• Hotărârea 880/2010 - Municipiul Oradea

  privind reglementarea situației juridice a terenului pe care urmează a fi realizată rețeaua de utilități publice care va deservi Parcul Industrial Eurobussines Oradea
 • Hotărârea 879/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea desființării pe cale administrativă a construcţiilor existente pe amplasamentul ce urmează a fi ocupat de Parcul Industrial EUROBUSINESS
 • Hotărârea 878/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru recalcularea redevenței aferente proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislatia de mediu si a cresterii eficientei energetice
 • Hotărârea 877/2010 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția proiectului \\
 • Hotărârea 876/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Concesiune al Operatorului de servicii SC Electrocentrale Oradea SA, nr.877/2006
 • Hotărârea 875/2010 - Municipiul Oradea

  privind angajarea Municipiul Oradea în continuarea investițiilor prevăzute în Master Plan-ul necesar reabilitării și modernizării sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 874/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în calitate de partener în cadrul proiectului “Centre de suport a afacerilor non-profit în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor. Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”(Non-profit business Support Centres in Hajdú-Bihar and Bihor Counties: Development of operation and cooperation facilities) și a suportării contribuției proprii
 • Hotărârea 873/2010 - Municipiul Oradea

  privind constituirea unei comisii care să analizeze propunerile SC RER Ecologic Service SA privind infuzia de capital în societate
 • Hotărârea 872/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 871/2010 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 720 din 28.10.2010 privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2010 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 870/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 869/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapatilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participării persoanelor cu dizabilităţi de învăţare şi boli psihice din Oradea
 • Hotărârea 868/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului în vederea predării unui tronson de 2,547 km din DN 19 ( sectorul de drum de la Km 5+853 la km 8+400 ) , către Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania pentru realizarea obiectivului de investiţie: „Etapa a VI –a de reabilitare a drumurilor naţionale - lot A Contract 6R2 – Reabilitare DN 19 - Oradea – limita Jud BH/Jud. SM km 5+853 - 75+896”
 • Hotărârea 867/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Iluminat stradă nou creată aferentă zonei străzii Islazului - zona Real, în localitatea Oradea”
 • Hotărârea 866/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea
 • Hotărârea 865/2010 - Municipiul Oradea

  privind numirea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 864/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 15 mp, situat în Oradea, str. Gheorghe Doja, FN şi concesionarea directă a suprafeţei de 15 mp teren în favoarea S.C. Electrica S.A.
 • Hotărârea 863/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat privind \\\\\\\\
 • Hotărârea 862/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 352/29.04.2009 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.849 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 2.849 mp. teren, cu destinaţia ”drum agricol”, cu un nou articol, pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral cu suprafaţa 2.849 mp.
 • Hotărârea 861/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 781/14.09.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral cu suprafaţa de 4.563 mp., constituit conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 781/14.09.2009
 • Hotărârea 860/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în domeniul public al municipiului Oradea a imobilului teren în suprafaţă de 688mp identificat cu numărul cadastral 166927 înscris în CF 166927 reprezentând prelungirea străzii Uzinelor şi schimbarea categoriei de folosinţă a acestuia din teren arabil în drum public
 • Hotărârea 859/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 775/30.11.2010, referitor la aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 1.917, 1.043 şi 8.486 mp, teren situat în Oradea Piaţa Ferdinand, reprezentând piaţă publică destinată circulaţiei pietonale şi stradă destinată circulaţiei rutiere
 • Hotărârea 858/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei depusă de S.C. Etabeta S.R.L., reprezentând suprafaţa de 1158 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5261/4 înscris în C.F. 167624 Oradea situat în Oradea zona str. Ciheiului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 857/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 436/24.06.2010 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 273 mp teren şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 85/273 mp teren situat în Oradea str.Braşovului, nr.13 în favoarea d-nei Gale Ileana şi a soţul Gale Ioan
 • Hotărârea 856/2010 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.757 / 09.11.2010 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiul Oradea a suprafeţei de 154.147 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 înscris în Cf convertit în formă electronică nr. 150225 Oradea şi extinderea zonei funcţionale Sp (zonă funcţională de agrement, sport-turism) asupra întregii suprafeţe a nr. cadastral 2378
 • Hotărârea 855/2010 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosinţă fără plată pe o perioadă de 25 ani a suprafeţei de 3213 mp teren identificat cu nr. cadastral 6364 înscris în CFNDF 7069 Oradea, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul, în favoarea S.C. O.T.L. S.A., în vederea modernizării şi exploatării staţiei de autobus
 • Hotărârea 854/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Moscu Adrian Călin şi soţia Moscu Daniela reprezentînd suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 167278 inscris in C.F. 167278 Oradea, situat în Oradea str.Macului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 853/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. Intergeco Cons S.R.L., reprezentând suprafaţa de 10 mp. teren identificat cu nr.cadastral 166597 înscris în C.F. 166597 Oradea şi suprafaţa de 132 mp. teren identificat cu nr.cadastral 166595 înscris în C.F. 166595 Oradea situat în Oradea zona str. Piatra Craiului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 852/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Proiectului Tehnic aferent investiţiei Amenajarea, extinderea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiului Oradea
 • Hotărârea 851/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului „Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar”
 • Hotărârea 850/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Actului adiţional nr.1 la acordul de parteneriat cu Fundaţia de Scleroză Multiplă MS Bihor şi cu Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR), pentru proiectul intitulat „Reabilitare, modernizare şi extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastru
 • Hotărârea 849/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului privind serviciile publice, parcurile şi zonele verzi, norme specifice privind protecţia mediului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 725 din 31.10.2006, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 28.05.2009 si Hotărârea Consiliului Local nr.760 din 23.09.2009
 • Hotărârea 848/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual
 • Hotărârea 847/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelelor primare de termoficare din P-ţa Unirii Oradea”
 • Hotărârea 846/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelelor primare de termoficare din Piaţa Regele Ferdinand din Oradea”
 • Hotărârea 845/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din P-ţa Unirii” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 844/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Poliţia Locală a municipiului Oradea
 • Hotărârea 843/2010 - Municipiul Oradea

  privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând din 01.01.2011
 • Hotărârea 842/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 695/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat, Indicatorilor Tehnico-Economici (actualizaţi) şi a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 841/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 840/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2010 privind aprobarea finanţării şi a punerii la dispoziţia Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor\\\\
 • Hotărârea 839/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2011 – aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.319/2010
 • Hotărârea 838/2010 - Municipiul Oradea

  privind propunerea anulării unor creanţe fiscale aflate în sold la data de 31.12.2010
 • Hotărârea 837/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 836/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare pe teritoriul municipiului Oradea
 • Hotărârea 835/2010 - Municipiul Oradea

  Pentru reglementarea condiţiilor de punere pe piaţa (comercializării) a plantelor, substanţelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 834/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului ORADEA”
 • Hotărârea 833/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Contractului de Tranzacţie Extrajudiciară având ca obiect stingerea litigiilor, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, între Administraţia Imobiliară Oradea şi SC Itineris Media SRL
 • Hotărârea 832/2010 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilul din Oradea, Calea Clujului nr.43, înscris în CF nr. 899, nr. topo 3407/1 - apartamentul nr.1 - din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu destinaţia de cabinet medical
 • Hotărârea 831/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 830/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei Sportive Arena „ANTONIO ALEXE” situată în Oradea pe strada Cazaban, nr. 3
 • Hotărârea 829/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Liceul Don Orione Oradea, Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea şi Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, în vederea acordării de servicii sociale pentru copiii cu vârste cuprinse între 5-19 ani, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc social din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 828/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului şi a contribuţiei proprii pentru proiectul intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1”, proiect depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de spri
 • Hotărârea 827/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 noiembrie 2010
 • Hotărârea 826/2010 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2010, ianuarie 2011 şi februarie 2011
 • Hotărârea 825/2010 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării calităţii de membru în Consiliul de administraţie de la S.C. Oradea Transport Local S.A. a d-nei Fodre Gabriela si desemnarea unui nou reprezentant al municipiului Oradea în Consiliul de administraţie de la S.C. Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 824/2010 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-nei Eugenia Borbei – director executiv al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea in instanţa, în dosarul nr.8725/111/2010
 • Hotărârea 823/2010 - Municipiul Oradea

  Pentru îndreptarea erorii materiale din textul art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.215/1999 privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de la dosar nr. 3849/1999 aflat pe rol la Judecătoria Oradea
 • Hotărârea 822/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Institutul Român Pentru Ajutorarea Copiilor Aflaţi în Dificultate‚ Piticot, pentru oferirea de servicii calitative de asistenţă socială familiilor aflate în dificultate, din municipiul Oradea
 • Hotărârea 821/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare aflat în structura Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 820/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Extindere Centru Rezidenţial de îngrijire socială „Sfânta Elisabeta”, str. Spartacus, nr.cad.156960 - Oradea
 • Hotărârea 819/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator – Ansamblu rezidenţial, str. Ioan Paun Pincio , nr.cad.14268 - Oradea
 • Hotărârea 818/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe,str. Plantelor, nr. cad. 165752 -:- 165758 - Oradea
 • Hotărârea 817/2010 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea valorii subvenţiilor acordate pentru energia termică de la bugetul local în perioada 2010 – 2032
 • Hotărârea 816/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea politicii tarifare referitoare la preţul plătit de populaţie în perioada 2010 - 2032 pentru energia termică
 • Hotărârea 815/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri necesare cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
 • Hotărârea 814/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 4.000 Euro pentru plata costurilor transnaţionale în cadrul proiectului „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvoltarea sinergetică şi transnaţională a dezvoltării sustenabile în regiune
 • Hotărârea 813/2010 - Municipiul Oradea

  Privind reamplasarea placii comemorative ,,Podul Paralelor” pe podul pietonal situat intre Piata Libertatii si Aleea Emanuil Gojdu -Oradea
 • Hotărârea 812/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea Proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 BH 249 „Reţeaua Metropolitană de Date şi Voce”
 • Hotărârea 811/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi suportării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „PACHET COMPLEX DE PROMOVARE A TURISMULUI CULTURAL: CENTRUL ISTORIC ORADEA – ARHITECTURĂ, CULTURĂ, LEGENDĂ” depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
 • Hotărârea 810/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare str. Horea - zona PT 825” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 809/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Realizarea unui cămin de racordare pentru consumatorii de la reţeaua primară de termoficare pe str. Depoului”
 • Hotărârea 808/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din Piaţa Regele Ferdinand din Oradea”
 • Hotărârea 807/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Canalizare pluvială, menajeră şi extinderea reţelei interioare de apă în Piaţa Obor, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 806/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Realizare Gard - tronson Piaţa Obor municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 805/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Drum de acces în DJ190
 • Hotărârea 804/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de către S.C. Electrocentrale Oradea SA a unei finanţări rambursabile în valoare de 20 milioane lei şi garantării acesteia de către Municipiul Oradea prin avalizare bilete la ordin emise de societate
 • Hotărârea 803/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 4.831,43 lei percepute pentru neregularizarea în termen a taxei privind autorizaţia de construire a companiei SC SHINHEUNG ELECTRONICS SRL
 • Hotărârea 802/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale aflate în proprietatea publică a municipiului Oradea şi înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în unităţi naturale
 • Hotărârea 801/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea al unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 800/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA prin Actul Adiţional nr. 1/2010
 • Hotărârea 799/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 798/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de credit şi a Acordului de garantare prin venituri şi garanţie reală mobiliară care se vor semna între Municipiul Oradea şi HYPO NOE Gruppe Bank AG- St. Pölten Austria pentru finanţarea proiectului ”crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea - Etapele I şi II”
 • Hotărârea 797/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării bugetelor unităţilor sanitare subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea pe surse de finanţare
 • Hotărârea 796/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 795/2010 - Municipiul Oradea

  privind transferul cu titlu gratuit a unui activ fix aflat în domeniul privat al Municipiului Oradea către Administraţia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 794/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii Municipiului Oradea de la plata cheltuielilor de judecată datorate S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 793/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi pentru luna decembrie 2010 în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 792/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Matei Corvin nr.162
 • Hotărârea 791/2010 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilul din Oradea, P-ţa 1 Decembrie nr.9, înscris în CF nr.4912, nr. topo 3127/7 şi 3128/8 - apartamentul nr.33 - din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 790/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 789/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare pentru spaţiul situat la parterul imobilului din Oradea, P-ta 1 Decembrie nr.2, supus vânzării prin negociere directă în baza prevederilor Legii nr. 550/2002, conform Procesului Verbal de Negociere, înregistrat sub nr.58416/09.11.2010, al Comisiei de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii care fac obiectul Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 788/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Oradea, privind spaţiile destinate creaţiei artistice
 • Hotărârea 787/2010 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1
 • Hotărârea 785/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind administrarea terenului identificat cu nr. cadastrale 10848, 10849 şi 10850 înscrise în CF 162512, 162421 şi 162431 Oradea, reprezentând teren proprietatea publică a Municipiului Oradea administrat de RAPAS, situat în Oradea str. Făgăraşului şi transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5000 mp în favoarea Fundaţiei Hospice Emanuel pentru înfiinţarea unui centru de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii
 • Hotărârea 784/2010 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.952 mp. reprezentând fostul manej din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor, situată în Oradea, Piaţa Cazărmii şi transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului cu suprafaţa de 2.952 mp. teren cu construcţie, în favoarea Asociaţiei Religioase Biserica Credinţei din România, pentru reabilitare şi refuncţionalizare
 • Hotărârea 783/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 7.148 mp, reprezentând terenul şi clădirea în care funcţionează Grădiniţa nr.52 Oradea situată în Oradea str. Călugăreni, nr.8/A, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 782/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 10.404 mp, reprezentand terenul şi clădirea în care funcţionează Liceul “Lucian Blaga” din Oradea, aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 781/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.726/29.09.2005 cu privire la acceptarea donaţiei d-lui Lungu Gheorghe şi soţia Lungu Valeria, reprezentând suprafaţa de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 8563 înscris în CF ndf 6843 Oradea situat în Oradea str. Cireşilor, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 780/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Cresy Impex SRL reprezentată prin delegat Pop Nicoleta, reprezentând suprafaţa de 103 mp teren identificat cu nr. cadastral 165353 înscris in C.F. 165353 Oradea, situat în Oradea str.Bunyitai Vince cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 779/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei depusă de S.C. Game Spot S.R.L., reprezentând suprafaţa de 52 mp teren identificat cu nr. cadastral 166539 inscris in C.F. 166539 Oradea, situat în Oradea str.Aurel Ciupe cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 778/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Oradea, Str. M.Corvin,F.N. identificat cu numărul cadastral 2145/1 înscris în CF NDF 1316 Oradea în 3 loturi în vederea transmiterii suprafeţei de 40000 mp. teren către Consiliul Judeţean Bihor, pentru realizarea unei staţii mecano-biologice ( MBT ), în vedrea tratării deşeurilor reziduale generate la nivel de judeţ
 • Hotărârea 777/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru amplasarea de către societatea Oradea Transport Local SA, a unei locomotive electrice de epocă – monument tehnic al oraşului, pe terenul public situat la intersecţia străzii Cele Trei Crişuri cu str. Independenţei, identificat cu nr. topografic 3578
 • Hotărârea 776/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 40.454 mp, teren situat în Oradea str. Louis Pateur, reprezentând în natură Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie situat în Oradea str. Louis Pasteur nr. 26-28
 • Hotărârea 775/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 1.917, 1.043 şi 8.486 mp, teren situat în Oradea Piaţa Ferdinand, reprezentând piaţă publică destinată circulaţiei pietonale şi stradă destinată circulaţiei rutiere
 • Hotărârea 774/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa totală de 199.997 mp. Oradea, situat în zona fermei Nutrietul Palota S.A din cartierul Ioşia., în vederea realizării unei balastiere
 • Hotărârea 773/2010 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Administraţie Imobiliare Oradea pentru vânzarea terenului înscris în C.F. 160700 Oradea, identificat cu nr. cadastral 160700 cu suprafaţa de 100.000 mp., situat în Oradea str. Calea Borşului nr.34 în favoarea S.C. SHINHEUNG ELECTRONICS S.R.L., în condiţiile Contractului de concesiune nr. nr.3/20.10.2009
 • Hotărârea 772/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiului Oradea şi S.C. Indalim, având ca obiect suprafaţa de 44 mp în vederea constituirii drumului de legatură între Şoseaua de Centură a Municipiului Oradea prin P-ţa Obor şi Strada Abatorului
 • Hotărârea 771/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Roşu Ioan, reprezentînd suprafaţa de 45 mp. teren identificat cu nr. cadastral 161135 inscris in C.F. 161135 Oradea situat în Oradea str. Emil Isac cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 770/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157007 înscris în C.F. 157007 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 83, în favoarea d-nei Degău Dorina Mariana
 • Hotărârea 769/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sichet Emil Francisc şi de doamna Incze Veronica Luiza, reprezentând suprafaţa de 1763 mp teren identificat cu nr. cadastral 162693 înscris în C.F. 162693 Oradea,suprafaţa de 94mp teren identificat cu nr. cadastral 162694 înscris în C.F.162694 Oradea şi suprafaţa de 447 mp teren indentificat cu nr. cadastral 162188 înscris în C.F. 162188 Oradea, situate în Oradea str.Murelor cu destinaţia de “drum public
 • Hotărârea 768/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Mascaş Alin Răzvan , reprezentând suprafaţa de 90 mp teren identificat cu nr. cadastral 163812 înscris în C.F. 163812 Oradea şi, suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 163815 înscris în C.F. 163815 Oradea situat în Oradea str. Ion Păun Pincio cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 767/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Papp Zoltan Desideriu şi soţia Papp Juliana Gizela, reprezentând suprafaţa de 440 mp. teren identificat cu nr. cadastral 160724 înscris în C.F. 160724 Oradea situat în Oradea str. Santăului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 766/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Jakab Peter, reprezentând suprafaţa de 112 mp teren identificat cu nr. cadastral 166261 înscris în C.F. 166261 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 765/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Mintaş Ioan şi soţia Mintaş Olimpia Smaranda şi Mintaş Horia Octavian, reprezentând suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 165011 înscris în C.F. 165011 Oradea, situat în Oradea str. Renaşterii cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 764/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Herman Nicolae şi soţia Herman Nadia Aranka, reprezentînd suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166576 inscris in C.F. 166576 Oradea situat în Oradea str. Bihorului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 763/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Susan Emilian Gabriel şi soţia Susan Aurelia, reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cadastral 163249 înscris în C.F. 163249 Oradea, respectiv a doamnei Andok Eva pentru suprafaţa de 460 mp teren identificat cu nr. cadastral 13968 înscris în C.F. 166449 Oradea situat în Oradea str. Rimley Karoly cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 762/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rusu Dumitru Cristian şi soţia Rusu Maria Cristina, reprezentând suprafaţa de 34 mp teren identificat cu nr. cadastral 167020 înscris in C.F. 167020 Oradea, situat în Oradea str.Dinicu Golescu cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 761/2010 - Municipiul Oradea

  privind preluarea patrimoniului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenta Oradea din patrimoniul public al Consiliului Judeţean Bihor in patrimoniul public al Municipiului Oradea si in administrarea Consiliului Local Oradea prin Administraţia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 760/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 08 noiembrie 2010
 • Hotărârea 759/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 octombrie 2010
 • Hotărârea 758/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în administrarea S.C. Compania de apă Oradea S.A., a suprafeţei totale de 2.607 mp. teren public identificat cu nr. cadastrale 5568 şi 5569 Oradea, în vederea amenajării unui parc de agrement, situat în Oradea b-dul Dacia intersecţie cu str. Eroul Necunoscut
 • Hotărârea 757/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiul Oradea a suprafeţei de 154.147 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 înscris în Cf convertit în formă electronică nr. 150225 Oradea şi extinderea zonei funcţionale Sp (zonă funcţională de agrement, sport-turism) asupra întregii suprafeţe a nr. cadastral 2378
 • Hotărârea 756/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 2.981, 851, 12.233, 1.678 şi 4.175 mp., teren situat în Oradea Piaţa Unirii, reprezentând piaţă publică cu aleii pietonale şi zona ”verde”, respectiv străzi destinate circulaţiei rutiere .
 • Hotărârea 755/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 10094 mp, reprezentând terenul aferent Parcului Libertăţii, aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 754/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţelor de 2.101 mp. şi 2.810 mp. teren proprietatea Municipiului Oradea, în vederea delimitării construcţiilor – blocuri ANL situate în Oradea b-dul Decebal
 • Hotărârea 753/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 752/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii unui monument dedicat aniversarii Clubului Atletic Oradea – in Parcul I.C.Bratianu - Oradea
 • Hotărârea 751/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aderarea a municipiului Oradea, ca membru activ şi cu drepturi depline la Fundaţia ,, Social Comunitara a judeţului Bihor”, a cărei denumire se va schimba in ,,Fundaţia Pentru Sănătate”.
 • Hotărârea 750/2010 - Municipiul Oradea

  pentru constatarea încetării calităţii de membru în Consiliul de administraţie de la S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. a d-lui TIMARU NICOLAE si desemnarea unui nou reprezentant al municipiului Oradea în Consiliul de administraţie de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.
 • Hotărârea 749/2010 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei Monica Gall - consilier juridic in cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.639/35/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Oradea
 • Hotărârea 748/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii actualizat pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 747/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de transfer tehnologic necesar pentru implementarea proiectului Implementarea tehnicilor de optimizare a producției serviciilor publice de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 746/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului Promovarea turismului balnear şi de agrement în
 • Hotărârea 745/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului „Valorificarea zăcământului de apă geotermală amplasat în comuna Sântandrei”
 • Hotărârea 744/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului Valorificarea Zăcământului de Apă Geotermală în cartierul Nufărul II şi extinderea exploatării zăcământului de apă geotermală în cartierul Ioşia Nord
 • Hotărârea 743/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, PT, a contribuţiei proprii a Municipiului Oradea şi a suportării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand.
 • Hotărârea 742/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare privind proiectul “Valorificarea rezervaţiei de zonă verde DEALUL CIUPERCA – Podgoria Varadinum aferentă proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal „Nymphaea” Oradea” şi a documentaţiei tehnico-economice necesare întocmirii acestuia
 • Hotărârea 741/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării municipiului Oradea ca membru fondator în Clusterul Inovativ Geoterm, aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Clusterului Inovativ Geoterm
 • Hotărârea 739/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind predarea-primirea imobilului Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” situat în Oradea, str. Republicii nr. 48 înscris în C.F nr. 166525 Oradea nr. cadastral 166525, între Administraţia Imobiliară Oradea şi Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei
 • Hotărârea 738/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 737/2010 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de cesiune nr. 51657/16.06.2009 încheiat între SC Electrocentrale Oradea SA, SC Compania de Apa Oradea SA şi Administraţia Imobiliară Oradea şi încheierea unui nou contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administraţia Naţională Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apa Crişuri şi Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 736/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiilor (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ), Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI REFACERE SCUARURI ÎN PIAŢA UNIRII, ORADEA, JUD. BIHOR”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelo
 • Hotărârea 735/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea şi al instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pentru anul 2011.
 • Hotărârea 734/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, pentru introducerea unor străzi modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire.
 • Hotărârea 733/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tiutin Gheorghe şi soţia Tiutin Claudia Ana, reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 165661 înscris în C.F. 165661 Oradea, situat în Oradea str. Libelulei cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 732/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Popa Viorel Bogdan şi Chipe Ileana, reprezentând suprafaţa de 386 mp teren identificat cu nr. cadastral 166414 înscris în C.F. 166414 Oradea, situat în Oradea str. Emil Isac şi Viitorului cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 731/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tomuţa Gheorghe Emanuel şi soţia Tomuţa Adina Florina şi dl. Tomuţa Ioan şi soţia Tomuţa Maria, reprezentând suprafaţa de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157816 înscris în C.F. 157816 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 730/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. ANATRANS S.R.L., reprezentând suprafaţa de 1.653 mp. teren identificat cu nr. cadastral 166291 înscris în C.F. 166291 Oradea, situat în Oradea zona str. Borşului cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 729/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 28394 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15052 înscris în C.F.164250 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Calea Aradului, nr.4, în vederea constituirii a două drumuri .
 • Hotărârea 728/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Şt.. O. Iosif, reprezentând suprafaţa de 132 mp teren ocupat de 5 garaje auto .
 • Hotărârea 727/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 14 mp, situat în Oradea, str. Episcop Ioan Suciu, nr. 20, bl. Pb 10 şi concesionarea directă a suprafeţei de 14 mp teren în favoarea d-nei Abrudan Livia.
 • Hotărârea 726/2010 - Municipiul Oradea

  privind reavizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor identificate cu nr. cadastrale 2836 şi 2838 în vederea notării în evidenţele de Carte Funciară a blocurilor de locuinţe pentru tineri edificate în Oradea, B-dul Decebal nr.65/F prin programul ANL locuinţe pentru tineri destinate închirierii .
 • Hotărârea 725/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea.
 • Hotărârea 724/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul CENTRULUI DE INGRIJIRE DE ZI.
 • Hotărârea 723/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 26.908,55 lei aferent investiţiei realizată de către S.C.ABA TURISM SRL în Oradea str. CALEA ARADULUI nr.9.
 • Hotărârea 722/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.11.2010.
 • Hotărârea 721/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 720/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2010 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 719/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.
 • Hotărârea 718/2010 - Municipiul Oradea

  privind revocarea mandatului d-lui Horia Augustin Jarca şi desemnarea d-lui Cristian Beltechi ca reprezentant al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC DISTRIGAZ VEST SA.
 • Hotărârea 717/2010 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ din municipiul Oradea
 • Hotărârea 716/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială S+P+E(M) şi împrejmuire teren, str. Nicolae Beldiceanu nr.95/A, nr. cad. 166285, 166286 şi 166287 – Oradea.
 • Hotărârea 715/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială P+M şi împrejmuire teren, str. Făgetului nr. 20/C, nr. cad. 11/16 şi 150778 – Oradea.
 • Hotărârea 714/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire atelier reparaţii auto şi corp administrativ str. Calea Sântandrei, nr.cad. 9931 – Oradea.
 • Hotărârea 713/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan cu destinaţia zonă rezidenţială R1a, str. Calea Bihorului, nr.cad.4951- Oradea.
 • Hotărârea 712/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren şi amplasare locuinţe, str. Cartier Podgoria, nr. cad. 164957 - 164963 – Oradea.
 • Hotărârea 711/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere şi etajare parţială clădire şi schimbare de destinaţie în service auto str. Caişilor, nr.2/H , nr. cad. 19051 – Oradea.
 • Hotărârea 710/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a actului adițional acordului de parteneriat cu ”Asociația Down Oradea România” pentru proiectul „Reabilitare și extindere imobil sitauat în str. Louis Pas
 • Hotărârea 709/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/ 22.01.2009 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Renaşterea prin digitalizare a trecutului comun Bihor – Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, program finanţat de Uniunea Europeană.
 • Hotărârea 708/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de Sarcini şi organizarea unei licitaţii publice pentru selectarea unui investitor in vederea realizării obiectivului de investiţii “Complex Multifuncţional cu Parcaje Supraetajate Zona Tribunalului, Oradea”.
 • Hotărârea 707/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea SC ZIEGLER ROMANIA SRL .
 • Hotărârea 706/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia SOS Autism Bihor, în vederea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială acordate persoanelor cu tulburări din spectrul autist din municipiul Oradea şi familiilor acestora.
 • Hotărârea 705/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 100 mp teren identificat cu nr. topo 6456/9 înscris in CF 153578 Oradea, situat in Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 119/A, in favoarea fam. Maghiar Ioan si Maghiar Viorica.
 • Hotărârea 704/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire si combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpada, etc) in perioada 15.11.2010-15.03.2011.
 • Hotărârea 703/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 octombrie 2010.
 • Hotărârea 702/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 septembrie 2010.
 • Hotărârea 701/2010 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, de la Consiliul Judetean Bihor la Consiliul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 700/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei “Centru Integrat pentru Tratamentul Cancerului Oradea”
 • Hotărârea 699/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 698/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea proiectului de Contract de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness care se va încheia intre Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si SC Plexus Services RO SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Lo
 • Hotărârea 697/2010 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.550/09.08.2010 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 696/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare (în forma revizuită) încheiat între A.D.I. APAREGIO şi Operatorul Regional S.C.COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
 • Hotărârea 695/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat), Indicatorilor Tehnico - Economici (actualizaţi) şi a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 694/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.190 mp. teren, aparţinând Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului şi transmiterea suprafeţei de 10.190 mp. în administrare S.C. Compania de Apa S.A.
 • Hotărârea 693/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 256926 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164178 înscris în CF 164178 Oradea, situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea
 • Hotărârea 692/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru finalizarea investiţiilor angajate prin contractul de vânzare-cumpărare nr.7995 din 08.04.2004 încheiat între Consiliul Local Oradea şi SC Novasar Invest SRL
 • Hotărârea 691/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 903 mp. teren cu construcţii situat în Oradea str. Matei Corvin, nr. 162
 • Hotărârea 690/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA în sensul înfiinţării unei sucursale cu denumirea ,, Compania de Apă Oradea Sucursala Beiuş” şi confirmarea punctelor de lucru ale societăţii
 • Hotărârea 689/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru desfiintarea Spitalului Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea prin reorganizarea acestuia in sectii ale Spitalului Clinic Municipal ”dr.Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 688/2010 - Municipiul Oradea

  privind constatarea incetarii prin demisie, a mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Regiei autonome de piete, agrement si salubritate Oradea a d-lui Cosma Romulus Pavel
 • Hotărârea 687/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
 • Hotărârea 686/2010 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea ca membru supleant in Comisia socioeconomica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, constituita la nivelul Consiliulu
 • Hotărârea 685/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 684/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale si a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pentru a
 • Hotărârea 683/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de Sarcini si organizarea licitatiei publice pentru concesionarea terenului, situat in Oradea, Sos. Borsului nr. 22/D identificat cu nr. cadastral 165945 inscris in CF 165945 Oradea, in suprafata de 7
 • Hotărârea 682/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1519 mp, teren cu nr. cadastral 164910 inscris in CF 164910 Oradea, in vederea realizarii obiectivului – construire cresa privata si parcare publica subterana, Str. Sparcatcus
 • Hotărârea 681/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 18627 inscris in CF 160107 Oradea in vederea efectuarii unui schimb teren intre Municipiul Oradea si SC LIDL Ro
 • Hotărârea 680/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 785 mp si a schitei de defalcare pentru apartamente din imobilul situat in Oradea str. Iosif Vulcan nr. 11, “Casa Darvas - La Roche”
 • Hotărârea 679/2010 - Municipiul Oradea

  Privind abrogarea art. 2 si art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 360/29.04.2009, revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 900/2009 si avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 12.199 mp. teren situat in Oradea so
 • Hotărârea 678/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 419 mp. reprezentand casa colectiva compusa din patru apartamente si teren aferent, situat in Oradea, str. Ady Endre nr. 64
 • Hotărârea 677/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 423 mp., reprezentand terenul afectat de Sonda de apa geotermala nr. 4795 Oradea proprietatea S.C. TRANSGEX S.A. situata in Oradea Calea Santandreiului f.n. si concesiona
 • Hotărârea 676/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafetei de 11.326 mp., identificat cu nr. cadastral 160031, inscris in CF 160031 Oradea si aprobarea incheierii unui Act aditional la contractul de concesi
 • Hotărârea 675/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Ciuciui Adrian si sotia Ciuciui Ruxandra Mariana, reprezentand suprafata de 47 mp teren identificat cu nr. cadastral 164474 inscris in C.F. 164474 Oradea, situat in Oradea str. Cantaretului cu destin
 • Hotărârea 674/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Ridi Francisc Ioan si sotia Ridi Eniko, reprezentand suprafata de 27 mp teren identificat cu nr. cadastral 165936 inscris in C.F. 165936 Oradea, situat in Oradea str. Izvorului cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 673/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Plugar Florin Stefan si sotia Plugar Erika Irina si Schuller Miklos, reprezentand suprafata de 85 mp teren identificat cu nr. cadastral 166244 inscris in C.F. 166244 Oradea, situat in Oradea str. So
 • Hotărârea 672/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii suprafetei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159145 inscris in C.F. 159145 Oradea, situat in Oradea str. Bethlen Gabor nr.1 in favoarea d-lui Pater Marius Dumitru
 • Hotărârea 671/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea locuintei edificate in conditiile Legii 15/2003 si aprobarea vanzarii suprafetei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164937 inscris in C.F. 164937 Oradea, situat in Oradea str. Virgil Maxim nr.16 in fa
 • Hotărârea 670/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sporului de 7% din salariul de baza, pentru personalul Politiei Comunitare a municipiului Oradea, cu activitate de teren
 • Hotărârea 669/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea a statului de functii si a numarului de personal al Politiei Comunitare a municipiului Oradea, incepand cu data de 01.10.2010
 • Hotărârea 668/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifului in vederea inchirierii patinelor din incinta imobilului Oraselul Copiilor din Oradea, situat pe strada Corneliu Coposu nr. 8
 • Hotărârea 667/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc Salca - Oradea”
 • Hotărârea 666/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru realizarea proiectului ”Impadurirea dealului de pe str. Branului, Oradea pentru imbunatatirea calitatii mediului si stoparea degradarii acestuia”, proiect ce va fi depus spre finantare prin „Programul de imbunatatire a
 • Hotărârea 665/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de eficiența energetica a cladirilor in care isi desfasoara activitatea instituțiile publice
 • Hotărârea 664/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru infiintarea clusterului pe baza de apa geotermala, in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 663/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru selectarea investitorului-administrator, pe baza de contract de asociere, pentru realizarea proiectului cu denumirea „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal \\
 • Hotărârea 662/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru inițierea procedurii de asociere in vederea exploatarii zacamantului de apa geotermala Santandrei
 • Hotărârea 661/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grupului Scolar \\
 • Hotărârea 660/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vederea amenajarii unui centru de reintegrare sociala”, pr
 • Hotărârea 659/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 869 din 16.10.2008 privind aprobarea participarii si co-finantarii Primariei Municipiului Oradea la proiectul „1990 - CityRegion.Net Rolul Oraselor in dezvoltarea urbana integrata” finantat de programul
 • Hotărârea 658/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 657/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri financiare pentru preluarea unitatilor sanitare subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 656/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 655/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2010
 • Hotărârea 654/2010 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispozitia Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor” a unor terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 653/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate de SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 652/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Municipal ,, Gavril Curteanu’’ asupra bunurilor rezultate in urma implementarii proiectului ,, Reabilitare si Modernizare Corp Policlinica Ambulatoriu la Spitalul Clinic
 • Hotărârea 651/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Oradea” prin incheierea unui Act Aditional
 • Hotărârea 650/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 649/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea preluarii de catre Unitatea Administrativ Teritoriala –Municipiul Oradea a cheltuielilor ce revin Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, corespunzatoare cotei de 50% in valoare de 507 511 lei, pentru lucrarile de reabilitare
 • Hotărârea 648/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “ Racord termic primar pentru alimentarea consumatorilor de energie termica din P-ta 1 Decembrie nr. 3 ”
 • Hotărârea 647/2010 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP
 • Hotărârea 646/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie publica pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice, final
 • Hotărârea 645/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a delegarii prin concesiune a serviciului public de intretinere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea si revocarea Hotararea Consiliului Local nr. 542/2010
 • Hotărârea 644/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investitii, iluminat public “Diguri aparare maluri Cris Repede” , ”Sens giratoriu Dacia /Transilvaniei’ ,”Parc Seleus” ,”Sens giratoriu Matei Co
 • Hotărârea 643/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare Parc Linistii
 • Hotărârea 642/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan, parcelare teren pentru construire case familiale si imprejmuire teren, str. Cantaretului nr. 7-9, nr.cad.165680, 165427, 164474, 165043, 164789, 164788, 165042, 165046, 165040, 164754, 16
 • Hotărârea 641/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire casa familiala P+M cu garaj P si imprejmuire teren, str. Prunilor nr. 5/D, nr. cad. 161772 si 161773 - Oradea
 • Hotărârea 640/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare spatii pentru servicii si dotari de cartier, extindere etaj 3 si intrarea in legalitate a lucrarilor de modificari interioare si extindere pe orizontala si verticala executate, str. Gheorghe Doja nr.
 • Hotărârea 639/2010 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii “str. Episcop Vasile Hossu“ strazii nou create, situata intre str. Hack Halasi Gyula si str. Nojoridului, identificata cu nr. cadastral 10578/23 inscrisa in CFndf nr. 8970 Oradea
 • Hotărârea 638/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” p
 • Hotărârea 637/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 6 septembrie 2010
 • Hotărârea 636/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 august 2010
 • Hotărârea 635/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea in administrare in favoarea SC Electrocentrale SA a terenului situat in Oradea, zona industriala de Vest, pentru conectarea la utilitati a echipamentelor energetice achizitionate prin POS Mediu
 • Hotărârea 634/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea – Instituire zona de protectie pentru alimentare cu utilitati publice – Zona industriala de Vest – Oradea
 • Hotărârea 633/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “ Modernizare P-ta Bucuresti, acces la Gara CF Oradea”
 • Hotărârea 632/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei cu obiectivele de investitii finantate din surse proprii la S.C. Compania de Apa Oradea SA pe anul 2010
 • Hotărârea 631/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 630/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - actualizat, Indicatorilor Tehnico - Economici - actualizati, Listei de strazi si a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor ”
 • Hotărârea 629/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Centrului de Ingrijire de Zi incepand cu luna septembrie 2010 conform noii forme de organizare aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.549/2010
 • Hotărârea 628/2010 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 627/2010 - Municipiul Oradea

  privind eliberarea domnului Seica Gheorghe din functia publica de conducere de Director al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 626/2010 - Municipiul Oradea

  privind numirea domnului Popescu Cristian Norocel in functia publica de conducere de Sef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 625/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate si organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasarii unor chioscuri de difuzare presa, carte, tutungerie, papetarie, tichete de
 • Hotărârea 624/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafetei de 10.000 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158873 inscris in C.F.158873 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat
 • Hotărârea 623/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 445/24.06.2010 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 10233 mp ,reprezentand Scoala generala nr.11 Oradea, aflat in proprietatea publica a Municipi
 • Hotărârea 622/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de situatie cu imobilele proprietate privata aflate pe amplasamentul lucrarii de interes public local “Modernizare str. Principatelor Unite”, aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata ce re
 • Hotărârea 621/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 242 mp, teren reprezentand un teren de tenis, situat in Baza Sportiva Iosia Oradea, str. Splaiul Crisanei f.n. si incheier
 • Hotărârea 620/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea si aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea, in vederea realizarii obiectivului d
 • Hotărârea 619/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Mudura Ioan si sotia Mudura Doina reprezentand suprafata de 279 mp teren identificat cu nr. cadastral 166153 inscris in C.F. 166153 Oradea, situat in Oradea str. Frunzisului cu destinatia de
 • Hotărârea 618/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Ciobanu Calin Cristian si sotia Ciobanu Ramona Diana, reprezentand suprafata de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 19818 inscris in C.F. 164479 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului cu desti
 • Hotărârea 617/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.980 mp., situat in Oradea str. Depoului nr. 12, unde se va realiza ”Centru de Cercetare Mecatronica, a Sigurantei Transportului Public in Comun de Calatori” in cadrul
 • Hotărârea 616/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 18137 mp, situat in Oradea, sos. Borsului, langa Statia de Epurare, reprezentand proprietate privata a Companiei de Apa Oradea
 • Hotărârea 615/2010 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 2.250 mp, teren constituit din nr. cadastral 83 inscris C.F. ndf nr.17 Oradea, situat in Oradea, soseaua Borsului in vederea realizarii obiectivului - punct de vanzare din statie m
 • Hotărârea 614/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, inscris in CF convertit nr.152933 Oradea, situat in zona de vest a municipiului - str. Fabricilor
 • Hotărârea 613/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Prompt Construct SRL in vederea amplasarii unui complex comercial cu parcare aferenta in Oradea, str. Fabricilor f.n.
 • Hotărârea 612/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata in favoarea Comunitatii Penticostale Regionale Oradea a suprafetei de 2019 mp teren identificat cu nr. cadastral 165942, situat in Oradea, str. Eftimie Murgu, nr.2/A, pe care s-a edificat sediul Co
 • Hotărârea 611/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata a terenului inscris in C.F.159170 Oradea cu nr. cadastral 159170 in suprafata de 2643 mp situat in Oradea, str. str. Alexandru Cazaban,nr.37 in favoarea Parohiei Ortodoxe Iosia Nord cu hramul
 • Hotărârea 610/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 7.142 mp si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7.142 mp teren, cu destinatia ”drum public”
 • Hotărârea 609/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei depusa de domnul Csegodi Bela si sotia Csegodi Erzsebet, reprezentand suprafata de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 165923 inscris in C.F. 165923 Oradea, situat in Oradea str.Caisilor cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 608/2010 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea art.4, 5, 6 si 7 din HCL nr.14/31.01.2007 si rezilierii contractului de concesiune nr.1109/12.02.2007, incheiat intre Municipiul Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea si „SC ALIMENTARA 9 SA”
 • Hotărârea 607/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Mihut Adrian Florin, reprezentand suprafata de 1469 mp teren identificat cu nr. cadastral 5895/14 inscris in C.F. 159138 Oradea, situat in Oradea str. Nufarului cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 606/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Kovacs Levente, reprezentand suprafata de 44 mp teren identificat cu nr. cadastral 165150 inscris in C.F. 165150 Oradea, situat in Oradea str. Culegatorilor cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 605/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Pop Flaviu Manuel reprezentand suprafata de 96 mp teren identificat cu nr. cadastral 164743 inscris in C.F. 164743 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului cu destinatia de “drum public
 • Hotărârea 604/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Vaida Ionel reprezentant al SC Agroindustriala Import Export Nufarul SA, reprezentand suprafetele de 76 mp teren identificat cu nr. cadastral 165301 inscris in C.F. 165301 Oradea, 43 mp teren identifi
 • Hotărârea 603/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Sotiut Alexandru Adrian si sotia Sotiut Sanda Emilia , reprezentand suprafata de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 156008 inscris in C.F. 156008 Oradea, situat in Oradea str. Nojoridului cu d
 • Hotărârea 602/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Kaufland Romania reprezentata prin domnul Thomas Konstantin Schick si a SC RND Auto SA reprezentata prin domnul Bodre Ovidiu Beniamin, reprezentand suprafata din acte de 1898 mp( suprafata masurata de 2672 mp) teren identifi
 • Hotărârea 601/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Verdes Ioan si sotia Verdes Viorica reprezentand suprafata de 68 mp teren identificat cu nr. cadastral 165724 inscris in C.F. 165724 Oradea, situat in Oradea str. Emil Isac cu destinatia de “drum pu
 • Hotărârea 600/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Stiop Constantin, reprezentand suprafata din acte de 44 mp (suprafata masurata de 36 mp) teren identificat cu nr. cadastral 165403 inscris in C.F. 165403 Oradea, situat in Oradea str. Podgoriei, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 599/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Zak Ioan si sotia Zak Ilona reprezentand suprafata de 17 mp teren identificat cu nr. cadastral 164062 inscris in C.F. 164062 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 598/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Bicazan Felix Vasile reprezentand suprafata de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 164619 inscris in C.F. 164619 Oradea, situat in Oradea str. Viilor cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 597/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Petrila Stelian Silviu si sotia Petrila Claudia, reprezentand suprafata de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 161772 inscris in C.F. 161772 Oradea, situat in Oradea str. Prunilor cu destinatia
 • Hotărârea 596/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Marincas Remus Gelu si sotia Marincas Corina Lucia reprezentand suprafata de 89 mp teren identificat cu nr. cadastral 165052 inscris in C.F. 165052 Oradea, situat in Oradea str. Gheorghe Pitut cu
 • Hotărârea 595/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Negrut Nicolae Bogdan si Negrut Anca, reprezentand suprafata de 162 mp teren identificat cu nr. cadastral 163479 inscris in C.F. 163479 Oradea, situat in Oradea str. Drumul Hotarului cu destinatia de
 • Hotărârea 594/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Doci Sorin Liviu, reprezentand suprafata de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 158740 inscris in C.F. 158740 Oradea, situat in Oradea zona str. Plantelor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 593/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donatie depusa de domnul Veres Gheorghe Claudiu si sotia Veres Gyongyi reprezentand suprafata de 42 mp teren identificat cu nr. cadastral 163867 inscris in C.F. 163867 Oradea, situat in Oradea str. Cantonului cu destinatia
 • Hotărârea 592/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta SC Vodafone Romania SA a suprafetei de 376 mp teren, situat in Oradea, str. Podului – str. Borsului si str. Italiana, in vederea instalarii si exploatarii unui cablu de fibra optica „site 2546” si incheierea un
 • Hotărârea 591/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea dosarelor de ajutor financiar depuse cu ocazia Sesiunii de depunere a dosarelor deschisa in perioada 01.07.2010 – 25.08.2010 pentru imobilul situat in Oradea, P-ta Unirii nr.5
 • Hotărârea 590/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 1 an, a spatiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primariei nr.3 in favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 589/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bihor, a Cinematografului Transilvania, situat in Oradea, Piata Regele Ferdinand nr.2, inscris in CF nr. 1678, nr. topo 729/3, pe o perioada de 10 ani, conform contractului de administrare incheiat intre
 • Hotărârea 588/2010 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinatiei pentru spatiile situate in imobilul din Oradea, P-ta 1 Decembrie nr.2, inscris in CF nr.12 Oradea, nr. topo 1983/2 - apartamentul nr.19 si apartamentul nr.21 - din spatii cu destinatia de locuinta in spatiu cu alta destinati
 • Hotărârea 587/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Roman si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 586/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 69/2007 privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand municipiului Oradea, cu locuinta situata in Oradea, B-dul. Decebal, nr. 38
 • Hotărârea 585/2010 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinatiei pentru spatiul situat in imobilul din Oradea, str. Cuza Voda nr.29, inscris in CF nr.264 Oradea, nr.topo 2280 - apartamentul nr.3 - din spatiu cu destinatia de locuinta in spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 584/2010 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitei Otvos Vera, a fiului Varga Tibor si a familiei acestuia, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale doua locuinte fond de stat, ap. 2 si 3 din imobilul situat in Oradea, str. Mihail Kogalniceanu
 • Hotărârea 583/2010 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.749/2003 si aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea un
 • Hotărârea 582/2010 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2010
 • Hotărârea 581/2010 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea d-lui Negrean Daniel Dumitru ca reprezentant al autoritatii publice locale in consiliul de administratie al Colegiului Economic ,, Partenie Cosma” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 580/2010 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea ca membru in Consiliul Etic al fiecarei unitati sanitare din reteaua sanitara proprie a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 579/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 725 /2006 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile publice, parcurile si zonele verzi, Norme specifice privind protectia mediului, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 760/2009
 • Hotărârea 578/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Centrul de cercetare mecatronica a sigurantei transportului public in comun de calatori”, aprobarea participarii si aprobarea contributiei proprii si a su
 • Hotărârea 577/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 1159 / 19.12.2008 privind aprobarea contributiei Municipiului Oradea, in valoare de 4.000 EUR, ca si co-finantare la proiectul intitulat Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional C
 • Hotărârea 576/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 7 / 22.01.2009 privind aprobarea participarii si contributiei proprii a Municipiului Oradea in cadrul proiectului „Aventura, Odihna, Distractie - Promovarea ofertei turistice a judetelor Hajdu-Bihar / Bi
 • Hotărârea 575/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local 46/2009 - pentru aprobarea listei finale si a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru familiile evacuate
 • Hotărârea 574/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor furnizori si creditori , in urma prescriptiei extinctive a dreptului de a pretinde restituirea lor
 • Hotărârea 573/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 572/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea finantarii si a punerii la dispozitia Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor” a terenurilor aflate in domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 571/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judetul Bihor, pentru anul 2010
 • Hotărârea 570/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire, in suma de 2.395,35 lei aferent investitiei in valoare de 2.395.347 lei, (565.634 euro) realizata de catre S.C.AUTOGRAND SRL in Oradea str.Clujului nr.201
 • Hotărârea 569/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitana Oradea`` prin incheierea unui Act Aditional
 • Hotărârea 568/2010 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.147/29 martie 2010 de revizuire a facilitatii fiscale pe anul 2010 a societatii comerciale ADEPLAST SA ORADEA
 • Hotărârea 567/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2010
 • Hotărârea 566/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuinte si dotari complementare (de cartier) S(D)+P+E+M, zona strazilor Valerian Zaharia, Ioan Alexi, Ion Paun Pincio si prelungirea strazii Cimbrului, nr. cad. 160613 si nr
 • Hotărârea 565/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S+P+E(M) si dotari complementare, str. Sofiei f.n., nr. cad. 2884, 9153, 13282, 13284, 19771, 163000 si 163003 – Oradea
 • Hotărârea 564/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire depozit materiale de constructii si imprejmuire teren, str. Santaului f.n., nr. cad. 160723 si 160724 – Oradea
 • Hotărârea 563/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire magazin articole pentru copii, str. Ciheiului nr. cad. 11822 – Oradea
 • Hotărârea 562/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte, str. Sofiei, nr.cad. 165323 -:- 165338 - Oradea
 • Hotărârea 561/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cresa privata si parcare publica subterana, str. Spartacus, nr. topo. 4851/88, 4851/89, 4851/90, 4851/91 - Oradea
 • Hotărârea 560/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale, str. Murelor, nr.3, nr. cad. 162676 -:- 162694 Oradea
 • Hotărârea 559/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale,str. Fagetului, nr. cad. 154320 -:- 154326 – Oradea
 • Hotărârea 558/2010 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 453 din 15.07.2010 pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PE VERTICALA CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA NR. 1" ORADEA, si depunerea ac
 • Hotărârea 557/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 august 2010
 • Hotărârea 556/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 iulie 2010
 • Hotărârea 555/2010 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 30 august 2010
 • Hotărârea 554/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participãrii Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Centru Non – Profit de susþinere a Afacerilor” ºi a suportãrii contribuþiei proprii.
 • Hotărârea 553/2010 - Municipiul Oradea

  pentru iniþierea unei proceduri de atribuire a contractului de asociere pentru realizarea unui Centru Regional de Oncologie în municipiul Oradea
 • Hotărârea 552/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi numãrului de posturi ale Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01 septembrie 2010.
 • Hotărârea 551/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea externalizãrii serviciului „Centrul de urgenþã ºi adãpost de noapte” aflat în structura Administraþiei Sociale Comunitare Oradea.
 • Hotărârea 550/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii Actului Constitutiv al SC Compania de Apã Oradea SA.
 • Hotărârea 549/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii si numãrului de posturi ale CENTRULUI DE INGRIJIRE DE ZI ORADEA, valabile începând cu data de 01.09.2010.
 • Hotărârea 548/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizãrii obiectivului de investiþii “Complex Multifuncþional cu Parcaje Supraetajate Zona Tribunalului, Oradea”.
 • Hotărârea 547/2010 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiþional la contractul nr. 878/30.11.2006 prin care Regia Autonomã Pieþe, Agrement ºi Salubritate Oradea se elibereazã de sarcini cu privire la administrarea ºi exploatarea WC-urilor publice din Parcul 1 Decembrie, Parcul Libe
 • Hotărârea 546/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeþei de 44.140 mp teren identificat cu nr. cadastral 160702 înscris în CF 160702 Oradea ºi dezmembrarea suprafeþei de 44.140 mp teren identificat cu
 • Hotărârea 545/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deschiderii unei noi coli de Carte Funciarã pentru suprafaþa de 15.837 mp teren 9identificat cu nr. topo 3092 din teritoriul cadastral Oradea reprezentând în naturã teren în proprietatea publicã a municipiului Oradea cu destinaþia de str
 • Hotărârea 544/2010 - Municipiul Oradea

  privind preluarea de cãtre Municipiul Oradea prin Administraþia Imobiliarã Oradea a dreptului de folosinþã (împrumut de folosinþã) a bunului imobil în suprafaþã de 250 mp teren ocupat de grinda de beton ºi taluzul malului drept a Criºului Repede în aval d
 • Hotărârea 543/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea caietului de sarcini pentru licitaþie publicã deschisã cu strigare, pentru închirierea unor suprafeþe cuprinse între 80 ºi 250 mp teren /amplasament, pentru realizarea de structuri de vânzare tip – alimentaþie publicã cu terasã în princi
 • Hotărârea 542/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegãrii prin concesiune a serviciului public de întreþinere parcuri ºi scuaruri din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 541/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de lucrãri privind întreþinerea, reparaþia ºi execuþia de lucrãri noi prin procedura de achiziþie, finalizatã cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2011-31.12.2013) cuprinzând 4 loturi (Lot1,Lot2,Lot3
 • Hotărârea 540/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii serviciului public de amenajare, întreþinere, modernizare, extindere ºi executare a lucrãrilor specifice zonelor verzi ºi domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor persoane juridice prin
 • Hotărârea 539/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transformarii aportului in numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul Regiei Autonome Oradea Transport Local in suma de 8.108.544 lei, in subventii pentru investitii acordate regiei.
 • Hotărârea 538/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reorganizãrii Regiei Autonome Oradea Transport Local si transformarea acesteia în societate comerciala pe acþiuni sub numele SC Oradea Transport Local SA.
 • Hotărârea 537/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în valoare de 25.000.000 lei.
 • Hotărârea 536/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Act Adiþional la Convenþia nr. 150938/26.10.2006 privind finanþarea programelor Multianuale prioritare de mediu ºi gospodãrire a apelor, Programul - Modernizarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în bazinul Criº, în jude
 • Hotărârea 535/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificãrii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010.
 • Hotărârea 534/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Casa de Culturã a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 533/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei ºi a statului de funcþii la Clubul Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 532/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Administraþia Imobiliarã Oradea.
 • Hotărârea 531/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi a numãrului de personal al Poliþiei Comunitare a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 530/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noii structuri organizatorice, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ºi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 529/2010 - Municipiul Oradea

  privind împuternicirea Primarului Municipiului Oradea în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art.15 din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
 • Hotărârea 528/2010 - Municipiul Oradea

  privind numirea a câte doi reprezentanţi în fiecare consiliu de administraţie ce se va constitui în unităţile sanitare din reţeaua proprie a Municipiului Oradea - Spitalul Clinic Municipal „dr.Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de
 • Hotărârea 527/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea, înaintea semnării, a Contractului de lucrări de proiectare si execuţie obiectiv de investiţie „Extindere/modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 526/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Pasaj rutier strada Theodor Nes, peste liniile CF Oradea – Episcopia Bihor, km 654 + 952” - varianta II - Reabilitare
 • Hotărârea 525/2010 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar a unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Oradea, in vederea stabilirii dreptului de proprietate persoanelor indreptatite in baza Legii 18/1991 si a L
 • Hotărârea 524/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a unor suprafete de teren situate in vecinatatea blocurilor de locuinte, care sunt grevate de contracte de concesiune incheiate in conditiile HCL 503/30.06.2003 privind procedura d
 • Hotărârea 523/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vinzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF 158533 Oradea cu nr. cadastral 158533, in suprafata de 33 mp situat in Oradea, Calea Aradului, nr. 73, bl. P68, ap. 1 in favoarea SC Cristal Apex SRL
 • Hotărârea 522/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vinzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF 75995 Oradea cu nr. Topo 5323/12, in suprafata de 28 mp situat in Oradea, str. Milcovului, nr. 10A, in favoarea SC Hiram Service SRL
 • Hotărârea 521/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotaririi Consiliului Local nr. 928/30.11.2009 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 12 mp, situat in Oradea, str. Nufarului ,FN si concesionarea directa a suprafetei de 12 mp teren
 • Hotărârea 520/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 15.593 mp, reprezentind teren cu constructii transmise in folosinta Universitatii din Oradea prin Hotarirea Consiliul Judetean Bihor nr. 49/2010
 • Hotărârea 519/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in Oradea, Str. Fagarasului identificat cu numarul cadastral 165411 inscris in CF 165411 Oradea in 3 loturi in vederea efectuarii unui schimb de teren intre Municipiul Oradea si dl Rocsin Alexandru Valeriu
 • Hotărârea 518/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a suprafetei de 5772 mp si inscrierea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentind Gradinita nr. 45, situata in Oradea str. Aluminei nr. 100/A
 • Hotărârea 517/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Popa Zaharia si sotia Popa Marioara si Popa Dorin, reprezentind suprafata de 51 mp teren identificat cu nr. cadastral 164447 inscris in C.F. 164447 Oradea, situat in Oradea str.Aurel Covaci, cu destinatia de “drum publ
 • Hotărârea 516/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Vari Teodor si sotia Vari Maria, reprezentind suprafata de 22 mp teren identificat cu nr.cadastral 163953 inscris in C.F. 163953 Oradea, situat in Oradea str.Primaverii, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 515/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Costrut Florin Dorin, reprezentind suprafata de 86 mp teren identificat cu nr. cadastral 8988 inscris in C.F. 162731 Oradea, situat in Oradea str.Aurel Covaci, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 514/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 110 mp teren si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin negociere directa a suprafetei de 110 mp teren situat in Oradea, str.Izvorului, n
 • Hotărârea 513/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Rekasi Janos Rudolf, reprezentind suprafata de 65 mp teren identificat cu nr. cadastral 164797 inscris in C.F. 164797 Oradea, situat in Oradea str.Prunilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 512/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Urda Gabriel, reprezentind suprafata de 37 mp teren identificat cu nr. cadastral 164459 inscris in C.F. 164459 Oradea, situat in Oradea str. Aurel Ciupe, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 511/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 510/2010 - Municipiul Oradea

  pentru completarea si modificarea Regulamentului privind stabilirea contributiei persoanelor fizice si juridice la reabilitarea fatadelor cladirilor din perimetrul Ansamblului Urban – Centrul Istoric Oradea, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local nr. 36
 • Hotărârea 509/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 5 la Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in Municipiul Oradea incheiat cu SC Luxten Lighting Company SA
 • Hotărârea 508/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la S.C. Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 507/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la Regia Autonoma de Piete, Agrement si Salubritate Oradea
 • Hotărârea 506/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2010 la Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 505/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la S.C. Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 504/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri referitoare la serviciile de transport prestate de RA OTL cu autocarul marca MAN Lion's
 • Hotărârea 503/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea - instituţie cu personalitate juridică.
 • Hotărârea 502/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Universitatea Oradea si Administratia Sociala Comunitara in vederea asigurarii asistentei medicale preventive si curative a studentilor din cadrul Universitatii Oradea
 • Hotărârea 501/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotaririi Consiliului Local nr.371/2009 privind unele masuri pentru infiintarea “Centrului socio-medical multifunctional si de recuperare a persoanelor cu dizabilitati”
 • Hotărârea 500/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru locuinta de interventie intre Administratia Imobiliara Oradea si Clubul Sportiv Municipal Oradea, situata in Oradea, str. Sovata, nr. 51, bl. D 32, ap. 43
 • Hotărârea 499/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a suprafetei de 656 mp teren identificat cu nr. cadastral 159056 inscris in CF 159056 Oradea, situat in Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 15, in favoarea S.C.M. INCaLtaMINTEA
 • Hotărârea 498/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a suprafetei de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 11211 inscris in CF NDF 11764 Oradea, situat in Oradea, B-dul stefan cel Mare nr. 130, in favoarea S.C. COMFRUCT S.A.
 • Hotărârea 497/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a suprafetei de 38 mp teren identificat cu nr. cadastral 20905 inscris in CF 6734 Oradea, situat in Oradea, str. Mitropolit Andrei saguna nr. 3, in favoarea fam. Mos Teofil si Mos Adela
 • Hotărârea 496/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si amplasare locuinta unifamiliala P+M, str. Vasile Lucaciu nr.15, front II, nr. cad. 5781, 161119 si 161120 - Oradea
 • Hotărârea 495/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare destinatie cladire existenta in sala de conferinte si evenimente si anexe (bucatarie, depozit, piscina, filigorii, bazin colectare) – str. Louis Pasteur, nr.102-104, nr. cad. 157922 si 158467 – Orad
 • Hotărârea 494/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale D+P+E+M, strada Nojoridului f.n., nr. cad. 16735 - Oradea
 • Hotărârea 493/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare platforme betonate, spatii verzi si locuri de parcare, str. Sos. Borsului nr.39, km 635+737, nr.cad. 7030, 7031 si 4210 – Oradea
 • Hotărârea 492/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 2 case familiale P+M, strada Apateului, nr.cad. 155285 si 155286 – Oradea
 • Hotărârea 491/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare showroom P+2E si service auto P, str. Ogorului intersectie cu str. Apateului, nr. cad. 159266 si 159847 - Oradea
 • Hotărârea 490/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator - Amplasare casa cu doua apartamente str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr.cad. 801 – Oradea
 • Hotărârea 489/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare magazin “Penny Market” cu parcare aferenta si schimbare zonare functionala din I1 in C4, str. stefan cel Mare nr.82, nr. topo 5058/1, 5058/3, 5059/3, 5059/4, 5059/5, 5059/6, 5059/7, 5059/8, 5059/9,
 • Hotărârea 488/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire hypermarket KAUFLAND, amenajare incinta, IMBISS, totem, panouri publicitare, imprejmuire, amenajare acces, str. Nufarului, nr.cad. 155601,155602 si 155603 - Oradea
 • Hotărârea 487/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire spalatorie auto str. Brindusei nr.9, nr.cad.17888 – Oradea
 • Hotărârea 486/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare bloc locuinte colective S+P+3E+M cu spatiu comercial la parter, garaje la subsol, spatii verzi si loc de joaca pentru copii in incinta, str. Ion Bogdan nr. 21 - Oradea
 • Hotărârea 485/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casa si imprejmuire teren, str.Piersicilor, nr.cad. 157817 – Oradea
 • Hotărârea 484/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu de locuinte colective S+P+4E cu spatii de servicii si dotari, loc de joaca si locuri de parcare aferente, zona str. Grigore Moisil – str. Traian Goga – str. Nicolae Sova f.n., nr.cad. 18472
 • Hotărârea 483/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuinte familiale S(D)+P+E(+M) si reglementare acces, str. Plantelor nr. 36/C, nr. cad. 7072, 158727, 158728, 158729, 158730, 158731, 158732, 158733, 158734, 158735, 158736,
 • Hotărârea 482/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare pentru locuinte, strada Piscului nr.14, nr cad. 11353 Oradea
 • Hotărârea 481/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 iulie 2010
 • Hotărârea 480/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 iunie 2010
 • Hotărârea 479/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 AUGUST 2010
 • Hotărârea 478/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor cu suprafata de 8605 mp, 1164 mp, 2082 mp, 2021 mp si 2262 mp, in vederea realizarii unui drum de legatura intre str. Abatorului si Drumul de Centura, a unei parcari publice si modifi
 • Hotărârea 477/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 7000 mp a terenului situat in Oradea, soseaua Borsului nr. 22/D
 • Hotărârea 476/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare pentru imobilele in suprafata de 288.589 mp si in suprafata de 65.051 mp, reprezentand terenul aferent Statiei de Epurare aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 475/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare a numarului cadastral 21045 in LOT 1, LOT 2 si LOT 3, teren situat in Oradea, Str. Fagarasului, in vederea constituirii unui drum de legatura intre Soseaua
 • Hotărârea 474/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, teren cu suprafetele de 1.736 mp. si 130 mp., situate in Oradea, str. Piata Cetatii nr.1 si concesionarea directa a suprafetei totale de 1.866 mp teren, situat in Oradea, str. Piata
 • Hotărârea 473/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 8000 mp reprezentand teren proprietate publica a Municipiului Oradea aferent Cimitirului Evreiesc Neolog, situat in Oradea, str. Umbrei si transmiterea lui in administrar
 • Hotărârea 472/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea
 • Hotărârea 471/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea
 • Hotărârea 470/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Clinic Municipal “dr.Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 469/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie Oradea
 • Hotărârea 468/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie prin reorganizarea acestuia in sectii ale Spitalului Clinic Municipal ”Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 467/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea “ Regulamentului privind acordarea unor ajutoare financiare pentru sustinerea lucrarilor de protejare a imobilelor cu valoare culturala de pe raza Municipiului Oradea”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 367/2010
 • Hotărârea 466/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizarii apartamentului nr.23, et. IV, din blocul ANL, situat in Oradea, B-dul Stefan cel Mare, nr.13, compus din 1 camera, in favoarea D-nei Dobrin Corina
 • Hotărârea 465/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate de operatorul SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 464/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la Regia Autonoma de Piete, Agrement si Salubritate Oradea incepand cu 01.08.2010
 • Hotărârea 463/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea tarifelor practicate de catre Regia Autonoma de Piete, Agrement si Salubritate Oradea
 • Hotărârea 462/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pe teritoriul municipiului Oradea,
 • Hotărârea 461/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 • Hotărârea 460/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 459/2010 - Municipiul Oradea

  privind majorarea pretului local al energiei termice furnizate de catre SC Electrocentrale Oradea SA si a pretului de facturare la populatie
 • Hotărârea 458/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitati non-profit de interes local
 • Hotărârea 457/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 456/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 455/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Oradea, incepand cu data
 • Hotărârea 454/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 478/2009 și a participarii Administrației Sociale Comunitare Oradea, in calitate de partener, in cadrul proiectului “SOCIO-GIS. Parteneriat public-privat pentru imbunatațirea ser
 • Hotărârea 453/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PE VERTICALA CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA NR. 1" ORADEA, si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest
 • Hotărârea 452/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 72173/13.07.2009 incheiat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere pe verticala Centr
 • Hotărârea 451/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.878 /30.09.2006 privind gestionarea directa a serviciului public ” Intretinere si administrare a 3 parcuri din municipiul Oradea - Parcul 22 Decembrie, Parcul Teiului si Parcul Piata Taranil
 • Hotărârea 450/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitiei publice a serviciului de proiectare pentru „Construire, modernizare, reabilitare, reparatii strazi, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea”- acord cadru pe trei
 • Hotărârea 449/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiții: Valorificarea prin rețea de sonde de apa geotermala pentru exploatarea zacamantului BORȘ in vederea producerii de en
 • Hotărârea 448/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitatie a locurilor de parcare, pentru folosintã, în parcãrile de domiciliu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 447/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „ Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL”
 • Hotărârea 446/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea efectuarii lucrarilor cadastrale, a Caietului de sarcini si organizarea unei licitatii pentru selectarea partenerului, in vederea realizarii obiectivului de extindere si modernizare a bazei sportive ”Iosia”, situata in Oradea, str. Splai
 • Hotărârea 445/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 10233 mp, reprezentand Scoala Generala nr.11 Oradea, aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 444/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta SC Vodafone Romania SA a suprafetei de 112 mp teren, situat in Oradea, str. Podului – str. Stefan cel Mare, in vederea instalarii si exploatarii unui cablu de fibra optica „site 2546” si incheierea unui contrac
 • Hotărârea 443/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unor tranzactii imobiliare intre Municipiul Oradea si d-na Hidi Agnes respectiv dl. Lorincz Bela, pentru preluarea in domeniul public al Municipiului Oradea a suprafetei de 262 mp teren situat in Oradea str. George Enescu
 • Hotărârea 442/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Varga Ilona reprezentand imobilul inscris in C.F. 160021 Oradea (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 2471 Oradea), cu nr. topografic 7050 si 7050-C1 in suprafata de 144 mp., situat in Oradea str. Emil Isac nr. 28,
 • Hotărârea 441/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Technova Invest SRL, reprezentand suprafata de 514 mp teren identificat cu nr. cadastral 19625 inscris in C.F. 153536 Oradea, situat in Oradea str. Calea Aradului cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 440/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Borza Ioan Lucian si sotia Borza Alina Loredana, Szecsanszki Ludovic Stefan si sotia Szecsanszki Eniko Karola si Tincau Flaviu Sorin si sotia Tincau Amalia Maria reprezentand suprafata de 22 mp teren identificat cu nr.
 • Hotărârea 439/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafetei de 695 mp teren identificat cu nr. cadastral 162242 inscris in CF convertit 162242 Oradea.
 • Hotărârea 438/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Biodermol SRL, reprezentand suprafata de 86 mp teren identificat cu nr. cadastrale 160222 si 155439 inscrise in C.F. 160222 si 155439 Oradea, situat in Oradea str. Soseaua Borsului cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 437/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Moldovan Daniel si sotia Moldovan Laura Maria, reprezentind suprafata de 74 mp teren identificat cu nr. cadastral 163562 inscris in C.F. 163562 Oradea, situat in Oradea str. Vasile Carlova, cu destinatia de “drum publ
 • Hotărârea 436/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 273 mp teren si darea acordului de principiu in vederea vanzarii prin negociere directa a cotei de 85/273 mp teren situat in Oradea str. Brasovului, nr.
 • Hotărârea 435/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Brudasca Costel Mihai, reprezentand suprafata de 56 mp teren identificat cu nr. cadastral 163224 inscris in C.F. 163224 Oradea, situat in Oradea str. Apateului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 434/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Marinau Ioan Felician, reprezentand suprafata de 2280 mp teren identificat cu nr. cadastrale 163842 si 163860 inscrise in C.F. 163842 si 163860 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum pu
 • Hotărârea 433/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Rosca Bogdan Radu si sotia Rosca Lucia Viorica, reprezentand suprafata de 76 mp teren identificat cu nr. cadastral 163461 inscris in C.F. 163461 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum pu
 • Hotărârea 432/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Iftimi Constantin si sotia Iftimi Doina Viorica, reprezentand suprafata de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 163391 inscris in C.F. 163391 Oradea, situat in Oradea str. Nicolae Beldiceanu, cu destinatia de “dr
 • Hotărârea 431/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Jude Eugen Traian si sotia Jude Anca, reprezentand suprafata de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 160432 inscris in C.F. 160432, situat in Oradea str. Nufarului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 430/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Visky Istvan si sotia Visky Andrea, reprezentand suprafata de 34 mp teren identificat cu nr. cadastral 164538 inscris in C.F. 164538, situat in Oradea str. Valea Nucului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 429/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 254 mp teren si darea acordului de principiu in vederea vanzarii prin negociere directa a cotei de 81/254 mp teren situat in Oradea str. Caprioarei, n
 • Hotărârea 428/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 3.953 mp., reprezentand teren cu constructii, situat in Oradea str. Barcaului f.n.
 • Hotărârea 427/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 7.925 mp reprezentand terenul aferent infrastructurii strazii Tileagdului din Oradea aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea avand categoria de folosinta dru
 • Hotărârea 426/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii anexei IV.3 din hotararea Consiliului Local nr. 852/29.10.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 425/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 10632 mp, reprezentand terenul aferent str. Cap. Musat, aflat in proprietatea publica a Municipiului Oradea, avand categoria de folosinta drum
 • Hotărârea 424/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de imobile intre Municipiul Oradea si dl. Petrut Vasile
 • Hotărârea 423/2010 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea scutirii la plata redeventei si a sumelor calculate cu titlu de creante bugetare accesorii datorate de catre SC STRADIVARI EXIM SRL pentru contractul de concesiune nr. 1.140/22.06.2007, incepand cu data de 01.10.2008 si pana la incheiere
 • Hotărârea 422/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 5940 mp teren identificat cu nr. cadastral 154817 inscris in C.F.154817 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat i
 • Hotărârea 421/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan, parcelare teren pentru construire doua case familiale si imprejmuire teren, str. Drumul Hotarului nr.23/A, nr. cad. 163479 si 163480 - Oradea
 • Hotărârea 420/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere spatiu comercial, bld. Dacia nr.32, bloc C56, nr. topo 1606/3- Oradea
 • Hotărârea 419/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S+P+M, str. Piatra Craiului nr.240, nr. cad. 163842, 163843, 163844, 163845, 163846, 163847, 163848, 163849, 163850, 163851, 163852, 163853, 163854, 163855,
 • Hotărârea 418/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in categoria active fixe a materialelor de natura obiectelor de inventar ,,Compartimentare si securizare incapere’’ achizitionate in anul 2009, in valoare de 5903,59 lei
 • Hotărârea 417/2010 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 416/2010 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Oradea in Comisia socioeconomica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, care urmeaza a se constitui in cadrul Consiliului Judete
 • Hotărârea 415/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 119/2009 pentru constituirea Comisiei de verificare a conditiilor necesare obtinerii atestatului de administrator de imobile si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii acesteia
 • Hotărârea 414/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “ Trecere la 20KV PTCz Redresor Gara localitatea Oradea ”
 • Hotărârea 413/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Orade
 • Hotărârea 412/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii lucrarilor de reabilitare termica a spatiilor de locuit in care se desfasoara legal diverse activitati si fac parte din blocurile de locuinte cuprinse in ,, Programul Local multianual al municipiului Oradea de reabilitare termica
 • Hotărârea 411/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie “ Reabilitare retea secundara de termoficare str. Ep. Mihai Pavel” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 410/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Municipiul Oradea si Liceul ,,Don Orione’’ Oradea pentru derularea unor actiuni cu acces public in spatiile administrate de unitatea de invatamant
 • Hotărârea 409/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 408/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui Act Aditional la Contractul de asociere nr. 87.4878/02.07.2003 intre Municipiul Oradea si SC Transgex SA, in vederea modificarii componentei Comitetului Executiv al asocierii ,, Geoterm”
 • Hotărârea 407/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor pe cladiri si terenuri persoane juridice, in vederea atragerii de investitii si sustinerii dezvoltarii economice durabile in municipiul Oradea (sche
 • Hotărârea 406/2010 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 405/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 iunie 2010
 • Hotărârea 404/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 mai 2010
 • Hotărârea 403/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 201/29.03.2010, pentru aprobarea preluarii dreptului de folosinta a bunului imobil teren cu bancheta pietonala aferenta digului mal stang si mal drept al Crisului Repede, tronson cuprins intre po
 • Hotărârea 402/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea „Caietului de Sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru selectarea unui investitor in vederea realizarii unor parcari publice multietajate”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 315/ 10.05.2010
 • Hotărârea 401/2010 - Municipiul Oradea

  Privind trecerea in subordinea Municipiului Oradea a urmatoarelor unitati sanitare: Spitalul Clinic Municipal „dr.Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie, Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie si Spitalul de Pneumoftiziologie
 • Hotărârea 400/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Oradea si Fundatia Theranova pentru implementarea activitatilor aferente proiectului de sponsorizare ”Modernizarea si reabilitarea cladirii Fundatiei Theranova” organizat de SC Rompet
 • Hotărârea 399/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie “ Scoaterea pe domeniul public a retelei de distributie energie termica din subsolul Teatrului de Stat Or
 • Hotărârea 398/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Extindere / modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 397/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Raportului Comisiei de negociere, a raportului de audit privind starea sistemului de iluminat public in Oradea si a incheierii contractului pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea investitiilor viitoare in iluminatul p
 • Hotărârea 396/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reconstruire pod strada Traian Blajovici (Abatorului) peste paraul Peta”
 • Hotărârea 395/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare parcari si alei zona str. Islazului si zona Real
 • Hotărârea 394/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie “ Reabilitare retea secundara de termoficare str. Principatele Unite ”
 • Hotărârea 393/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie “ Modernizare retea secundara de termoficare pe str. Bumbacului in zona PT 883- traversare ”
 • Hotărârea 392/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie “ Modernizare retea secundara de termoficare pe str. Morii in zona PT 844- traversare ”
 • Hotărârea 391/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO, la care Municipiul Oradea este membru asociat
 • Hotărârea 390/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 389/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre SC Electrocentrale Oradea SA a unei linii de credit bancar in valoare de maxim 12.500.000 lei, necesar pentru achizitionarea a 6.750 tone de pacura
 • Hotărârea 388/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare și a altor masuri necesare pentru executarea lucrarilor de revitalizare a ansamblului urban format din PIATA UNIRII șI PIATA FERDINAND
 • Hotărârea 387/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii lucrarilor si achizisiilor necesare implementarii proiectului „Reabilitarea si Modernizarea Corp Policlinica Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea
 • Hotărârea 386/2010 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea politicii tarifare referitoare la pretul platit de populatie in perioada 2010 - 2032 pentru energia termica
 • Hotărârea 385/2010 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea valorii subventiilor acordate pentru energia termica de la bugetul local in perioada 2010 – 2032
 • Hotărârea 384/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grupului Scolar "Andrei Saguna" din Oradea”
 • Hotărârea 383/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Documentatiei de Atribuire privind proiectul de investitii "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energ
 • Hotărârea 382/2010 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local si a adopta hotarari in toate domeniile care cad in competenta asociatului unic – Municipiul Oradea - la SC Euro Business Parc SRL
 • Hotărârea 381/2010 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie, iulie si august 2010
 • Hotărârea 380/2010 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A. Transport Local Oradea
 • Hotărârea 379/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
 • Hotărârea 378/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Fundatia Ruhama si Administratia Sociala Comunitara Oradea in vederea continuitatii, dezvoltarii, extinderii si cresterii standardelor de calitate ale Biroului de Consiliere pentru Cetateni Oradea
 • Hotărârea 377/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Inspectoratul Scolar al judetului Bihor, pentru dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie acordate copiilor din Centrul de Ingrijire si Educatie Timpur
 • Hotărârea 376/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru regularizarea taxelor de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
 • Hotărârea 375/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare hala servicii, comert, depozitare, birouri si atelier, soseaua Borsului nr. 36/B, nr. cad. 155438, 155439, 160221 si 160222 - Oradea
 • Hotărârea 374/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare complex comercial cu parcare aferenta si schimbare zonare functionala din I3 in IS1, str. Fabricilor f.n., nr. cad. 4928, 5144, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152 si 5153 – Oradea
 • Hotărârea 373/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare ansamblu rezidential locuinte colective, str. Piatra Craiului, nr. cad. 3215- Oradea
 • Hotărârea 372/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire spalatorie auto str. Henrik Ibsen nr.5A, nr.cad.18972 - Oradea
 • Hotărârea 371/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire spalatorie auto, corp administrativ si cafe-bar, str. Moldovei nr.4, nr.cad.17395 - Oradea
 • Hotărârea 370/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Amplasare casa familiala P+E cu garaj, str. Matei Corvin nr. 212– Oradea, nr. cadastral 8710/2
 • Hotărârea 369/2010 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor denumiri strazilor nou create, situate in zona strazii Nojoridului
 • Hotărârea 368/2010 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unei denumiri strazii nou create, situata in zona strazii Nufarului, aflata la limita administrativa cu comuna Sanmartin
 • Hotărârea 367/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “ Regulamentului privind acordarea unor ajutoare financiare pentru sustinerea lucrarilor de protejare a imobilelor cu valoare culturala de pe raza Municipiului Oradea”
 • Hotărârea 366/2010 - Municipiul Oradea

  privind constituirea comisiei mixte de analiza a solicitarilor si repartizare a locuintelor sociale, pentru Centrul de cazare temporara nr. 1, situat in Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflat in administrarea Administratiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 365/2010 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitei MARIAN ANGELA EVA si a familiei acesteia, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 44, ap. 3
 • Hotărârea 364/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local 513/2009 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect spatiile cu alta destinatie, situate in imobile revendicate in baza Legii 10/2001 sau O.U.G. 94/2000
 • Hotărârea 363/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unei Conventii intre Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea si Spitalul clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, respectiv Fundatia „MAN” avand ca obiect darea in
 • Hotărârea 362/2010 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Regulamentului de Organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 909/2009
 • Hotărârea 361/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii Oficiilor nr. 1 si nr. 2 de Politie Comunitara a municipiului Oradea
 • Hotărârea 360/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 101 mp din nr. Topo 1631/83 mp inscris in CF 2298 Santandrei, aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de
 • Hotărârea 359/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 27.430 mp. si propunerea de dezmembrare in 75 noi loturi, reprezentand parcele destinate construirii si drumuri de acces, situate in Oradea str. Clujului zona Uzina de ap
 • Hotărârea 358/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnilor Popoviciu Dorin Aurel, Popoviciu Cristian Sabin si Costa Dumitru, reprezentand suprafata de 449 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 14476 inscris in C.F. nr. 161946 - Oradea, situat in Oradea, str. Apateului, cu de
 • Hotărârea 357/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Sabau Ioan si sotia Sabau Veronica, reprezentand suprafata de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 161073 inscris in CF nr. 161073 - Oradea, situat in Oradea, str. Renasterii, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 356/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Gavris Viorica, reprezentand suprafata de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 163101, inscris in CF nr. 163101 - Oradea, situat in Oradea, str. Piscului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 355/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Olar Daniel si sotia Olar Liana, reprezentand suprafata de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 17943 inscris in C.F. 153715 Oradea, situat in Oradea str. Apateului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 354/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Pascalau Adrian, reprezentand suprafata de 201 mp teren identificat cu nr. cadastral 20866 inscris in C.F. 160405 Oradea, situat in Oradea str. Raspantiilor cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 2233 mp ce se constituie din nr. top 1714/7 Santandrei care se alipeste numerelor cadastrale 10885 si10886 Oradea in vederea extinderii Bazei Sportive Iosia
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, B-dul Decabal, nr.38, reprezentand suprafata de 335 mp teren cu constructii - locuinta - proprietate privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Cazaban, reprezentand suprafata de 8377 mp teren fara constructii - proprietate publica a Municipiului Oradea si transmiterea acestuia in administrarea „RAPAS”, in v
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Lang Francisc si sotia Lang Irma, reprezentand suprafata de 2246 mp teren identificat cu nr. cadastrale 21154, 21155 si 21153 inscrise in C.F. 152405, 152407 si 152404 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor - Piatr
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei totale de 97.096 mp. teren situat in Oradea, Str. Calugareni, in vederea amenajarii de parcari auto
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Marinescu Barbu si sotia Marinescu Simona Catalina, reprezentand suprafata de 104 mp teren identificat cu nr. cadastral 152873 inscris in C.F. 152873 Oradea, situat in Oradea str. N. D. Cocea, cu destinatia de “drum p
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Sturza Sebastian si sotia Sturza Amalia Ana, reprezentand suprafata de 85 mp teren identificat cu nr. cadastral 161746 inscris in C.F. 161746 Oradea, situat in Oradea str. Caisilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Coita Dan Ioan, reprezentand suprafata de 112 mp teren identificat cu nr. cadastral 152878 inscris in C.F. 152878 Oradea, situat in Oradea str. N .D. Cocea, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Sasca Cheregi Eugen Ion si sotia Sasca Cheregi Daniela, reprezentand suprafata de 511 mp teren identificat cu nr. cadastrale 152857, 152875 si 13025 inscrise in C.F. 152857, 152875 si 160304 Oradea, situat in Oradea
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Bihari Iosif Francisc si sotia Bihari Irina, reprezentand suprafata de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 163006 inscris in C.F. 163006 Oradea, situat in Oradea str. Piscului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Tomescu Dragos Nicolae si sotia Tomescu Ioana Maria, reprezentand suprafata de 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 152860 inscris in C.F. 152860 Oradea, situat in Oradea str. N. D. Cocea, cu destinatia de “drum p
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii licitatiei publice si a caietului de sarcini pentru vanzarea terenului in suprafata de 171 mp. identificat cu nr. cadastral 18483, inscris in CF 163345 Oradea, situat in zona P-ta Nucetului
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a suprafetei de 72 mp. teren identificat cu nr. topo 4851/132 , inscris in CF individual nr. 33478 Oradea, situat in Oradea, Bulevardul Dacia nr.62, reprezentand terenul aferent spa
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Sabau Radu Lucian si sotia Sabau Laura Daciana, reprezentand suprafata de 23 mp teren identificat cu nr. cadastral 163161 inscris in C.F. 163161 - Oradea, situat in Oradea str. Plaiului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a suprafetei de 21.250 mp teren identificat cu nr.topografice 5137/4 si 5174/11 inscrise in CF nr. 34967 Oradea (CF convertit nr. 160462 - Oradea), aflat in folosinta SC SCAD SRL O
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a suprafetei de 1743 mp. teren identificat cu nr. topografice 3172/26 si 3172/27 inscrise in CF nr. 2868 - Oradea, reprezentand teren cu constructii situat in Oradea, str. Sucevei, n
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Sargu Dumitru, reprezentand suprafata de 17 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159250 inscris in C.F. nr. 159250 - Oradea, situat in Oradea str. Capsunilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 90 mp. constituit din nr. topo 4784/55 inscris C.F. nr. 14738 - Oradea si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 90 mp. teren pentru realizarea ob
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Bogya Ferencz Istvan, reprezentand suprafata de 61 mp. teren identificat cu nr. cadastral 163570 inscris in C.F. nr. 163570 - Oradea, situat in Oradea str. Raspantiilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea vanzarii prin negociere directa a cotei de 38/731 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 20905,inscris in CF nr. 6734 Oradea, situat in Oradea str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 3, in favoarea fam. Mos Te
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Fazekas Csongor Istvan si sotia Fazekas Csilla Aniko, reprezentand suprafata de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 163313 inscris in C.F. nr. 163313 - Oradea, situat in Oradea str. Emil Isac, cu destinatia de
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 940/30.11.2009, pentru acceptarea donatiei doamnei, Craciun Maria si a domnului Kovacsinszki Vasile Iuliu reprezentand cotele ideale detinute din suprafata totala de 60 mp. teren identificat cu
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, str. Pandurilor nr. 3, reprezentand suprafata de 296 mp. teren cu constructii - locuinta - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in C.F. convertit nr. 153013- Oradea, cu nr. cadastral 153013, in suprafata de 370 mp., situat in Oradea, str. Cuza Voda, nr. 88, in favoarea S.C. Elmira Pr
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea incheierii unui Act Aditional la Contractul de comodat 7621/05.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita in favoarea domnului Petrus Beniamin Cristian in baza Hotararea Consiliului Local nr. 283/2004, a suprafetei de 250 mp., teren
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1254 mp , situat in Oradea, str. Stancii, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea ocupat cu constructiile Cooperativei „Arta Crisana” si mandatarea Administr
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Huseras Marius si sotia Huseras Nicoleta Ramona, reprezentand suprafata de 74 mp. (masurata de 73 mp.) teren identificat cu nr. cadastral 158788, inscris in C.F. nr. 158788 - Oradea, situat in Oradea, str. Piatra Crai
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Conventiei intre Municipiul Oradea si S.C.RCS&RDS S.A. pentru instalarea unor puncte de acces internet wireless pe malurile Crisului intre P-cul Bratianu si Pod Densusianu
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare parcari si alei zona Splaiul Crisanei
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea tarifelor la bilete si abonamente ce vor fi practicate de RA OTL pentru transportul public de calatori in municipiul Oradea incepand cu data de 01.06.2010
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Contract de concesiune teren in Parcul Industrial Eurobusiness care se va incheia intre Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL si S.C. PLEXUS SERVICES R.O. S.R.L.
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA in vederea conformarii cerintelor impuse de finantarea POS Mediu
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor creditori, in urma stingerii dreptului de restituire neexercitat in perioada de prescriptie
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Analizei Institutionale privind proiectul de investitii "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energeti
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 mai 2010
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2010
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul Oradea

  privind selectarea asociatului Consiliului Local al municipiului Oradea in scopul realizarii unor parcari publice multietajate
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a constructiei reprezentind garaj identificata cu nr. topo 5128/23 inscris in CF 16.613 Oradea, situat in Oradea, str. Calugareni nr. 11, de la d-nul Ion Neculai si sotia Ion Lucia
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a constructiei reprezentind garaj identificata cu nr. topo 5128/24 inscris in CF 71283 Oradea, situata in Oradea, str. Calugareni nr. 11, de la d-nul Joldea Adrian
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a constructiei reprezentand garaj identificata cu nr. topo 5128/25 inscris in CF 81613 Oradea, situata in Oradea, str. Calugareni nr. 11, de la d-nul Stiac Bogdan David si sotia Stiac
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a constructiei reprezentand garaj identificata cu nr. topo 5128/26 inscris in CF 16613 Oradea, situata in Oradea, str. Calugareni nr. 11, de la d-na Oros Delia Monica
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a constructiei reprezentand garaj identificata cu nr. topo 5128/29 inscris in CF 71287 Oradea, situata in Oradea, str. Calugareni nr. 11, de la d-na Sinka Emma si sotul Sinka Adalbert
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 722 din 31.08.2009 privind aprobarea procedurii de achizitionare a constructiilor reprezentand garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a St
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani, a trei incaperi din incinta magaziei, in suprafata de 44,29 mp, de la Centrul de Cazare a Persoanelor fara Adapost – Azilul de Noapte, situat in Oradea, str. Gutemberg, nr. 8, in favoarea Politi
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „ Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in Circuitul civil prin deschiderea de noi coli de Carte funciara a terenului identificat cu nr. topo 4781/7, 4781/8, 4779/1, 4778/4, 5114/3, 4784/58, 5118/5, 5118/28, 4782/1 si 4782/2 din teritoriul cadastral Oradea, reprezen
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Reifen Trade SRL , reprezentand suprafata de 247 mp teren identificat cu nr. cadastrale 154968 si 155181 inscrise in C.F.154968 si 155181Oradea, situat in Oradea str. Calea Clujului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru preluarea in administrarea municipiului Oradea a bunului imobil situat in Oradea, str. Jean Calvin, nr. 1, proprietatea Parohiei Reformate Orasul Nou Oradea, identificat ca fiind Biserica Reformata Orasul-Nou Oradea
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Ingrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea” ,
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea politicii tarifare referitoare la pretul platit de populatie in perioada 2010 - 2032 pentru energia termica
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii de subventii pentru energia termica de la bugetul local in perioada 2010 - 2032
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici, a contributiei proprii si suportarea cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului ”Rea
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Intervenții aferente lucrarilor de investitii ”Reabilitarea Pasajului Madach Imre din cladirea Bazarului Oradea in vederea relocarii Centrului Municipal de Informații Turistice di
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Asociatia Filantropia Oradea pentru implementarea proiectului Modernizare, extindere si reabilitare Centru de Ingrijire Persoane Varstnice “Vasile Coman” din str. Iuliu Maniu
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru preluarea in administrarea municipiului Oradea a bunului imobil situat in Oradea, Iuliu Maniu, nr. 22, proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Oradea Centrala
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului Modernizare, extindere si reabilitare Centru de Ingrijire Persoane Varstnice “Vasile Coman” din str. I
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Reabilitarea interioara si introducerea in circuitul turistic a catedralei greco-catolice Sfantul Ni
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Reabilitarea exterioara si introducerea in circuitul turistic a catedralei greco-catolice Sfantul Nic
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare si pavaj interior) si iluminat arhitectural in
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului Reabilitare si Modernizare Imobil Strada Simion Barnutiu, nr. 31 pentru Centrul Socio-Medical Multifun
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea, Fundația Casa și Fundația Hospice Emanuel pentru implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare imobil str. Simion Barnuțiu, nr. 31 pentru centru soc
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea titlului pentru obiectivul de investitii „Revitalizarea Bisericii cu Luna din Oradea si introducerea ei in circuitul turistic religios local, national si international” in „Revitalizarea Complexului Cultural Religios Biserica cu Luna d
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și, Modernizarea Centrului de Ingrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Ora
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Oradea in domeniul public al Municipiului Oradea a unui teren reprezentand teren cu cladiri și echipamente industriale ale centralei termoelectrice in vederea indeplinirii condițiilo
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spatiilor avand destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vanzarii conform OUG 68/2008
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitati dedicate zilei Internationale a Copilului
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice inchise cu bariere si pazite, din municipiul Oradea
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere incheiate la data de 31.12.2009 la SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2009 la Regia Autonoma de Piete, Agrement Salubritate Oradea
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Oradea

  privind Aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Oradea și a documentelor aferente pentru depunerea spre finanțare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M, str. Nufarului nr. 211H, nr. cad. 688/8 – Oradea, zona str. Nufarului DN76
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii domnului Carp Gheorghe, viceprimar al Municipiului Oradea, la Ceyrat, Franta, in perioada 9-16 mai 2010
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru preluarea in administrarea municipiului Oradea a bunului imobil situat in Oradea, Piata Unirii, nr. 2, proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Oradea Centrala, identificat ca fiind Biserica cu Luna cu hramul Adormirea Maicii Domn
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru preluarea in administrarea municipiului Oradea a bunului imobil situat in Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 1, proprietatea Episcopiei greco-catolice de Oradea, identificat ca fiind Catedrala greco-catolica din Oradea
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice", precum si a ind
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea STRATEGIEI SI PLANULUI DE ACHIZITII privind proiectul de investitii "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficien
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 592/2008 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Oradea in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarilor aduse Statutului Asociatiei ZONA METROPOLITANA ORADEA la care Municipiul Oradea este membru fondator
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 869/29.10.2009
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2010
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judetul Bihor si acordarii sumei de 100.000 lei cu titlul de contributie financiara pentru anul 2010
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea in folosinta gratuita catre SC F.D.E.E ,, Electrica Distributie Transilvania Nord” SA a infrastructurii necesare furnizarii de energie electrica concesionarilor parcelelor din Parcul Industrial Eurobusiness Oradea
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI INVESTITII DE NATURA LOCUINTELOR PE ANUL 2010 A SOCIETATII COMERCIALE STICOM TRADING SRL
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Oradea

  Privind neaprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma totala de 45.493,44 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2010 de catre S.C. CONTACT TEHNIC INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2009
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma de 55.762,64 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre S.C.Prima Real Estate SRL Oradea
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma totala de 27.488,40 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2010 de catre S.C. LENAURA SRL
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in administrarea RA OTL, in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “ Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 si identificarea utilitatilor existente si marcarea zonelor de protectie aferente d
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ale SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea retelei de apa pe strada Viorelelor, Oradea”
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport persoane in regim de inchiriere si a serviciului de inchiriere autoturisme, in municipiul Oradea
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Daval SRL , reprezentand suprafata de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 161304 inscris in C.F.161304Oradea, situat in Oradea str. Grigore Moisil, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru asocierea Consiliului Local al Municipiului Oradea cu Consiliile Locale ale Comunelor Bors, Cetariu, Paleu, Biharia, Tamaseu, Nojorid, Santandrei, Osorhei, Ineu, Sarbi si Salard, in vederea constituirii Regiei A
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Oradea nr. 244, 245, 267, 304, 271, 293, 294, 411, 415, 485, 422, 426, 427, 435, 439, 443, 444, 446, 462, 463, 469, 470, 473, 476, 478, 481, 488, 492, 593, 594, 600, 612, 617, 618, 620, 634, 636, 639, 640
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Centrului de cazare temporara nr. 1 din Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, aflat in proprietate si administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliar
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 293.835 mp. teren identificat cu nr. cadastral 163291 inscris in CF 163291 Oradea, situat in Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 172 mp. constituit prin dezlipirea suprafetei din nr.topo.1558/25, inscris in CF.51605 Santandrei si aprobarea organizarii licitatie publice cu strigare pentru vanzarea
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Falaus Marinel Danut si sotia Falaus Monica Magdalena, reprezentand suprafata de 17 mp teren identificat cu nr. cadastral 161997 inscris in C.F. 161997 Oradea, situat in Oradea str. Capsunilor, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Horvath Gabor si sotia Horvath Katalin, reprezentind suprafata de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 161820 inscris in C.F. 161820 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a suprafetei de 1.846 mp cu nr. topo 4851/75, trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4851/2, 4851/76, 4851/77 si 4851/84 inscris in CF 3174 si 14.433 Orade
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 36 mp, situat in Oradea, Calea Aradului nr. 29, bl. P60 si concesionarea directa a suprafetei de 36 mp teren in favoarea d-lui Igna Ioan
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Cazaban, reprezentand suprafata de 753 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.513-proprietate publica a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in evidentele de publicitate imobiliara, ca proprietate a publica a Municipiului Oradea, a terenului in suprafata de 165 mp si a corpului de cladire reprezentand WC public nefunctional, edificat pe nr. topo 3577/4, inscris in
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Calea Aradului, reprezentand suprafata de 354 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.911-proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1801 mp. constituit din nr. topo. 5031/3, 5032/3, 5031/27 si 5031/31, reprezentand teren si constructii bisericesti apartinand “Parohiei Ortodoxe Romane Oradea Vii ” si
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 16.607 mp., constituit prin alipirea nr. cadastrale 3793 si 13070 Oradea, teren situat in Oradea str. Cazaban in incinta Strandului “Iosia”
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Buhas Ioan si sotia Buhas Tabita Florina, reprezentand suprafata de 1663 mp teren identificat cu nr. cadastral 159213 inscris in C.F.159213 Oradea, situat in Oradea intre str. Adevarului si str. Livezilor, cu destinat
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 6 mp teren identificat cu nr. cadastral 7039 inscris in CF nr. 159308 situat pe str. Jean Calvin in curtea Colegiului Pedagogic Iosif Vulcan in favoarea SC Electrica SA, in vederea amplasarii unui p
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Pele Sorin si sotia Pele Rodica, reprezentand suprafata de 3165 mp teren identificat cu nr. cadastral 153612 inscris in C.F.153612 Oradea, situat in Oradea str. Apateului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Nemes Attila si sotia Nemes Aniko , reprezentand suprafata de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 158928 inscris in C.F. 158928 Oradea si suprafata de 47 mp teren identificat cu nr. cadastral 158865 inscris in
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Boji Teofil si sotia Boji Felicia, reprezentand suprafata masurata de 109 mp teren identificat cu nr. cadastral 162697 inscris in C.F. 162697 Oradea, situat in Oradea str. Piersicilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Belcin Ovidiu Mircea, reprezentand suprafata de 38 mp teren identificat cu nr. cadastral 161494 inscris in C.F. 161494 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia de Scleroza Multipla – MS Bihor, in vederea dezvoltarii serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-O
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea virarii sumei retinute cu titlu de taxa de salubrizare de la beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea Administratiei Imobiliare Oradea in vederea reprezentarii Consiliului Local al Municipiului Oradea in fata instantelor judecatoresti, intocmirii actelor necesare inaintate instantelor judecatoresti si exercitarii cailor de atac atunci c
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Protocolului de Colaborare intre Administratia Imobiliara Oradea si Fundatia pentru „Protejarea Monumentelor istorice din judetul Bihor”
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Regulamentului de administrare a parcarilor publice din municipiul Oradea inchise cu bariere si pazite
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, a spatiului situat la parterul imobilului – Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Oradea - situat in Oradea, str. Clujului nr.50, in favoarea Directiei de Evidenta Persoanelor Oradea, in v
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 69/2007 privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand municipiului Oradea, cu locuinta situata in Oradea, str. Aurel Lazar, nr. 21, ap
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 97 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 69/2007 privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand municipiului Oradea
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei spatiilor avand destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vanzarii conform OUG 68/2008, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 600/2008
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 601/2008 privind componenta comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte, spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si administrarea fondului de locuinte si spatii cu alta destinatie,
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.684/2008, privind stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a Legii nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului si a celor de prestari servicii aflate in adm
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128/ 26.02.2009 privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Administratiei Imobiliare Oradea detinute cu contracte de
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifelor pentru abonamente de acces, in vederea utilizarii Bazei Sportive - Terenuri de tenis , situata pe strada Splaiul Crisanei nr.87, Oradea, Bihor
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Imobiliare Oradea si abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 992/2009
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepand cu data de 01.05.2010
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitului FARKAS VASILE si a familiei acestuia, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. CUZA VODA nr. 11, ap. 3.
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea termenului de depozitare de 6 (sase) luni de zile de la data intocmirii procesului verbal de inventariere a bunurilor mobile intocmit cu ocazia evacuarii pe cale administrativa a detinatorilor de locuinte si spatii comerciale si a bunur
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 aprilie 2010
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 martie 2010
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Oradea

  privind constatarea existentei constructiei speciale ”Pasaj de trecere – str. Teatrului – str. Republicii”, inscrierea lui in Cartea Funciara si in lista de inventar a bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Oradea

  privind constatarea existentei constructiei speciale ”Pasajul Vulturul Negru” si inscrierea lui in Cartea Funciara si in lista de inventar a bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru realizarea accesului din centura municipiului Oradea la P-ta 22 Decembrie si a unui acces spre strada Universitatii
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 293.835 mp. teren identificat cu nr. cadastral 163291 inscris in CF 163291 Oradea, situat in Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deseurilor si aprobarea incheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 incheiat intre Municipiul Oradea si Keviep Kft
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2010, in baza Legii nr. 34/1998, pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe ra
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Pod peste Crisul Repede in municipiul Oradea relatia str. Onestilor-Sovata-Fagului-Carpati-Dacia” - Structura mixta cu conlucrare
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare si pavaj interior) si iluminat arhitectural in vederea unei optime exp
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Oradea

  privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-nei COSTE MARINA ADELINA si validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-l
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea consilierului juridic Marcu Sebastian, din cadrul Primariei municipiului Oradea -Directia Juridica, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarul nr.8258/111/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei Borbei Eugenia – director al Directiei Juridice, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarul nr.826/111/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bihor – Sectia Comerciala
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea numirii unei comisii pentru luarea unor masuri prealabile lucrarilor de expropriere in vederea realizarii unor lucrari de interes local declarate a fi de utilitate publica, potrivit legii
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolarii pe cale administrativa a constructiilor existente pe amplasamentul ce urmeaza a fi ocupat de Gradina Zoologica Oradea
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Oradea

  privind preluarea dreptului de folosinta (imprumut de folosinta) a bunului imobil (teren) aferent coronamentului digurilor mal stang si mal drept Crisul Repede, tronson cuprins intre pod Decebal si pod Densuseanu, in vederea realizarii lucrarilor de amena
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Modernizare str. Principatele Unite” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 76 Deva – Oradea
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Realizare acces centura mun. Oradea – Piata 22 Decembrie, inclusiv pod peste paraul Peta si acces spre strada Universitatii
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Camelaria Ohridela) in municipiul Oradea pentru suplimentare
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de prioritati in vederea inchirierii locuintelor sociale, sesiunea 2009
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului de patrimoniu, constand in 3 autoutilitare pentru ridicare si tractare autovehicule oprite/stationate/parcate neregulamentar, intre Administratia Imobiliara Oradea si Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitei LINGURAR RAMONA -SIMONA si a familiei acesteia, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. CORALILOR nr. 3, ap. 3 si ap. 5
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea terenului situat in Oradea, Calea Aradului DN79
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investitiei „REPARATII – RESTAURARI LA TEATRUL DE STAT ORADEA”
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare pentru trei imobile situate in Oradea, zona Cimitir Municipal, reprezentand teren in suprafata de 16492 mp, 3460 mp si 26436 mp, in vederea constituirii unui drum de legatura intre Soseaua de Centura
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului situat in Oradea, str. Atelierelor, reprezentand teren cu suprafata de 1069 mp, in vederea constituirii unui drum de legatura intre Soseaua de Centura a Municipiului Oradea si Str. Ateli
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str.Calea Aradului/Padisului, reprezentand suprafata de 457 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.910 - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului situat in Oradea, str. Atelierelor, reprezentand teren cu suprafata de 4504 mp, in vederea constituirii unui drum de legatura intre Soseaua de Centura a Municipiului Oradea si Str. Ateli
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 1.147 mp teren situat in Oradea, str. Atelierelor FN reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str.Lapusului, reprezentand suprafata de 588 mp teren cu constructii - Punct Termic nr. 512 - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 615/13.07.2009, cu un nou articol, in vederea inscrierii in evidentele de Publicitate Imobiliara prin deschiderea de doua noi coli de Carte Funciara pentru nr. cadastrale reprezentand Lot-urile 1
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Dumitras Dumitru Emil Augustin, reprezentand suprafata de 67 mp teren identificat cu nr. cadastral 158237 inscris in C.F. 158237 Oradea, situat in Oradea zona str. Sofiei, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 10848, 10849 si 10850 si aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a numarului cadastral nou fo
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare a numarului cadastral 21046 in LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 si LOT 5, teren situat in Oradea, Str. Fagarasului, in vederea constituirii unui drum de legatura
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, B-dul Decebal, reprezentand suprafata de 2284 mp teren cu constructii - P-ta agro-alimentara Decebal - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr.730 din 27.05.2004 privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 4930, inscris in CF nr.16, 9021, 7759 Seleus,in suprafata de 326 mp, situat in Oradea, s
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. C. Noica, reprezentand suprafata de 388 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.845 - proprietate publica a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Aleea Apelor Calde, reprezentand suprafata de 421 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.844, proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 269 mp, situat in Oradea, Str. Rovine, nr.17 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 269 mp, teren cu cladire in regim de inalt
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Nufarului, reprezentand suprafata de 431 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.840 - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea modificarii formei si conturului planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 15985 cu suprafata de 722 mp., reprezentand ”drum public”- proprietatea Municipiului Oradea si nr. cadastral 150901 Oradea c
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in domeniul public al Municipiului Oradea a terenului ocupat de chioscul proprietatea SC Mossel Company SRL, in suprafata de 72 mp identificat cu nr. topo 199/7, inscris in CF 10961 Seleus, situat in Oradea, str. Nufarului, nr.
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in Circuitul civil prin deschiderea a doua noi coli de Carte funciara a suprafetei de 55 mp. teren identificat cu nr. topo 4561/6 si respectiv a suprafetei de 7.731 mp. teren identificat cu nr. topo 4569/1 din teritoriul cadas
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Teleki Mihai Robert Samuil si sotia Teleki Leiden Merja Hillevi, reprezentand suprafata de 44 mp, teren identificat cu nr. cadastral 161211 inscris in C.F. 161211 Oradea, situat in Oradea zona str. Podgoria, cu destin
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Cuciu Dorinel si sotia Cuciu Rodica, reprezentand suprafata de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 161792 inscris in C.F. 161792 Oradea, situat in Oradea zona str. Viilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Molnar Viorica, reprezentand suprafata de 287 mp teren identificat cu nr. cadastral 20777 inscris in C.F.160615 Oradea, situat in Oradea zona str. Graurilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Ekobyo SRL, reprezentand suprafata de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17000 inscris in C.F.160249 Oradea, situat in Oradea zona str.Macului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Cri&Gi SRL , reprezentand suprafata de 216 mp teren identificat cu nr. cadastrale 17004 si 17006 inscrise in C.F.158642 si 160268 Oradea, situat in Oradea zona str. Macului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reabilitare si refunctionalizare Cetatea Oradea, corpurile B ,C, D si E – str. Independentei nr.41 - Oradea
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare piata privata agroalimentara cu alei si platforme de circulatie, spatii de parcare si magazii din lemn, str. Ogorului intersectie cu str. Apateului, nr. cad. 159431, 159427, 20260 si 20262 - Oradea
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere salon de infrumusetare cu acces direct din exterior, str. Ioan Suciu nr.20, bloc PB10 ap. 3B, nr. topo 4877/2/3B si 4877/13- Oradea
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare constructie pe structura usoara cu destinatia spatiu comercial, str. Sovata nr. 23, Oradea
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa P+E str. Piatra Craiului nr.109, nr. cad. 158787, 158788 – Oradea
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan si parcelare teren pentru construire locuinte colective, case familiale si zona de servicii complementare, zona Oncea - str. Ioan Paun Pincio - str. Aurel Covaci - str. Macului
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua case familiale S+P+M cu garaje, str. Sofiei nr.36/B, nr. cad. 17138 - Oradea
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale S+P+E+M, zona de servicii complementare si dotari de cartier (gradinita), strada Nojoridului f.n., nr. cad. 9423 - Oradea
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M cu garaj si imprejmuire teren, str. Ciheiului nr.154/B, nr. cad. 14478 – Oradea
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sediu firma, str. Apateului nr. 59/A, nr. cad.10851 – Oradea
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinta de serviciu S+P+E, str. Aurel Ciupe – str. Ion Musceleanu, nr. cad. 16896- Oradea
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Schimbare functiune din zona de locuit in zona comerciala si servicii, amplasare hala ITP, service auto, magazie de piese auto si boxe revizie, str. Apateului, nr.cad. 7265- Oradea
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu de locuinte colective 2S+P+8E cu spatii de servicii si dotari si locuri de parcare aferente, str. Grigore Moisil nr.22, nr.cad. 161304 si 161305 - Oradea
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale S(D)+P+E(M), strada Apateului nr.133, nr.cad. 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4987,
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala depozit de materiale, str. Ogorului nr.47, nr. cad. 17635 - Oradea
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a SC MASTER SA
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Oradea

  privind inlocuirea garantiilor aferente creditului contractat de catre SC Electrocentrale Oradea SA conform Hotararii Consiliului Local nr. 701/31.08.2009
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri datorat bugetului local pe anul 2010, in suma de 21.501,20 lei, pentru investitia de natura locuintelor realizata de catre S.C. PATAM SRL in Oradea, str. Biruintei nr. 1
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a SC ADEPLAST SA Oradea
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a SC GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL Oradea
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL la data de 31.12.2009
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe cladiri, investitii de natura locuintelor, pe anul 2010, a S. C. Porto Petrol SRL
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a S. C. PROGES SRL ORADEA
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire, datorat bugetului local pe anul 2010 de catre SC VANDANA COM SRL Oradea, cu suma de 6.564,19 lei aferent investitiei in valoare de 2.279.230 lei, (551.631 euro) realizata in Oradea str. Calea Santandre
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe cladiri, investitii de natura locuintelor si aprobarea reducerii impozitului pe cladiri pentru investitii de peste 500.000 de euro pe anul 2010 a S.C. Selina Invest SRL
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe cladiri, investitii de natura locuintelor, pe anul 2010, a S. C. Prima Real Estate SRL Oradea
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe cladiri, investitii de natura locuintelor, pe anul 2010, a SC CIMARSON SRL
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a S.C. PLASTOR S.A. Oradea
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a S.C. POWER TRADE SRL Ploiesti
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Oradea

  Privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe cladiri, investitii de natura locuintelor, pe anul 2010, a SC TRANS WORLD TRADING 2
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a S.C. PELICAN IMPEX SRL ORADEA
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 martie 2010
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 februarie 2010
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Rocsin Alexandru Valeriu Mircea reprezentand cota de 2.114/28.392/34.708 mp. din terenul cu nr. cadastrale 4501, 4502, 4503 si 4541 inscrise in C.F. 3384ndf Oradea, situat in Oradea str. Fagarasului f.n., cu destinatia de
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea virarii sumelor incasate ca urmare organizarii de catre Clubul Sportiv Municipal impreuna cu Federatia Romana de Baschet a evenimentelor - Meciul Stelelor Baschetului Romanesc ,,All Star Game 2010” si a unui Bal Caritabil ,,All Star Game
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 la Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investitii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2010
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei obiectivelor de investitii la S.C. Compania de Apa S.A. Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investitii pe anul 2010 pentru Regia Autonoma Piete Agrement si Salubritate Oradea
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2010 si a cotizatiei anuale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii obiectului de activitate al SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI ORADEA in vederea accesarii de fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu - Axa 3 Termoficare
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2010
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie, aprilie si mai 2010
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 838 din 15.10.2009
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare a municipiului Oradea
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Administratia Imobiliara Oradea, Fundatia Maica Teresa si Fundatia Moeder Teresa Stichtung Ulft Olanda, in vederea construirii a patru locuinte duplex, P+M,
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Evanghelica Alsterdorf si Asociatia Handicapatilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrarii si participarii persoanelor cu dizabilitati d
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia Pinochio Oradea, pentru integrarea prin sport a persoanelor cu dizabilitati
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “ Modernizarea punctului termic 105 din municipiul Oradea si a retelelor secundare aferente acestui punct termic”
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei“ Reabilitare retea secundara de termoficare in zona PT 841”
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 265 mp. teren, situat in Oradea, str. Meziadului nr. 3, in favoarea S.C. GVM EXIM S.R.L., in vederea amenajarii unei parcari publice
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a trei loturi din suprafata de 174.025. teren identificat cu nr. cadastral 20271 inscris in C.F. 159159 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 20271) Ora
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 159940 inscris in CF 159940 Oradea, in suprafata de 25 mp, situat in Oradea, B-dul Stefan cel Mare, nr. 2, in favoarea Cozman Ioana Dor
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 536/29.06.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea inscrierii in evidentele de Publicitate Imobiliara prin deschiderea de doua noi coli de Carte Funciara a imobilelor identificate cu nr. cadastral
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 945/30.09.2009, pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.961 mp. teren cu constructie, reprezentand “Centrul ingrijire copii”, situat
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Oradea

  privind numirea Comisiei pentru analizarea stadiului ducerii la indeplinire a obligatiilor contractuale, de catre beneficiarii parcelelor de 250 mp. teren atribuit in baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare si a caietului de sarcini pentru vanzarea suprafetei de 151 mp. teren, inscris in CF 159435 Oradea, identificat cu nr. cadastral 20193 situat in Oradea, str. Dosu Garii,nr.5.
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Republicii reprezentand suprafata de 59 mp teren cu constructii –WC public – proprietate publica a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1619 mp constituit din nr. topografice 58/17 si 58/18 inscrise in C.F.5686 Oradea, reprezentand teren si constructii – Gradinita nr.48, proprietate publica a munici
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 103 mp, situat in Oradea, Str. Aluminei, FN reprezentand suprafata de 103 mp teren cu constructii – Punct Termic 100- proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Onestilor, reprezentand suprafata de 485 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.514 - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 172 mp, situat in Oradea, Str. Tarnavelor, FN reprezentand suprafata de 172 mp teren cu constructii – Punct Termic 126- proprietate publica a Municipiului Orade
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Onestilor, reprezentand suprafata de 480 mp teren cu constructii - Punct Termic nr.511 proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 35 mp, situat in Oradea, str. Transilvaniei nr. 23 si concesionarea directa a suprafetei de 35 mp teren in favoarea CEC Bank SA
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, situat in Oradea, Str. Cazaban, reprezentand suprafata de 511 mp teren cu constructii - Punct Termic nr. 510 - proprietate publica a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Popoviciu Valeriu Adrian si sotia Popoviciu Gabriela Argentina , reprezentand suprafata totala de 118 mp teren, din care suprafata 19 mp teren identificat cu nr. cadastral 159869 inscris in CF 159869 si suprafata de 99
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Tarau Adrian Nicolae si a d-lui Hurgoiu Dumitru, reprezentand suprafata de 188 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9573 inscris in C.F. 159379 Oradea (provenita din conversia de pe hartie a C.F.9791 ndf), situat in Ora
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Mihut Mircea Octavian si sotia Mihut Emilia Florina, Latcau Viorel si sotia Latcau Floare si Mihut Ionut Bogdan, reprezentand suprafata de 52 mp teren identificat cu nr. cadastral 155395 inscris in C.F. 155395 Oradea,
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Bondar Ioan cetatean cu dubla cetatenie romana si suedeza, nascut in anul 1950, in calitate de nud proprietar si Bondar Ioan nascut in anul 1927 si sotia Bondar Elisabeta in calitate de uzufructuari viageri si benefic
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Tivadar Vasile si sotia Tivadar Voichita, reprezentand suprafata de 24 mp teren identificat cu nr. cadastral 160496 inscris in C.F. 160496 Oradea, situat in Oradea zona str. Livezilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Toth Melinda, reprezentand suprafata de 445 mp teren identificat cu nr. cadastrale 160293 si 160295 inscrise in C.F. 160293 si C.F. 160295 Oradea, situat in Oradea zona str. Podgoria, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Florea Corina Anamaria , reprezentand suprafata de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 161160 inscris in C.F. 161160 Oradea, situat in Oradea zona str. Emil Isac, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Bunta Tiberiu , reprezentand suprafata de 37 mp teren identificat cu nr. cadastral 159341 inscris in C.F. 159341 Oradea, situat in Oradea zona str. Podgoriei, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr.42704 din 18.02.2010 incheiat intre Administratia Imobiliara Oradea si S.C.Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitilor: KEDVES ILEANA si LAKATOS ALEXANDRU si a familiilor acestora, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. SIMION STEFAN nr. 48, ap. 5
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unui regulament cadru de organizare si functionare a Complexului de locuinte cu destinatie sociala din Oradea, str. Voltaire, nr. 2 si 2/A, aflate in proprietatea publica a municipiului Oradea si administrate de institutia publica - Ad
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbarii destinatiei pentru spatiul (Apartamentul 3/A) situat in imobilul din Oradea, str. General Traian Mosoiu nr.7, inscris in CF nr. 2483 Oradea, din spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta in spatiu cu destinatia de locu
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifului lunar pentru inchirierea chioscurilor amplasate in Oraselul Copiilor in vederea desfasurarii de activitati comerciale permanente
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Oradea

  privind anularea majorarilor de intarziere datorate la data de 31.12.2009 de SC Electrocentrale Oradea SA, in calitate de client, catre SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de actiuni noi
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2010 a societatii comerciale LOTUS CENTER SA ORADEA
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin comercial si piata agroalimentara cu locuri de parcare, alei si platforme carosabile, str. Ovid Densusianu nr.4, nr. cad. 13084, nr. topo 1631/67 si 1631/83 - Oradea
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea capitolului III al Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 1197/2008
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta individuala S/D+P+E/M si imprejmuire teren, str. Facliei nr.34C, nr. cad. 159341 si 159342 – Oradea
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire doua case familiale S+P+E(M), str. Aurel Covaci – str. Macului, nr.cad. 155395, 155396 si 155397 - Oradea
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa unifamiliala D+P+M si imprejmuire teren , str. L. Bleriot nr. 25, nr. cad. 13964 - Oradea
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+E, str. Alexandru Sahia nr. 9, nr. cad. 19114 - Oradea
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 februarie 2010
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2010
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Consiliului de administratie de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 578/2008
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitie: Pasaj CF str. Theodor Nes; Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte, blocuri ANL - Calea Santandrei, Modernizare str. Principatelor Uni
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Amenajare parcari si alei zona Aleea Calinului
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aplicarii procedurii de negociere, fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, a lucrarilor de proiectare si executie pentru realizarea investitiilor viitoare in iluminatul public din municipiul Oradea
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cuprinzand obiectivele de investitii finantate din imprumutul rambursabil de 15 milioane de EURO contractat cu BRD Groupe Societe Generale, lista aprobata initial prin Hotararea Consiliului Local nr. 290/2009 si Hotararea Consi
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de Acord de Parteneriat care se va semna intre Municipiul Oradea, Comuna Borº ºi Berettyoujfalu (Ungaria), in vederea pregatirii ºi implementarii in comun a proiectului „Constructia unei piste de biciclete intre Oradea ºi Ber
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizatie partiala pentru anul 2010
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar Fundatiei Theranova in suma de 1500 Euro pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui specialist desemnat de fundatie pentru ajutorarea persoanelor care au suferit amputatii in urma dezastrului din
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Oradea

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Amenajare intersectie Calea Clujului - P-ta 1 Decembrie - Cele Trei Criºuri - Calea Mareºal Averescu in municipiul Oradea
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Politiei Comunitare a municipiului Oradea
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Politiei Comunitare a municipiului Oradea
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 15.02.2010
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului colectiv de munca pe anul 2010, pentru angajatii cu contract individual de munca din Primaria municipiului Oradea si institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, altele decat regiile autonome
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reactualizarii ,,Strategiei locale de alimentare cu energie termica a Municipiului Oradea”
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizarii studiului de solutie pentru racordarea SC Electrocentrale SA la sistemul national de transport gaze naturale
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Centrul social cu destinatie multifunctionala DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9” care va fi finantat prin Prog
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Centrul social cu destinatie multifunctionala CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20” care va fi
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Oradea si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului Reabilitarea interioara si introducerea in circuitul turistic a catedralei greco-catolice Sfantul Nicolae – Etapa interioara, care
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „PACHET COMPLEX DE PROMOVARE A TURISMULUI CULTURAL: CENTRUL ISTORIC ORADEA – ARHITECTURA, CULTURA, LEGENDA
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea titlului pentru obiectivul de investitii „Revitalizare Biserica cu Luna Oradea si introducere in circuit turistic religios local, national si international” in „Revitalizarea Complexului Cultural Religios Biserica cu Luna din Oradea si
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea unui compartiment unic de achizitii publice la nivelul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei MIHELEA ADRIANA IOANA - consilier juridic, pentru a reprezenta in justitie interesele Casei de Cultura a municipiului Oradea in dosarul nr. 5749/111/2009
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – spatiu comercial, amenajare parcare, la intersectia strazilor Moldovei si Barsei - Oradea
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire locuinte colective, str. Macului, nr. cad. 17000, 17001, 17002, 17004, 17005, 17006, 17007- Oradea
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere si etajare cladire existenta, schimbare destinatie in spatii comerciale si birouri, str. Mestesugarilor nr. 31/A, nr. cad. 20663-Oradea
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor denumiri strazilor nou create, situate in zona strazii George Bacaloglu – cartierul Tinerilor
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in municipiul Oradea
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Amenajare alei si parcari aferente zonei str. Dragos Voda – Barierei si a modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Amenajare parcari si alei i
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autoturism de la Directia de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea la Casa de Cultura a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizarii fondului de rulment aferent anului 2010
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustarii tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Oradea

  privind ajustarea tarifelor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare practicate de SC Deraton SRL
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea duratei normale de functionare a activelor fixe care vor intra in patrimoniul Municipiului Oradea incepand cu 01.01.2010
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Oradea

  pentru completarea si modificarea Regulamentului privind stabilirea contributiei persoanelor fizice si juridice la reabilitarea fatadelor cladirilor din perimetrul Ansamblului Urban – Centrul Istoric Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 10
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Oradea

  privind majorarea pretului local al energiei termice furnizate de catre SC Electrocentrale Oradea SA si a pretului de facturare la populatie
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea in consiliul de administratie a Liceului Teoretic “Fr. Schiller” din municipiul Oradea a unui reprezentant al autoritatii publice locale
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii chiriilor, redeventelor si a altor categorii de creante ce urmeaza a se stabili/percepe de catre Administratia Imobiliara Oradea in cursul anului 2010
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investitiei “Reabilitare Turn P-ta Unirii nr.1 sediul Primariei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investitiei “Extindere imobil P-ta Unirii nr.1 sediul Primariei Municipiului Oradea, Acoperire curte interioara”
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolarii casei situate in Oradea pe str. Louis Pasteur nr. 88
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru finalizarea valorificarii terenului in suprafata de 4.476 mp constituit din nr. topo 119 Santion
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a sumelor reprezentand creante bugetare accesorii stabilite in sarcina SC Transgex SA Oradea, aferente creantelor bugetare principale, individualizate prin Notificarea nr. 61908/26.11.2009, re
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 156 mp., reprezentand terenul afectat de Sonda de apa geotermala nr. 4081 Oradea proprietatea S.C. TRANSGEX S.A. situata in Oradea Aleea Penes Curcanu si concesionarea su
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.675 mp., reprezentand terenul afectat de Sonda de apa geotermala nr. 4797 Oradea proprietatea S.C. TRANSGEX S.A., situat in Oradea str. Depozitului si concesionarea sup
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 56 mp., reprezentand terenul afectat de Sonda de apa geotermala nr. 4004, proprietatea S.C. TRANSGEX S.A., situata in Oradea, Parcul I. C. Bratianu si concesionarea supra
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.519 mp teren format din contopirea suprafetelor cu nr. topografice 4851/88, 4851/89, 4851/90 inscrise in C.F. 3174 Oradea si nr. topo 4844/63 si darea acordului de pr
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 640 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 640 mp. teren, cu destinatia ”drum agricol”
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 307.560 mp. teren identificat cu nr. cadastral 160699 inscris in CF 160699 Oradea, situat in Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 264 mp constituit din terenul identificat cu nr. topo 2061 Episcopia Bihor aflat in proprietatea Municipiului Oradea si darea acordului de principiu pentru exproprierea s
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 7.142 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7.142 mp. teren, cu destinatia ”drum public”
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Igna Sebastian, reprezentand suprafata de 111 mp teren identificat cu nr. cadastral 2437/6 inscris in C.F.NDF 2330 Oradea, situat in Oradea zona str. Traian Goga, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor masuri pentru vanzarea terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003, situate in Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apa nr. 5
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 15.676 mp., pe care A.N. “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri are amplasata “Baza de Exploatare, Intretinere si Reparatii Oradea” teren situat in Oradea str. Atelier
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare pentru imobilele cu suprafetele de 7261 mp, 13544 mp, 1053 mp si 1506 mp, situate in Oradea, str. Matei Corvin FN, reprezentand teren cu categoria de folosinta – zona CFR, ocupat de halda de deseuri a
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Galiger Ana, reprezentand suprafata de 209 mp. teren identificat cu numarul cadastral 16070 inscris in CF 155721 Oradea, situat in Oradea zona str. Piersicilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin, a d-lui Mihut Andrei si sotia Mihut Maria, a d-lui Mladin Ioan Danut si sotia Mladin Corina Monica, a d-lui Baciu Florin Marcel si sotia Baciu Adriana Cristina si a d-lui Bitis Marius Claudiu, repreze
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Dragoiu Horia si sotia Dragoiu Cecilia Anca, reprezentand suprafata de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 160236 inscris in C.F. 160236 Oradea, situat in Oradea zona str. Colinelor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Pintea Gabriel Octavian, reprezentand suprafata de 144 mp teren identificat cu nr. cadastral 160279 inscris in C.F. 160279 Oradea, situat in Oradea zona str. Aurel Ciupe, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Soanea Cristian Marius si sotia Soanea Estera Otilia , reprezentand suprafata de 7 mp teren identificat cu nr. cadastral 160678 inscris in C.F. 160678 Oradea, situat in Oradea zona str. Sofiei, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Herbil Vasile si sotia Herbil Anca Aurelia, reprezentand suprafata de 115 mp. teren identificat cu numarul cadastral 14694 inscris in CF 160775 Oradea, provenit din conversia de pe hartie a CF 85821 Oradea, situat in
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 608/13.07.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea inscrierii in evidentele de Publicitate Imobiliara prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a imobilului identificat cu nr. cadastral 160
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF NDF 528 Oradea cu nr. cadastral 1419, in suprafata de 29 mp situat in Oradea, Calea Aradului, nr. 73, ap. 4 in favoarea SC Cristal Apex SRL
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului teren si constructii cu suprafata de 749 mp teren identificat cu nr. topografice 3358 si 3357/2 inscrise in C.F.4057 Oradea, reprezentand teren si constructii proprietate publica a Munic
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare si a caietului de sarcini pentru vanzarea terenului in suprafata de 153 mp. identificat cu nr. cadastral 160682, inscris in CF 160682 Oradea
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 261 mp teren constituit din nr. topo. 6216/24 inscris in CF 17539 Oradea si 6216/17 inscris in CF 10754 Oradea si darea acordului de principiu in vede
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 7468 mp, situat in Oradea, Str. Cazaban, nr.48 si aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7468 mp, teren cu doua cladi
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Regulamentului – Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 386/2009 si modificat prin Hotararea Consiliului Local nr.1026/17.12.2009
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2009