Proces verbal din 31.08.2009

PROCES – VERBAL Încheiat azi 31.08.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
PROCES – VERBAL Încheiat azi 31.08.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheorghe, d-na. Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin, dl. Cupşa Ioan, dl Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Ile Cristian, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl Luca Dorel, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl. Sarkozi Zoltan dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.


 

Lipsesc: dl. consilier Dan Octavian şi d-na. Coste Adelina


 

Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, dl. Tănase Miculescu – director adj. Director Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, , dl. Horia Jarca – director AIO, d-na. Benyovski Tunde – A.I.O., dl. Pârv Gabriel – A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Kover Paul – şef Serviciu resurse umane, dl. Boloş Marcel – director Direcţia de Dezvoltare Durabilă, dl. Crăciun Leucea – director Poliţia Comunitară, d-na. Natalia Gherman – consilier juridic Poliţia Comunitară, dl. Csuzi Istvan – director O.T.L., d-l. Dănuţ Chereji - A.S.C.O., dl. Dragoş Gligor – director Electrocentrale, dl. Seica Gheorghe – director Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, dl. Miron Raţiu – dirijor, dl. Mircea Bradu – Direcţia Generală pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural, dl. Cristea D. – director artistic Filarmonica de Stat Oradea, mass-media, etc.


 


 

dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă


 

Începem şedinţa Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2009, aş dori să dau cuvântul dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea.


 


 

dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea


 

Stimaţi consilieri am acordat şi în lunile trecute, unor oameni care au făcut lucruri deosebite în Oradea, diplome de excelenţă pentru întreaga lor activitate. Am avut o propunere şi întrucât maestrul Miron Raţiu a şi împlinit 80 de ani şi îi dorim multă sănătate şi „La mulţi ani!”, am considerat la nivel, executivului că este oportun să ne manifestăm recunoştinţa faţă de activitatea Domniei sale acordându-i o diplomă de excelenţă în numele executivului şi a consiliului municipal. O să-l rog pe domnul director artistic al Filarmonicii, dl. Cristea să facă o scurtă prezentare a activităţii maestrului Miron Raţiu, prima dată.


 

dl. Cristea D. – director artisitc Filarmonica Oradea


 

Dirijorul Miron Raţiu la 80 de ani

 

Caz rar întâlnit în România şi probabil în Europa, un dirijor de succes, invitat al numeroase filarmonici din întreaga lume, şi-a desfăşurat cu pilduitoare fidelitate întreaga activitate permanentă de peste 42 de ani la pupitrul unei şi aceleaşi mari iubiri, Filarmonica din Oradea.

Personalitate emblematică a locului, Miron Raţiu îmbină o generozitate funciară, un temperament arzător, o patimă mistuitoare pentru Euterpe, cu o severă disciplină a interpretării, o selecţie sigură a valorilor consacrate şi o deschidere benefică şi curajoasă spre noul ce-şi caută validarea.

Născut la 8 iulie 1929, în comuna Dobra, judeţul Hunedoara, Miron Raţiu se trage dintr-o familie modestă de ţărani, dar cu înalt har muzical. După şcoala primară din comuna natală liceul i-a purtat paşii prin Orăştie şi Deva ducându-l 1949 în chip aproape firesc spre Facultatea de pedagogie şi dirijat coral a conservatorului clujean „George Dima”. Înzestrarea sa artistică generoasă, sensibilitatea ardenţa, intuiţia fundamentală, aliată cu luciditatea prin perceperea ansamblului, a echilibrelor globale dar şi a amănuntelor subtile a unei creaţii au atras atenţia unor corifei ai muzicii româneşti: Antonin Ciolan, Sigismund Toduţă şi Tudor Jarda care l-au îndreptat şi spre Facultatea de dirijat simfonic ai aceluiaşi conservator. Astfel încât după 8 ani de intense studii în toamna lui 1957 sosea la Oradea un tânăr dirijor sedus nu de visul unei glorii imediate şi facile, ci de acela al temeiniciei, al promovării cu consecvenţă, cu exigenţă profesionalism şi moralitate al valorilor autentice a creaţiei simfonice româneşti şi străine. Impetuozitatea firii şi a trăirii sale artistice disciplinată, rafinată şi fertilizată superior şi de cursurile de perfecţionare a măiestriei pe care le urmează în 1969 la Praga prin marele Sergiu Celibidache.

Direcţiile principale ale activităţii sale artistice se observă dintr-un început: promovarea muzicii româneşti din toate timpurile, servirea muzicii universale de calitate din toate epocile. Selecţiile sale cuprind prime audiţii absolute. Prime audiţii pe ţară şi în timp reluări, creaţiile revăzute şi regândinte, atât pentru un public potenţial cât şi pentru ascultătorul cu certitudine fidel, care l-a însoţit de-a lungul anilor în pasionanta sa aventură artistică, perfecţionistă, simultan tradiţionalistă şi inovatoare. Repertoriul său e vast, dar exigent. Colaboratorii săi solişti de la celebrităţi internaţionale şi naţionale, la


 

debutanţi impuşi ulterior. Dar, prima sa grijă a fost orchestra şi perfecţionarea acesteia. Rezultatele remarcate de întreaga presă românească de specialitate sunt spectaculoase. Construirea şi menţinerea unui ansamblu simfonic echilibrat, adevărat instrument cu reacţii promte de calitate la solicitarea dirijorală. Când vremurile i-au permis-o această orchestră şi acest dirijor au început să circule prin lume, determinând reacţii entuziaste ale criticii şi publicului din numeroase ţări, Franţa, Italia, cele două Germanii, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, etc.

În kardexurile radiodifuziunii române şi ale câtorva străine figurează zeci de lucrări româneşti şi universale imprimate sub bagheta sa însumând sute de minute de muzica. Numeroase discuri conservă pentru melomanii prezentului şi pentru viitor, variantele simţite şi gândite de Miron Raţiu.

Profesionalismul şi probitatea sa l-au recomandat în diferite jurii din ţară şi din străinătate. A avut şi o intensă activitate didactică. A întemeiat clasa de violă de la Liceul de artă din Oradea şi tot acolo a predat vioară muzică de cameră şi orchestră. Simultan, cu entuziasm, generozitate şi exigenţă a dus ansambluri corale de amatori în zone înalt performante. În anii 70 Centenar Hilaria ajunsese sub conducerea sa directă la posibilitatea unor colaborări pretenţioase chiar cu Filarmonica Oradea în prezentarea profesionistă de lucrări vocal simfonice de anvergură.

Un element inedit al activităţii sale îl constituie de o bună bucată de vreme pregătirea studenţilor teologi în muzica liturgică. Alături de formaţiile Catedralei şi bisericilor urbei pe care le îndrumă această creativitate îl aduce şi îl menţine pe Miron Raţiu în plină contemporaneitate.

Miliarde de note au trecut pe sub ochii săi, iar sufletu-i a nuanţat această lume eterică şi eternă a muzicii. Cele mai bine de patru decenii de convieţuire cu armonia îl ridică pe domnul Miron Raţiu la rangul de cetăţean de onoare al culturii orădene, spunea inspirat criticul Ioan Moldovan. Distins de două ori cu ordinul Meritul cultural, Miron Raţiu merită şi recunoaşterea Ministerului culturii cultelor şi patrimoniului naţional şi a Primăriei Municipiului Oradea, acum la împlinirea vârstei de 80 de ani. „La mulţi ani” maestre Miron Raţiu!


 

dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea


 

Permiteţi-mi stimaţi consilieri să-i acord „Diploma de excelenţă” maestrului Miron Raţiu pentru contribuţia deosebită adusă în viaţa muzicală şi culturală a Oradiei şi pentru activitatea dirijorală neîntreruptă la pupitrul Filarmonicii Orădene timp de peste 6 decenii.


 

dl. Miron Raţiu - dirijor


 

Ce frumos este să ai aplauze şi în afară de pupitru, unde vorba aceea am slujit în templu Italiei, fiind Teatrul de Stat pe atunci, filarmonica nu avea sală de concerte. O jumătate de veac, şi mai bine, adică oficial, 42 de ani. Dar, am emoţii şi cu această meserie nu am prea fost obişnuit, cu muzica am fost mult mai obişnuit şi este cumva explicabil acest lucru. Un mare muzicolog, nu aş putea să-i spun numele, critic muzical, că dacă totul s-au putea spune prin muzică nu ar mai fi nevoie de cuvinte. Extraordinar!


 

Adică, muzica vine după cuvânt, vine să trezească o lume, să adreseze sentimentului, inteligenţei, simţurilor, depinde de muzică. Muzica se adresează simplu, se adresează mai mult raţiunii, dar nu există decât muzică bună şi muzică proastă. Şi, un lucru care este cel mai important, îmi vin aşa ideile, cu toate că nu m-am pregătit, mi-a spus dl. director Mircea Bradu că nu este nevoie decât să mulţumesc. Dar acuma, vrând-nevrând am intrat în priză şi nu vă ţin prea mult, fiindcă acest laudaţio a durat cam mult, cu cuvinte frumoase. Aşa este cu muzica, şi acuma îmi vine în minte şi altă maximă „Muzica înaintea oricărui lucru”. Sau pe primul loc este muzica. Dar, muzicii, este genitivul aşa este, nu muzica, muzicii înaintea oricărui lucru, „avant tu shose”. Şi acum fiindcă maximele au fost un lucru care mi-au plăcut toată viaţa şi la pupitru mai spuneam câte o maximă. Dar să nu mă întind prea mult. Ce frumoasă diplomă! Să mai spun în încheiere, vă spun ceva şi vă rog să mă înţelegeţi, cine iubeşte muzica, florile şi animalele, sunt oameni buni, oameni deosebiţi, care se ridică deasupra lucrului. Şi cu asta ar trebui să închei fiindcă ce repede zboară anii, nici nu-mi dau seama, aici în Oradea a trecut jumătate de secol, şi am ajuns în Oradea la vârsta de 80 de ani şi emoţiile mă copleşesc şi trebuie să închei fiindcă nu mai rezist. La vârsta aceasta nu mai sunt indicate nici emoţiile pozitive nici cele negative. Mulţumesc din suflet, în primul rând Primăriei municipiului Oradea, pentru gestul frumos pe care l-a făcut. Drept să vă spun am aşteptat mai demult acest lucru, dar îmi aduc aminte de altă maximă „Niciodată nu este prea târziu”. Mai bine mai târziu decât niciodată zice o vorbă românească. Niciodată nu va fi târziu. Şi cu asta am încheiat cu mii de mulţumiri Primăriei municipiului Oradea, dl. primar Ilie Bolojan, întregii conduceri şi conducerii Filarmonicii de stat Oradea, nu în ultimul rând comitetului, acuma se numeşte Direcţiei de cultură, culte şi patrimoniu naţional, adică dl. Mircea Bradu care-mi este prieten şi coleg din tinereţe, am colaborat cu tatăl dânsului care a fost un folclorist amator, şi care a depăşit chiar şi un profesionist, care se ocupa de folclorul bihorean. Îmi amintesc cu mare plăcere de anul 1964, când familia Bradu au scris un libret atât de frumos, şi cu ansamblul folcloric din Ineu am luat diplomă de merit pe ţară în 1964. 20 de ani de la aniversare la 23 august. Eu vă mulţumesc foarte mult, îmi cer scuze că am depăşit, dar aşa este cu vârsta. Oamenii mai în vârstă vorbesc mai multe şi fac mai puţine. Mi se potriveşte şi mie treaba asta. Vă mulţumesc din suflet. Mi-aţi creat un moment de mare emoţie.


 

dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă


 

Stimaţi colegi vă rog foarte frumos să aveţi amabilitatea să luaţi loc la masa de lucru a consiliului local, să începem şedinţa ordinară a consiliului local de astăzi. Am să dau cuvântul dl. secretar, dl. Ionel Vila.


 

dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea


 

Mulţumesc dl. preşedinte, şedinţa ordinară a Consiliului local aferentă lunii august a fost convocată pentru astăzi 31 august 2009. Vreau să vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25, lipsesc motivat doi consilieri, respectiv, d-na. consilier Coste Adelina şi dl. Dan Octavian, fiind în concediu ambii. În consecinţă şedinţa de astăzi este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată de 18 voturi şi hotărâri cu 14 voturi. V-aş ruga să-mi daţi voie de asemenea să supun atenţiei dvs. şi înspre vot, sigur, procesele verbale:

- procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 13 iulie 2009, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 iulie 2009 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 10 august 2009.

Acestea vă informez că au fost afişate prin publicitate, pot fi consultate la compartimentul de specialitate al consiliului local. Dau cuvântul preşedintelului de şedinţă, nu înainte de a supune atenţiei dvs. procesele verbale enumerate mai înainte.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Dau cuvântul preşedintelului de şedinţă, dl. Delorean, vă rog dl. preşedinte.


 

dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă


 

Mulţumesc dl. secretar. Înainte de a vota ordinea de zi, am vă citez câteva puncte, care din iniţiativa executivului sunt retrase de pe ordinea de zi. Stimaţi colegi, aveţi amabilitatea să confruntaţi conţinutul borderoului ca să vă notaţi. Deci, se retrage mat. nr. 22, 29, 92, 62, 81, 82 şi 76. Dacă doriţi să luaţi cuvântul înainte de a vota ordinea de zi a şedinţei de astăzi? Dacă nu, atunci vă supun la vot ordinea de zi, fără aceste materiale.


 

Cine este de acord cu ordinea de zi? Unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Am să trec la primul punct de pe ordinea de zi.


 

Pct. 1. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea PUZ – Amenajare şi asigurare cu utilităţi şi funcţiuni Parc Industrial Eurobusiness – şos. Borşului, nr. cad. 155090 – Oradea.


 

Discuţii la material dacă aveţi? Dacă nu atunci supun la vot materialul.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Cap. I. ARHITECT ŞEF


 

Aici avem o serie de PUZ-uri, cer aprobarea să nu citesc tot materialul, să spun PUZ, str. şi aşa mai departe.

Dacă sunteţi de acord. Supun la vot


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 2. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – amplasare hală depozitare materiale P, str. Calea Clujului, nr. 304, cad. 1923/6 – Oradea.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 3. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Schimbare de destinaţie din garaj şi anexă în spălătorie auto, str. Lucian Blaga, nr. 30, nr. cad. 21179 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 4. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – amplasare locuinţă familială P+M, str. Mugurilor nr. 14 – frontul II al străzii Piatra Craiului, nr. cad. 4975, 16882 şi 20651 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 5. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – amplasare locuinţă P+M, str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 28/B, nr. cad. 19115 – Oradea


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 6. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+p+E/M şi reglementare acces, str. Caişilor nr. cad. 19225 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 7. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – amplasare imobil locuinţe S(D)+P+2E+M cu parter comercial şi parcaje la subsol/demisol, str. Barcăului nr.33, nr. cad. 20644 – Oradea


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 8. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – extindere intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe S(D)+P+E+(M) şi reglementare acces – str. Hack Halasi Gyula, nr. cad. 8179 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 9. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – Construire ansamblu rezidenţial S+D+P+11E şi complex comercial S+D+P+E cu parcaje la subsol şi garaje şi parcaje la demisol, str. Sovata nr.4 – str. Nicolae Gane nr. 1, nr. topo 4815/24, nr. cad. 9156 şi nr. cad.4081 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 10. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – Parcelare teren şi amplasare locuinţe individuale (D+)P+E(M), str. Livezilor – str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 31139, 21140, 21141, 21142, 21143, 31144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154 şi 21155 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 11. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – parcelare teren pentru locuinţe, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr. cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 şi 21098 – Oradea


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 12. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – lotizare locuinţe, zona str. Apateului, nr. cad. 7785/1, 7785/2, 7785/3, 7785/4, 7785/5 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 13. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – construire două case familiale P+1 şi împrejmuire – str. Făcliei, nr. cad. 17572 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 14. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – construire centru social, str. Teiului nr. 2, nr. topo 9283 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 15. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – lotizare teren pentru locuinţe, Calea Sântandrei nr. cad. 20486 şi 20487 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 16. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – extindere intravilan şi parcelare teren pentru locuinţe şi biserică, str. Apateului, nr. cad. 153600, 153601... 153625 – Oradea


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 17. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – tipografie şi depozit de carte, str. Universităţii nr. cad. 14239 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 18. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – amplasare casă cu 2 apartamente D+P+M str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr. cad. 801 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 19. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ – construire locuinţă familială, str. Căpşunilor, nr.1R1, nr. cad. 12905 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 20. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – construire spălătorie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54 – Oradea


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 21. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ – extindere intravilan pentru construire locuinţe, str. Macului, nr. cad. 17005, 17007, 17001 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 22. s-a retras.


 

Pct. 23. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – extindere intravilan pentru parcelare teren şi amplasare locuinţe individuale, str. Soarelui – str. Branului, nr. cad. 155363 – 155376, 155311 – 155335, 20943 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 24. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – parcelare teren, str. Fagetului, nr. cad. 6764 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 


 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Amenajare platformă balastată, Calea Borşului nr. 22 D, nr. topo 4143/12 şi 4143/49 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 34. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea PUZ – construire clădire de locuit cu trei apartamente P+2E, str. Mioriţei nr. 21, nr. cad. 154634 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 35. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – construire spălătorie auto, str. Lăpuşului, nr. 24 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 60. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – etapa II – construire casă, garaj, anexă şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 1/A, nr. cad. 16761 – Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 68. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – Mansardare şi modernizare brutărie, str. Aluminei, nr. 25 – 27, Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct.105 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ preliminar – Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural şi urban în municipiul Oradea – Staţiunea turistică de interes local CRISIUS


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Cap. II. Direcţia Economică


 

Pct. 25. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 26. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind numirea persoanei care va ţine Registrul de Evidenţă al datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale şi abrogarea Hotărârea Consiliului Local nr. 334/2002.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 36. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea contractării de către SC Electrocentrale Oradea SA a unui credit bancar în valoare de 25.000.000 lei necesar pentru achitarea din soldul restant faţă de furnizorii de combustibil.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 873/22.12.2005 – zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.


 

Discuţii? Nu


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 88. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au încheiate în acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licenţiaţi.


 

Discuţii?


 

dl. Sarkozi Zoltan – consilier local


 

Mulţumesc dl. preşedinte. Am o observaţie, datorită faptului că populaţia nu are de unde să ştie cine este licenţiat şi cine nu, aş propune ca RER-ul singurul operator licenţiat, pe costul lui să facă înştiinţare populaţiei prin afişe şi prin contacte personale. Şi după 4 luni să intre în vigoare aceste taxe. Vă mulţumesc.


 

dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă


 

Alte propuneri dacă aveţi. Vă supun la vot propunerea dl. Sarkozi.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Votăm întregul material.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Rog foarte frumos Biroul consiliului local să aibă amabilitatea să comunice cu RER cele hotărâte de Consiliului local şi hotărârea să fie redactată ca atare.


 

Pct. 99. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2009.


 

Discuţii? Dl. Ile, vă rog.


 

dl. Cristian Ile – consilier local


 

Aş vrea să întreb, la pct. 2 sport şi cultură, la CS FC Bihor Oradea, văd o suplimentare de 500 mii lei. În şedinţa trecută, s-a spus că se vor renegocierea contractele jucătorilor, că dacă nu vor accepta diminuări, înscriem echipa în Diviza C. Văd aici o majorare a cotizaţiei, sau cum îi spunem, cotizaţie, aş vrea să întreb ce s-a hotărât la întâlnirea cu FC Bihor, cu fotbalişti, dacă s-a rezolvat cu diminuarea contractelor, sau nu, şi de ce totuşi cotizaţia creşte. Şi tot referitor la FC Bihor aş dori, să vedem şi noi un buget de venituri şi cheltuieli pe parcursul unui an competiţional. A început campionatul de trei etape, nu ştim ce votăm, ce aprobăm referitor la club.


 

dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea


 

Contractele jucătorilor au fost reduse cu peste 30%, cele care sunt peste 1000 de euro, iar cele în valoare de 1.000 de euro între 15 şi 20%. Asta nu înseamnă însă că, clubul pentru a funcţiona în condiţii acceptabile nu are nevoie de o suplimentare de buget, având în vedere faptul că din 2004 până astăzi nu s-au plătit obligaţiile către bugetul de stat. Toate cheltuielile care s-au făcut, s-au făcut exclusiv pentru plata obligaţiilor directe către personalul angajat, care au subcontract, dar nu s-au achitat plăţile către bugetul de stat. Ca atare, clubul a acumulat datorii care se ridică în prezent la aproape 20 de miliarde de lei. Mă refer la penalităţi de întârziere la bugetul de stat, plăţi datorate bugetului de stat, inclusiv furnizorii care sunt în momentul de faţă înregistraţi în contabilitatea clubului. Este nevoie deci, ca acest club să poată funcţiona normal, şi Consiliul Judeţean vor să facă o rectificare pozitivă în aşa fel încât să aloce câteva miliarde suplimentar pentru ultimele 4 luni ale anului, în aşa fel încât turul de campionat să poată fi trecut normal. În ceea ce priveşte informarea Consiliului local vizavi de activitatea de la FC Bihor, avem reprezentanţi ai Consiliului în AGA, îl rog pe dl. Florea care face parte din adunare ca la prima şedinţă de consiliu să vă prezinte o informare cu privire la activitatea financiară a clubului, în aşa fel încât dacă dvs. veţi mai avea nevoie de lămuriri să le puteţi face. Deci, la convocarea şedinţei veţi primi alături de materiale aceste informări, urmând ca în plen sau după aceea să vă puteţi lămuri dacă este nevoie la cheltuielile clubului.


 

dl. Dorin Corcheş – consilier local


 

O să-mi permit să fac o singură observaţie. Nu pot decât să mă bucur când îl văd optimist pe dl. primar în sensul în care va exista o discuţie cu Consiliul Judeţean să suplimenteze bugetul, ar fi ideal dacă şi Consiliul Judeţean s-ar achita de datoriile faţă de acest club care se numeşte FC Bihor, până la urmă, nu FC Oradea. Dacă nu, noi vom alimenta în continuare clubul şi clubul oricum îşi va putea desfăşura în continuare activitatea în condiţii economico-financiare normale datorită faptului că, Consiliul Judeţean nu se achită de datorii. Bine ar fi să se achite de contribuţia lor până a face aceste suplimentări. Pentru că vom ajunge de unde am plecat, la aceeaşi situaţie, noi vom plăti, o să ne aducem aportul financiar către club, iar CJ nu o va face şi se va continua cu acest haos. Totodată referitor la material, nu pot decât să .... Îmi pare rău că am avut dreptate în urmă cu câteva luni, un an de zile, când iată acea negociere a secolului, acea salvare a situaţiei economico-financiară a municipiului s-a dovedit a fi un eşec total, şi astăzi suntem puşi în situaţia de a aproba o rectificare drastică în această perioadă a bugetului municipalităţii.


 

dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă


 

Alte luări de cuvânt la materialul 99? Nu. Atunci supun la vot materialul 99.


 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?


 

Pct. 100. Proiect de hotărâre şi