Proces verbal din 29.10.2009

PROCES VERBAL - încheiat azi, 29 octombrie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Oradea
PROCES VERBAL - încheiat azi, 29 octombrie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: dl Carp Gheorghe, dl Cupşa Ioan, d-na Cherecheş Florica, d-na Coste Marina Adelina , dl Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Huszar Istvan Eric , dl Ile Cristian, dl Lăpădatu Nicuşor, d-na Lipoveanu Adriana Aurora, dl Manea Mihai, dl Mercea Pavel, dl Mureşan Ionel Ovidiu, dl Popa Claudiu, dl Petruţ Vasile, dl Sarkozi Zoltan, dl Szabo Joszef, dl Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl Vulcu Daniel-Sorin, dl Zbucea Rareş Florin, dl Pasztor Sandor, d-na Biro Rozalia, dl Corcheş Dorin Octavian.

 

 Lipseşte: dl Luca Dorel, iar dl Hossu Bogdan întârzie.

 

Invitaţi: dl.Eduard Florea – director Direcţia Economică, dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică,  d-na Birău Diana - director adjunct Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Marcel Bolos – Direcţia de Dezvoltare. Finanțări Externe,  ,  dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na Lucia Iacob – Arhitect Sef, mass-media, etc.

 

 

            Dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

            D-nelor şi d-nilor consilieri şedinţa ordinară aferentă lunii octombrie a fost convocată pentru astăzi 29 octombrie 2009. vă fac cunoscut faptul că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi, 25, lipseşte motivat dl Luca Dorel, iar dl Hossu am înţeles că trebuie să sosească şi va participa la lucrările şedinţei noastre. Vă rog să-mi daţi voie în primul rând să vă fac precizarea că şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate absolută şi cu 14 voturi şi v-aş ruga să-mi permiteţi să supun aprobării d-voastră două procese verbale ale şedinţelor anterioare şi anume procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2009 şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15 octombrie 2009. De asemenea vă precizez că aceste procese verbale au fost supuse compartimentului de specialitate spre publicitate unde au putut fi consultate. Vă supun spre aprobare în bloc.

 

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

            Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

            Bună ziua stimaţi colegi. Avem în faţă borderoul cuprinzând materialele propuse pentru ordinea de zi de astăzi. Din acest borderou executivul retrage materialele 51 şi 56.

 

            Dl Corcheş Dorin – consilier local

            D-le preşedinte am rugămintea să-mi acordaţi timp de trei minute pentru a putea face o declaraţi publică. Vă mulţumesc.

D-nelor şi d-lor consilieri, onorat auditoriu. Nu mai este o noutate pentru nimeni poate pentru foştii membri ai fostului cabinet Tăriceanu că România se află în criză. Criză aşa cum este ea definită de limba română, reprezintă manifestarea unor dificultăţi economico-sociale politice. O perioadă de tensiune, de încercări adesea decisive care se manifestă în societate printr-un moment de mare depresiune sufletească. Nu mai este o noutate pentru nimeni, doar poate pentru consilierii liberali care de exact 16 luni relansează economic Oradea că şi municipiul este afectat de această situaţie. Există însă momente importante în evoluţia sau involuţia oamenilor care activează în mediul politic când dincolo de culoarea politică, dincolo de disciplina de partid şi dincolo de calculele reci pe care unii le fac situaţiile excepţionale impun asumarea unor măsuri excepţionale fără culoare politică. Noi consilierii grupului PD-L respectând jurământul pe care l-am făcut faţă de orădeni, consecvenţă în eforturile noastre continue faţă de cei aflaţi în nevoi vă propunem astăzi să vă alăturaţi nouă stimaţi consilieri ai PNL, PSD şi UDMR în demersul corect pe care dorim să-l facem pentru cei peste 32.000 de pensionari din municipiul Oradea aflaţi în nevoi. Venim azi în faţa d-voastră cu iniţiativa de a organiza un referendum local din următoarele motive:

1. doar orădenii sunt cei care pot hotărâ direct prin vot asupra unei asemenea probleme grave a cărei rezolvare stă în puterea lor. Este un gest de dreptate socială pentru cei 32.000 de pensionari care au pensii până în 8 milioane din care 11.500 de pensionari reprezintă un risc social major trăind la limita sărăciei cu o pensie de maximum 5 milioane.   

3. este cea mai puţin costisitoare metodă de consultare implicând doar cheltuiala buletinelor de vot. Folosind logistica existentă a alegerilor din 22 noiembrie 2009.

Aveţi în faţa d-voastră stimaţi consilieri proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii PD-L privind consultarea orădenilor pentru acordarea unei creşteri a tichetelor sociale ale pensionarilor aflaţi în dificultate. Cei 7 consilieri ai PD-L au semnat acest demers. Facem un apel la toţi consilierii indiferent de culoarea politică să se alăture acum acestui demers şi să semneze pentru ca această iniţiativă să se materializeze într-o hotărâre de consiliu local. Observ că PNL nu susţine sprijinirea celor 32.000 de pensionari. Observ că PSD, observ stupefiat stimaţi colegi că PSD, un aşa zis partid social, nu susţine sprijinirea celor 32.000 de pensionari. Observ din păcate totodată că nici UDMR nu susţine sprijinirea celor 32.000 de pensionari români şi maghiari totodată. Noi, consilierii PDL, vom continua eforturile noastre susţinute pentru a determina o administraţie surdă la nevoile orădenilor şi o majoritate în Consiliul local similară celei din Parlamentul României interesată doar de jocurile politice să fie interesată de problemele reale cu care cei care i-au votat se confruntă. Faţă de această problemă în situaţia dată ne lovim de refuzul unor consilieri de a rezolva o problemă socială foarte gravă şi nici măcar de a introduce pe ordinea de zi o dezbatere a acestui subiect. În aceste condiţii refuzăm să fim părtaşi la un asemenea joc, la o asemenea nepăsare din partea consilierilor. Drept urmare... d-le preşedinte nu am terminat.

 

 

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

N-aţi terminat, dar aţi cerut 3 minute să exprimaţi declaraţia politică. A expirat termenul pe care l-aţi cerut.

 

Dl Corcheş Dorin – consilier local

Mai am nevoie de 10 secunde şi închei.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Bun mulţumim.

 

Dl Corcheş Dorin – consilier local

Drept urmare consilierii locali ai PD-L vor părăsi imediat sala de şedinţă lăsându-vă să decideţi asupra materialelor aflate în dezbatere aşa cum aţi decis în birouri. Vă mulţumesc.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim şi noi.  

 

CONSILIERII PD-L : DL. CORCHEŞ DORIN, D-NA. COSTE ADELINA, DL. ILE CRISTIAN, DL. LĂPĂDATU NICUŞOR, DL. POPA CLAUDIU, DL. PETRUŢ VASILE AU PĂRĂSIT SALA DE ŞEDINŢĂ

 

CONSILIERI PREZENŢI ÎN SALĂ 19.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Stimaţi colegi vă rugăm să supunem borderoul pe care-l aveţi în faţă cu excepţia celor două materiale retrase, supunem aprobării. Cine este de acord cu ordinea de zi potrivit borderoului menţionat.

Cine este pentru? 19 voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

Stimaţi colegi propunem ca materialul 33 să se dezbată după punctul 1 având în vedere că hotărârea trebuie să meargă la Bucureşti în această seară.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. 

 

Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

D-nelor şi d-nilor consilieri există un amendament la acest material pe care o să-l prezinte dl director adjunct al Direcţiei de Finanţe – dl Tănase Miculescu. Vă rog d-le director.

 

Dl Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică

Faţă de forma materialului prezentat vă propunem completarea anexei 3.3. pagina 38 prin introducerea rândului 16, este vorba despre o taxă pentru eliberarea avizului Direcţiei Tehnice pentru certificate de urbanism pentru lucrări de utilitate publică în cuantum de 50 lei taxă nouă. Au fost şi listate anexe modificate în acest sens.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Supunem la vot amendamentul prezentat de dl Tănase.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

Dacă pe marginea materialului nr. 1 sunt discuţii? Dacă nu supunem la vot materialul nr. 1.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investiţii „Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relaţional-comunitare cetăţenilor şi instituţiilor”, precum şi participarea Primăriei Municipiului Oradea în calitate de aplicant al acestui proiect în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public.

 

Dl Dan Octavian – consilier local

Am o rugăminte întru-cât s-a făcut prezenţa, s-a constatat 25 de persoane iar la punctul trecut în urma numărătorii s-a spus că este unanimitate, vă rog să refaceţi prezenţa şi îl rog pe dl secretar să refacă prezenţa pentru că vom avea o surpriză neplăcută şi anume aceea ca dragii noştri consilieri de la PD-L să vină să-şi ia indemnizaţia de şedinţă. Dacă tot au plecat cel puţin să nu figureze prezenţi. Vă mulţumesc.

 

Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

Am luat act d-le consilier. Mulţumesc.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu supunem la vot.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?          

                        CAPITOLUL I. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 1.648,92 lei aferent investiţiei în valoare de 2.826.734 lei, (677.289 euro) realizată de către SC MASTER SA în Oradea str. Borşului, nr. 19.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 61. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 49.394,46 lei aferent investiţiei realizată de către SC Power Trade SRL în Oradea str. Suişului nr. 10.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 62. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind derularea de către SC Electrocentrale Oradea SA a unor operaţiuni de tranzacţionare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea necesarului de păcură pentru iarna 2009 – 2010.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 63. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. 707/2009 privind aprobarea unor măsuri privind activitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţe din municipiul Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 71. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2009.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

                                CAPITOLUL II. A.I.O. – CLĂDIRI

 

PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea, în suprafaţă de 62 mp situat în Oradea, str. Alexandru Roman nr. 2, în favoarea d-nei Oşvat Mariana Gabriela.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. cadastral 20800 înscris în CF 95524 Oradea, în suprafaţă de 193 mp situat în Oradea, str. Sovata.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea, în suprafaţă de 3,3 mp situat în Oradea, str. Luminiţei, în favoarea d-lui Şteţ Gheorghe Codrin.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. cadastral 12227 înscris în CF 90201 Oradea, în suprafaţă de 24 mp situat în Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, în favoarea lui Vârva Călin – Ioan şi Carp Graţiana.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 7. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. cadastral 21047 înscris în CF 95507 Oradea, în suprafaţă de 26 mp. situat în Oradea, str. Al. Vlahuţă nr. 25, în favoarea d-lui Sallay Valeriu şi soţia Sallay Olga.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 8. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat cu nr. topo 711/2 înscris în CF 72991 Oradea, în suprafaţă de 42 mp situat în Oradea, str. Ady Endre nr. 29, în favoarea d-lui Buciu – Zaharias Daniel.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea notificării în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) a contractelor de închiriere/de comodat a ONG – urilor, artiştilor, artiştilor plastici, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea prezentate în Anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2  ani, a spaţiului situat în Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 în favoarea Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani, a spaţiului situat în Oradea, Piaţa Ferdinand, nr.6, în favoarea instituţiei de cultură „Teatrul de Stat Oradea”.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Primăriei, nr. 13, imobil în care îşi desfăşoară activitatea Grupul Şcolar Vasile Voiculescu.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abţineri?

 

                        CAPITOLUL III. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

PUNCTUL 9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

 

Dl Huszar Istvan Eric – consilier local

Aş dori să propun în comisia respectivă pe dl Pasztor.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Asta e la materialul 44.

 

Dl Huszar Istvan Eric – consilier local

Da. Îmi retrag propunerea.

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

CAPITOLUL IV. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

PUNCTUL 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind delegarea atribuţiei de coordonare a activităţii specifice Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea.

 

Discuţii?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

                        CAPITOLUL V. ARHITECT ŞEF

 

Propunem să prezentăm forma prescurtată

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – extindere şi mansardare casă familială S+P+M, str. Olimpiadei nr. 60, nr. cad. 156687 – Oradea 

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – amplasare şi construire hale S+P+E cu destinaţia de spaţii de producţie, depozitare, creaţie, modelare, prezentare, desfacere, promovare şi prestări servicii cu spaţii tehnice şi spaţii de parcare aferente, str. Corneliu Baba nr. 2, nr. cad. 12522, 13575, 13576 şi 13577 – Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – amplasare staţie sortare balast, drumul Santăului, nr. cad. 17589, Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – construire complex comercial – Hypermarket, clădiri cu spaţii pentru servicii, birouri şi hotel, cu parcaje aferente şi amenajare acces în incinta, Şoseaua Borşului nr. 6 – Km3, nr. cad. 10044 şi 19250 – Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren şi reglementare acces, str. Dimitrie Anghel f.n. nr. cad. 20846, 20855, 11463 – Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – parcelare teren pentru amplasare locuinţe unifamiliale, str. Adevărului, nr. 131, nr. cad. 159213 – 159224 – Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

 

 

PUNCTUL 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea H.C.L. nr. 373 din 24.04.2008 pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de străzi ce urmează a fi atribuite unor străzi nou create în municipiul Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 68. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de publicitate stradală în Oradea.

 

Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local

Bună ziua. În legătură cu acest material dacă-mi permiteţi am convenit cu colegii mei din grupul de consilieri PSD să solicităm o amânare a discuţiei acestui material pentru că există un principiu foarte clar, regulile nu se pot stabili în timpul jocului. Din punctul nostru de vedere având în vedere că a început campania electorală în 22 şi anumite reguli pe care le avem în acest regulament s-ar putea să influenţeze modul cum ne poziţionăm în această campanie, fiecare din partide şi-au făcut calculele referitor la modul în care face campanie, aceste măsuri de aicea s-ar putea să întieteze buna desfăşurare a campaniei fiecărui partid. În acest sens parte din clarificări le-am obţinut de la d-na arhitect şef, propunerea noastră a fost să amânăm discuţia acestui material. Nu ştiu în ce măsură sunteţi de acord cu acest lucru, o putem amâna până după alegeri, suntem de acord că toate aceste reguli vin să asigure o corectă poziţionare şi vizibilitate a reclamei pe corso, pe clădirile monument istoric, tot ce înseamnă o imagine şi o standardizare a reclamelor la nivel de clădiri, dar cel puţin pe partea de publicitate temporară noi avem unele probleme. Publicitatea temporară fiind şi în această perioadă, eu vă dau un singur exemplu şi nu mai intru în amănunte, partea de publicitate pe autovehicule la art. 26 vehiculele special echipate pentru publicitate prin lipirea de afişe, montarea de panouri, sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare vor putea fi puse în circulaţie doar după obţinerea acordului de publicitate temporară pe un traseu stabilit prin acest acord. Haideţi să vă dau un exemplu. A venit Rapidul să joace în cupa României cu FC Bihor, a avut un autocar deosebit, vişiniu frumos, ce trebuia să impunem la acel autocar? Să meargă pe traseul neaparat Hotel Continental – Stadion FC Bihor? Sau să poată merge cu autocarul rapidului sau a oricărei echipe şi până în Băi la o saună să viziteze nu ştiu ce obiective turistice şi să vină dinspre Nufărul. Deci trebuie un pic să analizăm lucrurile astea şi n-am putea să le facem acum pe picior. Din cauza asta eu propun să amânăm acest material.

 

D-na Biro Rozalia – viceprimarul municipiului Oradea

Stimaţi colegi acum aş putea să argumentez în sensul acela că am avut dezbatere publică pentru acest regulament şi am încercat să primim din toate sursele posibile sau poate imposibile observaţii privind acest regulament. Am avut dezbatere. De obicei dacă la aceste dezbateri participaţi şi mă uit aici la reprezentanţii presei care participă ştiţi suntem foarte puţini la dezbatere. Nu vin. Pe siteu se poate accesa nu dă nimeni în scris o observaţie, o părere şi aşa mai departe dar având în vedere ceea ce a menţionat dl consilier şi având în vedere că poate niciodată nu se poate un regulament în aşa fel să fie conceput încât să nu poată fi îmbunătăţit, atunci v-aş propune în numele executivului, având în vedere faptul că probabil peste 10 zile, două săptămâni iar avem o şedinţă extraordinară, propun retragerea materialului şi rugămintea este atunci aceea că o să mai organizăm o dezbatere la care vă rog frumos să participaţi, vă rog frumos şi din partea presei să mai faceţi anunţul acela că se va face încă o dezbatere ca să putem să punem pe masa consiliului în aşa fel încât să fie cât se poate de acceptabil din toate punctele de vedere. Deci atunci executivul retrage materialul, sau amână pe şedinţa următoare.

 

Dl Delorean Ion Iulius – consilier local

Eu aş ruga dacă se poate, inclusiv dl Mureşan dacă aveţi amabilitatea de acum încolo dacă avem asemenea probleme punctuale care până la urmă se pot discuta şi în comisie sau să le faceţi în scris, sau toată lumea să le facă în scris, să rămână urmă şi să se poată verifica de către Direcţia Juridică a primăriei dacă se încadrează legal propunerea respectivă în hotărârea de consiliu local. Aşa că am să vă rog foarte frumos să aveţi amabilitatea să punctaţi în scris propunerile d-voastră şi atunci se poate trece mult mai uşor la subiect la şedinţa extraordinară care a fost amintită de către d-na viceprimar.

 

D-na Lipoveanu Aurora – consilier local

 Deci aş vrea şi eu să-mi exprim nemulţumirea vis a vis de faptul că au fost atât dezbateri publice cât şi comisii de specialitate şi fiecare consilier care face parte din aceste comisii poate să-şi menţioneze comentariile sau observaţiile şi atunci se pot schimba aceste rapoarte de specialitate, propunerile de hotărâri. Dar eu zic că le putem face şi din mers. Dacă dl consilier are ştiu eu, nu înţelege bine definiţia ca vehicul special echipat, cred că rezolvarea ar fi să o băgăm la art. 5 şi ca sintagmă să-i dăm definiţie. Că eu înţeleg vehicul special echipat care asta face promovează, deci nu e vorba de o maşină care are o inscripţie şi e utilizată pentru transport. Şi atunci dacă-i dăm definiţia am putea rezolva problema. Si cealaltă problemă că s-ar suprapune peste campania electorală, putem să-i dăm un termen de intrare în vigoare a acestui regulament începând cu anul viitor. La începutul anului viitor.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim frumos d-na Lipoveanu. Având în vedere că executivul a retras materialul, orice propunere urmează să fie luată în considerare pentru dezbaterea următoare.

 

Dl Delorean Ion Iulius – consilier local

O intervenţie scurtă. La obiect. Vedeţi campania electorală este reglementată de o lege specială. Deci de obicei o lege organică doboară orice hotărâre a consiliului local. Mulţumesc.

 

Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local

Mulţumim frumos executivului vom veni cu propuneri concrete până la şedinţa următoare. În scris.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

 

PUNCTUL 70. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobare P.U.D. – Construire piaţă privată agroalimentară, depozite frigorifice şi reglementare acces, str. Ogorului intersecţie cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 – Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

CAPITOLUL VI. A.S.C.O.

 

PUNCTUL 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Senzorială, pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică pentru un număr maxim de 12 copii proveniţi din familii aflate în situaţii de risc social, care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie aflat în structura Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 34. Raport de activitate pe anul 2008.

 

Dacă sunt discuţii? Materialul nu se votează.

 

PUNCTUL 35. Raport de activitate pe anul 2009.

 

Dacă sunt discuţii? Materialul nu se votează.

 

PUNCTUL 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încetării acordului de parteneriat încheiat între A.S.C.O. şi Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 932 din 21.12.2006, începând cu data de 30.10.2009

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al A.S.C.O. valabile începând cu data de 30.10.2009.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

            CAPITOLUL VII. A.I.O. – TERENURI

 

PUNCTUL 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 94 mp. din nr. cadastral 10636 înscris în CF NDF 10177 Oradea, situat în Oradea, str. Aleea Ştrandului în favoarea SC Calipso SA.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 42 mp. din nr. cadastral 2313 înscris în CF Convertit 158952 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei nr. 35, în favoarea SC Astor Impex SRL.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 6.640 mp teren cu construcţii identificat cu nr. cadastral 3330 înscris în CF 150964 Oradea, str. Cosminului nr. 1 şi diminuarea suprafeţei transmisă în folosinţă gratuită Fundaţiei „Casa Minunată”

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 10.553 mp teren identificat cu nr. cadastral 3073 înscris în CF NDF 9605 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Bajor Andor şi transmiterea în concesiune către SC Compania de Apă SA Oradea, a suprafeţei de 250 mp, teren.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui Gligor Dorin Nicolae şi soţia Gligor Leontina şi a d-lui Porcar Eugen, reprezentând suprafaţa totală de 80 mp teren identificat cu nr. cadastrale 158716 şi 158690 înscrise în CF 158716 şi 158690 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinaţia de „drum public”.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui Bodog Florian Doru şi soţia Bodog Mihaela Marilena, reprezentând suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral 154493 înscris în CF 154493 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinaţia de „drum public”.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Polman Călin şi soţia Polman Carmen, reprezentând suprafaţa de 120 mp, teren identificat cu nr. cad. 6518/24 înscris în CF 56315 Oradea, situat în Oradea str. Graurilor colţ cu str. Rimley Karoly cu destinaţia de „drum public”.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 15 mp, situat în Oradea, str. Rimler Karoly, FN şi concesionarea directă a suprafeţei de 15 m teren în favoarea SC Electrica SA.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi de limitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 5940 mp teren identificat cu nr. cad. 154817 înscris în CF 154817 Oradea, reprezentând teren proprietatea municipiului Oradea, situat în Oradea str. Eroul Necunoscut, nr. 2, în vederea reglementării circulaţiei în parcul Liniştii.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia de efectuarea cercetărilor prealabile privind declararea de către Consiliul Judeţean a cauzei de utilitate publică pentru realizarea de investiţii de interes local.

 

Dl Huszar Istvan Eric – consilier local

Da. Aici aş dori să-l propun pe dl Pasztor.

 

Dl Dan Octavian – consilier local

Îl propun pe dl Cupşa Ioan.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai aveţi alte propuneri? Dacă nu supunem în bloc cele două propuneri.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri? 2 voturi abţinere

 

PUNCTUL 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 5.766 mp teren situat în Oradea, str. Ialomiţei – str. C-tin. Noica, în vederea amenajării unor parcări auto.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 121 mp, reprezentând  teren cu clădire (Punct termic nr. 108) situat în Oradea, str. Dacia.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 343 mp, reprezentând teren situat în Oradea str. Stejarului, f.n.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 112 mp, reprezentând teren situat în Oradea str. Valea Frumoasă, f.n.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 471 mp, reprezentând teren cu casă colectivă compusă din trei apartamente şi teren aferent, situat în Oradea, str. Crinului nr. 9.

                                                                                                             

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.245 mp. teren, în vederea realizării unui Centru de comandă – Apărare împotriva inundaţiilor – în cadrul proiectului Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 21.565 mp., situat în Oradea str. Matei Corvin f.n., reprezentând teren ocupat de Halda de Deşeuri a Municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 20.608 mp., situat în Oradea str. Matei Corvin f.n., reprezentând teren ocupat de Halda de Deşeuri a Municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 62.872 mp., situat în Oradea str. Matei Corvin f.n., reprezentând teren ocupat de Halda de Deşeuri a Municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Zglimbe Petru, reprezentând suprafaţa de 16 mp, teren identificat cu nr. cad. 159133 înscris în CF 159133 Oradea, situat în Oradea, str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1249 mp, reprezentând teren cu construcţii situat în Oradea str. Alexandru Cazaban / str. Ovid Densuşianu, f.n.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea municipiului Oradea a suprafeţei de 1.100 mp teren identificat cu nr. topo 1138/14 înscris în CF 2315 Episcopia Bihor, reprezentând teren public situat în Oradea, zona Episcopia Bihor.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 60. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 18.137 mp, situat în Oradea, şos. Borşului, lângă Staţia de Epurare, reprezentând proprietatea privată a Companiei de Apă Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

CAPITOLUL VIII. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

PUNCTUL 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind scutirea de la plata taxelor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor aferente obiectivelor de investiţii de utilitate publică realizate de municipiul Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea.

 

Dl Pasztor Sandor – consilier local

D-le preşedinte aş avea o intervenţie la acest material fiind-că tema intervenţiei este aferentă transportului greu, ştiţi foarte bine că în ultimele şedinţe am cerut în mod repetat să ni se prezinte situaţia controalelor şi sancţiunilor efectuate preponderent am cerut pe str. Matei Corvin fiind-că pe acea zonă intră în oraş traficul greu şi acolo se pierde foarte mult din produse de balastieră şi vă zic sincer foarte mult costă oraşul să menţină curăţenia acelui tronson care permanent este plin de nisip şi pietriş. Am primit un răspuns atât din partea Direcţiei Tehnice cât şi din partea Poliţiei Comunitare eu vă zic sincer din aceste răspunsuri din punctul meu de vedere destul de aşa la moment întocmite în trei luni de zile s-au aplicat 1440 lei amenzi astea înseamnă eu am calculat la 15 lei ziua. Deci într-o zi intră probabil după părerea mea că eu într-o zi am numărat circa 20 de minute maşinile care intră fără prelată şi fără a fi echipate corespunzător pentru a intra în oraş, într-o zi noi strângem acolo 15 lei după aceste maşini şi părerea mea e că ar trebui să scot acuma situaţia din deconturile RER-ului pe Matei Corvin cât cheltuim zilnic cu curăţenia generală pentru că e undeva de ordinul a o sută de ori mai mult. Deci din punctul meu de vedere este ineficient acest control acolo. Deci şi pentru a vedea că totuşi lună de lună creşte această activitate eu solicit un vot din partea colegilor ca să cerem această situaţie de acum câteva luni, nu ştiu în următoarele 6 luni lună de lună să ni se prezinte în consiliu în fiecare lună câte amenzi s-au dat pe teritoriul oraşului pentru nerespectarea acelor condiţii pentru  traficul greu pe raza municipiului. Deci eu cer colegii să votăm acest lucru aşa, este părerea mea şi să se prezinte lunar materialul. Vă mulţumesc.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Da. Urmează ca executivul să facă informări lunare cu privire la amenzile acordate pentru nerespectarea...

 

Dl Delorean Ion Iulius – consilier local

 Mulţumesc frumos. Şi eu aş ruga nu ştiu, dacă ştiu bine aparţine de Direcţia Tehnică – Comisia de Circulaţie nu? Vreau să vă rog foarte frumos în primul rând, vreau să vă rog foarte frumos să solicitaţi din partea Poliţiei Circulaţiei municipiului Oradea în scris ca pe tronsonul Magheru să se posteze patrulă permanentă pentru că avem probleme mari cu transportul greu care circulă pe acolo fără autorizaţie. Autorizaţiile conform regulamentului trebuie afişate pe bordul camionului la vedere, pe parbriz, credeţi-mă că unul care vine din Slovacia şi pur şi simplu vuieşte cu 70 pe Magheru când în sfârşit are semaforul verde, nici n-are ce să caute acolo, niciodată n-am văzut oprit un camion în zona respectivă, sunt multe camioane mai ales după ora 5, 6, când se întunecă şi la o adică tiptil, tiptil poate să treacă prin oraş. Asta este una. A doua chestiune care nu aparţine de transportul greu, dar vă rog frumos să luaţi măsuri, la propunerea mea comisia de circulaţie a municipiului Oradea a avut bunăvoinţa să dispună radierea trecerii de pietoni de la Fabrica Textile de pe b-dul Ştefan cel Mare. Nici astăzi nu este vopsit cu negru sau cu ceva să dispară acea trecere de pietoni, eu vă rog foarte frumos să trimiteţi poliţia de circulaţie să vadă cam cum se face slalom printre autocare şi printre autobuse şi camioanele amintite de dl Pasztor şi maşinile rutiere orădene de către cetăţenii care vor să treacă pe acolo, pentru că sunt obişnuiţi nu de mult, de 40 de ani că acolo este trecere de pietoni. Deci dacă nu se iau măsuri cumva atunci acolo tot timpul o să fie folosită acea trecere care de fapt întrerupe unda verde care se dă de la intersecţia str. Transilvaniei cu Ştefan cel Mare până la magazinul Crişul. Mulţumesc.

 

Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

Am luat act de cele două propuneri, vă spun că nu este nevoie de adoptarea unei hotărâri în acest sens, este o problemă eminamente de executiv, vom transmite prin compartimentul nostru de specialitate direcţiei Tehnice solicitarea d-voastră şi cu siguranţă începând de luna următoare se va prezenta o informare. De altfel este aicea şi dl director Ghitea care ia act acum dar oricum noi vom face un înscris în acest sens.

 

Dl Pasztor Sandor – consilier local

Dacă îmi permiteţi încă o propoziţie la cele discutate mai înainte. Aici în material figurează că s-au dat peste 500 de atenţionări şi probabil 5 amenzi, nu 7 amenzi. Haideţi să nu mai dăm atenţionări. Să dăm amenzi. Că lumea se va învăţa foarte frumos cum trebuie circulat zonă. Vă mulţumesc.

 

Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local

 Dacă tot vorbim de documente şi răspunsuri în scris, la comisie am solicitat şi readresez rugămintea în plen ca pentru cetăţenii afectaţi de transportul traficului greu de pe str. Nojoridului, în general sunt maşini care aparţin unui sponsor şi apreciem lucrul acesta e sponsorul echipei de polo FRIGO-CONTI, dar nu numai această firmă operează pe acea zonă ci şi alte firme. Cert este că transportul greu care se face pe str. Nojoridului afectează confortul locatarilor de acolo. Ştiţi că au fost nenumărate sesizări inclusiv la Protecţia Mediului cu fumuri, cu praf, emisiuni la televizor, relatări de la faţa locului. Trebuie să le dăm un răspuns în care să le explicăm un orizont de aşteptare apropiat, adică dom-le nu facem în noiembrie, nu facem în decembrie, dar în ianuarie ne gândim la o variantă de drum că-i pe lângă Cimitirul Municipal, că-i în altă parte şi cu un termen aproximativ de finalizare. Oamenilor acelora trebuie să li se răspundă ceva concret. Nu-i permis ca să-i vedem pe la uşile Primăriei, la uşile partidelor în timpul audienţelor şi să nu aibă până la ora asta un răspuns concret. Estimativ. În martie, aprilie, mai, în sfârşit anul viitor li se rezolvă problema.

 

Dl Gheorghe Carp – viceprimarul municipiului Oradea

 Dl consilier îmi pare rău că nu ştiţi pentru că s-a discutat această problemă şi presa a fost înştiinţată de rezolvarea problemei str. Nojoridului. Este deja convenit ca de la cimitir până pe Aleea Salca se deschide o stradă nouă, iar de la Aleea Salca prin spatele cimitirului, până în vară va fi făcut acel drum. Deci asta s-a comunicat şi Prefecturii şi presei şi s-a discutat la nivel de Primărie, deci problema Nojoridului cu toate că au fost atâtea reclamaţii şi nu sunt reclamaţii de un an jumate, sunt reclamaţii de ani de zile, soluţia s-a găsit se va face şi până la vară vor avea drum în aşa fel încât să nu fie deloc deranjaţi de traficul greu.

 

Dl Sarkozi Zoltan – consilier local

Mulţumesc. Aş avea o observaţie, în cazul în care facem un beneficiu pentru nişte firme private care vor să transporte cu maşini grele, totuşi ar trebui să găsim o posibilitate de a izola fonic zona locativă care urmează să fie construită şi aici vorbim şi de cimitir. Deci există pereţi, parapeţi cu izolaţii fonice şi aş trage atenţia Direcţiei Tehnice să ia măsuri să se vadă ce se poate face, investiţii în plus ca să putem separa drumul de trafic greu de parcul locatar. Şi tot aici aş dori să întreb pe dl viceprimar Carp dacă această investiţie de drum influenţează actualul teren al cimitirului sau nu. Deci cele 10ha care le-a primit cimitirul face parte din tranşa asta de drum sau este în afară drumul?

 

Dl Gheorghe Carp – viceprimarul municipiului Oradea

Din cimitir se va lua o porţiune tocmai pentru a rezolva această problemă, va fi cam la 200m de gardul cimitirului în aşa fel ca să nu fie deranjată zona, Cartierul Rezidenţial, din stânga şi ca să aibă posibilitatea de deviere a circulaţiei traficului greu, de la toate firmele din zonă pe acest drum. Iar cu izolarea fonică se preconizează plantarea de pomi în aşa fel încât să fie acea perdea naturală antifonică în zonă. În cimitir nu cred că deranjează pe cineva.

 

Dl Sarkozi Zoltan – consilier local

Din punct de vedere al cimitirului după informaţiile mele deja a fost făcut planul de amplasament pe actualul 10 ha, deci n-o să influenţeze proiectul actual?

Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local

Vedeţi din cauza aceasta am solicitat cuvântul imediat după răspunsul d-lui Carp nu numai pentru a-i mulţumi pentru clarificare dar să-i spun că nu-i suficient. Deci oamenii aceia doresc un răspuns concret, nu le putem spune gen anotimp, vară, primăvară, deci să le spunem cât de cât o lună. Atunci se va face. Vreau un răspuns, oamenii solicită un răspuns scris.

 

Dl Gheorghe Carp – viceprimarul municipiului Oradea

 Vreţi să minţim? Deci ştiţi foarte bine că pentru un proiect îţi trebuie finanţare, pentru a putea să le spunem oamenilor o lună sau două ne trebuie buget, nu cred că timpul este adecvat lucrărilor pentru infrastructură, bugetul se votează în martie, deci înainte de mai, iunie, nu le putem promite nimic. Dar dacă vreţi să-i minţim le putem spune peste o lună. Deci nu putem să spunem un lucru, deci este hotărât, dar dumneavoastră vă veţi da votul la votarea bugetului de anul viitor, se fac toate pregătirile, norocul este că drumul parcurge numai terenul municipalităţii, deci nu este nevoie de exproprieri, este o soluţie care rezolvă şi traficul din zonă, traficul greu şi accesibilitatea pe traseul Nufărul II – Cantemir – Nufărul I şi zona Pieţii Horea la capătul lui Horea – sensul giratoriu, pentru că se va construi şi un pod şi atuncia probabil că în cursul anului viitor, deci primul tronson pentru traficul greu se va face tocmai pentru a degreva Nojoridului, iar drumul cu podul se va face până la sfârşitul anului viitor.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim. Dacă mai sunt luări de cuvânt pe seama materialului? Supunem aprobării materialul nr. 31.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în administrare a sectorului de drum care face legătura între şoseaua Borşului (E60) şi strada Matei Corvin respectiv DN 19 – Satu-Mare, în lungime totală de 1,5 km şi o lăţime de 12 m, pe o perioadă de 30 de ani.

 

Dl Pasztor Sandor – consilier local

Având în vedere discuţiile de la sfârşitul anului trecut cu acea zonă este lăudabilă iniţiativa, eu aş vrea să aduc în atenţia Direcţiei Tehnice problematica, fiind-că eu înţeleg cu această preluare de la Comuna Borş reuşim să deviem dinspre Satu Mare traficul greu să nu mai intre prin oraş şi va putea ieşi pe Calea Borşului acolo, dar având în vedere când începem lucrările pe acest tronson să ţineţi cont şi de tronsonul dintre sensul giratoriu din capătul oraşului şi până la extravilan Matei Corvin continuarea care-i praf şi pulbere nu va putea să treacă traficul greu numai dacă integral reabilităm acel tronson de stradă. Ştiţi despre ce vorbesc, deci degeaba rezolvăm acea latură dacă ieşirea din oraş nu o rezolvăm pe acei 700m. Deci aş solicita ca atunci când se face acest proiect să se ia în considerare şi acest tronson să se reabiliteze şi acea parte.

 

Dl Gheorghe Carp – viceprimarul municipiului Oradea

Ştiţi că s-a licitat reabilitarea Matei Corvin şi o să cerem ca şi acea porţiune să fie reabilitată. Deci e logic ceea ce aţi cerut, dar Matei Corvin intră în reabilitare cât de curând.

 

Dl Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt luări de cuvânt?

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

            CAPITOLUL  IX. D.D.D.            

 

PUNCTUL 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013), Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere Sistem Informatic Geospaţial (GIS)” al Primăriei Municipiului Oradea precum şi elaborării studiului de fezabilitate şi contractării serviciilor şi activităţilor de consultanţă şi asistenţă pentru acest obiectiv.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie – Oradea” de către municipiul Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de consultanţă şi asistenţă şi a elaborării studiului de fezabilitate.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 65. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii de broadhand pentru Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie – Oradea” de către Municipiul Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de consultanţă şi asistenţă şi a elaborării studiului de fezabilitate.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadhand pentru Spitalul de Pneumoftiziologie – Oradea” de către municipiul Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de consultanţă şi asistenţă şi a elaborării studiului de fezabilitate.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

PUNCTUL 67. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadhand pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” – Oradea” de către municipiul Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de consultanţă şi asistenţă şi a elaborării studiului de fezabilitate.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Impotrivă?

Abţineri?

 

CAPITOLUL XI. POLIŢIA COMUNITARĂ

 

PUNCTUL 37. Informare privind activitatea desfăşurată de către Poliţia Comunitară a Municipiului Oradea.

 

Dl Mercea Pavel – consilier local

Mulţumesc d-le preşedinte. În legătură cu acest material vreau să aduc câteva aprecieri Poliţiei Comunitare. Vă amintesc că în urmă cu o lună de zile mai exact pe 19 septembrie 2009 Asociaţia Judeţeană de handbal a organizat un meci internaţional între echipele naţionale ale României şi Ungariei, băieţi, seniori cu ocazia memorialului Marian Cozma şi am apelat la această Poliţie Comunitară, pe lângă că mi-au răspuns prompt şi fără nici o condiţie, au avut o prestaţie deosebită în Sala Sporturilor, erau prezenţi vreo 40 de lucrători ai Poliţiei Comunitare. Mi-a făcut o cinste deosebită mie şi celor prezenţi deoarece am şi primit mulţumiri de la vreo 200 de spectatori au fost din Ungaria şi conducătorii grupului şi chiar ai echipei naţionale mi-au mulţumit de modul cum am reuşit să menţinem ordinea şi disciplina în sală. Oamenii aceştia au avut o comportare elegantă şi zic eu foarte, foarte, foarte sănătoasă parcă sunt născuţi de 50 de ani nu de vreo câteva luni. Ţin să le mulţumesc în plenul Consiliului Local şi-i asigur de toată stima şi respectul meu.

 

CAPITOLUL XII. RESURSE UMANE

 

PUNCTUL 69. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii pentru funcţiile contractuale şi a numărului de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.