Hotărârea nr. 231/2011

pentru respingerea unui nr. total de 411 cereri, prin care se solicită un teren, în vederea construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru respingerea unui nr. total de 411 cereri, prin care se solicită un teren, în vederea construirii

unei locuințe în condițiile Legii nr.15/2003, republicată,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45892 din data de 30.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea respingerea unui nr. total de 411 cereri, prin care se solicită un teren, în vederea construirii unei locuințe în condițiile Legii nr.15/2003, republicată,

Ținând cont de prevederile Legii nr.15/2003 și a H.G. nr. 896/29.07.2003 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,

Având în vedere Procesele verbale din data de 28.03.2011 întocmite de Comisia numită prin

H.C.L.nr.109/2010,

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.583/06.09.2010 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.749/2003 și aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a Contractului de comodat - cadru,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), , alin.(5) lit. b) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se resping un număr de 411 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii unei locuințe în condițiile Legii nr.15/2003, depuse de solicitanții menționați în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - OCPI Bihor - Serviciul Carte Funciară,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - solicitanții menționați în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4 din prezenta hotărâre, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 231


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.231/ 2011

TABEL CU SOLICITANTII DE TEREN DESTINAT CONSTRUIRII IN BAZA LEGII 15/2003

PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

solicitantul(a) nu a completat dosarul cu Declatia autentificata notariala (inclusiv a sotului/sotiei dupa caz)

solicitata de Consiliul Local Oradea prin Hotarirea nr.583/2010

NR. CRT.

SOLICITA

RE

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

1

1.000

06.01.2003

TODINCA REBECA

5-mar-1984

CLUJULUI

274F

2

7.458

15.04.2003

CHEREJI RODICA

3-mar-1979

IZA

31

T1

119

3

12.129

23.06.2003

MAN NICOLETA

29-nov-1973

TUSNADULUI

2

Q2

24

4

13.474

10.07.2003

LATA CAMELIA ADRIANA

7-iul-2003

IACOBINILOR

18

5

13.723

15.07.2003

SALAGEAN EMANUEL

6-sep-1983

MUZICII

10

6

13.998

18.07.2003

BEJAN EDUARD

7-iul-1978

FELDIOAREI

14

3

7

20.057

21.07.2003

TATAR RAMONA MANUELA

21-sep-1971

NUFARULUI

72

AN72

39

8

15.661

14.08.2003

CHIS SAMUIEL

4-feb-1973

ION PAUN PINCIO

23

9

16.376

07.10.2003

FALUB COSMIN FLORIN

20-mar-1979

DIMITRIE CANTEMI

47

47

10

16.922

05.09.2003

POPESCU ALIN

5-ian-1973

ALEEA. FORAJULUI

2

X4B

47

11

17.304

11.09.2003

SPITA DACIAN NICOLAE

5-dec-1971

MATEI BASARAB

2

44

12

17.974

22.09.2003

TAMAS GABRIELA CLAUDIA

25-aug-1981

SALCÂMILOR

15

PB141

13

13

17.981

22.09.2003

ERDEI ATTILA

24-iun-1973

ITALIANA

20

Z8

37

14

18.135

24.09.2003

HAPA EMIL EUGEN

8-oct-1971

H.COANDA

24

PB57

1

15

18.484

29.09.2003

GAL CATALIN HORATIU

9-nov-1975

XENOPOL

PB5

9

16

18.624

30.09.2003

HODISAN CORNELIUS DAN

13-mai-1980

APATEULUI

2

PB12

2

17

18.647

01.10.2003

DRONCA MARIUS OVIDIU

8-iul-1980

RIMANOCZY KALMA

N16

18

18.758

02.10.2003

HODISAN CRISTIAN REMUS

17-iul-1981

APATEULUI

2

PB12

2

19

18.780

02.10.2003

ZETOCA CRISTINA ANDREEA

26-iun-1981

SELEUSULUI

20

4

20

18.839

02.10.2003

TAKACS TUDOR RAZVAN

31-aug-1982

CAZABAN

34

X212

2

21

19.335

09.10.2003

LALA NICOLETA CORNELIA

16-nov-1969

BUMBACULUI

20

PB12

5

22

19.336

09.10.2003

NEGRUT HORIA TEOFIL

27-ian-1973

SOVATA

28

C18

25

23

19.338

09.10.2003

TICALA IZABELA

30-oct-1977

DACIA

110

B1

35

24

19.399

09.10.2003

FARKAS ANCA MIHAELA

21-aug-1979

VASILE CONTA

14

PB116

10

25

19.443

10.10.2003

LELE ADRIAN OVIDIU

8-iun-1982

STEFAN CEL MARE

138

AN28

6

26

19.538

13.10.2003

HUS LUCIAN DAN

4-iul-1983

IZVORULUI

91

27

19.890

17.10.2003

TRIP ADRIAN COSTICA

16-feb-1976

FELDIOAREI

6

F6

20

28

22.484

21.11.2003

SUIUGAN MARIUS CALIN

5-oct-1975

NICOLAE POPOVICI

1

PB86

1

29

20.239

22.10.2003

CSAKI OTTO ANDREI

19-feb-1980

SELIMBARULUI

1

F8

19

30

20.240

22.10.2003

SUTEU CARMEN SIMONA

17-feb-1980

PARCUL TRAIAN

27

4

31

20.244

22.10.2003

FILIP FLORIN VIOREL

14-aug-1976

TIGLARILOR

1/A

32

20.342

23.10.2003

HECIU LIDIA DANIELA

24-mar-1975

CIHEIULUI

34

PB34

3

33

20.435

24.10.2003

MOSNEAG IULIANA DANIELA

21-aug-1976

CAZABAN

16

PB17

14

34

20.538

27.10.2003

MOCA TUDOR EMIL

15-aug-1980

BUMBACULUI

12A

PB20

15

35

20.545

27.10.2003

PUSCAS IOANA LAURA

19-feb-1986

SPLAIUL CRISANEI

36

20.621

28.10.2003

COSTIN HORIA VLAD

22-feb-1980

SOVATA

15

PB5/A

18

37

20.625

28.10.2003

PASCU NELU TUDOR

30-iun-1970

MUNTELE GAINA

20

38

20.658

28.10.2003

BRÎNZAS MARIUS STELIAN

13-feb-1984

NAVIGATORILOR

37

39

20.659

28.10.2003

HERMAN RADU DAN

29-aug-1972

FELEACULUI

2

40

20.740

29.10.2003

SECARA RAMONA IOANA

24-oct-1981

LEONARDO DA VIN

CI 28

PB37

10

41

21.189

05.11.2003

TOIA ALINA MIHAELA

23-mai-1978

SALCAMILOR

9

PB135

12

42

21.192

05.11.2003

POP SEBASTIAN FELICIAN

25-iun-1982

TRAIAN LALESCU

20

PB30

8

43

21.199

05.11.2003

POPA CARMEN GABRIELA

6-sep-1982

PENES CURCANUL

22

X23

8

44

21.203

05.11.2003

LUNGU NICOLAE OVIDIU

27-iul-1978

CRISAN

14

45

21.204

05.11.2003

LUNGU BOGDAN

18-oct-1981

CRISAN

14

46

21.205

05.11.2003

CIPLAU AVRAM

10-mar-1977

CAPORAL MUSAT

16

2

47

21.212

05.11.2003

DOBOS MIANA CARMEN

8-ian-1985

TRANSILVANIEI

6

J1

16

48

21.266

06.11.2003

MUNTEANU ION

23-sep-1973

O. GHIBU

22

QA2

9

49

21.284

06.11.2003

SEBESTYEN ATTILA

17-aug-1978

ALEEA CALINULUI

19

X11

9

50

21.323

06.11.2003

BEJUSCA CRISTIAN FLORIAN

20-apr-1982

XENOPOL

7

PB33

6

51

21.417

07.11.2003

SCOBIOLA CONSTANTIN MARCEL

13-sep-1974

SPLAIUL CRISANEI

15

C7

2

52

21.419

07.11.2003

SCOBIOLA CORNEL MIHAI

23-oct-1971

SPLAIUL CRISANEI

15

C7

2

53

21.430

07.11.2003

POP MARIANA FLORENTINA

13-iun-1982

ONISIFOR GHIBU

22

QA2

58

54

21.435

07.11.2003

PASCA LAVINIA ADELINA

29-oct-1985

ALEEA SALCA

3

Q10

15

55

21.512

10.11.2003

DUDAS STRFAN GHEORGHE

1-feb-1982

DECEBAL

10

PB98

5

56

21.513

10.11.2003

DUDAS ANCA IULIA

28-iul-1980

DECEBAL

10

PB98

5

57

21.534

10.11.2003

GURZAU CALIN

28-aug-1976

DACIA

114

B1

33

58

21.535

10.11.2003

URSU VICTOR

20-ian-1979

DIMITRIE CANTEMI

49

D49

7

59

21.543

10.11.2003

VARGA FLORIN

1-oct-1983

N. BALCESCU

14

PB65

13

60

21.549

10.11.2003

PASCA IOAN

15-sep-1983

OVIDIU

3

61

21.578

10.11.2003

GOMBOS CORNEL VIOREL

28-ian-1980

AVIATORILOR

107

62

21.560

11.11.2003

SIDEA IOANA

19-ian-1979

P-TA INDEPENDENT

EI31

63

21.639

11.11.2003

SIDEA MARCEL IOAN

1-mar-1977

P-TA INDEPENDENT

EI31

A8

1

64

21.655

11.11.2003

CIUCIU FLORIAN

27-mar-1971

ROMAN CIOROGAR

IU36

1

65

21.660

11.11.2003

MANEA ALINA GABRIELA

3-sep-1977

TABACARILOR

4/A

66

21.664

11.11.2003

SCHIPALA LOREDANA

18-sep-1984

GRIVITEI

12/A

67

21.706

11.11.2003

FAZEKAS BRIGITTA MONICA

29-apr-1977

BEGA

22

68

21.707

11.11.2003

SZUCS AMALIA CARLA

17-ian-1981

MOLDOVEI

66

QB3

20

69

21.718

11.11.2003

MIRISAN CRISTIAN IULIAN

6-nov-1981

LISZT FERENCZ

36

PB36/A

9

70

21.727

11.11.2003

MARINCEAN ADELA

5-iul-1982

FLAMARION

9

PC20

7

71

21.805

13.11.2003

BUCIUMAN NICOLAE FLORIN

2-apr-1983

CORIOLAN HORA

67

72

21.809

13.11.2003

KATONA BELA

27-iul-1970

PIATRA CRAIULUI

29/A

73

21.810

13.11.2003

GROZA MIRCEA

7-mai-1969

STEFAN CEL MARE

130

AN41

1

74

21.839

13.11.2003

ZBÂRCE CATALIN ALEXANDRU

21-dec-1978

AL.EXANDRU ODOB

ES9CU

PB89

6

75

21.854

13.11.2003

DRAGHICI RAMONA VANDANA

7-iul-1978

M. EMINESCU

22

2

76

21.909

14.11.2003

OROS ADRIAN IONUT

7-ian-1984

LEONARDO DA VIN

CI 7

PB16

13

77

22.028

17.11.2003

FARCUTA DOINA FELICIA

28-mar-1969

SEXTIL PUSCARIU

21/A

4

78

22.034

17.11.2003

BLAGA STEFANIA ADINA

27-ian-1985

AUREL LAZAR

6

10

79

22.046

17.11.2003

MOCAN ILDIKO DIANA

23-iun-1975

SIMION BARNUTIU

22/A

80

22.178

18.11.2003

FODOR CIPRIAN SEVER GEORGE

23-apr-1976

NUFARULUI

56

AN56

2

81

22.179

18.11.2003

IGASAG ELENA LUMINITA

16-dec-1974

SOVATA

32

C16

28

82

22.187

18.11.2003

IOBAGHI GAVRIL ALEXANDRU

5-oct-1982

HATEGULUI

63

83

22.291

19.11.2003

SZABO ALEXANDRU

22-mar-1977

CONSTANTIN NOIC

A 15

PB21/A

18

84

22.040

20.11.2003

ILISIE PETRU MIRCEA

19-ian-1971

CONSTANTIN NOIC

A 13

DN4

53

85

22.396

20.11.2003

PELE SORIN

17-ian-1973

C. BRINCUSI

8

PC31

9

86

22.402

20.11.2003

TUREA FLORIN

8-mai-1980

LAPUSULUI

35

X108

7

87

22.405

20.11.2003

SFIRA ANCA MARIA

25-dec-1972

PROGRESULUI

9

88

22.427

20.11.2003

DEMIAN IOANA

28-iun-1980

GALILEO GALILEI

18

Q9

48

89

22.428

20.11.2003

CHEREJI CRISTIAN ADRIAN

26-ian-1977

C. COPOSU

15

AN27

13

90

22.440

20.11.2003

CLITAN CRISTIAN FLORIN

22-mai-1979

PROGRESULUI

117

PB10

19

91

22.446

20.11.2003

OSVAT HORATIU RAUL

31-mar-1981

DECEBAL

21

C85

17

92

22.457

21.11.2003

CURTA LIANA ALINA

25-oct-1978

SOVATA

32

C16

44

93

22.464

21.11.2003

DELCEA CRISTIAN EUGEN

16-aug-1982

I. ANTONESCU

95

P61

26

94

22.467

21.11.2003

SALAGEAN CRISTIAN VIOREL

3-aug-1980

ONESTILOR

98

P53

3

95

22.470

21.11.2003

VARODI MIHAELA ALINA

14-iul-1981

CAISILOR

1

96

22.489

21.11.2003

ILIES DACIAN PUIU

23-iul-1973

C. BRINCUSI

3

PB33

2

97

22.611

24.11.2003

BRATA IOANA PAULA

3-ian-1977

ALUMINEI

16

PC76

3

98

22.624

24.11.2003

BALAJ GHEORGHE IOAN

23-apr-1982

NUFARULUI

21/A

PC144

9

99

22.747

25.11.2003

FILIMON PIETRONEL AUREL

3-iul-1973

SOVATA

15B

PB5/A

6

100

22.753

25.11.2003

POP FLORIN SORIN

24-mar-1981

ALEEA ZIDARILOR

2

Z4

27

101

22.913

27.11.2003

SUCIU MARIUS PETRU

5-aug-1979

STEFAN CEL MARE

142

AN26

14

102

22.926

27.11.2003

BIRAU AURELIA MARIANA

3-mar-1980

MESTESUGARILOR

99

PB187

4

103

22.927

27.11.2003

IUGA DORIAN VIOREL

6-feb-1976

MINERILOR

5

PB89

7

104

22.997

27.11.2003

CIUCAS MARIANA

1-nov-1969

CHEILE TURZII

15

105

22.998

27.11.2003

BACRAU PETRU GYORGY

19-mai-1983

NAVIGATORILOR

38

106

23.024

27.11.2003

HULUBAN IONUT OVIDIU

2-iul-1984

MOTILOR

14

107

23.048

28.11.2003

TODEA VLAD

20-nov-1985

C. NEGRUZZI

24

D73

12

108

23.060

28.11.2003

MOHOLEA SERGIU SIMION

10-aug-1975

TRANSILVANIEI

12

U3

18

109

23.069

28.11.2003

AGOSTON ZSOLT ATTILA

8-dec-1982

G. DOJA

62

2

110

23.264

02.12.2003

MAZILESCU RADU LUCIAN

3-sep-1978

CAZABAN

40

R149

18

111

23.306

03.12.2003

ILEA VALENTIN

4-oct-1982

SLATINEI

1

PB1

13

112

23.387

04.12.2003

BAIDOC COSMIN CASIAN

21-iun-1978

LAPUSULUI

27A

Q112

20

113

23.406

04.12.2003

TANASE NICOLAE

14-nov-1970

SELEUSULUI

31

D47

7

114

23.408

04.12.2003

MURESAN PETRU ANDREI

21-iul-1975

RADAUTILOR

19R

115

23.502

04.12.2003

BORA BOGDAN DUMITRU

22-ian-1981

CALINULUI

4

5

116

23.552

05.12.2003

MOLDOVEANU ADRIAN

6-apr-1980

NUFARULUI

13A

D137

28

117

23.572

05.12.2003

SEICHE COSMIN ADRIAN

16-aug-1978

LACU ROSU

12A

AN95

12

118

23.934

10.12.2003

BERCEA MARIA MADALINA

6-apr-1983

DIMITRIE CANTEMI

47

U47

5

119

24.002

11.12.2003

CIOFLAN FLORIN

12-iun-1970

COL. BUZOIANU

8

120

24.129

13.12.2003

GHIMAN GEORGE VLAD

8-iun-1984

ALEEA SALCA

5

Q11

12

121

24.170

15.12.2003

MOCANU CRISTINA NICOLETA

5-dec-1979

ALEEA. FORAJULUI

2

X4B

16

122

24.197

15.12.2003

IACOB CORINA

5-sep-1984

HENRI COANDA

5

PB28

17

123

24.198

15.12.2003

COSTRUT CRISTINA RAMONA

27-mai-1979

ALUMINEI

45

B45

38

124

24.246

15.12.2003

IGNA IOANA VIORICA

4-iul-1981

CAZABAN

12A

P20

2

125

24.261

15.12.2003

CAPUS CRINA

14-mar-1985

ALUNEI

11

126

24.281

15.12.2003

SZODORAI EMIL ROBERT

26-iun-1985

PASCAL

18

X18

12

127

24.282

15.12.2003

SELE ADEL BEATA

17-dec-2003

PASCAL

18

X84

12

128

24.287

15.12.2003

KELEMEN ANDREA EVA

31-oct-1979

SELEUSULUI

PB5

5

129

24.340

16.12.2003

PANTEA IOAN

15-dec-1970

PENES CURCANUL

3

Q9

10

130

24.344

16.12.2003

OLAU EMIL MARIAN PAUL

26-mai-1979

SELIMBARULUI

9

F4

3

131

24.460

17.12.2003

NOVAC IOANA MARIA

13-nov-1980

SALCAMILOR

28

R154

3

132

24.492

17.12.2003

PAUL ELENA ADRIANA

15-ian-1975

M.I. ANTONESCU

94

D21

30

133

24.528

18.12.2003

FILIMON COSMIN

3-iul-1981

IASOMIEI

5A

134

24.540

18.12.2003

BORZA RARES CATALIN

12-iun-1984

ROSIORILOR

21

PB19

5

135

24.547

18.12.2003

GIREADA RAMONA IOANA

30-mai-1985

ZAMBILELOR

8

136

24.600

19.12.2003

GUI ANCA IOANA

19-sep-1984

PROGRESULUI

101

PB25

10

137

24.601

19.12.2003

CIUCIU CIPRIAN MIHAI

24-oct-1978

ONESTILOR

3

A4

4

138

24.754

22.12.2003

BECHTOLD NOEMI EDIT

3-nov-1979

SELIMBARULUI

13

F2

15

139

24.798

22.12.2003

MATESAN COSMIN

24-mar-1978

NUFARULUI

44

A44

22

140

24.858

23.12.2003

BUNGAU CRISTIAN TEODOR

24-iun-1981

CARABUSULUI

21

141

24.864

23.12.2003

CHIRIAC MIRCEA ADRIAN

20-iul-1970

IOSIF VULCAN

5

18

142

24.865

23.12.2003

BIROAS CALIN

5-mai-1980

DACIA

10

A5

36

143

24.866

23.12.2003

MACOVEI IULIA CODRUTA

22-oct-1969

NUFARULUI

48

AN48

29

144

1.079

06.01.2004

PINTEA CRISTINA GEANINA

7-iul-1985

GRIGORE URECHE

15

17

145

1.083

06.01.2004

LEUCEA ILDIKO

7-sep-1975

MIRCEA ELIADE

4

146

1.128

07.01.2004

CODREAN IOSIF SEBASTIAN

29-mar-1979

BERNARD SHAW

38

C7

10

147

1.135

07.01.2004

PETRUS MIRELA

5-aug-1980

SALCIMILOR

20

PB178

19

148

1.143

07.01.2004

BEKE TEODORA RALUCA

12-mai-1983

CANTACUZINO

1

AN84

12

149

1.145

07.01.2004

MATEIU CORNELIA PAULINA

9-mar-1973

ALEXANDRU ANDRI

TO1I7U

PB15

18

150

1.146

07.01.2004

SILAGHI RAMONA NATALIA

25-apr-1979

ALEXANDRU ANDRI

TO1I7U

PB15

18

151

1.234

08.01.2004

BRINDUS ALEXANDRU

1-mai-1969

REPUBLICII

11

13

152

1.283

09.01.2004

MARTA REMUS CEZAR

8-iun-1976

OLIMPIADEI

29

P+10

79

153

1.303

09.01.2004

FLORINCUTA GEORGIANA LAURA

28-sep-1981

CARPATI

106

D5

130

154

1.304

09.01.2004

FLORINCUTA ANA ANDRADA

28-sep-1981

CARPATI

106

D5

130

155

1.319

12.01.2004

POPA DANIEL CLAUDIU

4-oct-1976

GRADINARILOR

61

X4

26

156

1.453

13.01.2004

DAN CALIN ROGER

21-ian-1982

CAZABAN

38

AN150

4

157

1.454

13.01.2004

POCSE RALUCA FLORINA

3-sep-1985

ONISIFOR GHIBU

24

QA3

35

158

1.484

22.01.2004

POPA MARIAN CATALIN

31-aug-1985

CANTACUZINO

8

PC6

8

159

1.487

14.01.2004

IGNA MARIOARA SIMONA

23-aug-1984

HENRI COANDA

6

PC47

6

160

1.488

14.01.2004

IGNA ADRIANA LENUTA

13-feb-1981

HENRI COANDA

6

PC47

6

161

1.489

14.01.2004

ROMOCEA FLORIN CIPRIAN

15-aug-1982

ARMATEI ROMANE

10

162

1.520

14.01.2004

RUSU MIRCEA ADRIAN

5-iul-1981

ONESTILOR

72

163

1.569

15.01.2004

MATIS CRISTIAN GEORGE

21-apr-1980

SALCIMILOR

13

PB137

11

164

1.593

15.01.2004

PASCA GHEORGHE CLAUDIU

6-nov-1982

OLIMPIADEI

19

165

1.642

15.01.2004

STIOP TEOFIL IOAN

28-aug-1977

COSTAFORU

23

7

166

1.806

19.01.2004

NISTOR ADRIAN

13-aug-1976

PROGRESULUI

83

PB43

18

167

1.838

19.01.2004

POPOVICS CAMELIA

3-iun-1981

ALUMINEI

10

PB63

3

168

1.861

19.01.2004

FRITEA CIPRIAN

10-oct-1978

M. SADOVEANU

1B

PB25

4

169

1.862

19.01.2004

FRITEA CRISTIAN

17-mai-1985

M. SADOVEANU

1B

PB25

4

170

1.866

19.01.2004

OPREA ADINA DANIELA

19-ian-1974

O. DENSUSIANU

1

AN197

2

171

1.867

19.01.2004

IANCU MARIUS

25-feb-1975

ALEEA CALINULUI

2

Q3

26

172

1.868

19.01.2004

MOISA ADRIANA ILEANA

15-sep-1981

TRAIAN LALESCU

34

X5

10

173

1.871

19.01.2004

MOISA AURELIA LIANA

1-sep-1980

TRAIAN LALESCU

34

X5

10

174

1.989

21.01.2004

CERNAU CRINA GEORGIANA

18-mai-1982

PETRE ISPIRESCU

6

PB38

10

175

2.015

21.01.2004

POPA IOAN SEBASTIAN

2-ian-1984

FLAMARION

16

PC63

3

176

2.019

21.01.2004

COCIUBA LAVINIA LAURA

8-apr-1979

ONESTILOR

80

AN7

2

177

2.020

21.01.2004

COCIUBA ANTONIA RAMONA

3-sep-1982

ONESTILOR

80

AN7

2

178

2.058

22.01.2004

STOICA OANA GIORGIANA

22-apr-1985

PREDEAL

4

AN12

23

179

2.065

22.01.2004

POP TANIA

6-feb-1981

DRAGOS VODA

9

P3

7

180

2.066

22.01.2004

POP DUMITRU GABRIEL

14-iul-1979

DRAGOS VODA

9

P3

7

181

2.123

22.01.2004

MAGHIAR CRISTINA LAURA

6-apr-1981

C.I. NOTTARA

C8

15

182

2.170

23.01.2004

OLAH ERIKA

14-dec-1976

BUMBACULUI

22

AN28

1

183

2.178

23.01.2004

BRINZAS IONUT CRISTIAN

20-aug-1978

MORII

7

AN7

5

184

2.244

26.01.2004

BUDAU BOLOBAN CRISTIAN

14-nov-1974

BEIUSULUI

20/A

185

2.246

26.01.2004

POGANA SERBAN

17-feb-1982

GRADINARILOR

54

D44

5

186

2.247

26.01.2004

POGANA MARIUS

7-mar-1981

GRADINARILOR

54

D44

5

187

2.248

26.01.2004

LAZAR CRISTINA LOREDANA

6-sep-1984

TRANSILVANIEI

27

B53

43

188

2.310

27.01.2004

LIBERT ADRIANA FELICIA

22-mai-1976

MUNTELE GAINA

14/A

189

2.324

27.01.2004

HOSU MARIANA DELIA

13-mai-1979

SOMESULUI

4

PC33

7

190

2.325

27.01.2004

TATAR IONEL LAVINIU

22-dec-1976

BRINCUSI

3

PB33

1

191

2.459

29.01.2004

KOVER LADISLAU PAUL

27-aug-1976

PITESTILOR

41

R5

4

192

2.467

29.01.2004

MOT DANIEL FLORIN

13-dec-1976

SPARTACUS

48

SQ1

20

193

2.477

29.01.2004

MAGHIAR IOAN

11-mai-1981

SALCAMILOR

17

PB143

13

194

2.527

29.01.2004

BOGDAN DANIEL

27-iul-1979

DACIA

21

C5

10

195

2.528

29.01.2004

BOGDAN MOISE

23-oct-1982

DACIA

21

C5

10

196

2.529

29.01.2004

TRIPEA CALIN FAUSTIN VASILE

2-aug-1980

NUFARULUI

50

AN50

10

197

2.549

30.01.2004

POP DELIA

17-ian-1978

ION ANTONESCU

98

D19

19

198

2.572

30.01.2004

PUSKOV SORINA RAMONA

16-dec-1976

TUSNADULUI

1

Q1

13

199

2.592

30.01.2004

GOMBOS IOAN

18-iun-1982

AVIATORILOR

107

200

2.593

30.01.2004

GOMBOS CRISTIAN

16-oct-1983

AVIATORILOR

107

201

2.604

30.01.2004

SUCAN IOAN MARIUS

21-ian-1980

ALUMINEI

47

A4

11

202

2.610

30.01.2004

SUSMAN ADRIAN IOAN

5-ian-1986

LISZT FERENCZ

36

PB36

1

203

2.611

30.01.2004

TOCUT FLORIN IONUT

16-feb-1981

OVIDIU

11

Q1

14

204

2.612

30.01.2004

TOCUT ANCA LOREDANA

29-apr-1984

OVIDIU

11

Q1

14

205

2.613

30.01.2004

MICLAUS MARCEL GHEORGHE

1-apr-1972

LACU ROSU

20

AN90

15

206

2.616

30.01.2004

PETRILA SEBASTIANA ADRIAN

13-dec-1980

DACIA

38

U15

15

207

2.634

30.01.2004

POPA FLORICA

19-nov-1972

LEONARDO DA VIN

CI 31

PB85

18

208

2.644

30.01.2004

PATROC DANIELA ADINA

18-iun-1978

CARPATI

5

R18

12

209

2.835

03.02.2004

HAS OTILIA

29-iul-1969

ALMASULUI

11

210

2.847

03.02.2004

PORUT BENIAMIN

7-apr-1985

JEAN JAUREZ

5

D58

3

211

2.916

04.02.2004

ALBU ALIN CIPRIAN

30-iun-1982

SELEUSULUI

PB63

8

212

2.926

04.02.2004

CSORBA CRISTIAN CAROL

5-dec-1976

P-TA. ION CREANG

6

C81

17

213

2.937

04.02.2004

BICA CRISTIAN

1-mai-1983

ALEXANDRU CEL B

UN2

PB97

17

214

2.942

04.02.2004

NEGRU TEODORA DANIELA

7-ian-1984

ION CANTACUZINO

21

AN45

11

215

2.946

04.02.2004

OCOS CALIN TIBERIU

15-mai-1980

CIHEIULUI

42

216

3.042

05.02.2004

POPOVICS ADRIAN

28-iun-1980

ALUMINEI

10

PB63

3

217

3.054

05.02.2004

CRET OVIDIU

31-mar-1981

ALEXANDRU ANDRI

TO2I9U

PB24

14

218

3.055

05.02.2004

FRITEA CORNEL VASILE

31-dec-1974

LEONARDO DA VIN

CI21C

PB107

1

219

3.061

05.02.2004

BORA ALIN VIOREL

26-iul-1980

PIATA INDEPENDEN

TE4I9

A2

36

220

3.067

05.02.2004

NAGY NORBERT TIBOR

2-sep-1985

LISZT FERENCZ

18

PC69

10

221

3.069

05.02.2004

GOLDEA ANDREEA BIANCA

23-sep-1984

PIATA 1 DECEMBRI

E9

5

222

3.080

05.02.2004

HEGHEDUS CRISTINA MARIOARA

20-nov-1979

PIATA 1 DECEMBRI

E9

5

223

3.144

06.02.2004

CHELEMEN ADINA IULIANA

17-feb-1980

BORSECULUI

18

X18

14

224

3.155

06.02.2004

GHIT DANA CARMEN

30-dec-1970

FLUTURILOR

26/A

225

3.161

06.02.2004

BORA MIRCEA DAN

20-oct-1981

INDEPENDENTEI

49

A2

36

226

3.172

06.02.2004

MIERLUT ADRIAN

23-dec-1985

AL. PAPIU ILARIAN

6

227

3.178

06.02.2004

CSADI MIRCEA IOAN

16-aug-1980

XENOPOL

10

PB2

8

228

3.180

06.02.2004

CSADI CARMEN RAMONA

20-feb-1976

XENOPOL

10

PB3

8

229

3.213

09.02.2004

TOMESCU MIHAELA

27-feb-1971

MUZICII

11

230

3.220

09.02.2004

TARE CLAUDIA IOANA

18-iul-1977

DACIA

39

A5

3

231

3.240

09.02.2004

COPIL GHEORGHE MARIAN

23-apr-1980

LEONARDO DA VIN

CI 14

PB25

18

232

3.243

09.02.2004

COPIL DANIELA GABRIELA

23-dec-1983

LEONARDO DA VIN

CI 14

PB25

18

233

3.274

09.02.2004

PURTAN COSMIN

6-aug-1979

CORNELIU COPOSU

33

AN9

30

234

3.279

09.02.2004

JURCUT ALIN CRACIUN

28-feb-1977

RAZBOIENI

102

CFR

20

235

3.315

10.02.2004

NISTOR BOGDAN GHEORGHE

2-apr-1984

SOVATA

44

C8

25

236

3.316

10.02.2004

NISTOR CRISTINA IOANA

12-apr-1982

SOVATA

44

C8

25

237

3.320

10.02.2004

TARCAU FLORIN CLAUDIU

10-iul-1971

MIHAI EMINESCU

26

2

238

3.321

10.02.2004

NECULAU BEATRICE MARIA

13-mai-1982

ROMAN CIOROGAR

IU 7

3

239

3.354

10.02.2004

RACOLTA LIDIA DELIA

15-feb-1981

LEONARDO DA VIN

CI 18

PC26

4

240

3.368

10.02.2004

OLAR ALINA CLAUDIA

21-nov-1974

BERNARD SHAW

42

C5

3

241

3.370

10.02.2004

VERES OVIDIU STEFAN

7-oct-1972

DACIA

58

U2

11

242

3.426

11.02.2004

AGUD ANA MARINELA

9-apr-1972

PREDEAL

4

AN12

9

243

3.429

11.02.2004

VAIDA CIPRIAN FLAVIU

4-mai-1979

PASCAL

5

PB71

8

244

3.430

11.02.2004

VAIDA CARMEN IOANA

9-ian-1982

PASCAL

5

PB71

8

245

3.433

11.02.2004

GANEA RAMONA MIHAELA

16-apr-1978

ONISIFOR GHIBU

22

QA2

18

246

3.435

11.02.2004

PRODAN MIRELA

1-apr-1979

PENES CURCANUL

22

X22

8

247

3.439

11.02.2004

MERCA ROMAN DELIA

27-mar-1980

STEFAN CEL MARE

67/A

D10

9

248

3.440

11.02.2004

CEARNAU ALINA ANCA

2-feb-1978

PASCAL

5

PB71

6

249

3.446

11.02.2004

BOGDAN EMANUIL

26-aug-1976

DACIA

21

C5

10

250

3.466

11.02.2004

MERCA ROMAN MIRCEA

20-iul-1981

STEFAN CEL MARE

67/A

D10

9

251

3.483

11.02.2004

VARGA MIHAELA ADELA

19-feb-1976

IASOMIEI

59

252

3.514

12.02.2004

LUPSEA MINODORA AMALIA

9-sep-1979

CORNELIU COPOSU

9/A

B29

6

253

3.515

12.02.2004

IUHAS MONICA CORINA

4-oct-1980

LAPUSULUI

27

R87

5

254

3.524

12.02.2004

DUMITRU RAMONA MIHAELA

20-sep-1979

NUFARULUI

44

A44

5

255

3.527

12.02.2004

KOCZA IMRE

5-dec-1970

OLTENIEI

24

1

256

3.531

12.02.2004

PAVEL RADU MATEI

4-dec-1983

RAZBOIENI

86

257

3.532

12.02.2004

PAVEL NATALIA ADELA

22-aug-1981

RAZBOIENI

86

258

3.563

12.02.2004

MANEA ANGELA

10-sep-1970

MICSUNELELOR

5

259

3.574

12.02.2004

KOVACS EMESE

10-apr-1978

ONISIFOR GHIBU

7

QB2

43

260

3.600

12.02.2004

FRITEA CALIN MARIUS IOAN

27-aug-1978

POTIRNICHILOR

2

261

3.675

16.02.2004

TIRT CARMEN DIANA

24-nov-1983

P-TA. 1 DECEMBRI

E 27

3

262

3.676

25.02.2004

BAICAN EMANUEL CRINEL

12-iul-1982

ALUMINEI

2

PC59/A

3

263

3.716

13.02.2004

CIPLEU BENIAMIN

25-ian-1976

MORII

53

264

3.735

13.02.2004

DEAC MARCELA LIDIA

4-mai-1979

ALESDULUI

31

265

3.749

13.02.2004

GATI SILVIA ENIKO

29-iul-1973

SIBIULUI

25

266

3.825

16.02.2004

PIRTEA ANA MARIA

3-oct-1977

NUFARULUI

82

B82

5

267

3.826

16.02.2004

PIRTEA CRISTINA VIORICA

5-mai-1980

NUFARULUI

82

B82

5

268

3.840

16.02.2004

PRADA IOAN CORNEL

23-mai-1975

SELIMBARULUI

15

F1

15

269

3.841

16.02.2004

PRADA FLORIN DORU

30-oct-1978

SELIMBARULUI

15

F1

15

270

3.842

16.02.2004

COSTAS ADRIAN PETRU

7-oct-1984

TRAIAN LALESCU

35

PB33

3

271

3.850

16.02.2004

NADIS RADU

23-iul-1979

BUMBACULUI

29

PB35

15

272

3.864

16.02.2004

GHERMAN CRISTIAN LIVIU

26-iul-1978

ALUMINEI

84

M5

39

273

3.865

16.02.2004

PETRILA DOINA

1-nov-1975

CERBULUI

1

PB23

9

274

3.866

16.02.2004

PETRILA FLORICA

16-iun-1974

CERBULUI

1

PB23

9

275

3.895

16.02.2004

DASCALU OANA GABRIELA

17-nov-1982

SHAKESPEARE

31

13

276

3.966

17.02.2004

PAVEL FLORIN GHEORGHE

20-ian-1980

RAZBOIENI

86

277

3.967

17.02.2004

GULER LAURA MIHAELA

2-nov-1984

STEFAN CEL MARE

124

D1

6

278

3.977

17.02.2004

TIGAN ALINA

19-mai-1985

BARIEREI

14

PC27

7

279

3.990

17.02.2004

GAL TUDOR CRISTIAN

17-nov-1977

COSMINULUI

4

X108

12

280

4.001

17.02.2004

HUSASAN ROXANA ANDREEA

29-mai-1982

ALEXANDRU ANDRI

TOI3U

PB52

12

281

4.003

17.02.2004

ZAMA ADRIAN

4-mar-1981

HENRI COANDA

1

PB30

16

282

4.015

17.02.2004

SECARA SIDONIA

18-dec-1979

APATEULUI

14

PB8

18

283

4.110

18.02.2004

GIGA TRAIAN LUCIAN

29-ian-1978

COSTAFORU

2

C10

8

284

4.115

18.02.2004

RUS MIRELA LAURA

11-dec-1979

SALCAMILOR

16

PB166

8

285

4.116

18.02.2004

RUS CRISTIAN GABRIEL

12-aug-1978

SALCAMILOR

16

PB166

8

286

4.119

18.02.2004

TRIFA MIRCEA OVIDIU

27-dec-1980

SOVATA

46

Q2

14

287

4.120

18.02.2004

RESTEA IOANA ANCA

23-feb-1983

MESTESUGARILOR

85/A

X171

10

288

4.133

18.02.2004

CRACIUN LAVINIA MARIANA

10-iul-1983

MILCOVULUI

16

PB53/A

15

289

4.179

19.02.2004

BOROS ATTILA

12-ian-1977

CUZA VODA

28

10

290

4.181

19.02.2004

FETEA CRINA MARIA

5-aug-1985

LEONARDO DA VIN

CI 5

PB15

8

291

4.183

19.02.2004

BALOGH MARIUS STEFAN

26-feb-1978

SOVATA

89

Q9

22

292

4.185

19.02.2004

ROSU MIHAELA DOINA

9-mai-1984

APATEULUI

14

PB8

4

293

4.196

19.02.2004

POPA IOANA MIRELA

4-mar-1985

ANA IPATESCU

22

294

4.266

19.02.2004

MATIU ADRIANA CORNELIA

30-apr-1978

INFRATIRII

50

295

4.273

19.02.2004

COSTEA NICOLAE LUCIAN

9-mar-1979

DOBROGEANU GHE

R1E3A/D

296

4.318

20.02.2004

LUCACIU IOANA GABRIELA

7-mai-1980

ION ANTONESCU

5

9

297

4.326

20.02.2004

KOVACS ANDREEA ELLA

10-iul-1983

THOMAS MORUS

20

298

4.353

20.02.2004

OMUT ADRIAN IONEL

18-ian-1978

ONESTILOR

92

P56

2

299

4.367

20.02.2004

MOISI OVIDIU CRISTIAN

27-mai-1980

IULIU MANIU

31

1

300

4.368

20.02.2004

MARUSCA STANCA IOANA

10-ian-1977

INDEPENDENTEI

13

3

301

4.373

20.02.2004

DIACONU MIHAELA CARMEN

26-apr-1981

ALEEA APELOR CA

DE7

QB2

31

302

4.375

20.02.2004

HEGEDUS ILONA ESZTER

22-ian-1972

ALEEA ZIDARILOR

6

Z2

56

303

4.377

20.02.2004

GIGA AUREL SIMION

11-nov-1979

LISZT FERENCZ

4

PB149

14

304

4.382

20.02.2004

LEGHEZEU ADRIAN MIHAI

19-mai-1980

SOMESULUI

7

PB67

9

305

4.447

23.02.2004

PETRUT TEODORA ANAMARIA

8-sep-1981

CELE TREI CRISURI

2

18

306

4.480

23.02.2004

GURAU ADINA MIHAELA

12-sep-1980

RAZBOIENI

52

PC144

3

307

4.504

23.02.2004

SILISTEANU RAZVAN VIOREL

26-iul-1981

GENERAL MAGHER

U 48

11

308

4.505

23.02.2004

SILISTEANU RALUCA GABRIELA

9-nov-1982

GENERAL MAGHER

U 48

11

309

4.509

23.02.2004

BARTA TUNDE NOEMI

26-sep-1978

SPARTACUS

34

X4

11

310

4.534

23.02.2004

MURESAN ANA

13-oct-1971

ALEEA CALINULUI

21

X13

11

311

4.570

24.02.2004

HIRTE NICOLAE DAN

1-sep-1975

GALILEO GALILEI

12

X11

30

312

4.571

24.02.2004

PRECUP SIMONA LACRIMIOARA

27-ian-1980

SELIMBARULUI

7

F5

19

313

4.575

24.02.2004

GAL IOAN

30-mar-1984

CAZABAN

3

PC64

8

314

4.577

24.02.2004

GAL VIOLETA FELICIA

1-feb-1981

CAZABAN

3

PC64

8

315

4.580

24.02.2004

NOVAC MARIUS VASILE

4-sep-1980

FABRICILOR

1

1

316

4.582

24.02.2004

POP IOAN CRISTIAN FLAVIUS

20-dec-1973

PRUTULUI

2B

PB63

18

317

4.600

24.02.2004

CHIFOR MONICA SUSANA

8-feb-1979

ALEEA SALCA

26

Q4

18

318

4.613

24.02.2004

BUT FLORIAN

1-aug-1975

TRANSILVANIEI

12

U3

2

319

4.617

24.02.2004

MARC ADRIAN

2-sep-1983

GALILEO GALILEI

4

Q10

11

320

4.620

24.02.2004

NEGREA ALINA VIORICA

26-ian-1982

DRAGOS VODA

P6

25

321

4.661

25.02.2004

TOTH TUNDE

29-oct-1980

MARIUS COSMA

4

322

4.663

25.02.2004

BUDA CRISTIAN AUREL

24-ian-1977

MATEI CORVIN

13A

ZP1

4

323

4.675

25.02.2004

COSTAS MARIANA FLORENTINA

27-aug-1977

CAZABAN

32

AN209

19

324

4.695

25.02.2004

KIREI JOSIF

18-nov-1975

SOVATA

89

Q9

19

325

4.704

25.02.2004

MOS AURORA DELIA

11-nov-1979

O. DENSUSIANU

9

PB191

14

326

4.707

25.02.2004

MATEAS CRISTIAN

6-apr-1978

LEONARDO DA VIN

CI 1

PC13

6

327

4.751

26.02.2004

KOVACS KAROLY

27-nov-1977

MORII

17

X23

2

328

4.756

26.02.2004

PUPOIES CLAUDIU NICOLAE

5-dec-1981

CANTACUZINO

13

AN49

9

329

4.766

26.02.2004

KOVACS BARNA ZSOLT

23-dec-1979

SOVATA

42

C9

64

330

4.768

26.02.2004

SZAVO MIKLOS ZOLTAN

13-oct-1984

SLATINEI

25

331

4.785

26.02.2004

PANTEA FLAVIU ALEXANDRU

15-mai-1982

LEONARDO DA VIN

I 36

PC44

3

332

4.797

26.02.2004

ROSCAU CRISTIAN

20-feb-1982

NUFARULUI

64

AN64

30

333

4.798

26.02.2004

BUGYI IOSIF

4-apr-1969

PARCUL I.C.BRATIA

NU14

334

4.804

26.02.2004

POPOVICI ATTILA

13-sep-1970

TRANSILVANIEI

22

K2

52

335

4.805

26.02.2004

PURDEA DELIA TABITA

7-apr-1983

BUMBACULUI

9

PB11

6

336

4.810

26.02.2004

TARAU HORIA CRISRIAN

4-sep-1979

BIHORULUI

35

337

4.832

26.02.2004

BURLAU FLORINA ANCUTA

25-iul-1984

ALEXANDRU ANDRI

TO2I1U

PB17

3

338

4.839

26.02.2004

FILDAN MARINELA NICOLETA

6-aug-1976

RAZBOIENI

102

CFR

17

339

4.858

27.02.2004

SZAVO ANDREA MAGDOLNA

23-feb-1985

MILCOVULUI

12

PB3

10

340

4.860

27.02.2004

SOVARSCHI MARIUS DORIN

24-mar-1982

SOMESULUI

8

PB35

7

341

4.864

27.02.2004

POP DANIELA

27-apr-1978

APATEULUI

6

PB107

6

342

4.865

27.02.2004

POP SIMONA RODICA

31-oct-1974

APATEULUI

6

PB107

6

343

4.866

27.02.2004

TENT MARIANA LAVINIA

1-aug-1983

ARABILOR

17

2

344

4.881

27.02.2004

CHERMAN SERGIU IONEL

2-iun-1982

ODOBESCU

9

PB89

7

345

4.891

27.02.2004

RATIU IOAN ADRIAN

7-mar-1976

TUSNADULUI

3

Q35

14

346

4.892

27.02.2004

VARGA MAGDA

24-nov-1981

CORALILOR

24

347

4.896

27.02.2004

FILIMON BIANCA LAVINIA

25-iul-1985

DENSUSIANU

7

P193

13

348

4.933

01.03.2004

BIRAU CORNELIA

23-aug-1976

ALEXANDRU ANDRI

TOI7U

PC7

8

349

4.942

01.03.2004

BALINT IOSIF GAVRIL

22-dec-1975

GHEORGHE DOJA

8

350

4.948

01.03.2004

BONDAR CRISTINA MAGDALENA

26-mai-1980

BUMBACULUI

41

18

351

4.952

01.03.2004

SUSMAN SORIN IOAN

28-mai-1977

MARTIN ANDERSEN

NE3XO

352

4.953

01.03.2004

SUSMAN CRISTIAN

18-dec-1978

MARTIN ANDERSEN

NE3XO

353

4.956

01.03.2004

BALOG CRISAN RADU

4-iun-1982

GOVOREI

7

354

4.991

01.03.2004

KABAI MIKLOS CSABA

19-sep-1984

DACIA

23

8

355

5.029

02.03.2004

SOOS ATTILA

22-feb-1976

CONSTANTIN TANA

SE1

356

5.033

02.03.2004

FILIMON CIPRIAN FLORIN

20-aug-1984

C. NEGRUZZI

13

PB60

16

357

5.038

02.03.2004

RUS ALINA NICOLETA

20-feb-1977

LAPUSULUI

37/A

Q110

8

358

5.052

02.03.2004

FERCHEDAU PAUL CRISTIAN

15-nov-1985

SOVATA

35

PB13

12

359

5.055

02.03.2004

VLAD FLORENTINA

29-iun-1982

LOCOMOTIVEI

7

PB81

10

360

5.069

02.03.2004

NEGURAN REMUS ROMULUS

30-oct-1981

TRAIAN LALESCU

28

PB24

10

361

5.080

02.03.2004

BAROTI GABRIELA

9-aug-1980

AUREL LAZAR

4/A

13

362

5.103

02.03.2004

ANTON ANTONIO

2-mar-2004

NUFARULUI

21/A

PB133

17

363

5.132

03.03.2004

AVRAM ALINA LAURA

28-sep-1979

SALCIMILOR

15

PB140

5

364

5.142

03.03.2004

BITIS GHEORGHE

8-oct-1979

APATEULUI

8

PB97

1

365

5.166

03.03.2004

ARDELEAN CRISTIAN FLORIN

19-mai-1982

STEFAN CEL MARE

75

D16

10

366

5.167

03.03.2004

ARDELEAN CIPRIAN MARCEL

29-ian-1985

STEFAN CEL MARE

75

D16

10

367

5.191

03.03.2004

HALASZ EVA

15-iun-1978

LEONARDO DA VIN

I 29

PB84

11

368

5.271

04.03.2004

GAL GEORGE RAUL

26-mar-1985

NEGRUZZI

14

PB28

18

369

5.283

04.03.2004

MICLAU ALIN FLORIN

16-nov-1984

SOVATA

31

PB10

12

370

5.284

04.03.2004

BAN RAZVAN CRISTIAN

5-mar-1982

H. IBSEN

75/D

371

5.287

04.03.2004

IFTIMIE CARMEN LUCIA

23-iun-1978

ONISIFOR GHIBU

1

QA4

6

372

5.288

04.03.2004

TIRBAN FLORIN SILVIU

16-apr-1978

DACIA

39

A5

29

373

5.297

04.03.2004

KIS GEORGETA RODICA

15-sep-1984

SELEUSULUI

PB33

5

374

5.298

04.03.2004

KIS LOREDANA DANIELA

6-apr-1983

SELEUSULUI

PB33

5

375

5.323

04.03.2004

BITIS EMIL

2-oct-1985

APATEULUI

8

PB97

1

376

5.325

04.03.2004

VLAD MONICA ELISABETA

24-mar-1977

ALEEA SALCA

13

Q7

10

377

5.326

04.03.2004

OLAH JOSIF

29-oct-1974

IZA

27

F12

78

378

5.327

04.03.2004

CRISTOREAN CLAUDE ALFRED CRIS

TIA1N4-mar-1971

G. TOPIRCEANU

8

379

5.330

04.03.2004

TARE ADELA LAVINIA

12-dec-1980

DACIA

39

A5

3

380

5.332

04.03.2004

DAVID CIPRIAN VIOREL

14-mai-1986

C. BRINCUSI

5

PB32

13

381

5.336

04.03.2004

IVAN NOEMI

13-mai-1982

LAPUSULUI

15

PB28

18

382

5.419

05.03.2004

OPRIS MIRCEA MARIUS

17-apr-1977

TRANSILVANIEI

27

B53

36

383

5.420

05.03.2004

VERES IOANA CRISTINA

1-iun-1981

PETRE ISPIRESCU

16

PB44

5

384

5.437

05.03.2004

KELE IOAN

23-aug-1974

LACU ROSU

9

AN77

17

385

5.438

05.03.2004

JURCA ANDREI IONUT

20-mar-1981

DAVID PRAPORGES

C1U2/A

386

5.439

05.03.2004

JURCA IULIAN MIHAI

11-iul-1985

DAVID PRAPORGES

C1U2/A

387

5.445

05.03.2004

PASCALAU OVIDIU CRISTIAN

2-sep-1980

NUFARULUI

60

AN60

35

388

5.455

05.03.2004

CARAMAN BOGDAN IOAN

2-aug-1985

NUFARULUI

63

PB63

7

389

5.471

05.03.2004

SZUCS LEVENTE

19-iul-1978

MESTESUGARILOR

77

PB127

7

390

5.528

08.03.2004

FIKO LASZLO CSABA

28-nov-1982

CAROL DAVILA

11

391

5.538

08.03.2004

MARICAN GHEORGHE

5-apr-1976

M. KOGALNICEANU

23

7

392

5.577

08.03.2004

TOMA ADRIAN VIOREL

6-sep-1979

MESTESUGARILOR

91/A

X186

6

393

5.603

09.03.2004

SPIN LEONTIN IOAN

13-ian-1980

TRANSILVANIEI

25

AN52

15

394

5.613

09.03.2004

VAIDA ALINA MARIA

11-sep-1979

ONESTILOR

82

R61

185

395

5.740

10.03.2004

FILIP SEBASTIAN

18-mar-1983

TRAIAN LALESCU

35

PB33

17

TABEL CU SOLICITANTII DE TEREN DESTINAT CONSTRUIRII IN BAZA LEGII 15/2003

PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

solicitantul(a) a depasit virsta de 35 ani, prevazuta in Legea 15/2003,

pentru atribuirea terenului destinat construirii unei locuinte proprietate personala

NR. CRT.

SOLICITA

RE

DATA

NUMELE SI

PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

1

6.110

26.03.2003

NICOARA MARIA

1-aug-1973

CLUJULUI

162

2

13.888

17.07.2003

PELLE DANIELA MONI

CA4-iul-1970

CÎMPULUI

1

3

15.537

12.08.2003

CHERHAT ISTVAN RO

BE2R4-Tdec-1972

AL.EEASULFINE

I6

S2

59

4

19.646

14.10.2003

MOLNAR ANGELO

14-mar-1971

CULEGATORILO

R4

5

21.444

07.11.2003

ROJAN NICOLAE

7-dec-1974

COSMINULUI

6

RB30

12

6

3.979

17.02.2004

RUSU IOAN MARIUS

16-apr-1972

DACIA

79

D5

32

7

4.201

19.02.2004

IONESCU ADRIAN ION

EL31-oct-1974

GHEORGHE SIN

A3IA

8

4.218

19.02.2004

CIURAR BARONITA

21-iun-1971

CLUJULUI

256

9

4.649

25.02.2004

GHIURAU CALIN

17-feb-1974

NORDULUI

17

10

5.072

02.03.2004

CIURAR DRENA

22-oct-1974

CLUJULUI

256

11

5.138

03.03.2004

ABRUDAN VASILE AL

XA1N-iaDnR-1U973

CALUGARENI

11

V4

17

12

5.291

04.03.2004

CAMPEAN MIRCEA C

S1M4I-Ndec-1971

VAPORULUI

17

17

13

TABEL CU SOLICITANTII DE TEREN DESTINAT CONSTRUIRII IN BAZA LEGII 15/2003

PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

NR. CRT.

SOLICIT

ARE

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

obs.

1

21.202

05.11.2003

SARAC ANCA ELIZA

25-sep-1981

NUFARULUI

80

B80

12

sotul solicitantei are in proprietate locuinta

2

4.992

01.03.2004

ADORJAN NORBERT MARCE

L 3-apr-1984

TRANSILVANIEI

8

U2

65

solicitantul are in proprietate cota de 1/2 din locuinta

TABEL CU SOLICITANTII DE TEREN DESTINAT CONSTRUIRII IN BAZA LEGII 15/2003

PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

NR. CRT.

SOLICI

TARE

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

obs.

1

2.254

26.01.2004

IAGAR CATALINA MADALINA

8-apr-1982

ION CANTACUZINO

8/H

PC1

5

solicitantul are domiciliul in alta localitate

2

3.463

11.02.2004

LIPAI LAURA MARIANA

22-aug-1984

ION ANTONESCU

121

D38

9

solicitantul are domiciliul in alta localitate