Proces verbal din 15.06.2009

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 15 iunie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 15 iunie 2009
PROCES – VERBAL
 
Încheiat azi 15 iunie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea
 
 
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, d-na. Cherecheş Florica, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Cristian Ile, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl. Luca Dorel, dl. Manea Mihai, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin.
 
             Lipsesc: dl. Zbucea Rareş Florin şi dl. Mercea Pavel.
 
Invitaţi: dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media,  mass-media, etc.
 
            dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedintă 
 
            Stimaţi colegi să începem, să fim atenţi la materiale. Am să dau cuvântul prima dată secretarului municipiului Oradea, dl. Vila, pentru a face cunoscute informaţiile de la fiecare început de şedinţă
 
            dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
 
            Mulţumesc dl. preşedinte. Doamnelor şi domnilor consilieri, şedinţa extraordinară a Consiliului local a fost convocată pentru data de 15 iunie 2009, respectiv astăzi. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 24, dl. Huszar a sunat că întârzie şi va sosi pe parcursul lucrărilor şedinţei noastre. Lipsesc motivat următorii consilieri: Mercea Pavel în delegaţie, şi Zbucea Rareş – tot în delegaţie. Şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată, respectiv 18 voturi şi cu 14 voturi. Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă. Poftiţi dl. preşedinte.
 
            dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
            Mulţumesc dl. secretar. Înainte de a trece la ordinea de zi, dacă cineva are ceva..., dl. Pasztor vă ascult.
 
dl. Pasztor Sandor – consilier local
 
            Bună ziua dl. preşedinte. Aş avea o probemă, care văd că este o problemă mai delicată pentru oraşul nostru. Dar acum este mai amplificată, decât după celelalte alegeri locale sau generale care au avut loc în ultimii ani. Vorbesc despre problematica afişelor, nu despre acele afişe care sunt în locurile amenajate şi lăsate acolo, ci practic de pădurea de afişe care se află de ex. pe stâlpii de electricitate prin oraş. Dacă aş dori să vorbesc în metafore, acei stâlpi au o singură culoare în tot oraşul. Eu aş avea o propunere din partea consiliului local pentru executiv, ca până la şedinţa ordinară care va avea loc practic peste 10 zile, să ne pregătească o situaţie, dar prima dată să fie atenţionate acele partide politice care au afişe pe stâlpii de electricitate ca să-i cureţe în 3 zile sau 5 zile, şi după aceea să ne pregătească o situaţie cu acele locuri unde au rămas afişate aceste afişe şi să ne prezinte practic o situaţie cu amenzile date în acest sens. Aici, anumiţi colegi ştiu despre situaţie pentru că am semnalat înainte de alegeri situaţia foarte neplăcută din oraş. Absolut totul a rămas neschimbat şi după turul de scrutin. Mulţumesc.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Stimaţi colegi, chestiunea este simplă. În primul rând aş vrea să le mulţumesc celor trei partide reprezentate în consiliul municipal PNL, PD-L şi UDMR care au respectat această înţelegere verbală făcută cu oameni de la fiecare partid. De a nu monta pe stâlpi sau în locuri care nu sunt pregătite pentru afişajul public, sau în vitrine pe spaţii private afişe electorale. Singurul partid care a montat în Oradea covoare întregi, este PDS. Noi am notificat Poliţiei municipiului Oradea, prin Poliţia comunitară pozele cu aceste amplasamente, pentru că numai dânşii pot să aplice amenzi pentru această chestiune. Înţeleg că poliţia trebuie să-i găsească pe cei care au lipit aceste afişe. Mi-au spus de fapt că nu au reuşit să găseacă încă pe cineva, este o chestiune foarte grea şi având în vedere o anumită verticală a ministerului mă gândesc că asta explică capacitatea poliţiei de a-i găsi pe făptaşi. Ceea ce putem noi face în momentul de faţă fără să intrăm într-o altă zonă este să le curăţăm noi cu firma RER, cu operatorul de salubritate şi să facem o factură PSD-ului pentru aceste afişe. Fac un apel pe această cale, pentru că şi în toamnă vom avea alegeri prezidenţiale şi vor fi şi alte alegeri să încercăm pentru a păstra oraşul într-o stare acceptabilă din punct de vedere al afişajului pe stâlpi să nu mai recurgem la această modalitate. Dacă veţi merge pe DN 1 o să vedeţi ce penibil arată comune întregi unde sunt afişe roşii, portocalii, galbene sau alte culori, puse una peste alta. În Oradea cele trei partide pe care le-am pomeni, şi cărora le mulţumesc încă o dată, au respectat înţelegerea, PSD-ul nu a respectat-o, asta este situaţia.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Rog biroul consiliului local să ia în vedere la numărătoarea de voturi că a venit şi dl. Petruţ.
Atunci să votăm ordinea de zi stimaţi colegi, dacă sunteţi de acord. Sunt în total 17 materiale... Dl. Corcheş, vă ascultăm.
 
dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
Mulţumesc dl. preşedinte, am observat că avem un număr de 17 materiale azi, da? Nu greşesc? Da, 17. În şedinţa trecută s-a amânat un material la propunerea colegilor UDMR, am primit promisiunea din partea preşedintelui de şedinţă la acea dată, din partea dl. Cupşa, că astăzi vom găsi respectiva hotărâre pe masă. Nu este deloc amuzant dl. secretar permiteţi-mi să vă spun aspectul acesta. Este o chestiune de maximă seriozitate din partea noastră. Am avut promisiuni că astăzi o vom discuta, exista o amânare pentru a putea vedea şi punctul de vedere al celor de la Direcţia Economică şi spre neplăcuta surprindere a mea, observ că astăzi nu este pe ordinea de zi. Dacă mi se poate aduce lămuri în sensul acesta? Dl. preşedinte, dl. secretar?
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Dl. Corcheş, colegul meu Huszar a făcut propunerea de amânare şi a fost făcută pentru şedinţa ordinară a lunii iunie, în 29 iunie va avea loc şedinţa ordinară a consiliului local, ni s-a comunicat şi de către dl. primar data. Aşa că la şedinţa respectivă, probabil că va veni materialul pe masa de lucru a consiliului local. Aşa ştiu că sunt discuţii şi acum la Direcţia economică cu pieţele.
 
dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
Cum am aşteptat aproape 5 luni de zile, mai putem aştepta până în 29. Mulţumesc.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Cu cea mai mare plăcere, precizat încă o dată pentru presă mai exact, noi am cerut amânarea pentru şedinţa ordinară. Aşa că trecem la votul materialelor pentru ziua de astăzi.
 
Cine este de acord cu ordinea de zi prezentată? unanimitate
Împotrivă?
Abţinere?
 
Pct. 1. Proiect de Hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 36 blocuri de locuinţe cuprinse în „Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pe anul 2009”.
 
Discuţii la material? Dacă nu atunci votăm.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
I.              AIO – CLĂDIRI
 
2. Proiect de Hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării construcţiilor aflate în proprietatea SC ASUS SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni nr.2
 
Dl. primar doreşte să ia cuvântul.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Aş vrea să fac o scurtă precizare legată de acest proiect de hotărâre. După cum aţi fost informaţi şi în şedinţele pe comisii, aceste clădiri sunt pe terenurile primăriei. Intenţia noastră este ca după achiziţionarea lor să le demolăm. În aşa fel încât această locaţie să fie pregătită pentru construcţia unor locuinţe sociale. Menţionăm că preţul de achiziţie al acestor imobile şi formula de plată este identitică cu cea prin care această companie care le are, le-a achiziţionat de la Direcţia Generală a Finanţelor Cluj în momentul în care aceastea au fost scoase la vânzare în contul unor datorii pe care proprietarii iniţiali le aveau. Sunt construcţiii aflate într-o stare de degradare destul de accentuată, în care nu se poate face nimic şi deblocarea acestui amplasament are crea o locaţie bună pentru ca în perimetrul respectiv să construim şi alte locuinţe sociale faţă de cele pe care le avem în prezent acolo.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Alte discuţii la material? Poftiţi dl. inspector şef, vă ascultăm.
 
dl. Dorel Luca – consilier local
 
Mulţumesc dl.preşedinte, considerăm lăudabilă iniţiativa executivului primăriei, dar nu suntem de acord ca aceste achiziţii să fie făcute din banii care erau afectaţi învăţământului. Şi o să argumentez. Aceşti 308,44 mii lei despre care se spune că sunt pentru proiect tehnic amenajare sală de sport plus reţele exterioare plus asfaltare plus 2% contrubuţie. De fapt ar fi bani destinaţi extinderii cantinei Liceului Aurel Lazăr, vreau să vă spun că la cantina liceului Aurel Lazăr mănâncă zilnic 100 de elevi. Este absolut necesară extinderea acestei cantine şi modernizarea ei, întrucât în nenumărate rânduri au fost atenţionaţi, inclusiv din punct de vedere al spaţiului cât şi a fluxului de pregătire a alimentelor aşa încât nu considerăm oportună utilizarea acestor bani pentru a se face această achiziţie. Mulţumesc.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Să o ascultăm şi pe d-na. directoare Benyovski să ne spună câteva amănunte.
 
d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O
 
Bună ziua. Aveţi dreptate, într-adevăr avem o lucrare la extindere bloc alimentar şi amenajare, dar oricum nu se află în buget aceşti bani şi ceea ce s-a făcut la rectificare şi se află acum în bugetul primăriei este o suprapunere. Noi avem în continuare în vedere extinderea blocului alimentar şi va fi realizat la următoarea rectificare.
 
dl. Dorel Luca – consilier local
 
Deci, se face lucrarea de care dvs. vă îngrijiţi? Nu ştiu să se fi început lucrările acolo.
 
d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O
 
Eu asta vă spun că ceea ce era în buget era o suprapunere. Noi avem în vedere şi vom realiza, în această vară va fi gata. La următoarea rectificare vom introduce extindere bloc alimentar.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Bun. Supun la vot materialul nr. 2. Dl. Mureşan doreşta să ia cuvântul. Poftiţi.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Vă mulţumesc. Practic, revenim cu un proiect în aceeaşi formă ca şi data trecută, nu s-a schimbat deloc motivaţia, decât partea de adresă, respectiv Moreni din nou pentru un proiect social pe care dealtfel îl apreciem foarte mult suntem nevoiţi să luăm nişte bani prevăzuţi la şcoală şi la cresă. Vreau să îi spun d-nei Cherecheş că data trecută am evitat să-i spun, practic nu am vrut „să ne arătăm muşchii”, formularea a fost a dânsei, citez. Nu găsesc normal să ni se ceară votul acum, atâta timp cât proiectul pe axa P.O.R.pentru Liceul Aurel Lazăr mai e mult până când va fi aprobat.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Deci, stimaţi consilieri lucrurile sunt simple. Dacă votaţi acest proiect vom putea să demarăm un proiect social pentru ca oamenii care sunt evacuaţi din casele naţionalizate, sau cei care se găsesc într-o situaţie financiară precară, vom putea să găsim o formulă să le oferim un adăpost. Nu votaţi, terenul va rămâne tot în paragina care se găseşte astăzi, practic proiectul va fi blocat. Deci, lucrurile sunt simple. În rest problema de unde se iau banii, ce se face cu banii care se vor aloca pentru acest proiect şi nu se va face în altă parte, colegii AIO v-au dat explicaţia, nu sunt afectate alte proiecte şi pe componenta socială este ceea ce putem face. Nu avem foarte multe locaţii în oraş, dvs. ştiţi, este o locaţie unde deja avem o componentă socială, funcţională, sunt căminele care sunt acolo, sunt funcţionale pe această componentă, deci este propice. Nu avem probleme cu vecinii, nu intrăm într-un nou cartier cu o zonă de acest tip, deci nu avem alte probleme şi este cea mai bună variantă în momentul de faţă să găsim o locaţie cu profil social.
 
d-na. Biro Rozalia – viceprimar al municipiului Oradea
 
Stimaţi colegi, daţi-mi voie să adaug câte ceva în argumentarea proiectului, sau a solicitării de a cumpăra. V-aş ruga ca atunci când votaţi să ţineţi seama de următoarele: din 2004 avem situaţii de familii sociale care aşteaptă după locuinţe sociale. Vorbim de aproximativ 200 de familii care au depus actele şi sunt eligibile pentru a avea o locuinţă socială şi nu avem unde să le oferim. Pe de altă parte, avem aproximativ 60 de cazuri care sunt foşti chiriaşi ai noştri au sentinţă definitivă de evacuare, avem o hotărâre de consiliu pentru a le da cu prioritate o locuinţă şi nu avem ce să le dăm. Şi în al treilea rând, mai avem aproximativ alte 100 de procese pe rol care vor ajunge toţi foşti chiriaşi pe drum în urma sentinţei de evacuare.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Eu zic că cel mai elegant ar fi să propunem amânarea materialului, pentru că din punctul meu de vedere nu putem rezolva o chestiune socială, cu alta socială, chiar dacă nu 100% socială, este social-educativă, în acest sens până acum, până la ora asta explicaţiile celor de AIO nu ne-au convins. Apreciem poziţiile dl. primar şi a d-nei viceprimar, dar repet nu putem lua bani de la social să dăm la social. Putem lua bani din altă parte, din amenzi, penalităţi, ce ne daţi pentru afişaj, dar lăsaţi-le pe astea de-o parte.
 
d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O
 
Referitor la creşă, ceea ce spuneţi dvs., este o lucrare foarte veche începută, dacă aţi observat deja pe Poieniţei există acoperişul şi faţada renovate. Din banii rămaşi trebuiau să fie executate nişte apartamente pentru sportivi, Direcţia Judeţeană de Sport funcţionează în acea clădire, prin urmare AIO a găsit altă soluţie pentru aceşti sportivi, deci nu sunt necesare executarea lucrărilor până la sfârşit. Aceşti bani se pot folosi pentru achiziţionarea clădirilor de pe Moreni.
 
d-na. Florica Cherecheş – consilier local
 
Este adevărat că s-a început procedura de a se depune proiect de finanţare pentru reabilitarea şi dotarea Liceului Aurel Lazăr. Suntem în fază iniţială şi va dura puţin până când se va termina şi vom şti dacă se acceptă sau nu finanţarea. Deci, suntem cu semnul întrebării, dar dacă amânăm acest proiect până atunci asta însemnă că putem să pierdem pentru o bună bucată de timp construcţia de locuinţe sociale în Oradea. Habitat pentru umanitate este dispus în acest moment să înceapă discuţiile cu noi dar cere să le dăm nişte terenuri, şi dacă le dăm anumite terenuri, ei vin şi ne prezintă care sunt tipurile de construcţii şi ce anume ne pot face pe aceste locaţii. Nu s-au început încă discuţiile cu ei pentru că nu avem ce să le oferim. Moreni era prima pe care doream să le oferim şi să vină să le facă. Ei pot să facă în diverse moduri, pot să facă locuinţe gen cum au făcut în Voltaire, pot să facă blocuri, sunt mai multe modele pe care le pot aplica. Dar, vreau să vă spun că ei au primit deja solicitări şi de la alte primării, într-un fel sunt dornici să vină în Oradea cât de repede, au finanţări suficiente ca să facă sute de locuinţe dacă le dăm teren. Dacă amânăm acest proiect, practic îl amânăm pe termen nedifinit până când vom şti rezultatul de la finanţarea europeană care se depune pentru Aurel Lazăr. Deci, gândiţi-vă ce înseamnă această amânare, aici nu este vorba că amânăm pentru şedinţa ordinară, sau pe şedinţa din iulie. Aici este vorba să amânăm pentru cel puţin jumătate de an. Eu v-aş ruga să nu o facem.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Amânarea am cerut-o pentru şedinţa ordinară în ideea în care se vrea şi se poate, şi sunt convins, să se identifice alte surse de finanţare.
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
Mă aşteptam să fie invitat dl. de la Habitat pentru nu-mi închipui că o să dăm acest teren mai ales pentru persoanele care vor fi evacuate din anumite spaţii de locuit pentru că nu cred că vrem să facem un amestec tip Voltaire, cu locuinţe de alt gen. Şi atunci ar fi bine ca pentru şedinţa ordinară dl. de la Habitrat să vină şi să ne prezinte nişte proiecte pe care să le vedem şi să ne dăm şi noi cu părerea. Că dacă amestecăm mere cu pere nu va ieşi bine, va ieşi eventual pălincă.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Vreua să vă spun o singură chestiune. La sfârşitul lunii iulie în şedinţa ordinară în urma analizei modului cum am gestionat bugetul execuţiei bugetare pe primele 6 luni, vom face o rectificare de buget în aşa fel încât acolo unde estimările legate de încasări nu au fost foarte exacte să le putem corecta şi de asemenea vom corecta şi partea de cheltuieli inclusiv alocările pe diferite componente şi sursele acesteia. Deci, aceasta este ceea ce am convenit la nivel de executiv, la şedinţa ordinară la sfârşitul lunii iulie vom avea o rectificare de buget care va rezolva toate aspectele legate de pregătirea bugetului pentru semestrul al doilea şi atunci vom putea rezolva şi aceste aspecte pe care le ridicaţi. Cred că ar trebui să supunem votului, dacă doriţi să votaţi, votaţi-l, dacă nu vreţi să facem ceva social, amânaţi, nu votaţi, este responsabilitatea dvs. stimaţi consilieri. Dar, să căutăm să găsim tot felul de motive, nu are rost. Lucrurile sunt clare.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Conform legislaţiei în vigoare, sunt obligat să supun la vot amânarea propusă de dl. Mureşan.
 
Cine este de acord cu amânarea materialului? 9 voturi
Împotrivă? 14 voturi
Abţineri? 1 vot
 
Atunci sunt obligat să supun la vot materialul prezentat de executiv.
 
Cine este pentru materialul nr. 2 ? 15 voturi
Împotrivă? 7 voturi
Abţineri? 2 voturi
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
Am înţeles că amânarea este până la şedinţa ordinară de luna asta.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Dl. doctor am supuns la vot amânarea aşa cum mă obligă legea, a căzut, pentru că nu a primit voturile respective, conform legii sunt obligat să supun la vot materialul ca atare prezentat de executiv. S-a respins materialul.
 
Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor pe o perioadă de 5 ani (cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor) a imobilului (construcţie+teren) situat în Oradea, str. Menumorul nr. 41, înscris în CF nr. 1851, nr. topo 1356, 1357 în vederea funcţionării Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială Oradea.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 17. Proiect de Hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea primarului municipiului Oradea pentru derularea formalităţilor legale pentru cumpărarea cotei de 80/1880 mp. teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în Cf 156331 – Oradea, proprietatea S.C. CLASIMOV Com SRL în vederea modernizării intersecţiei Calea Clujului cu str. Ogorului.
 
Dl. primar doreşte să ia cuvântul.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Este vorba despre garajul şi partea de teren situate la intersecţia din str. Clujului şi str. Ogorului, acolo unde se întâlnesc cele două străzi. La ieşirea dinspre Ogorului, virare dreapta spre Calea Clujului. Este o curbă foarte strânsă, noi suntem cu lucrările în momentul de faţă acolo, este o oportunitate de a încerca ca în cursul acestei săptămâni să negociem cu respectivul proprietar, este vorba de câţiva zeci de metri pătraţi care să ne permită încă o bandă de ieşire, şi de asemenea îmbunătăţirea acelei curbe. Este o curbă periculoasă cu multe accidente, şi dacă am rezolva această problemă ar fi o chestiune bună pentru circulaţia din municipiu. Este nevoie de acest acord rapid pentru a putea încheia eventuale discuţii pentru că dacă nu o rezolvăm săptămâna viitoare trebuie să încheiem acolo lucrările în cursul acestei luni.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Mulţumim dl. primar. Supun la vot materialul.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Cap. II. ASCO
 
Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr.1207 din decembrie 2008 privind modificarea componenţei Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2009, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Cap. III. AIO - TERENURI
 
Inainte de a da citire pct. 6, respectiv 7, este un amendament care a fost negociat, o să vă dau citire. Amendarea rapoartelor de specialitate cu nr. 51352 din 12.06.2009 şi nr. 51358 din 12.06.2009 a proiectelor de hotărâri aferente şi a protocoalelor de predare primire în sensul stabilirii duratei de folosinţă gratuită la 15 ani de la data semnării procesului verbal de predare primire a amplasamentului. Se referă la ambele materiale. Dl. primar doreşte să ia cuvântul.
 
Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
In urma negocierilor care au avut loc între executivul Primăriei şi conducerea Episcopiei Romano – Catolice vă propunem pentru examinare şi adoptarea celor două protocoale care se referă la preluarea de către Primăria municipiului Oradea în administrare pentru o perioadă de 15 ani a două locaţii. Este vorba despre parcul fostului Muzeu, care urmează să fie amenajat şi să fie redat accesului publicului în această perioadă de administrare. Iar, cea de-a doua locaţie este un teren situate în fostul cimitir Olosig care astăzi este într-o stare foarte proastă cu morminte dezafectate, cu boschetari car s-au aciuiat acolo, iar curăţarea acestui teren şi transmformarea lui în parc este un lucru bun pentru locuitorii din zona respectivă.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
O să rog biroul consiliului local dacă materialele 6 şi 7 vor fi votate neaparat să se aibă în vedere acest amendament de 15 ani.
 
Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită pe o durată de 15 de ani de la Episcopia Romano – Catolică Oradea a suprafeţei de 43.943 mp teren reprezentând Parcul Baroc din Oradea.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 de ani de la Episcopia Romano – Catolică Oradea a suprafeţei de 10.448 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniştii din Oradea.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, construcţii şi teren în suprafaţă de 121,29 ha situate în Oradea str. Borşului, transmise în domeniul public al municipiului Oradea prin OUG nr. 105/2008, şi administrate de SC Eurobussines Parc Oradea SRL cu destinaţia de Parc Industrial.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea propunerii de încheiere a unei tranzacţii între Consiliul Local al municipiului Oradea pe de-o parte şi Papp Ghizela pe de altă parte având ca obiect imobilele situate în Oradea, str Matei Corvin, aferente topograficelor 3955/13-b respectiv 3955/2-a
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Cap.IV. Direcţia Juridică
 
Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 969/2008 pentru desemnarea membrilor şi preşedintelui Comitetului Director al instituţiei publice de interes public local ,,Clubul Sportiv Municipal”.
 
Discuţii?
 
dl. Dan Octavian – consilier local
 
La art. 1 avem nevoie de o completare şi anume, aprobarea modificării componenţei comitetului director la CSM Oradea, după cum urmează: în locul dl. Vasadi Nicuşor se propune numirea dl., şi îl propun pe dl. Birta Florin. Bineînţeles în locul dl. Vasadi Nicuşor. Iar la art. 2 formularea corectă va fi: se aprobă numirea dl. Birta Florin.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Supun la vot materialul cu propunerea de modificare a dl. Dan Octavian.
Dl. Corcheş, vă ascult.
 
dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
Dl. Dan Octavian spunea de dl. Vasadi, dar nu apare nicăieri, să înţeleg că dl. Vaşadi, pleacă, a plecat, urmează.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Dl. Vaşadi este director sportiv, cum a fost şi până acum.
 
dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
Deci, practic nu în locul dl. Vaşadi vine dl. Birta?
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Dl. Vasadi pe perioada interimatului a deţinut şi funcţia de preşedinte pentru că era nevoie de semnarea  documentelor clubului.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Supun la vot materialul cu propunerea dl. Dan Octavian.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Cap. V. Direcţia Economică
 
Pct. 11. Informare privind modalitatea stabilirii impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri datorate bugetului local.
 
 
Acest material nu se votează. Dl. primar doreşte să ia cuvântul.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Stimaţi colegi, în legătură cu aprobarea taxelor şi impozitelor pentru anul următor. În condiţii normale, noi ar fi trebuit ca la şedinţa din această lună să aprobăm aceste taxe. Dar aşa cum aţi fost informaţi şi prin conţinutul acestei note suntem în imposibilitatea de a le aproba într-o formă care să fie stabilă, singurul municipiu reşedinţă de judeţ care le-a aprobat a fost Timişoara până acuma, urmează să facă probabil o rectificare a nivelului acestora după comunicarea de Guvern a indicatorilor economici care să ne permită aprobarea lor într-o formă standard. Am convenit la nivel de executiv ca cel târziu luni să prezentăm într-o formă publică pentru procedura de dezbatere propunerile pentru impozitele şi taxele care vor fi valabile de l ianuarie 2010. După dezbaterea publică, după consultarea celor interesaţi, la şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii iulie, vi le vom spune pentru aprobare. Rugămintea noastră este că dacă aveţi propuneri, dacă aveţi soluţii legate de nivelul şi de tipul taxelor şi impozitelor care vor fi propuse să participaţi la dezbaterile publice care vor fi organizate şi să încercăm să ajungem la o formă care să fie cât mai corectă din toate punctele de vedere pentru a fi aprobate în consiliu la şedinţa din luna iulie. În cazul în care nici până atunci nu va apărea recomandarea guvernamentală vom fi nevoiţi să rectificăm după aceea nivelul acestora, în toamnă probabil.
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
Am o rugăminte către dl. primar. În momentul în care sunt propuneri pentru funcţii de director în cadrul instituţiei primăriei sau a consiliului local ar trebui ca cei care sunt nominalizaţi să fie prezenţi în faţa consiliului. Nu cred că arată aşa de rău ca să nu-i putem vedea.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Mulţumim dl. doctor, dacă nu îi trimitem la dvs. să-i faceţi sănătoşi.
 
dl. Nicuşor Lăpădatu – consilier local
 
Eu nu am spus că trebuie să fie bolnavi, dar să arate..., să-i vedem la faţă.
 
dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Alte discuţii la acest material informativ. Nu Atunci trecem la pct. 12.
 
Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii Primăriei Municipiului Oradea de la plata penalitatilor pentru achitarea cu întârziere a facturilor către SC Compania de Apă SA Oradea.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Cap. VI. D.D.D.
 
Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Grupului Şcolar "Andrei Şaguna" Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013),Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
 
Discuţii la material? Nu sunt.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
La „Diverse” dacă doriţi la luaţi cuvântul punctul. Dl. Fleisz, dl. Mureşan.
 
Dl. Fleisz Ioan – consilier local
 
Aş vrea să subliniez un eveniment, în sensul că în data de 18 iulie, va fi un an de la constituirea noului consiliu municipal, practic atunci vom avea un an de lucru, şi într-adevăr s-a lucrat destul de mult, am ţinut vreo 22 de şedinţe de atunci, am dezbătut aproape 1.000 de puncte. Este o realizare şi cred că a avut o eficienţă mare pentru care îi felicit pe colegii din consiliul municipal pentru această eficienţă. O singură remarcă aş face doar, eu aş vrea să progresăm într-o anumită direcţie. Care este asta? Doream să spun de multe ori în decursul anului, dar acum cred că merită să fie subliniat, de fapt toţi am intrat pe liste de partid, dar toţi ştim că suntem consilierii tuturor locuitorilor din Oradea, deci, remarca mea este aceea că şi în continuare să fim consilierii tuturor orădenilor şi să încercăm ca toţi să se simtă acasă indiferent de apartanenţa politică, ori religie, ori naţionalitate. Multumesc.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Îmi permit să intervin acum. Nu am intervenit înainte de şedinţă cu toate că mi se părea normal că supunem la vot ordinea de zi şi apoi să trecem la „Diverse”, dar îmi permit să intervin acum cu două puncte. În primul rând felicitări pentru dl.Birta, chiar şi aşa în lipsă, eu îl felicit, pentru numire cât şi pentru faptul cum a ştiut să gestioneze momentul. Echipa FC Bihor şi-a jucat corect şansele la Arad. Lucru bun sau nu, important este că o echipă din Ardeal a rămas în Divizia A, de tradiţie U Cluj. Încă o dată felicitări pentru Birta pentru ce a făcut pe partea de FC Bihor şi să sperăm la aceleaşi realizări şi la CSM Oradea.
Pentru punctul doi în schimb, la afişaj, aş dori să-l informez pe dl. Pasztor că am primit deja o amendă consistentă şi trebuie avut în vedere următoarele 2 lucruri: în fiecare zi când noi lipeam afişe se găseau instituţiile subordonate culorii galbene de data aceasta, că-i la nivel local sau judeţean, să pună afişe de spectacole pe care cel putin pe multi dintre orădeni nu-i interesa. Vreau să vă dau exemplul unui singur spectacol Tudor Gheorghe, care trebuia să fie în 27 iunie. S-a găsit cuviinţa să se promoveze începând cu 15 mai. Vă rog să-mi spuneţi încă un alt spectacol cu care umplem afişele de la panotajul respectiv, să-mi spuneţi încă un spectacol care se promovează cu o lună înainte. Eu cred că era suficient să se promoveze acest spectacol din 7 iunie până în 21 iunie. Nu vorbesc de celelalte spectacole, de care au avut grijă cei de la filarmonică, teatru să pună afişe rând pe rând în fiecare noapte, sau dimineaţă ei puneau peste noi. Numai aveam unde pune afişajul. Iar pe de altă parte s-a găsit de cuviinţă probabil să motiveze pe cei care au adus circul în Oradea pe toţi stîlpii că sunt ai OTL sau Electrica, că nici acolo nu au fost documente care să îi invirguiască pe cei care le-a aprobat să pună pe circ. Peste tot erau afişele acela roşii, s-au pus pancardele cu circ. Nu ştiu dacă aţi observat dacă cartoanele cu circ erau puse pe stâlpii unde era afişajul, neaparat acolo apărea. Niciodată nu s-a potrivit ca circul să fie mai jos şi circul să rămână un pic mai sus. Astea două lucruri am dorit să le spun. Amenda am primit-o, dar trebuie să avem în vedere şi modul în care s-a jucat pe piaţa de afişaj în această campanie.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Îl ştiu pe dl. Mureşan un om serios. Dar nu mă pot abţine să nu-i dau replica acuma. Dacă vreţi să scuzaţi o ilegalitate cu o altă ilegalitate iartaţi-mă dar nu merge cu mine. Vă pot informa că, compania care a lipit afişe cu Tudor Gheorghe a primit amenzi de la noi, pentru că au făcut ce aţi făcut dvs. le-au pus te miri unde. Vă pot informa că cei de la circ, i-am sancţionat şi pe ei, adică nu i-am pus noi să pună afişele pe stâlpi ca să acopere toţi stâlpi PSD-işti, deci nu are nici o legătură culorile şi alte lucruri. Deci, există încă în Oradea, în rândul companiilor care organizează circul, nu circul la propriu, ci circul de tot, şi cel politic şi cel de altă natură, deprinderea şi obiceiul prost de a pune afişe peste tot. Le-am dat dispoziţii colegilor noştri de la politia comunitară şi de la tehnic să-i sancţioneze pe toţi cei care nu respectă locurile prevăzute special pentru afişajul public, indiferent cum se găsesc. Dar dacă aţi primit amendă consistentă, 5 milioane, sau cât aţi primit? Noi vom plăti probabil câteva sute de milioane să vă curăţăm noi toţi stâlpii.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Îi curăţam noi dacă nu primeam amenda, dar problema este nu sunt 5 ci 25.
 
dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
Părerea mea la câtă mizerie s-a făcut în oraş, vă spun acum nu este vorba de o replică politică. Este vorba de o chestiune de normalitate. Singurul partid care a făcut tâmpenia aceasta este PSD-ul. Nu are legătură cu politica, numai cu apucăturile. Celelalte partide în urma unor discuţii telefonice pe care le-am avut şi cu dvs., au respectat această înţelegere, şi Oradea nu a arătat ca flandurile rupte, la fel cum arată toţi stâlpii din judeţul Bihor. Uitaţi-vă cum arată.
 
dl. Ovidiu Mureşan – consilier local
 
Singura consolare rămâne scorul. Mulţumesc.
 
            dl. Delorean Ion-Iulius – preşedinte de şedinţă
 
Dl. Luca, după aceea dl. Paszto, apoi dl. Petruţ
 
dl. Vasile Petruţ – consilier local
 
Dl. primar, nu sancţiunile vor rezolva problema zic eu, ci o nouă viziune asupra panotajului care urmează în viitoarele campanii. Fără introducerea unei noi reguli, a fi panotaj numai politic şi de a nu fi în tipul ăla teatru şi alte luc