Hotărârea nr. 925/2009

privind aprobarea Programului de activitati pentru luna decembrie 2009 in Oraselul Copiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de activități pentru luna decembrie 2009 în Orășelul Copiilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.415 din19.11.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Programului de activități cultural-artistic ce urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2009,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a) pct. 1 și art. 45 alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă programul de activități ce urmează a se derula în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2009, după următorul grafic:

1-27 decembrie

orele 10:00 - 20:00 difuzare audio de colinde

2-18 decembrie:

orele 9:00 - 13:00 activități de creație cu copiii din școli și grădinițe sub directa îndrumare a învățătoarelor și educatoarelor

2 decembrie

orele 10:00 - 12:00 activități de creație cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități, participă Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1

3 decembrie

orele 10:00 - 12:00 activități de creație cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități, participă Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2

8, 15, 17, 22 decembrie:

orele 15:00 - 17:00 „Un cadou pentru cei dragi” - activități de creație cu participare liberă organizate de Administrația Imobiliară Oradea, prin Compartimentul Activități Socio-Pedagogice pentru Copii

8-19 decembrie:

orele 10:00 - 19:00 serbări de iarnă susținute de grădinițe și școli (în funcție de planificări)

9-10 decembrie:

orele 10:00 - 12:00 „Fantezii de iarnă”, concurs de creație între grădinițe, organizat de Administrația Imobiliară Oradea, prin Compartimentul Activități Socio-Pedagogice pentru Copii

15 decembrie:

orele 10:00 - 12:00 „Podoabe de Crăciun” - activitate realizată în parteneriat cu Liceul German „Friedrich Schiller”, Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” și Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă nr. 1

24 decembrie

ora 11:00 întâmpinarea lui Moș Crăciun

30 decembrie:

orele 17:00 - 20:00 Revelionul Copiilor

În program: spectacol de muzică și dans pentru copii, jocuri și concursuri distractive, spectacol de teatru interactiv în limba maghiară, clowni, Miss și Mister Revelionul Copiilor.

*Prezentul program va fi îmbogățit pe măsură ce se anunță alte activități din partea colaboratorilor: instituții de învățământ, organizații pentru copii și tineret, fundații, asociații, instituții publice etc., cu specificarea că toate costurile activităților ce vor fi incluse ulterior în program vor fi suportate integral de propunători

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru concursul de creație si Revelionul Copiilor, în sumă de 7.000 lei.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei menționate mai sus din bugetul Administrației Imobiliare Oradea, pentru realizarea programului de activități cultural artistice pe parcursul lunii decembrie 2009 în Orășelul Copiilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea,

Instituția Prefectului Bihor,

Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor, Se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 925

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.