Proces verbal din 09.04.2009

PROCES VERBAL ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 09 APRILIE 2009
PROCES VERBAL ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 09 APRILIE 2009
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Mihai Groza, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Pasztor Sandor, Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, Felea Ioan, Cherecheş Florica, Luca Dorel şi Mercea Pavel.
 
             Lipseşte dl cnsilier Mureşan Ovidiu.
 
Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Călin Hirţe – consilier Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef serviciu juridic Direcţia Juridică, dl. Mihai Goidaci – director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, d-na. Benyovski Tunde – A.I.O., dl. Pârv Gabriel – Serviciul Terenuri AIO, dl. Ghitea – director Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Crăciun Leucea – director Poliţia Comunitară, d-na. Natalia Gherman – consilier juridic Poliţia Comunitară, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media, d-na. Adina Madar – director A.S.C.O., mass-media, etc.
 
Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            D-nelor şi d-lor consilieri a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local pentru astăzi 09 aprilie 2009. din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi 25, lipseşte motivat dl Mureşan Ovidiu fiind plecat în delegaţie, iar dl Felea am înţeles că vine, soseşte pe parcursul lucrării şedinţei. Nu este plecat în delegaţie. Din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie, revin sunt prezenţi astăzi 25 suntem în situaţia de a putea adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu majoritate simplă. Vă rog să-mi daţi voie să dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă dl Cupşa.
 
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Bună ziua d-nelor, d-lor, o să vă consult în ceea ce priveşte borderoul pe care-l aveţi în faţă, dacă aveţi discuţii în legătură cu ordinea de zi.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            D-le preşedinte vă cer să-mi acordaţi preţ de un minut pentru a putea face o declaraţie publică.
 
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Am pornit ceasul d-le Corcheş.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte am să-mi permit să fac această declaraţie publică de aici pentru a nu sta cu spatele faţă de nimeni din sală. Onorată audienţă ne aflăm azi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local, şedinţă în care reprezentanţii orădenilor şi aici mă refer la consilierii locali, vor dezbate bugetul municipiului Oradea, buget care a aut nevoie de aproape 4 luni de zile pentru a putea veni pe masa celor care trebuie să-l aprobe şi totodată să şi-l asume. Am cerut în repetate rânduri executivului atât eu cât şi colegii mei să grăbească aprobarea bugetului dar în condiţiile actuale am putea spune că mai bine mai târziu decât niciodată. Cu toate că vă prezint public nemulţumirea faţă de executivul primăriei municipiului Oradea, executiv reprezentat de primar, viceprimari, directori direcţiilor din cadrul Primăriei şi preşedinţii comisiilor de specialitate care refuză să înţeleagă că această instituţie, este o instituţie publică şi nu un SRL sau un SA. Am să folosesc toate mijloacele legale şi am s-o fac ori de câte ori va fi nevoie pentru a le reaminti celor anterior menţionaţi că noi consilierii avem datoria de a lua la cunoştinţă măcar materialele pe care le dezbatem, să luăm act de ele, de a primi lămuriri suplimentare, pentru ca atunci când aprobăm o hotărâre, care devine o lege locală să o facem într-un mod responsabil. În contextul celor prezentate solicit public executivului respectarea legii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, totodată să înceteze în Primăria Municipiului Oradea aplicarea administraţiei publice locale după ureche sau bunul plac, să-şi revizuiască atitudinea nu faţă de mine, nu faţă de grupul PD-L din consiliul local ci faţă de orădeni în slujba cărora se află. Cetăţeni ai municipiului Oradea care trebuiesc trataţi cu onoare şi demnitate nu ca mijloace ce slujesc dorinţele dictatoriale ale unora. În cazul în care aceste, acestor solicitări nu li se va da curs ne rezervăm dreptul de a participa în viitor la şedinţele consiliului local numai la acele puncte care considerăm că întrunesc condiţiile legale. Vă mulţumesc.
 
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Revenim la ordinea firească a şedinţei, trebuie să vă anunţ că materialul de la capitolul III AIO – TERENURI, punctul 4 curent, a fost retras de către executiv, drept urmare dacă nu mai sunt discuţii în ceea ce priveşte ordinea de zi vă supun la vot ordinea de zi aşa cum ea a fost modificată prin retragerea materialului cu numărul curent 4.
Cine este pentru? 24 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere.
            Vă mulţumesc.
 
            CAPITOLUL I. DIRECŢIA ECONOMICĂ
 
PUNCTUL 1. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2009
                                                
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Am asistat acum aproximativ o oră la comisia de specialitate în acre trebuia dezbătut în mod responsabil şi într-un mod profesionist bugetul local. Am avut o întrebare adresată d-lui director pe care o s-o şi repet, dacă partea de venituri din bugetul pe care noi azi îl dezbatem şi probabil aprobăm, dacă partea de venituri reprezintă, nu ştiu exact cum să o numesc, dacă e responsabil faţă de partea de venituri pentru că din punctul meu de vedere şi este şi firesc să fie aşa de aici placă toată discuţia pe partea de buget a municipiului Oradea, pe partea de venituri unde sesizăm totodată că principala sursă de venit este cea pe care o plătesc cetăţenii, mă rog probabil trebuia insistat un pic şi pe alte domenii. Ce mi s-a părut interesant, încă o dată repet, din ce şi timpul pe care l-am avut la dispoziţie pentru a studia materialul, material care a apărut doar ieri pe site-ul Primăriei, sigur a fost şi o dezbatere publică dar este o altă discuţie, aş dori să întreb, faţă de, încă o dată repet pe partea de venituri, faţă de donaţii şi sponsorizări unde pe anii 2008 a fost planificat 100.000 lei, execuţie pe anul 2008 cu rectificat 11.578 lei, şi pe anul 2009 din nou 100.000 lei planificaţi şi avem o creştere cu 784%, extraordinar aspect, problema este să nu ne trezim că vom ajunge să avem parte executată la fel ca şi cea din 2008 dacă nu şi mai puţin. Avem la capitolul venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat planificat pe 2008, 26 de milioane, parte executată pe 2008 rectificat, 25.572.289 lei, iar planificarea pe 2009, 27.500.000 lei cu o creştere de 8% am putea spune plauzibilă, doar că banii din aceste vânzări a unor bunuri aparţinând domeniului privat nu am certitudinea că vor şi veni şi aici mă refer la cele 6.093.223 lei care a reprezentat negocierea secolului şi iată că de un an de zile banii nu apar. La capitolul buget – fonduri externe nerambursabile, stimaţi consilieri am avut pe anul 2008 rectificat 25.477.670 mii lei. Execuţia pe 2008 876.942 lei, iar pe 2009 venim cu o planificare cu o creştere de 4.484 lei şi avem o planificare de 40.200.000 lei. Nu pot decât să sper şi să vă doresc succes dar mi se pare având examenul din anii anteriori, mi se pare chiar exagerat. În aceste condiţii din punctul meu de vedere partea de venituri planificată pe 2009 este total nerealistă, şi nu cred că începând de aici va putea exista o execuţie pe anul 2009 a bugetului o execuţie corectă şi coerentă a bugetului pe 2009.
 
            Dl Hossu Bogdan – consilier local
            Împreună cu grupul consilierilor PSD am studiat acest material în privinţa bugetului şi am dori să facem o serie de amendamente în privinţa investiţiilor pe care primăria doreşte să le realizeze în această perioadă. În urma consultărilor pe care le-am avut cu populaţia am dori să propunem cuprinderea în investiţiile pe care urmează să le facă Primăria şi anume: asfaltarea trotuarelor şi a parcării din zona str. Tuşnadului, şi realizarea în acel loc a unei drenări pentru apa pluvială, asigurarea iluminatului public, a canalizării şi a apei curente pe str. George Bacalogu, este vorba despre Cartierul Tineretului care nici la această oră nu are nici drum, nici lumină, nici canalizare, iar asfaltarea str. Oneştilor care a fost distrusă în urma traficului greu datorită devierii, asfaltarea str. Gh. Pop de Băseşti din P-ţa Devei până unde este Şcoala Avram Iancu, finalizarea parcului de joacă din zona Alcatel, pentru început introducerea canalizării şi a apei potabile pe str. Piscului, unde la fel este o problemă, unde avem şi o casă de tip familial şi la ora actuală nu există nici apă nici canalizare în acea zonă, iar după aceea, aceasta este vorba de investiţii, am dori în continuare asigurarea finanţării pentru cele două grădiniţe după cum s-a votat în proiectul de hotărâre adoptat în urmă cu două luni de zile pentru cele două noi grădiniţe din municipiul Oradea, acordarea tichetelor cadou pentru personalul nedidactic din municipiul Oradea, este o problemă care de mult timp este în acest municipiu, personalul nedidactic dl Luca din municipiul Oradea, nu ndidactic, acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun aparţinând OTL Oradea pentru şomerii din acest municipiu considerând că în acest moment oamenii trebuie să se deplaseze pentru a-şi găsi un loc de muncă, iar pentru mulţi dintre ei să plătească trei lei sau 6 lei în cursul unei zile pentru a se putea deplasa reprezintă o sumă destul de mare, amenajarea bazei sportive din interiorul Liceului Lucian Blaga, este o zonă foarte frecventată de către copii şi la ora nu este o bază sportivă care să poată deservi interesele copiilor de acolo iar pe viitor urmează când vom discuta restul bugetelor să venim şi cu alte propuneri.
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            Aş dori să fac câteva referiri asupra cifrelor cuprinse în buget, mai exact punctual: anexa 3.2 întâmplător cunosc şi tarife şi cât costă un km de drum la două benzi, la patru benzi şi aşa mai departe. Mă refer la anexa 3.2 modernizare străzi punctul 7 G „reabilitare DN 79 intravilan municipiul Oradea”, ştiu segmentul care este intravilan pentru noi iată din anexă 3 milioane de RON înseamnă 30 de miliarde în bani vechi, în timp ce Matei Corvin o stradă mult mai lungă inclusiv intravilan e 3.600.000 RON. Deci din punctul meu de vedere analizând preţurile ştiind că este doar o reabilitare şi nu este un drum nou că imediat ne apropiem de Behtel cu tarifele consider că este o sumă exagerată, reabilitarea lui DN 79 cuprinsă în buget adică 3 milioane de RON propun după ce vom avea SF-ul să îl avem spre aprobare, spre discuţie şi apoi spre aprobare, urmând ca apoi să venim cu o rectificare de buget. Tot aşa PoD-ul din centru nu pot să spun că este mult, este puţin, SF-ul va spune dacă este mult 800.000 RON apoi un lucru absolut frapant giraţia din str. Nucetului adică 6 miliarde de lei vechi o giraţie mică acolo în str. Nucetului chiar dacă se fac acele intrări ştiu cât costă şi o giraţie mai nouă întâmplător sau nu m-am ocupat de acest lucru. Tot punctual anexa 2.2 la indicatoare străzi, tăbliţe, la cap. IX.4 interesant este că municipalitatea plăteşte un milion de lei vechi pentru o tăbliţă pentru indicatoare de stradă. Chiar dacă acea tăbliţă este deja amplasată la intersecţia unor străzi, chiar dacă este amplasată pe un stâlp, cât costă stâlpul, cât costă tăbliţa, vopsitul şi aşa mai departe, montajul, am constatat cu surprindere că este un preţ cu până la 25% mai mare decât preţul practicat de piaţă.
 
            D-na Coste Adelina – consilier local
            Punctual voi lua şi eu, anexa nr. 2 la structura cheltuielilor operaţionale, punctul d pentru sport şi cultură, aş vrea să mi se spună cum s-a întemeiat calculul pentru această sumă ţinând cont că în anul 2008 a fost alocat 4.909.290, pentru 2009 este prevăzut 5 milioane iar pentru această parte la sport există două secţii nou create de scrimă şi atletism, mă întreb cum vor funcţiona şi cum vom dori să obţinem performanţă pentru aceste două noi secţii ţinând cont de faptul că creşterea este de numai 1%. La anexa 2.1 la programul de activităţi de întreţinere spaţii verzi, ştiu că va fi în data de 10 aprilie o întâlnire deoarece conducerea primăriei doreşte să dea în concesiune întreţinerea spaţiilor verzi, vreau să mi se spună cum se vor reduce în acest sens pentru că nu-şi mai găsesc rostul aceste cheltuieli, aici sau va exista o rectificare de buget negativă? Iar la subvenţiile pentru OTL la punctul g tot din anexa 2 din moment ce subvenţiile sau de ce au crescut subvenţiile pentru OTL în timp ce ei au crescut OTL-ul respectiv a crescut preţul abonamentelor cu 25% prin preţul unic de abonament.
 
            Dl Pasztor Sandor – consilier local
             D-le preşedinte permiteţi-mi o reacţie la cele spuse mai înainte de dl Groza că a zis că este expert în drumuri etc... eu în 2006 am participat personal şi am studiat proiectul de pe Matei Corvin cred că o lună şi dacă vrem detalii despre acel proiect şi am scos între timp, proiectul de pe Matei Corvin este 9.milioane 470 şi ceva de mii de lei din care CM e vreo 8 milioane şi ceva, iar DN 19 partea aceea încă este 2 milioane şi ceva aproape trei miliaone de lei. Deci practic aici este o cotă parte din acele drumuri. Deci probabil a trebuit să se încapă dacă vă uitaţi la acel capitol ce înseamnă să încapă acei bani care intră pe banii pe care-i luăm împrumut pentru ştiţi foarte bine pentru POR acolo. Deci nu avem cum să comparăm DN 79 intravilan cu Matei Corvin DN 19, nu comparăm bine. Deci am vrut numai o corectare să vin pe partea asta. Mulţumesc.
 
            Dl Fleisz Ioan – consilier local
            De fapt analizând proiectul bugetului municipiului Oradea pe 2009, eu aşa văd că este unul care tinde spre echilibru, dar totuşi sunt şi unele probleme, un singur exemplu aş da că sumele alocate pentru finanţarea programelor culturale, mediu culte şi sportive deci pentru organizaţiile civile au scăzut aproximativ la jumătate faţă de 2008. evident cunoaştem toţi situaţia economică generală nefavorabilă, ca şi faptul că putem, această situaţie poate fi remediată parţial la viitoarele rectificări bugetare, totuşi consider că oarecum neglijarea organizaţiilor civile a culturii sau a cultelor nu poate fi o situaţie normală la Oradea unde există tradiţii vechi în această privinţă deci acest sprijin a existat în tot secolul 20 şi ştim că s-a revenit din 2001 la acest sprijin care este foarte important. Totodată aş mai spune că de fapt aceste exemple ne face ca să tindem ca să mărim finanţarea acestor ONG-uri în sensul că ar trebui ori la o rectificare ori în curând să stabilim un procentaj pentru asemenea acţiuni, eu m-aş opri la procentajul de 2% care este oarecum la un nivel naţional reglementat şi ca să termin practic nu este o obligaţie atât legislativă a oraşului de a sprijini aceste domenii ci mai ales este o obligaţie morală faţă de locuitorii oraşului fiind-că numai aşa putem clădi un parteneriat adevărat între Primărie şi societatea civilă. Vă mulţumesc.    
 
            Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
            D-le Groza dacă-mi permiteţi, dacă doriţi doar să răspundeţi domnului Pastor, deci iniţiând aici un duel verbal...
 
            Dl Groza Mihai Dan - consilier local
            Trebuie este...
 
            Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
            Iertaţi-mă trebuie să vă abţineţi. Dacă aveţi alte propuneri sau alte observaţii legate de acest buget o să vă dau cuvântul.
           
            Dl Groza Mihai Dan - consilier local
            Mulţumesc. Este dreptul meu să iau cuvântul în şedinţă. Nu mi-l puteţi lua. Nu fac nici o polemică de la acest microfon şi am spus, orice luare de cuvânt din punctul meu de vedere trebuie să fie constructivă. Dezbatem aici bugetul municipiului Oradea. Îi mulţumesc punctual d-lui Pasztor pentru că a spus că într-adevăr nu se poate compara DN 19 cu DN 79, acelaşi lucru l-am spus şi eu. Dar dacă ne uităm la preţ trei milioane şase sute cu trei milioane, lungimea lui Matei Corvin şi intravilanul lui DN 19 faţă de DN 79, la preţ este comparabil egal. Aici am vrut eu să trag un semnal de alarmă şi îi mulţumesc d-lui Pasztor că a recunoscut acest lucru. Mulţumesc frumos.
 
            Dl Luca Dorel - consilier local
            Mulţumesc. Anexa 2 structura cheltuielilor operaţionale, secţiunea B învăţământ aş dori să întreb dacă în suma prevăzută pentru cheltuieli de personal s-a ţinut cont de sumele pe care anual le are de plătit Primăria pentru distincţia şi premiul Gheorghe Lazăr, anul trecut au fost în sumă de 480.900 dacă îmi amintesc eu bine, şi de asemenea dacă s-a ţinut cont de atribuirea tichetelor cadou. Sigur suma este destul de mare două milioane şi ceva de lei, atribuirea de tichete cadou este prevăzută în contractul colectiv la nivel de ramură, şi s-ar putea să avem o problemă cu sindicatele care să acţioneze în instanţă neatribuirea acestor tichete cadou. De asemenea aş dori să pun o întrebare referitor la bugetul Poliţiei Comunitare unde apare la un moment dat, server reţea internă - cameră de supravegheat, 120.000 lei. Un miliard două sute de milioane. Un astfel de server pot să vă spun că deserveşte câteva sute de calculatoare şi câteva sute de camere de supravegheat. Ce nevoie are Poliţia Comunitară de un astfel de server. Un calculator care costă în jur de 40 milioane poate deservi până la 40 de camere de supravegheat. De asemenea tot relativ la bugetul Poliţiei Comunitare dacă ne uităm mai sus se cumpără calculatoare în valoare de 11.500 lei, asta înseamnă maxim opt calculatoare de calitate medie. N-are nevoie în aceste condiţii pentru a deservi aceste opt calculatoare de un server de un miliard două sute de milioane. Cred că acolo s-a greşit cu un zero.
 
            Dl Florea Eduard - director Direcţia Economică
            Voi încerca pe cât posibil punctual să răspund şi în măsura în care colegii din direcţiile de specialitate vor putea completa în special pe partea de obiective de investiţii îi rog să intervină şi dânşii. Legat de venituri şi de realitatea lor am spus şi în comisii, am avut o abordare cât se poate de prevăzătoare a lor, drept urmare veniturile proprii sunt în scădere, ele reprezintă ceea ce municipalitatea poate dirija să spunem sub aspectul atragerii lor şi sub aspectul cheltuirii lor. Toate celelalte categorii de cheltuieli care au fost amintite care par poate în buget că ar fi supradimensionate este vorba de prelevări de la buget de stat, de fonduri nerambursabile, toate sunt cu destinaţie specială. În măsura în care nu vor fi realizate veniturile nu vor fi realizate nici obiectivele din care se finanţează. Ca şi o comparaţie, bugetul anului precedent realizatul faţă de realizat, da avem o creştere de 37% faţă de planul anului trecut avem o creştere de doar 5% ceea ce justifică să spunem realitatea bugetului. Legat de cheltuielile pentru Clubul Sportiv Municipal, Clubul Sportiv Municipal ca şi instituţie publică a beneficiat de accea-şi abordare din punct de vedere al fundamentării cheltuielilor de funcţionare. Adică o reducere cu 15% potrivit ordonanţei, Hotărârii de Guvern referitor la unele măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Deci altfel spus sau diminuat cu 15% prevederile anului precedent, iar cele două noi secţii au primit sume în întregime aşa cum s-a fundamentat. În plus Clubul Sportiv Municipal beneficiază dacă nu mă înşel de la 1 aprilie de bazele sportive ca şi administrare de venituri. În măsura în care s-a avut în vedere acest lucru în sensul că vor avea surse suplimentare. Ele se regăsesc în bugetul activităţilor autofinanţate. Privitor la subvenţia la OTL, deci OTL este subvenţionat în două poziţii sau prin două categorii de subvenţii. E vorba de subvenţia de cheltuieli materiale care vine să închidă bugetul OTL-ului sub aspectul egalităţii venituri-cheltuieli, şi pe linia categoriilor sociale pentru care se subvenţionează abonamentele. Am încercat în acest an o compensare între cele două în sensul de a da o sumă mai mică pe partea de subvenţii pe tarife şi o sumă mai mare pe subvenţia de activitate. Compensându-le pe cele două creşterea este de aproximativ 20% şi este determinată în special de partea de investiţii derulate în anii precedenţi, e vorba de liniile de tramvai, e vorba de tramvaiele achiziţionate care generează un amortisment se regăseşte în costuri şi trebuie acoperit bugetar. Referitor la sumele pentru ONG-uri este o completare la material încă o sumă de aproximativ un miliard două sute de mii lei vechi suplimentată, orice sursa care o vom putea identifica o vom dirija şi către acest domeniu. Referitor la distincţiile şi premiile acordate cadrelor didactice ele sunt în categoria cheltuieli de personal incluse aceste sume, în privinţa tichetelor în schimb ele nu sunt cuprinse, abordarea nu numai a municipalităţii orădene ci şi a altor municipalităţi referitor la aceste tichete cadou a fost datorită faptului că angajatorul pentru sistemul de învăţământ figurează ca fiind Inspectoratul şi aceste tichete au venit pe linia negocierii sau unui protocol încheiat între Inspectorat şi sindicat, iar sumele au fost să zicem negociate în numele primăriilor, este o abordare a mai multor municipii în special a Asociaţiei Municipiilor din România de a nu cuprinde aceste sume din bugetele primăriilor şi de a forţa putem spune obţinerea acestor sume suplimentare pe linia bugetului de stat. Cam atât aş putea eu, am identificat punctual, colegii dacă legat de obiectivele dânşilor au comentarii.
 
            Dl Jarca Horia - Augustin - director Administraţia Imobiliară Oradea
            Eu aş dori să răspund d-lui consilier Hossu vis a vis de solicitarea dânsului pentru cele două noi grădiniţe le-am cuprins în proiectul sau în prevederile bugetare, prima dintre ele este într-adevăr cuprinsă la lucrări în continuare, pentru că proiectul era derulat, acum proiectul este finalizat, urmând ca după aprobarea bugetului să parcurgem procesul de licitaţie, cel de-al doilea este cuprins la lucrări noi Grădiniţă nouă str. Louis Pasteur nr. 88 conform promisiunii 9 miliarde din aproximativ 18 cât este valoarea finală.
 
            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local
            În cadrul discuţiilor, într-una din multele discuţii pe tema bugetului am solicitat criteriile de performanţă ale CSM-ului, tocmai pe acest motiv fiind-că se pare că banii sunt puţini mai puţini decât anul trecut, mi s-a comunicat în scris criteriile stabilite pentru 2008 şi realizările. Că s-au realizat şi care au fost acestea. Eu am solicitat să vedem care sunt criteriile de performanţă pentru anul 2009 având în vedere că discutăm bugetul pe anul 2009. şi într-adevăr prin introducerea celor două secţii de atletism şi de scrimă e posibil ca unele dintre celelalte secţii să sufere o reducere a bugetului, având în vedere criteriile de performanţă să zicem aşa nu au fost îndeplinite chiar şi în anul 2008. ca atare aş atrage atenţia managementului din cadrul CSM-ului să fie foarte atent la distribuirea acestor sume şi secţiile care nu sunt performante, deci consider că o performanţă de a rămâne în ligă chiar pe ultimul loc datorită faptului că se extinde numărul de echipe nu pentru faptul că am reuşit eu să promovez cu două, trei locuri mai sus, nu este o realizare a performanţei. Ca atare e posibil ca la acele secţii să ridicăm un pic bugetul pentru anul respectiv. Am mai primit o adresă, am constatat tot în cadrul acestei şedinţe că Oradea are câteva blocuri construite înaintea anilor 1950 se pare că sunt în număr de 3, din anii 1938. Mi s-a răspuns în scris printr-o notă internă prin care mi se comunică ce am constatat de fapt. Rugămintea mea a fost să se facă adresă la Guvern că probabil sunt şi alte localităţi prin care mai sunt astfel de tipuri de blocuri şi să vedem care sunt posibilităţile de a cuprinde şi aceste blocuri în programul de reabilitare termică. Mi s-a răspuns că pentru blocurile construite înainte de anul 1950 nu există cadru legal. Păi asta ştiam foarte bine. Tocmai de asta am solicitat să se facă o adresă scrisă către guvern. Mulţumesc.
 
            Dl Popa Claudiu - consilier local
            Două interpelări aş dori să am. Prima este pentru dl Cosma dacă este cumva în sală de la RAPAS, a nu e. Consider o formă de respect să fii la votarea bugetului propriei regii să fii în sală la Consiliul Local. Legat de RAPAS, am văzut că există practic o mărire a subvenţiei la RAPAS cu 18%. E interesant că în acelaşi context şi la OTL mărim cu 35% subvenţia atâta timp cât am crescut preţul abonamentului cu 25%. La fel şi la RAPAS mărim cu 18% atâta timp cât duminica nici nu se încasează bilete. E interesantă gândirea bugetară acolo în Piaţa de Vechituri în Bazar. O a doua interpelare este pentru dl Jarca. D-le Jarca cum aţi ajuns să plătim pentru un studiu de fezabilitate 3 miliarde 350 lei pentru parcarea pe Primăriei? Este un preţ pe care se face şi SF şi PT.
 
            Dl Luca Dorel - consilier local
            N-am primit nici un răspuns referitor la serverul de la Poliţia Comunitară ce deserveşte un server de 1 miliard două sute?
 
            Dl Leucea Crăciun - director Poliţia Comunitară Oradea
            D-nelor şi d-lor consilieri vă mărturisesc că serverul în discuţie nu este pentru calculatoare. Este pentru sistemul de monitorizare video opt puncte din interiorul Poliţiei Comunitare, de asemenea acest server sau mai exact la el vom aduce camerele care există deja în municipiul Oradea. Deci el este proiectat şi eu ştiu stabilit ca să fie achiziţionat pentru a ne racorda şi noi la sistemul de monitorizare video pe care îl are şi Poliţia Municipiului Oradea. Iar calculatoarele nu sunt în număr de opt ci sunt în număr de cinci şi sunt performanţe o greşeală de percepţie probabil.
 
            D-na Coste Adelina - consilier local
            Da mulţumesc. D-le preşedinte nu am primit nici un răspuns referitor la cheltuielile privind întreţinerea spaţiilor verzi. Citind în caietul de sarcini de pe site care a fost publicat toate activităţile serviciului public de întreţinere a parcurilor vor fi concesionate. Doresc un răspuns din acest punct de vedere.
 
            Dl Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică
            Există într-adevăr intenţia de a concesiona tot ce înseamnă parcuri şi spaţii verzi culoaruri din municipiul Oradea, suntem în acest moment în faza de intenţie şi am început o discuţie pe această temă, această concesionare nu se va face mâine şi oricum nu se va face gratuit. Adică aceste costuri noi sperăm chiar cu costuri mai reduse decât în prezent vor asigura întreţinerea acestor spaţii verzi. Deci nu vor fi concesionate în situaţia în care nu se va mai plăti nimic pentru această întreţinere şi suntem într-o fază de discuţii nu s-a postat nu s-a lansat în acest moment o procedură legală de concesionare a acestor spaţii. Este o discuţie. Aş vrea în acelaşi timp să răspund şi la problemele ridicate anterior în ceea ce înseamnă amenajarea sau realizarea unor lucrări aferente, mă rog străzile care au făcut obiectul discuţiilor au fost: Matei Corvin şi respectiv DN 79, fac precizarea că toate străzile care sunt cuprinse în programul, care vor fi bugetate în anul 2009 au studii de fezabilitate aprobate în anul 2007. Deci valorile sunt cunoscute de doi ani şi ca atare n-am inventat nimic în acest moment fac doar precizarea că aceste lucrări încep pe acest buget şi nu vor putea fi finalizate. De exemplu Matei Corvin, studiul de fezabilitate reactualizat înseamnă 108 miliarde în acest moment şi ca atare nu putem compara o parte din Matei Corvin cu o parte din DN 79. În ceea ce înseamnă tăbliţele aferente străzilor vă informez că potrivit datelor pe care le deţin în anii anteriori costurile au fost cam aceleaşi. Deci dacă erau cu 25% mai ieftine probabil că puteau fi achiziţionate şi în anul 2007 la aceleaşi preţuri dar oricum vom achiziţiona ceea ce este mai ieftin pe piaţă asta este cert. Au fost aceleaşi sume alocate la aceleaşi costuri, aceleaşi preţuri. O altă problemă la care vreau să răspund se referă la cele ridicate de dl consilier Hossu privind amenajarea unor parcări, programul început în acest an în diverse zone ale municipiului, ele vor fi cuprinse în programul general al municipiului, parcarea de pe strada Tuşnadului şi vor fi în cadrul sumei alocate în total pentru parcări din municipiu vor fi avute în vedere şi cele pe care le-a ridicat domnia sa. În ceea ce priveşte preţul giraţiei de la, din Piaţa Nucetului, în această sumă alocată este prins atât partea de proiect cât şi partea de execuţie. Privind suma de 6 miliarde că-i prea mică, că-i prea mare, oricum va fi o lucrare care va fi supusă licitaţiei, iar pentru comparaţie vă spun că pentru sensul giratoriu de pe Calea Aradului intersecţie cu Ibsen a fost 7 miliarde, iar giraţia de la oneştilor a fost 13. Deci nu ştiu dacă putem face neaparat o comparare strict la leu dacă e prea mare sau e prea mică. Va fi realizată conform procedurii de licitaţie care se va derula. În ceea ce priveşte str. Piscului va fi o problemă care a fost ridicată pentru realizarea reţelelor de apă şi canalizare, în programul finanţat de BERD derulat prin Compania de Apă Oradea sunt cuprinse în acest an lucrări sau în acest program mai bine zis ca să lucrări pentru realizarea alimentării cu apă şi a canalizării pe o lungime de 589 m liniari deci această problemă sperăm că va fi soluţionată urmând ca prin modernizarea străzii să rezolvăm şi problema colectării apelor pluviale.
 
Dl Mercea Pavel - consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte. Având în vedere că la unele instituţii de cult au început lucrările de amenajare, modernizare, reparaţii capitale, şi chiar investiţii din cauza lipsei de fonduri ele au fost oprite aceste lucrări şi aş propune să se aloce anumite sume în baza documentaţiei la beneficiar şi o să vi le spun. 250.000 ron Bisericii Betania, 150.000 ron Episcopia Greco-catolică Oradea, casa parohială Nufărul casa de bătrâni Oradea Olosig, Centru de copii şi tineret Anton Pan - cantina socială. De asemenea tot finanţarea pentru continuarea construcţiei la Biserica Greco-Catolică din Velenţa str. Fluturilor, şi Bisericii Tuturor Sfinţilor din Oradea, suma 100.000 ron. 200.000 ron pentru Biserica Albastră din vii tot reparaţii capitale. De asemenea aş mai propune realizarea iluminatului public în jurul Şcolii Dacia, modernizarea str. Soarelui, chiar am avut o întâlnire cu cetăţenii şi sunt într-o situaţie destul de grea, având în vedere că este un drum cu un strat de piatră foarte au început din cauza maşinilor foarte mari de tonaj greu care circulă pe acolo, le crapă casele. Zic modernizare înseamnă că aicea nu există instalaţii, utilităţi apă rece, apă caldă, canalizare şi aşa mai departe sau există dar de vreo 40 de ani. Făcute din banii lor deci acum vreo patruzeci de ani. De asemenea la Parohia Ortodoxă Ioşia Nord tot aşa continuarea lucrărilor din păcate aicea nu am făcut o evaluare a sumei care ar fi necesară pentru o continuare a acestor lucrări.
 
Dl Jarca Horia - Augustin - director Administraţia Imobiliară Oradea
Doresc să-i răspund d-lui consilier Popa studiul de fezabilitate pentru parcarea de pe str. Primăriei, într-adevăr asta este studiul este o lucrare contractată în anul trecut suma cu care a fost contractată este de 2,78 miliarde fără TVA. În comparaţie vă prezint două din celellalte parcări costul studiului de fezabilitate. Deci pentru parcarea de pe str. Independenţei Statuia lui Eminescu 2,7 miliarde fără TVA iar pentru parcarea de pe str. Braşovului aproximativ 2 miliarde fără TVA. Menţionez faptul că toate aceste studii de fezabilitate au fost achiziţionate cu cereri de ofertă.
 
Dl Petruţ Vasile - consilier local
Pentru investiţiile de la Electrocentrale v-aş ruga să reveniţi asupra proiectului care era cu încălzirea centrală pe str. Ion Musceleanu fostă Caişilor. Atunci votez şi eu bugetul.
 
D-na Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea
            Trei referiri la problemele ridicate. Legat de realitatea bugetului construit. Am luat în calcul numai acele venituri care să spunem pe bază realistă pot fi încasate. Pe de-o parte dacă am analiza separat atunci vedeţi că la veniturile proprii avem o scădere uşoară, având în vedere faptul că s-ar putea să ne întâlnim cu o anumită incapacitate de plată în ceea ce priveşte impozite şi taxe cu câteva procente mai jos decât anul precedent. În ceea ce priveşte acele venituri pentru că pe total bugetul se măreşte pentru că veniturile sunt cu 38% mai mari decât în 2008 aceste venituri se bazează pe de-o parte pe acele surse atrase pe care trebuie să le primim în urma proiectelor câştigate şi aici sunt sume destul de mari, 8 milioane de EURO la Cetate, pentru cele 19 străzi la POR, pentru Grădina Zoologică şi aşa mai departe, pe de altă parte ne bazăm pe acele venituri care conform cadrului legislativ ele trebuie să mai fie vărsate de la bugetul de stat. Deci practic bugetul este construit pe picioare realiste să spun aşa. Legat de cele solicitate de dl Mercea d-voastră vedeţi în material împărţirea acelor sume cu care putem în acest moment sprijini cultele, împărţim în raport cu procentul populaţiei Oradiei aparţinând diferitelor culte. Este criteriul cel mai acceptabil cred eu pentru că dacă întrebăm separat fiecare cult va spune că are nevoie de sume mult mai mari decât putem în faza aceasta şi cu aceste limitări ale bugetului să acordăm, iar legat de dl Cosma doar atât că din motive obiective, este plecat din localitate, dar este aici directorul economic, dl director tehnic dacă doriţi să adresaţi întrebări. Mulţumesc.
 
            Dl Groza Mihai - Dan - consilier local
Mulţumesc. Aş dori să-i adresez o întrebare d-lui director tehnic cu privire la acele plăcuţe 2.000 de bucăţi. Au fost executate şi montate, se face referire la acele plăcuţe care deja au fost amplasate în Oradea în Rogerius şi în alte zone, sau alte plăcuţe noi. Pentru că este un subiect dacă s-au achiziţionat deja, s-a făcut licitaţia şi atâta costa sau un alt subiect dacă cele 2.000 de plăcuţe ipotetic s-ar putea să coste 1 milion bucata.
 
Dl Ghitea Mircea - director Direcţia Tehnică
Posibilitatea achiziţiei unor plăcuţe noi. Deci este un preţ estimat pentru achiziţie. Oricum achiziţia acestor plăcuţe face obiectul viitorului acord cadru pentru tot ce înseamnă lucrările legate de stradal, lucrări de asfaltare, plombare şi acolo intră şi partea de plăcuţe.
 
Dl Huszar Istvan Eric - consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte, sigur este legat de acest subiect, aceste plăcuţe vor fi bilingve că avem hotărâre de consiliu local.
 
Dl Corches Dorin - consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte, sigur vor fi bilingve, dacă erau doar în română costau doar 500 de mii asa vor costa un milion dar asta e o altă discuţie. Am ascultat-o pe d-na viceprimar îi mulţumesc pentru explicaţiile aduse pe mine personal nu m-a lămurit, din punctul meu de vedere bugetul e construit iresponsabil şi irealist, ne bazăm pe anumite venituri prezumtive şi de acolo începem partea de subvenţii partea de cheltuieli. Acesta este punctul meu de vedere nu sunt convins, iar dacă e să discutăm de culte şi din prezentarea făcută de d-na viceprimar înţeleg că am satisfăcut nevoile tuturor cultelor în procent cu, mă rog, reprezentativitatea lor, pot să vă spun că din ce văd în proiectul de buget am împărţit sărăcia la mai mulţi care este o meteahnă si altora care au fost pe funcţii mai înalte. Să ajungem pentru a finanţa programele culturale dedicate cultelor cu 600 mii cu o scădere de 73% din punctul meu de vedere ar trebui să avem măcar bunul simţ să nu discutăm despre satisfacerea sau despre împărţirea banilor către culte.
 
Dl Delorean Ion Iulius - consilier local
Scuzaţi-mă n-am vrut să răspund dar sunt obligat să răspund pentru că am fost în comisia asta de ani de zile şi distinsul meu coleg nu are de unde să ştie că printre altele mie se datorează această chestiune că s-au dat bani nerambursabili de mai bine de opt ani de zile în acest municipiu, eu am făcut acel regulament prima dată înainte să apară legea 350. În Oradea, n-o să comentez suma, suma a fost repartizată de către cei care ştiu câţi bani intră în visteria acestei urbii, dar banii n-o să ajungă niciodată pentru nimeni. Nici mie nu-mi ajunge salarul, dar degeaba comentez că atâta am. În legătură cu cum se împart banii ştiţi foarte bine destinşi colegi că există o reglementare votată din 2006 de către Parlamentul României şi se cheamă Legea 350 cu privire la retribuirea sau atribuirea sumelor nerambursabile către ONG-uri şi entităţi bisericeşti. Nu eu am făcut legea Parlamentul. Toţi banii care până acuma s-au împărţit în acest oraş am lângă mine un fost primar al municipiului şi dânsul ştie foarte bine aceşti bani s-au împărţit de o comisie pe baza unor proiecte depuse la consiliul local care au fost publice şi anul trecut şi anii precedenţi. Eu cred că nu se va opera altfel nici în anul în curs. Totdeauna s-a luat în seamă ca un oraş european ca Oradea ce a fost totdeauna s-a încercat în limita posibilităţilor satisfacerea cerinţelor tuturor cultelor religioase în funcţie de numărul lor care trăiesc astăzi în Oradea. Eu atâta am vrut să vă spun şi cu chestia asta eu nu aş încerca să fac artă teatrală, asta aş lăsa la teatru. Mulţumesc.
 
Dl Zbucea Rareş - consilier local
Vreau să vă spun că am o deosebită stimă faţă de absolut toţi colegii mei, dar sunt şi bunicul meu a fost moţ şi am fost instruit cu o puternică tradiţie românească. Dar dacă este o problemă cu suma alocată pentru acele litere şi în limba maghiară eu propun dacă grosimea unei litere are 10mm spre exemplu să o facem de 5 mm ca să se poată scrie şi în româneşte şi în maghiară ca să coste la fel de mult. Şi spunând asta v-aş ruga frumos dacă am putea să trecem să votăm să facem ceea ce ar trebui să facem în şedinţa de consiliu pentru că eu spre exemplu muncesc, am un loc de muncă, mă cer de fiecare dată când este nevoie de la locul de muncă, pentru a veni la şedinţele de consiliu şi niciodată nu ştiu cât de mult durează şedinţa de consiliu pentru că multe lucruri care se discută în timpul şedinţei ar trebui să se discute în cadrul şedinţelor de comisii. Acest lucru nu ştiu de ce nu se întâmplă. Vă mulţumesc frumos.
 
Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă.
Am o rugăminte d-lor consilieri, d-nelor şi d-nilor consilieri, vă rog să vă rezumaţi atunci când luaţi cuvântul la materialul pe care-l discutăm, de asemenea toate propunerile pe care aveţi a le face să le faceţi printr-o singură luare de cuvânt. Altfel ne complicăm existenţa inutil şi vă rog.
 
Dl Pasztor Sandor - consilier local
D-le preşedinte numai două propoziţii, mulţumesc colegului Rareş, dl Corcheş nu ştie din păcate că colegii dânsului au votat acea hotărâre de consiliu local cu tăbliţele bilingve.
 
Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Mulţumesc pentru precizare.
 
Dl Popa Claudiu - consilier local
O să fiu foarte scurt practic ca şi de încheiere, d-na Biro spunea că acest buget este constituit n-am reţinut exact pe picioare sănătoase sau ceva de genul acesta, cred că ca o glumă fiind spus, cred că în memoria colectivă acest buget va rămâne constituit pe veniturile, picioarele de lut ale lui TONY Construct şi la cheltuieli pe tăbliţele de 1 milion de lei bucata. Mulţumesc.
 
Dl Corches Dorin - consilier local
N-am vrut să intervin şi nici n-o să mai intervin. Mulţumesc.
 
Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea
Stimaţi consilieri aş vrea să spun şi eu câteva chestiuni, în primul rând aş vrea să vă asigur că bugetul în forma în care este construit asigură funcţionarea tuturor instituţiilor Primăriei şi cele care sunt în subordinea Consiliului Municipal, în ceea ce priveşte alocarea cheltuielilor bunei funcţionări, a subvenţiilor şi a tuturor cheltuielilor necesare deservirii cetăţenilor municipiului Oradea. În al doilea rând că acest buget asigură susţinerea priorităţilor municipiului aşa cum au fost definite, în ceea ce priveşte asigurarea cofinanţării programelor europene şi cotei părţi din programele guvernamentale la care suntem parte, asigură de asemenea sumele necesare continuării investiţiilor pe proiectele de infrastructură aşa cum suntem parte la ele sau cum le dezvoltăm, de asemenea programul de izolare termică a blocurilor, proiectele de spaţii verzi, parcări, parcuri, în aşa fel încât după o evaluare pe care în toamna acestui an să putem evalua modul în care se derulează aceste programe şi partea de buget. Acuma. În ceea ce priveşte afirmaţii de tipul că acest buget este iresponsabil, nu doresc să intru în dispută, vă spun doar că bugetul guvernamental după o lună jumate de la votare a fost rectificat într-o formă consistentă, sigur în mod realist. Ca să fac nişte comparaţii cu rectificări de buget. Deci anul acesta este un an în care în mod evident nu poţi să faci anticipări la milimetru, în funcţie de evoluţiile ulterioare dacă va fi cazul vom face rectificări de buget. În momentul de faţă însă acest buget este construit aşa cum v-am spus şi cum a subliniat şi d-na Biro, luând în calcul venituri într-o formulă prudentă. În ceea ce priveşte anumite valori ale unor componente care sunt propuse pentru a fi achiziţionate în acest an, subliniez faptul că sunt valori estimative, aşa cum au fost date de studiile de fezabilitate încheiate pe care le avem, partea de investiţii pe drumuri pe infrastructură este în general bazată pe programe al căror fundamentare este făcută în anii trecuţi şi ştiţi că un program de infrastructură nu se face de pe-o lună pe alta, iar achiziţiile acestor servicii se vor face prin licitaţii publice. Prin urmare vă invit să participaţi la aceste achiziţii, dacă dintr-un grup de consilieri doreşte cineva să facă parte observator dintr-o comisie de licitaţie asigurăm fără nici un fel de problemă prezenţa acolo, în această calitate fără nici un fel de problemă, dar dacă apetitul pentru problemele municipiului va fi cel legat de prezenţa în comisiile de lucru pe acre n-aţi avut-o până acuma stimaţi consilieri ai unui anumit partid, apetenţa pentru dezbaterea bugetului la care nici unul n-aţi participat la dezbaterea publică, dar aici iertaţi-mă faceţi declaraţii teatrale, nu trebuie să le scrieţi că nu sunt de atât de mare importanţă încât să veniţi cu teatrul regizat, faceţi-o pe loc dacă vreţi să faceţi acest lucru, şi vă rog să participaţi la comisiile de licitaţii ca observatori şi după aceea putem face orice fel de comentarii dacă veţi constata că licitaţiile nu respectă procedura sau că valorile care au fost adjudecate nu sunt cele de piaţă. În ceea ce priveşte lucrările pe drumuri, vă informez că tot ceea ce s-a derulat până în prezent este la valoarea contractului care a fost, valorile per unitate de lucrare, desfăşurate în toţi anii anteriori, deci nu este o altă valoare, că în această primăvară vom organiza licitaţia pentru derularea întreţinerilor şi reparaţiilor de drumuri pentru următorii ani că va fi o licitaţie publică la care din nou vă invităm să participaţi, şi bineânţeles preţurile care vor fi date de această licitaţie le vom folosi de acuma înainte. Deci toate lucrările la această componentă sunt evaluate la valorile de anii trecuţi. În ceea ce priveşte partea de alocări pe diferite componente, cum este cel de exemplu pentru salariile personalului, premiile şi tichetele valorice pentru anumite categorii de personal. În condiţiile în care ministerele, Guvernul României, vor asigura bugetului municipiului Oradea alocări pentru aceste componente vă informez că imediat voi convoca o şedinţă de consiliu pentru a le repartiza celor care le sunt alocate. Deci cei care au o dublă măsură, în planul guvernamental ni se solicită austeritate, şi vă spun că este corect noi în plan municipal propunem austeritate ceea ce este realist, unii doresc să aibă dublă măsură, ceea ce este incorect, nu vreau să vorbesc de alţi termeni că n-are nici un rost. În mare stimaţi consilieri partea de propuneri tehnice care au fost făcute de către d-voastră le vom analiza în aşa fel încât să le putem cuprinde în proiectele în care acest lucru este posibil mă refer la lucrări ceea ce înseamnă parcări, sau asfaltări unde avem o marjă de mişcare mai mare în ceea ce priveşte reţelele de utilităţi, ele după cum ştiţi sunt prinse în general pe proiecte mari pe care nu le putem modifica de la o oră la alta sau de la o zi la alta. Depindem de diferite finanţări unele încrucişate parte din credite bancare parte din fonduri guvernamentale, parte din fonduri europene. Deci aici din păcate nu avem o marjă foarte mare de mişcare şi va trebui să mergem pe proiectele care au fost gândite cu aceste programe. Vom încerca faţă de propunerile pe care le-aţi făcut d-voastră să vă informăm în perioada următoare în următoarele două săptămâni cu privire la ceea ce putem să facem, unde putem să le prindem şi vă asigur că aceasta este şi intenţia noastră de a încerca ca propunerile pe care le-au făcut consilierii din punct de vedere al abordării tehnice să le prindem. În ceea ce priveşte orice fel de formulă de natură economică suplimentară, noi executivul nu o putem susţine pentru că asta înseamnă să tăiem bani din alte părţi de la alte capitole ceea ce vă spun cu toată răspunderea că am făcut-o, acest buget a fost construit de-a lungul unei lungi perioade de timp, solicitările diferitelor structuri ale consiliului, ale aparatului tehnic al primăriei şi ale regiilor subordonate au fost oricum mult reduse faţă de cât doreau colegii noştri justificat, datorită realităţilor economice pe care le traversăm. Deci vă rog să participaţi la toate licitaţiile şi să constataţi cum se derulează dacă se cumpără ceva foarte scump vă rog să urlaţi, să protestaţi dar să nu vă aud că tot flagelaţi teatral aicea că n-ajută la nimic stimaţi colegi. Vă mulţumesc.
 
Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
Mulţumindu-ţi d-lui primar o să vă supun la vot acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? 16 voturi pentru
Împotrivă? 7 voturi împotrivă
Abţineri? 2 voturi abţinere
 
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR
 
Corcheş Dorin - consilier local
Ce aş putea spune despre material este că iată s-a ajuns la o realitate după o perioadă în care unii erau spectatori la o piesă de teatru jucată, s-a ajuns la o realitate şi pentru a putea face ceva într-adevăr pentru comunitate este nevoie să aplici şi astfel de soluţii şi aicea mă refer la accesarea creditelor rambursabile. Vreau să vă spun din start că vom susţine materialul, suntem conştienţi că e nevoie de bani pentru investiţii în străzi în municipiul Oradea, se păstrează şi gradul, mă rog creşterea gradului de îndatorare a municipiului nu este una spectaculoasă, de la 13% ajunge undeva până spre 14%, dar vreau numai să subliniez faptul că deşi în alte circumstanţe unii acuzau piaţa publică faptul că cineva îndatorează primăria, iată suntem puşi azi în situaţia în care să aplicăm astfel de proceduri.
 
Dl Cupşa Ioan - preşedinte de şedinţă
D-le Corcheş dacă-mi permiteţi în calitate de consilier vă răspun