Hotărârea nr. 388/2011

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2011, iulie 2011 şi august 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2011, iulie 2011 și august 2011

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Articol unic: Doamnul consilier local Delorean Ion Iulius se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile iunie 2011, iulie 2011 și august 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 388


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila