Hotărârea nr. 841/2009

privind aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008, pentru modificarea frecventei salubrizarii statiilor de tramvai s

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008, pentru modificarea frecventei salubrizării stațiilor de tramvai si autobuz si includerea unor suprafețe in programul de salubrizare aferente cailor de rulare a tramvaielor si stabilirea zonelor unde se va efectua spălatul mecanic folosind detergenți biodegradabili

Analizând raportul de specialitate nr. 111344/13.10.2009, întocmit de Direcția Tehnica, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării frecventei salubrizării stațiilor de tramvai si autobuz si includerea unor suprafețe in programul de salubrizare aferente cailor de rulare a tramvaielor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588/ 22.01.2008,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.14 si art. 45 alin.2 lit.a din

Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008, pentru modificarea frecventei salubrizării stațiilor de tramvai si autobuz si includerea unor suprafețe în programul de salubrizare, aferente căilor de rulare a tramvaielor și stabilirea zonelor unde se va efectua spălatul mecanic folosind detergenți biodegradabili, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Tehnică

  • -  Direcția Economică

  • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local,

  • -  RER Ecologic Service Oradea SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.841


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.841 din 15.10.2009
MATURAT MANUAL
STATII DE AUTOBUZ
NR. CRTDENUMIRE STATIE SUPRAFATA - MPFRECV. Pe lunaTOTAL MPP.U=1000 MPVALOARE STATII AUTOBUZ
1GARA EST40.0060"2,400.00"8.520.40
2COMPLEX SELEUS40.0060"2,400.00"8.520.40
3CONGIPS40.0060"2,400.00"8.520.40
4AVERESCU65.0060"3,900.00"8.533.15
5CELE 3 CRISURI40.0060"2,400.00"8.520.40
6BANC POST50.0060"3,000.00"8.525.50
7RER45.0060"2,700.00"8.522.95
8EXMOB75.0060"4,500.00"8.538.25
9LAPUSULUI30.0060"1,800.00"8.515.30
10LAPUSULUI40.0060"2,400.00"8.520.40
11EXMOB70.0060"4,200.00"8.535.70
12RER70.0060"4,200.00"8.535.70
13P-TA UNIRII150.0060"9,000.00"8.576.50
14CENTRU CIVIC100.0060"6,000.00"8.551.00
15MATERNITATE45.0060"2,700.00"8.522.95
16CLUJULUI45.0060"2,700.00"8.522.95
17CONGIPS40.0060"2,400.00"8.520.40
18COMPLEX SELEUS40.0060"2,400.00"8.520.40
19GARA CENTRALA45.0060"2,700.00"8.522.95
20SIRUL CANONICILOR45.0060"2,700.00"8.522.95
21GARA CENTRALA75.0060"4,500.00"8.538.25
22CRIORTEX60.0060"3,600.00"8.530.60
23POD CFR-STEFAN CEL MARE45.0060"2,700.00"8.522.95
24POD CFR-PODULUI45.0060"2,700.00"8.522.95
25CRIORTEX60.0060"3,600.00"8.530.60
26NUFARULUI80.0060"4,800.00"8.540.80
27BUMBACULUI50.0060"3,000.00"8.525.50
28P-TA NUCETULUI70.0060"4,200.00"8.535.70
29SELEUSULUI75.0060"4,500.00"8.538.25
30RAZBOIENI45.0060"2,700.00"8.522.95
31M.GAINA30.0060"1,800.00"8.515.30
32P-TA CETATII30.0060"1,800.00"8.515.30
33P-TA CETATII75.0060"4,500.00"8.538.25
34M.GAINA30.0060"1,800.00"8.515.30
35RAZBOIENI30.0060"1,800.00"8.515.30
36SELEUSULUI75.0060"4,500.00"8.538.25
37P-TA NUCETULUI30.0060"1,800.00"8.515.30
38BUMBACULUI30.0060"1,800.00"8.515.30
39SPITALUL 1-L.PASTEUR45.0060"2,700.00"8.522.95
40SPITALUL 625.0060"1,500.00"8.512.75
41SPITALUL JUD35.0060"2,100.00"8.517.85
42SPITALUL JUD30.0060"1,800.00"8.515.30
43SPITALUL 630.0060"1,800.00"8.515.30
44SPITALUL 1-L.PASTEUR30.0060"1,800.00"8.515.30
45MAG.CRISUL95.0060"5,700.00"8.548.45
46MUZEU60.0060"3,600.00"8.530.60
47TVS30.0060"1,800.00"8.515.30
48PASAJ I70.0060"4,200.00"8.535.70
49PASAJ II70.0060"4,200.00"8.535.70
50POD CFR-BORSULUI40.0060"2,400.00"8.520.40
51POD CFR-BORSULUI40.0060"2,400.00"8.520.40
52PASAJ II70.0060"4,200.00"8.535.70
53PASAJ I70.0060"4,200.00"8.535.70
54BANCA TRANSILVANIA30.0060"1,800.00"8.515.30
55MUZEU30.0060"1,800.00"8.515.30
56MAG.CRISUL30.0060"1,800.00"8.515.30
57STRAND MUN15.0060900.008.57.65
58STRAND MUN15.0060900.008.57.65
59CIMITIR MUN120.0060"7,200.00"8.561.20
60UNIVERSITATE70.0060"4,200.00"8.535.70
61MIORITA70.0060"4,200.00"8.535.70
62P-TA UNIRII60.0060"3,600.00"8.530.60
63SALA SPORTURILOR45.0060"2,700.00"8.522.95
64P-TA IOSIA45.0060"2,700.00"8.522.95
65POD CFR-PODULUI30.0060"1,800.00"8.515.30
66P-TA IOSIA50.0060"3,000.00"8.525.50
67SALA SPORTURILOR45.0060"2,700.00"8.522.95
68MIORITA70.0060"4,200.00"8.535.70
69UNIVERSITATE70.0060"4,200.00"8.535.70
70PC 1 DECEMBRIE40.0060"2,400.00"8.520.40
71DRAGOS VODA70.0060"4,200.00"8.535.70
72PLASTOR40.0060"2,400.00"8.520.40
73BADOR60.0060"3,600.00"8.530.60
74FABRICA DE CARAMIDA75.0060"4,500.00"8.538.25
75ELECTROMETAL100.0060"6,000.00"8.551.00
76CLUJULUI75.0060"4,500.00"8.538.25
77FABRICA DE CARAMIDA75.0060"4,500.00"8.538.25
78BADOR60.0060"3,600.00"8.530.60
79PLASTOR40.0060"2,400.00"8.520.40
80DRAGOS VODA70.0060"4,200.00"8.535.70
TOTAL STATII AUTOBUZ"4,290.00""257,400.00""2,187.90"
STATII DE TRAMVAI
NR. CRTDENUMIRE STATIE SUPRAFATA - MPFRECV. Pe lunaTOTAL MPP.U=1000 MPVALOARE STATII TRAMVAI
1NUFARULUI335.0060"20,100.00"8.5170.85
2NUFARULUI114.0060"6,840.00"8.558.14
3CIHEIULUI90.0060"5,400.00"8.545.90
4CIHEIULUI90.0060"5,400.00"8.545.90
5PECO116.0060"6,960.00"8.559.16
6D.CANTEMIR162.0060"9,720.00"8.582.62
7D.CANTEMIR90.0060"5,400.00"8.545.90
8M.GAINA51.0060"3,060.00"8.526.01
9M.GAINA70.0060"4,200.00"8.535.70
10P-TA CETATII75.0060"4,500.00"8.538.25
11P-TA CETATII75.0060"4,500.00"8.538.25
12CASA DE CULTURA105.0060"6,300.00"8.553.55
13CASA DE CULTURA60.0060"3,600.00"8.530.60
14PC 1 DECEMBRIE72.0060"4,320.00"8.536.72
15PC 1 DECEMBRIE138.0060"8,280.00"8.570.38
16SAPICO102.0060"6,120.00"8.552.02
17SAPICO96.0060"5,760.00"8.548.96
18P-TA UNIRII105.0060"6,300.00"8.553.55
19P-TA UNIRII120.0060"7,200.00"8.561.20
20S.BARNUTIU60.0060"3,600.00"8.530.60
21S.BARNUTIU60.0060"3,600.00"8.530.60
22BIS.EMANUEL240.0060"14,400.00"8.5122.40
23BIS.EMANUEL60.0060"3,600.00"8.530.60
24ALBINA70.0060"4,200.00"8.535.70
25ALBINA100.0060"6,000.00"8.551.00
26P-TA DECEBAL236.0060"14,160.00"8.5120.36
27P-TA DECEBAL236.0060"14,160.00"8.5120.36
28B.DACIA115.0060"6,900.00"8.558.65
29B.DACIA115.0060"6,900.00"8.558.65
30OLOSIG145.0060"8,700.00"8.573.95
31OLOSIG45.0060"2,700.00"8.522.95
32OLOSIG120.0060"7,200.00"8.561.20
33OLOSIG90.0060"5,400.00"8.545.90
34STADION75.0060"4,500.00"8.538.25
35STADION30.0060"1,800.00"8.515.30
36GARA100.0060"6,000.00"8.551.00
37GARA135.0060"8,100.00"8.568.85
38MAG.CRISUL110.0060"6,600.00"8.556.10
39MAG.CRISUL120.0060"7,200.00"8.561.20
40HOTEL DACIA105.0060"6,300.00"8.553.55
41HOTEL DACIA105.0060"6,300.00"8.553.55
42PERLA90.0060"5,400.00"8.545.90
43PERLA50.0060"3,000.00"8.525.50
44P-TA ROGERIUS70.0060"4,200.00"8.535.70
45P-TA ROGERIUS150.0060"9,000.00"8.576.50
46PASAJ II82.0060"4,920.00"8.541.82
47PASAJ II126.0060"7,560.00"8.564.26
48POD CFR-BORSULUI120.0060"7,200.00"8.561.20
49POD CFR-BORSULUI105.0060"6,300.00"8.553.55
50B.EMANUEL75.0060"4,500.00"8.538.25
51B.EMANUEL60.0060"3,600.00"8.530.60
52ABATORULUI35.0060"2,100.00"8.517.85
53ABATORULUI120.0060"7,200.00"8.561.20
54AVIATORILOR50.0060"3,000.00"8.525.50
55AVIATORILOR50.0060"3,000.00"8.525.50
TOTAL STATII TRAMVAI"5,721.00""343,260.00""2,917.71"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.841 din 15.10.2009
MATURAT MECANIZAT BORDURI DESPARTITOARE
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mpFRECVENTATOTALP.U.=1000mpVALOARE
1Bd.Magheru - Magazinul Crisul60030180009.07163.26
2Bd.Decebal/Dacia - Pod Decebal250030750009.07680.25
3Bd.Decebal/pod - Primariei3600301080009.07979.56
4Str.Muzeului75030225009.07204.08
TOTAL7450223500"2,027.15"
MATURAT MECANIZAT SENS GIRATII
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mpFRECVENTATOTALP.U.=1000mpVALOARE
1Bd.Decebal/Emanuel 75030225009.07204.08
2Aviatorilor325030975009.07884.33
3H.Ibsen50030150009.07136.05
4Ogorului/Calea Aradului100030300009.07272.10
5Calea Aradului/ERA75030225009.07204.08
6Ogorului/Nufarului125030375009.07340.13
7ANL Felix100030300009.07272.10
8Cicero200030600009.07544.20
9Bd.Stefan cel Mare/Podului50030150009.07136.05
10M.Corvin/I.Bogdan50030150009.07136.05
11M.Corvin/Suisului50030150009.07136.05
12Bd.Dacia/Bd.Decebal75030225009.07204.08
TOTAL12750382500"3,469.28"
MATURAT MECANIZAT ZONE AFERENTE CAILOR DE RULARE A TRAMVAIELOR
CUPRINSE INTRE PEROANELE STATIILOR
NR.CRT.DENUMIRESUPRAFATA mpFRECVENTATOTALP.U.=1000mpVALOARE
1B-dul Magheru/Aleea Strandului3003090009.0781.63
2Str. Republicii-Crisul market3003090009.0781.63
3Str. C.Coposu/Olimpiadei903027009.0724.49
4B-dul Decebal/Dacia 3003090009.0781.63
5B-dul Decebal/Dacia –giratie- 60030180009.07163.26
6B-dul Decebal/Menumorut3003090009.0781.63
7B-dul Decebal/Splaiul Crisanei 1203036009.0732.65
8B-dul Decebal/Primariei3003090009.0781.63
9Str. C.Coposu/Transilvaniei48030144009.07130.61
10P-ta Bucuresti60030180009.07163.26
11Str. Nufarului/Ciheiului3003090009.0781.63
12Str. D.Cantemir/Piata Mare3003090009.0781.63
13P-ta Independentei/P-ta Unirii3003090009.0781.63
14P-ta Unirii/Primariei3003090009.0781.63
TOTAL:4590137700"1,248.94"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.841 din 15.10.2009
INTRETINERE TRAVERSE CAI DE RULARE TRAMVAIE
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mpFRECVENTATOTAL P.U.=1000mpVALOARE
1Str. Borsului/Sinteza - Bd.Dacia/Transilvaniei"18,102"30"543,060"3.28"1,781.24"
2Str. C.Coposu/Sadoveanu - Olimpiadei"6,000"30"180,000"3.28590.40
3Str. Aviatorilor/Lipovei - Calea Aradului"13,986"30"419,580"3.28"1,376.22"
4Calea Aradului/Primariei"4,800"30"144,000"3.28472.32
5Str. Nufarului/Cantemir/Pod Peta"8,406"30"252,180"3.28827.15
6Str. D.Cantemir/Sextil Puscariu/Costa Foru"7,200"30"216,000"3.28708.48
7P-ta 1 Decembrie platou/Independentei"3,000"30"90,000"3.28295.20
8Aleea Salca/Depou"1,152"30"34,560"3.28113.36
TOTAL"62,646""1,879,380""6,164.37"
INTRETINERE BUCLE DE INTOARCERE TRAMVAI
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mpFRECVENTATOTAL P.U.=1000mpVALOARE
1Sinteza302.5030"9,075.00"3.2829.77
2Nufarul306.0030"9,180.00"3.2830.11
3Iosia/Densusianu245.5030"7,365.00"3.2824.16
4Pod CFR/Borsului203.0030"6,090.00"3.2819.98
TOTAL:"1,057.00""31,710.00"104.01
INTRETINERE CAI DE RULARE ASFALTATE -TRAMVAIE
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mp FRECVENTATOTAL P.U.=1000mpVALOARE
1Bd.Dacia/Transilvaniei - Coposu/Transilvaniei"1,986"30"59,580"8.5506.43
2Str.Olimpiadei/Berzei - Gara CFR"4,080"30"122,400"8.5"1,040.40"
3P-ta Bucuresti/Savinestilor"5,244"30"157,320"8.5"1,337.22"
4Magazinul Crisul - Magheru/Al.Strandului"5,100"30"153,000"8.5"1,300.50"
5Bd.Magheru/Al.Strandului - P-ta Independentei/Cele 3 Crisuri"1,884"30"56,520"8.5480.42
6Pc.1Decembrie - CostaForu/Cantemir"2,694"30"80,820"8.5686.97
7P-ta Independentei - P-ta Unirii"3,480"30"104,400"8.5887.40
8P-ta Unirii - Primariei/Decebal"6,000"30"180,000"8.5"1,530.00"
9Str.Primariei/Decebal - Splaiul Crisanei"5,100"30"153,000"8.5"1,300.50"
10Pod Decebal - C.Coposu"6,000"30"180,000"8.5"1,530.00"
TOTAL"41,568""1,247,040""10,599.84"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.841 din 15.10.2009
LOCATII PROPUSE PENTRU SPALARE
FOLOSIND DETERGENTI BIODEGRADABILI
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mp FRECVENTATOTAL P.U.=1000mpVALOARE
1PASAJ MAGHERU40030"12,000"30.99371.88
2PASAJ CRISUL40030"12,000"30.99371.88
3PASAJ GARA48030"14,400"30.99446.26
4PASAJ PROFI24030"7,200"30.99223.13
5PASAJ DACIA24030"7,200"30.99223.13
6PASAJ VULTURUL NEGRU"1,800"30"54,000"30.99"1,673.46"
7REPUBLICII PIETONAL"30,000"30"900,000"30.99"27,891.00"
8PIATA UNIRII"12,447"12"149,364"30.99"4,628.79"
9PIATA FERDINAND"5,980"12"71,760"30.99"2,223.84"
10PIATA INDEPENDENTEI"7,294"12"87,528"30.99"2,712.49"
11PIATA 1 DECEMBRIE"11,525"12"138,300"30.99"4,285.92"
12PARCUL TRAIAN"6,140"12"73,680"30.99"2,283.34"
TOTAL"76,946""1,527,432""47,335"
Spalatul folosind detergenti biodegradabili se poate executa si cand conditiile meteo
(temperatura este sub 5 gr.Celsius) daca exista solutie speciala care sa permita acest lucru
si pe baza unei comenzi ferme a beneficiarului.
SPALAT STRAZI
NR.CRT.DENUMIRE LOCATIESUPRAFATA mpFRECVENTATOTAL P.U.=1000mpVALOARE
1NUFARULUI"22,400.00"12"268,800"30.99"8,330.11"
2D.CANTEMIR"19,600.00"12"235,200"30.99"7,288.85"
3P-TA INDEPENDENTEI"15,432.00"12"185,184"30.99"5,738.85"
4REPUBLICII"116,150.00"12"1,393,800"30.99"43,193.86"
5STEFAN CEL MARE"28,112.00"12"337,344"30.99"10,454.29"
6DACIA"28,455.00"12"341,460"30.99"10,581.85"
7TRANSILVANIEI"20,300.00"12"243,600"30.99"7,549.16"
8DECEBAL"44,450.00"12"533,400"30.99"16,530.07"
9CALEA ARADULUI"58,800.00"12"705,600"30.99"21,866.54"
10I.A.AVERESCU"10,734.00"12"128,808"30.99"3,991.76"
11CALEA CLUJULUI"101,440.00"12"1,217,280"30.99"37,723.51"
12ARMATEI ROMANE"7,308.00"12"87,696"30.99"2,717.70"
13Seleusului"94,500"12"1,134,000"30.99"35,142.66"
14Dragos Voda"13,510"12"162,120"30.99"5,024.10"
15Magheru"5,664"12"67,968"30.99"2,106.33"
16Primariei"17,535"12"210,420"30.99"6,520.92"
17Borsului"23,800"12"285,600"30.99"8,850.74"
TOTAL"628,190""7,538,280""233,611"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.841 din 15.10.2009
GOLIT COSURI
STATII DE AUTOBUZ
NR. CRTDENUMIRE STATIE NR.COSURIFRECV. Pe lunaTOTAL P.U./bucVALOARE STATII AUTOBUZ
1GARA EST260120.000.6375.60
2COMPLEX SELEUS260120.000.6375.60
3CONGIPS260120.000.6375.60
4AVERESCU260120.000.6375.60
5CELE 3 CRISURI260120.000.6375.60
6BANC POST260120.000.6375.60
7RER260120.000.6375.60
8EXMOB260120.000.6375.60
9LAPUSULUI260120.000.6375.60
10LAPUSULUI260120.000.6375.60
11EXMOB260120.000.6375.60
12RER260120.000.6375.60
13P-TA UNIRII260120.000.6375.60
14CENTRU CIVIC260120.000.6375.60
15MATERNITATE260120.000.6375.60
16CLUJULUI260120.000.6375.60
17CONGIPS260120.000.6375.60
18COMPLEX SELEUS260120.000.6375.60
19GARA CENTRALA260120.000.6375.60
20SIRUL CANONICILOR260120.000.6375.60
21GARA CENTRALA260120.000.6375.60
22CRIORTEX260120.000.6375.60
23POD CFR-STEFAN CEL MARE260120.000.6375.60
24POD CFR-PODULUI260120.000.6375.60
25CRIORTEX260120.000.6375.60
26NUFARULUI260120.000.6375.60
27BUMBACULUI260120.000.6375.60
28P-TA NUCETULUI260120.000.6375.60
29SELEUSULUI260120.000.6375.60
30RAZBOIENI260120.000.6375.60
31M.GAINA260120.000.6375.60
32P-TA CETATII260120.000.6375.60
33P-TA CETATII260120.000.6375.60
34M.GAINA260120.000.6375.60
35RAZBOIENI260120.000.6375.60
36SELEUSULUI260120.000.6375.60
37P-TA NUCETULUI260120.000.6375.60
38BUMBACULUI260120.000.6375.60
39SPITALUL 1-L.PASTEUR260120.000.6375.60
40SPITALUL 6260120.000.6375.60
41SPITALUL JUD260120.000.6375.60
42SPITALUL JUD260120.000.6375.60
43SPITALUL 6260120.000.6375.60
44SPITALUL 1-L.PASTEUR260120.000.6375.60
45MAG.CRISUL260120.000.6375.60
46MUZEU260120.000.6375.60
47TVS260120.000.6375.60
48PASAJ I260120.000.6375.60
49PASAJ II260120.000.6375.60
50POD CFR-BORSULUI260120.000.6375.60
51POD CFR-BORSULUI260120.000.6375.60
52PASAJ II260120.000.6375.60
53PASAJ I260120.000.6375.60
54BANCA TRANSILVANIA260120.000.6375.60
55MUZEU260120.000.6375.60
56MAG.CRISUL260120.000.6375.60
57STRAND MUN260120.000.6375.60
58STRAND MUN260120.000.6375.60
59CIMITIR MUN260120.000.6375.60
60UNIVERSITATE260120.000.6375.60
61MIORITA260120.000.6375.60
62P-TA UNIRII260120.000.6375.60
63SALA SPORTURILOR260120.000.6375.60
64P-TA IOSIA260120.000.6375.60
65POD CFR-PODULUI260120.000.6375.60
66P-TA IOSIA260120.000.6375.60
67SALA SPORTURILOR260120.000.6375.60
68MIORITA260120.000.6375.60
69UNIVERSITATE260120.000.6375.60
70PC 1 DECEMBRIE260120.000.6375.60
71DRAGOS VODA260120.000.6375.60
72PLASTOR260120.000.6375.60
73BADOR260120.000.6375.60
74FABRICA DE CARAMIDA260120.000.6375.60
75ELECTROMETAL260120.000.6375.60
76CLUJULUI260120.000.6375.60
77FABRICA DE CARAMIDA260120.000.6375.60
78BADOR260120.000.6375.60
79PLASTOR260120.000.6375.60
80DRAGOS VODA260120.000.6375.60
TOTAL STATII AUTOBUZ160"9,600.00""6,048.00"
STATII DE TRAMVAI
NR. CRTDENUMIRE STATIE NR.COSURIFRECV. Pe lunaTOTAL P.U./bucVALOARE STATII TRAMVAI
1NUFARULUI260120.000.6375.60
2NUFARULUI260120.000.6375.60
3CIHEIULUI260120.000.6375.60
4CIHEIULUI260120.000.6375.60
5PECO260120.000.6375.60
6D.CANTEMIR260120.000.6375.60
7D.CANTEMIR260120.000.6375.60
8M.GAINA260120.000.6375.60
9M.GAINA260120.000.6375.60
10P-TA CETATII260120.000.6375.60
11P-TA CETATII260120.000.6375.60
12CASA DE CULTURA260120.000.6375.60
13CASA DE CULTURA260120.000.6375.60
14PC 1 DECEMBRIE260120.000.6375.60
15PC 1 DECEMBRIE260120.000.6375.60
16SAPICO260120.000.6375.60
17SAPICO260120.000.6375.60
18P-TA UNIRII260120.000.6375.60
19P-TA UNIRII260120.000.6375.60
20S.BARNUTIU260120.000.6375.60
21S.BARNUTIU260120.000.6375.60
22BIS.EMANUEL260120.000.6375.60
23BIS.EMANUEL260120.000.6375.60
24ALBINA260120.000.6375.60
25ALBINA260120.000.6375.60
26P-TA DECEBAL260120.000.6375.60
27P-TA DECEBAL260120.000.6375.60
28B.DACIA260120.000.6375.60
29B.DACIA260120.000.6375.60
30OLOSIG260120.000.6375.60
31OLOSIG260120.000.6375.60
32OLOSIG260120.000.6375.60
33OLOSIG260120.000.6375.60
34STADION260120.000.6375.60
35STADION260120.000.6375.60
36GARA260120.000.6375.60
37GARA260120.000.6375.60
38MAG.CRISUL260120.000.6375.60
39MAG.CRISUL260120.000.6375.60
40HOTEL DACIA260120.000.6375.60
41HOTEL DACIA260120.000.6375.60
42PERLA260120.000.6375.60
43PERLA260120.000.6375.60
44P-TA ROGERIUS260120.000.6375.60
45P-TA ROGERIUS260120.000.6375.60
46PASAJ II260120.000.6375.60
47PASAJ II260120.000.6375.60
48POD CFR-BORSULUI260120.000.6375.60
49POD CFR-BORSULUI260120.000.6375.60
50B.EMANUEL260120.000.6375.60
51B.EMANUEL260120.000.6375.60
52ABATORULUI260120.000.6375.60
53ABATORULUI260120.000.6375.60
54AVIATORILOR260120.000.6375.60
55AVIATORILOR260120.000.6375.60
TOTAL STATII TRAMVAI110"6,600.00""4,158.00"