Proces verbal din 11.05.2009

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 11 mai 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 11 mai 2009
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 11 mai 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, dl. Cupşa Ioan, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl. Manea Mihai, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Pasztor Sandor, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, d-na Cherecheş Florica, dl. Luca Dorel şi dl. Mercea Pavel.
 
             Lipsesc: d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Dan Octavian, dl Lepădatu Nicuşor, dl. Petruţ Vasile, dl. Felea Ioan, dl. Groza Mihai.
 
Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Călin Hirţe – consilier Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, d-na. Benyovski Tunde – A.I.O., dl. Pârv Gabriel – Serviciul Terenuri AIO, dl. Ghitea Mircea – director Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media, d-na. Adina Madar – director A.S.C.O., mas-media, etc.
 
 
D-nul Vila Ionel – secretar
Pentru astăzi, 11 mai 2009 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Vă informez că din 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 20, lipsesc motivat următorii consilieri: Groza Mihai, Petruţ Vasile, Coste Adelina, Dan Octavian, Felea Ioan, Lăpădatu Nicuşor , Zbucea Rareş, am înţelesc că domnul consilier urmează să sosească. Uitaţi, a şi venit deja, este în regulă!
Rectific, sunt prezenţi 21 de consilieri.
În această situaţie, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.
Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă, domnului Cupşa.
Vă rog domnule preşedinte!
 
            D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Bună ziua tuturor.
Bănuiesc că toţi colegii mei au pe masă Borderou cu Ordinea de zi propusă.
Facem menţiunea că materialul cu nr. curent 21 se retrage: Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea amplasare complex comercial cu parcare aferentă str. Fabricilor f.n., nr. cadastral 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, Oradea
De asemenea, executivul a anunţat că şi materialul cu nr. curent 9 se va retrage: Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009.
Aceste materiale urmând a fi discutate în şedinţa ordinară.
            Dacă nu sunt discuţii ocazionate de Ordinea de zi, supun Ordinea de zi votului dumneavoastră:
            Vă rog:
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 1
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2009.
Dacă nu sunt discuţii:
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
I. A.I.O. - TERENURI
 
PUNCTUL NR. 2
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.221 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 4.221 mp teren, cu destinaţia de „drum agricol”.
 
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 3
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren şi construcţii cu suprafaţa de 594 mp. constituit din nr. topo 96/2 înscris în CF 7111 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 24
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii tarifelor pentru comerţul sezonier în faţa unităţilor de alimentaţie publică pentru anul 2009.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
II. A.I.O. - CLĂDIRI
           
PUNCTUL NR. 4
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Programului de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor .
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 5
Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiţii ,, Parcare supraetajată, Oradea, str. Primăriei
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
18 VOTURI PENTRU
3 VOTURI ABŢINERE
 
III. ARHITECT ŞEF
 
PUNCTUL NR. 6
 
Doar un moment, domnul primar:
 
D-nul Bolojan Ilie – primar
Vreu să fac doar o informare, o precizare plenului. Avem în acest Proiect de hotărâre, în schiţa proiectului, ocuparea a 27 mp teren din terenul Episcopiei Romano – Catolice şi urmează să clarificăm aceste aspecte cu Episcopia în aşa fel încât să putem să facem şi parcarea, fără să ne atingem de clădirea, de partea din faţă a clădirii fostei Cantine Sociale. Şi o să informăm plenul consiliului cu privire la definitivarea acestui proiect după finalizarea discuţiilor cu Episcopia Romano – Catolică.
Mulţumesc.
 
            D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
 
III. ARHITECT ŞEF
 
PUNCTUL NR. 6
 
Proiect de hotărâre şi raport de specialitateprivind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentatiei tehnice si a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 7
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea.
 
Domnule Delorean.
 
D-nul Delorean Ion Iulius - consilier
Mulţumesc domnule preşedinte.
Eu aş dori să introduc la Etapa III PUG, propriu zis la problematică generală a PUG – ului va curpinde, un punct şi anume: corelarea Planului Urbanistic General cu cadastrul verde, este omis şi se lucrează deja la el. Ştiţi, că am avuto o hotărâre de Consiliu Local în care ar fi important să se introducă acest lucru.
Respectiv, la scopul planului strategic constă în, asta vine Etapa a V-a, Plan Strategic al planului de acţiune, Plan Strategic se referă la - şi aicea neaparat aş mai dori să se introducă un punct - şi anume: a crea cadrul optim pentru protejarea monumentelor istorice, culturale şi arhitecturale. 
...
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Doamna Iacob vă rog să răspundeţi la această interpelare.
- Vă însuşiţi această propunere?
 
D-na Iacob Lucia – arhitect şef
Deci, în ceea ce priveşte introducerea cadastrului verde este evident că va fi luat în considerare întrucât va fi luat inclusic...
 
D-nul Delorean Ion Iulius - consilier
N-am spus cadastru verde, domna directoare! Am spus corelarea cu cadastrul verde! Este mare diferenţă că noi avem un material votat la această masă, se lucrează deja la el. Ori într-un PUG când vorbesc un PUG ar trebui corelat cu el! Nu?
 
D-na Iacob Lucia – arhitect şef
Sigur că da! Împreună cu cadastrul general al municipiului Oradea, care cele două ele între ele vor fi corelate.
 
D-nul Delorean Ion Iulius - consilier
Bun! Şi celalată propunere a mea, aveţi ceva împotrivă la ea scoplul Planului Stategic.
 
D-na Iacob Lucia – arhitect şef
Nu. Nu am nimic împotrivă, însă există ...
 
D-nul Delorean Ion Iulius - consilier
Deci, e vorba la Planul Stategic constă în, sunt acolo patru înşiruiri. Eu am mai spus a cincea: crearea cadrului optim pentru protejarea minumentelor istorice, culturale şi arhitecturale.
 
D-na Iacob Lucia – arhitect şef
Nu. Nu este nicio problemă să-l introducem şi acolo însă există pe partea de monumente pentru zona protejată o explicaţie distinctă.
 
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Supun la vot amendamentul propus de domnul Delorean.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
Acum supun la vot materialul astfel cum a fost modificat prin acest amendament.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
Mulţumesc.
 
PUNCTUL NR. 18
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – casă familială P+M str. Izvorului nr.64, nr.cadastral 19086 Oradea.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
 
PUNCTUL NR. 19
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – parcelare teren pentru amplasare 9 case familiale etapa II, str. Prunilor nr.2, nr.cadastral 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18326, 18327.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 20
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea PUZ – extindere intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale etapa II – str. Apateului nr. cadastral 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 17515, 10147 Oradea.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 21 a fost retras.
 
IV. DIRECŢIA TEHNICĂ
 
PUNCTUL NR. 8
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului - Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea.
            Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 9 a fost retras.
 
V. DIRECŢIA ECONOMICĂ
 
PUNCTUL NR. 10
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind proiectele de hotărâre iniţiate de grupul de consilieri PD-L pentru asigurarea unor sume pentru finanţarea activităţii cultelor religioase şi a unor activităţi nonprofit.
-          Discuţii dacă sunt­?
Domnule Corcheş, vă rog.
 
D-nul Corcheş Dorin - consilier
Mulţumesc domnule preşedinte.
Am să-mi permit să fac referire chiar dacă aţi citit doar textrul, titlul materialului nr. 10, am să-mi permit să fac referire şi la materialul nr. 10 şi la materialul 11 şi la material 12, toate trei materialele fiind propunerea grupului de consilieri PD-L.
Nu repet pentru ce am venit cu acest pachet de măsuri în întâmpinarea celor care simt efectele crtizei economico-financiare, vom vota împotriva acestor trei materiale deoarece în material se specifică – stimaţi colegi -, executivul propune respingerea acestor materiale, drept pentru care grupul de consilieri PD-L va vota împotrivă.
Şi aş mai vrea să fac o precizare: aşa cum mi s-a promis de către dumneavoastră aşteptam să primesc şi un material - aşa cum au mai intrat câteva materiale înregistrate astăzi sau în cursul zilei de ieri, dumneavoastră aţi fost cei care ne-aţi promis că ne veţi prezenta un material – referitor la cine se face răspunzător şi care sunt măsurile legale care se iau faţă de cei care nici în ziua de astăzi nu ne-au pus materialele propuse de grupul nostru de consilieri spre dezbatere.
Vă readuc aminte că pentru lângă cele trei materiale pe care dumneavoastră ni le-aţi propus dezbaterii astăzi, care demult au depăşit termenele legale, mai era un material referitor la producătorii agricoli şi anumite facilităţi acordate celor care îşi desfăşoară activitatea în pieţele agro-alimentare.
Aşteptăm cu nerăbdare în continuare - şi dumneavoastră aţi promis că pe această şedinţă o vom avea -, aşteptăm în continuare, dar între timp nu vom face altceva decât ne vom adresa instituţiei prefectului şi corpului de control al ministrului Administraţiei şi Internelor.
Vă mulţumesc.
 
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dau cuvântul domnului secretar.
 
D-nul Vila Ionel – secretar
În lergătură cu priectele la care faceţi referire domnule consilier, vă informez că însuşi aceste materiale prezentate astăzi în faţa dumneavoastră reflectă punctul de vedere al executivului şi adus din respect în faţa dumneavostră, în faţa Consiliului Local.
Cât priveşte motivaţia pentru care s-a luat această decizie, probabil că, colegul meu domnul director Eduard Florea vă va raspunde.
Procedural am procedat bine şi corect. Nu era nevoie de încă o informare la altă informare sau la un raport de specialitate.
Vă mulţumesc. 
 
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Domnule primar, vă rog.
 
D-nul Bolojan Ilie – primar
Aş vrea să dau un raspuns în ceea ce priveşte propunerile care au fost făcute. Noi am propus ca executiv respingerea proiectelor de hotărâre din două motive: unul este ca parte din propunerile care au fost făcute au fost puse deja în practică, mă refer la sumele, la tichetele care au fost acordate pentru pensionari, e adevarat că nu la valoarea la care s-ar fi dorit ci la cea la care s-a putut, sau la premiile care au fost acordate echipei de polo unde soluţia pe care am adoptat-o a fost aceea de a se face premierea din bugetul Clubului Sportiv Municipal.
Un al doilea motiv pentru care am propus respingerea este faptul că nu avem în buget sume necesare pentru a onora aceste promisiuni.
Limbajul dublu este evident. În plan naţional ni se cere austeritate, în plan local ni se propune să fim foarte generoşi. N-ar fi rău dacă am putea fi generoşi, dar atâta este ceea ce putem să facem.
Fără niciun fel de nunaţă de ironie sau de altfel de factură, consideră că dacă doriţi să susţineţi de exemplu bonificaţie pentru echipa de polo, Direcţia Judeţean pentru Sport are posibilitatea legală li ea să acorde aceste premii şi dacă ve-ţi face demersurile legale şi vor fi bani în buget e un lucru foarte bun de exemplu.
Deci, aceasta dacă discutăm ştiţi de premierea de sport.
Pe partea de drepturi sociale aceasta este ceea ce putem aloca astăzi şi ceea ce rezultă din bugetul pe care dumneavoastră deja l-aţi votat.
În ceea ce priveşte procedura de propunere pe ordine de zi a şedinţei de consiliu municipal a materialelor care vin din partea consilierilor sau a grupurilor de consilieri, indiferent de partidul politic pe care îl reprezintă, întrucât responsabilitatea aceasta este a domnului secretar, am stabilit cu dânsul procedurile de lucru, în aşa fel încât să nu mai avem acest tip de discuţii, deci este responsabilitatea domnului secretar legat de introducerea lor pe ordinea de zi şi întocmirea documentaţiilor. În ceea ce ne priveşte pe noi ca executiv vă pot spune că dacă materialele vor fi depuse cu cel puţin o săptămână înainte de şedinţa ordinară sau extraordinară, noi ne vom angaja că vom face rapoartele. Că vor fi favorabile sau nefavorabile este o altă chestiune. Dacă nu se depun, asta este responsabilitatea domnului secretar. În momentul în care i se va spune să nu îl introducem pe ordinea de zi nu are decât să protesteze sau să fac altceva! Dar nu executivul are această responsabilitate legat de iniţiativele grupurilor de consilieri.
De asemenea l-am rugat să vă invite pe fiecare lider de grup, să vă explice procedura, să vă dea modele de proiecte de hotărâre ca să fie conforme cu metodologia pe care o avem în fiecare şedinţă şi să stabiliească cu dumneavostră orice fel de procedură, de comun acord cu fiecare lider de grup în aşa fel încât lucrurile să meargă normal. Legat de iniţiatvele consilierilor, infierent v-am spus: că este un consilier sau un grup de consilieri!
Vă mulţumesc.
 
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Domnule Florea! Domnule director dacă doriţi să spuneţi ceva?
Mulţumesc.
Pentru a ne lămuri în ceea ce priveşte votul, la acest punct 10, la acest Proiect de hotărâre, deci au fost depuse două Proiecte de hotărâre înregistrate sub nr. 50 şi 51în 24 februarie 2009, care au fost cuprinse în acest Raport de specialiate.
Proiectul de hotărâre de astăzi este al executivului şi priveşte respingerea acestor două Proiecte de hotărâri.
Deci, vă supun la vot respingerea Proiectelor de hotărâre înregistrate cu nr. 50 şi 51în data de 24.02.2009 şi care beneficiază de Raportul de specialitate înregistrat astăzi la nr. curent 10 şi drept urmare vă rog să votaţi:
-          Cine este pentru­ respingerea acestor Proiecte de hotărâre?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
6 VOTURI IMPOTRIVĂ
15 VOTURI PENTRU
 
Mulţumesc.
PUNCTUL NR. 11
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitateprivind proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri PD-L pentru acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de vârsta a III-a.
Suntem în aceeaşi situaţie. Executivul redactează o propunere de Proiect de hotărâre prin care solicită să respingem acest Proiect.
-          Dacă aveţi ceva de spus?
-          Cine este pentru­ respingerea acestor Proiecte de hotărâre?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
6 VOTURI IMPOTRIVĂ
15 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 12
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri PD-L pentru premierea Echipei de Polo a Clubului   Sportiv Municipal Oradea, pentru ocuparea locului I la Campionatul National de Polo.
 
-          Cine este pentru­ respingerea acestor Proiecte de hotărâre?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
6 VOTURI IMPOTRIVĂ
15 VOTURI PENTRU
 
 
PUNCTUL NR. 13
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2009 .
-          Dacă sunt discuţii?
Vă supun la vot acest Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ
15 VOTURI PENTRU
 
....
Se repetă votul.
Vă rog, din nou.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
1 VOT ABŢINERE
20 VOTURI PENTRU
 
PUNCTUL NR. 28
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea majorării patrimoniului R.A. O.T.L. prin aport în natură reprezentând terenuri ale municipiului Oradea.         
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
VI. DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA
 
PUNCTUL NR. 14
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor financiari ai obiectivului de investiţi „Realizarea unui drum interior în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS Parc Oradea” şi aprobarea organizării proceduri de licitaţie publică pentru executarea lucrărilor.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 15
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea opţiunilor care vor sta la baza elaborării Master Planului pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică.
            Domnule primar, vă rog.
 
D-nul Bolojan Ilie – primar
Cele două Proiecte 15 şi 16 şi 17 de fapt, sunt necesare pentru a demara Master Planul pentru energie termică, pentru reabilitarea proiectului. Sunt cele trei variante principale care au mai fost avizate şi de către vechiul consiliu şi de către actualul consiliu şi funcţie de către expertiza care va fi finalizată de către consultanţii care au fost desemnaţi de către minister vom putea să luăm o decizie.
Deci aceste Proiecte sunt necesare ca să putem merge mai departe.
            Vă mulţumesc.
 
D-nul Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Supun la vot Proiectul de hotărâre şi Raportul de specialitate privind aprobarea opţiunilor care vor sta la baza elaborării Master Planului pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 16
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind iniţierea demersurilor de către Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru obţinerea licenţei de exploatare a apei geotermale.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
 
PUNCTUL NR. 17
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea executări lucrărilor de ridicare topografică la Centrala Electrotermică, proprietate publică a Municipiului Oradea.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITATE PENTRU
 
PUNCTUL NR. 23
Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare pentru „reabilitarea, extinderea şi modernizarea Liceului Sportiv „Bihorul” din Oradea”.
-          Cine este pentru­?
-          Impotrivă­?
-          Abţineri?
UNANIMITA