Proces verbal din 10.08.2009

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 10 august 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 10 august 2009
 
PROCES – VERBAL
 
Încheiat azi, 10 august 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului local al Municipiului Oradea
 
 
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe,  dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dldl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Lăpădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, dl. Pasztor Sandor, dl. Mureşan Ionel Ovidiu, dl. Petruţ Vasile, d-na Coste Marina Adelina, dl. Huszar Istvan Eric , dl. Ile Cristian .
 
 Lipsesc: d-na Cherecheş Florica d-na Lipoveanu Adriana Aurora, dl. Corcheş Dorin-Octavian, Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl. Luca Dorel.
 
Participă din partea executivului: d-na Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, d-na Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, dl. Horia Jarca – director executiv AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na Lucia Iacob – Arhitect Sef, d-na Zita Koncsek, d-na Carmen Cherteş – birou mass – media, mass-media, etc.
 
D -na Eugenia Borbei –director executiv Direcţia Juridică
Astăzi, 10 august 2009, a fost convocata ședința extraordinara a Consiliului local, din numărul de 27 de consilieri, sunt prezenți un număr de 21, 6 consilieri fiind absenţi motivat si anume: dna Cherecheș Florica, dl. Corcheș Dorin, d-ul Delorean Ion Iulius, dl. Felea Ioan, d-na Lipoveanu Adriana Aurora si dl. Luca Dorel.
Având în vedere că dl. Delorean lipseşte, dânsul fiind președinte de ședință și pentru această lună, luna august, va rog să faceți propuneri de preşedinte de ședinta pentru această ședință extraorinară.
 
Dl. Huszar Eric Istvan- consilier local
L-as propune pe dl. Dl. Pasztor Sandor .
 
D-na Eugenia Borbei - director executiv Direcția Juridică
Dl. Pasztor dacă este de acord?
 
Dl. Pasztor Sandor - consilier local
Da.
 
D-na Eugenia Borbei - director executiv al Direcției Juridice
Mulţumesc. Îl rog sa vina la prezidiu.
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Unanimitate ,,pentru”.
 
Dl. Pasztor Sandor – președinte de ședință
 
Buna ziua, ca sa înaintăm cât mai repede in ordinea de zi, materialul nr.1
 
I. DIRECTIA TEHNICA
1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi neeligibile şi a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiţie “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidenţiale şi funcţionale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a contribuţiei municipiului Oradea la finanţarea acestui proiect de investiţii
 
Discuții, vă rog.
 
Dl. Huszar Eric Istvan- consilier local
Am avut și în cadrul comisiei o propunere și anume ca la aceste străzi să se stabilească o ordine de prioritate in speță să fie luate cu prioritate străzile care sunt deja impracticabile, bineînțeles în corelare cu lucrările de reabilitare a rețelelor de apă, canal, gaz care sunt în zonă. Multumesc!
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
Acesta este proiectul pentru care a fost convocată ședința de astăzi, el este generat ca urmare a vizitei finale pentru semnarea acestui proiect si reprezentanții Ministerului Dezvoltării ne-au recomandat această modificare. În ceea ce privește propunerea pe care dl. consilier a făcut-o cu privire la prioritizarea anumitor străzi, ordinea de prioritate va fi stabilită pe baza unor criterii tehnice și financiare. Cele financiare sunt date de faptul că prin acest proiect se propune doar asfaltarea propriuzisă cu ceea ce înseamnă structura de bază, nu cuprinde partea de canalizare sau de alimentare cu apă. Întrucât partea de canalizare și de alimentare cu apă este prinsă pe alte programe. De ex. strada Bumbacului este prinsă pe rezolvarea acestor aspecte pe o finanțare de la Ministerul Mediului care nu mai vine, vom fi practic in imposibilitatea ca pe aceste străzi să facem asfaltarea. Și atunci vom începe cu străzile pe care nu avem probleme legate de partea de infrastructură, de utilități, dacă vor fi și cele care vor fi sparte, cum este de ex. Depoului sau alte străzi, atunci sigur că vom începe cu acestea. În măsura în care vom primi această finanțare până în primăvară, vom rezolva partea de utilități, iar în cazul în care Ministerul Mediului nu va asigura finanțarea așa cum este obligat teoretic, conform Convenției, am decis la nivel de executiv să rezolvăm pe cheltuiala Primăriei partea de utilități, pentru a putea fi folosiți acești bani. Altfel, datorită decalării unor proiecte, riscăm ca proiectul practic, sa nu-l putem pune în practică. Deci, acestea sunt argumentele tehnice și financiare care vor sta la baza ordinii de priorități. Vă mulțumesc!
 
Dl. Lăpădatu Nicușor – consilier local
Apropo de ceea ce a spus dl primar, ar trebui să se poarte o discuție cu cei de la Mediu și dacă nu o să ne dea banii acuma, in momentul in care noi ne luăm angajamentul și ne apucăm să facem infrastructura pe aceste străzi, ar trebui să lăsăm o portiță de scăpare pentru noi, mă gândesc, ca să ne finanțeze totuși, măcar retroactiv banii aceștia, să nu rămână numai pe cheltuiala noastră. S-ar putea purta oare o discuție cu ei? Executivul să aibă in vedere și o astfel de abordare.
 
Dl. Mureșan Ovidiu- consilier local
Nu as fi dorit să intervin, dar dacă punctual s-a pomenit o stradă- str. Bumbacului, aș vrea să-i întreb pe cei de la Direcția tehnică, care e situația cu strada Sabinelor, știu ca este intre cele 19 strazi, dacă suntem și acolo condiționați de partea de infrastructură.
 
D-na Aurelia Țenț- director adj. Direcția Tehnică
Strada Sabinelor va fi cuprinsă pentru execuție începând din anul 2010, pentru a fi corelate înlocuirea rețelei de azbociment de pe stradă, pentru a pregăti strada pentru modernizare. Si va intra in 2010, exact pentru ca am încercat să le corelăm într-o relație cu Compania de Apă și cu celelalte rețele de pe stradă.
 
Dl. Pasztor Sandor – președinte de ședință
Alte discuții dacă mai sunt?
Daca nu, supun la vot materialul.
Cine este pentru? (unanimitate pentru)
Împotrivă?
Abțineri?
 
3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Amenajare parcări şi alei în zona str. Călugăreni - Bernard Shaw Amenajare parcări şi alei în zona str. Seleuşului-str. Războieni-str. Grădinarilor
 
 
Dl. Mureșan Ovidiu- consilier local
Aș dori ca în momentul in care discutam de strada Călugareni- Bernard Shaw sa avem in vedere si dl. primar stie că s-a deplasat la fața locului, în spatele blocului PB 3, Bernard Shaw, unde s-a construit din neant o clădire care chiar nu face decât notă discordantă cu blocurile din jur, dar hai să trecem peste asta, a avut autorizație de funcționare, s-a finalizat clădirea, dar a afectat spațiul verde si parcarile locuitorilor de pe Bernard Shaw nr.3, PB 14 si Cosminului, străzile respective. As dori să avem în vedere și această porțiune.
 
Dl. Pasztor Sandor – presedinte de ședință
Da, s-a notat. Dacă îmi permiteți, am si eu o intervenție, am avut cu dl. viceprimar o discuție înainte de ședință aferenta la acest material și pentru Direcția Tehnică aș semnala problema. Pe strada Principatelor Unite s-au montat indicatoare de oprirea interzisă pe ambele sensuri si trebuie să vedem acele persoane care stau acolo și nu pot parca în curte sa vedem ce soluție găsim pentru dânșii, fiindcă practic momentan nu pot opri pe stradă. S-a venit, dl. viceprimar a propus o variantă, dar Direcția Tehnică ar trebui să ne dea un răspuns pe această temă. Mulțumesc!
 
 
Dl. Lăpădatu Nicușor- consilier local
Dl. coleg, aşa cum există in toate tarile civilizate și facem si noi parte acuma din ele, de curând, există un ecuson pentru riverani si putem, cetățenii care locuiesc acolo pot sa parcheze, pentru că oricum și vom vedea după aceea mai târziu și va trebui sa luăm la metru, vorba aia, străzile din oraș să vedem pentru ca se parchează haotic și cine are voie si cine nu are voie si cine stă acolo si cine nu sta acolo, dar pentru riverani, se poate da un ecuson și să li se poată permite parcarea.
 
Dl. Pasztor Sandor – președinte de ședință
Da, va mulțumim, Direcția Tehnică trebuie să găsească o soluție acolo, fiindcă am avut intervenții pe tema asta.
Daca sunt alte intervenții la material, vă rog.
 
Dl. Popa Claudiu – consilier local
Am avut o cerere în ședința de comisie, visavis de parcare de pe Seleușului, dacă ne poate prezenta cineva un plan de situație să vedem mai exact unde sunt acele locuri de parcare, văd că în material sunt foarte clar expuse 363 de locuri aferent unei anumite sume. Vreau să vedem unde sunt cele 363 de locuri să nu cumva să ajungem în situația în care marcăm practic Seleușului cu banii aceștia. Adică pe Seleușului se parchează pe lateral și nu vreau să cred că acelea sunt locurile.
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
Este vorba de locuri de parcare care nu sunt situate pe strada Seleușului ci pe aliniamentul străzii Seleușului, între strada respectivă, Războieni și fostul cimitir evreiesc abandonat. Deci cartierul de blocuri, care este în zona respectivă, deci sunt exclusiv parcări în cartierul de blocuri și nu au nici o legătura cu strada Seleușului, deci nu se pume problema să mai trasăm încă o dată strada Seleușului. Dacă veți ajunge în zonă o să constatați că s-a executat o lucrare de către Compania de Apă, de reabilitare a rețelelor de apă și de canalizare, care a rămas nefinalizată tocmai pentru că urmează acest proiect de a aduce carosabilul la nivelul inițial. Deci nu se pune problema să intervenim pe strada Seleușului. O documentație tehnică, puteți să o studiați oricând la Direcția Tehnică, deci există această documentație aferentă, este proiectul, sunt toate desenele, schițele și așa mai departe.
 
Dl. Popa Claudiu – consilier local
Știu că mai demult și la materialele de Urbanism, a fost o cerere și s-au conformat cei de la Urbanism, punând în materiale acel plan de situație. Aș dori ca și la aceste materiale care provin de la direcția tehnică să fie de acum înainte în materialul pentru consilieri, anexate aceste planuri de situație, să vedem exact ce discutăm și ce votăm.
 
Dl. Pasztor Sandor – președinte de ședință
Dacă nu mai sunt intervenții, să votăm.
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abțineri?
 
 
II. ASCO
 
2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind  darea acordului de principiu in vederea încheierii unui parteneriat intre Administraţia Sociala Comunitara Oradea si Asociaţia Caritas Eparhial Oradea , in vederea acordării, dezvoltării si cofinantarii serviciilor de tip rezidenţial pentru persoanele vârstnice din Casa Frentiu
 
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abțineri?
 
III. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
 
4. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUZ- Construire biserică ortodoxă română cu Hramul ,,Înălţarea Domnului” str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565- Oradea.
 
Cine este pentru? (unanimitate de voturi pentru)
Împotrivă?
Abțineri?
 
 
IV. DIRECTIA ECONOMICĂ
 
5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor masuri privind activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
O sa-mi permiteți, vă rog stimați consilieri să fac o prezentare a acestuii proiect ceva mai lungă, chiar dacă proiectul este cât se poate de explicit. Avem o situație economică destul de proastă la nivelul țării, situație economică care se reflectă și asupra municipiului Oradea. Am făcut o analiza a situației încasărilor impozitelor pe primele șase luni ale anului și o evaluare a acestora pe următoarele șase luni. Din punctul nostru de vedere, în baza datelor colectate de la Direcția Economică și de la D.G.F.P., estimăm o scădere a veniturilor la bugetul local pentru urătoarele luni, generate în principal de contracția economică care se regăsește inclusiv la nivelul municipiului Oradea. În această situație și estimând că nici în primul semestru al anului următor nu vor fi semne reale de redresare, propunem un pachet de masuri, care are ca și obiectiv principal restructurarea cheltuielilor municipalității, pe de o parte, încercând să reducem la maximul posibil în continuare cheltuielile de funcționare, tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare la nivel de primărie, inclusiv cheltuielile salariale și de asemenea direcționând resursele, atâtea câte avem in proiecte de investiții pe teritoriul municipiului Oradea. Va pot informa ce decizii am luat la nivel de executiv in aceste zile. În primul rând vom trece la renegocierea tuturor contractelor de închiriere pe care municipiul le are încheiate cu terți pentru spațiile în care funcționează instituții publice sau alte activități care sunt subordonate consiliului local. De asemenea vom impune plafoane de cheltuieli pentru toate componentele care ne sunt în subordine. Din punct de vedere a drepturilor salariale avem în vedere o reducere de organigrame pe care o vom supune consiliului municipal la ședința de la finalul lunii august. Deci reduceri de personal la câteva entități care sunt în subordinea Primăriei, de asemenea, reducerea cheltuielilor de personal. Aici am emis deja o dispoziție prin care drepturile salariale care sunt cu caracter facultativ, mă refer la partea de ore suplimentare, premii, salariile de merit, sporul de antenă, sa fie suspendate pentru acest an, până la sfârșitul anului. Asta înseamnă economii bugetare. De asemenea, drepturile care sunt cu caracter, hai sa spunem, neobligatorii explicit, este vorba de stimulente care se acordă pentru personalul care colectează creanțe și le administrează, am propus Ministerului de Finanțe, și daca doriți o să vă prezint și adresa, de modificare a legislației în așa fel încât prevederile contradictorii să fie anulate și să putem anula în mod explicit stimulentele care se acordă în momentul de față, atât în ministere, mă refer la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, cât și de către autoritățile publice, în special municipiile reședință de județ care gestionează astfel de fonduri. S-ar face astfel, cu anularea tuturor acestor drepturi salariale, economii care pentru următoarele șase luni de zile s-ar ridica la o sumă de peste 25 de miliarde de lei vechi. Avem discuții cu reprezentanții sindicatului in aceste zile in așa fel încât să putem găsi o formă ca aceste drepturi, care v-am spus, cu toate că se anunță aproape în fiecare seară că vor fi anulate prin lege, nu se face nimic din păcate pentru a ne crea baza legală chiar să facem acest lucru, dat fiind situația legală pe care o avem.
O altă măsură este legată de entități care sunt intr-o competență indirectă la Consiliul municipal Oradea. Este vorba de ex. de Clubul FC Bihor, unde până în momentul de față, Consiliul municipal și Consiliul județean au alocat peste 30 de miliarde de lei vechi și unde, datorită faptului că de 4 ani de zile nu s-au mai plătit obligațiile către Finanțele Publice, s-au acumulat datorii care în momentul de față depășesc peste 19 miliarde de lei vechi iar pentru funcționarea normală în continuare la nivelul diviziei B ar mai fi nevoie de cel puțin 15 miliarde pe care finanțatorii sau sponsori, să-i aloce clubului. Având în vedere faptul că cheltuielile de personal, deci, cheltuielile legate de salariile sportivilor, de primele de joc, contribuțiile sociale, mesele acestora si cazarea lor, reprezintă peste 70% din cheltuielile clubului, am propus săptămâna trecută jucătorilor care aveau salarii sau contracte de prestări servicii peste o mie de euro net, sa accepte o reducere de 30% dat fiind situația generală din economie cât și din fotbal, precum și situația clubului. Refuzând acest lucru practic, deci dând dovadă de rupere totală de realitate, sigur au venit cu niște contrapropuneri care ar însemna să reducem salariile cu 15%, dar sa dublăm primele de jos, care una peste alta ar fi însemnat o creștere de salarii în termeni neți. Am avut discuții la nivel de executiv și pentru a putea trece la rezilierea contractelor acestor jucători care sunt moșteniți la clubul FC Bihor și care unii dintre ei având salarii nete de aproximativ 1500 de euro, au jucat sub 10% din timpul de joc, de anul trecut de ex., deci stau pe bancă linistiți și iau 1500 de euro net. Luăm în calcul și vom propune mâine dimineață înscrierea echipei FC Bihor în divizia C, în așa fel încât să reducem într-o proporție consistentă cheltuielile Clubului si de asemenea sa putem forma o echipă în majoritate din bihoreni, din acești băieți care au reușit să obțină un rezultat frumos și pe care în următorii ani, cu parteneriate private, cu sprijinul instituțiilor publice să putem să construim o echipă care să facă performanță și spectacol.
 Iar o a treia măsură pe care v-o propunem astăzi este aceea de a bloca practic orice fel de majorări de salarii in regiile subordonate, având în vedere faptul că există acordul, există discuții pentru a majora cu 2-3 procente, 4 procente in etapa a doua a anului acesta salariile, dat fiind situația economică pe care o traversăm si pe care o vedem cu toții, propunem deci blocarea oricăror majorări de salarii în regiile subordonate, pentru că ele sunt subvenționate de către consiliul municipal și de asemenea mandatarea conducerii regiilor sa negocieze cu sindicatele, mă refer aicea în special la Electrocentrale, moficări la contractele de muncă în așa fel încât anumite prevederi care astăzi nu au nici o acoperire, în normalitate și în realitatea economică sa fie modificate, pentru ca drepturi salariale stipulate in anii energetici să fie aduse astăzi în realitate.
Vom propune deci, la ședința de la sfârșitul lunii august, o rectificare de buget, cel mai probabil într-o ușoară formulă negativă, cu o restructurare a cheltuielilor in așa fel încât banii pe care –i economisim prin aceste măsuri să-i putem direcționa, așa cum v-am spus, către zone care generează dezvoltare în municipiu.
Cam acestea au fost argumentele legate de acest proiect de hotărâre. Dacă dvs. mai aveţi întrebări legate de aceste măsuri, dacă sunt alte chestiuni, vă stau la dispoziție.
 
Dl. Petruț Vasile – consilier local
Referitor la FC Bihor, sunt de acord cu majoritatea propunerilor, însă am o întrebare. Dacă echipa rămâne în B si ar selecta oameni din județ, din echipele județene care le avem, care ar veni pentru o diurnă minimă, poate cazare nici nu ar trebui sau mă rog, o cazare modestă, pentru alte beneficii salariale care să zicem că s-ar încadra în bugetul auster care ar trebui să funcționeze și s-ar lipsi de vedete, nu ar fi mai benefic să joace in B? Poate chiar să se salveze, pentru că vin unii și joacă pe gratis, numai din dorința de a juca în B, sau mă rog, din spirit de patriotism județean sau local. Întrebarea mea, cu toate că nu sunt chiar așa de expert în sport, este una de a menține echipa în divizia B si poate chiar de a o salva cu anumite valori din județ care nu le cunoaştem și care ar veni spre noi. Mulțumesc!
 
Dl. Mureșan Ovidiu –consilier local
Am să încep cu FC Bihor, dat fiind faptul că antevorbitorul meu sa referit la acest subiect si pe urmă am să încerc să mă refer la partea de mandatare a conducerii regiilor pentru renegocierea contractelor colective de muncă.
După părerea mea, că în momentul în care noi înscriem echipa in liga a patra, mare parte din acțiunile pe care ni le-am propus în momentul în care am aprobat bugetul anului ce țin de promovarea orașului, mă refer la promovarea ca imagine, va avea automat un deficit de imagine. Deci nu putem, părerea mea, nu putem să acceptăm ca o echipă fanion a județului să o aducem in liga a patra sa joace cu Cefa, cu Țețchea sau cu nu știu cine. Deci chiar trebuie sa avem o echipă fanion, trebuie să ne gândim la niște soluții într-adevăr pentru a restrânge cheltuielile, dar trebuie să menținem echipa în divizia B. Oricum este rușinos, și aicea nu ne facem culpa pentru că suntem la nici un an de mandat, pentru că atâtea mandate s-a acceptat situația ca Oradea și Bihorul, la momentul respectiv, cu creșterea si potențialul economic să nu aibă echipă în divizia A și orașe ca Mioveni și altele care nici nu le găsești pe hartă, aveau echipă de liga I. Mi se pare chiar prea drastic pasul să înscriem echipa in liga a patra. Acesta e un aspect. Al doilea aspect, vreau să-l informez pe dl. primar că plata orelor suplimentare nu este un spor cu caracter facultativ. Atâta timp cât muncitorul de la regia repectivă este chemat sâmbăta, duminica și sunt unități cu foc continuu, eu mă îndoiesc că în contractul lor colectiv de muncă, la spor pentru ore suplimentare, plata orelor suplimentare este catalogat ca un spor cu caracter facultativ. Sunt de acord să reducem cheltuielile, mare atenție să nu afectăm prea mult personalul de execuție și mai mult personalul de conducere. Situația economică, vreau să va spun că se repercutează mai mult asupra, si stiti foarte bine, mai mult asupra personalului cu venituri mici si acesta este personalul de executie din aceste regii și în momentul în care se renegociază contractul colectiv de muncă sa nu ajungem pe urmă în situația în care sa apărem ca litigii de muncă prea multe la aceste regii. Dar rămân la obțiunea că trebuie în mod necesar personalul de conducere să fie afectat de aceste măsuri. Daca ne-am referi la regiile din subordinea Consiliului Local, neapărat să avem în vedere stimulente și tot ceea ce înseamnă să le redimensionăm atât pentru acele regii cât și pentru personalul propriu din primărie, de conducere, ca să nu mai ținem prima pagină a ziarelor de câte ori dam câte un stimulent trimestrial si de acolo în colo cred că se știu lucrurile. Deci personalul de execuţie să fie, punctul nostru de vedere al PSD, să fie cel mai puțin afectat de aceste măsuri.
 
Dl. Ile Cristian – consilier local
Aș vrea să întreb, dacă aceste trei măsuri, cu cât din scăderea veniturilor, dacă acoperă în totalitate cât ați previzionat dvs. ca vor scădea veniturile sau din ele, și a doua întrebare ar fi, dacă la contractele de joc ale fotbaliștilor de la FC Bihor li se reziliază de drept contractul dacă echipa este în divizia C sau dacă este în divizia C noi suntem obligați să dăm tot 1500 de euro acelui jucător, dacă nu este stipulată o clauză - ca in ce divizie este clubul, el îți ia banul cu cât a semnat și nu ne ajută cu nimic.
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
Aș vrea să răspund într-o ordine cronologică. Jucătorii sunt liberi să plece cei care doresc, dar ca să-l citez pe unul dintre ei, ,,o sa găsească cu greu proști care sa le plătească salarii de 1500 de euro fără să joace”. Din punctul nostru de vedere jucătorii care doresc să plece, care au acele salarii mari, pentru că Clubul FC Bihor nu mai poate să-i plătească, pentru că încercăm să construim o echipă formată pe baza juniorilor din județul Bihor sau a altor fotbaliști din județul Bihor cu care să nu mai avem acele cheltuieli suplimentare legate de ex. de cazare, pe care trebuie să o suportăm, de 150- 200 de euro pentru un jucător caree venit din altă parte. Îi așteptăm să plece, dacă doresc, le-am explicat că situația este din păcate generală în fotbalul românesc și dacă găsesc alte cluburi care –i plătesc mai bine, este foarte bine. Din punctul nostru de vedere, discutând la nivelul conducerii clubului s- a căzut de acord să li se semneze în orice moment că sunt liberi de contract si toti jucatorii care au venit acum au venit liberi de contract, pentru că asta este situația. Piața fotbaliștilor este astăzi, hai să spunem, ca și piața imobiliară, a căzut in totalitate. Dacă însă fotbaliștii care se pretind foarte valoroși, nu sunt conștienți de acest fapt și nu acceptă o realitate economică, în așa fel încât să poată merge mai departe, n-au decât. Nu putem pentru 20 de oameni care țin neapărat sa ia peste 1000 de euro fără să avem performanță, să cheltuim zeci de miliarde din bugetele consiliului județean și municipal, numai de această chestiune. Aceste contracte cât timp suntem în această formulă nu le putem negocia decât cu acordul părților. Intrarea in divizia C, deci intr-o divizie inferioară permite renegocierea acestor contracte, iar cei care vor dori să plece vor fi liberi sa plece, iar la ceilalți în mod evident contractele vor trebui reduse cu 30-40% cei care vor dori să joace, dat fiind nivelul de reprezentare. Dacă sunt atâta de buni pe cât pretind, vor urca in divizia B imediat, in primul an competițional, dacă valoarea va fi dublată de realitate, valoarea clamată cel puțin. Vom constata acest lucru, vom vedea care este situația practic. In ceea ce privește abordarea pe care dl. Mureșan a propus-o, e o abordare de tip politic, evidentă, dvs. ați simțit-o cu toții, vă pot informa, fără să fim politici, că în dispoziția primarului cu privire la anumite drepturi din Primărie, au fost anulate salariile de merit numai personalul de conducere, deci venim în întâmpinarea dorinței dvs. d-le Mureșan, iar în ceea ce privește anularea unor măsuri, eu aștept și ca partea de guvern pe care o reprezentați să susțină adoptarea măsurilor necesare pentru România. V-am spus, degeaba ieșim la televizor în fiecare seară, cântăm hiturile ,,pușca si cureaua lată ce sporuri si alte... aveați o dată”, dacă acest hit nu este transformat în lege, indiferent cine cântă hitul, altfel nu avem ce sa facem si așa cum spuneați dvs. o sa apărem o data la trei luni de zile în ziare, cât suntem noi de rai cei de la Primăria Oradea sau de la primăriile municipiile reședință de judet din toată România, care suntem in această chingă legală și pe care Guvernul dacă constată ca această situație este proastă si așa și este, în mod normal ar trebui să ia niște măsuri în așa fel încât facultativ, fiecare, functie de posibilități reale sa le poată acorda sau nu, in parte, sau să le anuleze total. Sunt niște realități, niște cheltuieli importante. Aceste reduceri nu acoperă scăderea de venituri, este cât se poate de clar si v-a