Hotărârea nr. 539/2011

privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamante fitosanitare, inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) şi a documentaţiei aferente, în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, tratamante fitosanitare, inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) și a documentației aferente, în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.183537 din 01.08.2011, prin care Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și Servicii Publice propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, tratamente fitosanitare, inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) și a documentației aferente, în municipiul Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate, prevăzut la anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă caietului de sarcini conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamante fitosanitare, inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan, pe o perioadă de 4 ani, prin licitație publică, în municipiul Oradea.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 539


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexa nr. 3 la Caietul de Sarcini

Zonele în care se va derula “Programul de combatere a larvei miniere (Cameraria Ohridella) la arborii de castan din municipiul Oradea

NR. CRT.

PARCURI

SUPRAFAȚA ( mp)

1.

Parc 1 Decembrie

20 000

2.

Parc Petofi

18 000

3.

Parc I.C.Bratianu

24 000

4.

Parc Libertatii

10 000

5.

Parc Traian

1 000

6.

Parc Olosig

11 000

7.

Parc Balcescu

4 000

8.

Parc Baroc

1 500

TOTAL PARCURI

89 500

NR.CRT.

ALINIAMENTE STRADALE

SUPRAFATA ( mp)

1.

Bd. Decebal

2 000

2.

Str. Nicolae Jiga

5 700

3.

Str. Nicolae Bolcas

10 000

4.

Str. Aviatorilor

9 500

5.

Str. Armatei Romane

16 000

6.

Str.Mihai Eminescu

8 800

7.

Str. Gh. Doja

9 600

8.

Str. Roman Ciorogariu

18 000

9.

Str. Menumorut

3 600

10.

Str.Muntele Gaina

6 000

11.

Str. Magheru

2 800

12.

Str. Brasovului

3 200

13.

Str. Aleea Gojdu

1 400

14.

Str. E. Teodoroiu

800

15.

Str. Gradinarilor

2 000

16.

P-ta Creanga

200

17.

P-ta Taranilor

1 000

18.

Sucevei -Horea

1 000

19.

P-ta Ghioceior

1 000

20.

Str. Mircea Eliade

17 000

21

Centru Civic

1 000

22.

Str. Costaforu

12 000

23.

Str. Nicolaus Olahus

15 000

24.

Str. Nicolae Iorga

1 000

25.

Str. Seleusului

15 000

26.

Str.Zlatnei

20 000

27.

Str. Podului

10 400

28.

Str. Ep. Mihai Pavel

3 000

29.

Str. Apostol Andrei

2 000

30.

Zona verde Cetate

1 500

31.

Str. Calea Clujului

2 500

32.

Bd. Republicii

500

33.

Str. Aleea Posada

1 800

34.

Str. Selimbarului

1 500

35.

Str. Calugareni

1 500

36.

Str. Iza

1 600

37.

Str. C. Coposu

1 000

38.

Bd.Republicii

1 000

39.

Bd. Decebal

1 000

TOTAL ALINIAMENTE STRADALE

212 900

TOTAL GENERAL

302 400

Întocmit, Loreta Malain

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Zonele în care se va derula “Programul de dezinsecție la zonele publice și spațiile verzi prin tratamentul la sol“ din municipiul Oradea

2.a

NR. CRT.

PARCURI SI SCUARURI

SUPRAFAȚA ( mp)

1.

Parc 1 Decembrie

52 487

2.

Parc IC Bratianu

54 257

3.

Parc Traian

2 881

5.

Parc Libertatii

18 189

6.

Parc Balcescu

20 016

7.

Parc Teiului

6 404

8.

Parc 22 Decembrie

16 179

9.

Parc Seleus

15 478

10.

Parc Petofi

16 985

11.

Parc Baroc

39 236

12.

Parc Olosig

44 623

13.

Parc Magnoliei

4 343

14.

Parc Onisifor Ghibu

4 820

15.

Parc Sala Sporturilor

10 000

16.

Parc Lacul Rosu

7 100

17.

Parc Strand Iosia

4 000

18.

Parc Cetatii

59000

19.

Scuar Progresului

7 673

20.

Scuar P-ta Unirii

2 780

21.

Scuar Independentei, Principatele Unite

1 160

22.

Scuar Lapusului Cazaban

6 000

23.

Scuar Pitestilor

4 700

24.

Scuar Sucevei Horea

5 000

25.

Scuar Calea Aradului- Padisului

16 000

26.

Scuar Matei Basarab - Armata Romana

10 900

27.

Splaiul Crisanei - parculet

3 000

28.

Aleea Calinului - parculet

760

29.

Cazaban X14- parculet

900

30.

Scuar P-ta Cazarmii

200

31.

Scuar Splaiul Crisanei pod pontoane

9 000

32.

Padurice Calea Aradului

2 000

33.

Scuar Decebal Emanuel

2 600

34.

Scuar Decebal ANL

1 000

35.

Scuar Henri Coanda

850

36.

Scuar Mc. Drive

2025

37.

Scuar Electrometal

1 685

38.

Scuar Fagarasului

4 480

39.

Scuar Dragos Voda

1 500

40.

Scuar Dragos Voda mal Cris

4 000

41.

Scuar Cerbului

1 225

42.

Scuar Prutului

300

43.

Scuar Borsecului

800

44.

Scuar liszt Ferencz

1 772

45.

Scuar Gradinarilor

630

46.

Scuar Andritoiu

630

47.

Scuar Centru Civic

18 500

48.

Scuar Tineretului

1 000

49.

Scuar Gradinarilor/ Seleusului

850

50.

Clujului padurice

10 000

51.

Scuar Sf. Apostol Andrei (langa Cris)

6000

52.

Scuar Piata Creanga Menumorut

4 000

53.

Scuar Decebal giratie

4 000

54.

Scuar Dacia bucle Podului

17 300

55.

Scuar Magheru Republicii Stefan Cel Mare

13 690

56.

Scuar Odobescu

700

57.

Scuar L.Pasteur (Spital 5)

227

58.

Sc uar Aleea Strandului (intre Hotel Dacia si Hotel Hilton)

5 000

59.

Scuar Facliei- Silvas

1 000

60.

Scuar Louis Pasteur spitalul 6 + Spitalul judetean + zona verde Silver

4 000

61.

Scuar Apostol Andrei( bloc P- Farmacie Non

Stop+ scuar Apostol Andrei PB 42)

1 160

62.

Scuar Dacia 34

240

63.

Scuar dacia intersectie cu Aluminei

2 300

64.

Scuar Aluminei A4

100

65.

Scuar Sovata 40

270

66.

Scuar Sovata

2 100

67.

Scuar Dacia 100

600

68.

Scuar Tusnadului

700

69.

Scuar Calugareni

2 730

70.

Scuar Selimbarului

400

71.

Scuar Mehedinti

640

72.

Scuar Episcopia I-II

2 200

73.

Scuar Flamarion Cantacuzino

200

74.

Scuar M. Sadoveanu

500

75.

Scuar Piata Bucuresti

560

76.

Scuar Aluminei + scuar Aluminei D3

600

TOTAL PARCURI SI SCUARURI

571 135

NR.CRT

ALINIAMENTE STRADALE

SUPRAFATA ( mp)

1.

Albacului aliniament

1 200

2.

Aviatorilor aliniament

1 600

3.

Bacaului aliniament

320

4.

Ca leaAlexandru Cazaban aliniament

8 00

5.

Cartier Europa aliniament

5 130

6.

Crisan aliniament

1 500

7.

Fagurelui aliniament

240

8.

Henry Spencer aliniament

120

9.

Marasesti aliniament

1 120

10.

Mediasului aliniament

600

11.

Motilor aliniament

900

12.

P-ta Devei aliniament

400

13.

P-ta Ignatie Darabant aliniament

400

14.

Pionerilor aliniament

120

15.

Toamnei aliniament sant spre Real

4 800

16.

Zarandului aliniament

40

17.

Coriolan Hora aliniament

2 000

18.

Calea Aradului ( scuar Obi si Bricostore)

8 500

19.

Cantemir Nufarul aliniament

8 440

20.

Averescu Dragos Voda Clujului aliniament

12 200

21.

Agricultorilor aliniament

800

22.

Avantului aliniament

630

23.

Banatului aliniament

300

24.

Bistritei aliniament

3 000

25.

Beiusului + Luceafarului aliniament

3 000

26.

Constantin Notara aliniament

300

27.

Caprioarei aliniament

400

28.

Clujului- aliniament modernizat intre Seleusului si Caii Ferate

215

29.

Dobrogei aliniament

400

30.

Dobrogeanu Gherea aliniament

200

31.

Eftimie Murgu aliniament

1 150

32.

Emil Racovita aliniament

200

33.

Erkel Ferencz aliniament

3 600

34.

Fedioarei aliniament

100

35.

Gala Galaction aliniament

1 200

36.

Grivitei aliniament

800

37.

General Nicolae Sova aliniament

2 000

38.

Grigore Moisil aliniament

100

39.

Grigore Ureche aliniament

200

40.

Iuliu Hosu aliniament

160

41.

Industriei aliniament

30

42.

Lanului aliniament

100

43.

Liszt Ferencz

100

44.

Marius Cosma aliniament

160

45.

Mircea Eliade aliniament

3 360

46.

Miron Costin aliniament

700

47.

Miron Pompiliu aliniament

100

48.

Muzicii aliniament

1 300

49.

N. Paganini aliniament

1 080

50.

Narciselor aliniament

850

51.

Nojoridului aliniament

1 044

52

Otelarilor aliniament

1 700

53.

Privighetorii aliniament

700

54.

Teiului aliniament

1 800

55.

Theodor Aman aliniament

200

56.

Ursului aliniamet

60

57.

Vaporului aliniament

1 600

58.

Aron Cotrus aliniament

90

59.

Academiei aliniament

225

60.

Barbu St. Delavrancea aliniament

796

61.

Bicazului aliniament

1 180

62.

Colinelor aliniament

360

63.

Elanului aliniament

140

64.

Gheorghe Lazar

75

65.

Iasomiei aliniament

280

66.

I.H. Radulescu aliniament

600

67.

Luminitei aliniament

264

68.

Lamaitei aliniament

220

69.

Moldovei aliniament

1 000

70.

Magnoliei aliniament

1 060

71.

Parcului aliniament

200

72.

Parc Bratianu aliniament + scuar rondou

600

73.

Parc Petofi Sandor aliniament

600

74.

Podgoria aliniament

500

75.

Rozmarinului aliniament

480

76.

Slanicului aliniament

160

77.

Sf. Apostol Andrei aliniament

500

78.

Sf. Ladislau aliniament

220

79.

Traian Lalescu aliniament

600

80.

Aleea Sulfinei aliniament

450

81.

Bernard Show aliniament + scuar

410

82.

Barsei aliniament

30

83.

Bihorului aliniament

8 000

84.

Caraiman aliniament

300

85.

Costache Negruzzi aliniament

600

86.

Carpati aliniament

1 650

87.

Doina aliniament

700

88.

Dobrestilor aliniament

750

89.

Flamarion aliniament

50

90.

Fabricilor aliniament

2 000

91.

Ion Bogdan aliniament

3 200

92.

Ion Cantacuzino aliniament

100

93.

Italiana aliniament

3 100

94.

Iza aliniament

150

95.

Lacul Rosu aliniament

360

96.

M.A. Nexo aliniament

2 000

97.

Michelangelo aliniament

600

98.

Moldovei aliniament

1 000

99.

Nicolae Balcescu aliniament

600

100.

Pascal aliniament

240

101.

Posada aliniament

450

102.

Traian lalescu aliniament

300

103.

Tarnavelor aliniament

750

104.

Teodor Nes aliniament

2 400

105.

Traian Grozavescu aliniament

1 350

106.

Sovata zona verde mal Cris repede ( pod Decebal - pod Densuseanu)

15 000

107.

Spartacus aliniament

400

108.

Borsului de la Alfa pana la limita intravilanSantion + 2 sensuri

30 600

109.

Paleu serpentine de la str. Bihorului pana la limita intravilan

15 200

110.

Matei Corvin- aliniament + 2 sensuri

30 520

111.

Vagonului aliniament

200

112.

Vamii aliniament

4 000

113.

Mal drept Crisul Repede

140 000

114.

Mal stang Crisul Repede

140 000

115.

Mal Paraul Paris

5 000

116.

Mal Paraul Adona

20 000

117.

Mal Paraul Peta

111 000

118.

Mal Paraul Lacul Rosu

8000

119.

Groapa de gunoi

24 000

120.

Zona verde Ciuperca

15 000

121

Abatorului

900

122.

Aleea E.Gojdu

525

123.

Aleea Strandului

1950

124.

Alexandru Roman

550

125.

Alexandru Vlahuta

100

126.

Aluminei

300

127.

Anatole France

600

128.

Andrei Saguna

675

129.

Avram Iancu

120

130.

Barcaului

21000

131.

Baraganului

250

132.

Brasovului

1230

133.

Borsului

12500

134.

Bumbacului

864

135.

Buzaului

300

136.

Calarasilor

1000

137.

Calea Santandrei

5700

138.

Cardinal I.Hossu

460

139.

Caii Ferate

400

140.

Ciheiului

4455

141.

Closca

1200

142.

Clujului

8000

143.

C-tin Brancoveanu

980

144.

C-tin Brancusi

112,5

145.

C-tin tanase

224

146.

Cuza Voda

900

147.

Drum Uzinal

6750

148.

Dunarea

1000

149.

Ecaterina Teodoroiu

1290

150.

Eforiei

480

151.

Emilian M. Chitul

780

152.

Ep.Mihai Pavel

690

153.

Eroul Necunoscut

180

154.

Fagarasului

1350

155.

George Enescu

150

156.

George Costaforu

2200

157.

Gheorghe Doja

600

158.

Greierului

400

159.

Grigore Irofte

255

160.

Grigore Ureche

600

161.

Gradinarilor

2640

162.

Hategului

18400

163.

H.Ibsen

1780

164.

Iacobinilor

1094

165.

Ion Vidu

740

166.

Iuliu Maniu

700

167.

Jean Jourez

220

168.

Lucian Blaga

380

169.

Lugojului

351

170.

Nojoridului

1044

171.

Menumorut

350

172.

Meziadului

2424

173.

Meșteșugarilor

34000

174.

Mihai eminescu

500

175.

M.Kogalniceanu

250

176.

Morii

680

177.

Muntele Gaina

840

178.

Muzeului

1200

179.

N.Bolcas

6150

180.

N.Iorga

300

181.

N.Jiga

2000

182.

N.Olahus

1300

183.

Oașului

480

184.

O.Goga

1687,5

185.

Olimpiadei

1060

186.

Oneștilor

26000

187.

O.Densuseanu

23625

188.

Parcul Traian

200

189.

Piata 22 Decembrie

1080

190.

Piata București

270

191.

Piteștilor

1030

192.

Podului

54300

193.

Progreșului

2500

194.

Piata București

270

195.

Piata Nucetului

100

196.

Razboieni

1500

197.

Roman Ciorogariu

1200

198.

Satelitului

400

199.

Savineștilor

600

200.

Seleușului

1400

201.

Sextil Pușcariu

3000

202.

Sirul Canonicilor

1440

203.

Sovata

2000

204.

Spartacuș

460

205.

Splaiul Crișanei

2500

206.

Stefan Zweig

500

207.

Tranșilvaniei

750

208.

T.Vladimireșcu

1500

209.

Umbrei

1690

210.

Vladeașa

5000

211.

Zaharia Stancu

896

212.

Zlatnei

1000

213.

Olimpiadei

1060

TOTAL ALI

NIAMENTE STRADALE

983.631

2.b

Suprafețe asociații de proprietari (zone verzi) predate de către Primăria Oradea asociațiilor de proprietari, prin Protocol de colaborare privind întreținerea acestora

Nr. crt.

Nume

Adresă

Președinte

Mp

1.

Scorpionul

Aleea Rogeriuș, bl. H1, nr.12

Banov Niculina

3850

2.

Spernața

Transilvaniei, nr.31, bl. B

55

Căpuș Florian

4028

3.

AN 222

Lăpușului, Nr.44, bl.

AN222

Mihuț Florica

105

4.

116 Zona de vest

Aleea Rogerius, nr.4, bl.L3

Blaga Vasile

1409

5.

Alfa

Aluminei, nr. 51 ,bl. A6, sc.B

Leș Viorel

900

6.

Călugăreni 2

Călugăreni nr.2 bl. C1,

sc.B, ap. 31

Dumitraș Vasile

1200

7.

Milcovului 410

Milcovului, nr. 41, bl. PB

91

Varga Elisabeta

922

8.

Daiana

G. Galilei, nr.3

Tarcea Ghe.

310

9.

Conul

Moldovei, nr.88, bl. PB38

Ciobanu Nicolae

604

10.

Lalescu D 29

Traian Lalescu, nr. 27, bl. D29

Kubik Yoltan

320

11.

Ostașilor 159

C. Coposu, nr.15

Croitoru Florin

508

12.

Iza 23 Rogerius

Iza, nr.23, bl. S2, sc.A

Iovan Alex.

2065

13.

Bernard Show

Bernard Show, nr.5

Cormoș Gheorghe

1200

14.

103 Sovata

Sovata, nr.48, bl. Q4, ap.12

Cadar Floare

2324

15.

Calipso II

C. Coposu, nr.16, bl. C2, sc.A

Bara Viorica

500

16.

Slatinei PC 16-17

Slatinei, nr. 14, bl. PC 17

Ciulic Florin

497

17.

Ștefan cel Mare 410/C

Ștefan cel Mare, nr. 76

Bardiciuc Ghe.

660

18.

120 Zona de Vest

Italiană, nr. 18, bl. Y5

Baidoc Mihai

2234

19.

Lira

Transilvaniei, nr. 25, bl. AN 52

Trifa Dorin

1000

20.

Milcovului 23

Milcovului, nr. 23

Varga Albert

162

21.

Blocul Roșu R. Owen

Robert Owen, nr. 14

Marc Dumitru

500

22.

Magnolia

Transilvaniei, nr. 26, bl. B45

Mocuța Gică Ghe.

1200

23.

Rogerius 235

Aleea Rogerius, nr. 6, bl.

L2, sc.A

Abrudan Petru

1644

24.

Zimbrul

Bîrsei, nr. 4, bl. PB 39

Neagoță Florian

4515

25.

Olimpiadei 1

Olimpiadei, nr.29

Rogojan Teodor

1200

26.

T.C.I

Podului, nr. 13, sc. C, ap.58

Lăzuran Dorel

105

27.

Edera

Podului, nr. 17

Tuduc Ghe.

1200

28.

Pascal 10

B. Pascal, nr. 10, bl.

DP72, ap.57

Marton Dumitru

445

29.

Nicolae Bălcescu

N. Bălcescu, nr. 9, bl. D47

Burdaș Florin

2177

30.

Ovidiu 3

Ovidiu, nr.3

Nagy Constantin

20

31.

Sovata 31

Sovata, nr. 31, bl. PB10

Miclău Florin

640

32.

Traian Lalaescu Vila Mov

T. Lalescu, nr. 30, bl. PC 4

Agud Mihai

1205

33.

Ramona

Transilvaniei, nr. 13, bl. AN5

Pintea Victoria

320

34.

Armonia

Transilvaniei, nr.9, bl. AN

8

Gligor Lucian

172

35.

Predeal

Predeal, nr.8, bl.PB 15

Vaida Nicolae

470

36.

Predeal 6

Predeal, nr. 6, bl. PB 14

Vaida Nicolae

272

37.

Ștefan cel Mare

410B

Ștefan cel Mare, nr.72

Cotuna Aurora

490

38.

Olimpiadei 7B

Olimpiadei C7B

Kocsis Joszef

110

39.

Traian Lalescu D30

Traian Lalescu, nr.29, bl. D30

Costea Eva

870

40.

Slatinei 25

Slatinei, nr. 25, bl. D43-

44

Porumb Petru

160

41.

Pascal 5

Moldovei, nr. 70

Chirilă Cornel

470

42.

Pascal 13

Moldovei, nr. 70

Bokoș Mihai

300

43.

Sad 1

Moldovei, nr. 70

Măsincat Gavril

80

44.

Moldovei 70

Moldovei, nr.70

Turc Dorina

400

45.

Moldovei 88

Moldovei, nr. 70, bl. DP78

Pătroc Viorel

61

46.

Moldovei 80

Moldovei, nr.70, bl. DP78

Buda Filip Adrian

310

47.

Marina

Aluminei, nr. 72

Tivadar Rozalia

1592

48.

Flamarion 11

Flamarion, nr. 2A

Apan Dorina

140

49.

George Călinescu

George Călinescu, nr.1, bl. AN47

Pure Dorel

570

50.

Sovata 13/A

Sovata, nr.13, bl. PC2

Tanko Ildiko

345

51.

236 Slatinei

Slatinei, nr. 33, bl. PB39

Dasa Liviu Laurențiu

1220

52.

Galex

Moldovei, nr.70

Bitea Gavril

930

53.

Moldovei 74

Moldovei, nr. 70, bl. X78

Pop Viorica

1000

54.

Pascal

m. Sadoveanu, nr. 3, bl. PB27

Sabău Gabriela

471

55.

Moldovei 72

Moldovei, nr.70, bl. DP78

Negruț Teodor

400

56.

Pascal 20

Moldovei, nr. 70

Codrea Ghe.

270

57.

Vest

M. Sadoveanu, nr. 6

Petruț loan

500

58.

Galileo

Galileo Galilei, nr. 24

Zot Ioan

500

59.

Moldovei 17

Moldovei, nr. 17, bl. AN50

Rugan Florica

1200

60.

Dacia 303

B-dul Dacia, nr. 68

Curpan Ecaterina

550

61.

Smochinul

Sovata, nr. 13A, bl. PC3, ap.5

Toth Gyulo

250

62.

Aleea Roegrius nr.

6, bl. N6

Aleea Rogerius 6, bl. N6

Ferencz Claudia

395

63.

Alfa

Borșului, nr. 11

Sălăuș Monica

420

64.

Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei,

NR. 34, bl. PC28

Lascu Valentin

90

65.

Transilvaniei 21

Transilvaniei, nr. 21, bl.

A1, sc.A

Coca Florica

1200

66.

Master

Aleea Rogerius, nr. 6

Antonescu Anca

395

67.

Fagure

Fagurelui, nr. 7

Ardelean Teodor

141

68.

Dacia 240

B-dul Dacia, nr.53

Duma Ghelemen

150

69.

T.C.I 13

Podului, nr. 1, bl. T.C.I

11, ap.24

Lăzurean Dorel

154

70.

Speranța S14

Aleea Posada, nr.11, bl. S14

Erdei Arpad

296

71.

Podului, nr.3 B11

Podului, nr.3, bl. B, ap.11

Duca Sandu

82

72.

Sulfinei E1

Aleea Sulfinei, nr.1,bl. E1, sc. E

Pleș Ioan

4861

73.

NR.157

Șelimbărului nr. 15, bl. F1

Buta Gabriela

130

74.

Carpați

Carpați, nr. 11A, bl.

Pc35, ap.6

Andor Constanti

150

75.

Transilvaniei 12

Transilvaniei, nr.22, bl. K2

Abraham Adrian

532

76.

Posada

Posada, nr.6, bl. RC, sc.A

Szabo Emeric

2010

77.

Primăvara 2010

Sf. Apostol Andrei, nr. 38

Apostu Vasile

4311

78.

Progresului 83

Sf. Apostol Andrei, nr.

83, bl. PB43

Apostu Vasile

5947

79.

Provaradinum

Sf. Apostol Andrei, nr.

46, bl. P17

Faur Viorica

491

80.

Tomis

Sovata, nr. 23, bl. M1

Tătaru Viorel

104

81.

Nr.426 Bradul

B-dul Dacia, nr. 81, bl.

D4

Cosma Mihaela

529

82.

Dacia 36

B-dul Dacia, nr. 36, bl. U54

Boudaș Sorin

1000

83.

Dacia 113

B-dul Dacia, nr. 113, bl.

B2, sc.D

Boda Marcel

5580

84.

Speranța

Aluminei, nr. 71, bl. D3

Briscu Nicolae

3972

85.

Dobreștilor 4

Dobreștilor, nr.4, bl.

PC10, ap.6

Polyanki Tibor

260

86.

Uzinelor 4

Uzinelor, nr. 4

Vere Călin

6908

87.

Slatinei 23

Slatinei, nr. 23, bl. D45-

46

Duț Daniela

125

88.

Sovata 35

Sovata, nr. 35, bl. PB15

Kiss Zoltan

200

89.

Spartacus

Spartacus, nr. 40, bl. X1, sc. A, ap.1

Onița Dumintru

4135

90.

Călinescu

G. Călinescu, nr. 9, bl. AN43

Cristea Nistodor

1200

91.

Iris

Tîrnavelor, nr. 12, bl. AN6

Horvath Corol

16

92.

Dobreștilor 2

Dobreștilor, nr. 9, bl. PB11

Bumgău Dan

135

93.

Dudikoff

Dobreștilor, nr. 9

Bara Crăciun

472

94.

Dacia 19

B-dul Dacia, nr. 19, bl.

C6

Corbu Lazăr

150

95.

Nr.146

B-dul Dacia, nr. 52, bl.

AN34

Curpan Ecaterina

20

96.

118 Vest Rogerius

Italiană, nr. 18, bl. 18

Sereș Tibor

5962

97.

Tîrnave

Tîrnavelor, nr. 8, bl. PB45

Babău loan

542

98.

Progresului 79

Sf. Apostol Andrei, nr. 79

Szabotha Ștefan

172

99.

Petru Rareș

Petru Rareș, nr.1

Teț Finel

1200

100

Negruzzi 21

C. Negruzzi,bl. PB21

Pop Cornela

275

101

Sovata 45/A

Sovata, nr.45/A, bl. D29

Pocsai Elisabeta

619

102,      Ambient

Aluminei, nr. 70/A

Negrea Ionel

2487

103

Dacia 108

B-dul Dacia, nr. 108, bl.

AM6

Munteanu Aurel

559

104

Milcovului 169

Milcovului, nr. 13, bl. D55

Filimon Dorel

4875

105

Mara

Iza, nr. 13, bl. S13, ap.7

Simuț Floarea

660

106. Meșteșugarilor 208

Meșteșugarilor, nr. 70

Matiș Viorel

1200

107

Crinul

B-dul Decebal, nr. 24,

Popa Cornel

1748

sc.B

108

Ficus

B-dul Decebal, nr. 2

Mihuț Maria

20

109

Decebal 41

B-dul Decebal, nr. 40

Gabor Robert

670

110

85

Parcul Traian, nr. 29

Bocșe Florian

1143

111

Decebal 35

B-dul Decebal, nr. 3, bl. P17

Lăzău Aurel

492

112

C6 Sovata 52

Sovata, nr. 52, bl.C6

Zaka Kalman

552

113

B-dul Decebal 22

B-dul Decebal, nr.22

Husaru Anca

115

114

Menumorut D105

Menumorut, nr.2

Ciordaș Nicoleta

184

115

Decebal 8/10

B-dul Decebal, nr.3, bl. P17

Băcuț Sandor

975

116

C5 Sovata

Sovata, nr. 54, bl. C5

Szucs Csaba

520

117

Sovata 33

Sovata, nr. 33, bl. PB11

Pas Ghe.

56

118

Poienița

Splaiul Crișanei, nr. 9, bl.

A3

Abrudan Leunța

481

119

Cazaban 46

Cazaban, nr. 46, bl. AN157

Morar Viorica

1200

120

Civitas

Cazaban, nr. 38, bl. AN150

Ardelean Viorel

959

121

Bihorul 2000

Cazaban, nr. 34, bl.

X214

Ardelean Viorel

218

122

Crișana C4, sc.A

Splaiul Crișanei, nr. 11, bl. C4, sc.A

Drăgoiescu Viorel

137

123

Traian și Decebal

B-dul Decebal, nr.19, bl.

C86, ap.1

Bozga Serafim

1200

124

Albina - B-dul Decebal 23

B-dul Decebal, nr.23

Borzași Attila

60

125

Doinei 32

Doina, nr. 32, bl. D75

Fodor Ioan

340

126

D.S 172

Spartacus, nr. 1, bl. 3

Sav Ghe.

1365

127

Menumorut 20

Menumorut, nr. 20, bl. D78

Buciuman Marcel

150

128

Menumorut 22

Menumorut, nr. 22, bl. D79

Glița Augustin

150

129

20

General Magheru, nr. 3

Țap Marius

454

130

Venus

General Magheru, nr. 38, bl. M5

Palade Irina

200

131

Z15

Cazaban, nr. 49B

Grama Doina

78

132

Erofte Grigore 1

Erofte Grigore, nr.1

Savu Doina

615

133

Q90

Cazaban, nr. 28, bl. Q90

Sutic Călin

38

134

Lăpușului 44

Lăpușului, nr.44, bl. AN 221, ap. 21

Mihuț Dan

307,5

135

Henric Ipsen

H. Ipsen, nr. 20

Groze Raluca

90

136

Antonescu P68

Calea Aeadului, nr. 17, bl, P68

Roman Gabriela

160

137

910-D15

Vlădeasa, nr. 29

Cristea Ilie

107

138

A.P 204

Aleea Călinului, nr. 15, bl. X6, ap.21

Dărăban Avram

1489

139

Vlad Țepeș

Vlădeasa, nr. 74, bl. PB10

Fedea Grațian

109

140

Vlădița

Vlădeasa, nr. 76, bl. D6, et.2

Mîndru Maria

305

141

Ibsen

Al. Călinului, nr. 7, bl. X1, sc.B

Trifan Aurel

2875

142

Decebal

B-dul Decebal, nr.20,

Tiurbe Mariana

106

ap.5

143

Cazaban 49C

Cazaban 49C

Ghenț Gavril

120

144

Unirea

Splaiul Crișanei, nr. 6

Orban Iosif

3827

145

Beta

Splaiul Crișanei, nr. 2

Brazda loan

193

146

Cerbul

Oneștilor, nr. 1, bl. A3

Vidican Ghe.

177,5

147

Splaiul Crișanei C4/D

Splaiul Crișanei C4/D

Smarandache

Mariana

215

148

Unirea

General Magheru, nr.7

Stana Nicolae

190

149

98 Magheru

General Magheru, nr.2,

bl.M2

Morosi Lorant

80

150

Fagului 174

Fagului, nr. 3, bl. PB73

Butiri Alexandru

2000

151

Unic

W. Shakespeare, nr. 29, ap.8

Ilea Ana

560

152

Splaiul

Splaiul Crișanei, nr. 17, bl. C9

Ienci Ioan

7496

153

215 loșia Nord

Cazaban, nr. 55, bl.

PB55, sc.B

Vlad Cornel

2610

154

Ispirescu 4

P. Ispirescu, nr. 4, bl. PB37

Sule Florin

368

155

P 61

Calea Aradului, bl. P61

Dumea Eugen

136

156

Leu

Aleea Călinului, nr. 10, bl. X8

Siladi Florin

1200

157

Bihorul

Calea Aradului, nr. 24, bl.

D24

Ghiurău Liviu

148

158

P 60

Calea Aradului, nr. 29, bl.

P 60

Hamza Sorin

55

159

Henri Coandă PC47

Henri Coandă, nr. 6, bl. PC47

Ursuț Georgeta

167

160

P 71

Calea Aradului, nr. 15, bl.

P 71

Nice Lucian

280

161

Cazaban 49D

Cazaban, nr. 49D, bl. D17

Mitra Vasile

317

162

X200

Meșteșugarilor, nr. 89B, bl. X200

Szabo Leventa

200

163

Aeroportul

Aleea Călinului, nr. 13, sc. B, bl. X5

Vasadi Ioana

132

164

AP X4C

Aleea Călinului, nr. 11, bl. X4

Nagy Adrian

60

165

Silvana

Calea Aradului, D21

Pop Anuchița

1981

166

Rezidențial Erofte Grigore

Erofte Grigore, nr.1B

Hoje Dorel

1200

167

Rezidențial Lăpușului 5

Lăpușului, nr.5

Rotar Cristian

1200

168

Trandafirul

Aleea Călinului, nr. 15, sc. C, bl. X6

Dărăban Avram

66

169

Pilotul

Aleea Călinului, nr. 15, sc. C, bl. X6

Dărăban Avram

46

170

Antonescu 64

Calea Aradului, nr. 23, bl. P64

Crețu Ioan

290

171

Luceafărul

Calea Aradului, nr. 4A

Pruncuț Selina

301

172

A.P20

Erofte Grigore, nr. 5

Ghergheleș Florian

2680

173

Crișul Repede

Splaiul Crișanei, nr. 10, bl. B4

Pacz ludovic

591

174

Nr.57

Cazaban, nr. 57, bl. S80

Sârbu Ghe.

511

175

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Decembrie, nr.2

Marcu Andreea

52

176

Lăpușului 25

Lăpușului, nr. 25, bl. Q97

Axinte Pavel

100

177

Poienița 27

Poieniței, nr. 27, bl. C3

Roșu Ghe.

1140

178

Poienița

Poieniței, nr.27, bl. C2

Pupea Vasile

30

179

Onești 218

Oneștilor, nr. 4, bl. D33

Popa Florin

748

180

Meșteșugarilor 201

Meșteșugarilor, nr. 89/A, bl. X201

Bere Teodor

350

181

Cazaban 42

Cazaban, nr. 42

Cziriak Victoria

1160

182

Prima 2000

Cazaban, nr. 34, bl.

X213

Mateaș Leontin

60

183

Cazaban 34X212

Cazaban, nr. 32, bl.

X212

Mateaș Leontin

86

184

Castana

Cazaban, nr. 32, bl. AN151

Mateiaș Leontin

200

185

Cazaban 210

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB 143

Mateaș Leontin

578

186

Salcâmul

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB144

Mateaș Leontin

256

187

Carpo

Cazaban, nr.51

Jurjeac Dorel

270

188

Cazaban 52

O. Densușeanu, nr.3

Trip Benea Florin

102,5

189

Măslinul

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB145

Pal Gavril

120

190

Sal 26

Salcâmilor, nr. 26

Labai Daniel

120

191

Traian

Parcul Traian, nr. 13, bl. A2

Niță Adrian

235

192

Viitorul

Lăpușului, nr. 27, bl.

R87, ap. 4

Tiponuț Gligor

1098

193

Lăpușului 83

Lăpușului, nr. 23, bl.Q97

Sârba Florin

1245

194

Salcâmul

Salcâmilor, nr. 16B, bl. PB 166

Lucaci Petre

770

195

Ovid Densușeanu

Ovid Densușeanu, nr.3

Benea Viorel

786

196

211 Meșteșugarilor

Meșteșugarilor, nr. 93, bl.

X169, ap. 3

Vlad Florian

865,5

197

Lăpușului 49

Lăpușului, nr.49, bl. R101

Sabău Vasile

439

198

Călin

Aleea Călinului, nr. 14, bl. X16

Blagea Nicolae

100

199

Călinului 21

Aleea Călinului, nr. 21, bl. X13

Posta Ferenc

165

200

Alexa

Xenopol, nr. 4, bl. PB31

Muț loan

218

201

Ispirescu nr.1

P. Ispirescu, nr-16, bl.

PB 44, ap.1

Meheș Florin

399

202

Petre Ispirescu, nr.228

P. Ispirescu, nr-3, bl.D76

Sabău Anamaria

4227

203

Vulturul

H. Coandă, nr.16, bl. PB

53, ap.5

Mocanu Iona

400

204

Henri Coandă nr.

10

Henri Coandă, nr. 10, bl. PB50

Gaja Lenuța

130

205

Calea Aradului D17

Calea Aradului, nr. 12, bl. D17

Herdea Ionel

94

206

Henri Coandă 2

Henri Coandă, nr.2, bl. PB45

Oros Lidia

146

207

Nr. 36 Cetate

Independenței, nr. 35

Tcaciuc Mihai

384

208

A.L83

Independenței, nr. 24

Gheregi Gabriel

1200

209

1870

Independenței, nr. 24

Kovacs Arpad

1200

210

Feroviarii

Republicii, nr.79/A

Meheș Petru

340

211

Cazaban-Onești

Cazaban, nr. 17, bl.

AN49

Babinszki Alexandru

4844,5

212

Nr.9

W. Shakespeare, nr.31, sc.C

Ionică Vasile

1822

213

Crișana

Splaiul Crișanei, nr. 6

Bunea Aurel

384

214

Carpo 2

Cazaban, nr.51/A

Todiță Emil

288

215

Lăpușului 7/A bl. PB 10

Lăpușului, nr. 1, bl. R8

Oros Dumitru

90

216

Lăpușului 7/B bl. PC 11

Lăpușului, bl. PC11

Gargea Vasile

144

217

Lăpușului 5, bl. PB

9/A

Lăpușului, bl. PB9/A

Bochiș Călin

140

218

Lăpușului 3, bl. P9

Lăpușului, bl. P9

Șandor loan

178

219

Oneștilor 80 bl. AN7

Oneștilor, bl. AN7

Macarie Benone

5

220

Cazaban 8 bl. P3

Cazaban 8 bl. P3

Tirlea Ghe.

105

221

Cazaban 6 bl. P4

Cazaban 6 bl. P4

Barna Dorel

42

222

Cazaban 4 bl. P5

Cazaban bl. P5

Toma Ioan

31

223

Cazaban 2 bl. P6

Cazaban bl. P6

Balog Vasile

47

224

Lăpușului 1 bl. R8

Lăpușului bl. R8

Matiaș Emeric

84

225

Salcâmilor 206

Salcâmilor 206 bloc P178

Horga Florin

1200

226

Războieni 85

Razboieni 85

Petruț Octavian

425

227

ADI

Războieni bl T3, sc A, ap 18

Bungău Pavel

280

228

Teiului

Războieni bl T4, sc

Bnr.65

Szabo Vilhelm Iosif

320

229

Trandafirilor

Războieni nr.64

Ursz Constantin

460

230

Prut- Eftimie

Grădinarilor nr.25

lanchiș Ioan

656

231

Sorin

Grădinarilor nr.25 bl PB

57

Gordan Liviu

166

232

Moșilor

Grădinarilor nr.25, bl PB

57

Pîrvu Cristian

240

233

Școalelor nr.25

Grădinarilor nr.25, bl PB

57

Dărăban Ghe.

110

234

R 29- R 31 Nufărul

1

Bumbacului nr.25

Birău Iancu

590

235

Marmia

Nufărului nr.60

Marge Ioan

1430

236

Fortuna

Bumbacului r. 42

Suplăcan Rodica

700

237

Cantemir C 39

D.Cantemir nr.39, bloc C39

Croitoru Florian

464

238

Cantemir C 2

D.Cantemir nr. 86

David Sebastian

807

239

Dragoș Vodă 3

Dragoș Vodă, nr.9 bloc

P3

Marton Gabor

100

240

Dragoș Vodă C 19

Cerbului nr. 5 A, bl. C 19

Schmidt Maria

100

241

Nr. 10

Str. Calea Mareșal

Averescu nr, 9, bl 9 sc A

Maghiar Gavril

900

242

Borescului

Str. Borsecului

Pop Sorin Dan

6.379

243

Mara

Str. Războieni nr. 66 C

Toth Irina

270

244

Bloc T1

Str. Șelimbărului nr. 38

A, bl T1, ap.1

Maticiuc Viorica

338

245

Timișul

Str. Someșului nr. 9, bl. D64

Mangra Sebastian

316

246

Bumbacului 17-19

Bumbacului nr. 17, bl PB

19

Hotea Augustin

151

247

Bumbacului 19

Aleea Forajului nr. 4 PB

7

Hotia Augustin

257

248

Steluței

Bumbacului nr.19, bl PB

21

Hotia Augustin

2.450

249

Nr.402

Războieni nr. 66 A, bl T6, sc A, etj IV

Trif Vasile

2.110

250

PRO 2000

Liszt Ferencz nr.14

Tripa Dorel

1.280

251

Colibri

Leonardo da Vinci nr.

301 C

Hitas Marin

85

252

Laleaua

Bumbacului nr.24

Onița loan

100

253

Leonardo da Vinci 31

Leonardo da Vinci nr. 31PB 85 A

Csiki Zoltan

85

254

Leonardo da Vinci 19

Leonardo da Vinci nr. 19

Chiș Florin

230

255

Venus

Leonardo da Vinci nr. 21, bl D 106

Megyeri Eva

170

256

Leonardo da Vinci 28

Leonardo da Vinci nr. 28, bl PB 37

Lazăr Viorel

110

257

Cantemir 41

D. Cantemir nr.41

Popos Dan

435

258

D33

D. Cantemir nr. 33, D33, ap. 2

Ciuciu Ghe.

212

259

Dimitrie Cantemir A

D. Cantemir nr.77, bl. C4, sc A

Balaj Ana

485

260

Aleea Stejarilor

D.Cantemir nr.88, C9, ap.37

-

730

261

Sârguința

D. Cantemir nr.75, C6, sc

D, ap. 72

Bot Pop Florica

2.420

262

Teiul

D. Cantemir nr.77, bl. C

4

Oros Teodora

1.100

263

D. Cantemir 10

D. Cantemir nr.88, C 10

Laza Tudor

395

264

Liszt Ferencz nr.2

Liszt Ferencz nr.2, PB 150

Hoduț Adrian

600

265

Toreador

Aleea Zidarilor

Brejea Radu

9.720

266

338 Nufărul

Nufărului nr. 82, B82, ap.18

Stiop Constantin

252

267

C.Nottara C6

C. Notarra nr.6, bl C6

Sotoc Aurel

70

268

Viitorul 43

Nufărului nr.43, bloc D 120

Matei Marian

202

269

Bumbacului 29

Bumbacului 29, PB 35

Lăzurean Ana

280

270

AP 329

Aleea Zidarilor nr.4

Balota Sorin

1.200

271

Leonardo 5

Leonardo da Vinci nr.5 PB 15

Dobai Lucian

225

272

159 Nufărul II

Leonardo da Vinci nr.301

A, PB 159

Fofiu Florin

50

273

Leonardo 10

Leonardo da Vinci nr.10, PB22

-

1200

274

Apsara

Nufărului nr. 27 D, PB

147

-

160

275

Independența

Nufărului nr. 67, bl C 67

Barbura Sorin

790

276

Cerna

Nufărului nr. 65, PB 63,

Todorut Valer

390

sc A

277

Morii nr.4

Morii nr.4

Popa Ana

280

278

Nufărul 21

Nufărului nr. 21

Ban Nicoleta

260

279

Peneș Curcanul 34

Peneș Curcanul nr.36

Vancea Daniela

875

280

Dalia

Peneș Curcanul nr.28

Necsa Maria

600

281

Nufărului 84

Nufărului 84

Duluș Geta

50

282

Lotus 98

Nufărului 77

Ionel Sferle

124

283

Nufărului 71

Nufărușui bloc C 71 nr.

75

Vandici Alin

254

284

Lia

Bumbacului nr. 24A, D64

Fărcaș Sorin

300

285

Alexa

Aleea Zidarilor nr.3

Leu Ionel

258

286

Asociația 350

Aleea Zidarilor Z1 sc C

Țigănașu Alina

405

287

316

Bumbacului nr. 8 bl X 2

Prichici Elena

840

288

Bumbacului X8

Bumbacului NR. 14, X8

Scorțe Margareta

364

289

Apateului 9

Apateului nr. 8 bl PB 9

Brînduș Maria

354

290

Apateului 16

Apateului nr. 16

Brînduș Maria

4.020

291

Adona 4

L.Da Vinci nr.4

Fârcă Elena

184

292

349

Aleea Forajului nr.4, bl Z 1C

Filip Vasile

1.340

293

Speranța 6

Aleea Zidarilor nr. 6, bloc Z2

Cuc Florian

1.200

294

Leonardo 3

L.da Vinci nr.3

Cosmescu Marius

232

295

L. da Vinci PB 91

Leonardo da Vinci nr 23

Ilaș Cornel

1.254

296

L. da Vinci 24B

Leonardo da Vinci nr 24 B

Tirla Alexandru

248

297

Felix 1

Bumbacului 28 A

Seceleanu Simona

1.095

298

Nufărului 39

Nufărului 39

Tiriteu Florian

423

299

Zidarilor Z 4

Aleea Zidarilor nr.2

Zaharie Ioan

1198

300

Esmeralda

Bumbacului nr.34 A, bl D 54

Kurtan Gyongi

65

301

Unirea 2002

Ep. N. Popovici nr.9

Moldovan Lajos

64

302

AN 68

Nufărului 68 bloc AN68,

Erdei Gyula

260

303

Peneș Curcanul 22

24

Peneș Curcanu nr.24, bloc X 26, ap.6

Lung Ioan

1035

304

Nufărului 74

Nufărului 74 bloc AN74

Gherle Viorel

135

305

Iris

Nufărului 76, bloc AN 76

Balint Adrian

100

306

318 Nufărul

Str. Nufărului 70, bloc AN parter

Baciu Ghe.

100

307

Ciheiul

Ciheiului nr.1, bloc PB 114

Buta Ghe

135

308

Seleuș

Bumbacului 16

Blaga Vasile

595

309

312 Nufărul II

L.da Vinci 24 A

Bogdan Ioan

1312

310

Prietenia

Nufărului 31

Copil Petru

402

311

C-tin Nottara

C-tin Nottara nr.8

Dumitrășconiu Nicolae

170

312

Orizont

Nufărului nr.27

Selegean Mariana

120

313

Ardealul

C. Noia nr.1

Onița Viorel

240

314

Nottara 2001- C2

C.Nottara nr.2

Tatu Silviu

290

315

AN 72

Nufărului 72

Miriș Florian

48

316

346 Nufărul

Aleea Zidarilor nr.3

Sabău Traian

200

317

Iris 2002

Nufărului 61

Kereji Imre

195

318

Adona

L.da Vinci nr 21

Cadar Costică

1720

319

Lotus

Pta Nucetului nr.2

Bronț Stela

280

320

Nucet 427

Bumbacului 12 A

Felschin Elvira

1040

321

Peneș Curcanul R

25

Peneș Curcanul nr.22

Bronț Alexandru

275

322

Nufărul 78

Nufărul 78

Cuc Teodor

105

323

Speranța

C.Noica 12 B

Toma Augustin

1205

324

Coreea 32

C. Noica 32

Szaloi Francisc

60

325

Egreta

O.Ghibu 28

Ștef Maria

1170

326

Crinul

Bumbacului 26

Butaru Elena

36

327

Trandafirul

Bumbacului 28

Pop Ghe.

210

328

325

Nufărului 25

Volcinschi Petru

2372

329

Ciheiului 13

Ciheiului 13

Peșteleu Petru

1900

330

Leonardo

Ciheiului nr.3

Avram Florica

760

331

Adona

L.Ferencz nr.22

Prică Jan Viorel

630

332

Nufărului 84

Nufărului 84

Duluș Geta

50

333

Apateului 16

Apateului 16

Brînduș Maria

4020

334

Nufărul ALB

Nufărul 66

Miron Alexandru

400

335

Astra

Morii 10

Sălăgean Crăciun

70

336

Vega

Bumbacului 47

Freț Antonio

72

337

Avram Iancu

Morii 13

Halas Gavril

1850

338

Morii X 25

Morii 19 A

Ilieș loan

300

339

Nufărul Nou

Nufărului 46 A 46

Boroș Voichița

25

340

Ctin Noica AN30

C-tin Noica nr.30

Hanga Aurel

60

341

Felix

C-tin Noica nr.7

Opriș loan

930

342

1 Decembrie 56

Pța 1 Decembrie 56

BLOC 27

Teșan Dorel

5421

343

Crișul

Republicii 51 bloc A, AP.16

Sim Dumitru

1042

344

Blocul Turn

b-dul Republicii nr.3-5 Blocul turn

Gliga Florin

50

345

Cuibul de Barză

Nufărul 13 A

Noduț Miora

72

346

Riki

Ghe Doja 105

Soltan Ion

700

347

IP 3

Făgărașului nr.5

Dudaș Augustin

987

348

Z1

Ghe. Doja nr.96 bloc Z 1

Gal Ioan

20

349

Spitalul

Ghe Doja 102, bloc C3

Ciordaș Ileana

1970

350

Republicii 23

Republicii 23 bloc D 23

Kovacs Ilona

80

351

Aleea Rep. 49

Aleea Republicii 49

Stoicescu Ion

136

352

Republicii 81185

Republicii 81

Andor Vasile

116

353

Petofi Sandor 19

Petofi Sandor nr.5, bloc A sc2

Daiioș Aranka

645

354

100

Roșiorilor 16, bloc 16

Voiț Florian

7297

355

P-ța București

P-ța Bucureși 2, bloc 2B

Tiburcă Teodor

9724

356

Magheru 11 A

Magheru 11 A

Streng Liviu

150

357

M 4

Magheru 4, bloc M4

Alb Florin

8

358

M 6

Magheru M 6

Bulc Radu Ciprian

80

359

Spicul

Seleușului nr. 38 A, bloc

T1, scB

Pop Sorin

207

360

Norveea

Liliacului nr. 24 D 23

Marian Mirela

400

361

22 Decembrie

22 Decembrie 9 bloc RL

12

luhaș losif

664

362

Seleuș PB 14

Bumbacului 18 A ,bloc

PB 14

Horga Ioan

84

363

Lotus

Bumbacului 22 bloc AN28

Cacarază Petru

52

364

Magheru M8

Magheru nr. 8 bloc M8

Raț loan

28

365

P-ța București 6A

P-ța București 6 bloc 6A

Decan Florian

740

366

Magheru 5

Gen. Magheru nr.5, ap.52

Sfârlea Petru

122

367

Magheru 44- 48

Magheru sc C, ap.1

Silișteanu Pavel

64

368

405 Teiul

Someșului nr.4 bloc PC

53

Oltean Mariana

2000

369

Armatei Române 14

Armatei Române nr.14

Binder Oscar

10

370

O.Ghibu 10

O.Ghibu nr.6 X 7

Todincă Tănase

6300

371

Nova 414

Ale. Andrițoiu PB 5

Brișcan Ghe.

1840

372

Venus

Ale .Andrițoiu nr. 21, PB17

Dacin Dan

267

373

Centru Civic A2

P-ța Independenței A9

Totorean Ghe.

60

374

Luceafărul

Independenței 11

Horea Dachi

1000

375

Independenței 13

Independenței 13

Mărușca Maria

1000

376

Cerbului 3

Cerbului 3, bloc PB 24

Chiș Dorina

660

377

Gardenia

Seleușului 27 bloc D 49

Totâlcă loan

240

378

Fulgerul

L. Pasteur nr.4

Copăceanu loan

165

379

Feleacul

E. Teodoroiu nr.68

Maleș loan

1950

380

Magnolia 3

Făgărașului 136 bloc C5

Nagy Alexandru

2730

381

Feldioara

Feldioarei nr.14 sc B, ap.

24

Cimpoi Ilie

1770

382

Popovici 86

Ep. N.Popovici nr. 1 bloc PB 86

Suiugan Marius

6

383

Leonardo da Vinci 23

L.da Vinci nr. 23 bloc PC 90

Onaca Virgil

403

384

Salca Q 4

Aleea Salca nr. 26, sc D bloc Q4

Szilagy Tiberiu

91

385

Ep N. Popovici

Ep. N. Popovici nr.7, bloc PB 76

Popa Elena

508

386

Asian

Ale. Andrițoiu 43 PB 31

Duma Otto Ioan

345

387

Grigore Ureche

Feldioarei PB 15 ap 11

Gvinda Elena

5720

388

Iris

G. Ureche 4 A

Cărbunar Petru

70

389

Vaporului 21

Vaporului 15, bloc 15 sc

B ap 89

Burtic Ioan

1545

390

Vaporului 19

Vaporului 19 bloc 19

Reszmuves Zoltan

895

391

Vaporului 17

Vaporului 15

Reszmuves Zoltan

940

392

Vaporului 15

Vaporului

Reszmuves Zoltan

325

393

Omega

Ale. Andrițoiu nr. 35 PB

27

Lung Petru

528

394

Dinamo

Jules Verne nr. 1, PB 79

Șuteu Andon

803

395

Da Vinci 27

L.da Vinci nr. 27 PB 91

Lucaci Lenuța

224

396

Verne 9

Jules Verne nr.9 PB 59 ap,3

Ardelean Gabriel

340

397

Grădinarilor 57

Grădinarilor 61

Caba Emilia

430

398

Grădinarilor 64

Grădinarilor 61

Busuioc Daniel

566

399

Grădinarilor 68

Grădinarillor 61

Bronz Paul

614

400

421

Dragoș Vodă bloc P 4

Moza Sorin

750

401

12 Cicero

D. Cantemir 8

Vrăbiuța Ghe.

289

402

Bloc A1 Cicero

D. Cantemir nr.2 bloc A1

Vrăbiuța Ghe.

11

403

QB6

Aleea Salca nr.3 bloc Q

Pintea Ioan

660

10, ap 6

404

Cantemir 47

D.Cantemir 47, U 47

Nistor Maria

280

405

Mărțișor

Bistriței bloc C8 sc B, ap.

23

Ereș Zoltan

595

406

Dealul Salca

Atelierelor 9 A

Ola Leontin

440

407

Adona 306

Aleea Salca nr.20 bloc CL 1

Tiponuț Viorel

4098

408

Casa Noastră

Aleea Salca nr.20 bloc Q

1

Matei Florica

100

409

Căminul

d. Cantemir 45, U 45

Tămaș Virgil

210

410

Salca Q3

Aleea Salca nr. 24, bloc

Q3, ap.17

Baba Valer

42

411

CFR Războieni 102

Războieni nr.102 sc A

Golderberg Maria

240

412

Andrițou 19

Ale. Andrițoiu 19 bloc PB

16

Crăciun Ilie

260

413

Monaco

Grădinarilor 47, bloc PB 24

Indrie Traian

2436

414

Aurora

Liliacului36 bloc PB 34

Nagy Ghe.

620

415

Selena

O.Ghibu nr. 22 bloc Q a

2

Sărac Pavel

400

416

Căminul

Lanului nr. 7 bloc PB 7

Gherman Petru

551

417

Thora 3

M.ALE.Averescu nr. 3 A, BLOC 3 A

Maerescu Cristina

340

418

L.Ferencz PB 82

L.Ferencz PB 82, nr. 6

Vlad Otilia

188

419

LEO

Ale. Andrițoiu nr. 24, PB

24

Rob Pavel

186

420

SEL 2830

Ale. Andrițoiu nr. 41, bloc PB 30

Mateșan Cosmin

240

421

Carmix

Ale. Andrițoiu nr. 31, PC 25,.

Pleș Adrian

355

422

Albina

D. Cantemir 77, bloc C4, etj 2

Alisoaie Rodica

532

423

333 Costa Foru

Costa Foru nr. 2 C 12

Țigan Petru

315

424

Dimitria

Jean Jaurez nr.6 bloc C43

Kovacs Maria

152

425

Jeanina

Jean Jaurez NR. 6, bloc D60

Pop Ghe.

40

426

Atelierelor 11

Atelierelor 11

Bițurcă loan

60

427

344 ZP 8

Atelierelor nr. 15, blocZP

8

Demian Dan

1.644

428

Grădinarilor 70

Grădinarilor nr.70, bl. X70

Teodoriu Constantin

50

429

Vișinul

Seleuțului ne. 31, bloc D

47

Rusu Vsile

516

430

Someș 51

Someș nr. 1, bl. PB 51

Tamaș Florentina

180

431

Andrițoiu 29

Ale. Andrițoiu nr.39, bl PC29

Dudaș Nicolae

322

432

XENA

Grădinarilor nr.61

Raț Ioana

643

433

TICO

Grădinarilor nr.61

Szasz Ioana

1040

434

Barierei 19

Barierei 22, bloc PB15

Hoduț Fâșie Simona

628

435

Ozana

Dragoș Vodă nr. 17 bloc

P7

Pușcaș Marius

105

436

Flavius

Fluviului nr. 3, bloc PB

Crișan Dumitru

121

30

437

Cerbului 2

Cerbului 2

Hălmăjan Nicolae

67

438

Cerbului 7 A

Cerbului 7

Almăjan Savu

360

439

Nufărului 73

Nufărului 73, bloc APB

69, sc A

Romaniuc Adrian

190

440

PB 19

Ale. Andrițoiu nr. 25 bloc PB 19

Ungur Daniel

116

441

Olimp

Ale. Andrițoiu nr.15 bloc PC 14

Tripon Ioan

305

442

PB 15

Ale. Andrițoiu nr. 17, bloc PB 15

Curpaș Ioan

349

443

Biomixt

Ale. Andrițoiu nr. 33, bloc

PB 26, ap1

Bodea Petru

275

444

Dragon

Barierei nr. 20, bloc PB

20

Maghiș Florin

680

445

PETRO

Barierei nr. 14, bloc PC

2, ap.2

Adm. Amariței Ana

257

446

Cerbul

Cerbului nr. 1, bloc PB

23

Toth Ludovic

450

447

Barierei 16

Barierei nr. 16, bloc PC

22

Crișan Sorin

374

448

Fluviului 30

Fluviului 3, bloc PB 30

Ciontoș Florica

72

449

Vidra

Cerbului nr. 7 bloc C 17

Adm. Banciu

Lenuța

119

450

Barierei 12

Barierei 12 bloc PB 28

Cociș Dan

255

451

PB29

Barierei nr. 10, bloc PB

29 ap 14

Covaci Gabriela

300

452

Smochinului

Războieni nr. 66 A, bloc

T6, sc B

Anton Cecilia

515

453

PC 2 Războieni 48

Războieni nr. 48

Silaghi Cristian

91

454

Cantemir 29

D. Cantemir nr. 29

Adm. Tomasciuc Dorel

600

455

Grădinarilor 66

Grădinarilor 61

Cocis Maria

220

456

TOMA

Grădinarilor 61

Dascălu Afanasi

330

457

DELTA

Prutului nr. 6, bloc D 13, etj II

Sime Pavel

256

458

Veneția Oradea

Prutului nr. 6, bloc D 13, etj II

Sime Pavel

2883

459

Ale. Andrițoiu PB 13

Ale. Andrițoiu 13, bloc PB 13

Toma Mircea

119

460

Scoalelor PB 60

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Ban Ana

140

461

Hercules

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Kiss Ioan

201

462

Venus

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Fechete Ioan

146

463

Selena D 66

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Mărcuș Ioan

248

464

SELE 25

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Pașcalău Ioan

358

465

POIANA

Grădinarilor 25 bloc PB

57

But Laszlo

124

466

Vlădeasa

O.Goga nr.75 bl D1

Gros Florian

740

467

Blocurilor D

Calea Aradului nr. 57, bl

Tirpe Ghe.

1037

D40

468

Seleușului D21

Liliacului nr. 26 bloc D 21

Neagu Marius

289

469

Snagovului 4

Snagovului nr.4

Damian Ghe

96,8

470

E. Teodoroiu 68

E. Teodoroiu 68

Silaghi Ghe.

471

471

Aluminei 173

Aluminei nr. 173 PB 61

Pogar Robert

405

472

119 Zona de Vest

Italiana nr.18

Heputiu Pater Teodor

12.507

473

Delta

Transilvaniei nr. 20 bloc K1 scA

Haias Aurelia

110

474

Nicolae Popovici PC

117

Liszt ferencz nr.4 bloc PC 117

Colte Mircea

36

475

Modern

Ale. Xenopol nr.12

Marian Florin

528

476

Cantemir 33

Lugojului nr.9 PB 3

Berlo Pavel

3.413

477

Ștefan cel Mare 410

D

Ștefan cel Mare nr. 68 ap.D 20

Lacraru Ibolya

910

478

A.L. 158

Podului 23

Balaj Călin

438

479

Păsărilor

R.Wagner nr.2, bl PB 24

Dorca Marius

1200

480

Liniștei 2

Ep.Ioan Suciu nr. 2 bloc

ZP 10

Mihalache Lucia

3951

481

Liniștei

Ep. Ioan Suciu nr. 22, bloc PB 11

Vidican Ștefan

2574

482

Mareșal Avrescu

Mareșal Al. Averescu nt.

15 A

Mercea Pavel

302

483

Serena

Podului nr. 21 SERE

Negruț Mihaela

323

484

Aura

Podului nr. 27, sc A 27 sc B,

Hoduț Fâșie Floare

615.5

485

Doina Bălcescu

165

Doina nr. 10, PB 62 sc 1

Ursu Anghel

5.490

486

Speranța

Podului nr. 7, bloc B 9, sc B

Sălăjan Adriana

250

487

E 2 Rogerius 10

Șelimbărului nr. 13 bloc

F2, sc D

Man Ioan

2,000

488

Șelimbărului 3 bloc F7

Șelimbărului 3 A

Mercean Vasile

1,800

489

Lacul

Moldovei nr. 4 bloc PB 8

Zot Ioan

2,653

490

Leonardo da Vinci

6

Leonardo da Vinci nr.6, bloc PB 20

Berche Marioara

72

491

Cerbului 9

Cerbului nr.9, bloc PB 13

Boros Dan

126

492

Cerbului 4

Cerbului nr. 4A bloc PB

25

Nagy Alexandru

179

493

Cerbului PB 32

Cerbului nr. 4A, bloc PB

32

Buibaș luliana

254

494

115 Sulfinei

Aleea Sulfinei nr.9, bloc G1

Brudasca Aurel

20.200

495

Iris

Odobești nr.22, bloc pb

84

Pintaș Ghe.

214

496

Crinilor

Barierei nr. 29

Lenocki Tiberiu

200

497

Lalescu PB 43

T. Lalescu nr.18, bloc PB

43

Opriș Octavian

139

498

Leonardo da Vinci 26

Leonardo da Vinci nr.

260

Mutu Maria

232

499

Cazaban 241

Cazaban nr. 30, bloc AN

216

Gavruța Floare

1.070

500

Cazaban 242

Cazaban nr.30, bloc AN

Gavruța Floare

416

216

501

CECI A1

Independenței nr.51, bloc

A1

Popa Viorel Bogdan

720

502

Corneliu Coposu 3

Corneliu Coposu nr.3

Gurbai Bela

110

503

Bloc Turn B 29

Corneliu Coposu nr. 9A, bloc B29

Bona Maria

80

504

Corneliu Coposu

16

Corneliu Coposu nr.16, bloc C2

Hodișan Gavril

20

505

Moldovei

Str. Moldovei nr.11 F, blocPC 14

Terebent Maria

165

506

Slatinei 21 BIS

Slatinei nr.21, bloc PC

49, ap.4

Deac Ioan

200

507

Teiul 27

Traian Lalescu nr. 27

Bancu Miron

161

508

Consad

M. Sadoveanu nr.2, bloc DP 74

Mocan Ioan

480

509

Coposu BT 2

Corneliu Coposu nr.1, bloc BT 2

Ciucanu Viorica

60

510

Moldovița

Moldovei nr.4, bloc AN

22

Zot Ioan

525

511

Podului 5 B10-B12

Podului nr. 5, bloc B10, ap.13

Maier Ecaterina

310

512

Posada S14

Podului n.5, bloc B10, ap.13

Maier Ecaterina

350

513

Podului nr.5 -B10-B

Podului nr.5

Maier Ecaterina

296

514

Safla

Flamarion nr. 2A

Pop Florica

950

515

Ștefan cel Mare 63

Milcovului nr.15, bloc D

59

Jurca Aurel

2.075

516

Doina 17

Doina nr.17, bloc PC 101 A

Ciupa Maria

111

517

166

Lisabonei nr.9, bloc PB

55

Lucaci Nicolae

1.967

518

Negruzzi

C.Negruzzi nr.13, bloc PB60

Klein Tiberiu

4.101

519

108 Tușnadului

Sovata nr.91, bloc Q8, sc

B ap. 13

Mureșean Andrei

6.325

520

Brîncuși 144

Brîncuși nr. 6, bloc 28

Balmoș Florian

8.995

521

Carpați nr.60

Sf. Apostol Andrei nr.60

Toia Constantin

690

522

114 Rogerius

Aleea Rogerius nr. 2C

Torok Zoltan

4.165

523

141 Sanda

B-dul Ștefan cel Mare nr. 140, bloc AN 27

Gavriș Adrian

6.780

524

Stejarul

Mehedinți nr. 30, bloc PB

20

Bălănean Tiberiu

2.507

525

Ideal

Milcovului nr.11, bloc D 54

Moraru Florin Jenel

1.383

526

Șelimbărului nr.1

Șelimbărului nr. 1, bloc F 8, sc A

Horvath Ioan

6.852

527

Polpul

Flamarion nr. 2 A

Boldog Laura

962

528

Slatinei 21

Slatinei 21, bloc PB47

Ungur Dumitru

260

529

Sovata 13B PB3

Sovata 13B, bloc PB3, ap3

Lenti Bela

375

530

Lebăda

Sovata 48, bloc Q1, ap.12

Maghear Ana

600

531

Victoria 23

Sovata 23, bloc 2

Bacter Dorin

50

532

Crișul Repede

b-dul Dacia 104, bloc

AN4

Erdei Zoltan

5000

533

Progresul 75

Progresului 75

Nacu Vasile

53

534

Flamarion

Flamarion 4

Moș Traian

1116

535

238

Sf. Ap. Andrei 58, bloc

C30

Mieluț Gabriel

15

536

Aluminei 37 A

Aluminei 37 A

Nemeș loan

864

537

Sovata 15

Sovata 15, bloc PB 5 A

Barar Laviniu

1730

538

Sovata 50

Sovata 50, bloc C7

Duca Aurel

900

539

Dobreștilor 10

Dobreștilor 10, bloc D7,

et.2

Mihuț Daniel loan

1253

540

Columna 109 B

Aluminei 74, bloc D5

Ardelean Elisabeta

1120

541

Slatinei 27

Slatinei 27, bloc D41 - 42

Tămaș loan

110

542

Magnolia 2

Transilvaniei 18, bloc U2

Zahari Matei

935

543

K1 scara C

Transilvaniei 18, bloc U2

Zahari Matei

125

544

Zig Zag

b-dul Dacia 104, bloc AM

4

Vesa Sabău Viorica

1010

545

Dacia 100

b-dul Dacia 104, bloc

AN4

Lazăr Teodor

5850

546

Dacia 110

b-dul Dacia 110, bloc B1

Vereș Maria

215

547

Dacia 116

b-dul Dacia 116, bloc B4, scara A

Sînza Florin

729

548

Theodor Speranța

Ștefan cel Mare 112, bloc D7

Florin Marți

5380

549

Spartacus 48 Q B

Spartacus 48, bloc

SQ1 ,scara B

Szentmihalyi Laszlo

176

550

P121

Călugăreni 12

Ballo Zsolt

438

551

Dacia 8

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Bondar Ghe.

200

552

30 Apartamente

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Buchanzoo Zsofia

600

553

Dacia - Muzeu

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Mîrza Cornel

450

554

52/A

b-dul Dacia 51, bloc AN

52, sc. B

Grebenișan Gavaril

175

555

Dacia U1

b-dul Dacia 60, bloc U1

Pantea Doina

137

556

Dacia 171

b-dul Dacia 48

Zahu Karol

488

557

Aurora

Aluminei 47, bloc A4, scara B

Hudea Maria

7685

558

Viitorul

Aluminei 47, bloc A4, scara B

Vușcan Dan

4582

559

Luceafărul 138

Sovata 42, bloc C9, et.11

David Viorel

3341

560

Olimpia

Transilvaniei 18, bloc U2

Suciu Cornel

4210

561

Diana

Transilvaniei 18, bloc U2

Negrău Pavel

150

562

Dacia U2

B-dul Dacia nr.58, bloc U2

Leș Cristinel

56

563

N. Bălcescu B29

B-dul Dacia 52, bloc B29

Nistor Maria

507

564

Sovata PB 28/29

Sovata 43, bloc PB 28

Leș Cristinel

320

565

Dacia 38

Dacia 38 bloc U 115

Ile Virgil

384

566

C-tin Brîncuși

Dacia 52, bloc AN 34

Savan Augustin

340

567

Dacia 44

Dacia 44 bloc B12

Chirilă Elvira

530

568

Speranța 151

Ștefan cel Mare 79 bloc

C29

Marchis Alexandru

4394

569

Dacia 2

Ștefan cel Mare nr. 4

Onac Livia

1140

570

Aluminei M 6

Aluminei 86 bloc M6 sc B

Bei Viorica

1190

571

Progresul 1

Sf Ap Andrei 123 bloc PB 148

Hoduț Viorel

2136

572

Dacia 21

Dacia 21 bloc C5

Rugan Ghe.

50

573

Progresului 40-46

Progresului 40-46

Nadiș loan

658

574

Lumința

Aluminei nr. 37 D

Stroe Mircea

202

575

Dacia 135

Str. Doina nr.20 bloc PB 92

Mădăras Sebastian

2600

576

180 Dacia

Dacia 30 bloc D57

Olariu Gheorghiță

3520

577

130 Moldovei

Moldovei 54 bloc Q R 49

Bonaciu Ghe.

1563

578

Negruzzia

Ctin Negruzzi nr.1 bloc PB20

Urziceanu Emil

321

579

AN 56

Dacia 33 bloc AN 56

Maghiar Ioan

250

580

AN 55

Dacia 35 bloc AN 55

Bara Ioan

250

581

AN 54

Dacia 39 bloc AN 54

Hodișan Florica

582

Stejarul

Aluminei 47, bloc A 4

Iordache Nicolae

2920

583

Progresului 19-20

D

Sf. Apostol Andrei 40

Hardălău lonuț

621

584

Sovata 41

Sovata 41

Onilă Elena

344

585

Spartacus 44

Spartacus 44, bloc S Q 3

Nan Aurel

1410

586

Rogerius 234

Aleea Rogerius nr. 1 bloc G6

Lerințiu Ana

2400

587

Aluminei B 4

Aluminei 68 sc C

Cuc Lia

2482

588

Decebal 14

Decebal 14 bloc D 99

Turcuț Dorina

595

589

Transilvaniei 21 B

Transilvaniei nr. 21, bloc

A 1, sc B

Ferician Ioan

120

590

Călugăreni

Transilvaniei nr. 8, bloc U

2

Moț Ghe.

17.240

591

Magnolia Vest

Șelimbărului nr.5 bloc F 6 sc D

Rus Liviu

4250

592

D34

Aluminei nr. 7 bloc D 34

Balaș Orlando

427

593

Sovata 101

Sovata 60 bloc C 2

Stănciulescu Mariana

2359

594

Sovata 62

Sovata 62 bloc C1

Fitero Maria

396

595

Sovata 11

Sovata 11 bloc PC ap 4

Jugreștean

Grațian

778

596

Crissia

Sovata 35 bloc PB 13

Meteșan Vasile

64

597

Decebal 29

Decebal 29

Vigh Alexandru

354

598

Decebal 54

Decebal 64 bloc C7

Chiș Cornel

1960

599

Decebal 54

Simion Bărnuțiu 27 bloc

C 20 ap 3

Chiș Dorel

1960

600

Atreides

Podului br. 5 bloc B 10, sc B

Toca Aurel

85

601

Cristal

Predeal 4

Mihăilă Ștefan

33

602

Iza 27

Iza 29, bloc F 11

Borbely Maria

1723

603

Spartacus 48

Sartacus 48, bloc SQ 1sc A

Szenthihalzi Laszlo

904

604

Dacia 105/A

Dacia 105 A bl B3, scA

Palcu Mariana

2.940

605

Dacia 114

Dacia 114 bloc B3 sc B

Magdău Ioan

1115

606

Xenopol

A. Xenopol nr.5

Maciuc Ghe.

254

607

Densușeanu 195

O.Densușeanu nr.1, P 192

Geszti Nicolae

382

608

Trei X

Salcâmilor 24 B

Cziriak Victoria

640

609

Antonescu 63

Calea Aradului nr. 25

bloc PB 63

Toth Andrei

418

610

Italiană 117

Italiană 35. Y 2 sc D ap

62

Popa Ghe.

5142

611

Sinteza

Podului 19 ap 55

Cioran Eva

434

612

Traian

Decebal 4-6 bloc B 51,

Busuioc Ioan

755

613

Scorilo 21

Decebal 21, bloc C 85 A

Ștefănuț Traian

302

614

Ambianța

Dacia nr. 45 bl A2

Filimon Florin

64

615

Dacia

Dacia 45 bl A2

Mastan Silviu

3526

616

Cazaban 516

Cazaban 516, blocZ18

Matei Ioan

236

617

C-tin Noia 15 A

C. Noia 15A, D1

Moise Floare

3347

618

Viteazul

Dacia 27

Silaghi Iuliana

805

619

Sahsa

Decebal 25

Aroboaie Mariana

170

620

199

Cazaban 56 bloc AN 198

Csotea Vasile

300

621

205

Piteștilor 41

Sălăgeanu Ghe.

41

622

Roxana

Transilvaniei 7 bloc AN 3

Jurcă Radu

50

623

Galileo Galiei 16

Galileo Galiei 16

lonaș Cătălina

700

624

AN 19

Moldoveui 94 bloc AN 94

Carțiș Angela

195

625

Șelimbăr

Selimbărului 9 bloc F 4 sc D

Behea Mihai

4800

626

Transilvaniei 6

Transilvaniei 6

Nicolae Zaha

6414

627

Menumorut Conta

Menumorut 6 bloc D 105 B

Tisca Ioan

5102

628

Phonix

Dacia 51 bloc AN 50 D B

Onilă Elena

150

629

102 Sovata

Sovata 34 A

Groza Doina

5345

630

Speranța

Aluminei 53

Oros Călin

376

631

Sovata PC 14

Sovata 37 A

Bughiu Floare

149

632

Spartacus 42

Spartacus 42

Bughiu Floare

189

TOTAL                   Suprafața asociații de proprietari

644.889

Zonele privind lucrarea de larvicidare la zonele publice din municipiul Oradea

NR. CRT.

DENUMIREA ZONEI

SUPRAFATA ( mp)

1.

Crisul Repede

42 000

2.

Paraul Paris

12 000

3.

Paraul Peta

20 000

4.

Paraul Adona

9 000

5.

Paraul Salbatec

4 000

TOTAL LARVICIDARE

87 000

TOTAL GENERAL DEZINSECTIE

2.286.655

Întocmit, Loreta Malain

Anexa 1 la Caietul de Sarcini

Zonele în care se va derula “Programul de deratizare la zonele publice și spațiile verzi“ din municipiul Oradea

1.a.

NR. CRT.

PARCURI SI SCUARURI

SUPRAFAȚA ( mp)

1.

Parc 1 Decembrie

52 487

2.

Parc IC Bratianu

54 257

3.

Parc Traian

2 881

5.

Parc Libertatii

18 189

6.

Parc Balcescu

20 016

7.

Parc Teiului

6 404

8.

Parc 22 Decembrie

16 179

9.

Parc Seleus

15 478

10.

Parc Petofi

16 985

11.

Parc Baroc

39 236

12.

Parc Olosig

44 623

13.

Parc Magnoliei

4 343

14.

Parc Onisifor Ghibu

4 820

15.

Parc Sala Sporturilor

10 000

16.

Parc Lacul Rosu

7 100

17.

Parc Strand Iosia

4 000

18.

Parc Cetatii

59.000

19.

Scuar Progresului

7 673

20.

Scuar P-ta Unirii

2 780

21.

Scuar Independentei, Principatele Unite

1 160

22.

Scuar Lapusului Cazaban

6 000

23.

Scuar Pitestilor

4 700

24.

Scuar Sucevei Horea

5 000

25.

Scuar Calea Aradului- Padisului

16 000

26.

Scuar Matei Basarab - Armata Romana

10 900

27.

Splaiul Crisanei - parculet

3 000

28.

Aleea Calinului - parculet

760

29.

Cazaban X14- parculet

900

30.

Scuar P-ta Cazarmii

200

31.

Scuar Splaiul Crisanei pod pontoane

9 000

32.

Padurice Calea Aradului

2 000

33.

Scuar Decebal Emanuel

2 600

34.

Scuar Decebal ANL

1 000

35.

Scuar Henri Coanda

850

36.

Scuar Mc. Drive

2025

37.

Scuar Electrometal

1 685

38.

Scuar Fagarasului

4 480

39.

Scuar Dragos Voda Bl. P1

1 500

40.

Scuar Dragos Voda mal Cris

4 000

41.

Scuar Cerbului

1 225

42.

Scuar Prutului

300

43.

Scuar Borsecului

800

44.

Scuar liszt Ferencz

1 772

45.

Scuar Gradinarilor

630

46.

Scuar Andritoiu

630

47.

Scuar Centru Civic

18 500

48.

Scuar Tineretului

1 000

49.

Scuar Gradinarilor/ Seleusului

850

50.

Clujului padurice

10 000

51.

Scuar Sf. Apostol Andrei (langa Cris)

6000

52.

Scuar Piata Creanga Menumorut

4 000

53.

Scuar Decebal giratie

4 000

54.

Scuar Dacia bucle Podului

17 300

55.

Scuar Magheru Republicii Stefan Cel Mare

13 690

56.

Scuar Odobescu

700

57.

Scuar L.Pasteur (Spital 5)

227

58.

Sc uar Aleea Strandului (intre Hotel Dacia si Hotel Hilton)

5 000

59.

Scuar Facliei- Silvas

1 000

60.

Scuar Louis Pasteur spitalul 6 + Spitalul judetean + zona verde Silver

4 000

61.

Scuar Apostol Andrei( bloc P- Farmacie Non

Stop+ scuar Apostol Andrei PB 42)

1 160

62.

Scuar Dacia 34

240

63.

Scuar Dacia intersectie cu Aluminei

2 300

64.

Scuar Aluminei A4

100

65.

Scuar Sovata 40

270

66.

Scuar Sovata

2 100

67.

Scuar Dacia 100

600

68.

Scuar Tusnadului

700

69.

Scuar Calugareni

2 730

70.

Scuar Selimbarului

400

71.

Scuar Mehedinti

640

72.

Scuar Episcopia I-II

2 200

73.

Scuar Flamarion Cantacuzino

200

74.

Scuar M. Sadoveanu

500

75.

Scuar Piata Bucuresti

560

76.

Scuar Aluminei + scuar Aluminei D3

600

TOTAL PARCURI SI SCUARURI

571.135

NR.CRT

ALINIAMENTE STRADALE

SUPRAFATA ( mp)

1.

Cartier Europa aliniament

5 130

2.

Toamnei aliniament sant spre Real

4 800

3.

Averescu Dragos Voda aliniament

12 200

4.

Parc Bratianu aliniament + scuar rondou

600

5.

Parc Petofi Sandor aliniament

600

6.

Podgoria aliniament

500

7.

Fabricilor aliniament

2 000

8.

Teodor Nes aliniament

2 400

9.

Sovata zona verde mal Cris repede ( pod Decebal - pod Densuseanu)

15 000

10.

Borsului de la po CFR pana la Alfa si de la Alfa pana la limita intravilanSantion + 2 sensuri;

43 100

11.

Paleu serpentine de la str. Bihorului pana la limita intravilan

15 200

12.

Matei Corvin- aliniament - 2 sensuri si spre Depozitul Eco Bihor

30 520

13.

Vamii aliniament

4 000

14.

Mal drept Crisul Repede

140 000

15.

Mal stang Crisul Repede

140 000

16.

Mal Paraul Paris

5 000

17.

Mal Paraul Adona

20 000

18.

Mal Paraul Peta

111 000

19.

Mal Paraul Salbatec

8000

20.

Halda veche de deseuri

24 000

21.

Zona verde Ciuperca

15 000

22

Calea Santandrei

5700

23

Caii Ferate

400

24

Ciheiului

4455

25

Clujului

8000

26

Drum Uzinal

6750

27

Ecaterina Teodoroiu

1290

28

Emilian M. Chitul

780

29

Fagarasului

1350

30

Nojoridului

1044

31

Mestesugarilor

34000

32

O.Goga

1687

33

Onestilor

26000

34

O.Densuseanu

23625

35

Podului

54300

36

Progresului

2500

37

Splaiul Crisanei

2500

38

Vladeasa

5000

TOTAL ALINIAMENTE STRADALE

778431

1.b

Suprafețe asociații de proprietari (zone verzi), predate de către Primăria Oradea asociațiilor de proprietari prin Protocol de colaborare privind intreținerea acestora

Nr. crt.

Nume

Adresă

Președinte

Mp

1.

Scorpionul

Aleea Rogerius, bl. H1, nr.12

Banov Niculina

3850

2.

Spernața

Transilvaniei, nr.31, bl. B

55

Căpuș Florian

4028

3.

AN 222

Lăpușului, Nr.44, bl.

AN222

Mihuț Florica

105

4.

116 Zona de vest

Aleea Rogerius, nr.4, bl.L3

Blaga Vasile

1409

5.

Alfa

Aluminei, nr. 51 ,bl. A6, sc.B

Leș Viorel

900

6.

Călugăreni 2

Călugăreni nr.2 bl. C1,

sc.B, ap. 31

Dumitraș Vasile

1200

7.

Milcovului 410

Milcovului, nr. 41, bl. PB

91

Varga Elisabeta

922

8.

Daiana

G. Galilei, nr.3

Tarcea Ghe.

310

9.

Conul

Moldovei, nr.88, bl. PB38

Ciobanu Nicolae

604

10.

Lalescu D 29

Traian Lalescu, nr. 27, bl. D29

Kubik Yoltan

320

11.

Ostașilor 159

C. Coposu, nr.15

Croitoru Florin

508

12.

Iza 23 Rogerius

Iza, nr.23, bl. S2, sc.A

Iovan Alex.

2065

13.

Bernard Show

Bernard Show, nr.5

Cormoș Gheorghe

1200

14.

103 Sovata

Sovata, nr.48, bl. Q4, ap.12

Cadar Floare

2324

15.

Calipso II

C. Coposu, nr.16, bl. C2, sc.A

Bara Viorica

500

16.

Slatinei PC 16-17

Slatinei, nr. 14, bl. PC 17

Ciulic Florin

497

17.

Ștefan cel Mare 410/C

Ștefan cel Mare, nr. 76

Bardiciuc Ghe.

660

18.

120 Zona de Vest

Italiană, nr. 18, bl. Y5

Baidoc Mihai

2234

19.

Lira

Transilvaniei, nr. 25, bl. AN 52

Trifa Dorin

1000

20.

Milcovului 23

Milcovului, nr. 23

Varga Albert

162

21.

Blocul Roșu R. Owen

Robert Owen, nr. 14

Marc Dumitru

500

22.

Magnolia

Transilvaniei, nr. 26, bl. B45

Mocuța Gică Ghe.

1200

23.

Rogerius 235

Aleea Rogerius, nr. 6, bl.

L2, sc.A

Abrudan Petru

1644

24.

Zimbrul

Bîrsei, nr. 4, bl. PB 39

Neagoță Florian

4515

25.

Olimpiadei 1

Olimpiadei, nr.29

Rogojan Teodor

1200

26.

T.C.I

Podului, nr. 13, sc. C, ap.58

Lăzuran Dorel

105

27.

Edera

Podului, nr. 17

Tuduc Ghe.

1200

28.

Pascal 10

B. Pascal, nr. 10, bl.

DP72, ap.57

Marton Dumitru

445

29.

Nicolae Bălcescu

N. Bălcescu, nr. 9, bl. D47

Burdaș Florin

2177

30.

Ovidiu 3

Ovidiu, nr.3

Nagy Constantin

20

31.

Sovata 31

Sovata, nr. 31, bl. PB10

Miclău Florin

640

32.

Traian Lalaescu Vila Mov

T. Lalescu, nr. 30, bl. PC 4

Agud Mihai

1205

33.

Ramona

Transilvaniei, nr. 13, bl. AN5

Pintea Victoria

320

34.

Armonia

Transilvaniei, nr.9, bl. AN

8

Gligor Lucian

172

35.

Predeal

Predeal, nr.8, bl.PB 15

Vaida Nicolae

470

36.

Predeal 6

Predeal, nr. 6, bl. PB 14

Vaida Nicolae

272

37.

Ștefan cel Mare

410B

Ștefan cel Mare, nr.72

Cotuna Aurora

490

38.

Olimpiadei 7B

Olimpiadei C7B

Kocsis Joszef

110

39.

Traian Lalescu D30

Traian Lalescu, nr.29, bl. D30

Costea Eva

870

40.

Slatinei 25

Slatinei, nr. 25, bl. D43-

44

Porumb Petru

160

41.

Pascal 5

Moldovei, nr. 70

Chirilă Cornel

470

42.

Pascal 13

Moldovei, nr. 70

Bokoș Mihai

300

43.

Sad 1

Moldovei, nr. 70

Măsincat Gavril

80

44.

Moldovei 70

Moldovei, nr.70

Turc Dorina

400

45.

Moldovei 88

Moldovei, nr. 70, bl. DP78

Pătroc Viorel

61

46.

Moldovei 80

Moldovei, nr.70, bl. DP78

Buda Filip Adrian

310

47.

Marina

Aluminei, nr. 72

Tivadar Rozalia

1592

48.

Flamarion 11

Flamarion, nr. 2A

Apan Dorina

140

49.

George Călinescu

George Călinescu, nr.1, bl. AN47

Pure Dorel

570

50.

Sovata 13/A

Sovata, nr.13, bl. PC2

Tanko Ildiko

345

51.

236 Slatinei

Slatinei, nr. 33, bl. PB39

Dasa Liviu Laurențiu

1220

52.

Galex

Moldovei, nr.70

Bitea Gavril

930

53.

Moldovei 74

Moldovei, nr. 70, bl. X78

Pop Viorica

1000

54.

Pascal

m. Sadoveanu, nr. 3, bl. PB27

Sabău Gabriela

471

55.

Moldovei 72

Moldovei, nr.70, bl. DP78

Negruț Teodor

400

56.

Pascal 20

Moldovei, nr. 70

Codrea Ghe.

270

57.

Vest

M. Sadoveanu, nr. 6

Petruț loan

500

58.

Galileo

Galileo Galilei, nr. 24

Zot Ioan

500

59.

Moldovei 17

Moldovei, nr. 17, bl. AN50

Rugan Florica

1200

60.

Dacia 303

B-dul Dacia, nr. 68

Curpan Ecaterina

550

61.

Smochinul

Sovata, nr. 13A, bl. PC3, ap.5

Toth Gyulo

250

62.

Aleea Roegrius nr.

6, bl. N6

Aleea Rogerius 6, bl. N6

Ferencz Claudia

395

63.

Alfa

Borșului, nr. 11

Sălăuș Monica

420

64.

Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei,

NR. 34, bl. PC28

Lascu Valentin

90

65.

Transilvaniei 21

Transilvaniei, nr. 21, bl.

A1, sc.A

Coca Florica

1200

66.

Master

Aleea Rogerius, nr. 6

Antonescu Anca

395

67.

Fagure

Fagurelui, nr. 7

Ardelean Teodor

141

68.

Dacia 240

B-dul Dacia, nr.53

Duma Ghelemen

150

69.

T.C.I 13

Podului, nr. 1, bl. T.C.I

11, ap.24

Lăzurean Dorel

154

70.

Speranța S14

Aleea Posada, nr.11, bl. S14

Erdei Arpad

296

71.

Podului, nr.3 B11

Podului, nr.3, bl. B, ap.11

Duca Sandu

82

72.

Sulfinei E1

Aleea Sulfinei, nr.1,bl. E1, sc. E

Pleș Ioan

4861

73.

NR.157

Șelimbărului nr. 15, bl. F1

Buta Gabriela

130

74.

Carpați

Carpați, nr. 11A, bl.

Pc35, ap.6

Andor Constanti

150

75.

Transilvaniei 12

Transilvaniei, nr.22, bl. K2

Abraham Adrian

532

76.

Posada

Posada, nr.6, bl. RC, sc.A

Szabo Emeric

2010

77.

Primăvara 2010

Sf. Apostol Andrei, nr. 38

Apostu Vasile

4311

78.

Progresului 83

Sf. Apostol Andrei, nr.

83, bl. PB43

Apostu Vasile

5947

79.

Provaradinum

Sf. Apostol Andrei, nr.

46, bl. P17

Faur Viorica

491

80.

Tomis

Sovata, nr. 23, bl. M1

Tătaru Viorel

104

81.

Nr.426 Bradul

B-dul Dacia, nr. 81, bl.

D4

Cosma Mihaela

529

82.

Dacia 36

B-dul Dacia, nr. 36, bl.

U54

Boudaș Sorin

1000

83.

Dacia 113

B-dul Dacia, nr. 113, bl.

Boda Marcel

5580

B2, sc.D

84.

Speranța

Aluminei, nr. 71, bl. D3

Briscu Nicolae

3972

85.

Dobreștilor 4

Dobreștilor, nr.4, bl.

PC10, ap.6

Polyanki Tibor

260

86.

Uzinelor 4

Uzinelor, nr. 4

Vere Călin

6908

87.

Slatinei 23

Slatinei, nr. 23, bl. D45-

46

Duț Daniela

125

88.

Sovata 35

Sovata, nr. 35, bl. PB15

Kiss Zoltan

200

89.

Spartacus

Spartacus, nr. 40, bl. X1, sc. A, ap.1

Onița Dumintru

4135

90.

Călinescu

G. Călinescu, nr. 9, bl. AN43

Cristea Nistodor

1200

91.

Iris

Tîrnavelor, nr. 12, bl. AN6

Horvath Corol

16

92.

Dobreștilor 2

Dobreștilor, nr. 9, bl. PB11

Bumgău Dan

135

93.

Dudikoff

Dobreștilor, nr. 9

Bara Crăciun

472

94.

Dacia 19

B-dul Dacia, nr. 19, bl.

C6

Corbu Lazăr

150

95.

Nr.146

B-dul Dacia, nr. 52, bl.

AN34

Curpan Ecaterina

20

96.

118 Vest Rogerius

Italiană, nr. 18, bl. 18

Sereș Tibor

5962

97.

Tîrnave

Tîrnavelor, nr. 8, bl. PB45

Babău loan

542

98.

Progresului 79

Sf. Apostol Andrei, nr. 79

Szabotha Ștefan

172

99.

Petru Rareș

Petru Rareș, nr.1

Teț Finel

1200

100

Negruzzi 21

C. Negruzzi,bl. PB21

Pop Cornela

275

101

Sovata 45/A

Sovata, nr.45/A, bl. D29

Pocsai Elisabeta

619

102

Ambient

Aluminei, nr. 70/A

Negrea Ionel

2487

103

Dacia 108

B-dul Dacia, nr. 108, bl.

AM6

Munteanu Aurel

559

104

Milcovului 169

Milcovului, nr. 13, bl. D55

Filimon Dorel

4875

105

Mara

Iza, nr. 13, bl. S13, ap.7

Simuț Floarea

660

106

Meșteșugarilor 208

Meșteșugarilor, nr. 70

Matiș Viorel

1200

107

Crinul

B-dul Decebal, nr. 24, sc.B

Popa Cornel

1748

108

Ficus

B-dul Decebal, nr. 2

Mihuț Maria

20

109

Decebal 41

B-dul Decebal, nr. 40

Gabor Robert

670

110

85

Parcul Traian, nr. 29

Bocșe Florian

1143

111

Decebal 35

B-dul Decebal, nr. 3, bl. P17

Lăzău Aurel

492

112

C6 Sovata 52

Sovata, nr. 52, bl.C6

Zaka Kalman

552

113

B-dul Decebal 22

B-dul Decebal, nr.22

Husaru Anca

115

114

Menumorut D105

Menumorut, nr.2

Ciordaș Nicoleta

184

115

Decebal 8/10

B-dul Decebal, nr.3, bl. P17

Băcuț Sandor

975

116

C5 Sovata

Sovata, nr. 54, bl. C5

Szucs Csaba

520

117

Sovata 33

Sovata, nr. 33, bl. PB11

Pas Ghe.

56

118

Poienița

Splaiul Crișanei, nr. 9, bl.

A3

Abrudan Leunța

481

119

Cazaban 46

Cazaban, nr. 46, bl. AN157

Morar Viorica

1200

120

Civitas

Cazaban, nr. 38, bl. AN150

Ardelean Viorel

959

121

Bihorul 2000

Cazaban, nr. 34, bl.

X214

Ardelean Viorel

218

122

Crișana C4, sc.A

Splaiul Crișanei, nr. 11,

bl. C4, sc.A

Drăgoiescu Viorel

137

123

Traian și Decebal

B-dul Decebal, nr.19, bl.

C86, ap.1

Bozga Serafim

1200

124

Albina - B-dul Decebal 23

B-dul Decebal, nr.23

Borzași Attila

60

125

Doinei 32

Doina, nr. 32, bl. D75

Fodor Ioan

340

126

D.S 172

Spartacus, nr. 1, bl. 3

Sav Ghe.

1365

127

Menumorut 20

Menumorut, nr. 20, bl. D78

Buciuman Marcel

150

128

Menumorut 22

Menumorut, nr. 22, bl. D79

Glița Augustin

150

129

20

General Magheru, nr. 3

Țap Marius

454

130

Venus

General Magheru, nr. 38, bl. M5

Palade Irina

200

131

Z 15

Cazaban, nr. 49B

Grama Doina

78

132

Erofte Grigore 1

Erofte Grigore, nr.1

Savu Doina

615

133

Q90

Cazaban, nr. 28, bl. Q90

Sutic Călin

38

134

Lăpușului 44

Lăpușului, nr.44, bl. AN 221, ap. 21

Mihuț Dan

307,5

135

Henric Ipsen

H. Ipsen, nr. 20

Groze Raluca

90

136

Antonescu P68

Calea Aeadului, nr. 17, bl, P68

Roman Gabriela

160

137

910-D15

Vlădeasa, nr. 29

Cristea Ilie

107

138

A.P 204

Aleea Călinului, nr. 15, bl. X6, ap.21

Dărăban Avram

1489

139

Vlad Țepeș

Vlădeasa, nr. 74, bl. PB10

Fedea Grațian

109

140

Vlădița

Vlădeasa, nr. 76, bl. D6, et.2

Mîndru Maria

305

141

Ibsen

Al. Călinului, nr. 7, bl. X1, sc.B

Trifan Aurel

2875

142

Decebal

B-dul Decebal, nr.20, ap.5

Tiurbe Mariana

106

143

Cazaban 49C

Cazaban 49C

Ghenț Gavril

120

144

Unirea

Splaiul Crișanei, nr. 6

Orban Iosif

3827

145

Beta

Splaiul Crișanei, nr. 2

Brazda Ioan

193

146

Cerbul

Oneștilor, nr. 1, bl. A3

Vidican Ghe.

177,5

147

Splaiul Crișanei C4/D

Splaiul Crișanei C4/D

Smarandache

Mariana

215

148

Unirea

General Magheru, nr.7

Stana Nicolae

190

149

98 Magheru

General Magheru, nr.2, bl.M2

Morosi Lorant

80

150

Fagului 174

Fagului, nr. 3, bl. PB73

Butiri Alexandru

2000

151

Unic

W. Shakespeare, nr. 29, ap.8

Ilea Ana

560

152

Splaiul

Splaiul Crișanei, nr. 17, bl. C9

Ienci Ioan

7496

153

215 loșia Nord

Cazaban, nr. 55, bl.

PB55, sc.B

Vlad Cornel

2610

154

Ispirescu 4

P. Ispirescu, nr. 4, bl. PB37

Sule Florin

368

155

P 61

Calea Aradului, bl. P61

Dumea Eugen

136

156

Leu

Aleea Călinului, nr. 10, bl. X8

Siladi Florin

1200

157

Bihorul

Calea Aradului, nr. 24, bl. D24

Ghiurău Liviu

148

158

P 60

Calea Aradului, nr. 29, bl.

P 60

Hamza Sorin

55

159

Henri Coandă PC47

Henri Coandă, nr. 6, bl. PC47

Ursuț Georgeta

167

160

P 71

Calea Aradului, nr. 15, bl.

P 71

Nice Lucian

280

161

Cazaban 49D

Cazaban, nr. 49D, bl. D17

Mitra Vasile

317

162

X200

Meșteșugarilor, nr. 89B, bl. X200

Szabo Leventa

200

163

Aeroportul

Aleea Călinului, nr. 13, sc. B, bl. X5

Vasadi Ioana

132

164

AP X4C

Aleea Călinului, nr. 11, bl. X4

Nagy Adrian

60

165

Silvana

Calea Aradului, D21

Pop Anuchița

1981

166

Rezidențial Erofte Grigore

Erofte Grigore, nr.1B

Hoje Dorel

1200

167

Rezidențial Lăpușului 5

Lăpușului, nr.5

Rotar Cristian

1200

168

Trandafirul

Aleea Călinului, nr. 15, sc. C, bl. X6

Dărăban Avram

66

169

Pilotul

Aleea Călinului, nr. 15, sc. C, bl. X6

Dărăban Avram

46

170

Antonescu 64

Calea Aradului, nr. 23, bl. P64

Crețu loan

290

171

Luceafărul

Calea Aradului, nr. 4A

Pruncuț Selina

301

172

A.P 20

Erofte Grigore, nr. 5

Ghergheleș Florian

2680

173

Crișul Repede

Splaiul Crișanei, nr. 10, bl. B4

Pacz ludovic

591

174

Nr.57

Cazaban, nr. 57, bl. S80

Sârbu Ghe.

511

175

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Decembrie, nr.2

Marcu Andreea

52

176

Lăpușului 25

Lăpușului, nr. 25, bl. Q97

Axinte Pavel

100

177

Poienița 27

Poieniței, nr. 27, bl. C3

Roșu Ghe.

1140

178

Poienița

Poieniței, nr.27, bl. C2

Pupea Vasile

30

179

Onești 218

Oneștilor, nr. 4, bl. D33

Popa Florin

748

180

Meșteșugarilor 201

Meșteșugarilor, nr. 89/A, bl. X201

Bere Teodor

350

181

Cazaban 42

Cazaban, nr. 42

Cziriak Victoria

1160

182

Prima 2000

Cazaban, nr. 34, bl.

X213

Mateaș Leontin

60

183

Cazaban 34X212

Cazaban, nr. 32, bl.

X212

Mateaș Leontin

86

184

Castana

Cazaban, nr. 32, bl. AN151

Mateiaș Leontin

200

185

Cazaban 210

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB 143

Mateaș Leontin

578

186

Salcâmul

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB144

Mateaș Leontin

256

187

Carpo

Cazaban, nr.51

Jurjeac Dorel

270

188

Cazaban 52

O. Densușeanu, nr.3

Trip Benea Florin

102,5

189

Măslinul

Salcâmilor, nr. 17, bl. PB145

Pal Gavril

120

190

Sal 26

Salcâmilor, nr. 26

Labai Daniel

120

191

Traian

Parcul Traian, nr. 13, bl. A2

Niță Adrian

235

192

Viitorul

Lăpușului, nr. 27, bl.

R87, ap. 4

Tiponuț Gligor

1098

193

Lăpușului 83

Lăpușului, nr. 23, bl.Q97

Sârba Florin

1245

194

Salcâmul

Salcâmilor, nr. 16B, bl. PB 166

Lucaci Petre

770

195

Ovid Densușeanu

Ovid Densușeanu, nr.3

Benea Viorel

786

196

211 Meșteșugarilor

Meșteșugarilor, nr. 93, bl.

X169, ap. 3

Vlad Florian

865,5

197

Lăpușului 49

Lăpușului, nr.49, bl. R101

Sabău Vasile

439

198

Călin

Aleea Călinului, nr. 14, bl. X16

Blagea Nicolae

100

199

Călinului 21

Aleea Călinului, nr. 21, bl. X13

Posta Ferenc

165

200

Alexa

Xenopol, nr. 4, bl. PB31

Muț loan

218

201

Ispirescu nr.1

P. Ispirescu, nr-16, bl.

PB 44, ap.1

Meheș Florin

399

202

Petre Ispirescu, nr.228

P. Ispirescu, nr-3, bl.D76

Sabău Anamaria

4227

203

Vulturul

H. Coandă, nr.16, bl. PB

53, ap.5

Mocanu Iona

400

204

Henri Coandă nr.

10

Henri Coandă, nr. 10, bl. PB50

Gaja Lenuța

130

205

Calea Aradului D17

Calea Aradului, nr. 12, bl. D17

Herdea Ionel

94

206

Henri Coandă 2

Henri Coandă, nr.2, bl. PB45

Oros Lidia

146

207

Nr. 36 Cetate

Independenței, nr. 35

Tcaciuc Mihai

384

208

A.L83

Independenței, nr. 24

Gheregi Gabriel

1200

209

1870

Independenței, nr. 24

Kovacs Arpad

1200

210

Feroviarii

Republicii, nr.79/A

Meheș Petru

340

211

Cazaban-Onești

Cazaban, nr. 17, bl.

AN49

Babinszki Alexandru

4844,5

212

Nr.9

W. Shakespeare, nr.31, sc.C

Ionică Vasile

1822

213

Crișana

Splaiul Crișanei, nr. 6

Bunea Aurel

384

214

Carpo 2

Cazaban, nr.51/A

Todiță Emil

288

215

Lăpușului 7/A bl. PB 10

Lăpușului, nr. 1, bl. R8

Oros Dumitru

90

216

Lăpușului 7/B bl. PC 11

Lăpușului, bl. PC11

Gargea Vasile

144

217

Lăpușului 5, bl. PB

9/A

Lăpușului, bl. PB9/A

Bochiș Călin

140

218

Lăpușului 3, bl. P9

Lăpușului, bl. P9

Șandor Ioan

178

219

Oneștilor 80 bl. AN7

Oneștilor, bl. AN7

Macarie Benone

5

220

Cazaban 8 bl. P3

Cazaban 8 bl. P3

Tirlea Ghe.

105

221

Cazaban 6 bl. P4

Cazaban 6 bl. P4

Barna Dorel

42

222

Cazaban 4 bl. P5

Cazaban bl. P5

Toma Ioan

31

223

Cazaban 2 bl. P6

Cazaban bl. P6

Balog Vasile

47

224

Lăpușului 1 bl. R8

Lăpușului bl. R8

Matiaș Emeric

84

225

Salcâmilor 206

Salcâmilor 206 bloc P178

Horga Florin

1200

226

Războieni 85

Razboieni 85

Petruț Octavian

425

227

ADI

Războieni bl T3, sc A, ap 18

Bungău Pavel

280

228

Teiului

Războieni bl T4, sc Bnr.65

Szabo Vilhelm Iosif

320

229

Trandafirilor

Războieni nr.64

Ursz Constantin

460

230

Prut- Eftimie

Grădinarilor nr.25

lanchiș Ioan

656

231

Sorin

Grădinarilor nr.25 bl PB

57

Gordan Liviu

166

232

Moșilor

Grădinarilor nr.25, bl PB

57

Pîrvu Cristian

240

233

Școalelor nr.25

Grădinarilor nr.25, bl PB

57

Dărăban Ghe.

110

234

R 29- R 31 Nufărul

1

Bumbacului nr.25

Birău lancu

590

235

Marmia

Nufărului nr.60

Marge Ioan

1430

236

Fortuna

Bumbacului r. 42

Suplăcan Rodica

700

237

Cantemir C 39

D.Cantemir nr.39, bloc C39

Croitoru Florian

464

238

Cantemir C 2

D.Cantemir nr. 86

David Sebastian

807

239

Dragoș Vodă 3

Dragoș Vodă, nr.9 bloc

P3

Marton Gabor

100

240

Dragoș Vodă C 19

Cerbului nr. 5 A, bl. C 19

Schmidt Maria

100

241

Nr. 10

Str. Calea Mareșal

Averescu nr, 9, bl 9 sc A

Maghiar Gavril

900

242

Borescului

Str. Borsecului

Pop Sorin Dan

6.379

243

Mara

Str. Războieni nr. 66 C

Toth Irina

270

244

Bloc T1

Str. Șelimbărului nr. 38

A, bl T1, ap.1

Maticiuc Viorica

338

245

Timișul

Str. Someșului nr. 9, bl. D64

Mangra Sebastian

316

246

Bumbacului 17-19

Bumbacului nr. 17, bl PB

19

Hotea Augustin

151

247

Bumbacului 19

Aleea Forajului nr. 4 PB

7

Hotia Augustin

257

248

Steluței

Bumbacului nr.19, bl PB

21

Hotia Augustin

2.450

249

Nr.402

Războieni nr. 66 A, bl T6, sc A, etj IV

Trif Vasile

2.110

250

PRO 2000

Liszt Ferencz nr.14

Tripa Dorel

1.280

251

Colibri

Leonardo da Vinci nr.

301 C

Hitas Marin

85

252

Laleaua

Bumbacului nr.24

Onița Ioan

100

253

Leonardo da Vinci 31

Leonardo da Vinci nr. 31PB 85 A

Csiki Zoltan

85

254

Leonardo da Vinci 19

Leonardo da Vinci nr. 19

Chiș Florin

230

255

Venus

Leonardo da Vinci nr. 21,

Megyeri Eva

170

bl D 106

256

Leonardo da Vinci 28

Leonardo da Vinci nr. 28, bl PB 37

Lazăr Viorel

110

257

Cantemir 41

D. Cantemir nr.41

Popos Dan

435

258

D33

D. Cantemir nr. 33, D33, ap. 2

Ciuciu Ghe.

212

259

Dimitrie Cantemir A

D. Cantemir nr.77, bl. C4, sc A

Balaj Ana

485

260

Aleea Stejarilor

D.Cantemir nr.88, C9, ap.37

-

730

261

Sârguința

D. Cantemir nr.75, C6, sc

D, ap. 72

Bot Pop Florica

2.420

262

Teiul

D. Cantemir nr.77, bl. C

4

Oros Teodora

1.100

263

D. Cantemir 10

D. Cantemir nr.88, C 10

Laza Tudor

395

264

Liszt Ferencz nr.2

Liszt Ferencz nr.2, PB 150

Hoduț Adrian

600

265

Toreador

Aleea Zidarilor

Brejea Radu

9.720

266

338 Nufărul

Nufărului nr. 82, B82, ap.18

Stiop Constantin

252

267

C.Nottara C6

C. Notarra nr.6, bl C6

Sotoc Aurel

70

268

Viitorul 43

Nufărului nr.43, bloc D 120

Matei Marian

202

269

Bumbacului 29

Bumbacului 29, PB 35

Lăzurean Ana

280

270

AP 329

Aleea Zidarilor nr.4

Balota Sorin

1.200

271

Leonardo 5

Leonardo da Vinci nr.5 PB 15

Dobai Lucian

225

272

159 Nufărul II

Leonardo da Vinci nr.301

A, PB 159

Fofiu Florin

50

273

Leonardo 10

Leonardo da Vinci nr.10, PB22

-

1200

274

Apsara

Nufărului nr. 27 D, PB

147

-

160

275

Independența

Nufărului nr. 67, bl C 67

Barbura Sorin

790

276

Cerna

Nufărului nr. 65, PB 63, sc A

Todorut Valer

390

277

Morii nr.4

Morii nr.4

Popa Ana

280

278

Nufărul 21

Nufărului nr. 21

Ban Nicoleta

260

279

Peneș Curcanul 34

Peneș Curcanul nr.36

Vancea Daniela

875

280

Dalia

Peneș Curcanul nr.28

Necsa Maria

600

281

Nufărului 84

Nufărului 84

Duluș Geta

50

282

Lotus 98

Nufărului 77

Ionel Sferle

124

283

Nufărului 71

Nufărușui bloc C 71 nr.

75

Vandici Alin

254

284

Lia

Bumbacului nr. 24A, D64

Fărcaș Sorin

300

285

Alexa

Aleea Zidarilor nr.3

Leu Ionel

258

286

Asociația 350

Aleea Zidarilor Z1 sc C

Țigănașu Alina

405

287

316

Bumbacului nr. 8 bl X 2

Prichici Elena

840

288

Bumbacului X8

Bumbacului NR. 14, X8

Scorțe Margareta

364

289

Apateului 9

Apateului nr. 8 bl PB 9

Brînduș Maria

354

290

Apateului 16

Apateului nr. 16

Brînduș Maria

4.020

291

Adona 4

L.Da Vinci nr.4

Fârcă Elena

184

292

349

Aleea Forajului nr.4, bl Z

Filip Vasile

1.340

1C

293

Speranța 6

Aleea Zidarilor nr. 6, bloc Z2

Cuc Florian

1.200

294

Leonardo 3

L.da Vinci nr.3

Cosmescu Marius

232

295

L. da Vinci PB 91

Leonardo da Vinci nr 23

Ilaș Cornel

1.254

296

L. da Vinci 24B

Leonardo da Vinci nr 24 B

Tirla Alexandru

248

297

Felix 1

Bumbacului 28 A

Seceleanu Simona

1.095

298

Nufărului 39

Nufărului 39

Tiriteu Florian

423

299

Zidarilor Z 4

Aleea Zidarilor nr.2

Zaharie Ioan

1198

300

Esmeralda

Bumbacului nr.34 A, bl D 54

Kurtan Gyongi

65

301

Unirea 2002

Ep. N. Popovici nr.9

Moldovan Lajos

64

302

AN 68

Nufărului 68 bloc AN68,

Erdei Gyula

260

303

Peneș Curcanul 22

24

Peneș Curcanu nr.24, bloc X 26, ap.6

Lung Ioan

1035

304

Nufărului 74

Nufărului 74 bloc AN74

Gherle Viorel

135

305

Iris

Nufărului 76, bloc AN 76

Balint Adrian

100

306

318 Nufărul

Str. Nufărului 70, bloc AN parter

Baciu Ghe.

100

307

Ciheiul

Ciheiului nr.1, bloc PB 114

Buta Ghe

135

308

Seleuș

Bumbacului 16

Blaga Vasile

595

309

312 Nufărul II

L.da Vinci 24 A

Bogdan Ioan

1312

310

Prietenia

Nufărului 31

Copil Petru

402

311

C-tin Nottara

C-tin Nottara nr.8

Dumitrășconiu Nicolae

170

312

Orizont

Nufărului nr.27

Selegean Mariana

120

313

Ardealul

C. Noia nr.1

Onița Viorel

240

314

Nottara 2001- C2

C.Nottara nr.2

Tatu Silviu

290

315

AN 72

Nufărului 72

Miriș Florian

48

316

346 Nufărul

Aleea Zidarilor nr.3

Sabău Traian

200

317

Iris 2002

Nufărului 61

Kereji Imre

195

318

Adona

L.da Vinci nr 21

Cadar Costică

1720

319

Lotus

Pta Nucetului nr.2

Bronț Stela

280

320

Nucet 427

Bumbacului 12 A

Felschin Elvira

1040

321

Peneș Curcanul R

25

Peneș Curcanul nr.22

Bronț Alexandru

275

322

Nufărul 78

Nufărul 78

Cuc Teodor

105

323

Speranța

C.Noica 12 B

Toma Augustin

1205

324

Coreea 32

C. Noica 32

Szaloi Francisc

60

325

Egreta

O.Ghibu 28

Ștef Maria

1170

326

Crinul

Bumbacului 26

Butaru Elena

36

327

Trandafirul

Bumbacului 28

Pop Ghe.

210

328

325

Nufărului 25

Volcinschi Petru

2372

329

Ciheiului 13

Ciheiului 13

Peșteleu Petru

1900

330

Leonardo

Ciheiului nr.3

Avram Florica

760

331

Adona

L.Ferencz nr.22

Prică Jan Viorel

630

332

Nufărului 84

Nufărului 84

Duluș Geta

50

333

Apateului 16

Apateului 16

Brînduș Maria

4020

334

Nufărul ALB

Nufărul 66

Miron Alexandru

400

335

Astra

Morii 10

Sălăgean Crăciun

70

336

Vega

Bumbacului 47

Freț Antonio

72

337

Avram lancu

Morii 13

Halas Gavril

1850

338

Morii X 25

Morii 19 A

Ilieș loan

300

339

Nufărul Nou

Nufărului 46 A 46

Boroș Voichița

25

340

Ctin Noica AN30

C-tin Noica nr.30

Hanga Aurel

60

341

Felix

C-tin Noica nr.7

Opriș Ioan

930

342

1 Decembrie 56

Pța 1 Decembrie 56

BLOC 27

Teșan Dorel

5421

343

Crișul

Republicii 51 bloc A, AP.16

Sim Dumitru

1042

344

Blocul Turn

b-dul Republicii nr.3-5 Blocul turn

Gliga Florin

50

345

Cuibul de Barză

Nufărul 13 A

Noduț Miora

72

346

Riki

Ghe Doja 105

Soltan Ion

700

347

IP 3

Făgărașului nr.5

Dudaș Augustin

987

348

Z 1

Ghe. Doja nr.96 bloc Z 1

Gal Ioan

20

349

Spitalul

Ghe Doja 102, bloc C3

Ciordaș Ileana

1970

350

Republicii 23

Republicii 23 bloc D 23

Kovacs Ilona

80

351

Aleea Rep. 49

Aleea Republicii 49

Stoicescu Ion

136

352

Republicii 81185

Republicii 81

Andor Vasile

116

353

Petofi Sandor 19

Petofi Sandor nr.5, bloc A sc2

Daiioș Aranka

645

354

100

Roșiorilor 16, bloc 16

Voiț Florian

7297

355

P-ța București

P-ța Bucureși 2, bloc 2B

Tiburcă Teodor

9724

356

Magheru 11 A

Magheru 11 A

Streng Liviu

150

357

M 4

Magheru 4, bloc M4

Alb Florin

8

358

M 6

Magheru M 6

Bulc Radu Ciprian

80

359

Spicul

Seleușului nr. 38 A, bloc

T1, scB

Pop Sorin

207

360

Norveea

Liliacului nr. 24 D 23

Marian Mirela

400

361

22 Decembrie

22 Decembrie 9 bloc RL

12

Iuhaș Iosif

664

362

Seleuș PB 14

Bumbacului 18 A ,bloc PB 14

Horga Ioan

84

363

Lotus

Bumbacului 22 bloc AN28

Cacarază Petru

52

364

Magheru M8

Magheru nr. 8 bloc M8

Raț Ioan

28

365

P-ța București 6A

P-ța București 6 bloc 6A

Decan Florian

740

366

Magheru 5

Gen. Magheru nr.5, ap.52

Sfârlea Petru

122

367

Magheru 44- 48

Magheru sc C, ap.1

Silișteanu Pavel

64

368

405 Teiul

Someșului nr.4 bloc PC

53

Oltean Mariana

2000

369

Armatei Române 14

Armatei Române nr.14

Binder Oscar

10

370

O.Ghibu 10

O.Ghibu nr.6 X 7

Todincă Tănase

6300

371

Nova 414

Ale. Andrițoiu PB 5

Brișcan Ghe.

1840

372

Venus

Ale .Andrițoiu nr. 21, PB17

Dacin Dan

267

373

Centru Civic A2

P-ța Independenței A9

Totorean Ghe.

60

374

Luceafărul

Independenței 11

Horea Dachi

1000

375

Independenței 13

Independenței 13

Mărușca Maria

1000

376

Cerbului 3

Cerbului 3, bloc PB 24

Chiș Dorina

660

377

Gardenia

Seleușului 27 bloc D 49

Totâlcă Ioan

240

378

Fulgerul

L. Pasteur nr.4

Copăceanu loan

165

379

Feleacul

E. Teodoroiu nr.68

Maleș loan

1950

380

Magnolia 3

Făgărașului 136 bloc C5

Nagy Alexandru

2730

381

Feldioara

Feldioarei nr.14 sc B, ap.

24

Cimpoi Ilie

1770

382

Popovici 86

Ep. N.Popovici nr. 1 bloc PB 86

Suiugan Marius

6

383

Leonardo da Vinci 23

L.da Vinci nr. 23 bloc PC 90

Onaca Virgil

403

384

Salca Q 4

Aleea Salca nr. 26, sc D bloc Q4

Szilagy Tiberiu

91

385

Ep N. Popovici

Ep. N. Popovici nr.7, bloc PB 76

Popa Elena

508

386

Asian

Ale. Andrițoiu 43 PB 31

Duma Otto Ioan

345

387

Grigore Ureche

Feldioarei PB 15 ap 11

Gvinda Elena

5720

388

Iris

G. Ureche 4 A

Cărbunar Petru

70

389

Vaporului 21

Vaporului 15, bloc 15 sc

B ap 89

Burtic Ioan

1545

390

Vaporului 19

Vaporului 19 bloc 19

Reszmuves Zoltan

895

391

Vaporului 17

Vaporului 15

Reszmuves Zoltan

940

392

Vaporului 15

Vaporului

Reszmuves Zoltan

325

393

Omega

Ale. Andrițoiu nr. 35 PB

27

Lung Petru

528

394

Dinamo

Jules Verne nr. 1, PB 79

Șuteu Andon

803

395

Da Vinci 27

L.da Vinci nr. 27 PB 91

Lucaci Lenuța

224

396

Verne 9

Jules Verne nr.9 PB 59 ap,3

Ardelean Gabriel

340

397

Grădinarilor 57

Grădinarilor 61

Caba Emilia

430

398

Grădinarilor 64

Grădinarilor 61

Busuioc Daniel

566

399

Grădinarilor 68

Grădinarillor 61

Bronz Paul

614

400

421

Dragoș Vodă bloc P 4

Moza Sorin

750

401

12 Cicero

D. Cantemir 8

Vrăbiuța Ghe.

289

402

Bloc A1 Cicero

D. Cantemir nr.2 bloc A1

Vrăbiuța Ghe.

11

403

QB6

Aleea Salca nr.3 bloc Q

10, ap 6

Pintea Ioan

660

404

Cantemir 47

D.Cantemir 47, U 47

Nistor Maria

280

405

Mărțișor

Bistriței bloc C8 sc B, ap.

23

Ereș Zoltan

595

406

Dealul Salca

Atelierelor 9 A

Ola Leontin

440

407

Adona 306

Aleea Salca nr.20 bloc CL 1

Tiponuț Viorel

4098

408

Casa Noastră

Aleea Salca nr.20 bloc Q

1

Matei Florica

100

409

Căminul

d. Cantemir 45, U 45

Tămaș Virgil

210

410

Salca Q3

Aleea Salca nr. 24, bloc

Q3, ap.17

Baba Valer

42

411

CFR Războieni 102

Războieni nr.102 sc A

Golderberg Maria

240

412

Andrițou 19

Ale. Andrițoiu 19 bloc PB

16

Crăciun Ilie

260

413

Monaco

Grădinarilor 47, bloc PB 24

Indrie Traian

2436

414

Aurora

Liliacului36 bloc PB 34

Nagy Ghe.

620

415

Selena

O.Ghibu nr. 22 bloc Q a

2

Sărac Pavel

400

416

Căminul

Lanului nr. 7 bloc PB 7

Gherman Petru

551

417

Thora 3

M.ALE.Averescu nr. 3 A,

BLOC 3 A

Maerescu Cristina

340

418

L.Ferencz PB 82

L.Ferencz PB 82, nr. 6

Vlad Otilia

188

419

LEO

Ale. Andrițoiu nr. 24, PB

24

Rob Pavel

186

420

SEL 2830

Ale. Andrițoiu nr. 41, bloc PB 30

Mateșan Cosmin

240

421

Carmix

Ale. Andrițoiu nr. 31, PC 25,.

Pleș Adrian

355

422

Albina

D. Cantemir77, bloc C4, etj 2

Alisoaie Rodica

532

423

333 Costa Foru

Costa Foru nr. 2 C 12

Țigan Petru

315

424

Dimitria

Jean Jaurez nr.6 bloc C43

Kovacs Maria

152

425

Jeanina

Jean Jaurez NR. 6, bloc D60

Pop Ghe.

40

426

Atelierelor 11

Atelierelor 11

Bițurcă loan

60

427

344 ZP 8

Atelierelor nr. 15, blocZP

8

Demian Dan

1.644

428

Grădinarilor 70

Grădinarilor nr.70, bl. X70

Teodoriu Constantin

50

429

Vișinul

Seleuțului ne. 31, bloc D

47

Rusu Vsile

516

430

Someș 51

Someș nr. 1, bl. PB 51

Tamaș Florentina

180

431

Andrițoiu 29

Ale. Andrițoiu nr.39, bl PC29

Dudaș Nicolae

322

432

XENA

Grădinarilor nr.61

Raț Ioana

643

433

TICO

Grădinarilor nr.61

Szasz Ioana

1040

434

Barierei 19

Barierei 22, bloc PB15

Hoduț Fâșie Simona

628

435

Ozana

Dragoș Vodă nr. 17 bloc

P7

Pușcaș Marius

105

436

Flavius

Fluviului nr. 3, bloc PB

30

Crișan Dumitru

121

437

Cerbului 2

Cerbului 2

Hălmăjan Nicolae

67

438

Cerbului 7 A

Cerbului 7

Almăjan Savu

360

439

Nufărului 73

Nufărului 73, bloc APB

69, sc A

Romaniuc Adrian

190

440

PB 19

Ale. Andrițoiu nr. 25 bloc PB 19

Ungur Daniel

116

441

Olimp

Ale. Andrițoiu nr.15 bloc PC 14

Tripon Ioan

305

442

PB 15

Ale. Andrițoiu nr. 17, bloc PB 15

Curpaș Ioan

349

443

Biomixt

Ale. Andrițoiu nr. 33, bloc

PB 26, ap1

Bodea Petru

275

444

Dragon

Barierei nr. 20, bloc PB

20

Maghiș Florin

680

445

PETRO

Barierei nr. 14, bloc PC

2, ap.2

Adm. Amariței Ana

257

446

Cerbul

Cerbului nr. 1, bloc PB

23

Toth Ludovic

450

447

Barierei 16

Barierei nr. 16, bloc PC

Crișan Sorin

374

22

448

Fluviului 30

Fluviului 3, bloc PB 30

Ciontoș Florica

72

449

Vidra

Cerbului nr. 7 bloc C 17

Adm. Banciu Lenuța

119

450

Barierei 12

Barierei 12 bloc PB 28

Cociș Dan

255

451

PB29

Barierei nr. 10, bloc PB

29 ap 14

Covaci Gabriela

300

452

Smochinului

Războieni nr. 66 A, bloc

T6, sc B

Anton Cecilia

515

453

PC 2 Războieni 48

Războieni nr. 48

Silaghi Cristian

91

454

Cantemir 29

D. Cantemir nr. 29

Adm. Tomasciuc Dorel

600

455

Grădinarilor 66

Grădinarilor 61

Cocis Maria

220

456

TOMA

Grădinarilor 61

Dascălu Afanasi

330

457

DELTA

Prutului nr. 6, bloc D 13, etj II

Sime Pavel

256

458

Veneția Oradea

Prutului nr. 6, bloc D 13, etj II

Sime Pavel

2883

459

Ale. Andrițoiu PB

13

Ale. Andrițoiu 13, bloc PB 13

Toma Mircea

119

460

Scoalelor PB 60

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Ban Ana

140

461

Hercules

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Kiss Ioan

201

462

Venus

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Fechete Ioan

146

463

Selena D 66

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Mărcuș Ioan

248

464

SELE 25

Grădinarilor 25 bloc PB

57

Pașcalău Ioan

358

465

POIANA

Grădinarilor 25 bloc PB

57

But Laszlo

124

466

Vlădeasa

O.Goga nr.75 bl D1

Gros Florian

740

467

Blocurilor D

Calea Aradului nr. 57, bl

D40

Tirpe Ghe.

1037

468

Seleușului D21

Liliacului nr. 26 bloc D 21

Neagu Marius

289

469

Snagovului 4

Snagovului nr.4

Damian Ghe

96,8

470

E. Teodoroiu 68

E. Teodoroiu 68

Silaghi Ghe.

471

471

Aluminei 173

Aluminei nr. 173 PB 61

Pogar Robert

405

472

119 Zona de Vest

Italiana nr.18

Heputiu Pater Teodor

12.507

473

Delta

Transilvaniei nr. 20 bloc K1 scA

Haias Aurelia

110

474

Nicolae Popovici PC

117

Liszt ferencz nr.4 bloc PC 117

Colte Mircea

36

475

Modern

Ale. Xenopol nr.12

Marian Florin

528

476

Cantemir 33

Lugojului nr.9 PB 3

Berlo Pavel

3.413

477

Ștefan cel Mare 410

D

Ștefan cel Mare nr. 68 ap.D 20

Lacraru Ibolya

910

478

A.L. 158

Podului 23

Balaj Călin

438

479

Păsărilor

R.Wagner nr.2, bl PB 24

Dorca Marius

1200

480

Liniștei 2

Ep.Ioan Suciu nr. 2 bloc

ZP 10

Mihalache Lucia

3951

481

Liniștei

Ep. loan Suciu nr. 22,

Vidican Ștefan

2574

blocPB 11

482

Mareșal Avrescu

Mareșal Al. Averescu nt.

15 A

Mercea Pavel

302

483

Serena

Podului nr. 21 SERE

Negruț Mihaela

323

484

Aura

Podului nr. 27, sc A 27 sc B,

Hoduț Fâșie Floare

615.5

485

Doina Bălcescu

165

Doina nr. 10, PB 62 sc 1

Ursu Anghel

5.490

486

Speranța

Podului nr. 7, bloc B 9, sc B

Sălăjan Adriana

250

487

E 2 Rogerius 10

Șelimbărului nr. 13 bloc

F2, sc D

Man Ioan

2,000

488

Șelimbărului 3 bloc F7

Șelimbărului 3 A

Mercean Vasile

1,800

489

Lacul

Moldovei nr. 4 bloc PB 8

Zot Ioan

2,653

490

Leonardo da Vinci 6

Leonardo da Vinci nr.6, bloc PB 20

Berche Marioara

72

491

Cerbului 9

Cerbului nr.9, bloc PB 13

Boros Dan

126

492

Cerbului 4

Cerbului nr. 4A bloc PB

25

Nagy Alexandru

179

493

Cerbului PB 32

Cerbului nr. 4A, bloc PB

32

Buibaș luliana

254

494

115 Sulfinei

Aleea Sulfinei nr.9, bloc G1

Brudasca Aurel

20.200

495

Iris

Odobești nr.22, bloc pb

84

Pintaș Ghe.

214

496

Crinilor

Barierei nr. 29

Lenocki Tiberiu

200

497

Lalescu PB 43

T. Lalescu nr.18, bloc PB

43

Opriș Octavian

139

498

Leonardo da Vinci 26

Leonardo da Vinci nr.

260

Mutu Maria

232

499

Cazaban 241

Cazaban nr. 30, bloc AN

216

Gavruța Floare

1.070

500

Cazaban 242

Cazaban nr.30, bloc AN

216

Gavruța Floare

416

501

CECI A1

Independenței nr.51, bloc

A1

Popa Viorel Bogdan

720

502

Corneliu Coposu 3

Corneliu Coposu nr.3

Gurbai Bela

110

503

Bloc Turn B 29

Corneliu Coposu nr. 9A, bloc B29

Bona Maria

80

504

Corneliu Coposu 16

Corneliu Coposu nr.16, bloc C2

Hodișan Gavril

20

505

Moldovei

Str. Moldovei nr.11 F, bloc PC 14

Terebent Maria

165

506

Slatinei 21 BIS

Slatinei nr.21, bloc PC

49, ap.4

Deac Ioan

200

507

Teiul 27

Traian Lalescu nr. 27

Bancu Miron

161

508

Consad

M. Sadoveanu nr.2, bloc DP 74

Mocan Ioan

480

509

Coposu BT 2

Corneliu Coposu nr.1, bloc BT 2

Ciucanu Viorica

60

510

Moldovița

Moldovei nr.4, bloc AN

22

Zot Ioan

525

511

Podului 5 B10-B12

Podului nr. 5, bloc B10,

Maier Ecaterina

310

ap.13

512

Posada S14

Podului n.5, bloc B10, ap.13

Maier Ecaterina

350

513

Podului nr.5 -B10-B

Podului nr.5

Maier Ecaterina

296

514

Safla

Flamarion nr. 2A

Pop Florica

950

515

Ștefan cel Mare 63

Milcovului nr.15, bloc D

59

Jurca Aurel

2.075

516

Doina 17

Doina nr.17, bloc PC 101 A

Ciupa Maria

111

517

166

Lisabonei nr.9, bloc PB

55

Lucaci Nicolae

1.967

518

Negruzzi

C.Negruzzi nr.13, bloc PB60

Klein Tiberiu

4.101

519

108 Tușnadului

Sovata nr.91, bloc Q8, sc

B ap. 13

Mureșean Andrei

6.325

520

Brîncuși 144

Brîncuși nr. 6, bloc 28

Balmoș Florian

8.995

521

Carpați nr.60

Sf. Apostol Andrei nr.60

Toia Constantin

690

522

114 Rogerius

Aleea Rogerius nr. 2C

Torok Zoltan

4.165

523

141 Sanda

B-dul Ștefan cel Mare nr. 140, bloc AN 27

Gavriș Adrian

6.780

524

Stejarul

Mehedinți nr. 30, bloc PB

20

Bălănean Tiberiu

2.507

525

Ideal

Milcovului nr.11, bloc D 54

Moraru Florin Jenel

1.383

526

Șelimbărului nr.1

Șelimbărului nr. 1, bloc F

8, sc A

Horvath Ioan

6.852

527

Polpul

Flamarion nr. 2 A

Boldog Laura

962

528

Slatinei 21

Slatinei 21, bloc PB47

Ungur Dumitru

260

529

Sovata 13B PB3

Sovata 13B, bloc PB3, ap3

Lenti Bela

375

530

Lebăda

Sovata 48, bloc Q1,

ap.12

Maghear Ana

600

531

Victoria 23

Sovata 23, bloc 2

Bacter Dorin

50

532

Crișul Repede

b-dul Dacia 104, bloc

AN4

Erdei Zoltan

5000

533

Progresul 75

Progresului 75

Nacu Vasile

53

534

Flamarion

Flamarion 4

Moș Traian

1116

535

238

Sf. Ap. Andrei 58, bloc C30

Mieluț Gabriel

15

536

Aluminei 37 A

Aluminei 37 A

Nemeș Ioan

864

537

Sovata 15

Sovata 15, bloc PB 5 A

Barar Laviniu

1730

538

Sovata 50

Sovata 50, bloc C7

Duca Aurel

900

539

Dobreștilor 10

Dobreștilor 10, bloc D7,

et.2

Mihuț Daniel Ioan

1253

540

Columna 109 B

Aluminei 74, bloc D5

Ardelean Elisabeta

1120

541

Slatinei 27

Slatinei 27, bloc D41 - 42

Tămaș Ioan

110

542

Magnolia 2

Transilvaniei 18, bloc U2

Zahari Matei

935

543

K1 scara C

Transilvaniei 18, bloc U2

Zahari Matei

125

544

Zig Zag

b-dul Dacia 104, bloc AM

4

Vesa Sabău Viorica

1010

545

Dacia 100

b-dul Dacia 104, bloc

AN4

Lazăr Teodor

5850

546

Dacia 110

b-dul Dacia 110, bloc B1

Vereș Maria

215

547

Dacia 116

b-dul Dacia 116, bloc B4, scara A

Sînza Florin

729

548

Theodor Speranța

Ștefan cel Mare 112, bloc D7

Florin Marți

5380

549

Spartacus 48 Q B

Spartacus 48, bloc

SQ1 ,scara B

Szentmihalyi Laszlo

176

550

P121

Călugăreni 12

Ballo Zsolt

438

551

Dacia 8

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Bondar Ghe.

200

552

30 Apartamente

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Buchanzoo Zsofia

600

553

Dacia - Muzeu

b-dul Dacia 8, bloc A4, ap.21

Mîrza Cornel

450

554

52/A

b-dul Dacia 51, bloc AN

52, sc. B

Grebenișan Gavaril

175

555

Dacia U1

b-dul Dacia 60, bloc U1

Pantea Doina

137

556

Dacia 171

b-dul Dacia 48

Zahu Karol

488

557

Aurora

Aluminei 47, bloc A4, scara B

Hudea Maria

7685

558

Viitorul

Aluminei 47, bloc A4, scara B

Vușcan Dan

4582

559

Luceafărul 138

Sovata 42, bloc C9, et.11

David Viorel

3341

560

Olimpia

Transilvaniei 18, bloc U2

Suciu Cornel

4210

561

Diana

Transilvaniei 18, bloc U2

Negrău Pavel

150

562

Dacia U2

B-dul Dacia nr.58, bloc U2

Leș Cristinel

56

563

N. Bălcescu B29

B-dul Dacia 52, bloc B29

Nistor Maria

507

564

Sovata PB 28/29

Sovata 43, bloc PB 28

Leș Cristinel

320

565

Dacia 38

Dacia 38 bloc U 115

Ile Virgil

384

566

C-tin Brîncuși

Dacia 52, bloc AN 34

Savan Augustin

340

567

Dacia 44

Dacia 44 bloc B12

Chirilă Elvira

530

568

Speranța 151

Ștefan cel Mare 79 bloc

C29

Marchis Alexandru

4394

569

Dacia 2

Ștefan cel Mare nr. 4

Onac Livia

1140

570

Aluminei M 6

Aluminei 86 bloc M6 sc B

Bei Viorica

1190

571

Progresul 1

Sf Ap Andrei 123 bloc PB 148

Hoduț Viorel

2136

572

Dacia 21

Dacia 21 bloc C5

Rugan Ghe.

50

573

Progresului 40-46

Progresului 40-46

Nadiș loan

658

574

Lumința

Aluminei nr. 37 D

Stroe Mircea

202

575

Dacia 135

Str. Doina nr.20 bloc PB 92

Mădăras Sebastian

2600

576

180 Dacia

Dacia 30 bloc D57

Olariu Gheorghiță

3520

577

130 Moldovei

Moldovei 54 bloc Q R 49

Bonaciu Ghe.

1563

578

Negruzzia

Ctin Negruzzi nr.1 bloc PB20

Urziceanu Emil

321

579

AN 56

Dacia 33 bloc AN 56

Maghiar Ioan

250

580

AN 55

Dacia 35 bloc AN 55

Bara Ioan

250

581

AN 54

Dacia 39 bloc AN 54

Hodișan Florica

582

Stejarul

Aluminei 47, bloc A 4

Iordache Nicolae

2920

583

Progresului 19-20

D

Sf. Apostol Andrei 40

Hardălău lonuț

621

584

Sovata 41

Sovata 41

Onilă Elena

344

585

Spartacus 44

Spartacus 44, bloc S Q 3

Nan Aurel

1410

586

Rogerius 234

Aleea Rogerius nr. 1 bloc G6

Lerințiu Ana

2400

587

Aluminei B 4

Aluminei 68 sc C

Cuc Lia

2482

588

Decebal 14

Decebal 14 bloc D 99

Turcuț Dorina

595

589

Transilvaniei 21 B

Transilvaniei nr. 21, bloc

A 1, sc B

Ferician Ioan

120

590

Călugăreni

Transilvaniei nr. 8, bloc U

2

Moț Ghe.

17.240

591

Magnolia Vest

Șelimbărului nr.5 bloc F 6 sc D

Rus Liviu

4250

592

D34

Aluminei nr. 7 bloc D 34

Balaș Orlando

427

593

Sovata 101

Sovata 60 bloc C 2

Stănciulescu Mariana

2359

594

Sovata 62

Sovata 62 bloc C1

Fitero Maria

396

595

Sovata 11

Sovata 11 bloc PC ap 4

Jugreștean

Grațian

778

596

Crissia

Sovata 35 bloc PB 13

Meteșan Vasile

64

597

Decebal 29

Decebal 29

Vigh Alexandru

354

598

Decebal 54

Decebal 64 bloc C7

Chiș Cornel

1960

599

Decebal 54

Simion Bărnuțiu 27 bloc

C 20 ap 3

Chiș Dorel

1960

600

Atreides

Podului br. 5 bloc B 10, sc B

Toca Aurel

85

601

Cristal

Predeal 4

Mihăilă Ștefan

33

602

Iza 27

Iza 29, bloc F 11

Borbely Maria

1723

603

Spartacus 48

Sartacus 48, bloc SQ 1sc A

Szenthihalzi Laszlo

904

604

Dacia 105/A

Dacia 105 A bl B3, scA

Palcu Mariana

2.940

605

Dacia 114

Dacia 114 bloc B3 sc B

Magdău Ioan

1115

606

Xenopol

A. Xenopol nr.5

Maciuc Ghe.

254

607

Densușeanu 195

O.Densușeanu nr.1, P 192

Geszti Nicolae

382

608

Trei X

Salcâmilor 24 B

Cziriak Victoria

640

609

Antonescu 63

Calea Aradului nr. 25

bloc PB 63

Toth Andrei

418

610

Italiană 117

Italiană 35. Y 2 sc D ap

62

Popa Ghe.

5142

611

Sinteza

Podului 19 ap 55

Cioran Eva

434

612

Traian

Decebal 4-6 bloc B 51,

Busuioc Ioan

755

613

Scorilo 21

Decebal 21, bloc C 85 A

Ștefănuț Traian

302

614

Ambianța

Dacia nr. 45 bl A2

Filimon Florin

64

615

Dacia

Dacia 45 bl A2

Mastan Silviu

3526

616

Cazaban 516

Cazaban 516, blocZ18

Matei Ioan

236

617

C-tin Noia 15 A

C. Noia 15 A, D1

Moise Floare

3347

618

Viteazul

Dacia 27

Silaghi Iuliana

805

619

Sahsa

Decebal 25

Aroboaie Mariana

170

620

199

Cazaban 56 bloc AN 198

Csotea Vasile

300

621

205

Piteștilor 41

Sălăgeanu Ghe.

41

622

Roxana

Transilvaniei 7 bloc AN 3

Jurcă Radu

50

623

Galileo Galiei 16

Galileo Galiei 16

lonaș Cătălina

700

624

AN 19

Moldoveui 94 bloc AN 94

Carțiș Angela

195

625

Șelimbăr

Selimbărului 9 bloc F 4

Behea Mihai

4800

sc D

626

Transilvaniei 6

Transilvaniei 6

Nicolae Zaha

6414

627

Menumorut Conta

Menumorut 6 bloc D 105 B

Tisca Ioan

5102

628

Phonix

Dacia 51 bloc AN 50 D B

Onilă Elena

150

629

102 Sovata

Sovata 34 A

Groza Doina

5345

630

Speranța

Aluminei 53

Oros Călin

376

631

Sovata PC 14

Sovata 37 A

Bughiu Floare

149

632

Spartacus 42

Spartacus 42

Bughiu Floare

189

TOTAL                   Suprafața asociații de proprietari

644.889

TOTAL GENERAL DERATIZARE

1.994.455

Întocmit, Loreta Malain

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 539/2011

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiul Oradea

Obiectul caietului de sarcini

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

 • 1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare din cadrul serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

 • 1.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

 • 1.3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta de exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • 1.4. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la executarea activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare din cadrul serviciului de salubrizare.

 • 1.5. Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incediilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului/activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si care sunt in vigoare.

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

1.6.Operatorii serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare vor asigura:

 • a) Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

 • c) Respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) Furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C.,a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

 • e) Respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;

 • f) Prestarea serviciului de deratizare,dezinsectie,dezinfectie si tratamente fitosanitare la toti utilizatorii din municipiul Oradea pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) Aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • h) Elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

 • i) Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • j) Evidenta orelor de functionare a utilajelor;

 • k) Personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract;

 • l) Conducerea operativa, asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie;

 • m) O dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract;

 • 1.7.Executarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare, trebuie sa se realizeze in maxim 7 zile pentru o etapa (in cazul lucrarilor desfasurate pe domeniul public se vor asigura minim 8 echipe de lucru a cate 3 operatori), ceea ce presupune asigurarea numarului necesar de utilaje si personal calificat. Neincadrarea in acest termen constituie executarea necorespunzatoare a activitatii.

1.8.Obligatiile si raspunderile personalului operativ ale operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului.

1.9.Activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfectie si tratamente fitosanitare, se vor aplica la suprafețele din raza domeniului public si privat al municipiului Oradea dupa cum urmeaza:

 • 1.9.1) activitatea de dezinsecție care se efectuează in:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice

 • b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case

 • c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică

 • d) parcuri, scuaruri, spații verzi din cvartalele de locuit (care au fost incredintate spre intretinere asociatiilor de proprietari si locatari, fiind incheiate in acest sens partenierate intre asociatiile de proprietari si asociatii), cimitire, maluri de lac

 • e) piețe, târguri, oboare

 • f) zone demolate și neconstruite

 • g) case (gospodarii individuale)

 • h)spatii de protectie civila

 • i)unitati de invatamant si sanatate

 • j)mijloace de transport in comun

 • k)societati comerciale ,PFA cu specific alimentar

 • l)societati comerciale ,PFA cu specific ne alimentar

 • m)depozite de deseuri municipale si asimilabile, alte terenuri pentru depozitare de deseuri

 • n) platforme, ghene si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere

 • 1.9.2) activitatea de dezinfecție care se efectuează în:

Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

cladiri ale institutiilor publice

parti comune ale cladirilor tip condominii( asociatii de proprietari- casa scarii, subsoluri inundate, umede sau uscate) case-gospodarii individuale spatii de protectie civila

unitati de invatamant si sanatate piețe, târguri, oboare

 • g) mijloace de transport in comun

 • h) platforme, ghene si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere

 • i) societati comerciale, PFA cu specific alimentar

 • j) societati comerciale, PFA cu specific nealimentar

 • 1.9.3) activitatea de deratizare care se efectuează în toate locurile in care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun

 • c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor

 • 1.9.4) activitatea de tratamente fitosanitare se execută in : parcuri, scuaruri, cimitire, aliniamente stradale, malurile cursurilor de apa din municipiu si zonele verzi din cvartalele de locuit(care sunt incredintatespreintretinereasociatiilordeproprietarisaulocatari)

2.DEZINSECTIA, DEZINFECTIA , DERATIZAREA SI TRATAMENTE FITOSANITARE

 • 2.1. Operatorul economic selectat va avea dreptul de a desfasura activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in mod exclusiv, in Municipiul Oradea, in conditiile legii.

 • 2.2. Activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor aplica la urmatoarele obiective si suprafete dupa cum umeaza :

Municipiul Oradea dispune de o suprafata administrativa de 11556 ha din care intravilan 7719 ha.

Cantitatile estimate pentru efectuarea prestatiilor sunt (suprafete apartinand domeniului public al municipiului Oradea):

pentru activitatea de deratizare - suprafața totala -1.994.455 mp;

pentru activitatea de dezinsectie- suprafata totala - 2.286.655 mp;

pentru activitatea de combatere alarvei miniere- suprafata totala- 302 400 mp.

Ate tratamente fitosanitare se efectueaza pe baza de comanda

Nota 1 :In functie de situatia infestarii cu afide sau alte boli si daunatori ai arborilor ornamentali din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale si cvartale de locuit din municipiul Oradea se vor emite comenzi incare se va specifica suprafetelesi zonelein care se vor efectua tratamentele fitosanitare care se impun.

 • 2.2.1. Suprafetelesepotmodificaanual si in raportdeevolutiasuprafetelorzonelorde intravilan.

Nota 2: Modificarea suprafetelor se va materializa prin intocmirea unui act aditional la contractul de concesiune; dupa aprobarea solicitata in acest sens Consiliului Local al municipiului Oradea.

La lucrarile de deratizare, dezinsectie si tratamente fitosanitare, Primaria municipiului Oradea isi rezerva dreptul de a mari numarul de treceri prevazute in Caietul de Sarcini, in functie de necesitate.

 • 2.3. Alte date tehnice de executare a serviciului

  • 2.3.1. Activitatile dedezinsectie, dezinfectie si deratizarecuprind urmatoareleetape:

 • a) Cunoasterea zonei unde se executa dezinsectia, deratizarea si dezinfectia;

 • b) Stabilireadaunatorilordin zonaundeseexecutadezinsectia, deratizareasi dezinfectia;

 • c) Determinarea nivelului de infestare;

 • d) Stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectiesi dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aibaremanentaridicatapentru caeleajungfoarte repedein apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante;

 • e) Pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelorutilizate;

 • f) InstruireaoperatorilorDDDcare executa deratizare, dezinsectie si deratizare;

 • g) Anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, intervalul orar si cine executa lucrarea.

2.3.2.In urma sesizarilor persoanelor fizice, juridice, institutii publice abilitate si asociatiilor de proprietari/locatari, cu privire la zonele infestate cu daunatori (insecte si rozatoare), agentii DDD se vor deplasa la fata locului si potrivit zonei si tipului de daunator, vorluamasuraaplicarii tratamentelor astfel incatsanu fie afectate apasi solul.

 • 2.3.3. Agentii DDD vor verifica periodic, in urma tratamentelor aplicate riscul de infestare cauzat pe de o parte de aparitia insectelor din habitate larvare netratate, iar pe de alta parte datorita migrarii adultilor din zonele invecinate sau iesirii acestora din locurile de adapostire in care nu au au avut de suferit din cauza tratamentelor spatiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceata calda.

 • 2.3.4. Pentru fiecare din aceste doua tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele insecticide conditionate special pentru tipul respectiv de tratament.

 • 2.3.5. Locurile pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere sunt locurile unde se cuibaresc insectele si rozatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infectie, iar agentii DDD trebuie sa aplice tratamente periodic, pe eticheta de toxicitate urmand asescriedatacand s-aefectuatultimul tratament.

 • 2.3.6. Agentii DDD trebuie sa fie bine instruiti pentru manevrarea substantelor toxice; in caz de accident cu aceste substantetrebuie sastie saintervinacatmai urgent.

 • 2.3.7. Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul substantelor toxice sau ambalajele acestora, trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substantele sau ambalajele toxice pe traseu.

 • 2.3.8. Dupa terminarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se vor amplasa afisele pentru avertizarea populatiei asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate in locuri vizibile.

3.CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIILOR PUBLICE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE A MUNICIPIULUI ORADEA

 • 3.1. Conditii tehnice

  • 3.1.1. Prestarea serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a Municipiului Oradea trebuie asigurata in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

  • 3.1.2. Masinille si utilajele necesare desfasurarii activitatilor specifice serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, trebuie sa fie in proprietatea/leasingul operatorului.

  • 3.1.3. Utilajeletrebuie mentinutein starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

  • 3.1.4. Operatorul trebuie sa faca dovada ca detine, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfasurare a activitatii. Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii mijloacelor de comunicare si echipamentelor necesare desfasurarii activitatii. (recipienti pentru prepararea substantelor, mensuri, palnii etc.) Deasemeni trebuie sa faca dovada detinerii unui depozit in municipiul Oradea pentru pastrarea substantelor toxice si decontaminarea echipamentelor si aparaturii folosite la activitatile care fac obiectul contractului .

  • 3.1.5. Prestatorul va prezenta in documentatia de oferta, propunerea tehnica in care va evidentia conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatiei de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si a tratamentelor fitosanitare a domeniului public si privat si de transport al deseurilor rezultate, cu referire la personalul care presteaza serviciul si utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, norme de timp pe unitate de suprafata pentru fiecare unitate precum si investitii cu privire la ridicarea standardelor de calitate a serviciilor etc, sub forma de oferta tehnica.

Planificarea unor investitii efectuate de operator in vederea cresterea calitatii si eficientei serviciului prestat nu implica obligatii suplimentare pentru Consiliul Local Oradea pentru procedura de concesiune viitoare sau pentru prelungirea prezentei concesionari.

3.1.6.DERATIZAREA

 • 3.1.6.1. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii

rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestoara la un nivel numeric redus.

Deratizarea - distrugerea rozătoarelor dăunătoare- are un rol deosebit de important deoarece

acestea constituie un permanent pericol de boli si pierderi economice.

Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestație scurta (16- 21 zile) fătări frecvente (2-8 /an), cu un numai mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2 -4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani.

Principalele rozătoare de la noi sunt :

 • - popândăul, șobolanul cenușiu, șobolan de casă, șoarecele, specia albastră a șoarecelui de casă, șoarecele de pădure.

Măsurile de combatere sunt:

Preventivă - profilactică - defensivă realizandu-se prin:

 • - împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective

 • - îndepărtarea surselor de apă și hrana pentru rozătoare

 • - distrugerea locurilor de adăpostire pentru rozătoare.

Deratizarea previne si combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin mușcătură sau

contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, șoareci si șobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale și reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate.

Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice si parazitare, atât la om cat si la animale, este bine cunoscut. Șoarecii, dar mai ales șobolanii, sunt rezervoare de infecție si vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc.

 • 3.1.6.2. Substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare, vor fi sub forma de momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat sau pastă ), sau produse de către operator pe suport cerealier si/sau alte tipuri de momeli propuse de către operator si avizate de Ministerul Sanatatii.

Momelile toxice care se vor amplasa in locuri deschise, vor fi introduse în stații de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală și vor purta inscripții ”Pericol de otrăvire" sau ”Atenție sau pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor - Nu le atingeți !!!" și se va menționa telefonul prestatorului. Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform prospectelor substantelor utilizate.

Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale prestatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranță privind sustragerea sau împrastierea lor.

Reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face zilnic sau la 2 zile de la prima amplasare, după caz, cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

 • 3.1.6.3. Substanțele folosite în deratizare vor fi depozitate și vor îndeplini următoarele condițiile astfel:

 • 1. Societățile trebuie să țină evidența intrării si livrării produselor si substantelor toxice în registre speciale,

 • 2. Să aplice măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare și să

asigure instruirea personalului cu privire la masurile ce trebuiesc luate pentru protecția muncii și intervenției cu antidot de urgenta,

 • 3. Să ambaleze și să transporte produsele si substanțele toxice în astfel de condiții

încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om și la

animale și poluării mediului înconjurător.

 • 4. Manipularea produselor substanțelor toxice se va face in conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

 • 3.1.6.4. Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană.

 • 3.1.6.5. Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor și a mediului ambiant. Intreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terti revine operatorului.

 • 3.1.6.6. Înainte de începerea lucrărilor în teren beneficiarul va emite ordinul de incepere a lucrarilor iar

operatorul va anunța beneficiarul pe baza unui preaviz de execuție sau a unei înștiințări, data si ora de incepere a

lucrarilor.

 • 3.1.6.7. În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediată vizibilă proprietății beneficiarului sau unor terțe persoane, acest fapt va fi menționat pe procesul verbal de recepție și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură sa afecteze viata si sănătatea oamenilor.

3.1.6.8. Deratizarea se executa:

 • a) Pentru domeniul public, minim o data pe semestru și ori de cate ori este nevoie, in urma monitorizarii;

Lucrarea de deratizare se va efectua in minimum 2 etape: etapa de primavara ( in perioada 15-30 aprilie ) si etapa de toamna ( in perioada ( 1-15 octombrie) cat si in functie de gradul de infestare cu rozatoare constatat in timpul monitorizarilor periodice.

Durata de executie va fi de maximum 7 zile, urmand ca in timp de 7-10 zile sa se completeze zilnic momeala consumata pana cand ultima cantitate administrata ramane neconsumata.

 • b) Pentru operatorii economici si institutii publice, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) Pentru populatie, minim o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie ( in gospodarii proprii, parti comune ale cladirilor din condominii, blocuri de locuinte, case ).

 • 3.1.6.9. Moduldeprotectiea mediului :

- se au in vedere efectele asupra resurselor de apa subterana, prin reducerea consumului excesiv de substante toxice , colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deseurilor toxice in vederea neutralizarii.

- evitarea poluarii solului;

- evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protectie;

- evitarea efectelor negative asupra vietii sociale si economice a populatiei;

- evitarea depasirii nivelului de poluare fonica.

3.1.7.DEZINSECTIA

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor si metodelor de prevenire si combatere cu substanțe

chimice specifice a artropodelor ( insecte in stadiul de larva sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase si parazitare pentru om si animale sau generatoare de disconfort.Speciile de insecte cele mai des întâlnite in acest domeniu de activitate sunt: : gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, ploșnița de casa,ploșnița porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor.

Din punct de vedere practic, dezinsecția este de doua feluri :

 • - preventivă ( profilactică ) care are scopul de a împiedica înmulțirea si răspândirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie sa aibă caracter permanent;

 • - curativă (terapeutica sau de combatere) în focar, care urmărește distrugerea si indepărtarea

insectelor si artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează; ea se realizează la intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică.

Dezinsecția previne si combate transmisia unor boli de către insecte si acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenți cauzali ai unor pagube economice, precum si agenți de transmisie la om si animale, a unor boli infectioase si parazitare.

Primejdia mare pe care o prezintă insectele dăunătoare se datorește puterii mari de înmulțire și voracității lor

exagerate.

Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi cât și la animale.

Câteva boli propagate de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact cu alimentele: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxiinfecții alimentare, viroze, etc.

 • 3.1.7.1. Factori care influențează dezinsecția:

 • a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

 • - pulverizarea și tratamentul la sol, sub forma de ceață, în parcuri, zone cu verdeața, pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte asigurând distrugerea lor imediată

 • - tratamentul terestru și delarvizarea terenurilor de propagare, de ex : terenuri mlăștinoase, rauri

lacuri, bălți,etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă

 • - dezinsecția în subsoluri, casa scărilor și poduri ( inclusiv cele de locuințe ) unde există unul din cele mai mari focare de țânțari, ocazie cu care se distrug si focarele celorlalte insecte.

 • b) Eficiența desfășurării simultane a tratamentelor:

 • - tratamentul terestru prin combaterea directa a adulților si larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficiență a operațiunii de dezinsecție

 • - tratamentul in subsoluri, casa scărilor și poduri asigura confortul imediat.

 • c) Costul produselor utilizate si cantitățile de insecticid folosit / unitatea de măsură

3.1.7.2 Criterii de alegere a insecticidelor

 • 1. Eficacitatea

 • 2. Ușurința în prepararea si aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor

 • 3. Economicitatea

 • 4. Lipsa corozivității si a efectelor distructive

 • 5. Cunoașterea toxicității insecticidelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție

recomandate

 • 6. Spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare

 • 7. Domeniul de aplicabilitate : (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, cvartale de locuit), locuințe, spitale, locuri

publice, etc.

 • 8. Compatibilitate pentru dispersie in sistem ULV ( volum ultra redus )

9. Acțiunea insecticidelor prin contact si ingestie.

 • 3.1.7.3. Reguli generale de practică în acțiunile de dezinsecție.

Combaterea populației adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului insecte, aplicandu-se in zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufișuri, arbori). Tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, cuprinzând întreaga vegetație, de la sol către vârfurile arborilor. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea țânțarilor adulți.

Lucrarea de dezinsectie se va efectua pe toata perioada verii, in functie de monitorizarile periodice in minimum 4 etape (iunie,iulie,august,septembrie).

 • 3.1.7.4. Activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr 536 /1997. Materialele ce se folosesc vor fi insoțite de prospecte de la firma producătoare din care sa rezulte consumurile specifice si dozele de utilizare.

3.1.7.5. Delarvizarea

Reguli generale de practică în acțiunile de delarvizare.

Delarvizarea pentru domeniul public prezintă următoarele operațiuni:

Acțiunea cu larvicid asupra larvelor in dezvoltare si care să nu fie toxic pentru oameni, pesti si animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare,respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare și zone mlăștinoase.

Lucrarea de delarvizare va preceda intotdeauna lucrarea de dezinsectie.(se va efectua in minimum 4 etape.)

Are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se in zonele unde există

locuri inundate, umede, (Râul Crisul Repede, paraul Peta, paraul Salbatic, paraul Paris, paraul Adona bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și /sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece in sistem ULV (volum ultra redus). Se vor utiliza larvicide condiționate special pentru combaterea larvelor.

 • 3.1.7.6. Dezinsectia se executa:

 • a) In spatiile deschise de pe domeniul public si de pe domeniul privat in conformitate cu prevederile institutiilor de specialitate si respectând propunerea tehnica. cu o frecventa de 4 ori pe an._Substantele utilizate in spatiile deschise vor fi substante cu pulverizare in volum ultraredus si aplicate in mod obligatoriu cu aparatura compatibila.

 • b) Frecventa este de 4 ori/an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in subsolurile tehnice si in caminele retelelor de alimentare cu apa, de canalizare si de alimentare cu energie termica. In cazul tratamentelor impotriva tantarilor este obligatorie actiunea atat impotriva larvelor, cat si a adultilor;

 • c) Lunar sau ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar in unitatile de productie si / sau de comert agroalimentar si in depozitele cu astfel de produse;

 • d) Trimestrial si ori de cate ori este nevoie in institutii;

 • e) Numai la solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta. In spatiile ocupate de copii, batrani, persoane cu afectiuni cronice, precum si in cele in care se gasesc animale de companie sau de paza dezinsectia se executa utilizand produse din clasele Xn si Xi de toxicitate, care nu sunt iritante sau daunatoare pestilor sau animalelor cu sange cald.

 • 3.1.7.7. Modul de protectie a mediului :

 • - se au in vedere efectele asupra resurselor de apa subterana, prin reducerea consumului excesiv de substante toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deseurilor toxice in vederea neutralizarii;

 • - evitarea poluarii solului;

-evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protectie;

 • - evitarea efectelor negative asupra vietii sociale si economice a populatiei;

 • - evitarea depasirii nivelului de poluare fonica.

In cazul constatarii aparitiei unui focar, dezinsectia se efectueaza obligatoriu, fara a fi necesara solicitarea proprietaruluispatiuluicudestinatiedelocuinta,numaicuavizulsaulacerereaautoritatiicontractante.

3.1.8. DEZINFECTIA

 • 3.1.8.1. Dezinfecția este o metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile.

Dezinfecție se aplică în cazurile in care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curățenia mecanică, ce se impune in fiecare spațiu, dezinfecția se realizează:

 • - preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local si se dezvoltă influențând negativ starea de sănătate a oamenilor si animalelor.

 • - de necesitate-care se efectuează pentru combaterea unor boli infectioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar.

În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele si intoxicațiile.

 • 3.1.8.2. Factori care influențează dezinfecția

Ca dezinfectante sunt recomandate numeroase substanțe; este însă de reținut că acestea aparțin unui număr redus de clase chimice. Lista dezinfectantelor utilizate nu trebuie sa fie exhaustivă.

Pentru realizarea unei dezinfecții eficiente trebuie să se ia în considerare o serie de factori care influențează dezinfecția:

 • - spectrul de activitate și puterea germicida (tipul de microorganism, rezistența microorganismelor)

 • - numărul microorganismelor pe suportul tratat

 • - cantitatea de material organic de pe suportul tratat

 • - natura suportului de tratat

 • - concentrația substanței dezinfectante

 • - timpuldecontactsitemperatura

 • - susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați ex: prin substanțe organice, plastic,cauciuc, celuloza, apă dură si detergenți de exemplu, dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici.

Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică de exemplu dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide.

Stabilitatea produsului ca atare sau a soluțiilor de lucru în timp ce soluția concentrată de hipoclorit de sodiu este instabilă, dicloroizocianuratul de sodiu sub forma de tablete sau granule este foarte stabil,daca este depozitat in loc uscat. Corozivitatea: hipocloriții corodează unele metale.Toxicitatea: formaldehida si glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate.

 • 3.1.8.3.Criterii de alegere a dezinfectantelor

- Eficacitatea

 • - Ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor

 • - Economicitatea

 • - Lipsa corozivității și a efectelor distructive

 • - Cunoașterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare și a masurilor de protecție

recomandate.

 • 3.1.8.4. Reguli generale de practica a dezinfecției

Dezinfecția profilactică completează curățenia, dar nu o suplinește si nu poate înlocui sterilizarea.

Pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat, sau presupus. Dezinfectia se practică înainte de instituirea masurilor de curățenie.

Trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății și Familiei.

În dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericidă

(si/sau tuberculocidă), virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă.

În funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra agenților patogeni incriminați.

Se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor. Dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător.

La prepararea si utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

 • - cunoașterea exactă a concentrației substanței active în produse, prin determinări periodice de laborator (acolo

unde este posibil).

 • - folosirea de recipienți curați,

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea și degradarea - inactivarea lor

 • - utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător

 • - controlul chimic si bacteriologic prin sondaj al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare. Utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele si intoxicațiile

Instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor.

Personalul care utilizează in mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri, sau noile

produse.

3.1.8.5. Dezinfectia se executa:

 • a) Trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in spatiile cu alta destinație decat cea de locuința, in subsolurile tehnice si in caminele retelelor de alimentare cu apa, de canalizare si de alimentare cu energie termica;

 • b) Lunar si ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar in unitatile de productie si/sau de comert agroalimentar si in depozitele cu astfel de produse;

 • c) Trimestrial si ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infectie in institutii;

 • d) Numai la solicitarea proprietarului de spatiu cu destinatie de locuinta. In cazul constatarii aparitiei unui focar, dezinfectia se efectueaza obligatoriu, fara a fi necesara solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta, numai cu avizul sau la cererea autoritatii contractante.

3.1.9.TRATAMENTELE FITOSANITARE

Sunt activități ce se realizează prin acțiuni și operații de dispersare, acoperire cu pesticide pentru combaterea dăunătorilor și bolilor plantelor. Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare, să dețină un spectru larg de combatere, să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbuști, pentru om și animale și să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. Structura și baza activă a acestora să nu favorizeze sau să determine apariția de populațiirezistente la substanța activă.

Tratamentele fitosanitare vor cuprinde si erbicidarea care vizeaza distrugerea plantelor daunatoare prin pulverizarea de substante chimice erbicide.Produsele utilizate pentru erbicidare fac parte din grupele III si IV de toxicitate si vor fi avizate de Ministerul Sanatatii.Produsele utilizate sub forma de solutii sunt produse concentrate, emulsionabile sub forma de suspensie in apa si se vor aplica pe intreaga suprafata a obiectivului.

Tratamentele nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile: vânt puternic, insolație puternică, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 0°C, etc.

 • 3.1.9.1. Tratamentele fitosanitare se vor executa la cererea beneficiarului, utilizand aparatura de tratare de la sol cu ceata rece si/sau calda.

Activitatea de tratamente fitosanitare se efectueaza pe tot domeniul public al municipiului Oradea, in functie de bolile si daunatorii ce apar la vegetatia de pe domeniul public si sunt constatate in urma monitorizarilor periodice.

La baza monitorizarilor efectuate vor sta buletinele de analiza emise de organismele abilitate in acest sens si confirmate de catre Unitatea Fitosanitara Oradea.

Tratamentele fitosanitare pentru combaterea larvei miniere „Cameraria Ohridella” se efectueaza la frunzele de castan situati pe domeniul public al municipiului Oradea.

Lucrarea de combatere a larvei miniere se va efectua in 6 etape.

Alti beneficiari pot solicita tratamente fitosanitare la nivelul tarifelor din contract, iar operatorul concesionar este obligat sa le presteze.

Vor fi acceptate numai substantele biocide cuprinse in REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE pentru igiena publica, sau avizate de Ministerul Sanatatii, daca au fost avizate ulterior publicarii Registrului.

Substanțele utilizate pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare, dezinsecție, delarvizare și dezinfecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 • 1. Să fie nominalizate in lista pesticidelor autorizate pentru profilaxia sanitar-umană elaborată de Ministerul Sănătății și să facă parte din grupele III sau IV de toxicitate.

 • 2. Să fie active în combaterea insectelor vectoare și generatoare de disconfort (țânțari,muște, păianjeni,etc.), prin delarvizare și tratamente de combatere a insectelor adulte.

 • 3. Acțiunea insecticidă sa fie de șoc si să se realizeze prin contact și/sau ingestie.

 • 4. Să nu afecteze activitățile din arealul în care se acționează

 • 5. Să nu fie toxice pentru populație, dăunătoare pentru vegetație, animale și păsări în dozele recomandate de producător, iar antidotul să fie accesibil

Substanța să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV, biodegradabile, să nu se acumuleze in mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

3.2.0. DOTARI CU PERSONAL SI UTILAJE

3.2.1.Operatorul are obligația de a-și dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport) utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, astfel încât, sa asigure desfășurarea activității de dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare in condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Oradea, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, mediu, securitate in munca si P.S.I.

 • 3.2.2. Dotările minime solicitate

 • a) Mijloc de transport, autorizat de Direcția de Sănătate Publica si Direcția Sanitar Veterinara, pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate in vederea incinerării.

 • b) Operatorul va face dovada proprietății / detinerii in leasing a următoarelor utilaje si echipamente pentru efectuarea lucrărilor si vor prezenta prospecte ale acestora.

1. aparate tip atomizor, generatoare de ceata rece dotate cu sistem de dispersie in volum ultra redus (ULV) minim 10 buc

 • 2. aparate generatoare de ceata calda minim 6 buc

 • 3. autovehicule autorizate de Direcția de Sănătate Publică pentru transportul agenților DDD, materialelor și substanțelor utilizate - minim 7 buc(dincareminim2saposedeautorizatiedelaDirectiaSanitarVeterinarapentrutransportulcadavrelorderozatoare).

 • 4. aparat autopurtat de mare capaciate generator de ceață caldă - minim 2 buc

 • 5. aparat autopurtat de mare capaciate generator de ceață rece - minim2buc

 • 6. recipient) pentru dozarea rațională a raticidelor - minim 4 buc

 • 7. materiale de avertizare și informare privind desfășurarea activităților

 • 8. echipamente de protecție și de lucru inscripționate cu denumirea societății prestatoare

 • c) Operatorul va avea contract incheiat ca un laborator autorizat, sau va deține un laborator propriu autorizat in vederea cercetării in domeniul igienei mediului și combaterii vectorilor;

 • d. ) Operatorul va face dovada deținerii unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide neconsumate si ambalajele substanțelor pesticide utilizate, incheiat cu o societate autorizată ;

 • e. ) Ofertantul va prezenta sistemul de dispecerat si comunicare pentru coordonarea eficienta a prestării activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare.

 • f)Ofertantul castigator are obligatia ca in termen de 30 de zile dela incheierea contractului de concesiune sa infiinteze un punct de lucru in municipiul Oradea inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si sa nu desfiinteze acest punct de lucru pe perioada derularii contractului.Neindeplinirea acestei cerinte duce la rezilierea de drept acontractuluideconcesiune.

3.2.3. Personal minim solicitat:

Operatorul va dispune de un număr minim de personal, format din minim 30 persoane angajate cu contract de munca la societatea operatorului, din care:

-minim 8 echipe cu cate 3 operatori calificați și atestați conform legislației in vigoare pentru prestarea activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare -minim 24 persoane;

-medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România- minim 1 persoana;

-tehnician fitosanitar abilitat de Unitatea Fitosanitara - minim 1 persoana;

-inginerde mediu - minim 1 persoana;

-responsabil contract - minim 1 persoana;

-inginer mecanic-minim 1persoana;

-biolog - minim 1persoana;

 • 3.2.4 Pentru operatorii de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare se vor prezenta certificatele de calificare și atestatele emise de Direcția de Sănătate Publica sau alte institutii acreditate si dovezile angajării acestora la societatea ofertanta (se va prezenta tabel cu angajații societății vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca pe anul 2011).

 • 3.2.5 Deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor detinute in regim de proprietate privata de catre utilizatorii finali ai serviciului (persoane fizice sau persoane juridice) se realizeaza exclusiv de operatorul licentiat de A.N.R.S.C. care vafidesemnatinurmaproceduriideconcesionare.

 • 3.3. Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului in locurile unde urmeaza sa se realizeze operatia si sa mentina salubre spatiile pe care le au in proprietate.

 • 3.4. In situatii de forta majora, operatorul are obligatia sa anunte serviciul de specialitate din cadrul administratiei publice locale pentru luarea masurilor legale.

 • 3.5. Standarde de calitate

Prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) Continuitatea activitatii pe intreaga durata de desfasurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) Corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului;

 • c) Controlul calitatii serviciului prestat;

 • d) Tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;

 • f) Prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) Asigurarea capacitatii de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea activitatii, in intreaga arie administrativ teritoriala incredintata;

 • h) Indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

 • i) Asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit in numar de minim 30 persoane conform pct.3.2.3.

 • 3.6. Obiective concesiunii:

 • 3.6.1. Obiective de exploatare

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Oradea sunt urmatoarele :

 • a) Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor ;

 • b) Promovarea calitatii si eficienta activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiul Oradea

 • c) Dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) Protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene .

 • 3.6.2. Obiective de ordin economic

 • 3.6.3. Serviciul public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie va urmari realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului si echilibrul intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • 3.6.4. Structura si nivelul tarifelor practicate, vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale. Solicitarea privind ajustarea tarifelor va fi facuta de operator anual, in luna noiembrie in vedera supunerii spre analiza si aprobare Consiliului Local in luna decembrie, astfel ca tarifele sa fie in vigoare de la 1 ianuarie al anului urmator.

Solicitarile de ajustare a tarifelor se va face in raport cu indicele de inflatie general al bunurilor de consum si vor fi sustinute cu documente justificative.

 • 3.6.5. Obiective de mediu

 • 3.6.6. Pe perioada derularii contractului, se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu, daca este cazul.

 • 3.6.7. Pe toata durata derularii contractului, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative, emise de autoritatile de mediu competente, cu modificari si completari ulterioare conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

 • 3.6.8. Acolo unde nu se indeplinesc prevederile OUG195/2005 cu modificari si completari ulterioare privind protectia mediului, se vor aplica sanctiuni corespunzatoare. Incalcarea obligatiilor de mediu este responsabilitatea exclusiva a operatorului si acesta va suporta sanctiunile aplicate in acest sens.

 • 3.6.9. Masuri de securitate si sanatate in munca:

Operatorul serviciului va lua urmatoarele masuri :

 • a) Asigurarea timpului de lucru conform legislatiei in vigoare;

 • b) Asigurarea echipamentului de protectie pentru fiecare functie in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul si foloseste substante toxice;

 • c) Asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;

 • d) Asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) Asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor invalidate;

 • f) Asigurarea curatarii, spalarii si dezinfectarii masinilor si recipientelor folosite;

 • g) Asigurarea conditiilor de igiena personala la iesirea din schimb.

OBLIGATII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI

3.7.Pentru buna organizare si urmarire a executiei se va intocmi un grafic anual, trimestrial, lunar in baza propunerii tehnice si aprobat de achizitor, dupa semnarea contractului de concesiune a lucrarilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare cu specificarea zonelor si datelor calendaristice de actiune, inclusiv responsabilii de lucrare din partea prestatorului si a beneficiarului.

 • 3.8.Urmarirea modului de executie al lucrarii se va face de catre delegatii beneficiarului care prin semnarea proceselor verbale de receptie vor confirma modul si executia acesteia.

3.9.Obligatiile operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare sunt :

-cunoasterea zonei si a locului unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

-stabilirea vectorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

-determinarea nivelului de infestare ;

-stabilirea substantelor si a concentratiei ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa pentru dezinsectie, dezinfectie, deratizare, astfel incat tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive asupra cetatenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante;

-pregatirea afiselor pentru avertizarea populatiei si inclusiv asupra toxicitatii substantelor utilizate;

-instruirea operatorilor care executa tratamentele de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

-anuntarea in presa locala a programului de lucru, care va cuprinde zona si perioada efectuarii lucrarilor .

4.Operatorul va efectua lucrarile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare conform programului prestabilit, in baza ordinelor de lucru emise de concendent pentru lucrarile pe domeniul public, precum si ca urmare a sesizarilor facute de persoane juridice, fizice, institutii publice, referitoare la existenta unor focare de infectie sau de vectori.

 • 5. Indicatori de performanta

  3.1. Indicatori de performanta generali

  3.1.1. Contractarea serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie

  a) Numar total de contracte încheiate anual

  2.000

  3.1.2. Masurarea si gestiunea calitatii serviciilor prestate

  3.1.2.1. Activitatea de dezinsectie, deratizare, dezinsectie

  a) suprafața dezinsectie realizata pe domeniul public (zone verzi)

  1.994.455. mp

  b) suprafața deratizare realizata pe domeniul public (zone verzi)

  2.286.655 mp.

  c) numar de sesizari fondate primite la Dispeceratul Primariei*

  5% din nr. total         al

  acestora

  f)numar de sesizari fondate primite prin programul de audiente al serviciului*

  5%

  h) numar de sesizari scrise fondate*

  5%

  3.1.2.2, Facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

  a) Numar de reclamatii fondate privind facturarea

  2% din nr. total         al

  utilizatorilor

  b) Numar total anual de utilizatori

  2.000

  c) Numarul mediu de zile lucratoare de la reclamatiile privind facturarea pana la rezolvare

  2 zile

  3.2. Indicatori de performanta garantați

  3.2.1. Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului

  a) Numarul de utilizatori care au suferit daune datorate culpei operatorului / total utilizatori

  2% din nr. total       de

  utilizatori

  b)Valoarea despagubirilor acordate de operator - operatorul va despagubi utilizatorul doar daca paguba produsa este din vina exclusiva a operatorului

  100%

  c) Numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale.

  Suprafata pe care au presatat serviciu / suprafata totala comandata

  5%

* trebuie remediate in cel mult 24 de ore de la sesizare (exceptand zilele de weekend cand se acorda 72 de ore, daca utilizatorul nu lucreaza).

6.DURATA CONTRACTULUI

 • 6.1.Durata pentru care se incheie contractul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a Municipiului Oradea este de 4 ani de la semnarea contractului, cu drept de prelungire in conditiile legii, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • 6.2.Pe durata stabilita la alineatul 5.1. se interzice operatorului (prestatorului) subconcesionarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare.

7.REDEVENTA

 • 7.1.Pentru serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, concesionarul va plati achizitorului o redeventa anuala in cuantum de 8000 de euro cu TVA inclus.

 • 7.2.Plata redeventei se face in perioada 01-10 septembrie a fiecarui an calculata la cursul de schimb euro/lei a Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a lunii august.

7.3.In cazul rezilierii contractului, din culpa exclusiva a prestatorului, acesta va plati beneficiarului o suma egala cu 20.000 Euro, ca titlu de despagubiri.

8. SANCTIUNI

 • 8.1.Pentru incalcari ale conditiilor de executie ale operatiilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

a) Neefectuarea deratizarii, dezinsectiei sau a dezinfectiei, pe o suprafata ce reprezinta mai mult de 10% din suprafata activitatii comandate, din vina exclusiva a prestatorului, va duce la refuzarea de la plata a acestei suprafete si aplicarea de penalitati in cuntum de 50% din valoarea lucrarii neefectuate..

 • b) Neefectuarea succesiva a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, la doua comenzi lansate de catre autoritatea publica, a mai mult de 10% din suprafata activitatii comandate, atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Operatorul datoreaza municipiului Oradea 20.000 euro urmare a desfiintarii de drept a contractului.

 • c) In cazul neefectuarii in termen din culpa sa exclusiva a activitatilor stabilite prin ordinul de incepere a lucrarilor stabilite, concendentul va aplica concesionarului o penalizare de 1% din valoarea lucrarilor care fac obiectul ordinului de lucru pentru fiecare zi intarziere.

8.2.In cazul refuzului utilizatorilor de incheiere a contractelor, sanctiunile vor fi cele prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare.

9.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

 • 9.1. In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului, prestatorul se obliga sa transmita beneficiarului o scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului de concesiune reprezintand 10% din valoarea pentru primul an de activitate a serviciului contractat. Aceasta ramane la dispozitia concendentului pe intrega perioada a contractului (4ani).

10.TARIFELE CONCESIUNII

Tarifele reprezentand manopera+ materiale + orice alte costuri legate de prestarea activitatiilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare vor fi calculate si intocmite potrivit Ordinului 109/2007 al ANRSC si se vor prezenta pentru fiecare operatiune in parte astfel.

A.

Nr.

Crt.

ACTIVITATE

Suprafat a unitara-mp

frecve nta anuala

Cantita tea anuala-mp

Tarif pe supraf ata unitara lei/mp

Valoare oferta (coloana 4 x colona 5)

0

1

2

3

4

5

6

DEZINSECTIE

1

Clădiri ale instituțiilor publice

1

4

4

2

Parti comune ale clădirilor tip condominii (asociații de proprietari - casa scarii, subsoluri uscate, umede sau inundate) ghene

1

4

4

3

Case (gospodarii individuale)

1

2

2

4

Spatii de protectie civila

1

5

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale

1

4

4

6

Camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare

1

4

4

7

Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri cursuri de apa,suprafete asociatii de proprietari

1

4

4

8

Piete, targuri,oboare

1

4

4

9

Mijloace de transport in comun

1

4

4

10

Societatii comerciale, PFA, cu specific alimentar

1

12

12

11

Societatii comerciale, PFA, cu specific nealimentar

1

4

4

12

Depozite de deseuri

1

4

4

13

Platforme,ghene si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere pe domeniul public

1

4

4

DEZINFECTIE

14

Cladiri ale institutiilor publice

1

4

4

15

Parti comune ale cladirilor tip condomini( asociatii de proprietari - casa scarii, subsoluri inundate, umede sau uscate)

1

4

4

16

Case - gospodarii individuale

1

2

2

17

Spatii de protecție civila

1

2

2

18

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale

1

4

4

19

Piete, targuri,oboare

1

4

4

20

Mijloace de transport in comun

1

4

4

21

Platforme si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere.

1

4

4

22

Societatii comerciale, PFA, cu specific alimentar

1

12

12

23

Societatii comerciale, PFA, cu specific nealimentar

1

4

4

DERATIZARE

24

Cladiri ale institutiilor publice

1

2

2

25

Parti comune ale cladirilor tip condomini (asociatii de proprietari - casa scarii, subsoluri uscate, umede sau inundate)

1

2

2

26

Case (gospodarii individuale)

1

2

2

27

Spatii de protectie civila

1

2

2

28

Camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare

1

2

2

29

Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri cursuri de apa, suprafete asociatii de proprietari

1

2

2

30

Piete, targuri, oboare

1

2

2

31

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale

1

2

2

32

Societatii comerciale, PFA, cu specific alimentar

1

2

2

33

Societatii comerciale, PFA, cu specific nealimentar

1

2

2

34

Depozit de deseuri

1

2

2

35

Platforme, si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere.

1

2

2

TRATAMENTE FITOSANITARE

36

Tratamente fitosanitare -parcuri,scuaruri, aliniamente stradale, cimitire,

1

2

2

37

Tratamente fitosanitare la arborii de castan (Cameraria Ohridella)din municipiul Oradea

1

6

6

38

Tratamente          fitosanitare(erbicidare)-parcuri,spatii

verzi,maluri cursuri de apa, suprafete asociatii de proprietari, terenuri virane

1

2

2

TOTAL OFERTA - 98 puncte-pretul cel mai scazut


B.

Pentr u plata unei rede vent e de: 8000 de euro cu TVA inclu s-0 punc te

9000 de euro cu TVA inclu s-0,5p

10.0 00 de euro cu TVA inclu s-1 p

11.0 00 de


eur cu TVA inclus -1,5 p

12.000 de euro cu TVA inclus si mai mult - 2p


TOTAL OFERTA(A+B) 98 puncte +2 puncte= 100 puncte 11.CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONCESIUNII


11.1.Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii :

a) In cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

b) La expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

c) In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabila in sarcina concedentului;


 • d) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in cuantum de 20.000 de Euro, plata ce se face de catre concesionar catre concendent in termen de 30 de zile de la data rezilierii;

 • e) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului, despagubire in cuantum de 20.000 de Euro cu plata catre concesionar in termen de 30 de zile de la data rezilierii.

12. LITIGII

 • 12.1.Concesionarul si concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

13 .Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, in calitate de reprezentant al concendentului împreuna cu delegatul contractantului in calitate de concesionar.

La finalizarea unei lucrari se va întocmi o situatie de plata conform contractului de concesiune.

Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concendentuluii un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30 pentru verificarea zonelor care intra in programul de lucrari, sau in alte intervale orare pentru servicii prestate de concesionar in baza contractului de delegare a serviciului.

Concendentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

In rapoartele de constatare zilnica concendentul va consemna si modul de rezolvare de catre concesionar a sesizarilor primite si eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

La sfarsitul fiecarei lucrari se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele intocmite in acest sens.

Concesionarul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva concesionarului sau impotriva concedentului (datorita efectuarii sau neefectuarii activitatilor de catre concesionar) sunt in sarcina concesionarului. Toate lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare si propunerilor tehnice inaintate de ofertantul castigator al contractului de concesiune.

14.DISPOZITII FINALE

 • 14.1. La licitatia organizata pentru contractarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a municipiului Oradea pot participa doar operatori licentiati de catre A.N.R.S.C, minim clasa a II-a si operatori care au autorizatie de la Directia Agricola-Unitatea Fitosanitara pentru prestarea tratamentelor fitosanitare.

 • 14.2. Ofertantul prezinta copia de pe licenta A.N.R.S.C. prin care dovedeste ca este atestat de catre autoritatea competenta.

14.3. Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare prin comanda anuala directa de la Primaria municipiului Oradea sunt specificate in anexele 1, 2, 3. Pentru lucrarile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare efectuate pe alte amplasamente aflate in administrare la regii sau unitati din subordinea Consiliului local, persoane fizice, asociatii de proprietari (spatii inchise) sau persoane juridice, operatorul va incheia contracte de prestarii servicii urmand a incasa contravaloarea lucrarilor de la acestia la tarifele aprobate prin hotarare de catre Consiliul Local conform ofertei in baza careia s-a incheiat contractul de concesiune. Ajustarea acestor tarife urmeaza procedura prevazuta la punctul

 • 3.6.4. din prezentul Caiet de Sarcini.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Mircea Ghitea                         Emil Bentan

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 539/2011

STUDIU DE OPORTUNITATE pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fitosanitare, pe raza municipiului Oradea

Introducere

Activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare a municipiului este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

Avand in vedere faptul ca in data de 27.11.2011 inceteaza contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare-activitatea de de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamante fitosanitare a municipiului Oradea prin concesiune incheiat intre Municipiul Oradea si SC Deraton SRL Timisoara iar pentru demararea procedurii de licitatie este necesara o perioada de minim 90 de zile (din care 52 de zile publicare pe SEAP) propunem Consiliul Local al municipiului Oradea, delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare.

Delegarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare propunem a se face incepand cu data de 28.11.2011 pentru o perioada de 4 ani.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare sunt:

persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai orașului

 • - agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul orasului Oradea

 • - Instituții publice cu sedii sau filiale in Oradea

Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare vor asigura:

 • - imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

 • - promovarea calitatii si eficientei activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanoitare;

 • - dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • - protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari purtatori de microorganisme vii care au efectnegativasupraomului;

 • - protectia mediului inconjurator.

Situatia la ora actuala

La ora actuala operatiile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie si tratamente fitosanitare s-au realizat in baza contractului nr 198897/28.11.2008 de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fito-sanitare, pe raza municipiului Oradea prin concesiune incheiat de catre Municipiul Oradea cu S.C.Deraton SRL Timisoara.

Gradul de satisfactie al locuitorilor municipiului Oradea fata de calitatea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito- sanitare a fostbun.

Beneficiile concesionarii

Prin realizareaunui procesde licitatie deschisa se vorputea obtine:

 • •   tarife mai mici decat cele actuale pentru mp de deratizare, dezinsectie , dezinfectie, tratamente fito-sanitare si un raport pret-calitate optim;

 • •   cresterea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie,tratamente fito- sanitare, datorita selectionarii concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice ;

 • •   grija fata de populatia municipiului ca societatile care executa aceste lucrari sunt atestate si au licienta ANRSC si raspund de eventualele pagube rezultate in urma operatiilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fito- sanitare;

 • •   produsele utilizate in activitatile de dezinfectie, dezinsectie deratizare, tratamente fito- sanitare vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii, pentru profilaxia sanitar-umana;

 • •   lucrările se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura proprietății utilizatorului obiectivului respectiv;

 • •   in cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acestfaptva fi mentionatpe bonul de lucru si va fi comunicatin mod expres operatorului;

 • •   vorfi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce suntde natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor;

 • •   cetatenii municipiului vor avea siguranta, fata de operatorii DDD care se vor legitima si nu vor produce pagube ( furturi,etc.)

 • •   la concesionarea acestor servicii vor participa numai societatile care au licienta ANRSC, iar operatorii DDD sunt atestati conform normativelor in vigoare, avand in vedere ca substantele chimice care se utilizeaza pentru combaterea daunatorilor trebuie bine selectionate si justificate mai ales in situatii epidemice pentru a se limita transmiterea agentului patogen sau cand exista un disconfort foarte puternic;

 • •   pentru tratamentele spatiale in exterior nu se recomanda utilizarea insecticidelor cu remanenta ridicata pentru ca ele ajung in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante;

 • II. Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare s-a folositca metodologie de lucru:

 • •  Regulament Propriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea -Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.386din 11 mai 2009;

 • •  fotografii realizate la punctele gospodaresti din municipiul Oradea unde se cuibaresc rozatoarele si insectele creindu-se focare de infectie;

 • •   sesizari telefonice primite de la persoane fizce si juridice;

 • •  audiente la primar, viceprimar, director;

 • •   articole de presa referitor la serviciul de deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fitosanitare

 • •  anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 • III. Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune

Activitatea de deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fitosanitare a municipiului Oradea este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

Serviciul public de deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fitosanitare cuprinde urmatoarele activitati:

 • a) cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizare,dezinsectie,dezinfectie si tratamente fitosanitare

 • b)  stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fito-sanitare;

 • c) determinarea nivelului de infestare;

 • d) stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fito- sanitare ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol,unde persista apoi ca elemente poluante ;

 • e) pregatirea afiselorpentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate;

 • f) instruirea operatorilorDDDcare executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

 • g) anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona,data, ora si cine executa lucrarea;

Prin concesionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, Municipiul Oradea are ca obiectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin:

 • a)    promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • b)    dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • c)    protectia mediului inconjurator;

 • d)    verificarea periodica a zonelor daca mai sunt daunatori in locurile unde s-a executat deratizare,

dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fitosanitare.

 • IV. Modul de realizare a serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare Persoanele fizice, juridice fac sesizari privind zonele si locul unde se cuibaresc daunatorii, insecte si rozatoare, urmand ca operatorii DDD sa se deplaseze rapid la fata locului, verificand, potrivit specificului locului si a daunatorilor ce tratament trebuie sa aplice pentru combaterea lor astfel incat sa nu fie afectate apa si solul si eficienta sa fie maxima.

Operatorii DDD vor aplica tratamente asupra daunatorilor atat in stadiul larvar cat si in stadiul adult urmarind caile de migratie si zonele de adapostire, stabilinu-se metodele care vor fi aplicate fie sub forma de aerosoli reci fie sub forma de ceata calda.

Pentru fiecare din aceste doua tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele insecticide conditionate special pentru tipul respectiv de tratament.

Operatorii DDD in urma sesizarilor primite vor recolta de la fata locului insecte sau rozatoare (sub forma de oua, larve, nimfe, adulti care pot fi transportati din locuri infestate in locuri neinfestate, odata cu diferite marfuri alimentare sau nealimentare), urmand sa fie cercetate si analizate in laboratoare specializate ce boli transmit prin agenti patogeni la om si cu ce tratamente se pot inlatura.

Locurile pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere sunt locurile unde se cuibaresc insectele si rozatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infectie, iar operatorii DDD trebuie sa aplice tratamente permanent, iar pe eticheta de toxicitate se va scrie data cand s-a executat ultimul tratament.

Operatorii DDD trebuie sa fie bine instruiti la manevrarea substantelor toxice, iar in caz de un accident cu aceste substante sa stie sa intervina cat mai urgent.

Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul substantelor toxice trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substantele toxice pe traseu.

Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.

Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

Dupa terminarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fito- sanitare se vor amplasa afisele pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate in locuri vizibile.

 • VI. Descrierea conditiilor locale-economice si a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare

Descriere generala

Din punct de vedere geografic, orasul Oradea este situat in nord-vestul Romaniei. Oradea este traversata de la sud-est spre nord-vest de raul Crisul Repede,.

Regimul climatic este continental moderat, .temperatura medie anuala este 10,2 grade C. iar valoarea medie a precipitatiilor este 695 l/mp.Viteza medie a vantului la sol variaza intre 2,4 m/spentru directia SE si 4,6 m/s pentru directia SV.

Suprafata si Populatia

Populatia Municipiului Oradea numara circa 204.600 locuitori.

Situatia economica a orasului Oradea.

Din punct de vedere economic, datorita pozitiei geografice propice, Oradea a avut dintotdeauna o bogata activitate economica si comerciala. In prezent, in Oradea sunt inregistrate multe societati care acopera diferite ramuri economice: transport, industrie, servicii.

 • VII. Evolutia serviciului de deratizare, dezinsectie ,dezinfectie si tratamente fito- sanitare in perioada 20082011

In perioada 2008-2011 operatiile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare s-au realizat in baza contractului nr 198897/28.11.2008 de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fito-sanitare, pe raza municipiului Oradea prin concesiune incheiat de catre Municipiul Oradea cu S.C.Deraton SRL Timisoara

Valoarea totala a lucrarilor pentru perioda 22.04.2009-01.06.2011 a fost de 712.902 lei pentru realizarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie si combaterea larvei miniere la arborii de castan de pe raza municipiului Oradea, care cuprind:

- deratizare, in parcuri, spatii verzi intretinute, cimitire, maluri de ape in suprafata de 130,03 ha;

- dezinsectie in parcuri, scuaruri, cimitire, maluri de ape in suprafata de 60,94 ha;

- dezinsectie in aliniamente stradale in suprafata de 73,98 ha;

- larvicidare pe luciu de ape: crisul Repede, paraul Paris,Peta, Adona,Salbatec) in suprafata de 8,7 ha.

-combaterea larvei miniere la arborii de castan din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale in suprafata de 33,04 ha.

DERATIZARE

Parcuri si zone verzi intretinute, maluri de ape - suprafata totala -199,44 ha.

DEZINSECTIE

Parcuri si scuaruri.aliniamente stradale, maluri de ape si larvicidare -suprafața totala - 228,66 ha

COMBATERE LARVA MINIERA

Parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, cimitire-30,24 ha

VIII. Motivele care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 • 8.1. Motive de ordin legislativ

Legislatia in domeniul serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie,tratamente fito-sanitare este reprezentata de:

 • 1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

 • 2. Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localitatilor;

 • 3. Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare;

4 .Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

5.Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelorde concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006.

6. RegulamentPropriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea -Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.386 din 11 mai 2009 1)Gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, tratamente fitosanitare, se realizeaza in urmatoarele modalitati:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.

 • (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, tratamente fito-sanitare, se face prin hotarare a consiliilor local,.

 • (3) Delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie tratamente fito-sanitare se efectueaza in conditiile prevazute de Legea 51/2006, Legea nr. 101/ 2006 care prevede urmatoarele:

 • (4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditii de transparenta, impartialitate si competitivitate, prin urmatoarele modalitati:

 • a) contract de concesiune;

 • b) contract de parteneriatpublic-privat.

 • (5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, tratamente fito-sanitare a localitatilor se face in conformitate cu prevederile OUG. 34/2006 prin licitatie publica deschisa, realizandu-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice si totodata un control mai amanuntit menit sa mareasca eficienta si sa scada pretul acestora.

 • 8.2. Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza gesiunii delegate a serviciului de deratizare, dezinsectie dezinfectie tratamente fito-sanitare a domeniului public consta in:

 • a) Prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine selectarea unui concesionar care sa ofere raportul optim intre pret(mic) al tarifelorsi calitate (ridicata) a serviciilor.

 • b) Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Municipiul Oradea, va primi anual de la concesionar o redeventa.

 • 8.3. Motive legate de protectia mediului

Dotarea cu utilaje noi si performante precum si de substante cu un efect nociv redus va duce la realizarea unui nivel scazutde poluare a orasului. Astfel, viitorul operator de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, va trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de masini si utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare de calitate ridicata. De asemenea, Caietul de sarcini stipuleaza obligativitatea folosirii intregului parc de masini si utilaje ofertat, doar pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a municipiului Oradea si un mijloc de transport autorizat pentru cadavre.

Criteriile de selectie impun ca ofertantii sa detina certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001, certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001 ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor oferite si a protejarii mediului. Totodata este obligatorie detinerea actelor de reglementare pentru exercitarea activitatilor de la codul CAEN 8129, specific efectuarii lucrarilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in spatii deschise.

 • 8.4. Identificarea nevoilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tatamente fitosanitare

 • 8.4.1.Grupurile interesate de realizarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a domeniului public in orasul Oradea se impart in:

Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai orașului;

Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul orasului Oradea

Instituții publice cu sedii sau filiale in Oradea

Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare al Municipiului are ca obiectiv realizarea unui serviciu de salubrizare (deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare) de calitate de catre operatorul DDD, scop in care efectueaza controlul si urmarirea activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare executata de catre operatori DDD.

Prestatorii de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populatiei:

Garda de Mediu printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind igenizarea periodica a containelor, pubelelor a punctelor gospodaresti unde se adapostesc insectele si rozatoarele, formand focare de infectie, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.

Agentia Pentru Protectie a Mediului Oradea - printre atributiile careia se regasesc coordonarea si urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia de protectia mediului.

Directia de Sanatate Publica Oradea are ca scop realizarea controlului de stat al respectarii conditiilor igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice

Unitatea Fitosanitara Bihor - printre atributiile careia se regasesc coordonarea si urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia de protectia mediului.

In general, rozatoarele si insectele se numara printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de acesti daunatori, in ordineain caresuntperceputedepopulatie, sunt:

 • •   modificari de peisaj si disconfort vizual

 • •   poluarea aerului

 • •   poluarea apelor de suprafata in cazul depozitarii sau utilizarii substantelor chimice in concentratii mari in apropierea raurilor (pe malul acestora)

 • •   poluarea panzei de ape freatice prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactiile chimice ce au loc in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

 • •   modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul depozitarii neautorizatedirectpepamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, inorasulOradeaaudiversenevoi,carevorfianalizateinceleceurmeaza.

Utilizatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare:

 • a) Populatiamunicipiului Oradea are o seriededorintesi nevoi, cumarfi:

 • •   sa se plimbe si sa se recreeze in parcuri curate fara insecte si rozatoare ;

 • •  peperioadaverii,inzileletoride,saserecreezeinzoneledeagrementpemalulapelorfaraafideranjatide prezenta tantarilor, rozatoarelorsi a insectelor;

 • •   evitarea transmiterii unor boli de la rozatoare si insecte catre oameni si prevenirea raspandirii lor in randul populatiei;

 • •   Protejarea calitatii speciilor de plante, arbori, arbusti care cumulat reprezinta spatiile verzi amenajate si neamenajate ale Municipiului Oradea.

 • b) Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare al Municipiului are ca obiective/nevoi:

 • •   imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito- sanitare

 • •   organizarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare astfel incit sa satisfacanevoilepopulatiei,aleinstitutiilorpublicesiagentiloreconomici

 • •   realizarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare de calitate, pe o suprafata catmai mare, cu costuri minime.

 • c) Prestatorii de Servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare:

 • •   cresterea volumului de activitate prin includerea unei suprafete cat mai mari in planul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare al orasului, astfel incat sa se obtina o valoare ridicata a contractului de prestari servicii

 • •   realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare

 • d) Institutii ale Statului-toate institutiile mentionate la capitolul 8.4.1: Garda de Mediu, Agentia pentru Protectie a Mediului Oradea, Directia de Sanatate Publica Oradea, Unitatea Fito Sanitara Bihor

 • e) Imbunatatireacalitatiivietiicetatenilorprinmentinereaunui climatdeigiena;

 • •   protejarea mediului inconjurator;

 • •   protectia starii de sanatate a locuitorilor municipiului Oradea

8.5.Satisfacerea prezenta a nevoilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

 • 8.5.1. Analiza serviciilor oferite

In perioada 2008-2011 operatiile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare s-au realizat in baza contractului nr 198897/28.11.2008 de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, si tratamente fito-sanitare, pe raza municipiului Oradea prin concesiune incheiat de catre Municipiul Oradea cu S.C.Deraton SRL Timisoara.

Directia Tehnica realizeaza activitatea de monitorizare si control a modului in care se desfasoara activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare de catre prestator, prin intermediul unui consilier desemnat din cadrul Directiei.

Beneficiile concesionarii

Situatia actuala

Situatia viitoare (in urma concesionarii)

Costul serviciilor.

In desfasurarea activitatilor s-au utilizat preturile rezultate in urma unei proceduri de achizitie.

Costul serviciilor.

Prin concesionarea serviciului se va putea obtine raportul optim intre tarife mici si calitate ridicata a serviciilor.

2. Calitatea serviciilor.

In contractul de concesiune incheiat de Municipiul Oradea cu SC DERATON SRL care a executat aceste lucrari pentru perioada 2008-2011, receptia lucarilor se facea pe locurile de amplasare a momelii si pe eficienta de combatere a daunatorilor

Dotarile tehnice.

In contractul de concesiune incheiat de Municipiul Oradea cu SC DERATON SRL au fost impuse conditii cu privire la dotarile tehnice pe care operatorii de deratizare, dezinsectie dezinfectie si tratamente fito-sanitatre, trebuiau sa le detina.

2. Calitatea serviciilor.

In contractul de concesionare a serviciilor se vor stabili criterii de performanta, care vor inlesni evaluarea de catre Municipiul Oradea a calitatii serviciilor realizate. Prin prezenta doar a operatorilor care au certificare SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2004, se va asigura o calitate sporita a lucrarilor . In plus vor fi stabilite penalizari care vor motiva concesionarul sa efectueze lucrarile de calitate si la timp.

Dotarile tehnice. Prin criteriile de selectie a ofertelor sunt favorizati ofertantii care ofera pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Oradea un numar cat mai mare de masini si utilaje perfomante, conform normativelor in vigoare. In plus ei suntobligati sa utilizeze intregul parc de masini si utilaje pe care l-a ofertat doar pentru deratizare, dezinsectie,

Organizarea operatorului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare a fost calificata ca si optima.

dezinfectie si tratamente fitosanitare a municipiului Oradea

Organizarea operatorului de deratizare, dezinsectie,    dezinfectie si    tratamente

fitosanitare.

Conform criteriilor de participare a ofertantilor, se va asigura un numar corespunzator de personal calificat.

3. Cantitatea serviciilor. Este stabilita lunar, prin programul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare realizat de Directia Tehnica a Municipiului Oradea.

3. Cantitatea serviciilor. Avantajul concesionarii serviciului de deratizare, dezinsectie,dezinfectie si tratamente fitosanitare prin selectarea ofertelor in urma licitatiei publice il constituie posibilitatea obtinerii unor tarife cat mai mici pentru o calitate ridicata

Prin concesionarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare vor fi create conditiile pentru imbunatatirea continua a serviciului.

Investitiile necesare pentru modernizare sau extindere

Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie , dezinfectie si tratamente fito-sanitare, operatorul trebuie sa detina utilaje performante si sa utilizeze substante cu eficienta cat mare dar a caror efect poluant asupra mediului sa fie cat mai scazut

Imbunatatirea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie , dezinfectie si tratamente fitosanitare. Serviciile de deratizare, dezinsectie ,dezinfectie si tratamente fito-sanitare prestate pana in prezent au fost efectuate in perioada optima insa se doreste ca dotarile cu utilaje sa fie conform normativelor in vigoare pentru a reduce semnificativ riscul oricaror intoxicatii accidentale Totodata detinerea de catre operatorii DDD a urmatoarelor:

 • a) Deținere Licență de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, Clasa a Il-a, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) valabilă la data deschiderii ofertelor.

 • b) Experiența similară - minim 3 ani

 • c) Certificare a sistemului de management al calității ( ISO 9001: 2001) a mediului (ISO 14001:2004).

 • d) Ofertantul trebuie să facă dovada înregistrării la Registrul Comerțului a sediului firmei sau apunctului de lucru situat pe raza municipiului Oradea și dovada luării in evidență la unitatea financiară teritoriala Oradea

 • e) Ofertantul trebuie sa facă dovada că deține spațiul necesar desfășurării activității situat pe raza municipiului Oradea (contract-de închiriere, vanzare-cumpărare sau alta formă legală de deținere)

Procedura de delegare a gestiunii

in conformitate cu prevederile O.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 actualizata, delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie , dezinfectie si tratamente fitosanitare a municipiului Oradea se va face prin licitatie publica.

Operatorul selectat va fi platit de Autoritatea Publica Locala pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare prestate pe domeniul public al municipiului Oradea pe baza dreptului de exclusivitate potrivil Legii nr. 101/2006.

Acest operator detine excusivitate pe teritoriul municipiului Oradea,beneficiarii,persoane fizice si persoane juridice care detin spatii de orce fel ( in proprietate, chirie, folosinta, etc.) vor fi obligati sa incheie contracte cu operatorul licentiat si sa achite costurile prestatiei la preturile ofertate la concesionare si aprobate de catre Consiliul Local.

Etapa 1 - aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea

Etapa 2 - organizarea si desfasurarea licitatiei deschise si evaluarea ofertelor

Etapa 3 - semnarea contractului cu cel mai bun ofertant

Etapa 4 - aprobarea contractului care urmeaza sa fie incheiat cu operatorul prin HCL.

Durata estimata a contractului

Durata estimata a contractului este de 4 ani.

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de incheiere a contractului

Termenul propus pentru incheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie , dezinfectie si tratamente fitosanitare prin incheierea contractului cu concesionarul serviciilor de deratizare, dezinsectie ,dezinfectie si tratamente fitosanitare este de 3 luni.

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA ECONOMICA

EDUARD FLOREA


DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA TEHNICA

MIRCEA GHITEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTIA TEHNICA

EMIL BENTAN