Proces verbal din 30.03.2009

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 30 martie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 30 martie 2009
PROCES VERBAL
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30 MARTIE 2009
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, Felea Ioan, Cherecheş Florica, Luca Dorel şi Mercea Pavel.
             
Din partea executivului au participat la şedinţă: dl primar Ilie Bolojan, dl Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea, dl Goidaci Mihai – director executiv Direcţia Juridică, dl. Marcel Boloş – director Direcţia de Dezvoltare.Finanţări Externe, dl Horia Jarca - director executiv Administratia Imobiliara Oradea, dl. Valentin Trifan - director adj. AIO, dl. Florea Eduard- director adj. Directia Economică, dl Tănase Miculescu – director adj. Directia Economică, d-na Aurelia Ţenţ – director adj. Direcţia Tehnică, d-na Iacob Lucia – arhitect şef al municipiului Oradea, dl. Gheorghe Seica - director executiv al Directiei de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea, d-na. Sarca Adina – consilier A.S.C.O., dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, reprezentanţi ai mass-media, etc.
 
 
Dl.Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea
            Doamnelor si domnilor consilieri, pentru astăzi 30 martie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local. Din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi toţi, în unanimitate deci, se pot adopta hotărâri astăzi cu majoritate calificată şi cu majoritate simplă.
Vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. votarea procesului verbal al şedintei ordinare a Consiliului Local din 26 februarie 2009, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate din cadrul Primariei şi pe site-ul Primăriei de asemenea.
Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine? (unanimitate de voturi pentru).
De asemenea supun atentiei dvs.procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local din 16 martie 2009, în aceleaşi condiţii enunţate mai înainte.
Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine? (unanimitate de voturi pentru).
Va rog să-mi permiteţi să dau cuvântul d-lui presedinte de sedinţă Cupşa.
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Bună ziua doamnelor şi domnilor, sunt câteva modificări pe care trebuie să vi le supun atenţiei, pe borderoul ordinii de zi care v-a fost comunicat, respectiv executivul retrage materiale identificate cu următoarele cu nr. 28, 39, 69 şi 99. De asemenea se adaugă materialul 98, un material care trebuie supus aprobării dvs, este o urgenţă şi am să dau cuvântul d-lui primar pentru a sustine acest material.
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
D-lor consilieri, mâine va fi şedinţa consiliului judeţean in care se va aproba bugetul judeţului Bihor şi în urma unor discuţii pe care le-am avut cu executivul consiliului judeţean, mi s-a făcut o propunere şi anume, să preluăm pe o perioadă de 2 ani în administrare cladirea Teatrului de Stat din Oradea in asa fel incat consiliul judetean prin asigurarea fondurilor necesare municipiului în vederea reparării acestei clădiri, de comun acord deci sa putem finaliza reparaţiile clădirii. În veniturile proprii ale consiliului judeţean nu au sumele necesare pentru a finanţa în continuare reparaţia Teatrului şi atunci soluţia legală este ca întrucât din cota de 20% care se împarte unităţilor administrativ teritoriale, municipiului Oradea îi poate reveni o sumă importantă, din acestă cotă pe un proiect precizat cât se poate de clar să ni se aloce bani pentru a repara Teatrul de Stat. Deci este o solutie care duce la finalizarea lucrărilor de acolo, altfel Consiliul Judeţean Bihor nu are resurse pentru a repara clădirea. Este un acord de principiu, dacă acest acord de principiu va fi adoptat atunci în bugetul de mâine vom avea propus o sumă de aproximativ 30 miliarde de lei pentru reparaţiile interioare, le vom prelua, vom prelua lucrarile de acolo si în momentul în care vom finaliza aceste lucrări vom preda din nou cladirea consiliului judeţean. Cheltuielile aferente teatrului rămân şi conducerea şi răspunderea cu privire la teatrul propriuzis rămân la consiliul judeţean Bihor.
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Daca mai sunt discutii privind ordinea de zi, daca nu supun la vot daca acest material 98 se va alatura ordinii de zi si va fi astazi supus votului dvs.
Cine este pentru?(unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
Acum, supun votului ordinea de zi aşa cum a fost modificată, cu materialele de la punctele 28, 39, 69 şi 99 retrase si cu materialul de la pct.98 adaugat.
Cine este pentru?(unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
1. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2008 DE CĂTRE DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI ORADEA.
 
Fiind vorba de o informare nu se supune votului in această şedinţă de consiliu. Daca aveti întrebări observatii? Daca nu trecem mai departe atunci. In ceea ce priveşte materialele care se găsesc la subcapitolul arhitect sef, vă propun ca apelul acestor proiecte de hotărâri pe care eu am sa-l fac, să fie în forma simplificată, pomenind doar numele PUD sau PUZ şi locul situării acestui PUD sau PUZ.
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, STR. MERILOR NR. CAD. 9658, ORADEA
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – CONSTRUIRE PATRU LOCUINŢE UNIFAMILIALE S+P+E ŞI REGLEMENTARE DRUM DE ACCES, STR. RENAŞTERII NR. 20/D, NR. CAD. 17755, 17756, 17757 ŞI 17758 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE ETAPA II – REGLEMENTAREA PARCELELOR, STR. APATEULUI NR. 20, NR. CAD. 1659 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI ZONA DE SERVICII COMPLEMENTARE/DOTĂRI DE CARTIER, STR. NOJORIDULUI NR. CAD. 9585 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, MAGAZIN PIESE AUTO, SERVICE ŞI SPĂLĂTORIE AUTOR ŞI BIROURI, STR. CIHEIULUI NR. 132, NR. CAD. 19292 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – AMPLASARE CASĂ P+E, STR. MAGNOLIEI NR. 25, NR. CAD. 8447 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE DOUĂ CASE, STR. PĂDURII NR. CAD. 548, 549 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, STR. CLOPOŢEILOR NR. 1 ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – AMPLASARE CASĂ S+P+E, STR. PODGORIEI NR. 245, NR. CAD. 15460 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+M, STR. IP PINCIO NR. 1 U, NR. CAD. 115802 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – AMPLASARE BIROURI, SHOWROOM ŞI DEPOZITE STR. OGORULUI NR. 55 NR. CAD. 10337 ŞI 10338 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – CONSTRUIRE CASĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE STR. LIBELULEI NR. 2/A, NR. CAD. 17145 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – AMPLASARE CASĂ – STR. ATACULUI NR. 3A, NR. CAD. 17115 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – CONSTRUIRE DOUĂ CASE, STR. MOVILIŢEI NR. 15, NR. CAD. 18791 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – AMPLASARE LOCUINŢĂ P+M STR. NUFĂRULUI NR. 191 H, NR. CAD. 3502/8 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
37. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU PARCELARE TEREN ŞI AMPLASARE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI ZONĂ DE SERVICII COMPLEMENTARE/DOTĂRI DE CARTIER, STRADA NOJORIDULUI NR. CAD. 16316 ŞI 16779 - ORADEA
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
38. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND RECTIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 176 DIN 30.03.2006 DE APROBARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE ŞI DRUM DE ACCES, ZONA ONCEA, STR. BUNYTAI VINCZE – STR. ION ALEXI, NR. CAD. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771 ŞI 9772 – ORADEA, CONFORM DATELOR CADASTRALE DE IDENTIFICARE ÎN TEREN A IMOBILULUI.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
39.(RETRAS) PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ D+P+E ÎN FRONTUL II AL STRĂZII GHEORGHE DOJA NR. 63/B, NR. CAD. 2009/1 – ORADEA.
 
46. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD – CONSTRUIRE CASĂ STR. STUPILOR, NR. 14, NR. CAD. 18879 ŞI 18881 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
47. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL, B-DUL DECEBAL, NR. 18, BL.D97, AP.2 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
48. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – COMPLEX COMERCIAL, AMENAJARE ACCES – STR. NUFĂRULUI, NR. CAD. 12863, 20596, 12863, 15959 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
49. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – CONSTRUIRE CASĂ P+M, STR. COLINELOR NR. 31, NR. CAD. 18078 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
50. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – CONSTRUIRE CASĂ P+M, STR. VIILOR NR.5 A, NR. CAD. 6902 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
51. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINŢE, STR. NOJORIDULUI NR. CAD. 9423 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
52. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, STR. CALEA CLUJULUI, NR. 90 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
55. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD MODIFICATOR – CONSTRUIRE LOCUINŢE FAMILIALE P+E, STR. FĂGETULUI, NR. CAD. 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 ŞI 2459/5 – ORADEA
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
56. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD MODIFICATOR – CONSTRUIRE CASĂ D+P+E – STR. RENAŞTERII NR.29/A, NR. CAD. 14455, 14456, 14457 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
96. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIREA PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CENTRU EXPOZIŢIONAL, STR. CALEA ARADULUI, NR. CAD. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 ŞI 19945 – ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
99. (RETRAS) PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PUD AMPLASARE HALĂ PRODUCŢIE - DEPOZITARE ŞI BIROURI P+E, SOSEAUA BORŞULUI NR. CADASTRAL 159/6 ORADEA
 
II. POLIŢIA COMUNITARĂ
 
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII POLIŢIEI COMUNITARE ORADEA.
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Daca aveti observaţii de făcut?
 
Dl. Groza Mihai Dan - consilier local
Am avut o observaţie în comisie, o menţin, deci în material sunt daţi indicatorii si materialul este semnat de directorul Poliţiei Comunitare iar aceşti indicatori nu au un barem, nu au un punctaj, e ca şi cum aş spune la directia tehnică: maturati stradă şi fără să dau ritmicitatea- de câte ori- am dat un exemplu colateral, nu ştiu dacă este cel mai bun. Dar mi se pare putin chiar deplasată ideea in a înşira nişte indicatori de performanţă, un material semnat de către directorul Poliţiei Comunitare fără să se precizeze baremuri sau punctaje în interiorul acestor indicatori. Punctul meu de vedere e că trebuia să se ia legătura cu politia comunitara înfiinţată la Bucureşti sect.2, la Ploieşti, la Bacău, unde au indicatori şi baremuri. Mulţumesc!
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
Stimaţi consilieri, poliţia comunitară este o structură nouă şi având în vedere faptul că Oradea are specificul său faţă de Ploieşti, faţă de Bucureşti sect.2, nu putem să stabilim nişte indicatori comparându-ne direct cu alţii ci comparându-ne cu activitatea din teren. Spre ex. în cazul în care am impune nişte indicatori, am ajunge în situaţia în care trebuie sa dăm amenzi numai de dragul de a face indicatorii; dacă vom constata după o lună, două de zile, urmărind activitatea poliţiei comunitare că într-un anumit domeniu de activitate, de ex. depistare câini vagabonzi, nu apar rezultate şi activitatea lor este slabă, atunci vom cere să se majoreze indicatorii. Deci văzând şi făcând, vom stabili până la sfârşitul anului, când vom avea câteva luni de activitate, indicatorii, în aşa fel încât să-i putem compara de la un an la altul sau de la un trimestru la altul. Aceasta a fost modalitatea care a fost adoptată şi în celelealte municipii reşedinţă de judeţ, după ce şi-au înfiinţat poliţia comunitară.
 
Dl. Pasztor Szandor- consilier local
Am cerut în Comisia de urbanism organigrama politiei comunitare, am observatie la organigramă- sunt înşirate cartierele, nu figurează de loc Episcopia Bihorului, vă rog frumos să se completeze organigrama cu cartierul Episcopia Bihorului.
 
Dl. Groza Mihai Dan - consilier local
Indicatorii asa cum am discutat si în comisie cu d-na preşedinte, nu avem nici o obiecţiune asupra indicatorilor, referitor la o parte dintre indicatori, sunt de acord că nu se pot stabili punctaje, dar putem sa venim in proporţie de 70-75% cu un anumit barem- dau un ex. comerţul stradal ilicit, taximetria, salubritatea, în care se putem veni cu aceşti indicatatori orientativi ca şi barem pentru următoarele 3 luni, după care tot Consiliul Local poate să modifice în sensul de a mări performanţa acestei activităţi.
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
D-le Groza, dacă îmi permiteţi, ce propuneţi în concret în ceea ce priveşte acest material?
 
Dl. Groza Mihai Dan - consilier local
Propunerea mea, de fapt cea a comisiei a fost, luaţi şi procesul verbal de şedinţă pe comisii şi veţi vedea că am propus stabilirea unor baremuri sau punctaje la unii dintre indicatorii definitorii, ca această activitate să poată, în ce priveşte evaluarea performanţelor, să poată demara. În concluzie, directorul acestei direcţii are posibilatea, de ex. ştiind ca avem pe comerţul stradal pe perioadă determinată de 1 lună de zile-comerţul stradal ilicit- se poate stabili un nr. minim minim de punctaj sau barem de plecare, pentru că aşa înseamnă că pot să îl evaluez că are o singură pe acest domeniu, sau că are 50 într-o zi, într-o săptămână sau o lună, deci indicatori cantitativi nu calitativi.
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
La sfârşitul acestui an vom veni în plenul Consiliul Local cu indicatorii în baza activităţii pe care o vom analiza în cursul anului în curs, cu indicatorii cantitativi. Va mulţumesc!
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
D-le Groza vă menţineţi propunerea în condiţiile date?
 
Dl. Groza Mihai Dan - consilier local
Bineînţeles!
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Supun la vot modificarea propusă de dl. consilier Groza.
Cine este pentru? (10)
Împotrivă?
Abţineri?(17)
Propunerea dvs. a căzut d-le Groza.
 
Supun acum la vot materialul în intregul lui, aşa cum executivul la propus.
Cine este pentru? (17 voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?(10)
 
88. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DIN CADRUL POLIŢIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI ORADEA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2009.
 
Daca nu sunt discutii, vă supun la vot materialul aşa cum a fost propus.
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
III ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA–TERENURI
 
 Vreau să supun atenţiei dvs şi să vă cer votul ca şi la AIO –terenuri, acolo unde este vorba doar de planuri de amplasament şi delimitare, fără să implice şi concesionarea sau inchirierea acestor suprafeţe de teren, să vă citesc tot ăn formă prescurtată aceste materiale.
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANURILOR DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE A SUPRAFEŢEI TOTALE DE 109.375 MP, PENTRU CONSTITUIREA A ŞAPTE NUMERE CADASTRALE DISTINCTE CU DESTINAŢIA DE „DRUM PUBLIC”, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII DE DENUMIRE DE STRADĂ ŞI ELIBERAREA C.N.S.A. PARCELELOR DESTINATE BENEFICIARILOR LEGII 15/2003, SITUATE ÎN ORADEA STR. CLUJULUI ZONA UZINA DE APĂ NR. 5, „CARTIERUL TINERILOR”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 41 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR. CAD. 21070 ÎNSCRIS ÎN CF 72991 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA, STR. ADY ENDRE NR. 29.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 26 MP CONSTITUIT DIN NR. TOPO 5187/4 ÎNSCRIS ÎN CF 18614 ORADEA ŞI CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ A SUPRAFEŢEI DE 26 MP TEREN PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI – CLĂDIRE SEDIU ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI – ALEEA TUŞNADULUI.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI DL. VARGA BELA ŞI SOŢIA VARGA GABRIELA IRINA REPREZENTÂND SUPRAFAŢA DE 26 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR. CAD. 20744 ÎNSCRIS ÎN CF 950070 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. N. BELDICEANU, CU DESTINAŢIA DE „DRUM PUBLIC”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI DL. VAIDA MIRCEA ŞI SOŢIA VAIDA ANA, REPREZENTÂND SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 47 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR. CAD. 20634 ŞI 20640, ÎNSCRISE ÎN CF 95395 ŞI 95397 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA, STR. COLINELOR, CU DESTINAŢIA DE „DRUM PUBLIC”. 
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU NR. CAD. 13819 ÎN SUPRAFAŢĂ DE 61 MĂ ŞI CONCESIONAREA DIRECTĂ A SUPRAFEŢEI DE 61 MP TEREN SITUAT ÎN ORADEA, CALEA CLUJULUI, NR. 4 ÎN FAVOAREA LUI BOJAN DUMITRU ŞI BOJAN MARIANA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI, TEREN ŞI CONSTRUCŢII CU SUPRAFAŢA DE 1.419 MP CONSTITUIT DIN NR. TOPO 2513/99 ÎNSCRIS ÎN CF 18818 SÂNTANDREI ŞI NR. TOPO 2513/87 ÎNSCRIS ÎN CF 2948 SÂNTANDREI ŞI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1.419 MP, SITUAT ÎN ORADEA, STR. BUZĂULUI NR. 2 B ÎN FAVOAREA FUNDAŢIEI DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ – MS BIHOR.
 
Dl. Delorean Ion Iulius - consilier local
Eu aş propune o perioadă de până în anul 2011, deci încă 2 ani de zile şi apoi mai vedem noi. Vă rog frumos supuneţi la vot.
 
Dl. Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Executivul este de acord cu această propunere.
Supun votului materialul aşa cum a fost modificat şi prin voinţa executivului, respectiv folosinţa gratuită să se transmită pe o perioadă de până in data de 01.05. 2011.
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
28.(RETRAS) PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII DIRECTE A SUPRAFEŢEI DE 133 MP TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI ŞI DAREA ÎN FOLOSINŢĂ A SUPRAFEŢEI TOTALE DE 1578 MP TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI PARCĂRI PUBLICE ŞI A UNEI ZONE DE RECREERE, SITUATE ÎN ORADEA PIAŢA INDEPENDENŢEI NR. 51, ÎN FAVOAREA SC CRI&GI SRL.
 
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI DIN ORADEA STR. LUMINIŢEI CU SUPRAFAŢA DE 3,3 MP, CONSTITUIT DIN NR. TOPO 5095/1 ÎNSCRIS ÎN CF 75482 ORADEA ŞI DAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A SUPRAFEŢEI DE 3,3 MP TEREN SITUAT ÎN ORADEA STR. LUMINIŢEI ÎN FAVOAREA DL. ŞTEŢ GHEORGHE CODRIN.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU NR. CADASTRAL 13531 ORADEA ŞI DAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, A SUPRAFEŢEI DE 190 MP. TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 13531 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA, STR. PODGORIA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU NR. CAD. 13532 ORADEA ŞI DAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, A SUPRAFEŢEI DE 158 MP. TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 13532 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. PODGORIA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
32.PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND REVOCAREA ART. 5 DIN HCL NR. 794/30.09.2008 ŞI APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A SUPRAFEŢEI DE 58 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 15056 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. LUMINIŢEI ÎN FAVOAREA DL. LAZAU FLORIAN.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A TREI CORPURI DE PROPRIETATE CU SUPRAFEŢELE DE 7500 MP, 7500 MP ŞI 8483 MP, CONSTITUITE DIN NR. TOPO 3114 ŞI 4597/1, ÎNSCRISE ÎN CF NR. 82810, RESP3ECTIV CF NR. 84249 ORADEA, TEREN REPREZENTÂND PARCUL NICOLAE BĂLCESCU, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
34. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA COPERMUTĂRII DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ ATRIBUIT ÎN BAZA LEGII NR. 15/2003, DL. MARIN FLORENTIN ROMEO ŞI D-NEI. TRIP CRISTINA RODICA PE PARCELELE IDENTIFICATE CU NR. CAD. 15575 ŞI RESPECTIV 15576 ORADEA.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PENTRU APROBAREA SCHIMBĂRII PARCELELOR IDENTIFICATE CU NR. CAD. 15674 ŞI 15675 ORADEA ATRIBUITE ÎN BAZA LEGII NR. 15/2003, DOMNILOR ANTONESCU PETRU STEFAN ŞI ANTONESCU DANIEL NICOLAE.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
43. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI, TEREN ŞI CONSTRUCŢII CU SUPRAFAŢA DE 1.380 MP CONSTITUIT DIN NR. TOPO 6281/1, 9282/14, 6383/9 ŞI 6340/1 ÎNSCRISE ÎN CF 13027 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA, STR. LOUIS PASTEUR, NR.88.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
44. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI D-LUI MAG NISTOR ŞI SOŢIA MAG AURELIA, REPREZENTÂND SUPRAFAŢA DE 146 MP. TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 18908, ÎNSCRIS ÎN CF 92865 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. CIMBRULUI, CU DESTINAŢIA DE „DRUM PUBLIC”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
45. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART.4.7 DIN CONTRACTUL DE COMODAT 7652/05.04.2004 PRIN CARE D-NA CARABA (CĂSĂTORITĂ URSU) DIANA VERONICA, BENEFICIAZĂ DE PARCELA IDENTIFICATĂ CU NR. CADASTRAL 4926/58 ORADEA, ATRIBUITĂ ÎN BAZA LEGII 15/2003 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ, ÎN SENSUL PRELUNGIRII TERMENULUI DE FINALIZARE A CONSTRUCŢIEI PÂNĂ ÎN DATA DE 01.10.2009.  
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
58. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU SUPRAFAŢA DE 9685 MP ŞI TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 9.685 MP, CU DESTINAŢIA „DRUM AGRICOL”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
59. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU SUPRAFAŢA CU 5.004 MP ŞI TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 5.004 MP TEREN, CU DESTINAŢIA DE „DRUM AGRICOL”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
60. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU SUPRAFAŢA DE 4.396 MP ŞI TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 4.396 MP TEREN, CU DESTINAŢIA DE „DRUM AGRICOL”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
61. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU SUPRAFAŢA DE 8.043 MP ŞI TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 8.043 MP TEREN, CU DESTINAŢIA „DRUM AGRICOL”.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
62. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI CU SUPRAFAŢA DE 5.695 MP ŞI TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ORADEA A SUPRAFEŢEI DE 5.695 MP TEREN, CU DESTINAŢIA DE „DRUM AGRICOL”.