Hotărârea nr. 604/2011

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2011, octombrie 2011 şi noiembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2011, octombrie 2011 și noiembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Doamna consilier local Cherecheș Florica se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile septembrie 2011, octombrie 2011 și noiembrie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 604 SECRETAR Ionel Vila