Proces verbal din 28.09.2009

PROCES – VERBAL Încheiat azi, 28 septembrie 2009 cu ocazia şedinţei a Consiliului local al Municipiului Oradea
PROCES – VERBAL Încheiat azi, 28 septembrie 2009 cu ocazia şedinţei a Consiliului local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl Corcheş Dorin-Octavian, dl Cupşa Ioan, d-na Cherecheş Florica, d-na Coste Marina Adelina , dl Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Huszar Istvan Eric , dl Hossu Bogdan, dl Ile Cristian, dl Lăpădatu Nicuşor, dl Manea Mihai, dl Mercea Pavel, dl Mureşan Ionel Ovidiu, dl Popa Claudiu, dl Petruţ Vasile, dl Sarkozi Zoltan, dl Szabo Joszef, dl Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl Vulcu Daniel-Sorin, dl Zbucea Rareş Florin, dl Pasztor Sandor, dl Luca Dorel.

 

 Lipseşte: d-na Lipoveanu Adriana Aurora.

 

Invitaţi: dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică,  dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, dl. Marcel Bolos – Direcţia de Dezvoltare. Finantari Externe,  mass-media, etc.

 

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului primar pentru acordarea diplomei de excelenţă domnului George Cristea.

 

D-ul Ilie Bolojan – primar

Stimaţi consilieri! O să vă rog să îmi permiteţi ca înainte de începerea efectivă a şedinţei de consiliu să avem un moment festiv prilejuit de acordarea diplomei de excelenţă pentru domnul profesor universitar George Cristea, care în momentul de faţă trăieşte la Stockholm şi predă la Institutul de Artă Dramatică a Universităţii din Stockholm.

Îl rog pe domnul profesor Mălinaş să ia cuvântul pentru prezentarea oaspetelui nostru.

 

D-ul Mălinaş Constantin – profesor

Stimate domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, onorat auditoriu!

Îmi revine misiunea ca în numele grupului de iniţiativă să prezint cuvântul de laudaţio ca preambul pentru distingerea scriitorului şi cercetătorului român de cetăţenie suedeză George Crsitea, cu diploma de onoare a municipiului Oradea.

Voi începe prin a exprima mulţumiri domnului primar Ilie Bolojan şi domnilor consilieri municipali şi consilieri pentru atenţia dată propunerii noastre şi pentru acceptarea ei.

Scriitorul George Cristea este orădean prin naştere, de acum 80 de ani, la 17 ianuarie 1929, respectiv este cetăţean suedez  şi rezident în capitala Stocholm de peste 30 de ani, dar spune cu temei că este un adevărat om universal prin faptul că a străbătut numeroase trasee geografico – culturale, practic pe tot globul terestru producând în urma sa studii multe şi 12 cărţi deosebit de valoroase la tema şi domeniul de cunoaştere literară şi istorică a lumii vechi şi noi, încât putem motiva a spune că scriitorul George Cristea este cel mai umblat orădean. Un veritabil ambasador itinerant al spiritului de comunicare şi convieţuire, caracteristic pentru oraşul nostru.

Din bogata bibliografie a operei sale tipărite, care se poate vedea amănunţit în memoriul depus, voi aminti acum doar o parte, un multum parvi cum cu înţelepciune spuneau şi procedau latinii. Mai întâi lucrările despre tassili, peşterile cu desene rupestre din Africa, o fereastră deschisă spre trecutul Saharei şi un coridor cultural pentru cultura veche a Europei, apoi cartea „Balada fetei din Sahara” literatura 1981, „Ţara bisericilor de lemn” – România 1990, „Izvoare istorice suedeze” – despre răscoala lui Horea – 2001, „Centrul geografic al Europei” – carte tipărită la Oradea  în 2004, „Regi şi diplomaţi suedezi în spaţiul românesc” – secolele XVII şi XIX – carte din anul 2007 şi cea mai recentă „Se Rumanien”  sau Priveşte România, carte apărută recent la Stockholm de editura Kelson, de 307 pagini, o carte de prezentare a României cu un capitol substanţial despre Oradea şi Băile Felix.

Mai menţionăm că de curând cartea despre centrul geografic al Europei, publicată la Oradea – cum am spus – a fost tradusă în limba maghiară şi circulă astfel pe internet.

Domnul George Cristea este un mare specialist în imagine. În această calitate a prezentat în 1968 un curs despre mijloacele tehnice audio – vizuale la Bucureşti, apoi un curs despre fotografia documentară în 1973 la Universitatea Constantin din Algeria, respectiv un foto curs în 1980 la Stockholm.

A organizat departamentul de mijloace audio – vizuale la Institutul de Artă Dramatică  de la Universitatea din Stockholm unde a predat fotografia ca document şi artă timp de peste 30 de ani. De asemenea a predat acest curs la universităţi din Italia şi la Paris.

Preocuparea sa pentru imagine, ca sursă de informaţii, ca obiect cultural, artistic şi documentar, apoi drumurile de studii în lume, toate i-au facilitat să adune o uriaşă bază de date de peste 300.000 de fotografii semnificative pe suport electronic, de o mare valoare informaţională.

Credem că ar fi foarte bine dacă această iconografie s-ar putea depune întro bibliotecă din Oradea pentru a putea fi cunoscută de un public mai larg şi folosită de către tinerii cercetători ai unor subiecte de interes universal.

Deşi plecat de mult în lume, scriitorul şi cercetătorul George Cristea, - absolvent al Liceului Emanuil Gojdu – şi-a păstrat viu şi puternic sentimentul de apartenenţă la spiritul şi spaţiul orădean către care vine şi revine cu dragoste ţi credinţă de adolescent. Vine şi revine – cum se spune: ca la reîncărcarea bateriilor – pentru a porni din nou către neliniştile sale. Aşa este şi acum prezent alături de noi.

Acum în anul când împlineşte opt decenii de viaţă tumultuoasă şi creatoare, îl salutăm cu respect şi admiraţie printre noi şi ne bucurăm că de această dată va porni iarăşi în lume, ducând cu sine - figurat vorbind – cea mai puternică baterie, adică diploma de excelenţă acordată de dumneavoastră în întreaga sa operă pentru credinţa şi devotamentul faţă de Oradea.

La mulţi ani domnule concitadin George Cristea! La mulţi ani!

 

D-ul Ilie Bolojan – primar

Permiteţi-mi deci să acord această diplomă de excelenţă domnului George Cristea pentru meritele deosebite în promovarea culturii române şi a imaginii Oradiei în lume.   

Domnule profesor, suntem onoraţi, …

 

D-ul George Cristea

Mult stimate domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, onorat public.

Mulţumesc pentru marea cinste de a mi se acorda această diplomă de excelenţă care este o surpriză pentru mine, în sensul că eu am considerat natural ca să continuu, chiar departe de Oradea şi de pământurile natale, să lucrez în continuare, pentru a promova valorile eterne ale neamului nostru românesc: limba, credinţa, istoria ş.a.m.d.

De 30 de ani în Suedia am încercat să menţinem vii aceste valori în sânul populaţiei minorităţii române care se găseşte acolo, care nu este chiar aşa de mică şi în acelaşi timp să încercăm să arătăm şi suedezilor valorile noastre pe care ei le cunosc mai puţin.

 În ultimii ani se pare că aceste lucruri încep să se mişte şi suedezii devin mai interesaţi în problemele româneşti şi acum este o mare activitate la Stockholm cu ocazia faptului că Suedia este la preşedinţia E.U.

În ceea ce ne priveşte activităţile noastre am încercat să facem acolo o mişcare culturală românească vie şi încă de mulţi ani am acordat o mare atenţie susţinerii valorilor culturale româneşti de care vă spuneam.

În acelaşi timp o muncă în arhivele naţionale ale Suediei, susţinută ani de zile, a dus la descoperirea unor documente foarte interesante privind istoria noastră românească şi legăturile dintre cele două ţări.

Incredibil pentru unii, pentru că distanţa este mare, dar cu toate acestea sunt multe lucruri interesante pe care le-am descoperit acolo.

Arhivele din Stockholm privind valorile sau actele româneşti sau legate de ţările române, după cum îmi spunea directorul arhivelor de acolo, însumează cam 1,5 mc – 2 mc, care aşteaptă şi astăzi să fie cercetate de către istoricii noştri. Am făcut înainte demersuri în sensul acesta, da până acum nu s-au concretizat. Sperăm că  şi cu ajutorul dumneavoastră se vor încuraja aceste porniri şi vom da la iveală alte elemente care contribuie la întregirea cunoştinţelor noastre, ale istoriei noastre proprii, care sunt acolo.

În cartea care a fost publicată anul trecut „Regi şi diplomaţi suedezi în spaţiul românesc”, care a fost lansată la Ministerul de Externe de la Bucureşti, am descris aicea o serie de călători şi legături între familiile regale ale celor două ţări. Familiile regale suedeze şi române au fost rudenii între ele. Carmen Silva, regina Elisabeta era nepoata reginei Suediei – Sofia, soţia lui Oscar al II –lea. De acolo în acolo toţi regii Suedezi au fost rude în continuare – veri, verişori - cu membrii casei regale române şi această tradiţie a continuat. Regii suedezi au fost toţi, de la Oscar al II – lea din 1885 şi până în prezent, toţii regii suedezi au fost în vizită în România, mai mult sau mai puţin unul dintre ei – Gustav al V –lea chiar a fost de vreo două sau trei ori aicea.

În afară de acestea, au fost puse în valoare de către călători suedezi valori importante privind originile noastre latine. Glas Roland - de exemplu -, trimisul regelui Carol al X-lea, în 1657 deja, trecând pe aicea înspre Constantinopol, ca să încheie un tratat de alianţă între Suedia şi Turcia, a descrisa foarte bine şi amplu drumurile pe care le-a parcurs pe aicea.

Şi o descriere căreia i-am dat atenţie mai mare a fost aceia privind trecerea prin Oradea, chiar, în care el descrie nu numai oraşul dar şi pământurile bogate ale Bihorului. De asemenea când trece în Valahia, pe la Bran, acolo este întâmpinat de către ţărani, femei cu copii în braţe,  bărbaţii lor şi care vorbeau zice Glas Roland latineşte, un pic mai stricat, dar latineşte. Se ştie că pe vremea aceea limba diplomatică era latina, el vorbea deci latina şi el s-a înţeles foarte bine cu ei încât după expresia lui se credea cu 2000 de ani în urmă la Roma. Este o dovadă practică, dacă vreţi şi vie, impresionantă a acestor legături.

Mai departe, nu vreau să insist asupra acestei cărţi, a fost publicată la Cluj, la Centrul de Studii Transilvane şi probabil că se mai poate găsi. Iar acum trei săptămâni la Stockholm a fost lansată la Ambasada Română de acolo această carte care este intitulată „Se Rumanien” şi care înseamnă: priveşte România, vizitează România – dacă vreţi -, este întro colecţie în care se prezintă mai multe regiuni ale globului în editura Kelson. Cartea cum a spus şi domnul Mălinaş este de peste 300 de pagini, este bogat ilustrată şi bine înţeles am rezervat un capitol, câteva rânduri mai mult decât în alte părţi Oradiei, de care mă simt şi acum legat şi probabil că aşa va fi în continuare atât timp cât vom trăi şi vom putea să ne aducem aportul la răspândirea cunoştinţelor în lume despre acest oraş frumos, împrejurimile lui şi valorile lui culturale.

Nu vreau să vă reţin mai mult atenţia, mulţumesc din inimă domnului primar, consiliului, membrilor consiliului şi de asemenea şi celor care au făcut propunerea pentru a mi se acorda acest titlu, domnului conferenţiar doctor Constantin Mălinaş şi tuturor dumneavoastră care sunteţi aicea prezenţi vă mulţumesc pentru atenţie.   

 

D-ul Vila Ionel – secretar al municipiului Oradea

Doamnelor şi domnilor consilieri,  pentru astăzi 28 septembrie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local.

Fac precizarea că din totalul de 27 consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 26, lipseşte motivat doamna consilier Lipoveanu Adriana .

În aceste condiţii şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată, 18 voturi şi cu 14 voturi.

Înainte de a intra în Ordinea de zi vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dumneavoastră procesele verbale anterioare şi anume: supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei din 31 august 2009 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 14 septembrie 2009, cu precizarea că aceste procese verbale au fost afişate la Compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Local şi au putut să fie consultate.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

            Mulţumesc.

Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă domnul Manea Mihai.

Poftiţi domnule preşedinte!

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Stimaţi colegi!

Mai întâi vă supun votului să trecem pe Ordinea de zi materialele 53, 54, 55, 56 şi 57, care nu au fost discutate în comisii şi sunt trecute în Borderou.

-         Cine este pentru?

Domnul Corcheş, poftiţi!

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Poate ar trebui să ni se aducă elemente lămuritoare la materiale, măcar să ştim despre e vorba înainte să le votăm sau nu pe Ordinea de zi!

 

D-ul Boloş Marcel  –  director Direcţia Dezvoltare Durabilă

Deci eu vă dau explicaţii pentru materialul 56, care este terenul ce se alipeşte pentru proiectul cu Ştrandul Municipal, la situaţia care am avut-o iniţial. E vorba de terenul din spatele Bazinului Olimpic care acum se rupe din situaţia iniţială care am avut-o la Bazinul Olimpic şi se alipeşte la ştrand. E vorba de proiectul Ştrandul Municipal. Asta e la materialul 56. De ce este urgent şi e nevoie de acest lucru pentru că Axa 5.2 pe care urmează să depunem proiectul se va deschide în curând, sunt foarte multe proiecte care se pregătesc pe domeniu şi trebuie să fim cu proiectul gata în momentul deschiderii axei.

La materialul nr. 57 e vorba de Louis Pasteur nr. 42, e vorba de terenul şi clădirea care se găsesc identificate administrativ aşa cum scrie în material, mutarea Asociaţiei Down din Piaţa 1 Decembrie pentru ca să putem depune Planul Integrat de Dezvoltare Urbană care în momentul de faţă e blocat din cauza Asociaţiei Down, ce în momentul de faţă are sediul în Piaţa 1 Decembrie nr. 9 şi urmează să fie mutat pe Louis Pasteur. E de asemenea urgent pentru că toate aceste proiecte se finanţează după regula: primul venit, primul servit!

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Materialul nr. 53, domnul Jarca!

 

D-ul Jarca Horia – director Administraţia Imobiliară Oradea

Îmi cer scuze.

Materialul nr. 53 AIO – Clădiri se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 16 martie 2009 prin care s-a numit comisia municipală de monitorizare a achiziţiilor publice, în speţă s-au numit membrii comisiei şi datorită faptului că domnul consilier Manea, actualul preşedinte de şedinţă, a depus o solicitare la AIO, cum că se retrage din comisie, ca şi propunere venind propunerea ca domnul Liviu Andrica – cancelaria domnului primar, să îi ia locul, venim în faţa dumneavoastră cu această propunere.

Mulţumesc.

 

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Materialul nr. 54, domnul Cosma!

 

D-ul Cosma Romulul – director R.A.P.A.S

Referitor la materialul nr. 54 din Ordinea de zi pot să vă spun că acesta priveşte modificarea listei de investiţii pe care R.A.P.A.S le va efectua în perioada următoare în Piaţa Obor şi Cimitirul Municipal.

La Piaţa Obor este vorba despre executarea împrejmuirii acestei pieţe, schimbarea unui gard dinspre magazinul Real care era într-o stare deplorabilă. De asemenea executarea unei canalizări şi extinderea reţelei electrice.

În Cimitirul Municipal este vorba despre amenajarea unor platforme betonate, întrucât R.A.P.A.S.-ul va primi în perioada imediat următoare o donaţie din partea unor constructori italienei, a unor blocuri ceramice pentru înhumarea la suprafaţă, supra terane, despre aceasta este vorba.

Mulţumesc.

 

D-ul Boloş Marcel  –  director Direcţia Dezvoltare Durabilă

La 55 e vorba de o parte din terenul de la Lotus pe care urmează să fie amenajat un parc verde cu termen de depunere pe 12 octombrie şi mă rog, studiul de fezabilitate a fost de abia finalizat în cursul zilei de vineri după masă. Am lucrat la el pentru ca să nu pierdem termenul de depunere la Administraţia Fondului pentru Mediu, unde în această perioadă se depun proiecte pentru crearea de zone verzi în localităţi.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai aveţi discuţii pe seama materialelor propuse, dacă nu supun la vot introducerea pe Ordinea de zi:

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Din iniţiativa executivului se propune retragerea materialelor 37 şi 38 de pe Borderou.

 

Deci, supunem aprobării Borderoul modificat cu cele două materiale retrase şi în care figurează cele cinci materiale discutate.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Intrăm în Ordinea de zi:

 

PUNCTUL NR. 1

Informare privind activitatea desfăşurată pe anul 2008 şi primele două trimestre ale anului 2009 de către SC Electrocentrale Oradea SA.

 

-         Dacă aveţi discuţii pe seama materialului? Dacă nu sunt, trecem la punctul nr. 2.

 

  1. I.                   ARHITECT ŞEF

PUNCTUL NR. 2

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – Ansamblu de locuinţe colective S+P+4e-5e cu parcaje la subsol şi spaţii cu altă destinaţie la parter, str. Grigore Moisil nr. 14, nr. cad. 7907/1 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD –  Construire spălătorie auto, service auto şi atelier vulcanizare cu birouri (S+)P+E, str. Ciheiului nr. 48/A, nr. cad. 20602 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – amplasare biserică baptistă, str. Timişoarei nr. 23, nr. cad. 5266/1, Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – amenajare hotel în clădire existentă, str. Clujului nr. 195, nr. cad. 5862 – Oradea.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – reparcelare lotizare existentă pentru amplasare locuinţe individuale, str. I.P. Pincio – Thomas Morus, nr. cad. 153099, 153100, 153287, 152975, 152976, 152977, 152978, 10059, 10062, 10064, 10065 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – amplasare casă familială duplex P+M – Etapa II, str. Frunzişului nr. 3 nr. cad. 11196 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 8

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – construire locuinţă familială S+P+E(M), împrejmuire teren şi reglementare acces, str. Nufărului nr. 169/D, nr. cad. 157912 şi 15913 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – Construire locuinţă familială S+P+M cu garaj şi reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 şi 17944 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUD – construire casă familială S+P+E, împrejmuire teren şi reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n. nr. cad. 152292 şi 152293 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – extind ere intravilan pentru parcelare teren şi amplasare locuinţe individuale, str. Branului, nr. cad. 154659 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobare PUZ – parcelare teren pentru amplasarea locuinţe, str. Renaşterii, nr. 44, nr. cad. 157691 – 157597, nr. cad. 157497 – 157505 – Oradea

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect  de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUZ – lotizare teren pentru amplasare locuinţe şi construire casă P+M, str. Vântului nr. 10/G, nr. cad. 4336/1 – 4336/7 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – Extindere intravilan pentru construire Centru Expoziţional, Calea Aradului nr. 127P, DN 79 - Oradea – Arad – front II, nr. cad. 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 şi 19945 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

Domnul Popa, poftiţi!

 

D-ul Popa Claudiu - consilier      

            Mulţumesc domnule preşedinte!

            Apreciem în mod deosebit această iniţiativă privată, demnă de toată lauda, a acestui complex multifuncţional – centru expoziţional şi profit de acest material pentru a pune o întrebare municipalităţii vis – a – vis de proiectul pardon de promisiunea unui centru expoziţional şi în Oradea.

-         Ea mai este de actualitate, se va folosi acest centru expoziţional sau care este situaţia?

Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

            Doamna viceprimar Biro.

 

            D-na Biro Rozalia – viceprimar

            Mulţumesc.

Stimaţi colegi!

Necesitatea unui centru expoziţional pentru Oradea este evidentă. Dacă am fost şi aţi vizitat standurile acum la expoziţia generală care a avut loc, se vede că atât Sala Sporturilor pe de o parte este plină, cât şi împrejmuirile sunt ocupate de standuri.

Momentan în bugetul administraţiei locale nu este cum să prevedem o astfel de investiţie, nici măcar posibilitatea aceea ca să solicităm cofinanţare pentru cumpărare. De aceea în cazul în care din iniţiativă privată, prin investiţie privată se realizează acesta, atunci în mod sigur expoziţiile care sunt în Oradea, probabil, vor trece şi vor fi organizate acolo unde va fi un spaţiu mai adecvat. Deci, necesitatea există, surse de finanţare – eu vă spun aici părerea mea – nici măcar în bugetul anului viitor nu văd cum am putea să alocăm pentru această sursă de finanţare, aşa că vom vedea ce o să facă investitorul respectiv.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

-         Dacă mai sunt discuţii pe seama materialului? Dacă nu supun la vot:

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

1 VOT ABŢINERE

25 VOTURI  PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUD – amplasare casă familială în regim de înălţime parter, etapa II – str. Adevărului nr. 51 A, nr. cad. 16961 şi 16962 – Oradea.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II. A.I.O. – CLĂDIRI

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 371/2009 privind unele măsuri pentru înfiinţarea „Centrului socio-medical multifuncţional şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achitării cotelor părţi pentru reparaţiile necesare la imobilul situat în Aleea Ştrandului nr. 6.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea str. Cosminului nr. 1 proprietatea Fundaţiei Casa Minunată şi aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului „Centru de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea notificării în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) a contractelor de închiriere/de comodat a O.N.G-urilor, artiştilor, artiştilor plastici pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea A.I.O. prezentate în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.

-         Dacă sunt discuţii pe seama materialului?

Domnul Popa.

 

D-ul Popa Claudiu - consilier      

Mulţumesc domnule preşedinte!

            Am avut în comisie o discuţie vis – a – vis de acest material şi am căzut de acord ca până în momentul şedinţei de plen să fie la fiecare contract o explicaţie: dacă au fost contactaţi, dacă sunt alte probleme. Nu ştiu, nu am primit până acum această explicaţie vis – a – vis de rezilierea acestor contracte. Am căzut de acord toţi în comisie la acest lucru.

            Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul Jarca!

 

D-ul Jarca Horia – director Administraţia Imobiliară Oradea

            Vis – a – vis de această problemă pot să vă spun următoarele: comisia sau componenţa căruia aţi aprobato dumneavoastră, alături de procedura de lucru, s-a întâlnit de mai multe ori şi a analizat în funcţie de criteriile aprobate activitatea fiecărui ONG. Din această analiză a rezultat într-o primă etapă un număr de 31 de propuneri de reziliere, respectiv de neprelungire a contractelor. Adică, sunt unele ONG - uri de pe această listă care au încă contracte cu AIO sau altă categorie ONG – urile care le-a expirat contractele şi funcţionează încă pe baza tacitei relocaţiuni. Analiza încă nu este completă, urmând ca pentru celelalte spaţii ale ONG – urilor comisia să se mai întrunească şi să decidă întrucât au fost propuneri aici referitoare la relocarea unora dintre ele în anumite spaţii mai bune pentru desfăşurarea activităţilor lor.

            Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul Corcheş!

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Am ascultat cu mare interes pledoaria domnului director. Spre dezamăgirea dumneavoastră nu m-aţi satisfăcut, cu răspunsul mă refer. Ideea este în felul următor: noi astăzi suntem puşi în faţa faptului împlinit de a vota o anexă prezentată în material prin care ni se prezintă o serie de ONG-uri care au un anumit parteneriat cu Primăria pe spaţiul locativ. Ceea ce spunea colegul meu şi mi se pare extraordinar de pertinent: la ora actuală noi în momentul în care aprobăm trebuie să ştim rezultatul acestei discuţii pe care a avuto sau a acestor întâlniri pe care le-a avut comisia. Întradevăr noi am votat comisia, foarte bine, dar să vedem punctual fiecare contract pentru că în material ne este prezentat doar numărul de contract şi perioada de valabilitate. Să vedem cei cărora le reziliem contractul pe ce motiv, punctual pe fiecare componentă a anexei prezentate în material. Mie aşa mi se pare normal şi firesc să vedem unora de ce le reziliem, altora le prelungim, unora li se termină termenul – mă rog -, de ce nu le mai prelungim. Chiar o chestie de bun simţ pentru că asta aprobăm astăzi fără a avea acest element lămuritor.

Vă mulţumesc.  

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

-         Dacă mai sunt discuţii pe seama materialului? Dacă nu supunem la vot materialul:

-         Cine este pentru materialul prezentat?

17 VOTURI PENTRU

-         Cine este împotrivă?

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-         Cine se abţine?

1 VOT ABŢINERE

MATERIALUL A CĂZUT

 

 PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 287 din 07.04.2008  pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 180 din 16.03.2009.

-         Dacă sunt discuţii pe seama materialului?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. A.I.O. – TERENURI

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată a suprafeţei de 1.735 mp teren situat în Oradea, str. Teiului, nr. 67, înscris în CF 153280 Oradea cu nr. cadastral 153280, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Oradea Tei.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 525 mp teren constituit din nr. topo 9119/2 înscris în CF 7893 Oradea şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 16/525 mp teren situat în Oradea str. Privighetorii nr. 32 în favoarea d-nei. Furdui Lucreţia şi fiul Furdui Călin.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea cumpărării de la dl. Ruge Viorel şi soţia Ruge Floare Lucia a cotei de 180/258 mp teren înscris în CF nr. 74579 Oradea cu nr. topo 7845/1 situat în Oradea, str. Câmpului în vederea reglementării profilului stradal.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Blocău Sebastian Daniel şi soţia Blocău Elena Daniela, şi a dl. Copaciu Adrian şi soţia Copaciu Rodica, reprezentând suprafaţa de 62 mp teren identificat cu nr. cadastral 153275 înscris în C.F. 153275 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinaţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Zifceac Ioan şi soţia Loredana Renata, reprezentând suprafaţa de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 158110 înscris în CF 158110 Oradea, situat în Oradea str. Căpşunilor, cu destina ţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-nei. Maier Maria Susana Elisabeta, reprezentând suprafaţa totală de 351 mp teren identificat cu nr. cad. 156034 şi 156035 înscrise în CF 156034 şi 156035 Oradea, situat în Oradea str. Emil Isac şi str. Vasile Lucaciu, cu destinaţia de „drum public”.

 

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui. Baş Mircea Victor Eugeniu şi soţia Baş Florina Mariana, reprezentând suprafaţa de 100 mp teren identificat cu nr. cad. 153999 înscris în CF 153999 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinaţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

1 VOT ABŢINERE

23 VOTURI PENTRU

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Domnul preşedinte! Îmi cer scuze că intervin. O să vă rog frumos să ne prezentaţi pentru că sunt anumite discuţii, să ne prezentaţi votul de la materialul nr. 16 aşa cum a fost el înregistrat!

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Deci la materialul nr. 16 a fost: 17 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 vot abţinere.

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Mulţumesc.

-         Bun! Domnul preşedinte haideţi să vedem de unde au ieşit 17 voturi pentru la material?

E în regulă că a căzut, problema e că s-a mai întâmplat şi cu alte ocazii votul să fie un număr  şi să se înregistreze altceva. N-are rost să intrăm acum în amănunte!

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Trecem la materialul nr. 24.

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., reprezentând suprafaţa totală de 2.001 mp  teren identificat cu nr. cad. 18626, 18627 şi 18632 înscrise în CF 90668, 90669 şi 90674 Oradea, situat în Oradea str. C-tin. Brâncoveanu/ Tudor Vladimirescu, cu destinaţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor modificări în Acordul de colaborare nr. 74278/17.07.2009 încheiat între Primăria Municipiului Oradea şi SC Geovi Com SRL.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

O abţinere  domnul preşedinte! O abţinere!

 

D-ul Vila Ionel – secretar

Domnilor consilieri!

Vă rog frumos să ridicaţi mâna sus în momentul în care se propune!

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Domnul secretar vă rog frumos să nu ne certaţi şi vă rog frumos să ca Secretariatul Consiliului Local să-şi facă treaba! Foarte simplu!

 

D-ul Vila Ionel – secretar

Nu este vorba de nici o ceară ci este vorba de dacă votăm ridicăm mâinile sus, dacă nu atunci …, vă rog.

Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 4.321 mp teren identificat cu nr. cad. 2592 înscris în CF ndf 1944 Oradea, reprezentând teren proprietatea municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Voltaire nr. 2.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.474 mp teren ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald s, situat în Oradea, str. Nufărului f.n.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului – Piaţa Agroalimentară „Ioşia” – situat în Oradea, str. Al. Cazaban, în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism, a documentaţiei cadastrale şi a documentaţiei de licitaţie.

Dăm cuvântul domnului Jarca pentru a prezenta detalii.

 

D-ul Jarca Horia – director Administraţia Imobiliară Oradea

De fapt este vorba despre un amendament pe care ne permitem să vi-l propunem, este vorba de o completare după articolul nr. 1 din proiectul de hotărâre care sună în felul următor: S.C. Tengelmann Real Estate se angajează ca din fonduri proprii să elaboreze şi să obţină documentaţia de urbanism, studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic necesare reconstruirii pieţei pe noul amplasament cu utilităţile şi locurile de parcare necesare funcţionării acesteia întrun ansamblu urbanistic unitar cu supermarketuri  ce se va realiza pe suprafaţa actualei pieţe.

Totodată  ca şi anexă la acest amendament avem o adresă din partea R.A.P.A.S. prin care …- ar trebui să o aveţi şi dumneavoastră ataşată la material -, prin care Regia de Pieţe spune că faţă de cele prezentate mai sus este de acord cu vânzarea terenului.

De fapt, făcându-se o analiză economică care este prezentată aici se vede că nu este necesară o piaţă aşa de mare pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor din zonă. Şi în aceste condiţii ea putându-se reduce conform celor precizate către R.A.P.A.S., undeva la aproximativ 700 mp., venim în faţa dumneavoastră şi vă solicităm un accept de principiu pentru vânzarea suprafeţei de teren a pieţei către un investitor privat, după elaborarea şi aprobarea în Consiliul Local a tuturor documentaţiilor de urbanism necesare.

Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dăm cuvântul domnului primar.

 

D-ul Ilie Bolojan – primar

Stimaţi consilieri! Eu aş vrea să fac o singură corecţie faţă de ceea ce a spus domnul Jarca. Formularea trebuie să fie: cumpărătorul se angajează. Pentru că avem o ofertă certă şi mai există alte oferte care nu au fost exprimate întro formulă scrisă, urmând să fie organizată o licitaţie publică, dacă consiliul municipal va aproba proiectul de hotărâre, funcţie de cine va oferi mai mult sigur că vom merge pe această propunere.

În principiu, faţă de această observaţie aş vrea să vă spun că situaţia din zona respectivă, din punct de vedere urbanistic astăzi, din punct de vedere al aspectului zonei este întro stare deplorabilă şi că această formulă de rezolvare în care pe de o parte să avem un magazin de cartier şi o piaţă exclusiv agroalimentară, modernizată în totalitate, iar la cele două utilităţi să avem accese şi spaţii de parcare comune, rezolvă problema în arealul respectiv. Nu avem probleme legate de litigii pentru că R.A.P.A.S.-ul nu a vândut niciun spaţiu din cele care sunt acolo. Urmează să facem - dacă vor fi voturile necesare adunate – notificările necesare -, urmează să scoatem la licitaţie şi dacă proiectul va fi adjudecat, planul de urbanism zonal şi efectiv schiţa pieţei şi a noului complex va fi ori cum aprobată în consiliul municipal, în etapa a II – a.   

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim domnului primar.

-         Dacă mai sunt discuţii pe seama materialului?

Domnul Mureşan.

 

D-ul Mureşan Ionel Ovidiu - consilier

            Da, două sugestii aş dori să am.

            Noua piaţă agroalimentară care presupune – am înţeles – doar comerţul legume – fructe, aş dori să beneficieze de condiţii de muncă pentru comercianţi şi salariaţii acestora şi gen alimentară, exact aşa cum trebuie. Deci, nu mai dorim să avem iarăşi problemele de parte de – ştiu eu – caniculă, în momentul în care e canicula exact ca şi în Piaţa din Rogerius, să nu poată respira comercianţii acolo. Deci, trebuie găsită o soluţie tehnică astfel încât să nu avem probleme la diferenţele de temperatură dintre anotimpuri.

            Iar la punctul doi: e clar că unii dintre comercianţi nu se vor regăsi în noua structură, atunci acei comercianţi, prioritar să poată fi relocaţi în celelalte pieţe care ţin de R.A.P.A.S.

            Vă mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul Corcheş!

 

D-ul Corcheş Dorin – consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

În primul rând e ciudat să avem un astfel de material. Mulţumesc domnului primar pentru precizările care le-a făcut, deşi înţeleg şi scăparea domnului director Jarca, pentru că nu de mult, în urmă cu câteva luni mai doream vânzarea unei baze sportive prin licitaţie directă şi se practică mai nou la noi!

Tot nu de mult am venit cu un pachet de măsuri referitor la cei care vând în pieţe, nu s-a putut susţine financiar un astfel de proiect şi atunci găsim soluţia! Radem tot, vin investitorii, construim eu ştiu ce „PLUS” sau ce hipermarket va mai fi acolo, urbanizăm extraordinar de bine zona ş.a.m.d.

La ora actuală, zona arată aşa pentru că există o proastă administrare a Regiei R.A.P.A.S. din punctul meu de vedere!

-         Ce se va întâmpla – cum spunea colegul meu – ce se va întâmpla cu cei care lucrează acolo?

Sigur, propunerea dânşilor ar fi să aibă prioritate în momentul în care li se va contracta o nouă locaţie, cu siguranţă la un alt preţ că discutăm de o piaţă urbanizată aşa cum spunea domnul primar, modernizată la standarde înalte.

Într-adevăr, e clar să avem un handicap! Nu suntem în stare - şi observ din mai multe materiale – să facem noi ceva, noi ca primărie, noi ca administraţie pentru oraşul acesta şi atunci nicio problemă, îl luăm, îl parcelăm şi îl dăm la alţii să ni-l facă că, mă rog, noi nu suntem în stare!

Din punctul meu de vedere nu e oportun ca noi să vindem o piaţă, piaţa din Ioşia!

Cu toate promisiunile - pentru că am mai avut promisiuni şi mai sunt şi alte materiale, am mai avut şi promisiuni şi negocieri a secolului de bani, de nu ştiu ce -, cu toate promisiunile nu mi se pare oportun şi nu voi vota acest material pentru a vinde o piaţă, până la urmă cu tradiţie ca cea din Ioşia!

Pe lângă că în perioada în care se va reabilita sau renova ş.a.m.d., toţi locuitorii din zonă – da sigur că asta e o măsură socială şi observ că nu e prioritatea, cum am observat şi de-a lungul timpului, nu e o prioritate pentru executiv - , componenta socială a acestui material: unde vor merge oamenii aceştia să-şi facă piaţa? Eventual în Rogerius sau la Decebal. Aceeaşi oameni care nu mai au facilităţi pe mijloacele de transport în comun sau mă rog, au un abonament unic pe care sunt obligaţi să şi-l achite!       

            Deci, per ansamblu nu mi se pare un proiect bun şi voi vota în consecinţă.

Mulţumesc.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

            Dau cuvântul doamnei viceprimar Biro.

 

            D-na Biro Rozalia – viceprimar

            Mulţumesc.

Daţi-mi voie să nu fiu de acord cu ceea ce aţi spus dumneavoastră pentru că materialul are o componentă destul de importantă în ceea ce priveşte aspectul social, chiar de aceea pentru că dorim ca piaţa să existe mai departe. Încercăm şi vom găsi acel investitor care este deschis pentru a proiecta pe cheltuiala proprie piaţa, întro formă sau întro suprafaţă care asigură o administrare mai eficientă. În modul acesta cum este piaţa actuală ar trebui modernizat şi ar trebui alocate sume importante din bugetul local pentru modernizare.

Atunci, dacă din păcate sursele de finanţare sunt limitate nu este o soluţie mult mai bună ca să avem o piaţă mai restrânsă şi bine organizată şi pusă la punct conform normelor UE? Pe de altă parte un spaţiu comercial care să satisfacă necesitatea populaţiei din zonă. Deci, din punctul nostru de vedere atât aspectul social cât şi economic este primordial în acest material şi în cazul în care pe un investitor sau altul găsim care în astfel de condiţii investeşte, construieşte, proiectează pentru noi şi amenajează locaţia pentru parcare în comun, este o investiţie prin care cu o contribuţie limitată a bugetului am atrasă sursă de finanţare.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

-         Dacă mai sunt discuţii pe seama materialului?

Domnul Pasztor.

 

D-ul Pasztor Sandror- consilier

Da, eu practic pot să fiu de acord cu colegul meu dinainte prin faptul că zona arată destul de neglijat şi probabil avem în vedere în vedere această problemă.

Eu în schimb doream să adresez o întrebare domnului director de la R.A.P.A.S., fiind că eu când trec prin zonă observ practic o parcelă ocupare numai a pieţei. Dacă ne puteţi da o relaţie aproximativ momentan, mă refer la produse agricole, am cât la sută din Piaţa din Ioşia este folosită şi închiriată din acea suprafaţă şi comparativ cu această suprafaţă sau cu aceste firme cam cât urmează de .. sau cât va ajunge după modernizare şi cum va rămâne acolo?

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul director Cosma.

 

D-ul Cosma Romulul – director R.A.P.A.S

Mulţumesc.

La ora actuală în Piaţa Ioşia gradul de ocupare este de sub 70% şi mă refer aicea la ceea ce este strict delimitat ca zonă de piaţă. Pe lângă zona de piaţă pe care noi o avem, acea cu mese şi copertină, mai există o suprafaţă de teren care nu este folosită absolut deloc şi care este improprie pentru a desfăşura această activitate pentru că ea se află în imediata vecinătate a zonei de centură. Gradul de ocupare, repet este sub 70% în acest moment. Pentru o bună activitate acolo noi am avea nevoie de aproximat 700 mp. maxim, comparativ cu cât avem acum 3000, peste 3000 mp.

Mulţumesc.  

 

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul Pasztor.

 

D-ul Pasztor Sandror- consilier

-         Deci, atunci, domnul director, afirmaţi că practic în acei 700 mp. care vor fi construiţi şi amenajate pentru o piaţă nouă, practic momentan v-ar asigura cerinţele din zonă?

 

D-ul Cosma Romulul – director R.A.P.A.S

Cei 700 de metri care vor fi amenajaţi pentru piaţa nouă, strict produse agroalimentare vor putea asigura din punctul nostru de vedere intrarea şi accesul în piaţă a tuturor comercianţilor care îşi vor exprima această dorinţă de a opera în Piaţa Ioşia Nord. Cu atât mai mult cu cât în perioada toamnă – iarnă – primăvară numărul acestor comercianţi scade considerabil comparativ cu perioada de vară.  

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Domnul Pasztor.

 

D-ul Pasztor Sandror- consilier

Eu mai am atunci o singură întrebare ca să definitivăm problema socială. În varianta în care ve-ţi rămâne cu comercianţii pe dinafară aveţi posibilitatea în celelalte pieţe să le asiguraţi mese? Aveţi surplus de locuri actualmente în celelalte pieţe din Oradea?

 

D-ul Cosma Romulul – director R.A.P.A.S

Numărul celorlalte pieţe din Oradea, număr de 5 care există la ora actuală, exceptând Piaţa din Ioşia, poate atrage pentru o perioadă limitată - aşa cum se prevede în acest material -, până la finalizarea lucrărilor aceşti comercianţi. Dacă lucrările se vor finaliza într-un timp foarte scurt, înseamnă că în 4 – 5 luni ei pot reveni şi îşi pot exprima dorinţa de a reveni în Piaţa Ioşia.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

Domnul Ile.

 

D-ul Ile Cristian - consilier

Mulţumesc.

Văd aicea că se spune doar de o licitaţie publică cu strigare pentru vânzare. În situaţia în care cei de la Tengelmann au spus clar că vor să facă un magazin PLUS, câştigă altcineva licitaţia, eu cred că ar trebui să specificăm că nu are voie să facă pe terenul respectiv decât, ori o piaţă modernă, ori un magazin, pentru că nu-i putem lăsa să-şi construiască altceva pe acel teren şi locuitorii din zonă să rămână fără piaţă sau un magazin mare. Nu scrie nici unde! E licitaţie publică, am cumpărat terenul, construiesc după aceea ce pot.

Mulţumesc.

 

D-ul Ilie Bolojan – primar

Este completarea care a fost făcută de către domnul Jarca, care prevede obligativitatea menţinerii unei suprafeţe pentru piaţă şi tot consiliul municipal va aproba planul urbanistic zonal. Deci, nu poate nimeni să facă nimic acolo decât după ce consiliul municipal va aproba documentaţia. Iar caietul de sarcini şi toată documentaţia care va sta la baza posibilă unei viitoare licitaţii va prevede aceste condiţii explicite.

 

D-ul Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

-         Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu supunem la vot cu amendamentul propus de domnul director.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

18 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABŢINERE

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Miklo Istvan Ferencz şi soţia Miklo Maria Magdalena, reprezentând suprafaţa de 164 mp, teren identificat cu nr. cad. 157296 înscris în C.F. 157296 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

RETRAS PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi dl. Tomuţa Gheorghe.

 

RETRAS PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 746.888 mp teren identificat cu Lot 1, constituit din nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea, conform prevederilor H.C.L. 753/31.08.2009, teren situat în Parcul Industrial „SC Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.”, şos. Borşului.

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Magui Gabriel şi soţia Magui Mihaela Ionela, reprezentând suprafaţa de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 18468 înscris în CF 91009 Oradea, situat în Oradea str. Vişinilor, cu destinaţia de „drum public”.

-         Discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  40

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 47 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 47 mp teren, situat în Oradea, str. Moldovei nr. 3 reprezentând extindere la construcţia existentă, în favoarea SC Argiris Imob Grup S.R.L.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Indrieş Petru şi soţia Indrieş Georgeta Mariana reprezentând suprafaţa de 80 mp teren identificat cu nr. cad. 155931, înscris în C.F. 155931 Oradea, situat în Oradea, str. Cireşilor nr. 61, cu destinaţia de „drum public”.

-         Dacă sunt discuţii?

-         Cine este pentru?

-         Împotr