Hotărârea nr. 864/2009

privind aprobarea notificarii in vederea rezilierii sau neprelungirii (dupa caz) contractelor de inchiriere/de comodat a ONG-urilor, artistilor, artistilor plastici, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Admin

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea notificării în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere/de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea

J ’                                                                                                                                                                          J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59781/22.10.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea notificării în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere/de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.128/2009 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri,

Ținând seama de solicitările înaintate pentru găsirea unor noi locații pentru ONG-uri, artiști, artiști plastici, Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. c, d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a) pct.17, art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă notificarea în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere/de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile, Biroul Juridic,

  • •   Organizațiile neguvernamentale interesate, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.864


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA

la HCL nr. 864/2009

Nr crt

DENUMIRE

ADRESA SPATIU

SUPRAFAȚĂ

9

NR. CONTRACT/

PERIOADĂ CONTRACT

INCETARE RAPORT CONTRACTUAL

(MOTIV)

1

Fundația Primăria Oradea

Vasile Alecsandri, nr. 21

25 mp

7029/01.10.2001 01.10.2001 -01.10.2026

REZILIERE

Neuz+ nedepunere raport activitate

2

Uniunea Județeană a Pensionarilor

Dunărea nr.18

44,12 mp

110535/04.07.2005

01.07.2005 - 01.07.2030

REZILIERE nedepunere raport activitate

3

Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice —Bihor

Dunărea nr.18

32,40 mp

109971/01.07.2005

01.07.2005 - 01.07.2030

REZILIERE

Nu justifica folosința spațiului

4

Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din jud.Bihor

P-ța Independenței nr.39

Cetatea Oradea

55,56 mp

162784/29.11.2006

01.12.2006 - 30.11.2008

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate Cetatea intra in reabilitare

5

Fundația de Infoenergetică Sf.Apostol Andrei

P-ța Independenței nr.39

Cetatea Oradea

54 mp

162781/29.11.2006 expirat

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate Cetatea intra in reabilitare

6

Fundația Cultura "Cetate

Durgheu"

P-ța Independenței nr.39

Cetatea Oradea

271,54 mp

78/12.11.1998     expirat

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate - sentinta evacuare -suspendata

7

Asociația "Mișcarea Tinerilor pentru Pace"

P-ța Independenței nr.39

Cetatea Oradea

40 mp

83366/04.04.2005 expirat

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate Cetatea intra in reabilitare

8

Formația Celelalte Cuvinte

P-ța Independenței nr.39 Cetatea Oradea

42,67 mp

201132/28.08.2002 expirat

NEPRELUNGIRE Cetatea intra in reabilitare

9

Trupa Thamyras

P-ța Independenței nr.39 Cetatea Oradea

22,62 mp

201219/16.12.2003 expirat

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate Cetatea intra in reabilitare

10

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor (expirat)

P-ța Independenței nr.39

Cetatea Oradea

208,85 mp

6673/26.10.2007 26.10.2007

-31.10.2008

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate Cetatea intra in reabilitare

11

Org.Nat Cercetasii României-

Cuza Voda nr.12

51,61 mp

200921/17.04.2001

01.05.2001-01.05.2011

REZILIERE Neplata Chiriei

12

Fundatia Studium Academicum

Ep.Mihai Pavel nr.14

20,00 mp

201191/20.05.2003

01.06.2003 - 01.06.2013

REZILIERE

Neuz - este folosit ca si depozit

13

Fundatia Lumea Liberala

P-ta 1 Decembrie nr.4-6

75,91 mp

200633/20.12.1999

01.01.2000 - 01.01.2010

NEPRELUNGIRE Raport Nesatisfacator -Foloseste bunul impreuna cu terti fara acordul A.I.O.

14

Asociația Handicapatilor Neuromotori

Republicii nr.31

18,48 mp

200822/15.11.2000

01.12.2000-01.12.2010

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

15

Fundația Sf. Maria

Ep. Mihai Pavel nr.18

35,00 mp

57646/24.01.2007

01.02.2007 - 01.02.2018

REZILIERE nedepunere raport activitate

16

Polman Greta

P-ța 1 Dcembrie, nr. 9

30,00 mp

202007/01.09.2003

01.09.2003 -01.09.2013

REZILIERE nedepunere raport activitate

17

Mureșan Aurel

P-ța 1 Decembrie, nr. 9

55,84 mp

201250/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

18

Hora Georgiana

P-ța 1 Decembrie, nr. 9

50,58 mp

201249/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

19

Boloni Vilmos

P-ța 1 Decembrie, nr. 9

17,22 mp

201244/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

20

Brandas Rusu Lia

P-ța 1 Decembrie, nr. 9

22,57 mp

201243/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

21

Gerendi Aniko

P-ța 1 Decembrie, nr. 9

54,45 mp

201254/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

22

Gherman Gheorghe

Republicii, nr. 12

39,05 mp

201260/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

23

Gaina Gerendi Stefan Dorel

Republicii, nr. 12

37,35 mp

201259/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

24

Roșu Aurel

Republicii, nr. 12

40,30 mp

201263/01.09.2009

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

25

Anghel Iulian

Postăvarului, nr. 5

20,00 mp

201255/01.09.2004

01.09.2004 - 01.09.2009

NEPRELUNGIRE nedepunere raport activitate

26

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

Miron Pompiliu, nr. 5

27

Alianța Civica

P-ta 1 Decembire nr. 4-6

9

28

C.A.R.P.0

Primăriei nr. 30

29

C.A.R.P.0

Primăriei nr. 60

30

C.A.R.P.0

Dunării nr. 18

31

C.A.R.P.0

Tudor Vladimirescu, nr.

35

Oradea, 29 octombrie 2009

88,37 mp

59242/23.05.2008

01.06.2008-30.05.2018

REZILIERE din raport nu reiese derularea de activitati in folosul comunității

28,71 mp

200917/27.03.2001

01.04.2001-01.04.2011

REZILIERE nedepunere raport activitate

12,75 mp

200290/31.05.1999

01.06.1999-01.06.2009

NEPRELUNGIRE subînchiriere

12,62 mp

200283/31.05.1999

01.06.1999-01.06.2009

NEPRELUNGIRE subînchiriere

18,73 mp

200292/31.05.1999

01.06.1999-01.06.2009

NEPRELUNGIRE subînchiriere

14,70 mp

200291/31.05.1999

01.06.1999-01.06.2009

NEPRELUNGIRE subînchiriere