoveanu,Iza,Aleea Rogerius,Aleea Posada,Italiana,Bernard Shaw,Uzinelor

BH-05-SDC

Colar Ioan

4

Program 4

Urgenta 1

BH-05-SYR-

Bodea Dan

Calea Aradului,Vladeasa,Onestilor,Mestesugarilor,Lapusului,Lunii,Sens Giratie Calea

Aradului,St.O.Iosif,Calarasilor,Crisului,Principatele Unite ,P-ta

BH-21-RER

Pentea Florian

Urgenta 2

BH-06-CAJ-

Capris Gheorghe

Ion Bogdan,Calea Bihorului,Izvorului,Depoului,Constantei,Ana Ipatescu,Izvorului,Ecaterina Teodoroiu,Louis , Pasteur,Colinelor,Calugareni,Facliei,Vago Iosif,Alexandru Cazaban,Meziadului,Bacaului,Hategului,Pitestilo,,P-

BH-05-SDC-

Colar Ioan

5

Program 5

Urgenta 1

BH-05-UMX-

Onița Lucian

Sens Giratie Nufarului,Nufarului,D.Cantemir,Cele 3 Crisuri,P-ta 1 Decembrie,Traian Mosoiu,Vasile Alecsandri, Independentei,P-ta Unirii ,P-ta Ferdinand,Tudor Vladimirescu,Sulyok Istvan ,George Calinescu,W.

BH-19-RER

Bondar Gheorghe

Urgenta 2

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Gh.Doja,Olteniei,Parcul I.C.Bratianu,Aleea Starndului,Codrilor,Piatra Craiului,B.S.Delavrancea,B-dul Decebal, Parc Petofi,Muzeului,Dobrestilor,Dimitru Teiusanu,Elanului,Minerilor,Pacii

B-14-XLT-

Onita Calin

6

Program 6

Urgenta 1

BH-42-RER

Pop Marian

Parcu Traian ,George Enescu,Andrei Saguna,Iosif Vulcan,Libertatii,Madach Imre,Moscovei,Ady

Endre,Ep.Roman Ciorogariu,Mihai Eminescu,Dunarea,N.Jiga,P-ta

BH-09-TMD-

Tămaș Aurel

Urgenta 2

BH-42-RER

Pop Marian

Aleea Penes Curcanul,Onisifor Ghibu,Leonardo da Vinci,Jean Jaures,Feldioarei,Albacului,N.Olahus,Crisan,Bacaului,C-tin Tanase,Mihai Viteazu, Ion Vidu,O.Goga,Abatorului,Alex.Roman,Lucian Blaga,Padisului,Alex.Vlahuta,Anatole France,Calea Armatei, Crinului, Garoafei

Dir. Productie ing. Ionel Ban

RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

TABEL NR.3 IMPRASTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SOLID (SARE SI NISIP)

Nr.crt

Program

Utilaj

Conducător

Strazi pe care actioneaza

1

Program 1

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Calea Borsului

B-89-UVB-

Buz Petru

2

Program 2

B-89-UVB-

Buz Petru

B-dul Dacia,B-dul Stefan cel Mare,Moldovei,Calea Bihorului

3

Program 3

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Ovidiu Densusianu,Barcaului,Meziadului,Hategului,Piata Devei,Ep.Igantie Darabant,Henrok Ibsen,Nicolae Bolcas,Pitestilor

4

Program 4

B-89-UVB-

Buz Petru

Nicolae Jiga,Bicazului,Dunarea,Gh.Lazar,Piata Creanga,Brasovului,Bucegi,Menumout,Muzeului,Parc Petofi Sandor, B-dul Dacia

5

Program 5

B-89-UVB-

Buz Petru

Mihai Eminescu,Nicolae Iorga ,Ep.Roman Ciorogariu,Michelangelo,Moscovei,Parc Traian , Ady Endre,B.P.Hasdeu, Aleea Emanuel Gojdu,Crisului,Piata Cazarmii,Rosiorilor,Leaganuli,Orsovei

6

Program 6

BH-24-RER-

Mathe Balint

Octavian Goga, Abatorului,Lucian Blaga,Vladeasa,Alex.Roman,Onestilor,Lapusului

7

Program 7

BH-03-DSW-

Molnar Geza

Piatra Craiului,Facliei,Aleea Strandului, Codrilor,Parcul I.C.Bratianu,Parc Schiff Erno

8

Program 8

BH-05-DSW-

Molnar Geza

Frantz Schubert,Aurel Lazar,Andrei Saguna,George Enescu,Oltenie,Vago Iosif,Iosif Vulcan,Gen Magheru,B.S.Delavrancea, Madach Imre,Piata Bucuresti,Rachetei,Republicii

9

Program 9

BH-23-RER-

Mudura Stefan

Colinelor,Ecaterina Teodoroiu ,Louis Pasteur,Gheorghe Doja

10

Program 10

B-89-UVB-

Buz Petru

Ana Ipatescu,Depoului , Constantei,Izvorului,Ion Bogdan ,Matei Corvin , Vamii

11

Program 11

BH-23-RER-

Mudura Stefan

Remenyk Sandor, Pescarusului, Lacul Rosu,Locomotivei,Berzei,Mihail Sadoveanu,Pacii,Sportului,Olimpiadei,Antonn Pann, Elanului,Iasomiei,Nicolae Titulescu,Satelitului,Slanicului,Transilvanei

12

Program 12

BH-01-LRR-

Kiss Ovidiu

Aleea Rogerius ,Aleea Posada, Calugareni,Gen.Bernard Shaw ,Iza,Italiana,Aleea Sullfinei,Corneliu Coposu,Traian Lalescu, Zimbrului

13

Program 13

B-89-UVB-

Buz Petru

C-tin Brancusi, Dobrestilor, George Calinescu,Minerilor,Aluminei, Carpati, Doina, Dumitru Teiusanu, Fagului, Sovata

14

Program 14

BH-24-RER-

Mathe Balint

Splaiul Crisanei , Decebal, St.O.Iosif

15

Program 15

BH-23-RER-

Mudura Stefan

Atelierelor,Nojoridului, Leonardo da Vinci,C-tin Noica, Dimitrie Cantemir, Panait Cerna

16

Program 16

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Calea Aradului, Calea Santandrei, Sens Giratie Calea Aradului

17

Program 17

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Cuza Voda, Bradului , Lunii, Jokai Mor,Mihai Kogalniceanu, Calea Armatei Romane, Ion Vidu, Mihai Viteazu, Garoafei, Closca,Alexandru Vlahuta, Bacaului , C.A.Rosetti , C-tin Tanase ,Crinului, Ion Ghica,Scurta, Semenicului

18

Program 18

BH-24- RER-

Mathe Balint

C.D.Gherea,Anatole France,Lugojului,Stefan Zweig, Muntele Gaina , Razboieni, Seleusului

19

Program 19

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Eforiei,Bumbacului,Morii,Penes Curcanul, Nufarului,Sens Giratie Nufarului, Ciheiului

20

Program 20

BH-23-RER-

Mudura Stefan

Splaiul Crisanei , William Shakespeare,Sulyok Istvan , Simion Barnutiu, Alex. Cazaban

21

Program 21

B-89-UVB

Buz Petru

Avram Iancu , Calarasilor, Gen T.Mosoiu, Independentei , Iuliu Maniu, Pricipatele Unite, P-ta 1 Decembrie, P-ta Ferdinad, P-ta Lbertatii,P-ta Unirii,Vasile Alecsandri,Tudor Vladimirescu

22

Program 22

BH-24-RER-

Mathe Balint

Gheorghe Costaforu,Horia,Jean Jaures, Matei Basarab , Nicolae Olahus , Piata 22 Decembrie ,Sextil Puscariu,Sucevei, M-sal Ion Antonescu

23

Program 23

BH-09-TLW-

Crisan Nicolae

Cele 3 Crisuri, Calea Clujului, Dragos Voda, Mierlei, M-sal Averescu, Ogorului,William Shakespeare

BH-09-UVB-

Buz Petru

Dir. Productie ing. Ionel Ban

PRIMAR

Anexa 3.


MUNICIPIUL ORADEA

COMPARTIMENT SALUBRITATE

ARTERELE PROPUSE A FI DESZĂPEZITE CU CLORURA DE CALCIU

Nr.Crt.

Denumire Strada

Suprafata

1

Calea Clujului

21,840.00

2

Albacului

3,725.00

3

Alexandru Vlahuta

4,882.00

4

Anton Bacalbasa

300.00

5

Avantului

3,456.00

6

Aviatorilor

3,300.00

7

Avram Iancu

3,586.00

8

Bacaului

1,008.00

9

B-dul Dacia

28,455.00

10

B-dul Decebal

54,000.00

11

B-dul Gen.Magheru

5,664.00

12

B-dul St.cel Mare

28,112.00

13

Berzei

1,350.00

14

Bistritei

3,850.00

15

Calarasilor

2,700.00

16

Calea Aradului

5,040.00

17

Calea Republicii(Mag.Crisul-Gara)

5,000.00

18

Cantacuzino

2,065.00

19

Cazaban

7,455.00

20

Cele Trei Crisuri

2,895.00

21

Ciheiului

10,543.00

22

Corneliu Coposul

6,875.00

23

Crisan

3,772.00

24

Dimitrie Cantemir

19,600.00

25

Doina

2,790.00

26

Dragos Voda

13,510.00

27

G.Costaforu

2,750.00

28

Gh.Doja

8,000.00

29

Gradinarilor

6,600.00

30

Herbert Spencer

360.00

31

Horea

7,072.00

32

Iasomiei

1,008.00

33

Independentei

15,000.00

34

Iosif Vulcan

1,140.00

35

Iuliu Maniu

6,240.00

36

L.Pasteur

10,450.00

37

Libertatii

1,360.00

38

Liszt Ferencz

420.00

39

M.Averescu

10,734.00

40

Menumorut(P-ta Decebal-P-ta Creanga)

4,900.00

41

Michelangelo

2,220.00

42

Micsunelelor

1,100.00

43

Mircea Eliade

4,380.00

44

Miron Pompiliu

1,415.00

45

Moscovei

2,925.00

46

Muntele Gaina

5,008.00

47

Muzeului

2,170.00

48

Muzicii

1,200.00

49

Nufarului

22,400.00

50

Olimpiadei

2,295.00

51

Padisului

1,524.00

52

Parcul Petofi Sandor

4,963.00

53

Parcul Traian

4,020.00

54

Pod Cele trei Crisuri

400.00

55

Pod Decebal

400.00

56

Pod Unirii

400.00

57

Primariei

17,500.00

58

Principatele Unite

2,970.00

59

P-ta 1Decembrie

13,000.00

60

P-ta 22 Decembrie

1,080.00

61

P-ta Ferdinand

7,500.00

62

P-ta Independentei

11,025.00

63

P-ta Unirii

5,500.00

64

Razboieni

5,350.00

65

Seleusului

6,900.00

66

Sensuri giratorii +intersectii drum centura

8,100.00

67

Sextil Puscariu

4,667.00

68

Sovata

8,802.00

69

Teiului

1,800.00

70

Traian Lalescu

1,666.00

71

Traian Mosoiu

3,150.00

72

Transilvaniei

7,500.00

73

Tudor Vladimirescu

7,500.00

74

Vladeasa

7,714.00

TOTAL:

500,351.00

PRIMAR

Anexa 3.


MUNICIPIUL ORADEA

COMPARTIMENT SALUBRITATE

ARTERELE PROPUSE A FI DESZĂPEZITE CU CLORURA DE CALCIU

TARIF 7,39/1.000 M.P

Nr.Crt.

Denumire Strada

Suprafata

VALOARE

1

Calea Clujului

21,840.00

161,397.60

2

Albacului

3,725.00

27,527.75

3

Alexandru Vlahuta

4,882.00

36,077.98

4

Anton Bacalbasa

300.00

2,217.00

5

Avantului

3,456.00

25,539.84

6

Aviatorilor

3,300.00

24,387.00

7

Avram Iancu

3,586.00

26,500.54

8

Bacaului

1,008.00

7,449.12

9

B-dul Dacia

28,455.00

210,282.45

10

B-dul Decebal

54,000.00

399,060.00

11

B-dul Gen.Magheru

5,664.00

41,856.96

12

B-dul St.cel Mare

28,112.00

207,747.68

13

Berzei

1,350.00

9,976.50

14

Bistritei

3,850.00

28,451.50

15

Calarasilor

2,700.00

19,953.00

16

Calea Aradului

5,040.00

37,245.60

17

Calea Republicii(Mag.Crisul-Gara)

5,000.00

36,950.00

18

Cantacuzino

2,065.00

15,260.35

19

Cazaban

7,455.00

55,092.45

20

Cele Trei Crisuri

2,895.00

21,394.05

21

Ciheiului

10,543.00

77,912.77

22

Corneliu Coposul

6,875.00

50,806.25

23

Crisan

3,772.00

27,875.08

24

Dimitrie Cantemir

19,600.00

144,844.00

25

Doina

2,790.00

20,618.10

26

Dragos Voda

13,510.00

99,838.90

27

G.Costaforu

2,750.00

20,322.50

28

Gh.Doja

8,000.00

59,120.00

29

Gradinarilor

6,600.00

48,774.00

30

Herbert Spencer

360.00

2,660.40

31

Horea

7,072.00

52,262.08

32

Iasomiei

1,008.00

7,449.12

33

Independentei

15,000.00

110,850.00

34

Iosif Vulcan

1,140.00

8,424.60

35

Iuliu Maniu

6,240.00

46,113.60

36

L.Pasteur

10,450.00

77,225.50

37

Libertatii

1,360.00

10,050.40

38

Liszt Ferencz

420.00

3,103.80

39

M.Averescu

10,734.00

79,324.26

40

Menumorut(P-ta Decebal-P-ta Crean

ga) 4,900.00

36,211.00

41

Michelangelo

2,220.00

16,405.80

42

Micsunelelor

1,100.00

8,129.00

43

Mircea Eliade

4,380.00

32,368.20

44

Miron Pompiliu

1,415.00

10,456.85

45

Moscovei

2,925.00

21,615.75

46

Muntele Gaina

5,008.00

37,009.12

47

Muzeului

2,170.00

16,036.30

48

Muzicii

1,200.00

8,868.00

49

Nufarului

22,400.00

165,536.00

50

Olimpiadei

2,295.00

16,960.05

51

Padisului

1,524.00

11,262.36

52

Parcul Petofi Sandor

4,963.00

36,676.57

53

Parcul Traian

4,020.00

29,707.80

54

Pod Cele trei Crisuri

400.00

2,956.00

55

Pod Decebal

400.00

2,956.00

56

Pod Unirii

400.00

2,956.00

57

Primariei

17,500.00

129,325.00

58

Principatele Unite

2,970.00

21,948.30

59

P-ta 1Decembrie

13,000.00

96,070.00

60

P-ta 22 Decembrie

1,080.00

7,981.20

61

P-ta Ferdinand

7,500.00

55,425.00

62

P-ta Independentei

11,025.00

81,474.75

63

P-ta Unirii

5,500.00

40,645.00

64

Razboieni

5,350.00

39,536.50

65

Seleusului

6,900.00

50,991.00

66

Sensuri giratorii +intersectii drum c

entura8,100.00

59,859.00

67

Sextil Puscariu

4,667.00

34,489.13

68

Sovata

8,802.00

65,046.78

69

Teiului

1,800.00

13,302.00

70

Traian Lalescu

1,666.00

12,311.74

71

Traian Mosoiu

3,150.00

23,278.50

72

Transilvaniei

7,500.00

55,425.00

73

Tudor Vladimirescu

7,500.00

55,425.00

74

Vladeasa

7,714.00

57,006.46

TOTAL:

500,351.00

3,697,593.89

Anexa 2

Străzile si trotuarele propuse a fi deszăpezite

Nr. crt.

Denumirea strazii

Lungime

Lățime

Suprafață

Lungime

Lățime

Suprafață

carosabil

carosabil

carosabil

trotuar

trotuar

trotuar

ml

ml

mp

ml

ml

mp

1

Abatorului*

412.5

7

2687.5

825

1.5

1,237.50

2

Ady Endre

1000

7

7000

2000

1.50

3,000.00

3

Aleea Emanuil Gojdu*

300

8

2400

600

1.50

900.00

4

Aleea Rogerius

900

7

6300

1800

1.50

2,700.00

5

Aleea Sulfinei

240

7

1680

480

1.50

720.00

6

Aleea Ștrandului*

750

7

5250

1500

2.00

3,000.00

7

Alexandru Cazaban*

1065

7

7455

2130

1.30

2,769.00

8

Alexandru Cazaban

1170

6

7020

1170

1.20

1,404.00

9

Alexandru Roman

275

7

1925

550

1.00

550.00

10

Alexandru Vlahuță

105

7

735

210

1.20

252.00

11

Aluminei

2030

5

10150

5500

1.00

5,500.00

12

Anatole France

302.5

5.2

4173

1605

1.50

2,407.50

13

Andrei Șaguna*

112.2

7.5

841.5

224.4

2.00

448.80

14

Anton Pann

70

4

280

70

1.00

70.00

15

Atelierelor

750

7.3

5475

1500

1.00

1,500.00

16

Aurel Lazăr*

296

10

2960

592

2.50

1,480.00

17

Avram Iancu*

398.5

9

3586.5

797

2.00

1,594.00

18

B. Petriceicu Hasdeu

400

7

2800

800

1.50

1,200.00

19

Bacăului

160

6.3

1008

160

2.20

352.00

20

Barbu Șt. Delavrancea

398

7

2786

796

2.20

1,751.00

21

Barcăului*

1214

7

8498

2428

1.50

3,642.00

22

B-dul Dacia*

2710

10.5

28455

5150

2.00

10,300.00

23

B-dul Șt. cel Mare*

1124.5

25

28112.5

2249

3.50

7,871.50

24

Bernard Shaw

442

4.75

2100

634

1.15

729.00

25

Berzei*

270

8.5

2295

540

1.00

540.00

26

Bicazului

295

7

2065

590

1.50

885.00

27

Bihorului

2610

4

10440

28

Borșului*

2544

7

17808

5088

3.00

15,264.00

29

Borșului

5500

22

121000

30

Bradului

105

5.5

577.5

210

1.60

336.00

31

Brașovului

410

5

2050

820

1.50

1,230.00

32

Bucegi

120

7

840

240

1.50

360.00

33

Bumbacului

432

10

4320

864

3.00

2,592.00

34

C. A. Rosetti

33

4.8

158.4

66

1.00

66.00

35

Calea Aradului*

2800

21

58800

36

Calea Armatei*

1014

7

7098

2028

2.00

4,056.00

37

Calea Armatei*

30

7

210

38

Calea Clujului*

1560

14

21840

3120

2.00

6,240.00

39

Calea Clujului*

5300

15

79500

10600

2.00

21,200.00

40

Calea Sântandrei

1425

7

9975

0

0.00

41

Carpați

310

12

3720

620

1.25

775.00

42

Călărașilor*

450

6

2700

900

1.50

1,350.00

43

Călugăreni

1471.1

7

10297.7

2942

3.00

8,826.00

44

Călugăreni

1174

4.4

5166

1550

1.55

3,485.00

45

Cele Trei Crișuri*

142.5

14

1995

285

3.10

441.70

46

Cele Trei Crișuri*

90

10

900

47

Ciheiului*

1485

7.1

10543.5

2970

1.50

4,455.00

48

Cloșca

577.5

7

4042.5

1155

1.50

1,732.50

49

Codrilor

426

7

2982

426

0.80

341.00

50

Colinelor

250

3.5

875

51

Constantin Brâncuși

98

7

686

196

2.50

490.00

52

Constantin Noica

465

8

3720

930

3.00

2,790.00

53

Constantin Noica

120

5

600

54

Constantin Tănase

715.5

6

4293

1431

1.50

2,146.50

55

Corneliu Coposu*

982.2

7

6875.4

1740

2.00

3,480.00

56

Crinului

255

7

1785

510

1.50

765.00

57

Crișului

196.5

5

982.5

393

1.50

589.50

58

Cuza Vodă

990

9.2

9108

1980

2.00

3,960.00

59

Decebal*

2700

15

40500

5400

3.00

16,200.00

60

Decebal*

1395

10

13950

2790

1.80

5,022.00

61

Dimitrie Cantemir*

1400

14

19600

2800

3.00

8,400.00

62

Dobrogeanu Gherea*

520

5

2600

1040

1.00

1,040.00

63

Doina

310

9

2790

620

2.75

1,705.00

64

Dragoș Vodă*

965

14

13510

1930

1.50

2,895.00

65

Dunărea

920

3

2760

1840

1.50

2,760.00

66

Ecaterina Teodoroiu

1290

7

9030

1240

1.00

1,240.00

67

Eforiei

238

8

1904

476

2.00

952.00

68

Elanului

70

3

210

140

1.00

140.00

69

Făcliei

2050

7

14350

210

0.80

168.00

70

Franz Schubert

285

6

1710

570

1.00

570.00

71

Garoafei

117

7

819

234

1.50

351.00

72

General Magheru*

708

8

5664

1240

5.00

6,200.00

73

General Traian Moșoiu*

315.7

10

3150

631.4

2.20

1,389.08

74

George Călinescu

320

5

1600

500

2.65

1,325.00

75

George Enescu

603

7

4211

1204

1.50

1,806.00

76

Gheorghe Costa Foru*

553.5

10.3

5707

1107

1.20

1,328.40

77

Gheorghe Doja*

1600

7

11200

3200

1.50

4,800.00

78

Hațegului

1147.5

7.2

8262

2295

1.40

3,213.00

79

Henrik Ibsen

892.5

7

6247.5

1795

1.20

2,142.00

80

Horia*

615

11.5

7072.5

1230

1.75

10.00

81

Horia*

30

6

180

82

Iasomiei*

170

4

680

340

1.20

408.00

83

Independenței

337.5

4.5

1518.7

675

2.00

1,350.00

84

Independenței*

45

7

315

90

2.80

126.00

85

Independenței*

650

21

13650

650

3.00

1,950.00

86

Ion Bogdan

80

3

240

87

Ion Ghica

147

6

882

294

1.00

294.00

88

Ion Vidu

360

8.6

3096

720

1.60

1,152.00

89

Iosif Vulcan*

190

6

1140

380

2.00

760.00

90

Italiană

274

4.35

1192

548

1.85

1,014.00

91

Iuliu Maniu

780

8

6240

1560

1.50

2,340.00

92

Iza

900

6

5400

630

1.00

630.00

93

Izvorului

230

3.5

805

94

Jean Jaures*

447

7

3129

894

1.30

1,162.20

95

Jokai Mor

270

6

1620

540

1.60

864.00

96

Lăpușului*

652

14

9128

1304

1.20

1,564.80

97

Leagănului

200

5

1000

400

1.00

400.00

98

Leonardo da Vinci

735

7.5

5365

1470

2.50

3,675.00

99

Locomotivei

300

5

1500

600

1.00

600.00

100

Louis Pasteur*

2090

7

14630

3400

1.80

6,120.00

101

Lucian Blaga

380

6

2280

760

1.20

912.00

102

Lugojului*

351

7

2457

782

1.10

772.20

103

Lunii

87

5

435

174

1.20

208.80

104

Madach Imre

50

5

250

100

1.50

150.00

105

Matei Basarab*

600

7

4200

1500

2.50

3,750.00

106

Matei Basarab*

450

7

3150

900

1.20

1,080.00

107

Matei Corvin*

5940

7.5

44550

3500

1.00

3,500.00

108

Menumorut I*

700

7

4900

1400

3.00

4,200.00

109

Menumorut II*

220

5.5

1210

440

2.00

880.00

110

Meșteșugarilor*

1703

14

23842

3406

1.30

4,427.80

111

Meziadului

808.83

6

4853

1617

1.50

2,425.50

112

Michelangelo

110

5

550

113

Mierlei*

120

7

840

240

1.00

240.00

114

Mihai Eminescu

1100

8.5

9350

2200

3.00

6,600.00

115

Mihai Viteazul

307.5

908

3013.5

615

2.50

1,537.50

116

Mihail Kogălniceanu

120

8

960

120

1.50

180.00

117

Mihail Kogălniceanu

1297.5

8.5

11028.7

2595

1.50

3,892.50

118

Mihail Kogălniceanu

60

18

1080

60

1.20

72.00

119

Mihail Kogălniceanu

105

18

1890

135

1.60

1,944.00

120

Mihail Sadoveanu

290

5.5

1595

600

1.00

600.00

121

Minerilor

140

5.3

742

280

1.25

350.00

122

Moldovei

1300

6

7800

1160

1.50

1,740.00

123

Morii

225

14

3150

450

2.00

900.00

124

Moscovei

450

6.5

2925

900

2.20

1,980.00

125

M-șal Ion Antonescu*

1670

10.5

17535

2890

4.50

13,005.00

126

M-șal Ion Antonescu*

840

6

5040

1680

2.50

4,200.00

127

M-șal Ion Averescu*

1309

8.2

10733.8

1309

2.50

3,272.50

128

Muntele Găina*

556.5

9

5008.5

1113

2.00

2,226.00

129

Muzeului*

310

7

2170

620

2.00

1,240.00

130

Nicolae Bolcaș*

615

7

4305

1230

1.50

1,845.00

131

Nicolae Iorga

120

4.5

540

240

1.00

240.00

132

Nicolae Jiga

710

7

4970

1420

2.50

3,550.00

133

Nicolae Titulescu

120

7

840

240

1.50

360.00

134

Nicolaus Olahus

937.5

7

6562.5

1375

1.60

3,000.00

135

Nojoridului

522.6

10

5226

1045.2

2.50

2,613.00

136

Nufărului*

1600

14

22400

3200

3.00

9,600.00

137

Octavian Goga*

1170

7.5

8775

2340

1.50

3,510.00

138

Ogorului*

320

7

2240

320

1.00

320.00

139

Olimpiadei*

530

8.5

4505

1060

1.00

1,060.00

140

Olteniei

736

7

5152

1472

1.80

2,650.00

141

Oneștilor

1290

7

9030

1290

1.50

1,935.00

142

Orșovei

230

4.5

1035

460

1.80

828.00

143

Ovid Densușianu

2250

7.5

16875

2250

1.30

2,925.00

144

Panait Cerna

122

6

732

122

1.50

183.00

145

Parcul I.C.Brătianu*

810

7

5670

1320

1.50

1,980.00

146

Parcul Petofi Șandor*

551.45

9

4963.05

551.45

2.50

1,378.63

147

Parcul Schiff Erno

110

3.5

385

110

1.50

165.00

148

Parcul Traian*

1340

3

4020

1060

2.00

2,120.00

149

Păcii*

180

3

540

360

1.00

360.00

150

Peneș Curcanul

1158

7

8106

2316

2.00

4,632.00

151

Pescărușului

142

7

994

284

1.50

426.00

152

Piatra Craiului

360

7

2520

360

0.80

288.00

153

Piața București

326

21

6846

600

4.50

2,700.00

154

Piteștilor*

513.5

7

3594.5

1027

1.50

1,540.50

155

Podului

1810

6.75

12,218

690

1.50

1,035.00

156

Posada

815.52

10

8155

1631.04

3.00

4,893.00

157

Principatele Unite*

495

6

2970

990

1.20

1,188.00

158

Progresului

1450

7

10150

2900

1.75

5,075.00

159

P-ța 1 Decembrie*

675

7

4725

1350

1.50

2,025.00

160

P-ța 22 Decembrie

541.7

7.3

3954.4

549.3

1.20

659.10

161

P-ța 22 Decembrie

518.1

7

3626.7

1036.2

1.50

1,554.30

162

P-ța București

200

5

1000

200

1.50

300.00

163

P-ța Cazărmii

172.5

7

1207.5

164

P-ța Creangă

120

7

840

240

2.00

480.00

165

P-ța Devei*

223

7

1561

446

1.50

669.00

166

P-ța Devei*

247

6.5

1605.5

247

1.30

321.00

167

P-ța Ferdinand*

460

7

3220

920

3.00

2,760.00

168

P-ța Ignatie Darabant

377

6

2262

377

1.60

603.20

169

P-ța Libertății*

680

6

4080

680

2.00

1,360.00

170

P-ța Unirii*

360

5.50

1,980.00

171

P-ța Unirii*

225

13

2925

450

3.50

1,575.00

172

P-ța Unirii*

150

12.5

1875

300

3.50

1,050.00

173

P-ța Unirii*

45

3.7

166.5

90

2.50

112.50

174

P-ța Unirii*

66

12

792

132

3.00

396.00

175

Rachetei

52.5

5

263.5

52.5

1.50

78.80

176

Războieni*

1074

7

7518

2148

1.20

2,577.60

177

Remenyik Sandor

200

7

1400

400

1.00

400.00

178

Republicii

1900

8.5

16150

2640

2.00

52,800.00

179

Roman Ciorogariu

1150

8

9200

2200

2.50

5,500.00

180

Roșiorilor*

302

6

1812

604

1.20

724.80

181

Satelitului

165

5.5

907.5

165

1.20

198.00

182

Scurtă

82.5

4.5

371.3

183

Seleușului

1350

7

9450

2700

1.50

4,050.00

184

Semenicului

100

3.7

370

200

1.00

200.00

185

Sextil Pușcariu*

496.5

9.4

4667.1

993

1.30

1,290.90

186

Sextil Pușcariu*

142.5

3.00

427.50

187

Simion Bărnuțiu

337.5

7

2362.5

675

3.00

2,025.00

188

Slănicului

80

3.5

280

80

1.00

80.00

189

Sovata

1730

6

10380

2680

1.33

3,564.00

190

Splaiul Crișanei*

757.5

6

4545

1515

1.60

2,424.00

191

Splaiul Crișanei

200

1.60

320.00

192

Sportului

195

3

938

500

1.25

625.00

193

Stefan Octavian Iosif

120

6.2

744

194

Stefan Zweig*

637

10.5

6688.5

1274

2.00

2,548.00

195

Sucevei*

1505.44

8.5

12796.24

2501.95

3.00

7,506.00

196

Traian Lalescu

1190

5

5950

2380

1.25

2,975.00

197

Transilvaniei*

1450

14

20300

2660

1.50

3,990.00

198

Tudor Vladimirescu*

1485

9

13365

970

2.00

5,940.00

199

Vago Iosif

60

7

420

60

1.20

72.00

200

Vasile Alecsandri

271.5

9

2443.5

543

2.20

1,140.30

201

Vămii

480

5

2400

960

0.80

768.00

202

Vlădeasa*

1102

7

7714

2204

1.50

3,306.00

203

William Shakespeare

616.5

6

3699

616.5

1.50

924.80

204

Depoului

560

4

2240

1120

1.20

1,344.00

205

Dobreștilor

400

5.35

2140

140

1.00

140.00

206

Fagului

330

6.5

2145

660

1.00

660.00

207

General Traian Moșoiu*

315.7

10

3150

631.4

2.20

1,389.08

208

Sulyok Istvan

364.5

7.5

2733.8

729

1.70

1,239.30

209

Zimbrului

280

5

1400

560

1.25

700.00

210

Dumitru Teiusanu

100

5

500

211

Ana Ipătescu

172

7

1204

288

1.00

288.00

212

Alee Onisifor Ghibu

576

5

2880

1152

2.00

2,304.00

213

Dobreștilor

400

5.35

2140

140

1.00

140.00

214

Constantei

280

3,5

980

215

Lacul Roșu

1220

6

7320

1220

2.50

3,050.00

216

Drum centura*

5400

7

37800

217

intersectii centura*

600

5

3000

218

sens giratie Nufarului*

213

12

2556

219

sens giratie Aradului*

213

12

2556

TOTAL

156097.5

1391950.29

232843.8

494,082.09

ANEXA NR.2.1

Lista strazi propuse pentru deszapezire , in completare la Caietul de Sarcini care face parte din contractul de 2010

Nr. crt.

Denumirea strazii

Elemente de identificare

Lungime carosabil ml

Latime carosabil ml

Suprafata carosabil mp

Lungime trotuar ml

Latime trotuar ml

Suprafata trotuar mp

1

A.T.LAUREAN

243

5

1,215.00

486

1

486.00

2

ABRUDULUI

120

5

600.00

120

1

120.00

3

ACCES CENT.BUMBAC

1,130

7

7,910.00

1,130

1

2,825.00

4

ADEVARULUI

1,500

4

6,000.00

5

ALBACULUI

600

7

4,200.00

1,200

1,5

1,800.00

6

ANA IPATESCU

241

5

1,204.00

482

1

482.00

7

AUREL VLAICU

345

7

2,415.00

690

1,2

828.00

8

APELOR

860

6

5,160.00

9

B.BELA

300

4

1,200.00

10

BISTRITEI

612

7

4,284.00

1,224

2

2,448.00

11

BRANULUI

795

5

3,975.00

1,590

1

1,590.00

12

C.PETRESCU

800

4

3,200.00

13

CAISILOR

1,050

4

4,200.00

14

CERCULUI

260

4

1,040.00

15

CIRESILOR

750

4

3,000.00

16

COLINELOR

950

4

3,800.00

17

CONSTANTEI

245

4

980.00

490

1

490.00

18

CORNULUI

452

3,5

1,582.00

904

1,2

1,084.00

19

COTNARI

194

5

970.00

20

CRANGULUI

560

3

1,680.00

21

CRISAN

450

5

2,250.00

900

1

900.00

22

CRIVATULUI

1,050

6

6,300.00

23

D.ANGHEL

750

4

3,000.00

24

DEPOULUI

448

5

2,240.00

448

1

448.00

24

DORNEI

918

6

5,508.00

1,836

1,2

2,203.20

25

DOROBANTILOR

90

5

450.00

26

DUMBRAVA

45

4

180.00

90

1

90.00

27

E.GARLEANU

110

3

330.00

28

EMIL ISAC

600

4

2,400.00

29

FAGETULUI

750

4

3,000.00

30

FELEACULUI

259

5

1,295.00

31

FRUNZEI

162

3

486.00

32

G.GALACTION

305

7

2,135.00

610

1,5

915.00

33

G.MOISIL

595

7

4,165.00

1,190

1

1,190.00

34

G.MUZICESCU

206

5

1,030.00

412

1

412.00

35

GH.DOJA

1,560

6

9,360.00

1,560

1

1,560.00

36

GH.VALSAN

140

3

420.00

37

GRADINARILOR

832

6

4,992.00

1,664

2

3,328.00

38

HERCULANE

50

4

200.00

39

I.CANTACUZINO

388

5

1,940.00

776

1

776.00

40

IASOMIEI

534

7

3,738.00

1,068

1

1,068.00

41

IZVORULUI

850

6

5,100.00

1,700

0,8

1,360.00

42

J.GYULA

324

4

1,296.00

43

J.PANNONIUS

276

4

1,104.00

44

JIULUI

300

4

1,200.00

45

L.REBREANU

70

4

280.00

46

M.ELIADE

554

6

3,324.00

1,108

2

2,216.00

47

M.PREDA

218

3,5

763.00

48

MARGARETEI

297

5

1,485.00

594

2

1,188.00

49

MASLINULUI

350

5

1,750.00

700

1

700.00

50

MIORITEI

330

5

1,650.00

660

6

660.00

51

N.BELDICEANU

600

4

2,400.00

1,200

1

1,200.00

52

NEGOIULUI

160

4

640.00

53

OITUZ

185

4

740.00

54

P.RARES

310

4

1,240.00

620

1

620.00

55

PALEULUI

1,000

4

4,000.00

56

PALEULUI-SERP.

1,900

5

9,500.00

57

PALTINULUI

158

4

632.00

58

PASARELA CFR

100

1,5

150.00

59

PASARELA PESCARUS.

100

1,5

150.00

60

PATRIOTILOR

85

7

595.00

170

1

170.00

61

PIERSICILOR

1,200

4

4,800.00

62

PISCULUI

520

3

1,560.00

63

POD DACIA

60

10

600.00

64

POD DECEBAL

60

10

600.00

65

POD INFORMATICA

60

4

240.00

66

POD PASARELA HOBAN

80

2,5

200.00

67

POD Pontoane

0

0

0.00

68

POD TH. NES

50

4

200.00

69

POD UNIRII

60

10

600.00

70

PODGORIA

800

7

5,600.00

71

PRISLOPULUI

275

6

1,650.00

72

PROMEN.MAL DREPT

1,500

1,5

2,250.00

73

PROMEN.MAL STANG

1,500

1,5

2,250.00

74

PROMENADA M.A.AVER.

1,500

1,5

3,000.00

75

PRUNILOR

900

4

3,600.00

76

R.KAROLY

435,5

6

2,613.00

77

RASPANTIILOR

905

3

2,715.00

78

RENASTERII

838

4

3,352.00

79

PROMENADA SOVATA

400

1,5

600.00

80

SANTAULUI

820

3

2,460.00

81

SANTULUI

630

3,5

2,205.00

82

SEBESULUI

216

4

864.00

83

SOARELUI

600

4

2,400.00

84

SOFIEI

950

4

3,800.00

85

STRUGURILOR

1050

4

4,200.00

86

SUISULUI

3,500

4

21,000.00

87

TEIULUI

612

5,3

3243,6

1,224

1,5

1,836.00

88

TRAIAN LALESCU

238

7

1,666.00

476

1

476.00

89

V.CARLOVA

560

3

1,680.00

90

VALCELELOR

210

4

840.00

91

VAPORULUI

248

7

1,736.00

496

1,5

744.00

92

VIILOR

500

4

2,000.00

51,25T8O.0T0A

233,314.00

27,818

36,213.20

Total 1,625,264.29 530,295.29

Anexa 2.2 Lista strazi propuse pentru deszapezire oct. 2011, in completare la Caietul de Sarcini care face parte din contractul de delegare a gestiunii nr.106588/22,08,2008

Nr.

Denumire strada

Lungime carosabil

Latime carosabil

Suprafata carosabil

Lungime trotuar

Latime trotuar

Suprafata trotuar

1

Titus Popovici ( A.N.L. Branului )

262

6

1572

262

2

524

2

Jannus Pannonius

258

4

1032

258

2.5

645

3

Carol Davila

272

4

1088

272

2

544

4

Ceahlaului

229

5.5

1259.5

458

1,2-1,5

618

5

Jimboliei

461.5

6

2769

923

1,1-1,9

1,385

6

Ioan Ratiu

272

6

1632

544

1.3

707

7

Pod Sovata

108

7

756

216

2.5

540

8

Pod Traian Blajovoci

18

7

126

36

2.3

82.8

9

Pod Vaporului

25

7

175

25

2

50

10

Alexandru Sahia

516

5

2580

516

2

1,032

11

Artarilor

760

6

4560

760

1-1,5

3,233

12

Vaporului

144

7

1008

144

2

576

13

Toamnei

1,147

7

8029

1,342

1

2,684

14

Atelierelor

917

7

6419

1,579

1

1,579

33005.5

14199.8

Total mp deszapezire 47205.3

1,658,269.79 544,495.09

Anexa 2

Străzile si trotuarele propuse a fi deszăpezite

Nr. crt.

Denumirea strazii

Lungime

Lățime

Suprafață

Lungime

Lățime

Suprafață

carosabil

carosabil

carosabil

trotuar

trotuar

trotuar

ml

ml

mp

ml

ml

mp

1

Abatorului*

412.5

7

2687.5

825

1.5

1,237.50

2

Ady Endre

1000

7

7000

2000

1.50

3,000.00

3

Aleea Emanuil Gojdu*

300

8

2400

600

1.50

900.00

4

Aleea Rogerius

900

7

6300

1800

1.50

2,700.00

5

Aleea Sulfinei

240

7

1680

480

1.50

720.00

6

Aleea Ștrandului*

750

7

5250

1500

2.00

3,000.00

7

Alexandru Cazaban*

1065

7

7455

2130

1.30

2,769.00

8

Alexandru Cazaban

1170

6

7020

1170

1.20

1,404.00

9

Alexandru Roman

275

7

1925

550

1.00

550.00

10

Alexandru Vlahuță

105

7

735

210

1.20

252.00

11

Aluminei

2030

5

10150

5500

1.00

5,500.00

12

Anatole France

302.5

5.2

4173

1605

1.50

2,407.50

13

Andrei Șaguna*

112.2

7.5

841.5

224.4

2.00

448.80

14

Anton Pann

70

4

280

70

1.00

70.00

15

Atelierelor

750

7.3

5475

1500

1.00

1,500.00

16

Aurel Lazăr*

296

10

2960

592

2.50

1,480.00

17

Avram Iancu*

398.5

9

3586.5

797

2.00

1,594.00

18

B. Petriceicu Hasdeu

400

7

2800

800

1.50

1,200.00

19

Bacăului

160

6.3

1008

160

2.20

352.00

20

Barbu Șt. Delavrancea

398

7

2786

796

2.20

1,751.00

21

Barcăului*

1214

7

8498

2428

1.50

3,642.00

22

B-dul Dacia*

2710

10.5

28455

5150

2.00

10,300.00

23

B-dul Șt. cel Mare*

1124.5

25

28112.5

2249

3.50

7,871.50

24

Bernard Shaw

442

4.75

2100

634

1.15

729.00

25

Berzei*

270

8.5

2295

540

1.00

540.00

26

Bicazului

295

7

2065

590

1.50

885.00

27

Bihorului

2610

4

10440

28

Borșului*

2544

7

17808

5088

3.00

15,264.00

29

Borșului

5500

22

121000

30

Bradului

105

5.5

577.5

210

1.60

336.00

31

Brașovului

410

5

2050

820

1.50

1,230.00

32

Bucegi

120

7

840

240

1.50

360.00

33

Bumbacului

432

10

4320

864

3.00

2,592.00

34

C. A. Rosetti

33

4.8

158.4

66

1.00

66.00

35

Calea Aradului*

2800

21

58800

36

Calea Armatei*

1014

7

7098

2028

2.00

4,056.00

37

Calea Armatei*

30

7

210

38

Calea Clujului*

1560

14

21840

3120

2.00

6,240.00

39

Calea Clujului*

5300

15

79500

10600

2.00

21,200.00

40

Calea Sântandrei

1425

7

9975

0

0.00

41

Carpați

310

12

3720

620

1.25

775.00

42

Călărașilor*

450

6

2700

900

1.50

1,350.00

43

Călugăreni

1471.1

7

10297.7

2942

3.00

8,826.00

44

Călugăreni

1174

4.4

5166

1550

1.55

3,485.00

45

Cele Trei Crișuri*

142.5

14

1995

285

3.10

441.70

46

Cele Trei Crișuri*

90

10

900

47

Ciheiului*

1485

7.1

10543.5

2970

1.50

4,455.00

48

Cloșca

577.5

7

4042.5

1155

1.50

1,732.50

49

Codrilor

426

7

2982

426

0.80

341.00

50

Colinelor

250

3.5

875

51

Constantin Brâncuși

98

7

686

196

2.50

490.00

52

Constantin Noica

465

8

3720

930

3.00

2,790.00

53

Constantin Noica

120

5

600

54

Constantin Tănase

715.5

6

4293

1431

1.50

2,146.50

55

Corneliu Coposu*

982.2

7

6875.4

1740

2.00

3,480.00

56

Crinului

255

7

1785

510

1.50

765.00

57

Crișului

196.5

5

982.5

393

1.50

589.50

58

Cuza Vodă

990

9.2

9108

1980

2.00

3,960.00

59

Decebal*

2700

15

40500

5400

3.00

16,200.00

60

Decebal*

1395

10

13950

2790

1.80

5,022.00

61

Dimitrie Cantemir*

1400

14

19600

2800

3.00

8,400.00

62

Dobrogeanu Gherea*

520

5

2600

1040

1.00

1,040.00

63

Doina

310

9

2790

620

2.75

1,705.00

64

Dragoș Vodă*

965

14

13510

1930

1.50

2,895.00

65

Dunărea

920

3

2760

1840

1.50

2,760.00

66

Ecaterina Teodoroiu

1290

7

9030

1240

1.00

1,240.00

67

Eforiei

238

8

1904

476

2.00

952.00

68

Elanului

70

3

210

140

1.00

140.00

69

Făcliei

2050

7

14350

210

0.80

168.00

70

Franz Schubert

285

6

1710

570

1.00

570.00

71

Garoafei

117

7

819

234

1.50

351.00

72

General Magheru*

708

8

5664

1240

5.00

6,200.00

73

General Traian Moșoiu

*315.7

10

3150

631.4

2.20

1,389.08

74

George Călinescu

320

5

1600

500

2.65

1,325.00

75

George Enescu

603

7

4211

1204

1.50

1,806.00

76

Gheorghe Costa Foru*

553.5

10.3

5707

1107

1.20

1,328.40

77

Gheorghe Doja*

1600

7

11200

3200

1.50

4,800.00

78

Hațegului

1147.5

7.2

8262

2295

1.40

3,213.00

79

Henrik Ibsen

892.5

7

6247.5

1795

1.20

2,142.00

80

Horia*

615

11.5

7072.5

1230

1.75

10.00

81

Horia*

30

6

180

82

Iasomiei*

170

4

680

340

1.20

408.00

83

Independenței

337.5

4.5

1518.7

675

2.00

1,350.00

84

Independenței*

45

7

315

90

2.80

126.00

85

Independenței*

650

21

13650

650

3.00

1,950.00

86

Ion Bogdan

80

3

240

87

Ion Ghica

147

6

882

294

1.00

294.00

88

Ion Vidu

360

8.6

3096

720

1.60

1,152.00

89

Iosif Vulcan*

190

6

1140

380

2.00

760.00

90

Italiană

274

4.35

1192

548

1.85

1,014.00

91

Iuliu Maniu

780

8

6240

1560

1.50

2,340.00

92

Iza

900

6

5400

630

1.00

630.00

93

Izvorului

230

3.5

805

94

Jean Jaures*

447

7

3129

894

1.30

1,162.20

95

Jokai Mor

270

6

1620

540

1.60

864.00

96

Lăpușului*

652

14

9128

1304

1.20

1,564.80

97

Leagănului

200

5

1000

400

1.00

400.00

98

Leonardo da Vinci

735

7.5

5365

1470

2.50

3,675.00

99

Locomotivei

300

5

1500

600

1.00

600.00

100

Louis Pasteur*

2090

7

14630

3400

1.80

6,120.00

101

Lucian Blaga

380

6

2280

760

1.20

912.00

102

Lugojului*

351

7

2457

782

1.10

772.20

103

Lunii

87

5

435

174

1.20

208.80

104

Madach Imre

50

5

250

100

1.50

150.00

105

Matei Basarab*

600

7

4200

1500

2.50

3,750.00

106

Matei Basarab*

450

7

3150

900

1.20

1,080.00

107

Matei Corvin*

5940

7.5

44550

3500

1.00

3,500.00

108

Menumorut I*

700

7

4900

1400

3.00

4,200.00

109

Menumorut II*

220

5.5

1210

440

2.00

880.00

110

Meșteșugarilor*

1703

14

23842

3406

1.30

4,427.80

111

Meziadului

808.83

6

4853

1617

1.50

2,425.50

112

Michelangelo

110

5

550

113

Mierlei*

120

7

840

240

1.00

240.00

114

Mihai Eminescu

1100

8.5

9350

2200

3.00

6,600.00

115

Mihai Viteazul

307.5

908

3013.5

615

2.50

1,537.50

116

Mihail Kogălniceanu

120

8

960

120

1.50

180.00

117

Mihail Kogălniceanu

1297.5

8.5

11028.7

2595

1.50

3,892.50

118

Mihail Kogălniceanu

60

18

1080

60

1.20

72.00

119

Mihail Kogălniceanu

105

18

1890

135

1.60

1,944.00

120

Mihail Sadoveanu

290

5.5

1595

600

1.00

600.00

121

Minerilor

140

5.3

742

280

1.25

350.00

122

Moldovei

1300

6

7800

1160

1.50

1,740.00

123

Morii

225

14

3150

450

2.00

900.00

124

Moscovei

450

6.5

2925

900

2.20

1,980.00

125

M-șal Ion Antonescu*

1670

10.5

17535

2890

4.50

13,005.00

126

M-șal Ion Antonescu*

840

6

5040

1680

2.50

4,200.00

127

M-șal Ion Averescu*

1309

8.2

10733.8

1309

2.50

3,272.50

128

Muntele Găina*

556.5

9

5008.5

1113

2.00

2,226.00

129

Muzeului*

310

7

2170

620

2.00

1,240.00

130

Nicolae Bolcaș*

615

7

4305

1230

1.50

1,845.00

131

Nicolae Iorga

120

4.5

540

240

1.00

240.00

132

Nicolae Jiga

710

7

4970

1420

2.50

3,550.00

133

Nicolae Titulescu

120

7

840

240

1.50

360.00

134

Nicolaus Olahus

937.5

7

6562.5

1375

1.60

3,000.00

135

Nojoridului

522.6

10

5226

1045.2

2.50

2,613.00

136

Nufărului*

1600

14

22400

3200

3.00

9,600.00

137

Octavian Goga*

1170

7.5

8775

2340

1.50

3,510.00

138

Ogorului*

320

7

2240

320

1.00

320.00

139

Olimpiadei*

530

8.5

4505

1060

1.00

1,060.00

140

Olteniei

736

7

5152

1472

1.80

2,650.00

141

Oneștilor

1290

7

9030

1290

1.50

1,935.00

142

Orșovei

230

4.5

1035

460

1.80

828.00

143

Ovid Densușianu

2250

7.5

16875

2250

1.30

2,925.00

144

Panait Cerna

122

6

732

122

1.50

183.00

145

Parcul I.C.Brătianu*

810

7

5670

1320

1.50

1,980.00

146

Parcul Petofi Șandor*

551.45

9

4963.05

551.45

2.50

1,378.63

147

Parcul Schiff Erno

110

3.5

385

110

1.50

165.00

148

Parcul Traian*

1340

3

4020

1060

2.00

2,120.00

149

Păcii*

180

3

540

360

1.00

360.00

150

Peneș Curcanul

1158

7

8106

2316

2.00

4,632.00

151

Pescărușului

142

7

994

284

1.50

426.00

152

Piatra Craiului

360

7

2520

360

0.80

288.00

153

Piața București

326

21

6846

600

4.50

2,700.00

154

Piteștilor*

513.5

7

3594.5

1027

1.50

1,540.50

155

Podului

1810

6.75

12,218

690

1.50

1,035.00

156

Posada

815.52

10

8155

1631.04

3.00

4,893.00

157

Principatele Unite*

495

6

2970

990

1.20

1,188.00

158

Progresului

1450

7

10150

2900

1.75

5,075.00

159

P-ța 1 Decembrie*

675

7

4725

1350

1.50

2,025.00

160

P-ța 22 Decembrie

541.7

7.3

3954.4

549.3

1.20

659.10

161

P-ța 22 Decembrie

518.1

7

3626.7

1036.2

1.50

1,554.30

162

P-ța București

200

5

1000

200

1.50

300.00

163

P-ța Cazărmii

172.5

7

1207.5

164

P-ța Creangă

120

7

840

240

2.00

480.00

165

P-ța Devei*

223

7

1561

446

1.50

669.00

166

P-ța Devei*

247

6.5

1605.5

247

1.30

321.00

167

P-ța Ferdinand*

460

7

3220

920

3.00

2,760.00

168

P-ța Ignatie Darabant

377

6

2262

377

1.60

603.20

169

P-ța Libertății*

680

6

4080

680

2.00

1,360.00

170

P-ța Unirii*

360

5.50

1,980.00

171

P-ța Unirii*

225

13

2925

450

3.50

1,575.00

172

P-ța Unirii*

150

12.5

1875

300

3.50

1,050.00

173

P-ța Unirii*

45

3.7

166.5

90

2.50

112.50

174

P-ța Unirii*

66

12

792

132

3.00

396.00

175

Rachetei

52.5

5

263.5

52.5

1.50

78.80

176

Războieni*

1074

7

7518

2148

1.20

2,577.60

177

Remenyik Sandor

200

7

1400

400

1.00

400.00

178

Republicii

1900

8.5

16150

2640

2.00

52,800.00

179

Roman Ciorogariu

1150

8

9200

2200

2.50

5,500.00

180

Roșiorilor*

302

6

1812

604

1.20

724.80

181

Satelitului

165

5.5

907.5

165

1.20

198.00

182

Scurtă

82.5

4.5

371.3

183

Seleușului

1350

7

9450

2700

1.50

4,050.00

184

Semenicului

100

3.7

370

200

1.00

200.00

185

Sextil Pușcariu*

496.5

9.4

4667.1

993

1.30

1,290.90

186

Sextil Pușcariu*

142.5

3.00

427.50

187

Simion Bărnuțiu

337.5

7

2362.5

675

3.00

2,025.00

188

Slănicului

80

3.5

280

80

1.00

80.00

189

Sovata

1730

6

10380

2680

1.33

3,564.00

190

Splaiul Crișanei*

757.5

6

4545

1515

1.60

2,424.00

191

Splaiul Crișanei

200

1.60

320.00

192

Sportului

195

3

938

500

1.25

625.00

193

Stefan Octavian Iosif

120

6.2

744

194

Stefan Zweig*

637

10.5

6688.5

1274

2.00

2,548.00

195

Sucevei*

1505.44

8.5

12796.24

2501.95

3.00

7,506.00

196

Traian Lalescu

1190

5

5950

2380

1.25

2,975.00

197

Transilvaniei*

1450

14

20300

2660

1.50

3,990.00

198

Tudor Vladimirescu*

1485

9

13365

970

2.00

5,940.00

199

Vago Iosif

60

7

420

60

1.20

72.00

200

Vasile Alecsandri

271.5

9

2443.5

543

2.20

1,140.30

201

Vămii

480

5

2400

960

0.80

768.00

202

Vlădeasa*

1102

7

7714

2204

1.50

3,306.00

203

William Shakespeare

616.5

6

3699

616.5

1.50

924.80

204

Depoului

560

4

2240

1120

1.20

1,344.00

205

Dobreștilor

400

5.35

2140

140

1.00

140.00

206

Fagului

330

6.5

2145

660

1.00

660.00

207

General Traian Moșoiu

*315.7

10

3150

631.4

2.20

1,389.08

208

Sulyok Istvan

364.5

7.5

2733.8

729

1.70

1,239.30

209

Zimbrului

280

5

1400

560

1.25

700.00

210

Dumitru Teiusanu

100

5

500

211

Ana Ipătescu

172

7

1204

288

1.00

288.00

212

Alee Onisifor Ghibu

576

5

2880

1152

2.00

2,304.00

213

Dobreștilor

400

5.35

2140

140

1.00

140.00

214

Constantei

280

3,5

980

215

Lacul Roșu

1220

6

7320

1220

2.50

3,050.00

216

Drum centura*

5400

7

37800

217

intersectii centura*

600

5

3000

218

sens giratie Nufarului*

213

12

2556

219

sens giratie Aradului*

213

12

2556

TOTAL

156097.5

1391950.29

232843.8

494,082.09

ANEXA NR.2.1

Lista strazi propuse pentru deszapezire , in completare la Caietul de Sarcini care face parte din

Nr. crt.

Denumirea strazii

Elemente de identificare

Lungime carosabil ml

Latime carosabil ml

Suprafata carosabil mp

Lungime trotuar ml

Latime trotuar ml

Suprafata trotuar mp

1

A.T.LAUREAN

243

5

1,215.00

486

1

486.00

2

ABRUDULUI

120

5

600.00

120

1

120.00

3

ACCES CENT.BUMBA

C 1,130

7

7,910.00

1,130

1

2,825.00

4

ADEVARULUI

1,500

4

6,000.00

5

ALBACULUI

600

7

4,200.00

1,200

1,5

1,800.00

6

ANA IPATESCU

241

5

1,204.00

482

1

482.00

7

AUREL VLAICU

345

7

2,415.00

690

1,2

828.00

8

APELOR

860

6

5,160.00

9

B.BELA

300

4

1,200.00

10

BISTRITEI

612

7

4,284.00

1,224

2

2,448.00

11

BRANULUI

795

5

3,975.00

1,590

1

1,590.00

12

C.PETRESCU

800

4

3,200.00

13

CAISILOR

1,050

4

4,200.00

14

CERCULUI

260

4

1,040.00

15

CIRESILOR

750

4

3,000.00

16

COLINELOR

950

4

3,800.00

17

CONSTANTEI

245

4

980.00

490

1

490.00

18

CORNULUI

452

3,5

1,582.00

904

1,2

1,084.00

19

COTNARI

194

5

970.00

20

CRANGULUI

560

3

1,680.00

21

CRISAN

450

5

2,250.00

900

1

900.00

22

CRIVATULUI

1,050

6

6,300.00

23

D.ANGHEL

750

4

3,000.00

24

DEPOULUI

448

5

2,240.00

448

1

448.00

24

DORNEI

918

6

5,508.00

1,836

1,2

2,203.20

25

DOROBANTILOR

90

5

450.00

26

DUMBRAVA

45

4

180.00

90

1

90.00

27

E.GARLEANU

110

3

330.00

28

EMIL ISAC

600

4

2,400.00

29

FAGETULUI

750

4

3,000.00

30

FELEACULUI

259

5

1,295.00

31

FRUNZEI

162

3

486.00

32

G.GALACTION

305

7

2,135.00

610

1,5

915.00

33

G.MOISIL

595

7

4,165.00

1,190

1

1,190.00

34

G.MUZICESCU

206

5

1,030.00

412

1

412.00

35

GH.DOJA

1,560

6

9,360.00

1,560

1

1,560.00

36

GH.VALSAN

140

3

420.00

37

GRADINARILOR

832

6

4,992.00

1,664

2

3,328.00

38

HERCULANE

50

4

200.00

39

I.CANTACUZINO

388

5

1,940.00

776

1

776.00

40

IASOMIEI

534

7

3,738.00

1,068

1

1,068.00

41

IZVORULUI

850

6

5,100.00

1,700

0,8

1,360.00

42

J.GYULA

324

4

1,296.00

43

J.PANNONIUS

276

4

1,104.00

44

JIULUI

300

4

1,200.00

45

L.REBREANU

70

4

280.00

46

M.ELIADE

554

6

3,324.00

1,108

2

2,216.00

47

M.PREDA

218

3,5

763.00

48

MARGARETEI

297

5

1,485.00

594

2

1,188.00

49

MASLINULUI

350

5

1,750.00

700

1

700.00

50

MIORITEI

330

5

1,650.00

660

6

660.00

51

N.BELDICEANU

600

4

2,400.00

1,200

1

1,200.00

52

NEGOIULUI

160

4

640.00

53

OITUZ

185

4

740.00

54

P.RARES

310

4

1,240.00

620

1

620.00

55

PALEULUI

1,000

4

4,000.00

56

PALEULUI-SERP.

1,900

5

9,500.00

57

PALTINULUI

158

4

632.00

58

PASARELA CFR

100

1,5

150.00

59

PASARELA PESCARU

S. 100

1,5

150.00

60

PATRIOTILOR

85

7

595.00

170

1

170.00

61

PIERSICILOR

1,200

4

4,800.00

62

PISCULUI

520

3

1,560.00

63

POD DACIA

60

10

600.00

64

POD DECEBAL

60

10

600.00

65

POD INFORMATICA

60

4

240.00

66

POD PASARELA HOB

AN 80

2,5

200.00

67

POD PONTOANE

100

2

200.00

68

POD TH. NES

50

4

200.00

69

POD UNIRII

60

10

600.00

70

PODGORIA

800

7

5,600.00

71

PRISLOPULUI

275

6

1,650.00

72

PROMEN.MAL DREP

1,500

1,5

2,250.00

73

PROMEN.MAL STAN

1,500

1,5

2,250.00

74

PROMENADA M.A.AV

ER. 1,500

1,5

3,000.00

75

PRUNILOR

900

4

3,600.00

76

R.KAROLY

435,5

6

2,613.00

77

RASPANTIILOR

905

3

2,715.00

78

RENASTERII

838

4

3,352.00

79

RPOMENADA SOVAT

A 400

1,5

600.00

80

SANTAULUI

820

3

2,460.00

81

SANTULUI

630

3,5

2,205.00

82

SEBESULUI

216

4

864.00

83

SOARELUI

600

4

2,400.00

84

SOFIEI

950

4

3,800.00

85

STRUGURILOR

1050

4

4,200.00

86

SUISULUI

3,500

4

21,000.00

87

TEIULUI

612

5,3

3243,6

1,224

1,5

1,836.00

88

TRAIAN LALESCU

238

7

1,666.00

476

1

476.00

89

V.CARLOVA

560

3

1,680.00

90

VALCELELOR

210

4

840.00

91

VAPORULUI

248

7

1,736.00

496

1,5

744.00

92

VIILOR

500

4

2,000.00

51,358.00           233,514.00   27,818           36,213.20|

Total

Mentionam faptul ca pe strazile boldate nu se va actiona cu material antiderapant decat la

TARIF

165,11/1000

VALOARE

204,323.63

495,330.00

148,599.00

445,797.00

118,879.20

495,330.00

457,189.59

231,814.44

90,810.50

41,607.72

908,105.00

397,502.33

74,101.37

11,557.70

247,665.00

244,362.80

263,185.34

198,132.00

58,118.72

289,107.61

601,330.62

1,700,633.00

1,299,663.37

120,365.19

89,159.40

146,122.35

0.00

2,520,239.04

0.00

55,476.96

203,085.30

59,439.60

427,965.12

10,897.26

0.00

669,686.16

0.00

1,030,286.40

3,500,332.00

0.00

127,960.25

222,898.50

1,457,260.86

575,408.35

72,929.09

0.00

735,565.05

286,053.08

56,302.51

0.00

80,903.90

460,656.90

0.00

354,408.62

574,582.80

126,309.15

97,332.35

653,835.60

2,674,782.00

829,182.42

1,386,924.00

171,714.40

281,512.55

477,993.45

455,703.60

204,736.40

157,184.72

23,115.40

27,738.48

94,112.70

57,953.61

1,023,682.00

229,351.00

218,770.75

298,188.66

219,332.12

792,528.00

530,498.43

353,665.62

1,651.10

0.00

67,364.88

222,898.50

20,803.86

321,964.50

0.00

48,542.34

190,206.72

125,483.60

167,421.54

386,357.40

104,019.30

0.00

191,890.84

142,655.04

258,364.13

66,044.00

606,779.25

99,066.00

1,010,473.20

150,580.32

127,497.94

34,474.97

24,766.50

619,162.50

178,318.80

577,885.00

693,462.00

145,296.80

731,074.06

400,474.31

0.00

39,626.40

1,089,726.00

253,856.63

29,719.80

642,690.68

11,887.92

320,973.84

99,066.00

57,788.50

287,291.40

148,599.00

326,917.80

2,147,255.55

693,462.00

540,322.48

367,534.86

204,736.40

304,627.95

39,626.40

586,140.50

59,439.60

495,330.00

431,432.43

1,585,056.00

579,536.10

52,835.20

175,016.60

437,541.50

319,487.85

136,711.08

482,946.75

30,215.13

326,917.80

227,624.77

27,243.15

350,033.20

59,439.60

764,789.52

70,336.86

47,551.68

445,797.00

254,351.96

170,888.85

807,883.23

196,150.68

837,933.25

334,347.75

108,824.00

256,630.47

49,533.00

0.00

79,252.80

110,458.59

53,000.31

455,703.60

99,594.35

224,549.60

326,917.80

260,048.25

173,365.50

18,574.88

65,383.56

13,010.67

425,587.54

66,044.00

8,717,808.00

908,105.00

119,671.73

32,691.78

0.00

668,695.50

33,022.00

213,140.50

70,584.53

334,347.75

13,208.80

588,452.04

400,226.64

52,835.20

103,193.75

0.00

420,700.28

1,239,315.66

491,202.25

658,788.90

980,753.40

11,887.92

188,274.93

126,804.48

545,853.66

152,693.73

221,907.84

23,115.40

108,972.60

229,351.00

204,620.82

115,577.00

0.00

47,551.68

380,413.44

23,115.40

0.00

Valoare

80,243.46

19,813.20

466,435.75

0.00

297,198.00

79,583.02

136,711.08

0.00

0.00

404,189.28

262,524.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,903.90

178,979.24

0.00

0.00

148,599.00

0.00

0.00

73,969.28

363,770.35

0.00

14,859.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151,075.65

196,480.90

68,025.32

257,571.60

0.00

549,486.08

0.00

128,125.36

176,337.48

224,549.60

0.00

0.00

0.00

0.00

365,883.76

0.00

196,150.68

115,577.00

108,972.60

198,132.00

0.00

0.00

102,368.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,068.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303,141.96

78,592.36

0.00

0.00

122,841.84

0.00

5,979,161.45|

87,557,054.51

SC RER ECOLOGIC SERVICE SA Oradea

TABEL NOMINAL CU ADRESELE MEMBRILOR COMANDAMENTULUI

Nr. crt.

Numele, Prenumele

Funcția

Funcția în Comandament

Domiciliul

Telefon

Indicativ stație

Serviciu + mobil

acasă

1.

Ing. Ban Ionel

Director Producție Oradea

Președinte

Str. Valea Drăganului nr 5

0259 433044

0751 306500

0259 412211

RER 14

2.

Ec. Mălinaș Gabriela

Director general economic marketing

Vicepresedinte

Str. General Magheru

0751306501

RER 12

3.

Ing.Rus Ioan

Șef Birou Tehnic

Membru

Str. Ștefan cel Mare 130 bl AN41 Ap.26

0756109841

4.

ing. Teofil Paul

Șef Secție Salubrizare Stradală

Membru

Str Zidarilor, nr 1, X1B, ap 31

0751306514

RER 20

5.

ing. Horia Burlou

Șef Secție Salubrizare Menajeră

Membru

Str Nufarului 83 Bl.

C77 ET6 Ap 16

0751306539

RER 50

6.

Ing. Ciuciu Florin

Șef Formație

Membru

Al. Rogerius, nr 10, et

2, sc C, ap 58

0751306523

RER 21

7.

Ing.Ceaușiu

Daniel Marius

Șef Coloană Auto

Membru

Str Nufărului nr 39, Bl

D122, ap 6

0751306530

RER 15

8.

Makai Janos

Șef Atelier Întreținere-

Reparații

Membru

Ineu nr 23

0751306506

RER

9.

Trifa Ioan

Șef Formație

Membru

Str Louis Pasteur nr.

42/A, Ap 7

0751 306522

RER

10.

Șerfezi Marian

Șef Formație

Membru

Str. Salcâmilor 14 Bl

PC 177, Et. 3 Ap 7

0751 306517

0359 437714

RER

11.

Ing. Lucian Fărăgău

Șef Formație

Membru

Oradea, Str Ep. Valeriu

Frențiu nr 3 A

0751306512

RER 82

12.

Gheorghe Ruja

Șef Formație

Membru

Str. Leonardo da Vinci 12/APB 100 ap 10

0751306511

RER 81

Anexa 1


DIRECTOR GENERAL TEHNIC IVESTIȚII                   DIRECTOR PRODUCȚIE ORADEA,

ing. Florin Cepănariu                                                       ing. Ionel Ban


Anexa la H.C.L. 672/2011


CUI: RO 8309690 Inreg. Camera Comert J05/480/1996 IBAN: RO96RNCB0032046470340001 BCR ORADEA RO13TREZ0765069XXX002632 TREZORERIA ORADEA
PROGRAM DE MĂSURI

pentru desfășurarea acțiunilor de prevenirea și combaterea urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase în perioada 15.11.2011 - 15.03.2012.

Având în vedere; Dispoziția Primarului nr. 3246 din 18.10.2011, Referatul Direcției tehnice nr. 240127 din 18.10.2011, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a mun. Oradea prin concesiune, nr. 106 588 din 22 Ianuarie 2008, încheiat cu Primăria municipiului Oradea pentru activitatea de Deszăpezire și combatere a poleiului în zonele și cartierele municipiului, s-a întocmit de către SC RER ECOLOGIC SERVICE SA Oradea următorul program de măsuri privind efectuarea lucrărilor specifice de prevenirea și combaterea urmărilor fenomenelor meterologice periculoase, respectiv combaterea formării poleiului, neutralizarea acestuia, spargerea gheții, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune, asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor.

Acțiunile de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase se va desfășura în funcție de intensitatea acestora pe următoarele faze, astfel:

 • I.      Combaterea formării poleiului, neutralizarea acestuia.

 • II.    Deszăpezire - când stratul de zăpadă este până la 5 cm. Numai la solicitare expresă!!!

 • III.    Deszăpezire - când stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm.

În perioada 15.11.2011 - 15.03.2012, vor fi amplasate recipiente cu nisip în intersecții, la poduri și în locurile intens circulate pietonal, conform adresei 242058 din 21.10.2011, transmisă de către Primăria Oradea, conform Anexei 5

În toate fazele acțiunii, convocarea personalului necesar se va face în 1 oră de la alertarea primită de la Dispecerul de serviciu al Politiei Locale a municipiului Oradea, alte instituții, sau după autosesizare.

În cadrul acțiunilor de deszăpezire și combaterea poleiului se va acționa cu prioritate pe arterele de penetrație în oraș, pe principalele bulevarde, pe traseele mijloacelor de transport în comun, în intersecții, la semafoare, treceri de pietoni, precum și la poduri și pasarele.

Comandamentul care va coordona acțiunile este format din:

 • 1. ing. Ionel Ban - Director Producție Oradea                      - președinte

 • 2. ec. Gabriela Mălinaș - Director General Economic Marketing -vicepreședinte

 • 3. ing. Rus Ioan - Șef Birou Tehnic                             -membru

 • 4. ing. Teofil Paul - Șef Secție Salubrizare Stradală               - membru

 • 5. ing. Horia Burlou - Șef Secție Salubrizare Menajeră           - membru

 • 6. ing. Șerfezi Marian - Șef Formație                           - membru

 • 7. ing. Ceaușiu Dan - Șef Coloană Auto                        - membru

 • 8. ing Makai Janos - Șef Atelier Întreținere-Reparații             - membru

 • 9. ing. Trifa Ioan - Șef Formație                                - membru

 • 10. ing. Ciuciu Florian - Șef Formație                           - membru

 • 11. ing. Lucian Fărăgău - Șef Formație                          - membru

 • 12. Gheorghe Ruje - Șef Formație                             - membru

Coordonarea acțiunii se va face prin stațiile radio din dotare și telefonic.

Indicativele stațiilor de emisie recepție la care vor fi apelați membrii comandamentului, precum și adresele la care domiciliază, sunt cuprinse în Anexa 1.

ATRIBUȚIILE COMANDAMENTULUI

Conducerea comandamentului:

 • - conduce operativ acțiunile;

 • - stabileste urgentele, fazele și ordinea în care se va acționa;

 • - controlează modul de desfășurare al acțiunilor;

 • - stabilește măsuri suplimentare în cazul situațiilor deosebite;

Membrii comandamentului - șefii de secții:

 • - organizează activitatea la nivel de secție astfel încât să asigure în permanență resursele necesare;

 • - asigură necesarul de personal pentru intervenții;

 • - asigură necesarul de utilaje în stare de funcționare pentru intervenții;

 • - asigură necesarul de materiale pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor;

 • - organizează desfășurarea acțiunilor conform fazei stabilite de comandament.

 • - coordonează și urmărește modul de desfășurare al acțiunii și ia măsurile ce se impun în cazul apariției unor situații deosebite, care ar putea împiedica desfășurarea acțiunii;

 • - înștiintează conducerea comandamentului despre problemele apărute care depășesc limitele lor de competență;

 • - execută alte sarcini trasate de conducerea comandamentului.

Membrii comandamentului - șefii de birou sau formații din cadrul SC RER SA :

 • - îndeplinesc sarcinile ce le revin conform prezentului program de măsuri;

 • - îndeplinesc sarcinile ce le revin ca urmare a funcției pe care o dețin;

 • - îndeplinesc sarcinile trasate de conducerea comandamentului;

 • - înștiintează conducerea comandamentului despre problemele apărute și care depășesc limitele lor de competență.

Pentru desfășurarea operativă a acțiunilor se organizează activitatea de dispecerat astfel:

DISPECERATUL RER Oradea

-sediul: str.Tudor Vladimirescu nr. 79

-telefon: 0259-433195 0259-433044

-indicativ stație emisie-receptie: RER1 -program de funcționare: permanent.

-răspunde de organizarea activității: ing. Rus Ioan.

În intervalul 15.11.2011 - 15.03.2012 dispeceratul central are obligația să fie în permanentă legătură cu următoarele instituții, astfel încât să se poată acționa preventiv, prompt și eficient la orice fenomen meteorologic care ar putea afecta traficul rutier normal:

 • - Dispecerul de serviciu al Politiei Locale a municipiului Oradea;

 • - Serviciul Circulație al Poliției Municipiului Oradea

 • - S.C.SELINA SA

-R A O. T. L. SA;

-SCA.D.P.Oradea

 • - SC Compania de Apă SA Oradea;

 • - Autosesizare;

Contactarea se va face telefonic și vor fi specificate în registrul de procese verbale ora, precum și conținutul comunicării.

Toate mesajele primite sau transmise prin dispecerat se vor înregistra într-un registru conform tabelului:

Nr. crt.

Data

Conținutul comunicării

Numele pers care transmite

Numele pers care primește

Măsura stabilită

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

Predarea - primirea schimburilor se va face pe bază de proces-verbal.

Coordonarea întregii acțiuni de deszăpezire se execută prin intermediul stațiilor radio sau la nevoie telefoane mobile.

Alertarea și convocarea persoanelor, a căror prezență este absolut necesară pentru buna desfășurare a acțiunilor de deszăpezire și combatere a fenomenelor meteorologice periculoase, se va face de către dispeceratul RER, astfel încât, în maxim 1 oră de la alertarea primită de la Dispecerul de serviciu al Politiei Locale a municipiului Oradea, să intervină primul utilaj, iar în maxim 3 ore să intervină toate utilalele de care este nevoie, în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice. Între orele 1500 și 700, în zilele lucrătoare, precum și în zilele nelucrătoare, în funcție de faza de acțiune, convocarea se va face:

-Conducerea societății:

Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio Telefonic, radio


-Biroul Tehnic, producție

-Șef Secție Salubrizare stradală

-Șef Secție Întreținere spații verzi

-Șef Atelier reparații, întreținere:

-Șef Coloană auto:

-Șefii de formații salubrizare stradală: - Șefii de formații spații verzi:

Personalul care face parte din comandamentul de coordonare al acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase, nu va putea părăsi localitatea în perioada 15.11.2011 - 15.03.2012, decât cu încuviințarea expresă a conducerii societații. Ei sunt obligații să acționeze, în așa fel, încât să poată fi contactați, în orice moment, prin stația portabilă din dotare sau la telefonul mobil sau fix de la domiciliu.

Acțiunile de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase, în perioada 15.11.2011 - 15.03.2012, se desfășoară pe trei faze, în funcție de intensitatea acestor fenomene.

FAZA I. COMBATEREA FORMĂRII POLEIULUI, NEUTRALIZAREA ACESTUIA

Mod de desfășurare:

Acțiunea de combatere a formării poleiului și neutralizarea acestuia va fi executată de către Secția Salubrizare Stradală împreună cu Secția de întrținere spații verzi astfel:

 • -  dispeceratul RER are obligația da a-i informa pe Directorul Producție Oradea și Șeful Secției Salubrizare Stradală în momentul în care le-a fost comunicată alertarea de către Dispecerul de serviciu al Poliției Locale a municipiului Oradea;

 • -  între orele 1600 și 700 (dimineața) comunicarea se va face și la domiciliu;

 • -  dispeceratul RER Oradea are obligația să țină permanent legătura cu Dispecerul de serviciu al Politiei Locale a municipiului Oradea, să se informeze și să urmărească fenomenele meteorolgice și starea carosabilului, conform sarcinilor sale și să comunice starea de fapt Șefului Secției Salubrizare Stradală;

 • -  toate comunicările privind coordonarea întregii acțiuni se vor desfășura prin radio sau telefonic;

 • -   Șeful Secției Salubrizare Stradală dispune convocarea la lucru a angajaților necesari pentru combaterea poleiului;

 • -   alertarea și convocarea personalului se va face prin stațiile radio sau telefonic, stabilite și cuprinse în Anexele 1 și 10;

 • -   adresele la care domiciliază persoanele din cadrul Secției Salubrizare Stradale și a Secției de Întreținere spații verzi sunt cuprinse în Anexa 10;

 • -   convocarea se va face de către dispecerul de serviciu, conform datelor primite de la șeful Secției de salubrizare Stradală. Personalul se va prezenta la sediul din strada Tudor Vladimirescu nr 79, astfel încât acțiunea de combatere a poleiului, să poată fi începută în maxim 1 oră, iar în maxim 4 ore, poleiul să fie neutralizat pe principalele artere de circulație. În acest scop, dispecerul de serviciu convoacă în același timp și pe șoferul de serviciu RER din săptămâna respectivă, care va transporta la sediul din strada Tudor Vladimirescu nr 79, pe toți angajații nominalizați de șeful de Secție.

După prezentarea la serviciu a angajaților convocați, șeful S. Stradală dispune intervenția cu utilajele prevăzute, pe traseele de împrăștiat material antiderapant, conform Anexei 4.

 • - utilajele care participă la acțiune sunt cuprinse în Anexa 9;

 • - solicită dispeceratului RER, dacă este cazul, să se ia legătura cu conducerea comandamentului sau cu alți membrii din comandament;

 • -  șefii de formații ale celor două Secții (S Stradal și S Spații Verzi)- împreună cu personalul din subordine vor începe acțiunea de împrăștiere de material antiderapant și vor sparge gheața, dacă este cazul, la trecerile de pietoni, trotuare, poduri, stații ale mijloacelor de transport în comun și intersecții conform programului stabilit în Anexa 6, în maxim 4 ore de la alertare;

În cazul formării poleiului în perioada orelor 16—-700 dimineața, șefii de formații vor fi convocați la serviciu, cu forța de muncă necesară de către șeful S.S. Stradală.

Necesar de utilaje:

 • -   autospecială de împrăștiat soluție de clorură de calciu          2 buc.

 • -  utilaje pentru împrăștiat mecanic materiale antiderapante      3 buc.

 • -  tractor cu MA                                             1 buc.

 • -  Autocamionetă IVECO                                 2 buc.

 • -  Încărcător frontal Ifron sau Komatsu                         2 buc.

Necesar de materiale:

 • - nisip

 • - sare

- clorură de calciu lichidă

Împrăștierea materialelor antiderapante se a face cu prioritate după cum urmează:

 • 1. traseele mijloacelor de transport în comun și penetrații;

 • 2.  intersecții;

 • 3. poduri si pasarele;

Coordonarea acțiunii FAZA I se va face de către Șeful Secției Salubrizare Strdală, excepție făcând cazurile când conducerea sau unul din membrii comandamentului preiau comanda acțiunii.

Toate acțiunile ce se desfășoară pentru combaterea fenomenelor periculoase în perioada de iarnă vor fi înscrise în “JURNALUL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ” (ore de acționare, utilaje, trasee, personal, etc.)

FAZA II. DESZĂPEZIRE CÂND STRATUL DE ZĂPADA ESTE DE MAX 5 CM.

Numai în situații excepționale solicitate în mod expres !!!

Mod de desfășurare:

Acțiunea de deszăpezire în cazul în care zăpada are o grosime de până la 5 cm. va fi executată de către Secția Salubrizare Stradală astfel:

 • - coordonarea întregii acțiuni se va face prin radio și telefonic în cazuri speciale;

 • - Șeful Secției Salubrizare Stradală, în urma comunicării primite de la dispeceratul central dispune alertarea personalului, astfel încât:

 • •  în maxim 1 oră să se intervină cu minim 2 utilaje pentru împrăștiat mecanic materiale antiderapante:

 • •  în maxim 4 ore de la alertare principalele artere și penetrații să fie circulabile;

 • - Șeful Secției Salubrizare Stradală, hotărăște dacă este necesar să se intervină cu utilaje și personal suplimentar, caz în care ia măsuri de a convoca și alte persoane cuprinse în Anexa 10, din cadrul Secției Salubrizare Stradală sau Secției de Întreținere spații verzi.

 • - alertarea și convocarea persoanelor se va face prin radio sau telefonic, stabilite conform Anexelor 1 și 10;

 • - adresele la care domiciliază persoanele din cadrul Secției Salubrizare Stradală sunt cuprinse în Anexa 10;

 • - utilajele care participă la acțiune sunt cuprinse în Anexa 9, iar străzile de deszăpezit în Anexa 2 și 3;

Șeful Secției Salubrizare Stradală urmărește în permanență desfășurarea fenomenelor meteorologice pregătind împreună cu dispeceratul RER prealertarea personalului și utilajelor de rezervă;

 • - informează dispeceratul RER de modul de desfășurare a acțiunii ;

 • - solicită dispeceratului RER, dacă este cazul, să ia legătura cu conducerea comandamentului sau cu alți membrii din comandament;

Șefii de formații - curățat căi publice din cadrul secțiilor, împreună cu personalul din subordine vor acționa pentru degajarea zăpezii de pe trecerile de pietoni, stațiile mijloacelor de transport în comun, intersecții, poduri conform programului stabilit în Anexa 6, în maxim 4 ore de la alertare;

În aceasta fază dispecerul RER are obligația de a-l alerta și pe șeful Secției Salubrizare Menajeră, prin radio sau telefonic.

Necesar de utilaje:

 • - autospecială de împrăștiat soluție de clorură de calciu 2 buc.

 • - tractor cu MA:                                         2 buc.

 • - autospeciale cu lamă:                                   2 buc.

 • - utilaje pentru împrăștiat mecanic materiale antiderapante 3 buc.

- autocamionetă Iveco

2 buc.

2 buc.

2 buc


- Saviem cu lamă:

- Încărcător frontal Ifron și KOMATSU:

Necesar de materiale:

 • - nisip;

 • - sare;

 • - clorură de calciu;

 • - unelte specifice.

Străzile pe care se efectuează activitate mecanică de deszăpezire sunt cuprinse în Anexa 2.

În cazul în care este necesară deszăpezirea între orele 1600 și 700, alertarea șefului S.S. Stradală și a șoferului de pe mașina de serviciu se va face ca și la Faza I, după care se va proceda în mod identic pentru alertarea personalului.

Coordonarea acțiunii FAZA II se va face de către Șeful Secției Salubrizare Stradală, excepție făcând cazurile când conducerea sau unul din membrii comandamentului preiau comanda acțiunii.

FAZA III - DESZĂPEZIRE CÂND STRATUL DE ZĂPADĂ ESTE MAI MARE DE 5 CM. Mod de desfășurare:

La acțiunea de deszăpezire, în funcție de grosimea stratului de zăpadă și abundența ninsorilor, participă:

 • - Secția Salubrizare Stradală;

 • - Secția de întrținere spații verzi

-Secția Salubrizare Menajeră.

Coordonarea întregii acțiuni se va face prin radio sau dacă se impune telefonic.

Acțiunea este coordonată de președintele sau vicepreședintele comandamentului care vor dispune alertarea personalului necesar în vederea asigurării tuturor utilajelor necesare pentru intervenții;

 • - Se vor convoca Șefii de Formații, cu personalul necesar în vederea efectuării lucrărilor manuale de deszăpezire;

 • - alertarea persoanelor se va face telefonic sau prin radio conform Anexelor 1 și 10;

 • - adresele la care domiciliază persoanele din cadrul Secției Salubrizare Stradală sunt cuprinse în Anexa nr.10;

În cazul ninsorilor abundente și dacă stratul de zăpadă este mare, conducerea comandamentului dispune alertarea personalului din cadrul Secției de Salubrizare Menajeră pentru intervenția personalului și utilajelor de rezervă din cadrul secției, conform Anexelor nr. 11 și 9.

Utilajele vor acționa pe traseele de deszăpezire cuprinse în Anexei 4, până când acestea sunt circulabile și încetează ninsoarea.

Utilajele pentru încărcarea zăpezii și transportul acesteia vor acționa conform programului stabilit de persoana care coordonează acțiunea;

La încetarea ninsorilor se va trece la degajarea și transportul zăpezii din piețe publice, instituții publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, treceri de pietoni și intersecții.

Descărcarea zăpezii se va face pe amplasamentele indicate de către Serviciul Lucrări și Servicii Publice din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Oradea și anume:

 • - platforma betonata din intersectia strazii Splaiul Crisanei cu Onestilor;

 • - parcarea betonata de la Lotus Market-Nufarului.

-str. Octavian Goga -poligon înspre Calea Aradului.

Se vor efectua lucrări manuale de degajare a rigolelor și a receptorilor de scurgere a apei.

Șefii de formații - curățat căi publice din cadrul secților, împreună cu personalul din subordine, vor acționa pentru degajarea zăpezii conform programului stabilit în Anexa 6, în maxim 4 ore de la alertare.

În cazuri excepționale, ninsori abundente de lungă durată, COMANDAMENTUL poate hotărî pentru supravegherea și controlul permanent al stării carosabilului și coordonarea activității, instituirea regimului "Ofițer de serviciu" în trei schimburi, care va funcționa pe lângă dispeceratul central. Personalul care va efectua acest serviciu este cuprins în Anexa nr. 12.

- alertarea și convocarea ofițerilor de serviciu se va face la telefonul mobil sau la adresele și numerele de telefon fixe cuprinse în Anexa 12;

În acest caz activitatea utilajelor, cuprinse în Anexa 9, va fi organizată în regim permanent de trei schimburi.

Necesarul de personal se va stabili în funcție de amploarea fenomenelor meteo.

Necesar de utilaje pe schimb :

 • - autocisterne pentru clorură de calciu lichidă și cu lamă                   - 3 buc.

 • - utilaje pentru împrăștiat mecanic materiale antiderapante                - 2 buc.

 • - Autospeciale cu lamă și împrăștiat material antiderapant solid           - 2 buc.

 • - autovehicule cu lamă pentru îndepărtat zăpadă                         - 2 buc.

 • - autocamionetă pentru aprovizionare lăzi cu material antiderapant IVECO - 1 buc.

 • - Încărcător frontal Ifron și KOMATSU                                - 2buc.

 • - utilaje transport zăpadă cu benă 22 m.c.                                  - 1 buc.

 • - utilaje transport zăpadă cu benă 5 m.c.                                 - 2 buc

Traseele pe care se va acționa pentru îndepărtarea zăpezii, cu utilaje prevăzute cu plug și lamă, sunt cuprinse în Anexa 4.

Muncitorii care participă la deszăpezire sau însoțesc mijloacele de transport vor fi dotați cu veste avertizoare, mături, lopeți, lopeți de zăpadă, târnăcoape și dispozitive pentru spart gheața, pentru a putea acționa conform planului, la comanda transmisă prin dispecerat sau șef direct.

Se va ține cont ca, la degajarea zăpezii de pe carosabil, în pat comun cu liniile de tramvai, zăpada să nu fie împinsă pe acestea.

Șefii formațiilor de curățat căi publice împreună cu personalul din subordine vor acționa:

 • - stațiile mijloacelor de transport în comun;

 • - la poduri și pasarele, sensuri giratorii;

 • - la piețe, intersecții, treceri de pietoni;

 • - la curățirea rigolelor de zăpadă, din străzile pe care se îndepărtează zăpada, cu mijloace mecanice organizate;

 • - la asigurarea scurgerii apelor în receptori.

Locurile în care vor acționa formațiile de lucru sunt cuprinse în Anexa 6.

Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de combatere a poleiului si deszăpezire, societatea are în stoc materialele necesare conform Anexei 13.

DIRECTOR GENERAL TEHNIC INVESTIȚII, DIRECTOR PRODUCȚIE ORADEA, Ing. Florin Cepănariu                           Ing. Ionel Ban