Hotărârea nr. 494/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 26.864 mp teren situat în Oradea în zona străzii Făgăraşului, identificat cu nr.cadastral 2830 înscris în cartea funciară 165309 din teritoriul cadastral Oradea

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.