Hotărârea nr. 416/2011

privind aprobarea preţului de răscumpărare, rezultat din negocierea directă, a imobilului/spaţiu de alimentaţie publică, proprietate a S.C. VANDANA COM SRL, în suprafaţă de 127,40 mp construcţie şi 281,89 mp terasă, identificat cu nr. topografic 7053, 7054, înscris în CF nr. 160024, CF nr.160025 Oradea, situat în Oradea, incinta Ştrandului Municipal, în favoarea Municipiului Oradea

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!