Hotărârea nr. 971/2009

privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2009, ianuarie si februarie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2009, ianuarie și februarie 2010

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Articol unic: Domnul consilier Pasztor Sandor se alege ca președinte al ședințelor

Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile decembrie 2009, ianuarie și februarie 2010.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr.971.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila