Proces verbal din 29.07.2009

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 iulie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 iulie 2009

 

PROCES – VERBAL
 
Încheiat azi, 29 iulie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului local al Municipiului Oradea
 
 
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, dl. Cupşa Ioan, d-na. Cherecheş Florica, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Lăpădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, dl. Pasztor Sandor, dl Luca Dorel.
 
 Lipsesc: dl. Mureşan Ionel Ovidiu, dl. Petruţ Vasile, d-na Lipoveanu Adriana Aurora, d-na Coste Marina Adelina, dl. Huszar Istvan Eric , dl. Ile Cristian .
 
Invitaţi: dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Marcel Bolos – Direcţia de Dezvoltare. Finantari Externe, d-na Carmen Cherteş – birou mass – media, mass-media, etc.
 
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Am să dau cuvântul domnului secretar al municipiului Oradea, domnul Ionel Vila.
 
Vila Ionel – secretar al municipiului Oradea
Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, suntem în data de 29 iulie 2009, pentru astăzi a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Daţi-mi voie să vă informez că din totalul de 27 consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 21. Lipsesc următorii consilieri: Mureşan Ovidiu - plecat în delegaţie, Petruţ Vasile – în delegaţie, Lipoveanu Adriana – bolnavă, Coste Adelina – în delegaţie, Huszar Istvan – în delegaţie şi Ile Cristian - în concediu de odihnă. 
Şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată, respectiv 18 voturi şi de asemenea cu 14 voturi.
Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a intra în Ordinea de zi.
Vă rog domnule preşedinte.
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Stimaţi colegi, înainte de Ordinea de zi doreşte cineva să ia cuvântul în legătură cu oricare dintre punctele de pe Ordinea de zi. Dacă nu, atunci am să supun la vot Ordinea de zi prezentată de executivul Primăriei municipiului Oradea.
-          Cine este pentru Ordinea de zi prezentată?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
O să trecem la punctul nr. 1.
 
PUNCTUL NR. 1
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acordul de principiu pentru aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu–Axa 3 Termoficare.
O să vă propun – e o chestie de formă – ca hotărârea să sune aşa ca titlu: deci, “Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acordul de principiu pentru intrarea în etapa de consultări publice a Master Planului ş.a.m.d.”
O să vă rog frumos Biroul Consiliu Local să adnotaţi vă rog frumos la întocmirea Hotărârii.
-          Dacă are cineva ceva de adnotat la întocmirea acestui material?
Dacă nu:
-          Cine este pentru Ordinea de zi prezentată?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
I.              A.S.C.O.
PUNCTUL NR. 2
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O,.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, pentru sezonul rece 2009 – 2010.
-          Discuţii la material dacă aveţi stimaţi colegi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
II.            DIRECTIA TEHNICA
PUNCTUL NR. 3
      Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea.
 
Discuţii la material prezentat dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL Nr. 13
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reparaţie capitală şi extindere clădire administrativă în Cimitirul Municipal Oradea”.
 
            D-nul Corcheş Dorin - consilier
Domnul preşedinte, domnul preşedinte, îmi cer scuze!
            Rog colegii din Secretariatul Tehnic să fie atenţi la vot! Eu m-am abţinut!
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Scuzaţi-mă domnul Corcheş!
 
Vila Ionel – secretar al municipiului Oradea
Vă rog să repetăm votul.
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci, atunci să votăm încă o dată pentru materialul nr. 3.
-          Cine este pentru materialul nr. 3?
-          Cine este împotrivă materialului?
-          Cine se abţine?
20 VOTURI PENTRU
1 VOT ABŢINERE
 
PUNCTUL Nr. 13
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reparaţie capitală şi extindere clădire administrativă în Cimitirul Municipal Oradea”.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
            PUNCTUL NR. 19
            Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea avizului de principiu pentru aplicarea procedurii de negociere a lucrărilor de proiectare şi execuţie, precum şi aprobarea caietului de sarcini pentru procedura de negociere, aferente obiectivului de investiţie „Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ţa Bucureşti şi str. Ecaterina Teodoroiu – zona adiacentă acesteia – pasaj inferior pietonal staţia CF Oradea”.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
III.           A.I.O. TERENURI
PUNCTUL NR. 4
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 227/30.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 26 mp şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 26 mp teren situat în Oradea, Aleea Tuşnadului, pentru realizarea obiectivului – clădire sediu asociaţie de proprietari – Aleea Tuşnadului.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
 
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCZUL NR. 5
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.537/29.06.2009 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teen cu suprafaţa de 2.643 mp, situat în Oradea, str. Cazaban, aferent Bisericii Ortodoxe Ioşia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 6
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament cu suprafaţa de 339 mp constituit din nr. topo 665/329 înscris în CF 10.586 Seleuş şi de transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 339 mp, teren situat în Oradea, str. Th. Aman FN în favoarea Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 7
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 223 mp, situat în Oradea, str. Podului FN.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
            PUNCTUL NR. 8
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 înscris în CF 11110 Oradea, situat în Oradea, platoul Ciuperca, în favoarea Asociaţiei „Radio Maria România” în vederea amplasării unei antene radio.
 
 
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
 
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 20
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament cu suprafaţa de 4276 mp. constituit din nr. topografic 7432/22-7432/39 înscris în CF nr. 52 Oradea şi nr. topografic 7454/7 înscris în CF nr. 914 – Oradea şi transmiterea în concesiunea RAPAS a „bazinului descoperit pentru sărituri „Crişul” cu teren aferent, situat în Oradea, strada Făcliei.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 21
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitarea imobilului cu suprafaţă de 150 mp. situat în Oradea, Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului şi transmiterea terenului menţionat în administrarea S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCZUL NR. 22
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitarea imobilului cu suprafaţa de 100 mp. situat în Oradea, strada Ovid Densuşeanu intersecţie cu str. Henrik Ibsen şi transmiterea terenului menţionat în administrarea S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 23
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitarea imobilului cu suprafaţa de 22.790 mp. şi transmiterea în administrare a suprafeţei de 22.790 mp. teren, situat în Oradea, strada Armatei Române, în favoarea Universităţii Oradea.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
 
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
IV. DIRECŢIA ECONOMICĂ
            PUNCTUL NR. 9
            Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2009.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 15
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor de teren din perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness şi a algoritmului de evaluare a ofertelor de concesionare.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
V. DIRECŢIA JURIDICĂ
PUNCTUL NR. 10
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Fundaţiei de „Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor”.
            Stimaţi colegi o să vă rog frumos să faceşi propuneri pentru cenzori.
            Domnul Pasztor, vă ascult.
            Domnul Vila doreşte să ia cuvântul prima dată! Vă ascult!
 
Vila Ionel – secretar al municipiului Oradea
            Imi cer scuze, va trebui să fiţi de acord să revocăm vechea comisie de cenzori – da – şi un articol, o să avem grijă noi compartimentul de specialitate şi apoi dumneavostră să faceţi propunerile.
Vă mulţumesc.
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Domnul Pasztor.
            D-nul Pasztor Sandor – consilier
            Domnul secretar eu doream să vin cu o propunere!
            Deci, atunci propunerea mea este pentru unul dintre posturi: pe doamna expert contabil Veconi Eva.
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
           
            Mulţumesc.
-          Alte propuneri?
 Da, vă ascult.
            D-na Cherecheş Florica - consilier
            Aş vrea să o propun pe doamna Lăcătuş Ana – expert contabil.
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc.
-          Alte propuneri dacă mai sunt?
Dacă nu supun la vot ambele persoane, în bloc:
-          Cine este de acord cu cele două propuneri?
-          Împotrivă dacă avem vot?
-          Abţinere dacă avem?
UNANIMITATE PENTRU
Supun la vot materialul în integrum lui.
-          Cine este de acord cu el?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
UNANIMITATE PENTRU
 
VI. D.D.D.
 
            PUNCTUL NR. 11
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea în „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea”, precum şi aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul respectivului proiect care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 12
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini şi temei de proiectare pentru „Reabilitarea şi Modernizarea Centrului de Îngrijire a Copiilor situat în Oradea Piaţa 1 Decembrie nr.9”.
PUNCTUL NR. 14
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea caietului de sarcini şi a temei de proiectare în vederea Înfiinţării Centrului de Cercetare în Medicină de Înaltă Performanţă în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 30 (Centrul de Transfuzii Oradea).
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
 
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 17
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului,, Reabilitarea Liceului Teologic Greco- Catolic, care va fi depus in cadrul POR(2007- 2013), Axa proâioritară 3- imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie3.4- reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
      PUNCTUL NR. 18
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea asocierii municipiului Oradea în calitate de acţionar la S.C. „Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic” S.A. şi în calitate de asociat la SC „Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfe Tehnologic – Filiala Bihor” SRL Oradea.
-          Discuţii la material dacă aveţi?
Domnul doctor Lepădatu.
 
D-nul Lăpădatu Nicuşor – consilier
Discuţia cu colegul Boloş, tăiaţi chestia cu S.C. –ul de acolo că valabilă, S.R.L.-ul, rămâne numai sau…
 
Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Bun, vă rog frumos, domnul Boloş e aşa? Da.
Biroul Consiliu Local o să vă rog frumos să vă rog la redactarea materialului să luaţi aminte de cele propuse de domnul doctor.
-          Alte discuţii la material dacă aveţi?
Dacă nu supun la vot:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţinere?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
VII. RESURSE UMANE
PUNCTUL NR. 16
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.08.2009.
-