Hotărârea nr. 526/2011

privind darea avizului de principiu pentru realizarea proiectului cu denumirea „Modernizarea şi realizarea Centrului de Afaceri pentru Micii Producători Rogerius”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind darea avizului de principiu pentru realizarea proiectului cu denumirea „Modernizarea și realizarea Centrului de Afaceri pentru Micii Producători Rogerius”

Analizând raportul de specialitate nr. 186113 din 03.08.2011, prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune realizarea Centrului de Afaceri pentru Micii Producători „Rogerius” prin accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și d) și ale art. 45 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă tema de proiectare pentru modernizarea și realizarea Centrului de Afaceri pentru Micii Producători „Rogerius”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă depunerea proiectului pentru finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, în cadrul apelului de proiecte care urmează a fi deschis, axa destinată infrastructurii de afaceri.

Art. 3 Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic, împreună cu studiul geotehnic și ridicarea topografică.

Art.4 Se aprobă valoarea estimată de 60.000 lei, fără TVA, pentru care va fi elaborat Studiul de Fezabilitate, împreună cu studiul geotehnic.

Art. 5 Se aprobă suportarea elaborării Studiului de Fezabilitate și a studiului geotehnic, împreună cu celelalte studii, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea și autorizarea Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru a opera modificările care decurg din elaborarea documentației tehnico-economice necesară proiectului.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Primarul municipiului Oradea

 • -        Instituția Prefectului județului Bihor

 • -       Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • -       Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • -       Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 526


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

TEMA DE PROIECTARE

MODERNIZARE PIATA ROGERIUS

Datorita dezvoltarii necontrolate de-a lungul anilor Piata Agroalimentara Rogerius a devenit un spatiu insalubru, inestetic si nefunctional pentru cerintele actuale. Pentru o piata moderna care sa respectele normele actuale se impune demolarea tuturor constructiilor existente, in mare parte improvizate de-a lungul timpului si construirea unei noi piete cu urmatoarele functiuni :

 • -  sector de legume - fructe care sa ofere spatiu pentru aproximativ 400 de comercianti compus din mese de vanzare modulate si demontabile

 • -  sector vanzare flori si produse sezoniere - 450-500 mp

 • -  zona de boxe cu o suprafata de aproximativ 15 mp pentru sectoarele de lactate, mezeluri, panificatie - cate 10 boxe pentru fiecare sector

 • -  zona bazar care sa ofere spatiu pentru aproximativ 100-150 comercianti

 • -  zona pentru alimentatie publica organizata pe doua niveluri in zona dinspre strada Corneliu Coposu cu o suprafata totala de 300 mp

 • - rampa pentru gunoi

 • -  zona administrativa si grupuri sociale

 • -  spatiu pentru postul de politie

 • -  partial, peste acoperisul pietei se vor amenaja spatii verzi si de agremnt pentru locuitorii din zona

Se vor avea in vedere urmatoarele :

 • -  gasirea unor solutii tehnice optime pentru evitarea supraincalzirii in perioada de vara si asigurarea incalzirii cat mai economice in perioada de iarna

 • -  asigurarea unui iluminat natural cat mai generos pentru produsele comerciantilor

 • -  asigurarea zonelor de aprovizionare cu marfa fara a intersecta circulatiile pietonale majore

 • -  asigurarea fluiditatii circulatiei auto si pietonale in zona

 • -  crearea unei imagini cat mai primitoare catre strada Corneliu Coposu

 • -  asigurarea posibilitatii igienizarii si intretinerii cat mai usoare a spatiilor

 • -  modularea boxelor si tarabelor pentru costuri cat mai reduse

 • -  gasirea unor structuri de acoperire cat mai economice si usor de intretinut

 • -  se va avea in vedere respectarea normelor igieno-sanitare aflate in viroare

 • -  respectarea normelor de mediu aflate in vigoare in ceea ce priveste spatiile verzi, izolarea fonica, a modului de colectare a deseurilor si apelor menajere rezultate

 • -  Alimentarea cu agent termic sa se faca de la sistemul centralizat al orasului cu posibilitatea de interconectare a unor solutii „verzi”

 • -  Alimentarea cu apa rece/calda de la reteaua orasului pentru consum

 • -  Alimentarea cu apa calda/rece de consum a zonelor de boxe cu o suprafata de aproximativ 15 mp pentru sectoarele de lactate, mezeluri si a zonelor cu grupuri sanitare

 • -  Folosirea sistemelor de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere

 • -  Acumularea apelor pluviale cazute pe acoperisurile si utilizarea acesteia pentru intretinerea si udarea spatiilor verzi

 • -  Folosirea ventilatiei naturale pentru perioada de vara pentru limitarea supraincalzirii spatiilor interioare

 • -  Crearea posibilitatilor de racire in zonele cu materiale perisabile pe timpul verii

 • -  Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua electrica existenta in zona

 • -  Folosirea sistemelor cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul general

 • -  Realizarea unui iluminat exterior cu stalpi cu panouri fotovoltaice

 • -  Realizarea instalatiilor electrice de iluminat si prize pentru toate spatiile

 • -  Realizarea contorizarii individuale a tuturor consumatorilor

 • -  Realizarea unei instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice

 • -  Realizarea unei instalatii de supraveghere video

Inspector de specialitate

Delcea Cristian