Hotărârea nr. 198/2011

privind reluarea procesului de valorificare a bunurilor de natura utilajelor (specifice în domeniul construcţiei, întreţinerii şi reparaţiilor de drumuri) aparţinând municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind reluarea procesului de valorificare a bunurilor de natura utilajelor, specifice în domeniul construcției, întreținerii și reparațiilor de drumuri, aparținând Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.60242/29.03.11, întocmit de către Directia Economica - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea reluarea procedurilor de valorificare a bunurilor de natura utilajelor de către Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

In conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.c, alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă reluarea procedurilor de valorificare a bunurilor de natura utilajelor de către Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.2 Se aprobă scoaterea la vânzare, în mod individual, a bunurilor de natura utilajelor la prețurile prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă darea în administrare a bunurilor nevalorificate ca urmare a organizării procedurilor de vânzare către regiile și societățile aflate în subordine în măsura în care acestea își manifestă interesul în acest sens.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •  Direcția Tehnică

  • •   Direcția Juridică

  • •  Se publică în M.O. al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 198


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Nr Crt

Nr. inventar

Denumire

Valoare de piata stabilită prin Evaluarea realizata de SC Evalfor SRL

(august 2009) curs euro 4,2178

Valoare de piata stabilită prin Evaluarea realizata de SC Evalfor SRL (martie 2011) curs euro 4,2016 PRET DE PORNIRE CONFORM RAPORTULUI DE SPECIALITATE NR. 60242/29.11.03

Lei

Euro

Lei

Euro

1

200002

Stație mixturi asfaltice Wirtghen 70-90 t/h

2.242.530,00

531.682,00

1.214.000,00

288.937,55

2

200001

Instalație productie emulsie bituminoasa

159.960,00

37.925,00

110.000,00

26.180,50

3

200812

Cilindru compactor 101 Bomag BW 174 AD

150.400,00

35.660,00

98.400,00

23.419,65

4

200813

Cilindru Compactor 0,7 t Bomag BW 65 H

16.880,00

4.000,00

16.880,00

4.000,00

5

200814

Cilindru Compactor 0,7 t Bomag BW 65 H

16.880,00

4.000,00

16.880,00

4.000,00

6

200815

Cilindru Compactor 0,7 t Bomag BW 65 H

16.880,00

4.000,00

16.880,00

4.000,00

7

200816

Cilindru Compactor 0,7 t Bomag BW 65 H

16.880,00

4.000,00

16.880,00

4.000,00

8

200486

Motocompresor Irmair 4

21.000,00

4.979,00

21.000,00

4.979,00

9

200487

Motocompresor Irmair 4

21.000,00

4.979,00

21.000,00

4.979,00

10

200493

Taietor asfalt Weber SM 57,2

1.170,00

277,00

1.170,00

277,00

11

200494

Taietor asfalt Weber SM 57,2

1.170,00

277,00

1.170,00

277,00

12

200495

Taietor asfalt Weber SM 57,2

1.170,00

277,00

1.170,00

277,00

13

200496

Taietor asfalt Weber SM 57,2

1.170,00

277,00

1.170,00

277,00

14

200497

Taietor asfalt Weber SM 57,2

1.170,00

277,00

1.170,00

277,00

15

200488

Suflatoare portabila Stihl SR 420

400,00

95,00

400,00

95,00

16

200489

Suflatoare portabila Stihl SR 420

400,00

95,00

400,00

95,00

17

200490

Suflatoare portabila Stihl SR 420

400,00

95,00

400,00

95,00

18

200491

Suflatoare portabila Stihl SR 420

400,00

95,00

400,00

95,00

19

200492

Suflatoare portabila Stihl SR 420

400,00

95,00

400,00

95,00

20

200808

Freza pt. asphalt W 1000

343.760,00

81.500,00

228.500,00

54.384,04

21

400019

Remorci platforma RPM 3,5

6.750,00

1.600,00

6.750,00

1.600,00

22

400020

Remorci platforma RPM 3,5

6.750,00

1.600,00

6.750,00

1.600,00

23

400021

Remorci platforma RPM 3,5

6.750,00

1.600,00

6.750,00

1.600,00

24

400022

Remorci platforma RPM 3,5

6.750,00

1.600,00

6.750,00

1.600,00

25

200810

Incarcator multifunctional Gehl 5635

54.000,00

12.800,00

54.000,00

12.800,00

26

200811

Incarcator multifunctional Gehl 5636

48.000,00

11.380,00

48.000,00

11.380,00

27

200809

Excavator pe pneuri Liebherr A 904

255.600,00

60.600,00

255.600,00

60.600,00

28

300849

Bascula pod electronica 501

54.240,00

12.860,00

47.600,00

11.329,02

Total

3.452.860,00

818.625,00

2.200.470,00

523.248,76

Preturile de pornire pentru valorificarea bunurilor sunt cele stabilite prin Evaluarea realizata de SC Evalfor SRL în luna martie, curs euro 4,2016